Page 1

PROGRAMMA TALENTOntwikkeling 0-13

PRIMAIR ONDERWIJS 2017 | 2018


Inleiding

Inleiding

Na een jaartje geen gedrukte versie van de brochure gehad te hebben hebben we besloten om dit jaar toch weer een printversie uit te brengen. Het bestellen is overigens wel digitaal gebleven. Deze brochure heeft als titel ‘Brede Talentontwikkeling 013’. We proberen op deze manier samenhang te creëren met Wetenschap en Techniek en Natuur- en Milieueducatie, twee domeinen waar binnen onderwijs ook op ingezet wordt.

Bureau CiST is het stedelijk bureau voor cultuureducatie in Tilburg en functioneert als een onafhankelijke marktplaats in de gemeente. CiST vormt een scharnierfunctie tussen het culturele veld en het onderwijs. De nadruk komt steeds meer te liggen op hoe de vraag van de scholen beantwoord kan worden door het culturele veld in haar volle breedte. CiST is door de gemeente Tilburg als begeleider in dit proces aangewezen. Op dezelfde manier wordt gewerkt bij de domeinen Wetenschap & Techniek en Natuur- en Milieueducatie.

In de wereld om ons heen is van alles te zien en te beleven. Maar tussen kijken en zien zit heel wat licht. Je kijkt in principe bevooroordeeld naar die wereld. Toch is het belangrijk dat je je realiseert dat je op een andere manier kunt kijken, waardoor je de dingen anders ziet. We willen kinderen vanuit een gerichte kennismaking leren dat ‘de wereld vol met kleuren zit’. CiST (Cultuur in School Tilburg) ontwikkelt beleid om cultuureducatie een vaste plaats te geven in het onderwijs. Immers culturele vorming helpt de kinderen de wereld om zich heen te begrijpen. Historisch besef en kennis van het culturele erfgoed en van hedendaagse ontwikkelingen zijn daarbij niet weg te denken. Cultuureducatie is een manier om de wereld te bevatten. Cultuur is een wezenlijke component van de maatschappij. Zonder cultuur is er geen identiteit. Kennis maken en leren omgaan met cultuur geven de leerling kans op een brede visie op de maatschappij. Zo kan bijvoorbeeld de hedendaagse kunst de mens vragen stellen over die maatschappij en over zijn eigen rol daarin. Kunst helpt mensen waarnemen, kan de blik verruimen en de tolerantie vergroten.

In de periode 2017-2020 staat het stimuleringsprogramma Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) centraal. Aan dit traject doen 40 scholen voor primair onderwijs mee. Het implementeren van cultuureducatie, professionalisering, verbindingen met de culturele omgeving zijn in de komende periode speerpunt. Samen met de instellingen en scholen die dit willen wordt maatwerk geleverd. Immers iedere school, iedere leerling is anders!

Het belang van wetenschap, technologie en natuur- en milieueducatie in het primair onderwijs is groot. Kinderen zijn nieuwsgierig en zitten vol vragen over de wereld om hen heen. Verwondering en de wil om te onderzoeken vormen de basis van een natuurlijk leerproces. Kinderen bij wie dit ontdekkende en onderzoekende leren op jonge leeftijd gestimuleerd wordt, ontwikkelen vaardigheden waar ze hun hele leven lang profijt van hebben. Het gaat dan om vaardigheden als probleemoplossend en samenwerkend vermogen, creativiteit, ondernemingszin en ict-geletterdheid. Er wordt hiermee daadwerkelijk ingezet op de brede (talent)ontwikkeling van kinderen. Haal wetenschap, technologie, natuur- en milieueducatie de school in, en ga samen op ontdekkingstocht. Voor beide thema’s wordt deskundigheidsbevordering aangeboden via de ontwikkelacademie (zie: www.ontwikkelacademie.nl)

3


Inhoudsopgave algemeen Handleiding brochure procedure Vervoer Aansprakelijkheid Informatie Inhoudsopgave CMK-T-Juweeltjes Juweeltjes Kinderboekenweek Musea Workshops Projecten Voorstellingen Training en scholing Gegevens instellingen

Colofon Samenstelling Jan Stoel – Bureau CiST Laudy Brouwer - T-Primair, W&T Tineke Vermeer - T-Primair NME redactie-ondersteuning erik verbiest Vormgeving Blauwzuur (www.blauwzuur.nl) omslagillustratie hjalmar van den akker

4

PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2017 | 2018

5 5 5 5 5 6 20 22 29 36 46 131 158 176 186


Handleiding Opbouw van deze brochure

In deze brochure hebben we programma’s opgenomen die we kwalitatief goed vinden. In de inhoudsopgave treft u een overzicht aan van het totale aanbod, gekoppeld aan de jaargroepen waarvoor het aanbod bedoeld is. Via een digitaal formulier kunt u uw jaaropgave doen. De roze activiteiten voor cultuureducatie worden door CiST behandeld. Voor de blauwe activiteiten natuur- en milieueducatie en wetenschap en technologie kunnen de scholen rechtstreeks contact opnemen met de betreffende aanbieder: dit verloopt niet via Bureau CiST U hoeft hiervoor dus niet het formulier te gebruiken! Als u belangstelling heeft voor één of meer van de aangeboden activiteiten, dan verzoeken wij u het volledig ingevulde formulier uiterlijk op 14 juli ingediend te hebben. Het verdient aanbeveling dat één persoon binnen het schoolteam de inschrijving verzorgt, de schoolcontactpersoon, de ICC’er.

procedure 1. Inschrijfformulieren cultuur, moeten uiterlijk op 14 juli in het bezit zijn van CiST 2. Inschrijven andere activiteiten kan rechtstreeks via de aanbieders. 3. De aanbieders maken met de scholen nadere afspraken, data, tijden. De aanbieders zijn verantwoordelijk voor hun activiteit. Scholen ontvangen altijd een schriftelijke bevestiging van de gemaakte afspraken. 4. Werk met 1 contactpersoon per school. 5. Gemaakte afspraken kunnen zeer moeilijk veranderd worden. Wij kunnen genoodzaakt zijn om daarmee gepaard gaande kosten aan de school door te berekenen. Als u activiteiten afzegt dan moet u rekening houden met het volgende: Opzegging 1 maand of korter voorafgaand aan de activiteit: 100 % be-talen Opzegging tussen de 1 en 3 maanden: 75% betalen Opzegging tussen de 3 en 5 maanden: 50% betalen Opzegging langer dan 5 maanden: 25% betalen Annuleringskosten worden doorberekend aan de scholen en tellen natuurlijk niet mee voor de kortingsregeling.  Blijven instellingen in gebreke dan worden zij op dezelfde manier aangesproken. 6. Voorstellingen kunnen in prijs goedkoper uitvallen als we meerdere scholen op één dag of in één voorstelling kunnen plaatsen. CiST zal daartoe met de scholen nader contact opnemen. 7. CiST heeft voor de Tilburgse scholen per school maximaal 7 uur gratis begeleidingstijd beschikbaar. Wetenschap & Techniek en Natuur- en Milieueducatie: afhankelijk van de aanvraag in het integraal locatieplan van uw school. 8. Scholen die de formulieren voor 14 juli hebben ingezonden kunnen gebruik maken van de kortingsregeling cultuureducatie. Deze kortingsregeling geldt alleen voor cultuureducatie en wordt betaald uit het budget van CiST. Per activiteit is dit bedrag in deze brochure

aangegeven. Omdat we het belangrijk vinden dat leerlingen kunnen deelnemen draagt CiST voor de leerlingen uit het primair onderwijs maximaal een bedrag van D 2,50 per leerling bij, als gekozen wordt uit het aanbod in deze brochure. Er moet dan wel voor minimaal D 6,-- per leerling door de school besteed worden. Deze kortingsregeling geldt alleen voor de scholen in de gemeente Tilburg en het is een leerlinggebonden budget. Als u buiten CiST om met aanbieders aan het werk gaat geldt de kortingsregeling niet. Dit geldt ook voor alle activiteiten die niet via de ICC’er bij de instellingen aangemeld worden. Worden afspraken, contracten, geannuleerd door de school en vloeien daar kosten uit voort dan tellen deze kosten niet mee voor de kortingsregeling. Vindt u het moeilijk om een keuze te maken uit het aanbod of wilt u nader advies? Maak dan een afspraak met de diverse coördinatoren. Wij zijn u graag van dienst. In toenemende mate maken scholen met ons een afspraak om een jaarprogramma te maken dat past bij hun school.

vervoer Sedert het vorige schooljaar behoort de vervoersregeling tot de verleden tijd. Oorspronkelijk was voor vervoer een budget aan CiST toegekend. Al vele jaren geleden is dit budget niet meer toegekend en heeft CiST dat uit eigen budget betaald. Dat is helaas nu niet meer mogelijk. Wij snappen dat de toegankelijkheid naar instellingen hierdoor beperkt wordt.

aansprakelijkheid Wij wijzen u er op dat de school aansprakelijk is voor schade die leerlingen veroorzaken bij theaters, musea of andere instellingen. De school is ook aansprakelijk bij de beschadiging van gehuurde leermiddelen.

informatie Voor alle informatie kunt u contact opnemen met: Ineke Frijters, adviseur CiST, tel. 06-53385048 e-mail: ineke.frijters@tilburg.nl Jan Stoel, senior adviseur CiST tel. 06-22863031 e-mail: jan.stoel@tilburg.nl Lizette Knuvers-Mijland, projectleider Cultuur met Kwaliteit tel. 06-28547067 e-mail: lizette.mijland@tilburg.nl Aanwezig op maandag en donderdag

5


Inhoudsopgave Juweeltjes

Discipline Aanbieder Muziek philharmonie zuidnederland Dans Factorium Beeldend Bakfietsjuf Muziek philharmonie zuidnederland Drama Theaters Tilburg Multidisciplinair YOGA JOL Multidisciplinair De NWE Vorst Drama Theaters Tilburg Multidisciplinair philharmonie zuidnederland Dans Factorium Drama Theaters Tilburg Drama Theatergroep Signatuur Onbekend Cultureel erfgoed Maritée Onderdenwijngaard Multidisciplinair BIKCollectief Beeldend BIKCollectief Beeldend Kinderkunstklas Multidisciplinair Wiersma & Smeets Beeldend Maritée Onderdenwijngaard Beeldend Kunstlab Beeldend Maritée Onderdenwijngaard Beeldend Kinderkunstklas Natuur- en milieueducatie Natuurpedagoog Beeldend BIKCollectief

kinderboekenweek

Discipline Aanbieder Drama Impresariaat ROC producties Muziek Lekker zingen producties Dans Factorium Muziek Louise Donker Beeldend Bakfietsjuf Multidisciplinair YOGA JOL Literatuur Het Verteltheater Beeldend Bakfietsjuf Beeldend Bakfietsjuf Muziek Lekker zingen producties Dans Factorium Beeldend Komoptidee Multidisciplinair Curiosityworld

Titel Alles in de wind

Ob Mb Bb Hs Doc Dom Blz X C 19

Een reis naar de maan X De magie van de caleidoscoop X X De liefhebber X

C C C

20 20 20

Brammetje Baas – Tamara Bos X Leer jezelf en de ander beter kennen X X Duda Paiva Company – monsters X X Het Laagland -Joris en de drakentemmers X Heartbeat X

C C C C C

21 21 21 22 22

Op onderzoek Schippers & van Gucht – Wat er gebeurde terwijl de mussen de polka dansten Groep 8-voorstelling ‘Doei!’

X X

C C

22 23

X

C

23

Tijdcapsule

X

C

23

X X X

C C C

24 24 24

X X

W C

24 25

X X

C C

25 25

X X X

C N C

26 26 26

Linke soep die plastic troep! Heel de school schildert! De creatieve en muzikale uitspatting! Action Painting Het pop up lichtmuseum Onbekend maakt onbemind Kunstlab@dewarande i.s.m. Fundament Gevraagd: zachte handjes en zachte materialen De visie van uw school in beeld Natuureducatie binnen en buiten Met zo’n prachtige wand, haal je de krant! Titel Appel Griezelfeestje

Ob Mb Bb Hs Doc Dom Blz X C 27 X

C

27

Griezelen met trollen en heksen X De grote kinderboekenshow X Frommel monster X X Boeken en kinderyoga X X Marjo Dames - spin en spook 4+ X X Teken en schilder je eigen monster X X Mijn monster eet plastic X Griezelen in het bos X

C C C C C C C C

27 27 28 28 28 29 29 29

Lekker spannend in het spookhuis... Boekgriezels Kinderboekenweek griezels en mysteries (voorstelling)

C C C

29 29 30

X X X X X

Ob = onderbouw - Mb = middenbouw - Bb = bovenbouw - Hs = hele school - Doc = docenten Dom = domein: C = Cultuureducatie - WT = Wetenschap en Techniek - N = Natuur- en Milieueducatie 6

PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2017 | 2018


Discipline Aanbieder Titel Ob Mb Bb Hs Doc Dom Blz Beeldend BIKCollectief Dromenvangers vangen griezels! X X C 30 Techniek Curiosityworld Kinderboekenweek griezels en mysteries X X W 30 Multidisciplinair Jeanpaul.cc De muzikale boekenkast X X C 31 Beeldend BIKCollectief Griezels in klei; hoe gaat jouw X X C 31 fantasie om met een verhaal? Beeldend Bakfietsjuf Monsters in reliĂŤf X X C 31 Muziek Thomas van Vliet Kinderboekenweek rap! X X C 32 Expressie Beeldend Krejakids013 Workshop animatie: X X C 32 griezelrobot in de ruimte Dans Factorium Dansende mummies, zombies X C 32 en weerwolven Multidisciplinair Jeanpaul.cc De dans van de drummers X C 32 Multidisciplinair SNENS Kinderboekenweek X C 33 Beeldend Bakfietsjuf Monsters van klei X C 33 Beeldend Kinderkunstklas Wat een feest! X C 33 Drama Verteltheater Erwazzus Pas op! Dit boek bijt!!! X C 33

musea

kunstlab

Discipline Aanbieder Beeldend Kunstlab Beeldend Kunstlab Beeldend Kunstlab

museum de pont

Discipline Aanbieder Beeldend Museum De Pont Beeldend Museum De Pont Beeldend Museum De Pont Multidisciplinair Museum De Pont Beeldend Museum De Pont Multidisciplinair Museum De Pont

natuurmuseum brabant Discipline Cultureel erfgoed Cultureel erfgoed Cultureel erfgoed Natuur- en milieueducatie Natuur- en milieueducatie Cultureel erfgoed Cultureel erfgoed Cultureel erfgoed Natuur- en milieueducatie Natuur- en milieueducatie Natuur- en milieueducatie Natuur- en milieueducatie

Aanbieder Natuurmuseum Brabant Natuurmuseum Brabant Natuurmuseum Brabant Natuurmuseum Brabant Natuurmuseum Brabant Natuurmuseum Brabant Natuurmuseum Brabant Natuurmuseum Brabant Natuurmuseum Brabant Natuurmuseum Brabant Natuurmuseum Brabant Natuurmuseum Brabant

Titel Ob Mb Bb Hs Doc Dom Blz Kunstlab@depont X C 34 Kunstlab@depont met lesbrief X C 34 Kunstlab@depont met workshop X C 34 in de klas Titel Ob Mb Bb Hs Doc Dom Blz Op naar De Pont spel - rondleiding X X C 35 Het bronskoffertje X X C 35 Rondleiding met workshop in De Pont X C 35 Beeldende kunst en dans X C 35 Beelden gooien X X C 36 Theaterrondleiding in De Pont; X X C 36 een voorstelling voor heel de klas Titel Aap noot piet

Ob Mb Bb Hs Doc Dom Blz X C 36

Kikker is hier

X

N

36

Leven in de ijstijd!

X

N

36

Bos

X

N

37

N

37

Leer je lijf

X

Oo - zone: ontdek- en X onderzoeksdomein voor natuur Leven in de ijstijd

X

N

37

X

N

38

Oertijdlab

X

N

38

Braakbalpluizen

X

N

38

Hoezo seks?

X

N

38

Met je neus in de natuur

X

N

38

Haal een vleermuis of zintuigenkoffer in de klas!

X

N

39

7


Discipline Natuur- en milieueducatie

Aanbieder Natuurmuseum Brabant

regionaal archief tilburg Discipline Cultureel erfgoed Cultureel erfgoed Cultureel erfgoed

Aanbieder Regionaal Archief Tilburg Regionaal Archief Tilburg Regionaal Archief Tilburg

Titel Ob Mb Bb Hs Doc Dom Blz Klaar voor de start X N 39

Titel Ob Mb Bb Hs Doc Dom Blz Moord te Tilburg / Marietje Kessels X X C 39 Koning willem II

X

C

39

Tilburg, groei van een stad

X

C

40

stadsmuseum tilburg Discipline Cultureel erfgoed Cultureel erfgoed Cultureel erfgoed

Aanbieder Titel Ob Mb Bb Hs Doc Dom Blz Stadsmuseum Tilburg Kasteel van Tilburg X X C 40 Stadsmuseum Tilburg Wandeling door de stad X C 40 Stadsmuseum Tilburg Erfgoedmenu: verhaal van Tilburg X X C 40

stichting lorenzetti Discipline Cultureel erfgoed

Aanbieder Stichting Lorenzetti

textielmuseum Discipline Beeldend Multidisciplinair Cultureel erfgoed Multidisciplinair Beeldend Beeldend Beeldend Beeldend

Aanbieder TextielMuseum TextielMuseum TextielMuseum TextielMuseum TextielMuseum TextielMuseum TextielMuseum TextielMuseum

Titel Ob Mb Bb Hs Doc Dom Blz Wonderbox museum op school X C 41 Titel Ob Mb Bb Hs Doc Dom Blz Draai mee! X C 41 Keistof X X C 42 De museumfabriek X C 42 Sashiko X C 42 Rondleiding bij tijdelijke tentoonstelling X C 42 Rondleiding industrialisatie X C 43 Rondleiding textiellab X C 43 Vilten X C 43

vincents tekenlokaal Discipline Beeldend

workshops

Aanbieder Titel Ob Mb Bb Hs Doc Dom Blz Vincents Tekenlokaal Stap in het leven van Vincent X X C 43

Discipline Aanbieder Beeldend Beeldend BIKCollectief Beeldend Kinderkunstklas Beeldend Kinderkunstklas Beeldend Maritée Onderdenwijngaard Beeldend Maritée Onderdenwijngaard Beeldend BIKCollectief Beeldend Elly Veelenturf, StudioDoezo Beeldend BIKCollectief Beeldend Maritée Onderdenwijngaard Beeldend Bakfietsjuf Beeldend Bakfietsjuf Beeldend Kinderkunstklas Beeldend Bakfietsjuf Beeldend Bakfietsjuf Beeldend Elly Veelenturf, StudioDoezo 8

Titel

Ob Mb Bb Hs Doc Dom Blz

De regenboogcirkels van Sonia Delauney Grootse kunst door de kleinste kunstenaars van de school Spetteren en spatten met kleuters! Action painting (Zelf)portret in hout

X X

C C

44 44

X

C

44

X

C

45

Timmeren voor kleuters; spierballenwerk Water! Voor kleuters ‘Rare vogels?’

X

C

45

X X X

C C

45 45

Alle gekheid op een stokje! Carnaval Beeldhouwen in mergel of kalksteen voor groep 2-3-4 Bij feest hoort een taart Bliep bliep ik ben een robot Dans en klei op de boerderij De afvalmannetjes De ijsmuts De kleurrijke klerenbende

X X

X X

C C

46 46

X X X X X X

X X X X X X

C C C C C C

46 46 47 47 47 47

PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2017 | 2018


Discipline Aanbieder Beeldend Bakfietsjuf Beeldend Bakfietsjuf Beeldend Bakfietsjuf Beeldend Bakfietsjuf Beeldend Kinderkunstklas Beeldend Elly Veelenturf, StudioDoezo Beeldend Kinderkunstklas Beeldend BIKCollectief Beeldend Maritée Onderdenwijngaard Beeldend BIKCollectief Beeldend BIKCollectief Beeldend BIKCollectief Beeldend Elly Veelenturf, StudioDoezo Beeldend BIKCollectief Beeldend BIKCollectief Beeldend Bakfietsjuf Beeldend Bakfietsjuf Beeldend Architectuurlessen Beeldend BIKCollectief Beeldend BIKCollectief Beeldend Kunstkabaal Tilburg Beeldend Elly Veelenturf, StudioDoezo Beeldend BIKCollectief Beeldend Kinderkunstklas Beeldend Kinderkunstklas Beeldend BIKCollectief Beeldend Kinderkunstklas Beeldend Kinderkunstklas Beeldend Elly Veelenturf, StudioDoezo Beeldend Elly Veelenturf, StudioDoezo Beeldend BIKCollectief Beeldend BIKCollectief Beeldend BIKCollectief Beeldend BIKCollectief Beeldend BIKCollectief Beeldend Bakfietsjuf Beeldend Kinderkunstklas Beeldend Kinderkunstklas Beeldend Bakfietsjuf Beeldend Kinderkunstklas Beeldend Bakfietsjuf Beeldend Elly Veelenturf, StudioDoezo Beeldend BIKCollectief Beeldend Kunstkabaal Tilburg Beeldend Maritée Onderdenwijngaard

Titel Een grote mozaïek krokodil Happy animal, dieren op papier Kandisky: vilten toverballen Knippen met Matisse Kunstklas op gevoel, maak je eigen emotiepop en speel toneel Roetschie

Ob Mb Bb Hs Doc Dom Blz X X C 48 X X C 48 X X C 48 X X C 48 X X C 48 X

X

C

49

Sprookjesfiguren in klei X Abstracte fluor prints Hoofdtooi

X X X

C C C

49 49 49

Je eigen lievelingsboek Koninklijke hoogheid Onder water; over zeebeesten en kleitechnieken Tommie en de lettermonsters

X X X

C C C

50 50 50

X

C

50

Wat leeft er allemaal in het bos...? Aboriginal-kunst Baardmannen timmeren Bouw een machine De huid van mijn huis De middeleeuwen De pruikentijd! Leuke ‘weetjes’ uit de gouden eeuw53 De puzzelondergrondse Decorschilderen

X X X X X X X X X X X X X

C C C C C C C

51 51 51 51 52 52 52

X X

X X

C C

53 53

Deftige dames en heren, over de gouden eeuw en kastelen Een kleurrijke wereld Een prijs waard! Recyclekunst Een wereld in oorlog 1914-1945, ontwerp een monument Eten en gegeten worden! Voedselketen en kringloop Experimenteren met verf Gelukspoppetje

X

X

C

53

X X X

X X X

C C C

53 54 54

X

X

C

54

X X

X X

C C

54 55

Geluksvogels

X

X

C

55

Gustave Klimt en zijn vrouw Handel; over import en export Het afval kijk kabinet. Over compositie en vorm Hoe laat is het daar? De tijden op de wereld Houtportret in 3d Huis met een dak Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet! Kunstklas fotografie Kleurrijke dieren in wol Kragen uit de gouden eeuw Kunst uit de natuur, land-art Letters timmeren Lollige letters

X X X

X X X

C C C

55 55 56

X

X

C

56

X X X

X X X

C C C

56 57 57

X X X X X

X X X X X

C C C C C

57 58 58 58 58

Maak je sterrenbeeld in 2- en 3d Met mijn voertuig door de ruimte Nieuws gieren en ander gevogelte

X X X

X X X

C C C

58 58 59

9


Discipline Aanbieder Beeldend Kinderkunstklas Beeldend BIKCollectief Beeldend Bakfietsjuf Beeldend Bakfietsjuf Beeldend BIKCollectief Beeldend Bakfietsjuf Beeldend BIKCollectief Beeldend Elly Veelenturf, StudioDoezo Beeldend Bakfietsjuf Beeldend Bakfietsjuf Beeldend Elly Veelenturf, StudioDoezo Beeldend Elly Veelenturf, StudioDoezo Beeldend Het Groeilokaal Beeldend Gassel, Joep van Beeldend Bakfietsjuf Beeldend BIKCollectief Beeldend Bakfietsjuf Beeldend Elly Veelenturf, StudioDoezo Beeldend Maritée Onderdenwijngaard Beeldend BIKCollectief Beeldend Elly Veelenturf, StudioDoezo Beeldend Kinderkunstklas Beeldend BIKCollectief Beeldend BIKCollectief Beeldend Michiel Brouwers Beeldend BIKCollectief Beeldend BIKCollectief Beeldend BIKCollectief Beeldend BIKCollectief Beeldend BIKCollectief Beeldend Gassel, Joep van Beeldend BIKCollectief Beeldend BIKCollectief Beeldend BIKCollectief Beeldend BIKCollectief Beeldend BIKCollectief Beeldend BIKCollectief Beeldend Maritée Onderdenwijngaard Beeldend Kinderkunstklas Beeldend BIKCollectief Beeldend Grimestudio Sandra Kuppens Beeldend Kunstkabaal Tilburg Beeldend Krejakids013 Beeldend BIKCollectief

Titel Ob Mb Bb Hs Doc Dom Blz Petje af! Ontwerp een X X C 59 persoonlijk hoofdobject Plastic soep – dieren hebben er X X C 59 hun buik van vol Portret tekenen met conte X X C 60 Pruikentijd X X C 60 Samen op de wereld! X X C 60 Snoepwinkel in druktechnieken X X C 60 Speelgoed uitvinden van kosteloos X X C 61 materiaal Steengoed! X X C 61 Stempel gekko’s, schildpadden en andere dieren Stempel je stad! Stoere voertuigen

X

X

C

61

X X

X X

C C

62 62

Studio sport

X

X

C

62

Tekenen en schilderen in de natuur Textiel pimp workshop Timmeren: kleurige veren Toen ik nog een neanderthaler was - grottekeningen Verf uit vroeger tijden Voor de eerlijke vinder!

X X X X

X X X X

C C C C

62 63 63 63

X X

X X

C C

63 64

Weven -op rietjes, of andere ‘ X weefgetouwen’- Tilburgs cultureel erfgoed Wie ben ik? X Wisselportretje, twee voor de prijs X van een Zelfportret schilderen, gebruik jouw X zintuigen Vincent’s landschappen X Afscheid groep 8 Atelierbezoek Corporate identities, ontwerp een logo De Tweede Wereldoorlog, Anne Frank Een portret van emoties Foto’s aan een draadje Geschiedenis komt tot leven in karton Graffiti workshop Groot - decor - schilderen Hedendaagse landschapskunst Het ontstaan van geld. We breiden onze muntencollectie uit! Hoe ziet jouw favoriete boek er uit? Kastelen in Tilburg en Nederland Kleurig Afrika Kriebelbeestjes

X

C

64

X X

C C

64 64

X

C

65

X X X X X X X X X X X X X

C C C C C C C C C C C C

65 65 65 66 66 66 67 67 67 67 68 68

X X X X

C C C N

68 68 69 69

Land in beeld! Stilleven uitgaand van een land naar keuze Linke soep die plastic troep - bloemen van plastic afval Maak je persoonlijke tatoeage

X

C

69

X

C

69

X

C

70

Meneer Escher zet het raam een stukje open Mini workshop druktemakers Muziek in beeld

X

C

70

X X

C C

70 70

10 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2017 | 2018


Discipline Aanbieder Beeldend BIKCollectief Beeldend BIKCollectief Beeldend BIKCollectief Beeldend BIKCollectief Beeldend BIKCollectief Beeldend Elly Veelenturf, StudioDoezo Beeldend BIKCollectief Beeldend Gassel, Joep van Beeldend BIKCollectief Beeldend Kinderkunstklas Beeldend BIKCollectief Beeldend Elly Veelenturf, StudioDoezo Beeldend BIKCollectief Beeldend SNENS Beeldend Bakfietsjuf Beeldend Kinderkunstklas Beeldend Het Ontdekstation Beeldend Het Ontdekstation Beeldend Kinderkunstklas Beeldend Kunstkabaal Tilburg Beeldend Maritée Onderdenwijngaard Beeldend Kinderkunstklas Beeldend BIKCollectief Beeldend Kinderkunstklas Beeldend Bakfietsjuf Beeldend Kunstkabaal Tilburg Beeldend Kinderkunstklas Beeldend Kinderkunstklas Beeldend Elly Veelenturf, StudioDoezo Beeldend Kunstkabaal Tilburg Beeldend Bakfietsjuf Beeldend Gassel, Joep van Beeldend Kinderkunstklas Beeldend Kunstkabaal Tilburg Beeldend Maritée Onderdenwijngaard Beeldend Het Ontdekstation Beeldend Kinderkunstklas Beeldend Grimestudio Sandra Kuppens Cultureel erfgoed Cultureel erfgoed Weleer Cultureel erfgoed Zwaard en Volk Cultureel erfgoed Curiosityworld Cultureel erfgoed Curiosityworld Cultureel erfgoed Zwaard en Volk Cultureel erfgoed SNENS Dans Dans Factorium

Titel Ob Mb Bb Hs Doc Dom Blz Nederland waterland X C 71 Pop art X C 71 Portret met pret X C 71 Poëzie affiches X C 71 Rondweef-kubussen van X C 72 oude plasticzakken Sky-line X C 72 Staat ie goed, mijn plastic hoed? Plastic aan ons hoofd Stencil workshop Techniek om ons heen - doe een nuttige uitvinding Van spreekwoord naar beeld Wolkenkrabbers bouwen Zweefvliegen

X

C

72

X X

C C

73 73

X X X

C C C

73 74 74

Schildertechnieken en teambuilding X Beeldende vorming X Beestjes timmeren X Boetseer een zelfportret met emotie. X Kop op! De uitvinders X Design programma X Dieren in klei, geïnspireerd op de X elementen lucht, water, aarde en vuur Dierengeheimen in aquarel X Een beeld van zachte steen in X anderhalf uur Een groepsportret met klasse! X Feest vier je met z’n allen! X Een feestelijk klassenportret Feestelijke hoofdobjecten X Guitige vogel X Kleding van papier X Kunstklas in klei X Kunstklas op maat X Muurschildering X

C C C C

74 74 75 75

C C C

75 76 76

C C

76 76

C C

77 77

C C C C C C

77 77 78 78 78 78

Natuur in een potje Prachtige kleding voor de kasteelheer en zijn vrouwe Sticker workshop Stilleven uitgaand van de herfst, winter, lente of de zomer Stoeien met inkt Stof bedrukken

X X

C C

79 79

X X

C C

79 79

X X

C C

80 80

Stop-motion techniekdiploma Wat wil jij later worden? Beroepen kunstklas Schilderen... Op je gezicht

X X

C C

80 80

X

X

C

80

Archeoloog in de klas! X X Beleef de middeleeuwen X X Piramides en hiërogliefen X X Schrift ‘waar komt het abc vandaan?’ X X Strijd in de middeleeuwen X X Cultureel erfgoed X

C C W C C C

81 81 81 82 82 82

Dansen op de boerderij

C

82

X

11


Discipline Aanbieder Dans Factorium Dans Dans in de klas Dans Dans in de klas Dans Dans in de klas Dans Dans in de klas Dans Factorium Dans Dans in de klas Dans Factorium Dans Factorium Dans Factorium Dans Factorium Dans Jan Ophuis Dans Jan Ophuis Dans Factorium Dans Factorium Dans Factorium Dans Factorium Dans Factorium Dans Hiphopfactory Dans Factorium Dans Factorium Dans Factorium Dans Factorium Dans Factorium Dans Factorium Dans Factorium Dans Danslokaal Dans SNENS Dans Factorium Dans Danslokaal Dans Gaffar Binda Enter- tainment Educatie Dans Danslokaal Dans Danslokaal Dans Factorium Dans Danslokaal Dans Factorium Drama Factorium Drama Drama Eelt Drama Eelt Drama Eelt Drama Factorium Drama Factorium Drama Het Groeilokaal Drama De Kwekerij Drama Factorium Drama Factorium Drama Eelt Drama SNENS Foto en film Foto en film Pixel Projects Foto en film BIKCollectief Foto en film Je weet zelf TV Foto en film Pixel Projects Foto en film Je weet zelf TV Foto en film Je weet zelf TV Foto en film Je weet zelf TV

Titel Ob Mb Bb Hs Doc Dom Blz Dansen over prentenboeken X C 83 De 4 seizoenen X C 83 De poppenwinkel X C 83 De tovertuin X C 83 In het museum X X C 84 Kinderdans X X C 84 Knutselen X X C 84 Dolfje Weerwolfje X C 84 Robot-rumba en machine-mambo X C 84 Sjakie en de chocoladefabriek X C 85 Afrikaanse dans X X C 85 Body beat X X C 85 Braziliaanse percussie X X C 85 De griezelbus X X C 85 Landenreis X X C 86 Leuk met meuk X X C 86 Stokkendans X X C 86 Urban dance X X C 86 Hiphop factory X X X C 86 Als de kat van huis is... X C 87 Capoeïra X C 87 Dansen in een videoclip X C 87 Flashmob X C 87 Mobiel met je mobieltje X C 87 Van sport naar dans X C 88 You should be dancing X C 88 Aarde water lucht vuur dans X C 88 Dans en beweging X C 88 Dansend de wereld rond X C 88 Danslokaal op maat X C 88 Educatieve breakdance workshops X C 89 voor in het onderwijs Kunst beelden dans X C 89 Melodie ritme dans X C 89 Swingen met dingen X C 90 Taal verhaal dans X C 90 Van hot naar her X C 90 Op avontuur met kikker X C 90 ‘Monsters maken, monsters X X spelen’ de workshop Reis naar zonder zorgenland zuid X X We moeten er dwars doorheen X X De toverbus X Op tv X Teddy talks X X Improviseren X Maffiales voor beginners X Soapies X Workshop theater maken: als het X morgen oorlog wordt Theater en spel X

C

90

C C C C C C C C C

91 91 91 92 92 92 92 93 93

C

93

Blauwdruk, cyanotypie De kunst van het kijken ´Stomme film´ maken Animaties maken, stop-motion film Filmen en fotograferen met je smartphone Filmtechnieken Greenscreen

12 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2017 | 2018

X X X X X

X X X X X X X

C C C C C

94 94 94 94 95

X X

X X

C C

95 95

X X


Discipline Aanbieder Foto en film Thomas van Vliet Expressie Foto en film Je weet zelf TV Foto en film Je weet zelf TV Foto en film Je weet zelf TV Foto en film BIKCollectief Foto en film Pixel Projects Foto en film Elektruck Foto en film Pixel Projects Foto en film BIKCollectief Foto en film Pixel Projects Literatuur Literatuur schrijfletters Literatuur Onias Landveld Literatuur Bibliotheek Midden-Brabant Literatuur Bibliotheek Midden-Brabant Literatuur SNENS Multidisciplinair Multidisciplinair Lekker zingen producties Multidisciplinair Het Groeilokaal Multidisciplinair Wiersma & Smeets Multidisciplinair Grimestudio Sandra Kuppens Multidisciplinair Kinderkunstklas Multidisciplinair Erik van Os Multidisciplinair Het Groeilokaal Multidisciplinair Eelt Multidisciplinair Het Groeilokaal Multidisciplinair Educatiepit Multidisciplinair Kunstkabaal Tilburg Multidisciplinair De Kwekerij Multidisciplinair Educatiepit Multidisciplinair Architectuurlessen Multidisciplinair Het Groeilokaal Multidisciplinair Het Groeilokaal Multidisciplinair Het Groeilokaal Multidisciplinair Het Groeilokaal Multidisciplinair Het Groeilokaal Multidisciplinair Educatiepit Multidisciplinair Het Groeilokaal Multidisciplinair Eelt Multidisciplinair Genietgroep Multidisciplinair Knars Poppentheater Multidisciplinair Grimestudio Sandra Kuppens Multidisciplinair Architectuurlessen Multidisciplinair Kunstkabaal Tilburg Multidisciplinair BIKCollectief Multidisciplinair Architectuurlessen Multidisciplinair Het Groeilokaal Multidisciplinair Golden Cage Multidisciplinair Grimestudio Sandra Kuppens Multidisciplinair Eelt

Titel Ob Mb Bb Hs Doc Dom Blz Rapworkshop - maak een videoclip X X X C 95 Reportage / baas van het journaal X X X Stop motion animatie X X X Vloggen X X X Close-up, natuurlijke materialen X onder de loep Fotostrip X Geluid bij film in de elektruck X Korte film maken X Toveren en experimenteren met X animatiefilm Fotografie X

C C C C

96 96 96 96

C C C C

97 97 97 97

C

98

Kinderkrant Tilburgjunior X Spoken word X Themacollectie bij boekproeverij X

C C C

98 99 99

Boekproeverij

X

C

99

Taaltovenaars

X

C

99

Een muzikaal feestje bij het prentenboek van het jaar Nest Ontdekspeeltuin het peuter / kleuterlab Wie ben ik?

X

C 100

X X

C 100 W 100

X

C 101

Dans, kijk en aquarelleer een X zelfportret. Multidiciplinair Harrie den Haon van de X haaikaantsebaon Indianenverhalen X Kleurfontein om niet grijs te zijn X Biomimicry Bouw een insectenhotel Calder in balans! Crimescene De natuur en jij De spontane stad Het geheim van de zoemsteen Huttonia Linescapes Omgeving als canvas Over dieren en hiĂŤrogliefen Recycling Sporen Tijdmachine naar het verleden Vanpetnaarpret-tournee Workshop poppenspel Theatergrime

X

C 101

X

C 101

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

C C W N C C N C C C C C C N C C W C C

102 102 102 103 103 103 104 104 104 104 104 105 105 105 105 106 106 106 107 107 107 107 108 108 108 109

3d-tekenen: isometric city Alle dieren doorgedraaid! Beeld-gedicht Construeren met bamboe Dans oost west Dromen & doen! Workshop Fantasie make-up

X X X X X X X

W C C W C C C

Goed fout! Workshop

X

C 109 13


Discipline Aanbieder Multidisciplinair Elektruck Multidisciplinair Bibliotheek Midden-Brabant Multidisciplinair Kinderkunstklas Multidisciplinair BIKCollectief Multidisciplinair BIKCollectief Multidisciplinair YOGA JOL Multidisciplinair Grimestudio Sandra Kuppens Multidisciplinair SNENS Multidisciplinair Theaters Tilburg Muziek Muziek Factorium Muziek Esde Muziek Factorium Muziek Factorium Muziek Factorium Muziek Factorium Muziek Factorium Muziek Factorium Muziek Esde Muziek Lekker zingen producties Muziek Lekker zingen producties Muziek Factorium Muziek Lekker zingen producties Muziek Lekker zingen producties Muziek Factorium Muziek Factorium Muziek Factorium Muziek Factorium Muziek Esde Muziek Factorium Muziek Esde Muziek Hiphopfactory Muziek Factorium Muziek Esde Muziek Esde Muziek Esde Muziek Thomas van Vliet Expressie Muziek Factorium Muziek Factorium Muziek Studio Waveworks Muziek Esde Muziek philharmonie zuidnederland Muziek Esde Muziek Elektruck Muziek Esde Muziek Esde

Titel Ob Mb Bb Hs Doc Dom Blz Hoorspelen, gedichten en X C 109 geluidsverhalen Journalist op het spoor X C 109 Laat jezelf eens zien! X Slavernij X Wijs met media X ‘Beleef je binnenste buiten’ X (kinderyoga) Fantasiegrime X

C C C C

Musical Rondleiding schouwburg en concertzaal

C 111 C 112

X X

110 110 110 111

C 111

Allemaal beestjes Djembeetjes 1, 2 voor de allerkleinsten Ik voel een voet Leskisten ‘speel je mee?’ voor peuters en kleuters Muziek en beweging tijdens de seizoenen Muziekinstrumentjes maken en bespelen Muzikale herfstwandeling Prentenboeken ‘op maat’ Ritmes leren via appels en peren 1, 2, 3, 4 Sint gaat op gym

X X X X

C C C C

X

C 113

X

C 113

X X X

C 114 C 114 C 114

X

C 115

Herfstmuziek

X

X

C 115

Huis-, tuin- en keukenmuziek Muziek in de groentetuin

X X

X X

C 115 C 115

Zingen met kerstmis

X

X

C 115

Dummie de mummie en de X drums van massoeba Boomwhackers, een kennismaking X X Caboom! X X Djembé X X Drum / nastics X X Het kerkorgel X X Het slagwerkorkest X X Hiphop factory - rap X X Kennismaken met wereldmuziek X X Pl@y that funky music X X Ritmes leren via appels en peren X X Ritmes leren via appels en peren X X goes america Rapworkshop - neem je eigen X X X rapnummer op Braziliaanse percussie X Cajon X De wereld van elektronische muziek X Drum nd base X Componeren in de klas X

C 115

C C C C C

118 118 119 119 119

Het levende drumstel Maak je eigen ringtone in de elektruck Maestro! Muziek Rappende ritmes

C C C C

120 120 120 121

14 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2017 | 2018

X X X X

C C C C C C C C C C C

112 112 112 113

116 116 116 116 116 117 117 117 117 117 118

C 118


Discipline Aanbieder Muziek Factorium Muziek Elektruck Muziek Poppodium 013 Muziek Esde Muziek Factorium Muziek Esde Muziek Factorium Muziek SNENS Natuur- en milieueducatie Natuur- en Stadsimkerij Beezzzz milieueducatie Natuur- en Het Groeilokaal milieueducatie Natuur- en Educatiepit milieueducatie Natuur- en Educatiepit milieueducatie Natuur- en Educatiepit milieueducatie Natuur- en Natuurpedagoog milieueducatie Nieuwe media Nieuwe media Het Groeilokaal Nieuwe media Bibliotheek Midden-Brabant Nieuwe media SNENS Techniek Techniek Het Ontdekstation Techniek Curiosityworld Techniek Bakfietsjuf Techniek Curiosityworld Techniek Curiosityworld Techniek Curiosityworld Techniek Curiosityworld Techniek Curiosityworld Techniek Ontdekrijk

projecten

Discipline Aanbieder Beeldend Beeldend Eelt Beeldend Kinderkunstklas Beeldend Kinderkunstklas Beeldend Komoptidee Beeldend Kinderkunstklas Beeldend Kinderkunstklas Beeldend Komoptidee Beeldend Architectuurlessen Beeldend Bakfietsjuf Beeldend Kinderkunstklas Beeldend BIKCollectief Beeldend Kinderkunstklas Beeldend Kinderkunstklas Beeldend BIKCollectief Beeldend Kinderkunstklas Beeldend Kinderkunstklas Beeldend MaritĂŠe Onderdenwijngaard

Titel Ob Mb Bb Hs Doc Dom Blz Rapworkshops X C 121 Re-mixen in de elektruck X C 121 Rondleiding 013 X C 121 Spel(en spelen) X C 122 Van stomme film naar spannende X C 122 geluidsfilm Woody boomwhacker X C 122 Your own voice! X C 122 Muziek en geluid X C 123 Informatie over de bij

X

X

N 123

Bokashi

X

X

N 123

Het oogstfeest

X

X

N 123

Opstart moestuintjes

X

X

N 124

Aan het werk in de (moes)tuin

X

N 124

Natuuractiviteiten binnen

X

N 124

Omgaan met nieuwe media X X Excursie naar het digilab: maak je eigen X product van de toekomst!125 Nieuwe media X

C 125 C 125

Invented by livia X Ted en de raket X Bouwen met erwten X X Reis door het heelal X X Kleuren in de wetenschap X Ruimtevaart X De maan X Geologie X Ontdekrijk X X

W W C W W W W W W

Titel

C 125 125 126 126 126 126 127 127 127 128

Ob Mb Bb Hs Doc Dom Blz

Hoera voor de herfst! X X Kasteelbeleving voor kleuters. X Prinsessen, ridders en kastelen Kunstklas van woorden naar beelden X X Schaap in de klas X De uitvinders van de toekomst! X X 21st century skills Gedrag in-zicht! X X Kabaalmakers; een project met X X beeld en geluid Architect van je eigen droomhuis X Bouwen in de stad X Een kleurrijke school X Het schoolgebouw in de spotlights! X Blijvende kunstwerken Jullie verhaal in beeld X Kinderkunstproject op maat X Kunst in de ruimte. Schoolbreed project. X Ontwerp je eigen decor X Pimp je school van binnen en buiten X Rariteitenkabinet X

C 129 C 129 C 129 C 130 C 130 C 130 C 130 C C C C

130 131 131 131

C C C C C C

131 132 132 132 132 133 15


Discipline Aanbieder Beeldend BIKCollectief Beeldend Maritée Onderdenwijngaard Beeldend Maritée Onderdenwijngaard Beeldend Kinderkunstklas Beeldend Bakfietsjuf Beeldend Bakfietsjuf Cultureel erfgoed Cultureel erfgoed Cees Robben Stichting Cultureel erfgoed Jeanpaul.cc Dans Dans Factorium Dans Factorium Dans Factorium Drama Drama Verteltheater WatverteljeMenu Drama Factorium Drama Factorium Literatuur Literatuur Bibliotheek Midden-Brabant Literatuur Verteltheater WatverteljeMenu Multidisciplinair Multidisciplinair Factorium Multidisciplinair Factorium Multidisciplinair Factorium Multidisciplinair Factorium Multidisciplinair Factorium Multidisciplinair Factorium Multidisciplinair Oogpunt Multidisciplinair Factorium Multidisciplinair Factorium Multidisciplinair De Kwekerij Multidisciplinair Architectuurlessen Multidisciplinair Oogpunt Multidisciplinair Oogpunt Multidisciplinair Factorium Multidisciplinair Klasseboeren Multidisciplinair Factorium Multidisciplinair Factorium Multidisciplinair Factorium Multidisciplinair Bakfietsjuf Multidisciplinair YOGA JOL Multidisciplinair Factorium Multidisciplinair SNENS Multidisciplinair Factorium Multidisciplinair Klasseboeren Multidisciplinair Komoptidee Multidisciplinair De Kwekerij Muziek Muziek Factorium Muziek Factorium Muziek Factorium Muziek Factorium Muziek Factorium Muziek Esde

Titel Ob Mb Bb Hs Doc Dom Blz Textielkunst voor alle groepen! X C 133 Thematische workshop voor de hele X C 133 school; een doorlopende leerlijn Thematische workshops voor de X C 134 hele school; verruim je blik Van muur naar blijvend kunstwerk X C 134 Projecten met de bakfietsjuf X X C 134 Tilburg en textiel X X C 134 Prentepraot X Goede doel in Afrika actie: X percussiemarathon

C 135 C 135

Bekend maakt bemind - dans X Dansworkshops en -projecten op maat X Dansworkshops en -projecten op maat X

C 136 C 136 C 136

Vertellen in de klas

X

C 136

Bekend maakt bemind - drama X Theaterworkshops op maat X

C 137 C 137

Literaire projecten; met de hele school aan de slag met literatuur! Toveren met taal

X

C 138

X

C 138

X

X

X

Dans en djembé IN één - Groep 1-2 X Dans en djembé IN één - Groep 3 en 4 X X Fantasie: niets is wat het lijkt X Spelen met ritme en taal X Van hofnar tot popidool X De textielfabriek X X Roestig riddertoernooi X X - verteller en riddertoernooi Help, een musical! X Kunstlab X Maak een echte speelfilm! X Ontwerpers van de stad X Respectdag PO X Spraakwater cabaretvoorstelling X en waterrap videoclip Wereldwijd X Cultuureducatie bij klasseboeren X De cultuurspiraal X Feest! X Hallo wereld! X Het kasteel van Tilburg X Kinderyoga in de klas (serie van 4 lessen) X Klaar voor de start! X The lovely emmerettes X Voor altijd jong! Over opa’s en oma’s X Wetenschap & techniek bij klasseboeren X Bezoek cultuurhuis monopole X X Project op maat X X Meer met Boomwhackers X Algemene muzikale vorming Boomwhackerhelden Filmmuziek Het draaiorgel Ritmes leren via appels en peren (project)

16 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2017 | 2018

X X X X X X X X X

C C C C C C C

138 139 139 139 139 140 140

C C C W C N

140 140 141 141 141 142

C C C C C C C C C C W C C

142 142 143 144 144 144 144 145 145 145 146 146 147

C C C C C C

147 147 147 148 148 148


Discipline Aanbieder Muziek Factorium Muziek Factorium Muziek Esde Muziek Factorium Muziek Stichting Tilburgse Taol Muziek Factorium Muziek Factorium Muziek Factorium Natuur- en milieueducatie Natuur- en IVN regio Zuid milieueducatie Natuur- en IVN regio Zuid milieueducatie Natuur- en IVN regio Zuid milieueducatie Natuur- en IVN regio Zuid milieueducatie Natuur- en IVN regio Zuid milieueducatie Natuur- en Genietgroep milieueducatie Natuur- en BAT Tilburg milieueducatie Natuur- en Klasseboeren milieueducatie Natuur- en Klasseboeren milieueducatie Natuur- en Educatiepit milieueducatie Nieuwe media Nieuwe media Bibliotheek Midden-Brabant Techniek Techniek SNENS

voorstellingen

Discipline Aanbieder Multidisciplinair Het Verteltheater Drama Het Meemaaktheater Dans Dansgezelschap InesInez Techniek Curiosityworld Techniek Curiosityworld Multidisciplinair Theaterinjeklas Drama De NWE Vorst Literatuur Het Verteltheater Drama Theater Tamarijn Drama Het Meemaaktheater Dans Theaters Tilburg Drama Het Meemaaktheater Multidisciplinair Impresariaat ROC producties Literatuur Verteltheater WatverteljeMenu Drama De NWE Vorst Multidisciplinair Wiersma & Smeets Cultureel erfgoed Curiosityworld Literatuur Het Verteltheater

Titel Ob Mb Bb Hs Doc Dom Blz Speel mee in het efteling-orkest X X C 149 Bekend maakt bemind - muziek X C 149 Drum nd base (project) X C 150 Klassiek met boomwhackers X C 150 Kènderkwèèk - liedjes leren zingen X C 150 in het dialect Samba op school X C 150 Schrijf, zing en speel je eigen lied X C 151 Spelen in een band X C 151 Takkenhoedjes

X

N 151

Zandgebak en luchtkastelen

X

N 151

Ontdek de natuur met je klas… X in het bewaarde land Dassenwerk

X

N 152

X

N 152

Zandspoor

X

N 152

Champot: ‘iedereen een champion’

X

N 152

De afvalrace

X

N 153

Klasseboeren

X

N 153

Natuur-en milieueducatie bij klasseboeren Educatiepit

X

N 153

X

X

N 154

Media mania

X

C 155

TechlabTilburg

X

W 155

Titel Shtetlband Amsterdam - dansen op de brug van Avignon 10+ De droom van de held ‘Vleugels en zo’, een dansvoorstelling voor kleuters Ted en de raket (voorstelling) Is de maan van kaas? (voorstelling) Verveelsels Theater Artemis - de onzichtbare man De vrouw en het jongetje - Eric Borrias 4+ Tante Da en de koekala Lang, lang geleden Project Sally met woest Alex en het wonderboek Sinterklaasvoorstelling

X

Ob Mb Bb Hs Doc Dom Blz X X C 156 X X

C 156 C 157

X X X X X X X

C C C C C

157 157 158 158 158

X X X X X

X X X X X

C C C C C

159 159 159 160 160

X

X

C 160

Foei! – bonte hond X Stoplicht! Een lichttheatervoorstelling X Hoe schreven opa en oma vroeger? (voorstelling) De krekel en de mier - Peter Faber

X X X X

C 160 W 161 C 161

X

C 161

Oppasopa vertelt Musquito

X

17


Discipline Aanbieder Multidisciplinair Knars Poppentheater Literatuur Verteltheater WatverteljeMenu Dans Vloeistof Multidisciplinair Verteltheater WatverteljeMenu Drama Verteltheater Erwazzus Literatuur Het Verteltheater Dans De NWE Vorst Drama Het Meemaaktheater Techniek Curiosityworld Techniek Curiosityworld Techniek Curiosityworld Literatuur Verteltheater WatverteljeMenu Literatuur Verteltheater WatverteljeMenu Drama Oogpunt Dans Thomas van Vliet Expressie Multidisciplinair Het Verteltheater Multidisciplinair Hiphopfactory Drama Impresariaat ROC producties Cultureel erfgoed Het Verteltheater Drama Oogpunt Drama Oogpunt Multidisciplinair Het Verteltheater Multidisciplinair Wiersma & Smeets Dans De Stilte Dans De Stilte Drama Eelt Multidisciplinair Jeanpaul.cc Cultureel erfgoed Het Verteltheater Techniek Curiosityworld Multidisciplinair SNENS Literatuur Verteltheater WatverteljeMenu Multidisciplinair Jeanpaul.cc Drama Het Meemaaktheater Drama Theatergroep Signatuur Onbekend Dans De Stilte

Titel Ob Mb Bb Hs Doc Dom Blz De wenteltoren X X C 162 Handen uit de mouwen! X X C 162 Nader te benoemen Badjoe, de tekenaar van Bali

X X

X X

C 162 C 163

Gefelicitaart!

X

X

C 163

Reis om de wereld in 80 dagen - Eric Borrias Ijspaleis - plan d- / Andreas Denk Vuurkoning vrek Reis naar de maan (voorstelling) Ruimtevaart in vogelvlucht (voorstelling) Reis door het heelal (voorstelling) Hoe zebra aan zijn strepen komt

X

X

C 163

X X X X X X

X X X X X X

C C C C C C

De leeuwenkoning

X

C 165

Tijdgeest po cabaretvoorstelling over respect Lijfstijl-dag

X

C 166

X

C 166

Anna’s oorlog - Marjo Dames Urbanlicious Nee joh... Geintje!!

X X X

C 166 C 167 C 167

Bastiaan de Zwitser X X - de vliegende Hollander Nozel cabaretvoorstelling over X vooroordelen en tolerantie Bollywat?! Cabaretvoorstelling X en workshops over India Sahand Sahebdivani - nachtreis 6+ X Lampje lampje, een lichtvoorstelling X Overtreffende trap X 1-2tjes - dans in de klas X Voetbal uitvergroot X De kokosnotenkrakersuite X Bastiaan de Zwitser X - Munchhausen in Grimm Paleontoloog Harry op zoek X naar fossielen Lurven & kladden X De trommel vertelt X

C 168

Interactieve kindervoorstelling de Zongofamilie Donder de draak Turbo theater

X

C 172

X X

C 173 C 173

Vliegende koe

X

C 173

164 164 164 165 165 165

C 168 C 168 C C C C C C C

169 169 170 170 170 170 171

C 171 C 171 C 172

training en scholing

Discipline Natuur- en milieueducatie Drama Muziek Multidisciplinair Literatuur Muziek

Aanbieder Titel Ob Mb Bb Hs Doc Dom Blz Stadsimkerij Beezzzz Imkercursus voor kinderen X C 174 De Kwekerij Louise Donker Bureau CiST Het Verteltheater Factorium

Presenteren X Durf X Icc-cursus Workshop beeldend verhalen vertellen Basiscursus muziek

18 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2017 | 2018

X X X X X

C C C C C

174 174 175 176 176


Discipline Aanbieder Titel Ob Mb Bb Hs Doc Dom Blz Muziek Factorium Liedbegeleiding op keyboard, X C 176 basiscursus 1 Multidisciplinair SNENS Deskundigheidsbevordering X C 177 Beeldend Vincents Tekenlokaal Docentenworkshop Vincents tekenlokaal X C 177 Muziek Factorium Liedbegeleiding op gitaar (basiscursus) X C 177 Muziek Factorium Zingen met lef, zangtechniek X C 177 Multidisciplinair BIKCollectief Deskundigheidsbevordering voor X C 178 uw team Cultureel erfgoed Stadsmuseum Tilburg Cultureel erfgoed - docentenworkshop X C 178 Muziek Factorium Muziekexpert X C 178 Muziek Factorium Liedbegeleiding op gitaar (vervolg) X C 179 Techniek Techniektalent Workshops w primair onderwijs X W 180 Nieuwe media Bibliotheek Teamtraining mediawijsheid X C 180 Midden-Brabant - een mediaplan Dans Factorium Dansexpert X C 180 Muziek Factorium Liedbegeleiding op ukelele X C 181 Beeldend Kinderkunstklas Teamkunst op maat X C 181 Natuur- en T-Primair NME Opleiding NME-coรถrdinatoren X N 181 milieueducatie primair onderwijs Muziek Factorium Liedbegeleiding op keyboard, X C 182 basiscursus 2 Beeldend Bakfietsjuf Teamscholing: inspiratieworkshop X C 182 beeldend Muziek Factorium Liedbegeleiding op keyboard, X C 182 vervolgcursus Muziek Factorium Zingen voor leerkrachten: X C 183 uitbreiding liedrepertoire Beeldend Bakfietsjuf Openstaan voor creativiteit, X C 183 training voor leerkrachten

19


CMK-T Juweeltjes theatervoorstellingen en concerten

Ruimte voor receptief vermogen Op de ICC-netwerkbijeenkomst op 1 december jl. kwamen zo’n 80 ICC’ers bijeen in de studio van Theaters Tilburg. Onderwerp van de middag was ‘ruimte voor het receptieve vermogen’ binnen de doorlopende leerlijnen cultuureducatie. In het kader van CMKT heeft Bureau CiST met theaters tilburg de NWEVorst én de ICC’ers voorkeuren uitgesproken voor voorstellingen en concerten. Dit is de CMK-T-selectie: Ma 30 oktober 2017 - studio - groep 6 t/m 8 - D 4,50 - bestelcode: 10959

Schippers & Van Gucht - Wat er gebeurde terwijl de mussen de polka dansten

THEATER

Ma 06 & di 07 november 2017 - NWEVorst - groep 4 t/m 8 - D 4,50 - bestelcode: 10969

Duda Paiva – Monsters, Het beest ben je zelf!

BEELDEND/POPPENTHEATER

Vr 17 november 2017 - concertzaal tilburg - groep 7 & 8 - D 5,50 - bestelcode: 9701

philharmonie zuidnederland & Project Sally - Heartbeat

MUZIEK & DANS

Ma 11 & di 12 december 2017 - studio - groep 3 t/m 6 - D 4,50 - bestelcode: 10953

Brammetje Baas - Tamara Bos

THEATER

Di 16 januari 2018 - NWE Vorst - groep 6 t/m 8 - D 4,50 - bestelcode: 10995

Het Laagland - Joris & de Drakentemmers

THEATER

Wo 17 januari 2018 - concertzaal tilburg - groep 4 t/m 6 - D 4,25 - bestelcode: 10553

philharmonie zuidnederland & PeerGrouP - De Liefhebber

MUZIEK & THEATER

Ma 29 & di 30 januari 2018 - NWEVorst - groep 3 t/m 6 - bestelcode: 10903

PLAN D-/ANDREAS DENK - IJspaleis 20 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2017 | 2018

DANS


Ma 19 & di 20 maart 2018 - studio - groep 1 t/m 5 - D 4,50 - bestelcode: 10929

Project Sally - Woest

DANS

Do 22 en vr 23 mrt 2018 - NWEVorst - groep 1 t/m 3 - D 4,50 - bestelcode: 11011

Theater Artemis & René van ‘t Hof - De onzichtbare man

THEATER

Do 19 & vr 20 april 2018 - NWE Vorst - groep 1 t/m 3 - D 4,50 - bestelcode: 10999

Bonte Hond - Foei!

THEATER

Voorstelling inclusief gratis workshop De entree is inclusief een gratis workshop, nabespreking of lesbrief (n.t.b.) van het gezelschap. De voorstelling sluit aan op het receptief vermogen, de workshop en nagesprekken op het creërend en/of analyserend vermogen zoals dat in de Culturele Ladekast beschreven wordt. Aanvangstijden en workshops worden in overleg met school gepland.

Busvervoer Mocht de komst naar de studio, concertzaal of NWEVorst problematisch worden, dan verzorgt Bureau CiST op verzoek het busvervoer voor uw klassen (geldt alleen voor CMK-T-scholen). Theaters Tilburg Gwen Sengers, educator

Bureau CIST Jan Stoel, adviseur

gsengers@theaterstilburg.nl | 013 5490 322

Juweeltjes Alles in de Wind

MUZIEK

Stel je zit op een onbewoond eiland, zonder de mensen waar je zo heel veel van houdt. Hoe zou je je dan voelen? Wie zou je kunnen troosten, wat maakt je bang? Ben je zo dapper om de strijd tegen eenzaamheid aan te gaan en je eigen huis te bouwen? Dat zijn allemaal gevoelens die de koning ondervindt nadat hij is aangespoeld op een onbewoond eiland. Hij mist zijn koningin vreselijk. Vier winden gaan zich met hem bemoeien: ze proberen te troosten of ze vinden al dat getreur maar onzin. Dat is het perspectief van de voorstelling Alles in de Wind. Drie blazers van philharmonie zuidnederland - fluit, hobo en klarinet - en een acteur volgen de koning in zijn strijd tegen eenzaamheid en verdriet. De leerlingen hebben in het voorbereidende lesmateriaal al kennisgemaakt met de vier windrichtingen aan de hand van een schatkaart van het onbewoonde eiland. Ze participeren in de voorstelling door het zingen van het lied Alles in de Wind. Na de voorstelling laten de musici nog eens kort de vier winden de revue passeren en stellen zij de instrumenten aan de leerlingen voor. Het lesmateriaal legt een verband met de omzwervingen van Odysseus en zijn makkers, een creatieve opdracht verwijst naar de kunstenaar Henri Matisse. Scholen kunnen een extra workshop boeken. Daarin experimenteren, ervaren en creëren de kinderen op diverse manieren met hun eigen lijf welke windrichtingen er zijn. Tijdens de workshop is er alle ruimte voor eigen invulling en interactiviteit. Er wordt hierbij vooral een beroep gedaan op het creërend vermogen van de kinderen.

Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw Datum | Ma 20, di 21, wo 22 november, ma 5, di 6, ma 12 maart, do 17, vr 18 mei Duur | 45 minuten Plaats | Op school, in de speelzaal of gymzaal Kosten | € 4,25 Aanbieder | philharmonie zuidnederland Bestelcode | 9199

JUWEELTJES

21


Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw Datum | In overleg Duur | 45 minuten Plaats | Op school Kosten | € 45,-Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 9977

Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw, Middenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur Plaats | Op school Kosten | € 59,-- per uur plus materiaalkosten. Minimale afname 2 uur per dag Aanbieder | Bakfietsjuf Bestelcode | 8613

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw Datum | woensdag 17 januari 10.30 uur Duur | 45 minuten extra les in in de klas ongeveer 45 minuten Plaats | Concertzaal Tilburg Kosten | € 4,25 Aanbieder | philharmonie zuidnederland Bestelcode | 10553

EEN REIS NAAR DE MAAN

DANS

Drie, twee, één, opgelet snel stap ik in mijn raket ik doe mijn ruimtepak gauw aan en ga dansen op de maan. Hoe beweeg je eigenlijk op de maan? Heel langzaam of juist razend snel? Met gigantisch grote stappen of met kleine trippelpasjes? Wij gaan op een spannende ontdekkingsreis en vinden uit hoe je in de ruimte danst. Deze dansworkshop sluit aan bij de natuurlijke creativiteit, fantasie en bewegingsdrang van kinderen. Doelgroep: groep 1-2 en 3

DE MAGIE VAN DE CALEIDOSCOOP

BEELDEND

Laat je verrassen door de magie van de caleidoscoop. In deze workshop ontdekken kinderen de kunst van herhalingen, spiegeling, patronen en mandala’s. Ze gaan onderzoekend te werk door verschillende materialen te plaatsen tussen spiegels. In deze workshop genieten kinderen volop en ontdekken de duizenden mogelijkheden van de caleidoscoop. Sommigen zien ineens stralende sterren, andere ontdekken de tafelsommen of hoe je van een driehoek een vierkant maakt. Kortom een workshop om je over te verbazen. Het werk van de kinderen kan vastgelegd worden in een fotoverslag. Goed om te weten: wij verzorgen de materialen voor deze les. Deze workshop vindt plaats in het klaslokaal. Kennisgebied: beeldend, reflectie

DE LIEFHEBBER

MUZIEK

Een symfonieorkest van zestig musici zit vol liefhebbers, die hun liefde voor muziek graag met hun jonge publiek delen. Speciaal voor De Liefhebber voegen we aan het orkest nóg een liefhebber toe: de buurman. Hij houdt vreselijk veel van de muziek-instrumenten en heeft alleen hier oog en oor voor. En niet voor zijn buurvrouw. Maar zij heeft nu juist een oogje op hém. Ook zij zit vol van muziek. Lukt het deze energieke dame om de buurman met haar muziek te verleiden? De gevarieerde muziek van het orkest zet leerlingen ertoe aan gevoelens van jaloezie, moedeloosheid, hoop en liefde op hun eigen manier te ervaren. De voorstelling, die aanvankelijk doet denken aan een stomme film, krijgt zo in de verbeelding van de leerlingen persoonlijk reliëf en kleur. In het lesmateriaal onderzoeken de leerlingen de instrumenten uit het symfonieorkest en de verschillende aspecten van communicatie: met woorden, zonder woorden, met muziek, in muziek of zelfs door stilte. Aanvullend op het project kan een les in de klas door een musicus van philharmonie zuidnederland worden geboekt. Deze wordt door Concertzaal Tilburg gratis aan de scholen aangeboden. philharmonie zuidnederland dirigent Arjan Tien | regie Rob Vriens | tekst Fenneke Wekker | acteurs n.t.b. poppen Marlyn Coetsier | kostuums Marlies Schot De Liefhebber is ontwikkeld als Pieter Roelf Jeugdconcert op initiatief van het Noord Nederlands Orkest, in samenwerking met PeerGrouP Locatietheater Noord-Nederland. De philharmonie zuidnederland presenteert De Liefhebber in samenwerking met Concertzaal Tilburg

22 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2017 | 2018


BRAMMETJE BAAS – TAMARA BOS

DRAMA

Brammetjes hersenen zitten nooit stil, en hij zelf daarom ook niet. Hoeveel borden passen er op een stapel? Als het licht uit is, waar blijft het dan? Als je op een stoel kunt zitten, kan een stoel dan ook op jou zitten? Hoe zou het zijn als álle woorden een ‘oe’ hadden? Allemaal vragen die Broemoetjoe Boes zich stelt. Vragen waar zijn hoofd mee volstroomt. Brammetje is een gewone jongen. Hij is dromerig én druk. En beweeglijk, soms heel beweeglijk, soms zo beweeglijk dat hij er zelf moe van wordt. Naar: Tamara Bos | script: Tom Sijtsma | spel: Robbie Aldjufri Leonoor Mees, Kulturhuus Epe: “Wat een geweldig leuke, goed opgebouwde voorstelling!” Promovenda Druk in de Klas: “Brammetje Baas is leuk om te zien, en zal bij kinderen erg tot de verbeelding spreken en laat op een leuke en beeldende manier zien hoe het is om ADHD te hebben. Kortom: informatief voor zowel kinderen als leerkrachten en een goede opening om ADHD meer in de klas bespreekbaar te maken.”

LEER JEZELF EN DE ANDER BETER KENNEN

MULTIDISCIPLINAIR

Word bewust van je kwaliteiten! Ben je afwachtend of ben je geduldig? Ben je besluiteloos of denk je goed na? Ben je slordig of relaxed. Ben je impulsief of juist spontaan? Ben je dromerig of heb je juist veel energie? Ben je druk of doe je veel. Ben je futloos of neem je je rust. Waar liggen jouw kwaliteiten? Welke eigenschappen horen bij jou? Daardoor leer je ook kwaliteiten en eigenschappen van de ander beter waarderen. Fijn dat ieder is zoals hij/zij is. Door middel van yogahoudingen, zintuigoefeningen, ademhalingsoefeningen en visualisaties kun je zelfvertrouwen krijgen, minder snel boos worden, verdriet laten zakken, ontspannen, energie krijgen. Kinderyoga is: prikkels buiten sluiten / ontspannen / sterk worden / geeft energie / aarden / geeft zelfvertrouwen / plezier hebben en genieten van jezelf en de ander. De oefeningen worden aangepast aan de leeftijd. In stilte of met muziek. Individueel of in de vorm van partner- of groepsoefeningen.

DUDA PAIVA COMPANY – MONSTERS

MULTIDISCIPLINAIR

Dit is een dans-, mime- en beeldende voorstelling ineen! Met poppen als verlengstuk van de dansers: een techniek die geen enkel gezelschap zo tot in de puntjes beheerst als Duda Paiva. Na het succes van De Grieken komt Duda Paiva met een nieuwe voorstelling over de mysterieuze en grappige figuren uit de Griekse mythologie. Monsters! gaat over vier wonderlijke wezens. Ze hebben gekke koppen, vleugels en staarten, maar ook armen en benen... Zijn het nou dieren of mensen? En zijn ze nou lief of juist heel gemeen? Gelukkig is daar Narcissus die de monsters in dit verhaal onder controle heeft. Hij laat zien wat zijn beesten allemaal kunnen: een koprol maken, dansen, zingen en zelfs vliegen. Maar de monsters willen geen kunstjes meer laten zien en komen in opstand. En dan is het nog maar de vraag wie nou wie onder controle heeft. En ook wie nou werkelijk het beest is. Een ding is zeker: alles is steeds weer anders in deze slapstick voorstelling. Wat je ziet is niet altijd wat je krijgt.

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw Datum | ma 11 & di 12 december 2017 Duur | 1 uur aanvangstijd in overleg Plaats | studio theaters tilburg Kosten | € 4,50 inclusief een gratis lesmateriaal en bewegingsworkshop door de acteur verbonden aan het gezelschap Aanbieder | Theaters Tilburg Bestelcode | 10953

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur tot 2 uur, afhankelijk van wens en groepsgrootte van de school Plaats | Op school Kosten | € 55,-- per uur inclusief materialen Aanbieder | YOGA JOL Bestelcode | 9459

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | ma 06 & di 07 november 2017 Duur | 1 uur aanvangstijd in overleg Plaats | in theater NWEVorst Kosten | € 4,50 inclusief een gratis workshop of nagesprek (n.t.b.), door een educatiemedewerker verbonden aan het gezelschap Aanbieder | De NWE Vorst Bestelcode | 10969

UIT DE PERS (over De Grieken) Live Like Tom: “De Grieken is een dansdrieluik dat je laat lachen, ontroert en soms zelfs angst aanjaagt. En dat allemaal binnen één uur!” Maarten Baanders, Cultuurpers: “Meeslepend en verbijsterend voor jong en oud. (…) Prachtig spel, waarin dans en het bewegen van de pop een totale eenheid aangaan en een enorme energieke kracht krijgen.”

JUWEELTJES

23


Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | Di 16 januari 2018 Duur | 1 uur aanvangstijd in overleg Plaats | in theater NWEVorst Kosten | € 4,50 inclusief een gratis workshop, door een educatiemedewerker verbonden aan het gezelschap Aanbieder | Theaters Tilburg Bestelcode | 10995

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | vrijdag 17 november Duur | 1 uur en 5 minuten 30 minuten randprogrammering in de zaal en 35 minuten concert Plaats | Tilburg Concertzaal Kosten | € 5,50 per leerling Aanbieder | philharmonie zuidnederland Bestelcode | 9701

HET LAAGLAND -JORIS EN DE DRAKENTEMMERS

DRAMA

Een vurig theateravontuur vol live muziek en zang. Het Laagland maakt theater waar iedereen van groeit! De voorstellingen zijn speciaal gemaakt voor de hele familie. Moed, doorzettingsvermogen en op jezelf vertrouwen. Wie durft ten strijde te trekken tegen de Draak der Draken? Joris misschien. Joris weet alles van draken. Hij zou niets liever willen dan zich aansluiten bij de Drakentemmers, maar hij moet eerst nog wat eigen monsters overwinnen. Draken van het hardnekkige soort dat zich geniepig in je gedachten vast klauwt. Die ervoor zorgen dat je, als het erop aankomt, toch niet durft te doen wat je écht zelf wilt. De hoogste tijd voor de Drakentemmers om bij Joris het juiste vuur flink op te stoken! Geïnspireerd op de legende van ‘Joris en de Draak’ en de film ‘How to train a Dragon’ schakelt Joris en de Drakentemmers ongeremd van panische prinsessen naar een stoere bootcamp voor Drakentemmers in spé. Na Koning Arthur, Robin Hood en Peter Pan is Joris de nieuwste held, die bij Het Laagland een verrassend eigen ‘smoel’ met een actuele betekenis krijgt. regie: Inèz Derksen | spel: Joris Erwich, Karlijn Hamer, Lennart Monaster, Gijs Nollen, Folmer Overdiep

HEARTBEAT

MULTIDISCIPLINAIR

HeartBeat is de nieuwe, prikkelende voorstelling die philharmonie zuidnederland samen heeft ontwikkeld met dansgezelschap Project Sally en Kunstbalie. Een wervelende voorstelling waarin dansers, musici en leerlingen op zoek gaan naar hun eigen heartbeat. In de voorstelling volgen de leerlingen een jonge danser die geen heartbeat heeft. Wel ritme maar geen hart: het klopt niet. De leerlingen beleven zijn hartstochtelijke tocht naar zijn hart mee, deels door zelf te participeren. Zo daagt de voorstelling leerlingen uit om te onderzoeken waar hun hart sneller van gaat kloppen. En stelt soms ongemakkelijke vragen: wat gebeurt er als je geen heartbeat hebt en als je die wel hebt durf je je daar dan over uit te spreken? Durf je van binnen te voelen hoe het ritme je pakt of hoe de diepe klanken van een cello je raken? De uitwerking van het thema leidt tot een hartstochtelijk concert met muziek en dans. Hierbij gaat het om het samenspel van dansers en musici, ieder met hun eigen instrument. Leerlingen onderzoeken en vertolken hun eigen heartbeat tijdens de voorbereidende lessen en op de concertdag. Een dynamisch podiumbeeld met bijzondere projecties, die de hartslag volgen, draagt bij aan de totaalbeleving van dit bijzondere concert. Een prachtig samengaan van de dans van de muziek en de muziek van de dans. Dit concert wordt aangeboden in samenwerking met concertzaal Tilburg.

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 9981

OP ONDERZOEK

DANS

Proefjes, experimenten en onderzoek zijn belangrijke onderdelen van de natuurwetenschap. Hierover kunnen we in veel boeken lezen, maar we kunnen het ook zelf ervaren. Ook kinderen hebben een natuurlijke drijfveer om op onderzoek uit te gaan en willen te weten komen hoe de wereld in elkaar zit. Daarom gaan wij in deze workshop zelf onderzoeken en experimenteren: Wat kunnen wij met zwaartekracht? Kunnen we van onze lichamen een brug bouwen? Hoe werkt evenwicht? Kunnen twee kinderen aan elkaar ‘hangen’ zonder om te vallen? Na een energieke opwarming experimenteren de kinderen met behulp van een aantal dansimprovisatie-opdrachten en ervaren zelf een aantal natuurwetten. Centraal staan samenwerking, inbreng van eigen creativiteit en plezier in bewegen. Doelgroep: groep 6, 7 en 8

24 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2017 | 2018


SCHIPPERS & VAN GUCHT – WAT ER DRAMA GEBEURDE TERWIJL DE MUSSEN DE POLKA DANSTEN Een meisje wacht na schooltijd op haar moeder. Ze is veel te laat. Of is ze haar kind vergeten? Dat kan gebeuren. Maar het wachten duurt wel lang en de paniek slaat langzaam toe. Het meisje praat over zichzelf en over de wereld om haar heen: denk jij soms ook dat niemand naar je luistert? Heb je ooit wormen gegeten? Als je een bang vogeltje op de stoep zou vinden, is het dan beter om er snel of traag naartoe te lopen om het te redden? Zijn mieren stom? Hebben vissen hersens? Waar is mijn moeder… Waar? Ben? Je? De tegendraadse theatermakers Schippers&VanGucht werden geprikkeld door de directe en fantasierijke schrijfstijl van de Nieuw-Zeelandse (toneel)schrijfster, performer en stand-upcomedian Jo Randerson. Op basis van haar verhalenbundel The Spit Children schrijft Randerson deze radicale kindermonoloog.

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | ma 30 oktober 2017 Duur | 1 uur aanvangstijd in overleg Plaats | studio theaters tilburg Kosten | € 4,50 inclusief een gratis workshop of lesbrief (n.t.b.) van het gezelschap Aanbieder | Theaters Tilburg Bestelcode | 10959

regie: Jellie Schippers | spel: Janne Desmet Gwen Sengers, educatie: “Echt een juweeltje. Ze is lief, fantasierijk, ontwapenend, zielig, irritant, maar bovenal mateloos echt. Wat moet ze ánders als haar moeder haar vergeet?” De Morgen: “Tot die unieke enscenering zich laat voelen (…) met de boom die water huilt en het podium in een grote plas verandert – tot alle grenzen tussen stand-up en theater (…) worden weggevaagd.”

GROEP 8-VOORSTELLING ‘DOEI!’

DRAMA

‘Het einde van groep acht is in zicht. Nog even en dan moet je afscheid nemen. Je vindt het jammer, maar tegelijkertijd heb je ontzettend veel zin in het brugklaskamp. Wel balen dat je beste vriend niet naar dezelfde school gaat. Moet je eigenlijk een afscheidsfeestje geven? Nog heel even en dan ben je niet meer de oudste van de school, maar de jongste…’ Theaterduo Signatuur Onbekend heeft een speciale groep 8-voorstelling over afscheid. Iedereen beleeft het schoolverlaten op zijn eigen manier. Waar de ene uitkijkt naar een nieuw begin zou de ander het liefst voor altijd op de basisschool willen blijven. Hoe ga je hier samen mee om? Het thema afscheid komt op een komische manier aan bod en leerlingen krijgen tips voor een goede start op de middelbare school.

TIJDCAPSULE

CULTUREEL ERFGOED

We leven op het moment in roerige tijden: Brexit, de vluchtelingen stromen, opkomend extreem rechts, terroristische aanslagen, intolerantie, manipulatie, klimaatverandering, enz. Kinderen leven beduidend anders dan de kinderen van 50 jaar geleden. Zou het niet interessant zijn om de tijd van nu op te laten tekenen door kinderen, zodat er een helder beeld ontstaat van de periode waarin we ons nu bevinden, gezien door de ogen van een kind?

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 50 minuten Plaats | Op school Kosten | € 395,-- per voorstelling Aanbieder | Theatergroep Signatuur Onbekend Bestelcode | 9203

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur ; in 2x 1 uur. De leerkracht begeleid de opdracht tussentijds zelfstandig Plaats | Op school Kosten | € 55,-- per uur, exclusief materialen, reistijd en reiskosten Aanbieder | Maritée Onderdenwijngaard Bestelcode | 11063

De waarde van het alledaagse wordt niet zozeer bepaald door goederen, dan wel door documenten, foto’s van de mensen die de tijdcapsule hebben gemaakt, de omschrijving van de levensstijl en de omschrijving van het tijdsbeeld. Kortom de inhoud van de tijdcapsule krijgt historische, antropologische en archeologische waarde. Welke vorm de tijdcapsule gaat krijgen wordt in overleg bepaald en ook waar en hoelang hij bewaard gaat blijven. Deze workshop kan ondersteund worden door taal-, geschiedenis-, aardrijkskunde-, biologie-, maatschappijleer-lessen. Als beeldende toevoeging wordt er een robot getimmerd.

JUWEELTJES

25


Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | 3 uur per groep, kleutergroepen 90 minuten. Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief materiaal- en reiskosten Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 9669

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | Gemiddeld 2,5 uur per groep Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief materiaal- en reiskosten Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 9523

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | 2 uur en 30 minuten , voorkeur voor 2 groepen per dag. Deze kunstklas wordt begeleid door twee vakdocenten. Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur per vakdocent, exclusief materiaalkosten. Deze kunstklas vergt veel voorbereiding daarom rekenen we hiervoor 1 uur extra. Kinderkunstklas zorgt voor de materialen en vooraf krijgt u een handleiding met beeldmateriaal. Aanbieder | Kinderkunstklas Bestelcode | 9387

Domein | Wetenschap en techniek Groep | Hele school Datum | Wordt bekend gemaakt. Eind 2017 of einde schooljaar 2017/2018 Duur | 45 minuten Plaats | Op een nader te bepalen plek in Tilburg Kosten | € 1,50 per leerling Aanbieder | Wiersma & Smeets Bestelcode | 10593

LINKE SOEP DIE PLASTIC TROEP!

MULTIDISCIPLINAIR

We leven in het plastic tijdperk. Met grote hoeveelheden wordt plastic geproduceerd en met grote hoeveelheden wordt het weer weggegooid. Op straat komen we allerlei afval tegen. En dat afval belandt uiteindelijk allemaal in het milieu. Denk maar aan de plastic soep in onze mooie oceanen. In dit schoolbrede project willen we de leerlingen bewust maken van afval in het milieu. Door middel van een PowerPoint, aangepast op de verschillende leerjaren, beleven we een reis door het afval en de gevolgen voor de natuur. Het thema wordt in iedere groep vanuit verschillende invalshoeken beeldend belicht, zodat er uiteindelijk een overzichtstentoonstelling ontstaat over afval, gemaakt door de hele school en leerzaam voor de hele school! Interessante en actuele kunst, een verscheidenheid aan technieken en een diversiteit aan ideeën en resultaten. Afval wordt verheven tot bewust makende kunst! Weg met die troep, ik lust geen plastic soep!

HEEL DE SCHOOL SCHILDERT!

BEELDEND

Een schoolbreed schilderproject voor groep 1 t/m 8. Iedereen doet mee. Per groep of per leerjaar wordt een schilderworkshop aangeboden, met als uitgangspunt een beroemde kunstenaar. Afhankelijk van het leerjaar bekijken we onder andere de kunstenaars; Pablo Picasso, Gustave Klimt, Jackson Pollock, Sonia Delauney, Klaas Gubbels, Vincent van Gogh, Karel Appel, Piet Mondriaan, Keith Haring, Joan Miró, enzovoorts. Zo divers als deze kunstenaars zijn, zo divers zijn ook de workshops, de technieken en zo divers worden ook de resultaten. Een mooie manier om de school in een mooi schilders tenue te steken en de muren te versieren met de bijzondere kunststukken! De workshops duren gemiddeld 2,5 uur per groep.

