Page 1

Contributieregeling Seizoen 2013-2014 Algemeen De contributie bestaat uit twee delen, namelijk  een deel wat de vereniging per lid moet afdragen aan het NHV en  een deel Achillescontributie wat we gebruiken voor de Achilles activiteiten Bij Achilles maken we dit onderscheid, omdat we aan de leden willen laten zien welk deel van de contributie moet worden afgedragen aan het NHV. De hoogte van de contributie is afhankelijk van het geboortejaar van het lid. Spelen in een hogere of lagere leeftijdscategorie dan waarin een lid qua leeftijd eigenlijk thuis hoort, heeft geen invloed op de hoogte van de contributie. In de contributie is begrepen een wedstrijdshirt en wedstrijdbroek. Ontwikkelingen Voor het seizoen 2013-2014 heeft het NHV een nieuwe contributiestructuur geïntroduceerd als gevolg van het opheffen van de afdelingen. In het verleden had elke afdeling een eigen contributiesysteem. Dat wordt nu vervangen door 1 systeem geldend voor alle verenigingen in Nederland. Vanaf het seizoen 2013-2014 wordt door het NHV per lid een bondscontributie berekend en daarnaast wordt per team een teambijdrage berekend. Helaas heeft deze harmonisatie van de contributiestructuur nadelige effecten voor onze vereniging, omdat we in vergelijking met andere jaren meer moeten afdragen. Achilles heeft naar aanleiding van bovenstaande ontwikkelingen haar contributiestructuur moeten wijzigen. Het gevolg hiervan is dat de contributie in het seizoen 2013-2014 verhoogd zal worden. De Achillescontributie is voor 2013-2014 gemiddeld met ca. 3% verhoogd. Het bestuur heeft bewust gekozen voor een zo laag mogelijke contributiestijging. Het bestuur wil hiermee aangeven dat het bestuur heel goed ziet dat de verhoogde afdracht aan de bond ook niet nog eens gecombineerd kan worden met een flinke contributiestijging voor het Achilles deel. Betaling Er is een keuze tussen jaarbetaling of kwartaalbetaling. Betaling per jaar is voordeliger en voor de inning van de contributie gemakkelijker. Niet spelende leden betalen hun contributie per jaar. Vanuit de beperking van de administratieve lasten kan betaling uitsluitend per automatische incasso. Als een lid niet eens is met de afschrijving kan dit via haar of zijn bank worden gecorrigeerd. Op deze manier blijft elk lid baas over haar /zijn bankrekening. Als een lid niet per automatische incasso kan of wil betalen, wordt € 5 per factuur en per herinnering in rekening gebracht. Dit geldt ook voor onterechte storneringen. We zijn hiertoe genoodzaakt om te zorgen dat we de administratieve lasten en kosten zo laag mogelijk te houden. Dat is in het belang van Achilles en ook van alle leden. Opzegging De contributie is voor het hele seizoen (veld en zaal) verschuldigd, ook als een lid tussentijds stopt. Wil een lid voor het volgende seizoen opzeggen, dan kan dat alleen schriftelijk bij de ledenadministratie voor 1 juni van het lopende jaar. Opzeggen na 1 juni betekent dat contributie verschuldigd is voor het hele volgende seizoen (veld en zaal). Contributie 2013-2014 De vereniging heeft altijd het recht om de contributie tussentijds aan te passen indien de afdrachten aan de NHV tussentijds wijzigen. De contributieregeling is in de Algemene Leden Vergadering van 24-06-2013 geaccordeerd door Algemene Leden Vergadering. Geboortejaar

Categorie

Jaarcontributie €

Kwartaalcontributie €

2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994

Kabouter Kabouter F F E E D D C C B B A A Senioren Recreanten

60,00 60,00 112,00 112,00 142,00 142,00 179,00 179,00 215,00 215,00 233,00 233,00 241,00 241,00 306,00 167,00

16,00 16,00 29,00 29,00 36,50 36,50 45,75 45,75 54,75 54,75 59,25 59,25 61,25 61,25 77,50 42,75

1)

1)

In verband met de aanpassing van de contributieregeling krijgt dit geboortejaar een onevenredige contributieverhoging. Voor het seizoen 2013-2014 krijgen de bestaande leden een eenmalige compensatie van € 16 per jaar (€ 4 per kwartaal).

Contributieregeling 2013 2014