Page 1


Aurkibidea • Sumario

04

20

Durangoko Astronomia Ikasgela

Expo ACEX 2008

07

24

Esperientziak

Saski Naski

14

46

Concurso Adibidez 2007/2008

Otros labraron antes

18 La Salud

Edita: Programa ACEX (Profesorado del Programa de Actividades Complementarias y Extraescolares) Dirección: Asturias, 9 48015 Bilbao Tel.: 944 746 222 D.L: BI-724-00 ISSN: 1576-1815 Coordina: Alfonso Santamaría. Equipo de Redacción: Rafael García, Mabel Trecha, Rosa Murcia, Natividad Isla, José Agustín Pérez, Manolo Gallego, Elías Martín, Rosa Jusue. Diseño y Maquetación: Óscar Relloso. Fotomecánica: IPAR. Impresión: Imprenta RGM, Bilbao.


Editoriala

A

Alfonso Santamaría García Coordinador Territorial del Programa ACEX en Bizkaia

DIBIDEZ aldizkariak berriz ere zabaltzen ditu bere orriak, Eskolaz kanpoko eta Jarduera Osagarrien proiektuetatik 2007/2008 ikasturtean gure ikastetxeetan garatu ditugun ekimenak jasotzeko. Hona hemen haietariko batzuk: “Irakurtzearen abentura”, “Familiarteko biblioteka eta bere motxila bidaiariak”, “Idazle famatuen erakusketa ibiltariak” eta “Maitagarrien ipuinak dituzten maletak” bezalako kanpainak. “Lekeitio kirol-topaketak” edota Bilboko John jauregian izandako “Kultur astea” bezalako jardunaldiak. “Argazkigintza digitala” edota “Haurolerkiak” bezalako lehiaketak. “Ezagutu Barakaldo”, Karrantzako “El Mato” eta “Portugalete naiz, ezagut nazazu” bezalako hezkuntza-proiektuak. “Egunkari baten mila erabilerak” eta “Sare, ume, olerki” bezalako proposamen didaktikoak. Erdiko orrialdeetan Saski-naski atala... Eta, zelan ez, baztertxo handi bat

aurten jubilatuko diren programako adiskideek beraien gogoeten berri eman diezaguten. Esandako guztiak osatzen du ACEX programaren bizitza islatzen duen ilusio eta egitasmozko mosaikoa eta horrekin berorrekin eman diogu forma gure 10. zenbakiari.

N

Y hasta un pequeño gran apartado, dedicado a que los compañeros del programa que se jubilan el presente curso nos trasmitan sus reflexiones. Todo ello conforma el mosaico de ilusiones y proyectos que reflejan la vida del programa ACEX y dan forma al número 10 de nuestra revista.

uevamente ADIBIDEZ abre sus páginas para recoger las iniciativas que, desde los proyectos de Actividades Complementarias y Extraescolares, hemos ido desarrollando en nuestros centros durante este curso escolar 2007/2008. He aquí algunas de ellas: Campañas, como “La aventura de leer”, “La biblioteca en familia y sus mochilas viajeras”, “Las exposiciones itinerantes de escritores famosos”, “Las maletas con cuentos de hadas”. Jornadas, como los “Encuentros deportivos en Lekeitio”, la “Semana Cultural”, celebrada en el palacio de la Bolsa, en Bilbao. Concursos, como el de fotografía digital o el de poesía infantil. Proyectos educativos, como “El Mato” en Carranza, “Ezagutu Barakaldo”, “Soy Portugalete, conóceme”. Propuestas didácticas, como “Los mil usos de un diario” y “Red, niño, poesía”. Nuestra sección Saski-Naski en las páginas centrales...

Aurten bi proposamen berrirekin aberastu da gure eskolaz kanpoko eskaintza. Zenbakiek gure eskola-liburutegiak inbaditu dituzte “Matematikak eskolaliburutegietan” izeneko kanpainarekin. Ideia elkarrekin burutu dute Real Sociedad de Matemáticos Españoles delakoak eta Hezkuntza Sailak –ACEX programaren bidez–, BBK Fundazioaren babesarekin, eta kanpaina era esperimentalean hasi da Bizkaiko 54 Lehen Hezkuntza Ikastetxetan. Bigarren proposamena Durangoko Astronomia Gela berriz irekitzea izan da. Ia zortzi ikasturteko isilaldiaren ostean –Joaquín Rueda haren aurreko

Este año dos nuevas propuestas han venido a enriquecer nuestra oferta extraescolar. Los números han invadido nuestras bibliotecas escolares con la campaña “Las matemáticas en las bibliotecas escolares”, idea compartida y llevada a buen término por la Real Sociedad de Matemáticos Españoles, el Departamento de Educación –a través del programa ACEX– y la Fundación BBK, que ha patrocinado esta iniciativa. Esta campaña se ha iniciado con carácter experimental en 54 centros de Educación Primaria de Vizcaya. La segunda propuesta ha sido la reapertura del Aula de Astronomía de Durango. Después de un silencio de cerca de

3

arduradunaren jubilazioaren ondorioz–, iazko azaroaren 6an izan zen bigarren inaugurazioa Esteban Esteba irakasleak emandako irekitze-ikasgaiarekin. Zenbait erakunderen ahalegin konbinatuei esker –Durangoko Udala eta Durangaldeko Mankomunitatea, Izarra astronomia elkartea eta Hezkuntza Saila– gure hezkuntzaeskaintza Durangoko ikastetxeentzat eta baita eskualdekoentzat eta Bizkaiko guztientzat ere zabaldu da. Interes handiko astronomia gela erakargarri honetan nahiko abstraktuak diren kontzeptu batzuk, hala nola eklipseak, ekliptikoa, izarren mugimenduak edota planetarioak, ekinozioak eta solstizioak, ikusgarri bihurtu dira hainbat simulazio soil eta maketaren bidez. Ohitura bihurtzen ari den legez, eskerrak emanez amaitu nahi ditut lerrook. Eskerrak ACEX Programa eta ADIBIDEZ aldizkariaren irakurle, kolaboratzaile eta sustatzaile zaretenoi, zuei esker dabilelako osasuntsu gure aldizkaria.

ocho cursos –tras la jubilación de su anterior profesor responsable, Joaquín Rueda–, nuevamente, el pasado 6 de noviembre tuvo lugar la lección inaugural a cargo del profesor Esteban Esteba. Esfuerzos combinados del Ayuntamiento y Mancomunidad del Duranguesado, de la Sociedad de Astronomía Izarra y del Departamento de Educación han dado como fruto el incrementar nuestra oferta formativa, no sólo para los centros de Durango, sino también para los de la comarca y el territorio histórico de Vizcaya. Conceptos un tanto abstractos, como eclipses, eclíptica, movimientos interestelares o planetarios, equinoccios y solsticios, pueden ahora visualizarse mediante maquetas y sencillas simulaciones en esta interesante y atractiva aula de astronomía. Deseo finalizar estas líneas, como viene siendo habitual, dándoos las gracias a vosotros lectores, colaboradores y patrocinadores de ADIBIDEZ y del Programa ACEX, porque gracias a vosotros nuestra revista sigue gozando de buena salud.


Durangoko Astronomia Ikasgela berriro martxan dago

7

urte geldi egon eta gero, ACEX programaren proiektu berezienetariko bat izan zena berriro daukagu hemen. Durangoko Udala eta Hezkuntza Sailaren arteko akordioari esker astroen munduan sartzeko aukera dute gure ikasleek instalazio didaktiko erakargarri

batzuen bitartez. Durangoko Astronomia Ikasgelan alde batetik behatoki astronomiko bat dago eta bestetik gela bat, planetarioa eta material didaktiko asko dauzkana. Instalazioak udalarenak dira eta antolamenduaz ACEX programako irakasle bat arduratzen da.

4

Astronomia Ikasgelaren funtzioa Instalazioaren helburua didaktika da. Lehenengo eta bigarren hezkuntzako ia maila guztietan agertzen dira Unibertsoarekin lotutako gaiak; gure planeta, Eguzki sistema, izarrak, ... baina normalean ikastetxeetan ez dago baliabide handirik gai hauetako posibilitate didaktikoak ondo aprobetxatzeko. Durangoko Ikasgelan aurki daitezke baliabide horiek eta bere erabilpena ikasle eta irakasleen bisitaldien bitartez bideratzen da. Printzipioz lehen hezkuntzako 5. mailatik gorako ikasleei eta bigarren hezkuntzakoei dago zuzenduta, baina eskaintza ez da ixten oso interesatuta dauden beste mailakoei. Irakasleak ere joan daitezke bai taldeka bai banaka instalazioak ikustera ikasleekin joan baino lehen edo materialaren bila beren klaseetan erabiltzeko. Gai honetan interesatuta dauden pertsonek edo elkarteek ere dute aukera,


ikasleen bisitaldien ordutegitik kanpo. Bisitaldien garapena eta edukinak mota askotakoak izan daitezke eta beti taldearen irakaslearen esku dago aukeratzea gehien interesatzen zaiena. Helburua da jarduera desberdin batzuk eskaintzea maila edo adina bakoitzean egokiak. Instalazioak eta materialak Dudarik gabe elementu deigarriena behatokia da. Alde batetik lehenengo instalazioa zen eta besteen jatorria; eta bestetik ikurra da, kanpotik ikusgarria harantz hurbiltzen den edozein pertsonarentzat. Hori ikusita eta argi geratzen da hor astronomiarekin lotutako zerbait dagoela. Gelan elementu nabarmena planetarioa da, baina horretaz gain

modulu didaktiko asko daude; batzuk hor zeuden lehenengo etapan eta beste batzuk Txorierriko eta Sestaoko Angela Figuera Institutuetatik ekarrita. Dauden 30 baino gehiago elementu, 8 txokotan banatzen dira: Izarrak eta konstelazioak, Eguzki Sistema, Ilargia, Astro txikiak, Orbitak, Behaketa astronomikoa, Itzalak eta Eguzki Erlojuak, eta Satelite artifizialak Txoko bakoitza, gaiaren arabera, lotuta dago astronomo batekin; bere biografia ondoan kokatuta dauden paneletan agertzen da, elementu didaktikoen azalpenak batera. Azpimarratu behar da Durangokoa instalazio berezia dela. Euskal Herria osoan ez dago ezer antzekorik eta estatu mailan aurki daitekeenak

pribatuak dira, edo ez ikasleentzat zuzenduta. Seguraski ez dago inon astronomiari buruzko hainbeste jarduera eta material desberdin ikasleei eskaintzen dien instalaziorik. Sormena ere berezia da, oinarrizko lan didaktiko bat udalak sustatuta. Instalazio hauek Durangaldeko ikasleentzat daude zuzenduta bereziki, haiek hurbilagoak dira eta, baina Bizkaiko beste leku batzuetatik eta urrunagotik ere etorri eta interesatu dira jadanik. Instalazioak prestatzeko ilusio handia jarri da, etorri den jendeak eskertu du eta espero dugu hasiera on hau jarraituko duela. Informazio gehiago web orrian aurki daiteke: www.daikasgela.cielo.org.