DE CREATIEVE EN MUZIKALE UITSPATTING! ACTION PAINTING

BEELDEND

Een kunstklas waarbij ieder kind uit de verf komt. Heb je altijd al zin gehad om met jouw groep helemaal los te gaan met verf? Tijdens deze kunstklas kan dat. Schilderkunst in actie oftewel ‘action painting’; druppel, gooi, rol, spuit en creëer een bijzonder kunstwerk zoals de beroemde kunstenaar Jackson Pollock dat deed. We luisteren naar muziek en geïnspireerd hierdoor ontstaat er een uniek kunstwerk waarbij je net zolang door kunt gaan tot dat jij tevreden bent over het eindresultaat. Deze kunstklas is ook erg geschikt voor het maken van een spetterend decor in korte tijd. Een kunstklas waarbij iedereen zeker uit de verf komt. Kortom, een mooie manier om ieder kind bij zijn eigen creatieve kracht te laten komen.

HET POP UP LICHTMUSEUM

MULTIDISCIPLINAIR

In de loop van komend schooljaar gaan meesterknutselaars en theatermakers Wiersma & Smeets hun nieuwste project uitproberen: het Pop Up Lichtmuseum. Ze zoeken hiervoor proefpubliek uit alle niveaus van het primair onderwijs. Het Pop Up Lichtmuseum is, wat de naam zegt, maar ook veel meer. Je kunt er in rondkijken en je verbazen over de vele wonderlijke uitvindingen die Moniek Smeets en Bram Wiersma gedaan hebben met licht en (meestal) beweging. Maar je kunt er ook spelen en onderzoeken met allerlei interactieve lichttoestellen, er zijn korte voorstellingen met én zonder spelers en bovendien kun je zelf een kleine lichtvoorstelling maken, alleen of met anderen. Wiersma & Smeets hebben dit museum een paar keer opgebouwd voor speciale gelegenheden. Nu willen ze er een permanent museum van maken, dat rond

26 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2017 | 2018


kan reizen. Om uit te proberen wat de beste attracties zijn per leeftijdsgroep, gaan ze op een nog niet bekende plek een proefmuseum opbouwen waar schoolkinderen in kleine groepjes langs kunnen komen om te helpen bepalen wat er mee gaat reizen en wat niet. Ook wordt in die tijd aan lesmateriaal gewerkt. Vermoedelijke testperiode: november/december 2017 of april t/m juni 2018. Op de link http://www.wiersma-smeets.eu/index.php?pid=127 zijn filmpjes te bekijken van de laatste versie van het Lichtmuseum.

ONBEKEND MAAKT ONBEMIND

BEELDEND

Cultuurprogramma voor de hele school. Dit programma is er vooral op gericht om de diverse culturen, aanwezig in ons land te leren kennen, met als doel angst voor andere culturen uit de wereld te helpen. In iedere groep wordt een andere cultuur belicht. Diverse Culturen die in Nederland aanwezig zijn, worden in de lessen behandeld. Wat zijn de gewoonten, hoe wordt er geleefd, welke godsdienst wordt er beleden, hoe zien de kunstuitingen uit het land van herkomst eruit. Deze kunstuitingen vormen de inspiratiebron voor de beeldende lessen. In elke groep maken de leerlingen een individueel kunstwerk, geïnspireerd op de kunstuitingen van het land waarvan de cultuur in de klas wordt behandeld.

KUNSTLAB@DEWARANDE I.S.M. FUNDAMENT

BEELDEND

Bomen over Kunst en scheppen in het bos Begin het schooljaar met Kunst in het bos. Van 27 augustus t/m 24 september 2017 zijn er van 10 beroemde kunstenaars beelden te zien in park De Oude Warande. Kunstlab gaat samen met de klas op ontdekkingstocht naar deze beelden die speciaal voor deze plek zijn gemaakt. Het thema is natuur, maar is dit park wel zo natuurlijk omdat alles is door mensen aangelegd? Dus wat is eigenlijk natuur? Dat gaan we onderzoeken samen met de kunstwerken die er te zien zijn. Ergens in het bos gaan we ook zelf aan de slag en maken een kunstwerk met ‘natuurlijke’ materialen. We bieden dit programma aan in samenwerking met Fundament Foundation. Naast de boswandeling met workshop wordt ook een lesbrief voor in de klas ontwikkeld. Neem voor meer informatie contact op met kunstlab@taborsky.nl.

GEVRAAGD: ZACHTE HANDJES EN ZACHTE MATERIALEN

BEELDEND

Handwerken is weer cool Breien, (vinger)haken, weven, borduren en macramé zijn weer helemaal terug. We gaan textiel verwerken, zoals stof, wol, garen, kantjes, plantaardige vezels, plastic, enz. Kinderen kunnen indien gewenst, kennis maken met de beginselen van het weven, borduren, (vinger)haken en breien. Ze leren allerlei (oude) handwerktechnieken, zoals naaien, plooien en vouwen, borduren, appliceren, enz., waarmee stof kan worden bewerkt en versierd. Zo worden spelenderwijs handigheden voor later geleerd, zoals het repareren van kleding en het aanzetten van een knoop. Met verschillende textiele materialen en de bovenstaande handwerk technieken, gaan we een werkstuk maken (onderwerp in overleg). Kinderen die nog nooit met textiel hebben gewerkt, kunnen ook meedoen, want we leren allemaal nieuwe dingen. En voor jongens is het ook leuk, want de meeste modeontwerpers zijn immers mannen. Wat het oplevert? Aandacht, rust en gezelligheid.

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | 2 uur; in 2 x 60, de leerkracht begeleidt de opdracht tussentijds zelfstandig Plaats | Op school Kosten | € 55,-- per uur, exclusief materiaalkosten, reistijd en reiskosten Aanbieder | Maritée Onderdenwijngaard Bestelcode | 11083

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | 27 augustus t/m 24 september 2017 Duur | 2 uur (eet)pauze is mogelijk in overleg Plaats | De Oude Warande, Tilburg Kosten | € 200,-- Voor een klas van ongeveer 30 kinderen (15 kinderen per groep, 2 wandelingen en 2 workshops. incl. materiaal) Aanbieder | Kunstlab Bestelcode | 11059

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | 1 uur of meer in overleg Plaats | Op school Kosten | € 55,-- per uur, exclusief materialen, reistijd en reiskosten Aanbieder | Maritée Onderdenwijngaard Bestelcode | 10935

JUWEELTJES

27


Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | , afhankelijk van de vraag Plaats | Op school Kosten | € 60,-- exclusief materiaalkosten Aanbieder | Kinderkunstklas Bestelcode | 10023

Domein | Natuur- en milieueducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten. Programmaduur is altijd in afstemming Plaats | Op school of elders Kosten | € 40,-- + eventuele materiaalkosten Aanbieder | Natuurpedagoog Bestelcode |9969

DE VISIE VAN UW SCHOOL IN BEELD

BEELDEND

Heeft uw school een visie die jullie graag op een beeldende manier willen uitdragen zodat het duidelijk is waar jullie als school voor staan? Kinderkunstklas komt graag vrijblijvend bij u langs om samen te kijken hoe we de visie van de school op een originele manier kunnen visualiseren. Leren met je hart, hoofd en handen? Of misschien wel de kernwaarden van de school; vertrouwen, zelfstandigheid en reflectie? Welke visie het ook is, in een vrijblijvend gesprek bespreken we de mogelijkheden en maken wij een creatief plan dat we samen met de kinderen gaan uitwerken.

NATUUREDUCATIE BINNEN EN BUITEN

NATUUR- EN MILIEUEDUCATIE

Kinderen en volwassenen, jong of wat ouder; allemaal worden we blij van het horen van vogels, het opkomen van de zon en de frisse lucht. En dat kunnen we goed gebruiken. Ook is natuureducatie een leerzame afwisseling en welkome aanvulling op jouw lessen. Wanneer kinderen buiten zijn en bewegen neemt pesten en verveling bewezen af, wordt de concentratie bevorderd en de stof goed opgenomen!! Bij De Natuurpedagoog krijg je daarom maatwerk. Geen school of kind krijgt een zelfde handleiding of behandeling. Al diverse scholen en ervaringen werden opgedaan (zie www.natuurpedagoog.nl). Eerder ontwikkelde De Natuurpedagoog al EducatiePit - een groen-pedagogisch lespakket. Vanuit de ervaring werd deze geschreven met succes. Waarna werd besloten dat iedere school een eigen vraag en behoefte heeft die afstemming en wederhoor vraagt. Leren door zelf te ontdekken, proefjes doen, knutselen, bewust zijn over het milieu en duurzaamheid bijbrengen. De keuzes zijn divers. Een kort programma binnen of een langer programma buiten? We bespreken samen de behoefte van jullie kinderen. Dan pas worden de lessen beschreven! Vragen of ook graag meer informatie? Dat staat altijd vrij. Of doe eens navraag bij andere scholen over hun tevredenheid of mening: bijvoorbeeld bij Basisschool De Elzen, Wandelbos, Fatima (Tilburg) of De Sprankel (Haaren) en St.Jozef de Eenbes (Geldrop).

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | In overleg, afhankelijk van de wensen van de school Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per kunstenaar, per uur, exclusief materiaal- en reiskosten Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 9735

MET ZO’N PRACHTIGE WAND, HAAL JE DE KRANT!

BEELDEND

Jullie visie, jullie motto, jullie naam en zijn betekenis in beeld. Als mooie schildering over de buitenmuren verdeeld. Laat zien, als school, waar je voor staat, Ook aan de buitenkant, zodat het niemand ontgaat. Een opvallende muur op jullie pand, Wordt omgetoverd tot een prachtige wand. Een schildering rechtstreeks op de muur of op panelen, Uniek voor jullie school en niet één zoals zovelen.

28 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2017 | 2018


kinderboekenweek APPEL

DRAMA

Een associatieve theatervoorstelling rondom het thema lezen Appel worstelt met lezen. Ze vecht zich door haar boek heen, maar langzaam ontdekt ze dat het verhaal haar meer boeit dan ze denkt. Ze ontmoet diverse herkenbare figuren en zo wordt ze verleid om verder te lezen. Deze voorstelling is gemaakt door Anneke Vorselaars met studenten van de MBO – opleiding voor Artiest van het ROC Tilburg, school voor Kunst, Cultuur en Media, door middel van persoonlijke ervaringen met leren lezen, literatuur-onderzoek en improvisaties. Elk schooljaar wordt de voorstelling aan het thema van de Kinderboekenweek aangepast en door een nieuwe cast voor publiek gebracht. De voorstelling heeft tot doel om lezen op een andere manier onder de aandacht te brengen.

GRIEZELFEESTJE

MUZIEK

Een feestje waarbij de rillingen over je rug lopen. Eerst zingen we de uitnodigingen waarin staat wanneer het feestje zal plaatsvinden. Als iedereen op het feestje is aangekomen, maken we zelf griezelfeestmuziek en nemen deze op om te kunnen afspelen tijdens de griezelspeurtocht door het griezelbos. We toveren er op los en natuurlijk wordt je ook thuisgebracht… op een bezemsteel!

GRIEZELEN MET TROLLEN EN HEKSEN

DANS

Roeren, roeren in de kom Heksen dragen neuzen krom Draai de lepels twee keer om Dikke trollen slaan de trom. Heksen roeren in de ketel, spoken zweven door de lucht en de trollen stampen door het struikgewas. Psst!... Wij gaan stiekem een kijkje nemen in het griezelige heksenbos. Als wij maar niet ontdekt worden. Deze fantasierijke dansworkshop sluit aan bij de creativiteit, fantasie en natuurlijke bewegingsdrang van kinderen. Doelgroep: groep 1-2 en 3

DE GROTE KINDERBOEKENSHOW

MUZIEK

Een interactieve muzikale voorstelling over reizen door boeken en verhalen, over lezen en letters. Bij voorkeur te boeken rondom de kinderboekenweek. Een sprankelende muziekvoorstelling over lezen en letters. Wat is het nut van lezen? Hoe maak je een woord? En zit er ook muziek in een boek? Lieve en Louise zijn de showmasters van de Grote Kinderboekenshow. Wervelende taalspelletjes en liedjes wisselen elkaar af. Maar dan wilt Lieve op reis. Wat neem je dan mee? Allemaal gekke instrumenten, een paarse opblaasboot en... een boek! Louise leert Lieve waarom je met een boek nooit alleen bent en je de mooiste avonturen kunt beleven. Je hoeft eigenlijk helemaal niet eens op reis! Met een boek kom je overal.

Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw Datum | In overleg Duur | 30 minuten. Kinderen mogen na afloop altijd nog vragen stellen aan de spelers Plaats | Op school Kosten | € 150,-- (exclusief 6 % BTW), reiskosten € 0,40 per km vanaf Tilburg Aanbieder | Impresariaat ROC producties Bestelcode | 9245

Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw Datum | In overleg Duur | 45 minuten per groep Plaats | Op school Kosten | € 45,-- per groep Aanbieder | Lekker zingen producties Bestelcode | 9167

Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw Datum | In overleg Duur | 45 minuten Plaats | Op school Kosten | € 45,-Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 10111

Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw Datum | In overleg. Voorkeur donderdagochtend. Speciaal geschikt rondom de kinderboekenweek Duur | 45 minuten arriveren, uitladen en opbouwen van de voorstelling duurt 60-75 minuten. De voorstelling zelf duurt 45 minuten Plaats | Op school, in een speelzaal Kosten | € 600,-- ; € 800,-- bij 2 voorstellingen op 1 dag op dezelfde school. Maximale wachttijd tussen 2 voorstellingen 120 minuten Aanbieder | Louise Donker Bestelcode | 9663

De doelstelling is middels muziek de interesse voor lezen en boeken bij jonge kinderen stimuleren. Het is een eerste kennismaking met letters, lezen, literatuur, boeken, gedichten, liederen en eventueel schrijvers en tevens een eerste kennismaking met muziekinstrumenten, want de ontwikkeling van taal en muziek gaan hand in hand. Voor de beginnende lezer is de doelstelling herkenning van letters en woorden en het reproduceren daarvan. Zowel zelf lezen als voorgelezen worden komen

kinderboekenweek

29


aan bod. Daarnaast wordt een verbinding gelegd tussen muziek en literatuur, middels het luisteren naar, en zelf zingen van gedichten van bekende kinderboekenschrijvers die op muziek zijn gezet. Dit alles wordt ondersteund met een uitgebreide instrumentenparade, waarbij kinderen instrumenten uit de eigen omgeving leren kennen. Overal zit muziek in, ook in een pannendeksel en een fietspomp. Kinderen die zingen, ervaren de betekenis van de tekst vanuit hun eigen belevingswereld. Meer dan wanneer zij diezelfde tekst lezen of schrijven. Meezingen is een belangrijk onderdeel van de voorstelling. Door middel van afbeeldingen, ondersteunende beweging, herhaling en melodie nemen de leerlingen de behandelde teksten goed in zich op en zullen zij deze teksten, letters en woorden vanuit hun eigen belevingswereld ervaren, waardoor het zal beklijven. Voor kinderen met een taalachterstand is deze voorstelling goed te volgen, omdat er veel wordt gewerkt met herhaling, beweging en afbeeldingen. Voorstelling ‘ De grote kinderboekenshow’ zal worden gespeeld door het muzikale duo Lieve Louise en de Fanfare. Tweestemmige zang, gitaar, piano, percussie, accordeon, en een fietspomp! Maximaal 130 kinderen per voorstelling. Groep 1 t/m 3.

Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw, Middenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten Plaats | Op school Kosten | € 59,-- Workshop is exclusief materiaalkosten Aanbieder | Bakfietsjuf Bestelcode | 9463

Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw, Middenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur tot 2 uur, afhankelijk van wens en groepsgrootte van de school Plaats | Op school Kosten | € 55,-- per uur inclusief materialen Aanbieder | YOGA JOL Bestelcode | 9347

Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw, Middenbouw Datum | In overleg Duur | 45 minuten Plaats | Op school Kosten | € 530,-- 1 voorstelling op 1 dag incl reiskosten en BTW, 2e voorstelling op dezelfde dag € 265,-Aanbieder | Het Verteltheater Bestelcode | 10129

FROMMEL MONSTER

BEELDEND

Een frommel monster van draden en wol is een creatieve workshop voor het jonge kind. Het prentenboek ‘een monster te veel’ van Annemarie van Haeringen wordt hierbij gebruikt. In het boek wordt razendsnel een gebreid monster uitgerafeld. Ja... en wat doe je dan met al die wol? Daar kan je heerlijk mee spelen en ontzettend van in de knoop raken. Kinderen maken in deze workshop hun eigen monster met hamer en spijkers en uiteraard heel veel wol. Deze workshop sluit aan bij de Kinderboekenweek van 2017 Gruwelijk Eng!

BOEKEN EN KINDERYOGA

MULTIDISCIPLINAIR

Ervaren, ademhalen en bewegen met een prentenboek als uitgangspunt. Beleef het prentenboek door middel van yogahoudingen, ademhalingsoefeningen, ontspanningsoefeningen, concentratieoefeningen, partner- en groepshoudingen, visualiseren / mediteren. Op maat maak ik een yogales rondom een door uzelf gekozen (prenten)boek. Het boek wat centraal staat bij de kinderboekenweek maar ook een boek wat u gebruikt bij andere thema’s kan een aanleiding zijn om mij te boeken. Kinderyoga is: prikkels buiten sluiten / ontspannen / sterk worden / geeft energie / aarden / geeft zelfvertrouwen / plezier hebben en genieten van jezelf en de ander.

MARJO DAMES - SPIN EN SPOOK 4+

LITERATUUR

Een griezelige verteltheatervoorstelling voor kinderen vanaf 4 jaar. Naar het gelijknamige boek van Suzan Peeters en Claudia Verhelst. Een verhaal over bang zijn en over vriendschap sluiten met je monsters. Tim is bang in het donker, bang voor griezels en spoken. Volgens zijn moeder bestaan die alleen maar in je hoofd. Maar op een avond komen een echte Spin en een echt Spook hem plagen. Na de eerste schrik blijken ze eigenlijk wel grappig te zijn. Ze moeten niezen van het huisstof en ze mopperen op elkaar. Ze zijn eigenlijk heel erg bedroefd omdat niemand langer dan 1 minuut bang voor ze is. Dan verzint Tim een plan om hen te helpen. Of zijn moeder daar blij mee is ? Met poppen en schaduw-spel. Leeftijd vanaf 4 jaar. Marjo Dames vertelt haar verhalen op eigenzinnige theatrale wijze. Ze kruipt in de huid van de personages en omlijst met accordeonmuziek. Met weinig middelen worden er boeiende voorstellingen neergezet. meer informatie http://verteltheater.nl/voorstellingen/spin-en-spookverhalenvertelster-marjo-dames/

30 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2017 | 2018


TEKEN EN SCHILDER BEELDEND JE EIGEN MONSTER Lekker aan de slag met (water)verf en op zoek naar monsterlijke vormen. Dat is wat we gaan doen in deze workshop. Wat maakt iets eng en griezelig? Hoe ziet nu dat monstervel eruit? Met krijt, kaars en zout komen we vast een zeker een heel eind om monsterlijke monsters te maken.

MIJN MONSTER EET PLASTIC

BEELDEND

Met berg verschillende soorten en kleuren plastic afvalzakken liggen te wachten oma het grote plastic monster. Leerlingen gebruiken de plastic zakken om een monster van bouwen. Door rijgen en wikkelen ontstaat een monster In deze les is er ruimte om te experimenteren met allerlei verschillende materialen. De moeilijkheidsgraad is afhankelijk van de leeftijd. Een leuke workshop voor de kinderboekenweek 2017: Gruwelijk Eng!

GRIEZELEN IN HET BOS

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten Plaats | Op school Kosten | € 59,-- per uur, exclusief materiaalkosten Aanbieder | Bakfietsjuf Bestelcode | 9469

MUZIEK

We lopen door het bos. Het is een beetje een eng bos. In de verte hoor je een spannend geluid… We gaan zelf spannende muziek maken en nemen deze op. Op die zelfgemaakte muziek lopen we daarna door dat enge bos. Zou de juf of meester er doorheen durven lopen? We sluiten af met een spannend lied. Deze workshop is geschikt voor groep 3 en 4.

LEKKER SPANNEND IN HET SPOOKHUIS...

DANS

“ Ik loop op straat in de duisternis. is hier een spook of heb ik het mis? ” Niet meteen omkijken, maar beweegt daar iets in de schaduw? Nog een klein stukje en dan zijn we bij het krakkemikkige, verlaten huis. Of wordt het toch nog bewoond? De leerlingen gaan op griezeltocht door het spookhuis. Sluipen, kruipen, schrikken... spannend gaat het zeker worden! Doelgroep: groep 4, 5 en 6

BOEKGRIEZELS

Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw, Middenbouw Datum | In overleg Duur | 90 Plaats | Op school Kosten | € 59,-- de kosten zijn exclusief materiaalkosten Aanbieder | Bakfietsjuf Bestelcode | 10383

BEELDEND

Laat je boek tot leven komen. Met het project Boekbeesten komen we in de klas en gaan met een oud boek aan de slag. In het kader van het thema van de Kinderboekenweek zullen de beesten wellicht erg griezelig worden. Wat gaan we doen? We vouwen, plakken, scheuren, snijden, verven een oud boek om tot een ‘levend’ boek, en wat er uit gaat komen? Geen idee!. Dat maakt de workshop des te spannender. Wil je een idee krijgen over de mogelijkheden? Bezoek de boekbeesten in Cultuurhuis Monopole.

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw Datum | In overleg Duur | 45 minuten per groep Plaats | Op school Kosten | € 45,-- per groep Aanbieder | Lekker zingen producties Bestelcode | 9169

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 10113

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur Plaats | Op school Kosten | € 50,-Aanbieder | Komoptidee Bestelcode | 11199

kinderboekenweek

31


Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur (act ca. 20-25 min. met aansluitend de doe-lezing van ca. 30 min.) Plaats | Op school Kosten | € 320,-- excl. BTW / parkeer- en reiskosten Aanbieder | Curiosityworld Bestelcode | 8485

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 3 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief materiaal- en reiskosten Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 9505

Domein | Wetenschap en techniek Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten Plaats | Op school Kosten | € 128,-- Per groep tot maximum van ca. 30 kinderen / excl. BTW, reis- en parkeerkosten Aanbieder | Curiosityworld Bestelcode | 10371

KINDERBOEKENWEEK MULTIDISCIPLINAIR GRIEZELS EN MYSTERIES (VOORSTELLING) Janine (Jeugdtheater Van Niks en Van Alles) en Sandra van Dam (Curiosityworld) werken nu ruim 3 jaar samen. Zo brengen we een ‘klokhuis-achtige’ formule, voorafgaand een act. Deze act introduceert, net als in het TV-programma zelf, het thema. Sandra’s lezing volgt. Zo wisselen we humor, beeld en inhoud op een aantrekkelijke manier af. Het hele jaar én in het bijzonder de Kinderboekenweek 2017, bieden wij het ‘klokhuisachtige’ formule aan over Griezels en Mysteries. Op een speelse en educatieve wijze wordt theater en wetenschap gecombineerd. We gaan griezelen en bezoeken mysterieuze plekken... Kinderen kunnen er hun hoofd over breken. Vragen over mysterieuze zaken uit de geschiedenis. Staat het zwart op wit? Hoe komt Nessie aan zijn naam en bestaat dat monster uit het Schotse meer echt? Dat prehistorisch monument van stenen vlakbij Salisbury. Wie bracht ze daar? En wie vertelt nu het ECHTE verhaal? Wat is een Zwart Gat, waarom spreken we over weerwolven bij Volle Maan en is er leven op andere planeten? Kortom, we gaan een spannende reis maken langs mysterieuze plekken op aarde en daarbuiten!

DROMENVANGERS VANGEN GRIEZELS!

BEELDEND

Een dromenvanger is een traditioneel object, afkomstig van de Indianen. Zij geloven dat het zelf maken en ophangen van een dromenvanger boven het bed nare dromen weert. Eeuwenlang al maken ouders dromenvangers om boven het bedje van hun kinderen te hangen. Men gaat ervan uit dat de hemel doorweekt is met dromen, goede dromen, maar ook slechte dromen. Tijdens de nacht worden de slechte dromen gevangen in het web en goede dromen kunnen ongehinderd hun doorgang in het centrum van de dromenvanger vinden en komen wel bij de dromer terecht. Met het spannende thema van de Kinderboekenweek ‘griezelen’ is een eigen dromenvanger boven je bed wel op zijn plaats. De griezels waar we overdag over lezen worden in de nacht gevangen in onze dromenvangers. Kun je de volgende ochtend zien of er eentje is langs geweest? Misschien wel. We maken onze eigen dromenvangers met de rondweeftechniek. Welke kleurcombinaties kies je voor een bepaalde uitstraling? Vele verschillende kleuren wol, dik en dun, zorgen voor een boeiend geheel. Met behulp van kralen, veren en pompons kunnen we de dromenvangers nog specialer en spannender maken. Laat die griezels maar komen. De workshop is gericht op groep 4 t/m 6.

KINDERBOEKENWEEK GRIEZELS EN MYSTERIES

TECHNIEK

We gaan in de Kinderboekenweek wetenschappelijk griezelen en ontdekken via de Bermuda Driehoek de griezels en mysteries Op Aarde, Onder Water en In de Ruimte. Diep in de zee zwemmen allerlei vreemde wezens rond. Sommigen geven licht, andere dieren hebben een grotere bek dan hun lijf. In het diepe meer van Schotland gaan we op zoek naar Nessie, bestaat hij echt of is hij nep? Na een bezoek gebracht te hebben aan Atlantis maken we Op Aarde een reis langs de mythes rondom spoken, heksen en geesten. Waar komen de verhalen vandaan en waarom is Stonehenge zo’n mysterieuze plek? We verlaten, tot slot de aarde en stijgen op naar de Ruimte. Hoe zat het ook alweer met het Gezicht van Mars, wat is een Zwart Gat en bestaat er leven op andere planeten? Kortom, we gaan een spannende reis maken langs interessante plekken met een serieuze knipoog naar de wetenschap. Aansluitend op de lezing volgt de workshop over Diepzeemonsters.

32 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2017 | 2018


DE MUZIKALE BOEKENKAST

MULTIDISCIPLINAIR

De muzikale boekenkast brengt elk gewenst kinderboek tot leven! Jeanpaul.cc heeft een concept ontwikkeld, waarmee een kinderboek tot leven komt in een interactieve voorstelling. Van een aantal boeken kunnen we al een mooie voorstelling uit de kast halen. Tijdens de voorstelling laten we zien én horen waarom lezen een mooie belevenis kan zijn! Er worden fragmenten uit een gekozen kinderboek gebruikt, waarbij de kinderen natuurlijk een actieve rol spelen. Er blijkt muziek in het boek te zitten en er is een muzikale afsluiting waaraan alle kinderen meedoen met verschillende instrumenten. Muziek, vertellen, theater, geluidseffecten, liedjes.

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten Plaats | Op school Kosten | € 350,-- ; twee voorstellingen op een dag € 550,--; drie voorstellingen op een dag € 750,-- (+ reiskosten) Aanbieder | Jeanpaul.cc Bestelcode | 10125

Dat kan voor elk kinderboek. JeanPaul maakt daarmee een programma en komt naar jullie school of bibliotheek om daar de voorstelling, voor kinderen vanaf groep 3, uit te voeren. Van een aantal boeken hebben we al een voorstelling klaar. We werken met groepen tot 60 kinderen (meer kinderen in overleg) in een programma van anderhalf uur. In het eerste deel van de voorstelling laten we zien én horen zien waarom lezen cool is. Het tweede deel worden fragmenten uit het gekozen boek gebruikt én gespeeld, waardoor bij de kinderen het enthousiasme wordt gewekt om het boek te gaan lezen. De kinderen werken met een metersgroot fotodoek waaraan d.m.v. een speciale techniek geluiden zijn gekoppeld. In het laatste deel van de voorstelling wordt het enthousiasme nog versterkt door mogelijkheden die de muzikale boekenkast biedt om samen muziek te maken, waarbij de kinderen dus volop meedoen.

GRIEZELS IN KLEI; HOE GAAT BEELDEND JOUW FANTASIE OM MET EEN VERHAAL? De boeken die we deze Kinderboekenweek lezen gaan over griezels. Maar iedereen maakt zijn eigen beeld bij een verhaal. Dat is zo leuk aan verhalen. Zij gaan een eigen weg in ieders fantasie. Hoe groot is de fantasie van een kind als zij een verhaal gehoord hebben? In hoeverre leven de griezels door als het verhaal afgelopen is?

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief reis- en materiaalkosten Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 10405

In deze les gaan we de griezels in de hoofden van de kinderen omzetten in beeld. Dat doen we met klei en enkele andere materialen als toevoegingen. Hoe ziet jouw griezel er uit? Heeft hij grote tanden? Of een lange neus? Zitten er in die neus dan twee ver openstaande neusgaten, waar misschien zelfs een beetje rook uit komt? Oei, dat klinkt al eng. Heeft hij grote oren, waarmee hij ieder klein geluidje kan horen? Dan moeten we maar heel stilletjes zijn. En dan hebben we het nog niet eens gehad over zijn bek en zijn klauwen! Hoe ziet de huid, de vacht er uit van jou griezel? Hiervoor bespreken we het begrip ‘textuur’ en passen dit toe in de werken. Daarnaast hebben we het over kleitechnieken, werken vanuit één stuk (de hoogte in) en alles wat met griezels en klei te maken heeft.

MONSTERS IN RELIëF BEELDEND De leerlingen maken met verschillende soorten papier ieder een eng monster. Papier scheuren, knippen en proppen. Welk papier is het meest geschikt voor het hoofd, haar, mond of ogen? Alles komt samen in een monsterlijk portret. Een deksel dient als basis voor deze eenvoudige en leuke workshop waar relief en gezichtskenmerken centraal staan.

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur en 15 minuten minimale afname van 2 workshops Plaats | Op school Kosten | € 59,-- per uur exclusief materiaalkosten Aanbieder | Bakfietsjuf Bestelcode | 9743

Een leuke workshop voor de kinderboekenweek 2017: Gruwelijk eng!

kinderboekenweek

33


Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur per klas Plaats | Op school Kosten | € 100,-- per klas Aanbieder | Thomas van Vliet Expressie Bestelcode | 9601

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur Plaats | Op school Kosten | € 330,-- inclusief materiaal Aanbieder | Krejakids013 Bestelcode | 11043

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 10115

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten (voor ongeveer 60 leerlingen) maximaal drie voorstellingen op één dag Plaats | Een speelzaal of gymzaal op school Kosten | € 350,-- ; twee voorstellingen op een dag € 550,--; drie voorstellingen op een dag € 750,-- (+ reiskosten) Aanbieder | Jeanpaul.cc Bestelcode | 8853

KINDERBOEKENWEEK RAP!

MUZIEK

De hele klas leert rappen. We beginnen met een spetterend optreden in de klas door de docent zelf, uitleg over het ontstaan van hip-hop en natuurlijk lekker mee bouncen op swingende muziek. Helemaal van deze tijd dus. De workshops worden met veel humor gebracht en de boodschap is luid en duidelijk: iedereen kan rappen. Het onderwerp is natuurlijk ‘GRIEZELEN’. Thomas gaat rappen met zijn ‘tweelingbroer’ op het digibord (als er scholen geen beschikking hebben over een digibord kunnen we gezamenlijk naar een passende oplossing zoeken). Binnen het thema word er een leuke show opgevoerd in de klas. De kinderen moeten namelijk helpen! De tweelingbroer van Thomas is per ongeluk beland in een griezelig huis met vampiers, weerwolven, heksen en zombies. Hoe moet hij zich tegen deze monsters verdedigen. Lukt het de kinderen om om tijd een rap te schrijven om de tweelingbroer van Thomas uit de penarie te helpen. Een griezelig leuke interactieve workshop.

WORKSHOP ANIMATIE: GRIEZELROBOT IN DE RUIMTE

BEELDEND

In deze workshop brengen we jouw GriezelRobot tot leven in de ruimte. Je gaat zelf een robot maken die ook echt kan bewegen. Hij gaat op avontuur in de ruimte, vliegend tussen de planeten en sterren die je zelf mag schilderen. Dit avontuur van GriezelRobot leggen we vast in een filmpje zodat je het aan iedereen kan laten zien. Krejakids013 en studio Droombeeld.

DANSENDE MUMMIES, ZOMBIES EN WEERWOLVEN

DANS

De meest soepele, meest swingende dansers? Dat zijn natuurlijk mummies, zombies en weerwolven. Denk maar aan Michael Jackson’s Thriller of aan de Adam’s Family. In deze dansworkshop laten we de leerlingen, o.a. door te werken met isolatie en ‘afgekapte’ bewegingen, ervaren hoe het is om net zo te bewegen als figuren uit horrorfilms. Doelgroep: groep 7 en 8

DE DANS VAN DE DRUMMERS

MULTIDISCIPLINAIR

De Dans van de Drummers is de spannende interactieve kindervoorstelling geïnspireerd op het gelijknamig boek van Hans Hagen. Door de voorstelling komt Afrika dichtbij en wordt het boek op een verrassende manier bij leerlingen tot leven gewekt. Kinderen worden meegenomen naar een klein dorpje in Afrika waar ze zien en meemaken hoe een dag uit het leven van een kind uit Afrika opstart. Delen van het boek en ervaringen van JeanPaul (voorheen De Zongofamilie) in Afrika worden gecombineerd met gezamenlijk trommelen door de kinderen. Het zal het kinderen stimuleren dit boek met interesse te lezen en nader te onderzoeken. De spectaculaire afsluiting bestaat uit het gezamenlijk muziek maken. De voorstelling kan een zelfstandig onderdeel zijn van het programma voor cultuureducatie op een school. Het leent zich echter ook bijzonder goed om in het kader van leesbevordering in te zetten. Er zijn lesopdrachten die vooraf en/of naderhand in de klas kunnen worden uitgevoerd. Ook is een grote tas met Afrikaanse gebruiksvoorwerpen en muziekinstrumentjes te leen om op de school al in de sfeer van de voorstelling (en Afrika) te komen.

34 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2017 | 2018


KINDERBOEKENWEEK

MULTIDISCIPLINAIR

Maatwerk werkt: voor leerlingen én leraren. Vind jij dat ook? Dan moeten we echt eens praten! Samen bedenken we iets dat werkt. Een workshop of project dat past. Maatwerk dus. Een plan dat geknipt is voor de Kinderboekenweek. Dat verbindt, verrast en verrijkt. Dat is de kunst. Onze kunst. Benieuwd naar voorbeelden uit de praktijk? Neem dan een kijkje op www.snens.nl en maak, onder andere, kennis met ‘KinderKunstLint’ en ‘Dichter / Kunstenaar’.

MONSTERS VAN KLEI

BEELDEND

Monsters in alle maten en vormen ontstaan als de kinderen met klei aan de slag gaan. Deze workshop is zowel geschikt voor de onderbouw als ook voor de bovenbouw. Bij het jonge kind ligt de nadruk op de fantasie en zullen we een monsterfamilie maken. Ze leren twee technieken en van hieruit maken ze zelf hun eigen monstergezin. Vanaf groep 5 maken we ‘Pinch pot’monsters. De basis van het monsterlijke schepsel is een duimpot. Vanuit hier werken we verder om het monster zo monsterlijk mogelijk te laten worden. Deze workshop sluit aan bij de Kinderboekenweek 2017 Gruwelijk Eng!

WAT EEN FEEST!

BEELDEND Heeft u iets te vieren? Dan is deze kunstklas een aanrader. Deze kunstklas wordt volledig aangepast aan de wensen en leerlijnen van de school. In overleg met de docenten wordt de kunstklas op maat gemaakt.

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | 1 uur minimaal: tijd in overleg Plaats | Op school Kosten | € 62,50 per uur inclusief btw, exclusief reis- en materiaalkosten Aanbieder | SNENS Bestelcode | 9061

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten minimale afname van 2 workshops Plaats | Op school Kosten | € 59,-- per uur, exclusief materiaalkosten Aanbieder | Bakfietsjuf Bestelcode | 9473

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | afhankelijk van de vraag Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief materiaalkosten. Vooraf krijgt u een handleiding met beeldmateriaal. Aanbieder | Kinderkunstklas Bestelcode | 9419

Van een korte workshop tot een schoolbreed project, alles is mogelijk. En omdat het feest is komt Kinderkunstklas vrijblijvend bij u langs voor een oriënterend gesprek.

PAS OP! DIT BOEK BIJT!!!

DRAMA

Een superspannende voorstelling met griezelig goede verhalen, verschrikkelijk enge versjes en kinderen die in boeken ‘verdwijnen’. Het griezelniveau wordt aangepast aan de leeftijdsgroep. Zo gaan de kleuters o.a. op stap met de Gruffalo en beleven de midden- en bovenbouwers o.a. het avontuur van De afgebeten vingers.

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | september/oktober 2017 Duur | 50 minuten Plaats | Op school / bibliotheek of theater Kosten | € 375,-- Maximaal 50 leerlingen per voorstelling. Per voorstelling extra op dezelfde dag + € 110,Aanbieder | Verteltheater Erwazzus Bestelcode | 10887

Theater ERWAZZUS brengt samen met de kleine en grote griezelmonsters uit het publiek verhalen tot spelen. Een verhaal komt tot leven en krijgt betekenis voor de kinderen door ermee te spelen. Ter voorbereiding op deze voorstelling ontvangt de leerkracht/instelling een uitnodigingskaart voor de kinderen. Voor evt. verwerking na de voorstelling ontvangt de leerkracht een lijst met de gebruikte boeken en liedjes uit de voorstelling. Per voorstelling tevens een boek cadeau passend bij het kinderboekenweekthema: GRIEZELEN.

kinderboekenweek

35


musea kunstlab Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | Hele schooljaar Duur | 2 uur; 1 uur rondleiding en 1 uur workshop Plaats | De Pont-museum, Tilburg Kosten | € 200,-- ; € 100,-- per groep (tot 15 kinderen) Aanbieder | Kunstlab Bestelcode | 10629

KUNSTLAB@DEPONT

BEELDEND

Kijken met je lijf, denken met je handen, maken met je hoofd Kunstlab ontwikkelt i.s.m. De Pont museum een programma waarbij kinderen hedendaagse kunst op een speelse manier verkennen. Kunst begrijpen door samen Kunst te beleven, erover te praten en zelf kunst te maken. Doordat iedereen anders kijkt en er geen goed of fout is, voelt elk kind zich vertrouwd om mee te doen. Het plezier in het scheppen en ontdekken staat voorop. Bij ons krijg je alleen verse producten d.w.z. bij iedere tentoonstelling ontwikkelen we een nieuw programma dat aansluit op de kunstwerken die te zien zijn. Met de kerndoelen als vaste ingrediënten; bewonderen en verwonderen, verwoorden en verbeelden, denken en doen. In overleg met de school kan dit mogelijk ook aansluiten op het thema waar de school mee werkt. Kijk eens op www.facebook.com/kunstlabT om een indruk te krijgen van onze Werkwijze. Onder begeleiding van twee kunstenaars gaan de kinderen samen op onderzoek door museum De Pont. In het atelier maken ze zelf een kunstwerk dat aansluit op wat ze hebben gezien. Voor een klas tot ongeveer 30 kinderen, voor 2 groepen (15 kinderen per groep) totaal 2 uur. Mocht je als school belangstelling hebben, neem dan contact op met kunstlab@ taborsky.nl. Dan houden we je op de hoogte van het aanbod. Ons programma is ook te boeken als: kunstlab@depont met workshop in de klas kunstlab@depont met lesbrief

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | 1 uur exclusief workshop in de klas n.a.v. lesbrief Plaats | De Pont museum en op school Kosten | € 100,-- voor 1 klas, 2 groepen van 15 kinderen en een lesbrief met workshop voor in de klas Aanbieder | Kunstlab Bestelcode | 11057

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | 2 uur en 30 minuten; 1 uur bij De Pont en 1:30 uur in de klas Plaats | De Pont museum en op school Kosten | € 240,-- inclusief materiaal Aanbieder | Kunstlab Bestelcode | 11055

KUNSTLAB@DEPONT MET LESBRIEF

BEELDEND

Onder begeleiding van twee kunstenaars gaan de kinderen samen op onderzoek door museum De Pont. In de lesbrief vindt de leerkracht de beschrijving van een workshop om na het museumbezoek in de klas zelf te doen.

KUNSTLAB@DEPONT MET WORKSHOP IN DE KLAS

BEELDEND

Onder begeleiding van twee kunstenaars gaan de kinderen samen op onderzoek door museum De Pont. Aanvullend op het bezoek maken de kinderen met Kunstlab in de klas een kunstwerk dat aansluit op wat ze hebben gezien en ontdekt.

36 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2017 | 2018


MUSEUM DE PONT

OP NAAR DE PONT SPEL - RONDLEIDING

BEELDEND

Ter voorbereiding op een rondleiding, kan op het digitale schoolbord met heel de klas het ‘Op naar De Pont-spel’ gespeeld worden. Aan de hand van filmpjes en hoorspelfragmenten kunnen kinderen ‘Pontjes’ en ‘Superpontjes’ winnen. Spelenderwijs komen kunstwerken én de huisregels voorbij. De opdrachten zijn wisselend van aard; van doen tot filosoferen en fantaseren. De winnende groep bepaalt welke route de rondleider zal gaan volgen tijdens het bezoek. De spelkoffer is gratis te leen en is geschikt voor kinderen vanaf groep 6.

HET BRONSKOFFERTJE

BEELDEND

Hoe worden de bronzen beelden in De Pont gemaakt? Deze speciale museumles bestaat uit een rondleiding door het museum en een workshop in het museumatelier onder begeleiding van een museumdocent die eveneens bronsgieter is. Inhoudelijk sluiten we aan bij beelden die op dat moment op zaal te zien zijn. Hierbij kun je denken aan Guido Geelen en Giuseppe Penone. De bronsgieter legt aan de hand van educatiemateriaal uit de bronskoffer precies uit hoe het allemaal werkt. Daarna gaat de groep zelf aan de slag met boetseerwas.

RONDLEIDING MET WORKSHOP IN DE PONT

BEELDEND

“Een rondleiding en workshop waarin de leerlingen kennismaken met Kunst van Nu” Kijken, ervaren en doen! Onder begeleiding van een museumdocent maken de leerlingen op een speelse manier kennis met kunst van nu. In overleg met de educatiemedewerker van De Pont wordt vooraf een prikkelend thema gekozen, zoals ‘story-telling’, ‘dromen’, of ‘Identiteit’ passend bij de collectie. Na de rondleiding gaan de leerlingen hun ervaringen verwerken in het museumatelier. Bij iedere grote tentoonstelling is er een nieuwe passende workshop.

BEELDENDE KUNST EN DANS

MULTIDISCIPLINAIR

Cross-over beeldende kunst en dans Een rondleiding mét workshop. Leerlingen vertalen beeldende kunst in een museum naar dans op een podium. Deze cross-over bestaat uit een theatrale warming-up, een rondleiding door museum De Pont en een dansworkshop waarin de leerlingen toewerken naar een korte presentatie. Door te reflecteren op de beeldende kunst via bewegingsopdrachten, wordt de kijkervaring in Museum De Pont versterkt. We laten de werken tot leven komen door er een eigen verhaal bij te maken en dat uit te spelen op een podium. De cross-over wordt gegeven door dansmaker en museumdocent Ischa Havens en Anke Spieringhs.

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur 2 weken voor het bezoek kunt u het spel gratis ophalen Plaats | Op school en in museum Kosten | € 40,-- per 15 leerlingen. Spelkoffer gratis bij afname van een rondleiding of museumles Aanbieder | Museum De Pont Bestelcode | 9133

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw, Docenten Datum | In overleg Duur | 2 uur rondleiding en workshop in atelier@depont Plaats | In museum De Pont Kosten | € 100,-- per vijftien leerlingen. Entree begeleiding en kinderen gratis (inclusief materiaal ) Aanbieder | Museum De Pont Bestelcode | 8869

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg via website Duur | 2 uur Combinatie van rondleiding van een uur en workshop van een uur Plaats | In museum De Pont Kosten | € 100,-- per 15 leerlingen, gratis entree. Kosten inclusief materiaal en drinken Aanbieder | Museum De Pont Bestelcode | 9157

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | 2 uur rondleiding inclusief dansworkshop Plaats | In Museum De Pont Kosten | € 100,-- entree gratis Aanbieder | Museum De Pont Bestelcode | 11379

musea

37


Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school, Docenten Datum | In overleg Duur | 2 uur 60 minuten rondleiding en 60 minuten workshop Plaats | In museum De Pont Kosten | € 100,-- per vijftien leerlingen. Entree begeleiding en kinderen gratis (inclusief materiaal ) Aanbieder | Museum De Pont Bestelcode | 8865

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school, Docenten Datum | In overleg via website Duur | 1 uur Alleen mogelijk van 10 tot 11 uur Plaats | In museum De Pont Kosten | € 90,-- Dit speciale theateraanbod geldt voor de hele klas; geen entree Aanbieder | Museum De Pont Bestelcode | 9131

BEELDEN GOOIEN

BEELDEND

Leerlingen worden levende standbeelden. Aan de hand van de glimmende reuzen van Thomas Schütte wordt een workshop gegeven. De leerlingen worden opgedeeld. De één wordt standbeeld, de ander mag hem bouwen. De derde maakt vervolgens een goede foto. Samen beslissen zij welke emotie zij graag in hun kunstwerk willen terug zien. Met aluminiumfolie wordt een leerling door de beeldenbouwers ingepakt. Zo krijgen we een levend standbeeld. Uiteraard presenteren de leerlingen aan het einde de beelden aan elkaar.

THEATERRONDLEIDING IN de pont: MULTIDISCIPLINAIR EEN VOORSTELLING VOOR HEEL DE KLAS De nacht van Merel Maak kennis met Merel, een scholiere die de nacht heeft doorgebracht in Museum De Pont! Vol verwondering deelt ze haar ontdekkingen met de jonge museum-bezoekers. Merel vertelt, danst en speelt met de leerlingen. De theaterrondleiding is een rondleiding én voorstelling in één, duurt een uur en is er voor heel de klas. Er kan slechts één theaterrondleiding tegelijk plaatsvinden en alleen voor openingstijd van 10 tot 11uur.

natuurmuseum brabant Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw Datum | 14 november t/m 5 december 2017 Duur | 1 uur Plaats | in het museum Kosten | € 4,50 per leerling / begeleider, speciaal schooltarief. Schoolabonnementen gratis Aanbieder | Natuurmuseum Brabant Bestelcode | 9273

Domein | Natuur- en milieueducatie Groep | Onderbouw Datum | Het hele jaar door te boeken, rechtstreeks via Natuurmuseum Brabant 013-5353935 Duur | 1 uur Plaats | In het museum Kosten | € 4,50 per leerling / begeleider (speciaal schooltarief). Schoolabonnementen gratis Aanbieder | Natuurmuseum Brabant Bestelcode | 9287

Domein | Natuur- en milieueducatie Groep | Onderbouw Datum | Het hele jaar door te boeken, rechtstreeks via Natuurmuseum Brabant 013-5353935 Duur | 1 uur Plaats | In het museum Kosten | € 4,50 per leerling ; schoolabonnementen gratis Aanbieder | Natuurmuseum Brabant Bestelcode | 9105

AAP NOOT PIET

CULTUREEL ERFGOED

Dit jaar kunnen we jullie voor de laatste keer verblijden Met een Sint-special in een spannend jaargetijde. Deze mix van Sinterklaas en een scheut natuur belooft een bijzonder museumavontuur. Zorg er voor dat Sint dit jaar niet stilletjes jullie school voorbijrijdt. En plan je bezoek aan het museum op tijd…

KIKKER IS HIER

CULTUREEL ERFGOED

Je kunt met je hele schoolklas (groep 1 en 2) op bezoek komen bij Kikker. Aan de hand van de wereldberoemde boeken, waarin deze groene held op zwemvliezen de hoofdrol speelt, komen acht sociaal-emotionele thema’s aan bod. Ben jij weleens bang, of blij of boos en hoe kun je zien of iemand anders dat is? Wat lukt beter als je het samen doet? En als Kikker en Eend verliefd worden, komen daar dan kwakende kindjes van? De thema’s worden op speelse wijze gepresenteerd, en natuurlijk voorzien van een groen kikkerrandje- want dat Kikker in Natuurmuseum Brabant is geland, zul je weten. En dat alles in een bijzonder decor, want een beetje fan van Max Velthuijs ziet al vlug dat zijn tekeningen tot leven zijn gekomen in de zaal.

LEVEN IN DE IJSTIJD!

CULTUREEL ERFGOED

Hoe koud hebben mensen het vroeger gehad in de IJstijd? Voel zelf welke huid je wilt als kledingstuk of tentdoek. Maak een steenmannetje, sjouw met de hele klas manden met botten of naai kleding met een draad van pees, die je snijdt met een scherpe steen. Kortom: tijdens deze workshop ervaren kinderen de IJstijd met hun zintuigen, terwijl ze onderweg –sluipend tussen besneeuwde rotsen- ook nog veel oppikken over de bewoners, dieren en planten van lang geleden. In de opdrachten zijn naast natuurkennis ook motorische ontwikkeling en sociale vaardigheden (samenwerken) belangrijk om te overleven in die barre tijd.

38 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2017 | 2018


BOS

NATUUR- EN MILIEUEDUCATIE

De jongste leerlingen (4-8 jaar)hebben nu ook hun eigen ontdek- en onderzoeksplek in het museum- en wat voor één. In BOS (Beleef Ontdek Samen) draait alles om de seizoenen- zoveel zelfs, dat de zaal vier keer per jaar met het jaargetijde mee verandert. De opdrachten hebben de thema’s van het seizoen en prikkelen alle zintuigen. hier is de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen het uitgangspunt. In de knusse zaal vol mooie materialen en een spannende projectievloer kunnen ze experimenteren, samenwerken en al hun zintuigen aan het werk zetten.

Domein | Natuur- en milieueducatie Groep | Onderbouw Datum | het hele jaar door te boeken (let wel op wisseling van de seizoenen) Duur | 1 uur Plaats | in het museum Kosten | € 4,50 per leerling/begeleider (speciaal schooltarief). Schoolabonnementen gratis Aanbieder | Natuurmuseum Brabant Bestelcode | 9589

Voor groepen 1-2 wordt BOS als onderdeel van een parcours aangeboden, in combinatie met Kikker. In beide zalen zijn de kinderen 30 minuten bezig. De kinderen uit de groepen 3/4 blijven drie kwartier in BOS en gaan samen aan de slag. Voor de begeleiders is een actieve rol weggelegd: voor het begeleiden van de groepjes, het meezoeken naar de antwoorden of het bewaken van de tijd.

LEER JE LIJF

NATUUR- EN MILIEUEDUCATIE

Je gebruikt het elke dag, maar weet jij hoe het werkt? Er is zoveel te leren over en van je eigen lijf. In deze doe-& ontdektocht doe je opdrachten in verschillende zalen van het museum. Alles heeft te maken met het menselijk lichaam. Leerlingen onderzoeken hoe het lijf in elkaar zit en werkt. Een onderwerp waarbij ze zichzelf en de wereld beter leren kennen en dat dus in geen enkel schoolprogramma mag ontbreken. In de opdrachten en proefjes gaan leerlingen hun evenwicht bewaren, reflexen testen of bacteriën opsporen, maar ook hun organen bekijken en testen hoe groot hun hoofd is en dat van hun over-over-grootopa. Voor groep 5 en 6.

OO - ZONE: ONTDEK- EN CULTUREEL ERFGOED ONDERZOEKSDOMEIN VOOR NATUUR Het Ontdek- en Onderzoeksdomein voor natuur, kortweg OO – ZONE, is eigenlijk niet te beschrijven: dat moet je beleven. Leerlingen zitten op educatieve ontdeken werkplekken tussen dieren, planten, fossielen, stenen en mineralen en doen zelf natuuronderzoek met echte materialen.

Domein | Natuur- en milieueducatie Groep | Middenbouw Datum | het hele jaar te boeken, m.u.v. oktober en november. Rechtstreeks boeken via Natuurmuseum Brabant 013-5353935 Duur | 1 uur en 30 minuten Plaats | in het museum Kosten | € 4,50 per leerling / begeleider (speciaal schooltarief). Schoolabonnementen gratis Aanbieder | Natuurmuseum Brabant Bestelcode | 9291

Domein | Natuur- en milieueducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | het hele jaar te boeken, rechtstreeks via Natuurmuseum Brabant 013-5353935 Duur | 1 uur Plaats | in het museum Kosten | € 4,50 per leerling / begeleider (speciaal schooltarief). Schoolabonnementen gratis Aanbieder | Natuurmuseum Brabant Bestelcode | 9297

Speciaal voor het onderwijs zijn er educatieve computerprogramma’s ontwikkeld, afgestemd op de verschillende leeftijdscategorieën. Kennis van de natuur, taalontwikkeling of rekenen, het komt allemaal aan bod. Ook de taalontwikkeling, rekenvaardigheid, sociale vaardigheden en kunstzinnige oriëntatie worden aangesproken. Voor elke leeftijdscategorie zijn er een aantal aansprekende personages (o.a. detective, kunstschilder, doodgraver of coole kikker & hippe vogel). Zij sturen leerlingen met een onderzoekspas op pad om allerlei thema’s en opdrachten te ontdekken die met de natuur te maken hebben. Zo leren ze welke inspiratie en materialen kunstschilders en muzikanten uit de natuur halen, graven ze met de doodgraver naar botten en doen van alles met dino’s: voetafdrukken bekijken, het gewicht bepalen en afdrukken maken van dinohuid bijvoorbeeld. Voor groep 5 t/m 8, vanaf 8 jaar.

musea

39


Domein | Natuur- en milieueducatie Groep | Bovenbouw Datum | het hele jaar te boeken, rechtstreeks via Natuurmuseum Brabant 013-5353935 Duur | 1 uur Plaats | in het museum Kosten | € 4,50 per leerling / begeleider (speciaal schooltarief). Schoolabonnementen gratis Aanbieder | Natuurmuseum Brabant Bestelcode | 9305

Domein | Natuur- en milieueducatie Groep | Bovenbouw Datum | het hele jaar te boeken, rechtstreeks via Natuurmuseum Brabant 013-5353935 Duur | 1 uur Plaats | in het museum Kosten | € 4,50 per leerling / begeleider (speciaal schooltarief). Schoolabonnementen gratis Aanbieder | Natuurmuseum Brabant Bestelcode | 9295

Domein | Natuur- en milieueducatie Groep | Bovenbouw Datum | het hele jaar te boeken, via Natuurmuseum Brabant: 013 535 3935 Duur | 1 uur Plaats | In het museum Kosten | € 4,50 per leerling / begeleider (speciaal schooltarief). Schoolabonnementen gratis Aanbieder | Natuurmuseum Brabant Bestelcode | 9279

Domein | Natuur- en milieueducatie Groep | Bovenbouw Datum | Het hele jaar te boeken, rechtstreeks via Natuurmuseum Brabant 013-5353935 Duur | 1 uur Plaats | In het museum Kosten | € 4,50 per leerling ; schoolabonnementen gratis Aanbieder | Natuurmuseum Brabant Bestelcode | 9107

Domein | Natuur- en milieueducatie Groep | Bovenbouw Datum | t/m oktober 2017 en vanaf april 2018, rechtstreeks boeken via Natuurmuseum Brabant 013-5353935 Duur | 2 uur Veldwerk duurt ongeveer een dagdeel Plaats | Kaaistoep of Dongevallei Kosten | Alleen voor scholen uit subsidierende gemeenten, met schoolabonnement. Behalve de abonnementskosten zijn er geen kosten aan verbonden. Aanbieder | Natuurmuseum Brabant Bestelcode | 9307

LEVEN IN DE IJSTIJD

CULTUREEL ERFGOED

Ooit al eens afgevraagd hoe de vroegere mens leefde, zonder gasfornuis, apps of auto? Wat voor dieren hij tegenkwam op weg naar… ja, wat? In deze tentoonstelling krijg je een unieke kans om geschiedenis aan den lijve te beleven. Daar kan geen lesboek tegenop! Leerlingen kruipen in de huid van een IJstijdenmens en komen in aanraking met een mammoet, sabeltandtijger en Neanderthalers. In de opdrachten, die in kleine groepjes worden gedaan, zijn naast natuurkennis ook rekenvaardigheden, motorische ontwikkeling en sociale vaardigheden belangrijk om als clan in de IJstijd te kunnen overleven.

OERTIJDLAB

CULTUREEL ERFGOED

De leerlingen leren wat fossielen zijn en hoe ze zijn ontstaan. Ook wordt verteld wat er in de bodem van Zuid-Limburg aan fossielen te vinden is in de mergel. Ze gaan daarna zelf aan de slag om mini-fossielen uit mergel te halen. De gevonden fossielen krijgen de leerlingen mee naar huis. Ondertussen train je allerlei onderzoeksvaardigheden en leer je wetenschappelijke instrumenten te gebruiken. Voor groep 6-7-8 basisonderwijs.

BRAAKBALPLUIZEN

NATUUR- EN MILIEUEDUCATIE

Leerlingen krijgen de kans om een braakbal van een uil uit te pluizen tijdens een museumles. Je maakt kennis met een aantal uilensoorten, hoe ze jagen en wat ze eten. Uilen eten natuurlijk het liefst muizen. Welke, dat leer je door echte braakballen te onderzoeken. Met een zoekkaart benoem je de skeletonderdelen die je hebt uitgeplozen. Ondertussen oefen je al doende allerlei vaardigheden, zoals het vastleggen van je onderzoeksgegevens, het trekken van conclusies en het gebruik van instrumenten zoals de binoculair. Een deskundige van het museum helpt je daarbij. Voor groep 5 t/m 8.

HOEZO SEKS?

NATUUR- EN MILIEUEDUCATIE

De zaal Hoezo seks? behandelt het thema van seksualiteit en voortplanting. Centraal staan man en vrouw bij mens en dier en wat ze allemaal moeten doen om kinderen te krijgen. De vele variaties en mogelijkheden worden op een luchtige wijze onder de aandacht gebracht. Een bezoek aan deze zaal geeft genoeg aanknopingspunten om (in de klas) over dit onderwerp na te praten.

MET JE NEUS IN DE NATUUR

NATUUR- EN MILIEUEDUCATIE

Veldwerk! Op een spannende manier leren de kinderen kijken naar vogels, bloemen en kleine beestjes in het water en op het land. Als je goed weet waar je op moet letten, is er zoveel te zien in de natuur! Onder begeleiding van een enthousiaste en deskundige gids uit het museum trekken we de natuur in: naar de Kaaistoep ten zuidwesten van Tilburg of naar de Dongevallei in de Reeshof. Het duurt ongeveer een dagdeel. Leer kijken en verbaas je over de natuur.

40 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2017 | 2018


HAAL EEN VLEERMUIS OF NATUUR- EN MILIEUEDUCATIE ZINTUIGENKOFFER IN DE KLAS! Niet in de gelegenheid om het museum te bezoeken met uw klas, maar wel op zoek naar aansprekende materialen om uw les mee aan te kleden? Denk dan ook eens aan Natuurmuseum Brabant. Of u nu een lessenreeks voorbereidt over insecten of een molletje zoekt om van dichtbij te bekijken: het is allemaal mogelijk. De medewerkers van Natuurmuseum Brabant hebben jarenlange ervaring en adviseren graag over materialen bij uw ideeën. Aarzelt u vooral niet om contact op te nemen. Op de website natuurmuseumbrabant.nl/scholen vindt u het aanbod aan opgezette dieren en lesmaterialen. Scholen in Tilburg kunnen gratis educatieve materialen lenen (voor één of twee weken). Bovendien worden de gereserveerde uitleenmaterialen door Natuurmuseum Brabant op maandagen gratis gebracht of gehaald.

KLAAR VOOR DE START

NATUUR- EN MILIEUEDUCATIE

Een speelse tocht waarin kinderen een natuurspel spelen dat ze door het hele museum leidt. Gewapend met een kaart en magneetjes gaan ze op pad. Iedereen kan in een eigen tempo en volgens eigen interesse werken. Leren over de natuur met hart, hoofd en handen! Wie had na afloop de meeste goede antwoorden?

Domein | Natuur- en milieueducatie Groep | Hele school Datum | In overleg. rechtstreeks boeken via Natuurmuseum Brabant 013-5353935 Duur | Plaats | Op school Kosten | 0 Aanbieder | Natuurmuseum Brabant Bestelcode | 9737

Domein | Natuur- en milieueducatie Groep | Hele school Datum | Het hele jaar te boeken, rechtstreeks via Natuurmuseum Brabant 013-5353935 Duur | 1 uur Plaats | in museum Kosten | € 4,50 speciaal schooltarief. Schoolabonnementen gratis Aanbieder | Natuurmuseum Brabant Bestelcode | 9285

regionaal archief tilburg

MOORD TE TILBURG / MARIETJE KESSELS

CULTUREEL ERFGOED

Ruim 100 jaar geleden was Marietje Kessels het slachtoffer van geweld. Marietje was 11 jaar oud toen ze in augustus 1900 werd verkracht en vermoord. Een aantal dagen later werd ze teruggevonden in de kerk ´de Noordhoek´ in Tilburg. Alle inwoners van Tilburg waren geschokt en leefden mee met de familie Kessels.

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten Plaats | Regionaal Archief Tilburg Kosten | € 100,-Aanbieder | Regionaal Archief Tilburg Bestelcode | 9023

In het archief luisteren de leerlingen naar het verhaal over Marietje. Daarna gaan ze zelf onderzoek doen met historische bronnen en krijgen ze enkele speciale collectiestukken te zien. Ze verzamelen bewijsmateriaal in hun onderzoeksdossier. Het programma is gebaseerd op de kerndoelen 51, 53 en 56 en kan dienen als aansluiting op het weerbaarheidsproject ‘Marietje Kessels’. Dit programma in het archief kan geboekt worden op woensdag en donderdag.

KONING WILLEM II

CULTUREEL ERFGOED

Koning Willem II verbleef graag in de stad Tilburg. Hij woonde op verschillende plaatsen en wilde graag een plek voor zichzelf. Hij liet daarom een paleis bouwen, maar voordat hij er kon gaan wonen, kwam hij te overlijden. Tilburg eert dit lid van de Oranjefamilie nog steeds. Er staat een standbeeld, een gedenknaald, een plaquette op de plaats van overlijden en natuurlijk de voetbalclub. Ook het Paleis-Raadhuis herinnert ons nog aan deze koning. Een archiefdocent vertelt een verhaal over Koning Willem II. De leerlingen gaan verder aan de slag met onderzoeksopdrachten en verzamelen ‘bewijsmaterialen’. Het programma is gebaseerd op de kerndoelen 51, 53 en 56. Dit programma in het archief kan geboekt worden op woensdag en donderdag.

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten Plaats | Regionaal Archief Tilburg Kosten | € 100,-Aanbieder | Regionaal Archief Tilburg Bestelcode | 9029

musea

41


Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten Plaats | Regionaal Archief Tilburg Kosten | € 100,-Aanbieder | Regionaal Archief Tilburg Bestelcode | 9027

TILBURG, GROEI VAN EEN STAD

CULTUREEL ERFGOED

In 2009 had Tilburg tweehonderd jaar stadsrechten. Tilburg was in 1809 een dorp met ´9000 katholieke zielen´ waar de textielnijverheid in opkomst was. Inmiddels is de stad uitgegroeid tot de zesde stad van Nederland en wonen er meer dan 200.000 mensen met verschillende nationaliteiten. Leerlingen werken in het archief met historisch kaartmateriaal en andere bronnen. Daarbij krijgen de leerlingen uitleg over de uitbreiding van de stad en typisch Tilburgse gebeurtenissen. De opdrachten worden per school op maat gemaakt zodat er ingegaan kan worden op de wijk waar de school staat en de historie daarvan. In iedere wijk is erfgoed te ontdekken en op deze manier sluit het bezoek aan bij de omgeving van de leerlingen. Het programma is gebaseerd op de kerndoelen 51, 52 en 56. Dit programma in het archief kan geboekt worden op woensdag en donderdag.

stadsmuseum tilburg Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten Plaats | MFA De Poorten, Hasseltstraat Kosten | € 100,-Aanbieder | Stadsmuseum Tilburg Bestelcode | 9011

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur Plaats | In de stad Kosten | € 50,-- per gids per 15 leerlingen Aanbieder | Stadsmuseum Tilburg Bestelcode | 9017

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school, Docenten Datum | In overleg Duur | 2 uur Het programma bestaat uit gesprekken met de ICC’er, een docentenworkshop en materiaal voor erfgoedlessen in de klas Plaats | Op school Kosten | € 100,-- Indicatie van de kosten: docentenworkshop en ontwikkelingskosten materiaal erfgoedlessen Aanbieder | Stadsmuseum Tilburg Bestelcode | 9013

KASTEEL VAN TILBURG

CULTUREEL ERFGOED

Tilburg had vroeger een kasteel. Niet met jonkvrouwen, ridders en paarden, maar een huis van steen voor de (rijke) heren van Tilburg. Hoewel het kasteel is verdwenen, zijn er nog wel sporen van te ontdekken. Zo is er een heuse houten kasteeldeur en zijn er archeologische vondsten van glazen, potten en pannen. Deze voorwerpen staan tentoongesteld in MFA de Poorten in de Hasseltstraat, want daar in de buurt heeft het kasteel gestaan. Wie kent er de Kasteelhoeve en het Stenen Kamerpark? En wat te denken van de IJskelderstraat? Wat deze te maken hebben met de heren van Tilburg en het kasteel wordt verteld tijdens het bezoek in en rondom de Hasseltstraat. Het bezoek aan de tentoonstelling en het bijbehorende werkboekje zijn gebaseerd op de kerndoelen 54 en 56.

WANDELING DOOR DE STAD

CULTUREEL ERFGOED

Tilburg is jaren lang dé textielstad van Nederland geweest. Na de ineenstorting van de textielindustrie richtte de stad zich op hoogwaardige technologische industrie en op handel, dienstverlening en onderwijs. In architectonisch opzicht kent de binnenstad een boeiende afwisseling van prachtige 19e eeuwse panden en schitterende staaltjes van moderne architectuur. De stadsgidsen vertellen over de historie van Tilburg aan de hand van sporen in de stad: de textiel, de scholen, Willem II en Vincent van Gogh. De wandeling vindt plaats in het centrum van de stad. In overleg zijn ook andere wandelingen mogelijk. Ook geschikt voor docenten.

ERFGOEDMENU: VERHAAL VAN TILBURG

CULTUREEL ERFGOED

Erfgoedmenu: verhaal van Tilburg is een opmaat naar een doorlopende leerlijn erfgoededucatie. De volgende onderdelen behoren tot het programma: • twee gesprekken met de ICC’er; • workshop voor het docententeam van 90 minuten; • uitwerking van zeven thema’s naar keuze. In de gesprekken met de ICC’er worden de vragen en wensen vanuit de school geïnventariseerd. Verder geven wij suggesties hoe onderwerpen uit de wereldoriëntatielessen verbonden kunnen worden met regionaal erfgoed en het bezoeken van locaties in de stad.

42 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2017 | 2018


Daarnaast wordt er een workshop georganiseerd voor alle docenten over erfgoed(educatie). Hierin worden docenten enthousiast gemaakt voor het cultureel erfgoed van hun stad en wordt er uitleg gegeven over verschillende educatieve programma’s. Het laatste onderdeel van het erfgoedmenu is een uitwerking van thema’s waar de docent zelf mee aan de slag kan. De thema’s worden in overleg met de ICC’er bepaald voor de groepen 1 /2 tot en met groep 8. Het geleverde materiaal kan het volgende schooljaar opnieuw gebruikt worden. Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie.

stichting lorenzetti

WONDERBOX MUSEUM OP SCHOOL CULTUREEL ERFGOED Een echt museum op school, dat is WONDERBOX Reizend Museum voor het basisonderwijs. Vijf of tien geheimzinnige, kijkdoos-vitrines staan een of twee weken op school. Je bereidt je voor in de les en ontdekt de spannende inhoud van de Wonderboxen met vragen en opdrachten. In elke Wonderbox zijn voorwerpen, foto’s en kunstwerken te zien uit het Lorenzetti Museum. Kies zelf voor je WONDERBOX Museum op School een bepaald thema. Een thema bestaat uit vijf Wonderboxen met elk een eigen onderwerp. De thema’s zijn: De Mens / Op Zee / Kunst en Verzamelen / De Hemel / De Natuur / Letters en schrijven / Japan. Heb je een themaweek of wil een speciaal onderwerp, dan kan dat ook in overleg. Kijk voor het actuele aanbod op de website www.wonderbox.nu. Het project wordt aangeboden op twee niveaus: middenbouw en bovenbouw, maar het is geschikt voor de hele school, zelfs met de onderbouw kan er mee worden gewerkt. Omdat de Wonderboxen een of meerdere weken op school blijven staan, kun je zelf bepalen wanneer je binnen die periode met dit reizende museum gaan werken. De Wonderbox-museumles wordt door de docenten voorbereid, met hulp van een bijgeleverde introductie, filmpje en handleiding. Daarna gaan de leerlingen individueel of in groepjes zelf aan de slag met de Wonderboxen, aan de hand van werkbladen en opdrachten. Met concrete antwoorden, meningen en observaties worden de opmerkzaamheid en het associatievermogen van de leerlingen aangesproken. Trefwoorden zijn: ontdekken en experimenteren; waardoor dit project binnen de kerndoelen van het basisonderwijs past. Een voorbereidend klasgesprek over kunst en verzamelen tussen de kinderen en de directeur van het Wonderbox Museum is mogelijk. De school heeft geen omkijken naar praktische zaken: Lorenzetti verzorgt transport, plaatsing, inrichting, verzekering en onderhoud.

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | Een of meerdere weken. In overleg Duur | 1 uur Bepaal zelf wanneer en hoe lang de leerlingen met de Wonderboxen werken Plaats | Op school, plaatsing in overleg Kosten | Diverse mogelijkeden, bv: vijf Wonderboxen voor een week: € 195,--, tien Wonderboxen voor twee weken € 370,-Aanbieder | Stichting Lorenzetti Bestelcode | 9949

textielmuseum

DRAAI MEE!

BEELDEND

Rondleiding TextielLab en workshop touwdraaien Een waar pareltje in het TextielMuseum is de techniek van Passement. Hier worden koorden gedraaid, gewikkeld of gevlochten, bandjes geweven en zelfs voor holle draden is er een machine. Door middel van verschillende technieken en met verschillende kleuren garens maken de leerlingen een heus echt eigen koord. Een zeer bijzondere beleving voor jong en oud. In het TextielLab, waar textielproducten met bijzondere garens worden gemaakt, krijgen de leerlingen een rondleiding langs de moderne textielmachines. Uiteraard zien ze daar ook de passement machines. Voor dit programma wordt de klas verdeeld in twee groepen. Groep A krijgt een rondleiding door het TextielLab. Groep B maakt onder begeleiding van de eigen docent en ouders een touwdraai-opdracht. Hiervoor zijn minimaal 4 begeleiders nodig. Na 45 minuten wordt er gewisseld.

Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw Datum | Op aanvraag via website TextielMuseum Duur | 1 uur en 30 minuten Plaats | TextielMuseum Kosten | per klas! Entree is vrij voor leerlingen t/m 12 jaar en hun begeleiders Aanbieder | TextielMuseum Bestelcode | 8373

musea

43


Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw, Middenbouw Datum | Op aanvraag Duur | 1 uur en 30 minuten Plaats | Op school & in het TextielMuseum Kosten | Per klas! Entree is vrij voor leerlingen t/m 12 jaar en hun begeleiders Aanbieder | TextielMuseum Bestelcode | 8571

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | Op aanvraag via website TextielMuseum Duur | 1 uur en 30 minuten Plaats | TextielMuseum Kosten | per klas. Entree is vrij voor leerlingen t/m 12 jaar en hun begeleiders Aanbieder | TextielMuseum Bestelcode | 8915

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | Op aanvraag via website TextielMuseum Duur | 1 uur Plaats | TextielMuseum Kosten | prijzen variëren n.a.v. het aantal klassen en uren die geboekt worden, per groep van maximaal 15 personen; exclusief entree. Materiaalkosten: € 1,-- p.p. Aanbieder | TextielMuseum Bestelcode | 8903

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | Op aanvraag Duur | 1 uur Plaats | TextielMuseum Kosten | prijzen variëren n.a.v. het aantal klassen en uren die geboekt worden, per groep van maximaal 15 personen; exclusief entree Aanbieder | TextielMuseum Bestelcode | 8935

KEISTOF

MULTIDISCIPLINAIR

KEIsTOF is een tentoonstelling op school en een museumbezoek ineen. Aan de hand van drie kunstwerken en tijdens een bezoek aan het TextielLab ontdek je wat kunstenaars allemaal met textiel kunnen doen. De een haakt en breit met breinaalden, de ander gebruikt een moderne weefmachine. Verbaas je over de vele mogelijkheden.

DE MUSEUMFABRIEK

CULTUREEL ERFGOED

Op zoek naar het industriële verleden. De textielnijverheid die later uitgroeide tot een florerende industrie heeft een zeer lange periode het stadsbeeld van Tilburg bepaald. Het TextielMuseum, gehuisvest in een voormalige textielfabriek, brengt dit verleden tot leven. Het museum biedt het programma ‘De Museumfabriek’ aan. Leerlingen maken kennis met de industrialisatie in Tilburg door een rondleiding met diverse opdrachten. Ze zien hoe van wol een deken werd gemaakt. De werkende stoommachine toont hoe de machines werden aangedreven. Ook gaan ze zelf aan de slag en leren de basistechniek van het weven. Voor dit programma wordt de klas verdeeld in twee groepen. Groep A krijgt een rondleiding door de ‘Wollendekenfabriek’. Groep B maakt onder begeleiding van de eigen docent en ouders een weefkaartje. Er zijn daarom minimaal 4 begeleiders nodig. Na 45 minuten wordt er gewisseld.

SASHIKO

MULTIDISCIPLINAIR

Sashiko is een Japanse reparatietechniek die ontwikkeld is door de Japanse arbeidersklasse in de 17e eeuw. Naast dat er met deze techniek werd gerepareerd, zorgde het ook voor bescherming van textiel en stof. Tijdens deze workshop gaan leerlingen zelf aan de slag met deze techniek. Ze proberen steken uit en tekenen een modern sashikopatroon en borduren dit op de stof. Er is veel aandacht voor vorm, techniek en materiaal. Het TextielMuseum biedt de mogelijkheid zelf een programma samen te stellen uit verschillende onderdelen. De aangeboden workshops en rondleidingen zijn prima te combineren.

RONDLEIDING BIJ TIJDELIJKE TENTOONSTELLING

BEELDEND

Design, kunst en/of mode centraal. Ieder jaar zijn er wisselende tentoonstellingen te zien in het TextielMuseum. Ook in het schooljaar 2017-2018 zijn er weer tentoonstellingen met een rondleiding te bezoeken. Met dit schooljaar als thema’s: • Techniek, Ambacht, Beweging, Kunst v.s. Design en Esthetiek - Rafelranden van Schoonheid (dec 2016-mei 2017) • Duurzaamheid / recycling, Innovatie en materialiteit, invloed van de natuur - Earth Matters (mei-dec 2017) • Ambacht, Amsterdamse School, Art Nouveau, Interieur - Ornamentale Patronen | Trijpweefsels van de Amsterdamse School(maart 2017 - maart 2018) • Mode, Fotografie, Jazz, Massacultuur - 1920s Jazz Age | Fashion & Photographs (december 2017 - juni 2018) Houd onze website in de gaten voor actuele informatie. Het TextielMuseum biedt de mogelijkheid zelf een programma samen te stellen uit verschillende onderdelen. De aangeboden workshops en rondleidingen zijn goed met elkaar te combineren.

44 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2017 | 2018


RONDLEIDING INDUSTRIALISATIE

BEELDEND

Op zoek naar het industriële verleden. De textielnijverheid die later uitgroeide tot een florerende industrie heeft een zeer lange periode het stadsbeeld van Tilburg bepaald. Het TextielMuseum, gehuisvest in een voormalige textielfabriek, brengt dit industriële verleden tot leven. Tijdens de rondleiding bezoeken de leerlingen ‘De Wollendekenfabriek 1900-1940’ en zien ze hoe en met welke machines er van wol een deken werd gemaakt. Een werkende stoommachine toont hoe de machines werden aangedreven. In het TextielLab zijn moderne computergestuurde machines te zien. Hier zijn ontwerpers en kunstenaars aan het werk, die vernieuwende textielproducten ontwikkelen met bijzondere garens.

RONDLEIDING TEXTIELLAB

BEELDEND

Kijk mee over de schouder van een kunstenaar Het TextielLab is het ‘kloppend hart’ van het museum, een proeftuin waar onderzoek en experiment hoog op de agenda staan. Dagelijks werken onze experts samen met designers en kunstenaars aan bijzondere textiele producten. Je wandelt langs de vele technieken: weven, breien, laseren, borduren, tuften en passement.

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | 1 uur Plaats | Op locatie Kosten | per museumdocent maximaal 15 leerlingen. Bij groepen groter dan 75 leerlingen wordt een coördinator ingezet à € 50,-- per uur Aanbieder | TextielMuseum Bestelcode | 9241

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | Op aanvraag Duur | 1 uur Plaats | TextielMuseum Kosten | prijzen variëren n.a.v. het aantal klassen en uren die geboekt worden, per groep van maximaal 15 personen; exclusief entree Aanbieder | TextielMuseum Bestelcode | 8933

Het TextielMuseum biedt de mogelijkheid zelf een programma samen te stellen uit verschillende onderdelen. De aangeboden workshops en rondleidingen zijn prima te combineren.

VILTEN

BEELDEND

Rondleiding TextielLab en zelf vilten In het TextielLab, waar textielproducten met bijzondere garens worden gemaakt, krijgen de leerlingen een rondleiding langs de moderne textielmachines. Tijdens de workshop maken ze kennis met het vilten. Wol kan door sop, warmte en wrijving vervilten, dit komt doordat de schubben van de wol in elkaar haken. De belangrijkste benodigdheden bij deze workshop zijn dan ook warm water, zeep en beweging! Met verschillende kleuren gekaarde wol gaan de leerlingen zelf aan de slag.

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | Op aanvraag via website TextielMuseum Duur | 1 uur en 30 minuten Plaats | TextielMuseum Kosten | prijzen variëren n.a.v. het aantal klassen en uren die geboekt worden, per klas, exclusief entree. Entree is vrij voor leerlingen t/m 12 jaar en hun begeleiders Aanbieder | TextielMuseum Bestelcode | 8941

De hele klas krijgt eerst een instructie over het vilten. Daarna wordt de klas in twee groepen verdeeld. Groep A krijgt een rondleiding door een museumdocent langs de machines in het TextielLab. Groep B gaat onder begeleiding van de eigen docent en de ouders vilten in het KinderAtelier. Er zijn minimaal 4 begeleiders nodig. Na 45 minuten wordt er gewisseld.

vincents tekenlokaal

STAP IN HET LEVEN VAN VINCENT

BEELDEND

Wandel door de oude school van Vincent van Gogh en laat je inspireren. In Vincents Tekenlokaal ervaar je samen met je klas hoe Vincent van Gogh 150 jaar geleden les had. Met wat voor materialen werkte hij en wat tekende hij? Jij komt er tijdens het bezoek achter. Maar dat is niet alles. Leer in ons atelier ook om te werken op digitale tekenschermen. Experimenteer met kleuren, materialen en maak een prachtige tekening. Vraag ook naar de mogelijkheden voor een voorbereidende les in de klas.

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten Plaats | Vincents Tekenlokaal Kosten | In overleg Aanbieder | Vincents Tekenlokaal Bestelcode | 9031

musea

45


workshops beeldend Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten 1,5 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief materiaal- en reiskosten Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 9513

DE REGENBOOGCIRKELS VAN SONIA DELAUNEY

BEELDEND

Op doekjes van 20 x 20 cm gaan de kinderen een schilderijtje maken. Daarbij laten we ons inspireren door de vormen in de werken van de kunstenares Sonia Delauney. We bekijken en bespreken haar werk aan de hand van een PowerPoint. De leerlingen leren ook over het kleurenspectrum, de primaire kleuren, warme en koude kleuren, enz. Dan gaan ook de kinderen aan het schilderwerk. Maar niet alle kinderen gebruiken dezelfde drie kleuren. Per groepje wordt er met een speciaal gekozen kleurenpalet gewerkt. We kunnen de doekjes bundelen, op verschillende manieren, zodat er een mooi regenboogeffect ontstaat in één gezamenlijk kunstwerk. Wanneer de school graag wil dat de schilderwerken gebundeld worden tot een mooi blijvend kunstwerk voor in de school, komt hier nog één uur per groep aan afwerking bij.

Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw Datum | In overleg Duur | In overleg Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief materiaalkosten. Vooraf krijgt u een handleiding met beeldmateriaal. Aanbieder | Kinderkunstklas Bestelcode | 9421

Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur en 30 minuten per groep met twee vakdocenten. Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per vakdocent per uur, exclusief materiaalkosten. Kinderkunstklas zorgt voor de materialen en vooraf krijgt u een handleiding met beeldmateriaal. Aanbieder | Kinderkunstklas Bestelcode | 9417

GROOTSE KUNST DOOR DE BEELDEND KLEINSTE KUNSTENAARS VAN DE SCHOOL Op maat gemaakte kunstklas voor de allerkleinsten van de school. De kleinste kunstenaars van de school maken vaak grootse kunst. Ze zijn nog onbevangen en werken vanuit hun gevoel met veel expressie. Deze mooie eigenschappen sieren hun manier van tekenen, schilderen en andere creatieve bezigheden. Tijdens deze kunstklas spelen we daar op in. De groepen 1, 2 en 3 werken vaak vanuit een bepaald thema of onderwerp. Dit thema gaan we uitbreiden met een op maat gemaakte kunstklas. Samen kijken we naar kunst gemaakt door de grote kunstenaars. Hiervan uitgaand kruipen we zelf in de huid van een echte kunstenaar en maken we grootse kunst. Deze kunstklas wordt geheel aangepast aan de wensen en leerlijnen van de school. De expressie en belevingswereld van de kinderen staat centraal.

