Page 1

www.profacex.org


Aurkibidea • Sumario

04

22

06

28

14

44 44

20

46

ACEX programa leer.es kongresuan

Esperientziak

La Web 2.0

Desde Durango a vueltas con los astros

Edita: Programa ACEX (Profesorado del Programa de Actividades Complementarias y Extraescolares) Dirección: Asturias, 9 48015 Bilbao Tel.: 944 746 222 D.L: BI-724-00 ISSN: 1576-1815 Coordina: Alfonso Santamaría. Equipo de Redacción: Rafael Garcia, Natividad Isla, José Agustín Perez, Manolo Gallego, Marisol Acha, Vicente Ruiz, José Manuel Toscano, Mari Carmen Lopez. Diseño y Maquetación: Óscar Relloso. Fotomecánica: IPAR. Impresión: Imprenta RGM, Bilbao.

Itinerarios ecológicos

Saski Naski

Concurso Adibidez

Sariak


2010

Editoriala ZERTAN ZABILTZA ACEX-en?

I

rakurle estimatuok: Ikasturte berri bat zabaltzen da gure aurrean, eta harekin batera, erronka berriak, gai berriak eta, beharbada, irakasle berriak ere. Udako atsedenaldiaren ostean, eta pasa den ikasturteko gogorapenak ahaztuta, gure orrietan –zeuenak ere badira– aurkitu ahal dituzue igarotako momentu on haiek, ikasturte berriari gogoz ekiteko sistema ona da eta. Ez ahaztu bai Programari bai Adibidez aldizkariari zuek ematen diezuela forma, eta biek ala biek zuen kolaborazioari esker funtzionatzen dutela. Ume inplikaturik ezean, irakasle prestaturik ezean eta kolaboratzeko prest dauden guraso gogotsurik ezean, ACEX bezalako programa batek ez luke zentzurik izango. Beste behin ere aurkezten dizuegu jarduera, istorio, argazki, erreportaje eta kolaborazio sorta bat, eta bilketa hori batzutan oharkabean eta era anonimoan zuen ikastetxeetan egiten duzuen lan eskergaren lagin txiki bat baino ez da.

¿QUÉ HACEX EN ACEX?

E

stimados lectores y lectoras: Un nuevo curso se abre ante nosotros, con nuevos retos, nuevas materias y, posiblemente, nuevos profesores. Tras el descanso del verano, olvidados ya los recuerdos del curso anterior, podéis encontrar los buenos momentos pasados hojeando nuestras páginas, que son las vuestras. Es una buena forma de iniciar con ánimo el nuevo curso. No olvidéis que tanto al Programa como a la revista Adibidez les dais forma vosotros y ambos funcionan porque vosotros colaboráis. No tendría sentido un programa como ACEX sin niños implicados, profesores preparados y padres y madres entusiastas y dispuestos a colaborar. Una vez más os presentamos un compendio de actividades, historias, fotografías, reportajes, colaboraciones... que son una pequeña muestra de todo ese trabajo que vosotros-as realizáis, a veces de forma desconocida o anónima, en todos vuestros centros.

Denon joera da pentsatzea geuri bakarrik interesatzen zaigula gure lana, eta noizean behin baten bat geugana hurbiltzea behar dugu eta irribarretsu galdetu diezagula : «Eta zuk zer egin duzu?, ¿erakutsi diezadakezu?... Seguruenik, niri ere balio ahal dit». Eta ez da zilegia guk pentsatzeak: «Bai zera!, seguru nago beste batek nik baino hobeto egingo zuela... Nor naiz ni lezioak emateko?». Beraz, horra hor gure eskerron guztiak kolaboratzera animatu diren pertsonentzat, sarrera honen hasierako galderari erantzunez Eta zu zertan zabiltza ACEX-en?, eta gure laguntasuna eta animoak oraindik ausartu ez diren guztientzat, gune bat gorde diegulako ADIBIDEZ aldizkariaren hurrengo zenbakian parte har dezaten. Amaitzeko, agur bat kolaboratzaileei, erakundeei eta udalei. Izan ere, beren ekarpenekin posible egiten dute ADIBIDEZ aldizkariak hazten jarraitzea. Mila esker. ACEX PROGRAMAKO LURRALDE-KOORDINAZIOA BIZKAIA

Todos tenemos tendencia a pensar que nuestro trabajo sólo puede ser interesante para nosotros y necesitamos que alguien, de vez en cuando, nos mire y nos pregunte con una sonrisa «¿Y tú, qué has hecho?, ¿me lo puedes enseñar?... Seguramente a mí me pueda servir». Y no sirve que pensemos «¡Bah!, seguro que hay alguien que lo hace mejor que yo... ¿A quién quiero yo enseñar?». Así que todo nuestro agradecimiento para las personas que se han animado a colaborar, respondiendo a la pregunta inicial de esta introducción ¿Y tú, qué haces en ACEX?, y nuestra sonrisa de ánimo para todas aquellas que todavía no lo han hecho, ya que siguen teniendo un espacio reservado para su participación en el siguiente número de ADIBIDEZ. Finalmente un saludo a colaboradores, a instituciones y ayuntamientos que, con su aportación, hacen posible que ADIBIDEZ siga creciendo. Gracias. COORDINACION TERRITORIAL PROGRAMA ACEX. VIZCAYA


ACEX programa

leer.es Kongresuan

I

azko azaroaren erdian, leer.es izenburuko kongresua egin zen Círculo de Bellas Artes erakundeak Madrilen duen egoitza ederrean. Gainera, kongresuarekin batera, hezkuntza-komunitateko kide guztiei (irakasleak, ikasleak eta gurasoak) zuzendutako www.leer.es ataria aurkeztu zen. Kongresura etorri zirenen nahia honako hau zen: irakurtzeko ohitura eta ulermena ingurune guztietan eta gaurko gizarteak eskatzen dituen tresna eta gailu guztiekin hobetzea. Bertaratutakoen artean irakurketaarloko adituak, heziketa-aholkulariak, irakurketa-planen edo eskolaliburutegien edo PISA programaren arduradunak (irakurketa-ulermeneko alderdietan) zeuden; eta baita ere Espainiako erkidego guztietako zuzendaritza-taldeak eta hezkuntzaetapa guztietako irakasleak.

Liliana Tolchinsky, Gemma Lluch, José García Guerrero, Julián Pascual Díez, Elisa Yuste, Elena Martín, Myriam Nemirovsky, Miguel Soler Hezkuntza-ministerioko Heziketa Profesionalerako zuzendari orokorra, Eduardo Vidal-Abarca Espainiako arduraduna PISAn eta Valenciako unibertsitateko irakaslea, Ángel Sanz Moreno Nafarroako Hezkuntza-saileko ebaluazio arloko burua, Josefa Pérez de Nova, Daniel Cassany Pompeu Fabra unibertsitatekoa, Felipe Zayas Valenciako Isabel de Villena BHIko irakaslea, José Antonio Millán idazle eta saiogilea, Luis González FGSRko zuzendari-eragile albokoa.

Asteburu batean izan arren, izenemateen eskakizunen kopurua leku erabilgarria baino askoz handiagoa izan zen. Gauzak horrela, aurkeztutako 600 eskakizun baino gehiago jaso ziren, baina lehen 140 matrikulatuak bakarrik onartu ziren. Hori dela eta, kongresua telebistatik eta denbora errealean emititu zen, interesatu guztiek jarraitu zezaten.

Hona hemen kongresuko ponentzien izenburuak: Ayudar y enseñar a comprender: necesidades de los alumnos y los profesores. Leer para aprender y disfrutar leyendo, cómo compaginar las dos cosas. Análisis de los Planes de Lectura llevados a cabo por las distintas CCAA. El papel de la Asesoría a de Formación, sus retos y dilemas. La evaluación de la comprensión lectora. Relación existente entre evaluar la comprensión y enseñar a comprender. Prácticas letradas contemporáneas, distintos artilugios lectores, claves para su desarrollo. Leer en la era digital, nuevas y viejas prácticas.

Konferentzia eta aditu-taldeetan hezkuntza, psikologia ebolutibo, pedagogia eta psikolinguistika arloetako profesional benetan prestigiodunek parte hartu zuten. Adituen zerrenda luzea da, eta haien artean honako hauek egon ziren: Emilio Sánchez Miguel, Isabel Solé,

Hezkuntza-ministerioak sortutako www.leer.es gune birtuala uneoro aipatu zen kongresuan. Nik bereziki gomendatzen dizuet esandako gunea bisitatzea, laguntza-tresna delako irakurketaren gaian interesa duten hezkuntza-profesionalentzat, gurasoentzat eta ikasleentzat. Bertan

4

elementuak, albisteak, testuak, artikuluak, erreferentziak eta intereseko iradokizunak aurkitu eta sortu ahal dira. Era berean, kongresuko egitarau osoa eta ponentziagileen zenbait artikulu bisitatu eta irakurri ahalko dituzue. Beranduago, asteburu hartan aurkeztutako ponentzien transkripzioa ere jarriko da atarian. Jardunaldiak Ángel Gabilondo Hezkuntza-ministroaren presentziarekin amaitu ziren, nahiz eta berak uko egin zion kongresua ixteari, zeren eta –haren hitzetan– kongresua, amaiera baino gehiago, esperientziak elkartrukatzeko eta elkarrekin ikasteko ibilbide baten hasiera izan zen. Alfonso Santamaría García ACEX Programako Lurralde-koordinatzailea Bizkaia


El programa ACEX en el

Congreso leer.es

C

oincidiendo con la presentación del portal www.leer.es, centro virtual destinado a todos los componentes de la comunidad educativa, (profesorado, alumnado y familias), a mediados del mes de noviembre se celebró en el hermoso edificio del Círculo de Bellas Artes de Madrid el congreso leer.es. Motivados por la inquietud de mejorar el hábito lector y la comprensión lectora en todos los entornos y con todos los artilugios que la sociedad actual demanda, acudieron a este encuentro: expertos en el ámbito de la lectura; asesores de formación, responsables de planes lectores o de bibliotecas escolares o responsables del programa PISA en aspectos de comprensión lectora; así como equipos directivos y docentes de todas las etapas educativas, pertenecientes a las distintas comunidades autónomas del estado. Aun habiéndose celebrado en fin de semana, la demanda de asistencia superó a las posibilidades de espacio. De las más de 600 solicitudes, solamente fueron admitidos los 140 primeros matriculados. Por este motivo, el congreso se emitió por televisión, en tiempo real, para que fuera seguido por todos los interesados. En las conferencias y paneles participaron profesionales de alto prestigio en el campo de la educación, en psicología evolutiva, en pedagogía y psicolingüística. Una larga lista de expertos como: Emilio Sánchez Miguel, Isabel Solé, Liliana Tolchinsky, Gemma Lluch, José García Guerrero, Julián Pascual Díez, Elisa Yuste, Elena Martín o Myriam

Nemirovsky; Miguel Soler, Director General de Formación Profesional del Ministerio de Educación; Eduardo VidalAbarca, responsable español en PISA y profesor de la Universidad de Valencia; Ángel Sanz Moreno, jefe de la sección de evaluación del Departamento de Educación de Navarra; Josefa Pérez de Nova; Daniel Cassany, de la Universidad Pompeu Fabra; Felipe Zayas, profesor del IES Isabel de Villena, de Valencia; José Antonio Millán, escritor y ensayista; Luis González, Director ejecutivo adjunto de la FGSR. Los temas sobre los que versaron las ponencias fueron los siguientes: Ayudar y enseñar a comprender: necesidades de los alumnos y los profesores. Leer para aprender y disfrutar leyendo, cómo compaginar las dos cosas. Análisis de los Planes de Lectura llevados a cabo por las distintas CCAA.. El papel de la Asesoría de Formación, sus retos y dilemas. La evaluación de laa comprensión lectora. Relación existentee entre evaluar la comprensión y enseñarr a comprender. Prácticas letradas contemporáneas, distintos artilugios lecto-res, claves para su desarrollo. Leer en la a era digital, nuevas y viejas prácticas. Se hizo referencia continua al centro virtual creado por el Ministerio de Educación www.leer.es, –que os aconsejo visitar– como una herramienta de apoyo a aquellos profesionales de la enseñanza, padres y alumnos interesados en el tema de la lectura. En él se pueden encontrar y crear elementos, noticias, textos, artículos, bibliografía y sugerencias de interés. De igual forma podréis visitar y leer el programa completo de este congreso, algunos

5

artículos de los ponentes y, posteriormente, se colgará la trascripción de las ponencias presentadas durante este fin de semana. Las jornadas finalizaron con la presencia del Ministro de Educación, Ángel Gabilondo, quien se negó a clausurar el congreso, ya que –según sus palabras– el congreso, más que un final, es el comienzo de una andadura, en el transcurso de la cual iremos intercambiando experiencias y aprendiendo juntos. Alfonso Santamaría Coordinador Territorial Programa ACEX


Mukusulubako Ikastetxea

F

ernando Morillo idazlea gure ikastetxera etorri zen 6.mailako umeen galderei prest erantzuteko. Egia esan, galdera gutxi egin behar zizkioten ,aurrez aurre primeran azaldu batzizkien bere bizitzaren pasadizoak. Oso ondo Konektatu zuen umeekin , argazkien bidez eta katana eta maskara baten laguntzaz era dibertigarrian kontatu zuen nolakoa izan zen bere haurtzaroa baita inguruko edozein irudi ere idazteko lagungarria zela , irudimen pixka bat gehituz, noski. Ikasleek “Andoitz eta Lurralde Ezkutuak” 2. liburua idatziko zuelako berria atseginez jaso zuten.