El Aula de Astronomía de Durango de nuevo en marcha

E

l que fuera hasta el año 2000 uno de los proyectos más singulares del programa ACEX, está aquí de nuevo. La colaboración del Ayuntamiento de Durango y el Dpto. de Educación ha hecho posible que nuestros escolares puedan volver a disfrutar de unas instalaciones didácticas donde profundizar en el estudio de un tema tan atractivo como suele ser el mundo de los astros. El Aula de Astronomía de Durango consta de un observatorio astronómico y un aula con un planetario y diversos materiales didácticos. Las instalaciones pertenecen al Ayuntamiento de Duran-

go, y de su funcionamiento de encarga un profesor integrado en el programa ACEX. Función del Aula de Astronomía La función de la instalación es exclusivamente didáctica y se justifica en que en casi todos los niveles de la enseñanza primaria y secundaria obligatoria aparecen temas relacionados con nuestro planeta, el sistema solar, las estrellas y el Universo en general en diferentes asignaturas; pero normalmente los centros no poseen unos recursos para aprovechar la potencialidad didáctica

5

y motivadora de estos temas, y es aquí donde el Aula de Astronomía puede cumplir una función interesante porque proporciona esos recursos didácticos, y esa labor se encauza mediante las visitas que grupos de alumnado y profesorado puedan hacer al aula. En principio está abierta a los niveles de 5º y 6º de enseñanza primaria, enseñanza secundaria obligatoria y bachillerato, sin cerrar la posibilidad de que algún grupo de otros niveles que esté muy interesado pudiera acudir. También se plantean visitas de profesorado, bien en grupo, bien a nivel individual que acudan de manera previa


para conocer las instalaciones y actividades antes de venir con su alumnado, o simplemente para obtener recursos que puedan utilizar en las aulas. Así mismo, siempre que no interfiera la labor con los escolares, es posible la visita de grupos de adultos, asociaciones, o personas que tengan un especial interés por el tema. En las visitas de escolares el contenido y desarrollo puede ser muy variado y siempre el profesorado puede sugerir los contenidos concretos que más le interese trabajar con su alumnado La idea es plantear el Aula como un pequeño museo de la ciencia monotemático, guiado e interactivo con actividades adecuadas para cada nivel o edad.

Los más de 30 elementos didácticos se agrupan de manera temática en 8 apartados o txokos que son los siguientes: Estrellas y constelaciones, Sistema Solar, astros menores, la Luna, observaciones astronómicas, órbitas en el sistema solar, sombras y relojes de sol, y satélites artificiales. Cada uno de ellos se asocia con un astrónomo o científico relacionado con el tema, cuya biografía aparece en los paneles colocados en cada apartado junto con los elementos didácticos situados en ese txoko. Está prevista la elaboración de nuevos materiales en un futuro próximo. Varios relojes de Sol en el exterior del aula y algún otro módulo.

Locales y materiales Sin duda, el elemento fundamental es el observatorio. Por un lado fue lo primero y el origen de todos los demás elementos y por otra parte está claro que es un símbolo y señuelo bien visible para cualquier persona que se acerque por el lugar, esté interesada o no por el tema. Su simple visión será un indicador de que allí hay algo relacionado con la ciencia en general y con la astronomía en particular. En el aula propiamente dicha el elemento fundamental es el planetario. Además hay una serie de materiales o módulos didácticos; unos ya estaban allí en su anterior etapa, y otros provienen de los institutos Txorierri de Derio y Angela Figuera de Sestao.

Hay que destacar que esta instalación es una realidad singular. Desde luego en todo el País Vasco no hay nada parecido y en el Estado aunque existen lugares que por su temática y funcionamiento pueden considerarse similares y alguno posea unas instalaciones de mucho empaque logradas con elevados presupuestos de iniciativa privada o Cajas de Ahorros, suelen estar más

6

volcados hacia la observación del cielo que reúne mejores condiciones que el nuestro o a actividades medioambientales, y probablemente en ningún caso se oferte una variedad de actividades didácticas de astronomía como en Durango; ni ninguno ha surgido, como en nuestro caso, por un apoyo municipal que respalde una labor didáctica desde la base. Estas instalaciones están al servicio del alumnado del Duranguesado que lógicamente las tienen más próximas, pero también de toda Bizkaia y de otros lugares que ya han empezado a llegar. En su montaje y preparación se ha puesto toda la ilusión y esperamos que continúe la buena acogida inicial. Se puede encontrar más información en www.daikasgela.cielo.org.


CEP Arteagabeitia LHI

Nueva actividad: “La central let

rera”

al que ayudaban a completar sus urante el mes de Enero hemos historias. tenido en la Biblioteca del Este curso lo hemos disfrutado las tral C.E.P. Arteagabeitia “La Cen bibliotecas de Barakaldo, como su Letrera”. Un camión cargado de: desplazamiento resultaba un poco adivinanzas, jeroglíficos, sopa de complicado el Ayuntamiento nos lo letras, caligramas… ha trasladado de un centro a otro. Esta nueva actividad ha sido cedida Desde aquí agradecemos por la Caixa. al área de cultura su Con esta “Central Letrera” l@s valiosa colaboración. niñ@s han trabajado el lenguaje de manera diferente; ya que ellos poCharo Ochoa dían construir las letras, disfrazarlas Responsable de dar y an según el tema que trabajar Biblioteca . ción así rienda suelta a su imagina CEP Arteagabeitia LHI vo nue L@s niñ@s han hecho un amigo “El monstruo comevocales”

D

CEP Arteagab gabe beitia itia LHI

El Patio de los Cuentos E

L

@s alumn@s del CEP Artegabeitia tienen el privilegio de todos los días viajar al “País de la las maravillas” con Alicia, de pasear por la selva ac acompañados por Baloo y Moogli; de jugar con lo los tres cerditos mientras no venga el lobo; de caa cantar “Aiboo, aiboo, o, a casa a descansar” con los lo o siete enanitos cuando ando se dirigen a buscar a Blancanieves; de acomp com mpaña añarr a Caperucita Ro Roja a llevar el pastel el y la jarrita de miel a la ab abuelita; de comer el bocadil b lo endulzado co con la miel de Winnie ie d de Poo y todo ésto gr gracias a la colaboración ció ón de alumnos, “p “profes” y padres que ha han decorado las pa paredes del patio co con escenas de cu cuentos. Os invitamos a todoss a visitar nuestro centro, o, eestamos en Barakaldo c/Astarrloa loaa Nº 4, y colorín colorado esta ta noticia se ha acabado. Charo harro Ochoa Responsable dee Biblioteca CEP Arteag eag gabeiti abeitia a LHI

7


CEPA Leioa

La magia de la aventura narrada on Maia, persona polifacética donde las haya: bertsolari, músico, escritor y aventurero, es además un convencido de que el placer no comunicado, no es placer. Así que, cuando sus ocupaciones se lo permiten, se dedica a exponer sus aventuras, creaciones y experiencias ante cualquier colectivo que se lo solicite. Nosotros, nos contamos entre ese grupo de privilegiados que han tenido el placer de escucharle. En nuestro Centro, nos habló en concreto sobre el viaje, con un grupo de amigos, interesados todos ellos en revivir la travesía que, en el siglo XVI, realizaban los balleneros – bacaladeros vascos a Canadá. Lo hicieron con una txalupa “Beothuk”, muy semejante a la que utilizaban aquellos marineros, a n fin de obtener algún dinero con el que alimentar a sus familias. Comenzó la charla haciendo un poco de historia sobre estoss navegantes: porqué lo hacían, cómo se preparaban, qué necesitaban...y los muchos peli-gros – algunos no volvían – quee entrañaba esta forma peculiar de buscarse la vida. Iniciaron su aventura en el puerto de Québec: A orillas del río San Lorenzo. El mismo que trecho antes da lugar a las espectaculares cataratas de Niágara. La meta la fijaron en Rad Bay, después de dos meses de sta dura travesía, por esa costa atlántica de la Península del Labrador. os Mediante diapositivas, nos aje: fue explicando todo el viaje: sus grandes dificultades, todas sus carencias y los

J

pesquero - a la caza de las ballepeligros hasta alcanzar el objetivo nas: “Zer moduz zaude? – Apaizac propuesto. Nos relató así mismo lo Obeto”... bien que eran acogidos en todos Los curas siguen viviendo bien, los puertos donde atracaban, ya pero esos intrépidos marinos vascos que, en la mayoría de los lugares, pasaron a la historia, salvo contados al identificarse como vascos, los aventureros, como Jon. ¿Afortunaindígenas tenían conocimientos de cuenta, nuestro pueblo y de nuestra cultura. damente?. Hay que tener en dureza la de idea una para hacerse Todos los que estuvimos oyéndole del trabajo, que la zona geográfisalimos muy satisfechos. do se Jon, ha reflejado en un libro esta ex- ca de la que estamos hablan del cerca mente encuentra relativa periencia vital: Apaizac Obeto. Esta andia. Groenl de frase, de la que ha tomado título el continente helado Pero, Jon, es, sin duda, de esas libro la pronunciaban los marineros personas que piensan que más vascos del siglo XVI, cuando navesabe quien mucho anda que quien gaban por Terranova – Isla situada mucho vive. frente a la Península del Labrador, Todo un placer. separada de ésta por el estrecho de Belle Isle, famosa por su gran banco

8


Legardalde Herri Ikastetxea de Cuentos que organiza la Noelia Borja, participa siempre, en los Concursos biblioteca escolar. dos veces consecutivas en 3º y 4º cos y ha ganaado d íficos Sus textos y dibujos son magnífi curso. Estas son sus portadas. ¡Felicidades!

9


IES Ortuella BHI

El Rincón de los libros del IES Ortuella

D

esde el momento en que entré por primera vez en la biblioteca del IES Ortuella BHI supe que pasaría mucho tiempo en ella. Fue cuando aún estaba en sexto curso; nos llevaron para visitar el instituto, para que viéramos cómo era el lugar en el que íbamos a pasar cuatro años de nuestras vidas. Pues bien, nos metieron por un pasillo, giramos a la derecha y después de atravesar una puerta, entramos: Un sitio espacioso, lleno de libros de todos los temas: Física, Magia, Química, Aventuras, Teatro, Religión etc. Aunque espero que nadie se fijara, prácticamente me los comía con los ojos. No recuerdo más de ese día, sólo que cuando acabamos, salimos al patio el rato que nos quedaba. Como cualquiera, no tardé más que tres minutos en hacerme amigo de laa bibliotecaria, bibliotecaria que cariñosamente llamamos Ponchy. En un principio, necesité que me ayudara un poco a encontrar el lugar de las cosas. No tardé en aficionarme a los dossieres de prensa, me interesó el libro de honor y me extrañó el libro de cartas de amor. También hay un libro (téngase en cuenta que estos libros son proyectos de la biblioteca y editados por ella), y no tan destacado, llamado “Vocabulario de palabras altisonantes del IES. Ortuella” en el que figuran los tacos o palabrotas que se les escapan a los alumnos. Por cierto, acaba de estrenarse un tomo nuevo. También están los libros de recortes de periódicos, con historietas de Don Celes y de

frases hechas con recortes dee los mismos. La biblioteca está muy viva. Así, en el primero de los cuatro cursos, se monta una “cueva” con sacos de plástico, denominada la cueva del terror, adornado por alumnos y alumnas de cursoss superiores y por Ponchy. Una vez acabado el decorado, primero mero una clase y luego otra, son dirigidas a dicha cueva, para contarles unas historias de miedo.

