Page 1

Leuker kunnen we het niet maken… Als vereniging draaien wij op vrijwilligers. Alle commissieleden, trainers, coaches en begeleiders geven hun vrije tijd aan de leden van Achilles. “Logisch”, zult u misschien zeggen en “Zo gaat het toch altijd?” Dat klopt, maar helaas merken wij dat het de laatste jaren moeilijker wordt om vrijwilligers te krijgen. We zijn allemaal druk. Toch wordt van leden en ouders van jeugdleden verwacht dat zij hun steentje bijdragen aan de club, door zich vrijwillig in te zetten. Dat hoeft niet altijd heel veel tijd te kosten; als veel mensen af en toe een klus oppakken, wordt de belasting voor niemand te groot en kunnen wij als club voortbestaan. De contributie is daarop gebaseerd: leden en ouders van leden zorgen ervoor dat de vereniging prima kan functioneren. Contributieregeling seizoen 2011-2012 Contributie De contributie bestaat uit een deel verbonds– en afdelingscontributie voor het Nederlands Handbal Verbond dat jaarlijks betaalt moet worden en een deel Achillescontributie. Het totaal van deze contributie staat in het overzicht. De hoogte van de contributie is afhankelijk van het geboortejaar van het lid. Spelen in een hogere of lagere leeftijdscategorie dan waarin een lid qua leeftijd eigenlijk thuis hoort, heeft hierop geen invloed. De contributie is verhoogd t.o.v. de contributie van het vorige seizoen. Deze verhoging komt voort uit een verhoging van de verbonds– en afdelingscontributie en een indexering van de Achillescontributie (besluit ALV).

Bedragen kunnen nog worden aangepast als de afdrachten aan het NHV wijzigen. Categorie

Geboortejaar

Senioren

Betaling Er is een keuze tussen jaarbetaling of kwartaalbetaling. Betaling per jaar is voordeliger. Niet spelende leden betalen hun contributie per jaar. Betaling kan uitsluitend per automatische incasso, omdat dit administratief heel veel tijd scheelt. Als iemand het niet eens is met een afschrijving, dan kan hij of zij deze door de bank terug laten draaien. Zo blijft elk lid baas over zijn/haar eigen bankrekening. Als een lid niet per automatische incasso kan of wil betalen, wordt € 5,00 per factuur en per herinnering in rekening gebracht. Dit geldt ook voor onterechte storneringen. Opzegging De contributie is voor het hele seizoen (veld en zaal) verschuldigd, ook als een lid tussendoor stopt. Wil een lid voor het volgende seizoen opzeggen, dan kan dat schriftelijk bij de ledenadministratie vóór 1 juni van het lopende jaar. Opzeggen na 1 juni betekent contributie verschuldigd voor het hele volgende seizoen (veld en zaal) . Totale contributie per jaar €

Totale contributie per kwartaal €

1992 en eerder

270,50

68,95

Recreanten

1992 en eerder

148,05

37,25

A-jeugd

1993/1994/1995

213,35

54,30

B-jeugd

1996/1997/1998

189,40

48,20

C-jeugd

1999/2000/2001

167,50

42,70

D-jeugd

2002/2003

120,35

30,50

Mini’s

2004

91,30

23,40

Kabouters

2005

51,85

13,35

Niet spelend lid

27,50

Contributieregeling 2011-2012  
Contributieregeling 2011-2012  

Als vereniging draaien wij op vrijwilligers. Alle commissieleden, trainers, coaches en begeleiders geven hun vrije tijd aan de leden van Ach...

Advertisement