“Bai, asko gustatu zait. Oso dibertigarria izan delako eta gainera Fernando barregarria da”. “Niri gustatu zait oso majua iruditu zaidalako eta bera txikia zenenan gauza batzuk kontatu dituelako”. “Fernando Morillo oso majua iruditu zitzaidan eta bere liburuak asko gustatu zaizkit”. “Bai, gustatu zait idazlea eta txikitan bere bizitzari buruzko gauzak kontatzea ere gustatu zait. Barregarria eta atsegina da”. Mª Carmen López Castro Mukusulubako Ikastetxearen arduraduna

Ume guztiek harri eta zur geratu ziren berari entzuten eta guztien iritziz oso jatorra eta barregarria da eta ondo pasatu zuten berarekin. Horregatik zeuen ste curso hemos tenido el placer eskoletara joatea nahi baduzue de recibir en nuestra biblioteca al ez zarete damutuko. joven escritor Fernando Morillo. Los alumnos/as de 6º de Primaria estuvieHona hemen ikasle gehienen ron encantados con las divertidísimas bildutako zenbait iritzi: anécdotas sobre su infancia y la forma lúdica de explicarles las escenas que le “Bere irudimena harrituta utzi suelen inspirar a él como escritor. nau. Benetan, oso majua zen eta, nire ustez, barregarria ere bai”. Fernando conectó muy bien con los niños/as. Ayudado de una catana, una “Bai, asko gustatu zait, oso máscara y varias fotografías, mantujatorra delako eta istorio vo la atención de todos/as haciendo interesgarriak kontatu zituelako. gala de su ingenio y consiguiendo que Argazkiak ere oso politak ziren”. todos los asistentes pasaran un rato divertido. Además muchos se dieron por “Liburua asko gustatu zitzaidan satisfechos cuando comentó que iba eta Fernando Morillo ere bai, oso a escribir la 2ª parte del libro “Andoitz jatorra zelako eta idazle baten eta Lurralde Ezkutuak”. ezaugarriak esan zizkigulako”. En opinión de todos los alumnos/as es “Niri Fernando Morillo oso majua un escritor agradable y divertido que iruditu zait eta oso dibertigarria. cuenta anécdotas interesantes de una Asko gustatu zait gure eskolara manera sencilla y entretenida. etortzea”.

E

6


CEP J. R. Jiménez LHI

Estrenamos nueva Biblioteca

E

l día 23 de Abril de 2009, coincidiendo con la celebración del Día del Libro, toda la escuela celebró la renovación de la biblioteca gracias a la donación y al trabajo desinteresado de IKEA.

biblioteca quedó vacía y el grupo de Sostenibilidad de Ikea empezó su trabajo implicando a todo el personal que quisiera participar. Los propios trabajadores de la empresa pintaron toda la biblioteca, montaron muebles, hicieron sujeciones… Finalizadas las vacaciones y mientras completaban los últimos retoques colocamos los libros y otros materiales de la biblioteca.

, un reproductor de video y de DVD que Lo . talla amplificadores y pan nos permite utilizar la biblioteca para proyecciones. En esta ocasión nuestro agradecimiento al Ayuntamiento de BaraKaldo por su colaboración. 

Y LLEGÓ EL DÍA La biblioteca fue inaugurada por D. Antonio J. Rodríguez Esquerdo, alcalde de Barakaldo; Belén Frau, directora de IKEA norte; Alfonso Santamaría, Coordinador del programa ACEX, Carlos Fernández Martínez, concejal de Cultura , Educación, Euskera y Deportes; y Carmen Fernández , nuestra UN POCO DE HISTORIA to Inspectora de Educación. Al acto Este logro se fue desarrollando sen esen repr una on dier inaugural acu desde el mes de Octubre cuando y o tro cen del o nad tación del alum un escueto correo electrónico na de las AMPAS, y parte del Equialgu a itab solic IKEA enviado a - po Docente. También estuvieron mesa y sillas para habilitar un espa eross ñero , Marta y otros compañ cio de lectura familiar, que era uno Virginia , de IKEA. Lamentamos la ausencia de los objetivos contemplados en l por razones médicas, de Mikel el Proyecto de Innovación Educativa-ova baAgirregabiria, Director de Inno va, “Leo, leo... ¿qué lees?, apro co Vas o ción Educativa del Gobiern do por el Departamento de Eduue que yo pero agradecemos el apo cación del Gobierno Vasco para el so de resa nos hizo llegar, y el compromiso sorp curso 2008 - 09. Nuestra perecu e s acudir cuando estuvies fue enorme cuando comprobamo que rado. la con idad el eco y la receptiv mo Después todo el alumnado y profesias entu el y n, nos respondiero sorado del centro celebró estee día con el que se comprometieron en mazz con los cuentos de Virginia Ima apostar por nuestro proyecto. ron hicie nos n, tiero que nos divir Desde Octubre mantuvimos el dejaNos ... aron cion emo reír, nos contacto y en Navidad, como un ble. vida inol erdo recu ron un maravilloso regalo, nos comunicaA . rma A la tarde las familias del centro, refo la de ión bac apro la ban e sus ebien solos o acompañados de partir de los datos que nos pidi o and hijos, pudieron seguir celebrando ron: número de alumnos, espatos. ntos este día con más cuentacuen . cios, usos, materiales… el equipo empezó a trabajar y establecimos o con Este curso hemos continuado la fecha de inauguración. ón,, ñón cañ un las mejoras al instalar En vacaciones de Semana Santa la

7

Rosa Jusué Responsable de la Biblioteca del CEP J.R.Jiménez (Barakaldo)


CEP San Ignacio LHI

Visita al Museo de Reproducciones “La iglesia del Corazón de María, un nuevo espacio para el

E

l alumnado de sexto del CEP San Ignacio de Algorta se ha acercado a la exposición Los Derechos humanos en la historia que tiene como eje temático nueve obras del museo de Reproducciones en el marco de los Derechos Humanos en diferentes épocas históricas. Desde la situación social de la mujer o la forma de gobierno en la antigua Mesopotamia y las persecuciones religiosas en el siglo XVI, pasando por la sanidad y la educación en el antigua Egipto, el exilio en Grecia o la esclavitud en el Imperio Romano hasta los hechos más relevantes en el S. XX, la situación en África, muro de Berlín, Torres Gemelas…

arte”

“Para que el fuerte no oprima al débil… Para hacer justicia al oprimido” (Código de Hammurabi, rey de Babilonia)

Nuestros chicos y chicas entre el Arte y la Historia comprendieron el gran avance social y cultural habido. El taller les hizo ver la gran diferencia de haber nacido en una época u otra, el ser hombre o mujer.... 

Halloween en la Biblioteca

terrorífica” “Preparando los disfraces para la noche más

Dere os Humanos” “La libertad, la justicia y la paz base de los Derech

mpie de miedo… Va con “Pasa una noch … os , brujas, verdug ros, fantasmas tos persocualquiera de es a noche dee najes pasarás un miedo. gar con las Envuelve tu ho as en la bimáscaras hech ndo tu casaa blioteca decora . terroríficamente n a tu e llamen qu ja de Disfruta y ” O AT O TR pu p erta: TRUCO

terrorífica” “Preparando los disfraces para la noche más

8


CEP José Etxegarai LHI

La mascota de la Biblioteca

gustaban tanto, que n la biblioteca de la escuela José Etxepor la noche cuando naperso garai, necesitábamos tener un todo estaba en silendiese presi je como mascota. Él seria, el que cio, los abría y leía, leía en que es todas las actividades important y leía. A veces, de tanla biblioteca se hacen... y así, imaginando, to leer por las noches, imaginando, terminamos pensando en un se quedaba dormida y personaje del bosque, porque nos parecía se caía al suelo. original, fue: Pitufina. Al caerse al suelo, se Así que, hicimos a la Pitufa con papel y rompía porque es de cartón. cartón y la vestimos de universitaria que Pero a nosotros no nos importa recomrecibía su titulo de: Mascota de la Biblioponerla, cuántas veces sean necesarias teca porque es nuestra querida mascota. Aquí se quedó entre los libros oyendo y aprendiendo muchas cosas. Colorin colorado esta historia En la biblioteca de la escuela veía y oía a se ha acabado los niños: leer, escribir cuentos, contarlos, y con nosotros se ha quedado. pasa s, leer y escribir poesías, adivinanza tiempos y también presidía la actuación de los cuentacuentos, exposiciones, el taller Paula Villameriel 6º D de los “libros gigantes”. Estos últimos le

E

CEP Urduña LHI C

Pedro Alegríak bisitatu gaitu

E

skola Liburutegietarako ACEX erabilerak dituen zenbakuntza programak eskaintzen sistema honek. Eredu gisa dituen ekintzen markoan (oraingo ordenagailuena aipatu honetan zien hauek, sistema bitarra Ikeder fundazioaren bitartez), erabiltzen dutelako. Pedro Alegría, magoa eta Ordenagailuetan argi piztuek “1” matematikoa, gure eskolara etorri adierazten dute, eta zen azaroaren 20an itzaliek berriz “0” adierazten magia emanaldi bat egiteko dute. eskolako Lehen Honez gain, haurrek Hezkuntzako Magia eta matematika ere magia trukoak 6. mailako egin zituzten eskutik helduta doaz matematika neskamutilentzat. kalkuluen bitartez. Kartekin oso truku dibertigarriak Ekintza hau dibertigarria eginez, magia izateaz gain, oso didaktikoa ere eta matematikaren arteko izan zen denontzat. harreman estua erakutsi zigun, Labur esanda, Pedro Alegría sarritan magia, matematikan irakasleari esker, bermatzen baita ilusioak oso une atsegina pasa genuen sortarazteko. Haurrei sistema Eskolako Liburutegian. bitarra zertan datzan irakatsi Gure eskolako ateak zabalik zien (zero eta bat baino ez dira egongo dira beti honelako erabiltzen zifra proposamen interesgarriak guztiak agertzeko) eta zernolako ekartzen dituenarentzat. 

9


CEP Las Viñas LHI

Desde Santurce a Melilla...

L

os alumnos de 5º del colegio Las Viñas de Santurtzi, hemos participado, como en años anteriores, en el programa de Escuelas Viajeras, del 14 al 20 de noviembre. Dada la experiencia, cada vez somos más atrevidos y, por ello, hemos dado el salto hasta Melilla. He aquí las impresiones de algunos de los participantes: “Oso ondo pasatu nuen. Gehien gustatu zitzaidana bela egitea eta hondartzara joatea izan zen. Lagun asko egin nituen.” Jon Casquero

“Oso ondo pasatu dut. Lagun asko egin ditut. Lagunak Murtzia eta Madrilgoak ziren. Gehien gustatu zitzaidana lantzan joatea izan zen.” María Martínez “Lagun asko egin nituen eta oso ondo pasatu nuen. Gehien gustatu zitzaidana piragua, bela eta pedalak egitea izan zen… Gomendatzen dizuet joatea.” Maider Noval “Oso ondo pasatu nuen. Lagun berriak egin nituen ete joko askotara jolastu nituen: bela, kanoa,…Hegazkinez joan ginen.” Hasier Iglesias

Deustuko Ikastola

El secuestro de la bibliotecaria

B

ibliotekaren Eguna ospatzeko Margaret Mahyren liburu ospetsua, El secuestro de la bibliotecaria, irakurri genuen 35. orrialde arte, lurrikara gertatzen denean. 4. mailakoek bukaera asmatu zuten bikoteka eta hona hemen gehien gustatu zitzaigunetariko bat: Para celebrar el día de la biblioteca, leímos el famoso libro de a la Margaret Mahy: El secuestro de 35, ina pág la bibliotecaria, hasta ojusto cuando ocurre un terrem el ntó inve 4º de to. El alumnado o final por parejas y aquí tenéis uno o: tuv o éxit s de los que má

T

oda la biblioteca cobró vida y los p personajes salieron de los libros. la señora Laburnum m vio que salían los persoperso najes malvados y uno de ellos era ra muy peligroso. El libro peligroso era de malvados ¡DRAGONES! Uno de ellos tenía A AGONES! poderes y cuando se enteraron n los bandidos fueron a la biblioteca de la señorita ñ ñorita Laburnum. En la biblioteca se encontraron n un libro de conjuros. Encontraron el conjuro o onjuro correcto y se deshicieron de todo o el odo desastre. Al final el bandido jefe effe se casó con la señorita Laburrnum y los demás bandidos no se sintieron tristes porque la señorita Laburnum cada día a les contaba un cuento más alegre. Y vivieron felices Y comieron perdices Y nos pillaron Con la puerta en las narices ces Markel Gago go eta a Gorka Pernía

10


CEP Larrea LHI

Alfredo Gómez Cerdá

E

n el colegio Larrea, tuvimos el placer y la suerte de conocer al prestigioso escritor Alfredo Gómez Cerdá. Este autor ha recibido recientemente el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil 2009 por su obra “Barro de Medellín” otorgado por el Ministerio de Cultura. El agradable encuentro tuvo lugar en la Biblioteca de la escuela con los alumnos de 5º y 6º. Nos contó que desde pequeño soñaba con ser escritor, de dónde sacaba la imaginación y que con

solo leer viajaba a otros lugares, ya que en su niñez era muy difícil viajar. Estuvo hace unos años en Colombia y allí se inspiró para escribir “Barro de Medellín”, libro con el que ha obtenido el premio. Tuvimos la oportunidad de hacerle preguntas que él amablemente respondió. Nos preguntó si sabíamos algún poema. Ana y Jerusalén salieron a recitar algunas estrofas. Por último, con mucha paciencia, firmó autógrafos a los alumnos/as que quisieron. 