El número de actividades que ofrece la biblioteca es innumerable: organiza un concurso anual de caricaturas de profesores, en el que las plantillas se prestan en la biblioteca; la formación de usuarios es otro proyecto, en el que se instruye a los primerizos en el uso de la biblioteca; el cóctel de libros consiste en una “merendola” en la que se anima a los anteriores a coger su primer libro; en el maratón de lectura, se leen libros entre todo el instituto. El último año consistió en la lectura de “El Quijote de la Mancha”; las visitas de autores es también una de los más bonitos proyectos: vienen autores de libros, dan una charla, conversan con los alumnos y firman en el libro de

10

honor; Crónicas de Ortuella, Ortuella así se llama la charla que se encarga de enseñar el origen del pueblo con un miniteatro y muchas fotos antiguas; y las Cartas de amor que son escritas por todos los alumnos y alumnas. Consiste en escribir una amorosa carta a alguien amado (en la que se firma si se quiere) y se encuadernan para hacer un certamen en el que se sortean diferentes premios. Mi primera impresión estuvo de lo más acertada. Enseguida me puse a ayudar a Ponchy en lo que podía y desde entonces ha sido una época floreciente para mí en la lectura. Comencé a leer en segundo de primaria, porque me había mudado y me aburría en casa. Mis primeros libros serios fueron “Los Cinco”, “Otra aventura de los cinco”,”Los cinco y la isla del tesoro”... Cuando empecé a buscar temas más serios, en esta biblioteca encontré la ayuda y los libros que necesitaba. Y gracias a esto, exceptuando la tercera evaluación de todos los cursos, todos los días leo hasta que mi madre me apaga la luz por las noches. Creo que no olvidaré en toda mi vida lo que me ha sucedido en esta biblioteca. www.liburutegia-ponchy.nireblog.com

Jon Ibarra 3º ESO


CEPA Iturribide

Las bibliotecas escolares en el programa ACEX

S

on ya más de diez años los cas de cada centro, dependiendo de que el programa Acex (Acsu idiosincrasia y del nivel en las que tividades complementarias se lleven a cabo: y extraes ext colares) lleva funcioCatalogación de libros a través nand nando y formando parte del del sistema ABIES. Expurgo de los plan anual de muchos centros y mismos en diferen d tes niveles: Primaria, La aventura de leer: encuentros Secundaria y Adultos. Fue una Secu con escritores e ilustradores de apuesta llevada a cabo por apue libros, cuentacuentos, etc… (coun ccolectivo de profesionales laboradores del programa).Esta de lla enseñanza, apoyada y actividad está subvencionada por avalada por la Consejería de ava los Ayuntamientos Educación. Edu Asistencia a cursos de formación Los planteamientos eran específica dentro de nuestro ámbiclaros, concisos y concretos cla to: biblioteconomía, formación de en todas y cada una de las usuarios, programa Abies, etc… etapas eta p en las que se iba a La BBK nos proporciona una serie llevar a cabo: lle de exposiciones itinerantes de Potenciar los recursos interés general y una 5ª animación materiales y personales ma lectora que nos ayuda atender la de los centros para poder demanda que en nuestros centros dar una mejor respuesta da tienen dichas animaciones. Asimiseducativa a tod@s l@s edu mo colabora en la publicación de alumn@s que lo compo alu la revista “Adibidez” nen. nen Dinamizar la Biblioteca D Actividades realizadas en centros de como aula de formación, com EPA: no ssólo para consultar y Gestión de salidas culturales conprestar libros. pres templadas en el plan de centro Preparación de guías de lectura En eeste período de andaColaboración con el profesorado dura, han sido muchos los dura en la elección de libros y actividacambios que ha habido cam des en torno a la potenciación de en cuanto a las nuevas la lectura tecnolo tec cno gías, a los cuales Listado de recursos disponibles tampoco hemos estado ttamp según distintas entradas ajen@s. A través del proajen@ Control y gestión de la mediateca grama, y tanto a nivel gram Orientación y asesoramiento a de us usuario como con cada alumn@ que lo solicite para todo lo relacionado con la elaboración y consultas de nuestro trabajo, nos nues trabajos mediante los diferentes vamos poniendo al día. vam soportes de los que disponemos El aalumnado también El grado de consecución de objetiutiliza los ordenadores utili vos y la realización de actividades, de la Biblioteca como después de este periplo, ha sido un recurso más. altamente positiva y nuestra intención Son muchas las es seguir trabajando con tantas ganas actividades que act y entusiasmo como hasta ahora, para realizamos (dirigidas rea continuar en los centros potencianal alumnado y al do y dando respuesta, tanto a las profesorado), unas pr demandas del profesorado, como del comunes y otras específialumnado.

11


CEP Birjinetxe LHI

Euskeraren eguna Birjinetxe Irratian

A

urten ere Euskeraren eguna Birjinet xe irratian.

Abenduaren 3an Euskeraren Eguna ospatu genuen Birjinet xen. Horretarako, muralak, kartelak, eta garrantzisuena: Irrati saio bat ere egin genuen Birjinet xe Irratian - 107.2 FM. Umeek gauza asko prestatu zituzten: Olerkiak, abestiak, bertsoak, elkarrizketa bat ere eduki genuen Ainhorarekin (irakasle berria) eta hau dena jai giroarekin egin genuen . Baina zergaitik da abenduaren 3a Euskeraren Eguna? 1949an egiten da lehenengoz “Euskeraren Eguna, (“Euskaltzaleak” antolatuta) hau egiten da Frantzisko Jabierren oroimenez, esaten dute

hau hil zela hain egunean euskeraz hitz egiten, sukarrak direla eta Ekialdeko Urrunean... Birjinet xek ere nahi du bere harri-koskorra jarri eta horregaitik goiz osoan Irrati-saio zoragarria prestatu genuen en.. Todos los niños disfrutaron n mucho en todas las actividades. Ez bakarrik umeak, andereñoak ere parte hartu zuten umeekin abesten, olerkiak eta asmakizunak kontatzen, e.a... Ume guztiak hartu zuten parte eta mikrofonoaren aurrean beldurr gabe aritu ziren gehienak.

12


I CEP Sánchez Marcos LH

enen Hay propuestas que ti e durante igno es de mención qu de mejoa est pu siete años, la pro trabajos ros est nu ra que se realiza en en fin. bu un ido ten de fin de curso ha

D

artado Todos los años en el ap RAS” ya era JO ME “PROPUESTAS DE lioteca está bib a :”L repetitiva la retaila mal ubicada”. piso supone La asistencia a un tercer tes que, enuna serie de inconvenien ruido durante tre otros, van desde el horas de las subidas y bajadas en ncia en la ste asi pia comedor, a la pro des que, tar las de hora extraescolar a, los xim pró s por no hallarse má dir acu len alumnos no sue

un buen final

ro con bascomo en la anterior pe tantes mejoras. o do van viend Después de un año se ar un lug los resultados: Ahora es oss no alumn los e nd do de libre acceso in den sin y personal del Centro acu eden pu e qu do ien problemas sab sea preciso realizar aquello que les le.. ble agradab realizar o pasar un rato o espaLa biblioteca tiene cuatr y trabajo, a tur lec de cios definidos: ca y de audiovisual, de informáti daa y uipad eq n Bie to. entretenimien frute de pensada para el uso y dis los alumnos. d de Pues bien, sin necesida co a po , die na a hacer mejor oss demo po y o ch he s poco, hemo oss que no seguir haciendo cosas para ayuden a bien trabajar que ello qu “a e: qu poder decir un er ten e ed pu realizamos buen final”.

problemas Pero, ¡por fin!, y ante los la ubicación, que ocasionaba esa ma curso pasado El . bio se aprobó el cam slado a una se consiguió hacer el tra baja cercana de las aulas de la planta que, además, a la puerta de entrada n, con todo fi en , es amplia, con luz taba darle lo adecuado. Ya sólo fal Miguel Angel de Luis a tad en ori a I tec lio la forma a una bib CEP Sanchez Marcos LH el e qu ra pa a tec dia al niño como me Bilbao , realizando alumno se sienta a gusto ario: trabajo, aquello que le sea neces iento, in ormación, entretenim lectura, inf

13


Y esto es tan cierto como que me llamo... Concurso Adibidez 2008/2009

14


Bases del concurso Objetivo

Categorías

vacaciones de Semana Santa del 2009.

Que nuestro alumnado recopile las travesuras que sus abuel@s, padres y madres realizaban cuando eran como ellos. Ofertar un motivo de diálogo entre generaciones. Contaréis con dos fuentes de información:

1ª categoría hasta 7 años 2ª categoría de 8 a 12 años 3ª categoría de 13 a 16 años

Premios

A. “Cuentan nuestros abuel@s que...”

Nº de obras a presentar Cada participante podrá presentar, como máximo, una travesura narrada por sus abuel@s y otra narrada por su padre/madre.

B.

“Cuentan nuestros padres madres que…”

Procedimiento

Tanto en un caso como en el otro, el abuelo o abuela, el padre o la madre, narra a su niet@ o hij@ una de las muchas travesuras que cometían en su tierna infancia o adolescencia, cuando eran como son en la actualidad sus nietos o hij@s. Conviene que relaten también las consecuencias que les acarreaban aquellas fechorías. El/la niñ@, ayudado por el narrador o narradora, transcribirá la travesura que considere más original y divertida, lo mejor que sepa. Podrá decorarla o adjuntar fotos alusivas. En todos los casos el sucedido finalizará con la frase “Y esto es tan cierto como que me llamo____________________y si no te lo crees se lo preguntas a_____________” (Indicando el nombre, sin apellidos, del narrador y de una persona que valide su travesura, y anotando el año aproximado del sucedido).

Las narraciones tendrán una extensión máxima de dos folios por una cara.

Datos de identifi cación y presentación La narración ha de tener un título. El trabajo será introducido en un sobre en el que aparecerán los siguientes datos: título del trabajo, nombre y dos apellidos del alumno/a, edad, ciclo y curso al que pertenece, nombre del centro donde cursa sus estudios y un teléfono de contacto.

Plazo de ad misión Hasta el 31 de enero del año 2009

Fallo El jurado valorará la originalidad de la narración, teniendo en cuenta tanto la forma, es decir, la calidad literaria de la redacción, como lo divertido y original de la travesura que se relata, y también, el montaje ilustración que acompañe al texto. El fallo se hará público antes de las

15

Los tres relatos ganadores serán publicados en nuestra revista Adibidez y colocados en el portal de nuestro Programa. www. profacex.com. Serán expuestos en la VII. Exposición Anual de final de curso Un regalo sorpresa para cada uno de los tres ganadores Se hará lo posible por hacer una publicación, para todos los participantes, con los 20 relatos que el jurado considere oportuno, entre los que estarán incluidos los tres ganadores.

Consideraciones finales La participación en el concurso implica renunciar a los derechos de autor de las obras, las cuales pasarán al archivo de ADIBIDEZ, y podrán ser publicadas posteriormente siempre citando al autor, y sin compensación económica. El presentarse a este certamen supone aceptar todas las bases.


Lehiaketaren Oinarriak Helb urua

Kategoriak

Gure ikasleek beraien aitaitaamamek edota gurasoek egindako bihurrikeriak bildu ditzaten. Dialagorako aukerak sortzea belaunaldien artean. Informazio iturri bi izango dituzue:

1.go kategoria: 7 urteak arte 2. kategoria: 8 eta 12 urte bitartekoentzat 3. kategoria: 13 eta 16 urte bitartekoentzat

A.“Aitaita-amamek esaten dute...”

B.“Gurasoek esaten dute...” Prozedura Kasu batean zein bestean aitaitak, amamak edo gurasoren batek bere iloba edo seme-alabari kontatuko dio beraiek ume edo gaztetxo zirenean egin zituzten bihurrikerietariko bat, hau da, oraingo beren iloben edo semealaben modukoak zirenean. Komeni da era berean gaiztakeria hark ekarri zien ordaina jasotzea. Umeak, bihurrikeriaren egilearen laguntzarekin, istoriorik originalena edo dibertigarriena transkribatuko du, ahalik eta hobekien. Dekoratzeko edo argazkiak eransteko ahalmena ere izango du. Kasu guztietan, istorioa honela amaituko da: “Egia da, nik ikusi dudalako, eta ikusi ez badut ere, _____________-ri entzun diot eta berari galdetu ahal diozu”. (Horretarako narratzailearen izena jarriko da, baina abizenik gabe, eta baita ere bihurrikeria egiaztatzen duen pertsona batena. Gertatutakoaren gutxi gorabeherako urtea ere jarriko da).

Narrazioen gehienezko luzera orrialde bikoa izango da.

Aurkeztu d aitekeen l an kopurua Partehartzaile bakoitzak, gehienez ere, aitaita-amamek eta gurasoek egindako bihurrikeria bana aurkeztu ahalko du.

Nortasun eta aurkezpen d atuak Narrazioak bere izenburua izango du. Lana gutunazal batean sartuko da eta bertan honako datu hauek idatziko dira: lanaren izenburua, ikaslearen izenabizenak, adina, dagozkion ziklo eta maila, bere ikastetxearen izena eta harremanetarako telefono zenbakia.