SPETTEREN EN SPATTEN MET KLEUTERS! ACTION PAINTING

BEELDEND

Altijd al zin gehad om samen met je groep helemaal los te gaan met verf? Tijdens deze kunstklas kan dat. Schilderkunst in actie oftewel ‘Action Painting’; druppel, gooi, rol, spuit en creëer een bijzonder kunstwerk zoals de beroemde kunstenaar Jackson Pollock dat deed. Laag over laag ontstaat er een uniek kunstwerk. Een kunstklas waarbij iedere kleuter zeker uit de verf komt. Kortom een mooie manier om ieder kind bij zijn eigen creatieve kracht te laten komen. Deze kunstklas starten we met een klassikale introductie over Action Painting. Daarna werken alle kleuters aan een mega groot kunstwerk op Jazzmuziek en maken ze ook nog een persoonlijk kunstwerkje. Wanneer alle leerlingen zowel individueel als samengewerkt hebben sluiten we deze kunstklas spetterend af. Tijdens deze kunstklas spelen beweging, expressie en Jazzmuziek een belangrijke rol. Deze kunstklas wordt begeleid door twee vakdocenten.

46 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2017 | 2018


(ZELF)PORTRET IN HOUT

BEELDEND

We gaan een kop timmeren. Aan de kleuters wordt geleerd hoe ogen, neus, mond, oren, etc. zich verhouden in een hoofd. Dat leren ze door naar elkaar te kijken, of door in de spiegel te kijken. Kleuters leren de basistechnieken van het timmeren. Hoe ze een spijker vast moeten houden en erop slaan met een echte hamer, zonder op de vingers te slaan.

Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur; indien gewenst 2 x 1 uur, dan is de kop beschilderd en/of leuk versierd Plaats | Op school Kosten | € 55,-- per uur, exclusief materialen, reistijd en reiskosten Aanbieder | Maritée Onderdenwijngaard Bestelcode | 11165

En dan moet die spijker ook nog eens recht in het hout geslagen worden. Dit is een motorische oefening die kracht, coördinatie en concentratie vereist.

TIMMEREN VOOR KLEUTERS; SPIERBALLENWERK

BEELDEND

Kleuters leren de basistechnieken van het timmeren. Hoe ze een spijker vast moeten houden en erop slaan met een echte hamer, zonder op de vingers te slaan. En dan moet die spijker ook nog eens recht in het hout geslagen worden. Dit is een motorische oefening die kracht, coördinatie en concentratie vereist. Wat we gaan timmeren gebeurt in overleg en is afhankelijk van de beschikbare tijd. De kunst, een thema of een verhaaltje kunnen inspiratiebronnen zijn.

WATER! VOOR KLEUTERS

BEELDEND

Water! Waar kom je dat allemaal tegen op deze aarde? Wat kennen en weten wij van water? Tijdens een inspirerende PowerPoint worden deze vragen besproken. We kijken naar verschillende wateren op de wereld. Daarna starten de leerlingen met het eerste deel van de opdracht met wasco. De PowerPoint wordt weer vervolgd, maar dan komt de nadruk te liggen op de zee, waar we het meeste van hebben op de aarde. We bestuderen vissen en zeedieren. Allemaal verschillende vissen; klein, groot, smal, dik, met de meest uiteenlopende vinnen, staarten, vormen, kleuren, we bestuderen het allemaal. Ook komen er getekende fantasievissen voorbij. Wat zwemt er verder nog meer in de zee? We gaan met z’n allen op ontdekkingstocht...

Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur; in overleg Plaats | Op school Kosten | € 55,-- per uur, exclusief materialen, reistijd en reiskosten Aanbieder | Maritée Onderdenwijngaard Bestelcode | 8921

Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw Datum | In overleg Duur | 3 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief materiaal- en reiskosten Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 9275

Dan vervolgen de leerlingen de opdracht weer, maar deze keer met verf en kwast. Er worden hele spannende vissen en zeedieren gemaakt. Onze mooi gekleurde zeedieren worden weer losgelaten in de zee. Er ontstaat één groot kunstwerk met een geweldig onderzees tafereel erop.

‘RARE VOGELS?’

BEELDEND

Er bestaan allerlei soorten vogels: rare vogels, vreemde vogels, pechvogels, gladde vogels, vette vogels, slimme vogels... Maar hoe ziet die van jou eruit? Vogels ‘van diverse pluimage’ zijn onze inspiratiebron. We gaan er een aantal bekijken, wat valt je op en wat zijn de verschillen, wat is er typisch aan? We gaan schilderen, met maar een paar kleuren ontdekken wat je hiermee kunt doen. Hoe kun je patronen maken met je penseel en eventueel andere hulpmiddelen. Nat-in-nat werken of juist laag over laag. Experimenteren dus. Na droging knippen we er allerlei vormen van waarmee we ‘een rare vogel’ gaan samenstellen. Al schuivend zoeken om de juiste plek te bepalen en vervolgens vastplakken. Ook de restvormen zijn interessant en in combinatie met gekleurde papierknipsels komen we tot een bijzondere vogel.

Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw, Middenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur Plaats | Op school Kosten | € 116,-Aanbieder | Elly Veelenturf, StudioDoezo Bestelcode | 10719

workshops

47


Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw, Middenbouw Datum | In overleg Duur | 3 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief reis- en materiaalkosten Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 10307

Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw, Middenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur of in overleg langer Plaats | Op school Kosten | € 55,-- per uur, exclusief materialen, reistijd en reiskosten, opruimen en klaarzetten Aanbieder | Maritée Onderdenwijngaard Bestelcode | 8923

Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw, Middenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten Plaats | Op school Kosten | € 59,-- Het tarief is per uur, exclusief materiaalkosten. Minimale afname is 2 uur per dag Aanbieder | Bakfietsjuf Bestelcode | 8843

Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw, Middenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten Plaats | Op school Kosten | € 59,-- Het tarief is per uur, exclusief materiaalkosten. Minimale afname is 2 uur per dag Aanbieder | Bakfietsjuf Bestelcode | 9187

ALLE GEKHEID OP EEN STOKJE! CARNAVAL

BEELDEND

Carnaval; wat is er nou leuker en grappiger dan gekke bekken trekken en maken. Dit laatste gaan we doen in deze workshop, maar daarbij kijken we natuurlijk ook nog naar andere elementen. We starten met een PowerPoint en behandelen daarbinnen: het feest carnaval en wat daarbij hoort, onze zintuigen, portretten, het kleurenspectrum, verschillende kunstenaars en speciale materialen en wat je daarmee kunt doen. De workshop bestaat uit vier duidelijke stappen en de PowerPoint zit daar doorheen verweven. We behandelen klassikaal stap voor stap. Met behulp van verschillende soorten grappige en vreemde zintuigen worden hele rare, gekke portretten gemaakt. We bespreken de zintuigen en wat er allemaal nog meer op een gezicht te zien kan zijn. Het gezicht wordt nog eens extra benadrukt met gekleurde wasco. Stukjes stof, touw, linten en wol worden toegevoegd als haren, kragen, hoeden, enzovoorts. Met andere materialen wordt het geheel nog extra versierd. De vreemde gezichten worden gepresenteerd, en gebruikt, als stokmasker. Laat carnaval maar beginnen.

BEELDHOUWEN IN MERGEL OF KALKSTEEN VOOR GROEP 2-3-4

BEELDEND

Een ruimtelijke ontdekkingstocht in steen We gaan werken met mergel of kalksteen. Deze steensoort is heel gemakkelijk te bewerken. We gaan allerlei beeldhouwersgereedschap gebruiken en er wordt geleerd om er veilig mee om te gaan. Zo gebruiken we gereedschap om te vijlen, te scheppen en te lepelen, te boren en te schuren. De kinderen gaan met het gereedschap en het materiaal experimenteren. Daardoor leren ze spelenderwijs wat er mogelijk is met deze steensoort. En passant leren ze ook iets over beeldhouwen, zoals abstract en figuratief, wat maakt een beeld levendig, hoog en laag, vormgeving, coördinatie en motoriek, enzovoorts.

BIJ FEEST HOORT EEN TAART

BEELDEND

Maak van klei een heerlijke stapeltaart Kinderen werken in deze les met klei. Het materiaal wordt gekneed en gerold en met behulp van steekvormen maken ze verschillende lagen. Iedere laag kan bewerkt worden met diverse technieken. In deze les is er ruimte om te experimenteren met klei. De moeilijkheidsgraad is afhankelijk van de leeftijd. Uiteindelijk wordt het taartje gedecoreerd met diverse feestelijke materialen en wellicht versierd met een kaarsje bovenop. Deze workshop past binnen het thema feest. Hopelijk hebben jullie veel te vieren, want kinderen vinden dit heel tof om te doen.

BLIEP BLIEP IK BEN EEN ROBOT

BEELDEND

Natuur, techniek en wetenschap vragen om nieuwsgierigheid en een onderzoekende houding. Hoe weet je nu hoe iets werkt of hoe het gemaakt is? Een kijkje in de binnenkant van oude apparaten opent vaak een nieuwe wereld. Door het te slopen kom je nog meer te weten. Schroefjes, tandwielen en kabeltjes komen te voorschijn als je in de binnenkant van een klok, weegschaal of toetsenbord mag rondneuzen en gaat demonteren. Met de ‘sloop’-opbrengst gaan wij aan de slag. De leerlingen construeren iets nieuws: een robot. Deze machine met menselijke trekjes spreekt tot ieders verbeelding. Wat gaat de robot voor jou doen? Gaat deze bijzondere hulp je veters strikken, een verhaal voorlezen of wordt het de keeper tijdens een potje voetbal? Ieder kind maakt in deze workshop zijn eigen robot van klei met de materialen die door het demonteren van allerlei spullen te voorschijn zijn gekomen. Kennisgebieden: beeldend, techniek

48 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2017 | 2018


DANS EN KLEI OP DE BOERDERIJ

BEELDEND

Deze kunstklas sluit perfect aan bij een excursie naar de boerderij. We starten deze kunstklas met een klassikale introductie over de boerderij. We leren kijken als een kunstenaar en bekijken de vormen, verhoudingen en de kenmerken van de verschillende boerderijdieren uitgaand van de basisvormen. Vervolgens boetseert ieder kind een boerderijdier uit één stuk. De kinderen gaan werken met verschillende texturen / afdrukken van materialen. De dieren krijgen nog meer karakter door ze te versieren met decoratiematerialen. Uiteindelijk wordt ieder kleiwerkje op een sokkeltje geplaatst, zo ontstaat er een echt kunstwerk.

Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw, Middenbouw Datum | In overleg Duur | 3 uur voor alleen de beeldende workshop. Wanneer u kiest voor de interdiciplinaire versie rekenen wij daar 1,5 uur extra voor. Plaats | Op school Kosten | € 60,-- exclusief materiaalkosten. Dit project vergt veel voorbereiding daarom rekenen we hiervoor 1 uur extra. Kinderkunstklas zorgt voor de materialen en vooraf krijgt u een handleiding met beeldmateriaal. Aanbieder | Kinderkunstklas Bestelcode | 9425

Het is een aanrader om deze kunstklas uit te bouwen met een dansworkshop. Alle kinderen gaan dan zowel boetseren als dansen uitgaand van het thema boerderijdieren.

DE AFVALMANNETJES

BEELDEND

Ieder kind maakt in deze workshop zijn eigen mannetje van verschillende afvalmaterialen. Hoe ziet een afvalmannetje er uit en wat voor bijzonderheden bezit hij. Door verschillende soorten materialen samen te voegen en te stapelen ontstaat er een reliëfwerk. Kinderen komen in aanraking met een grote verscheidenheid aan materialen en zien onder hun handen afval veranderen in een bijzonder mannetje of vrouwtje. Een afvalmannetje kan alleen bestaan uit wat anderen weggooien. De leerlingen verzamelen vooraf (kosteloos) materiaal dat geschikt is voor deze nieuwe mensjes. Denk aan folies, deksels en verpakkingsmateriaal. Deze les sluit aan bij de fantasie / verbeelding maar ook bij onderwijs over milieu en duurzaamheid.

DE IJSMUTS

BEELDEND

Timmeren voor de onderbouw Wat is er leuker dan zelf timmeren en daarbij een hoofddeksel te zien ontstaan bovenop je hoofd? De basis is een plankje met daarop een foto of tekening van iedere leerling. Na het ontwerpen van een eigen hoofddeksel is het tijd voor het echte timmerwerk.

Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw, Middenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten Plaats | Op school Kosten | € 59,-- Het tarief is per uur, exclusief materiaalkosten. Minimale afname is 2 uur per dag Aanbieder | Bakfietsjuf Bestelcode | 8837

Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw, Middenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten Plaats | Op school Kosten | € 59,-- Het tarief is per uur, exclusief materiaalkosten. Minimale afname is 2 uur per dag Aanbieder | Bakfietsjuf Bestelcode | 8617

Door het omwikkelen en spannen van draden rondom de spijkers ontstaat een kleurige warme wintermuts. De draden zorgen voor een verrassend lijnenspel. De combinatie van timmeren met wikkelen en knopen daagt leerlingen uit om hun motoriek te oefenen. Kennisgebieden: beeldend, textiel, techniek.

DE KLEURRIJKE KLERENBENDE

BEELDEND

Een leuk verhaal als inspiratiebron om enthousiast aan de slag te gaan met textiel en andere materialen. Uitgangspunt is het hergebruiken van kledingstukken die om wat voor reden dan ook niet meer gedragen worden en door jou een tweede leven krijgen. De schaar gaat erin; de mouw wordt een fraaie jas of chique jurkje , een maillot met vrolijke stippen wordt een mutsje of een kraagje, en de knopen worden misschien de ogen en het garen van die gebreide trui een haardos!… Hoe gaat jouw ‘Klerenbende-lid’ er uit zien? Eenmaal af en met alles erop en eraan, breng je met hem / haar ‘tot leven’ met behulp van jouw eigen vingers. Je kunt het verhaal ermee naspelen of juist in groepjes samen een nieuw verhaal verzinnen en zelfs op te voeren in de klas.

Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw, Middenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur Plaats | Op school Kosten | € 116,-- exclusief materiaalkosten Aanbieder | Elly Veelenturf, StudioDoezo Bestelcode | 11091

workshops

49


Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw, Middenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur Plaats | Op school Kosten | € 59,-- exclusief materiaalkosten Aanbieder | Bakfietsjuf Bestelcode | 8841

Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw, Middenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur Plaats | Op school Kosten | € 59,-- Het tarief is per uur, exclusief materiaalkosten Aanbieder | Bakfietsjuf Bestelcode | 8839

Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw, Middenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten Plaats | Op school Kosten | € 59,-- per uur plus materiaal kosten. Minimale afname 2 uur per dag Aanbieder | Bakfietsjuf Bestelcode | 9685

Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw, Middenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten Plaats | Op school Kosten | € 59,-- Het tarief is per uur, exclusief materiaalkosten. Minimale afname is 2 uur per dag Aanbieder | Bakfietsjuf Bestelcode | 9323

Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw, Middenbouw Datum | In overleg Duur | 3 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief materiaalkosten. Kinderkunstklas zorgt voor de materialen en vooraf krijgt u een handleiding met beeldmateriaal. Aanbieder | Kinderkunstklas Bestelcode |9431

EEN GROTE MOZAïEK KROKODIL

BEELDEND

Een heus kunstwerk zal ontstaan in deze krokodillenworkshop. Kijkend en tekenend ontdekken de kinderen de vormen en structuren van een krokodil. Alle kinderen tekenen een krokodil, hiervan worden ongeveer 5 tekeningen uitgekozen. Deze tekeningen worden door de Bakfietsjuf uitvergroot op grote platen hout of karton. In groepjes van 4 of 5 kinderen gaan ze aan de slag om de krokodil een mooie ‘mozaïek’huid te geven. De huid bestaat uit verschillende lagen, zodat er een reliëfwerk zal ontstaan. De krokodil kan voornamelijk bestaan uit kosteloos materiaal, leuk als de kinderen vooraf gaan verzamelen. Denk aan doppen, kroonkurken, restjes leer, folie, cd’s, karton. Dit allemaal in de tinten geel, groen en bruin om in de krokodillensfeer te blijven.

HAPPY ANIMAL, DIEREN OP PAPIER

BEELDEND

Dieren tekenen, tekenles voor jonge kinderen. Je zou denken dat je met één dier nog geen kudde hebt maar bij deze tekenworkshop is dat wel het geval. We gaan dieren bekijken en letten daarbij op de vorm van de dieren en de textuur van de vacht of huid. Kinderen tekenen om te beginnen één dier. Hiervan maken we een mal en daarmee komt een hele kudde, roedel of school tot stand. We hebben aandacht voor vlakverdeling, afsnijding en diepte. Met vetkrijt onderzoeken de leerlingen hoe je structuren maakt zoals schubben, eendenveren, berenvel of schapenwol. De laatste laag bestaat uit waterverf of ecoline. Een uitdagende les voor jonge kinderen waar het resultaat vaak boven verwachting is.

KANDISKY: VILTEN TOVERBALLEN

BEELDEND

Een toverbal van vilt. Met verschillende gekleurde schapenwol en zeep leren de leerlingen een toverbal vilten. Opbouwen uit verschillende laagjes wol en dan draaien maar. Stap voor stap wordt de toverbal groter en steviger. Het door midden snijden van het balletje is een bijzonder moment: de mooie gekleurde laagjes komen te voorschijn: nu zie je pas echt wat je handen gemaakt hebben. Een helft mag mee naar huis, van de andere helft maken we een mooi 3D schilderij naar het werk van Kandinsky. Een workshop over kleur, kunst en de wonderlijke wereld van vilten.

KNIPPEN MET MATISSE

BEELDEND

Henri Matisse is een groot kunstenaar die de laatste 10 jaar van zijn leven in een rolstoel terecht kwam. Hierdoor kon hij niet meer staand werken. Om door te kunnen gaan met mooie dingen maken is hij vormen gaan knippen uit beschilderd papier. Hieruit zijn prachtige kleurrijke werken ontstaan. Natuurlijk gaan we in deze workshop knippen en plakken zoals Matisse. Zijn werk, met kleurrijke geometrische en organische vormen dient als uitgangspunt. De kinderen gaan zelf aan de slag met kleurrijk papier en schaar om zo tot nieuwe beelden te komen met uitdagende composities. Een heerlijk werk waarin ieder kind zich kan uitleven.

KUNSTKLAS OP GEVOEL, MAAK JE EIGEN EMOTIEPOP EN SPEEL TONEEL

BEELDEND

Wanneer je toneel speelt komen diverse emoties uitgebreid aan bod. Tijdens deze kunstklas gaan we hier dieper op in. We starten met klassikale uitleg over emotie in de kunst en we bespreken klassikaal diverse emoties. Vervolgens maakt iedere leerling een emotie stokpop in klei. De leerlingen boetseren aan

50 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2017 | 2018


iedere kant een gezicht met een duidelijke emotie en gaan vervolgens het lijf vormgeven in diverse stoffen en materialen. Wanneer de emotiepoppen af zijn gaan de leerlingen in groepjes een toneelstukje bedenken waarin de emoties van de poppen tot uiting komen. Als afsluiting dragen ze het poppenspel aan elkaar voor vanuit een theatertje. Deze kunstklas sluit bijzonder goed aan bij de thema’s emotie of toneel en bij de kunstklas Van woord naar beeld.

ROETSCHIE

BEELDEND

Naar aanleiding van een leuk verhaal gaan we een grappig wezentje maken. We gebruiken hiervoor verschillende materialen als stof, garen, plastics en tape. Waar we vooral op moeten letten is zijn buik want daar moet hij het van hebben! Hij of zij heet niet voor niks ‘Roetschie’! Want als jouw creatie eenmaal af is, kan het spel beginnen. Roetschie gaat een afdaling maken door een lange donkere buis en als ie dan naar buiten roetsjt, probeer hem/ haar dan maar eens te vangen. Wie is er sneller…? Jij of Roetschie?

SPROOKJESFIGUREN IN KLEI

BEELDEND

Deze kunstklas sluit aan bij het thema sprookjes van VLL Een sprookje is in oorsprong een mondeling overgeleverd volksverhaal dat gebruik maakt van magie en fantasie. Samen kijken we naar de magische kunst van kunstenaars die zich in hun werk lieten inspireren door sprookjes. Daarnaast zijn de woorden van Veilig Leren Lezen verwerkt in de introductie. We bestuderen de vormen, verhoudingen en de kenmerken van de verschillende sprookjesfiguren uitgaand van de basisvormen. Vervolgens kleit ieder kind een figuur uit één stuk klei. De figuren worden nog sprookjesachtiger door ze te versieren met diverse kleurrijke decoratiematerialen. Uiteindelijk worden de kunstwerkjes op een sokkel geplaatst.

ABSTRACTE FLUOR PRINTS

BEELDEND

Experimenteer met vormen en verschillende schilder- of druktechnieken. We kennen allemaal wel de traditionele schilderkunstwerken en we hebben allemaal al eens een kunstwerk met verf en een kwast gemaakt. Maar waarmee kan je nog meer ‘schilderen’? Na een klassikale PowerPoint over ‘rare kwasten’ en de actie die daarbij hoort, gaan we aan de slag in ons eigen atelier. We kijken naar vormen en gebruiken vrolijke felle kleuren op een donkere ondergrond. Daarna start de helft van de groep in een aparte ruimte op school, halverwege de workshop komt de andere helft van de groep aan de beurt. De kinderen creëren een individueel kunstwerk, die we aan het einde weer klassikaal evalueren. Deze workshop is bestemd voor groep 3 en 4.

HOOFDTOOI

BEELDEND

Met plakplastic, ijzerdraad en diverse fleurige toevoegingen wordt een hoofdtooi gemaakt waarmee de kinderen zich de koning te rijk zullen voelen.

Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw, Middenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur Plaats | Op school Kosten | € 116,-- exclusief materiaalkosten Aanbieder | Elly Veelenturf, StudioDoezo Bestelcode | 9277

Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw, Middenbouw Datum | In overleg Duur | 3 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief materiaalkosten. Deze kunstklas vergt veel voorbereiding daarom rekenen wij hiervoor 1 uur extra. Kinderkunstklas zorgt voor de materialen en vooraf krijgt u een handleiding met beeldmateriaal. Aanbieder | Kinderkunstklas Bestelcode | 9427

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur en 30 minuten Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief materiaal- en reiskosten Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 10273

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur; In 2 x 1uur. De leerkracht gaat tussendoor zelf verder. Plaats | Op school Kosten | € 55,-- per uur, exclusief materiaalkosten, reistijd en reiskosten Aanbieder | Maritée Onderdenwijngaard Bestelcode | 11109

workshops

51


Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw Datum | In overleg Duur | 3 uur 3 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief reis- en materiaalkosten. Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 9501

JE EIGEN LIEVELINGSBOEK

BEELDEND

Iedere leerling maakt een eigen boekomslag van zijn / haar lievelingsboek over een bepaald onderwerp of juist een zelfverzonnen verhaal of misschien wel over zichzelf. Ter inspiratie kijken we eerst naar een korte PowerPoint over boeken en alle informatie die je kan vinden op de kaft. Wat voor soorten boeken zijn er? En hoe zie je dat aan de buitenkant? Enzovoorts. Daarna gaan de kinderen zelf aan de slag met verschillende soorten papier, kleuren, tekeningen en letters. Hiermee ontwerpen ze hun eigen boekomslag die later nog aangevuld zou kunnen worden met tekeningetjes, plaatjes, woordjes etc. Heel leuk voor aan het begin van het schooljaar zodat aan het einde het boekje aardig gevuld is en de kinderen het mee naar huis krijgen. Zo schrijven en illustreren zij het schooljaar een eigen boek. Het zijn stuk voor stuk speciale en bijzondere boekjes die verzameld worden in de ‘Gouden Kast’ voor in de klas. De workshop is gericht op de groepen 4 en 5.

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur en 30 minuten 2,5 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief materiaal- en reiskosten Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 9507

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief materiaal- en reiskosten Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 9525

KONINKLIJKE HOOGHEID

BEELDEND

We gaan op papier een munt maken met ons eigen koninklijk zelfportret erop. Daarvoor bekijken we allerlei statige koningen en koninginnen. Wat dragen zij toch op het hoofd en waarom eigenlijk? En is een kroon altijd van goud en met van die punten? Of zijn er ook andere soorten kronen? We gaan het eens allemaal bekijken zodat we een koninklijk zelfportret kunnen gaan maken met behulp van een ‘en-profil’-foto. En waar zien we zo’n afbeelding van een koning of koningin vaak op terug? Inderdaad… op een munt.

ONDER WATER; OVER ZEEBEESTEN EN KLEITECHNIEKEN

BEELDEND

Er is veel water op de aarde: sloten, kanalen, beekjes, rivieren, vijvers, meren en... de oceanen. In een PowerPoint bekijken we dit allemaal. We sluiten af met de grote oceanen, onze prachtige zeeën, en wat daar allemaal in zwemt en leeft. De leerlingen worden geprikkeld hun fantasie te gebruiken en dit te stoppen in een groot stuk klei. Na een uitleg over technieken mogen zij aan de slag. Texturen, patronen, beweging, vorm en uitdrukking verwerken zij in deze opdracht. Er ontstaan spannende klei kunstwerken met ieder een geheel eigen karakter.

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur In overleg Plaats | Op school Kosten | € 116,-- exclusief materiaalkosten Aanbieder | Elly Veelenturf, StudioDoezo Bestelcode | 8987

TOMMIE EN DE LETTERMONSTERS

BEELDEND

Deze workshop is speciaal bedoeld voor kinderen die al bezig zijn met leren lezen. We praten over letters, welke kennen ze al? Welke vormen hebben ze? Kunnen de leerlingen al woorden schrijven? Naar aanleiding van het verhaal ‘Tommie en de Lettermonsters’ gaan de kinderen aan de slag met het vormgeven van hun eigen letterdraak, hippogrief of octopus. Zijn monsters nu eigenlijk eng? En waarom dan? Zie ik het nu goed? Heeft dat monster echt een letter opgegeten?

52 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2017 | 2018


WAT LEEFT ER ALLEMAAL IN HET BOS...?

BEELDEND

Hebben jullie wel eens gehoord van bosmonsters? Misschien heb je er zelfs ooit één gezien. Hoe zien ze er dan uit? Zijn ze groot of klein, lief of gevaarlijk? Hebben ze meerdere armen of hele grote voeten. Ze leven in een speciaal bos samen met de fantasiedieren. Maar hoe zien die fantasiedieren er dan weer uit? Dat mag jij bepalen. Een tijger mag een vissenstaart hebben en vleugels van een vogel en pootjes van een mier. Jouw fantasie loslaten op een groot stuk klei. Alles is mogelijk en alles mag. Jij bent de kunstenaar. Aan de klei worden andere materialen toegevoegd om jouw ideeën extra goed tot uiting te brengen en het geheel mooi kleurrijk te maken. Aan het begin van de les wordt een introductie gegeven over materiaal en techniek.

ABORIGINAL-KUNST

BEELDEND

De kunst van de Aboriginals is een spannende en boeiende kunstvorm. Achter ieder patroon of iedere afbeelding zit een verhaal, een betekenis of een droombeeld. We kijken naar hun speciale lijnenspel, hun vlakverdelingen en naar de vele patronen. Dit bestuderen we in een PowerPoint, waarin we ook kijken naar zes, in Australië, beroemde Aboriginal kunstenaars en hoe zij werken.

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief reis- en materiaalkosten Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 8823

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur en 30 minuten 2,5 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- € 60,-- per uur, exclusief materiaal- en reiskosten Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 9493

Dan gaan we zelf aan de slag. Iedere leerling maakt een eigen werk. Maar... iedere leerling gaat werken in een specifiek kleurenpalet. Dit kan verschillen per leerling. Kiest de leerling voor zwart, bruin en oker. De ander kan kiezen voor rood, blauw, paars. Enzovoorts... De workshop is gericht op groep 5 t/m 8.

BAARDMANNEN TIMMEREN

BEELDEND

Timmeren en Textiel Wat is er leuker dan zelf timmeren en daarbij een baard te maken op een foto van jezelf of die van je vader? Hoe zie je eruit met een baard? Na het ontwerpen van de baard is het tijd voor het echte timmerwerk. Bij het spannen van de draden rondom de spijkers komt de baard tevoorschijn. De combinatie van timmeren, wikkelen en knopen daagt leerlingen uit om hun motoriek te oefenen.

BOUW EEN MACHINE

BEELDEND

Bouw een unieke knuffelberenmachine. Wat is er gaande in de knuffelberenmachinefabriek? Hoe ziet een fabriek er van binnen uit en wat gebeurt daar eigenlijk allemaal voordat de knuffelbeer klaar is? Wij hebben niet de antwoorden, maar aan het einde van deze workshop de kinderen wel. Welke materialen heb je nodig, hoe werken de machines en wat moet er stap voor stap gebeuren? De kinderen gaan dit zelf bedenken. Ze maken zich een voorstelling hoe het productieproces zou kunnen verlopen. In groepjes wordt er op een houten plaat een knuffelbeermachine gemaakt. Aan de bovenkant gaat er vacht en vulling in, aan de onderkant komt er een knuffel uit. De leerlingen verzinnen zelf de stappen en het proces dat zich afspeelt in deze machine. Het voorstellingsvermogen wordt geprikkeld, niet enkel door de vraagstelling maar ook door het grote aanbod van materiaal om mee te bouwen. In deze workshop worden kinderen uitgedaagd om plannen te maken, samen te werken en tot creatieve oplossingen te komen voor hun machine. De machines zijn een expositie in de school waard. Deze beeldende les sluit goed aan bij de doelstellingen: innovatie en creatief denken van de 21st centuryskills.

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur Plaats | Op school Kosten | € 59,-- per uur, plus materiaalkosten Aanbieder | Bakfietsjuf Bestelcode | 9181

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur minimale afname van 2 workshops Plaats | Op school Kosten | € 59,-- Het tarief is per uur, exclusief materiaalkosten Aanbieder | Bakfietsjuf Bestelcode | 9193

workshops

53


Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur Plaats | Op school Kosten | € 160,-- excl. reis- en materiaalkosten Aanbieder | Architectuurlessen Bestelcode | 9691

DE HUID VAN MIJN HUIS

BEELDEND

Elke huis heeft, net als ons lichaam, een huid die ons beschermt tegen onder andere wind, regen en zon. Hoe deze gevel eruit ziet is per woning verschillend. Het ene huis is van buiten bekleed met baksteen, het andere met hout. Sommigen zelfs met gras of aluminium. Hoeveel ramen en deuren er in een gevel zitten, is ook per ontwerp verschillend. In deze opdracht ontwerpen leerlingen zelf een gevel voor een huisje op schaal. Dit huisje* zetten de kinderen in elkaar alvorens te beginnen met ontwerpen. Leerlingen krijgen besef over schaal, materialen en de relatie tussen binnen en buiten. Bovendien ontdekken ze de relatie tussen een ruimtelijk model en de bijbehorende plattegronden en doorsneden, wat hun ruimtelijk gevoel doet ontwikkelen. * aangeleverd in de vorm van een uitdrukpuzzel

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 3 uur 3 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief reis- en materiaalkosten Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 8621

DE MIDDELEEUWEN

BEELDEND

Wie waren die mensen in de Middeleeuwen? Hoe zagen zij er uit? Wat voor beroepen hadden zij? Waar woonden zij? Hoe zag zo’n stad er uit in de Middeleeuwen? Deze vragen komen aan bod in een PowerPoint. Ook kijken we naar de specifieke plattegronden van zo’n middeleeuwse stad. Dan gaan we aan de slag met kwast, pen en Oost-Indische inkt. (De technieken worden ook behandeld in de PowerPoint). We beginnen fijn en klein, waarna het uitgroeit tot één kunstwerk van 2 meter x 2 meter. Het uiteindelijke kunstwerk wordt een plattegrond van een middeleeuwse stad. Maar in die plattegrond gebeurt van alles. De leerlingen gaan met kwast, pen en Oost-Indische inkt huizen tekenen, vanuit vooraanzicht. Er komen stadsmuren met een grote entreepoort. Een stadsplein met waterput. En een groot kompas mag niet ontbreken op onze plattegrond. Maar onze middeleeuwse stad wordt geen verlaten spookstad… er wordt volop geleefd. Wie in de klas wordt de smid? En wie de stalknecht, bakker of marktkoopman? Iedere leerling maakt met zijn eigen pasfoto (zwart-wit kopie) een figuur van een stalknecht, smid, marktkoopvrouw, enzovoorts. Deze worden toegevoegd aan onze stad/ plattegrond. De stad wordt zwart en wit en tinten daartussen in. De workshop is gericht op groep 5 t/m 8.

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 3 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief reis- en materiaalkosten Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 8633

DE PRUIKENTIJD! LEUKE ‘WEETJES’ UIT DE GOUDEN EEUW

BEELDEND

Een frivole, kleurrijke, gekke periode in de geschiedenis. We duiken in het verleden naar de tijd van de pruiken, de witte poederdoos, de schoonheidsstip, het overdrijven, maar zeker ook van het verbergen. Aan de hand van een PowerPoint worden de leerlingen geïnspireerd. Dan gaan we ons eigen portret omtoveren tot een persoon uit de gouden eeuw. Een persoon van ‘stand’. Met hoog opgewerkte pruiken, stoere hoeden en frivole gezichten. Stukjes stof, touw, watjes, linten en wol worden toegevoegd als haren. Met andere materialen wordt het geheel nog extra versierd. Grote kragen komen om de nekken en frivole toevoegingen versieren de pruiken. Omdat er in die tijd ook veel ‘verborgen’ werd, worden de gezichten gepresenteerd en gebruikt als stokmasker.

54 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2017 | 2018


DE PUZZELONDERGRONDSE

BEELDEND

De Puzzelondergrondse is een bijzondere manier om met de hele klas tegelijk aan de slag te gaan. De leerlingen krijgen de opdracht – wanneer zij allemaal door dat ene luikje zijn gevallen – snel, goed en creatief een oplossing te vinden om weer samen en op tijd onder de grond uit te komen. Ze hebben namelijk maar anderhalf uur en de tijd tikt.

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief materiaalkosten van 25 euro per groep en exclusief reiskosten (buiten Tilburg) Aanbieder | Kunstkabaal Tilburg Bestelcode | 10365

Misschien heeft de klas al van te voren een gezamenlijk doel om naartoe te werken. Dit kan natuurlijk ook verbeeld worden. De leerlingen brengen het ondergrondse gebeuren in kaart en leggen verbindingen. Voor de problemen die ze tegenkomen moet een oplossing gevonden worden. Wordt het stink- of pestmonster overwonnen en gaat het niet-zo-goed-samenwerkingsmonster straks beter samenwerken? Er worden tijdmeesters, onderhandelaars, sfeerproevers en puzzelmakers ingeschakeld die uiteindelijk net voordat de gong gaat de juiste uitweg vinden om weer terug te keren naar de bewoonde wereld. PS: Bij deze workshop is het ook leuk als de juf of meester meedoet.

DECORSCHILDEREN

BEELDEND

Heeft u een decor nodig? Is er een musical of ander optreden waar er een decor voor nodig is? Wij maken het samen met uw leerlingen. Met groepjes van 8 à 10 leerlingen per les realiseren we een prachtig decor. U heeft er geen zorgen over, wij zorgen dat het in orde komt.

DEFTIGE DAMES EN HEREN, BEELDEND OVER DE GOUDEN EEUW EN KASTELEN Hoe zagen de bewoners van kastelen en paleizen er vroeger uit? We laten ons inspireren door de kledij en haardracht uit de 17e en 18e eeuw. En kijken hierbij naar onder andere naar ‘silhouetten en portretten’ van deftige mannen en vrouwen. Hierna maakt ieder een eigen portret met behulp van een ‘en-profil’ foto. Leef je uit op de overdadige kapsels en de kleding details. Zo lijkt het net alsof jij uit die tijd komt maar dan natuurlijk wel een tikkeltje overdreven.’ Om het geheel af te maken wordt er nog een prachtige lijst omheen gemaakt.

EEN KLEURRIJKE WERELD

BEELDEND

Samen duiken we in de kleurrijke wereld van Hundertwasser en maken we decoratieve kunst. Tijdens deze kunstklas laten de kinderen zich inspireren door de kunstenaar en architect Hundertwasser. Voor Hundertwasser was de natuur en zijn omgeving erg belangrijk. Hij schilderde fantasierijke gebouwen in combinatie met natuurlijke figuren zoals spiraalvormige bomen en planten. Deze kleurrijke schilderijen - opgebouwd uit vlakken, ronde lijnen en patronen - zijn een mooi uitgangspunt voor een inspirerende kunstklas. Samen kijken we naar zijn kleurrijke kunst en leren we patronen ontwerpen. Ieder kind maakt een ontwerp in stift en aquarelkrijt en werkt mee aan grote kleurrijke schilderijen.

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur in overleg; bijvoorbeeld 4 of meer lessen van 120 minuten Plaats | Op school Kosten | € 58,-- exclusief materiaal- en reiskosten Aanbieder | Elly Veelenturf, StudioDoezo Bestelcode | 9813

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 3 uur 3 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief reis- en materiaalkosten Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 9215

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 3 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief materiaalkosten. Deze kunstklas vergt veel voorbereiding hiervoor rekenen wij 1 uur extra. Vooraf krijgt u een handleiding met beeldmateriaal. Aanbieder | Kinderkunstklas Bestelcode | 9485

workshops

55


Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | Afhankelijk van de vraag Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief materiaalkosten Aanbieder | Kinderkunstklas Bestelcode | 10005

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur en 30 minuten Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief materiaal- en reiskosten Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 9653

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 3 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur exclusief materiaalkosten. 1 uur extra voor het in elkaar zetten van de mobiles. Kinderkunstklas zorgt voor de materialen en vooraf krijgt u een handleiding met beeldmateriaal. Aanbieder | Kinderkunstklas Bestelcode | 9403

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur en 30 minuten Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief materiaalkosten. Vooraf krijgt u een handleiding met beeldmateriaal Aanbieder | Kinderkunstklas Bestelcode | 9707

EEN PRIJS WAARD! RECYCLEKUNST

BEELDEND

Heeft u op school ook nog prijzenbekers staan die in een ver verleden gewonnen zijn en waar niemand vandaag de dag nog een emotionele binding mee heeft? Als dat zo is dan biedt deze kunstklas de uitkomst. Aan de leerlingen van een of meerdere groepen wordt gevraagd om een idee te bedenken hoe zij van de bekers een nieuw kunstwerk kunnen maken. Om de leerlingen een eindje op weg te helpen krijgen zij een inspiratieles over recyclekunst. Tijdens deze les kijken we samen naar kunstenaars die ook van bestaande voorwerpen een nieuw beeld gemaakt hebben. Hierdoor geïnspireerd maakt iedere leerling een schets. Het beste idee gaan we met de hele groep uitvoeren en verdient een prominente plek op school.

EEN WERELD IN OORLOG 1914-1945, ONTWERP EEN MONUMENT

BEELDEND

De leerlingen krijgen een introductie over hoe kunstenaars met het thema oorlog hebben gewerkt (Goya, Picasso, Zadkine, Dali, Ernst, Grosz). In zowel schilderijen als in oorlogsmonumenten. Oorlogsmonumenten zijn veelal gestileerde (vereenvoudigde) verbeeldingen van oorlog. Symbolische voorstellingen die voor iets veel groters staan dan het beeld zelf. De leerlingen gaan zelf een oorlogsmonument ontwerpen en dit vervolgens in klei uitvoeren. Eerst gaan ze met potlood schetsen maken, daarna gaan ze de beste schets stileren. De leerlingen moeten proberen in grote vormen te denken. Vanuit de gemaakte schets gaan ze hun ontwerp in klei vertalen. Hierbij moet een platte tekening dus omgezet worden in een ruimtelijk beeld dat van meerdere kanten interessant is. Een spannende uitdaging. Tegelijkertijd zijn ze op een serieuze manier met het onderwerp oorlog en herdenken bezig.

ETEN EN GEGETEN WORDEN! VOEDSELKETEN EN KRINGLOOP

BEELDEND

De een zijn dood is de ander zijn brood. In de natuur moeten planten en dieren voor hun eigen voedsel zorgen.Tijdens deze kunstklas gaan wij ons daarin verdiepen en maken bijzondere mobiles geïnspireerd door Alexander Calder. Na een interactieve uitleg over de kringloop, planten-vlees-alleseters en de voedselketen maken de leerlingen in groepjes mobiles voor in de klas. Ieder groep maakt een mobile uitgaand van bovenstaande voorbeelden. De figuren worden gevormd uit ijzerdraad, een techniek die komt van de kunstenaar Alexander Calder. Calder was een Amerikaanse beeldhouwer die zijn hele leven lang gefascineerd was door beweging. Hij staat bekend als de ontwikkelaar van de ‘mobile’. Hij maakte verschillende draadfiguren van mensen, dieren en gezichten. Deze kunstklas zorgt voor een beeldende verdieping bij het vak Natuniek thema Leven.

EXPERIMENTEREN MET VERF

BEELDEND

Experimenteren met verf is een kunstklas waarbij de expressie en durf van iedere leerling centraal staat. Na een klassikaal spel over de kunstenaars uit het expressionisme en de begrippen figuratief, abstract en kleur gaan de leerlingen zelf experimenteren met diverse soorten materialen en verf. Ze gaan stempelen, vegen, druppelen en ontdekken spelenderwijs hoe je op een snelle manier vanuit je gevoel kunt werken. Zelfs de leerlingen die normaal niet van het beeldende vak houden zullen je versteld doen staan. Tijdens deze kunstklas is het vooral de kunst om op tijd te stoppen. Durf jij het aan om je gevoel beeldend vorm te geven? Deze kunstklas kan bij ieder thema aansluiten en wordt op aanvraag op maat gemaakt. Wanneer we werken vanuit een thema dan gaan we dat thema figuratief of abstract verbeelden.

56 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2017 | 2018


GELUKSPOPPETJE

BEELDEND

Een creatie van textiel. Een grappig mannetje, modieus vrouwtje of ander typisch persoon om iemand anders gelukkig mee te maken of voor jezelf: jouw eigen gelukspoppetje?! Er wordt gebruik gemaakt van verschillende textiele materialen; allerlei soorten stofjes, draad en band voor het maken van een (geluks-)poppetje van ongeveer 15 cm groot. Knippen, knopen leggen en binden komt aan de orde. Hoe maak je een dikke haarbos of moet het juist een vlecht worden? Wat voor kleding krijgt hij / zij aan? Misschien lijkt jouw poppetje wel op superman of een ninja… een artiest of mooie prinses? Eenmaal klaar…. een fraaie slinger in de klas, voor jezelf of juist om iemand anders blij mee te maken.

GELUKSVOGELS

BEELDEND

Het vangen van de zeldzame Zuzati zangvogel is nog zo makkelijk niet. In het Braziliaanse regenwoud proberen Marijn en haar vader er een op de foto te zetten. Een spannend avontuur in het regenwoud volgt en de Geluksvogels brengen redding. Dit enerverende verhaal is de kapstok van de workshop. We gaan een Geluksvogel maken van klei. Met het verhaal in het achterhoofd geef je je Geluksvogel vorm. Elke geluksvogel draagt een tas waarin een boodschap overgebracht wordt. Kan ook leuk zijn als Vader- of moederdagcadeau, en wie is er dan een Geluksvogel?

GUSTAVE KLIMT EN ZIJN VROUW

BEELDEND

Gustave Klimt, een wereldberoemd kunstenaar met een geheel eigen stijl, gesteund door zijn vrouw. Hiervandaan gaan wij ook beginnen aan een gezamenlijk kunstwerk. Een man en vrouw geschilderd in de stijl van Gustav Klimt op twee smalle, maar hoge panelen van 60 cm x 244 cm per stuk. Hiervoor bekijken we het werk van meneer Klimt en bestuderen we patronen, vormen en kleuren. Ook kijken we naar warme en koude kleuren en bedenken zelf mooie kleurcombinaties. Goud en zilver maken het geheel extra speciaal. Deze bijzondere mensen verdienen een bijzondere plek in de school.

HANDEL; OVER IMPORT EN EXPORT

BEELDEND

Handel, eeuwen geleden gebeurde het meer op kleine schaal, in het eigen land, maar zelfs toen al waren er producten die men uit het buitenland haalde en zelfs van de andere kant van de wereld. Denk bijvoorbeeld aan kruiden en specerijen. Tegenwoordig is het een stuk makkelijker geworden om handel te drijven met veel landen in de wereld. Dat komt o.a. door de digitalisering van de maatschappij, maar vooral ook omdat we over hele goede vervoersmiddelen beschikken die onze producten brengen naar- en halen van de vele mogelijke bestemmingen.

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur Plaats | Op school Kosten | € 116,-- exclusief materiaalkosten Aanbieder | Elly Veelenturf, StudioDoezo Bestelcode | 10753

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur Plaats | Op school Kosten | € 116,-- excl. materiaalkosten Aanbieder | Elly Veelenturf, StudioDoezo Bestelcode | 9751

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 3 uur 3 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief reis- en materiaalkosten. Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 8625

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 3 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief materiaal- en reiskosten Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 9519

We starten de les met een PowerPoint waarmee we gaan kijken wat ‘import’ en ‘export’ eigenlijk is. Hoe werkt het? Wat zijn de belangrijkste producten die we importeren en exporteren? Iedere leerling krijgt een wereldkaart, waarop we op een verassende manier creatief gaan werken en waarbinnen de lesstof intensief gebruikt wordt. Uiteindelijk heeft elke leerling zijn eigen kunstwerk om thuis aan de muur te hangen en hopelijk denken ze dan bij elke blik op het kunstwerk aan de vele mogelijkheden die er zijn op onze wereld. Een droom kent geen grenzen… De workshop is gericht op groep 5 t/m 8.

workshops

57


Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 3 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief materiaal- en reiskosten Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 10213

HET AFVAL KIJK KABINET. OVER COMPOSITIE EN VORM

BEELDEND

We bestuderen het werk van de Amerikaanse kunstenares Louise Nevelson. Zij is onze grote inspiratiebron deze dag! Wat is er zo typerend aan haar werk? Is het plat of juist ruimtelijk? Waar is het van gemaakt? Aspecten als compositie en vorm zijn erg belangrijk in haar werk. En daar gaan wij dan ook enthousiast mee aan de slag. Wat is compositie en hoe speelt vorm daar een rol in? Wat voor soorten composities zijn er eigenlijk? Haar materiaal is afval, en dan vooral afvalhout. Wij breiden dat uit met karton en plastic afval en geven deze afgedankte materialen weer een nieuw leven in een groot wandobject. Met een verzameling van afvalmaterialen gaat ieder kind onderzoekend aan de slag en wordt er een compositie gevormd in een afgebakend werkveld. Na het bepalen van de compositie en bevestigen van al die vormen, materialen en kleuren door elkaar, gaan we er één geheel van maken door middel van de kleur goud. De individuele werkjes worden bevestigd op 1 groot paneel en voilà... een kunstwerk van afvalmateriaal is ontstaan.

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 3 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief reis- en materiaalkosten Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 9499

HOE LAAT IS HET DAAR? DE TIJDEN OP DE WERELD

BEELDEND

Het is tijd voor de tijd. Of anders gezegd; we staan even stil bij de tijd. In deze wereld vol met de nieuwste technologieën speelt ‘tijd’ een belangrijke rol. Overal om je heen zie je de tijd, op de computer, op de wekker naast je bed, op je mobieltje, op de televisie, op de dvd-speler, noem maar op. Maar vaak is dit digitaal. Gelukkig hangt er in de meeste klaslokalen nog een analoge klok en we kennen natuurlijk de klok op de kerken (al staan die soms wel eens stil). We gaan in groepjes van 4 à 5 leerlingen grote klokken maken die echt werken. In elke gemaakte klok zit een wijzerplaat die werkt op batterijen. Tijdens de introductie bekijken we een fotoserie over kunstige klokken in allerlei vormen en maten. We kijken hoe je de cijfers kunt weergeven, Romeinse cijfers, digitaal en… op nog andere verrassende manieren… Maar het worden niet zomaar klokken… het worden klokken van over de hele wereld. Met de diverse tijdzones. Elk groepje kiest een eigen land en doet daar voorafgaand aan de workshop onderzoek naar, vervolgens worden in de workshop de klokken gemaakt. Al deze kunstige en wereldse klokken krijgen een mooie plaats in het schoolgebouw, zodat iedereen ze altijd kan bewonderen en precies weet hoe laat het is in de verschillende landen.

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur en 30 minuten 2,5 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief reis- en materiaalkosten Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 9213

HOUTPORTRET IN 3D

BEELDEND

De leerlingen krijgen een introductie waarin het portret, Picasso en het Kubisme aan de orde komen. In de kunststroming Kubisme werd de visuele wereld herleid tot simpele vormen zoals rechthoek, vierkant, driehoek en kegel. Ook probeerden de kunstenaars in hun schilderijen de illusie van drie-dimensionaliteit te wekken. De leerlingen maken in groepjes op houten MDF-panelen een portret van allerlei houtafval zoals latjes, plinten, blokjes, driehoekjes, stukjes van balken. Ze gaan eerst kijken naar de mogelijkheden die het houtafval biedt en zoeken een compositie voordat ze dingen vastplakken. Het portret hoeft uiteraard niet realistisch te worden. Hoe gekker hoe beter. Vervolgens gaan ze de portretten beschilderen.

58 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2017 | 2018


HUIS MET EEN DAK

BEELDEND

Hoe kun je zien dat een gebouw een huis is? Waar moet een huis allemaal aan voldoen? Als een echte architect maakt iedere leerling een eigen huis met een bijzonder dak voor op het mooiste plekje van de stad. Uit hout en restmateriaal assembleren de leerlingen een huis waarna zij het inpakken in ‘papier maché’. Ieder huis ziet er helemaal anders uit. Samen vormen de bijzondere huizen een kleine wijk in de klas.

IK ZIE, IK ZIE, WAT JIJ NIET ZIET! KUNSTKLAS FOTOGRAFIE

BEELDEND

Ieder kind legt zijn vertrouwde omgeving vast met camera op een geheel eigen wijze. Vandaag zal je vertrouwde omgeving anders lijken. Tijdens deze kunstklas leren de kinderen bewust anders te kijken naar de omgeving om hen heen. We geven uitleg over beeldaspecten binnen de fotografie. Hierdoor geïnspireerd, fotograferen de kinderen elkaar op een plek in of rondom de school. Hier mogen attributen bij betrokken worden maar dat hoeft niet. De keuze is persoonlijk. De nadruk ligt vooral op het anders leren kijken. Ieder kind maakt meerdere foto’s en kiest één foto uit die hij klassikaal bespreekt en die in het groot gepresenteerd wordt tijdens de eindexpositie. Daarnaast is er de mogelijkheid om meerdere foto’s te verwerken in één groot kunstwerk voor de school.

KLEURRIJKE DIEREN IN WOL

BEELDEND

Van boerderijdieren, waterdieren tot Afrikaanse dieren. U kiest een willekeurige dierengroep uitgaand van een land of onderwerp waaraan op dat moment gewerkt wordt en wij sluiten deze kunstklas daarop aan. Tijdens deze kunstklas laten de leerlingen zich inspireren door de Aboriginal kunstenaars. Zij vormen bijzondere dieren van krantenpapier, stro en riet en bedekken deze met een laagje wol in diverse tinten. Klassikaal kijken we naar de kenmerken en verhoudingen van de dieren naar keuze en maken schetsen uitgaand van de basisvormen. Vervolgens ontwerpt ieder kind zijn eigen dier in krant en wol. De beeldaspecten kleur, patroon en vorm komen uitgebreid aan bod.

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur en 15 minuten verdeeld over 2 dagen Plaats | Op school Kosten | € 59,-- per uur, exclusief materiaalkosten Aanbieder | Bakfietsjuf Bestelcode | 8835

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 3 uur wij komen met twee vakdocenten en rekenen voor de tweede docent 2 uur i.p.v. 3 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur per vakdocent, exclusief materiaalkosten. Vooraf krijgt u een handleiding met beeldmateriaal. Aanbieder | Kinderkunstklas Bestelcode | 9381

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 3 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief materiaalkosten. Dit project vergt veel voorbereiding daarom rekenen we hiervoor 1 uur extra. Kinderkunstklas zorgt voor de materialen en vooraf krijgt u een handleiding met beeldmateriaal. Aanbieder | Kinderkunstklas Bestelcode | 9401

Deze kunstklas vergroot het ruimtelijk inzicht en sluit goed aan bij de vakken Wereldoriëntatie en Natuniek.

KRAGEN UIT DE GOUDEN EEUW

BEELDEND

Kleren maken de man. Al in vroegere tijden kon men rijkdom aflezen aan iemands kleding. In de Gouden Eeuw was dit goed te zien aan de grote witte kanten kraag. Kinderen leren op verschillende manieren klei bewerken. De buste boetseren ze uit een geheel. De kraag wordt gevormd door het rollen van een plaat klei, samen vormt dit een bustebeeldje van een rijke koopman.

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten Plaats | Op school Kosten | € 59,-- Het tarief is per uur, exclusief materiaalkosten. Minimale afname is 2 uur per dag Aanbieder | Bakfietsjuf Bestelcode | 9109

Deze beeldende workshop is een goede aanvulling bij het erfgoedprogramma: Kasteel van Tilburg aangeboden door Stadsmuseum Tilburg.

workshops

59


Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 3 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief materiaalkosten. Deze kunstklas vergt veel voorbereiding hiervoor rekenen wij 1 uur extra. Vooraf krijgt u een handleiding met beeldmateriaal. Aanbieder | Kinderkunstklas Bestelcode | 8901

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur Plaats | Op school Kosten | € 59,-- Het tarief is per uur, exclusief materiaalkosten Aanbieder | Bakfietsjuf Bestelcode | 9183

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur Plaats | Op school Kosten | € 116,-- exclusief materiaalkosten Aanbieder | Elly Veelenturf, StudioDoezo Bestelcode | 8995

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 3 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief reis- en materiaalkosten Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 9537

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur De lengte van de workshop kan in overleg uitgebreid/aangepast worden. Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief materiaalkosten (ongeveer € 1,-- per leerling). Buiten Tilburg worden er reiskosten in rekening gebracht. Aanbieder | Kunstkabaal Tilburg Bestelcode |10355

KUNST UIT DE NATUUR, LAND-ART

BEELDEND

We starten deze kunstklas met klassikale kunstbeschouwing over de kunststroming Land-art. Bij deze kunstenaars waren hun handen het gereedschap en de natuur het materiaal. Ze grepen direct in het landschap in. Wat ze maakten werd gefotografeerd en zo bewaard. De kunstwerken werden op den duur opgenomen in het landschap. Ze waren dus vergankelijk. Een mooi uitgangspunt voor een inspirerende kunstklas. Daarnaast zijn er land-art kunstenaars die gebouwen en stukken natuur inpakken met stof en andere materialen. Door beide werkwijzen geïnspireerd maken de kinderen in groepjes of individueel fantasiebeesten van natuurlijke materialen en stoffen. Deze materialen worden op een constructieve en fantasierijke manier gecombineerd. Alle kunstwerken samen vormen het uiteindelijke land-art kunstwerk.

LETTERS TIMMEREN

BEELDEND

Timmer je eigen letter van je voornaam of maak samen met de groep een woord of zin die is opgebouwd uit verschillend letters. In deze workshop komen de drie vakgebieden: tekenen, handvaardigheid en textiel aan bod. Kinderen maken ieder een eigen letter op een basis van hout. Het timmeren en spannen van draden is goed voor de motoriek en bovendien leuk om te doen.

LOLLIGE LETTERS

BEELDEND

Met Letters kun je ongelooflijk veel doen. Helaas gebeurt dat tegenwoordig steeds minder omdat de p.c. of tablet schrijven overbodig maakt. We gaan in deze workshop aan de slag met letters. Even niet keurig schrijven, alles even groot; netjes op de regels, wat normaal de bedoeling is. We gaan op een creatieve manier letters maken, 2- en 3- dimensionaal. Ontdekken hoe je nog meer een letter kunt vormgeven. Letters als een snelweg; een huisje of een kaasblokje, of met takjes, het is allemaal mogelijk. We knutselen met diverse materialen: polystyreen, pelkarton, gekleurd papier, schuimplaat, elektriciteitsdraad en de mooiste metalic plaatjes. Tot slot maken we er met wat versierspulletjes een prachtig geheel van.

MAAK JE STERRENBEELD IN 2- EN 3D BEELDEND Na een introductie over het heelal, planeten, sterren, de sterrenhemel, maangestalten en sterrenbeelden gaan de leerlingen op houten paneeltjes een sterrenhemel maken. Dit doen ze door het paneel met zwart, donkerblauw en wit in een speciale techniek te beschilderen. Daarna plakken ze er sterretjes, strass-steentjes en soortgelijk materiaal op. Vervolgens gaan ze met spijkers hun eigen sterrenbeeld maken. Met wol of touw verbinden ze de spijkers met elkaar. Uiteindelijk schrijven ze met speciale stiften hun sterrenbeeld en naam op het paneel. Zo maken de leerlingen allemaal hun eigen stukje heelal.

MET MIJN VOERTUIG DOOR DE RUIMTE

BEELDEND

In deze workshop gaan de leerlingen in groepjes aan de slag om een eigen voertuig te maken. De leerlingen werken vanuit een schets, verzinnen een naam, een reisbestemming, een logo en bouwen vervolgens het voertuig dat deze reis gaat ondernemen. In overleg met de leerkracht kan bekeken worden waar meer nadruk op kan komen te liggen. Het kan zijn dat er binnen de groep grappige en zinvolle samenwerkingsverbanden ontstaan, die ‘het aardse’ overstijgen. Belangrijk is het om van tevoren met de klas al over recycling te hebben gehad en divers restmateriaal te verzamelen voor de workshop.

60 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2017 | 2018


Het doel van deze workshop is o.a. het prikkelen van de fantasie, de leerlingen na te laten denken over de toekomst en het creatief vermogen en de samenwerking binnen de groep te vergroten. Een mooi aspect is dat zowel 2d als 3d wordt gewerkt. De workshop bestaat uit verschillende fasen, juist om de ideeënmachine van de leerlingen op gang te krijgen en verschillende vaardigheden aan bod te laten komen. De workshop werkt verder toe naar een eindpresentatie waarbij de leerlingen uitgebreid en trots over hun ontwerpen mogen vertellen.

NIEUWS GIEREN EN ANDER GEVOGELTE

BEELDEND

Vogelobjecten van kranten en schildertape. De kranten worden in vorm gebracht en daarna omwikkeld met schilderstape. Er wordt een vogel gemaakt in de stijl van een beeldhouwer, b.v. Miro of de Cobra groep. Voor met de workshop wordt begonnen, worden eerst de vorm en de kenmerken van het te maken ‘beeldje’ besproken en worden voorbeelden van het onderwerp getoond. Het beeldje kan verfraaid worden door het met stoffen en andere materialen te beplakken. De workshop wordt gegeven in 2x 60 minuten. Ik start de workshop op, daarna gaat de leerkracht ermee verder in de lessen. Vervolgens kom ik na een paar weken weer terug om de workshop af te maken. De leerkracht krijgt instructies hoe met het beeldje verder te gaan.

PETJE AF! ONTWERP EEN PERSOONLIJK HOOFDOBJECT

BEELDEND

We starten deze kunstklas met het klassikaal bekijken en bespreken van diverse hoofdobjecten. Tijdens deze uitleg bespreken we uitgebreid de beeldaspecten compositie, vormgeving en kleur. Hierdoor geïnspireerd ontwerpen de leerlingen een eigen hoofdobject. Ze onderzoeken en experimenteren met verschillende materialen en komen zo tot verrassende creaties. Voorafgaand aan de kunstklas wordt er door de vakdocent een portretfoto gemaakt van ieder kind. Het hoofdobject wordt 3-D om de foto heen verwerkt. De inhoud van deze kunstklas wordt op maat gemaakt voor groep 1 t/m 8. Deze kunstklas sluit perfect aan bij het thema textiel en mode.

PLASTIC SOEP – DIEREN HEBBEN ER HUN BUIK VAN VOL

BEELDEND

Plastic soep is een groot ecologisch probleem waar we wereldwijd iets aan moeten doen. Deze workshop hoopt iets aan de bewustwording daarvan bij te dragen.

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur; in 2 x 1uur. Indien nodig begeleidt de leerkracht tussentijds de opdracht verder Plaats | Op school Kosten | € 55,-- per uur, exclusief materialen, reistijd en reiskosten Aanbieder | Maritée Onderdenwijngaard Bestelcode | 9197

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 3 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief materiaalkosten. We rekenen 1 uur extra voor het maken van de portretfoto’s. Kinderkunstklas zorgt voor de materialen en u krijgt vooraf een handleiding met beeldmateriaal. Aanbieder | Kinderkunstklas Bestelcode | 9437

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 3 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief reis- en materiaalkosten. Voor deze workshop wordt 1 uur extra voorbereiding gerekend. Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 11211

De leerlingen krijgen een PowerPoint presentatie over plastic afval, afval in het algemeen, afvalverwerking en recyclen en hoe je daar aan kunt bijdragen door zelf afval te scheiden. Ook de gevolgen voor dieren en de natuur komen aan bod (voor de lagere groepen in geringe mate). Daarna gaan ze op houten mdf-panelen die ze eerst in een kleur schilderen, in groepjes van 2 tot 4 leerlingen zeedieren of vogels tekenen. Met allerlei klein plastic afval gaan ze kijken hoe ze die in kunnen vullen. Wat kan een staart zijn, een neus, ogen, vinnen of schubben? Wat veren, een snavel, mond, lippen, tanden, enzovoort. Alle losse onderdelen worden op de paneeltjes geplakt. Zo ontstaan er dieren die hun buik vol hebben van plastic soep.

workshops

61


Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten Plaats | Op school Kosten | € 59,-- per uur, exclusief materiaalkosten. Aanbieder | Bakfietsjuf Bestelcode | 9475

PORTRET TEKENEN MET CONTE

BEELDEND

Vele mooie portreten ontstaan tijdens deze workshop. De kinderen ervaren dat ze waarschijnlijk beter tekenen dan ze van zichzelf verwachten. Het is een tekenles naar de waarneming. Tekenen is eerst kijken. Kijken naar hoe iets er nu echt uitziet in plaats van denken dat je het weet. In deze les gaan we onderzoeken hoe je ogen, neuzen en monden kunt tekenen. Kinderen nemen zichzelf als inspiratie met behulp van een spiegel. Nog veel leuker is het als we een model uitnodigen, bijv. een ouder of een opa of oma. We werken met potlood en conte krijt. Voor veel mensen is conte een onbekend materiaal. In deze workshop kun je samen met de leerlingen ervaren hoe dit materiaal werkt.

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur Plaats | Op school Kosten | € 59,-- per uur, exclusief materiaalkosten Aanbieder | Bakfietsjuf Bestelcode | 9111

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur en 30 minuten 2,5 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief reis- en materiaalkosten Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 9503

PRUIKENTIJD

BEELDEND

Terug in de tijd, de tijd waar het dragen van een pruik in de mode is. De leerlingen maken ieder een eigen kapsel van papier. Door vouwen, rollen, krullen en draaien maken ze van ieder strookje papier een pluk haar. Samen vormen deze plukjes een bijzondere pruik. De workshop wordt afgesloten met een portretfoto. Deze beeldende workshop is een goede aanvulling bij het erfgoedprogramma: Kasteel van Tilburg aangeboden door Stadsmuseum Tilburg.

SAMEN OP DE WERELD!

BEELDEND

In deze workshop gaan we kijken naar de wereldbevolking, naar andere culturen en volksstammen. Wie zijn deze kleurrijke, interessante en boeiende medebewoners op onze planeet? Per groepje bestuderen de leerlingen een bepaalde cultuur. Iedere leerling maakt een poppetje van klei. Dit poppetje is ongeveer 15 tot 18 centimeter hoog. Daarna gaan we van deze poppetjes wereldbewoners maken. Dit doen we met lapjes stof. We kleden onze pop-kleiwerken aan in mooie culturele klederdrachten en maken er interessante mensen van. Het aankleden van de ‘mensen’ wordt aangepast op het niveau van groep. Tot slot worden de gezichtjes een beetje verfijnd. En natuurlijk gaan we onze medebewoners / kunstwerken op een speciale manier presenteren.

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten Plaats | Op school Kosten | € 59,-- kosten zijn per uur en de prijs is exclusief materiaal. Minimale afname is 2 uur per dag. Aanbieder | Bakfietsjuf Bestelcode | 8615

SNOEPWINKEL IN DRUKTECHNIEKEN

BEELDEND

Snoepwinkel in druktechnieken Het thema in deze workshop is een ouderwetse snoepwinkel. Zo’n nostalgische winkel is een lust voor het oog vanwege al het kleurrijke lekkers maar ook door het mooie ritme van de rijen met gevulde glazen potten. De kinderen gaan aan de slag met twee druktechnieken, namelijk etsen en stempelen. De leerlingen maken een ets (op kunststof) die direct kan worden afgedrukt op papier. De opbrengst van het drukproces is altijd een verrassing. De inkepingen, de hoeveelheid verf en de manier van afdrukken zorgen voor een authentiek resultaat. Na het etsen maakt iedere leerling een eigen toepasselijk stempel die na afloop mee mag naar huis. De uitdaging in deze workshop is niet alleen het stempelen en etsen maar ook een het vormgeven van een winkelschap. De leerlingen gaan aan de slag met vorm, ritme en vlakverdeling. Ander onderwerp? Deze workshop kan eenvoudig worden gewijzigd zonder dat de technieken veranderen. We sluiten graag aan bij de thema’s en projecten van je school. Bijvoorbeeld herfst, kerst, feest, circus, heelal of... Kennisgebieden: techniek, erfgoed en beeldend.

62 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2017 | 2018


SPEELGOED UITVINDEN VAN KOSTELOOS MATERIAAL

BEELDEND

Tegenwoordig is alles te koop. Een ruime keuze aan het meest uiteenlopende speelgoed ligt in de winkels. Maar dat is niet zo voor alle kinderen op de wereld. Er zijn heel veel kinderen die hun eigen speelgoed maken, omdat er anders gewoonweg niets is. Alleen al aan het zoeken naar materialen, het bedenken en uitproberen ontlenen zij plezier. Door middel van een inspirerende PowerPoint kijken we naar de geschiedenis van speelgoed. Ook kijken we naar wat ideeën hoe je zelf speelgoed kunt maken van de meest eenvoudige materialen. Hoe doen Afrikaanse kinderen dat? Dan worden we zelf de bedenker, de kunstenaar, de uitvinder. Het belangrijkste voor een kunstenaar is fantasie en inspiratie! Van allerlei van tevoren verzamelde materialen gaan we ons eigen speelgoed maken. Dat kan zijn een menselijk figuur (pop, robot), een (fantasie)dier of een voertuig (trein, auto, ruimteschip). Elke leerling maakt zijn eigen speelgoed. Het maken van verbindingen speelt ook een belangrijke rol in deze workshop. Door het van te voren verzamelen van het afvalmateriaal worden leerlingen (en volwassenen) zich er nog eens extra van bewust wat we eigenlijk allemaal weggooien. Deze workshop is geschikt voor groep 5 t/m 8.

STEENGOED!

BEELDEND

Hoezo is een sieraad een meidending? Je kunt ook een hele stoere hanger maken, met bijvoorbeeld een haaien tand of speerpunt eraan. Je kunt het zo gek maken als je wilt: een druppelvorm, een geometrische vorm of toch een hartje... Speksteen is een zachte steensoort die goed te bewerken is met eenvoudig handgereedschap. Het wordt hoofdzakelijk gewonnen in China, Brazilië en India. De stenen hebben verschillende kleuren die na het bewerken en afwerken sterk naar voren kunnen komen. De leerlingen bewerken een ruwe speksteen met vijlen, raspen en eventueel zaagjes tot de gewenste vorm en tot een draagbaar halssieraad, leuk voor jongens en meisjes. De hanger wordt glad afgewerkt d.m.v. polijsten. Nadat het sieraad in de was is gezet zorgt een waxkoord, eventueel versierd met kralen, voor de finishing touch. De snelle leerlingen kunnen daarna nog een grotere steen onder handen nemen.

STEMPEL GEKKO’S, SCHILDPADDEN EN ANDERE DIEREN

BEELDEND

Deze workshop druktechnieken is vaak erg verrassend, omdat afdrukken maken een resultaat geeft dat je nooit helemaal kunt voorspellen. Als uitgangspunt nemen we de kunst van de Aboriginals. Deze heeft een aansprekende vormentaal, een rijk scala aan dieren en vele decoratieve elementen die het etsontwerp verrijken. Leerlingen tekenen of eigenlijk krassen een ontwerp in een zachte ondergrond. Deze ondergrond (‘ets’) wordt ingerold met verf, zodat er een afdruk gemaakt kan worden op papier. Wij, Bakfietsjuffen, hebben een manier gevonden hoe je relatief eenvoudig een soort ets kan maken. Deze workshop kan daarom ook gewoon in het klaslokaal plaatsvinden.

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 3 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief reis- en materiaalkosten Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 8623

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur Plaats | Op school Kosten | € 116,-- exclusief materiaalkosten Aanbieder | Elly Veelenturf, StudioDoezo Bestelcode | 9007

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten Minimale afname 2 uur per dag Plaats | Op school Kosten | € 59,-- Deze prijs is exclusief materialen Aanbieder | Bakfietsjuf Bestelcode | 9467

workshops

63


Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten Plaats | Op school Kosten | € 59,-- De prijs is exclusief materiaalkosten. Minimale afname per dag: 2 workshops Aanbieder | Bakfietsjuf Bestelcode | 9465

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur Plaats | Op school Kosten | € 116,-- exclusief materiaalkosten Aanbieder | Elly Veelenturf, StudioDoezo Bestelcode | 8999

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur Plaats | Op school Kosten | € 116,-- exclusief materiaalkosten Aanbieder | Elly Veelenturf, StudioDoezo Bestelcode | 8997

STEMPEL JE STAD!

BEELDEND

Waar woon jij? In een stad met vele huizen en grote flatgebouwen? Bij een park, weiland of midden in het centrum met drukke straten? Kinderen denken na over hun eigen leefomgeving en wat je daar zoal kunt tegenkomen. De workshop bestaat uit een individueel deel en uit groepswerk. Leerlingen maken een eigen stempel, die aan het eind van de workshop mee naar huis mag en daar nog vele keren gebruikt kan worden. De stempel bestaat uit een gebouw: een huis, een kerk, een appartement, een fabriek of een schoolgebouw. Na het ontwerpen en maken van de stempel wordt een stratenplan gemaakt. In teams wordt een plattegrond gemaakt waarna alle gebouwen een plek krijgen in de vorm van stempelen. Samenwerken is een wezenlijk onderdeel van deze workshop, alleen samen maak je een stad. Deze workshop is geschikt vanaf groep 3 en sluit mooi aan op lessen wereldoriëntatie, aardrijkskunde, geschiedenis of verkeer.

STOERE VOERTUIGEN

BEELDEND

Hoe vaak gaan we niet ergens naar toe in de auto, of op de fiets, in de vakantie soms met het vliegtuig. Maar weten we eigenlijk wel hoe een fiets er precies uitziet? Of een raket? Of een trekker? Wat voor voertuigen ken je? Hoe zag een trein er vroeger uit? En nu? En hoe maak je een tweemaster? Zou het niet leuk zijn om een voertuig te maken naar jouw idee? Met klei ontwerpen de leerlingen een supersonisch ruimteschip of luchtballon, een hele snelle sportwagen, een jetski of vliegdekschip; mogelijkheden genoeg om de fantasiemotor te laten draaien.

STUDIO SPORT

BEELDEND

Dat sporten gezond is weet vrijwel iedereen. We kennen beroemde sporters, Dafne Schippers, Epke Zonderland, Johan Cruijff, noem ze maar op. Veel mensen sporten in hun vrije tijd, de amateur sporters. En dan zijn er ook die van sport houden en het bekijken op de tv. In deze workshop gaan we dieper in op de individuele sporter; we gaan er een beeld van maken. We maken een ruimtelijke sportfiguur met een armatuur van metaaldraad. De volumes worden aangebracht met boetseerwas, een materiaal waar ook kunstenaars mee werken. We kijken ook naar de anatomie van de sportfiguur. Wat zijn de basisverhoudingen van het menselijk lichaam? Waar zitten de gewrichten? We bekijken afbeeldingen van sporters. Hoe beeld je een bepaalde sport uit? Wat is een karakteristieke houding? De leerlingen kunnen desnoods voor elkaar poseren. Er komen verschillende technieken aan de orde: draadmodel vormen, timmeren, met was boetseren. Een leuke afwisselende workshop met verrassende resultaten.

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | september, oktober, november, april, mei, juni, juli Duur | 1 uur en 30 minuten Lesbrief ter voorbereiding en 1 uur beeldende kunst workshop Plaats | o.a. parken, Stadsbos013, Moerenburg, Mobilisatiecomplex Noord Kosten | € 100,-- Exclusief materiaal- en vervoerskosten Aanbieder | Het Groeilokaal Bestelcode | 9603

TEKENEN EN SCHILDEREN IN DE NATUUR

BEELDEND

De wereld kent een lange traditie van kunstenaars, die zich lieten inspireren door de natuur. De vroegste grotschilderingen verbeelden reeds datgene wat zich daar buiten afspeelde. Bizons, paarden, vogels, maar ook de verschillende bomen en planten. Door alle tijden en culturen heen is er getekend en geschilderd naar de natuur. Ook bekende Nederlandse schilders als Rembrandt van Rijn en Vincent van Gogh waren veel in de velden en bossen te vinden. In hun voetsporen trekken de leerlingen de natuur in. Gewapend met papier, tekengerei, verf, kwasten en schildersdoek. Onder begeleiding van een beeldend kunstenaar leren zij goed te kijken naar, maar vooral te genieten, van de natuur om zich heen.

64 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2017 | 2018


TEXTIEL PIMP WORKSHOP

BEELDEND

Pimp / customize Tijdens deze textiel pimp workshop je eigen kleding. Maak een uniek kledingstuk door dit te customizen. De docent laat zien wat er allemaal mogelijk is met het pimpen van kledingstukken. Er wordt uitgelegd welke materialen er zijn en hoe deze te gebruiken. Vervolgens gaan de deelnemers ontwerpschetsen maken. Daarna gaan de deelnemers hun eigen kledingstuk pimpen door middel van te tekenen, schilderen of te naaien. Een combinatie kan natuurlijk ook. Aan het einde van de workshop heb je je eigen gemaakte unieke kledingstuk. Bijna alle kledingstukken zijn te pimpen: t-shirts, truien, broeken, tassen, schoenen, kussenslopen enz.

TIMMEREN: KLEURIGE VEREN

BEELDEND

De leerlingen kijken naar veren. Hoe zijn ze opgebouwd en op welke manier kan je ze het beste natekenen? Na het maken van een schets wordt de veer in spijkers op hout overgezet. Met verschillende kleuren loom elastiekjes komt de veer tot leven. Een bijpassend decoratief patroon maakt het geheel tot een plaatje.

TOEN IK NOG EEN NEANDERTHALER WAS - GROTTEKENINGEN

BEELDEND

Grottekeningen zijn de eerste beeldende uitingen in de geschiedenis van de mensheid. Het was voor het eerst dat de mens gebruik maakte van een beelddrager en gereedschappen om met anderen te kunnen communiceren. Deze tekeningen zijn in de geschiedenis van de mens en de beeldende kunst dus essentieel en revolutionair. Een soort Big Bang.

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur Tijdsduur in overleg Plaats | Op school of op andere locatie Kosten | € 60,-- per uur, exclusief reis- en materiaalkosten Aanbieder | Gassel, Joep van Bestelcode | 9067

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten Plaats | Op school Kosten | € 59,-- Het tarief is per uur, exclusief materiaalkosten Aanbieder | Bakfietsjuf Bestelcode | 9495

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur en 30 minuten 2,5 tot 3 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief reis- en materiaalkosten Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 9337

Na een inspirerende introductie over grottekeningen en de prehistorische mens gaan de leerlingen zelf grottekeningen maken. Dit doen ze op tekenpapier (50x65 cm). Ze werken met een beperkte hoeveelheid kleuren die in de prehistorie ook werden gebruikt; rode, gele en bruine oker, zwart en wit. Nadat ze op A3-formaat hebben geoefend op het schetsen van dieren en figuren die ze willen gaan uitbeelden en hebben geëxperimenteerd met houtskool en conté- of pastelkrijt, gaan ze het echte werkstuk maken. Ze kunnen het werkstuk afmaken door een lijstrand te maken waarin kleine tekeningetjes van dieren en mensen / jagers komen te staan.

VERF UIT VROEGER TIJDEN

BEELDEND

Hoe maak je zelf verf en waar komen kleurpigmenten vandaan? De leerlingen gaan terug in de tijd. Verf komt niet uit een fles, maar wordt door leerlingen zelf gemaakt. Met eenvoudige materialen die iedereen in huis heeft, gaat de klas verf mengen om daar even later ook echt mee te gaan schilderen.

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur Plaats | Op school Kosten | € 59,-- per uur, plus materiaalkosten Aanbieder | Bakfietsjuf Bestelcode | 8619

Deze oude verftechniek neemt leerlingen mee naar de tijd van de grote schilders. Het uitgangspunt zijn oude gevels zoals aan de grachten van Amsterdam. Verschillende (gevel)vormen maar ook ritme en regelmaat komen aan bod. Deze opdracht kan ook in een ander thema uitgevoerd worden, afgestemd op het lesprogramma van de groep. Kennisgebieden beeldend, erfgoed, techniek.

workshops

65


Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur Plaats | Op school Kosten | € 116,-- exclusief materiaalkosten Aanbieder | Elly Veelenturf, StudioDoezo Bestelcode | 10823

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur; in 2 x 1 uur. De leerkracht begeleidt de opdracht tussentijds zelfstandig Plaats | Op school Kosten | € 55,-- per uur, exclusief materialen, reistijd en reiskosten Aanbieder | Maritée Onderdenwijngaard Bestelcode | 10961

VOOR DE EERLIJKE VINDER!

BEELDEND

Nadine en Jerry vinden een kist op zolder. En daar zitten wel heel interessant voorwerpen in. Waar komen ze vandaan en waar dienen ze voor? Lijkt dat niet een Romeinse sleutel? En dat lijkt wel een Afrikaans beeld; waar zou dat masker vandaan komen? En wat is dat voor oud apparaat? Later blijkt verhaal er achter deze spullen zit, een erg spannend verhaal… De leerlingen kiezen ieder een voorwerp uit het verhaal en gaan dat zelf vormgeven. We werken met diverse materialen (o.a. hout, schuim, karton) en geven het geheel een laagje composiet waardoor het er echt oud uitgaat zien.

WEVEN -OP RIETJES, OF ANDERE BEELDEND ‘WEEFGETOUWEN’- TILBURGS CULTUREEL ERFGOED Weven behoort tot het culturele erfgoed van Tilburg, toen er hier nog een levendige textiel industrie bloeide. Weven is een oude techniek die zichzelf steeds weer vernieuwd, door het gebruik van eigentijdse materialen en kleuren. We kunnen niet zonder weven, bijna al onze kledingstoffen worden geweven. In deze les(sen) wordt, al dan niet gewenst, verteld over de Tilburgse weefindustrie en wordt er door de kinderen zelf een werkstuk gemaakt dat is geweven. Misschien is het mogelijk ook een uitstapje te maken naar het Nederlands Textiel museum, waar de kinderen kunnen kennis maken met het Tilburgse textielverleden.

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur en 30 minuten Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief reis- en materiaalkosten Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 9535

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur Plaats | Op school Kosten | € 116,-- exclusief materiaalkosten Aanbieder | Elly Veelenturf, StudioDoezo Bestelcode | 10773

WIE BEN IK?

BEELDEND

Wie ben ik? En wat is ‘ik’ eigenlijk? Waar begint iemand en waar houdt hij op? Deze workshop begint met een introductie over het moeilijke maar interessante begrip ‘ik’. Je hebt een innerlijk, een uiterlijk, maar je sociale omgeving bepaalt ook voor een deel wie je bent en wordt. Is karakter hetzelfde als gedrag? Wat zien we van elkaar en wat houdt je voor jezelf? Onder een papieren zak ben je onzichtbaar, maar door er op te tekenen en schilderen kun je toch iets van jezelf laten zien. De leerlingen krijgen allemaal een (bruine) papieren draagtas waarop ze gaan tekenen, schilderen, krijten, enzovoort. De voorkant, maar ook de zij- en achterkanten kunnen bewerkt worden. Dit doen ze o.a. met verf, krijt en uitgeknipte onderdelen van kopies van zichzelf. Ze kunnen ook materialen toevoegen zoals wol, touw en stoffen. Ze kunnen hun papieren tas bewerken zoals ze willen. Het blijft toch altijd een zelfportret.

WISSELPORTRETJE, TWEE VOOR DE PRIJS VAN EEN

BEELDEND

We gaan schilderen op een héél klein formaat (A5) , in de geest van kunstenaar Modigliani. Die heeft in zijn leven heel wat portretten gemaakt van vrienden en bekenden. Karakteristiek door dat smalle of juist brede gezicht, die kleine dikkere of juist lange dunne neus. Hoe ging hij om met kleur en met lijnvoering? Vanwege het ieniemienie formaat wordt er gewerkt met een klein penseel en maar weinig verf. Voor de lijntekening maken we gebruik transparante folie. Hierdoor kun je verschillende portretjes tekenen op dezelfde ‘hoofdvorm’. Bijvoorbeeld jezelf en een vriend of vriendinnetje! Een klein schilderijtje met verwisselbare portretjes waarbij je best wel nauwkeurig moet werken. Maar het resultaat is zéker verrassend door dat 2-in-1 effect met een ophangsysteempje.

66 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2017 | 2018


ZELFPORTRET SCHILDEREN, GEBRUIK JOUW ZINTUIGEN

BEELDEND

We starten deze kunstklas met kunstbeschouwing over het verloop van het portret in de schilderkunst. Daarnaast krijgen de leerlingen uitleg over de opbouw van het gezicht en over kleur, compositie en techniek. Vervolgens maken de leerlingen een zelfportret in de sfeer van het Expressionisme. De kunstenaars uit het Expressionisme werkten vanuit hun gevoel met veel expressie en felle kleuren. Zij vonden het uiten van emotie in hun werk veel belangrijker dan de werkelijkheid.