11


IES Ibaizabal BHI

Nuestra Biblioteca y sus talleres

L

a Biblioteca Escolar del IES. Ibaizabal de Bilbao tiene como objetivos fundamentales:

t diante de este d all estudiante, Ayudar a)) A Centro, en sus trabajos escolares proporcionándole los materiales, medios y espacios necesarios para realizar sus trabajos, tanto individuales como colectivos, en horario extraescolar. b) Fomentar la lectura, por lo que en la Biblioteca se realiza el préstamo de libros, a todos los miembros de la comunidad escolar (alumnos/as, profesores/as y padres/madres) en horario tanto escolar como extraescolar. c) Utilizar el tiempo libre en actividades de ocio formativas y recreativas, utilizando las nuevas tecnologías, por lo que la Biblioteca organiza talleres, en horario extraescolar, a los que pueden apuntarse los alumnos/as y los padres/madres de alumnos del Centro. Estos talleres, que se realizan se realizan por la tarde en el último tramo del horario de la biblioteca, son los siguientes: LUNES Taller Virtual. En este taller los alumnos utilizan los ordenadores del aula de informática para hacer sus trabajos, (utilizar proce-

sadores de textos, escanear las fotos o dibujos que necesitan, pasar a limpio,...) además de buscar información en las enciclopedias en formato CD-ROM o por Internet. También se utiliza como lugar de ocio compartido en el que se realizan todas aquellas acciones que no tienen cabida en el currículo lectivo de Informática: los juegos informáticos, chequear el correo electrónico, descargar programas de la red, utilizar los compresores de ficheros, y aprender a utilizar los programas informáticos que utilizarán en el taller de los martes. Otra de la facetas de este taller es resolver dudas y resolver los problemas que a los alumnos les surgen con sus equipos personales. MARTES Cajón de Sastre. En este taller variado llamado Cajón de sastre se elaboran, utilizando los ordenadores, trabajos variados: Mis pegatinas. Elaboración de pegatinas decorativas para libros y cuadernos. Mis postales. Fabricación de postales de Navidad. Mi Música. Construcción de un disco de música utilizando programas informáticos. Mis videos. Construcción de un disco de videos, utilizando los recursos informáticos que nos ofrece la Red. Mis Grabaciones. Elaboración de anuncios en video, interpretación y grabación utilizando la cámara de video y los ordenadores de la biblioteca. Para la elaboración de estos trabajos se utilizan distintos programas infor-

12

máticos: MediaFase 4.0, Nero Burning, aTube Catcher, Free Video Converter, Word, Photoshop, Power Director... MIERCOLES Taller de utilización de programas informáticos para padres y madres de alumnos, dirigido a todos los padres y madres que ya han superado el de Iniciación a la Informática que se realiza los jueves. En este taller se descargan, instalan y utilizan programas libres que sirven para resolver distintos problemas, quitar ojos rojos de fotografías digitales, redimensionar fotos, agrupar fotos con compresores, descargar videos, cambiar el formato de los videos,… JUEVES Curso de iniciación a la Informática Básica e Internet para padres y madres. Dirigido a padres y madres de alumnos que no tienen ningún conocimiento informático. VIERNES Videoforum, el taller del cine. Todos los viernes por la tarde proyección de una película en la biblioteca del IES, esta proyección está abierta a todo el alumnado. Todos los talleres son totalmente gratuitos, son dirigidos por el profesor de ACEX responsable de la Biblioteca Escolar y el coste de los materiales utilizados es asumido por el centro y la AMPA. 


Sanchez Marcos Ikastetxea

La poesía se mantiene viva

L

o cierto es que, aún siendo difícil que los alumnos/as hagan poesía, cuando la hacen se nota que su expresión sigue viva y denotan su habilidad. Es lo que les ocurre a los alumnos/as del colegio J.M. Sánchez Marcos de 5º y 6º cuando en las aulas y en su hora de bertsolarismo, aprenden a expresar sus vivencias. Esto es sencillamente un ejemplo de su actividad. 

Txirrinak jo du eta ordua bete da liburutegia da hurrengo aukera.

Ideiak behar dira ahal bada, denenak txukun eta dotore burutzeko lanak.

Goazen poemak edo zerbait asmatzera ondoren bidaltzeko ADIBIDEZ era.

Horrela sorteen dira errimak onenak batzuetan bertsoak bestetan poemak.

Irakurri Ir k i, marrazttu baina han ezin jan lan asko egiten dugu liburutegian.

Filmeak l ikustera liburutegira hantxe egoten gara aurrera begira

Eskolara joan baino hobe lotan segi irakurtzea ez zaigu gustatzen gehiegi

Miguel Angel du izena gure arduradunak sarri esaten digu garela astunak

Denbora pasatzeko hartu ADIBIDEZ bidean irakurriz joan autobusez

Bostgarren mailakoa da talde askarra azken kopla honekin hartu gure agurra

13


La Web 2.0, los blogs, recursos educativos y demás familia La Web 2.0

L

a Web 2.0 es la representación de la evolución de las aplicaciones tradicionales hacia aplicaciones web enfocadas al usuario final. El uso del término Web 2.0 está de moda, y porque está de moda nuestros proyectos tienden a renovarse y evolucionar. La Web 2.0 no es precisamente una tecnología, sino es la actitud con la que debemos trabajar para desarrollar en Internet proyectos que encajen con nuestro programa. No debe ser un fin, sino el comienzo de un nuevo aprendizaje. Tal vez, ésta es la reflexión más importante del término Web 2.0. Trabajar en renovar y mejorar algunos de nuestros proyectos, no porque busquemos etiquetarlos con nuevas versiones on-line, sino porque creemos firmemente que la única constante debe ser el cambio y en Internet, el cambio, está presente más frecuentemente. Si decimos que la Web 2.0 es una actitud y no precisamente una tecnología, es porque trataremos de trabajar con aplicaciones que generen colaboración y de aprender nuevas utilidades que reemplacen a las herramientas webs que actualmente estamos utilizando. Entender que la evolución ha llegado con la Web 2.0 puede realizarse con ejemplos, con proyectos, con programas…

Podemos comparar servicios web de antes que marcan claramente la evolución hacia la Web 2.0 como una nueva forma de hacer las cosas. En la web 2.0 se trabaja sin instalar programas en el ordenador, están en Internet. La web 2.0 en ejemplos Web 1.0 Web 2.0 Ofoto Picassa, Flickr (Comunidades fotográficas) De Word Google docs ( Documentos) Akamai BitTorrent (Distribución de contenidos) Britannica Online Wikipedia (Enciclopedias) webs personales Blogs (Páginas personales) Blogger, Wordpress… Especulación con dominios Optimización en motores de búsqueda SEO CMSs Wikis (Administradores de contenidos) Categorías/Directorios Tags ftp (transmisión de archivos) embedit (subir archivos) Y una primicia, para finales del 2010, google anuncia su novedoso y gratuito sistema operativo Chrome: Gmail, Google Talk, Google Docs, Google Books, YouTube, Hulu, Facebook... imagínate tu PC contenido en un navegador de internet: eso es Chrome OS. Y por supuesto, es de código abierto. Su otra gran revolución es que es un

14

sistema operativo autónomo: ya no dependerá de actualizaciones y el usuario pasará a ser eso, simplemente un usuario puesto que todas las actualizaciones se harán de forma totalmente automática y sin que el que está frente al monitor sea testigo de nada (recuerda la odiosa ventana de Windows con la leyenda “Descargando actualizaciones” y que luego nos obliga a reiniciar todo el sistema). Por poner algún punto débil, el primero de ellos es que, a fecha de hoy, Chrome OS no funcionará en ninguno de los ordenadores que tengamos por casa: su sistema está diseñado para funcionar con ordenadores con almacenamiento en SSD y es que está orientado -insistimos, a día de hoy- para los netbooks, esos ordenadores diminutos y que están arrasando en las ventas. Esto nos lleva a pensar que los fabricantes comenzarán desde hoy a preparar sus equipos para la llegada del nuevo sistema. Por otra parte, si todo funciona desde la nube y en Internet ¿qué ocurre cuando no tengamos acceso a la red como por ejemplo en un avión? Aunque este extremo no ha quedado claro, podemos pensar que Google aplicará lo que ya funciona en sus aplicaciones en red (Gmail, Google Docs y demás): un sistema de sincronización que detecte que no hay conexión y en cuanto ésta se recupere, transferir todo a los servidores. Se trata en definitiva de un revolucionario salto en el mundo de los ordena-


15


dores y que tendrá su efecto dominó entre los sistemas operativos comerciales del momento (Windows y OS X) ¿Acabarán Microsoft y Apple ofreciendo sus sistemas de forma gratuita? Todavía es pronto para saberlo, pero podemos decir que veremos el futuro, una vez más, de la mano de Google. En la red todo va muy rápido.

autoridades educativas ofrezcan a la red educativa.

Aprender - Desaprender Reaprender

Existen en Internet multitud de webs con toda clase de recursos y aplicaciones educativas; lo importante, como con casi todo, es encontrar en su momento aquello que se desea.

Este es el lema que debemos asociar en nuestra búsqueda. En un futuro inmediato el profesor no va a ser un transmisor de conocimientos y los alumnos meros receptores, sino un guía que ayuda a aprender a aprender y no se dará tanta importancia a los contenidos memorizados como a lograr competencias , que es lo que se evaluará , ese proceso de lograr competencias se refuerza con una pedagogía activa y colaborativa y ahí el uso de la web es primordial.

¡Atentos mochileros!: Todo está en la red. ¡A coger la mochila!, que empezamos. De paseo por la Red

Investigar y descubrir es una de las misiones del profesorado y realizar una adecuada labor de búsqueda para conseguir el recurso más apropiado para cada actividad. Y para ello, la mayoría de las veces con solo teclear en un Buscador las palabras: recursos y educativos, nos invadirán un montón de webs. Ahora empieza la búsqueda.

Por ejemplo en una webquest se trabajará todo lo que está en negrita. ¿Dejamos lo de recursos y recopilamos webquest? Recursos educativos En la educación actual y con el mundo de la web2.0 encima, se requiere de una constante búsqueda para conseguir actualizar en cada caso materiales multimedia y aplicaciones educativas en red que satisfagan tanto las necesidades del alumnado como del propio profesorado. Como siempre, parte del profesorado está ávido por conseguir nuevos materiales (recursos) que le sirvan para atender las demandas formativas de su alumnado. Y suministrar este tipo de materiales o herramientas multimedia, debe ser una de las responsabilidades que las

¡Venga, vamos a almacenar!: Vayamos a Google y pongamos las palabras mágicas. En EDUCARED nos encontramos con un amplio catálogo de recursos curriculares y extracurriculares clasificados por etapas y materias. http://www.educared.net Vemos un ejemplo: ¿Cómo realizar la búsqueda? Basta con elegir una de las opciones del menú de la izquierda y hacer clic en: Herramientas de búsqueda Sofware educativo. Un buscador de programas educativos recomendados, clasificados y comentados en el que podrás encontrar programas curriculares, extracurriculares, juegos etc.

16

Webs educativas. Un buscador de webs educativas. Selección clasificada y comentada de las mejores páginas curriculares de la red. Experiencias educativas. Un buscador de experiencias educativas. Las experiencias de los docentes respecto a las nuevas tecnologías.. Buscador educativo. Un buscador de los recursos educativos disponibles en internet para la ampliación de conocimientos en las distintas materias que componen el curriculum escolar. http://www.educared.net/educared/ visualizacion/jsp/_webs_educativas/curricular.jsp?idapr=12_1218_esp_1__ Un repaso La mayoría de las Comunidades Autónomas ya cuentan con webs educativas donde se recogen todo tipo de recursos clasificados por materias y niveles. En la página del M.E.C. viene una clasificación de los portales educativos autonómicos: http://www.educacion.es/educacion/comunidades-autonomas/tu-comunidadautonoma.html Solo hay que elegir la autonomía deseada y buscar entre sus recursos digitales. En Cataluña se nos ofrece la herramienta Jclic para la elaboración o descarga de actividades educativas. En Catalán, castellano, Euskera, Inglés… http://clic.xtec.cat/es/jclic/index.htm Desde Euskadi echamos en falta una web oficial asociada a la red PREMIA, para este tipo de recursos y tener de una forma ordenada y clara todos los materiales de los que dispone o elabora tanto el Departamento como el profesorado de esta Comunidad. Y de la complejidad que, en principio, podría suponer el hecho diferencial de las dos lenguas oficiales para elaborar


materiales web2.0 pasaríamos en la práctica a forzar de acicate al Departamento para que ofrezca al profesorado herramientas y tiempo para la realización de nuevas actividades en ambas lenguas. Pero unas veces por galgos y otras por podencos, nos estamos quedando a la cola para ofertar un escaparate oficial que sirva para todos. Por cierto, ¿se sigue con la idea para el 2011 de dar a los Centros un programa de gestión, notas,… informatizado (tipo Inika)? No obstante, el Departamento cuenta con: “elkarrekin.org” como estandarte de web educativa y con un buen número de recursos. Ver: http://www.elkarrekin.org/ Al resto del profesorado público decirle que siempre nos quedará el recurso del copia y pega. Eso sí, poniendo como manda el protocolo web quién es el autor del invento. También contamos con webs de organismos particulares que ofertan este tipo de materiales curriculares. En cuanto a las editoriales, la mayoría tienen algo y mencionaríamos a las de inglés pues con cada libro adjuntan un Cd de canciones y otro de Software. Editoriales como EDEBÉ, Anaya, Santillana ya cuentan con aplicaciones en euskera y castellano. Dentro de elkarrekin.org se puede acceder a ellas. En la comunidad Navarra los tienen por niveles educativos, por materias y por idiomas http://pnte.educacion.navarra.es/portal/ Recursos+educativos Y en las demás, pasen uds. y vean. Quizás habría que hacer referencia al Dinamizador TIC que ya hay en muchos

Centros, con liberación horaria amplia para que pueda ir investigando y a su vez orientado sobre este mundo tan cambiante en la red. ¿Y para todo esto habrá Ptic-1 y Ptic-2? (como en euskera Pl-1 y Pl-2) o no es necesario; se dan ordenadores y ya está. Un recurso web 2.0 Para tu ámbito: crea tu propio blog Hasta hace poco tiempo, lo único que teníamos los centros educativos en Internet eran páginas web. Podíamos ver información en ellas, pero nada más, excepto el encargado de ellas, Premia, o empresa particular que la había creado. Hoy en día cualquiera puede subir a Internet una página, a pesar de no tener conocimientos de programación o de los programas para hacer páginas web. Además se pueden dar permisos para que cualquier persona (todo el mundo), o algunos solamente, pueda enviar su opinión, sus fotos, música, power points, vídeos, etc. Estos son los BLOGS, se parecen a una página web, porque están en Internet, pero no lo son. Son gratuitos, sencillos de manejar, de modificar, donde podemos poner y quitar lo que consideremos oportuno y de los que nos podemos aprovechar en los centros para tener un nuevo escaparate de presentación, propaganda, que nos puede ser muy útil. El blog de Profacex http://www.profacex.org Aquí puedes encontrar ideas y recursos para iniciarte en el mundo de los Blogs y sacarles el máximo partido como herramienta educativa: artículos sobre los distintos sistemas de publicación, experiencias con los blogs de bibliotecas escolares, enlaces a servicios para la creación de blogs, tutoriales, trucos, complementos, etc. y por supuesto recursos educativos y juegos.