Hartze-epea 2009ko urtarrilaren 31 arte

Epaia Epaimahaiak narrazioaren originaltasuna baloratuko du, honako alderdi hauek kontutan hartuz: forma edo erredakzioaren kalitate literarioa, kontatzen den bihurrikeriaren originaltasuna eta

16

dibertigarritasuna eta baita ere testuarekin batera etorri daitezkeen muntaia edo irudia. Epaia 2009ko aste santuko oporrak baino lehen jakinaraziko da.

Sariak Hiru narrazio irabazleak Adibidez aldizkarian argitaratuko dira, eta gure Programako atarian ere www. profacex.com jarriko ditugu. Ikasturte amaierako VII. Urteerakusketan erakutsiko dira. Irabazle bakoitzari opari sorpresa bana emango zaio. Partehartzaile guztientzako argitalpen bat egiten ahaleginduko gara, epaimahaiak aukeratutako 20 narrazio onenekin, eta beraien artean hiru irabazleak egongo dira.

Azken kontsiderazioak Lehiaketan parte hartzeak lanen egile-eskubideei uko egitea esan nahi du. Lanak ADIBIDEZen artxibora igaroko dira eta beste une batean argitaratu ahalko dira, betiere egilearen aipamena eginez eta konpentsazio ekonomikorik gabe. Lehiaketa honetan parte hartzeak bere oinarri guztiak onartzea dakar.


17


La salud: una suma de hábitos saludables

G

ran parte de la salud es desearla. Este refrán popular resume a la perfección lo que el médico y divulgador sanitario Antonio Palomar nos expuso en una interesante charla, impartida en los locales de nuestro Centro y dirigida a nuestros alumnos. Antonio es colaborador habitual de varias revistas dedicadas a la salud: Integral, natura, Curarse en Salud, etc. Es también miembro fundador de SUMENDI: Centro de Información y Documentación para la Salud. Parte de sus extensos conocimientos, los ha divulgados en diferentes libros: La despensa de Hipócrates: Los poderes curativos de los alimentos y la sabiduría de Higea: El poder curativo del cuerpo. Toda esta dilatada experiencia quedó patente ante nuestros interesados alumnos, ya sensibilizados previamente

por el profesor de Ciencias. Si hiciésemos un sumario de los contenidos expuestos, de nuevo podríamos resumirlos en uno de esos dichos populares tan llenos de sabiduría: A la mala costumbre, quebrarle la pierna. Y es que Antonio nos recordó: Los perjuicios del tabaco: tanto para los fumadores como para los fumadores pasivos. Los falsos encantos del alcohol y las drogas en general. Los efectos secundarios del abuso de la comida basura, rápida o pre -cocinada. La necesidad de controlar el estrés... vital para la buena salud de nuestro corazón. Nos quedó muy claro, que, aunque no hace falta llegar al extremo de vivir siempre como un viejo para mantener una salud aceptable, tampoco hay que esperar a la ancianidad – cuando ya los achaques nos impiden los vicios – para intentar recuperar la salud, convirtiéndonos en virtuosos forzosos.

Sus consejos nos dejaron patente que hay que mirar al pasado, para retomar viejos hábitos pendientes: Nuestra redescubierta dieta mediterránea El ejercicio físico moderado Dormir lo suficiente Si es posible, practicar esa siesta corta, tan española, defendida hoy por especialistas de todo el mundo, por sus contrastados beneficios. Controlar el peso, sin obsesiones estilistas... Mimar nuestra autoestima: Mejorar permanentemente, como la educación de su mismo nombre, implica voluntad, paciencia y constancia. Al finalizar se abrió un turno de palabra, que enriqueció la charla con numerosas e interesantes preguntas, La opinión general, tanto por parte del alumnado como del profesorado asistente, fue de una gran satisfacción por todo lo escuchado y por lo mucho útil aprendido. CEPA Erandio

18


..

ida. n u e le e u q ia La famil on ya cientos de familias las que comparten lectura gracias a La Mochila Viajera, un proyecto del programa ACEX patrocinado por la

S

B BBK. proyecto fue una idea original de E Este no Coronas, que nos ha llegado a M Maria de la Fundación Germán Sánchez t través Ruipérez. El proyecto se pone en marcha por primera vez en el año 2001 en algunas Bibliotecas Escolares del programa ACEX, y poco a poco se van incorporando el resto de los Colegios .que forman parte de este programa . Un factor que parece ser determinante para el aprendizaje en general y para crear hábitos lectores, en particular, es la actitud y el interés que sobre ello perciban los niños en sus mayores. Por eso, esta actividad pretende hacer llegar a las familias, que libremente lo deseen, una mochila viajera cargada de libros , con la que el niño o la niña, hace de correo. Estas mochilas contienen cuentos, novelas, revistas, entretenimiento e imaginación. Fondos de la Biblioteca para todas las edades, preparados por el profesor bibliotecario. Durante dos semanas, la familia dispone de todo el material para compartir lectura entre hijos, padres, hermanos, abuelos y demás familiares, pasado ese tiempo la mochila se devuelve a la escuela para revisarla y entregarla a otro alumno y así poder dar continuidad al proyecto lector.

19

Pero la mochila viajera es mucho más que unos libros dentro de una maleta que van de casa en casa y de familia en familia, la mochila representa la ilusión por leer, por adentrarse en nuevos mundos, en lugares de fantasía, la mochila es compartir la afición de la lectura en familia, o despertarla. La mochila viajera pretende entrar en las casas por la puerta grande e instalarse encima de la mesa del salón, crear hábitos de lectura, fomentar el ocio a través de la cultura y llenar un espacio que, normalmente, entregamos más cómodamente a los juegos individuales o a la televisión. La mochila viajera pretende ser todo eso. Y a veces lo es. Para conocer la opinión de las personas que reciben y comparten este programa, se acompaña, junto a los libros, un cuaderno de opiniones y sugerencias que las familias rellenan y así nos ayudan a ver las cosas desde su punto de vista para intentar mejorarlas. Por eso desde el Seminario de Bibliotecas Escolares de la margen izquierda 1, los colegios : Bagaza, Zuazo, Arteagabeitia, Munoa, El Pilar, Larrea, Rontegi, Otxartaga, El Casal, Juán Ramón Jiménez, P. Cantarrana y La ikastola Alkartu, tenemos en marcha el proyecto y venimos apostando por él. Los demás Centros se irán incorporando progresivamente. Os animamos a conocerlo.


20


EXPO ACEX 2008 “LA BOLSA” RECOGE LA MUESTRA DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA ACEX

E

l lunes, día 12 de mayo, dieron comienzo la Exposición de Actividades Extraescolares y Complementarias 2008 de Centros Públicos de Vizcaya. La planta baja del Palacio Yohn, palacio de la Bolsa de Bilbao se vio poblado por un hermoso mosaico de creaciones de niños y niñas de Infantil, Primaria y Secundaria. Un mosaico variopinto que recogió obras realizadas desde el ámbito medioambiental con materiales reciclados; desde las bibliotecas escolares con cuentos gigantes, libros viajeros, cuentos incompletos y dragones sacados de sus relatos; presentaron creaciones artesanales desde el mundo de la educación artística . Incluso los proyectos de Deporte Escolar han tenido su pequeño rincón en esta muestra, aunque su verdadero escenario estará el próximo 5 de junio en la playa de Carraspio, en Lekeitio, donde celebrarán sus VII Encuentros. Los informáticos del programa sembraron los rincones de ordenadores llamando la atención del visitante. Este año hemos contado con tres novedades significativas. Un espacio dedicado a los ganadores del concurso de fotografía digital Adibidez 9. Otro rincón de astronomía donde Esteban Esteban, director del aula de Astronomía de Durango, nos enseñó a hacer relojes de sol, brújulas de papel y a interpretar la bola mágica, entre otras cosas. .La tercera novedad dió nombre y centró esta VI. Muestra con “La magia de los números: Libro por libro, imaginación al cuadrado”., que recogió una colección fotográfica de Pilar Moreno,

21

referente a la geometría presente en la vida cotidiana. Como dice Raúl Ibáñez “es muy importante, sobre todo en la educación primaria y secundaria, que el aprendizaje de las matemáticas se desarrolle en contacto con la realidad, con realidades próximas al alumnado. Nuestros estudiantes están acostumbrados a entender la matemática como algo abstracto, encerrado en el aula y separado de la realidad. Pero el aprendizaje de las matemáticas se ve mutilado si los alumnos no entienden que la abstracción surge del mundo real para conformar al mundo matemático y con la pretensión, en parte, de volver de nuevo a él como una útil herramienta.” La muestra que permaneció abierta al público desde el lunes 12 hasta el viernes 16, posibilitó las visitas guiadas de alumnado de diferentes centros que previamente lo habían solicitado. Así, un total de 616 alumn@s de diferentes centros acudieron a estas jornadas y participaron en alguno de los talleres adecuados a su edad. También, coincidiendo con la entrega de premios del concurso de fotografía digital el martes y jueves, tuvimos la ocasión de disfrutar de narraciones, historia y mitología vasca, y magia entre números, gracias a la presencia y maestría de Esteban García, Manu Etxebarria, Pedro Alegría y Juan Carlos. La importancia y trascendencia que el programa ACEX está tomando en el ámbito educativo quedó patente, una vez más, en la jornada cultural del miércoles, que fue presidida por Andoni Anasagasti –Delegado de Educación del G.V. de Vizcaya-, Mikel


Aguirregabiria –que ostenta la jefatura de innovación Educativa-, Ibone Bengoetxea –Concejala del Area de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Bilbao-, y Alfonso Santamaría – Coordinador territorial del Programa de Actividades Complementarias y Extraescolares del Gobierno Vasco. Fue destinada a quienes, de una forma u otra, están ligados al mundo de lo extraescolar: profesorado, colaboradores, escritores y narradores, responsables de las administraciones y amigos que así lo desearon. Tras la presentación inicial, el coro infantil del CEP Legarda Alde de Mungia, aportó su pincelada artística demostrándonos con su buen hacer que “El arte y la creación también es cosa de niñ@s. Posteriormente Raúl Ibáñez, profesor de la universidad del País Vasco, impulsor de la campaña “Las matemáticas en las bibliotecas escolares” y director de Divulgación matemática de la RSME, nos ofreció una ponencia sobre “Matemáticas en la vida cotidiana: las matemáticas en los medios de comunicación”. A continuación, Patxi González

Jardueren egitaraua Erakusketa maiatzaren 12tik 16ra irekita egongo da 9:00etatik 21:00era. Muntatze eta desmuntatze lanen ondorioz, erakusketa astelehenean irekiko da 13:00ean eta ostiralean bukatu ordu berean. Tailerrak eta aldez aurretik erakusketarako bisitaldia adostu duten ikasle taldeak aldi berean egongo dira. Maiatzaren 14an, asteazkena, kulturajardunaldia: 11:00etatik 14:00etara:

–“cuentacuentos, cantacuentos”, como él mismo se autodefine,- puso la nota festiva de la mañana. Y para finalizar , se obsequió un pequeño lunch a los asistentes. A las 13 h. del viernes dimos por concluida la Exposición ACEX 2008 con un sentimiento de alegría y satisfacción al ver que cada año vamos mejorando, gracias al trabajo y dedicación de todo el profesorado implicado en este programa que tiene un lugar muy importante en el ámbito educativo. Agradecimientos a tod@s los que habéis colaborado directamente durante estos cinco días con tareas de montaje- desmontaje, haciendo turnos de vigilancia, responsables de talleres, acudiendo con vuestros grupos a visitar la exposición, con aportaciones de trabajos para la muestra, etc... Y también a quienes no han podido hacerlo de forma tan directa, pero nos han mostrado su apoyo y ánimo. Hemos mejorado y seguiremos haciéndolo. ¡Hasta el año próximo!.