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 3 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief materiaalkosten. Vooraf krijgt u een handleiding met beeldmateriaal. Aanbieder | Kinderkunstklas Bestelcode | 9393

Deze kunstklas sluit perfect aan bij het thema ‘Jouw zintuigen’ bij het vak Natuniek.

VINCENT’S LANDSCHAPPEN

BEELDEND

Een schilderworkshop met verassende resultaten. Anders kijken, mengen in je hoofd, durf tonen en jezelf verwonderen. Na een PowerPoint over schilderijen en de schilderstijl van Vincent van Gogh kiezen de leerlingen uit verschillende foto’s van landschappen ieder één foto. Deze foto bestuderen ze aandachtig. Welke hoofdlijnen kun je ontdekken in het landschap op de foto? Deze hoofdlijnen geven ze aan op een vel papier. Daarna gaan we het landschap schilderen in de stijl van Vincent. De workshop is gericht op groep 5 t/m 8.

AFSCHEID GROEP 8

BEELDEND

De overgang van de lagere school naar het voortgezet onderwijs is een grote stap. De kinderen sluiten een belangrijke periode van 8 jaar af en beginnen aan een nieuw hoofdstuk in hun leven. Deze stap verdient eigenlijk wel wat extra aandacht. De leerlingen maken in gemengde technieken een persoonlijke (brief)kaart van 16x25 cm waarop ze laten zien wat het afscheid van de basisschool voor hun betekent en/of wat ze verwachten van de toekomst. Hierbij combineren ze beeld en tekst. Deze kaarten worden bevestigd op dik ijzerdraad die in een boomstam of een groot blok hout worden gestoken. Vervolgens gaan de leerlingen hun naam in de boomstam kerven of branden. Zo ontstaat er een boom die symbool staat voor het uitvliegen van de leerlingen.

ATELIERBEZOEK

BEELDEND

“In het atelier van Michiel Brouwers maak je kennis met een veelzijdige kunstenaar die ongelooflijk mooie dingen maakt van oud materiaal.” Tijdens de jongerencultuurdagen die Bureau CiST voor vele scholen in Tilburg organiseert staat een bezoek aan het atelier van kunstenaar Michiel Brouwers regelmatig op het programma. Hij weet met zijn verhalen en kunstwerken de leerlingen te inspireren en een uur lang te boeien. De bewegende beelden, soms hele installaties, maakt Michiel Brouwers van afvalproducten. Hierbij zoekt hij de spanning tussen verschillende objecten maar ook de onderlinge samenhang van diverse vormen, klanken, kleuren, materialen en verhalen. Michiel Brouwers zijn werk staat in het teken van absurdisme.

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw, Docenten Datum | In overleg Duur | 2 uur en 30 minuten Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief materiaal- en reiskosten Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 9515

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 5 uur of 2 x 2,5 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief reis- en materiaalkosten Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 9497

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur Plaats | het atelier van de kunstenaar Kosten | per uur Aanbieder | Michiel Brouwers Bestelcode | 9355

Een bezoek aan zijn atelier is een ware belevenis. De groepsgrootte bij voorkeur 20 tot maximaal 23 leerlingen. Op zijn website zie je links en verwijzingen naar de kunstenaars en onderwerpen die hem als kunstenaar geïnspireerd hebben.

workshops

67


Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur en 30 minuten Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief reis- en materiaalkosten Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 8631

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 3 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief reis- en materiaalkosten Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 9651

CORPORATE IDENTITIES, ONTWERP EEN LOGO

BEELDEND

Grote bedrijven en multinationals (Coca Cola, Shell, Unilever, enz.) hebben een Corporate Identity, een visuele identiteit. Deze identiteit is erg belangrijk voor de herkenbaarheid en wordt ook wel een huisstijl genoemd. Het belangrijkste binnen een huisstijl is het logo. Deze logo’s, ook wel beeldmerken genoemd, spelen een grote rol in de wereld van reclame en concurrentie. Maar ook scholen, restaurants, winkels, automerken, tablets en mobieltjes, steden en zelfs landen (de vlag) gebruiken een logo. Je ziet ze als je er op let overal. Ook in het leven van leerlingen spelen merknamen en logo’s een grote rol, denk bijvoorbeeld aan merkkleding, popgroepen of voetbalclubs. Ook zij kunnen hier een deel van hun identiteit aan ontlenen. Daarom kruipen we in de huid van een grafisch ontwerper en ontwerpen een logo door eerst een aantal schetsen te maken. De beste daarvan wordt in het groot uitgewerkt.

DE TWEEDE WERELDOORLOG, ANNE FRANK

BEELDEND

Komt vrijheid alleen van buiten? Of zit het ook in ons zelf? In je hoofd kun je ook vrij zijn. Anne Frank zat ondergedoken maar kon in haar fantasie en door middel van haar dagboek toch enigszins uit de gruwelijke werkelijkheid ontsnappen. Met denken, fantasie en verbeelding kun je met je gedachten overal komen. Zeker als je vrij bent. Na een introductie over de Tweede Wereldoorlog, het fascisme en het leven van Anne Frank maken de leerlingen een affiche waarin ze duidelijk maken hoe belangrijk het is om vrij te zijn. Het kunnen ook één of meerdere pagina’s uit een dagboek worden. Wanneer en waardoor voelen de leerlingen van nu zich vrij? Ze bedenken beelden / symbolen waar je vrijheid / onvrijheid mee kunt uitbeelden en werken op een groot tekenvel in gemengde technieken zoals potlood, houtskool, krijt, collage en schilderen. Ook werken ze met teksten en letters.

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 3 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief materiaal- en reiskosten Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 10343

EEN PORTRET VAN EMOTIES

BEELDEND

Voor deze workshop gebruiken we ‘en profil’ foto’s van de leerlingen. Deze knippen we zodanig uit en plakken we op dat alleen de omtrek van het hoofd nog zichtbaar is. Dus in het hoofd komt gewoon een witte ruimte. Deze ‘witte’ ruimte gaan de leerlingen invullen met een soort mechaniek. Alsof ons hoofd een soort apparaat is. Als de hoofden gevuld zijn met mooie tekeningen en collages is het tijd om de emoties toe te voegen. Elke leerling kiest drie emoties die ze zelf gevoeld hebben bijvoorbeeld in de afgelopen maand. Dan kiezen ze drie kleuren kleurpotlood uit. Deze drie kleuren koppelen ze aan de drie emoties die ze gekozen hebben. Bijvoorbeeld ‘blij’ wordt de kleur geel. ‘Verdrietig’ wordt de kleur blauw enzovoorts. Vervolgens gaan de leerlingen de drie kleuren, de drie emoties toevoegen aan het portret. Welke emotie hebben ze vaak gevoeld in de afgelopen maand? Deze kleur heeft ook een grotere plaats in het portret. Zo ontstaat er een serie boeiende portretten, die ons meer laten zien dan alleen een buitenkant.

68 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2017 | 2018


FOTO’S AAN EEN DRAADJE

BEELDEND

In deze workshop gaan we foto’s uit tijdschriften op een hele verrassende en kunstzinnige manier bewerken met garen. We beginnen de workshop met een inspirerende PowerPoint zodat de leerlingen een beeld krijgen van wat er allemaal mogelijk is. Vervorm je emoties op gezichten? Of zie je dat de voetballer gefocust is op de bal? Worden personen als marionetten bestuurd? We kunnen de werkelijkheid ombuigen en naar onze hand zetten. Alles is mogelijk. Zowel voor jongens als meisjes is het leuk en spannend om te doen. Er komen vele vaardigheden kijken bij deze workshop.

GESCHIEDENIS KOMT TOT LEVEN IN KARTON

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur en 30 minuten Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief materiaal- en reiskosten. Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 9667

BEELDEND

In groepjes van circa vier leerlingen maken we een decor waarin een typische situatie uit bijvoorbeeld de Gouden Eeuw te zien is. Dit decor kan over beroepen gaan, over de zeevaart, over uitvindingen of over kunst uit die periode. Maar het kan ook een straatbeeld zijn waarin bijvoorbeeld de mode en architectuur uitgelicht worden. De essentie is dat er een tijdsbeeld gecreëerd wordt. In deze workshop komen behoorlijk wat vaardigheden en technieken aan de orde, zoals het jezelf verdiepen in een bepaalde periode, het zoeken naar passend beeldmateriaal in boeken en op Internet en het maken van het uiteindelijke ruimtelijke decor met diepte. Van deze decors maken we dan weer foto’s.

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 7 uur en 30 minuten 3 x 2,5 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief reis- en materiaalkosten Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 8637

Het is een workshop die in een aantal stadia tot een eindresultaat komt, vandaar dat er wat meer tijd voor nodig is dan bij een gemiddelde workshop. De workshop kan eventueel ook in collagevorm (dus 2d) uitgevoerd worden. Dit als er minder tijd beschikbaar is.

GRAFFITI WORKSHOP

BEELDEND

Graffiti is een vorm van straatkunst, door middel van spuitbussen worden teksten en afbeeldingen op muren e.d. gespoten. Vaak gaat het om letters (namen en teksten) of characters (poppetjes, gezichten, dieren etc.). Maak tijdens deze graffiti workshop je eigen graffiti-kunstwerk. Het eerste gedeelte van de educatieve workshop bestaat uit een uitleg over de verschillende elementen van graffiti: opbouw van letters, characters en het gebruik van kleur en diverse spuittechnieken. Vervolgens gaan de deelnemers schetsen maken op papier. In het tweede gedeelte wordt er uitgelegd hoe de spuitbus te hanteren waarna de deelnemers zelf met verf aan de slag gaan. Er wordt gewerkt op houten platen maar er kan ook ergens op een muur op school gewerkt worden. De workshop kan op zich zelf staan, maar kan ook prima aansluiten bij reeds bestaande projecten. Ook het maken van bijvoorbeeld een decor tijdens de graffiti workshop is mogelijk.

GROOT - DECOR - SCHILDEREN

BEELDEND

We gaan ‘groots’ aan de slag. Met grote schildersbewegingen maken we reusachtige afbeeldingen op stevig papier van 2,5 meter hoog en breed wel 5 meter, 6 meter, 7 meter, 8 meter, zo breed als de leerlingen aandurven of zo breed als de wand is. Het is een hele bijzondere ervaring om zo groot te werken. De leerlingen zullen versteld staan over het resultaat wat je met z’n allen kunt behalen in zo’n korte tijd. Het grote schilderwerk kan gebruikt worden als decor of om een hele grote muur op te vrolijken. Maar je kunt het ook gebruiken voor een speciale dag in de school of op het schoolplein, bijvoorbeeld bij een jubileum of een afscheid. Hoe dan ook zal het een hele beleving zijn met een spectaculair eindresultaat. Wanneer deze workshop wordt aangepast aan het thema van de eindmusical van groep 8, zal het aantal uur dat voor deze workshop staat aangepast worden in overleg.

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten Tijdsduur in overleg Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief reis- en materiaalkosten Aanbieder | Gassel, Joep van Bestelcode | 9049

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 3 uur 3 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief reis- en materiaalkosten. Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 8815

workshops

69


Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 3 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief materiaal- en reiskosten Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 9869

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 3 uur 3 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief materiaal- en reiskosten. Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 9645

HEDENDAAGSE LANDSCHAPSKUNST

BEELDEND

In deze bewustwording les staat het thema (plastic) afval centraal We bespreken eerst het gegeven ‘Plastic Soep’, de oorzaken, gevolgen en wat wij daar aan kunnen doen. Hoe beïnvloedt onze troep het milieu? Eén van de grote oorzaken is het zwerfafval en daar gaat deze opdracht over. We maken een confronterend beeld door een romantisch landschapskunstwerk te bevuilen met artikelen uit de consumptiemaatschappij. We halen inspiratie uit twee kunstgeschiedenis stromingen namelijk: de Romantiek en de Popart. Het wordt een groepswerk met een boodschap.

HET ONTSTAAN VAN GELD. BEELDEND WE BREIDEN ONZE MUNTENCOLLECTIE UIT! Jouw eigen munt. Kun je daarmee betalen?? We kunnen ‘m in ieder geval wel maken. Na een PowerPoint over ruilhandel, geld, (Romeinse) munten en het ontstaan van betaalmiddelen, gaan we zelf een munt ontwerpen. In de klei wordt jouw munt vormgegeven. Later wordt hier een gipsafdruk van gemaakt. Maar zo gemakkelijk is dat niet. Op een munt staan ook letters, die moet je tekenen in spiegelbeeld. Welke vormen liggen in de munt en wat komt naar boven. Leerlingen moeten denken in dia negatief. Met klei-attributen worden de mooiste en gekste vormen gecreëerd in jouw munt. Het geheel wordt beschilderd met goud, zilver, bruintinten en grijstinten zodat het een echt ‘verzamelitem’ wordt. Breid jouw collectie maar uit.

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 3 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief reis- en materiaalkosten Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 8789

HOE ZIET JOUW FAVORIETE BOEK ER UIT?

BEELDEND

Ondanks het spreekwoord ‘don’t judge a book by it’s cover’ is de eerste kennismaking met een boek vaak de kaft en daarom belangrijk. Een mooie of interessante kaft (en titel) maakt nieuwsgierig en bepaalt vaak al voor een deel of een boek je interesse wekt of niet. De leerlingen kiezen een boek dat ze hebben gelezen en hen aanspreekt. Ze krijgen voorafgaand een introductie over boekomslagen en vormgeving. Op A4 formaat gaan ze een kaft ontwerpen. Met letters, kleuren en afbeeldingen. Die afbeeldingen kunnen ze bijvoorbeeld van Internet halen, uit tijdschriften, maar ze kunnen ook zelf iets maken ((tekenen, schilderen, iets fotograferen en uitprinten). Belangrijk is dat ze iets van het verhaal en de sfeer van het boek proberen te benaderen.

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 3 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief materiaal- en reiskosten Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 9665

KASTELEN IN TILBURG EN NEDERLAND

BEELDEND

We gaan een nieuw, spannend kasteel maken. Wij zijn de vormgevers, de architecten. Met allerlei uitvergrootte kopieën van kastelen - waaronder het kasteel van Tilburg - en onderdelen van kastelen maken we een nieuw kasteel in de vorm van een driedimensionale collage, een ruimtelijke collage dus. In een PowerPoint behandelen we verschillende facetten. Onder andere; hoe kunnen we onze maquette stevig laten staan? Eventueel kunnen we nog wat kleur aanbrengen in ons nieuwe kasteel. Al deze maquette stukken gaan we samenvoegen tot één nieuw groot droomkasteel. Dit tafereel gaan we fotograferen en kijken daarbij ook naar compositie, belichting enz. De foto wordt het eindresultaat.

70 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2017 | 2018


KLEURIG AFRIKA

BEELDEND

Een workshop over grote accessoires en indrukwekkende schilden Kleur is voor Afrikaanse volksstammen een belangrijke manier om zich uit te drukken. Dat doen zij in allerlei accessoires en grote sieraden. Deze kunnen variëren van puntige ‘kuiven’ op de hoofden, enorme ronde halsringen tot indrukwekkende dansschilden. Soms geeft vorm en grootte een bepaalde rang aan. We bekijken en bespreken beeldmateriaal, waarna we zelf aan de slag gaan met hele specifieke materialen. Zo kruipen we in de huid van de Afrikaanse stammen en gaan we even met z’n allen op reis.

KRIEBELBEESTJES

BEELDEND

Met behulp van de collagetechniek wordt in de eerste les een ontwerp van een insect gemaakt. In de tweede les wordt de collage ruimtelijk uitgewerkt. Door de collage voorafgaand aan het ruimtelijke object te maken, wordt de fantasie van de leerlingen geprikkeld en zal er een insect ontstaan wat ze zonder de collage moeilijk zelf hadden kunnen verzinnen.

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur en 30 minuten Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief reis- en materiaalkosten Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 8635

Domein | Natuur- en milieueducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur; In 2 x 1 uur, de leerkracht begeleidt de opdracht tussentijds zelfstandig Plaats | Op school Kosten | € 55,-- per uur, exclusief materialen, reistijd en reiskosten Aanbieder | Maritée Onderdenwijngaard Bestelcode | 11161

Als materialen worden allerlei natuurlijke materialen gebruikt. Voorafgaand aan de workshops heeft de leerkracht tijdens de biologielessen over het insect verteld en laten zien hoe het is samengesteld.

LAND IN BEELD! STILLEVEN BEELDEND UITGAAND VAN EEN LAND NAAR KEUZE De leerlingen maken een stilleven van klei uitgaand van een land naar keuze. De leerlingen maken een stilleven van klei uitgaand van een land naar keuze. Het stilleven bestaat uit verschillende losse voorwerpen of figuren die symbool staan voor dat land. Iedere leerling maakt eerst een woordweb van het land en verzamelt interessante informatie en afbeeldingen. Uitgaand hiervan boetseren ze verschillende vormen die kenmerkend zijn voor het land. Er wordt gekleid uit één stuk en er worden texturen en decoratiematerialen aangebracht. Van deze losse figuren wordt één stilleven gemaakt op een sokkel. Uiteindelijk zullen de stillevens in één kleur gespoten worden, zo ontstaat een geheel.

LINKE SOEP DIE PLASTIC TROEP - BLOEMEN VAN PLASTIC AFVAL

BEELDEND

Plastic soep is een groot ecologisch probleem waar we wereldwijd iets aan moeten doen. Deze workshop hoopt iets aan de bewustwording daarvan bij te dragen want daar begint het mee.

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 3 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief materiaalkosten. Deze kunstklas vergt veel voorbereiding daarom rekenen we hiervoor 1 uur extra. Kinderkunstklas zorgt voor de materialen en vooraf krijgt u een handleiding met beeldmateriaal. Aanbieder | Kinderkunstklas Bestelcode | 9441

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 3 uur en 30 minuten Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief reis- en materiaalkosten. Voor deze workshop wordt 1 uur extra voorbereiding gerekend. Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 11205

De leerlingen krijgen eerst een PowerPoint presentatie over afval, afvalverwerking (recyclen) en hoe je daar zelf aan kunt bijdragen door afval te scheiden. Ook plastic soep en de gevolgen daarvan voor dier en natuur komen uitgebreid aan de orde, plus de wetenschappelijke en creatieve oplossingen om het probleem te lijf te gaan. In de opdracht gaan de leerlingen op een groot mdf-paneel een bloemenlandschap maken van petflessen en ander plastic afval. Dit om te symboliseren dat er uit afval nieuwe en mooie dingen kunnen ontstaan. Iedere leerling maakt één of meerdere bloemen. Ze gaan de petflessen op allerlei manieren bewerken om deze om te vormen tot fraaie bloemen die we aan het eind van de workshop in het landschap gaan bevestigen.

workshops

71


Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten Plaats | Op school Kosten | € 175,-- Inclusief alle materialen (tatoeagelak e.d., kwasten, spiegels, tissues.) De workshopdocent brengt alle benodigde materialen mee. Volgende workshops op dezelfde dag € 125,-Aanbieder | Grimestudio Sandra Kuppens Bestelcode | 8961

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten uit te breiden naar 2 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief materiaalkosten (ongeveer € 0,50 per leerling) Aanbieder | Kunstkabaal Tilburg Bestelcode | 10263

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur Plaats | Op school Kosten | € 200,-- inclusief materiaal Aanbieder | Krejakids013 Bestelcode | 10223

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 3 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief reis- en materiaalkosten Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 9689

MAAK JE PERSOONLIJKE TATOEAGE

BEELDEND

Net echt! In deze workshop ontwerpen de leerlingen een persoonlijke tatoeage, waarna ze met een afdruktechniek de tatoeage op het lichaam overnemen. De leerlingen schilderen met tatoeagelak de tattoo in. Hierbij werken ze samen om het mooiste resultaat te krijgen. Er kan gebruik gemaakt worden van bestaande sjablonen die de workshopdocent meebrengt. De tatoeage is waterproof en blijft een aantal dagen mooi.

MENEER ESCHER ZET HET RAAM EEN STUKJE OPEN

BEELDEND

De kunstenaar M.C. Escher was een meester in het weergeven van ingewikkelde bouwwerken en patronen. Spelend met wiskundige principes tekende hij op papier een duizelingwekkende driedimensionale wereld. Kinderen gaan in deze workshop aan de slag met tweepuntsperspectief en gaan geïnspireerd door Escher een eigen ruimtelijke tekening maken. Ze leren hoe je opengeslagen deuren en ramen tekent. Begrippen als verdwijnpunt, horizon, standpunt, verticale en horizontale lijnen komen daarbij aan de orde. De workshop kan worden uitgebreid waardoor er meer aandacht wordt geschonken aan de wereld die achter de ramen / deuren tevoorschijn komt. Er kan namelijk van alles te zien zijn. Van een landschap, een boom tot surrealistischere thema’s als een stukje persoonlijkheid, angsten of dromen.

MINI WORKSHOP DRUKTEMAKERS

BEELDEND

In deze workshop maakt de leerling een unieke linosnede ter grote van een ansichtkaart. De leerkracht bepaalt het thema dat afgestemd kan zijn op de lesstof. Binnen het gekozen onderwerp kunnen de kunstenaars hun creativiteit maximaal uiten. Elk kind maakt van het onderwerp vier afdrukken op dikker papier, waarbij een enveloppen worden geleverd. En zeg nou zelf: wie vindt het nou niet fijn om een kaartje te ontvangen? Advies is vanaf groep 6.

MUZIEK IN BEELD

BEELDEND

De leerlingen maken in groepjes een groot semi-abstract kunstwerk met zelfbedachte instrumenten op vellen van 1 x 1,5 meter. Geïnspireerd op kunststromingen waarin muziek een regelmatig terugkerend thema was zoals in het Kubisme. Ze krijgen eerst een PowerPoint met inspirerend beeldmateriaal te zien. De achtergrond wordt bijvoorbeeld beplakt met gekopieerde vellen bladmuziek, en van zwartwit kopieën van muziekinstrumenten kunnen ze nieuwe instrumenten samenstellen. Daar kunnen met verf weer transparante kleuren overheen gezet worden. De instrumenten worden van en op karton gemaakt en kunnen gedeeltelijk 3d zijn. Deze worden eveneens beschilderd en op de achtergrond geplakt. De leerlingen moeten proberen een muziekstijl of de sfeer van de door hun gekozen muziek uit te beelden. Gaandeweg kijken we wat er gemaakt wordt en wat we er mee kunnen doen. Het is dus deels improvisatie. Samen laten we de definitieve kunstwerken groeien en ontstaan zoals je ook samen muziek maakt.

72 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2017 | 2018


NEDERLAND WATERLAND

BEELDEND

Zonder water is er geen leven. Waar denk je allemaal aan als je aan water denkt? Aan zeeën en oceanen, golven, druppels, drinken voor mensen / dieren / bomen en planten en dus leven en overleven. Aan voedsel koken, varen, boten, zwemmen, regen, wolken, mist, ijs, droogte, dorst, nat worden, enzovoort. We kennen en gebruiken water in vele gedaanten. Maar water hoort ook heel erg bij Nederland met zijn rivieren, kanalen, sloten, de Noordzee en de eeuwenoude strijd tegen het water d.m.v. dijken en bijvoorbeeld de Deltawerken.

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 3 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief reis- en materiaalkosten Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 8807

De leerlingen krijgen eerst een introductie waarin het belang van water in al zijn hoedanigheden inzichtelijk wordt gemaakt. Daarna gaan de leerlingen onderzoeken hoe je water kunt weergeven op A3 formaat. Hierbij gaan we op verschillende manieren en met verschillende technieken aan het werk. Met vetkrijt en ecoline, maar ook met collage. Er ontstaan dus meerdere werken per leerling. Van al deze werken kunnen we één of meerdere grote werken maken door ze naast en onder elkaar aan een muur te hangen.

POP ART

BEELDEND

Pop Art is een stroming in de moderne kunst, ontstaan in de jaren ’50. Een hele kleurrijke, fantasievolle stroming, vaak met humor. De workshop begint met een PowerPoint presentatie over Popart, waarin we o.a. werken van Andy Warhol laten zien. We maken een koppeling van de Pop Art aan verschillende hondenrassen. Elke leerling kiest een afbeelding van een hond die bij hem of haar past. Zo baasje zo hond. (Ook dit thema zit in de PowerPoint verwerkt). Ook Andy Warhol was dol op zijn hond. Van al de verschillende honden worden kleurrijke en speelse Pop Art kunstwerken gemaakt. Laat de Pop Art maar kwispelen!

PORTRET MET PRET

BEELDEND

We bestuderen portretten uit de kunststroming COBRA (Karel Appel, Lucebert, Corneille) en kijken naar de lijnvoering en de vlakverdeling. Hoe hebben zij dat gedaan en wat is de achterliggende gedachten? Dan duiken ook de leerlingen in dit proces. Hierbij gaan we uit van onze eigen foto’s, die op het kopieerapparaat vergroot uitgeprint zijn. We knippen delen uit de foto’s en gaan hiermee schuiven op een groot vel papier. Daarna gaan we kijken hoe we dit portret kunnen vervreemden en hoe we lijnen kunnen verbinden. Hierdoor ontstaan hele fantasievolle en grappige nieuwe portretten. Ook het grote vel wordt aangetast, want de kaders van een kunstwerk kun je altijd zelf sturen.

POëZIE AFFICHES

BEELDEND

Gedichten zijn onderdeel van onze taal. Poëzie vertelt iets over de mens en zijn plek in de wereld maar kan eigenlijk over alles gaan. Over grote maar ook hele kleine thema’s. Poëzie kan dagelijkse dingen en ervaringen betekenis- en waardevol maken. Na een PowerPoint presentatie en uitleg over poëzie gaan de leerlingen poëzie-affiches maken. Ze gaan nadenken over hoe je een gedicht kunt verbeelden. Hoe je de sfeer kunt proberen te ondersteunen of versterken. Wat voor beeldelementen en illustraties passen erbij? Welke kleuren? Hierbij gaan ze met verschillende schildertechnieken en materialen aan de slag. Ook gaan ze met tekst en dus letters werken. Hoe kun je letters in het vlak plaatsen en hoe zien die letters er uit?

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur en 30 minuten 2,5 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- € 60,-- per uur, exclusief materiaal- en reiskosten. Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 9649

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur en 30 minuten Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief materiaal- en reiskosten Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 9517

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur en 30 minuten Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief reis- en materiaalkosten Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 8829

workshops

73


Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 3 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief materiaal- en reiskosten. Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 9717

RONDWEEF-KUBUSSEN VAN OUDE PLASTICZAKKEN

BEELDEND

In deze workshop gaan we kunst maken van plastic draagtassen, plastic zakken. We starten de workshop met een PowerPoint over plastic, plastic in het milieu en waar vinden we het plastic inmiddels allemaal in terug. Door middel van deze PowerPoint beleven we een reis door het (zwerf)afval en de gevolgen voor de natuur. Dan gaan we zelf aan de slag. Maar wel op een hele speciale manier! Op grote hoepels gaan de leerlingen in tweetallen en/of drietallen aan de slag met de weeftechniek. Dit doen we met stroken plastic. Er zijn verschillende manieren om de hoepels tot een interessant geheel te maken. Ook kijken we naar kleur. Maar wanneer er één hoepel af is, is ons kunstwerk nog niet klaar... we hebben zes hoepels nodig voor één kunstwerk. Deze hoepels worden namelijk samengevoegd tot een grote kubus, zonder hoeken… een soort wereldbol. Onze wereld van plastic. Met de hele groep maken we twee kubussen. Met de kubussen kan gespeeld worden, ze kunnen worden opgehangen, eventueel kan er later zelfs een lamp van gemaakt worden. Als meerdere groepen werken aan de kubussen ontstaat er een groter interessant ruimtelijk blijvend kunstwerk voor in de school. Maar bovenal raken de leerlingen bewust van plastic afvalmateriaal! (Vanaf groep 5)

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur Plaats | Op school Kosten | € 116,-- exclusief materiaalkosten Aanbieder | Elly Veelenturf, StudioDoezo Bestelcode | 9001

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 3 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief materiaal- en reiskosten. Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 10211

SKY-LINE

BEELDEND

Hoe ziet de skyline van je eigen woonplaats eruit? De grootste en hoogste gebouwen bepalen vaak de skyline van een plaats of stad. Neem bijvoorbeeld de Eifeltoren in Parijs, of de Westpoint in Tilburg, die zie je al vanuit de verte. In deze workshop gaan de leerlingen aan de slag als architect en ontwerpen een skylinebepalende wolkenkrabber. In groepjes van 2 leerlingen maken ze aan de hand van hun ontwerp een model, een maquette van foamboard. Aan het einde van de les stellen we de werkstukken zo op dat er een mooi skyline ontstaat: een expositie waard.

STAAT IE GOED, MIJN PLASTIC HOED? BEELDEND PLASTIC AAN ONS HOOFD We leven in het plastic tijdperk. Met grote hoeveelheden wordt plastic geproduceerd en met grote hoeveelheden wordt het weer weggegooid. Op straat komen we allerlei afval tegen. En dat afval belandt uiteindelijk allemaal in het milieu. Denk maar aan de plastic soep in onze mooie oceanen. In deze workshop gaan we kunst en mode maken van plastic afval. We starten de workshop met een PowerPoint over plastic, plastic in het milieu en waar vinden we het plastic inmiddels allemaal in terug. Door middel van deze PowerPoint beleven we een reis door het (zwerf)afval en de gevolgen voor de natuur. Dan gaan we zelf aan de slag. We worden nu een kunstenaar, een modeontwerper, die kritisch is op het milieu en met plastic afvalmateriaal werkt om afvalproducten te kunnen recyclen. Zo willen we als kunstenaar en modeontwerper laten zien dat het belangrijk is producten te hergebruiken. Eigenlijk willen we een wereld zonder plastic afval, maar als het er dan toch is, kunnen we er maar beter iets moois van maken. Van allerlei van tevoren verzamelde plastic materialen gaan we ons eigen hoofddeksel maken. Iedere leerling maakt zijn eigen hoed. Het belangrijkste voor een kunstenaar is fantasie en inspiratie. We laten ons inspireren door het afval dat er ligt. We letten op vorm en kleurcombinaties. Het maken van verbindingen speelt ook een belangrijke rol in deze workshop.

74 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2017 | 2018


STENCIL WORKSHOP

BEELDEND

Stencil art is een vorm van straatkunst, door middel van stencils en graffiti spuitbussen worden teksten en afbeeldingen op muren en vele andere objecten gespoten. Stencils of sjablonen worden gemaakt door uit bijvoorbeeld papier afbeeldingen of teksten te snijden en dan door de ontstane openingen de afbeelding of tekst met spuitbus ergens op te spuiten. Deze zijn vaak in de openbare ruimte te vinden net zoals graffiti. Tijdens de stencilworkshop gaan we sjablonen ontwerpen en snijden die vervolgens met graffitispuitbussen gespoten gaan worden. Er wordt gewerkt op grote papieren vellen, deze mogen na afloop meegenomen worden. Er kan ook op andere ondergronden gewerkt worden zoals een muur, prullenbak, kast ect. Naast de zelf gemaakte stencils worden er tientallen andere sjablonen meegenomen die ook gebruikt kunnen worden tijdens de workshop.

TECHNIEK OM ONS HEEN - DOE EEN NUTTIGE UITVINDING

BEELDEND

We worden omringd door technologie die door de eeuwen heen is bedacht en uitgevonden, zowel analoge en digitale. Denk aan machines, stroom, apparatuur, sensoren, computers, robots, meetapparatuur, mobieltjes, satellieten, tv’s, zonnepanelen.

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten Tijdsduur in overleg Plaats | Op school of op andere locatie Kosten | € 60,-- per uur, exclusief reis- en materiaalkosten Aanbieder | Gassel, Joep van Bestelcode | 9063

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur en 30 minuten 2,5 tot 3 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- Per uur, exclusief reis- en materiaalkosten Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 8805

De leerlingen worden creatieve uitvinders en maken op vellen van 50x65 cm een collage van allerlei beeldmateriaal dat met techniek te maken heeft. Dat kunnen robots worden, maar ook ‘nieuwe’ fantasie- apparaten of machines. Door de leerlingen bedachte en geconstrueerde uitvindingen. Ze bedenken ook wat hun apparaat of robot allemaal kan, de functies en toepassingen. Denk aan communicatie, energie opwekken, milieuvriendelijkheid, bewegen, lichtbron, dingen (op)meten, lucht of water schoon maken, mensen helpen, enzovoort. Deze functies typen of schrijven ze op een A4-tje dat ze bijvoorbeeld op de achterkant van hun vel plakken. Als laatste bedenken ze een toepasselijke naam voor hun uitvinding en zetten deze er met uitgeprinte letters boven of onder. De ontstane collages kunnen eventueel nog van enkele kleuraccenten worden voorzien.

VAN SPREEKWOORD NAAR BEELD

BEELDEND

Tijdens deze kunstklas gaan alle kinderen een spreekwoord omzetten in beeld. Dit zorgt voor surrealistische taferelen. Daarom starten we deze kunstklas met een introductie over het Surrealisme. De meest magische schilderijen ooit zijn gemaakt door een groep kunstenaars die zich de surrealisten noemden. Grote voorbeelden uit deze kunststroming zijn Salvador Dali en René Magritte. Ze schilderden geen echte wereld maar een fantasiewereld waarin alles mogelijk is. Klassikaal bespreken we de magie in de kunst van de surrealisten. Hierdoor geïnspireerd maken de kinderen een collage van een zelfgekozen spreekwoord of gezegde. Ze gaan knippen, scheuren, plakken en ontdekken zo de collagetechniek. Tijdens deze kunstklas leren de kinderen om een spreekwoord om te zetten in beeld. Zie jij welk spreekwoord er wordt verbeeld?

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 3 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief materiaalkosten. Deze kunstklas wordt op maat gemaakt daar rekenen we 1 uur extra voor. Kinderkunstklas zorgt voor de materialen en vooraf krijgt u een handleiding met beeldmateriaal. Aanbieder | Kinderkunstklas Bestelcode | 9409

workshops

75


Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 3 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief reis- en materiaalkosten Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 9733

WOLKENKRABBERS BOUWEN

BEELDEND

Mensen bouwen al torens sinds mensenheugenis. Waarom eigenlijk? Torens bieden meer zicht op je omgeving: kasteeltorens, vuurtorens, jachttorens. Hoe hoger je bent hoe meer je van je omgeving kunt zien. Er zijn allerlei soorten torens. Flats en woontorens worden gebouwd om ruimte te besparen. Maar torens werden van oudsher ook gebruikt als symbolen. Ze staan voor het reiken naar de hemel, naar god, naar hogere doelen. Denk aan kerktorens, minaretten of de Toren van Babel. Maar er worden ook fantasietorens gebouwd zoals de Eiffeltoren, follies en kunstwerken. Wat is belangrijk als je een grote en hoge constructie wilt bouwen (maar ook als je wilt groeien als mens)? Een stevige basis. Anders val je om. Dat geldt zeker ook voor een bouwwerk. Na een inspirerende PowerPoint over architectuur, torens en wolkenkrabbers en gaan de leerlingen in groepjes met (afval)hout een zo hoog mogelijke toren bouwen. Ze moeten goed nadenken over de constructie en maken van tevoren schetsen. Uiteindelijk gaan ze de torens beschilderen.

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur Plaats | Op school Kosten | € 116,--, exclusief reis- en materiaalkosten Aanbieder | Elly Veelenturf, StudioDoezo Bestelcode | 9233

Domein | Cultuureducatie Groep | Docenten Datum | In overleg Duur | 2 uur en 30 minuten 2,5 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief reis- en materiaalkosten Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 8847

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | 1 uur minuten minimaal; exacte tijdsduur in overleg Plaats | Op school Kosten | € 62,50 per uur inclusief btw, exclusief reis- en materiaalkosten Aanbieder | SNENS Bestelcode | 9077

ZWEEFVLIEGEN

BEELDEND

Uitzoeken wat belangrijke eigenschappen zijn voor een goede zweefvlieger is een belangrijk onderdeel van deze workshop. De leerlingen maken proefmodelletjes en testen wat dingen uit voordat ze hun uiteindelijke zweefvlieger in elkaar gaan zetten. Is de natuur met zijn vele vliegers, een inspiratiebron? Of gaan we het alleen technisch bekijken? Of met veel fantasie? Met een onderzoekende houding en veel initiatief ontstaan de beste resultaten. Er wordt met foamboard, licht en stevig en enkele andere handige materialen gewerkt om de zweefvlieger samen te stellen. Met gekleurd plakplastic maken we de zweefvlieger waterafstotend en meteen een beetje flitsend. En wat is er leuker om, als het weer het toelaat, buiten te testen of de vlieger het inderdaad goed doet...

SCHILDERTECHNIEKEN EN TEAMBUILDING

BEELDEND

In deze workshop gaan de docenten schilderen binnen een bepaald thema. Om de docenten niet meteen in het diepe te gooien worden zij geïnspireerd aan de hand van een PowerPoint. Hiermee doen zij ideeën op en zien zij mogelijkheden qua technieken en materialen. We gaan schilderen op schildersdoeken. Iedere docent kan een eigen schildersdoek bewerken of er kan in groepsverband gewerkt worden op grotere schildersdoeken, afhankelijk van wat de wensen zijn en de plaats waar de werken komen te hangen. Informeer naar de mogelijkheden.

BEELDENDE VORMING

BEELDEND

Maatwerk werkt: voor leerlingen én leraren Vind jij dat ook? Dan moeten we echt eens praten. Samen bedenken we iets dat werkt. Een workshop of project dat past. Maatwerk dus. Een plan dat geknipt is voor Beeldende Vorming. Dat verbindt, verrast en verrijkt. Dat is de kunst. Onze kunst. Benieuwd naar voorbeelden uit de praktijk? Neem een kijkje op onze website www.snens.nl en maak, onder andere, kennis met ‘KinderKunstenaars’ en ‘Beeldbouwbende’.

76 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2017 | 2018


Samen leggen we verbinding met: • de belevingswereld en het niveau van de leerlingen • binnen / buiten / naschoolse activiteiten • thema’s uit andere leergebieden, zoals taal en oriëntatie op jezelf • doorgaande leerlijnen • betrokkenheid van ouders • zichtbaarheid in wijk, dorp of stad Of het nu gaat om een wekelijks terugkerende workshop, een multidisciplinair festival, een ludieke openingsact of een concept voor een doorgaande leerlijn: we stemmen samen met jou een workshop of project af op de doelgroep, het thema, het budget en moment. Het resultaat past. En werkt.

BEESTJES TIMMEREN

BEELDEND

Timmer je eigen dier Een blokje hout, een hamer en spijkers en dan snel aan de slag om je eigen diertje op de wereld te zetten. Wordt je beestje een aaibaar dier, kijkt het schattig uit zijn ogen? Of ga je toch voor een wat stoerdere vorm met stekels, schubben en op zijn minst een halsband om hem uit te laten? Het kan allemaal, je mag zelf weten welke eigenschappen jouw dier gaat krijgen. Timmeren, knopen, knippen en binden zijn de technieken die aan de orde komen. Stof, stukjes leer, ringetjes van rubber of ijzer, nagels, schuimrubber: al deze verschillende materialen kun je gebruiken om er iets ‘beestachtigs’ van het kale blok houtte maken. Kennisgebieden: beeldend en techniek

BOETSEER EEN ZELFPORTRET MET EMOTIE. KOP OP!

BEELDEND

Tijdens deze kunstklas staan emoties centraal. Van emoties in de beeldende kunst tot jouw persoonlijke emoties. Samen kijken we naar emoties in de kunst. Wij laten ons hierdoor inspireren en boetseren ieder een zelfportret waarin onze persoonlijke emotie duidelijk naar voren komt. We leren boetseren uit één stuk klei met verschillende texturen van materialen. De portretten krijgen nog meer karakter door ze te versieren met decoratiematerialen in kleur. Uiteindelijk zal ieder beeld op een sokkel geplaatst worden, zo ontstaat er een echt kunstwerk. Kop op.

DE UITVINDERS

BEELDEND

De Uitvinders laat kinderen hun affiniteit met techniek ontdekken. Prachtige verhalen en speelfilms nemen hen mee in een avontuur. De avontuurlijke beleving is de inspiratiebron om de wereld van techniek in te stappen. Tijdens de Uitvindersexcursie kunnen kinderen zelf ontdekken, zelf creëren en zelf presenteren. Dit zijn de uitgangspunten om kinderen te boeien en te blijven boeien: 21st century skills in de praktijk gebracht! En dat geldt ook voor de leerkrachten, die alle benodigde handvatten krijgen aangereikt en niet technisch onderlegd hoeven te zijn. Na het beleven van een spannende speelfilm ga je onder begeleiding zelf uitvindingen bouwen binnen de beleving van de film! Je blijft als groep bij elkaar en krijgt een of meer vaste begeleiders van Het Ontdekstation. Er zijn 5 verschillende avonturen beschikbaar: De Uitvinders en Het Zonnewiel (aanbevolen voor groep 8, tijdsduur 3,5 uur) De Uitvinders en Het Verborgen Oog (aanbevolen voor groep 7, tijdsduur 3 uur en een kwartier) De Uitvinders en De Verdronken Rivier (aanbevolen voor groep 6, tijdsduur 3 uur) De Uitvinders in Afrika (aanbevolen voor groep 5, tijdsduur ongeveer 3 uur) De Beestenbende (aanbevolen voor groepen 3/4, tijdsduur ongeveer 2 uur en een kwartier) De Uitvindersexcursie sluit perfect aan op het bijbehorende lesprogramma op school.

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten minimale afname van 2 workshops Plaats | Op school Kosten | € 59,-- Het tarief is per uur, exclusief materiaalkosten Aanbieder | Bakfietsjuf Bestelcode | 9185

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | 3 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief materiaalkosten. Dit project vergt veel voorbereiding daarom rekenen we hiervoor 1 uur extra. Kinderkunstklas zorgt voor de materialen en vooraf krijgt u een handleiding met beeldmateriaal. Aanbieder | Kinderkunstklas Bestelcode | 9405

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | 2 uur en 30 minuten Afhankelijk van het avontuur 150 minuten tot 210 minuten Plaats | Tilburg, omstreken Kosten | € 7,50 Deelname Uitvinderswedstrijd gratis, lesprogramma € 75,-- per klas, excursie aan het Ontdekstation € 7,50 per leerling + € 25,-- inschrijfkosten (minimale deelname is 15 kinderen). Begeleiders (minimaal 1 op 15 kinderen) mogen gratis mee. Van hen wor Aanbieder | Het Ontdekstation Bestelcode | 10739

workshops

77


Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | 2 uur en 30 minuten Plaats | Tilburg, omstreken Kosten | € 7,50 per leerling. Bij minder dan 15 leerlingen wordt toch voor 15 leerlingen gerekend. € 1,-- extra per leerling voor drinken/koek. € 25,-- opstartkosten per groep / bezoek. Aanbieder | Het Ontdekstation Bestelcode | 10761

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | 3 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief materiaalkosten. Deze kunstklas vergt veel voorbereiding daarom rekenen we hiervoor 1 uur extra. Kinderkunstklas zorgt voor de materialen en vooraf krijgt u een handleiding met beeldmateriaal. Aanbieder | Kinderkunstklas Bestelcode | 9383

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | 2 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief materiaalkosten (ongeveer € 1,25 per leerling) Aanbieder | Kunstkabaal Tilburg Bestelcode | 10337

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten of in overleg Plaats | Op school Kosten | € 55,-- per uur, exclusief materialen, reistijd en reiskosten, opruimen en klaarzetten Aanbieder | Maritée Onderdenwijngaard Bestelcode | 10673

DESIGN PROGRAMMA

BEELDEND

Leerlingen worden in onze filmzaal geïnspireerd met een leuke documentaire over het ontwerpen van stoelen of tafels. Daarna dagen we ze met een ideeënmachine uit om een eigen ontwerp te maken voor een stoel of tafel in een specifieke situatie en omgeving. In onze greenscreen studio kunnen ze vervolgens hun eigen ontwerp presenteren alsof het al op ware grootte gebouwd is! Ook bouwen de leerlingen op basis van hun ontwerptekeningen echte schaalmodellen van ijslolliestokjes met behulp van kolomboormachines.

DIEREN IN KLEI, GEïNSPIREERD BEELDEND OP DE ELEMENTEN LUCHT, WATER, AARDE EN VUUR Een kunstklas in klei uitgaand van de vier elementen lucht, water, aarde en vuur. We starten deze kunstklas met klassikale kunstbeschouwing over kunstenaars die zich in hun werk lieten inspireren door lucht-water-land en vuur dieren. We gaan samen goed kijken naar de vormen, verhoudingen en de kenmerken van de verschillende dieren uitgaand van de basisvormen. Vervolgens krijgt ieder kind een blok klei en boetseert zelf een dier uit één stuk. We gaan werken met verschillende texturen / afdrukken van materialen zodat de huid zichtbaar wordt. De dieren worden geaccentueerd door ze te versieren met decoratiematerialen. Uiteindelijk zullen alle dieren samen of apart op een sokkel geplaatst worden. Deze kunstklas wordt voor iedere school op maat gemaakt.

DIERENGEHEIMEN IN AQUAREL

BEELDEND

Wie is de Tilburgse kunstenaar Marc Mulders en wat ontdek je als je zijn dierenaquarellen van dichtbij bekijkt… We kijken naar het werk van deze Tilburgse kunstenaar en gaan ontdekken hoe je aquarelverf óók kunt gebruiken. Wij gaan een dier maken in aquarel en verstoppen geheime details in de schildering. Deze workshop start namelijk met de collagetechniek. Kleine details worden op papier geplakt, nauwelijks herkenbaar. Dit is het uitgangspunt voor de aquarel. Met hele dunne aquarelverf in mooie kleuren gaan we op papier mengen nat-in-nat. We gaan zoeken naar het dier dat past bij de uitgeknipte details. Een spannende combinatie van verf, collage en toeval.

EEN BEELD VAN ZACHTE STEEN IN ANDERHALF UUR

BEELDEND

Een leuk cadeau of herinnering Het beeld wordt uitgevoerd in kalksteen of mergel, beiden makkelijk te bewerken zachte stenen. Aan de kinderen wordt uitgelegd hoe ze het beeldhouw gereedschap kunnen gebruiken en wat de namen ervan zijn. Ze leren beeldhouwtaal, bijvoorbeeld over vorm: hoe verander je de vorm van de steen? Waarom laat schaduw een beeld ‘leven’? Wat doen de ‘lijnen’ in een beeld? Hoe geef je vormgeven in 3 dimensies? Het beeld kan een leuk vaderdag of moederdag cadeau zijn, of een herinnering aan de schooltijd gemaakt tijdens het schoolkamp.

78 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2017 | 2018


EEN GROEPSPORTRET MET KLASSE!

BEELDEND

Maak met je klas één groot groepsportret, alle kinderen samen verwerkt in één kunstwerk. Na een inspirerende uitleg over het portret, compositie, vormgeving en kleur maakt ieder kind een persoonlijk portret van zichzelf. Er zijn meerdere technieken mogelijk zoals schilderen of collage, die keuze staat vrij. Deze kunstklas bevordert de samenhorigheid van de groep en geeft je lokaal een kleurrijke uitstraling.

FEEST VIER JE MET Z’N ALLEN! EEN FEESTELIJK KLASSENPORTRET

BEELDEND

We starten de workshop met een feestelijke PowerPoint waarin we kijken naar verschillende soorten feesten in Nederland en van over heel de wereld. Er zijn namelijk heel veel redenen om feest te vieren.

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | 3 uur alleen bij de kleuters duurt de workshop 2,5 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief materiaalkosten. Dit project vergt veel voorbereiding daarom rekenen we hiervoor 1 uur extra. Kinderkunstklas zorgt voor de materialen en vooraf krijgt u een handleiding met beeldmateriaal. Aanbieder | Kinderkunstklas Bestelcode | 9385

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | 3 uur 3 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief reis- en materiaalkosten Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 8825

Dan gaan we zelf een creatief feestje vieren in de groep en aan het einde van de workshop wordt dit zichtbaar in een mooi en feestelijk groepsportret. Ze beginnen ieder voor zich met een werk en bedenken bij welk feest ze aanwezig willen zijn. Op papier toveren ze hun eigen gezicht om tot een feestelijk geheel. Dit doen ze met verschillende materialen, 2D en licht 3D. In de feestelijke gezichten van de midden- en bovenbouw verwerkt iedere leerling een woord dat voor hen met hun gekozen feest te maken heeft. Deze feestelijke portretten worden uitgeknipt en als een mooie groep op een groter vel geplakt. Tot slot wordt er op het groepsportret nog wat kleur aangebracht als afwerking. Laat het feest maar beginnen.

FEESTELIJKE HOOFDOBJECTEN

BEELDEND

Heeft u binnenkort iets te vieren op school? Of heeft u gewoon zin in een feestelijke workshop? Dan is deze kunstklas een echte aanrader. Tijdens deze kunstklas gaan we er een feestje van maken en bij een feest hoort natuurlijk een feestelijke hoed. Tijdens deze kunstklas gaan we daarvoor zorgen en ontwerpt ieder kind een feestelijk hoofdobject. Samen kijken we naar diverse hoofdobjecten en bespreken de aspecten constructie, compositie, vormgeving en kleur. Ze onderzoeken en experimenteren met veel verschillende materialen en komen zo tot verrassende creaties. Voorafgaand aan de kunstklas wordt er door de vakdocent een portretfoto gemaakt van ieder kind. De feesthoed wordt 3-D om de foto heen verwerkt. We gaan er een feestelijke kunstklas van maken waar iedereen zijn hoed voor afneemt.

GUITIGE VOGEL

BEELDEND

Een piepkuiken, kuikenvogel of een uilskuiken? Kinderen maken ieder een eigen vogel op een sokkeltje. Deze workshop is een leuke manier om kennis te maken met de rijke wereld van textiel. Losse viltwol en heel veel draden zijn het begin van een schattig beestje. Met eenvoudige technieken ontstaat uit een prop kranten en een bak vol wol een vogellijf. Door vilten en wikkelen wordt er een kleurig kuikenvogel geboren. Aan het eind van de workshop staat er een mooie rij guitige vogeltjes op de vensterbank.

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | 3 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief materiaalkosten. Wij rekenen 1 uur extra voor het maken van de portretfoto’s. Kinderkunstklas zorgt voor de materialen en vooraf krijgt u een handleiding met beeldmateriaal. Aanbieder | Kinderkunstklas Bestelcode | 9395

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | 2 uur en 15 minuten Plaats | Op school Kosten | € 59,-- Het tarief is per uur, exclusief materiaalkosten Aanbieder | Bakfietsjuf Bestelcode | 9189

workshops

79


Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | 2 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief materiaal Aanbieder | Kunstkabaal Tilburg Bestelcode | 10217

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | afhankelijk van de vraag Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief materiaalkosten. Vooraf krijgt u een handleiding met beeldmateriaal. Aanbieder | Kinderkunstklas Bestelcode | 9433

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | afhankelijk van de vraag Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief materiaalkosten. Vooraf krijgt u een handleiding met beeldmateriaal. Aanbieder | Kinderkunstklas Bestelcode | 9429

KLEDING VAN PAPIER

BEELDEND

Mode, iedereen is er gek op. In deze workshop ontwerp je kleding voor jezelf. Levensgroot en draagbaar. Er is alleen iets geks aan deze kleding. Het is helemaal gemaakt van papier. Deze workshop gaat over modeontwerpen. Maar dit beroep bestaat al heel lang. Wat droegen koningen en koninginnen in vorige eeuwen? Wat droeg een Egyptische Farao? Op deze manier kan de les aansluiten bij een thema uit de geschiedenisles of de Boekenweek. We onderzoeken en kijken naar kleding, welke accessoires of hoeden kun je bedenken? Wat gaan we dragen in de toekomst? De workshop kan ook gaan over stripfiguren of superhelden of sprookjes. In dat geval meten we onszelf een nieuwe identiteit aan. Aan het eind van de les worden mooie garderobes samengesteld uit het werk en gaat ieder kind op de foto met zijn kledingstuk al dan niet met een hoofddeksel of tasje van een klasgenoot.

KUNSTKLAS IN KLEI

BEELDEND

Deze kunstklas is geschikt voor alle groepen en wordt in overleg met de school gemaakt. Het is dus heel goed mogelijk om aan te sluiten bij de leerlijnen van de school. Het enige wat vooraf vast staat, is dat er gewerkt gaat worden met klei. Bij de onderbouw zal de nadruk meer liggen op het experimenteren en ontdekken van het werken met klei. Bij de bovenbouw zal er juist meer aandacht besteed worden aan de techniek van het kleien. De fantasie van het kind staat centraal bij alle leerjaren.

KUNSTKLAS OP MAAT

BEELDEND

Een kunstklas geheel aangepast aan de wensen en leerlijnen van de school. Je klas als atelier. Iedereen is een kunstenaar in de Kinderkunstklas. De kinderen komen op een speelse manier met kunst in aanraking. Leren kijken als Picasso, vormen voelen zoals Matisse, kleuren gebruiken zoals Appel. Met zijn allen kruipen we als het ware in de huid van een ‘echte’ kunstenaar. Samen maken we kunst waar je versteld van zult staan! Deze kunstklas wordt volledig aangepast aan de wensen van de school. In overleg met de docent(en) wordt de kunstklas op maat gemaakt. De samenwerking tussen de school en Kinderkunstklas staat centraal. Het is dus heel goed mogelijk aan te sluiten bij een speciaal thema, feest of leerlijn van de school. Van een kunstklas op maat voor één groep tot een schoolbreed project voor de hele school. Alles is mogelijk.

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | 2 uur In overleg; bijvoorbeeld 5 of meer lessen van 120 minuten Plaats | Op school Kosten | € 58,-- per uur, excl. materiaalkosten Aanbieder | Elly Veelenturf, StudioDoezo Bestelcode | 9809

MUURSCHILDERING

BEELDEND

Een door alle leerlingen van de school gemaakte muurschildering is een aanwinst voor de school. Er is misschien een onderwerp of thema, waar de leerlingen mee aan de slag kunnen. Iedereen maakt een tekening. Met deze tekeningen maken wij een compositie op de muur. In groepjes van 5-6 leerlingen gaan we de muurtekening inkleuren. Naderhand kunnen de leerlingen hun tekening aanwijzen op de muur, de muurschildering is op deze manier van iedereen.

80 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2017 | 2018


NATUUR IN EEN POTJE

BEELDEND

Een mini-terrarium voor een kriebelbeestje. In de natuur vind je een heleboel kleine beestjes. Je hoeft er alleen maar even voor op je buik in het gras te gaan liggen om ze te ontdekken. In de klas krijgt ieder kind een prent van een insect. Met natuurlijk materiaal zoals takjes, mos, veertjes en blaadjes ga je dit insect namaken. Wel goed kijken dus. Hoeveel poten heeft een insect eigenlijk? En een spin? Is een vlinder eigenlijk ook een insect? In het natuurlijk materiaal zien we het seizoen terug. In de herfst zal de workshop er anders uit zien als in de lente. Het beestje heeft natuurlijk nog een veilige plek nodig waar je hem goed kan bekijken. We maken dus een mini-terrarium! Daarvoor moet je wél van thuis een lege plastic petfles meebrengen die je kapot mag knippen. Alle potjes bij elkaar zien er prachtig uit en zijn klaar om tentoongesteld te worden. Nu kan iedereen de insecten goed bekijken.

PRACHTIGE KLEDING VOOR DE KASTEELHEER EN ZIJN VROUWE

BEELDEND

Je bent voor even de kostuumontwerper van 500 jaar geleden. Wat voor kleding droegen de mensen toen? Wat was in de mode en hoe zag je er uit als je heel rijk was? Welke stoffen waren gebruikten ze toen. Hoe kun je de kasteelvrouwe of heer er chique en belangrijk uit laten zien? Voel en bekijk bijzondere stoffen. Kies de mooiste uit om jouw kasteelvrouwe of kasteelheer mee aan te kleden. Een bijzondere workshop waar kinderen zowel visueel als tactiel kennis maken met de rijke wereld van textiel en kostuumgeschiedenis. Op een eenvoudige manier wordt met echte stoffen een bijzonder kostuum ontworpen. Deze beeldende workshop is een goede aanvulling bij het erfgoedprogramma: Kasteel van Tilburg aangeboden door Stadsmuseum Tilburg.

STICKER WORKSHOP

BEELDEND

Stickers zijn een onderdeel van straat kunst / urban art en vandaag de dag niet meer weg te denken uit het huidige straatbeeld. Maak tijdens deze sticker workshop je eigen stickers. Met voorbeelden laat de docent zien welke soort uitingen er binnen de stickercultuur bestaan en welke artiesten er binnen de scene actief zijn. Uitleg over hoe het beste stickers getekend kunnen worden en wat hier zoal op zou kunnen komen. Hierna gaan de deelnemers onder begeleiding stickers maken. Dit wordt gedaan met watervaste stiften op vinylstickers zodat de stickers ook tegen water kunnen. De gemaakte stickers mogen na afloop meegenomen worden. De sticker workshop kan op zich zelf staan maar kan ook prima aansluiten op bestaande projecten.

STILLEVEN UITGAAND VAN DE BEELDEND HERFST, WINTER, LENTE OF DE ZOMER Samen bekijken en bespreken we stillevens van diverse kunstenaars. Hierdoor geinspireerd gaan alle leerlingen een stilleven schilderen met aquarelkrijt op groot formaat. Het thema van het stilleven is een van de vier jaargetijden: herfst, winter, lente of zomer. Ze leren als een kunstenaar te kijken naar de voorwerpen uitgaande van de basisvormen. Hierbij komen afhankelijk van de leeftijdsgroep diverse tegenstellingen en beeldaspecten aan bod.

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | 2 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief materiaalkosten (ongeveer € 1,-- per leerling) Aanbieder | Kunstkabaal Tilburg Bestelcode | 10349

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | 2 uur Plaats | Op school Kosten | € 59,-- per uur, plus materiaalkosten Aanbieder | Bakfietsjuf Bestelcode | 9101

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | 1 uur Tijdsduur in overleg Plaats | Op school of op andere locatie Kosten | € 60,-- per uur, exclusief reis- en materiaalkosten Aanbieder | Gassel, Joep van Bestelcode | 9065

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | 3 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief materiaalkosten. Vooraf krijgt u een handleiding met beeldmateriaal Aanbieder | Kinderkunstklas Bestelcode | 9709

workshops

81


Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | 1 uur Plaats | Op school Kosten | € 57,50 per uur, in overleg met de school kan bepaald worden wat aan extra materiaal aangeschaft kan worden zoals ecoline en papier Aanbieder | Kunstkabaal Tilburg Bestelcode | 11387

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | 2 uur Plaats | Op school Kosten | € 55,-- per uur, exclusief materiaal, reistijd en reiskosten Aanbieder | Maritée Onderdenwijngaard Bestelcode | 8919

STOEIEN MET INKT

BEELDEND

In de workshop Stoeien met inkt vanuit Stichting KunstKabaal krijgen kinderen uitleg over het werken met pen en inkt / ecoline. Ze gaan vanuit techniek met lijnenspel aan de slag en mogen vervolgens erg vette inktvlekken maken. Vanuit deze ontstane vormen en wat eenvoudige druktechnieken wordt vervolgens flink geëxperimenteerd om vervolgens tot nog meer verrassende (rest)vormen, figuurtjes en grappige combinaties te komen. Als dat maar goed gaat… Deze workshop is geschikt voor zowel onderbouw (aangepaste versie), middenbouw en bovenbouw. De bedoeling is in ieder geval op een speelse manier deze techniek onder de aandacht te brengen.

STOF BEDRUKKEN

BEELDEND

Van aardappels, kurken en plaatjes schuim worden stempels gesneden. Voor de kleuters zijn kant en klare stempels aanwezig. Op papier wordt eerst een ontwerpje gestempeld. Daarna wordt het ontwerp over genomen op stof. Dat kan bijvoorbeeld een T-shirt zijn, een tas, of een stuk stof wat later als placemat kan dienen of ingelijst kan worden. De kinderen leren dat bedrukte stof opgebouwd is uit motiefjes die zich steeds herhalen. Met de motiefjes wordt een compositie gemaakt. Ze leren te werken met textielverf en ze leren kleuren mengen. Er wordt ook van ze gevraagd nauwkeurig en schoon te werken. De stof op de foto is bedrukt door een leerling uit de middenbouw, primair onderwijs.

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten per les Plaats | Tilburg, omstreken Kosten | € 75,-- per leerling voor 6 lessen. Scholen die ons StopMotion programma naschools op de eigen locatie willen aanbieden (uitgevoerd door een van onze medewerkers) kunnen contact met ons opnemen via info@ontdekstation.nl . Voor scholen zijn er geen kosten Aanbieder | Het Ontdekstation Bestelcode | 10759

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | 3 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief materiaalkosten. We rekenen 1 uur extra voor het maken van de portretfoto’s. Kinderkunstklas zorgt voor de materialen en u krijgt vooraf een handleiding met beeldmateriaal. Aanbieder | Kinderkunstklas Bestelcode | 9443

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school, Docenten Datum | In overleg Duur | 2 uur Plaats | Op school Kosten | € 225,-- Inclusief alle materialen (schminkpaletten, kwasten, spiegels, tissues.) De workshopdocent brengt alle benodigde materialen mee Aanbieder | Grimestudio Sandra Kuppens Bestelcode | 8955

STOP-MOTION TECHNIEKDIPLOMA

BEELDEND

Voor jonge talenten die techniek leuk vinden biedt Het Ontdekstation een speciaal cursusprogramma na schooltijd. In een kleine groep behandelen we leuke techniekonderwerpen met volop experimenteren, zelf ontwerpen en maken. Na een aantal weken techniekplezier ontvang je een echt Techniekdiploma! Wil jij de aller coolste filmpjes posten op Instagram of YouTube? In 6 weken kun je een Master in Stop-Motion worden. Hoe cool is dat?!

WAT WIL JIJ LATER WORDEN? BEROEPEN KUNSTKLAS

BEELDEND

Wat wil jij later worden? Voordat de leerlingen die vraag gaan beantwoorden bespreken we klassikaal invloedrijke personen voor de wereld, Europa, Nederland en Tilburg. Daarna maken de kinderen van zichzelf een ‘beroepen icoon’. Voorafgaand aan de kunstklas wordt er van ieder kind een portretfoto gemaakt. Deze foto gebruiken ze als uitgangspunt voor het kunstwerk. Door te knippen, plakken en scheuren ontdekken zij de collagetechniek. Tijdens deze kunstklas komen de begrippen constructie, compositie, vormgeving en kleur uitgebreid aan bod.

SCHILDEREN... OP JE GEZICHT

BEELDEND

Wie of wat ga je worden? In de workshop van 2 uur gaan we de basisvaardigheden van het grimeren leren. Er wordt voor de hele groep een keuze gemaakt uit één van de volgende thema’s: • fantasiefiguur: uitwerken van eigen ontwerp, heks, fee, duivel, science-fiction; • kunststroming: de stijl, kubisme, impressionisme e.a.;

82 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2017 | 2018


• maskers: van primitief tot Venetiaans; • dieren: vlinder, tijger en alle anderen; • ik ben om op te vreten: thema snoepjes. Elke les start met een korte uitleg over materialen / technieken, daarna gaan de leerlingen schilderen op elkaars gezicht, hals en armen. De workshopdocent brengt alle benodigde materialen mee, incl. schminkpaletten, kwasten, spiegels, tissues. Kan uitgebreid of vervangen worden door lessen op maat, bijvoorbeeld rondom een bepaald thema: circus, feest, sprookjes, halloween, kerst. Alle workshops samen vormen een lessenreeks als cursus kindergrime.

cultureel erfgoed

ARCHEOLOOG IN DE KLAS!

CULTUREEL ERFGOED

De gemeente Tilburg wil leerlingen van de basisschool archeologie en erfgoed laten ontdekken. Daartoe is het lesprogramma ‘Archeoloog in de klas!’ ontwikkeld. Er komt een kruiwagen de klas binnenrijden, gevuld met echte archeologische vondsten en gereedschappen van een archeoloog. De leerlingen gaan onder begeleiding van de docent op onderzoek uit in de kruiwagen. Een week later, tijdens het bezoek van een echte archeoloog aan de klas, leren de kinderen wat archeologie is en hoe een archeoloog te werk gaat. We gaan samen kijken naar alle spullen uit de kruiwagen en alle vragen worden beantwoord. Opgraven, hoe doe je dat? En wat gebeurt er met de vondsten na de opgraving? Tegelijkertijd leren de kinderen meer over de geschiedenis van Tilburg en van hun eigen buurt. Hoe lang wonen er eigenlijk al mensen in Tilburg en omstreken? Wat is het oudste voorwerp dat in Tilburg is gevonden? De leerlingen mogen natuurlijk ook zelf een oud object van thuis meebrengen om te laten determineren en dateren.

BELEEF DE MIDDELEEUWEN

CULTUREEL ERFGOED

Luister, kijk, denk, voel en probeer Droegen ze in de middeleeuwen ook spijkerbroeken? Nee natuurlijk niet, maar wat dan wel? Hoe kookten en aten ze eigenlijk? En hoe gingen ze om met de vieze straten? Middels vele replica’s van middeleeuwse attributen kunnen de kinderen ontdekken wat er al wel en niet bestond in de middeleeuwen en hoe men die gebruikte. Zouden ze het gebruik kunnen raden van een aantal ‘vreemde voorwerpen’? In groepjes kunnen ze diverse voorwerpen bekijken en uitproberen. Daarbij wordt steeds het een en ander verteld over gebruiken en gewoontes. Zo krijgen de kinderen een idee van hoe men in de middeleeuwen leefde, en wat het verschil of juist de overeenkomst met tegenwoordig is. Natuurlijk is de lesgever gekleed in middeleeuwse outfit. Deze activiteit is goed te combineren met de activiteit ‘Strijd in de middeleeuwen’.

PIRAMIDES EN HIëROGLIEFEN

CULTUREEL ERFGOED

Curiosityworld neemt de kinderen mee op reis langs Egyptische piramides uit het Oude Egypte. Piramides waren grafmonumenten voor de farao’s, de vroegere koningen van Egypte. De mensen uit het Oude Egypte hebben niet alleen prachtige piramides nagelaten maar ook vele mysterieuze tekeningentjes, hiërogliefen genaamd. Zoals bij ieder thema, starten we met een boeiende lezing over het onderwerp en sluiten we af met een workshop. In deze workshop gaan we proberen of we het ‘geheimschrift’ uit het Oude Egypte kunnen lezen. We gaan zelf ook in hiërogliefen schrijven. Wat dacht je van je eigen naam op een echt stuk papyrus uit Egypte en laat een boodschap achter op een ostracon.

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten Afhankelijk van het aantal vragen van de leerlingen en of er eigen vondsten zijn meegebracht duurt het bezoek van de archeoloog aan de klas 60-90 minuten Plaats | Op school Kosten | € 50,-- per groep Aanbieder | Weleer Bestelcode | 9447

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg (voorkeursmaanden januari/februari) Duur | 1 uur en 15 minuten per groep (tijd is t.o.v. vroeger verlengd met 15 min.) Plaats | Op school Kosten | € 68,-- 1 lesgever, gebruik van replica’s van gebruiksartikelen uit de middeleeuwen Aanbieder | Zwaard en Volk Bestelcode | 8647

Domein | Wetenschap en techniek Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten Plaats | Op school Kosten | € 128,-- Per groep tot maximum van ca. 30 kinderen / excl. BTW, reis- en parkeerkosten Aanbieder | Curiosityworld Bestelcode | 9823

workshops

83


Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten Plaats | Op school Kosten | € 128,-- Per groep tot maximum van ca. 30 kinderen / excl. BTW, reis- en parkeerkosten Aanbieder | Curiosityworld Bestelcode | 9827

SCHRIFT ‘WAAR KOMT HET ABC VANDAAN?’

CULTUREEL ERFGOED

Curiosityworld neemt de kinderen mee op geschiedenisreis langs het schrift. We starten met een vlotte lezing over het schrift en beginnen in de prehistorie. Daarna maken we de overgang van de prehistorie naar de historie waar we het ontstaan van het schrift zullen gaan ontdekken. De eerste kleitabletten met het spijkerschrift verschijnen op het toneel, de Egyptenaren gebruikten hun eigen schrift, het hiërogliefenschrift. We gaan ontdekken waar het alfabet vandaan komt, het monnikenwerk, de uitvinding van de boekdrukkunst, de kroontjespen, lei en griffel en eindigen met de tablet. Op een luchtige manier maken we in vogelvlucht kennis met de geschiedenis van het schrift. Na de lezing is het tijd voor praktijk. De kinderen kunnen kiezen voor Geheimschrift op Kleitablet of aan de slag met het Oude Mesopotamisch Spijkerschrift. Leerzaam en zeer geschikt voor het onderwijs.

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg (voorkeursmaanden januari/februari) Duur | 1 uur en 30 minuten per groep (minimaal 2 groepen per dag) Plaats | Op school (gymzaal of andere grote en hoge ruimte) Kosten | € 219,-- 2 lesgevers, gebruik van replica’s van wapens / wapenuitrusting (harnasonderdelen) en kunststof zwaarden Aanbieder | Zwaard en Volk Bestelcode | 8645

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | 1 uur minuten minimaal; exacte tijdsduur in overleg Plaats | Op school Kosten | € 62,50 per uur inclusief btw, exclusief reis- en materiaalkosten Aanbieder | SNENS Bestelcode | 9115

STRIJD IN DE MIDDELEEUWEN

CULTUREEL ERFGOED

Luister, kijk, denk, voel en tot slot doe het zelf (workshop zwaardvechten) Hoe, waarmee en waarom vochten de middeleeuwers? De wereld zag er toen heel anders uit. Niet alleen grote rijken maar ook mini-staatjes bestreden elkaar om de macht. Hoe was dat in de gebieden van het huidige Nederland? Naast uitleg kunnen de leerlingen diverse replica’s van middeleeuwse wapens en harnas-onderdelen bekijken en voelen. Ze zijn toeschouwer van een heus gevecht tussen twee zwaardvechters in historisch tenue en als klap op de vuurpijl krijgen ze een workshop zwaardvechten, uiteraard met veilige kunststof wapens. Niet alleen de omgang met het zwaard is belangrijk, maar ook de lichaamshouding en –beweging. Daarom past deze activiteit zowel bij de lessen geschiedenis middeleeuwen als bij de bewegingslessen. Deze activiteit is goed te combineren met de activiteit ‘Beleef de middeleeuwen’.

CULTUREEL ERFGOED

CULTUREEL ERFGOED

Maatwerk werkt: voor leerlingen én leraren. Vind jij dat ook? Dan moeten we echt eens praten! Samen bedenken we iets dat werkt. Een workshop of project dat past. Maatwerk dus. Een plan dat geknipt is voor Cultureel Erfgoed. Dat verbindt, verrast en verrijkt. Dat is de kunst. Onze kunst. Benieuwd naar voorbeelden uit de praktijk? Neem een kijkje op op www.snens. nl en maak kennis met het ‘Buurtmuseum’, ‘Textiel Troopers’ en So You Think You Can Love?’.

dans Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw Datum | In overleg Duur | 45 minuten Plaats | Op school Kosten | € 45,-Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 9251

DANSEN OP DE BOERDERIJ Zegt het ‘boe’, ‘miauw’ of ‘tok’, in een stal of kippenhok? Kan het grazen, springen, hollen, zwemmen of in modder rollen? Eet het stro of sappig gras? Je ontdekt het in de klas! We dansen als de dieren van de kinderboerderij. Kip is op zoek naar haar kuikens. In de stal ontmoet ze poes, muis en de paarden. In een grote dierenparade via de wei komen we in de boomgaard. En wat groeit daar?

84 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2017 | 2018

DANS


DANSEN OVER PRENTENBOEKEN

DANS

Elk jaar kiest een jury van bibliothecarissen het Prentenboek van het Jaar. Het belangrijkste criterium is dat een boek, naast een goed verhaal en aantrekkelijke illustraties, voldoende aanknopingspunten biedt voor interactie met de kinderen en verwerking in hun spel na het voorlezen.

Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw Datum | In overleg Duur | 45 minuten Plaats | Op school Kosten | € 45,-Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 8711

De onderstaande boeken, alle gekozen tot Prentenboek van het Jaar, voldoen ruimschoots aan deze criteria. Ze inspireerden ons tot dansworkshops, waarin we samen met de kinderen het prentenboek van uw keuze opnieuw tot leven brengen. Dit doen we door ons te verplaatsen in de hoofdpersoon en zijn / haar avontuur mee te beleven. U kunt kiezen uit de volgende titels: • De kleine walvis van Benji Davies • We hebben er een geitje bij van Marjet Huiberts • Boer Boris gaat naar zee van Ted van Lieshout en Philip Hopman • Krrrr...okodil van Catherine Rayner • Nog 100 nachtjes slapen van Milja Praagman • Mama kwijt van Chris Haughton • Fiet wil rennen van Bibi Dumon Tak en Noëlle Smit • Wiebelbillenboogie van Guido van Genechten • Anton kan toveren van Ole Könnecke • Kleine muis zoekt een huis van Petr Horàcek Wij hebben hier zelf nog enkele klassiekers aan toegevoegd: • Max en de maximonsters van Maurice Sendak • Monkie van Dieter Schubert • Platvoetje van Ingrid en Dieter Schubert • Woeste Willem van Ingrid en Dieter Schubert Er kan natuurlijk ook een dansworkshop ontwikkeld worden, geïnspireerd op een boek dat leeft in de groep. Ook een combinatie van dans en muziek behoort tot de mogelijkheden.

DE 4 SEIZOENEN

DANS

Een vrolijk dansproject over de 4 seizoenen. Lente, zomer, herfst en winter: alle seizoenen nodigen uit om over te dansen: schaatsen op bevroren sloten, zwemmen in de zee, stappen door de plassen en lammetjes kijken in de wei.

DE POPPENWINKEL

DANS

Beer en pop staan al heel lang samen op het bovenste plankje van de grote kast van de winkel. Ze vervelen zich rot, maar als ‘s nachts de lampen uitgaan en de poppenmaker gaat slapen, beleven ze allerlei dansante avonturen. De danslessen rondom de poppenwinkel zitten boordevol met speelse dansactiviteiten.

DE TOVERTUIN

DANS

Elfen, feeën en tovenaars dansen door de tovertuin. Psst... rustig aan, anders schrikken de kabouters. Spelenderwijs nemen de dansdocenten de leerlingen mee op een dansante reis door de sprookjesachtige tovertuin. We sluiten af met een wervelende presentatie.

Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur Keuze 1: Project duurt 2 uur inclusief pauze en presentatie. Keuze 2: Kan ook als losse les geboekt worden van 45 minuten. Plaats | Op school Kosten | € 135,-- Project 2 uur € 135,-- per deelnemende groep. Losse les 45 minuten € 45,-Aanbieder | Dans in de klas Bestelcode | 10245

Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur Keuze 1: Project duurt 2 uur inclusief pauze en presentatie. Keuze 2: Kan ook als losse les geboekt worden van 45 minuten. Plaats | Op school Kosten | € 135,-- Project 2 uur € 135,-- per deelnemende groep. Losse les 45 minuten € 45,-Aanbieder | Dans in de klas Bestelcode | 10219

Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur Keuze 1: Project duurt 2 uur inclusief pauze en presentatie. Keuze 2: Kan ook als losse les geboekt worden van 45 minuten. Plaats | Op school Kosten | € 135,-- Project 2 uur € 135,-- per deelnemende groep. Losse les 45 minuten € 45,-Aanbieder | Dans in de klas Bestelcode | 10247

workshops

85


Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw, Middenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur Keuze 1: Project duurt 2 uur inclusief pauze en presentatie. Keuze 2: Kan ook als losse les geboekt worden van 45 minuten Plaats | Op school Kosten | € 135,-- Project 2 uur € 135,-- euro per deelnemende groep. Losse les 45 minuten € 45,-Aanbieder | Dans in de klas Bestelcode | 10235

Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw, Middenbouw Datum | In overleg Duur | 45 minuten Plaats | Op school Kosten | € 45,-Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 8651

Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw, Middenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur Keuze 1: Project duurt 2 uur inclusief pauze en presentatie. Keuze 2: Kan ook als losse les geboekt worden van 45 minuten. Plaats | Op school Kosten | € 135,-- Project 2 uur € 135,-- per deelnemende groep. Losse les 45 minuten € 45,-Aanbieder | Dans in de klas Bestelcode | 10225

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw Datum | In overleg Duur | 45 minuten per workshop Plaats | Op school of bij Factorium Kosten | € 45,-Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 8725

IN HET MUSEUM

DANS

Kun jij zo stil staan als een standbeeld? Mag je rennen in een museum? En waarom hebben kunstenaars altijd zo’n moeilijke bril op? In deze vrolijke danslessen draait het om het reilen en zeilen in een museum.

KINDERDANS

DANS

De term kinderdans wordt gebruikt voor die dans met kinderen die voortkomt uit de (internationale) folklore, zangdansen, kinderzang, kinderspel, kring- of zangspelen etc. Dansimprovisatie, elementen uit de moderne dans en uit de folkloredans zijn met elkaar verweven. Doelgroep: groep 1 t/m 4

KNUTSELEN

DANS

Knutselen hoef je niet alleen aan tafel te doen, maar kan ook zeker in de dansles. Wij gaan knippen, plakken, vouwen en mooie kunstwerken maken. De leerlingen beleven fantasierijke danslessen over knutselen.

DOLFJE WEERWOLFJE

DANS

Je zult maar midden in de nacht wakker worden en ontdekken dat je toch anders bent dan anderen... Een vrolijke dansworkshop voor alle kinderen van de middenbouw, gebaseerd op het eerste deel van de Dolfje Weerwolfje reeks. Kinderen veranderen in weerwolven en beleven (dansen) een eerste (dans-)avontuur. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om, met het boek als uitgangspunt, in 3 workshops toe te werken naar een choreografie en deze te presenteren. Ter voorbereiding op de workshop(s) wordt het boek door de eigen leerkracht bij de leerlingen geïntroduceerd. Doelgroep: groep 3 en 4

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 9979

ROBOT-RUMBA EN MACHINE-MAMBO

DANS

Proefjes, experimenten en onderzoek zijn belangrijke onderdelen van de natuurwetenschap. In deze dansworkshop gaan wij robots, apparaten en zelfgebouwde uitvindingen laten dansen. We gaan heel bijzondere machines bouwen, namelijk dansmachines. De leerlingen worden uitgedaagd om hun creativiteit, fantasie en bewegingsdrang te gebruiken. Na een actieve warming-up gaan we met dansbewegingen experimenteren en een gloednieuwe uitvinding in elkaar zetten. Doelgroep: groep 4, 5 en 6

86 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2017 | 2018


SJAKIE EN DE CHOCOLADEFABRIEK

DANS

In de dansworkshop gaan we een smakelijk dansavontuur beleven. We dansen over machines die snoep en chocolade maken, over een kauwgommachine die alles aan elkaar laat plakken, we worden per ongeluk ingepakt als een snoepje en wat zou er kunnen gebeuren als je zo’n snoepje van Willy Wonka uitprobeert... Ter voorbereiding op de workshop wordt het boek door de eigen leerkracht bij de leerlingen geïntroduceerd. Doelgroep: groep 3 t/m 6.

AFRIKAANSE DANS

DANS

Dans is ongelooflijk belangrijk binnen de Afrikaanse cultuur. Elke gelegenheid, elke gebeurtenis wordt aangegrepen om te dansen. En als er gedanst wordt, doet iedereen mee. Afrikaanse dans is een hele energieke vorm van dans. De nadruk ligt op dansplezier, de wisselwerking tussen ritme en dans en het voluit en actief bewegen van je hele lichaam. In deze workshop maak je, onder de bezielende leiding van de uit Ghana afkomstige danseres Cynthia Gabla, kennis met de Afrikaanse dans. In traditionele kledij, meegebracht uit haar moederland, leidt ze je binnen in de danscultuur van Ghana. Een uitbundige manier van bewegen, die je vrolijk stemt en ook nog eens goed is voor conditie en spieren.

BODY BEAT

DANS

Ritme, muziek en beweging met als instrument je eigen lijf Tijdens deze workshop ga je muziek leren maken met je eigen lijf en swingend variëren op een basisbeat en dat alles in een flitsende choreografie. Het doel is om toe te werken naar een mooie eindpresentatie. In 2013 heeft Jan Ophuis met Body Beat 2 wereldrecordpogingen gedaan en wel in 2 verschillende categorieën met als resultaat een wereldrecord waarbij een vermelding in het Guinness Book of Records. Leeftijd vanaf 9 jaar.

BRAZILIAANSE PERCUSSIE

DANS

Workshop waarbij leerlingen naast het bespelen van Braziliaanse instrumenten ook leren samenspelen en bouwen aan een feestje. Het doel is om naast speelplezier, de leerlingen te laten samenwerken in muziek, te laten proeven van de Braziliaanse cultuur en vaardigheden te leren met het bespelen van de Braziliaanse instrumenten met als eindresultaat het laten uitvoeren van een muziekstuk. Groepsgrootte: maximaal 15 leerlingen

DE GRIEZELBUS Het verhaal gaat over een schoolklas die met een bekende schrijver een uitstapje maakt. De griezelverhalen en verschillende, onschuldig ogende voorwerpen leveren stof tot dans. Ter voorbereiding op de workshop wordt het boek door de eigen leerkracht bij de kinderen geïntroduceerd. Doelgroep: groep 5, 6 en 7

DANS

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw Datum | In overleg Duur | groep 3 en 4: 45 minuten, groep 5 en 6: 1 uur Plaats | Op school of bij Factorium Kosten | groep 3 en 4: € 45,-- / groep 5 en 6: € 60,-Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 8679

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur Plaats | Op school of bij Factorium Kosten | Voor de groepen 3 en 4 zijn het workshops van 45 minuten; € 45,-- per workshop. Voor de groepen 5 t/m 8 en het vo zijn het workshops van 1 uur; € 60,-- per workshop. Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 8693

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur Plaats | Op school Kosten | € 65,-Aanbieder | Jan Ophuis Bestelcode | 9237

Domein |Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur per groep Plaats | Op school Kosten | € 65,-Aanbieder | Jan Ophuis Bestelcode | 9239

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 8717

workshops

87


Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur per workshop Plaats | Op school of bij Factorium Kosten | € 60,-- per workshop van 1 uur Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 9453

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 10117

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur Plaats | Op school of bij Factorium Kosten | € 60,-Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 8649

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur Plaats | Op school of bij Factorium Kosten | € 60,-Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 8667

LANDENREIS

DANS

We starten in de klas. Waar reizen we naar toe? Spanje, Griekenland, Rusland, China of...? Hoe ziet het er daar uit? Wat is de betekenis van dans in dat land? Vervolgens werken we in de speelzaal aan een choreografie waarin dansmateriaal uit het land en eigen dansmateriaal van de leerlingen en van de dansdocent worden verwerkt. U kunt één of meerdere workshops afnemen. Per workshop verdiepen we ons in één land.