17

También podrás ver un diverso muestrario de blogs elaborados por el profesorado del programa ACEX que sirven como modelo de una experiencia educativa que lleva más de 15 años en acción. Y actualmente estamos elaborando un blog con materiales educativos en la educación formal y no formal para infantil, primaria, secundaria y educación de adultos. Tanto en euskera, castellano e inglés. Aunque Blogs de este tipo existen multitud por el escaparate de la web 2.0, pensamos que podrá ser de ayuda para nuestros proyectos. Otros recursos y aplicaciones los podéis ver y tener en Netvides. Profacex en Netvibes http://www.netvibes.com/acexbizkaia Netvibes de Profacex es un proyecto impulsado por un grupo de profesores/ as del Programa ACEX interesados en promover el uso de las TIC en la educación no formal, especialmente en el mundo de WEB 2.0. ¡Buen viaje! 

Grupo de Comunicación de Profacex


18


Érase una vez en un lugar llamado

H

abía una vez un lugar llamado ACEX al que acudían mensualmente unas 150 personas. Pero no penséis que eran unas personas cualesquiera. ¡Qué va! Trabajaban en la enseñanza de forma diferente a como lo hacían los demás docentes, porque no ponían notas, ni tenían un aula, ni siempre el mismo alumnado. Estas personas tenían otra misión. Para ello se repartían en cinco ámbitos, cada uno con unas funciones diferentes. Eran como cinco miembros de la misma familia dirigidos por PROFACEX, que hacía de su representante legal. Comencemos por Medio ambiente, con su misión de conocer el entorno cercano y cuidarlo. El segundo era Expresión artística, dedicado a fomentar y potenciar destrezas y habilidades en su campo. El tercero era Deportes, empeñado en desarrollar hábitos deportivos. Había un cuarto, de nombre Nuevas tecnologías, que era el responsable de difundir a través de la red, junto con ADIBIDEZ, su medio de comunicación escrito, las experiencias que llevaba a cabo la familia. El quinto, y primero en edad, Biblioteca, tenía la misión de que la infancia se aficionara a la lectura. Cada vez que alguien se sumaba a la familia pasaba por una fase inicial para conocer su programa, consistente en un Modelo de intervención, otro sobre Desarrollo creativo, un tercero sobre ABIES, para catalogar libros, y terminaban recibiendo nociones de biblioteconomía. Al ser aceptados pasaban por una fase de perfeccionamiento continuo: Seminario territorial, zonal e integración en uno de los cuatro ámbitos en los que se actualizaban perfeccionando sus activi-

dades: Comunicación, revista ADIBIDEZ, Teatro y Creación literaria e Informática. Por si alguien quería perfeccionarse más existía un plan anual de formación. Naturalmente tenían sus deberes anuales: Presentar una programación, una Memoria y una ficha de datos de su centro de referencia. Aquel miércoles cada Seminario, tras escuchar al Coordinador del programa, se reunió aparte para analizar, revisar y cambiar objetivos, actividades y estrategias; intercambiar ideas y comentar problemas; programar acciones conjuntas e intercambiar información. Eran muchos los temas a tratar, pero acababa de empezar un curso y entre aportaciones, debates, diversidad de opiniones y recortes se impusieron los que tenían en común el apellido ACEX que los unía: optimizar los recursos de los centros, ampliar la oferta formativa, fomentar valores de solidaridad, esfuerzo, responsabilidad, respeto y tolerancia y tratar de alcanzar los objetivos que en cada ámbito del programa ACEX se programan. No había un programa único para todos, sí un capítulo de intenciones genérico con un sinfín de planteamientos adaptados a las características circunstanciales de cada uno. Tras un tiempo de reunión no sabían lo que saldría porque allí el medio era el fin, como al andar se hace camino sin especificar la meta. Todos debatirían en un toma y daca, con posturas distintas, pero una vez levantados dejarían en la mesa los malos humores y volverían a ser hermanos con un apellido común: ACEX. Seminario Bilbao 1

19

ACEX


Desde Durango a vueltas con los astros

¿Por qué nos quitaron un planeta? C

ualquier persona que tenga ahora más de 13 años estudió en su infancia que en el Sistema Solar hay 9 planetas, desde Mercurio a Plutón. Sin embargo en los libros de texto actuales solo aparecen 8, y ante la falta de una explicación clara, algunos estudiantes sacan conclusiones extrañas: “Plutón se fue”, “ya no existe”, “se ha vuelto enano”, “ahora es una estrella”, o “los astrónomos han cambiado la definición de planeta y ahora Plutón ya no encaja”. Es frecuente oír estas frases a los niños y niñas, y está claro que solo la última de las afirmaciones es correcta. Pero lo que normalmente no se conoce es que ese cambio de definición se hizo con el único objetivo de apartar a Plutón. Pero ¿por qué? ¿quién estaba interesado en ello? La historia es muy curiosa, viene de muy lejos y puede ponerse como ejemplo de lo que no debe ser la ciencia y de cómo la política puede tener influencia nefasta en estos asuntos. Desde luego, especialmente a quienes hace 4 años estudiaron 9 planetas y ahora estudian solo 8, les tiene que resultar chocante. Plutón fue encontrado en 1930 por el astrónomo norteamericano Tombaugh después de 25 años de búsqueda de

un hipotético planeta que en realidad no existe. Se encontró algo, se pensó que era lo que se buscaba, y aunque estaba tan lejos que no podía medirse su tamaño, se pensó que era mucho más grande que la Tierra porque era eso lo que se buscaba. Es curioso que hace solo unos años se ha sabido que la razón por la que se pensaba que había otro planeta más, se basaba en datos incorrectos. Los medios de comunicación Estadounidenses lo dieron gran relevancia, se hicieron fiestas en honor del planeta descubierto por el compatriota e incluso se organizaron concursos populares para otorgar un nombre adecuado. Lo consideraron como su planeta, y esto ha jugado un importante papel en su tardía degradación. Cuando en 1978 se descubrió su luna Caronte (Charon en inglés), gracias a la cual se pudo calcular con precisión su tamaño, con un diámetro poco más que la mitad de la Luna y su masa, solo una sexta parte de la nuestro satélite, empezó a quedar en entredicho la categoría planetaria de ese astro. En el gráfico que aparece a continuación se comparan los tamaños de Plutón y su satélite con la Tierra y la Luna. Algunos expertos empezaron a sugerir su catalogación como asteroide, pero

20

los astrónomos americanos vetaron dicha decisión.

A partir de 1992 se van descubriendo unos astros muy parecidos a Plutón y con sus mismas características físicas y orbitales: Los asteroides del cinturón de Kuiper. Como él astros helados, muy diferentes de los grandes planetas gaseosos o de los planetas rocosos como la Tierra y sus vecinos. Era evidente que Plutón era uno más del cinturón de Kuiper, pero ante las propuestas de incluirlo ahí, nuévamente las objeciones de los astrónomos americanos presionados por la opinión pública de ese país, que argumentaban que por historia y por consideración social merecía seguir estando con los planetas. “Aunque sea como los del


Zergatik kendu ziguten planeta bat?

O

rain dela lau urte textu liburuetan 9 planeta agertzen ziren. Gaur egun gure ikasleek 8 baino ez dute ikasi behar. Zer gertatu da Plutonekin? Istorio harrigarria da, politika eta AEBko harrotasun nazionala

zientziarekin nahastuta. Lotsagarria. Pluton aurkitu zutenean, 1930. urtean pentsatu zuten planeta bat zela beste zortziren antzekoa, baina urteak pasa ahala argi geratu zen txikiegia zela planeta izateko eta asteroideen familia batekoa zela.

Nahiz eta argi egon, astronomo batzuen burugogorkeriak saihestu zuen ofizialki Pluton benetako lekuan sailkatzea, Pragan, 2006 ko abuztuaren 24an burututako kongresu batean azken erabakia hartu zen arte. 

cinturón de Kuiper, es el más grande de ellos y merece relevancia” decían. Incluso para evitar problemas se definió el término planeta como “Astro sin luz propia que gira alrededor de una estrella cuya masa es al menos la masa de Plutón”. Solo leerlo nos deja claro cual era el objetivo de esta definición. Pero ocurrió lo que tenía que ocurrir: en verano de 2005 se descubre uno de estos astros que es más grande que Plutón, al principio denominado extraoficialmente “Xena” y que finalmente recibió el nombre de la diosa de la discordia “Eris” debido al follón que montó entre los astrónomos. En el gráfico de la derecha se pueden comparar los tamaños de los mayores astros conocidos del cinturón de Kuiper con sus satélites. Algunos de los nombres que aparecen eran provisionales y ya tienen asignado otro. Ante esta situación solo quedaban dos alternativas. Incluir a este nuevo astro como planeta o quitar a Plutón. Se dieron un año de plazo para tomar la decisión, hasta la asamblea a celebrar en Praga en agosto de 2006. Allí, después de acaloradas discusiones y de rechazar una propuesta en la que se utilizaba a otros astros como cohar-

tada y se pretendía aumentar hasta 12 el número de planetas, finalmente se aceptó la evidencia y Plutón fue degradado. No obstante y para consensuar el resultado se inventó una segunda división, la de los planetas enanos que actualmetne contiene 5 astros, en la cual se le colocaba a Plutón para que de alguna manera siguiera teniendo algo de relevencia. Esta nueva categoría es totalmente artificial, contiene astros muy distintos entre si y seguramente durará muy poco tiempo. El que les dure la rabieta a los norteamericanos por haberse quedado sin su planeta.

21

En cualquier caso, y conociendo la condición humana, hay que decir que aunque nuestros escolares se salvaron en última instancia de tener que estudiar una lista con 12 planetas, que ahora mismo serían 14 una vez comprobado que otros dos miembros del cinturón de Kuiper cumplen las condiciones que se proponían, nunca podremos estar seguros de lo que pasará en la siguiente asamblea general de la Unión Astronómica Internacional porque existen actualmente campañas en EEUU recogiendo opiniones a favor de la rehabilitación de Plutón. Quizás, para que no nos pille el toro y algún estudiante de esos que quedan pocos, que en cuanto coje el libro de Natura se pone a ojearlo, nos deje en ridículo, podríamos empezar a ir memorizando: Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Ceres, Júpiter, Saturno, Urano, Meptuno, Plutón, Caronte, Haumea, Makemake y Eris. 


Itinerarios 2009ko ekainaren 11, 12 & 15ean Acex-eko irakasle batzuk ekologia ibilbidea egitera joan ginen. Mikel Reguero izan zen gure gidaria. Oso ona esan behar dugu. Hiru ibilbide egin genituen: Serantes mendia, Santurtzin; Agate Deuna bidea, Barakaldon eta Orduñako Txarlazo mendi-hegala. Primer día. Buena mala memoria En el monte Serantes conocimos la flor de San Jorge o milamores que aparece en la imagen de la iglesia del patrón de Santurtzi. El paisaje ganadero está formado por praderas y setos. Estos setos suelen ser de especies espinosas (espino albar, tojo, endrino...) para que el ganado no pueda pasarse a la pradera de al lado. En este entorno hay algunas especies de plantas y de aves de origen mediterráneo que no se dan más al oeste de la cornisa cantábrica. Hay un pájaro, al que parece que vienen a observar algunos ornitólogos británicos, que no se ve más al norte de la zona atlántica: el arrendajo (Garrulus glandarius)(argazki). A este pájaro le gustan las bellotas de roble y anda guardándolas por todas partes, pero debido a su mala memoria (gracias en este caso), la población de robles en el Serantes no corre peligro. Vimos esas plantas con las que todos hemos jugado alguna vez y que se quedan pegadas en la ropa, y nos sorprendió el nombre: raspalenguas o amor de hortelano. En el alto de San Pedro vimos algunas especies que dan un color especial al otoño en nuestros bosques, como el cornejo, que se tiñe de rojo y es espectacular. Bigarren eguna. Erromes gisa Santa Agedara joateko, Kastrexanan hasi ginen, Deabruaren Zubian hain

zuzen, Donejakue bidetik. Zubian bertan topatu genuen Santiago belarra bere hori koloreko lore politekin (argazki). Zein baliagarria den! Erremedio ona hainbat gaixotasun arintzeko! Larrazabal baso barnean sartzean, erreka ikusi eta txoko eder batean bista ikusgarri batez gozatu genuen: San Joan Iratzeaz!(argazki) Iratze arruntak dira normalean gure basoetan ikusten ditugunak, baina San Joan Iratzea oso arraroa da, are gehiago toki eder honetan, hain agerian eta beste landareen artean hain harro. Benetan harrituta geratu ginen. Haltza asko daude hemen. Zuhaitz honi oinak uretan edukitzea gustatzen zaiola ikasi genuen; bere egurra beraz, ez da usteltzen nahiz eta uretan egon. Mendian gora, Erdi Aroko harbidetik gindoazela, urki bat ikusi genuen. Greziako jakintsuek zuhaitz honi “Jakituriaren zuhaitza” deitzen zioten. Bere zilarrezko kolorea oso erakargarria da eta bere hostoek udazkenean hori kolorea hartzen dute. Bide ertzetan sendabelar asko ikusi genituen: plantaina (llantén), biribelarra (pulmonaria), lapa-belarra (bardana), berbena-belarra, odolbelarra (hierba de la sangre), txikori lorea (diente de león, meacamas), anis-belarra (hinojo), malba (argazki), intsusa (saúco), azeri-buztana (cola de caballo), eta beste batzuk. Eukalipto batzuk ere badaude eta zuhaitz honi buruz apur bat ikasi genuen; adibidez, gure basoetan dagoena Australiatik ekarritakoa dela (Eucaliptus globulus), padurak lehortzeko erabiltzen dela (ur asko behar duelako), 600 metrotik gora ez dela hazten hotza ezin duelako jasan, txakoli guneetan oso ondo egokitzen dela eta orain industriarako ez dutela gehiegi landatzen lehen egiten zen bezala.