Aurkezpen ofiziala. Bertan izango dira Andoni Anasagasti, Bizkaiko Hezkuntza Ordezkaria, Mikel Aguirregabiria, Hezkuntza Berrikuntzako Burua eta Ibone Bengoetxea, Bilboko Udalaren Kultura eta Hezkuntza zinegotzia. Mungiako Legarda Alde LHIko haur-koralaren kontzertu laburra. Hitzaldia:Matematikak eguneroko bizitzan eragina du: “matematika eta prentsa” Raúl Ibáñezen eskutik. Patxi Gonzalezek giroa baretuko du. Ondoren bertaratutakoentzako lunchari hasiera emango zaio eta azkenik bisitaldia erakusketara.

22

“Adibidez 2008ko argazkilaritza digitalaren 1. lehiaketako ” irabazle eta laguntzaileentzako sari banaketak, irakurketa-animazioekin, hurrengo egunetan izango dira: Maiatzaren 13an, 16:30etan Santurtziko HHEko ikasleentzat. Manu Etxebarria izango dugu gurekin. Maiatzaren 15ean, 11:30etan – Cervantes LHIko ikasleentzat. Pedro Alegría y Juan Carlors izango dugu gurekin. Maiatzaren 13an, 11:30ean - Txurdinaga-Artabe BHIko ikasleentzat. Esteba García de V. izango dugu gurekin.


ko erakusketaren 2 2008 arg argazki batzuk

23


ntzisko San Fra tetxea as Herri Ik

24


25

Sa He n F rri ran Ik tzi as te sko tx ea


S n Frantzisko Sa Herri Ikastetxea

26


isko z t n Fra xea San Ikastet ri Her

27


EP Birjinetxe LHI CE C

s realizar y preEn la Biblioteca de Birjinetxe solemo os en directo parar programas de radio que emitim Centro. del b en el 107.2 FM y a travĂŠs de la We

CEP Artatse LHI C JJavi (ikastetxeko atezaina eta e boluntarioa) irratitz ailea dela probatxatuz, joan d den ikasturtean proiektu be ik rriari ekin genion Artatsen: geure g irratia iizatea. iz Abiatu aurretik, Birginetx A eko Rafari, honelako tailerret R an jakintsu, eskatu genion ja laguntza. Berari esker, la behar genuena zehazki jakin g genuen, eerosi... eta bideari ekin genion. Hasieran galdu xamar ibi H li ginen, baina ostiralez ost g iral, hain gaizki ez genbiltzala ikusi genuen eta atal berriak erantsi eta gero eta hobeago eg et iten ari ginela egiaztatu genuen gi g . J ik, hutsik dagoen ate Jav zainaren etx eet ean muntatu du em isora eta e , dagoeneko, FMn 99 ,5ean en e tzun dezakezue. 14,30 etatik 16 1 etara, ostiralez baino ez ora o indik. Denbora aurre ra, esk es ola ordutegi osoan egongo gara airean.

28

Ikasle Ik l een artean benetako kom munikazio izarrak ditug u. Beste batzuei zailago eg iten zaie, baina ahalegin ha ndiak egiten dituzte, gidoiak prestatu, ipuinak egokitu , eskolako berriak azaldu , jolasak prestatu, asmakizunak eta abarrak lantzeko ordua n, geure emankizunak betez. Ikasturte honetako pro iektuen artean emankizunak dit uzten beste ikastetxeetara, Bir jinetxe esaterako, Tas Tas irratira , etab. bisitaldiak ditugu. Ea guri entzuten animatz en zareten! Javi eta Marisa Artatselandia Irratiko arduradunak


egarai. .G.B. de Etx E º 6 e d s o s en la ¡Aupa! L des realizada a id iv ct a s ta Por las distin s las que hemo desentrega; nos biblioteca, en y n ó si ilu n ra ng ma”. recido “diplo Participado co e m n u n co curso pedimos este

CEP

Jose

Etx

i LHI

ose CEP J

ara Etxeg

cu ntos clásicos, convertidos en Los cue u os poemas; hicieron que sus pequeñ protagonistas caminaran a Belén, paracelebrar la Navidad-2007.

. Eskerrik asko ibilaldi ekologikogatik Primeran pasatu dugu.

SANFAUSTOS 2007 Cada año en el m es de octubre, los basauritarras, celebramos lo s SANFAUSTOS Con el colorido de la ropa de las cuad rillas, la música de pasaca lles, txoznas, Verbenas y nuestra gran anfitriona: LA ESCARABILLER A; hacemos que nuestros Sanfaustos se conv iertan en las FIESTA S con mayúsculas.

29

ega

rai

LHI


Deustuko Ikastola De IIES Txurdinaga Artabe BHI

zen dugu ere. Gure bibliotekan informazioa bilat k, liburuak eta edia Horretarako hiztegiak, entziklop “kindle” zer den en Hem u. dug n ordenagailua erabiltze liburuekin lotura interneten bidez ikasten ari gara eta u zer den? akiz bad handia daukala ematen du, zuk

En la Biblioteca del IES Txurdina ga Ar tabe, una organizamos la vez al mes tertulia literaria denominada Ca dirigida a los pa fé y Libros dres y a cualqu ier persona inte entorno. Esta ac resada del tividad se viene realizando desd cuatro años. e hace

IES Ibarrekoland a BHI

Idazlekin

Imágenes animadas por ordenador: Oscar Relloso, experto en Arte Digi tal.

30

Topaketa : Aitor A

rana...


i LHI CEP Elejabarr

5º Concurso de Poesía Infantil aria del CEP Elejabarri Victor-Hugo, alumno de 4º de Prim el 5º Concurso de Bilbao, ha obtenido el premio en ”Tabla de ado de Poesía Infantil, con el poema titul iento en ntam Ayu el por multiplicar”, patrocinado ieta. barr Bide a otec Bibli la con colaboración

31


Visita a Falces V o eta ko erak Kultur trukkera ikasteko dugun besteengandik ika joerak eraman gaitu aurtengo ikasturtean topaketa bat antolatzera Faltzes herriko Alvara Alvarez Herri Ikastetxeko irakasleekin. Aurretiaz ere ezagutzen genituen beren jardunbide ona eta eskolaliburutegitik sustatu den bilakaera pedagogikoa: izan ere, klaustroaren inplikazioak eta Francis Soto hango liburuzainaren bultzada etengabeak beren lana gu guztiontzat eredugarria izatea lortu dute. Premisa horretatik abiatuta, ekainaren 4an irteera bat antolatu genuen Faltzesera, beraien eskola-egun bat bizitzeko. Klaustroak dena eman zuen gure bisita erraztearren:

hitzaldi baten bidez, haiek izan duten bilakaera eta gainditu behar izan dituzten zailtasunak azaldu zizkiguten. Jarraian, ziklo bakoitzeko ordezkari banak bertan asmatu dituzten jolasak aurkeztu zizkiguten. Beraz, ideiez eta gogorapen onez kargaturik itzuli ginen. Hemendik opa nahi dizkiegu gure eskerrona eta haiek ere hona bisitan etor daitezelako gogoa. Ana Bernal Nafarroako Liburutegien koordinatzailea egonaldi osoan ibili zen gurekin, eta bazkaldu ostean –Erriberako erara– Oliteko gazteluaren bisita gidatua antolatua zuen guretzat. Beranduago, herriko historia irakaslea den Javierrekin ibilaldi bat egin genuen bertako karrika eta plaza zoragarrietatik.

32


IES Ibaizabal BHI Ibaizaba ale le BHIko Bitartekariiak ak

Ibaizabal BHIn erabaki zen Juan Delmas eskolan zeukat en bitartekaritza proiektuarekin jarraitzea . Jadanik azken hiru ikasturteetan gela guztietan lortu da bitartekariak edukitz ea. Bere lana oso polita da: ikasleriaren arteko gatazkak konpontzea laguntzea. Laguntzaileak dira , beraiek ez dute borrokak konpontze n laguntzen konpontzen baizik . “Ibaizabalen ere elkarrekin bizi gaitezen” proiektua eza rri zenetik, 2005-2006 ikasturte an alegia, oso positibotzat

baloratzen ditugu emandako pausuak. Gatazkak ez dira amaitu ,bizitzaren atal bat direnez gero ezin direlako bukatu baina nola konpondu u era baketsuan eta elkarrizketaren n bidez ikasten ari gara. Ikasturte hauetan eskolan aukeratua izan ziren bitartekariak jarraitu dira ber e lana egiten datorren kurtso rak ko o ikasleria berak eskatu du hauteskunde berriak egitea . Segur aski bitartekari berriek bere funtzioa bikain egingo dutela aurrekoek moduan. Zorionak.

Cuando la mayoría de colegios 2. Observa mos las característide Barakaldo que parti cipan cas físicas y químicas en el programa de Ag del agua, enda así como el estado de 21 Escolar se interesa las n por orillas en dicho lugar el tema de El Agua, de (lim pieza, sde mantenimiento, obras Ezagutu Barakaldo ha ,...). cemos nuestra aportación co n una de 3. Recoge mos los datos en las actividades del segu ndo iti- el cuadern o del martes y los nerario de nuestro pro grama: comentamos. El Río Castaños. 1. Estudiamos el entor no: árboles y animales que pueblan las riberas del río Casta ños. Lo hacemos en un paraj e especial: el Regato.

33

Ane Miren Maña y Carmen Aldazaba l


Red, Niño y Poesía riman cada día...

A

pesar de que más del 90% de los contenidos que inundan Internet pueden considerarse basura, el tanto por ciento restante da para mucho. Entre ese mucho útil se encuentran millones de páginas educativas. Entre ellas, abundantes Talleres de Escritura e interesantes páginas dedicadas a las Bibliotecas Escolares ,a la Literatura en general y a la animación lectora en particular. Pero, en esta ocasión, vamos a detenernos en el lado poético de la Red. En esa cara amable, poco conocida, casi oculta, que sólo espera nuestro clic para iluminarse y mostrarnos su hermoso y variado paisaje: ¿ Habrá acaso otro universo más allá de las estrellas, con seres que se alimentan de metáforas y palabras? otro mundo, otro planeta; dulce cosmos de experiencias, donde los versos se desgranan con la sangre del poeta. Como queda muy claro en la justificación teórica de muchas de estas páginas, la poesía puede infundir buenos sentimientos en los niños: Le regalo a mi mamá una sonrisa de plata que es la que alumbra mi cara cuando de noche me tapa. (...) Entonces mi padre, con sus grandes manos, me abraza y me calma,

Siempre me defiende me mira y sonríe me besa en la frente, vigila a los monstruos que veo en mi mente. (Mi padre me cuida Y nunca se duerme) (...) Decía Aristóteles que “La Historia cuenta lo que sucedió; la poesía lo que debía suceder”...naveguemos, pues, por el Mar de los Deseos. Es apasionante. La primera observación es resaltar la abundancia de educadores entre los amantes del verso. En www.lynko. podomatic.com, por ejemplo, encontramos a un maestro de Primaria, dedicado a recopilar poesías, para que los niños lean, graben, escuchen poemas. Argumenta su pasión diciendo que la poesía nos hace descubrir la belleza que hay en nuestro interior y a nuestro alrededor. Alejo, perplejo se mira al espejo de cerca y de lejos. Y es que no es normal de cerca y de lejos lo mire otro Alejo pasmado y perplejo. Antonio de Benito Monge, es otro profesor de Primaria, ejerce en Logroño, y cuenta con un amplio currículo editorial y con experiencia en revistas culturales y colaboraciones en prensa y radio. Cuando tiene tiempo, le gusta cultivar su faceta como cuenta - cuentos. Sus poemas aparecen en la página www.elhuevodechocolate.com/poesias

34

Casi todas estas direcciones ofrecen la posibilidad de que los chicos vean publicados sus propios poemas. Otro ejemplo de educadora–poetisa es Carmen Gil: www.guiainfantil.com Lleva muchos años compaginando la enseñanza y la escritura para niños. Tiene las friolera de 42 libros publicados y varios en proceso de edición. Es también fundadora de la revista digital cosicosas, dedicada a la poesía infantil de habla hispana. Se puede conocer un poco más de su obra en www.poemitas. com Ese sapo verde Se esconde y se pierde; así no lo besa ninguna princesa. Porque con un beso él será princesa o príncipe guapo; ¡y quiere ser sapo! Es imposible intentar resumir, de forma amena, tantos contenidos en tan poco espacio. Pero bastante sería si sirviesen, al menos, como motivación primera para algunos, facilitando su acercamiento a este espacio poético sideral, pleno de matices y sorpresas agradables. Vamos a terminar recomendando algunas páginas Imprescindibles. Juego Poético, es una de las varios sitios web de la poetisa burgalesa Gloria Almendáriz. También maestra y vinculada


Hojitas de o ro que el viento sopló; corren por e l bosque corren com o yo a Bizkaia, donde pasó su infancia y cursó sus estudios. En la actualidad ejerce en Benidorm. Sus reflexiones teóricas sobre las ventajas del trabajo poético con niños, son una auténtica conferencia magistral. Entre sus actividades, ofrece poesía para todo: para Cocinar, para Contar, para Dibujar, Rompecabezas y un largo etcétera. Interesantes también resulta www. poemasypoetas.com. Ofrece, entre otras cosas, una buena selección de poesía infantil de poetas consagrados: Neruda, Benedetti, Nervo, César Vallejo, Rubén Darío...