LEUK MET MEUK

DANS

Klik, klak, klikkerdeklak, klik, klak... Jip en Pelle hebben lepels uit de keukenla meegenomen naar school. Ze tikken ermee op de grond, op stoelen, op tafels en zelfs op hun eigen lichaam, terwijl Sanne en Sofie een grappige dancebattle houden, met véél te grote schoenen aan. Wat is er aan de hand in de klas? Leuk met Meuk! We dansen met voorwerpen die tot de verbeelding spreken. Hoe een gevonden voorwerp, de vindplaats (op straat of op zolder...), het tijdstip van de vondst (vroeg in de ochtend of in het holst van de nacht...), de mogelijke herkomst (van een oude tante uit de vorige eeuw of uit een ver en warm land...) en het materiaal waarvan het gemaakt is kan leiden tot dans. Doelgroep: groep 4 t/m 8

STOKKENDANS

DANS

Deze traditionele stokkendans, ook wel bekend als maculelê, is een onderdeel van de Braziliaanse gevechtskunst capoeïra. Met de stokken, die wapens symboliseren, wordt een verscheidenheid aan aanval- en verdedigingsmanoeuvres uitgevoerd. Daarbij wordt gedanst in verschillende opstellingen, op originele muziek en op verschillende ritmes. Doelgroep: groep 5 t/m 8

URBAN DANCE

DANS

Urban dance is een verzamelnaam voor dansstijlen die ontstonden buiten de dansstudio’s, op informele plaatsen zoals op straat en in dancings. Onder urban dance vallen onder meer breakdance, hiphop, popping, locking en streetdance. Veel dansstijlen ontstonden in de Afro-Amerikaanse gemeenschap in de Verenigde Staten. In samenwerking met de Hiphopfactory biedt Factorium deze eigentijdse dansstijlen aan, die bij de jeugd waanzinnig populair zijn. Ze zijn een combinatie van techniek, pasjes en goed ritmegevoel. U kunt kiezen voor een van de stijlen, of een mix ervan. Snelle moves op de nieuwste hits. Succes verzekerd. Doelgroep: groep 6, 7 en 8

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw, Docenten Datum | In overleg Duur | 1 uur losse workshops of trajecten Plaats | Op school of bij de Hiphop Factory Kosten | € 60,-- per uur Aanbieder | Hiphopfactory Bestelcode | 9755

HIPHOP FACTORY

DANS

Hiphop is nu populairder dan ooit De Hiphop Factory is de specialist als het gaat om hip hop en alles wat ermee te maken heeft. U kunt kiezen uit verschillende stijlen: • hip hop • breakdance • popping en locking • afro De workshops zijn een combinatie van techniek, muzikaliteit en beleving.

88 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2017 | 2018


ALS DE KAT VAN HUIS IS...

DANS

Met twee handen op één buik en de neus in de wind laten we er geen gras over groeien, steken we de handen uit de mouwen en zetten we ons beste beentje voor. Het Nederlands is een rijke taal, die veel spreekwoorden, uitdrukkingen en gezegden kent. In deze dansworkshop maken we van deze taalrijkdom gebruik en zetten we in een handomdraai geschreven of gesproken taal om in danstaal. Doelgroep: groep 7 en 8

CAPOEïRA

DANS

Capoeïra is groot geworden in Brazilië, maar vindt haar oorsprong in Afrikaanse spelvormen en rituelen. Het bevat elementen van dans, spel en vechtsport en is daardoor heel energiek, acrobatisch en ritmisch. Iedereen kan het leren. Het is enerzijds een combinatie van elegantie en controle, anderzijds een (schijn-)gevecht, een uitwisseling van aanvals- en verdedigingsmanoeuvres op muziek. Capoeïra is leuk om te doen én goed voor je conditie, figuur, kracht en souplesse.

DANSEN IN EEN VIDEOCLIP

DANS

Heb je er altijd al van gedroomd om eens mee te doen in een videoclip? Dan is dit je kans. In het eerste half uur van deze workshop werken de leerlingen aan een spetterende dans. Vervolgens worden de verschillende scenes gefilmd. Het opgenomen materiaal wordt tot een echte videoclip gemonteerd, met vloeiende overgangen, close-ups en artistieke effecten. Uiteraard wordt de workshop afgesloten met het gezamenlijk bekijken van de clip. Doelgroep: groep 6, 7 en 8

FLASHMOB

DANS

Voor wie het woord flashmob niet kent: een flashmob is een (grote) groep mensen die plotseling op een openbare plek samenkomt, iets ongebruikelijks doet en daarna weer snel uiteenvalt. In deze workshop wordt de leerlingen in één uur een flitsende danscombinatie aangeleerd. Dit gebeurt in het diepste geheim. De verbazing onder medescholieren zal groot zijn als er in de aula, in de fietsenstalling of op het schoolplein plotseling een leerling begint te dansen en steeds meer leerlingen volgen. En even plotseling als het begonnen is houdt het ook weer op...

MOBIEL MET JE MOBIELTJE

DANS

Het is niet meer weg te denken uit de wereld van nu: het mobieltje. We maken contact met onze mobiele telefoon en communiceren via WhatsApp en met behulp van emoticons. Maar liefst 96% van de jongeren heeft er tenminste één. In deze dansworkshop gaan we aan de slag met mobiele communicatie in danscombinaties. WhatsAppjes worden gekopieerd, doorgestuurd of veranderd in eigen dansberichten die in deze workshop worden gemaakt. We gaan verschillende emoticons gebruiken, zodat elk verstuurd bericht een eigen dansgevoel gaat krijgen. Een nieuwe mobiele dansbelevenis.

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur Plaats | Op school of bij Factorium Kosten | € 60,-Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 9541

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur Plaats | Op school of bij Factorium Kosten | € 60,-Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 8751

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur Plaats | Op school in speel- of gymzaal Kosten | € 60,-Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 8719

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | workshop van 1 uur + kort presentatiemoment Plaats | Op school Kosten | € 100,-- prijs in overleg bij deelname van meerdere groepen Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 8731

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 9719

workshops

89


Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur in overleg 50 min. of 1 uur Plaats | Op school of bij Factorium Kosten | € 60,-- per uur Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 8695

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | In overleg 50 min. of 1 uur Plaats | Op school of bij Factorium Kosten | € 60,-- per uur Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 8697

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | 50 minuten per groep Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per workshop Aanbieder | Danslokaal Bestelcode | 9025 Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | 1 uur minuten minimaal; tijd in overleg Plaats | Op school Kosten | € 62,50 per uur, exclusief reis- en materiaalkosten Aanbieder | SNENS Bestelcode | 9069

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | Workshop groep 1 t/m 4: 45 minuten / workshop groep 5 t/m 8: 1 uur. Totaal aantal workshops in overleg Plaats | Op school of bij Factorium Kosten | Workshop groep 1 t/m 4: € 45,-- / workshop groep 5 t/m 8: € 60,--. Totaalprijs in overleg Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 8709

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | 1 uur per groep Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per workshop Aanbieder | Danslokaal Bestelcode | 9021

VAN SPORT NAAR DANS

DANS

In deze intensieve dansworkshop wordt een koppeling gemaakt tussen bewegingen uit diverse sporten zoals bijvoorbeeld voetbal, basketbal en fitness, en moderne dans. Door de sportbewegingen te herhalen en te spelen met de danselementen tijd, kracht en ruimte ontstaat er een choreografie op opzwepende muziek.

YOU SHOULD BE DANCING

DANS

Een musical is een theaterstuk dat gesproken dialogen, muziek, liedjes en dans combineert. De laatste jaren kent de musical een immense populariteit. Iedereen heeft wel eens gehoord van bijvoorbeeld The West Side Story, Grease, The Phantom of the Opera of Beauty and the Beast. Musical is voor iedereen, jong en oud. In deze workshop belichten we het onderdeel dans. We dansen op de klanken van een aanstekelijke musicalhit. Dus gooi alle remmen los en dans, swing en geniet tijdens deze spetterende workshop musicaldans. Een absolute must voor elke musicalliefhebber.

AARDE WATER LUCHT VUUR DANS

DANS

Aarde verschuift. Water golft. Lucht wervelt. Vuur laait op. De elementen zijn altijd in beweging. Laten we er een dansverhaal van maken. Uitvoerbaar per element als losse workshop maar ook als korte lessenserie.

DANS EN BEWEGING

DANS

Maatwerk werkt: voor leerlingen én leraren. Vind jij dat ook? Dan moeten we echt eens praten! Samen bedenken we iets dat werkt. Een workshop of project dat past. Maatwerk dus. Een plan dat geknipt is voor Dans en Beweging. Dat verbindt, verrast en verrijkt. Dat is de kunst. Onze kunst. Benieuwd naar voorbeelden uit de praktijk? Neem een kijkje op www.snens.nl en maak kennis met ‘DoeDieDansers’, Lipdub en Flashmob.

DANSEND DE WERELD ROND

DANS

Elk land heeft haar eigen danstraditie. In een of meerdere workshops leren de leerlingen diverse dansen uit andere landen. Dit kunnen dansen zijn uit Europese landen zoals Spanje of Italië, maar ook dansen uit bijvoorbeeld het verre Mexico of Afrika. De leerlingen kunnen voorbereid worden op het geven van een presentatie.

DANSLOKAAL OP MAAT

DANS

Op school vliegen de thema’s je om de oren. Soms gaan ze een week mee, anderen zitten ingeklemd tussen vakanties of zijn verbonden aan de tijd van het jaar. Danslokaal is erin gespecialiseerd om aan thema’s een verwerking in dans te ontwikkelen voor de leerlingen. In overleg met de school kiezen we bij welke thema’s een dansworkshop een plezierige aanvulling voor de leerlingen zou kunnen zijn. Door een jaarplanning te maken ontstaat een doorlopende leerlijn dans die verbonden is aan de reguliere leerstof. Louise Rutten van Danslokaal heeft haar kwaliteit al meerdere jaren bewezen, ook bij naschoolse activiteiten. Aarzel niet om contact op te nemen om tot een waardevol dansproject te komen.

90 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2017 | 2018


EDUCATIEVE BREAKDANCE WORKSHOPS VOOR IN HET ONDERWIJS

DANS

Sport en bewegen leveren belangrijke bijdragen aan motorische-, sociale- en cognitieve ontwikkelingen van jongeren. Leerlingen met een gezonde leefstijl presteren vaak ook beter op school. Echter zien we steeds vaker jongeren met bijvoorbeeld overgewicht of diabetes, veroorzaakt door te weinig beweging. Breakdance is een cultuur die door zijn gemaakte fysieke bewegingen als sport wordt gezien en dus sport & bewegen en culturele activiteiten weet te combineren.

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | 1 uur (tijd in overleg met de school) Plaats | Op school Kosten | € 60,-Aanbieder | Gaffar Binda Entertainment Educatie Bestelcode | 9747

Educatieve Breakdance Workshops leveren een bijdrage aan talentontwikkelingsproces door onder andere: 1) Het stimuleren van de capaciteiten van een individu tot zelfvertrouwen (persoonlijke vaardigheid). 2) Het helpen aan conditie en doorzettingsvermogen. Zich gedurende langere tijd intensief met een taak bezig kunnen houden, ook bij tegenslag (fysieke vaardigheid). 3) Het ontwikkelen van leervermogen. Nieuwe bewegingen en ideeën snel kunnen opnemen, analyseren en verwerken en deze effectief kunnen uitvoeren (cognitieve vaardigheid). 4) Zich makkelijker bij andere mensen kunnen begeven en toestappen en zich in gezelschap mengen (sociale vaardigheid). 5) Leerlingen uitdagen om vlot en op originele wijze hun taken uit te voeren (creatieve vaardigheid). Educatieve Breakdance Workshop is geschikt voor ieder niveau. Aangezien er methodes gebruikt worden waarmee iedere leerling breakdance kan leren, is het voor iedere leerling een spannende uitdaging! Uit ervaring blijkt dat de participatie van de leerlingen enorm hoog is door de toegankelijkheid en laagdrempeligheid die op maat wordt geboden. Hierdoor krijgen leerlingen meer zelfvertrouwen en blinken ze uit op hun eigen niveau. Hierbij wordt ook gebruik van ieders kwaliteiten en vaardigheden waarnaar dit kan leiden tot een battle, choreografie of zelfs een show.

KUNST BEELDEN DANS

DANS

Beelden, schilderijen en tekeningen zijn meestal al indrukwekkend om te zien. Sommige staan gewoon bij je in de buurt. Andere hangen aan een muur of staan in een prachtig fotoboek. We kiezen een kunstwerk uit en bedenken hoe we erover kunnen dansen. Het kan over de personen, dieren of dingen gaan die afgebeeld zijn. Het kan over de kleuren of het materiaal gaan. In overleg met de school worden kunstwerken gekozen die de leerlingen aanspreken. In een korte inleiding vertellen we iets over de kunstenaar en het werk. Daarna gaan we aan de slag om er een dans van te maken. Samenwerken en plezier zijn daarbij belangrijk.

MELODIE RITME DANS

DANS

Vele componisten hebben muziek geschreven voor balletten. Vaak wordt er een mooi verhaal gedanst waarin vrolijke en spannende scenes elkaar afwisselen en uiteenlopende personages elkaar ontmoeten. In deze workshop is die muziek opnieuw inspiratie om de leerlingen tot dansen te brengen. Er wordt een muziekstuk gekozen wat past bij de leeftijd van de groep. Na een korte inleiding gaan we aan de slag om onze versie van een beroemde dansscène te maken. Samenwerken en plezier zijn hierbij erg belangrijk.

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | 1 uur per groep Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per groep Aanbieder | Danslokaal Bestelcode | 9037

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | 1 uur per groep Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per groep Aanbieder | Danslokaal Bestelcode | 9035

workshops

91


Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | workshop groep 1 t/m 4: 45 minuten / workshop groep 5 t/m 8: 1 uur. Aantal workshops per groep in overleg Plaats | Op school Kosten | groep 1 t/m 4: € 45,-- per workshop / groep 5 t/m 8: € 60,-- per workshop Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 9543

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | 1 uur per groep Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per workshop Aanbieder | Danslokaal Bestelcode | 9039

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | groep 1 t/m 4: 45 minuten / groep 5 t/m 8: 1 uur Plaats | Op school Kosten | groep 1 t/m 4: € 45,-- / groep 5 t/m 8: € 60,-Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 10119

Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw Datum | In overleg Duur | 45 minuten Plaats | Op school Kosten | € 45,-Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 8765

SWINGEN MET DINGEN

DANS

Een doos is een doos is een doos. Of niet? In een of meerdere workshops gaan de leerlingen dansen met verschillende attributen: dozen, elastieken, lappen, kranten, ballonnen enz. Door met deze attributen te dansen wordt de grenzeloze fantasie van de leerlingen geprikkeld en blazen zij op verrassende wijze de voorwerpen nieuw leven in.

TAAL VERHAAL DANS

DANS

Voor de jongste kinderen kunnen woorden van drie letters de basis vormen voor een dans. Voor bovenbouwers of brugklassers zouden het gedichten kunnen zijn. Woorden kunnen nogal wat teweeg brengen. En dat kan in een dans vorm krijgen. In overleg met de school bepalen we welke woorden de leerlingen het meest aanspreken. Of dit een workshop wordt of een kort project. En dan gaan we aan de slag.

VAN HOT NAAR HER

DANS

In deze dansworkshop vormen de dozen en de bewegingsmogelijkheden die deze bieden het uitgangspunt. Losse elementen die alle raken aan het thema ‘Verhuizen’, worden aan elkaar geregen tot een complete dans. Er wordt getild, gesleept, gesjouwd, terwijl de arbeidsvitaminen uit de speakers knallen. Zo leuk was verhuizen nog nooit. Materiaal: per leerling een (verhuis-)doos, door de school / leerlingen te verzorgen

OP AVONTUUR MET KIKKER

DRAMA

De wereldberoemde prentenboeken van Max Velthuijs zijn inspiratie geweest voor deze vrolijke workshop. Na een sfeerinleiding en een korte warming-up worden de leerlingen aan de hand van de docent meegenomen op een theatrale tocht door hun verbeelding. Ze stappen in de wereld van Kikker, Eend, Varkentje, Haas en de anderen en beleven hun verhaal mee, gevoed door hun eigen fantasie. Doelgroep: groep 1-2 Groepsgrootte: halve klassen, of in overleg

drama Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw, Middenbouw Datum | In overleg, het hele jaar door Duur | 1 uur; half uur theater, half uur beeldend Plaats | Op school Kosten | € 55,-- per uur per docent. Exclusief € 0,19 reiskosten per km Aanbieder | Eelt Bestelcode | 8581

‘MONSTERS MAKEN, MONSTERS SPELEN’ DE WORKSHOP

DRAMA

In de workshop ‘Monsters maken, Monsters spelen’ gaan de kinderen onder leiding van twee EELT-docenten creatief en fysiek aan de slag rondom het thema ‘angst en monsters’. Zo wordt ‘kijken naar’ meteen vertaald naar ‘zelf doen’. Eerst gaan de kinderen een eigen verzonnen monster beeldend in elkaar zetten en daarna leven ze zich uit in het spelen van dat zelfverzonnen monster. Intussen snijden de docenten het thema ‘bang zijn’ aan. De workshop ‘Monsters maken, Monsters spelen’ wordt aangeboden bij en is geïnspireerd op de voorstelling ‘Monsters’ van EELT theatercollectief.

92 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2017 | 2018


REIS NAAR ZONDER ZORGENLAND ZUID

DRAMA

In deze workshop vol theater gaan de leerlingen op reis naar Zonder Zorgenland Zuid. Zonder Zorgenland Zuid ligt achter het Drakengebergte, onder de roze perziklucht van het Morgendal. Het is een fantastisch land, maar wat ligt het ver weg! Bovendien is de reis ernaartoe veel te gevaarlijk. Gelukkig hebben de theatermakers van EELT een bijzonder goedje bij zich, Durfal Drank. Als je dat drinkt, ben je niet meer bang voor krokodillen met zeven bekken, vuurspugende vogels en stinkende tovenaars. Dan geef je ze gewoon een dreun, of je verandert ze in een wrattenpad.

Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw, Middenbouw Datum | In overleg. Het hele jaar door Duur | 1 uur Plaats | Op school Kosten | € 55,-- per uur per docent. Exclusief € 0,19 reiskosten per km Aanbieder | Eelt Bestelcode | 8579

Met spannende filmmuziek maken de leerlingen theater van een levensechte reis door de verbeelding, onder regie van een professionele theatermaker. Op deze manier ervaren de kinderen hoe je met verbeelding spannende situaties te lijf kunnen gaan.

WE MOETEN ER DWARS DOORHEEN

DRAMA

Workshop gebaseerd op het bekende prentenboek ‘Wij gaan op berenjacht’ van Michael Rosen en Helen Oxbury. Het boek ‘Wij gaan op berenjacht ’ gaat over moed en samen op avontuur gaan. Het is al jaren enorm geliefd bij kinderen en prikkelt de fantasie. Daarom leent het boek zich zeer goed voor een theaterworkshop waarin fysiek spel hand in hand gaat met expressief spel.

Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw, Middenbouw Datum | Het hele jaar (in overleg) Duur | 1 uur Plaats | Op school Kosten | € 55,-- per docent, per uur. Exclusief reiskosten € 0,19 per km Aanbieder | Eelt Bestelcode | 8595

Samen trotseren we landschappen en stormen. We kunnen er niet onderdoor, we kunnen er niet overheen, we moeten er dwars doorheen. Zo komen we uiteindelijk bij: de beer. De kinderen gebruiken hun eigen fantasie en krijgen de mogelijkheid om die fantasie in het echt uit te spelen. Spelenderwijs nemen we de kinderen mee in het toneelspel. En voor ze het zelf in de gaten hebben, staan ze figuurlijk oog in oog met de beer. We beginnen met een kort gesprek over eigen ervaringen van de kinderen met moed en avontuur. Daarna gaan we van korte oefeningen, waarbij de kinderen zelf met ideeën mogen komen en fysiek lekker uitgedaagd worden, naar een kort presentatiemoment zodat de kinderen vol trots aan elkaar kunnen laten zien wat ze hebben gemaakt.

DE TOVERBUS

DRAMA

Vandaag gaan we met zijn allen op reis naar oma die Heel Ver Weg Woont. Eerst moeten we onze rugzak inpakken en als iedereen klaar is, stappen we in onze toverbus. Die kan ons overal naartoe brengen door de lucht. Zit iedereen? Dan kunnen we vertrekken.

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw Datum | In overleg Duur | 45 minuten Plaats | Op school Kosten | € 45,-Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 8721

Hoog in de lucht steekt er ineens een hele harde storm op. De wind blaast ons naar links. De wind blaast ons naar rechts. De hele bus wordt weggeblazen! Uiteindelijk landen we op de grond. Maar waar zijn we nu? We stappen uit de toverbus en we gaan op onderzoek in dit vreemde land. En hoe komen we nu weer terug naar huis? In ‘De Toverbus’ staat fantasie centraal. De kinderen worden drie kwartier lang meegenomen in één groot avontuurlijk verhaal waarin ze allerlei plaatsen, mensen en problemen tegenkomen. Samen bedenken we oplossingen en verzinnen we hoe we weer terug naar de klas kunnen komen. Doelgroep: groep 3 en 4. Groepsgrootte: halve klassen of in overleg

workshops

93


Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur en 15 minuten Plaats | Op school of bij Factorium Kosten | € 75,-Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 8767

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | september, oktober, november, april, mei, juni, juli Duur | 1 uur en 30 minuten Lesbrief ter voorbereiding en 1 uur workshop drama Plaats | In overleg Kosten | € 120,-- Exclusief vervoerkosten Aanbieder | Het Groeilokaal Bestelcode | 9875

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur Aanbieder | De Kwekerij Bestelcode | 9055

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur en 15 minuten Plaats | Op school of bij Factorium Kosten | € 75,-Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 8759

OP TV

DRAMA

Vandaag is een spannende dag. De spelshow ‘De Beste van Nederland’ komt voor het eerst op TV. Iedereen in de studio is in rep en roer. De cameramensen, de presentatoren, de gasten, de mevrouwen van de make-up, de geluidsmensen, de artiesten, iedereen is zenuwachtig. Want het is een live uitzending. ER MAG NIETS MIS GAAN!!! Maar natuurlijk gaat alles helemaal fout... Binnen heldere kaders gaan de kinderen in deze workshop improviseren. We gaan aan de slag met de verschillende personages die zich in de televisiestudio bevinden en daarna improviseren we allerlei verschillende scènes. Er zijn ruzies, ongelukjes, de stroom valt uit, staking van de cameramensen, en ga zo maar door. De kinderen leren zo hun verbeelding te gebruiken, hun lichaam in te zetten en samen problemen op te lossen. En vooral: ook heel veel lol te maken. Doelgroep: groep 5 en 6 Groepsgrootte: halve klassen, of in overleg.

TEDDY TALKS

DRAMA

Spreken in het openbaar. Kletsen kunnen ze allemaal. Toch blijft het ‘live’ vertellen van een verhaal voor een groep spannend en eng. Toch wordt er steeds meer van de scholieren verwacht: van presentaties van projecten tot spreekbeurten. Fijn dus als ze daarin goede begeleiding krijgen. Tijdens deze workshop leren leerlingen spreken en presenteren voor een groep. Met praktische tips, maar vooral ook door veel met elkaar te oefenen, leren ze de basis van het presenteren. Alle vragen komen aan bod: hoe sta je stevig? Waar laat je je handen? Hoe zorg je ervoor dat iedereen jou goed kan verstaan? En hoe houd je jouw verhaal boeiend, van begin tot eind? Onder begeleiding van een professioneel acteur krijgen de leerlingen verschillende oefeningen gericht op zaken als ademhaling, ontspanning, houding, beweging, articulatie, concentratie, het omgaan met onzekerheid en de kracht van humor. Dit alles lekker buiten in de natuur. Los van de dagelijkse omgeving van het klaslokaal.

IMPROVISEREN

DRAMA

Improviseren is niet alleen weggelegd voor de meest assertieve leerling. In deze workshop komt het aan op kijken, luisteren en samenspelen. Zonder script of vaste tekst word je aangesproken op je verbeeldingskracht. De scènes, thema’s en onderwerpen worden bepaald door de belevingswereld van de leerlingen. Spelplezier staat voorop.

MAFFIALES VOOR BEGINNERS

DRAMA

Om een goede maffioso te zijn, moet je heel veel oefenen. Alleen de beste van de besten komt uiteindelijk aan de top. Je moet kunnen sluipen, je moet heel boos kunnen kijken, je moet kunnen doen alsof je onschuldig bent, je moet ondervragingen door de politie aankunnen. Het is een hartstikke moeilijke opleiding. Gelukkig zijn de deelnemers vandaag allemaal erg getalenteerd. Maar er kan er maar eentje de beste zijn. Eerst worden de nieuwe maffialeden getest op hun conditie en snelheid, daarna op hun maffialoopje, hun maffiastem en hun maffiabewegingen. Dan volgt het moeilijkste onderdeel: de moeilijke situaties. Met hun beste maffiagedrag, moeten de maffiosi allerlei moeilijke situaties het hoofd bieden, zoals een verhoor door de strenge agent, maar ook de ruzie met de andere maffiabaas. Wie o wie is de beste maffioso? Het hoofd maffiaopleidingen (de docent van Factorium) neemt de kinderen meteen mee in hun verbeelding naar de maffiaschool. Ze leren een eigen personage te ontwikkelen, met bijbehorende stem en bewegingen. Daarna gaan ze binnen een helder kader situaties improviseren met dit nieuwe personage, met aan het eind van de workshop natuurlijk een prijsuitreiking. doelgroep: groep 7 en 8 Groepsgrootte: halve klassen of in overleg

94 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2017 | 2018


SOAPIES

DRAMA

Het is helemaal raak in Dennenbos: de bakker is ontvoerd. Op het dorpsplein lag vanmorgen een brood met daarin een briefje waarin om losgeld werd gevraagd: een miljoen euro! De dronken agent wordt haastig wakker gemaakt en de bange burgemeester komt voor het eerst in maanden uit zijn huis om het brood te bekijken. Dan wordt er een brief aan de burgemeester bezorgd door de zenuwachtige postbode. Hij leest hardop voor: “De dader bevindt zich in jullie midden...” Iedereen kijkt natuurlijk meteen naar de bitch, die net haar nagels staat te vijlen. Zij kijkt naar de louche zakenman, die het onschuldige omaatje een valse blik toewerpt. Iedereen beschuldigt iedereen. Maar wie heeft het nou gedaan? De burgemeester is vastbesloten om het uit te zoeken en een reconstructie te maken van de afgelopen 24 uur...

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur en 15 minuten Plaats | Op school of bij Factorium Kosten | € 75,-Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 8769

Aan de hand van een duidelijke verhaallijn gaan de kinderen stoeien met personages uit deze soap. De kinderen gaan spelen met emoties, leren personages te spelen, maken cliffhangers en spelen uiteindelijk alle scènes achter elkaar in een grote soap. Groepsgrootte: halve klassen, of in overleg

WORKSHOP THEATER MAKEN: ALS HET MORGEN OORLOG WORDT

DRAMA

Workshop theater maken gebaseerd op de jeugdliteratuurbestseller van John Marsden Oorlog. Voor de meeste kinderen is het net zo actueel als de laatste ijstijd. Maar hoe zou het zijn als het hen overkomt? Daar zijn kinderen nieuwsgierig naar. De bestseller voor de jeugd: ‘Morgen toen de oorlog begon’ gaat over dit onderwerp. De leerlingen lezen als voorbereiding op de workshop (delen van) het boek van John Marsden. Daarna gaan ze theater maken.

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur Plaats | Op school Kosten | € 55,-- per docent, per uur. Exclusief reiskosten € 0,19 per km Aanbieder | Eelt Bestelcode | 8785

Stel, je kampeert met een groep vrienden een weekje in de bossen. Als je terugkomt, is alles veranderd. Nederland is in oorlog, je huis is kapot en je hebt geen idee waar je ouders zijn. In deze workshop wordt invoelbaar, wat de meeste leerlingen alleen van televisie kennen. Aan het begin van deze workshop hebben we het over het boek van John Marsden en interviewen leerlingen elkaar: wat doe jij als eerste als er oorlog uitbreekt? Waar vlucht je naartoe? Wat neem je mee? Hoe ga jij om met moeilijke omstandigheden? Op basis van het boek en de gesprekken tussen leerlingen, worden in subgroepjes korte scènes geïmproviseerd. Zo leren de leerlingen de grondbeginselen van theater maken. Leerlingen geven feedback op elkaars scènes. De regisseur regisseert de scènes af tot een avontuurlijk, filmisch geheel.

THEATER EN SPEL

DRAMA

Maatwerk werkt: voor leerlingen én leraren Vind jij dat ook? Dan moeten we echt eens praten! Samen bedenken we iets dat werkt. Een workshop of project dat past. Maatwerk dus. Een plan dat geknipt is voor Theater en Spel. Dat verbindt, verrast en verrijkt. Dat is de kunst. Onze kunst. Benieuwd naar voorbeelden uit de praktijk? Neem een kijkje op www.snens.nl en maak, onder andere, kennis met ‘TheaterToppers’ en ‘Tableau Vivant’.

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | 1 uur minuten minimaal: tijd in overleg Plaats | Op school Kosten | € 62,50 per uur inclusief btw, exclusief reis- en materiaalkosten Aanbieder | SNENS Bestelcode | 9079

workshops

95


foto en film Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, plus € 3,-- per leerling materiaalkosten en reiskosten Aanbieder | Pixel Projects Bestelcode | 9415

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur 2 uur, of 1 x 2 uur + 1 uur: (de foto’s worden de tweede keer klassikaal besproken) Plaats | Op en om school Kosten | € 60,-- Per uur, exclusief reis- en materiaalkosten. Bij deze workshop wordt 1 tot 1,5 uur extra gerekend voor het bewerken van de foto’s, het maken van de selecties en de cd. Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 9647

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur en 15 minuten (duur kan naar wens worden aangepast) Plaats | Op school Kosten | € 349,-- inclusief 2 filmcoaches en alle materiaalkosten. Elke volgende workshop op dezelfde dag: € 175,-Aanbieder | Je weet zelf TV Bestelcode | 10747

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw, Docenten Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten minimaal; andere tijdsprogramma’s zoals een reeks of dagdeel altijd bespreekbaar Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, plus € 2,-- per leerling voor materiaalkosten en reiskosten Aanbieder | Pixel Projects Bestelcode | 9175

BLAUWDRUK, CYANOTYPIE

FOTO EN FILM

Leerlingen maken kennis met de fotografische techniek cyanotypie, ook wel blauwdruk genoemd. Blauwdruk kennen we ook als een plan van uitvoering, niet gek als je weet dat deze techniek de voorloper van het kopieerapparaat was, en veel is toegepast in de bouw. Leerlingen maken een compositie op lichtgevoelig papier en klemmen dit tussen perspex plaatjes, in de zon (of met behulp van een uv-lamp) belichten we het papier. Na enkele minuten kunnen we het papier in water uitspoelen en ontstaat er een mooi contrast tussen witte onbelichte delen en een diep blauwe kleur van de belichte delen.

DE KUNST VAN HET KIJKEN

FOTO EN FILM

Net zoals je kunt genieten van muziek die je hoort en geuren die je ruikt, kun je ook genieten van wat je ziet. Je bepaalt zelf hoe je kijkt en wat je ziet. Op dagelijkse basis, zelfs van minuut tot minuut. Waarnemen kun je oefenen. Behalve een praktisch gereedschap kan kijken zo ook een poëtisch gereedschap worden. De leerlingen krijgen een introductie over fotografie. Aan de hand van fotovoorbeelden krijgen ze allerlei tips waarna ze zelf in en om de school gaan fotograferen. Ze moeten daarbij letten op o.a. compositie, camerastandpunten en originaliteit. De leerlingen moeten in de opdracht vooral laten zien dat ze goed en anders naar hun dagelijkse werkelijkheid gekeken hebben. Deze workshop kan ook de natuur als specifiek onderwerp hebben. Afhankelijk of er in de buurt van school een geschikte omgeving of gebied voorhanden is. In één workshop foto’s maken én bespreken is lastig omdat alle foto’s ook gedownload en bewerkt moet worden. Daarom heeft de school de keuze om de resultaten zelf na te bespreken aan de hand van een cd die ze ontvangen, of dat de vakdocent terugkomt om dat klassikaal te doen.

´STOMME FILM´ MAKEN

FOTO EN FILM

Kan een stomme film ook leuk zijn? Jazeker! Leerlingen oefenen in deze workshop met het uitbeelden en uitvergroten en -verkleinen van emoties. Aan het eind van de workshop hebben de leerlingen onder begeleiding van een filmcoach geacteerd in hun eigen stomme film. Met vrijwel direct resultaat. Je Weet Zelf TV werkt vanuit de filosofie dat kinderen al veel zelf weten. We kijken naar wat ze al kunnen en geven ze van daaruit de ruimte om zelf te ontdekken en te onderzoeken hoe beeldtaal werkt. We komen níet vertellen wat je moet denken, maar laat zien HOE je kunt denken bij het maken van beelden. Kinderen krijgen inzicht door zelf te doen, te kijken, elkaar te inspireren, uit te wisselen en te delen op een creatieve en verantwoorde manier

ANIMATIES MAKEN, STOP-MOTION FILM

FOTO EN FILM

Leerlingen maken kennis met de eerste technieken van het bewegend beeld en kunnen zelf een zoötroop, flipboekje of de phenaskistiscoop in werking zien. Na sprekende voorbeelden en korte uitleg gaan leerlingen in kleine groepjes werken aan hun animatie. Om het filmpje te maken gebruiken we iStopmotion, een eenvoudig programma waarmee je direct resultaten kan zien. Het filmpje kan worden afgemonteerd in iMovie met geluidseffecten, muziek en een aftiteling. Pixel Projects verzorgd alle apparatuur en materialen. U kunt kiezen voor een korte kennismaking met een workshop tot het opzetten van een animatieproject op school. Het is ook mogelijk zelf animatie speeltoestellen, zoals een filpboekje of een zoötroop, te maken.

96 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2017 | 2018


FILMEN EN FOTOGRAFEREN MET JE SMARTPHONE

FOTO EN FILM

De smartphone is bijna niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Maar wat kun je er allemaal qua film en fotografie mee? Tijdens deze workshop ontdek je hoe je optimaal gebruik kunt maken van licht, geluid en beeld. Aan de hand van tips en tricks onderzoek je hoe je het beste kunt filmen en fotograferen met je smartphone en een mooi verhaal in beeld kunt vertellen.

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw, Docenten Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten (duur kan naar wens worden aangepast) Plaats | Op school Kosten | € 249,-- inclusief alle materiaalkosten. Elke volgende workshop op dezelfde dag: € 149,-Aanbieder | Je weet zelf TV Bestelcode | 10755

Je Weet Zelf TV komt níet vertellen wat je moet denken, maar laat zien HOE je kunt denken bij het maken van beelden. Leerlingen, en ook volwassenen, krijgen tijdens deze workshop inzicht door zelf te doen, te kijken, elkaar te inspireren, uit te wisselen en te delen op een creatieve en verantwoorde manier.

FILMTECHNIEKEN

FOTO EN FILM

Leerlingen bedenken hun eigen filmverhaal en ontdekken hoe ze verschillende filmtechnieken kunnen toepassen die hun verhaal kracht kunnen bijzetten. Aan het einde van de workshop hebben de leerlingen zelfstandig een fictiefilm bedacht, gefilmd en gemonteerd.

GREENSCREEN

FOTO EN FILM

Het gebruik van een groen en blauw scherm is vooral bekend van de weerpresentator in het nieuws. Maar deze techniek wordt ook heel vaak in film toegepast – misschien wel vaker dan je denkt. Leerlingen ontdekken tijdens deze workshop hoe de greenscreentechniek in film gebruikt wordt. Ze ervaren creatief te denken over een filmverhaal met gebruik van een greenscreen. Ze ontdekken verschillende film- en montagetechnieken en hoe ze deze toepassen. Aan het einde van de workshop hebben de leerlingen zelfstandig een greenscreen film bedacht, gefilmd en gemonteerd.

RAPWORKSHOP - MAAK EEN VIDEOCLIP

FOTO EN FILM

De hele klas leert rappen. We beginnen met een spetterend optreden in de klas door de docent zelf, uitleg over het ontstaan van hip-hop en natuurlijk lekker mee bouncen op swingende muziek. Helemaal van deze tijd dus. De workshops worden met veel humor gebracht en de boodschap is luid en duidelijk: iedereen kan rappen. Er wordt een gezamenlijk onderwerp gekozen, en de klas gaat onder begeleiding aan de slag om zelf een echt rap nummer te maken. Als er genoeg is geoefend is laten we iedereen in de klas rappen. Door een microfoon dus. Op locatie, dit kan in de klas naar ook op een andere locatie. Daarna gaan we beeldmateriaal bij de rap opnemen.

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw, Docenten Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten (duur kan naar wens worden aangepast) Plaats | Op school Kosten | € 299,-- inclusief alle materiaalkosten (waaronder iPads). Elke volgende workshop op dezelfde dag: € 175,-Aanbieder | Je weet zelf TV Bestelcode | 10741 Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw, Docenten Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten (duur kan naar wens worden aangepast) Plaats | Op school Kosten | € 399,-- inclusief 2 filmcoaches en alle materiaalkosten (waaronder camera´s, greenscreens). Elke volgende workshop op dezelfde dag: € 175,-Aanbieder | Je weet zelf TV Bestelcode | 10751

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw, Docenten Datum | In overleg Duur | 2 uur en 40 minuten De duur van de workshop is een gehele dag per klas Plaats | Op school Kosten | € 50,-- per uur. Het starttarief is gebaseerd op de nevenwerking van de audio en de reistijd Aanbieder | Thomas van Vliet Expressie Bestelcode | 9763

De klas krijgt dus een echte videoclip, over een willekeurig gekozen onderwerp. Behandelen jullie bijvoorbeeld op school het onderwerk pesten, rasisme of liefde, dan kan hierover een rap worden geschreven en een videoclip gemaakt worden. Dit kan in overleg met bijna alle onderwerpen.

workshops

97


Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw, Docenten Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten (duur kan naar wens worden aangepast). ook mogelijk als lessenserie met wekelijks journaal gemaakt door kinderen, prijs op aanvraag. Plaats | Op school Kosten | € 299,-- inclusief apparatuurkosten (camera’s, iPads). Iedere volgende workshop op dezelfde dag: € 175,-Aanbieder | Je weet zelf TV Bestelcode | 10859

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw, Docenten Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten (duur kan naar wens worden aangepast) Plaats | Op school Kosten | € 299,-- inclusief alle materiaalkosten (waaronder iPads). Elke volgende workshop op dezelfde dag: € 175,-Aanbieder | Je weet zelf TV Bestelcode | 10745

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw, Docenten Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten (uur kan naar wens worden aangepast) Plaats | Op school Kosten | € 299,-- inclusief alle materiaalkosten (waaronder iPads). Elke volgende workshop op dezelfde dag: € 175,-Aanbieder | Je weet zelf TV Bestelcode | 10729

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur 2 uur, of 1 x 2 uur + 1 uur: (de foto’s worden de tweede keer klassikaal besproken) Plaats | Op en om school Kosten | € 60,-- Per uur, exclusief reis- en materiaalkosten. Bij deze workshop wordt 1 tot 1,5 uur extra gerekend voor het bewerken van de foto’s, het maken van de selecties en de cd. Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 8639

REPORTAGE / BAAS VAN HET JOURNAAL

FOTO EN FILM

Wat zou jij doen als je baas zou zijn van het journaal? Leerlingen ontdekken hoe ze op een creatieve manier een reportage kunnen maken. Ze leren over cameragebruik, jezelf presenteren voor een camera, wat een bericht tot nieuws maakt en hoe je in de montage alles tot een geheel vormt. Aan het eind van de workshop hebben de leerlingen zelfstandig een reportage gefilmd en gemonteerd. In de lessenserie maken leerlingen een wekelijks journaal. De tijd van de (digitale) nieuwsbrief is voorbij, laat leerlingen zelf via beeld vertellen wat het nieuws op school is!

STOP MOTION ANIMATIE

FOTO EN FILM

Wist je al dat onze ogen van 24 foto’s per seconde bewegend beeld kunnen maken? Leerlingen ontdekken dit en meer door verschillende vormen van animatie in film te bekijken en bespreken. Ze denken creatief na over een verhaal en zetten de complete stop motion animatie zelf in elkaar. Je Weet Zelf TV werkt vanuit de filosofie dat leerlingen al veel zelf weten. We kijken naar wat ze al kunnen en geven ze van daaruit de ruimte om zelf te ontdekken en te onderzoeken hoe beeldtaal werkt. We komen níet vertellen wat je moet denken, maar laat zien HOE je kunt denken bij het maken van beelden. Leerlingen krijgen inzicht door zelf te doen, te kijken, elkaar te inspireren, uit te wisselen en te delen op een creatieve en verantwoorde manier.

VLOGGEN

FOTO EN FILM

YouTube en vlogs zijn niet meer weg te denken uit de wereld van leerlingen. In deze workshop ontdekken leerlingen hoe ze op een creatieve manier een vlog kunnen maken. Ze leren over cameragebruik, jezelf presenteren voor een camera, hoe je een vlog interessant of grappig kunt maken en hoe je in de montage alles tot een geheel maakt. Ze onderzoeken de do’s en don’ts van vloggen en hoe je hier mediawijs mee omgaat. Aan het eind van de workshop hebben de leerlingen zelfstandig een vlog gefilmd en gemonteerd. Je Weet Zelf TV werkt vanuit de filosofie dat leerlingen al veel zelf weten. We kijken naar wat ze al kunnen en geven ze van daaruit de ruimte om zelf te ontdekken en te onderzoeken hoe beeldtaal werkt. We komen níet vertellen wat je moet denken, maar laat zien HOE je kunt denken bij het maken van beelden. Leerlingen krijgen inzicht door zelf te doen, te kijken, elkaar te inspireren, uit te wisselen en te delen op een creatieve en verantwoorde manier.

CLOSE-UP, NATUURLIJKE MATERIALEN ONDER DE LOEP

FOTO EN FILM

Met behulp van fotografie gaan leerlingen in en om school op (onder)zoek naar materialen en de structuren daarvan. Bijvoorbeeld steen, metaal, hout, papier, karton, textiel, glas en plastics. Ze gaan deze materialen op interessante wijze in beeld brengen, maar ook proberen om de typische eigenschappen ervan te laten zien. Hout kan splinteren, ijzer kan roesten, steen kan brokkelen, glas is doorzichtig maar kan ook spiegelen, barsten en breken, enzovoort. De leerlingen gaan in groepjes van 2 tot 4 leerlingen op pad. Voorafgaand krijgen de leerlingen een uitleg over fotografie en een reeks tips waardoor ze anders naar hun omgeving gaan kijken en betere foto’s gaan maken. In deze opdracht moeten ze met de camera dicht op hun onderwerpen gaan zitten. Close-up dus. In één workshop foto’s maken én bespreken is lastig omdat alle foto’s ook gedownload en bewerkt moeten worden. Daarom heeft de school de keuze om de resultaten zelf na te bespreken aan de hand van de cd die ze ontvangen, of dat de vakdocent terugkomt om dat klassikaal te doen.

98 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2017 | 2018


FOTOSTRIP

FOTO EN FILM

Leer hoe je een kort verhaal kan verbeelden in een strip. Leerlingen verwerken hun verhaal in een storyboard en plannen hoeveel beelden ze nodig hebben om een krachtig beeld verhaal te maken. Fotografie, acteren en gevoel voor sfeer en het maken van een passend totaal beeld komen hier samen. Na het maken van de foto’s werken leerlingen in een programma waarin vele mogelijkheden zitten om de strip vorm te geven.

GELUID BIJ FILM IN DE ELEKTRUCK FOTO EN FILM Ontdek zelf de de invloed die geluid en muziek hebben op film en video beelden. Ga zelf geluid en muziek plaatsen onder een kort stukje film. Je zult verbaasd staan hoe anders een stukje film wordt als het geluid anders is. Dit is niet alleen leuk om te doen en interessant om te leren hoe dit moet. Het is ook goed om eens te beseffen dat en hoeveel invloed geluid en muziek hebben op onze beleving. En hoe bijvoorbeeld filmmakers, maar ook reclamemakers hier gebruik van maken om jouw gevoel te beïnvloeden. Deze workshop zou ook gecombineerd kunnen worden met andere activiteiten en workshops. Denk aan stop-motion filmpjes die eerder gemaakt zijn door de leerlingen. Of een korte compilatie van foto’s of video van een activiteiten dag of kampweek. Natuurlijk moet dit eerst even overlegd worden en moet het beeldmateriaal aangeleverd worden. En natuurlijk kunnen wij ook voor beeldmateriaal zorgen.

KORTE FILM MAKEN

FOTO EN FILM

Van script tot montage maken leerlingen een korte film. In overleg formuleren we een opdracht waarmee de leerlingen aan de slag gaan. Bijvoorbeeld een clip maken over een beroemde kunstenaar, een korte thriller, een reclamefilm voor de school of een nieuwe videoclip voor een bestaand nummer. De workshop bestaat uit een indroductie, een kort script / storyboard maken, ruw materiaal schieten en monteren van de film. In de introductie krijgen de leerlingen tips voor het script schrijven en verrassende cameratechnieken uit de filmgeschiedenis te zien. De leerlingen schieten zelf met de camera’s van Pixel Projects of hun mobiele telefoon het ruwe materiaal. Met behulp van (rol)statieven maken leerlingen bijzondere shots. De montage met beeld- en geluidseffecten gebeurt in iMovie. Pixel Projects zorgt voor alle materialen en apparatuur. De workshop is minimaal 1 dagdeel.

TOVEREN EN EXPERIMENTEREN MET ANIMATIEFILM

FOTO EN FILM

De leerlingen gaan in groepjes animatiefilmpjes maken, bijvoorbeeld kleianimatie, objectenanimatie of een klassikale animatie met de leerlingen zelf. Het laten bewegen en/of veranderen van voorwerpen en materialen heeft een toverachtig effect (blokjes hout, fruit, poppetjes, klei). Levenloze dingen worden levend. Het onmogelijke wordt mogelijk. Het is vergelijkbaar met wanneer kinderen met een autootje of pop spelen en zichzelf inbeelden dat deze vanzelf bewegen, alleen gaat het nu na de nodige inspanning echt vanzelf. Bovendien zijn de leerlingen tegelijkertijd bezig met fotograferen, kleien, tekenen en bedenken hoe dingen zullen gaan bewegen / verlopen, dus met het verzinnen van een verhaal waarvoor ook een titel moet worden bedacht. Er moet ook goed worden samengewerkt en een taakverdeling worden gemaakt. Er zitten dus veel leerelementen in het maken van een animatiefilm. Er kan op diverse manieren gewerkt worden. Met vrije onderwerpen, maar animatiefilm leent zich ook prima voor allerlei vakoverschrijdende thema’s.

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, plus € 2,-- materiaalkosten per leerling en reiskosten Aanbieder | Pixel Projects Bestelcode | 10631

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 50 minuten in overleg is de duur van de workshop aan te passen van 50 minuten tot 1,5 uur of zelfs langer Plaats | Op school / voor de school Kosten | Vanaf € 400,-Aanbieder | Elektruck Bestelcode | 9155

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 4 uur minmaal, verder in overleg Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, plus € 2,-- materiaalkosten per leerling en reiskosten Aanbieder | 0 Bestelcode | 9741

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 3 uur vanaf 3 contacturen + 1,5 uur afwerking per klas. De school ontvangt een dvd met de eindresultaten Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief reis- en materiaalkosten. Plus 1,5 uur afwerking per klas Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 8627

workshops

99


Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | 1 uur in overleg over invulling en duur van de workshop Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, plus € 2,-- materiaalkosten per leerling en reiskosten Aanbieder | Pixel Projects Bestelcode | 9739

FOTOGRAFIE

FOTO EN FILM

Op een speelse wijze zijn er allerlei fotografie opdrachten uit te voeren. In overleg kiezen we een passend of sprekend thema voor de doelgroep. U kunt kiezen uit het volgende workshop titels, een combinatie van meerdere workshops is ook mogelijk. Ik zie ik zie wat jij niet ziet: Close up fotografie, raden wat de ander gefotografeerd heeft. Leerlingen zien wat abstracte beelden oproepen en waar ze bijvoorbeeld in de reclame gebruikt worden. Tabletop fotografie: Creëer nieuwe werelden en verrassende combinaties, miniatuur voorwerpen spelen een grote rol in de foto en krijgen een andere betekenis door de plaatsing. Leerlingen maken in een kleine film studio nieuwe soms surrealistische werelden. Light Graffiti: In een donkere ruimte schrijven en tekenen de leerlingen met led lampjes, door het fototoestel op een langere sluitertijd te zetten maak je een licht tekening. Het levert vaak spectaculaire beelden op die met simpele trucs bereikt worden. Spiegels en loepjes: Fotograferen door loepjes en spiegels levert verwarring en verrassing op, hoe is het gemaakt, waarom word het beeld opeens anders? Wat gebeurt er als je door een glas water fotografeert? Leerlingen maken samen unieke foto’s vanuit een andere invalshoek. Spelen met perspectief: Zonder photoshop maak je de leukste trucage foto’s. Door een heel hoog of laagstandpunt te nemen of door voor- en achtergrond met elkaar te vermengen. Wie heeft er nog nooit de Eiffeltoren tussen duim en wijsvinger gefotografeerd of tegen de schuine toren van Pisa gehangen. Ook in het klaslokaal of daarbuiten kun je deze leuke truc uithalen. Sleeve portret: Een foto van een beroemd persoon overlaten gaan in jezelf. Goed letten op je houding en de compositie van de foto en je bent even een celebrity! Reclame fotografie: Wat maakt nou een goede reclame foto? Hoe belangrijk zijn de kleuren en de compositie, wat trekt de aandacht en welke associaties wil je oproepen. Wat is het verschil tussen een commerciële en een ideële reclame. Leerlingen krijgen een product en gaan samen opzoek naar de beste reclame foto en maken ook van hetzelfde product een ideële reclame met een boodschap.

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur (2x60 minuten) Dit is een richtlijn. Het aantal bijeenkomsten is flexibel. Over de invulling is vooraf overleg. Dit geldt ook voor de workshop De Verhalenbouwers. Plaats | Op school Kosten | € 30,-- per uur Aanbieder | schrijfletters Bestelcode | 9361

KINDERKRANT TILBURGJUNIOR

LITERATUUR

Wat doet een journalist? Hoe wordt een krant gemaakt? De initiatiefneemster van tilburgjunior, journalist Ester van Zundert, komt met antwoorden. Maar het leukste van tilburgjunior is: de kinderen gaan het zelf ontdekken. Samen gaan we nieuws zoeken, bereiden we interviews voor en schrijven we verhalen. Het resultaat is een digitale krant. De nadruk bij tilburgjunior ligt op nieuws uit de omgeving van de kinderen. Ze denken na over thema’s die in hun wijk spelen, vormen een mening, voeren discussie, komen met oplossingen. Ook is er ruimte voor luchtige onderwerpen. Tijdens de workshop leren kinderen hoe ze hun gedachten kunnen vangen op papier. Ook leren ze hoe je een verhaal opbouwt. De krant die ze vervolgens samen maken, is een eigen editie van tilburgjunior. Voorbeelden zijn te vinden op www.tilburgjunior.nl. Let op (1): een krant maken met een eigen thema? Een thema dat de kinderen zelf kiezen? Dat kan ook. Let op (2): Ester van Zundert geeft ook workshops verhalen schrijven. Fictie dus in plaats van non-fictie. Kijk bij De Verhalenbouwers op www.tilburgjunior.nl.

100 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2017 | 2018


literatuur

SPOKEN WORD

LITERATUUR

Onias SpokenWord is de ultieme manier om mening en expressie te geven door middel van taal. Laat leerlingen op een creatieve en eigen unieke wijze bezig zijn met Nederlands, Engels of CKV. Deze lessen passen naadloos binnen (gezamenlijke) projecten waar cultuur, taal en of maatschappij elkaar overlappen. Zonder of met muziek leren studenten hoe ze expressieve teksten kunnen schrijven en voordragen. Geen enkel onderwerp is te min of te saai!

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | In overleg, programma of projectmatig. Workshops mogelijk. In overleg. Plaats | Op school Kosten | € 85,-- programma of projectprijs in overleg Aanbieder | Onias Landveld Bestelcode | 11497

Gebruik SpokenWord en Storytelling om deelnemers te leren hoe ze een mening kunnen overbrengen of anderen kunnen overtuigen. Gebruik het ook als introductie aan een moderne vorm van dichten en voordracht. SpokenWord verschilt van het ‘traditioneel’ dichten omdat de voordrager een grotere vorm van vrijheid heeft. Hij of zij mag meerdere attributen, zoals muziek of beweging, gebruiken om zijn tekst voor te dragen. Er wordt ook aandacht besteed aan spreekvaardigheid en het vergroten van zelfvertrouwen met behulp van eigen werk. Onder begeleiding van Onias Landveld, Winnaar van 2015 Van Dale Spoken Award voor storytelling en jurylid Tilburgs Junioren stadsdichter, ontdekken de leerlingen hoe ze hun eigen stem kunnen ontwikkelen en hun boodschap kunnen overbrengen.

THEMACOLLECTIE BIJ BOEKPROEVERIJ

LITERATUUR

Ook voor een schoolteam kunnen we een boekproeverij organiseren, bijvoorbeeld om in een keer helemaal op de hoogte te raken van recent boekenaanbod of als inspiratie bij een schoolthema. Het is ook mogelijk om de boekproeverij uit te breiden met werkvormen voor de boekenkring, dan duurt de proeverij 60 min.

BOEKPROEVERIJ

LITERATUUR

Lekker proeven en genieten van leuke boeken Tijdens een boekproeverij presenteert onze leesconsulent een keur aan boeken, vertelt over de inhoud, laat plaatjes zien of leest een stukje voor. Een boekproeverij kan met recente boeken, boeken voor een bepaalde leeftijd of in een bepaald thema (in overleg. De ‘geproefde boeken’ kunnen, als themacollectie, na de proeverij nog 8 weken op school blijven. Zo kunnen de kinderen lekker lang genieten!

TAALTOVENAARS

LITERATUUR

Maatwerk werkt: voor leerlingen én leraren Vind jij dat ook? Dan moeten we echt eens praten! Samen bedenken we iets dat werkt. Een workshop of project dat past. Maatwerk dus. Een plan dat geknipt is voor TaalTovenaars Dat verbindt, verrast en verrijkt. Dat is de kunst. Onze kunst.

Domein | Cultuureducatie Groep | Docenten Datum | In overleg Duur | 1 uur + 60 min. voorbereiding Plaats | Op school of Bibliotheekvestiging Kosten | € 121,-- excl. 21% BTW, excl. reiskosten Aanbieder | Bibliotheek Midden-Brabant Bestelcode | 10243

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | 45 minuten + 45 min. voorbereiding Plaats | Op school of Bibliotheekvestiging Kosten | € 75,-- excl. 21% BTW, excl. reiskosten Aanbieder | Bibliotheek Midden-Brabant Bestelcode | 9243

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | 1 uur minuten minimaal: tijd in overleg Plaats | Op school Kosten | € 62,50 per uur, inclusief BTW, exclusief materialen en reiskosten Aanbieder | SNENS Bestelcode | 9341

workshops

101


multidisciplinair Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw Datum | In overleg Duur | 45 minuten per groep Plaats | Op school Kosten | € 45,-- per workshop Aanbieder | Lekker zingen producties Bestelcode | 9173

Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw Datum | september, november, oktober, april, mei, juni, juli Duur | 1 uur en 30 minuten Lesbrief ter voorbereiding en 1 uur workshop beeldende kunst Plaats | o.a. Stadsbos013, Moerenburg, Mobilisatiecomplex TilburgNoord Kosten | € 100,-- Exclusief materiaal- en vervoerskosten Aanbieder | Het Groeilokaal Bestelcode | 9283

Domein | Wetenschap en techniek Groep | Onderbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur en 10 minuten duur kan licht afwijken Plaats | Op school / theater Kosten | € 450,-- maximum 60 leerlingen per uitvoering, korting 50% elke volgende uitvoering Aanbieder | Wiersma & Smeets Bestelcode | 9325

EEN MUZIKAAL FEESTJE BIJ MULTIDISCIPLINAIR HET PRENTENBOEK VAN HET JAAR Wil je dit jaar weer lekker aan de slag met het Prentenboek van het jaar? Lekker zingen producties maakt er ieder jaar weer een feestje van met leuke liedjes, dansjes en muziek. Na afloop krijg je de lesbrief en de liedjes per mail zodat je er zelf lekker mee verder kan gaan in je groep.

NEST

MULTIDISCIPLINAIR

Met de leerlingen op zoek naar nesten. Wat voor soort nesten vind je in het bos? Zoek een veilig plekje in het bos. Bouw samen een levensgroot nest van takjes en twijgen. De leerlingen leren bij nest relaties te leggen tussen de de vorm, het materiaalgebruik en constructie technieken. Hoe maak je een nest stevig en stabiel? Leerlingen ontdekken dat dieren ruimte nodig hebben om te leven. Daarna vormt het nest en de omgeving het uitgangspunt bij het spel, om te communiceren over veiligheid, leefruimte en bedreiging.

ONTDEKSPEELTUIN HET PEUTER / KLEUTERLAB

MULTIDISCIPLINAIR

In het afgelopen jaar ontwikkelden meesterknutselaars + licht- en mediatovenaars Moniek Smeets en Bram Wiersma een peuterspeeltuin met beeldende en theatrale elementen, waarin peuters en jonge kleuters in aanraking gebracht worden met techniek op een speelse en interactieve manier. Onder het motto: ontdek techniek en speel met kunst in Het Peuter / Kleuterlab! Het theaterelement Centraal personage is het animatiemannetje Joepie Tjoep. Hij vormt een rode draad in de speeltuin. Hij duikt op in verschillende vormen in een aantal speelen ontdekhoekjes, waar spelletjes met hem gedaan kunnen worden. Ook Ulrike, Bram en Moniek voeren korte acts met (en zonder) hem op, op verschillende plaatsen en tijdstippen. De speel- en ontdekhoekjes In Het Peuter / Kleuterlab komen jonge kinderen op speelse wijze in aanraking met eenvoudige mechanica en natuurkunde. Niks wetenschappelijks, maar heel alledaagse dingen als een draaiboor, een katrol, iets dat scharniert. Ze kunnen aan de slag met materiaal-beleving, licht, schaduw, zwaartekracht en dergelijke. Ook worden ze vertrouwd gemaakt met ongebruikelijke manieren van interactief bezig zijn. Er komt geen muis of touchscreen aan te pas, maar er is wel een digitale hinkelbaan, een magnetische hengelbak en een luchtpompenspel. Alles in de eigenzinnige maar fraaie Wiersma & Smeets-vormgeving. Wie, waar en hoe lang Het Peuter / Kleuterlab is op z’n sfeervolst en veelzijdigst in theaterzalen, toneeltorens en verduisterbare ruimtes, maar kan ook opgezet worden in o.a. foyers, schoolaula’s en gymzalen. Het geheel duurt één à anderhalf uur. Er kunnen meerdere rondes per dag gespeeld worden. Het is bestemd voor kinderen van 2,5 -6 jaar.

102 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2017 | 2018


WIE BEN IK?

MULTIDISCIPLINAIR

Workshop lichaamsbeschildering voor groep 1 en 2 Het gebruik van verschillende vormen en kleuren is belangrijk in deze workshop, maar natuurlijk ook het plezier maken en ontdekken dat je uiterlijk langzaam veranderd in een kleurrijk geheel. N.a.v. een verhaal uit een prentenboek. Bijvoorbeeld ‘De mooiste vis van de zee’, maken de kinderen een gezichtsbeschildering bij zichzelf voor spiegels en daarbij stempelen / schilderen ze steeds een bepaalde vorm (als oefening). Daaruit ontstaan er allemaal verschillende kleurige tropische ‘vissen in de zee’. Daarna gaan de leerlingen elkaars bovenlichaam beschilderen en vormen we met elkaar een grote oceaan. Natuurlijk zwemt daar ook regenboog met prachtige glitterschubben. Ook toepasbaar binnen andere thema’s zoals vuur, sprookjes, seizoenen, of als voorbereiding op een dramales of voorstelling. Een prentenboek naar keuze gebruiken we als inspiratiebron. De workshopdocent brengt alle benodigde materialen mee.

DANS, KIJK EN AQUARELLEER MULTIDISCIPLINAIR EEN ZELFPORTRET. MULTIDIsCIPLINAIR Hoe zie jij er eigenlijk uit? Wat maakt jou zo bijzonder? Heb jij grote of kleine ogen? Een spitse neus of juist bol? Dunne lippen of juist vol? Tijdens deze kunstklas ga jij daar een antwoord op vinden. We gaan dansen en kijken als een kunstenaar. Diverse tegenstellingen komen aan bod zowel op het dansante als beeldende vlak. We starten gezamenlijk met een klassikale introductie in de kring en daarna wordt de groep in tweeën gesplitst. Alle leerlingen gaan zowel dansen als aquarelleren uitgaand van het thema ‘zelfportret’. Daarna sluiten we swingend af in de kring en bewonderen we elkaars kunstwerken.

HARRIE DEN HAON VAN DE HAAIKAANTSEBAON

MULTIDISCIPLINAIR

Harrie den Haon van de Haaikaantsebaon, heej ooveral nen heekel aon: smèèrreges assie op moet staon, saoves nòr zenen iepert gaon, wè heetie daor nen heekel aon!

Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten Plaats | Op school Kosten | € 225,-- Inclusief alle materialen (schminkpaletten, kwasten, spiegels, tissues) De workshopdocent brengt alle benodigde materialen mee. Volgende workshops op dezelfde dag € 150,-Aanbieder | Grimestudio Sandra Kuppens Bestelcode | 8963

Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw, Middenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur en 30 minuten. Deze kunstklas wordt begeleid door een dansdocent en een docent beeldend. Voor de tweede docent rekenen wij 1,5 uur extra Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief materiaalkosten. Kinderkunstklas zorgt voor de materialen en vooraf krijgt u een handleiding met beeldmateriaal. Aanbieder | Kinderkunstklas Bestelcode | 9399

Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw, Middenbouw Datum | In overleg; kan het hele schooljaar vanaf nov. 2017 Duur | 30 minuten tot 60 minuten, zie omschrijving voor de mogelijkheden Plaats | Op school Kosten | Zie omschrijving voor de mogelijkheden Aanbieder | Erik van Os Bestelcode | 10177

Hoe Tilbörgs wil je het hebben: dit humoristische prentenboek van de Tilbörgse schrijver Erik van Os, de Tilbörgse illustratrice Marieke Coenen, uitgegeven door de Tilbörgse uitgeverij Zwijsen, vertelt in de Tilbörgse taal én in Tilbörgse beelden het verhaal van de achtjarige Harrie. Hij bekijkt het Tilbörgse leven nou niet echt van de zonnige kant en als iemand hem wil helpen, wordt het er bepaald niet beter op. • Aanbod A: groep 1- 4: Erik van Os komt in de klas, leest het verhaal voor en zingt met zijn gitaar het bijbehorende lied. Duur: 30 minuten; max. 4 groepen per dag. • Aanbod B: groep 5-6: Idem; hierna geeft Erik een dichtworkshop waarin hij met de groep een Tilbörgs versje schrijft. Duur: 1 uur; max. 3 groepen per dag. Goei tip van hullie moeder: Hòlt onzen Harrie in de klas, want ik dènk bij men èège: agge den Harrie in de klas hòlt, dan zulder gin spèèt van krèège! Kosten bezoek Erik van Os: Aanbod A: groep 1-4: D 75, per groep Aanbod B: groep 5-6: D 110,- per groep

workshops

103


Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw, Middenbouw Datum | September, oktober, november, april, mei, juni, juli Duur | 1 uur en 30 minuten Lesbrief ter voorbereiding en 1 uur workshop beeldende kunst Plaats | o.a. Stadsbos013, Moerenburg, Mobilisatiecomplex TilburgNoord Kosten | € 100,-- Exclusief materiaal- en vervoerskosten Aanbieder | Het Groeilokaal Bestelcode | 9263

INDIANENVERHALEN

MULTIDISCIPLINAIR

Indianen hebben veel respect voor de natuur. Ze voelen zich een deel van de natuur en geloven in de kracht van de grote geest. Indianen leven van de jacht, visserij en planten uit hun directe omgeving. Ze halen planten en kruiden uit het bos om hoofdpijn, koorts en wonden te genezen. Leer meer over het symboolgebruik van indianen. Vormen, kleuren, planten en ander natuurlijk materiaal hebben soms een speciale betekenis. Zo kregen indianen een veer wanneer ze iets moedigs hadden gedaan. De leerkracht kiest één van de onderstaande opdrachten voor de leerlingen: • een talking stick; • totemplaal; • medicijnenwiel; • medicijnenbuidel. De leerlingen kiezen materiaal uit de natuur of natuurvriendelijk materiaal, kiezen symbolen en geven de betekenis vorm. Vervolgens worden de indianenvoorwerpen aan elkaar gepresenteerd.

Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw, Middenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur en 15 minuten Plaats | Op school en eventueel schoolplein Kosten | € 55,-- per uur per docent, € 0,19 p/km reiskostenvergoeding (€ 68,-- per workshop) Aanbieder | Eelt Bestelcode | 8597

KLEURFONTEIN OM NIET GRIJS TE ZIJN

MULTIDISCIPLINAIR

In deze workshop maken de kinderen in een geleide fantasie een reis naar een eiland dat alleen maar zwart / wit is. Wat is dat een treurnis. Daar moet nodig kleur in gebracht worden. Met behulp van een prentenboek horen de kinderen eerst over het probleem van het eiland dat alleen maar zwart / wit is. Wat kunnen de kinderen verzinnen om het probleem op te lossen? Wat is er nodig? De kinderen creëren zelf de oplossing voor het verhaal. Misschien kan het vreemde apparaat van EELT kan helpen? Is het een buis? Is het een kanon? Het is een fontein! Veel kleurige blaadjes of lapjes zijn nodig om de kleurfontein te laten werken. Die verzorgen de kinderen. Maar dan heb je ook een spectaculair veelkleurig vuurwerk dat het hele eiland versiert en nog duurzaam is ook! Onder de begeleiding van de bekwame docenten brengen de kinderen zelf de belangrijke scènes van het verhaal in beeld. Aan het eind van de workshop staat er een heuse performance van 10 minuten die getoond kan worden aan de andere kinderen en de ouders. Hiermee kan een woensdagochtend tot een heel bijzondere schooldag worden gemaakt.

Domein | Wetenschap en techniek Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | September, oktober, november, april, mei, juni, juli Duur | 2 uur Theoretisch en praktisch gedeelte Plaats | o.a. Stadsbos013, Moerenburg, Mobilisatiecomplex Tilburg-Noord Kosten | € 120,-- Exclusief materiaal- en vervoerskosten Aanbieder | Het Groeilokaal Bestelcode | 9321

BIOMIMICRY

MULTIDISCIPLINAIR

Biomimicry is de wetenschap en de kunst van het nabootsen van de beste biologische ideeën uit de natuur. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de eerste vliegtuigen, die zijn geïnspireerd op vogels. Of aan klittenband, dat is afgekeken van klis (plant). En zo zijn er tal van andere voorbeelden waarbij de natuur als voorbeeld heeft gediend. Biomimicry draait om het in de natuur op zoek gaan naar inspiratie voor nieuwe uitvindingen. Het is niet echt technologie of biologie, het is de techniek van de biologie. Bij biomimicry gaat het er niet om wat we uit de natuur kunnen halen, maar om wat we van de natuur kunnen leren. Hiervoor moeten we leren met een nieuwe bril te kijken naar onze omgeving. Tijdens deze workshop, bestaande uit een theorie- en een praktijk gedeelte, worden voorbeelden van biomimicry gegeven. De leerlingen gaan vervolgens zelf op zoek naar inspiratie in de natuur en leren biomimicry in te zetten bij probleemoplossend werken, relevante vraagstukken en ontwerpen voor onze toekomst.

104 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2017 | 2018


BOUW EEN INSECTENHOTEL

MULTIDISCIPLINAIR

Bouw met de klas een insectenhotel. Uitleg over het nut van insecten en de verschillende soorten insecten. Het nut van een insectenhotel, juist in de stad. Inlevingsopdracht in een gekozen insect. Leerlingen maken in kleine groepjes een onderdeel van het insectenhotel. Alle onderdelen worden in het omlijstende geraamte gezet en vormen samen het insectenhotel. In overleg wordt er een locatie uitgekozen om het hotel neer te zetten of op te hangen.

CALDER IN BALANS!

MULTIDISCIPLINAIR

Tijdens deze workshop maken kinderen hun eigen kinetische kunstwerkje. De nadruk ligt op balans, beweging en evenwicht. We laten ons daarbij inspireren door de kunstenaar Calder. Deze kunstenaar is vooral bekend geworden door zijn zwevende beeldhouwwerken (de mobiles) en zijn staande werken (de stabiles). Het zijn eigenlijk abstracte schilderijen in de ruimte die zich laten bewegen door de wind. Kinderen gaan een staand evenwichtskunstwerkje maken wat kan balanceren op een fles of bijvoorbeeld het puntje van je vinger. We gaan daarbij zoeken naar evenwicht maar ook naar een mooie compositie. We gaan kijken waar het zwaartepunt ligt en wat er gebeurt als we dat dat naar beneden brengen. Kinderen maken zo spelenderwijs ook kennis met natuurkundige wetten.

CRIMESCENE

MULTIDISCIPLINAIR

Acteren voor de camera in een spannende thriller Tijdens deze dag is jouw school de filmset voor een spannende thriller. E en ontmoeting van maffiabazen in de kantine, een dramatisch incident in de toiletten of een mysterieuze indringer in de kelder. Op diverse locaties in en rond de school nemen we een korte filmscène op, waarin jij de rol speelt waar je altijd al van gedroomd hebt. De bad guy, de held of misschien het slachtoffer? Je maakt kennis met de kunst van het acteren voor de camera. Hoe speel je bepaalde emoties en hoe breng je die in beeld. Want ook camerawerk en regie zullen in deze workshop aan bod komen. Uiteraard leent het medium film zich ook uitstekend voor het verbeelden van allerlei thema’s als pesten, diefstal, verliefdheid, spijbelen en nog veel meer.

DE NATUUR EN JIJ

MULTIDISCIPLINAIR

De natuur en jij 1. Ga staan als… persoonlijke vragen over familie en de gezinssamenstelling. 2. Quiz weetjes over bomen en natuur in de stad. 3. Wat is natuur? Maak je omgeving groener! Filosofisch gesprek, over de vraag Wat is natuur? Doe opdracht buiten, bloembollen planten in een figuur. 4. Neem iets mee uit de natuur. Inlevingsopdracht in een onderdeel uit de natuur wat is meegenomen de klas in. 5. Tuinkersvormen Creatieve opdracht waarin ook het eerste kiemproces en het verzorgen van planten aan de orde komt. 6. Filmpje over de kringloop van de natuur.

Domein | Natuur- en milieueducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg. Boeken via: 06-43037716 of info@educatiepit.nl Duur | 2 uur en 30 minuten een ochtend of een middag vullende les Plaats | Op school Kosten | € 250,-- Er komen twee professionals van Stichtinging Transfarmers de workshop geven, Inclusief voorbereidingstijd is dat 7 uur x € 35,-- per uur en € 5,-- materiaalkosten maakt € 250,-Aanbieder | Educatiepit Bestelcode | 11029

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief materiaalkosten (ongeveer € 1,25 per leerling) Aanbieder | Kunstkabaal Tilburg Bestelcode | 10269

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur tot een hele dag afhankelijk van het gewenste doel of eindresultaat Plaats | Op school of op locatie van De Kwekerij Kosten | € 60,-- per uur + kosten apparatuur Aanbieder | De Kwekerij Bestelcode | 9045

Domein | Natuur- en milieueducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg. Boeken via: 06-43037716 of info@educatiepit.nl Duur | 2 uur en 30 minuten een ochtend of een middag vullende les Plaats | Op school, op het schoolplein of in de buurttuin Kosten | € 250,-- Er komen twee professionals van Stichtinging Transfarmers de workshop geven, Inclusief voorbereidingstijd is dat 7 uur x € 35,-- per uur en € 5,-- materiaalkosten maakt € 250,-Aanbieder | Educatiepit Bestelcode | 11019

workshops

105


Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 3 uur en 30 minuten Plaats | Op school Kosten | € 290,-- Prijs op basis van 3,5 uur per klas, exclusief reiskosten Aanbieder | Architectuurlessen Bestelcode | 9773

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | September, oktober, november, april, mei, juni en juli Duur | 1 uur en 30 minuten Lesbrief ter voorbereiding en 1 uur workshop beeldende kunst Plaats | Mobilisatiecomplex Tilburg-Noord Kosten | € 100,-- Exclusief materiaal- en vervoerskosten Aanbieder | Het Groeilokaal Bestelcode | 9271

DE SPONTANE STAD

MULTIDISCIPLINAIR

De Spontane Stad is een workshop waarbij kinderen samen bouwen aan een fictieve stad én samen verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling ervan. Onder begeleiding van ‘het stadsbestuur’ ervaren zij de uitdagingen van een bouwkundig en stedenbouwkundig ingenieur. Hierin is het niet eindresultaat leidend, maar juist het collectief creëren. De Spontane Stad is speciaal ontwikkeld voor het primair onderwijs en is geschikt voor kinderen vanaf groep 3. Een geschikte opdracht om met één klas te doen, maar tevens voor de hele school.

HET GEHEIM VAN DE ZOEMSTEEN

MULTIDISCIPLINAIR

Een van de meest uitgestrekte vindplaatsen uit de middensteentijd van Nederland ligt in Tilburg-Noord. Vermoedelijk werd het gebied 3000 jaar lang regelmatig bewoond door jagers en verzamelaars. In de vorige eeuw is een bijzondere nederzetting van 1 hectare in het Kraaiven ontdekt en opgegraven. Te midden van maar liefst 82.000 vondsten werd de zoemsteen gevonden. Een heel bijzondere vondst. Een zoemsteen werd aan een koord rondgezwaaid, waardoor een zoemend geluid ontstond. Dit slingerinstrument is over de hele wereld gemaakt van bot, hout en schors, hoorn en soms zelfs een veer. De zoemsteen wordt daarom ook wel zoemhout, snorrebot, bromhout, bullroarer en turndun genoemd. Elk zoemsteen heeft een andere klank. Deze is afhankelijk van het materiaal, de vorm, de rotatiesnelheid, de hoek ten opzichte van de grond en de afmeting. Leer met je groep meer over de steentijd en oudste nederzettingen van Tilburg. Laat je mee voeren door de mythische verhalen over de zoemsteen en maak je eigen zoemhout of snorrebot.

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | September, oktober, november, april, mei, juni, juli Duur | 3 uur Lesbrief ter voorbereiding en 2 uur workshop huttenbouw Plaats | o.a. Stadsbos013, Moerenburg, Mobilisatiecomplex Tilburg-Noord Kosten | € 350,-- Inclusief materiaal Aanbieder | Het Groeilokaal Bestelcode | 10725

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | September, oktober, november, april, mei, juni, juli Duur | 1 uur en 30 minuten Lesbrief ter voorbereiding en 1 uur workshop beeldende vorming Plaats | o.a. Stadsbos013, Moerenburg, Mobilisatiecomplex Tilburg-Noord Kosten | € 100,-- Exclusief materiaal- en vervoerskosten Aanbieder | Het Groeilokaal Bestelcode | 9087

HUTTONIA

MULTIDISCIPLINAIR

Muziek, teksten en filmmateriaal over de idealen van Henk Kuiper dienen als uitgangspunt voor de lesbrief van Huttonia. In deze les worden leerlingen meer bewust van consumptiegedrag en de invloed van reclame. Vervolgens maken leerlingen op locatie verschillende hutten van natuurlijk en restmateriaal onder begeleiding van Krejakids013 en Het Groeilokaal. De naam Huttonia is bedacht door bioloog Henk Kuiper (1951). Een land bevrijd van consumptiedwang. Volgens Henk werden en worden mensen door de reclame misleid en bewust foutief voorgelicht over de weg naar menselijk geluk. Hij was, zoals hij dat zelf noemde, hutmaf. Het liefst woonde hij in een eenvoudig zelfgebouwde hut in de natuur. Veel kinderen en volwassenen bezochten Huttonia en vol enthousiasme deelde hij zijn kennis over de natuur. Henk was met Huttonia en de gedachten daarachter zijn tijd ver vooruit. Pas in 1990 bedacht en introduceerde Herman Verheij het begrip consuminderen.

LINESCAPES

MULTIDISCIPLINAIR

Ga met je groep en een kunstenaar naar een natuurgebied. Buitenactiviteiten hebben op leerlingen een positieve invloed, vooral op plekken waar veel bomen zijn. Met natuurlijk materialen ontdekken de leerlingen meer over biodiversiteit en linescapes. Laat de leerlingen experimenteren met eigenschappen van planten, mossen, aarde en bomen. Met natuurlijk materiaal worden routes gemaakt in het bos. De linescapes prikkelen de zintuigen en bieden een rijke leeromgeving voor de leerlingen.

106 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2017 | 2018


OMGEVING ALS CANVAS

MULTIDISCIPLINAIR

Het landschap vormt het decor voor de actie van de kunstenaar. Land artkunstenaars laten de invloed van mensen op de natuur zien. Zij werken met natuurlijke processen zoals eb, vloed, neerslag en wind. Niet alleen de ruimte, maar ook het element tijd speelt hierin een belangrijke rol. Door klimaatverandering zal in de toekomst de neerslag en zomerdroogte steeds meer merkbaar zijn. Hoe beschermen we ons tegen het water en welke nieuwe technieken zijn er? Welke maatregelingen kunnen we treffen tegen broeikaseffect? Hoe warm wordt het op aarde en wat zijn de gevolgen hiervan? Kunnen tropische planten en insecten overleven in het klimaat van de toekomst? Na een onderzoek en brainstorm met een mindmap, brengen de leerlingen mogelijke veranderingen en oplossingen in beeld. Ook onnatuurlijke elementen kunnen worden gebruikt tijdens de les op locatie. Aan het eind van de workshops worden foto’s van de kunstwerken gemaakt en onnatuurlijk materiaal opgeruimd.

OVER DIEREN EN HIëROGLIEFEN

MULTIDISCIPLINAIR

Heb je al wel eens over de mestkever gehoord? Mestkevers leven in zand- en heidegebieden en ze maken de grond vruchtbaar. Ze voeden hun larven met mest. Je kunt de tunnels van de mestkever in de grond eenvoudig herkennen. De oude Egyptenaren beschouwden de scarabee, de naam van een groep van mestkevers, als een heilig dier. De Egyptenaren dachten dat de kevers spontaan uit mestballen ontstonden, omdat men toen nog niet wist dat de kever eieren legt in de mest. De geheimzinnige kracht van de mestkever werd het symbool voor het leven na de dood. Tijdens deze workshop gaan de leerlingen op zoek naar sporen van de mestkever. Daarna leren zij over de symboliek van de mestkever en komen meer te weten over de taal van de oude Egyptenaren. Vervolgens krijgen ze de opdracht om zelf hiërogliefen op een kleitablet te tekenen.

RECYCLING

MULTIDISCIPLINAIR

A. Ga staan als… persoonlijke vragen over de natuur om elkaar beter te leren kennen in de klas. B. Quiz over afval, energie, samenwerking tussen mens en natuur 1. Niets is afval. Een knutselopdracht met ‘afval’materiaal. 2. Marktplaats voor samenwerking. Schriftelijke opdracht waarin kwaliteiten en hulpvragen geformuleerd en uitgewisseld worden. 3. Windmolen van petflessen. Technische knutsel opdracht om van een petfles een werkende windmolen te maken 4. Optioneel: De Doorgeefkast. Een doorlopende opdracht waarin leerlingen zelf een doorgeefkast runnen en verschillende rollen bekleden.

SPOREN

MULTIDISCIPLINAIR

Over dieren, sporen en het Bels Lijntje In het jaar 1865 werd gestart met de aanleg van de spoorlijn tussen Turnhout en Tilburg. Deze spoorlijn heeft dienst gedaan tot 1986. Daarna is er over het traject een fietspad aangelegd, dat ons tot de dag van vandaag herinnert aan het spoor dat hier ooit door de mens is aangelegd. Langs dit traject zijn tegenwoordig op diverse plekken borden te vinden waarop informatie is te vinden over deze geschiedenis. Ook in de natuur is er een grote verscheidenheid aan sporen vinden. In een prachtig bosgebied, gelegen aan het Bels Lijntje, gaan de leerlingen op zoek naar deze sporen, achtergelaten door mens en natuur. Deze sporen worden getraceerd, gedocumenteerd en uiteindelijk verwerkt in een kunstwerk.