22

Tercer día. En Orduña En la ciudad de Orduña las casas de indianos llaman la atención por sus árboles traídos de tierras lejanas: cerezo japonés, cedro… Vimos especies de plantas que crecen en los muros y algunas de las que más alergias producen en primavera como la parietaria. En las calles hay muchos tilos, cuyas flores se aprovechan para hacer jarabes para la tos e infusiones tranquilizantes. De camino al Txarlazo y llegando a la ermita de la Antigua nos topamos con una enorme secuoya californiana. Conocimos la hierba de los pordioseros que llaga la piel (Clematis vitalba), y cerca encontramos un rosal silvestre (Rosa canina) cuyos frutos, los escaramujos (o tapaculos), tienen gran cantidad de vitamina C. Antes de llegar al hayedo pudimos ver enebros con cuyos frutos se elabora la ginebra, y supimos que la marca de esta bebida más popular en nuestros bares (MG) se elabora en Menorca. Con la juniperina (extracto del enebro) también se elabora una tintura para aliviar el acné. El hayedo del Txarlazo no está a mucha altura y se llega sin gran dificultad aunque la lluvia puede deslucir un tanto el agradable paseo. Al haya le gusta tener la cabeza mojada y los pies secos (al contrario que al aliso) y por eso la vemos en zonas con niebla habitual. Junto a las hayas es normal ver también acebos. Algunas de las plantas medicinales que abundan en este hayedo son la Hepática triloba (gibel belar), erica o brezo ceniciento (txilarra), heléboro (hotsababa) y madreselva (atxaparra). 

Carmen Aldazabal Seminario de medio Ambiente de ACEX


23


75

1961-62

aniversario

AntonioTrueba

D

urante el año 2010 el CP Antonio Trueba celebra su 75 aniversario y para la Conmemoración se han programado una serie de actividades distribuidas por meses a partir de un centro de interés concreto en cada uno.

El acto de inauguración, previsto para el día 8 de enero, tuvo que ser modificado como consecuencia del mal tiempo, realizándose un acto simbólico con la suelta de globos, conteniendo en su interior los deseos del alumnado, de las familias y del profesorado así como el txupinazo. El carnaval también giró en torno a esta conmemoración, con disfraces de alumn@s y profesor@s de época. Las familias participaron en un concurso de torrijas que resultó un éxito. El colegio se ha ambientado con la creación de un aula antigua y una exposición de fotografías del antes y ahora del centro y con la historia de Abatxolo y Portugalete. Toda la comunidad educativa podrá participar en la convocatoria de concursos de dibujos, cuentos y poesías, así como en charlas y mesas redondas sobre temas educativos.

de

En el mes de abril, coincidiendo con la celebración del día del libro, se distribuirá un marcapáginas conmemorativo. Se completarán los actos con una exposición de libros de época en la biblioteca y la visita de diversos escritores.

El periódico escolar “EL NOTICIÓN”, en el que trabajarán l@s niñ@s de 5º y 6º, en la biblioteca, publicará una edición especial. En mayo, con la celebración de la Semana Cultural y Deportiva, habrá actuaciones, talleres, visitas guiadas por Portugalete para padres y madres y bajada con turutas y canciones portugalujas. Cerraremos el curso en junio con “La Música y el Folklore en Trueba”. Relacionadas con este tema habrá actuaciones de grupos populares, exhibiciones de los grupos del Centro Cultural Comunitario, y se representarán dos obras de teatro del grupo de la Biblioteca del centro “Manos a la obra” y un teatro para adultos de la Agrupación “Las Amigas”. Se terminará con una comida popular en la que tomarán parte padres, madres alumn@s y profesor@s. 

24


Pregón de Inauguración

C

ontar historias, cuentos... es algo a lo que una puede estar acostumbrada, pero escribir el pregón de inicio de la celebración del 75 aniversario de nuestro colegio supone para mí no sólo una responsabilidad, sino todo un reto, pero eso sí, un reto emocionante Pregonar a nuestro colegio es pregonar a padres, alumnos, maestros..., a todos los que hoy estáis aquí acompañándonos y que de una u otra manera sois parte de nuestra comunidad educativa, a todos los que pasamos y dejamos aquí una parte de nuestra vida, con momentos buenos y otros no tanto, unos más agradables y otros menos... pero en cualquier caso convencidos de que aquí y todos juntos trabajamos para que el colegio sea un fuerte pilar para

J

poner la base del futuro de nuespoeta: “Pero es consolador soñar tros niños igual que el hierro de mientras uno trabaja, que ese los montes de Triano cantados por barco, ese niño irá muy lejos por el Antonio Trueba, fue la base del agua.” desarrollo industrial y moderno de Ya sólo pediros que: Portugalete. participéis con ilusión en todas las Como decía el poeta Gabriel Celaya actividade s programadas y diverti“educar es lo mismo que poner ros cuanto podáis. (Aunque esto no motor a una barca...hay que medir, creo que sea necesario decirlo) pesar, equilibrar... y poner todo en Sed todos los días protagonistas de marcha “ esta historia irrepetible. Tarea compleja que juntos podeY espero veros a todos en el Cenmos hacer más sencilla y llevar a tenario. cabo porque contamos con buena ¡Ánimo y a pasarlo bien! materia prima: con vosotros niños, con vosotros padres, con vosotros maestros, con vuestra buena disposición, con vuestras ganas de sacar Responsable Biblioteca escolar, cualquier buen proyecto adelante... en representación del profesorado como el de esta celebración que empieza hoy. Que todos podamos decir, como el

arrileroak, guraso, ikasle, irakasle eta eskolako lagun guztiak.

Zentzumen guztiak piztu, entzun arretaz, pregoia hastera doa! ATABALARIIIIIII!!

Mª Jesús Rojo

Rapit xu, hemen, gure eskolako maskota, gu guztiokin festan parte hartuko du. Maite dudan eskola honetan urte batzuk eman ditut ikasten eta disfrutatzen, horregatik ohorea da niretzako, gaur, pregoilaria izatea.

75. urteurrenaren jaian, jende zintzoa entretenitz eko, gauza anitz ditugunez gure eskolan, denok primeran pasatuko dugu.

Gogoz gonbidatzen zaituztet guztioi urteurren honetaz disfrutatzera.

Bai txikiek baita helduek ere, oso ongi pasatuko dute.

Agur esango dut, festa hastera doa, denok parte hartzera eta disfrutatzera.

Haurrak festaren zati garrantzitsua gara, festa da gustoko duguna, tankera ona izanik aurrera eging g go dugu ugu denok.

Gora Antonio Trueba!

Aupa Antonio Trueba!

Sergio Fernández

6. maila en representación de los alumn@s

25


artxoak 3 zituela, ACEX programako liburutegi zein arte mintegietako ordezkariek osatutako epaimahaiak, Adibidez 11n proposatzen zen lehiaketaren lan irabazleak aukeratu zituen. Lehiaketako izenburua “Euren azala... zeurea!” zen, eta bertan gure ikasleek aholkatutako liburu zerrenda bateko liburu bat aukeratu behar zuten, horren azal berri bat ekoizteko. Helburua hauxe zen: aukeratutako edozein liburuaren azal berri bat ekoizteko ikasle partehartzaileen irudimena eta arte trebetasuna jokoan jartzea, besterik gabe. ACEX programako eskola gehienetako lan asko aurkeztu ziren, eta azalen kalitate-maila oso

handia zenez, epaimahaikoentzat oso zaila izan zen azal irabazleak aukeratzea. Lehiaketan lau kategoria ezarri ziren: 1. kategoria, 7 urte artekoentzat; 2. kategoria, 8 urte eta 12 urte bitartekoentzat; 3. kategoria, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako ikasleentzat eta 4. kategoria, Helduen Hezkuntzako ikasleentzat. Kategoria bakoitzeko irabazleak honako hauek izan ziren: 1. kategorian, , CEP Nuestra Señora del Pilar LHI-ko 2. mailakoa (Barakaldo) “No es una caja” liburuaren azalarengatik; 2. kategorian, , Elorrio Herri Ikastetxeko 5. mailakoak “Izebak” liburuaren azalarengatik;

l 3 de marzo, el jurado formado por representantes de todos los seminarios de bibliotecas y artística del Programa ACEX, dilucidó qué trabajos eran merecedores de premio en el concurso propuesto en Adibidez nº11. Recordaréis que el nombre del concurso era “Su portada... ¡la tuya!”, y en él se pedía a nuestro alumnado que elaborase una nueva portada para uno de los libros que aparecían en una lista de libros recomendados. El objetivo era poner a prueba el ingenio y las dotes artísticas de los alumnos participantes para diseñar una nueva portada de cual-quiera de los libros seleccionados. Se presentaron muchísimos trabajos pertenecientes a la gran

mayoría de las escuelas integradas en el Programa ACEX, y hay que reconocer que dada la calidad de las portadas presentadas, fue muy difícil elegir los trabajos ganadores. Había cuatro categorías en el concurso: 1ª categoría de 0 a 7 años, 2ª categoría de 8 a 12 años, 3ª categoría para alumnado de ESO y 4ª categoría para alumnado de EPA; y los ganadores que se eligieron para cada una de ellas fueron: para la 1ª categoría, de 2º de Primaria de CEP Nuestra Señora del Pilar LHI (Barakaldo) por su portada sobre el libro “No es una caja”; para la 2ª categoría, , de 5º de Primaria del Elorrio Herri Ikastetxea por su portada sobre el libro “Izebak”; para la 3ª cate-

26

3. kategorian, , IES Ibarrekolanda BHI-ko DBH-ko 1. mailakoa (Bilbao) “Hilpuinak” liburuaren azalarengatik, eta 4. kategorian, , CEP San Frantzisko LHI-koa (Bermeo) “Toma un café contigo mismo” liburuaren azalarengatik. Lehiaketako irabazleek Barakaldoko Clara Campoamor Kultur Etxean merezimenduz irabazitako saria jaso zuten ACEX programak antolatzen duen Kultur Astean (maiatzaren 17tik 22ra arte). Bertan lanak erakutsi ziren, gure programako www.profacex. org izeneko atarian ikusgai daude, eta Adibidez 12an argitaratuta ikusi ahal dituzue. 

goría, de 1º ESO del IES Ibarrekolanda BHI (Bilbao) por su portada sobre el libro “Hilpuinak”; y para la 4ª categoría, adultos, , del CEP San Frantzisko LHI (Bermeo) por su portada sobre el libro “Toma un café contigo mismo”. Los ganadores del concurso, aparte de ver publicados sus trabajos en este número de Adibidez, se expusieron en el Centro Cultural Clara Campoamor de Barakaldo en nuestra Semana Cultural del Programa ACEX (del 17 al 22 de mayo), durante la cual recibieron sus merecidos premios. También los podéis ver colocados en el portal de nuestro Programa: www.profacex.org. 


Ganadora del 1º premio en la 1ª categoría hasta 7 años: Nagore Del Campo Silva, de 2º curso del CEP Nuestra Señora del Pilar LHI con su portada sobre el libro “No es una Caja”

Ganadoras del 1º premio en la 2ª categoría de 8 a 12 años: Sabina Aizpuru y Amaia Cobo, de 5º curso de Elorrio Herri Ikastetxea , coautoras de la portada referente al libro “Izebak”

Ganadora del 1º premi o en la 3ª categoría, ES O: Aitziber Berrueco Or tiz, de 1º de la ESO de l IES Ibarrekolanda BHI, con su portada sobre el lib ro “Hilpuinak”

Ganador del 1º premio en la 4ª categoría, adultos: Orlando Imperatore, de San Frantzisko Herri Ikastetxea, con su portada referente al libro “Toma un café contigo mismo”

27


CEP C EP Jose Etxegarai LHI

Hainbat ekintza egiten dugu eskolako liburutegian

cio LHI CEP San Igna , un grupo mana cultural de ACEX “Con motivo de la se rta interio San Ignacio de Algo de alumnas del Coleg a adaptaClara Campoamor un tro tea el en n aro et pr aba ser o “El pastor que dese ción del cuento peruan padre”. aplaudida.” stó mucho y fue muy La representación gu

28


LHI CEP Rontegi

Colegio Público Rontegi “Los niñ@s de la biblioteca del as poesías relacionade Barakaldo, han inventado est das con Halloween. ZORIONAK!

El día 26 de Enero tuvimos la suerte de tener en nuestro centro “Rontegi” de Barakaldo a Pedro Alegría, gracias a la exposición “Los Números en nuestras ciudades” subvencionada por la BBK. Fue una sesión mágica y los alumn@s de 6º disfrutaron y colaboraron con él en todo momento. Nos enseñó trucos y demostraciones mágicas. Eskerrik asko!

s ciudades” “Números en nuestra los de ión sic po ex la Gracias a Rontegi (Ba“nuestra liburutegi” de que hemos tenido en n realizado estas 1º, 2º,3º,4º,5º y 6º ha rakaldo), los niñ@s de entado poesías iones de números e inv ac str ilu s” va ati cre er eros. Sois “sup istas han sido los núm on ag ot pr los e nd do s y cuento k! unos artistas. Zoriona

29


isko San Frantz tetxea Herri Ikas

30


S n Frantzisko Sa He H errri Ikastetxea

31


LHI CEP Plentzia

32


CEP Plentzia LHI

33


CEP Plentzia LHI

34


Enred ando con libros

N

uestra escuela viene presentando en los últimos cursos Proyectos de Innovación Educativa para desarrollar unas acciones que nos permitan alcanzar los objetivos que en cada momento nos parecen prioritarios en ese curso escolar . Después del proyecto “Leo, leo… ¿Qué lees?, durante 2008-09, que culminó con la inauguración de la biblioteca con el fin de acercar la misma a las familia e implicarlas en ella, este curso estamos desarrollando “ con libros”. Este juego de palabras nos permite poner el acento en la introducción dee los ordenadores en el aula, en la creación de lazos (redes) que contribuyan a mejorar el diálogo entre los puebloss y culturas que forrman la comunidad educativa del el centro utilizando la biblioteca como o eje para contribuir i de una manera activa a su logro.

Los objetivos que estamos trabajando son: Conocer y comprender la diversidad cultural que compartimos en nuestro centro: algunas costumbres, acercamiento de las lenguas, diferentes fiestas… Ofrecer a las familias cauces para compartir y disfrutar con sus hijos e hijas de esta realidad, de manera lúdica superando estereotipos y actitudes xenófobas.

Además, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el año 2010, Año Internacional del Acercamiento de las Culturas y recomendó que en el transcurso del mismo, se organizasen actividades apropiadas relativas al diálogo, la comprensión y la cooperación.