Y como no hay más remedio que acabar de alguna forma, lo haremos recomendando la página www.ateneodealgeciras.com. Es también blogspot. De ella destacaremos el poemario de Ascensión Sotomayor, mujer que sabe conjugar a la perfección los dos elementos básicos de la buena poesía infantil: el pedagógico y el lúdico. 

Manolo Gallego Taller de la Comunicación CEIP Vista Alegre - Sestao

Dejaron desn udo al amigo árb ol Las primara s lluvias vendrán a b añarlo.

Que tontería un calamar tografía. estudiando or

la Eres castañue sa io rv ne a palom vuela re ai el que en feliz y dichosa (...)

35


Los mil usos de un diario... Egunkari baten erabilerak hainbat eta hainbat izan daitezke eskola giroan, batez ere kontutan hartzen badugu gaurko egunkariek denetariko atalak izaten dituztela. Orriak eta albisteak birpasatuz gero, erraz ikusiko dugu edozein arlotako edukiek loturaren bat edo beste izan dezaketela egunkarietan agertzen denarekin.

C

omúnmente, las personas no habituadas a la lectura de la prenda diaria - entre las que, por lógica, hay que incluir a nuestros alumnos – piensan que un periódico sólo ofrece noticias de actualidad: muy especialmente política y deportes... Por eso, resulta oportuno e instructivo hacerles ver que en un diario podemos encontrar otras muchas cosas de utilidad, que pueden ayudarnos a resolver muchas de las necesidades de nuestra vida cotidiana. Una forma divertida de aproximarles a esta realidad, puede ser a través de un ejercicio práctico, de carácter lúdico, que puede realizarse tanto de forma individual como en equipo: Se trata sencillamente de repartirles periódicos a nuestros alumnos y proponerles que programen un fin de semana a su gusto: Lo primero que podemos hacer será mirar el tiempo...así elegiremos mejor nuestro vestuario y las actividades más adecuadas. Mejor comemos fuera, así que consultamos la lista de restaurantes, pizzerías, etc. y reservamos mesa para andar tranquilos... Para descansar la comida, nada

Gainera, itzela da gaurko munduan irudiek hartu duten garrantzia, eta askotan ikusten dugu umeek ez dutela egunkariak erabiltzeko batere ohiturarik. Artikuluaren egileek, ordea, zenbait ideia ludiko proposatzen dizkigute, paperezko orri handiak umeen lagunak ere izan daitezen.

mejor que una butaca de cine: consultamos la cartelera y reservamos las entradas; de este modo, nos ahorraremos las colas. Tampoco viene mal echarle una ojeada a la programación de TV no vaya a ser que nos descuidemos y se nos pase nuestro programa favorito. En los descansos, en vez de tragarnos todos los anuncios, aprovechamos para leernos las páginas de Deportes y el Suplemento Infantil. Mi hermano mayor, por ejemplo, es un “forofo” de las páginas de Deporte Escolar. Le gusta presumir porque aparece su equipo de futbito... y van los primeros.

los problemas de transporte que les obligan a salir mucho antes de casa para llegar a la hora a sus trabajos. Mi madre, seguro que se pone a buscar en los ANUNCIOS POR PALABRAS el teléfono de alguna chica que se ofrezca para cuidar niños. Necesita una para ocuparse de mi hermanito mientras ella trabaja, pues está de baja la que teníamos. Después, intentará leerse el Suplemento Dominical. Tiene pasión por algunos de esos escritores que colaboran habitualmente en sus páginas. Los Pasatiempos lo dejarán para la cama: mi padre prefiere los Sudoku y mi madre los Crucigramas. Al final del día, muchas de sus páginas es posible que acaben esparcidas por el suelo, protegiendo el último fregado de la cocina. Aunque, eso sí, su destino final será el cubo de reciclaje. Cuando está lleno, soy yo el encargado de bajarlo al contenedor azul, así volverá de nuevo a convertirse en papel...posiblemente, en un nuevo diario, y sus mil usos le harán pasar por otras manos y resolver otras necesidades... 

Mientras estemos fuera, nuestros padres y abuelos seguro que siguen usando el periódico para otras cosas de su gusto: Consultar la Bolsa. Echar una ojeada a la relación de nacimientos y defunciones. Comprobar los resultados de los J. Mª Alonso CEIP Mendia – Balmaseda J. L. Cadierno Geroa Ikastola – Getxo diferentes sorteos: primitiva, BonoManolo Gallego CEIP Vista Alegre – Sestao loto, Quiniela... Leer a fondo todas las noticias, que Agustín Marcos CEIP Serantes – Santurtzi J. L. Melgar EPA Irala – Bilbao ya conocen por el Telediario de Ángel Vadillo CEIP Félix Serrano – Bilbao manera superficial. Julio Villar CEIP Zuazo - Barakaldo Informarse sobre si se han resuelto

36


37


38


ta e k a m n e t a b lu e t z a g Nola egin Cómo se hace la maqueta de un castillo

L

ehenik eta behin behin, Hezkuntza Komunitatea behar dugu, non denok, ikasleentzako arrakastatsu suerta dadin, lan egiteko prest egongo garen. Bigarren, ideia Joni, boluntario lan egin duen atezainari, bururatu zaio. Hirugarren, Artatseko Hezkuntza Komunitate osoak sekulako ilusioz hartu du ideia. Laugarren, Amaiurko gazteluaren diseinu eta eraikuntzari ekingo diogu seigarren mailako ikasleekin eta Jonen aholkularitzari jarraiki. Oinarriak 1,20 m. luze du, 0,90 m. zabal eta 0,50 m.ko altuera gutxi gora behera. Erabilitako materialak honakoak izan dira: Aglomeratua oinarrirako, okumena eta kartoia gainerako egituran eta egunkariak mendixkaren maldak moldatzeko. Zurezko xaflak ere erabili ditugu. Bosgarren, igeltsu bendak erabiliz egitura “bendatzeari” ekingo diogu. Aurrerantzean ikasle gehiagoren partehartzea erdietsiko da. Seigarren, igeltsua emango diogu. Zazpigarren, arazotxoa sortu zitzaigun armarriarekin (zeramikazkoa) eta banderarekin (bordatua), baina Begoñak eta Marijek, biak boluntarioak, zuzendu ziguten. Zortzigarren, tenpera baliatuz Zo margotzeko ia ikasle guztiek parte ma har dezakete. ha Be Bederatzigarren, tenpera ma margoa ondo babestuta ge geratzea nahi dugunez Marielviri (m (margolari boluntarioa) laguntza esk eskatu genion eta Judeako be betuna erabiltzeko esan zigun eta Inesek (Ikasketa Burua) lika likak trinkotasuna ematen dio diola azaldu zigun. Horrela ga gazteluaren hormak za zahartuta geratu zaizkigu eta belarra eta arrokak au aurretiaz emandako ko kolorea mantendu zu zuten. Eta Eta, hona hemen em emaitza... 

39

P

rimero necesitamos una Com rimero, Comunidad Educativa donde todos estemos pensando en trabajar para motivar a los alumnos. Segundo, surge la idea de Jon, el conserje que ha trabajado como voluntario. Tercero, toda la Comunidad Educativa de Artatse acoge la idea con mucha ilusión. Cuarto, trabajamos en el diseño y montaje del castillo de Amaiur con los alumnos de sexto curso y bajo la dirección de Jon. La base tiene unas medidas de 1,20 m. de largo, 0,90 m. de ancho y una altura aproximada de 0,50 m. Los materiales utilizados han sido: aglomerado para la base, ocumen y cartón para el resto, además de periódicos para la simulación de la colina y listones de madera. Quinto, pasamos a “vendar” la estructura con vendas de escayola. Aquí, ya podemos participar más alumnos. Sexto, le damos la escayola. Séptimo, tenemos un problema con el escudo (de cerámica) y la bandera (bordada), que nos solucionan Begoña y Marije, ambas voluntarias. Octavo, para pintarlo con témpera, casi todos los alumnos pueden participar. Noveno, queremos que la pintura de témpera quede bien protegida, pedimos ayuda a Marielvi (pintora voluntaria) que nos descubre el betún de Judea, y a Inés (la Jefa de Estudios) que nos comenta que la cola le da gran consistencia. Así, las paredes del castillo nos quedan envejecidas y la hierba y las rocas del color que originalmente hemos aplicado. Y he aquí el resultado... 


. .. o e n á t n e m o m s e lacer EEll pplacer es momentáneo... ! l a r o p m e t n i s e cha es intemporal! ¡La¡Ladidicha A

unque suene extraño, en la Comisión Adibidez nos estamos planteando proponer al programa televisivo Al filo de lo imposible la realización de las entrevistas a nuestros compañeros jubilados, a partir del próximo curso. Aunque, lamentablemente, no nos hacemos ilusiones. Se percatarán enseguida de que el tema supera los límites de sus espectaculares retos... En esta ocasión, hasta nuestro ocupadísimo Sr. Coordinador Territorial, Alfonso, ha tenido que andar ejerciendo como reportero gráfico de a píe, cazando al vuelo a nuestras evasivas jubiladas para robarles una instantánea... Otra cosa son las entrevistas. Eso ya son palabras mayores. Así que, resumiendo, no nos queda más remedio que ceñirnos a las tres que tenemos. Ana, para demostrarse a sí misma que sus planes de viajar van en serio, ya se ha hecho la Ruta de la Plata, acompañada de unos amigos. Tiene en mente algunas otras aventuras de este tipo, que suponemos se habrán materializado en parte, en el tiempo que resta para que esta revista vea la luz. Ana, se confiesa bastante optimista, y eso es fundamental para hacer realidad el título de este artículo. No hay que olvidar nunca que nuestras grandezas y miserias se fraguan en nuestros pensamientos.

Nuestra compañera, como ella misma afirma, no tiene un “itinerario profesional” demasiado extenso. Comenzó su andadura en Lamiaco, con párvulos de 5 años, como maestra municipal durante cinco cursos. Como interina, pasó por Santa Mª de Getxo y por el Sanatorio de Gorliz. Tras las oposiciones, estuvo destinada en Zubilleta, Plencia, y de aquí, de nuevo a Getxo, Andra Mari, donde se ha jubilado. Manifiesta su agradecimiento a mucha gente con la que se ha encontrado a lo largo de su vida profesional, pero apunta, con mucha razón, que espera, así mismo, que a Ella también tengan que agradecerle algo, pues, de lo contrario, se sentiría fracasada en su profesión. Mª Ángeles, es de ideas claras, nunca ha sentido otra vocación mas que la de ser maestra. Objetivo cumplido: Y es que, como dijo algún inteligente, no importa cuánto dura la vida, ni cuan rápido pasa. Lo importante es qué hacemos con ella. Ese gusto por la enseñanza, viene de lejos... Todavía conserva la famosa Enciclopedia Álvarez de sus tiempos escolares. A buen seguro que pronto comenzará a utilizarla con su precioso nieto... Pero tiempo al tiempo, que todavía tiene unos pocos meses. A partir de ahora - además de viajar, estudiar inglés e informática – repartirá su tiempo entre sus dos amores de dos generaciones extremas: Su nieto y su madre.