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | Augustus, september, oktober, november, april, mei, juni en juli Duur | 1 uur en 30 minuten Lesbrief ter voorbereiding en 1 uur workshop beeldende kunst Plaats | o.a. Stadsbos013, Moerenburg, Mobilisatiecomplex Tilburg-Noord Kosten | € 100,-- Exclusief materiaal- en vervoerskosten Aanbieder | Het Groeilokaal Bestelcode | 9315

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | September, oktober, november, april, mei, juni, juli Duur | 1 uur en 30 minuten Lesbrief ter voorbereiding en 1 uur workshop beeldende kunst Plaats | o.a. Stadsbos013, Moerenburg, Mobilisatiecomplex Noord Kosten | € 100,-- Exclusief materiaal- en vervoerskosten Aanbieder | Het Groeilokaal Bestelcode | 9281

Domein | Natuur- en milieueducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg. Boeken via: 06-43037716 of info@educatiepit.nl Duur | 2 uur en 30 minuten de workshop kan een ochtend of een middag van de lesdag invullen Plaats | Op school Kosten | € 250,-- Twee lesgevers van Stichting Transfarmers komen de workshop geven, de kosten zijn € 35,-- per uur inclusief 2 uur voorbereidingstijd en € 5,-- materiaalkosten komt het op 7 uur x € 35 = € 245,-Aanbieder | Educatiepit Bestelcode | 10443

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | September, oktober, november, april, mei, juni, juli Duur | 1 uur en 30 minuten Lesbrief ter voorbereiding en 1 uur workshop beeldende kunst Plaats | Stadsbos013 Kosten | € 100,-- Exclusief materiaal- en vervoerskosten Aanbieder | Het Groeilokaal Bestelcode | 9767

workshops

107


Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | Het hele jaar (in overleg) Duur | 2 uur per groep en afhankelijk van hoeveel verschillende workshops Plaats | Erfgoedlocatie Kosten | € 110,-- per klas per docent Aanbieder | Eelt Bestelcode | 8601

TIJDMACHINE NAAR HEt verleden MULTIDISCIPLINAIR Stap in het verleden van een erfgoedlocatie Deze workshop biedt de mogelijkheid om vanuit een geheel ander perspectief dan gewoonlijk met de erfgoedlocatie aan de slag te gaan. Dit is een verrijking van geschiedenisonderwijs of wereldoriëntatie. Deze actieve workshop wordt op een erfgoedlocatie in de omgeving van de school gegeven. Een oud postkantoor, fabriek of boerenschuur, een molen of een kerk. Het zijn allemaal locaties waar kinderen vragen over hebben. Op een locatie vol geschiedenis willen kinderen weten wat zich daar allemaal heeft afgespeeld. De kinderen ervaren in deze workshop de locatie met alle zintuigen. De EELTdocent stelt vragen: wat zie je, wat voel je, wat ruik je, wat hoor je, wat denk je? De antwoorden die ontstaan, zijn aanleiding om delen van het verhaal over de locatie te vertellen. Thema’s die aan de orde kunnen komen zijn, industrie, religie of werk. Ze gaan aan de slag met de volgende creative werkvormen: 1. Dichten 2. Fysiek spel 3. Een verhaal schrijven 4. Een tekening maken Op deze manier worden creativiteit, kunst en erfgoed met levensbeschouwing gekoppeld. Tot slot wordt van elke workshop een kort onderdeel gepresenteerd aan de hele groep.

Domein | Wetenschap en techniek Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg. Rechtstreeks boeken via: rolph@genietgroep.nl Duur | 1 uur per groep, minimaal 2 en maximaal 4 groepen per dag Plaats | Op school Kosten | € 500,-- per dag (excl. btw). Er zijn subsidiemogelijkheden, vraag dat zeker bij ons na! Aanbieder | Genietgroep Bestelcode | 9655

VANPETNAARPRET-TOURNEE

MULTIDISCIPLINAIR

1. Doelstelling Het doel ‘vanPETnaarPRET’ is om kinderen (en volwassenen) op een interactieve manier bewust te maken dat lege petflesjes een grondstof zijn om iets nieuws van te maken. Daarbij is de insteek vooral gericht op welke vette dingen je kunt maken van oude petflesjes. De beoogde effecten zijn: • Minder zwerfafval; • Betere afvalscheiding; • Vergroten van interesse in techniek bij kinderen; • Stimuleren van de creativiteit. 2. Programma Het programma duurt ongeveer 45-min - 1 uur per groep (incl. voorbereiding) en bestaat uit de volgende onderdelen: • Uitleg en laten zien wat je van oude petflesjes kunt maken (o.a. 3D printen); • Zelf aan de slag om van petflesjes een draad te maken; • Opmeten van de totale petdraadslinger; • vanPETnaarPRET-spel/estafette.

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur Boeking minimaal 3 lesuren Plaats | Op school Kosten | € 100,-- of € 100,-- per les. Voor of na de voorstelling ‘De Wenteltoren’ € 50,-- p/u | Losstaand 1e t/m 3e uur € 100,-- p/u, daarna € 60,-- p/u Aanbieder | Knars Poppentheater Bestelcode | 9313

WORKSHOP POPPENSPEL

MULTIDISCIPLINAIR

Wie ben jij? Wie zijn zij? En waarom? Als je goed naar mensen kijkt kan je veel over ze leren. Hoe ze doen, hoe ze bewegen en hoe ze praten. Poppen zijn net mensen, als je ze tot leven brengt natuurlijk. De kinderen onderzoeken de identiteit van een levenloze pop en blazen haar leven in. Om er achter te komen hoe we gevoelens laten zien beelden de kinderen het eerst zelf uit. Verdrietig slenteren, vrolijk huppelen, verlegen omlaag kijken. Met een grote pop onderzoeken de kinderen samen hoe zij emoties laten zien. Ieder kind beweegt een ledemaat. Eenmaal tot leven gaan de poppen over zichzelf vertellen. Wie is deze pop? Welk verhaal verteld deze pop? De kinderen bedenken en spelen het verhaal van het met het zelf bedachte karakter. Met een beetje fantasie is alles mogelijk: want poppen kunnen wel dingen die wij niet kunnen... zoals op het plafond lopen of vliegen. Deze workshop hoort bij de voorstelling De Wenteltoren van Theatergroep Knars over de multiculturele samenleving, vooroordelen en samenwerken maar kan ook losstaand gegeven worden.

108 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2017 | 2018


THEATERGRIME

MULTIDISCIPLINAIR

Kruip in de huid van... De les start met een korte uitleg over materialen en technieken en een demonstratie, daarna gaan de leerlingen het grimeren oefenen op elkaars gezicht. Het typetje is pas helemaal áf als een bijpassende pruik is opgezet. Er wordt gewerkt rondom de volgende vier thema’s: • theater make-up algemeen, rekening houdend met belichting en zaal bij dans, zang, toneel; • karakterverandering maken: oud maken, zwerver en wonden maken; • metamorfose naar historisch figuur zoals Quasimodo / Dickens, daarbij plakken we baard / snor; • metamorfose naar fantasiefiguur: heks, elfje of trol.

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw, Docenten Datum | In overleg Duur | 2 uur en 30 minuten of cursus 4 x 150 minuten Plaats | Op school Kosten | € 225,-- Per les, inclusief spiegels en alle grimematerialen. De workshopdocent brengt alle benodigde materialen mee. Aanbieder | Grimestudio Sandra Kuppens Bestelcode | 8953

De verschillende lessen worden als workshop gegeven, als onderdeel van een themadag / week, feest of theatervoorstelling. Bijvoorbeeld: uitbeelden van een schilderij (De Nachtwacht, De Aardappeleters). Ook geschikt voor leerkrachten. Een cursus omvat vier bijeenkomsten van 2,5 uur, waarin de basisvaardigheden van het grimeren aan bod komen.

3D-TEKENEN: ISOMETRIC CITY

MULTIDISCIPLINAIR

Leerlingen ontdekken hoe ze op een eenvoudige manier een driedimensionale ruimte kunnen tekenen. Na de eerste vingeroefeningen tekent iedere leerling uiteindelijk zijn eigen isometrische ontwerp. Deze tekeningen worden samengebracht in een grote wandtekening die in de klas kan worden opgehangen.

ALLE DIEREN DOORGEDRAAID!

MULTIDISCIPLINAIR

Tijdens deze workshop maken kinderen hun eigen kinetische kunstwerkje. Eerst krijgen ze inzicht in verschillende eenvoudige mechanische technieken die laten zien hoe de ene beweging een andere beweging kan voortbrengen. Met ijzerdraad, karton, plakband, rietjes, stokjes en wieltjes gaan kinderen op onderzoek uit. In eerste instantie ligt de nadruk op het bouwen van het mechanisme en zodra de beweging werkt gaan de kinderen hun fantasie loslaten op het dier dat de draaiautomaat tot een echt kunstwerkje gaat maken. Daarbij zullen leuke voorbeelden uit de hedendaagse kunst als inspiratie dienen.

BEELD-GEDICHT

MULTIDISCIPLINAIR

In deze workshop schrijft iedereen op een bijzondere manier een gedicht. We observeren, geven antwoord op vragen en gebruiken daarbij onze fantasie. En ineens... liggen daar gedichten die ons kunnen verwonderen. Iedereen heeft nu een nieuwe ruimte gecreëerd in gedichtvorm. Het beeld bestaat in je hoofd. We bedenken een titel voor onze gedichten, maar laten deze nog niet zien. Dan worden de gedichten geruild met een klasgenoot, maar de titels houden we wel zelf op ons tafeltje. Alle leerlingen hebben nu een gedicht van een ander voor hun neus en gaan dit omzetten in beeld. Dit doen we met een mooi materiaal, wat verrassende effecten met zich meebrengt. Ook hier wordt weer een titel voor bedacht. We bespreken het geheel en luisteren naar elkaars gedichten en bekijken de bijbehorende beelden. Een spannende taalworkshop, vol verrassende elementen.

Domein | Wetenschap en techniek Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur Plaats | Op school Kosten | € 150,-- exclusief reiskostenvergoeding Aanbieder | Architectuurlessen Bestelcode | 10913

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief materiaalkosten (ongeveer € 1,25 per leerling) Aanbieder | Kunstkabaal Tilburg Bestelcode |10265

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur en 30 minuten Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief reis- en materiaalkosten Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 11183

workshops

109


Domein | Wetenschap en techniek Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur de dag vullende workshop duurt minimaal 500 min Plaats | Op school Kosten | € 150,-- per 15 leerlingen. Prijs is excl. reiskostenvergoeding Aanbieder | Architectuurlessen Bestelcode | 9367

CONSTRUEREN MET BAMBOE

MULTIDISCIPLINAIR

Groots bouwen wordt pas moeilijk als het stabiel moet zijn. In samenwerkingsverband doen de leerlingen onderzoek naar het realiseren van een stabiele constructie van bamboe. In groepen van vier starten ze met het spelen met diverse ruimtelijke figuren, om vervolgens een constructie op te zetten en deze efficiënt uit te breiden. Voor de fanatieke bouwers bieden we ook een grotere uitdaging aan: het realiseren van een bouwwerk waar je echt doorheen kunt lopen. De leerlingen starten met het ontwerpen op schaal en doen onderzoek naar de krachten die werken in de constructie om deze vervolgens groots uit te voeren.

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | Augustus, september, oktober, november, april, mei, juni, juli Duur | 1 uur en 30 minuten Lesbrief ter voorbereiding en 1 uur dansworkshop. Plaats | Mobilisatiecomplex Tilburg-Noord Kosten | € 120,-- Exclusief vervoerskosten Aanbieder | Het Groeilokaal Bestelcode | 9317

DANS OOST WEST

MULTIDISCIPLINAIR

Het voormalig mobilisatiecomplex in Tilburg-Noord vormt het decor van dit dansproject. Het gebied is overgenomen door de natuur, maar enkele fragmentarische sporen van het verleden zijn er terug te vinden. Wat betekent de tijd van de Koude Oorlog in het heden? Is het mogelijk om deze belangrijke historische periode voelbaar te maken voor leerlingen, die ruim na deze periode geboren zijn? De leerlingen worden begeleid door de Oost-Duitse danseres, Ulrike Doszmann. Ulrike volgde haar dansopleiding in Hamburg en Tilburg. Sindsdien is zij werkzaam als danser en choreograaf. In haar lessen staat het ontwikkelen van een eigen bewegingstaal omtrent een specifiek thema centraal. De kinderen beginnen met een stevige fysieke opwarming, waarbij de leerlingen diverse danstechnische vaardigheden krijgen aangereikt. Daarna werken zij solo en in groepen aan een zelf gemaakt en ingestudeerd dansstuk. Aan het einde van de les presenteren de leerlingen hun stukken aan elkaar en wisselen ervaringen uit. Een locatie als het mobilisatiecomplex prikkelt de fantasie en het voorstellingsvermogen van de leerlingen en geeft meteen een sterke, haast theatrale setting mee. Velden met legers van kleine dennenbomen, voormalige toegangswegen die nu verstopt zijn onder een zachte laag mos, uitgestrekte grasvlaktes en geheimzinnige heuvels vormen al het decor voor een Koude Oorlog film. Door de sterk zintuiglijke en fysieke benadering van het thema wordt de creativiteit net zo gestimuleerd als het vermogen om historische gebeurtenissen in een andere en nieuwe context te plaatsen.

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten De workshop kan ook voor twee keer 90 minuten geboekt worden. Golden Cage verzorgt dan een extra programma om nog uitgebreider met het thema aan de slag te kunnen gaan. Plaats | Op school Kosten | € 150,-- Dit zijn de kosten per klas per workshop van 90 minuten. Aanbieder | Golden Cage Bestelcode | 10985

DROMEN & DOEN! WORKSHOP

MULTIDISCIPLINAIR

Jongeren moeten vroeg belangrijke keuzes maken die hun toekomst kan bepalen. Wat willen zij later worden? Hebben zij eigenlijk wel levensdromen? Welke? Hoe zullen zij later terugkijken op hun leven? Dit zijn de thema’s die centraal staan binnen ‘Dromen & Doen!’ Het educatief programma bestaat uit een workshop voor de leerlingen; eventueel de voorstelling van Golden Cage en een reflectieopdracht. Tijdens de workshop leren de leerlingen het thema van Golden Cage begrijpen en maken hierbij een koppeling naar hun eigen situatie en toekomst. Daarbij gaan zij zelf een eigen Golden Cage ontwikkelen, onder begeleiding van een coach. De disciplines muziek, dans, theater en beeldend staan hierbij centraal. Wanneer de workshop klaar is, kan het Golden Cage team op een bijzondere locatie in de stad of op school de show opvoeren. Het is ook mogelijk enkel de workshop te boeken.

110 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2017 | 2018


FANTASIE MAKE-UP

MULTIDISCIPLINAIR

Make your make-up In deze workshop worden de leerlingen n.a.v. een thema uitgedaagd om de bekende technieken van make-up en het grimeren op een andere manier te gebruiken. Er worden ontwerpen gemaakt en de leerlingen helpen elkaar bij het beschilderen. Bijvoorbeeld: • eyedesign: oogmake-up op theatrale wijze óf • sieraden schilderen, met glitters en steentjes. De leerlingen ontwerpen hun theatrale oogmake-up (een masker-achtige vorm) of we ontwerpen sieraden die later in de workshop op het lichaam geschilderd worden. Als grimeur / visagist gaan de leerlingen in tweetallen te werk: de ontwerpen worden op elkaars gezicht c.q. lichaam aangebracht. De workshopdocent brengt alle benodigde materialen mee.

GOED FOUT! WORKSHOP

MULTIDISCIPLINAIR

(On)sportief gedrag uitvergroot Langs de lijn en op het veld zien we allerlei gedrag dat bepaald niet sportief is. Kinderen kunnen in het heetst van de strijd soms flink te ver gaan. Maar hoe maak je dat op een leuke manier bespreekbaar? Dit kan met ‘Goed fout!’, een workshop voor in de gymzaal die drama en sport combineert. In deze theaterworkshop worden een aantal ‘goed foute’ sportsituaties in de gymzaal nagespeeld en in scènes uitvergroot. De kinderen worden op een verrassende en grappige manier bewust van wat nog wel sportief is en wat niet meer. Ze kunnen meteen hun mening kwijt en laten zien hoe het wel moet.

HOORSPELEN, GEDICHTEN EN GELUIDSVERHALEN

MULTIDISCIPLINAIR

Deze workshop is een perfecte manier om reguliere lesonderwerpen op een andere manier onder de aandacht te brengen. In de Elektruck ga je onder professionele begeleiding aan de slag om met je eigen stem een verhaaltje of gedicht op te nemen en vervolgens te voorzien van achtergrond geluiden, geluidseffecten en passende sfeermuziek. De workshop sluit af met het gezamenlijk luisteren van deze resultaten, die na de workshop ook op onze website te downloaden en te beluisteren zijn. Deze workshop kan in overleg bij elk desgewenst onderwerp aansluiten.

JOURNALIST OP HET SPOOR

MULTIDISCIPLINAIR

De Bibliotheek Midden-Brabant biedt vanuit het project ‘Ontdek de Spoorzone 013’ de activiteit ‘Journalist op het Spoor’ aan. Deze is bedoeld voor kinderen uit groep 7 en 8 van de Basisschool die nieuwsgierig zijn en willen ontdekken hoe het is om een echte journalist te zijn. Hiervoor legt een echte journaliste, Ester van Zundert, in een workshop uit hoe je als journalist de juiste vragen stelt, hoe je daarop mooie antwoorden krijgt en, natuurlijk, hoe je dit het beste kunt vastleggen. Het leukste is immers als anderen kunnen lezen, zien of horen wat jij voor elkaar hebt gekregen. De activiteit is in twee onderdelen opgesplitst. Het eerste gedeelte vindt plaats in de Kennismakerij waar de workshop ‘Interviewen’ wordt gegeven. Daarna mogen de kinderen zelf aan de slag; omdat we in de Spoorzone zijn, zijn een aantal oud-medewerkers van de Nederlandse Spoorwegen aanwezig die veel over treinen, sporen en de Spoorzone weten. Zij worden vervolgens door de kinderen bevraagd. Tijdens het tweede gedeelte, op locatie (school), maken de leerlingen samen met een mediacoach van de Bibliotheek Midden-Brabant een digitale krant (die uiteraard ook geprint kan worden) waarin de interviews te lezen zullen zijn. Die kunnen in verhaalvorm, als een tekening, of als een gedicht uitgewerkt worden. Natuurlijk zorgen wij ervoor dat de verhalen ook gepubliceerd worden via kanalen van de Bibliotheek-Midden-Brabant.

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten Plaats | Op school Kosten | € 175,-- Inclusief alle materialen (schminkpaletten, kwasten, spiegels, tissues), De workshopdocent brengt alle materialen mee. Aanbieder | Grimestudio Sandra Kuppens Bestelcode | 8959

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur Plaats | Op school in de gymzaal Kosten | € 55,-- per uur per docent. Exclusief reiskosten € 0,19 per km Aanbieder | Eelt Bestelcode | 8783

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten variabel tussen 1 uur en en 3 uur, ligt aan de vraag van de klant, het onderwerp enz. Plaats | Op school / voor de school Kosten | Vanaf € 400,-Aanbieder | Elektruck Bestelcode | 9161

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 3 uur en 30 minuten 2 uur voor workshop, interviews Kennismakerij + 1,5 uur uur begeleiding mediacoach op school Plaats | Kennismakerij en op school Kosten | € 401,77 Activiteit Kennismakerij 190 Euro, Workshop Mediacoach 211, 77 Euro ,incl. 21% BTW Aanbieder | Bibliotheek Midden-Brabant Bestelcode | 10271

workshops

111


Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 3 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief materiaalkosten. We rekenen 1 uur extra voor het maken van de portretfoto’s. Kinderkunstklas zorgt voor de materialen en u krijgt vooraf een handleiding met beeldmateriaal. Aanbieder | Kinderkunstklas Bestelcode | 9445

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 3 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief reis- en materiaalkosten Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 10339

LAAT JEZELF EENS ZIEN!

MULTIDISCIPLINAIR

We starten deze kunstklas met een inspirerende kunstbeschouwing over het portret door de jaren heen. In deze tijd van fotocamera’s is het heel normaal om een portret van jezelf te zien. Dat was vroeger wel anders. Daarom gaan wij tijdens deze kunstklas anders leren kijken en maken we van onszelf een kubistisch zelfportret. Voorafgaand aan de kunstklas wordt er van iedere leerling een serie foto’s gemaakt van alleen de zintuigen. Deze foto’s worden in collagevorm verwerkt en samengevoegd door de leerlingen zelf. Tijdens deze kunstklas worden de disciplines fotografie en beeldend gecombineerd en komen de beeldaspecten kleur, ruimte, compositie, textuur en vorm uitgebreid aan bod.

SLAVERNIJ

MULTIDISCIPLINAIR De slavernij is een zwarte bladzijde (zwart boekwerk) uit de geschiedenis. En verschrikkelijk genoeg komt slavernij nog steeds voor. In deze workshop willen we de leerlingen laten inleven in de slaven van die tijd. Dit in een groot werk, een soort monument. In verhouding nog niet eens zo heel lang geleden heeft Nederland excuus gemaakt voor het feit dat ook Nederland zo’n half miljoen slaven heeft verscheept en gebruikt. In verschillende plaatsen in Nederland staan dan ook monumenten in het teken van de slavernij.

We starten de workshop met een PowerPoint. Dan gaan we met de leerlingen een monument maken ter nagedachtenis aan de slaven. Maar om dit monument te maken moeten de leerlingen in de huid kruipen van de slaven. Elke leerling gaat werken op een uitvergrote pasfoto (in zwart-wit) van zichzelf. Zij moeten bedenken welke kleuren bij ‘verdriet en ‘vernedering’ horen. Op hun portret tekenen zij deze kleuren. Ook moeten ze deze gevoelens en emoties in hun gezichten aanbrengen. Bijvoorbeeld door hun mondhoeken naar beneden te tekenen, wallen onder de ogen, tranen, littekens of brandmerken in hun gezicht. Dan gaan ze werken op een tweede kopie van hun gezicht. Deze wordt met verlichtende kleuren bewerkt, kleuren van de vrijheid. De droevige portretten en de portretten van ‘bevrijding’ worden samen gevoegd in een soort doorsnede van een boot. Eén kunstwerk, hét monument. In het laatste uur van de workshop wordt de groep in kleinere groepjes verdeeld. Eén groepje schrijft een toespraak waarom de slavernij herdacht moet worden en waarom dit niet mag gebeuren in de wereld. Er worden gedichten gezocht passend bij het thema en er wordt een bloemenkrans gemaakt voor bij het monument. Deze workshop is geschikt voor groep 5 t/m 8.

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 3 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief reis- en materiaalkosten Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 8629

WIJS MET MEDIA

MULTIDISCIPLINAIR

We worden door de media overspoeld met zeer uiteenlopende boodschappen, maar aan het kritisch leren interpreteren daarvan ontbreekt het vaak. Behalve amusement (dat al iets doet met ons gemoed), zijn veel boodschappen er om ons tot een bepaald gedrag of een denkwijze aan te zetten, denk aan reclames. Maar ook het journaal geeft ons een beeld van de wereld dat niet per se met de werkelijkheid overeenkomt. Wat is het verschil tussen informeren en manipuleren? Met een oud en ‘simpel’ filmisch middel als montage kun je dingen al in een andere context plaatsen en de werkelijkheid beïnvloeden. Door middel van Photoshop worden modellen mooier gemaakt dan ze zijn. Met muziek wordt een gemoedsbepalende sfeer neergezet. Zo zijn er legio technieken. In hoeverre zijn leerlingen zich van deze technieken bewust? Wat is de invloed van nieuwe media zoals Internet, Facebook, Twitter, Instagram en mobieltjes?

112 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2017 | 2018


Deze workshop combineert een stuk theorie over invloed en geschiedenis van de diverse media met een doe-opdracht die de leerlingen bewuster maakt van de impact die de media op hen kunnen hebben. Het theoretische deel wordt ondersteund door duidelijke voorbeelden van mediatechnieken d.m.v. een beeldpresentatie en filmpjes op YouTube. Al naar gelang de wens van de school kan het accent op media en mediatechnieken in het algemeen of op Sociale Media liggen. Daar horen ook twee verschillende opdrachten bij. Er kan ook gekozen worden voor een reeks van twee workshops waarin beide aspecten afzonderlijk aan bod komen. De workshop kan ook als training voor leerkrachten worden aangeboden.

‘BELEEF JE BINNENSTE BUITEN’ (KINDERYOGA)

MULTIDISCIPLINAIR

Je beleeft jezelf en de wereld om je heen met al je zintuigen. Je leert jezelf en de ander beter kennen d.m.v. ontspanningsoefeningen, ademhalingsoefeningen, yogahoudingen. Doordat je je binnenwereld beter leert kennen door het gebruik van je zintuigen en het bewuster worden van je ademhaling en je lichaam, krijg je meer zelfvertrouwen. Doordat je je buitenwereld beter leert kennen kun je de hoeveelheid prikkels die er van buitenaf binnen komen (en dat zijn er veel in deze tijd!) beperken waardoor je meer balans vindt. Kinderyoga is: prikkels buiten sluiten / ontspannen / sterk worden / geeft energie / aarden / geeft zelfvertrouwen / plezier hebben en genieten van jezelf en de ander!

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | 1 uur tot 2 uur, afhankelijk van wens en groepsgrootte van de school Plaats | Op school Kosten | € 55,-- per uur, inclusief materialen Aanbieder | YOGA JOL Bestelcode | 8949

De oefeningen worden aangepast aan de leeftijd. Soms op muziek, soms gecombineerd met spel of in de vorm van partner- of groepsoefeningen. Op maat gemaakt als start of afsluiting van lopende thema’s, rondom seizoenen, jaarfeesten e.d. Of maak een keuze uit bestaande thema’s als bijvoorbeeld ‘Eigen lichaam’, ‘in Wonderwoud’, ‘Piraterij’, ‘Indianenstam’, ‘in de Jungle’.

FANTASIEGRIME

MULTIDISCIPLINAIR

Je lijf is het schildersdoek. In deze workshop worden de leerlingen n.a.v. een thema uitgedaagd om de bekende technieken van het grimeren op een andere manier te gebruiken. Er worden ontwerpen gemaakt en bij elkaar schilderen de leerlingen op het lichaam. Bijvoorbeeld: • Tatoeage waar je naam en karakter in uitgebeeld worden. • Ben ik dat? Beschilderen van handen en armen, om je achter te verstoppen. • Dierfiguren schilderen op handen en armen en benen. • Door de school eigen gekozen thema, uitwerking in overleg.

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | 2 uur Plaats | Op school Kosten | € 225,-- Inclusief alle materialen (schminkpaletten, kwasten, spiegels, tissues), De workshopdocent brengt alle materialen mee. Aanbieder | Grimestudio Sandra Kuppens Bestelcode | 8957

Toepasbaar naast drama- en danslessen. De workshopdocent brengt alle benodigde materialen mee.

MUSICAL

MULTIDISCIPLINAIR

Maatwerk werkt: voor leerlingen én leraren. Vind jij dat ook? Dan moeten we echt eens praten! Samen bedenken we iets dat werkt. Een workshop of project dat past. Maatwerk dus. Een plan dat geknipt is voor Musical. Dat verbindt, verrast en verrijkt. Dat is de kunst. Onze kunst. Benieuwd naar voorbeelden uit de praktijk? Neem een kijkje op www.snens.nl en maak, onder andere, kennis met ‘Mini-Musical’, ‘Musical voor groep 8’ en ‘Performeren en Presenteren’.

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | 1 uur In overleg Plaats | Op school Kosten | € 62,50 per uur inclusief btw, exclusief reisen materiaalkosten Aanbieder | SNENS Bestelcode | 9075

workshops

113


Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | 50 minuten Plaats | Theaters Tilburg, aan de Schouwburgring Kosten | € 35,-- exclusief BTW, per groep, ca 25 leerlingen Aanbieder | Theaters Tilburg Bestelcode | 9009

RONDLEIDING SCHOUWBURG EN CONCERTZAAL

MULTIDISCIPLINAIR

Samen struinen door de foyer van de schouwburg, spieken in de kleedkamers of het lichtplafond van de concertzaal bewonderen? Dat kan. Niet alleen voor het V.O., maar ook voor basisscholen is het enorm interessant om een rondleiding te krijgen door de zalen van Theaters Tilburg. De schouwburg (Rijksmonument), met zijn hoge toneeltoren, balkons en roodpluche zaal. In de concertzaal zie je veel hout en licht, vooral het lichtkunstwerk aan het plafond is indrukwekkend. Daar leren we alles over het begrip akoestiek door bijvoorbeeld zelf te zingen. De studio is onze vlakke vloer zaal. Met uw ICC’er of CKV-docent komen we graag tot een rondleiding op maat. Nieuw! We werken aan een variant beeldend (moderne kunst) en erfgoed (architectuur Rijksmonument schouwburg).

muziek Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw Datum | In overleg Duur | 45 minuten per workshop Plaats | Op school Kosten | € 45,-- per workshop Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 8715

ALLEMAAL BEESTJES

MUZIEK

De Bij In deze workshop zingen de kinderen bijenliedjes, vliegen ze van bloem naar bloem, maken muziek met hun vleugels en vormen een echt bijenorkest. Spelenderwijs leren ze tegenstellingen in de muziek als hard - zacht en snel langzaam. De vlinder Kinderen beelden de levensloop van rups tot vlinder uit op muziek. Een rups op een blad, ingekapseld in een cocon, de vlinder hoog in de lucht. Tegenstellingen in de muziek als hoog - laag, komen al doende voorbij. Natuurlijk worden er liedjes gezongen en gaan de kinderen die liedjes zelf begeleiden met allerlei instrumentjes.

Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw Datum | In overleg Duur | 30 minuten. Langere tijden in overleg Plaats | Op school Kosten | € 50,-- voor volgende workshops op dezelfde dag geldt het tarief van € 40,-- per workshop Aanbieder | Esde Bestelcode | 8893

Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw Datum | In overleg Duur | 45 minuten 1 tot 4 workshops van 45 minuten Plaats | Op school Kosten | € 45,-- per workshop Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 10163

DJEMBEETJES 1, 2 VOOR DE ALLERKLEINSTEN

MUZIEK

Voor de allerkleinsten is deze workshop ontwikkeld om via Afrikaanse muziek en dans het Afrikaanse slagwerkensemble te ontmoeten in fantasie. Maximaal aantal leerlingen: een klas per docent. Graag bij aankomst een aantal leerlingen om de instrumenten mee uit te laden. Voor iedere leerling is er een stoel aanwezig. De stoelen staan samen in een halve cirkel. Leerkracht aanwezig voor assistentie, uitdelen instrumenten e.d. In de regel arriveert de docent een uur voor aanvang om alles rustig te kunnen opbouwen.

IK VOEL EEN VOET

MUZIEK

In het muziekproject ‘Ik voel een voet’, gebaseerd op het gelijknamige boek van Maranke Rinck en Martijn van der Linden, gaan de leerlingen, samen met de dieren uit het prentenboek, onderzoeken wat hun lichaam kan. Kunnen de dieren hetzelfde? Kunnen zij iets wat wij niet zo goed kunnen? Of andersom? En hoe klinkt dat dan in muziek? We bewegen, zingen, spelen met instrumenten en gaan samen op onderzoek uit. We maken zelfs een eigen liedje. ‘Ik voel een voet’ is een breed muziekproject waarin de leerlingen kennismaken met verschillende spel- en muziekelementen. Doelgroep: groep 1-2. Dit muziekproject laat zich uitstekend combineren met de rondom dit boek ontwikkelde dramaworkshop.

114 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2017 | 2018


LESKISTEN ‘SPEEL JE MEE?’ VOOR PEUTERS EN KLEUTERS

MUZIEK

De leskist ‘Speel je mee?’ voor dreumesen bevat het prentenboek ‘Kiekeboe’ van Lin de Laat, diverse uitgewerkte speelideeën en 15 stokpopjes. De leskist voor peuters en kleuters bevat muziekinstrumentjes (16 trommels en ritmestokjes, 20 handbelletjes en 20 staafbelletjes), een lesmap met uitgewerkte lesideeën en een cd.

Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw Datum | In overleg Duur | Duur in overleg Plaats | op eigen kdv, psz of school Kosten | Huur leskist: € 60,-- per 6 weken. Kosten voorbeeldles (optioneel): € 60,-- per uur Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 8827

De kisten zijn zo samengesteld dat u meteen zelf met de kinderen muziek kunt gaan maken. Ook kunt u door een vakdocent van Factorium op het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal, of de school, een voorbeeldles laten geven. Zij laat u zien hoe u optimaal van de leskisten gebruik kunt maken. Doelgroep: dreumesen, peuters en kleuters De leskisten worden gebracht en gehaald.

MUZIEK EN BEWEGING TIJDENS DE SEIZOENEN

MUZIEK

In het herfstbos Alle materialen uit het bos worden ingezet om de kinderen samen muziek te laten maken. Ritselen met blaadjes, trommelen met takken, ritmes tikken met kastanjes en dan... ontstaat een echt bosorkest.

Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw Datum | In overleg Duur | 45 minuten Plaats | Op school Kosten | € 45,-Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 8643

Winterkou De winter wordt in deze les in muziek en beweging gevat: de kinderen bibberen van de denkbeeldige kou en dansen daarna om het weer warm te krijgen. Ze dwarrelen als sneeuwvlokjes en natuurlijk worden er ook liedjes die met het seizoen te maken hebben gezongen en wordt er muziek gemaakt met passende instrumentjes. Lentefeest Bij het thema lente gaan de kinderen naar een denkbeeldige kinderboerderij en leven zich in in de geluiden en beweging van jonge dieren. Maar natuurlijk komt ook de rest van de natuur aan de beurt: wat gebeurt er bijvoorbeeld als een bloemzaadje op de muziek uitgroeit tot een prachtige bloem? Zomerzon Met leuke liedjes doen de kinderen net alsof ze zwemmen in de zee, drijven op de golven en prachtige zandkastelen maken. Het geluid van een zomerse bui doen ze na met ritmestokken of schudkokers en de zon wordt nagebootst met vrolijke belletjes. Tot slot leren ze zelf ook leuke liedjes voor in bad en in de tuin. Doelgroep: peuters en groep 1-2

MUZIEKINSTRUMENTJES MAKEN EN BESPELEN Wat is er nou leuker dan muziek maken op een zelf gemaakt instrument? Tijdens deze lessen gaan de kinderen op die manier op muzikale ontdekkingstocht. De deelnemende school krijgt enkele weken voor de workshop informatie toegestuurd over het maken van verschillende muziekinstrumenten.

MUZIEK

Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw Datum | In overleg Duur | 45 minuten Plaats | Op school Kosten | € 45,-Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 8663

workshops

115


Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw Datum | In overleg Duur | 45 minuten Plaats | in bos of park, of op school Kosten | € 45,-Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 9569

MUZIKALE HERFSTWANDELING

MUZIEK

Tijdens deze wandeling komen de kinderen liedkaarten tegen met een bijbehorende opdracht. Ze zingen onder gitaarbegeleiding een herfstliedje, ze gebruiken de materialen die ze vinden om muziek te maken en de geluiden van regen en wind te imiteren en natuurlijk ontbreekt kabouter Spillebeen niet, zittend op zijn rood met wit gestipte paddenstoel. Ook speelt de docent in op datgene wat zich tijdens de wandeling aandient: een eekhoorntje dat de boom in roetsjt, fladderende duiven of een kloppende specht, een holle boom, eikels en kastanjes op het zachte mos en duizenden dwarrelende blaadjes. Er is ruimte voor verwondering en fantasie en dat alles in een muzikale omlijsting. Herfst, het is herfst in het bos! Bij goed weer vindt deze activiteit plaats in het bos of in het park en bij slecht weer spelen we dat we in de natuur zijn.

Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw Datum | In overleg Duur | 45 minuten Plaats | Op school Kosten | € 45,-Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 8673

PRENTENBOEKEN ‘OP MAAT’

MUZIEK

Prentenboeken vormen een prima uitgangspunt voor muzikale activiteiten voor de jongste leerlingen zoals liedjes, spreekteksten en bewegingsopdrachten. De volgende titels hebben ons geïnspireerd tot het ontwikkelen van speelse muziekworkshops: • De kleine walvis door Benji Davies • We hebben er een geitje bij! van Marjet Huiberts en Iris Deppe • Wij gaan op berenjacht van Helen Oxenbury en Michael Rosen • Krrrr...okodil van Catherine Rayner • Nog 100 nachtjes slapen van Milja Praagman • Mama kwijt van Chris Haughton • Fiet wil rennen van Bibi Dumon Tak en Noëlle Smit • Wiebelbillenboogie van Guido van Genechten • Anton kan toveren van Ole Könnecke • Kleine muis zoekt een huis van Petr Horácek • Ik wil de maan van Jonathan Emmett • De mooiste vis van de zee van Marcus Pfister • Kleine kangoeroe van Guido van Genechten • Dat ben jij, Kiki! van Amy Hest Een ruime keus. Voor een optimale beleving wordt u gevraagd het boek van tevoren voor te lezen. Er kan natuurlijk ook een muziekworkshop ontwikkeld worden, geïnspireerd op een boek dat leeft in de groep. In verband met de voorbereidingstijd verzoeken wij u dit ruim van tevoren aan te vragen. Ook een combinatie van muziek en/of dans en/of drama behoort tot de mogelijkheden. Doelgroep: groep 1-2

Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw Datum | In overleg Duur | 30 minuten Langere tijden in overleg Plaats | Op school Kosten | € 50,-- voor volgende workshops op dezelfde dag geldt het tarief van € 40,-- per workshop Aanbieder | Esde Bestelcode | 8895

RITMES LEREN VIA APPELS EN PEREN 1, 2, 3, 4

MUZIEK

Ritmes leren zonder notenschrift Na de gezamenlijke warming-up met bewegen gaat de klas samen de ritmes spelen. Ook de slagwerkprofessor komt langs met...? Ja, dat blijft een verrassing! Maximaal aantal leerlingen: een klas per docent. Graag bij aankomst een aantal leerlingen om de instrumenten mee uit te laden. Voor iedere leerling is er een stoel aanwezig. De stoelen staan samen in een halve cirkel. Leerkracht aanwezig voor assistentie, uitdelen instrumenten e.d. In de regel arriveert de docent een uur voor aanvang om alles rustig te kunnen opbouwen.

116 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2017 | 2018


SINT GAAT OP GYM

MUZIEK

Sint verveelt zich in het zomerse Spanje. Het duurt nog drieënnegentig nachtjes voordat hij naar Nederland gaat. Piet vindt dat hij ‘ergens op moet’. Sint moet een heleboel sporten uitproberen om iets te kiezen. Dit grappige prentenboek van Bette Westera vormt de basis voor een energieke kleuterworkshop vol zang, muziek en beweging.

HERFSTMUZIEK

MUZIEK

Bewegen als dwarrelende blaadjes en kriebelende spinnetjes in het bos op zelfgemaakte ‘herfststormmuziek’, spinnenmuziek maken, een web weven en een herfstliedje zingen en nog veel meer muziek en bewegingsplezier tijdens de herfst! Deze workshop is geschikt voor groep 1-4 en wordt aangepast aan de leeftijdsgroep. Op verzoek kan ook een prentenboek als uitgangspunt gekozen worden.

HUIS-, TUIN- EN KEUKENMUZIEK

MUZIEK

In deze workshop verheffen we huis-, tuin- en keukengerei tot ‘klink-klare’ muziekinstrumenten. Ritme kun je op allerlei manieren laten horen: het zit in de taal, je kunt het klappen of spelen op muziekinstrumenten. Maar ook met minder voor de hand liggende voorwerpen kun je fantastisch leuke ritmes en muziek maken. Ontdek zelf de vele verrassende mogelijkheden. Doelgroep: groep 3 t/m 6

MUZIEK IN DE GROENTETUIN

MUZIEK

Wist je dat je muziek kunt maken met groente en dat je er een heel leuk liedje bij kunt zingen? En dat je kunt bewegen als een wortel, een boon of een aardappel en dat er ook kriebelbeestjes tussen al die verschillende groenten kruipen? Ervaar dit alles tijdens deze energieke workshop muziek en beweging. Deze workshop is geschikt voor groep 1-4 en wordt aangepast aan de leeftijdsgroep.

ZINGEN MET KERSTMIS

MUZIEK

Wil je gezellige liedjes zingen onder de kerstboom begeleid op de accordeon en ukelele? Nieuwe liedjes of traditionele liedjes? Liedjes over de kerstman, het kerstverhaal of de kerstboom? In overleg is alles mogelijk. We gaan niet alleen zingen, maar ook sfeervolle muziek maken op allerlei instrumenten en dansen. Een prentenboek of kerstverhaal als uitgangspunt behoort ook tot de mogelijkheden. Deze workshop is geschikt voor groep 1-4 en wordt aangepast aan de leeftijdsgroep.

DUMMIE DE MUMMIE EN DE DRUMS VAN MASSOEBA

MUZIEK

In deze workshop ga je, net als Dummie de Mummie, met de hele klas zingen en muziek maken. Je leert een echt Afrikaans lied en gaat dat begeleiden op djembés en ‘gherriedingen’. Maashi, wat een feest! Doelgroep: groep 5 en 6

Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw Datum | In overleg Duur | 45 minuten Plaats | Op school Kosten | € 45,-- per groep Aanbieder | Lekker zingen producties Bestelcode | 9449

Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw, Middenbouw Datum | In overleg Duur | 45 minuten per groep Plaats | Op school Kosten | € 45,-- per workshop Aanbieder | Lekker zingen producties Bestelcode | 9489

Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw, Middenbouw Datum | In overleg Duur | groep 3 en 4: 45 minuten, groep 5 en 6: 1 uur Plaats | Op school of bij Factorium Kosten | Groep 3 en 4: eerste workshop € 85,--, elke volgende workshop (bij meerdere groepen): € 45,--. Groep 5 en 6: eerste workshop € 100,--, elke volgende workshop (bij meerdere groepen) € 60,-Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 8741

Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw, Middenbouw Datum | In overleg Duur | 45 minuten per groep Plaats | Op school Kosten | € 45,-- per groep Aanbieder | Lekker zingen producties Bestelcode | 9171

Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw, Middenbouw Datum | In overleg Duur | 45 minuten per groep Plaats | Op school Kosten | € 45,-- per workshop Aanbieder | Lekker zingen producties Bestelcode | 9491

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur Plaats | Op school of bij Factorium Kosten | Op school: € 100,-- voor de eerste workshop, € 60,-- voor elke volgende (bij meerdere groepen). Bij Factorium: € 60,-Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 9527

workshops

117


Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur Plaats | Op school of bij Factorium Kosten | € 60,-Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 8701

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur Plaats | Op school of bij Factorium Kosten | Op school: € 100,-- voor het eerste uur, € 60,-- voor elk volgend uur (bij meerdere groepen). Bij Factorium: € 60,-- per uur Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 8771 Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | In overleg 45 min. tot 1 uur Plaats | Op school of bij Factorium Kosten | Op school: € 85,-- / € 100,-- voor de eerste workshop van 45 min / 1 uur, € 45,-- / € 60,-- voor elke volgende workshop / bij Factorium: € 45,-- / € 60,-- voor de eerste en elke volgende workshop Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 8723

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur Plaats | Op school Kosten | € 75,-- voor volgende workshops op dezelfde dag geldt het tarief van € 60,-- per workshop Aanbieder | Esde Bestelcode | 8897

BOOMWHACKERS, EEN KENNISMAKING MUZIEK Boomwhackers zijn felgekleurde, lichtgewicht plastic buizen. Elke kleur staat voor een andere toon. De lengte van de buis bepaalt de toonhoogte. Boomwhackers zijn eenvoudig en door iedereen te bespelen. Muziek maken met boomwhackers doe je door ermee tegen een andere boomwhacker, tegen het lichaam, op de grond, of tegen een willekeurig voorwerp te slaan. Met deze kleurrijke buizen valt heel wat te beleven. In deze kennismakingsworkshop krijgen de leerlingen ieder één of twee boomwhackers. Alleen, met z’n tweeën, of met de hele klas maken de leerlingen kennis met diverse ritmes en worden melodieën ontdekt. Het samen muziek maken staat in deze workshop centraal. Doelgroep: groep 3 t/m 8

CABOOM!

MUZIEK

In deze workshop zorgen de cajons voor het ritme en de gekleurde boomwhackers voor de melodie. Er wordt een muziekstuk gemaakt waarvan sommige delen door de leerlingen zelf bedacht zijn.

DJEMBé

MUZIEK

De djembé is een trommel uit West Afrika, die met de blote hand wordt bespeeld. Het accent in de workshop ligt op het samen muziek maken. Je zult er versteld van staan, hoe snel je samen een compleet muziekstuk speelt. Groepsgrootte: maximaal 15 leerlingen

DRUM / NASTICS

MUZIEK

Gymmen en drummen tegelijk In deze workshop ligt de aandacht op het bewegen en bespelen van trommels. Het is bedoeld als een trommel-gymnastiekles waarbij je via de herhalende ritmes en beweging naar de trommels toe, bij jezelf de collectieve energie van het samenspelen op slaginstrumenten ervaart en het plezier beleefd van samenspelen. Maximaal aantal leerlingen: een klas per docent. Graag bij aankomst een aantal leerlingen om de instrumenten mee uit te laden. Voor iedere leerling is er een stoel aanwezig. De stoelen staan samen in een halve cirkel. Leerkracht aanwezig voor assistentie, uitdelen instrumenten e.d. In de regel arriveert de docent een uur voor aanvang om alles rustig te kunnen opbouwen.

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 30 minuten Plaats | In nabijgelegen kerk Kosten | € 30,-- per groep Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 9553

HET KERKORGEL

MUZIEK

Als de leerlingen in de kerk plaats hebben genomen, vult de orgelmuziek de hele ruimte. Een overweldigend geluid. De organist laat zien hoe dit tot stand komt. Hij legt de werking van het orgel uit en laat de grote verscheidenheid aan klanken horen. Vervolgens nemen de leerlingen zelf plaats achter dit imponerende instrument, om het ook eens te bespelen. En dan blijkt er onder de leerlingen heel wat verborgen talent te zitten. Tijdens deze excursie trekt de organist figuurlijk én letterlijk alle registers open. Voor de leerlingen een onvergetelijke ervaring.

118 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2017 | 2018


HET SLAGWERKORKEST

MUZIEK

Samen muziek maken onder leiding van een dirigent slagwerk Als je in een groot orkest speelt, speel je in secties van instrumentgroepen o.l.v. een dirigent. Het slagwerkorkest is ook een orkest. Het heeft alleen maar slagwerkinstrumenten tot zijn beschikking. In deze workshop leren de kinderen samen te werken onder leiding van de dirigent met hun verschillende secties. Maximaal aantal leerlingen:een klas per docent. Graag bij aankomst een aantal leerlingen om de instrumenten mee uit te laden. Voor iedere leerling is er een stoel aanwezig. De stoelen staan samen in een halve cirkel. Leerkracht aanwezig voor assistentie, uitdelen instrumenten. In de regel arriveert de docent een uur voor aanvang om alles rustig te kunnen opbouwen.

HIPHOP FACTORY - RAP

MUZIEK

Rap is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Tijdens de workshop krijgen de leerlingen uitleg over de ontstaansgeschiedenis van rap. Daarna gaan de leerlingen, begeleid door de rapper / docent, hun eigen rap schrijven. Rap is een leuke manier om leerlingen bezig te laten zijn met taal en literatuur. Er zijn diverse mogelijkheden, die we graag met u bespreken.

KENNISMAKEN MET WERELDMUZIEK

MUZIEK

Muziek is een wereldtaal. Toch heeft elke cultuur zijn eigen muziek en klanken. Hoe komt dit? Leerlingen maken kennis met verschillende culturen, hun muziekinstrumenten en muziek, door te luisteren en zelf muziek te maken. Opzet lessen: Per les wordt een muziekcultuur behandeld. Hierbij wordt kennis overgedragen, leren leerlingen luisteren naar de muzikale kenmerken van een muzieksoort en ervaren ze hoe de muziek klinkt door deze zelf te zingen en te spelen. Er zijn lessen mogelijk over muziek uit: Nederland, Frankrijk, Spanje, Keltische muziek, Oost-Europa (Klezmer muziek), India, Afrika en Amerika. Lessen zijn apart of in clusters af te nemen. Doelgroep: groep 6,7 en 8 Materialen: n.t.b. (afhankelijk van keuze land)

PL@Y THAT FUNKY MUSIC

MUZIEK

Zonder kennis van het notenschrift een (funky) ritme leren spelen Na de gezamenlijke warming-up wordt de klas in groepen verdeeld die samen de ritmes gaan spelen. Iedere leerling leert de verschillende partijen op de verschillende slaginstrumenten, die samen een ritme vormen. Denk daarbij aan het Popritme, Funkritme, House e.a. Maximaal aantal leerlingen: een klas per docent. Graag bij aankomst een aantal leerlingen om de instrumenten mee uit te laden. Voor iedere leerling is er een stoel aanwezig. De stoelen staan samen in een halve cirkel staan. Leerkracht aanwezig voor assistentie, uitdelen instrumenten e.d.

RITMES LEREN VIA APPELS EN PEREN

MUZIEK

Ritmes leren zonder notenschrift Na de gezamenlijke warming-up wordt de klas in groepen verdeeld die samen de ritmes gaan spelen. Iedere leerling leert de verschillende partijen op de verschillende slaginstrumenten die samen een ritme vormen. Denk daarbij aan het Popritme, Wereldmuziekritme, Sambaritme e.a. Maximaal aantal leerlingen: een klas per docent. Graag bij aankomst een aantal leerlingen om de instrumenten mee uit te laden. Voor iedere leerling is er een stoel aanwezig. De stoelen staan in een halve cirkel. Leerkracht aanwezig voor assistentie, uitdelen instrumenten e.d. In de regel arriveert de docent een uur voor aanvang om alles rustig te kunnen opbouwen.

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur Plaats | Op school Kosten | € 75,-- voor volgende workshops op dezelfde dag geldt het tarief van € 60,-- per workshop Aanbieder | Esde Bestelcode | 8907

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur Losse workshops en trajecten mogelijk Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur Aanbieder | Hiphopfactory Bestelcode | 9757

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 60 minuten per les. Aantal lessen in overleg Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per les. € 40,-- extra indien gebruik wordt gemaakt van instrumentarium van Factorium Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 9577

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur Plaats | Op school Kosten | € 75,-- voor volgende workshops op dezelfde dag geldt het tarief van € 60,-- per workshop Aanbieder | Esde Bestelcode | 8875

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur Plaats | Op school Kosten | € 75,-- voor volgende workshops op dezelfde dag geldt het tarief van € 60,-- per workshop Aanbieder | Esde Bestelcode | 8889

workshops

119


Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur Plaats | Op school Kosten | € 75,-- voor volgende workshops op dezelfde dag geldt het tarief van € 60,-- per workshop Aanbieder | Esde Bestelcode | 8891

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw, Docenten Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten 90 tot 120 wordt geadviseerd Plaats | Op school Kosten | € 50,-- per uur. Het starttarief is gebaseerd op de nevenwerking van de audio en de reistijd. Aanbieder | Thomas van Vliet Expressie Bestelcode | 9761

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | In overleg 45 min of 1 uur Plaats | Op school of bij Factorium Kosten | Op school: € 85,-- / € 100,-- voor de eerste workshop van 45 min / 1 uur, € 45,-- / € 60,-- voor elke volgende workshop / bij Factorium: € 45,-- / € 60,-- voor de eerste en elke volgende workshop Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 8703

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | In overleg 45 minuten of 1 uur Plaats | Op school of bij Factorium Kosten | Op school € 85,-- / € 100,-- voor de eerste workshop van 45 min. / 1 uur, € 45,-- / € 60,-- voor elke volgende workshop. Bij Factorium: € 45,-- / € 60,-- voor de eerste en elke volgende workshop Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 8707

RITMES LEREN VIA APPELS EN PEREN GOES AMERICA

MUZIEK

Marchingband drumming zonder notenschrift Na de gezamenlijke warming-up wordt de klas in groepen verdeeld die samen de ritmes gaan spelen. Iedere leerling leert de verschillende partijen op de verschillende slaginstrumenten die samen een ritme vormen. Denk daarbij aan het Popritme, Wereldmuziekritme Sambaritme e.a. Maximaal aantal leerlingen: een klas per docent. Graag bij aankomst een aantal leerlingen om de instrumenten mee uit te laden. Voor iedere leerling is er een stoel aanwezig. De stoelen staan samen in een halve cirkel. Leerkracht aanwezig voor assistentie, uitdelen instrumenten e.d. In de regel arriveert de docent een uur voor aanvang om alles rustig te kunnen opbouwen.

RAPWORKSHOP - NEEM JE EIGEN RAPNUMMER OP

MUZIEK

De hele klas leert rappen. We beginnen met een spetterend optreden in de klas door de docent zelf, uitleg over het ontstaan van hip-hop en natuurlijk lekker mee bouncen op swingende muziek. Helemaal van deze tijd dus. De workshops worden met veel humor gebracht en de boodschap is luid en duidelijk: iedereen kan rappen. Er wordt een gezamenlijk onderwerp gekozen en de klas gaat onder begeleiding aan de slag om zelf een echt rap nummer te maken. Als er genoeg is geoefend is wordt dit nummer opgenomen, als een echte mp3! De klas maakt dus hun eigen rap nummer, het eindresultaat is altijd tastbaar en zal aan het eind van de workshops klassikaal ten gehore worden gebracht.

BRAZILIAANSE PERCUSSIE

MUZIEK

De leerlingen ervaren, door het zelf spelen op typisch Braziliaanse percussieinstrumenten, de feestelijke, opzwepende muziek uit Brazilië. Ze maken zich enkele Braziliaanse ritmes eigen, die elkaar aanvullen tot één geheel. Een spetterende workshop die de leerlingen niet snel zullen vergeten. Groepsgrootte: maximaal 15 leerlingen per groep

CAJON

MUZIEK

De cajon (Spaans woord voor kist) komt oorspronkelijk uit Peru, waar dit instrument veel wordt gebruikt als begeleidingsinstrument bij het dansen. Tegenwoordig wordt de cajon ook veel in de popmuziek gebruikt. De cajon heeft aan één kant een ronde opening en aan één kant een dunne, houten slagplaat. Achter deze slagplaat zijn verschillende metalen onderdelen gemonteerd, zoals snaren en belletjes, waardoor het instrument klinkt als een drumstel. De bespeler zit óp de cajon. In deze workshop beginnen we met een aantal basisslagen. Vervolgens wordt een (pop-)ritme aangeleerd, dat uit verschillende partijen bestaat, die tegelijk worden gespeeld. Goed naar elkaar luisteren en samenwerken zijn hiervoor belangrijk. Daarnaast is er ruimte voor experimenteren en improviseren, zodat de leerlingen de mogelijkheden ontdekken van dit voor velen onbekende instrument. Groepsgrootte: maximaal 15 leerlingen per groep

120 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2017 | 2018


DE WERELD VAN ELEKTRONISCHE MUZIEK

MUZIEK

De wereld van elektronische muziek. Gegeven door Kaj Tyszka en Michiel Steennis van Studio Waveworks. Doel: Muziekeducatie over het maken van muziek op een elektronische manier. Wat nemen wij zelf mee? 1 Computer met muziekprogramma / 1 Drumcomputer / 1 Synthesizer 1 Externe Geluidskaart / 1 Mengpaneel / 1 midi-controller / 2 Studio Speakers 1 Microfoon / 1 koptelefoon / Een goed humeur! Wat hebben wij nodig? Schoolbord, Wifi / Internet

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur minimale afname, ook dagprogramma’s mogelijk Plaats | Op school Kosten | € 90,-- € 45,-- per docent per uur Aanbieder | Studio Waveworks Bestelcode | 10185

Kennen jullie Martin Garrix of Armin van Buuren? Wat voor een muziek draaien en maken deze DJ’s en elektronische muziekbands zoals Daft Punk? Wat is dance muziek eigenlijk, en waar komt de naam elektronische muziek dan vandaan? Ongetwijfeld kennen jullie ook Justin Bieber, Drake en Ariana Grande; allemaal grote sterren in de popmuziek. Zang, dans, schermen & lasers… Maar zien jullie een band bij deze artiesten? En als ze geen band nodig hebben, waar wordt die muziek dan vandaan gehaald? In onze workshop gaan we een kijkje nemen in de keuken van elektronische muziekproductie; een manier die veel gebruikt word bij de muziek die we tegenwoordig op de radio, internet en televisie voorbij horen komen. Welke instrumenten kom je allemaal tegen in een band en hoe kunnen we een band met een computer vergelijken? Hoe kan je met een computer muziek maken? Wat zijn elektronische muziekinstrumenten? Hoe nemen we zang en/of rap op in de computer om het vervolgens tot een compleet nummer te kunnen maken? Tijdens onze interactieve workshop stappen wij samen in de huid van de producer en gaan we op ontdekkingsreis om antwoord te vinden op al deze vragen. Onder begeleiding maken jullie een lekkere beat, gaan we geluiden opnemen en vette melodieën en bassen uit synthesizers halen. Ook is er (in overleg) ruimte om zang en- of rap op te nemen en het is natuurlijk erg leuk om dat bijvoorbeeld met een actueel thema te combineren. Alle gemaakte beats, melodieën en opgenomen zang en/of rap worden tijdens deze workshop gecomponeerd tot een korte song. Na wat nabewerking blijkt misschien wel dat het nieuwe grote volgende talent is opgestaan!

DRUM ND BASE

MUZIEK

Drummen op de hits van deze tijd met basgitaar en slagwerk Via meespelen met een midifile, waarop een hit van deze tijd staat met basgitaar en slagwerk, gaan we kijken hoe we er een eigen slagwerkpartij kunnen aan toevoegen zonder verlies van de originele groove. Maximaal aantal leerlingen: een klas per docent. Graag bij aankomst een aantal leerlingen om de instrumenten mee uit te laden. Voor iedere leerling is er een stoel aanwezig. De stoelen staan samen in een halve cirkel. Leerkracht aanwezig voor assistentie, uitdelen instrumenten e.d. In de regel arriveert de docent een uur voor aanvang om alles rustig te kunnen opbouwen.

Componeren in de klas

MUZIEK

Drummen op de hits van deze tijd met basgitaar en slagwerk In de workshop Componeren in de klas maken leerlingen samen met een musicus van philharmonie zuidnederland een klankstuk op basis van een verhaal of een thema. Via muzikale oefeningen onderzoeken ze de klankkleuren van instrumenten die de musicus of zijzelf hebben meegebracht. Soms kun je een instrument heel anders laten klinken dan je op de muziekles leert. De workshopleider zorgt ervoor dat uit alle goede ideeën van de leerlingen een samenhangend klankstuk ontstaat. Hierbij is samenwerking essentieel. Leerlingen leren tijdens de workshops spelenderwijs hoe dat in een orkest gaat. Tot slot presenteren de leerlingen de eigengemaakte compositie. Ze ondervinden daarbij dat het hun gezamenlijke verantwoordelijkheid is om de compositie goed uit te voeren. Componeren in de klas biedt ruimte voor maatwerk, passend bij een thema van de school. Het doet een beroep op het creatief vermogen en sluit aan bij de 21ste-eeuwse vaardigheden. De workshops zijn eventueel te combineren met een bezoek aan de muzikale voorstelling De Liefhebber of HeartBeat. Dan kijk en luister je met andere ogen en oren naar het orkest.

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur Plaats | Op school Kosten | € 75,-- voor volgende workshops op dezelfde dag geldt het tarief van € 60,-- per workshop Aanbieder | Esde Bestelcode | 8873

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 180 minuten Plaats | Op school Kosten | € 6,25 Aanbieder | philharmonie zuidnederland Bestelcode | 10571

workshops

121


Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur Plaats | Op school Kosten | € 75,-- voor volgende workshops op dezelfde dag geldt het tarief van € 60,-- per workshop Aanbieder | Esde Bestelcode | 8909

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 50 minuten minimaal 50 minuten en maximaal 90 minuten Plaats | Op school / voor de school Kosten | Vanaf € 400,-Aanbieder | Elektruck Bestelcode | 9159

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur en 8 minuten Plaats | Op school Kosten | € 90,-- voor volgende workshops op dezelfde dag geldt het tarief van € 80,- per workshop Aanbieder | Esde Bestelcode | 9723

HET LEVENDE DRUMSTEL

MUZIEK

Bespeel het grootste drumstel waar je zelf onderdeel van uitmaakt Ooit wel eens meerdere hihats, bassdrums, floortommen en snaredrums bij elkaar gezien? In deze workshop gaan we dit drumstel formeren en een popritme leren spelen via appels en peren! Maximaal aantal leerlingen: een klas per docent. Graag bij aankomst een aantal leerlingen om de instrumenten mee uit te laden. Voor iedere leerling is er een stoel aanwezig. De stoelen staan samen in een halve cirkel. Leerkracht aanwezig voor assistentie, uitdelen instrumenten. In de regel arriveert de docent een uur voor aanvang om alles rustig te kunnen opbouwen.

MAAK JE EIGEN RINGTONE IN DE ELEKTRUCK

MUZIEK

Iedereen heeft tegenwoordig een telefoon. Maar al die saaie en vaak dezelfde ringtones zijn natuurlijk maar suf. In de Elektruck maak je je eigen ringtone. Zo heb je een super originele ringtone die niemand anders heeft, die je meteen herkent en die helemaal bij jou past. Het zou natuurlijk ook je geluid kunnen zijn wat je als wekker gebruikt of voor als een speciaal persoon je belt... In de Elektruck (een oude stadsbus die naar de school toe komt rijden) leer je hoe je dit zelf kunt doen. Je leert hoe je je eigen stem opneemt en deze mixt met bestaande samples, delen van muziekjes die je leuk vindt en hoe je dit alles kunt bewerken met effecten en dergelijke. Aan een ringtone zitten geen eisen, behalve dat hij niet te lang moet duren, dus alles kan, alles mag en niets is te gek. Door de goede introductie en begeleiding zijn de deelnemers binnen 10 minuten zelf aan hun eigen ringtone aan het werk. De workshop sluit af met het gezamenlijk luisteren van deze resultaten, die na de workshop ook op onze website te downloaden zijn. Zodoende kunnen ze ook daadwerkelijk als ringtone gebruikt worden.

MAESTRO! MUZIEK

MUZIEK

Samen muziek maken onder leiding van een dirigent. Als je in een groot orkest speelt, speel je in secties van instrumentgroepen o.l.v. een dirigent. Maestro! Muziek is ook een orkest met slagwerk en andere instrumenten. In deze workshop leren de kinderen samen te werken onder leiding van de dirigent met hun verschillende instrumenten die ze al zelf kunnen spelen. Voor de rest van de klas die geen instrument kan bespelen zijn er slagwerkinstrumenten om op te spelen. Maximaal aantal leerlingen: een klas per docent. Graag bij aankomst een aantal leerlingen om de instrumenten mee uit te laden. Voor iedere leerling is er een stoel aanwezig. De stoelen staan samen in een halve cirkel. Leerkracht aanwezig voor assistentie, uitdelen instrumenten. In de regel arriveert de docent een uur voor aanvang om alles rustig te kunnen opbouwen. De school inventariseert voor dat de workshop plaatsvindt welke instrumenten de leerlingen zelf bespelen en draagt zorg voor de aanwezigheid van de instrumenten op de dag zelf. De workshopleider neemt de slaginstrumenten waarop de rest van de groep speelt mee. De bladmuziek wordt een maand voor de uiteindelijke dag waarop de workshop(s) plaatsvindt ge-emaild naar de contactpersoon van de school.

122 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2017 | 2018


RAPPENDE RITMES

MUZIEK

Schrijf een rap en leer het ritme al spelenderwijs De leerlingen leren het ritme van de Rap spelen. Voorafgaand aan de les hebben ze via de bijbehorende lesbrief gezamenlijk de tekst van de rap gemaakt. Iedere leerling leert ook hier weer de verschillende partijen op de verschillende slaginstrumenten die samen het ritme vormen. Maximaal aantal leerlingen: een klas per docent. Graag bij aankomst een aantal leerlingen om de instrumenten mee uit te laden. Voor iedere leerling is er een stoel aanwezig. De stoelen staan samen in een halve cirkel. Leerkracht aanwezig voor assistentie, uitdelen instrumenten e.d. In de regel arriveert de docent een uur voor aanvang om alles rustig te kunnen opbouwen.

RAPWORKSHOPS

MUZIEK

Rap is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Tijdens de workshop(s) krijgen de leerlingen uitleg over de ontstaansgeschiedenis van rap. Daarna gaan de leerlingen, begeleid door de rapper / docent, hun eigen rap schrijven. Er zijn diverse mogelijkheden: • een ‘losse’ kennismakingsworkshop van 1 uur; • workshop van 1,5 uur, waarin klassikaal een rap wordt voorbereid voor een presentatie of opname; • workshop van 2 x 1 uur, waarin de leerlingen individueel of in groepjes een rap schrijven, met als afsluiting een presentatie of opname.

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur Plaats | Op school Kosten | € 75,-- voor volgende workshops op dezelfde dag geldt het tarief van € 60,-- per workshop Aanbieder | Esde Bestelcode | 8911

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur vanaf 1 uur Plaats | Op school of bij Factorium Kosten | € 60,-- per uur Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 8675

Een gezamenlijk project van Factorium en de Hiphop Factory.

RE-MIXEN IN DE ELEKTRUCK

MUZIEK

Ervaar en leer hoe echte DJ’s en producers muziek maken in hun muziek studio! Ga zelf aan de slag met bekende en minder bekende muziek. Knip de ‘beat’ uit het ene lied. Zing zelf het refrein van een ander lied in en mix deze vervolgens samen. Gebruik het midi-keyboard om zelf elk denkbare instrument in te spelen en direct in je nummer op te nemen. Alles wat in een professionele studio aanwezig is heb je in de Elektruck ook tot je beschikking. Een midi-keyboard, Een microfoon, instrument loops, losse samples, complete nummers.

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 50 minuten Tijdsduur is gemakkelijk aan te passen aan de wens van de aanvrager; variërend van 50 tot 100 minuten Plaats | Op school / voor de school Kosten | Vanaf € 400,-Aanbieder | Elektruck Bestelcode | 9153

Door de duidelijke introductie en begeleiding ben je binnen 10 minuten zelf aan het mixen. De resultaten worden aan het eind van de workshop gezamenlijk beluisterd en kunnen naderhand gedownload worden op onze website.

RONDLEIDING 013

MUZIEK

Een kijkje in de wereld van 013, zowel voor als achter de schermen: het is mogelijk om met de klas (of klassen) 013 Poppodium te bezoeken. Een rondleiding maakt altijd onderdeel uit van uw bezoek, maar is eventueel modulair aan te vullen met andere onderdelen of werkopdrachten.

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur - Maximaal aantal deelnemers: 20 personen Plaats | 013 Poppodium Tilburg Kosten | € 57,-Aanbieder | Poppodium 013 Bestelcode | 8817

De leerlingen komen langs beide zalen, staan als artiest op het podium, maar ook achter het podium en bezoeken kantoren, de keuken en de kleedkamers. Je kunt zelf kiezen of je rondgeleid wil worden door een ervaren externe deskundige, een medewerker van 013 (marketing / programma) of door een muzikant / afstuderend student aan de Rockacademie. Tijdens deze rondleiding krijg je nodige info m.b.t. de bedrijfsvoering van 013, wetenswaardigheden uit de historie en leer je wat er allemaal bij komt kijken om een paar honderd optredens per jaar te organiseren.

workshops

123


Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur Plaats | Op school Kosten | € 75,-- voor volgende workshops op dezelfde dag geldt het tarief van € 60,-- per workshop Aanbieder | Esde Bestelcode | 8905

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten Plaats | Op school, in eigen lokaal Kosten | € 90,-- , € 40,-- extra indien gebruik wordt gemaakt van instrumentarium van Factorium Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 10161

SPEL(EN SPELEN)

MUZIEK

Behendig zijn voor een ritmisch spelfestijn De leerlingen worden uitgedaagd om in competitie via appels en peren (via het welbekende fruitsysteem) hun eigen ritmische drumopstelling te laten horen. Maximaal aantal leerlingen: een klas per docent. Graag bij aankomst een aantal leerlingen om de instrumenten mee uit te laden. Voor iedere leerling is er een stoel aanwezig. De stoelen staan samen in een halve cirkel. Leerkracht aanwezig voor assistentie, uitdelen instrumenten e.d. In de regel arriveert de docent een uur voor aanvang om alles rustig te kunnen opbouwen.

VAN STOMME FILM NAAR SPANNENDE GELUIDSFILM

MUZIEK

Tijdens deze workshop wordt een beroep gedaan op bijna alle 21ste eeuwse vaardigheden. In anderhalf uur voorzien de kinderen een cartoon van een geluidstrack. Zowel de stemmen als geluidseffecten en muziek worden samen bedacht en opgenomen. Alle kinderen van de groep zullen intensief samenwerken en creatief bezig zijn om zo tot een mooi resultaat te komen. Doelgroep: groep 6, 7 en 8 Aantal deelnemers: hele klas, te verdelen in 2 groepen

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur Plaats | Op school. Graag op de begane grond en bedenk dat slagwerk niet geluidloos is Kosten | € 75,-- voor volgende workshops op dezelfde dag geldt het tarief van € 60,-- per workshop Aanbieder | Esde Bestelcode | 8887

WOODY BOOMWHACKER

MUZIEK

Buizen met toonhoogte vormen d.m.v. samenwerking een melodie ondersteund door ritme Als aanvulling op de ritme workshop ‘ritmes leren via appels en peren’ heeft Esdé een ritmeworkshop ontwikkeld waarbij boomwhackers worden gebruikt naast de al reeds bekende ritme slaginstrumenten. Boomwhackers zijn buizen waarbij je in samenwerking met elkaar melodieën van bekende liedjes kunt spelen. Maximaal aantal leerlingen: een klas per docent. Graag bij aankomst een aantal leerlingen om de instrumenten mee uit te laden. Voor iedere leerling moet er een stoel aanwezig zijn. De stoelen staan in een halve cirkel. Leerkracht aanwezig voor assistentie, uitdelen instrumenten. In de regel arriveert de docent een uur voor aanvang om alles rustig te kunnen opbouwen. Ter voorbereiding op de workshop krijgt de leerkracht een lesbrief opgestuurd met uitleg van het systeem waar we mee gaan werken.

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur Plaats | Op school of bij Factorium Kosten | € 60,-Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 8777

YOUR OWN VOICE!

MUZIEK

Zingen is populairder dan ooit. Dat bewijzen de veelbekeken tv-programma’s, waarin gezocht wordt naar nieuw zangtalent. Zingen is gezond, zo is uit onderzoek gebleken. Het is goed voor je longen, je hart en je humeur. Het helpt tegen stress en verhoogt de weerstand. Samen zingen bevordert de sociaal-emotionele ontwikkeling, leert de kinderen samen te werken en te luisteren naar elkaar. Maar bovenal is zingen, samen met anderen, ontzettend leuk om te doen. Doe daarom mee aan deze zangworkshop en zing, samen met je klasgenoten, de (pop-)sterren van de hemel. Zingen - gewoon doen.

124 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2017 | 2018


MUZIEK EN GELUID

MUZIEK

Maatwerk werkt: voor leerlingen én leraren. Vind jij dat ook? Dan moeten we echt eens praten! Samen bedenken we iets dat werkt. Een workshop of project dat past. Maatwerk dus. Een plan dat geknipt is voor Muziek en Geluid. Dat verbindt, verrast en verrijkt. Dat is de kunst. Onze kunst. Benieuwd naar voorbeelden uit de praktijk? Neem een kijkje op www.snens.nl en maak, onder andere, kennis met ‘MuziekMakers’, een hoorspel, gitaarles en Body Percussion.

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | 1 uur minuten minimaal: tijd in overleg Plaats | Op school Kosten | € 62,50 per uur inclusief btw, exclusief reisen materiaalkosten Aanbieder | SNENS Bestelcode | 9071

natuur- en milieueducatie

INFORMATIE OVER DE BIJ

NATUUR- EN MILIEUEDUCATIE

Informatiebijeenkomsten voor de groepen 1 t/m 4 De stadsimker komt een uur in de klas vertellen over de bijen. Hij heeft alle materialen en pak en kast bij: kinderen mogen honing proeven, pak aanpassen, raatjes uit de kast halen, levende bijen achter glas bekijken. Deze bijeenkomst kan worden afgesproken op school of bij de bijenstal van de imker.

BOKASHI

NATUUR- EN MILIEUEDUCATIE

Van het groente-, fruit- en tuinafval (GFT afval) per persoon per jaar wordt 48% gescheiden ingeleverd. Ook niet alle scholen scheiden fruitresten en dat is jammer. Het is een fabeltje om te denken dat na gescheiden inzameling, het afval op een hoop gaat. Het is namelijk veel goedkoper om gescheiden afval te verwerken, dan een hoop gemengd afval.

Domein | Natuur- en milieueducatie Groep | Onderbouw, Middenbouw Datum | In overleg. rechtstreeks boeken via Marcel Horck: 06-15258421 Duur | 1 uur Plaats | Op school, of op de bijenstal Kosten | € 75,-- per groep van maximaal 30 kinderen Aanbieder | stadsimkerij Beezzzz Bestelcode | 11539

Domein | Natuur- en milieueducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur Workshop Plaats | Mobilisatiecomplex Tilburg-Noord Kosten | € 60,-- Inclusief materiaalkosten Aanbieder | Het Groeilokaal Bestelcode | 10737

Van GFT afval kan een goede kwaliteit compost gemaakt worden, dit wordt als grondverbeteraar en (kunst)mestvervanging gebruikt. Hierdoor hoeft er minder veen afgegraven te worden en is er minder energie nodig om kunstmest te produceren. Daarnaast kan grond met veel organisch materiaal meer vocht vasthouden, waardoor wateroverlast beperkt wordt. Bokashi is een Japanse techniek om GFT afval te fermenteren. Tijdens de rondleiding en workshop leren de leerlingen over de gezonde bodem en hoe het gefermenteerde fruitafval gebruikt kan worden. Op school maken zij een bokashi emmer om hun fruitresten te verzamelen. Het goed gefermenteerd materiaal mag gebruikt worden in de schooltuin én voor Het Groeilokaal.

HET OOGSTFEEST

NATUUR- EN MILIEUEDUCATIE

Buiten of binnen augustus / september 1. Quiz over plantenweetjes 2. wat gebeurt er in de tuin? Schriftelijk vraag en antwoord opdracht om het seizoen te leren kennen. 3. koken met groente uit de schooltuin of seizoensgroente Met de oogst uit de tuintjes worden gerechtjes gekookt en gezamenlijk opgegeten, we maken er een klein oogstfeestje van! 4. Voedselbommetjes Maak van klei,zaden en nootjes voedselbommetjes voor vogels in de winter

Domein | Natuur- en milieueducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg. Boeken via: 06-43037716 of info@educatiepit.nl Duur | 2.5 minuten een ochtend of een middag vullende les Plaats | Op school, op het schoolplein of in de buurttuin Kosten | € 250,-- Er komen twee professionals van Stichtinging Transfarmers de workshop geven, Inclusief voorbereidingstijd is dat 7 uur x € 35,-- per uur en € 5,-- materiaalkosten maakt € 250,-Aanbieder | Educatiepit Bestelcode | 10431

workshops

125


Domein | Natuur- en milieueducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg. Boeken via: 06-43037716 of info@educatiepit.nl Duur | 2 uur en 30 minuten een ochtend of een middag vullende les Plaats | Op school Kosten | € 250,-- Er komen twee professionals van Stichtinging Transfarmers de workshop geven, Inclusief voorbereidingstijd is dat 7 uur x € 35,-- per uur en € 5,-- materiaalkosten maakt € 250,-Aanbieder | Educatiepit Bestelcode | 11035

Domein | Natuur- en milieueducatie Groep | Hele school Datum | In overleg. Boeken via: 06-43037716 of info@educatiepit.nl Duur | 2 uur en 30 minuten een ochtend of een middag vullende les Plaats | Op school Kosten | € 250 Er komen twee professionals van Stichtinging Transfarmers de workshop geven, Inclusief voorbereidingstijd is dat 7 uur x € 35 per uur en 5 euro materiaalkosten maakt € 250,Aanbieder | Educatiepit Bestelcode | 11041

Domein | Natuur- en milieueducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | 1 uur of een veelvoud hiervan in overleg naar keuze Plaats | Op school Kosten | € 50,-- + materiaalkosten Aanbieder | Natuurpedagoog Bestelcode | 9973

opstart moestuintjes

NATUUR- EN MILIEUEDUCATIE

Het moestuinplan 1. Het bonenproefje Duidelijk inzicht in het kiemproces van een zaadje tot een plantje. 2. moestuinplan Een meetopdracht om op schaal het tuintje voor komend seizoen in te tekenen. Het groeiproces van diverse groentes en kruiden laten zien. Leerlingen maken een doordacht plan voor de moestuin. 3. Voorzaaien in de klas. In de klas kunnen de eerste zaadjes worden opgekweekt. 4. Zaadgranaten met deze zaadgranaten kun je alle saaie niet groene plekken in de stad bombarderen met lekkere en mooie planten.

AAN HET WERK IN DE (MOES)TUIN

NATUUR- EN MILIEUEDUCATIE

(On)kruid en ontdekken A. Warming-up, het liedje hoofd, schouders, knie en teen in planten variant. B. Quiz, (on) kruid weetjes 1. Onderhoud van je planten en de verzorging Het onderhoud van de tuin en de verzorging van de gezaaide plantjes. 2. Bloemen en bijen schriftelijke opdracht om de onderdelen van een bloem te leren en het nut van bijen en bestuiving. 3. Energiedrank voor planten maken Van verschillende planeten in de tuin een voedzame drank voor de planten in de tuintjes maken. onderzoek naar de bodemkwaliteit van de tuintjes , kennismaking met de composthoop 4. Eetbaar onkruid Onkruid ontdekken en proeven, kennis maken met de geschiedenis van eetbare wilde planten. 5. Plantendiscussie Een gesprek om erachter komen hoe planten groeien en met elkaar omgaan en of er overeenkomsten zijn met jezelf.

NATUURACTIVITEITEN BINNEN

NATUUR- EN MILIEUEDUCATIE

Een feestdag, een fair, een markt of speciale schooldag? Wanneer je een keer iets anders wilt op school dat leerzaam en vermakelijk is.... De natuuractiviteiten van De Natuurpedagoog beantwoorden daaraan! Daag de kinderen uit en vermaak ze zonder omkijken. Met de Natuurquiz, Groepsmemory, de luchtauto, knutselen met afvalmateriaal, zaaihelden maken en nog veel meer. Kinderen leren door het spelen en vermaken zich vol plezier. Mogelijk in grote groepen door heel afwisselend materiaal in een redelijk kleine ruimte. Kijk eens op de site (www.natuurpedagoog.nl/aanbod-en-werkwijze/natuuractiviteiten-voor-kinderen) voor indrukken van scholen die u voor gingen.

126 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2017 | 2018


nieuwe media

OMGAAN MET NIEUWE MEDIA

NIEUWE MEDIA

UFO-workshop De oude Egyptenaren zagen ze al vliegen. Nog steeds zijn er gemiddeld zo’n 75 UFO-meldingen per maand in Nederland! Het internet staat vol met UFOfilmpjes. Dus UFO’s bestaan. Maar kunnen we onze ogen wel geloven? Is alles wat we zien, horen en lezen wel altijd even betrouwbaar? In deze workshop bouwen de leerlingen zelf een UFO en maken hier een spannend filmpje van. Lekker buiten, in de natuur. Want daar is de kans dat je tegen buitenaards leven aan loopt toch wel het grootst, of niet soms?

EXCURSIE NAAR HET DIGILAB: MAAK NIEUWE MEDIA JE EIGEN PRODUCT VAN DE TOEKOMST! Maak je eigen product van de toekomst Het Digilab is een werkplaats in de Bibliotheek Tilburg, waar je mag komen experimenteren met nieuwe media. In deze Digilabexcursie maak je aan de hand van een leuke opdracht over reclame kennis met het Digilab. Leerlingen bedenken een product dat nog niet bestaat en ontwikkelen een reclamecampagne voor dit product. Ze maken een 3D-print en leren hoe je een filmpje en een digitale poster maakt.

NIEUWE MEDIA

NIEUWE MEDIA

Maatwerk werkt: voor leerlingen én leraren. Vind jij dat ook? Dan moeten we echt eens praten! Samen bedenken we iets dat werkt. Een workshop of project dat past. Maatwerk dus. Een plan dat geknipt is voor Nieuwe Media. Dat verbindt, verrast en verrijkt. Dat is de kunst. Onze kunst. Benieuwd naar voorbeelden uit de praktijk? Neem een kijkje op www.snens.nl en maak, onder andere, kennis met ‘MovieMasters’, ‘Stopmotion’ en ‘Ik Pik Dit Niet Meer’.

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | September, oktober, november, april, mei, juni, juli Duur | 1 uur en 30 minuten Lesbrief ter voorbereiding en 1 uur workshop beeldende kunst Plaats | o.a. Stadsbos013, Moerenburg, Mobilisatiecomplex Tilburg-Noord Kosten | € 100,-- Exclusief materiaal- en vervoerskosten Aanbieder | Het Groeilokaal Bestelcode | 9765

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur. Excursie duurt 2 uur, voorbereidende lesbrief op school 1 uur Plaats | Op school en Bibliotheek Tilburg Centrum Kosten | € 150,-- excl. 21% BTW Aanbieder | Bibliotheek Midden-Brabant Bestelcode | 9547

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | 1 uur minuten minimaal: tijd in overleg Plaats | Op school Kosten | € 62,50 per uur inclusief btw, exclusief reis- en materiaalkosten Aanbieder | SNENS Bestelcode | 9073

techniek

INVENTED BY LIVIA

TECHNIEK

Bij Invented by… Livia bekijken we de gelijknamige speelfilm over het pubermeisje Livia die een bijzondere fiets voor haar gehandicapte broer ontwerpt. Daarna gaan uw leerlingen actief aan de slag. Ze bouwen de speciale fiets van Livia en testen deze op een parcours. Ze ontdekken hoe je met een sensor de fiets kunt besturen en bouwen de sensor na. Het resultaat nemen ze mee naar huis. Op school kunnen ze zich met behulp van een speciale lesbrief verder verdiepen in het onderwerp door zelf producten te ontwerpen.