 Favorecer en el alumnado extranjea ro r el conocimiento y comprensión del entorno, la cultura e y la en lla que ahora vive para l lengua l favorecer su integración. Ofrecer la biblioteca como un espacio integrador que posibilita la convivencia intercultural y con recursos compensadores de las diferencias. Favorecer el conocimiento intercultural a partir de la interacción de los diferentes agentes en el ámbito escolar.

La diversidad cultural de nuestra comunidad educativa que ha determinado la implantación de la figura de Dinamizadora Intercultural en este curso y los objetivos que se han trabajado y se siguen trabajando desde la Comisión de Convivencia llevó a la articulación del proyecto“ Enredando con libros”, que ha sido aprobado por el Departamento de Educación del Gobierno Vasco.

Para lograrlo, entre otras, hemos planificado las siguientes actividades: 1. Folletos y cuadernillos con selecciones de libros y otros materiales interculturales recomendables para las distintas edades 2. Cuaderno viajero por las casas de nuestros alumnos para hacer la recopilación del amplio mosaico gastronómico de nuestro centro.

35

3. Elaboración de un blog que sirva de escaparate de nuestras acciones, a la vez que proporcione recursos a nuestros fines. (platerillo.blogspot. com) 4. La mochila viajera, que tenemos implantada desde los dos años hasta sexto, contendrá libros interculturales. 5. Acercar a las familias para que hagan de cuenta-cuentos, músicas, bailes, nanas… posibilitando un abanico en el que se reflejen las diferentes culturas que componen la comunidad educativa . 6. Coincidiendo con la Semana Cultural que se desarrolla coincidiendo con el Día del Libro habrá una exposición en la entrada de la escuela de los libros interculturales que tenemos en el centro. 7. Un Mundo de cuentos 7 Creo que es importante destacar que C es un Proyecto del centro, que se ha nutrido de las aportaciones de todo el conjunto del equipo docente y que es el que hace que se lleve a la práctica. Además está aprobado por el claustro y el O.M.R. Plantearlo solo como proyecto de la biblioteca lo convertiría en una acción marginal y carente de sentido. Para terminar dos conclusiones. Primero, el trabajo alrededor de un Proyecto durante un curso escolar, no quiere decir que las finalidades que se buscaban se hayan logrado en su totalidad y mucho menos que estén consolidadas, por tanto, hay que seguir incidiendo en ellas dándoles un giro nuevo en los siguientes cursos. Segundo, la primera red que tenemos que trabajar desde nuestro ámbito de actuación es la de nuestros propios compañeros. Desde aquí mi agradecimiento a todos ellos por hacerme tan fácil y agradable mi trabajo y mi reconocimiento a su profesionalidad y su labor. Rosa Jusué Responsable de la Biblioteca del CEP J.R.Jiménez (Barakaldo)


Praktika onak I azko abenduaren 2an, asteazkenez, ospatu zen Espainiako Eskola-liburutegietan izandako praktika onak goresteko sarien emate-ekitaldia.

Sari hauekin Hezkuntza-ministerioak bultzatu eta sustatu nahi du hezkuntzazentroetako liburutegien egoera eta berrikuntza, gure garaiko ikasleen hezkuntza-prozesuetan informazioa bilatu eta tratatzeko punta-puntako hezkuntza-baliabideak izan daitezen. Espainiako Liburutegi Nazionaleko kultur gela leku ezin hobea izan zen ekitaldia antolatzeko. Bertan bildutakoen artean hezkuntza-zentro sarituetako ordezkariak, Espainiako erkidegoetako Hezkuntza-sailetako arduradunak eta Espainia osoko eskola-liburutegietako koordinatzaileak egon ziren. Vicente Riviere Gómez Lurralde Kooperaziorako Zuzendariorde Orokorrak aurkeztu zuen jardunaldia, eta Eva Almunia Badia Hezkuntzaministerioko Hezkuntza eta Heziketa Profesionalerako Idazkaria, Milagros del Corral Espainiako Liburutegi Nazionaleko Zuzendaria eta Rosa Peñalver Pérez Ebaluazio eta Lurralde Kooperaziorako Zuzendari Orokorra ekitaldiaren buru izan ziren. Sariok hiru modalitate dituzte. A modalitatea Haur-hezkuntza, Lehen Hezkuntza eta Hezkuntza Berezi eta HHIko ikastetxe publikoei dagokie. B modalitatea arlo publikoko Bigarren Hezkuntza, Heziketa Profesional eta Arte-hezkuntzako zentroei eta Hizkuntza Eskola Ofizialei dagokie. C modalitatea Hezkuntza-zentro kontzertatuei dagokie. Modalitate bakoitzean sari hauek

banatzen dira: 12.000 €-ko lehen sari bana, 9.000 €-ko hiruna bigarren sari eta 6.000 €-ko bosna hirugarren sari. Kasu guztietan sariak eskola-liburutegia hobetzeko bideratu beharko dira, Eskola-kontseiluak erabakitzen duenari jarraituz. Eman berri diren sarien gaineko epaia 2008ko azaroaren 28an argitaratu zen, 3662 aginduaren arabera, eta sariak 2007/2007 ikasturtean zehar burututako jarduerei dagozkie. Bertan aurkitu daiteke lehen esandako modalitateetan saritu diren zentro guztien zerrenda. www.boe.es/boe/dias/2008/12/16/ pdfs/A50509-50510.pdf B modalitateko lehen saria jaso zuten Madrilgo VallecasMagerit BHIko zuzendariak eta hamabost ikaslek kultur arteko sorpresa polita prestatu ziguten, eta ikusleak Clarisse Nikoidsky-ren poesiarekin hunkitzea lortu zuten. Lehendabizi, haietariko bakoitzak bere jatorrizko hizkuntzan errezitatu zuen, eta gero gaztelaniaz egin zuten denok batera. “Las dos manos se unieron Consiguieron una fuerza Capaz de tirar muros Y abrirse caminos” Albiste hau amaitzeko, On Francisco de Ayalaren hitz hauek aipatu nahiko nituzke: “Nunca he entendido una biblioteca como un lugar muerto. No es un cementerio. En realidad es algo

36

semejante a la naturaleza, de donde se extraen productos que uno necesita para el organismo. Cada libro cambia según el momento en que se lee y ningún libro es siempre el mismo libro. ¿La biblioteca ideal? No existe. Una biblioteca nunca puede ser ideal, entonces sería una cárcel o una tumba”. Alfonso Santamaría García ACEX Programako Lurralde-koordinatzailea Bizkaia


Buenas prácticas E

l pasado miércoles, 2 de diciembre, tuvo lugar la entrega de los premios en reconocimiento de las buenas prácticas en las Bibliotecas Escolares del estado Español. Con estos premios el Ministerio de Educación, quiere potenciar y estimular la innovación y mejora de las bibliotecas de los centros educativos. Que sean un recurso didáctico de primer orden para la enseñanza, la búsqueda y tratamiento de la información en los procesos educativos del alumnado de nuestro tiempo.

El aula de cultura de la Biblioteca Nacional fue el acertado escenario de este acto. Reunió a representantes de los centros educativos premiados, a responsables de las Consejerías de Educación de las distintas CCAA y a coordinadores de bibliotecas escolares de todo el estado. D. Vicente Riviere Gómez, Subdirector General de Cooperación Territorial, presentó este acontecimiento, y fue presidido por Eva Almunia Badia, Secretaria de Educación y Formación Profesional del Ministerio de Educación, por Milagros del Corral, Directora de la Biblioteca Nacional y por Rosa Peñalver Pérez, directora General de Evaluación y Cooperación Territorial. Estos premios cuentan con tres modalidades. La modalidad A, corresponde a centros públicos de Educación Infantil, Primaria, Educación Especial y centros de EPA. La modalidad B, corresponde a centros públicos de Educación Secundaria, Formación Profesional, Enseñanzas Artísticas y Escuelas Oficiales de Idiomas. La modalidad C corresponde a Centros educativos privados concertados. En cada una de las tres modalidades se adjudica un primer premio dotado de 12.000 €, Tres segundos premios dotados de 9.000 € y cinco terceros premios dotados de 6.000€ En todos los casos los premios deberán orientarse a mejorar la biblioteca escolar con las actuaciones que decida el Consejo Escolar. La resolución de los premios que

37

acaban de entregarse se hizo pública el 28 de noviembre de 2008, mediante la orden 3662, y corresponden a prácticas llevadas a cabo en el curso 2007/2007. En ella se puede encontrar la relación de todos los centros galardonados en las distintas modalidades que he comentado anteriormente. www.boe.es/boe/dias/2008/12/16/ pdfs/A50509-50510.pdf El director y quince alumnos de distintas nacionalidades del IES VallecasMagerit de Madrid, galardonados con el 1º premio de la modalidad B, nos tenían preparado una hermosa sorpresa intercultural, haciendo que el público se emocionase con la poesía de Clarisse Nikoidsky, recitada por cada uno de ellos en su idioma de origen, para finalizar todos juntos haciéndolo en castellano. “Las dos manos se unieron Consiguieron una fuerza Capaz de tirar muros Y abrirse caminos.” Quiero finalizar esta noticia con palabras de D. Francisco de Ayala: “Nunca he entendido una biblioteca como un lugar muerto. No es un cementerio. En realidad es algo semejante a la naturaleza, de donde se extraen productos que uno necesita para el organismo. Cada libro cambia según el momento en que se lee y ningún libro es siempre el mismo libro. ¿La biblioteca ideal? No existe. Una biblioteca nunca puede ser ideal, entonces sería una cárcel o una tumba”. 

Alfonso Santamaría Coordinador Territorial Programa ACEX


en CEP San Ignacio de Algorta an Inazio eskolako ezaugarri nabarmena da bertan ikasten duen etorkin kopurua. Hauentzako jarri zuten martxan proiektu berritzaile hau, irakurtzea eta teknologia berrien erabilera sustatzeko. Hasieran PROA izeneko eskolaz kanpoko ekintza-taldean sortutako ideia laster zabaldu zen eskolan bertan. Izugarrizko arrakasta izan zuen Getxoko ikastetxe honetan, eta arduradunek kontatuko digute ideia honen garapena.

ace tiempo que tiempo que en nuestro Centro trabajamos en dar forma a actividades que motiven y fomenten el uso de las TIC y la animación a la lectura y escritura, por lo que cuando en una reunión del grupo PROA de actividades extraescolares se presentó esta propuesta, nos anotamos con interés y la propusimos en claustro que, tras un breve debate, sobre todo debido a la unificación de criterios, se sumó a la iniciativa. Comenzamos por redactar las bases partiendo de las que se acordaron en la reunión de la comisión PROA. Debido al distinto origen de los alumnos de nuestro centro, cuyas lenguas maternas difieren notablemente, en algunos casos incluso en la grafía, adaptamos las bases originales a estas peculiaridades. Para ello decidimos: Admitir textos en euskera o castellano No tener en cuenta los errores gramaticales, ortográficos ni gráficos

 Considerar en cambio otros factores, como el cumplimiento estricto de los plazos de la convocatoria, la coherencia y tipo del texto, la presentación, etc. Y en cuanto tuvimos claro cómo iba a d desarrollarse todo el proceso, comenzzamos la tarea: EEn febrero hicimos pública la convoccatoria y desplegamos las actividades q que la complementaban, como poner ccarteles en lugares escogidos para que ssu conocimiento fuese amplio y pasar p por cada aula explicando las bases d de forma verbal, pues muchos de los alumnos no están acostumbrados a este tipo de tareas ni a plasmar este tipo de textos. Después del periodo establecido para la recogida los hemos tenido expuestos para que unos sintiesen la satisfacción de ver su trabajo y otros se estimulasen con las ideas de los otros. Y, por fin, el último día antes de las vacaciones de Semana Santa, celebramos el acto de clausura del trimestre con el reparto de diplomas a los participantes, la citación de las menciones espaciales y la lectura en público de los trabajos premiados que fueron los siguientes: 1ª CATEGORÍA Cursos 1º, 2º y 3º Premio especial de caligramas a la clase de 1º por presentar cuentos todos los alumnos: El sol, La nube Lina, La estrella rosa y La luna. Premios de cuentos: El país de por favor, Gracias y La burbuja y el mar

38

2º CATEGORÍA Cursos 4º, 5º y 6º Accésit: Un perro enamorado Accésit verso: Poema del dinero Premios de cuentos: El hombre lobo y El niño chulito Como se ve, hay un importante número de premios especiales; esto ha sido debido a la cantidad y la calidad de los trabajos presentados, muchos de ellos realizados en el tiempo libre de los alumnos. Además casi todos han intentado embellecerlos con imágenes, títulos decorativos… es decir, no han sido realizados a la carrera. Especialmente hemos querido premiar el esfuerzo del grupo de primero, que ha presentado unos caligramas hechos en conjunto. El problema es que el nivel ha sido tan bueno que nos hemos visto obligadas a eliminar los trabajos que no se han ceñido a las bases, y algunas de las menciones especiales han sido compartidas. Es importante tener en cuenta que es una iniciativa surgida para un contexto extraescolar que se ha extendido posteriormente a todo el Centro, gracias a la colaboración entre las tutoras. Estamos muy contentos porque la participación fue muy grande, mayor de lo esperado y los premios “salpicaron” a todos los cursos. 