40

No oculta su feminismo ni a la hora de elegir personajes favoritos: Agustina de Aragón e Indira Gandhi. Que mejor para desearle suerte, que esas mismas palabras elegidas por ella como filosofía de vida: sé tú misma. Nuestro gran Agustín, ¡chapeau! Si no fuese por aquello de reivindicar la vieja cortesía en desuso, tendríamos que haberle puesto en primer lugar. Actúa como un auténtico profesional... como si esto de las jubilaciones ya lo hubiese vivido varias veces: Se presta con puntualidad a las entrevistas. Se deja fotografiar sin objeciones ni sugerencias... En fin, todo un derroche de buen humor y mejores maneras: El humor es la medicina de Dios... y el más potente antidepresivo. Tal vez sea porque siempre ha tenido el periodismo como vocación en la reserva. A partir de ahora, que tendrá algo más de tiempo – con permiso del nieto, claro, como bien apunta – podrá aplicar a su vida esa socorrida máxima pedagógica. Se hace haciendo... se vive viviendo. Al fin y al cabo, en el ámbito de la comunicación, el título es poco más que una anécdota. Nuestros mejores y fraternales deseos para todos Comisión Adibidez


Urtero lege z, gure lank ide eta adis batzuek err kideetariko etiroa hartu ko dute. Merezi izandakoa, zinez! Aurte n, baina, ezi zaigu haiek nezkoa izan guztiak elk a rrizketatzea beren proie . Hirurek ktuak azald u dizkigute aldetik, zela eta gure n ez, inbidia pixka bat eta sentitu dug guzti u. Beraz, ga u za zaigu esateko bakar bat g eratzen : gozatu, lag unok, jubila aro berrian! zioaren

Agustín Velasco

Ana Salte

rain

Jasone Larrañaga Mª Angeles López Maribel Rab

anal

41


Gure liburu . gomendatuak

42


Conóceme H

oy en día, nadie pone en tela de juicio el papel que las denominadas nuevas tecnologías juegan en el proceso de aprendizaje de nuestros alumn@s. En este sentido, las bibliotecas escolares no se abstraen del impacto que este hecho provoca y cada vez nos es más necesario contar con zonas destinadas a ordenadores dotando de una nueva dimensión al concepto de tratamiento de la información. Gaur egun, gure eskolako liburutegietan, teknologia berrien txokoa ezinbestekoa dugu El impacto de la tecnología va más allá de la introducción del propio ordenador en el espacio físico de la biblioteca, afecta, entre otros, a las reglas y prácticas de la propia catalogación, a su uso y manipulación por parte del propio alumno usuario de la biblioteca y al dominio de procedimientos, por parte del bibliotecario, encuadrados, más en el ámbito de la informática que en el de las bibliotecas que siempre hemos conocido. Los usuarios demandan cada vez más información y acceso e identificación de recursos que aumentan no sólo en cantidad sino también en variedad de formatos que no son los propiamente editados en papel.

Prozesu honetan zehar, liburutegiko irakaslea parte aktiboa da, ikasleek, behar izango duten digital mailako informazioa eskuratzen eta manipulatzen laguntzeko Podemos decir que la transformación a la que hoy en día se enfrentan las bibliotecas por las nuevas tecnologías es vertiginosa y desconcertante… Ikasleek eginiko eskarien aurrean erreferentea izanik, teknologia hauek menperatzeko izango dituen trebezia eta ezagutza oinarriak izango dira Sin embargo lo que nunca se modifica es su misión, su función principal de servicio. Aunque la cantidad de información aumente caóticamente día a día y en los más variados formatos, la biblioteca sigue basando su existencia en ser el nexo (ya no el único, pero quizás el más eficiente) entre el usuario y la información. Ordenadoreen txokoa, liburutegiaren funtsa zein honek bete behar dituen helburuak aberasteko baliabide bat da Ante este panorama, desde el programa ACEX, hemos hecho nuestro el reto de ayudar y ser agentes activos en esta nueva etapa recopilando un paquete de software que ha sido

43

elaborado por profesores de nuestro propio programa y, el cual, constituye el grueso de un primer esfuerzo orientado a complementar la oferta que los bibliotecarios pueden presentar a sus usuarios, teniendo un formato básicamente lúdico. ACEX programatik, zentro koordinatzailean katalogatu dugun digital mailako zenbait baliabide, “ezagut nazazu” izeneko kanpainaren barruan, eskuragarri ipini ditugu Con tal fin, bajo el nombre de “Conóceme” nuestros compañeros pueden bucear en los materiales multimedia que están recogidos en la biblioteca del centro coordinador en San Inazio y que cuenta con el apoyo de la Fundación BBK. Estos materiales han sido catalogados en su totalidad y, aunque seguimos incluyendo nuevos recursos, es posible visitar y consultar el catálogo general a través de Internet en la dirección que para ello ha habilitado el programa ACEX en: http://www.profacex.com/webabies/ 


...era laburr D

uela urte batzuk, Geroa ikastolan martxan dagoen eskolaz kanpoko ekitzaren barruko “Teknologia berriak eta irakaskuntza” proiekutuaren izenpean, bideogintzaren lanean hasi ginen. Nire umeekiko egunerokoan esparru hau zelan txertatu eta garatzeko aukera ikertzen hasi nintzen. Hasierako momentu batean, kontutan hartu behar izan nuen, umeek, adinaren arabera, euki dezaken inplikazioa eta erabiliko genituzken tresneriekiko abilezi maila desberdina izango zutela. Manipulatu dezaketen materiala zein irudiak eta abotsa ekoizteko erabiliko zituzten programak ere desberdinak izango zirela finkatu behar izan nuen. Asmo hau aurrera eramateko, urtero, “ipuingintza” izeneko unitate didaktikoa garatzen dugu. Honetan, metodologia zehatza jarraitzen dugu, hiru fasetan

44

banatzen dugularik. Sortutako materialekin, dvd-bideo bat kaleratu ohi dugu ikasturtearen amaieran. Hurrengo deskribapen barruan prozesua, orokorrean, azaltzen saiatuko naiz. 1. FASEA Fase honetan, maila bati dagokion ipuina aukeratu edo guztion artean sortu ondoren, ipuina osatzen duten irudiak banandu egiten ditugu. Lehen hezkuntzako lehenengo mailakoekin, koloredun marrazkia egingo dugu DINA4 batean. Bigarren mailatik aurreran, irudi hau, arkatzez marraztuko dute orri zuri batean. Ondoren, errotuladorez birpasatuko dute(irudian ikusten den moduan). Irudi hauek, irakasleak eskaneatuko ditu umeen laguntzarekin.


r ean esanda 2. FASEA Ume bakoitzak egin duen zuri-beltzeko marrazkiari, Paint programa baliatuz, kolorea emango dio. Umeek edukiko duten trebeziaren arabera, marrazkiari dagokion testua ere marrazkiaren beheko partean, paint programaren barruan, idatziko dute. 3. FASEA Hirugarren fase honetan, abotsa grabatuko dugu. Lehen eta bigarren mailakoekin, irakaslearen laguntzaz, ordenadorea erabiliz, erregistroak grabatuko ditugu. Honetarako audacity edota audio ediziorako antzeko programa bat erabiliko dugu. Hirugarren eta laugarren mailakoek,

Windowsek duen “doinu grabadorea� erabiliko dute. Erregistro txikiak izaten direnez, doinuaren formatua: wav edo mp3 izan daiteke. Bildutako umeen material bitxi honekin, bideo ediziorako egokia den programa batez: Power Director, Movimaker, Premier etab, irakasleak, bideoa sortuko du. Teknikoki, bideo artxibo batek, word dokumentu batek duen byte kopuruekin konparatuta, askoz handiagoa izaten da eta manipulatu ahal izateko ordenadore

45

ahalmentsu bat ezinbestekoa duzue. Talde bakoitzak egin duen ipuina, artxibo bat izango da. Sortutako artxibo hauek guztiak DVD batean bildu daitezke umeei zein gurasoei eskeintzeko. Benetan, interesgarria eta erakusgarria den materiale bat sortzeko aukera duzue lan hau. ANIMA ZAITEZTE! 


Otros

labraron antes...

s de sobra conocido e incuestionable que la II República se planteó, desde el mismo momento de su instauración, una reforma global del sistema educativo. Reforma que pasabvva, inexcusablemente, por la urgente construcción de edificios escolares y la dignificación social y económica de los maestros. Éste sería, en efecto, el primer acto que realizó que realizó el Gobierno de la R. apenas llegó al poder: subirles el sueldo a los maestros, que durante siglos habían sido condenados al hambre. Como bien dice Luís García Montero << La II R. fue un momento de esperanza en la fábula amarga de la educación en España. Los relojes se pusieron en marcha y los maestros adquirieron un protagonismo que jamás habían tenido. >> Marcelino Domingo, también maestro, fue el primer ministro de Instrucción Pública y el gran promotor la reforma educativa. Manifestó su deseo y voluntad de convertir a los alumnos en ciudadanos libres a través de la cultura como instrumento emancipador. Su personalidad histórica ha quedado bastante eclipsada, debido al carisma de su continuador al frente del ministerio, durante el primer bienio, Fernando

de los Ríos. Se trataba de introducir la modernidad en España a través de la educación laica, gratuita y obligatoria, empezando por las escuelas de 1ª enseñanza y siguiendo con la creación de nuevos institutos, de colonias y misiones pedagógicas y campañas de alfabetización. Como señala Manuel Vicent, puede que en otras cuestiones se equivocara, pero no en esto. El problema es que, para intentar logar su objetivo, tuvo que enfrentarse y disputar directamente a la Iglesia el terreno de la educación, que hasta entonces había sido un feudo bien aferrado a sus intereses espirituales y económicos De modo que, con palabras de Joaquín Leguina, estas Ideas pedagógicas

46

modernas y modernizadoras, propicias a la ciencia y contrarias a mitos y fanatismos, chocaron con las ideas y los intereses de la Iglesia tradicional, pese a que la mayor parte de esos maestros fuesen católicos. En aspectos meramente pedagógicos tenía bastante en común con el sistema actual: División de la Enseñanza Primaria en tres ciclos, el fomento de una pedagogía activa y participativa, la concepción laica – salvando las distancias – de la enseñanza. Para ello, a pesar de la crisis económica que vivía el mundo, se aumentó el Presupuesto educativo del 5,5 al 7 %. Se Duplicó el nº de Institutos, alcanzando los 130.000 alumnos. Los Maestros pasaron de 36.000 a 51.000… Se crecía a un ritmo triple que el que había existido durante la etapa monárquica Dicho esto, a modo de prólogo y homenaje, vamos a centrarnos en un hecho concreto, sencillo, pero que sirve para ilustrar este empeño de la República porque los chicos se abriesen a su entorno, saliesen del marco de la escuela, participasen – a su nivel – en la vida social y ciudadana… Este documento, conservado en el Archivo Municipal de Castro, fechado el 18 de agosto de 1932, vemos como el presidente de la Asociación CIRCUM ESCOLAR de SESTAO agradece al Alcalde las atenciones recibidas durante la visita de los chicos.