Domein | Wetenschap en techniek Groep | Onderbouw Datum | In overleg Duur | 3 uur Plaats | Tilburg, omstreken Kosten | € 7,50 per leerling, € 25,-- reserveringskosten Aanbieder | Het Ontdekstation Bestelcode | 10777

workshops

127


Domein | Wetenschap en techniek Groep | Onderbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten Plaats | Op school Kosten | € 128,-- Per groep tot maximum van ca. 30 kinderen / excl. BTW, reis- en parkeerkosten Aanbieder | Curiosityworld Bestelcode | 10369

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur en 10 minuten Plaats | Op school Kosten | € 59,-- per uur plus materiaalkosten. Minimale afname 2 uur per dag Aanbieder | Bakfietsjuf Bestelcode | 9683

Domein | Wetenschap en techniek Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten Plaats | Op school Kosten | € 128,-- Per groep tot maximum van ca. 30 kinderen / excl. BTW, reis- en parkeerkosten Aanbieder | Curiosityworld Bestelcode | 8483

Domein | Wetenschap en techniek Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten Plaats | Op school Kosten | € 128,-- Per groep tot maximum van ca. 30 kinderen / excl. BTW, reis- en parkeerkosten Aanbieder | Curiosityworld Bestelcode | 9825

TED EN DE RAKET

TECHNIEK

“Ted is een heel nieuwsgierig jongentje. Hij is zó nieuwsgierig dat hij al alle kamers in zijn huis heeft onderzocht… behalve één kamer. Hij heeft geen toegang tot die kamer, want die kamer zit altijd op slot… behalve ’s avonds wanneer Ted in bed ligt. Dan hoort hij zijn vader naar boven komen. Hij hoort de deur van de geheime kamer open gaan en hij hoort dat zijn vader aan de slag gaat. Vader is iets aan het bouwen, maar wat? Dan besluit Ted op een dag stiekem deze kamer te gaan bezoeken en wat hij dan ontdekt?” We starten met een voorleesverhaal gevolgd door een kinderlezing over de ruimte en ruimtevaart. We gaan aan de hand van het verhaal van Ted en de Raket een reis maken naar de ruimte. We verlaten de aarde en ontdekken wat er allemaal te zien valt buiten de aarde. De kinderen gaan kennismaken met ruimtevaart. Ze leren dat er veel onderzoek moet worden gedaan voordat je in een ruimteschip stapt. Ook leren ze wat de ruimte precies is en dat er mensen en dieren in de ruimte zijn geweest. Uiteindelijk komt Ted weer veilig terug op aarde. De aarde waar we met z’n allen heel zuinig op moeten zijn! Na de doe-lezing starten we met de workshop. We gaan aan de slag met papier, stickers en nog veel meer.

BOUWEN MET ERWTEN

TECHNIEK

Echt 3-dimensionaal bouwen met eenvoudige materialen. Leerlingen ondervinden in korte tijd de mogelijkheden van bouwen in de ruimte. Ze maken met prikkers een open constructie. De basis is een driehoek of een vierkant. Kubussen en piramides komen als vanzelf te voorschijn. De combinatie van deze vormen brengt een veelheid van wonderlijke bouwsels. De maatvoering van de onderdelen is voor iedereen gelijk, maar de resultaten zijn verbluffend divers. Deze workshop sluit goed aan bij technieklessen over constructies en bouwen.

REIS DOOR HET HEELAL

TECHNIEK

Het heelal is zo groot dat niemand weet hoe groot het is. In deze boeiende kinderlezing met aansluitend de workshop gaan we het oneindige heelal verkennen. Allereerst zullen we kijken en proberen de vraag te beantwoorden wat het heelal nu precies is en hoe het is ontstaan. We gaan op kraamvisite bij de geboorte van jonge sterren en zien hele grote sterrenstelsels voorbij komen. Natuurlijk worden de laatste nieuwtjes en ontdekkingen meegenomen zoals zwaartekrachtsgolven, de eerste foto van een Zwart Gat en wie weet wat er allemaal nog meer in de tussentijd wordt ontdekt! Na de doe-lezing gaan we aan de slag met de sterrenhemel. De kinderen gaan de sterrenhemel beter leren kennen en maken de sterrenbeelden zo echt mogelijk na. We gaan gebruik maken van een speciaal lichtgevende verf. Een eigen verlichte sterrenhemel voor op de slaapkamer!

KLEUREN IN DE WETENSCHAP

TECHNIEK

Curiosityworld laat de kinderen op een enthousiaste en educatieve wijze kennismaken met Kleuren én Wetenschap. Een mooie en een gevarieerde combinatie. We starten met een doe-lezing en maken kennis met bijvoorbeeld Newton die zich niet alleen bezig hield met zwaartekracht, maar ook ontdekte dat ‘wit licht’ uit verschillende kleuren bestaat. En, waarom is de lucht blauw en soms bij zonsondergang een beetje rood? Dit heeft allemaal met ‘kleur’ te maken. Zelfs de sterren zijn gekleurd. Jij en ik interpreteren kleuren soms net iets anders. Dit heeft met de signalen in onze hersenen te maken en hoe komt het dat iemand kleurenblind is? Kunnen dieren trouwens ook kleuren onderscheiden? De thema’s zijn geschikt voor nieuwsgierige kinderen uit de Bovenbouw. Met de workshop aansluitend gaan we een mooie gekleurde sterrenhemel maken met een speciaal lichtgevende verf.

128 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2017 | 2018


RUIMTEVAART

TECHNIEK

We duiken in de Geschiedenis van de Ruimtevaart en werpen een blik in de toekomst. De ontwikkeling van de ruimtevaart is erg interessant. Naast prestige projecten heeft de ruimtevaart veel technologie voortgebracht. We starten met de avonturieren boeken van een beroemde Fransman. Deze boeken waren een enorme inspiratiebron voor latere raketgeleerden. Het was het begin van de rakettechnologie in de 1e helft van de 20e Eeuw waarin de eerste succesvolle raketlanceringen werden gedaan. De successen werden opgevolgd door het in de ruimte te brengen van een kunstmaan, de eerste mens in de ruimte, maar helaas ook de slachtoffers die de ruimtewedloop tussen USA en USSR parten speelde. De eerste mens op de maan, planetenonderzoek, ruimtelaboratoria, Space Shuttles, commerciële ruimtevluchten en toerisme komen achtereenvolgens allemaal aan bod! Bovendien zijn we trots op de in Nederland geboren astronauten André Kuipers, Wubbo Ockels en Lodewijk van den Berg.

Domein | Wetenschap en techniek Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten Plaats | Op school Kosten | € 130,-- Per groep tot maximum van ca. 30 kinderen / excl. BTW, reis- en parkeerkosten Aanbieder | Curiosityworld Bestelcode | 9819

Na de lezing gaan we aan de slag met een bouwpakket van een Space Shuttle.

DE MAAN

TECHNIEK

Kijk jij ook altijd naar de Maan en vraag jij je wel eens af wat de Maan precies is en wat die grijze ‘vlekken’ op de Maan zijn? Van alle hemellichamen (planeten, sterren, kometen, etc.) staat onze Maan het dichtst bij de Aarde. We zien hem maandelijks van vorm veranderen, maar hoe komt dat dan? Waar komt de Maan vandaan en is er water op de Maan? Er valt heel veel te vertellen over onze Maan. Niet alleen over het hemellichaam zelf maar ook de spannende reizen naar de Maan. De strijd tussen de grootmachten Amerika en Rusland om als eerste op de Maan te landen! De Maan is tegenwoordig ook populair bij ‘nieuwe landen’ als China en Japan. Kom aan boord en laat je meevoeren met de Reis naar de Maan. De eerste 30 minuten zijn gereserveerd voor de doe-lezing. Na de lezing gaan we aan de slag. We gaan de Maan namaken van klei, bedekken hem met echte lavasteentjes, zetten er rovers en astronauten op en nog veel meer. Ideaal thema en zeer geschikt voor alle groepen van de basisschool.

GEOLOGIE

TECHNIEK

Curiosityworld laat u en de kinderen op een enthousiaste en educatieve wijze kennismaken met de boeiende wereld van de geologie. We starten bij ieder thema met een doe-lezing en sluiten af met praktijkopdrachten. U kunt kiezen uit de volgende thema’s: • Waterkringloop en de Diepzee / Drup de Waterdruppel • Vulkanen, stenen en mineralen • Dino’s en Fossielen • Mammoeten

Domein | Wetenschap en techniek Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten Plaats | Op school Kosten | € 128,-- Per groep tot maximum van ca. 30 kinderen / excl. BTW, reis- en parkeerkosten Aanbieder | Curiosityworld Bestelcode | 8481

Domein | Wetenschap en techniek Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten Plaats | Op school Kosten | € 128,-- Per groep tot maximum van ca. 30 kinderen / excl. BTW, reis- en parkeerkosten Aanbieder | Curiosityworld Bestelcode | 9821

Alle thema’s zijn educatief, zeer geschikt voor schoolprojecten waarbij de nadruk ligt op het ‘doen en onderzoeken’. Afhankelijk van het thema krijgt ieder kind een steen, fossiel of een stukje lava mee naar huis. Meer info over de thema’s, raadpleeg de pagina op de website over Waterprojecten, Vulkanen, Dino’s, Fossielen en Mammoeten.

workshops

129


Domein | Wetenschap en techniek Groep | Hele school, Docenten Datum | OntdekRijk is geopend op maandag, dinsdag en woensdagochtend Duur | 1 uur en 30 minuten. Een bezoek met leerlingen zal ongeveer 90 minuten duren. Een bezoek met het team kan een dag(deel) duren. De inspiratieavonden duren maximaal 120 minuten. Plaats | OntdekRijk, In het Ontdekstation, Burg,Brokxlaan 20, Hal 79, 5041SB Tilburg Kosten | in 2017-2018 is OntdekRijk gratis te bezoeken voor basisscholen uit de regio Midden Brabant Aanbieder | Ontdekrijk Bestelcode | 9811

ONTDEKRIJK

TECHNIEK

OntdekRijk ontvangt leerkrachten met hun groep kinderen en scholen met hun team. Ontdekrijk organiseert inspiratie-avonden OntdekRijk met kinderen: In OntdekRijk worden kinderen ondergedompeld in Wetenschap en Techniek. De groep gaat op ontdekkingstocht in OntdekRijk of ze gaan een uitdaging aan. Leerkrachten ervaren hier wat Wetenschap en Techniek doen met kinderen. Daarnaast zien ze hoe je met, veelal op school aanwezige, eenvoudige materialen Wetenschap en Techniek in je dagprogramma kunt inbouwen. OntdekRijk met een team: Een studiemoment in een inspirerende Wetenschap en Techniek omgeving met een team. Ontdek de mogelijkheden van Wetenschap en Techniek voor je onderwijs in OntdekRijk. Ontdek en ervaar wat kinderen nieuwsgierig maakt. Ontdek en verwonder je en ben nieuwsgierig. Ontdek dat Wetenschap en Techniek niet moeilijk en duur is, en zeker niet veel tijd hoeft te kosten. Ontdek dat Wetenschap en Techniek je reken- of taalles is! OntdekRijk als inspiratie: Inspiratie-avonden waarbij leerkrachten van verschillende scholen ideeĂŤn krijgen aangereikt, zelf actief bezig zijn en ervaringen kunnen delen met anderen. Wetenschap en Techniek hoort erbij!

130 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2017 | 2018


projecten beeldend

HOERA VOOR DE HERFST!

BEELDEND

Hoera voor de herfst! Met onze BladBlazerSymfonie brengen we een theatrale ode aan de godin van de herfst. De bladblazer is het apparaat dat in de herfst uit de schuur komt, voornamelijk om op te ruimen. Zingend en zoemend maakt het apparaat korte metten met de gevallen bladeren. Het maakt in de herfst schoon schip voor een nieuw seizoen. Een EELT-docent komt op school een workshop BladBlazerSymfonie aanbieden. EELT vraagt aan de leerlingen: welk gevoel of welke herinnering zou jij aan de herfstgodin willen geven? Waarmee wil jij schoon schip maken? Wat wil jij als een herfstblad wegblazen? Met de aanwezige handvaardigheidsmaterialen op school maken we herinneringen die we met de herfst wind laten wegwaaien. Dan blazen we in een zelf gemaakte herfststorm de herinneringen naar de herfstgodin. Een beeldend / theatrale workshop over de overgang van zomer naar herfst.

KASTEELBELEVING VOOR KLEUTERS. BEELDEND PRINSESSEN, RIDDERS EN KASTELEN Altijd al willen weten hoe het voelt om in een echt kasteel te wonen? Dan is deze kunstklas een echte aanrader. Alle leerlingen van groep 1-2 gaan gezamenlijk één groot kasteel beschilderen in een ingericht atelier in de school. Het kasteel wordt groot genoeg om er zelf in te spelen, zo kunnen de kleuters beleven hoe het is om in een kasteel te leven. Tijdens het schilderen komen kleur, compositie en patronen aan bod. We starten in iedere groep met een klassikale introductie over het kasteelleven. Daarna wordt de groep in tweeën gesplitst en werken we in kleine groepjes o.l.v. twee vakdocenten aan het kasteel. We sluiten deze kunstklas gezamenlijk af. Het kasteel wordt vooraf door de vakdocenten uitgezaagd en vormgegeven in stevig karton. De kleuters maken voorafgaand aan de kunstklas alvast een schets van het leven binnen en buiten het kasteel. Op de dag zelf gebruiken we deze schetsen als uitgangspunt voor het beschilderen van het kasteel.

KUNSTKLAS VAN WOORDEN NAAR BEELDEN

BEELDEND

Maak een levensgroot beeldwoordenboek met de hele groep Een grote woordenschat helpt kinderen om zich goed te kunnen uitdrukken en speelt een grote rol binnen het schoolsucces. Woordenschatontwikkeling is meer dan het aanleren van nieuwe woorden. Het gaat erom dat het kind de woorden of zinnen begrijpt en ook zelf kan gebruiken. Door deze kunstklas leren de kinderen om een woord om te zetten in beeld. Aan de hand van woorden die aansluiten bij een leerlijn of verhaal maken de kinderen zelf illustraties op groot formaat. Ze verbeelden de woorden in de vorm van een illustratie, experimenteren met verschillende materialen en ontdekken zo de collagetechniek.

Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten ; 45 min. beeldend en 45 min. theater maken en uitvoeren Plaats | Op school Kosten | € 55,-- per uur per docent. Exclusief reiskosten € 0,19 per km Aanbieder | Eelt Bestelcode |9099

Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur en 30 minuten per groep met twee vakdocenten. Minimale afname is 2 groepen. Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur per vakdocent exclusief materiaalkosten. Extra kosten: 4 uur voor het zagen en het in elkaar zetten van het kasteel. Vooraf krijgt u een handleiding met beeldmateriaal. Aanbieder | Kinderkunstklas Bestelcode |9411

Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw, Middenbouw Datum | In overleg Duur | 5 uur 2 x 2,5 uur workshop Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief materiaalkosten. We rekenen 2 uur extra voor het vormgeven en de presentatie van het boek. Kinderkunstklas zorgt voor de materialen en vooraf krijgt u een handleiding met beeldmateriaal. Aanbieder | Kinderkunstklas Bestelcode | 9435

De illustraties worden gebundeld in een levensgroot boek. In het boek wordt een theatertje verwerkt. Door de grote omvang van het boek kunnen de kinderen letterlijk in het boek kruipen en zich vanuit het theatertje verbaal presenteren aan de groep. Deze kunstklas wordt voor iedere school op maat gemaakt.

projecten

131


Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur Plaats | Op school Kosten | € 50,-Aanbieder | Komoptidee Bestelcode | 9579

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 5 uur, 2 x 2,5 uur workshop Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief materiaalkosten. Vooraf krijgt u een handleiding met beeldmateriaal. Aanbieder | Kinderkunstklas Bestelcode | 9407

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | In overleg. Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief materiaalkosten. Dit project vergt veel voorbereiding daarom rekenen we hiervoor 2 uur extra. Kinderkunstklas zorgt voor de materialen en vooraf krijgt u een handleiding met beeldmateriaal. Aanbieder | Kinderkunstklas Bestelcode | 9397

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur 2 x 60 Plaats | Op school Kosten | € 50,-- per uur Aanbieder | Komoptidee Bestelcode | 9299

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 9 uur Plaats | Op school Kosten | Vanaf € 540,-- per project, exclusief reis- en materiaalkosten Aanbieder | Architectuurlessen Bestelcode | 9775

SCHAAP IN DE KLAS

BEELDEND

Van schaap tot bloem? Een textielproject waarbij de kinderen van oude dekens een nieuw product gaan maken, dit kan variëren van taart tot slinger afhankelijk van het thema. In een drietal lessen komen de verschillende aspecten van het ontstaan van de dekens aan de orde.

DE UITVINDERS VAN DE TOEKOMST! 21ST CENTURY SKILLS

BEELDEND

Ga jij mee op ontdekkingstocht en word jij de uitvinder van de toekomst? Een kunstklas waar niets te raar is. Kinderen zijn nieuwsgierig van aard en gaan graag op onderzoek uit om nieuwe ervaringen op te doen. Bij deze natuurlijke eigenschap van kinderen sluiten wij beeldend aan. We starten deze kunstklas met een inspirerende PowerPoint over diverse beroemde uitvinders. Kleur, vormgeving en constructie komen uitgebreid aan bod. Uitgaand hiervan ontwerpen alle leerlingen individueel of in groepjes een nieuwe uitvinding. Ze gaan zelf stap voor stap op onderzoek uit en komen zo tot verrassende creaties. We gaan werken met kosteloos materiaal.

GEDRAG IN-ZICHT!

BEELDEND

Voor een goede werksfeer in de school en op het schoolplein is het belangrijk dat de gedragsregels duidelijk zichtbaar zijn. Tijdens deze kunstklas gaan de leerlingen zelf gedragsborden ontwerpen en beschilderen. Deze borden komen door de hele school te hangen en zorgen ervoor dat alle regels in dezelfde stijl goed zichtbaar zijn. We laten ons hierbij inspireren door de verkeersborden die je overal om je heen tegenkomt. Vooraf worden er foto’s van de kinderen gemaakt die de regels uitbeelden. De foto’s zijn het uitgangspunt voor de borden. Deze kunstklas sluit perfect aan bij het thema verkeer of gedrag.

KABAALMAKERS; EEN PROJECT MET BEELD EN GELUID

BEELDEND

Eindelijk! Een plek waar kabaal maken mag. En niet zo’n klein beetje, een heleboel. Samen gaan we aan de slag met techniek, om kunstwerken te maken vol geluid, zacht én hard. Hoe kun je techniek zo gebruiken dat je iets in gang zet en welke manieren zijn er om hiermee kabaal te maken? Hoe zorg je ervoor dat er beweging in komt? Een programma voor de klas waarbij we aan de hand van oa. kunstenaars als Tinguelly en Leonardo Da Vinci onze eigen kabaalmaker gaan maken. We maken hierbij gebruik van verzamelde kosteloze materialen.

ARCHITECT VAN JE EIGEN DROOMHUIS

BEELDEND

In deze lessenreeks maken kinderen in het primair onderwijs spelenderwijs kennis met architectuur, het ontwerpproces en de werkzaamheden van een architect. Zo ervaren ze wat een architect doet en voor welke uitdagingen een ontwerper staat. Daarbij leren ze om met een creatieve blik naar de wereld te kijken en om te denken in mogelijkheden. De reeks bestaat uit zes tot tien lessen van anderhalf tot twee uur, afhankelijk van de wensen en mogelijkheden van de school. In deze lessen staat het praktisch leren centraal, afgewisseld met korte klassikale voorbeelden en instructies. De kinderen ontwerpen, construeren, bouwen maquettes en leren tekenen als een architect. Kortom: een veelzijdig programma om kinderen al doende na te laten denken over onze gebouwde omgeving en hun ruimtelijk en technisch inzicht daarbij te ontwikkelen.

132 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2017 | 2018


BOUWEN IN DE STAD

BEELDEND

We wonen met zijn allen in de 6e stad van Nederland. In de stad wordt altijd wel ergens gebouwd. De stad wordt steeds voller en de gebouwen gaan steeds vaker de hoogte in. Hoe woonde men vroeger? En wat kun je vertellen over de watertoren en de schoorstenen die nog te zien zijn. In wat voor huis zou je willen wonen als je dromen zouden uitkomen? En wat doet eigenlijk een architect? De Bakfietsjuf biedt een compleet programma over bouwen en architectuur voor de hele school. Je kunt kiezen uit bestaande workshops of een programma op maat dat aansluit bij de wensen van je school. Voor de onderbouw is er een workshop over wolkenkrabbers, voor de middenbouw is huis met een dak geschikt. Verf uit vroegere tijden voor de bovenbouw past prima in dit thema.

EEN KLEURRIJKE SCHOOL

BEELDEND

Wilt u samen grote kunstwerken maken en de school een nieuwe kleurrijke uitstraling geven? Dan is deze kunstklas echt iets voor u. De leerlingen van uw school kruipen in de huid van ‘echte’ kunstenaars en voorzien uw school van een kleurrijke uitstraling met hun eigen kunstwerken. U kiest als school een thema en uitgaand daarvan maken de leerlingen schetsen. Deze ontwerpen dienen als uitgangspunt voor de kleurrijke kunstwerken. De beeldaspecten kleur, compositie en patroon komen uitgebreid aan bod. Er wordt op school een atelier ingericht waar alle groepen op een afgesproken tijd werken aan de grote kunstwerken. Iedere leerling draagt bij aan het kleurrijke geheel.

HET SCHOOLGEBOUW IN DE BEELDEND SPOTLIGHTS! BLIJVENDE KUNSTWERKEN Met alle groepen (of een deel ervan) een blijvend kunstwerk realiseren. Bijvoorbeeld voor een speciale gelegenheid of om een kale muur op te vrolijken. Dit kan naar aanleiding van een bepaald thema zijn (spelen, leren, natuur, sport, vrede, samenwerken, enz.). of het motto van de school. Beschilderde panelen aan muren op het plein, een spectaculaire ingang van het gebouw? Zijn er in de school of aula witte muren die vragen om kleur? Het is voor leerlingen een bijzondere ervaring om gezamenlijk iets te maken dat lange tijd aanwezig blijft. Een groot kunstwerk dat ze dagelijks zien als ze de hal van de school binnenkomen of dat de muren langs de trappen versiert. Het kan de interesse van de leerlingen voor kunst en cultuur blijvend stimuleren en het schoolgebouw een unieke en herkenbare uitstraling geven. Wij hebben inmiddels ruime ervaring met het realiseren van blijvende kunstwerken op scholen in Noord-Brabant en daarbuiten. Kijk bijvoorbeeld naar de muurschilderingen van BS Bibit of BS De Cocon.

JULLIE VERHAAL IN BEELD

BEELDEND

Lezen prikkelt de fantasie en is belangrijk voor de taalontwikkeling van een kind. Tijdens deze kunstklas spelen we daar op in en leren de kinderen om samen een verhaal om te zetten in beeld. Je kunt kiezen of het verhaal 2-D of 3-D wordt uitgewerkt. De materiaalkeuze wordt in overleg bepaald. Denk aan klei, karton, aquarelkrijt, verf, stof en kosteloos materiaal. Deze kunstklas wordt aangepast aan een verhaal naar keuze en ieder kind werkt op zijn eigen manier mee aan het verhaal. Bij de middenbouw en bovenbouw werken we vaak vanuit een zelfgeschreven verhaal.

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | Divers Plaats | Op school Kosten | € 59,-- Het tarief is per uur, exclusief materiaalkosten. Minimale afname is 2 uur per dag Aanbieder | Bakfietsjuf Bestelcode | 9119

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | afhankelijk van de vraag Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief materiaalkosten Aanbieder | Kinderkunstklas Bestelcode | 10017

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | In overleg Plaats | Op school Kosten | € 60,-- uur, exclusief reis- en materiaalkosten Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 8813

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | 5 uur 2 x 2,5 uur kunstklas Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief materiaalkosten. Vooraf krijgt u een handleiding met beeldmateriaal. Aanbieder | Kinderkunstklas Bestelcode | 9703

projecten

133


Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | afhankelijk van de vraag Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief materiaalkosten. Kinderkunstklas zorgt voor de materialen en vooraf krijgt u een handleiding met beeldmateriaal. Aanbieder | Kinderkunstklas Bestelcode | 9391

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | In overleg Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief reis- en materiaalkosten. Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 8811

KINDERKUNSTPROJECT OP MAAT

BEELDEND

Dit kunstproject wordt volledig aangepast aan de wensen en leerlijnen van de school. In overleg met de docent(en) wordt het kunstproject op maat gebracht. De samenwerking tussen de school en Kinderkunstklas staat centraal. Het is de bedoeling dat we samen tot een passend kunstproject komen. Het is dus heel goed mogelijk aan te sluiten bij een speciaal thema, feest of leerlijn van de school. Van een kunstproject op maat voor één groep tot een schoolbreed project voor de hele school. Alles is mogelijk. Kinderkunstklas komt graag vrijblijvend bij u langs voor een oriënterend gesprek.

KUNST IN DE RUIMTE. SCHOOLBREED PROJECT.

BEELDEND

Zet de uitstraling van uw school kracht bij door middel van een ruimtelijk kunstwerk. Versterk het karakter van de school door mooie en leuke elementen op het schoolplein of geef de entree extra aandacht. Beschilderde betonnen banken, een groot beeld, een pad met gekleurde paaltjes, een kleurrijke zandbak, speels gevormde houten bomen, zithoekjes of een bos van hoge palen. Alles is mogelijk. Dit kan n.a.v. een bepaald thema zijn (spelen, leren, natuur, samenwerken, enz.) of het motto van de school. Ook wordt er gekeken naar de omgeving van de school. Maar ook binnen de school komen ruimtelijke kunstwerken goed tot hun recht. Denk bijvoorbeeld aan een grote kroonluchter in de hal of aula van de school. Ook hier is alles mogelijk. Het is voor leerlingen een bijzondere ervaring om gezamenlijk iets te maken dat lange tijd aanwezig blijft. Het kan de interesse van uw leerlingen voor kunst en cultuur blijvend stimuleren en het schoolgebouw een speelse en herkenbare uitstraling geven. Informeer naar de mogelijkheden.

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | Afhankelijk van de vraag Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief materiaalkosten. 1 uur extra voor het voorbereidend gesprek. Vooraf krijgt u een handleiding met beeldmateriaal. Aanbieder | Kinderkunstklas Bestelcode | 9439

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | Afhankelijk van de vraag Plaats | Op school Kosten | € 60,-Aanbieder | Kinderkunstklas Bestelcode | 9997

ONTWERP JE EIGEN DECOR

BEELDEND

Wilt u in één dag een kleurrijk decor gemaakt door de leerlingen zelf? Dan is deze kunstklas precies wat u zoekt. Wij komen vooraf langs voor een voorbereidend gesprek en maken samen een plan hoe het decor vorm te geven. Vervolgens maakt Kinderkunstklas een handleiding en zorgt voor alle materialen. Op de kunstklasdag maken alle leerlingen samen een sfeervol decor voor de uitvoering of musical. Deze kunstklas kan door een of meerdere groepen uitgevoerd worden. Iedere groep kan op zijn eigen creatieve manier bijdragen aan het decor. Van kleurrijke ontwerpen tot rekwisieten: alles komt aan bod.

PIMP JE SCHOOL VAN BINNEN EN BUITEN

BEELDEND

Geef je school een persoonlijke uitstraling Loop je ook wel eens op het schoolplein of door de school en denk je bij jezelf: ’Wat een kaal, sober plein’ of ‘Die muur is uitermate geschikt voor een kunstwerk.’ Dan is deze Kinderkunstklas echt iets voor jou en je school. De hoogste tijd om jouw werkomgeving een opfrisbeurt te geven. Samen bekijken we welke ruimte we in of buiten jouw school kunnen pimpen. Kunst gemaakt door de leerlingen speelt hierbij een belangrijke rol. Deze kunstklas kan door een of meerdere groepen uitgevoerd worden. Iedere groep kan op zijn eigen creatieve manier bijdragen aan het uiteindelijke resultaat. Van kleurrijke ontwerpen tot uitvoering; het hele proces komt aan bod. Kinderkunstklas komt vrijblijvend bij u langs om te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen.

134 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2017 | 2018


RARITEITENKABINET

BEELDEND

Wanneer men op ontdekkingstocht gaat worden vaak nieuwe soorten ontdekt. Zou alles al ontdekt zijn op Aarde? Met behulp van de collage techniek worden nieuwe soorten ontworpen, waarna ze ruimtelijk worden uitgewerkt. Iedere klas krijgt een thema: heelal, aarde, zee, mensen, dieren, edelstenen, dinosauriërs, biologie. De ruimtelijke uitwerkingen worden in diverse materialen en technieken uitgevoerd. Bij elk thema hoort een bepaalde techniek en een bepaald materiaal. De ‘rariteiten’ worden in school uitgestald. Op de foto is een nieuw insect aan het ontstaan.

TEXTIELKUNST VOOR ALLE GROEPEN! BEELDEND Textiel is weer helemaal terug. Maar wat kun je er eigenlijk allemaal mee doen? In dit schoolbrede textielproject gaan alle groepen, groep 1 t/m 8, op onderzoek uit in de textielkunst en maken schitterende textielkunstwerken aangepast op het niveau van de groep.

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | 2 uur; in 2 x 1uur. Indien nodig begeleidt de leerkracht tussentijds de opdracht verder. Plaats | Op school Kosten | € 55,-- per uur, exclusief materiaalkosten, reistijd en reiskosten Aanbieder | Maritée Onderdenwijngaard Bestelcode | 11103

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | 2 tot 2,5 uur per groep Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief materiaal- en reiskosten Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 9521

Verschillende oude technieken komen voorbij, maar zijn in een verrassend nieuw jasje gegoten. Daarnaast valt er natuurlijk heel veel te experimenteren en te ontdekken en ontstaan er spannende nieuwe technieken. Tot slot kan de textielkunst via verschillende invalshoeken benaderd worden. En dat gaan we dan ook doen met dit schoolbrede textielproject. De workshops variëren van 2 uur tot 2,5 uur per groep.

THEMATISCHE WORKSHOP VOOR DE HELE SCHOOL; EEN DOORLOPENDE LEERLIJN

BEELDEND

De leerlijn is zodanig opgesteld dat de aangeboden lesstof een opbouw heeft in moeilijkheidsgraad. Gedurende het hele traject, van groep 1 t/m groep 8, zullen de leerlingen zoveel mogelijk nieuwe materialen en technieken aangeboden krijgen, die bij het ontwikkelingsniveau van de leerling van dat moment passen. Elk jaar kan de leerlijn herhaald worden, omdat de leerlingen dan weer een klas zijn opgeschoven. De leerling zal aan het einde van het traject een brede basis hebben gelegd op het gebied van creatief onderwijs.

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | 2 uur per groep door mij begeleid, plus eventueel lessen gegeven door de leerkracht. Het opstellen van de leerlijn staat hier los van. Plaats | Op school Kosten | € 55,-- per uur, zowel voor lessen als het opstellen van de leerlijn, exclusief materiaal, reistijd en reiskosten Aanbieder | Maritée Onderdenwijngaard Bestelcode | 8931

De doorlopende leerlijn kan een thema meekrijgen en kan ondersteund worden door voorbeelden uit de beeldende kunsten, de literatuur, de muziek en het theater. De doorlopende leerlijn wordt een onderdeel van het reguliere lesprogramma en kan het als zodanig ook ondersteunen. Beeldende vorming bevordert het oplossing gerichte denken van de leerlingen en zal als zodanig de studieresultaten positief kunnen beïnvloeden. Een doorlopende leerlijn wordt altijd in samenwerking met de school opgesteld.

projecten

135


Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | 2 uur per groep door mij begeleid, plus eventueel lessen van de leerkracht Plaats | Op school Kosten | € 55,-- per uur, exclusief materiaalkosten, reistijd en reiskosten Aanbieder | Maritée Onderdenwijngaard Bestelcode | 8929

THEMATISCHE WORKSHOPS BEELDEND VOOR DE HELE SCHOOL; VERRUIM JE BLIK Een thema, door de school, of in gezamenlijk overleg met mij gekozen, komt in alle klassen terug in het lesprogramma. Een andere optie is dat iedere klas een eigen thema heeft, wat op zijn eigen unieke manier wordt ingevuld. De invulling van het thema getuigt van creatief maatwerk en ligt dus niet altijd voor de hand. De bedoeling is dat de creativiteit van de kinderen wordt geprikkeld door hun blik te verruimen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren door aan het thema een verwante kunstenaar of kunst- of cultuurstroming te koppelen. Ook kan het thema gekoppeld worden aan de onderwerpen in de lessen die op dat moment worden gegeven. Door de blik van de leerling te verruimen kan deze inspiratie krijgen om het geleerde beeldend te verwerken. Creatieve uitingen bevorderen weer het leerproces. Ook thema’s als taal en rekenen kunnen door mij beeldend worden ondersteund. Op de foto: astronauten naar het thema ‘raar maar waar’ (groep 2, hoe kom je op de maan?) i.s.m. Bibliotheek Midden-Brabant bij BS Pendula.

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | afhankelijk van de vraag Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief materiaalkosten. Vooraf krijgt u een handleiding met beeldmateriaal. Aanbieder | Kinderkunstklas Bestelcode | 9483

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school, Docenten Datum | In overleg Duur | In overleg Plaats | Op school Kosten | € 59,-- per uur Aanbieder | Bakfietsjuf Bestelcode | 8845

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school, Docenten Datum | In overleg Duur | Divers Plaats | Op school Kosten | € 59,-- per uur plus materiaalkosten Aanbieder | Bakfietsjuf Bestelcode | 9121

VAN MUUR NAAR BLIJVEND KUNSTWERK

BEELDEND

Geef die saaie muur een tweede kans Op de muur van de school schilderen is een bijzondere ervaring voor kinderen. Iedere school heeft wel een smoezelig muurtje of trappengat dat opgefrist mag worden. En wat dacht je van een kleurrijke muurschildering op de muren van de gymzaal? Uiteraard gemaakt door de grootste kunstenaars van de school....de kinderen. Onder vakkundige begeleiding leggen de kinderen hun creativiteit vast met kwast en verf. En zeg nou zelf: “Wat is er nou mooier dan ‘jouw handtekening’ achterlaten op de muren van de school.”

PROJECTEN MET DE BAKFIETSJUF

BEELDEND

Tekenen, techniek, handvaardigheden en textiel, zijn de beeldende vakgebieden waar de Bakfietsjuf zich bij thuis voelt. We hebben ruime ervaring met het opzetten van projecten waar meerdere disciplines samen komen. Zoals een theatrale opening van een project, het ‘in de klas brengen’ van cultureel erfgoed of een muzikale afsluiten van een feestweek. Met een bakfiets vol ideeën en mogelijkheden komen wij, Marjo Dirks en/of Linda van Os naar je toe. Als ervaren juffen bieden wij maatwerk voor een groep of de hele school. Met onze bijzondere opdrachten en frisse combinaties leggen wij verbanden tussen beeldende opdrachten, cultuureducatie en andere vakgebieden. Voel je vrij om met ons contact op te nemen en je wensen aan ons voor te leggen.

TILBURG EN TEXTIEL

BEELDEND

Tilburg, de stad van de textiel. Wil je meer gaan werken met textiel? De Bakfietsjuf laat zien hoe je op een leuke toegankelijke manier textiele technieken kunt gebruiken in de klas. Denk aan weven, knopen, draaien, rijgen, borduren en bedrukken. Textiel is een tactiel materiaal waar je heerlijk mee kan spelen. Daarnaast wordt de fijne motoriek aangesproken. Textiele vormgeving bevat een grote diversiteit aan mogelijkheden. Bakfietsjuf Linda en Marjo, beiden docent textiele vormgeving laten u graag meer zien van dit mooie vak. Voor alle jaargroepen hebben we ‘kant-en-klaar’ aanbod. Heb je wensen bijvoorbeeld in een de richting van geschiedenis, erfgoed of techniek dan bieden wij een programma op maat. Wij denken graag met jullie mee en komen dan met een passend voorstel.

136 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2017 | 2018


cultureel erfgoed

PRENTEPRAOT

CULTUREEL ERFGOED

Een dialectproject over humor en kracht van streektaal De Cees Robben Stichting heeft speciaal voor het basisonderwijs het project Prentepraot samengesteld. Aan de hand van de geweldige prenten van Cees Robben worden kinderen bekend gemaakt met dialect. De gedachte dat dialect een platte variant van het Nederlands is, ligt achter ons. Dialect is een zelfstandige taal, een rijk immaterieel cultureel erfgoed met wortels diep in het verleden. Enkele duizenden leerlingen van basisscholen in Tilburg en omgeving hebben Prentepraot inmiddels met veel plezier afgerond. De humor in het werk van Cees Robben spreekt kinderen aan, evenals de niet vermoede ‘tweetaligheid’ van hun leerkracht. Het accent van Prentepraot ligt niet op het aanleren van het dialect, maar op het er naar luisteren, begrijpen en er op een speelse manier mee jongleren.

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | Zelf te bepalen Duur | 50 minuten Ongeveer 5 lessen Plaats | Op school Kosten | Uitgaande van 30 leerlingen zijn deze als volgt opgebouwd: werkboek (incl. dablap) kost € 1,89 is 30 X € 1,89 = € 56,70 handleiding (incl. cd) € 18,75 Aanbieder | Cees Robben Stichting Bestelcode | 9103

Leerkracht Marcel de Reuver: ‘in de praktijk bevalt het project bijzonder goed, de kinderen reageren allemaal erg enthousiast. Belangrijk is ook dat het een kort project is. Het is een aangename onderbreking van de normale taal- en geschiedenislessen.’ Voor de uitvoering van Prentepraot is het niet noodzakelijk dat de leerkracht het Tilburgse dialect zelf spreekt. Daarin voorziet de cd van de handleiding. Het project is ook bruikbaar als aanvulling op taalmethodes ter illustratie van het begrip dialect. Met Prentepraot heb je een bijzonder origineel product van eigen bodem.

GOEDE DOEL IN AFRIKA ACTIE: PERCUSSIEMARATHON

CULTUREEL ERFGOED

Een dag Afrikaans trommelen voor het goede doel in Afrika, door alle leerlingen van de school onder begeleiding van de JeanPaul (voorheen De Zongofamilie) Een basisritme ‘de hartslag’ wordt continu doorgespeeld door een aantal ‘doordouwers’ en de rest van de kinderen komen groepsgewijze meespelen. De kinderen kunnen vooraf kiezen welke actie ze op de dag doen: 1. zo lang mogelijk door-trommelen en pas stoppen als je niet meer kunt; 2. samen met hun eigen klas ± 30 minuten mee trommelen; 3. een act doen – zang , dans – op het ritme van ‘de hartslag’.

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | 6 uur ; voor een hele of 3 uur voor een halve dag (de hele school kan meedoen) Plaats | In aula of gymzaal van de school, of buiten bij goed weer Kosten | € 750,-- voor een hele dag. Aanzienlijke korting als De Zongofamilie voorstelling al eerder is uitgevoerd Aanbieder | Jeanpaul.cc Bestelcode | 8855

De kinderen trommelen gesponsord, d.w.z. ze vragen aan vader, moeder, opa, buren etc. een bepaald bedrag voor hun trommelactie, bijvoorbeeld ‘voor elke minuut dat ik trommel, geeft oma 20 eurocent’. Dit bedrag wordt vooraf toegezegd, ingevuld op een kaart en achteraf geïnd door de school. JeanPaul zorgt voor uitwerking van de voorbereidingen, aanleveren van benodigd materiaal (instrumenten, aankleding) en presentatie en begeleiding op de dag zelf. Ook kan er een speciaal aan de school aangepast lied worden gepresenteerd. Ideaal zou het zijn, als er al de voorstelling ‘De Zongofamilie’ is vooraf gegaan aan de percussiemarathon. Hiermee zijn de kinderen al voorbereid met ritmes, liedjes enz.

projecten

137


dans Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 5 workshops van 1 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per workshop Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 9711

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | In overleg Plaats | Op school of bij Factorium Podiumkunsten Kosten | Kosten n.t.b. Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 10183

BEKEND MAAKT BEMIND - DANS

DANS

In deze reeks van vijf dansworkshops, geïnspireerd op het boek ‘Over engelen, goden en helden’ van Janny van der Molen, komen de grootste en bekendste wereldgodsdiensten aan bod: hindoeïsme, boeddhisme, jodendom, christendom en islam. Ideeën, gedachten en verhalen uit deze religies worden gebruikt tijdens de dansworkshops of verwerkt in dansopdrachten. Zo kan er op een nieuwe en bijzondere manier kennis worden opgedaan en begrip en waardering ontstaan voor deze godsdiensten. Het lezen van enkele verhalen uit bovengenoemd boek wordt aanbevolen. Doelgroep: groep 7 en 8.

DANSWORKSHOPS EN -PROJECTEN OP MAAT

DANS

Een workshop kan op zichzelf staan en gegeven worden voor een eerste kennismaking met een bepaalde dansvorm of ter introductie van een bepaald thema. Meerdere workshops rondom dezelfde dansvorm of hetzelfde thema leiden tot meer verdieping. De workshops kunnen deel uitmaken van een groter project, dat eventueel wordt afgesloten met een presentatie. Een combinatie met muzieken/of theaterworkshops maakt een project tot een feestelijk en swingend geheel. Ook voor jubilea, schoolfeesten en themaweken zijn dansworkshops een leuke en leerzame invulling. U kunt ervoor kiezen de dansworkshops en -projecten op uw eigen school te laten plaatsvinden, of in een van de goed geoutilleerde ruimtes van Factorium Podiumkunsten. Graag gaan we, geheel vrijblijvend, in een persoonlijk gesprek samen met u op zoek naar de beste invulling.

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | Per workshop: 45 minuten groep 1 t/m 4 / 1 uur groep 5 t/m 8. Totale aantal workshops in overleg Plaats | Op school of bij Factorium Kosten | Workshop van 45 minuten: € 45,-- . Workshop van 1 uur: € 60,-- . Totaalprijs in overleg Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 8713

DANSWORKSHOPS EN -PROJECTEN OP MAAT

DANS

Een workshop kan op zichzelf staan en gegeven worden voor een eerste kennismaking met een bepaalde dansvorm of ter introductie van een bepaald thema. Meerdere workshops rondom dezelfde dansvorm of hetzelfde thema leiden tot meer verdieping. De workshops kunnen deel uitmaken van een groter project, dat eventueel wordt afgesloten met een presentatie. Een combinatie met muzieken / of theaterworkshops maakt een project tot een feestelijk en swingend geheel. Ook voor jubilea, schoolfeesten en themaweken zijn dansworkshops een leuke en leerzame invulling. U kunt ervoor kiezen de dansworkshops en -projecten op uw eigen school te laten plaatsvinden, of in een van de goed geoutilleerde ruimtes van Factorium Podiumkunsten. Graag gaan we, geheel vrijblijvend, in een persoonlijk gesprek samen met u op zoek naar de beste invulling.

drama Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw, Docenten Datum | In overleg Duur | 50 minuten per groep Plaats | Op school Kosten | € 300,-- meerdere lessen per ochtend Aanbieder | Verteltheater WatverteljeMenu Bestelcode | 8979

VERTELLEN IN DE KLAS

DRAMA

Met het project ‘Vertellen in de klas’ moedigt Verteltheater Watverteljemenu kinderen en leerkrachten aan om vooral te blijven vertellen. Want vertellen hoort bij de mens. Denk maar eens aan de schat aan mythen, legendes, sprookjes en verhalen die de mens door de eeuwen heen heeft gemaakt. En iedereen kan

138 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2017 | 2018


vertellen, op zijn / haar eigen manier. Kijk maar eens om je heen in het café, op een verjaardagsfeestje of op het schoolplein. We zijn elkaar voortdurend iets aan het vertellen. We vertellen elkaar verhalen om ons met de ander te verbinden en de wereld om hen heen te begrijpen. ‘Vertellen in de klas’ sluit goed aan bij de kerndoelen van het basisonderwijs (taalontwikkeling, leesbevordering, cultuureducatie). ‘Vertellen in de klas’ gaat er vanuit dat het kind als verteller de basisschool binnenstapt. De leerkracht helpt de mondelinge vaardigheden verder ontwikkelen en introduceert de technieken van lezen en schrijven. Een kind dat met plezier verhalen blijft vertellen zal ook met plezier gaan lezen en met plezier zijn eigen verhalen opschrijven. ‘Vertellen in de klas’ bestaat uit het bezoek van een verteller aan één of meerdere klassen. Meestal aan het begin van het project. De leerlingen hebben al eerder een vertelvoorstelling bezocht en/of de verteller brengt een kort verhaal als introductie en daarna gaan de kinderen met de verteller in gesprek. De verteller introduceert het project en laat het materiaal achter. Het pakket bestaat uit eenvoudige volksverhalen (nu nog ca 35), een eenvoudig 5 stappenplan voor de leerling (die in de klas kan worden opgehangen) en een even korte en bondige handleiding voor de leerkracht. Een training voor de docenten is ook mogelijk. Binnen b.v. de Rode Draad wordt ‘Verteller op bezoek’ door verschillende bibliotheken al aangeboden als alternatief voor ‘schrijver op bezoek’ van SSS (Schrijver, School en Samenleving).

BEKEND MAAKT BEMIND - DRAMA

DRAMA

In deze reeks van vijf dramaworkshops, geïnspireerd op het boek ‘Over engelen, goden en helden’ van Janny van der Molen, komen de vijf grootste en bekendste wereldgodsdiensten aan bod: hindoeïsme, boeddhisme, jodendom, christendom en islam. In elk geloof zijn er wonderlijke verhalen met bijzondere personages. Denk aan het verhaal waarin het leven van Mohammed werd gered door een spin, of aan het verhaal over de man die wonderen kon verrichten en wreed werd gedood. Denk aan het verhaal over de verliefdheid van alle meisjes op Krishna of aan het verhaal over de twaalf Joodse broers en over een prins die geen prins meer wilde zijn.

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 5 workshops van 1 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per workshop Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 9713

In deze workshops ga je ervaren hoe je de verhalen in scenes om kunt zetten en zelf kunt spelen. Zo kan er op een nieuwe en bijzondere manier kennis worden opgedaan en begrip en waardering ontstaan voor deze godsdiensten. Het lezen van enkele verhalen uit bovengenoemd boek wordt aanbevolen. Doelgroep: groep 7 en 8

THEATERWORKSHOPS OP MAAT

DRAMA

Factorium biedt verschillende workshops aan op het gebied van drama / toneel, teksttheater en spelimprovisatie. Deze workshops worden in overleg met u op maat gemaakt voor uw klas of de hele school. Hoe gaat dat in z’n werk? Nadat er in overleg een passend programma is gemaakt, komt er een theaterdocent van Factorium bij u op school. De leerlingen gaan o.l.v. de docent al gauw de vloer op voor bijvoorbeeld een eerste kennismaking met toneel, of juist voor een verdieping op de ervaring die ze al hebben. In de workshops staan ontspanning en spelplezier centraal, waarbij de nadruk ligt op samenwerken, samen scènes maken en het reflecteren op eigen en elkaars werk.

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | Afhankelijk van de wensen van de school Plaats | Op school of bij Factorium Kosten | € 60,-- per uur. Totaalprijs in overleg; afhankelijk van de wensen van de school. Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 8669

Vaak wordt er gewerkt aan de hand van een onderwerp of thema dat op school actueel is (bijvoorbeeld de seizoenen, feestdagen of een meer maatschappelijk thema zoals pesten). Als dat gewenst is sluiten we natuurlijk af met een presentatie of misschien zelfs met een zelfgemaakte voorstelling. Zo bestelt u theater op maat: van een workshop van 45 minuten of 1 uur tot het organiseren van een theaterweek met alles erop en eraan.

projecten

139


literatuur Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | De projecten worden voor 6 weken afgenomen. Plaats | Op school Kosten | € 65,-- excl. BTW Aanbieder | Bibliotheek Midden-Brabant Bestelcode | 10257

LITERAIRE PROJECTEN; MET DE HELE SCHOOL AAN DE SLAG MET LITERATUUR!

LITERATUUR

Voorheen bood De Rode Draad een doorgaande lijn voor leesbevordering van groep 1 t/m 8. De projecten van De Rode Draad zijn nu als losse modules te boeken, om zo flexibeler om te kunnen gaan met leesbevordering. Per leerjaar zijn er verschillende projecten beschikbaar. De leerlingen worden op een leuke, en vaak avotuurlijke, manier in aanraking gebracht met boeken. Een belangrijk doel van De Rode Draad is het stimuleren van plezier in lezen. Wat houden de Literaire Projecten in? Groep 1-2 kennismaken met prentenboeken Groep 3-4 voorlezen en kennismaken met diverse genres en thema’s Groep 5-6 leren hoe je een boek kunt kiezen en beoordelen, was het leuk of juist niet, en waarom? Groep 7-8 lezen blijft leuk! in de laatste schooljaren is het vooral belangrijk om het plezier in lezen vast te houden

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school, Docenten Datum | In overleg Duur | 1 uur per groep Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur Aanbieder | Verteltheater WatverteljeMenu Bestelcode | 8981

TOVEREN MET TAAL

LITERATUUR

Een hele dag spelen met taal. Een ontdekkingsreis naar grabbeltaal, beeldtaal, brutaal, totaal, instrumentaal, digitaal en nog veel meer taal als inspiratie en mogelijke aanzet tot een leerlijn taal – literatuur – creativiteit. Adrie Gloudemans: verhalenverteller, muzikant, uitvinder, entertainer, ontwerper nieuwe media, beeldredacteur en Henk Wittenberg: schrijver, leerkracht, grafisch ontwerper, illustrator, dichter, schilder, entertainer, liedjesmaker stellen hun creativiteit, bevlogenheid en deskundigheid beschikbaar. Samen met de school stellen ze een programma samen met gastlessen, workshops, voorstelling(en) en eventuele training van leerkrachten.

multidisciplinair Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten 2 workshops van 45 min Plaats | Op school Kosten | Per workshopdag: eerste workshop € 85,--, elke volgende workshop (bij meerdere groepen) € 45,-Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 8775

DANS EN DJEMBé IN ééN - GROEP 1-2

MULTIDISCIPLINAIR

Welk geluid moet de trommel maken om jou te laten sluipen, lopen, trippelen of springen? Wat is sterk en zacht spelen? Hoor je het liedje, ook al staat de muziek uit? In de workshops krijgen de leerlingen speelse dansopdrachten, zingen ze liedjes en bespelen zij de djembé, een Afrikaanse trommel. Bovendien wordt er gebruik gemaakt van Orff-instrumenten. Doelgroep: groep 1-2 Groepsgrootte: hele klassen

140 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2017 | 2018


DANS EN DJEMBé IN ééN - GROEP 3 EN 4

MULTIDISCIPLINAIR

De djembé is een fantastisch oerinstrument, waarop je heel beeldend muzikale klanken kunt vertolken. Daarnaast lokt Afrikaanse muziek het uit om deze in beweging en dans om te zetten. In 2 workshops van 1 uur gaan we samen werken aan een ritmisch muzikaal djembéorkest. Hierin kunnen de leerlingen ook schitteren als solist. We werken aan vaste ritmes, maar ook het improvisatietalent van de leerlingen wordt aangeboord.

Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw, Middenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur 2 workshops van 1 uur Plaats | Op school of bij Factorium Kosten | Kosten afhankelijk van locatie. Op school per workshopdag: 1e workshop € 100,-- , elke volgende workshop (bij meerdere groepen) € 60,-- . Bij Factorium: € 60,-- per workshop Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 8655

In het onderdeel dans / beweging gaan we uit van de beweging die de muziek bij de leerlingen oproept. Daarnaast gaan we er middels danscodes een swingend geheel van maken. Doelgroep: groep 3 en 4

FANTASIE: NIETS IS WAT HET LIJKT MULTIDISCIPLINAIR Een voorwerp of kledingstuk blijkt veel meer te zijn wanneer je ermee danst, ermee musiceert of er theater mee maakt. Een sjaal wordt een slang, een bekertje wordt een muziekinstrument of een hoed. Alle bekers samen vormen een vloerpatroon waar je omheen kunt dansen. In deze workshops wordt de fantasie van de leerlingen gebruikt om de creativiteit te ontwikkelen. Deze workshops zijn onderdeel van de Cultuurspiraal, een doorlopende leerlijn Cultuureducatie voor groep 1 t/m 8. Het is ook mogelijk te kiezen voor één discipline. Doelgroep: groep 3 en 4

SPELEN MET RITME EN TAAL

MULTIDISCIPLINAIR

In 3 dans-, 3 drama- en 3 muziekworkshops stellen we taal centraal. Zo dansen we met en over letters (blok- en schrijfletters, schuin- of vetgedrukt, kriebelschrift en hanepoten), krijgen de leerlingen verschillende spelopdrachten waarbij creatief bezig zijn met taal centraal staat (associatie-oefeningen, spelen met fantasiewoorden (‘jabbertalk’), uitbeelden van emoties) en maken we met de lettergrepen van de namen van de leerlingen een muziekstuk.

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw Datum | In overleg Duur | 3 danslessen en/of 3 dramalessen en/of 3 muzieklessen van 45 minuten Plaats | Op school Kosten | € 45,-- per workshop Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 8665

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw Datum | In overleg Duur | 3 dansworkshops en / of 3 dramaworkshops en / of 3 muziekworkshops van 45 minuten Plaats | Op school Kosten | € 45,-- per workshop. Totaalprijs in overleg Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 8753

Deze workshops zijn onderdeel van de Cultuurspiraal, een doorlopende leerlijn Cultuureducatie voor groep 1 t/m 8. Het is ook mogelijk te kiezen voor één of twee disciplines. Doelgroep: groep 3 en 4

VAN HOFNAR TOT POPIDOOL

MULTIDISCIPLINAIR

In deze workshops reizen de leerlingen al dansend, musicerend en spelend in vogelvlucht door de kunstgeschiedenis. We dansen aan het hof van Lodewijk XIV, luisteren naar muziek van Mozart, hebben een rendez-vous met de personages uit de Commedia del Arte en via Graceland en rock & roll rollen we de Hiphopwereld in. Deze workshops zijn onderdeel van de Cultuurspiraal, een doorlopende leerlijn Cultuureducatie voor groep 1 t/m 8. Het is ook mogelijk om te kiezen voor één of twee disciplines. Doelgroep: groep 5 en 6

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw Datum | In overleg Duur | 3 dans- en/of 3 drama- en/of 3 muziekworkshops van 1 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per workshop dans, drama of muziek. Bij gebruik van slaginstrumenten van Factorium éénmalig € 40,-- extra voor vervoer en gebruik van de instrumenten. Totaalprijs in overleg Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 9545

projecten

141


Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur 1 dans- en 1 muziekworkshop van 1 uur Plaats | Op school of bij Factorium Kosten | Kosten afhankelijk van de locatie: op school: muziekworkshop € 100,- en dansworkshop € 60,-- , bij Factorium: € 60 per workshop Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 8729

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur De eerste 30 minuten het verhaal, daarna 1,5 uur het sportieve toernooi Plaats | Op school Kosten | € 250,-- Maximaal 30 leerlingen per groep.
 Bij voorkeur inschrijven met minimaal 2 groepen per school. Exclusief reiskosten Aanbieder | Oogpunt Bestelcode | 8737

DE TEXTIELFABRIEK

MULTIDISCIPLINAIR

Tilburg en de textielindustrie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het Nederlands Textielmuseum en enkele industriële monumenten getuigen nog van het rijke industriële verleden. In een muziek- en een dansworkshop laten we ons hierdoor inspireren. In de muziekworkshop maken we met allerlei slagwerkinstrumenten fabrieksgeluiden. Die veranderen in muziek, als we ze laten samenvloeien tot een swingende compositie. In de dansworkshop brengen we de machines uit de textielfabriek tot leven. We werken met lappen stof en dansen op het ritme van de spoel, die door het weefgetouw schiet. Zo transformeren we tot dansende en stampende machines, die zich door de fabriekshal bewegen. Doelgroep: 5 t/m 8

ROESTIG RIDDERTOERNOOI MULTIDISCIPLINAIR - VERTELLER EN RIDDERTOERNOOI Verteller in de klas voor de leerlingen en riddertoernooi in speelzaal door de leerlingen. Een mix van literatuur, muziek, sportief spel en heel veel humor. Receptief en actief. Dit project begint met het beeldende verhaal ‘Koenibald & Aldibert en de roestige ridderregels’. Koenibald is een niet zo nozel dik riddertje en Aldibert is zijn edel ros. In het verhaal zoeken ze samen naar de roestige ridderregels en ontmoeten woergschlangen, superman, de regerende dwergwerpkampioen en draken (of zijn het nou kikkers?!)... Groot geprojecteerde, eigengemaakte illustraties verbeelden dit avontuur. Het verhaal is speciaal voor dit project door OOGPUNT geschreven, wordt op een cabareteske manier verteld en begeleid door gitaar en zang. Na het verhaal nemen de leerlingen zelf deel aan het roestige riddertoernooi. In 4 teams leren ze sportief samenwerken, eigen talenten ontdekken en positief omgaan met winst en verlies. Dit door middel van diverse, aan het verhaal gekoppelde toernooispelen, zoals o.a. dwergwerpen, wurgslangen trekken, dollelanssteken en keutelmikken. Iedere deelnemer ontvangt een diploma. Maar welke groep neemt uiteindelijk de enige echte roestige ridderprijs in ontvangst?

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | In overleg, variërend van één of meerdere workshops van 1 uur tot een project/instudeertraject van een paar maanden Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 9257

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 3 dans- en / of 3 drama- en / of 3 muziekworkshops van 1 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per workshop van 1 uur. Totaalprijs n.t.b. Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 8653

HELP, EEN MUSICAL!

MULTIDISCIPLINAIR

Ziet u op tegen het instuderen van de (eind-)musical? Wilt u hulp bij het instuderen van de liedjes, de voordracht of de dans? Of wilt u de kwaliteit van de musical verhogen? Doe dan een beroep op één of meer vakdocenten muziek, drama of dans van Factorium Podiumkunsten. Wij helpen u graag bij het realiseren van uw musical. U stelt de vraag, wij gaan met de kinderen aan de slag. Graag wijzen wij u op de mogelijkheid om de uitvoering van de musical plaats te laten vinden in de Factoriumzaal. Wij sturen u vrijblijvend een prijsopgave.

KUNSTLAB

MULTIDISCIPLINAIR

Hoe zitten de dingen in elkaar? In deze workshops krijgen de leerlingen de mogelijkheid om binnen de muziek-, dans- en theaterworkshops te experimenteren en te onderzoeken wat van geluid muziek maakt, wat van beweging dans maakt en wat van spel theater maakt. Deze workshops zijn een onderdeel van de Cultuurspiraal, een doorlopende leerlijn kunsteducatie voor groep 1 t/m 8. Doelgroep: groep 6, 7 en 8 U kunt ook kiezen voor één of twee disciplines

142 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2017 | 2018


MAAK EEN ECHTE SPEELFILM!

MULTIDISCIPLINAIR

Hét alternatief voor de schoolverlatersmusical! Met dit project krijgen alle leerlingen van groep 8 de kans om hun creatieve kant in te zetten omdat bij dit project verschillende talenten samen komen. Uitgangspunt voor het project kan een boek zijn dat in de klas gelezen is. Uiteraard kan ook een verhaal als uitgangspunt dienen. Doel is niet om het boek of verhaal te verfilmen, maar om het boek of verhaal als inspiratiebron te gebruiken. In het project zullen leerlingen kennis maken met alle aspecten die belangrijk zijn bij het maken van de film. Het schrijven van een filmscript, een storyboard maken, camerawerk, regie en natuurlijk acteren voor de camera. De film wordt opgenomen in en rondom de school, maar wellicht zijn er ook bijzondere locaties in de buurt. En uiteraard gaat de film in première met een feestelijk gala. Kortom, hét alternatief voor de musical waarbij alle leerlingen samen werken om een geweldige film te maken!

ONTWERPERS VAN DE STAD

MULTIDISCIPLINAIR

In deze lessenreeks ontdekken leerlingen dat een stad het resultaat is van mensen die samen leven. Al bouwende onderzoeken de kinderen samen wat er nodig is om de stad te laten functioneren. Vervolgens tekenen ze aan hun eigen huis als onderdeel van die stad. Met behulp van deze tekeningen bouwen ze hun eigen woning op schaal in de vorm van een maquette.

RESPECTDAG PO

MULTIDISCIPLINAIR

Cabaretvoorstelling en eigen respectrapvideoclips maken De Respectdag is een creatief, zinvol en humoristisch samenwerkingsproject, waarbij leerlingen via een cabaretvoorstelling en workshops op school hun eigen videoclip maken over respect. TIJDGEEST voorstelling: ‘Is het veilig?’ Zo begint Tijdgeest - een spannende muzikale cabaretvoorstelling over veiligheid, hiphop en respect. Heftig en met veel humor. Snel, actueel en scherp. Via de geschiedenis van hiphop komt de cabaretier tot de conclusie: ‘Ik denk dat als er meer respect zou zijn in de wereld, een hele hoop zooi niet was gebeurd. Nooit was gebeurd. Ik geloof zelfs dat die Twintowers er nog hadden gestaan.’ Voorafgaand aan de voorstelling geeft OOGPUNT per klas een inleidende interactieve les waarin de leerlingen zelf input geven voor de voorstelling.

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | Twee uur per week gedurende een half seizoen of een intensieve projectweek Plaats | Op school Kosten | In overleg Aanbieder | De Kwekerij Bestelcode | 9353

Domein | Wetenschap en techniek Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 9 uur vanaf Plaats | Op school Kosten | € 720,-- exclusief materiaal- en reiskostenvergoeding Aanbieder | Architectuurlessen Bestelcode | 10919

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 5 uur en 20 minuten Per RESPECTDAG kunnen 2 klassen deelnemen. Het begint met een inleidende les per klas van 20 min en 1 voorstelling van 60 min voor 2 klassen tegelijk. (Meerdere voorstellingen op één dag mogelijk.) De workshops zijn een hele dag per kl Plaats | Op school of in overleg Kosten | € 700,-- Elke volgende respectdag op dezelfde locatie kost € 500,--. Exclusief reiskosten. Maximaal 60 leerlingen per respectdag Aanbieder | Oogpunt Bestelcode | 8735

RESPECTRAP workshops: Na de voorstelling gaan de leerlingen hun eigen respectrap-videoclip maken. De leerlingen vormen crews en denken samen na over hun respect-onderwerp, gerelateerd aan de voorstelling. Hierover schrijven ze een rap of gaan ze zingen. Ze werken aan hun presentatie en worden daarna per crew gefilmd. Het geluid wordt ook nog apart opgenomen in een echte geluidsstudio op school. Uiteindelijk heeft de klas een eigen verantwoorde, doordachte, maar zeker ook vette rapvideoclip gemaakt over respect. Met hiphop als de voertaal. De beat als de basis. En drama en dans om het geheel lekker te laten flowen.

projecten

143


Domein | Natuur- en milieueducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 5 uur Per project Spraakwater kunnen 2 klassen deelnemen. Het begint met 1 voorstelling van 75 min voor 2 klassen tegelijk op de eerste dag. (Meerdere voorstellingen op één dag mogelijk.) De workshops zijn een hele dag per klas en volgen op een dag na de Plaats | Op school of in overleg Kosten | Gemeente Tilburg kan dit project betalen, dus gratis voor school, neem contact op met Oogpunt! Aanbieder | Oogpunt Bestelcode | 8833

SPRAAKWATER CABARET- MULTIDISCIPLINAIR VOORSTELLING EN WATERRAP VIDEOCLIP Cabaretvoorstelling en rapvideoclips over water en milieu Een project ontwikkeld in opdracht van de Gemeente Tilburg. Creatief en zinvol samenwerken aan duurzaamheid en bewustwording omtrent water en het milieu. Het project begint met een interactieve cabaretvoorstelling over verschillende kanten van water. Heel groot: van H2O tot blauwe planeet, van tsunami’s tot waterschaarste. Maar ook dichtbij: ‘draai je kraan goed aan’ en ‘gooi je afval niet op straat’. Op een cabareteske wijze worden ook heftige en ingewikkelde onderwerpen toegankelijk gemaakt. Tevens is de voorstelling een humoristische inleiding tot hiphop ter voorbereiding op onderstaande rapworkshops. Na de voorstelling gaan de leerlingen hun eigen waterrap-videoclip maken. De leerlingen vormen crews en denken samen na over hun water-onderwerp, gerelateerd aan de voorstelling. Hierover schrijven ze een rap of gaan ze zingen. Ze werken aan hun presentatie en worden daarna per crew gefilmd. Het geluid wordt ook nog apart opgenomen in een échte geluidsstudio op school. Uiteindelijk heeft de klas een eigen duurzame, verantwoorde, doordachte, maar zeker ook vette rapvideoclip gemaakt over water. Met hiphop als de voertaal. De beat als de basis. En drama en dans om het geheel lekker te laten flowen. Nodig voor de voorstelling: een grote, door school vooraf goed verduisterde ruimte (i.v.m. projecties echt zo donker mogelijk) en voldoende zitplaatsen. I.v.m. gebruik grondrookmachine evt. rookmelders tijdelijk uitschakelen / afplakken. Workshops: de workshops starten met de hele klas tegelijk in het eigen klaslokaal. Daarna worden de verschillende groepjes apart gefilmd op een door hen zelf gekozen plek in/rondom school. Hun geluid wordt per groepje opgenomen in een geluidsarme ruimte; in overleg met school. Voor close-up filmopnames hebben we een ruimte nodig met een gladde, lege muur, waar we de bellenblaasmachine kunnen gebruiken; ook in overleg. Alle technische benodigdheden voor Spraakwater worden verzorgd door OOGPUNT.

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 3 danslessen en/of 3 muzieklessen en/of 3 dramalessen van 1 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per workshop van 1 uur. Totaalprijs n.t.b. Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 8661

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg. Boeken via tilburg@klasseboeren.nl Duur | 2 uur Een bezoek duurt anderhalf tot twee uur Plaats | Op de boerderij Kosten | € 120,-- Vaak kortingen mogelijk. Informeer hiervoor bij de coördinator van Klasseboeren Tilburg Aanbieder | Klasseboeren Bestelcode | 10051

WERELDWIJD

MULTIDISCIPLINAIR

In de lessen wereldoriëntatie maken de leerlingen kennis met verschillende landen, werelddelen en culturen. Met de kunstdisciplines muziek, dans en theater worden in deze workshops onderdelen / facetten uit verschillende landen / culturen op een andere manier belicht, beleefd en vormgegeven. Deze workshops zijn onderdeel van de Cultuurspiraal, een doorlopende leerlijn cultuureducatie voor groep 1 t/m 8. U kunt ook kiezen voor één of twee disciplines. Doelgroep: groep 7 en 8.

CULTUUREDUCATIE BIJ KLASSEBOEREN

MULTIDISCIPLINAIR

Altijd al willen weten waarom er in het voorjaar op sommige plaatsen al wel dieren in de wei lopen en elders nog niet? Waarom de varkens van onze varkensboer in plaggenhutten leven net als vroeger? Waarom veel boerderijen al generaties lang overgaan van ouders op kinderen? Wat het verschil in grondsoorten is en hoe dat bepaalt wat er geteeld wordt? Kom dan met uw leerlingen naar Klasseboeren!

144 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2017 | 2018


Klasseboeren zijn didactisch onderlegde boeren en boerinnen met een ideaal! Zij willen op professionele wijze een bijdrage leveren aan het belevend leren van leerlingen. Op hun eigen bedrijf verzorgen de Klasseboeren boerderijlessen die aansluiten op de kerndoelen van het basisonderwijs. De inhoud kan samen met u worden vastgesteld, zodat een bezoek altijd een maximale leerervaring oplevert. Voorbeelden van onderwerpen waar we aandacht aan kunnen besteden binnen cultuur zijn: hoeveel generaties wonen al op deze boerderij, kwaliteit van de grond, werken met de seizoenen, verschillen vroeger en nu (handwerk vroeger, automatisering nu), dierenwelzijn, welke producten worden geproduceerd en nog veel meer. En dit alles in de vorm van BELEVEN op de boerderij door voelen, ruiken, zien, onderzoeken en zelf doen!

DE CULTUURSPIRAAL

MULTIDISCIPLINAIR

Leidende gedachte in de doorgaande leerlijn Cultuureducatie is de ontplooiing van het kind door middel van en in de kunstvakken. De ontwikkeling van het kind staat hierbij centraal. Onder een doorgaande leerlijn kan men zowel een samenhangend, vakoverstijgend programma verstaan als een doorlopend programma over de jaren heen, waarbij een evenwichtige spreiding over de kunstdisciplines wordt nagestreefd en kennis en vaardigheden op elkaar voortbouwen. In aansluiting op en gebruik makend van thema’s en onderwerpen die op school leven krijgen de kinderen drie lessen in muziek, dans en/of drama. U kunt zelf kiezen hoe u de cultuurspiraal wilt inzetten: lessen in één discipline of juist interdisciplinair. Tevens kan de doorlopende leerlijn binnen- en buitenschools worden vormgegeven met een cultuur-educatief vervolg in de vrije tijd.

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | 3 workshops per groep per discipline. Workshops groep 1 t/m 4: 45 minuten, workshops groep 5 t/m 8: 1 uur Plaats | Op school Kosten | Drama, dans en muziek algemeen: groep 1 t/m 4: € 45,-- / groep 5 t/m 8: € 60,--. Slagwerkworkshops: € 100,-- voor elk eerste uur, € 60,-- voor elk volgend uur. Totale kosten in overleg. Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 8821

Uitgaande van datgene wat per leerjaar aangeboden wordt (b.v. lezen en schrijven in groep 3, geschiedenis in groep 5, wereldoriëntatie in groep 7), hebben we de volgende thema’s gekozen: groep 1-2: Prentenboeken groep 3: Spelen met ritme en taal groep 4: Fantasie: Niets is wat het lijkt groep 5: Van Hofnar tot Popidool groep 6: Het onderzoek: Kunstlab groep 7: Wereldwijd groep 8: Werk in uitvoering: Het podium op en af U kunt kiezen voor het totaalpakket. Het is ook mogelijk losse onderdelen van de Cultuurspiraal af te nemen.

projecten

145


Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | Workshops dans, drama, muziek groep 1 t/m 4: 45 minuten, groep 5 t/m 8: 1 uur Plaats | Op school Kosten | Dans, drama en muziek groep 1 t/m 4: € 45,-- , dans, drama, muziek algemeen groep 5 t/m 8 : € 60,-- , slagwerk: € 85,--/ € 100,-- voor het eerste uur, € 45,--/€ 60,-- voor elk volgend uur Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 9455

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | Muziek, dans, drama groep 1 t/m 4: 45 minuten, groep 5 t/m 8: 1 uur Plaats | Op school Kosten | Muziek algemeen, dans, drama groep 1 t/m 4: € 45,-per workshop , groep 5 t/m 8: € 60,-- per workshop . Muziek instrumentaal: € 85,--/€ 100,-- voor het eerste uur, € 45,--/€ 60,-voor ieder volgend uur. Totaalprijs in overleg. Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 9555

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | In overleg Plaats | Op school Kosten | € 59,-- Het tarief is per uur, exclusief materiaalkosten. Minimale afname is 2 uur per dag Aanbieder | Bakfietsjuf Bestelcode | 9113

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | 1 uur voorkeur voor 4 weken opeenvolgend of met regelmaat in het schooljaar bijvoorbeeld elk seizoen 1 workshop Plaats | Op school Kosten | € 55,-- per uur, inclusief materialen Aanbieder | YOGA JOL Bestelcode | 8951

FEEST!

MULTIDISCIPLINAIR

‘Waarom vieren we feest?’ ‘Welke feesten komen jaarlijks terug?’ Deze en andere vragen komen ter sprake tijdens de multidisciplinaire ‘Feest!’-dag, die u door Factorium Podiumkunsten wordt aangeboden. Onze vakdocenten komen bij u op school en verzorgen voor alle leerlingen workshops rondom het thema ‘Feest’. Na een inspirerende dag vol dans, muziek en theater sluiten we deze af met een waanzinnige presentatie, waarbij iedereen zijn kunsten kan laten zien. Samen maken we er een onvergetelijk feest van. Groepsgrootte: dans en muziek algemeen: hele groepen; drama, muziek instrumentaal : halve groepen Het is ook mogelijk te kiezen voor één of twee disciplines rondom dit thema.

HALLO WERELD!

MULTIDISCIPLINAIR

Als je in een vliegtuig zit, dan kijk je naar de wereld beneden je. Maar hoe zou het zijn in de wereld boven het toestel en nog hoger? Waar kom je in terecht? Als je helemaal de andere kant op reist dan verdwijn je kilometers diep onder de zeespiegel. Welke wereld gaat daar voor je open? En hoe zou het zijn om door te dringen tot de donkere diepte van de jungle? Als je het goed bekijkt, dan bestaat onze wereld eigenlijk uit wel honderd verschillende werelden. Allemaal samen vormen ze één prachtig geheel. Tijdens onze Hallo Wereld!-dag gaan we die werelden in al hun verscheidenheid verbeelden in dans, drama en muziek. Aan het eind van de dag worden ze weer één: alles komt samen in een wervelende presentatie. Groepsgrootte: muziek algemeen, dans, drama: hele klassen; muziek instrumentaal: halve klassen Het is ook mogelijk te kiezen voor één of twee disciplines rondom dit thema.

HET KASTEEL VAN TILBURG

MULTIDISCIPLINAIR

Het kasteel van Tilburg is bij veel mensen niet zo bekend. Dat is niet zo raar, want het kasteel is niet meer te zien. Op de plek waar het heeft gestaan zijn nog wel restanten te vinden van het fundament. In de Poorten is een museale wand gewijd aan dit onderwerp. Het kasteel van Tilburg hoort dan ook zeker bij de geschiedenis van onze stad. Waar stond het kasteel en wie leefden daar? Het Stadsmuseum heeft hier een lespakket over gemaakt. De Bakfietsjuf heeft een beeldend programma samengesteld dat aansluit op het programma van het Stadsmuseum. Dit Kastelenproject kan ook zelfstandig bestaan als een beeldend project. Voor alle groepen van de basisschool zijn er beeldende lessen rondom het thema Kasteel. De thema’s sluiten aan bij kunst, cultuur, erfgoed en geschiedenisonderwijs. Wil je meer weten? Voel je vrij om met ons contact op te nemen, zodat wij kunnen zien of we iets voor jouw school kunnen betekenen. Deze beeldende workshop is een goede aanvulling bij het erfgoedprogramma: Kasteel van Tilburg aangeboden door Stadsmuseum Tilburg.

KINDERYOGA IN DE KLAS (SERIE VAN 4 LESSEN)

MULTIDISCIPLINAIR

Yogaoefeningen worden aangepast aan de leeftijd. Soms op muziek, soms gecombineerd met spel of in de vorm van partner- groepsoefeningen. Ik werk op maat dus mijn thema’s en inhoud worden afgestemd op de lopende thema’s en/of wensen binnen de school. In de onderbouw ligt de nadruk op het lichaamsbesef waarbij veel gebruik wordt gemaakt van liedjes en versjes.

146 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2017 | 2018


In middenbouw en bovenbouw komt de nadruk meer te liggen om het zelfbewustzijn, op je lichaam, je emoties en je omgeving. Door yogaoefeningen wordt de lichamelijke en zintuiglijke ontwikkeling gestimuleerd en zorgt voor een betere ademhaling. Je leert bewuster om te gaan met je sterke en zwakke kanten, komt meer in balans en krijgt een groter zelfvertrouwen. Kinderyoga is: prikkels buiten sluiten / ontspannen / in je kracht staan / geeft energie / aarden / geeft zelfvertrouwen / plezier hebben en genieten van jezelf en de ander!

KLAAR VOOR DE START!

MULTIDISCIPLINAIR

Tijdens onze Klaar voor de start!- dag gaan we actief van start om het thema sport en spel te verbeelden. We komen op uw school en maken daar samen met de leerlingen muziek, theater en dans. Een dag lang houden we ons bezig met winnen en verliezen, trainen en talent en durven en doen. Samen duiken we in de wereld van sport en spel en aan het eind van de dag komen alle groepen samen in een wervelende presentatie. Een heuse topprestatie! Groepsgrootte: dans en muziek algemeen: hele groepen. Drama en muziek instrumentaal: halve groepen of in overleg. Het is ook mogelijk voor één of twee disciplines te kiezen.

THE LOVELY EMMERETTES

MULTIDISCIPLINAIR

The Lovely Emmerettes: deze lieftallige dames doen niets liever dan de hele dag emmeren, emmeren, emmeren en nog eens emmeren..... Deze act / workshop kan op verschillende manieren worden ingezet: op het vlak van muziek, dans, drama en beeldend gaan The Lovely Emmerettes aan de slag met je klas. Benieuwd geworden? Neem een kijkje op www.snens.nl

VOOR ALTIJD JONG! OVER OPA’S EN OMA’S

MULTIDISCIPLINAIR

Opa’s en oma’s spelen vaak een grote rol in het leven van opgroeiende kinderen. Nergens passen opa’s en oma’s zo veel op als in Nederland. Daarom hebben wij hen centraal gesteld in een aantal dans-, drama- en muziekworkshops Dans groep 1 t/m 4: Dansen over voorwerpen uit grootmoeders tijd. Er staat een grote, ouderwetse koffer op zolder. Van wie zou die nou zijn? Zullen wij eens kijken wat er allemaal inzit? Hé, is dat niet de bril van oma? En die tol, die kroontjespen, dat breiwerkje... De kinderen gaan samen met de dansdocent aan de hand van voorwerpen uit grootmoeders tijd een nostalgische dansles beleven.

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | Dans, drama, muziek groep 1 t/m 4: 45 minuten, groep 5 t/m 8: 1 uur Plaats | Op school Kosten | Dans, drama en muziek groep 1 t/m 4: € 45,--- . Dans, drama en muziek algemeen groep 5 t/m 8: € 60,- - . Muziek instrumentaal: € 85,-- / € 100,-- voor het eerste uur, € 45,-- / € 60,--- voor elk volgend uur Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 9557

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | 1 uur minuten minimaal: tijd in overleg Plaats | Op school Kosten | € 62,50 per uur incl. btw, exclusief materiaalkosten en reiskosten Aanbieder | SNENS Bestelcode | 9319

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | Groep 1 t/m 4: 45 minuten per workshop, groep 5 t/m 8: 60 minuten per workshop. Indien gevolgd door een presentatie: minimaal 2 workshops per groep. Plaats | Op school Kosten | Groep 1 t/m 4: € 45,-- per workshop, groep 5 t/m 8: € 60,-- per workshop. Gebruik en vervoer muziekinstrumenten (optioneel): € 40,-- . Presentatie: € 40,-- per docent per uur Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 9551

Dans groep 5 t/m 8: Hoe dansten opa en oma toen zij jong waren? Oma en opa stonden vroeger ook op de dansvloer. Maar hoe dansten zij eigenlijk toen ze jong waren? De kinderen gaan samen met de dansdocent op ontdekkingsreis in de danswereld van toen: Swing, twist disco, allerlei dansstijlen komen langs. Drama groep 5 t/m 8 In woonzorgcentrum ‘De Rozentuin’ wonen alleen maar ouderen, 80 plussers. Ze zijn misschien niet allemaal even kwiek en mobiel meer, maar daar zijn ze niet minder hip of stoer door. In ieder geval is geen enkele dag in ‘De Rozentuin’ hetzelfde.

projecten

147


De opa’s en oma’s die daar wonen maken gezellige, grappige, ontroerende en ook wel ondeugende dingen met elkaar mee. Zo voelen zij zich nog steeds jong! Een dramaworkshop, geïnspireerd op de ‘Pogingen iets van het leven te maken. Het geheime dagboek van Hendrik Groen, 83 1/4 jaar’ en aangepast aan de leeftijd van leerlingen uit groep 5 t/m 8. In deze dramaworkshop hebben de leerlingen een grote inbreng bij de spelopdrachten en scènes die uitgevoerd worden en kruipen ze voor even in de huid van een 80 plusser. Muziek groep 1 t/m 8 ‘M’n opa, m’n opa, m’n opa... ‘ Wie kent dit lied niet van Hetty Blok en Leen Jongewaard? Een gouwe ouwe, die nog steeds met veel plezier gezongen wordt. Maar er zijn nog veel meer leuke liedjes over opa’s en oma’s, waarin de belevenissen van kinderen met hun opa en oma worden bezongen. We voegen hier een leuke begeleiding op (Orff-)instrumentarium of boomwhackers aan toe en zingen en luisteren naar muziek uit opa’s en oma’s tijd. De hogere groepen gaan zelf creatief aan de slag en schrijven een eigen opaen oma-lied. Zo is er voor elke groep wat wils. Als u voor elke groep twee workshops afneemt, kunt u alle opa’s en oma’s uitnodigen voor het opa- en oma-concert na afloop. Tip: u kunt er natuurlijk ook voor kiezen om zelf met de kinderen de opa’s en oma’s in een verzorgingstehuis een leuke middag te bezorgen. U kunt ook voor één of twee disciplines kiezen.

Domein | Wetenschap en techniek Groep | Hele school Datum | In overleg. Boeken via tilburg@klasseboeren.nl Duur | 2 uur Het bezoek duurt tussen de anderhalf en twee uur Plaats | Op de boerderij Kosten | € 120,-- Vaak kortingen mogelijk. Informeer hiervoor bij de coördinator van Klasseboeren Tilburg Aanbieder | Klasseboeren Bestelcode | 10053

WETENSCHAP & TECHNIEK BIJ KLASSEBOEREN

MULTIDISCIPLINAIR

Altijd al willen weten waarom koeien een stappenteller en/of een halsband dragen? Welke technieken er nodig zijn om de melkmachine te laten werken? Hoe groot een tractor werkelijk is en voor welke werkzaamheden die wordt gebruikt? Hoe de tomatenkweker het water geven van de planten heeft geautomatiseerd? En hoe een Robocar de tomaten automatisch naar de verwerkingslijn brengt? Kom dan met uw leerlingen naar Klasseboeren! Klasseboeren zijn didactisch onderlegde boeren en boerinnen met een ideaal! Zij willen op professionele wijze een bijdrage leveren aan het belevend leren van leerlingen. Op hun eigen bedrijf verzorgen de Klasseboeren boerderijlessen die aansluiten op de kerndoelen van het basisonderwijs. De inhoud kan samen met u worden vastgesteld, zodat een bezoek altijd een maximale leerervaring oplevert. Voorbeelden van onderwerpen waar we aandacht aan kunnen besteden binnen W&T zijn: zaaien en oogsten van gewassen, melktechniek, ict voor de krachtvoerverstrekking, individuele koeherkenning in de melkstal, automatisering op de boerderij, gps-gestuurd bemesten en nog veel meer. En dit alles in de vorm van BELEVEN op de boerderij door voelen, ruiken, zien, onderzoeken en zelf doen!