* Los textos premiados se pueden ver y leer en: http://sanignacioeskola.blogspot.com


Premios El niño chulito Erase una vez un niño que soñaba con tener una moto pero o como era pequeño y no tenia dinero, se tuvo que conformar con el triciclo de su primo. Un día que paseaba con su triciclo prestado se cayó y dañó el triciclo y entonces su primo le pego hasta dejarle llorando. Pasaba una señora y la señora sorprendida le pregunto: — ¿qué te pasa pequeñazo, por qué lloras? — ¡¡ Porque mi primo me pega!! El niño le contó a la señora la historia y dio la casualidad que la señora era rica y fueron al Max Center y le compro una moto chiquita, el niño fue a chulearse al primo y el primo le volvió a pegar por haberse chuleado. Alejandro Vallejo

orado El perro enam o un rro enamorado. y se puso rojo com Erase una vez un pe ica que le gustaba ch la n co ró nt co Un día se en s puesto rojo? dijo: ¿por qué te ha excusa, le tomate y la chica le ella, se invento una de o ad or am en estaba El no le dijo que el al fútbol! do an jug ve dijo: ¡estu no? to: ¿ganasteis sí o Y la chica le pregun e si. Y el le contesto qu o. ch ar m Ella se sentía por ella. le a la chica lo que ar nt ella. co ió cid de l na Al fi correspondido por te que su amor fue er su a en bu n ta Tuvo Estefany Valdivie

El hombre lobo Erase una vez un hombre que se llamaba Juan. Juan tenía 32 años y todas las lunas llenas le pasaba algo, se transformaba en hombre lobo. Cuando se transformaba se llenaba de pelo y sus dientes se quedaban enormes y siempre estaba aullando como un loco. Sus vecinos ya estaban hartos de él hasta que decidieron matarlo. Finalmente Juan, cuando se entero del plan de sus vecinos, decidió irse a otro pueblo.

Guillerme Ribeiro

39

so


Se trata de vivir… o de durar, que es lo fácil en estos tiempos. Sin pretender hacer un tratado de autoayuda, es cierto que, a veces, una frase hecha puede hacerte reflexionar más que un libro completo. Personalmente, me ocurrió con ésta: Hay que dar vida a los años, no años a la vida… que también. Además de la petición de Alfonso, me animó a escribir este artículo una noticia expuesta en uno de los tablones de los locales de Acex, que leí, casualmente, un día que vine ne a visitar a los compañeros de Comunicación. Reflejaba la noticia los datos de un estudio que desmiente que los trabajadores se depriman al retirarse. Es más, las conclusiones del estudio demostraban justo lo contrario. A pesar de que la mayoría de los trabajadores sujetos al estudio, eran oficinistas y con una edad media de jubilación de 55 años.

para garantizar la viabilidad de las arcas de la S. Social. Pero no es menos cierto que, mucho tendrán que mejorar las condiciones laborales, si no quiere enfrentarse la sociedad a un problema de salud generalizado…

No podemos dejar que nos estafen dos veces. Razón tenía el grandísimo poeta Claudio Rodríguez cuando afirmaba, en su hermoso poema Ved que todo es infancia:

No es estimulante, que digamos, decirle a una persona que después de toda una vida de trabajo, puede que le falte tiempo, recursos y salud para disfrutar unos años de su sacrificio: Lo más triste de la vejez es carecer de mañana (S. R. y Cajal)

BROTE DE HOMBRE PROYECTO INMENSURABLE

(…)

QUE CONTEMPLO SUMISO Y ESPANTADO ANTE LA GRAN ESTAFA. ANTE EL ENORME ERROR DE HABER CRECIDO.

En rresumen, tener ilusiones es vivir hacia delante, mirando hacia el porvenir y, en consehac cuencia, tener metas, retos, cue objetivos y planes por cumplir. obje No se puede jubilar a una persona cuando ya sus miras per se reducen a estar pendiente del horario de sus coloristas pastillas… pas Cada cual tendrá unas Ca ilusiones, unos serán felices ilu volviendo a su caserío o vo pueblo natal, como el poeta pu Fernando Zamora: Fe

Las conclusiones finales eran dos: Primera, la percepción más positiva sobre la propia salud de loss jubilados recientes producee un aumento de vida entre 8/10 años.

(…) (… QUIERO VOLVER A TI, ME VOY Q DERECHO D CASERÍO ENTRAÑABLE DE MI C INFANCIA IN PPARA VIVIR ALLÍ BAJO TU TECHO. Y ASPIRAR OTRA VEZ ESA FRAGANCIA G DE MI ALDEA, SU MONTE, SU D BARBECHO… B QUE NO PUDE OLVIDAR CON LA DISTANCIA.

Segunda, nadie duda que el envejecimiento general de la población llevará a los goobiernos a introducir cambios os en las edades de jubilación,,

40


Otros, recuperando esas lecturas imposibles: Ese teatro, esa prosa, esos versos, como a los que canta Jesús Montalbán: (…) TENGO UN VERSO DE RECUERDOS Y OTRO GRAN VERSO DE OLVIDOS. Y EN MIS VERSOS ME SUMERJO CADA INSTANTE QUE ME AFLIJO, CADA INSTANTE QUE ME MUERO, CADA INSTANTE QUE PALPITO. (…)

Indudablemente cada persona guarda sus propios sueños. Por eso, yo también, como la poetisa Ángela Figuera, soy de los que creen en el hombre: PORQUE CONSERVA EN EL CAJÓN SECRETO UNA RAMITA, UN RIZO, UNA PEONZA Y UN CORAZÓN DE DULCE CON SUS LETRAS, CREO EN EL HOMBRE.

Si algo hay fundamental, a la hora de plantearse una jubilación enriquecedora, es esforzarse por mantener una actitud abierta al aprendizaje y al cambio. Aplicarnos a nosotros mismos ese lema tan pedagógico de Puedo porque pienso que puedo>>. Tampoco hay que darle excesivas vueltas a las cosas, no podemos pretender resolver por adelantado, imprevistos

que todavía no han sucedido. Un punto de “locura” siempre es necesario para tomar algunas decisiones. Cuando esto escribo, transcurridos pocos meses desde mi jubilación, sólo he materializado dos sueños: Hacer el Camino de Santiago (Desde Burgos. En 2010 haré la otra mitad) y comprarme una autocaravana. Porque a la ilusión, como a la suerte, hay que ayudarla un poco para que tenga alguna oportunidad de materializarse. Otros proyectos más serios siguen en el desván, esperando su turno. Durante un tiempo, apetece disfrutar de ese privilegio de poder “perder el tiempo”, aunque sea de manera fructífera: bricolaje, etc. Todo llegará: Si la felicidad consiste en valorar lo que tienes, nuestra riqueza es el tiempo… Dejar claro que la “devoción” por el Camino es algo absolutamente al margen de la fe católica. El Camino tiene vida propia. La finalidad por la

41

que cada cual lo inicia es lo de menos. Aunque si es cierto, que uno empieza como viajero y termina como peregrino. Personalmente, lo que más me ha gustado de la experiencia es esa sensación de perdida de identidad, de roles. Mientras se anda el Camino, nadie es abogado o ingeniero o parado o trabajador o estudiante… o profesor jubilado. El Camino viene a ser como un Fin de Año prolongado en el tiempo: Se incuban sueños y proyectos y, de alguna forma, se encuentra uno a sí mismo, Vayas solo o acompañado, el Camino se hace solo. Se trata de una soledad valiosa y enriquecedora. Concluyendo, el presente es el regalo que tenemos aquí y ahora. Disfrutémoslo. ¡Mis mejores deseos para los jubilados 2010... y sucesivos! 

Manolo Gallego “Jubilata” 2009


2010eko ACEX

Kultur Astea A

urten, iaz bezala, ACEX programak antolatutako kultur astea Barakaldoko Clara Campoamor kultur etxean ospatu da berriz ere. Egitarauaren leloa “¿Qué ACEX en web 2.0 / Ikasleak ere sortzaileak” izan da. Interneten erabilera gero eta arruntagoa da gaurko gizartean, eta horregatik eskola ez dago gai honetatik kanpo eta pixkanakapixkanaka teknologia berriak hezkuntza proiektuetan sartzen ari dira. Erakusketa maiatzaren 17tik 22ra ireki zen, 9:00etatik 18:00ak arte. Giroa oso koloretsua izan zen eta era askotako lanak ikusi ahal izan ziren, esaterako: eskulanak, margolanak, argazkiak eta baita ikasleek sortutako lan literarioak ere. Aretoa bisitatu zuten ikasleek ondo pasatzeko aukera izan zuten zenbait tailer ezagutuz: astronomia, eskulanak, matematika jolasak, informatika eta esperimentuen tailerra. Barakaldoko lorategi botanikora irteera batzuk ere egon ziren Orbela enpresak gidaturik. Asteartean, ostegunean eta ostiralean, goizeko 11:00etatik 12:00ak arte Adibidez aldizkariak hainbat kategoriatan antolatutako “Euren portada… zeurea!” lehiaketako sariak banatu ziren. Asteartean Barakaldoko Munoa LHI-ko eta Getxoko San Ignacio LHI-ko ikasleek antzerki emanaldiak eskaini zizkiguten eta egun horretan, guztion sorpresarako, Kirmen Uribe idazleak sariak eman zituen. Ostegunean Enrique Morente marrazkilaria etorri zen. Ostiralean Santurtziko HHE-ko ikasleen olerkierrezitaldiaz gain, Pedro Alegriak “Zenbakien magia” emanaldiaz

harritu zituen ikusleak. Asteazkena egun berezia izan zen kultur astean, egun horretako jarduerak helduentzat programatu baitziren (gurasoak, irakasleak, kolaboratzaileak, hezkuntzaerakundeak eta udal-erakundeak). Tontxu Rodríguez Barakaldoko alkateak hasiera eman zion ekitaldiari. ACEX sortu zenetik 15 urte betetzen zirenez, eskerrak eman zituen programan egiten den lan bikainagatik eta Barakaldo aukeratzeagatik kultur astea ospatzeko. Jarraian, Ana Isabel Valenciaga Hezkuntzako Lurralde-ordezkariak esan zuen prestakuntzarako oso garrantzitsua zela akademikoak ez diren topalekuak egotea, ikasleen gaitasunak garatzen laguntzen baitituzte. Hitzalditxo haien ostean entzuleek Bilboko Martin Bertendona DBH-ko ikasleek eskainitako musika emanaldiaz gozatu zuten eta Geroa Ikastolako Loli Hernandezek bere ahots harrigarriaz txundituta utzi zituen han zeudenak. Goizeko azken atalean sarearen inguruko hitzaldiak izan ziren. Victorr Bermejo Eusko Jaurlaritzarako Eskolaa 2.0 programaren kolaboratzaileak lehen hitzaldia eman zuen. Bertan ezagutarazi zuenez, ikasgela guztiak pixkanaka-pixkanaka digitalizatu egingo dira, gaurko gizartearen eskaerari erantzuna emateko eta hezkuntza-kalitatea hobetzeko. Bere hitzetan, helburua da mota guztietako ikasleentzako eskola osagarria sortzea, haien gaitasunak eta trebetasunak garatu ahal izateko. Nako Cadierne eta Angel Vadillo ACEX programaren kolaboratzaileek sarearen arriskuei buruz hitz

42

egin zuten, aholku interesgarriak emanez. Arriskuak prebenitzeko bai etxean bai eskolan umeak ohartzea premiazkoa zela adierazi zuten. Enrique Morente ELKAR-eko ordezkariak e-Bookek eta iPadek betiko paperezko liburuaren gainetik dauzkaten abantailak aipatu zituen. Ekitaldia amaitzeko janaurrekoa eskaini zitzaien etorritako guztiei. 


Semana Cultural ACEX 2010

E

ste año la Semana Cultural dedicada al programa ACEX se ha celebrado, por segundo año consecutivo, en la casa de cultura Clara Campoamor de Barakaldo. El lema del evento ha sido “¿Qué ACEX en Web 2.0?”. Con motivo del creciente uso de Internet, cada vez más presente en nuestra sociedad, la escuela no es ajena a esta circunstancia y va incorporando poco a poco las nuevas tecnologías en sus proyectos educativos. La exposición estuvo abierta al público del 17 al 22 de mayo, de 9:00 a 18:30. Ambientada con un alegre colorido pudimos ver cuadros, artesanía, fotografías y también diversas creaciones literarias. El alumnado asistente tuvo la oportunidad de pasar un buen rato rotando por distintos talleres: astronomía, plástica, juegos matemáticos, informática y taller de experimentos. También hubo visitas guiadas al jardín botánico de Barakaldo a cargo de la empresa de servicios Orbela. El martes, jueves y viernes de 11:00 a 12:00 tuvo lugar la entrega de premios del concurso Adibidez 11 “Su portada… ¡la tuya!, en sus distintas categorías. El martes el acto estuvo amenizado por las actuaciones teatrales del alumnado del CEP Munoa de Barakaldo y del CEP San Ignacio de Getxo, contando además con la presencia del escritor Kirmen Uribe; el jueves acudió el ilustrador Enrique Morente; el viernes además del recital poético ofrecido por alumnos/as del EPA de Santurtzi, los asistentes disfrutaron de la animación ofrecida por Pedro Alegría “La Magia de los Números”. El miércoles, día central de la Semana Cultural, se dedicó al público adulto: padres, madres, profesorado, instituciones educativas y municipales. La

jornada comenzó con la felicitación del alcalde de Barakaldo, Tontxu Rodríguez, por el trabajo realizado dentro del programa ACEX, que cumplía 15 años desde su creación, y se mostró agradecido por la elección de Barakaldo para celebrar el acto cultural. Seguidamente la delegada de educación en Bizkaia, Ana Isabel Valenciaga manifestó su apoyo a la existencia de espacios formativos, no académicos, que contribuyen al desarrollo de las competencias del alumnado. Después del acto de apertura, los asistentes disfrutaron de la audición musical ofrecida por alumnado del IES M. de Bertendona de Bilbao y de la actuación de Loli Hernández de Geroa Ikastola, la cual hizo gala de su prodigiosa voz. La última parte de la mañana se dedicó a la sesión de conferencias entorno a la Web, tan en boga en la actualidad. Víctor Bermejo, colaborador del programa Web 2.0 para el gobierno vasco, ofreció la primera charla y explicó que la progresiva digitalización de las aulas pretende dar respuesta a la sociedad y mejorar la calidad de la enseñanza. Resaltó que el objetivo es crear una escuela inclusiva que dé respuesta a todo tipo de alumnos, ayudándoles a desarrollar sus distintas habilidades y competencias. Nako Cadiern y Ángel Vadillo, integrantes del programa ACEX, alertaron sobre los riesgos de Internet y las precauciones que se deben tomar al navegar por la red, insistiendo en la necesidad de informar a los menores de dichos riesgos para evitar males mayores. La última conferencia corrió a cargo de Enrique Morente de ELKAR que sopesó las ventajas del e-book y el iPad sobre el tradicional libro de papel. Para finalizar la jornada se ofreció un lunch a todos los asistentes. 