Habla de que envía un artículo publicado por un niño de 11 años en un diario de Bilbao: Fernando Rodríguez, ganador de la beca de la Asociación y de la Caja de Ahorros Municipal, para estudiar la carrera que estime conveniente. No aparece la reseña. Ese mismo año – marzo - de 1932, los Ayuntamientos tuvieron que responder a un encuesta del Gobierno sobre las cantidades dedicadas a la Enseñanza, antes y después de la República. En los datos remitidos por el Ayuntamiento de Castro se aprecian las siguientes variantes: De las 35 aulas existentes, se han pasado a 49. El presupuesto para Comedores escolares – Cantinas escolares, como se les denominaba entonces - ha aumentado un 50 %. El gasto para material escolar aumentó en 640 ptas. Y, por último, aparece una partida nueva, inexistente anteriormente, 2000 ptas. dedicadas a subvenciones para

Colonias Escolares. Aparece también una nota cursada por la Inspección de Soria y dirigida al Alcalde. En ella, se agradece las facilidades recibidas para la instalación de la Colonia infantil. Se habla también de la posibilidad de realizar un intercambio en años sucesivos, ya que para el próximo curso lo tienen apalabrado con Santander. A esto habría que añadir, especialmente en el ámbito rural, las frecuentes y generosas visitas de las Misiones Pedagógicas, que llegaban cargadas de libros y de material escolar gratuito. La “guerra” abierta contra el absentismo escolar. Guerra perdida de antemano. Imposible de ganar, mientras no mejorasen las condiciones económicas de las clases populares, que permitiesen a las familias prescindir del trabajo de los menores. En fin, una época y una temática que me apasionan, pero el espacio se acaba y hay que rematar la faena…Valga para ello este pensamiento de Javier Cercas: << La idea ha causado más daño que los hechos; es la enemiga fundamental de los soberanos >> Los hechos en materia educativa de la República no justifican, ni merecieron

47

el trato recibido por los Maestros al final de la contienda. Pero, la idea, eso sí, era “preocupantemente” revolucionaria: el cura en un segundo plano, refugiado en su feudo parroquial, soportando a duras penas la marginación, conspirando, esperando… No sólo se fusilaron Maestros… La propia Escuela fue fusilada. Todos hemos conocido, en mayor o menor medida, lo que vino después. 

Manolo Gallego

Taller de la Comunicacion CEIP Vista Alegre - Sestao


Colegio Virgen de la Guía de Portugalete Los alumnos de quinto curso ganan el primer premio de carteles i i d t l para lla celebración l b ió del dia internacional del pueblo gitano Portugaleteko Virgen de la Guía ikastetxeko 5. mailako ikasleek Ijito Herriaren Nazioarteko Eguna ospatzeko kartel bat diseinatu, eta horretarako antolatu zen kartel lehiaketa ere irabazi zuten. Beren lana eskertzeko, Kale dor Kayiko elkarte ijitoak oroimenxafla bat eman zien, apirilaren 11n izandako jaian. Zorionak, lagunok, herri bien arteko ezagutza eta harremanen alde egiteagatik!

E

l grupo de alumnos de quinto curso del colegio portugalujo Virgen de la Guía gana el premio de carteles para la celebración de este año del Día Internacional del Pueblo Gitano. El cartel confeccionado por estos alumnos ha sido utilizado para la campaña de promoción de esta festividad. En reconocimiento a su trabajo les fue entregada una placa por parte de Kale dor Kayiko en la fiesta que se celebró el pasado 11 de abril en Ortuella. La biblioteca y la mediadora social El presente curso 06-07 nuestro centro, Virgen de la Guía de Portugalete, se ha sumado al proyecto de bibliotecas. Y, entre otras cosas, hemos tenido la suerte de contar con una colaboración muy especial: una mediadora social de Kale dor Kayiko. Su trabajo en relación con la biblioteca consiste en acompañar a los alumnos tratando de crear un espacio intercultural que acerque el mundo payo y gitano, fomentando el sentido de pertenencia a una sociedad común. Tratando de que el alumnado no gitano conozca a sus compañeros-as gitanos, de verdad: conozca su pueblo, su historia y su realidad actual; a la vez que el gitano conoce más sobre su propio pueblo.

Presentarnos al concurso de carteles: un recurso más Para ello convive en la biblioteca con los alumnos y aporta actividadess de lectura, de trabajos manuales y de expresión y narración de cuentos e historias gitanos. Producto de esta colaboración surgió la posibilidad de presentarnos al concurso de carteles para conmemorar el día mundial del pueblo gitano. Decidimos utilizar este trabajo como un recurso más y lo planteamos como sigue. Elegimos el aula de 5º, formado por alumnos de muy diversas procedencias y que conviven desde hace años. En una primera sesión les expusimos cual era el motivo del cartel: anunciar la fiesta anual del pueblo gitano. Y repasamos con ellos las incidencias y peculiaridades de la historia de los gitanos: su nomadismo hasta casi la actualidad, sus trabajos y su artesanía, sus problemas, etc. Con la colaboración de algunos niños gitanos del aula que corroboraban muchas de esas cosas porque se las oían a sus abuelas y abuelos. Primera sesión: recogida de ideas Planteamos recoger en el cartel dibujos que retrataran la historia de los gitanos y en una batería de ideas surgieron: el carro, el fuego, el mundo recorrido, el baile, la bandera gitana y su significado de cielo, tierra y camino. Seguidamente, en la pizarra, fuimos proponiendo en qué lugar podría ir cada cosa; el mundo en el centro, el carro arriba o en medio, el fuego abajo... Dimos aquí por finalizada la primera sesión. Ahora había que encontrar las imágenes o fabricarlas. Esa misma tarde , en la biblioteca,

48

varios voluntarios realizaron los dibujos necesarios con papel de colores, rotuladores y pinturas. Luego los recortamos para escanearlos. Segunda sesión: aprovechando las tecnologías La segunda sesión con el grupo-aula se realizó en torno al ordenador. Estudiamos los dibujos y tratamos de encajarlos en el espacio de un cartel, en los lugares señalados en la primera sesión. Cuando nos satisfizo estéticamente pasamos a plantearnos el lema. No fue difícil tras sopesar palabras clave como derechos y deberes. Seleccionamos el tipo de letra y lo situamos sobre el cartel. Finalmente fuimos retocando la intensidad de los colores para que todo se viese bien. Ahí tenéis el resultado. En conclusión En resumidas cuentas, fue un trabajo de dos sesiones en las que utilizamos la colaboración de todos con aportación de ideas y aprovechamos las tecnologías (scanner, power point, etc.) para rentabilizar mejor el tiempo, puesto que realizamos este trabajo como un medio más, no como un fin en sí mismo. Lo cierto es que el trabajo fundamental ya lo veníamos haciendo: la convivencia entre niños de diferentes procedencias y el conocimiento de sus peculiaridades por parte de todos es una labor habitual desde... siempre en nuestra escuela. Además, resulta que ganamos el primer premio y nuestro cartel protagonizó la campaña de publicidad de la celebración del Día Internacional del Pueblo Gitano en su edición de este año. 


Sariak

Premios Tam Tirado Rodriguez, 4.mailako Tamar ikaslea ikasleak, Bilboko Udalako Kultur Sailak anto antolatutako”Umeentzako Poesia Lehiaketarren 1.go saria irabazi du. Tamar Tirado Rodriguez, alumna de 4º curso del Colegio Arangoiti, ha sido galardonada con el premio de Poesia concedido por el Ãrea de Cultura del Ayuntamiento de Bilbao, dentro de la Semana de la Poesía.Bilbao, 03 –03- 08

ADN Bilbao entregó el dia 8 de noviembre otro fantástico premio, dentro de su juego ‘Lee y gana’. La afortunada del lote de libros fue Sandra Álvarez, de 10 años y alumna del Colegio Público San n Ignacio. Sandra recogió su galardón acompañada de su profesora de biblioteca, Asun Peña.

El IES Bertendona gana el Concurso de Cartas de La Alhóndiga de Bilbao ila Edurne egunen baten idazle on bat izan dadila dezala eta amodio kontuetan zorte ona izan espero dugu. Bidai eder bat opa dizuegu guztioi. Ondo pasa eta animo TXAPELDUN!!! ZORIONAK EDURNE! e-Edurne Bárcenas, alumna de 1º de Bachille urconcurdel ra ganado la rato en castellano, es ZURIA. GUTUN so de cartas del festival mos Desde la Biblioteca del IES Bertendona hemos so concur el en o Institut participado todo el o de cartas “ de colega a colega” organizado val festival del dentro Bilbao por la Alhóndiga de Gutun Zuria. Del 2º ciclo de ESO quedó finalista la carta dee e ne Nikki Edulag y de Bachillerato la de Edurne del ra ganado la ser Bárcenas, que resultó concurso. a El premio consiste en un viaje a Berlin para a.. semana de n fi un cuatro personas, durante o. herman su y Edurne irá con sus padres Carta ganadora 

Querido Roberto : Te escribo esta carta porque quiero que seas consciente de un secreto que llevo guardando durante largo tiempo. Para mí no es fácil hacer esto... ¿Cómo transmitir una sensación tan acuciante en una mera hoja de papel?. De hecho, no sé ni por dónde empezar, pero confío en que mis sentimientos vayan aflorando a medida que escribo. Tal vez, tras leer esto, pienses que soy una cobarde, por no decirte todo esto como debería hacerlo, a la cara, frente a frente, observando minuciosamente tus reaccion es, tus gestos, tus ojos... Es posible que cuando nos veamos de nuevo mañana en el inst ituto gires sobre tus talones, dándome la espalda y deseando no volver a saber de mí. Y esto me da m miedo, mucho miedo. Ahora te preguntarás: ¿por qué? ¿qué es lo que veo en ti para sentir esto que me corroe por dentro?. Eso E es muy sencillo. Somos amigos a desde los tres años, desde el primer día de colegio, cuando me prestaste tu columpio en e el patio del recreo. Aquel día me contagié con tu risa mientra s me balanceaba en la silla, impulsándome con el cuerpo para volar más alto que cualquier im ave. Y hoy día, aún vuelvo a visitar nuestro columpio y rememoro cómo me sentía contigo a mi lado: la princesa de un gran reino, la bruja más temida, la más bella y poderosa de las hadas. Porque tú no me veías de la misma manera que el resto de los niños, tú eras el único que me defendía de los dedos que me señalaban constantemente y de las miradas acusadoras. Sin embargo, en cuanto te ibas, yo volvía a ser la torpe, la fea, la que llevaba un parche en el ojo. Y ahora siempre busco cualquier excusa para poder mirarte y me conformo con un fugaz encuentro visual para tener un motivo por el cual sonreir. Me encanta cuando cada mañana me saludas con fervor, adoro tus guiños de ojos como gestos de complicidad tras chivarnos en un examen, me quedo ensimismada siempre que sales a la pizarra a hacer cualqui er payasada, el corazón me bombea con fuerza al mirar el móvil y descubrir que tengo un mensaje tuyo, y un suspiro se escapa de mi aliento mientras una mirada perdida y soñadora se me refl eja en el rostro con todo esto. No sólo amo eso de ti. También tus ojos del color de la miel, tu pelo hirsuto y azabache, tu sonrisa cálida y acogedora, tu piel suave y bronceada... Muchas veces he inventado millones de historias, las cuales protago nizábamos tú y yo, en un precioso lugar, con la luna creciente en su cenit y numerosas motas de luz titilando en el cielo. La historia siempre terminaba con un dulce beso. He soñado contigo tanto despierta como dormida...¿serán estas las ilusiones estúpidas e irracionales de cualqui er adolescente?. No lo sé, pero quiero pensar que sí. En esta carta he transmitido mis más profundos sentimientos, así que lo único que te pido es que no te rías de mí y que mantengas esto en secreto y me gustaría que tu novia tampoco se enterase, apenas si puedo mirarla a los ojos ahora, si lo supiese yo no podría abarcar más remordimiento. Al fin y al cabo, es mi mejor amiga. Con esto no estoy esperando una respuesta, sólo quería decírtel o, No es mi intención ponerte en un compromiso. Por último, las palabras que hasta ahora no me he atrevido a expresa r. Te quiero.

49


Ermua Udala - Ayuntamiento

Portugalete Udala - Ayuntamiento

Leioa Udala - Ayuntamiento

Abanto Udala - Ayuntamiento

Ondarroako Udala

Adibidez 10  

revista acex

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you