43


Concurso Adibidez 2010/2011

Imágenes con corazón A

dibidez 12 nos propone un nuevo concurso para que el alumnado de nuestros centros desarrolle su creatividad y afloren sus sentimientos. Consistirá en presentar una foto artística acompañada de un pie de foto poético que responda a los sentimientos que esa imagen le produce al participante en el concurso y que no exceda las 100 palabras. Participantes Podrán tomar parte todos los componentes de la comunidad educativa de los centros del Programa ACEX, distribuidos en las siguientes categorías: 1ª Hasta 7 años incluidos 2ª De 8 a 12 años 3ª ESO y ESPO 4ª EPA y adultos

Normas Tanto la foto artística como el pie de foto poético serán elaborados por el/la concursante. En el caso de la 1º y 2º categoría, el/la concursante podrá ser ayudado por su padre/madre o tutor/a, pero no tendrá ayuda en la creación del pie de foto. Cada concursante podrá entregar un solo trabajo Cada trabajo solo podrá firmarlo una sola persona Los trabajos (foto y pie de foto) se presentarán en formato digital, enviándolos a la dirección concursoadibidez@gmail.com.

 Se seleccionará como ganador un trabajo de cada una de las categorías, siendo la decisión del jurado inapelable.

Plazo de admisión y fallo El plazo de presentación finalizará el 31 de enero de 2011. El Jurado valorará tanto la originalidad como la calidad del trabajo. El fallo se hará público antes de las vacaciones de Semana Santa de 2011. Premios y Entrega La relación de premiados y sus obras aparecerán publicadas en el próximo número de esta revista. Se colocarán, igualmente, en el portal de nuestro programa: www.profacex.org Habrá regalos sorpresas para todos los ganadores. El lugar y fecha de entrega de los premios se anunciarán con antelación suficiente. Consideraciones finales La participación en este Concurso supone la aceptación de estas Bases, así como la decisión del Jurado. También implica la renuncia a los derechos de autor de las obras, las cuales pasarán a formar parte del archivo de Adibidez, pudiendo ser publicadas posteriormente –siempre citando el nombre del autor/a– y sin compensación económica alguna. 

44


Adibidez lehiaketa 2010/2011

Irudi bihozdunak A

dibidez 12k beste lehiaketa bat proposatzen digu, gure ikastetxeetako ikasleek beren sormena garatu dezaten eta beren sentimenduak azaleratu daitezen. Partehartzaileek argazki artistiko bat aurkeztu beharko dute eta harekin batera argazki-oin poetiko bat. Argazki-oinak ezin izango du 100 hitz baino gehiago eduki, eta lehiakidearengan argazkiak sortutako sentimenduen isla izango da. Partehartzaileak ACEX programan dauden ikastetxeetako hezkuntzakomunitateko kide guztiek parte ahal izango dute, honako kategoria hauetan sailkatuta: 1.a: 7 urteak bete artekoentzat 2.a: 8 eta 12 urte bitartekoentzat 3.a: DBH eta DBHO 4.a: HH eta helduak

Arauak Bai argazki artistikoa bai argazkioin poetikoa lehiakideak berak egingo ditu. 1. eta 2. kategorietako kasuetan, lehiakideari gurasoek edo tutoreak lagundu ahal izango diote, baina ez du laguntzarik izango argazki-oina egiterakoan. Lehiakide bakoitzak lan bakarra aurkeztu ahal izango du. Lan bakoitzak pertsona bakar baten sinadura eraman ahal izango du. Lanak (argazkia eta argazki-oina) formatu digitalean aurkeztuko dira, helbide honetara bideratuta: concursoadibidez@gmail.com.

45

 Kategoria bakoitzean irabazle bana hautatuko da, eta epaimahaiaren epaia apelaezina izango da. Onartze-epea eta epaia Onartze-epea 2011ko urtarrilaren 31n amaituko da. Epaimahaiak lanen originaltasuna eta kalitatea baloratuko ditu. Epaia 2010eko aste santuko oporrak baino lehen jakinaraziko da. Sariak eta sarien ematea Sarituen izenak eta lan sarituen zerrenda aldizkari honen hurrengo zenbakian argitaratuko dira. Era berean, gure programako atari birtualean jarriko dira (www.profacex.com). Irabazle guztientzako opari sorpresak izango dira. Sariak emateko ekitaldiaren lekua eta data denbora nahikoarekin iragarriko dira. Azken oharrak Lehiaketa honetan parte hartzeak lehiaketaren Oinarriak eta Epaimahaiaren erabakiak onartzea dakar. Era berean, lanen gaineko egileeskubideei uko egitea esan nahi du. Lanak Adibidez aldizkariaren artxiboaren parte izatera igaroko dira, eta argitaratu ahal izango dira une batean edo bestean –betiere egilea nor den aipatuta– eta inolako ordain ekonomikorik gabe. 


Sariak

Premios LA ESTRELLA

Arangoiti ikastetxea aketa 2009-2010 hi le l i ia es P Po / ía es Po de en Certam ueren ure eskolako liburutegiko jard u. Hasteko, artean “Poesia” izaten dug euskeraz eta olerki asko irakurtzen ditugu ide, Xabier gaztelaniaz. (Juan Cruz Igerab izan dira Olaso eta Gloria Fuertes-enak arrakastatsuenak aurten). ari ekiten Gero, ideiak hartuta, idazte ten saiatzen egi diogu eta oso lan politak

G

uma gara. Beranduago, olerki bild an kokatzen udi mir hor eta u dug prestatzen tiak Udalak ditugu. Amaitzeko, olerki guz aurkezten antolatzen duen lehiaketara sle batek ditugu. Aurten 4. mailako ika estrella” “La gaztelaniazko saria lortu du, ak! izeneko olerkiarekin. Zorion

el corcho de la entrada. Por biblioteca entro de las actividades de último, las presentamos al as a la de Arangoiti, están las dedicad Certamen de Poesía Infantil chas poesías mu s mo lee ero Prim sía. poe organiza el los que más que cada año que aun s, ore aut tes ren dife de nto de Bilbao. Esttee Cruz Igerabide, Ayuntamie n Jua de las son tan gus nos año, una alumna de 4º ha s. Después de Xabier Olaso y Gloria Fuerte conseguido el premio en su escribir nuescoger ideas, nos ponemos a con el poema “Laa todos hacemos categoría tra pequeños poemas. Con estrella”. ¡Enhorabuena! ocamos en un pequeño álbum y las col

D

CEP Las Viñas LHI Karramarro lehiaketa irabazi dugu!

K

aixo lagunok! 4.D kurtsoko neska-mutilak gara eta oso pozik gaude. Badakizue zergatik?Ba begira, aurreko Karramarro aldizkariko lehiaketan parte hartu genuen eta irabazi genuen. Gaur, r, oparia ailegatu zaigu: liburu batzuk eta kamiseta bana. Oso politak k dira. Argazkian ikus ditzakezue. Anima zaitezte eta zuek ere parte hartu hurrengoan. 

46

La estrella está llorando p porque ha perdido su brillo el sol se lo ha robado porque no quiere ser amarillo. p Devuélveme lo que me has robado devuélvemelo, por favor. Si no me lo devuelves, te t lo quitaré yo. Maitane Tamayo 9 urte


Sariak

Premios

CEP Artatse LHI Jeremías, hiru besoduna d Jeremías, tres brazos

G

L

ure ikastetxean ostiralak bereziak dira. os viernes en nuestro colegio Gure animaliak garbitu, landareak ureztatu son especiales. Después de eta papera birziklatu bezain laster, hirugarren, atender a nuestros animales laugarren, bostgarren eta seigarreneko taldeak (pájaros, peces, tortugas), de nahasten gara eta tailer ezberdinetatik p pasatzen regar las plantas y de realizar el gara kurtsoan zehar. Tailerrak bost dira: plastika, marketeria, informatika, irratia eta er entzun-ikustekoak. Tailer honetan “Labur” batzuk k prestatzen ditugu. Geu gara aktore eta guzti. Xavier eta Amparok zuzentzen digute y eta askotan beste irakasle batzuek ere parte hartzen dute. Prestatutako pelikulen artean, bata “Jeremias, Alumnos de sexto curso de extraesco lares del CEP Ar ta hiru besoduna” izan tse da. Mamia da mutil bat oso txarto jaso dutela ela ikaskideek k d k ezberdina b d reciclaje delako, baina ekintza batzuetan trebetasun de papel, los grupos de tercehandia edukitzeagatik, besteak ondo ro, cuarto, quinto y sexto, nos konpontzen dira berarekin azkenean. mezclamos y vamos pasando a Lehengo egunean, ikastetxera heldu zen lo largo del curso por diferentes informazioa Abokatu elkarkidetik bidalita. talleres: plástica, marquetería, Ohar honi esker, aurkeztu genuen sari batean informática, radio y audiovieta Bizkaia eta Araban irabazi dugu. Orain suales. En este último taller estatukoa bakarrik falta zaigu. Oso pozik preparamos unos cortos en los gaude Artatsen, benetan, eta zorionak Xabierri, que nosotros somos guionistas Amparori eta eta aktore ibili zirenei. y actores. Nos dirigen Xavier y Am A Amparo mpa , y algunas veces toman

47

parte en él otros profesores. Una de las películas rodadas en el taller se titula “Jeremías, tres brazos” y trata sobre lo mal que sse siente un niño discriminado p ser diferente a los demás, y por c como, sin embargo, sus comp pañero s le aceptan cuando ven q tiene habilidades como ser que b buen portero jugando al fútbol o ser capaz de realizar operac ciones matemáticas que otros ig ignorab an. U buen día llegó al cole Un in informa ción del Colegio de A Abogad os en el que se convoca caban premios para cortos que in incidier an en el tema de los d derecho s humanos. Nos pareció q nuestra película cumplía que lo requisitos, y la mandamos. los Y ¡sorpresa! Hemos ganado el pr premio del Colegio de Abogados de Vizcaya y Álava y ahora comienza la fase nacional. Esperamos tener suerte. Nos alegramos por todo el personal del colegio, pero sobre todo por Xavier, Amparo y los alumnos que trabajaron para que fuera posible, algunos de los cuales ya son ex -alumnos de Artatse, ya que han pasado a Secundaria. 


n año más, algunos de nuestros compañeros van a cumplir uno de los sueños más deseados: llegar a la jubilación. Hace unos cuantos años la palabra jubilación tenía un significado muy distinto al que tiene en la actualidad. Hoy en día es algo positivo, se acerca más a la palabra júbilo o alegría. La esperanza de vida y el estado de bienestar han aumentado tanto, que cuando nos jubilamos pensamos en la posibilidad de gozar de más tiempo libre, de realizar todo aquello que siempre quisimos hacer y que, por dedicación al trabajo, antes no pudimos realizar.

Queremos hacer una mención especial a nuestro compañero Alfonso Santamaría García, Coordinador General del Programa A.C.E.X. en Bizkaia durante los últimos 8 años, que tanto ha contribuido al impulso y desarrollo del programa en muchas escuelas de nuestro territorio. También se merecen nuestro reconocimiento el resto de compañeros/ as que se jubilan este curso. Rafael García Valerio, CEP Birginetxe de Bilbao, responsable del programa informático Abies, que ha formado a tantos bibliotecarios. Mª Sol Calvo Marcos del CEP del Vista Alegre de Sestao, Alipio de Dios Suárez del IES Bengoetxe de Galdakao, Alfonso

López González del CEP San Lorenzo de Ermua, Mariano Gil Andrés del CEP San Antonio de Etxebarri, Carmen Galdona Vidaurrazaga del IES Gurutzeta de Barakaldo, Mª Carmen Alcalde de Velasco del CEP Mina del Morro de Bilbao, Arantza Arrien Marina del CEP Vda de Epalza de Bilbao, Mª Jesús Iglesias Sánchez del CEPA de Iturribide de Bilbao, Agustín Marcos Muñumer del CEP Serantes de Santurtzi, Mariano Cascón Proaño del CEP Itsasoko Ama de Santurtzi, José Luis Villamayor Rubio del CEP Zuazo de Barakaldo y Angel Valbuena Díez del CEPA de Leioa. ¡Enhorabuena a todos y todas! 

urten ere, gure lankide batzuek haien ametsik preziatuena beteko dute: jubilazioa berenganatzea. Orain dela gutxi arte jubilazioak beste esanahi bat zuen, baina gaur egun, zerbait baikorra da, alaitasunari lotuta, gaurko biziitxaropena askoz luzeagoa baita. Lanak gure bizitzako tarte handia betetzen du, baina erretiratzean astialdi luzea izango dugu betidanik egin nahi izan duguna gauzatu ahal izateko. Alfonso Santamaríak aipamen berezia merezi du Bizkaiko ACEX

Programaren Koordinatzailea izan delako azken zortzi urtetan eta gure lurraldeko eskola askotan ACEX programaren garapena bultzatu baitu. Erretiratzen diren gainontzeko lankideak ere goraipatu behar ditugu, esate baterako: Rafa Valerio (Bilboko Birjinetxe LHI), Abies programaren arduraduna izan dena eta liburuzain asko trebatu dituena. Mª Sol Calvo Marcos (Sestaoko Vista Alegre LHI), Alipio de Dios Suárez (Galdakaoko Bengoetxe DBH), Alfonso López González (Ermuko San Lorenzo LHI), Mariano

Gil Andrés (Etxebarriko San Antonio LHI), Carmen Galdona Vidaurrazaga (Barakaldoko Gurutzeta DBH), Mª Carmen Alcalde de Velasco (Bilboko Mina del Morro LHI), Arantza Arrien Marina (Bilboko Vda. de Epalza LHI), Mª Jesús Iglesias Sánchez (Bilboko Iturribide HHE), Agustín Marcos Muñumer (Santurtziko Serantes LHI), Mariano Cascón Proaño (Santurtziko Itsasoko Ama LHI), José Luis Villamayor Rubio (Barakaldoko Zuazo LHI) eta Angel Valbuena Díez (Leioako HHE). Zorionak guztioi! 

48


49


Ermua Udala - Ayuntamiento

Portugalete Udala - Ayuntamiento

Leioa Udala - Ayuntamiento

Abanto Udala - Ayuntamiento

Ondarroako Udala

Adibidez 12  

revista acex

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you