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school, Docenten Datum | In overleg Duur | Plaats | cultuurhuis Monopole Kosten | Gratis Aanbieder | Komoptidee Bestelcode | 9693

BEZOEK CULTUURHUIS MONOPOLE MULTIDISCIPLINAIR Kom met de klas naar Cultuurhuis Monopole en ontmoet de kunstenaars in het gebouw. CulTuurhuis Monopole is een prachtige plek in de binnenstad van Tilburg. Een plek waar kunstenaars van verschillende disciplines en kinderen zich thuis voelen. In het gebouw is een Buitenschoolse Opvang voor kinderen gevestigd: Cultuur BSO Monopole. Dansers, musici, theatermakers, beeldend kunstenaars en schrijvers gebruiken het gebouw voor hun activiteiten. Een bezoek is gratis, wil je meer? Cultuurhuis Monopole: een huis met multidisciplinaire mogelijkheden! Met o.a. een theaterzaal, muziekruimte, atelier, ontmoeting / restaurantruimte, danszolder en mediaruimte zijn er verschillende activiteiten mogelijk voor een klassenbezoek. CulTuur beleef, ontdek, maak je samen gewoon omdat het kan.

148 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2017 | 2018


PROJECT OP MAAT

MULTIDISCIPLINAIR

Een themaweek, excursie of feestelijke opening? De Kwekerij werkt graag mee aan de invulling, vormgeving en uitvoering van een bijzonder project. De Kwekerij heeft al jaren ervaring in het maken van theatervoorstellingen op bijzondere locaties, waarbij verschillende kunstdisciplines samenkomen. U kunt ook denken aan regieadviezen en coaching, als er binnen de school wordt gewerkt aan een theaterproductie. Onze vaste kern bestaat uit professionele acteurs, dansers, filmmakers, theatermakers en beeldend kunstenaars. Dit betekent dat we op alle fronten ingezet kunnen worden om van elk project een unieke belevenis te maken.

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school, Docenten Datum | In overleg Duur | In overleg Plaats | Op school Kosten | In overleg Aanbieder | De Kwekerij Bestelcode | 9057

muziek

MEER MET BOOMWHACKERS

MUZIEK

Muziek maken is leuk. Muziek maken doe je samen, je creëert iets en je wordt er blij van. Dit geldt zeker voor muziek maken met boomwhackers. Boomwhackers zijn vrolijk gekleurde muziekbuizen met ieder een eigen toonhoogte. Door met een buis tegen het lichaam, op de grond, of tegen een willekeurig voorwerp te slaan, wordt er een klank / toon geproduceerd. Alle buizen bij elkaar vormen een toonladder. Met boomwhackers kun je klassikaal allerlei melodieën spelen, maar je kunt ze ook ritmisch en voor begeleiding van een lied goed inzetten. In dit project gaan de kinderen zelf ontdekken wat er allemaal mogelijk is met boomwhackers. Ze gaan eerst samen zingen en daarna in kleine groepjes experimenteren en componeren. Hierbij komen muzikale elementen naar voren zoals hoog-laag en lang-kort, grafische notatie, het zelf componeren en het spelen van liedjes. De kinderen maken zo ook kennis met het muziekalfabet, dat gevormd wordt door de eerste zeven letters van het alfabet. Een muziekproject bestaande uit drie lessen van 1 uur, af te nemen in de periode november / december 2017 (i.v.m. het gekozen repertoire). Doelgroep: groep 3 t/m 6 Materiaal: boomwhackersets (worden door Factorium drie weken aan de school uitgeleend)

ALGEMENE MUZIKALE VORMING

MUZIEK

In zes lessen worden de kinderen ondergedompeld in de basisprincipes van muziek. Al zingend en spelend leren ze wat muziek allemaal kan betekenen. Ze leren verschillende Orff-instrumenten te bespelen, het notenschrift te ontcijferen en ze beleven plezier aan het samen musiceren.

BOOMWHACKERHELDEN

MUZIEK

Een muziekinstrument bespelen vergt tijd en inspanning, maar met deze vrolijk gekleurde buizen met ieder een eigen toon kan in korte tijd door alle kinderen een verbluffend resultaat worden bereikt. Wel moet er heel goed samengewerkt worden, om bijvoorbeeld de Starwars-melodie te laten klinken, of de filmheld Batman tot leven wekken. Met de hele klas en in kleine groepjes werken de leerlingen aan de muzikale elementen melodie, ritme, snel en langzaam, spanning en ontspanning in muziek en maken zo een eigen compositie. Na afloop laten alle groepen hun heldencompositie aan elkaar horen. Een filmheldenproject in 3 lessen van een uur. Doelgroep: groep 5 en 6 Materiaal: boomwhackersets (worden 3 weken aan de school uitgeleend)

Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw, Middenbouw Datum | november en december 2017, datum en tijd in overleg Duur | 3 uur 3 workshops van 1 uur Plaats | Op school Kosten | € 220,-Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 9531

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw Datum | In overleg Duur | 4 uur en 30 minuten 6 lessen van 45 minuten Plaats | Op school Kosten | 6 lessen van € 45,-Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 8699

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw Datum | In overleg Duur | 3 workshops van 1 uur Plaats | Op school Kosten | € 220,-Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 9533

projecten

149


Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 3 workshops van 1 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per workshop Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 9529

FILMMUZIEK

MUZIEK

Zet de televisie aan en je hoort muziek: bij documentaires, reclames, maar ook bij films. Iedereen herkent wel een liedje van een bepaalde film. Wat doet die muziek eigenlijk met de film en waarom hoor je sommige muziek in de film beter dan andere muziek? Leerlingen maken kennis met de geschiedenis en de betekenis van filmmuziek en bedenken en maken met behulp van Orff-instrumentarium en attributen zelf muziek bij een (stukje) film. Doelgroep: groep 6, 7 en 8 Benodigdheden: Orff-instrumentarium (wordt door Factorium verzorgd) en attributen uit de klas

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 of 2 lessen Plaats | Eigen school, eigen klas Kosten | € 22,50 huur lesmateriaal voor 3 weken (incl. 7 ponskaarten) Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 9117

HET DRAAIORGEL

MUZIEK

Aan de hand van een lesbrief en beeld- en geluidsmateriaal maken de leerlingen kennis met het draaiorgel. We staan stil bij de geschiedenis en de werking ervan. Hierdoor is er een directe link naar het vak geschiedenis en het vak techniek. Maar de muziek ontbreekt natuurlijk niet. De leerlingen nemen een kijkje in het innerlijk van dit wonderlijke instrument, dat door het gebruik van orgelboeken tot leven wordt gewekt. Ter afsluiting kunnen de kinderen in groepjes zelf m.b.v. ponskaarten een orgelboek maken en daarna hun eigen muziek ten gehore brengen met de meegeleverde speeldozen. Deze muziekles is in de lesbrief zodanig uitgewerkt, dat de groepsleerkracht deze zelf kan geven. Zes speeldozen en zeven ponskaarten worden meegeleverd. Dit totale pakket kan gedurende drie weken op school worden gebruikt. Tip: een bezoek aan Museum Dansant in Hilvarenbeek is een prima aanvulling op deze les. Doelgroep: groep 6, 7 en 8

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur Plaats | Op school Kosten | € 185,-- get project omvat in eerste instantie drie lessen. Het verzorgen van extra verdiepende lessen is mogelijk voor € 60,-per extra verdiepende les. De lessen worden in overleg op maat gemaakt Aanbieder | Esde Bestelcode | 9457

RITMES LEREN VIA APPELS EN PEREN (PROJECT)

MUZIEK

Ritmes leren zonder notenschrift Na de gezamenlijke warming-up wordt de klas in groepen gedeeld die samen de ritmes gaan spelen. Iedere leerling leert de verschillende partijen op de verschillende slaginstrumenten die samen een ritme vormen. Denk daarbij aan het Popritme, Wereldmuziekritme Sambaritme e.a. Dit project is een verdieping van de lesstof die in de workshop met dezelfde titel wordt aangeboden. De kinderen worden actief betrokken bij het samen creëren van een eigen nieuwe ritmestijl o.l.v. de projectleider. Als afsluiting van het project volgt er op de laatste lesdag van het project een eindpresentatie voor de betreffende groepen die hebben mee gedaan. Deze zal aan het eind van de ochtend plaatsvinden. Het project omvat drie lessen en kan in overleg met de school worden uitgebreid met nog verdere verdiepingslessen. Maximaal aantal leerlingen: een klas per docent. Graag bij aankomst een aantal leerlingen om de instrumenten mee uit te laden. Voor iedere leerling is er een stoel aanwezig. De stoelen staan in een halve cirkel. Leerkracht aanwezig voor assistentie, uitdelen instrumenten e.d. In de regel arriveert de docent een uur voor aanvang om alles rustig te kunnen opbouwen.

150 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2017 | 2018


SPEEL MEE IN HET EFTELING-ORKEST

MUZIEK

In deze ochtend worden de kinderen echte muzikanten, die na anderhalf uur oefenen op een nieuw muziekinstrument de herkenningstune van ‘Carnaval festival’ mee kunnen spelen in een echt orkest. Samenspel, presenteren, ontdekken, luisteren naar elkaar, grenzen verleggen en musiceerplezier zijn de kernwoorden van deze ochtend. De klas wordt verdeeld in groepjes van maximaal 6 kinderen. Elk groepje verkent een muziekinstrument (o.a. keyboard, harp, gitaar, klarinet, blokfluit) en studeert onder leiding van een vakdocent een kort motiefje in. Na 45 minuten komen de verschillende groepjes samen in een orkest. Hier laten ze aan de andere kinderen hun instrument en muziekje horen, experimenteren ze in het spelen onder leiding van een dirigent en studeren ze het lied ‘Carnaval festival’ in.

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur en 45 minuten op één ochtend twee keer 45 minuten + 15 minuten wisseltijd Plaats | Op school of bij Factorium Podiumkunsten. Nodig voor de uitvoering: vier aparte ruimtes, waaronder één grote, centrale ruimte waar het orkest kan spelen Kosten | € 400,-- dit is incl. 4 vakdocenten, vervoer en gebruik van 24 muziekinstrumenten en cd Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 9309

Na een ochtend oefenen met de klas ‘Carnaval festival’ kunnen spelen op echte muziekinstrumenten, is een ervaring om nooit meer te vergeten! Doelgroep: groep 5 t/m 8 Groepsgrootte: maximaal 24 leerlingen. Deelname door meer kinderen is in overleg en tegen een meerprijs mogelijk. Nodig voor de uitvoering: vier aparte ruimtes, waaronder één grote, centrale ruimte waar het orkest kan spelen.

BEKEND MAAKT BEMIND - MUZIEK

MUZIEK

Geïnspireerd op het boek ‘Over engelen, goden en helden’ van Janny van der Molen maken we in twee muziekworkshops een muzikale reis langs de wereldreligies. Van het Gregoriaans naar de gospel, van mantra zingen met klankschalen naar Jiddische liederen en van de fluitspelende god Krishna naar de oproep tot gebed, de azan, in de islam. Kinderen worden uitgenodigd om muziek uit hun eigen godsdienst te laten horen. Doelgroep: groep 7 en 8

DRUM ND BASE (PROJECT)

MUZIEK

Drummen op de hits van deze tijd met slagwerk en basgitaar Via meespelen met een midifile, waarop een hit van deze tijd staat met basgitaar en slagwerk, gaan we kijken hoe we er een eigen slagwerkpartij kunnen aan toevoegen, zonder verlies van de originele groove. Dit project is een verdieping van de lesstof die in de workshop met dezelfde titel wordt aangeboden. De kinderen worden actief betrokken bij het samen creëren van een eigen nieuwe ritmestijl o.l.v. de projectleider. Als afsluiting van het project volgt er op de laatste lesdag van het project een eindpresentatie voor de betreffende groepen die hebben mee gedaan. Deze zal aan het eind van de ochtend plaatsvinden. Het project omvat drie lessen, en kan in overleg met de school worden uitgebreid met nog verdere verdiepingslessen. Graag bij aankomst een aantal leerlingen aanwezig die de instrumenten mee uitladen. Voor iedere leerling is er een stoel aanwezig. De stoelen staan samen in een halve cirkel. Leerkracht aanwezig voor assistentie, uitdelen instrumenten e.d.

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 2 workshops van 1 uur Plaats | Op school Kosten | per workshop Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 9715

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur Het project omvat in eerste instantie drie lessen. Het verzorgen van extra verdiepende lessen is mogelijk Plaats | Op school Kosten | € 185,-- het project omvat in eerste instantie drie lessen. Het verzorgen van extra verdiepende lessen is mogelijk voor € 60,-per extra verdiepende les. De lessen worden in overleg op maat gemaakt Aanbieder | Esde Bestelcode | 8885

Bij behorende lesbrief wordt ruim van te voren toegestuurd. Maximaal aantal leerlingen: een klas per docent. Het project omvat in eerste instantie drie lessen. Het verzorgen van extra verdiepende lessen is mogelijk.

projecten

151


Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 3 workshops van 1 uur Plaats | Op school Kosten | € 220,-Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 9573

KLASSIEK MET BOOMWHACKERS

MUZIEK

Er zijn altijd mensen geweest die de muziek die ze in hun hoofd hoorden, wilden opschrijven. Zo schreven bekende componisten als Beethoven en Saint-Saens muziek voor grote orkesten, waarin veel verschillende instrumentalisten spelen. Leer de klankkleuren van deze beroemdheden kennen en ontdek waarom de muziek nog steeds door veel mensen beluisterd wordt. Ga vervolgens zelf met boomwhackers aan de slag in een boomwhackerorkest en leer hun melodieën spelen. Boomwhackers zijn gekleurde muziekbuizen met ieder een eigen toonhoogte. Door met een buis tegen je lichaam, op de grond of tegen een willekeurig voorwerp te slaan, wordt er een klank / toon geproduceerd. Alle buizen bij elkaar vormen een toonladder. Met boomwhackers kun je klassikaal allerlei melodieën spelen, maar je kunt ze ook ritmisch en ter begeleiding van een lied goed inzetten. Doelgroep: groep 7 en 8 Materiaal: boomwhackersets (worden door Factorium 3 weken aan de school uitgeleend)

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | Tussen carnaval en medio april 2018 Duur | 5 uur en 15 minuten Twee muzieklessen en één erfgoedles van ieder 45 minuten, afsluitend festival van 180 minuten Plaats | Muzieklessen op school, efgoedles op locatie, afsluitend festival op locatie Kosten | € 100,-- Per deelnemende klas of (koor)groep. Maximaal 1 klas / groep per school Aanbieder | Stichting Tilburgse Taol Bestelcode | 9217

KèNDERKWèèK - LIEDJES LEREN ZINGEN IN HET DIALECT

MUZIEK

De Stichting Tilburgse Taol en Factorium Podiumkunsten leren Tilburgse basisscholieren liedjes in het Tilburgse dialect zingen. In april 2018 wordt voor de twaalfde keer dit project afgesloten met een festival in Euroscoop Tilburg. Tijdens dit festival zullen zo’n 200 kinderen van zeven Tilburgse basisscholen veertien speciaal voor Kènderkwèèk gecomponeerde dialectliedjes ten gehore brengen. De school die volgens een deskundige jury de twee aan hun toebedeelde liedjes het beste uitvoert, neemt na afloop de wisselbeker voor een jaar mee naar huis. In de weken voorafgaand aan het festival studeren de leerlingen onder begeleiding van een muziekdocent van Factorium Podiumkunsten de liedjes in. Om meer te weten te komen over de achtergronden van de liedjes, bezoeken de leerlingen een locatie die in één van beide liedjes wordt bezongen. Daarbij gaat het om bijvoorbeeld de Piushaven, de Spoorzone, het Trappistenklooster of Tilburg University. Al meer dan 40 verschillende basisscholen hebben in de afgelopen elf jaar aan Kènderkwèèk deelgenomen. Daaronder ook scholen uit Berkel-Enschot, Goirle en Oisterwijk.

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 4 workshops van 1 uur Plaats | Op school of bij Factorium Kosten | per uur. Eenmalig € 40,-- extra voor vervoer en gebruik van instrumenten van Factorium Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 8791

SAMBA OP SCHOOL

MUZIEK

In een serie van vier workshops gaan de leerlingen met Braziliaanse trommels ‘aan de slag’ en werken ze toe naar een spetterend optreden als sambaband. De leerlingen maken kennis met de ‘muzikale dierentuin’. De dierennamen komen overeen met de verschillende notenwaardes. Zo staat ‘leeuw’ voor kwartnoot, ‘tijger’ voor twee achtste noten enz. Door deze te combineren ontstaan langere ritmes. Op die manier wordt ook een eenvoudig sambaritme aangeleerd, dat gespeeld wordt op de verschillende Braziliaanse trommels. Vervolgens wordt deze basis uitgebreid met het spelen van o.a. breaks, zoals een vraag-en-antwoord-spel, en wordt er toegewerkt naar een presentatie. Groepsgrootte: 1e workshop (waarin nog geen trommels gebruikt worden): hele klas, 2e, 3e en 4e workshop: groepen van maximaal 16 leerlingen Een uitgebreide beschrijving van dit project is op te vragen bij Factorium.

152 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2017 | 2018


SCHRIJF, ZING EN SPEEL JE EIGEN LIED

MUZIEK

Cowboys en indianen, piraten en dinosaurussen, aarde, lucht en vuur, winter, lente, zomer, herfst, Kerstmis en carnaval: bedenk maar een thema of onderwerp en we maken er een liedje van.

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 3 lessen van 45 minuten Plaats | Op school in eigen klaslokaal Kosten | € 135,-Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 8683

Onder leiding van de muziekdocent van Factorium schrijven de leerlingen de tekst voor hun eigen lied, ze leren het zingen en spelen er bovendien een begeleiding bij op schoolinstrumenten. Doelgroep: groep 7 en 8

SPELEN IN EEN BAND

MUZIEK

Altijd al in een band willen spelen? Twee popdocenten komen met (bas)gitaren, drumstel, keyboard, percussie en zanginstallatie op school. Met een groep van maximaal 12 leerlingen bouw je in deze workshops samen met hen een repertoire op. Als sluitstuk is een spetterend optreden voor medeleerlingen en/of ouders mogelijk.

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | Vanaf 2 uur Plaats | Op school of bij Factorium Kosten | Op school: € 120,-- per uur + eenmalig € 40,-indien gebruik wordt gemaakt van instrumentarium van Factorium. Bij Factorium: € 120,-- per uur Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 8689

natuur- en milieueducatie

TAKKENHOEDJES

NATUUR- EN MILIEUEDUCATIE

Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen Tijdens het programma Takkenhoedjes maken kinderen uit groep 1 en 2 op een speelse wijze kennis met het stuifzand van Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen. Ze gaan takken sjouwen, het gras horen groeien, bomen zoeken en de wind vangen met hun wangen. Onder anderen loeppotjes, emmertjes en een ‘poepzoekkaart’ zorgen voor een spannende beleving! Voor een goede voorbereiding maakt de docent in de klas een ‘Takkenhoedje’, die de kinderen tijdens het programma zullen versieren met leuke materialen uit de natuur. Het programma wordt begeleid met gedichtjes die de docent in de klas al eens kan behandelen, zodat deze in het nationaal park herkend worden door de kinderen. Bij Takkenhoedjes komen de verschillende seizoenen in Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen aan bod.

ZANDGEBAK EN LUCHTKASTELEN

NATUUR- EN MILIEUEDUCATIE

Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen Zandgebak en Luchtkastelen laat kinderen uit groep 3 en 4 in een sfeer van spel en verwondering diverse elementaire ervaringen opdoen die wezenlijk zijn voor de Loonse en Drunense Duinen. Aarde, water, vuur en lucht spelen daarbij een grote rol. De activiteiten in dit programma zijn een uitnodiging om te spelen, fysieke en zintuiglijke ervaringen op te doen en vooral om dit bijzondere gebied te beleven. Met je neus in de wind, je handen in het zand en je hoofd in de wolken. Met windvangers, zanddieren en het geluid van duinkeepjes, wordt dit bezoek aan de Loonse en Drunense Duinen een bijzondere belevenis!

Domein | Natuur- en milieueducatie Groep | Onderbouw Datum | In overleg. Boeken en nadere informatie via http://www.np-deloonseendrunenseduinen.nl Duur | 2 uur Het programma duurt anderhalf tot twee uur en kan starten om 9.30 uur en om 13.00 uur. Plaats | Te kiezen: Café De Roestelberg in Kaatsheuvel of Café De Rustende Jager in Biezenmortel. Kosten | Kosten per groep. Er kunnen in een groep max. 32 kinderen deelnemen. Aanbieder | IVN regio Zuid Bestelcode | 9559

Domein | Natuur- en milieueducatie Groep | Onderbouw Datum | In overleg. Boeken en nadere informatie via http://www.np-deloonseendrunenseduinen.nl Duur | 2 uur Het programma duurt anderhalf tot twee uur en kan starten om 9.30 uur en om 13.00 uur. Plaats | Te kiezen startlocaties: Café De Roestelberg in Kaatsheuvel en Duinoord in Helvoirt Kosten | Kosten per groep. Er kunnen in een groep max. 32 kinderen deelnemen. Aanbieder | IVN regio Zuid Bestelcode | 9561

projecten

153


Domein | Natuur- en milieueducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg, boeken rechtstreeks via: m.de.cocq@ivn.nl Duur | 2 Het programma wordt samen met de school ingepland op 3 dagen in 3 opeenvolgende weken. Plaats | Drunense Duinen, Kampina (Haaren / Boxtel) of Boswachterij Dorst. Kosten | € 20,-- per leerling Aanbieder | IVN regio Zuid Bestelcode | 9637

ONTDEK DE NATUUR MET NATUUR- EN MILIEUEDUCATIE JE KLAS… IN HET BEWAARDE LAND Ooit was de natuur dicht bij huis. Tegenwoordig is de natuur voor veel kinderen iets onbekends, iets vreemds. Het Bewaarde Land doorbreekt dit. Kinderen worden door deelname aan het programma weer echt een kind van de natuur. In Het Bewaarde Land verkennen kinderen uit groep 5 of 6 de natuur tijdens drie volle dagen in drie achtereenvolgende weken. Dit doen zij in kleine groepjes, onder leiding van goed opgeleide vrijwilligers: de Wachters van Het Bewaarde Land. De kinderen gebruiken voortdurend ál hun zintuigen. Ze voelen het, proeven het, ruiken het en laten het binnenkomen. Methode vervangend programma met goede aansluiting op kerndoelen. Bewezen positieve invloed op houding en gedrag ten opzichte van natuur. Positieve bijdrage aan de sociale samenhang binnen de groep. Biedt leerkrachten de kans hun leerlingen op een andere manier te leren kennen en hun verborgen talenten te ontdekken … kortom: Het Bewaarde Land, een ervaring voor het leven! In Brabant zijn wij op 4 locaties actief. Uit de gemeente Tilburg kunnen de scholen zowel in het voor- als in het najaar terecht op onze locaties. U krijgt ruim een maand lang natuurbelevingsonderwijs aangeboden, binnen en buiten de klas.

Domein | Natuur- en milieueducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg. Boeken en nadere informatie via http://www.np-deloonseendrunenseduinen.nl Duur | 2 uur Het programma duurt anderhalf tot twee uur en kan starten om 9.30 uur en om 13.00 uur. Plaats | Te kiezen: Café De Rustende Jager in Biezenmortel of Herberg De Drie Linden in Drunen Kosten | € 35,-- Kosten per groep. Er kunnen in een groep max. 32 kinderen deelnemen. Aanbieder | IVN regio Zuid Bestelcode | 9565

Domein | Natuur- en milieueducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg. Boeken en nadere informatie via http://www.np-deloonseendrunenseduinen.nl Duur | 2 uur Het programma duurt anderhalf tot twee uur en kan starten om 9.30 uur en om 13.00 uur. Plaats | Te kiezen: Landgoed Bosch & Duin in Udenhout, Herberg De Drie Linden in Drunen of Café De Rustende Jager in Biezenmortel. Kosten | Kosten per groep. Er kunnen in een groep max. 32 kinderen deelnemen. Aanbieder | IVN regio Zuid Bestelcode | 9563

Domein | Natuur- en milieueducatie Groep | Hele school Datum | Week na herfstvakantie (anders in overleg) Duur | Plaats | Op school Kosten | € 5,-- (excl. btw) per champot Aanbieder | Genietgroep Bestelcode | 9695

DASSENWERK

NATUUR- EN MILIEUEDUCATIE

Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen De leerlingen van groep 7 en 8 onderzoeken of een bepaald gebied binnen het nationaal park geschikt is voor het uitzetten van de das. Dit doen zij door vast te stellen wat de das nodig heeft om in de duinen te kunnen wonen en welke bedreigingen er zijn voor de das. Zo ontdekken de kinderen samenhang tussen de das en zijn omgeving en leren hierbij een aantal vaardigheden zoals observeren, mening formuleren, werken met kaart en kompas en het meten van de boomhoogte.

ZANDSPOOR

NATUUR- EN MILIEUEDUCATIE

Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen Zandspoor laat de leerlingen uit groep 5 en 6 het zand op veel manieren ervaren. In kleine groepjes voeren de kinderen verschillende buitenopdrachten uit, terwijl ze een korte route lopen op een overzichtelijk stukje stuifzand. Zo gaan ze bijvoorbeeld met een loeppotje op zoek naar kleine beestjes. Ook ontdekken ze hoe de bodem van de Loonse en Drunense Duinen eruit ziet en wat er groeit. Op deze manier komen ze er achter dat er van alles leeft in het zand! Zandspoor kent een lente- en een herfstversie.

CHAMPOT: ‘IEDEREEN EEN CHAMPION’

NATUUR- EN MILIEUEDUCATIE

De champot is een pot waarin champignons groeien. Het doel van dit project is dat kinderen het groeien van paddenstoelen zelf gaan beleven in de klas. Kinderen zien de paddenstoelen in het bos, maar hebben geen idee hoe deze groeien. Nu kunnen ze zelf hun champignons in de klas zien groeien, tellen, meten en natuurlijk opeten. Tevens is er een lespakket beschikbaar.

154 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2017 | 2018


DE AFVALRACE

NATUUR- EN MILIEUEDUCATIE

Waarom moeten we afval scheiden? Hoe moet dat dan? Iedere inwoner in de gemeente Tilburg, van baby tot bejaarde, produceert jaarlijks 190 kg. restafval (2015). In 2020 moet teruggebracht zijn tot slechts 105 kg, omdat het restafval nu nog voor 50% bestaat uit producten die we heel goed kunnen hergebruiken. Het Brabants Afval Team (BAT) wil deze boodschap communiceren naar iedere inwoner en wat is mooier om te beginnen bij de jeugd?

Domein | Natuur- en milieueducatie Groep | Hele school Datum | In overleg. Rechtsreeks boeken bij BAT Tilburg, Claudia Noatschk, 06-19871081 Duur | 50 minuten Plaats | Op school Kosten | 0 Aanbieder | BAT Tilburg Bestelcode | 9697

Het BAT heeft daarom een educatieproject opgezet voor de basisscholen. Dit bestaat uit een bordspel (doelgroep: groep 7/8) en kwartet, lesbladen en interactie door het geven van gastlessen. Dit pakket kan helemaal op maat (voor onder-, midden- en bovenbouw) worden samengesteld. Zo kan er in de praktijk geoefend worden hoe afval gescheiden moet worden. Er kan een vuilnisauto op het schoolplein komen om te bekijken hoe zo’n vuilnisauto werkt en wat een dode hoek is. Er kan een zwerfafvalaanhanger geleend worden met attributen (grijpers, afvalzakken etc.) om de schoolomgeving zwerfafvalvrij te maken. Ook kan er een rondleiding op de milieustraat gegeven worden. Bovenbouw: Bordspel de Afvalrace ca. 50 minuten. Het lesprogramma met werkbladen is opgebouwd uit drie onderdelen: 1. De voorbereidende les ‘Wat is afval?’ 45 min 2. De les ‘Afvalscheiding en recycling’ 75 min 3. De afsluitende les ‘Afvalpreventie’ 70 min Gastles ca. 50 minuten per les Onder- en middenbouw: Gastles ca. 50 minuten per les

KLASSEBOEREN

NATUUR- EN MILIEUEDUCATIE

Hebt u ook zin om er eens op uit te gaan met de leerlingen van uw klas? Samen op zoek naar de oorsprong van een gezonde maaltijd. Kijken waar kalfjes, biggen en lammeren geboren, verzorgd en groot gebracht worden. Of zien hoe tomaten en andere groenten worden geteeld. Kies dan voor boerderijeducatie en breng eens een bezoek aan één van onze Klasseboeren. Klasseboeren zijn didactisch onderlegde boeren met een ideaal. Zij willen op professionele wijze een bijdrage leveren aan het belevend leren van leerlingen. Klasseboeren verzorgen op hun eigen bedrijf boerderijlessen die aansluiten op de kerndoelen van het basisonderwijs. De inhoud van een boerderijles kan in overleg met de leerkracht worden vastgesteld, zodat een bezoek aan een Klasseboer altijd een maximale leerervaring oplevert. Voorbeelden van onderwerpen waar we aandacht aan kunnen besteden zijn: gezonde voeding, gewicht in balans, de seizoenen, variatie in dieren en planten of de verzorging van mens en dier.

NATUUR-EN MILIEUEDUCATIE N ATUUR- EN MILIEUEDUCATIE BIJ KLASSEBOEREN Altijd al willen weten waarom er zoveel vogels op het land zitten als de boer het aan het bewerken is? En hoe hommels de tomatenteler helpen bij zijn werk? Hoe de jonge dieren worden geboren, verzorgd en groot gebracht? Waarom onze varkenshouder er voor kiest om zijn varkens buiten te laten opgroeien in de natuur? Kom dan met uw leerlingen naar Klasseboeren!

Domein | Natuur- en milieueducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | 2 uur Plaats | Op één van onze boerderijen Kosten | Soms kortingen mogelijk. Informeer hiervoor bij de coördinator van Klasseboeren Tilburg Aanbieder | Klasseboeren Bestelcode | 9339

Domein | Natuur- en milieueducatie Groep | Hele school Datum | In overleg. Boeken via tilburg@klasseboeren.nl Duur | 2 uur Het bezoek duurt tussen de anderhalf en twee uur Plaats | Op de boerderij Kosten | € 120,-- Vaak kortingen mogelijk. Informeer hiervoor bij de coördinator van Klasseboeren Tilburg Aanbieder | Klasseboeren Bestelcode | 10055

projecten

155


Klasseboeren zijn didactisch onderlegde boeren en boerinnen met een ideaal! Zij willen op professionele wijze een bijdrage leveren aan het belevend leren van leerlingen. Op hun eigen bedrijf verzorgen de Klasseboeren boerderijlessen die aansluiten op de kerndoelen van het basisonderwijs. De inhoud kan dan samen met u worden vastgesteld, zodat een bezoek altijd een maximale leerervaring oplevert. Voorbeelden van onderwerpen waar we aandacht aan kunnen besteden binnen natuur- en milieueducatie zijn: de voortplanting van planten en dieren, over lucht, water en grond (wat zit erin, hoe meten we dat en welke diertjes kom je tegen in de grond), omgang met dieren en nog veel meer. En dit alles in de vorm van BELEVEN op de boerderij door voelen, ruiken, zien, onderzoeken en zelf doen!

Domein | Natuur- en milieueducatie Groep | Hele school, Docenten Datum | In overleg. Boeken via: 06-43037716 of info@educatiepit.nl Duur | 1 uur en 30 minuten Programmaduur is aan te passen naar eigen wens Plaats | Op school of buurttuin Kosten | € 35,-- Als school kunt u professionals van Stichting Transfarmers inhuren voor het geven van de Educatiepit lessen dit kost € 35,-- per uur. Het lespakket kunt u ook aanschaffen dit kost eenmalig € 1000,-- u betaald voor de training en het implementeren in uw Aanbieder | Educatiepit Bestelcode | 9621

EDUCATIEPIT

NATUUR- EN MILIEUEDUCATIE

Leren met je handen. EducatiePit biedt een lessenreeks aan waarbij biologie, zelfkennis en de wereld-om-je-heen actief gecombineerd worden. Dit unieke praktische concept kan in de schooltuin of in een buurtmoestuin uitgevoerd worden. Door middel van korte originele opdrachten maken kinderen kennis met de natuur, leren ze hun eigen groente kweken en op een creatieve manier met hun omgeving omgaan. Kennis overdracht: De makers van EducatiePit hebben veel ervaring de uitvoering van het educatiepakket. Middels een training wordt het lespakket overgedragen aan leerkrachten en hulpouders. Zo kan de school zelfstandig met het lespakket in de tuin aan de slag. De wereld-om-je-heen EducatiePit is méér dan een lespakket biologie. We combineren natuurprocessen met persoonlijke processen. Wat gebeurt er met een plant als je er onaardig tegen doet? En wat gebeurt er met een mens? Is een lege fles nog afval als je er een windmolen van kunt maken? Hoe ziet jouw superheld eruit? Praktische opdrachten Het lesprogramma bestaat uit 8 lessen. Per les kan de docent of begeleider uit een zestal opdrachten kiezen. Sommige opdrachten stimuleren de creativiteit, anderen het filosofisch denken of de samenwerking. Het jaar rond Educatiepit bestaat uit 8 lessen het jaar rond, het lespakket kan meerdere jaren gebruikt worden in meerdere leergangen. Begeleiders maken gebruik van uitgebreide lesformulieren waarin ze zelfverzekerd met de klas in de tuin aan de slag kunnen. De eerste les begint met het nieuwe schooljaar en vindt buiten plaats. Tijdens les 2, 3 en 4 is het winter en wordt er in het klaslokaal gewerkt. Les 5 tot en met 8 vinden buiten in de school- of buurtmoestuin plaats. De lessen duren ongeveer 1,5 uur maar langer of korter kan ook. De begeleider kiest zelf welke opdrachten hij/ zij laat doen. Op onze website www.educatiepit.nl kan de begeleider inloggen om gebruik te maken van de powerpoints, filmpjes en ondersteunende websites. Daarnaast krijgt elke leerling een eigen persoonlijk werkboekje. ‘Kinderen die wij in de klas niet horen, komen bij jullie tot leven’ (docent Basisschool De Elzen, Tilburg) Meer weten? Kijk op www.educatiepit.nl of mail: info@educatiepit.nl We zijn ook actief op facebook: www.facebook.com/educatiepit

156 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2017 | 2018


nieuwe media

MEDIA MANIA

NIEUWE MEDIA

Met de lessenserie Media Mania willen we kinderen op een speelse en vrije manier bewust maken van de risico’s én de mogelijkheden van de media. Wij vinden het belangrijk dat dit in een ongedwongen sfeer plaatsvindt. De lessen zullen daarom aangeboden worden vanuit het principe van ‘ervaringsgericht leren’.

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 6 uur Plaats | Op school Kosten | € 700,-- excl. 21% BTW Aanbieder | Bibliotheek Midden-Brabant Bestelcode | 9549

De lessensserie Media Mania bestaat uit 4 bijeenkomsten. Er kunnen maximaal 15 kinderen deelnemen per cyclus. Elk kind moet op een eigen PC kunnen werken. De lessen kunnen in overleg aangepast worden aan een onderwerp naar keuze, bijvoorbeeld creëren met media, programmeren of de green screen.

TECHLABTILBURG

TECHNIEK

TechLabTilburg is dé nieuwe plek voor ontdekkers, uitvinders, makers, doeners en onderzoekers. Klein of groot, jong of oud: bij TechLabTilburg zoek je het lekker zelf uit. TechLabTilburg is gevestigd in een oude fabriek in Tilburg: boek snel een bezoek met je klas en ervaar hoe leuk techniek kan zijn.

Domein | Wetenschap en techniek Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur minuten minimaal: tijd in overleg Plaats | Op school of op locatie: Groenstraat 139, Tilburg Kosten | € 250,-- (vanaf) per bezoek Aanbieder | SNENS Bestelcode | 9343

projecten

157


voorstellingen Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 50 minuten Plaats | Op school, aula, speellokaal, gymzaal Kosten | € 795,-- inclusief lesmateriaal en CD reiskosten en BTW schoolvoorst. max 80-100 lln Aanbieder | Het Verteltheater Bestelcode |10131

SHTETLBAND AMSTERDAM MULTIDISCIPLINAIR - DANSEN OP DE BRUG VAN AVIGNON 10+ Gebaseerd op het gelijknamige boek van Ida Vos In deze muziekvertelvoorstelling vertelt violist Bert Vos met zijn Shtetl Band Amsterdam het verhaal Dansen op de Brug van Avignon, geschreven door Bert’s moeder, de Joodse schrijfster Ida Vos. Dit populaire en bekroonde jeugdboek belicht de Tweede Wereldoorlog op een begrijpelijke en heel persoonlijke manier. De voorstelling is gebaseerd op werkelijk gebeurde gebeurtenissen. Er wordt een link gelegd met het hier en nu. Hoe voelt het als je heel langzaam en heel subtiel wordt buitengesloten? Wanneer realiseer je je dat er iets mis is en wat kan je dan vervolgens doen? Is vluchten een optie? Rosa de Jong droomt tegenwoordig overdag. Vroeger, toen het nog geen oorlog was en ze nog gewoon naar school mocht, droomde ze alleen maar ’s nachts. Maar nu is er zo veel verboden dat ze helemaal nergens meer zin in heeft. Joden mogen niet fietsen, niet zwemmen, niet in de tram, niet naar de bibliotheek… Ze heeft geen zin om buiten te spelen of om viool te spelen, terwijl dat ooit haar liefste bezigheid was. Misschien kunnen ze vluchten naar Frankrijk, waar het veilig is. Leeftijd vanaf 10 jaar. De speciaal voor deze voorstelling gecomponeerde klezmermuziek versterkt de spannende verhaallijn met verrassende stukken en met soundbites. Bert Vos - verteller, zang, viool, mandoline Iefke Wang - viool, slagwerk Erica Roozendaal - accordeon, dromer Regie Natascha van Weezel en Frank Groothof Shtetl Band Amsterdam Is een prominent vertolker van de village-klezmerstijl: authentieke Joodse muziek zoals het vroeger in de Joodse dorpjes in Oost-Europa geklonken heeft. In haar 10-jarig bestaan maakte de band drie CD’s en verzorgde de groep vele optredens in binnen- en buitenland.

Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw Datum | In overleg Duur | 45 minuten Bij voorkeur max. 75 kinderen per voorstelling vanwege het interactieve karakter Plaats | Op school of in sporthal Kosten | € 275,-- of € 425,-- of € 600,--; respectievelijk voor 1, 2 of 3 voorstellingen op één dag Aanbieder | Het Meemaaktheater Bestelcode | 8787

DE DROOM VAN DE HELD

DRAMA

Deze interactieve voorstelling laat zien dat je alles durft zodra je je passie gaat volgen; de jonge Hero jaagt in een sprookjesachtige wereld zijn dromen na en blijkt dapperder dan hij ooit had durven dromen. Hij baant zich een weg door een landschap met beren en bergen, lachende tovenaars en speelse spoken en hoopt dat hij zijn droomprinses zal vinden. Maar hier heeft deze held natuurlijk wel de kinderen uit het publiek voor nodig. De kracht van deze kindervoorstelling zit onder meer in de creatieve vorm en humoristische speelstijl. Het verhaal staat vast en wordt door één acteur gespeeld en verteld. Gedurende deze voorstelling worden regelmatig kinderen uit het publiek gehaald om zelf een onderdeel van het verhaal vorm te geven, al dan niet met gebruik van simpele attributen. Op deze manier worden in het Meemaaktheater personages, natuurkrachten of wezens op theatrale wijze verbeeld door het publiek.

158 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2017 | 2018


‘VLEUGELS EN ZO’, DANS EEN DANSVOORSTELLING VOOR KLEUTERS Dansgezelschap InesInez is gehuisvest in Tilburg en maakt educatieve dansvoorstellingen voor kinderen in het basisonderwijs. ‘Vleugels en Zo’ is een humoristische theatrale dansvoorstelling die naadloos overgaat van kijken naar meedoen voor kleuters van 4 tot 6 jaar oud. Het bijzondere aan ‘Vleugels en Zo’ is dat er tijdens de gehele voorstelling en workshop niet wordt gesproken. Door geen woorden te gebruiken worden de kleuters uitgedaagd om naar bewegingsen lichaamstaal te kijken. Zowel tijdens het kijken als bij de workshop wordt het jonge kind zonder woorden spelenderwijs aangemoedigd zijn verbeelding te gebruiken om zo het verhaal te kunnen volgen en zichzelf te uiten met dans. De voorstelling gaat over twee engeltjes die met een karretje op reis zijn. Op een ochtend komen ze erachter dat zij hun vleugels kwijt zijn. Er volgt een zoektocht naar hun vleugels en vinden een koffer met daarin allerlei verschillende vleugels; die van een bijtje, een ijskoningin, een vlinder en nog veel meer. Dit zijn echter niet hun eigen vleugels en de twee engeltjes worden hier verdrietig van. Uiteindelijk, geheel onverwacht, vinden zij toch nog hun eigen vleugels! Vrolijk dansend vragen ze de kleuters met hen mee te doen. Tijdens dit project worden de kleuters meegenomen in een avontuur vol met thema’s als identiteit, vriendschap en het zoeken naar je eigen ik. Een interactieve voorstelling waarbij de engeltjes menig kinderhartjes sneller doen slaan.

TED EN DE RAKET (VOORSTELLING)

TECHNIEK

Act / voorstelling met kinder doe-lezing ‘Ted en de Raket’. ‘Klokhuisachtige’ formule uitgaande van de meervoudige intelligenties (creativiteit, educatie, verwondering, inhoudelijk en wetenschappelijk) waarbij de kinderen kennismaken met de Ruimtevaart. Janine Vriens van Jeugdtheater Van Niks en Van Alles speelt de rol van de nieuwsgierige kleine jongen Ted. Ted is zo nieuwsgierig dat hij al alle kamers in zijn huis heeft onderzocht, met uitzondering van één kamer. Hij heeft geen toegang tot die kamer want die kamer zit altijd op slot, behalve ’s avonds wanneer Ted in bed ligt. Dan hoort hij zijn vader naar boven komen. Hij hoort de deur van de geheime kamer open gaan en hij hoort dat zijn vader aan de slag gaat. Vader is iets aan het bouwen maar wat? Dan besluit Ted op een dag stiekem deze kamer te bezoeken en wat hij dan ontdekt? De act is komisch en visueel een opzet naar de ware inhoud over de Ruimtevaart die Sandra van Dam van Curiosityworld later uit de doeken doet. Deze activiteit is het gehele schooljaar te boeken. Aantal: 2 tot 3 klassen per voorstelling / kinder doe-lezing (groep 1 t/m 4).

IS DE MAAN VAN KAAS? (VOORSTELLING)

TECHNIEK

Theatervoorstelling voorafgaand, met aansluitend een presentatie over de Reis naar de Maan. ‘Klokhuisachtige’ formule uitgaande van de meervoudige intelligenties (creativiteit, educatie, verwondering, inhoudelijk en wetenschappelijk). Janine Vriens van Jeugdtheater Van Niks en Van Alles speelt de rol van de wazige wetenschapper, Professor ‘Weet ik veel?’. Niets is nog raar, alles blijkt waar. Diep in de boeken ontdekt ze diverse wetenschappelijke onderwerpen zoals bijvoorbeeld techniek, maar… ook proefjes mislukken en uiteindelijk ontdekt ze vooral nieuws uit de natuur en wetenschap. Is de Maan echt van Kaas? Wie eet daar steeds happen uit de Maan? Kun je lopen op of vliegen naar de Maan? De act is komisch en visueel van opzet naar de ware inhoud over de Maan die Sandra van Dam van Curiosityworld later uit de doeken doet. Deze activiteit is het gehele schooljaar te boeken. Aantal: 2 tot 3 klassen per voorstelling / kinder doe-lezing (groep 1 t/m 4).

Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur waarvan 30 min voorstelling en 30 minuten workshop Plaats | Op school in speel- of gymzaal Kosten | 1 voorstelling incl. workshop: € 600,--, 2 voorstellingen incl. workshop: € 850,--, 3 voorstellingen incl. workshop: € 1.150,-Aanbieder | Dansgezelschap InesInez Bestelcode | 9179

Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur Plaats | Op school Kosten | € 320,-- excl. BTW / reis- en parkeerkosten Aanbieder | Curiosityworld Bestelcode | 9641

Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur Plaats | Op school Kosten | € 320,-- excl. BTW / parkeer- en reiskosten Aanbieder | Curiosityworld Bestelcode | 9581

voorstellingen

159


Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur De duur van het samen lezen en maken van de verwerkingsopdrachten kan zelf bepaald worden. Plaats | Op school Kosten | € 250,-- Twee klassen 450,-- Drie klassen 600,-Meer dan 3 klassen prijs in overleg Aanbieder | Theaterinjeklas Bestelcode | 10433

Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw, Middenbouw Datum | Do 22 en vr 23 mrt 2018 Duur | 1 uur aanvangstijd in overleg Plaats | In theater De NWE Vorst Kosten | € 4,50 inclusief een gratis workshop, door een educatiemedewerker verbonden aan het gezelschap Aanbieder | De NWE Vorst Bestelcode | 11011

VERVEELSELS

MULTIDISCIPLINAIR

Ken je dat? Een regenachtige zondagmiddag. Ondersteboven op de bank. Geen vriendjes om mee te spelen. Een berg speelgoed, maar nergens zin in. Je verveelt je. Niks aan. Saai. Zucht. Totdat je besluit te verzinnen dat er iets gebeurt..... Ga je mee op avontuur? Verveelsels is theater- en literatuureducatie en bestaat uit: • een cadeau voor de klas. Het boek ‘Jonas en de visjes van Kees Poon’ van Harm de Jonge met illustraties van Martijn van der Linden om samen te lezen. Een fantasievol verhaal over een jongen die zich verveelt. • een workshop theater in de klas van een half uur, aansluitend de voorstelling Verveelsels in de klas van een half uur. • een klassenboek met lege bladzijden, een illustratie van Atelier van de Dingen en verwerkingsopdrachten.

THEATER ARTEMIS - DE ONZICHTBARE MAN

DRAMA

Drie verlegen goochelaars worden door niemand gezien. Zijn ze er nu wel of niet? Hoor ik iemand lopen? En wie zit er aan dat theekopje, dat daar onzichtbaar in de lucht getild wordt? En wat ligt er onder het tapijt? Verstoppertje spelen op filosofisch niveau. Wat maakt dat iemand er is? Is dat wel zo? Hoe weten we dat zo zeker? Waar ben ik eigenlijk zelf? In deze nieuwe kleutervoorstelling halen de drie mannen alles uit de kast om hun zijn in twijfel te trekken. Ze staan stil in een hoek, laten zich wegspelen door vier cavia’s en trekken zorgvuldig aan onzichtbare touwtjes. Een nieuwe samenwerking tussen Jetse Batelaan en René van ’t Hof kon na ‘De man die alles weet’ (Zilveren Krekelwinnaar 2014) niet uitblijven. Wie herinnert zich niet de onweerstaanbare manier waarop René zijn kleuterpubliek op zijn hand kreeg; met onnavolgbare mimiek. Of de ontregelende regie van Jetse, van een ordeloosheid en anarchie, die ouders én hun piepjonge kroost ontroerde en liet “bulderen van het lachen”. Was in ‘De man die alles weet’ het uitgangspunt ‘alomvattende kennis’; in ‘De onzichtbare man’ gaan ze op zoek naar de gumranden van het ‘zijn’. Jetse’s meest geliefde thema: verschijnen en verdwijnen.

Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw, Middenbouw Datum | In overleg Duur | 40 minuten Plaats | Op school, aula, gymzaal, speellokaal Kosten | € 503,50 Max 100 leerlingen. Prijs incl. reiskosten en BTW. De 2e voorstelling kost € 395,-- incl. BTW Aanbieder | Het Verteltheater Bestelcode | 9605

DE VROUW EN HET JONGETJE - ERIC BORRIAS 4+

LITERATUUR

Naar het boek van Geert de Kockere. In de stad woont een vrouw. Een grote vrouw. Een reuzenvrouw. Ze eet vast kinderen, dacht het jongetje. Ze staat op haar balkon en schept ze met een grote zwaai van de straat. Met haar parasol. Zomaar. En ze stopt ze dan in een grote vogelkooi. Tot het etenstijd is. Een poëtische beeldende verteltheater voorstelling over bang zijn. Over kinderen en oude mensen. Over vriendschap die ontstaat als je niet meer bang bent. Leeftijd vanaf 4 jaar Met lesbrief Eric Borrias, verteller van het jaar 2016, is niet voor niets een van de meest gevraagde vertellers van ons land. Met zijn brede repertoire en groot talent weet hij al jaren jong en oud aan zich te binden. Zijn boekbewerkingen en unieke speelstijl worden geroemd. “Een retegoeie verteller!”, zie iemand eens. En zo is het. lees meer http://verteltheater.nl/vertellers/eric-borrias/

160 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2017 | 2018


TANTE DA EN DE KOEKALA

DRAMA

Een vrolijk poppenspel vol onverwachte wendingen! Ling Fu vindt een toverstokje in een vliegende toverkist. Hij gaat er mee experimenteren maar door zijn onhandigheid gebeuren er de vreemdste dingen: hij betovert zijn beste vriend en om alles nog ingewikkelder te maken, laat hij het stokje stelen. In de achtertuin van tante Da valt het toverstokje van Tovenaar Koekala valt in verkeerde handen, met alle narigheid van dien. Er gebeuren vreemde dingen en dit leidt weer tot allerlei dwaze verwikkelingen. Komt alles weer goed en kan Tante Da de zaak redden? Dat wordt duidelijk aan het eind van dit spannende en humoristische verhaal waaraan de kinderen volop mogen meedoen. Ook in deze voorstelling van Theater Tamarijn wordt door de speler volop gereageerd op het publiek en mogen kinderen helpen om alle problemen op te lossen.

Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw, Middenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur (maximaal drie voorstellingen per dag) Plaats | Op school: lokaal, aula, speel- of gymzaal of andere locatie (max 100 lln. per voorstelling) Kosten | € 315,-- (incl. btw); voor de eerste voorstelling; volgende voorstellingen (op dezelfde locatie en dezelfde dag) € 100,-Aanbieder | Theater Tamarijn Bestelcode | 9081

Interactie met de kinderen is een van de belangrijkste elementen van de voorstelling. De kinderen raken zo betrokken bij het verhaal en gaan er vaak helemaal in op. In de verhalen is volop ruimte voor improvisatie en daardoor is iedere voorstelling weer anders. De voorstellingen vinden plaats in een grote gesloten kast, met gebruik van licht en muziek.

LANG, LANG GELEDEN

DRAMA

Deze vlotte voorstelling gaat over de eerste mensen die in Nederland het land verbouwden. In die tijd begroef men trechtervormige bekers waarin de oogst bewaard kon worden, de ideale inspiratie voor dit interactieve verhaal over die tijd. De acteur neemt de kinderen dan ook mee terug de geschiedenis in voor een humoristische en leerzame belevenis over de eerste bewoners van ons land. Het verhaal speelt zich lang, lang geleden af. Om precies te zijn 5001 jaar geleden. We duiken in het leven van Huno, een stoere jongen die een tikkeltje eigenwijs is, want hij gelooft niet in de machten van de natuur. Hij is dan ook wel sterk, maar dus niet zo slim... Gelukkig is Sesse er ook nog, het leukste meisje uit het dorp en de maakster van het aardewerk. Zij heeft net als haar moeder bijzondere gaven en nodigt hem uit een mysterieuze wereld te verkennen. Het gaat echter mis als er op een dag een geheimzinnige reiziger langskomt met bedwelmende bessen en Huno in zijn ban raakt...

Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw, Middenbouw Datum | In overleg Duur | 45 minuten Bij voorkeur maximaal 75 kinderen per voorstelling vanwege het interactieve karakter Plaats | Op school of gymzaal Kosten | € 275,-- of € 425,-- of € 600,-- voor respectievelijk 1, 2, of 3 voorstellingen per dag Aanbieder | Het Meemaaktheater Bestelcode | 9661

Hopelijk kan Sesse er samen met de kinderen uit het publiek toch nog voor zorgen dat alles goed komt.

PROJECT SALLY MET WOEST

DANS

Stel je voor… 2 gebalde vuisten, 1 rode kop en te veel keren geprobeerd tot 10 te tellen. Een enorme stilte… en dan… rookwolkjes uit je oren en de tanden stevig op elkaar. In je keel bonst je hart, je benen trillen en je loopt rood aan. Het borrelt diep van binnen en is onstuitbaar. Het moet eruit ... KWAAAAAAK ... Pas op, de driftkikker is los !

Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw, Middenbouw Datum | ma 19 & di 20 maart 2018 Duur | 1 uur aanvangstijd in overleg Plaats | studio theaters tilburg Kosten | € 4,50 inclusief een gratis dansworkshop, door een dansdocent verbonden aan het gezelschap Aanbieder | Theaters Tilburg Bestelcode | 10929

Woest is een dansvoorstelling over onstuimige woedeaanvallen. Een jongen van gescheiden ouders reageert zich af op alles en iedereen en vecht om alles te laten zijn zoals het was. Project Sally presenteert een eigenzinnige wereld vol met dynamische, virtuoze en acrobatische dans. “Project Sally Maastricht raakt daar waar het woord niet kan komen” de Volkskrant: “De beste promotie voor jeugddans”.

voorstellingen

161


Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw, Middenbouw Datum | In overleg Duur | 45 minuten Bij voorkeur maximaal 75 kinderen per voorstelling vanwege het interactieve karakter Plaats | Op school of in gymzaal Kosten | € 275,-- of € 425,-- of € 600,--; respectievelijk voor 1, 2 of 3 voorstellingen op één dag Aanbieder | Het Meemaaktheater Bestelcode | 8797

Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw, Middenbouw Datum | In overleg Duur | 30 minuten Plaats | Op school of in ROC Theater Kosten | € 295,-- exclusief 6% BTW, reiskosten € 0,40 per km vanaf Tilburg Aanbieder | Impresariaat ROC producties Bestelcode | 9247 Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw, Middenbouw Datum | In overleg Duur | 45 minuten Plaats | Op school of in het theater Kosten | € 395,-- exclusief 6% BTW en reiskosten. Als gastles geen BTW Aanbieder | Verteltheater WatverteljeMenu Bestelcode | 8977

Domein | Cultuureducatie Groep | Onderbouw, Middenbouw Datum | 19 & 20 april 2018 Duur | 1 uur aanvangstijd in overleg Plaats | In theater De NWE Vorst Kosten | € 4,50 is inclusief een gratis workshop, door een educatiemedewerker verbonden aan het gezelschap Aanbieder | De NWE Vorst Bestelcode | 10999

ALEX EN HET WONDERBOEK

DRAMA

Deze interactieve kindervoorstelling is een sprookjesachtige reis door een reusachtig boek. Het begrip literatuur komt hierbij regelmatig aan bod. Energiek spel, humor en deelname van kinderen uit het publiek zorgen voor een vrolijke en tevens leerzame ervaring. Verrassende attributen en grappige personages zorgen voor het eenvoudig begrijpen van moeilijke begrippen en een lage drempel bij samenspel. De kindervoorstelling begint op het moment dat Alex van zijn geleerde opa een boek in zijn handen krijgt. Hij is meteen onder de indruk. Hij slaat het boek open en ineens staat daar de hoofdpersoon uit het boek voor zijn neus! Deze haalt Alex over om van plaats te ruilen en zo buitelt Alex tussen de bladzijden door het boek in. Er is echter maar één manier om weer uit dit wonderboek te komen en daarvoor moet hij de foute tovenaar verslaan... Vol verwachting onderneemt Alex een avontuurlijke reis. Hij baant zich een weg door een wonderlijke wereld, die de ene keer vol gevaren is en de andere keer weer erg grappig. Zo klimt hij langs touwbruggen en vliegt door stormen op een vliegend tapijt. Hij krijgt ruzie met de boze kabouter, wordt geholpen door de onhandige mummie terwijl de eenzame heks hem doet bevriezen. En overal dezelfde boodschap: pas op voor de foute tovenaar.

SINTERKLAASVOORSTELLING

MULTIDISCIPLINAIR

Ieder jaar maken studenten van het ROC Tilburg - opleiding artiest, onder begeleiding van Mona Toebosch, een Sinterklaasvoorstelling. Het script wordt geschreven door Glenn Markesteyn, afgestudeerd schrijver aan de HKU en alumnus van de opleiding artiest. De voorstelling is geschikt voor de hele school en wordt vaak ingezet voorafgaand aan de komst van Sinterklaas.

OPPASOPA VERTELT MUSQUITO

LITERATUUR

Het is opadag. Roosje en opa verdwalen in geluiden, liedjes en verhalen die ze samen verzinnen. Het irritante gezoem van Musquito de Mug heeft grote gevolgen. Iguana de Leguaan wordt er gek van. Zelfs de zon laat zich op een geven moment niet meer zien. Koning Leo wil weten wie de schuldige is. Allemaal zijn ze verdacht: Japjappie de Aap, Kootje Konijn, Pietje de Python, zelfs Iguana de Leguaan en Moeder de Uil. Een bijzondere muzikale vertelling. Een weelderig weefwerkje van woorden, geluiden, ritmes en liedjes. De verteller praat, zingt, zoemt, rapt, sist, neuriet, beatboxt, gromt en piept. Met zijn stem vormt hij koor en orkest, zingt hij de liedjes en vertelt hij het verhaal.

FOEI! – BONTE HOND

DRAMA

Foute voorstelling voor slechte kinderen Waarom zijn ongezonde dingen het lekkerst en zijn verhalen waar je slim van wordt zo saai? En waarom mag ik niet in mijn neus peuteren terwijl die gemaakt lijkt voor mijn vinger? Zelfbeheersing is moeilijk. Je bent er je hele leven zoet mee. Als 2-jarige is het hard werken om niet alles in je mond te stoppen. Als 5-jarige mag je pas iets lekkers als je je groente op hebt en als 10-jarige moet je stil zitten en stoppen met gamen. En als je denkt dat het ophoudt als je volwassen bent, vergeet het maar! Ben je slecht als je stiekem een beetje liegt of iets doet wat verboden is? In FOEI kunnen twee jongens zich niet inhouden. Wel als ze samen zijn, maar nooit alleen. Daarom besluiten ze elkaar te trainen in wilskracht. Want slecht zijn is toch het laatste wat je wilt! FOEI is een wedstrijd in zelfbeheersing waarin alle mogelijke verleidingen bestreden worden. Dit is de vierde samenwerking tussen Raaijmakers & Geerlings en componist Wim Conradi. Eerdere voorstellingen van dit drietal waren Aap & Beer (Gouden Krekel 2012), Niet Huppelen (Zilveren Krekel 2014) en KLUCHT (2016).

162 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2017 | 2018


STOPLICHT! MULTIDISCIPLINAIR EEN LICHTTHEATERVOORSTELLING Een wit lichtmannetje dat iedereen kent, krijgt aan het einde een vriend. Maar voor het zover is, maakt hij een lange reis door de wereld en de ruimte, waar overal lichten zijn, maar niet iemand zoals hij. Tot hij bij het stoplicht komt. Daar staat hij, het stoplichtmannetje. Samen trekken ze verder door de stad en het veld en ze vinden tenslotte een plek waar ze het naar hun zin hebben… In dit vervolg op Lampje Lampje bewijzen Wiersma & Smeets opnieuw dat de mooiste verhalen verteld worden met de meest simpele en onverwachte materialen. Met een combinatie van high en low tech presenteert het duo opnieuw een spetterend theaterlab vol lachende lichtjes waarin ze met glazen bonbonschalen, gaatjeszemen, spiegels en tal van andere huis-, tuin- en keukenvoorwerpen de meest wonderlijke figuren projecteren. Beeldend kunstenaar Moniek Smeets en beeldend theatermaker Bram Wiersma bundelden in 1999 hun krachten om vanuit een beeldend uitgangspunt theater te maken. Inmiddels heeft het tweetal vele stukken op zijn naam staan, waarin telkens beeld en klank centraal staan. Ze treden op in vele landen van Europa en ook daarbuiten. De laatste jaren wordt spelen met licht steeds belangrijker en presenteren ze zich ook in de wereld van de lichtkunst met installaties en performances.

HOE SCHREVEN OPA EN OMA VROEGER? (VOORSTELLING)

CULTUREEL ERFGOED

Het hele jaar biedt Curiosityworld (Wetenschap, Cultuur en Geschiedenis voor iedereen die nieuwsgierig is) en Van Niks en Van Alles (Jeugdtheater van Janine Vriens) de ‘Klokhuisachtige’ formule ‘Hoe schreven opa en oma vroeger?’ Op een speelse en educatieve wijze wordt theater en Geschiedenis van het Schrift gecombineerd. De theatervoorstelling is komisch en visueel van opzet naar de ware inhoud over de Geschiedenis van het Schrift die Sandra van Dam van Curiosityworld later uit de doeken doet. Aantal: 2 tot 3 klassen per voorstelling / kinder doe-lezing (groep 6 t/m 8).

DE KREKEL EN DE MIER - PETER FABER

LITERATUUR

Naar de beroemde fabel van Jean de la Fontaine Avond na avond zingt heer Krekel het hoogste lied op de heuvel in het bos. Iedereen vindt het prachtig en avond na avond komen ze luisteren. Alleen vrouw Mier komt nooit bij heer Krekel. Zij heeft het druk, veel te druk. Schoonmaken, wassen, voedsel verzamelen, iets waar heer Krekel geen moment mee bezig is. Zo gaat de zomer voorbij en maakt plaats voor herfst en winter. Heer Krekel heeft honger en hij heeft het koud. Wanneer hij bij het huis van vrouw Mier een heerlijke geur opsnuift vraagt hij haar hulp, maar tevergeefs. Heer Krekel heeft er toch zelf voor gekozen om de hele zomer muziek te maken. Dan moet hij nu de gevolgen maar dragen. Heer Krekel worstelt zich door de barre winter en bij de eerste lentestralen trekt hij de wijde wereld in. Hij wordt een gevierd popster, maar als hij hoort dat zijn vrienden van de heuvel... De Krekel en de Mier: een beeldende voorstelling over de waarde van vriendschap en het maken van persoonlijke keuzes. Leeftijd vanaf 7 jaar Peter Faber Laat je meesleuren en verrassen, laat je gruwelen en lachen! Vol passie en energie verleidt (deze andere) Peter Faber zijn luisteraar om zich over te geven aan de werkelijkheid van het verhaal. Hij kruipt in de huid van mens en dier, brengt hen tot leven en staat letterlijk midden in zijn verhaal. Het ene moment zit je op het puntje van je stoel, het andere moment hang je ontspannen achterover om dan ineens…! film https://youtu.be/lk1AOIU0Ffo

Domein | Wetenschap en techniek Groep | Onderbouw, Middenbouw Datum | In overleg Duur | 35 minuten Plaats | In theaters en op school Kosten | € 500,-- max. 90 ll. per voorstelling Aanbieder | Wiersma & Smeets Bestelcode | 8609

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur Plaats | Op school Kosten | € 320,-- excl. BTW / parkeer- en reiskosten Aanbieder | Curiosityworld Bestelcode | 9587

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 45 minuten Plaats | Op school, aula, speellokaal, gymzaal Kosten | € 461,-- Max 100 leerlingen Prijs incl reiskosten en BTW Aanbieder | Het Verteltheater Bestelcode | 9607

voorstellingen

163


Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 50 minuten De voorstelling duur: 50 minuten. Workshop duur: een lesuur Plaats | Op school, speelzaal, gymzaal of theater Kosten | € 500,-- /tweede voorstelling op de zelfde dag € 400,-Bij de voorstelling kunnen er op dezelfde dag twee workshops poppenspel gegeven worden voor de prijs van een! Per workshop max.15 kinderen Aanbieder | Knars Poppentheater Bestelcode | 9359

DE WENTELTOREN

MULTIDISCIPLINAIR

Iedereen heeft wel eens gedachten over de ander. Of die nu gaan over vluchtelingen uit andere landen of over je eigen buren. Vaak blijken deze vooroordelen helemaal niet te kloppen wanneer we deze mensen leren kennen. In de Wenteltoren wonen zes uiteenlopende types en ze komen uit verschillende landen. Ze horen, zien en denken van alles over elkaar, maar spreken elkaar bijna nooit. Zonder het te weten helpen ze elkaar en werken ze elkaar tegen. De warme pizzaoven van de onderbuurman droogt de was bij de bovenbuurvrouw en op het geluid van haar wasmachine, blaft de hond van de achterbuurman. Op een nacht gebeurt er iets wonderlijks. De toren kraakt en piept en kiepert zo op zijn zij. Alle deuren naar buiten zijn in een klap dicht. Als uit een droom worden de bewoners wakker op de zijmuren. Via achterom weggetjes, kastdeuren en vloerluiken lukt het ze om de weg naar elkaar toe te vinden. Wie zijn die buren eigenlijk en waarom hebben ze elkaar niet eerder op gezocht? Vooroordelen worden ontkracht en samen proberen ze de toren weer rechtop te krijgen. Hoe beter ze elkaar leren kennen, hoe makkelijker het is om samen een plan te maken en dan ineens lijkt alles mogelijk! Met De Wenteltoren maakt Theatergroep Knars een magische en beeldende poppentheatervoorstelling vol absurde situaties. Over vooroordelen van mensen en het vermogen om met elkaar samen te werken. Bij deze voorstelling komt een lesbrief waarin thema’s als vooroordelen en samenwerken worden behandeld.

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 45 minuten Plaats | Op school of in het theater Kosten | € 395,-- exclusief 6% BTW en reiskosten. Als gastles geen BTW Aanbieder | Verteltheater WatverteljeMenu Bestelcode | 8975

HANDEN UIT DE MOUWEN!

LITERATUUR

Een oer-Hollands verhaal over Afrikaanse ritmes “Steek je handen eens uit de mouwen, laat je handjes eens wapperen.” De moeder van Benjamin Tuinman heeft altijd wel een klusje voor hem. “Ga maar eens wat hout halen, die de kachel moet vanavond ook nog branden!” Hout genoeg, maar hoe ver kun je het Sprokkelbos ingaan zonder dat er vreemde dingen met je gebeuren? Op een dag gaat Benjamin net iets te ver het bos in en dan ontdekt hij het... Een verhaal vol vreemde gebeurtenissen, tikkende takken en andere geluiden. En iedereen mag meedoen; tenminste, als je weet hoe je je handjes moet laten wapperen.

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 2 uur 35 min. voorstelling , 5 min. (reflectie) schrijfopdracht, 65 min. workhop, 10 min. eindpresentatie Plaats | Op school Kosten | € 60,-- korting bij 2 voorstellingen (incl workshops) op 1 dag (€ 710,-- voor 120 kinderen) Aanbieder | Vloeistof Bestelcode | 9047

NADER TE BENOEMEN

DANS

Interactieve dansvoorstelling inclusief workshop In Nader te benoemen maken uw leerlingen op een bijzondere, interactieve manier intensief kennis met moderne dans. De activiteit bestaat uit drie delen: 1) voorstelling 2) workshop 3) presentatie. 1 - De voorstelling: Nader te benoemen. Duur: ca. 35min Twee dansers dansen de dansvoorstelling Nader te benoemen op uw school. De dansers dansen te midden van de leerlingen. De leerlingen mogen direct reageren. Of ze nu reageren met bewegen, of lachen, praten, dansen of afwachtend zitten te kijken... hun reactie maakt de voorstelling compleet. Een impressie van de voorstelling: nieuwsgierige oogjes tasten de ruimte af. Sommige leerlingen staan, andere zitten in groepjes bij elkaar. Ze giechelen en praten over wat om hen heen gebeurt. De twee dansers dansen tussen hen met ronde bewegingen, rennen, de armen gaan alle kanten op. Ze springen de lucht in, ze buigen langzaam achterover, tillen een been op en laten zich vallen. Leerlingen proberen de bewegingen na te doen. Speels ontdekken ze wat hun lichaam allemaal kan, en hoewel ze eerst niet wilden dansen zijn ze ongemerkt uit zichzelf begonnen.

164 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2017 | 2018


Kijken, nadoen, commentaar geven, meedoen, benoemen en wegduiken maakt moderne dans toegankelijk in deze voorstelling. 2 - Workshop Duur: ca. 5 kwartier. Na de voorstelling gaan de dansers met de leerlingen zelf een voorstelling maken van ca. 5 minuten. Hiervoor zijn twee vrije ruimtes nodig. De groep wordt in tweeën gesplitst en elk gaat onder begeleiding van een van de dansers werken aan een voorstelling. De evaluaties zet elke leerling om in dans. De dansers kijken toe en verwerken al hun observaties in instructies voor de volgende stap: hij laat kleine groepjes kinderen standbeelden en verplaatsingen door de ruimte maken. Zo krijgt het nieuwe dansstuk geleidelijk aan een vorm, een formatie en een volgorde. Er ontstaat een choreografie met groepsstukken, solo’s en duetjes. Nog een paar keer oefenen en de voorstelling is klaar. 3 – Presentatie Duur: ca. 10 min De groepjes presenteren aan elkaar hun zelfgemaakte dansvoorstelling. Applaus volgt vanzelf. Na beide presentaties nodigen de dansers de kinderen uit om te reageren, met vragen in een kort nagesprek.

BADJOE, DE TEKENAAR VAN BALI MULTIDISCIPLINAIR Zijn koffer is al gepakt. Hij gaat naar Indonesië, het land waar zijn vader als soldaat heeft gewoond. Hij gaat kijken of het echt bestaat: het paleis van de radja van Kloeng Koeng op Bali. Want heel lang geleden woonde op het eiland Bali een slimme jongen: Badjoe. Hij kon geweldig goed tekenen en op een dag liet de radja van Kloeng Koeng hem naar zijn paleis komen. Badjoe moest meteen aan het werk. De radja keek zijn ogen uit. Badjoe kreeg de ene opdracht na de andere, de radja kon er niet genoeg van krijgen, steeds verzon hij weer iets nieuws, totdat... nou ja, luister zelf maar.

GEFELICITAART!

DRAMA

Een feestje te vieren op school? Juffenfeest of jubileum of iets anders feestelijks? Verteltheater ERWAZZUS trakteert op een feestelijke voorstelling met taart. Taart? Zei er iemand taart? Ja, feestverhalen om van te smullen met je ogen en oren en ook een hapje voor je mond. Alle kinderen zijn van harte uitgenodigd om te komen meesmullen. Theater ERWAZZUS brengt samen met de kleine en grote feestvierders uit het publiek verhalen tot spelen. Een verhaal komt tot leven en krijgt betekenis voor de kinderen door ermee te spelen.

REIS OM DE WERELD IN 80 DAGEN - ERIC BORRIAS

LITERATUUR

Naar het gelijknamige boek van Jules Verne In een tijd zonder vliegtuigen, snelle treinen en mobiele telefoons gaat Philias Fogg een weddenschap aan om in 80 dagen de wereld rond te reizen. Hoe kun je leven in een tijd zonder Internet!?” , riep een meisje in het publiek eens. Het is nauwelijks meer voor te stellen nu de hele wereld op je smartphone of tablet te bekijken is. En dat niet alleen; mensen van over de hele wereld wonen tegenwoordig bij elkaar om de hoek, zitten in dezelfde klas. Daarom is de wonderlijke reis van Philias Fogg en zijn bediende Passepartout zo’n mooi aanknopingspunt om die wereld verder te ontdekken. Zijn avonturen voeren van Engeland naar Italië, van Egypte naar India, China, Japan en Amerika. Een wereldreis in 50 minuten. Leeftijd vanaf 7 jaar Eric Borrias Verteller van het jaar 2016: Al 20 jaar een rete-goeie verteller. Verhalenverteller Eric Borrias is niet voor niets een van de meest gevraagde vertellers van ons land. Met zijn brede repertoire en groot talent weet Eric al jaren jong en oud aan zich te binden. Zijn boekbewerkingen en unieke speelstijl worden geroemd.

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 45 minuten Plaats | Op school of in theater Kosten | € 395,-- exclusief 6% BTW en reiskosten. Als gastles geen BTW Aanbieder | Verteltheater WatverteljeMenu Bestelcode | 8971

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 50 minuten Plaats | Op school/ bibliotheek of theater Kosten | € 375,-- 1 voorstelling (max.50 leerlingen): € 375,-- Per voorstelling extra op dezelfde dag + € 110,-Aanbieder | Verteltheater Erwazzus Bestelcode | 10883

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 55 minuten Plaats | Op school, aula, speellokaal, gymzaal Kosten | € 556,50: 1 voorstelling op 1 dag incl reiskosten en BTW, 2e voorstelling € 450,-- incl BTW Aanbieder | Het Verteltheater Bestelcode | 11155

voorstellingen

165


Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | ma 29 & di 30 januari 2018 Duur | 50 minuten aanvangstijd in overleg Plaats | in theater NWEVorst Kosten | € 4,50 U kunt bij de voorstelling gratis een lesbrief, educatiemateriaal of een workshop op maat boeken Aanbieder | De NWE Vorst Bestelcode | 10903

IJSPALEIS - PLAN D- / ANDREAS DENK

DANS

Gezien door Anneke van der Linden en Gwen Sengers. Gwen: “De vroege try-out was al een pareltje in de dop. Zo hartverwarmend fijn, grappig en echt knap uitgevoerd! Dit is zo’n voorstelling die je elke leerling gunt. Hoewel hij gemaakt is voor middenbouw, heb ik groep 7, 8 én de leerkrachten ook volop zien genieten.” IJspaleis is een opzwepende poolexpeditie door een magische wereld van ijs. Een jeugddansvoorstelling omlijst met live muziek en sprookjesachtige animaties. Wat is er mooier dan de kleurrijke magie van een wereld waarin alles van ijs is? IJs om over te glijden, van te smullen, levensgrote sculpturen van te maken of juist minuscule blokjes die pingelen in je glas. IJs is sterk als een blok beton, maar ook kwetsbaar. Zomaar ineens kan het veranderen in een plas water, waarin je een duik kunt nemen of waarmee je de planten kunt laten groeien. Ook de reizigers zelf ontdooien langzaam tijdens hun tocht. IJspaleis is een opzwepende dansvoorstelling met live muziek waarin vijf dansers een uitdagende poolexpeditie maken door een bevroren universum. Een magische voorstelling met ‘bijna echte pinguïns’. Over warmte zoeken bij elkaar op ijskoude momenten. Over kwetsbaar durven zijn en over de betovering van ijs in zijn vele prachtige gedaanten. In IJspaleis is een verhaal waarin de pinguïns leren zij dat niet perfect zijn helemaal niet erg is. En dat samenwerken juist krachtig is.

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 45 minuten Plaats | Op school of in gymzaal Kosten | € 575,-- of € 875,-- respectievelijk voor 1 of 2 voorstellingen op één dag Aanbieder | Het Meemaaktheater Bestelcode | 10791

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur Plaats | Op school Kosten | € 320,-- excl. BTW / parkeer- en reiskosten Aanbieder | Curiosityworld Bestelcode | 10657

VUURKONING VREK

DRAMA

Deze interactieve voorstelling behandelt het thema ‘samen delen’ en ‘samenwerken’. Spannend spel, humor en deelname van kinderen uit het publiek zorgen voor een vrolijke en tevens leerzame ervaring. Verrassende attributen en grappige personages zorgen voor een lage drempel bij het samenspel. In deze voorstelling is de Vuurkoning een vrek geworden en wil hij zijn vuur niet meer delen. Zijn zus, de jaloerse IJskoningin in het Noorden, heeft daar met haar toverkunsten voor gezorgd en nu zal het voor altijd ijzig koud blijven. Twee vreemde bewoners van het koninkrijk, een stoere Bokkenbaas en een slimme Fee besluiten samen te werken om het koninkrijk uit de greep van de IJskoningin te bevrijden. Want pas als de Vuurkoning zijn vuur weer kan delen zullen de vlammen hoog oplaaien en zal het koninkrijk weer vol vreugde en warmte zijn.

REIS NAAR DE MAAN (VOORSTELLING)

TECHNIEK

Theatervoorstelling voorafgaand, met aansluitend een presentatie over de Reis naar de Maan. ‘Klokhuisachtige’ formule uitgaande van de meervoudige intelligenties (creativiteit, educatie, verwondering, inhoudelijk en wetenschappelijk). Janine Vriens van Jeugdtheater Van Niks en Van Alles speelt de rol van de wazige wetenschapper, Professor ‘Weet ik veel?’. Niets is nog raar, alles blijkt waar. Diep in de boeken ontdekt ze diverse wetenschappelijke onderwerpen zoals bijvoorbeeld techniek, maar… ook proefjes mislukken en uiteindelijk ontdekt ze vooral nieuws uit de natuur en wetenschap. Waar bestaat de Maan uit? Wat is de afstand van de Maan tot de Aarde en is het waar dat hij ieder jaar een stukje van de aarde af komt te staan? Wat zijn die grijze vlekken en wanneer hebben er voor het laatst mensen op de Maan gelopen? De act is komisch en visueel van opzet naar de ware inhoud over de Maan die Sandra van Dam van Curiosityworld later uit de doeken doet. Deze activiteit is het gehele schooljaar te boeken. Aantal: 2 tot 3 klassen per voorstelling / kinder doe-lezing (groep 1 t/m 4).

166 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2017 | 2018


RUIMTEVAART IN VOGELVLUCHT (VOORSTELLING)

TECHNIEK

Act / voorstelling met kinder doe-lezing ‘Ruimtevaart in Vogelvlucht’. ‘Klokhuisachtige’ formule uitgaande van de meervoudige intelligenties (creativiteit, educatie, verwondering, inhoudelijk en wetenschappelijk) waarbij de kinderen kennismaken met de Geschiedenis en de toekomst van de Ruimtevaart. Janine Vriens van Jeugdtheater Van Niks en Van Alles speelt de rol van Jack die al heel lang naar de Ruimte wil. Op zijn speurtocht over de Ruimte komt hij allerlei weetjes tegen. Op een dag is het zover, Jack - astronaut in spe - verlaat de aarde en beleeft allerlei spannende avonturen. De act is komisch en visueel van opzet naar de ware inhoud over de Ruimtevaart die Sandra van Dam van Curiosityworld later uit de doeken doet. Deze activiteit is het gehele schooljaar te boeken. Aantal: 2 tot 3 klassen per voorstelling / kinder doe-lezing (groep 5 t/m 8).

REIS DOOR HET HEELAL (VOORSTELLING)

TECHNIEK

Act / voorstelling met kinder doe-lezing ‘Reis door het Heelal. ‘Klokhuisachtige’ formule uitgaande van de meervoudige intelligenties (creativiteit, educatie, verwondering, inhoudelijk en wetenschappelijk). Janine Vriens van Jeugdtheater Van Niks en Van Alles speelt de rol van de wazige wetenschapper, Professor ‘Weet ik veel?’ Niets is nog raar, alles blijkt waar. Diep in de boeken ontdekt ze diverse wetenschappelijke onderwerpen als bijvoorbeeld techniek, maar… ook proefjes mislukken en uiteindelijk ontdekt ze vooral nieuws uit de natuur. Wat zijn sterren, hoe groot is het heelal? Kun je naar de sterren reizen en wat zijn toch die patronen aan de sterrenhemel? De act is komisch en visueel van opzet naar de ware inhoud over het Heelal die Sandra van Dam van Curiosityworld later uit de doeken doet. Deze activiteit is het gehele schooljaar te boeken. Aantal: 2 tot 3 klassen per voorstelling / kinder doe-lezing (groep 5 t/m 8).

HOE ZEBRA AAN ZIJN STREPEN KOMT LITERATUUR Een muzikale en interactieve vertelvoorstelling Zebra eet liever gras, maar Giraf wil een lange nek en Olifant een ding zodat hij niet meer hoeft te bukken. Ook Koedoe, Ooievaar en andere dieren hebben hun wensen.

DE LEEUWENKONING

LITERATUUR

Dit eeuwenoude verhaal dat nog steeds wordt verteld door de djeli, de verhalen-vertellers in West Afrika, inspireerde Disney tot het maken van zijn Lion King. De held in het oorspronkelijke Afrikaanse verhaal is geen leeuwenwelp, maar een mensenkind. Hij heet Sunjata, de jongen met de buffel en de leeuw in zijn naam.

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur Plaats | Op school Kosten | € 320,-- excl. BTW / reis- en parkeerkosten Aanbieder | Curiosityworld Bestelcode | 9643

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur Plaats | Op school Kosten | € 320,-Aanbieder | Curiosityworld Bestelcode | 9583

Domein | Cultuureducatie Groep | Middenbouw, Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 40 minuten Plaats | Op school of in theater Kosten | € 395,-- exclusief 6% BTW en reiskosten. Als gastles geen BTW Aanbieder | Verteltheater WatverteljeMenu Bestelcode | 8969 Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 55 minuten Plaats | Op school of in het theater Kosten | € 395,-- exclusief 6% BTW en reiskosten. Als gastles geen BTW Aanbieder | Verteltheater WatverteljeMenu Bestelcode | 8973

Ga mee naar West Afrika waar een medicijnverkoper aan de koning de toekomst voorspelt. Zijn zoon zal de machtigste koning worden die het land ooit heeft gekend. Maar een machtige koning wordt je niet zomaar, vooral niet als je nog maar een kleine jongen bent en er van alle kanten gevaar dreigt.

voorstellingen

167


Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 1 uur en 20 minuten Interactieve les: 20 minuten per groep. Voorstelling: 1 uur. Maximaal 70 leerlingen per voorstelling. Meerdere voorstellingen op één dag mogelijk Plaats | Op school of in overleg Kosten | € 450,-- Exclusief reiskosten Aanbieder | Oogpunt Bestelcode | 8747

TIJDGEEST PO CABARET- VOORSTELLING OVER RESPECT

DRAMA

Cabaretvoorstelling over veiligheid, respect en hiphop Is het veilig? Ik weet niet of het nog veilig is… Ik lees het nieuws: ‘Jongen doodgeschoten door de politie’ - hij wilde alleen maar zijn ID kaart pakken, maar de politie was getipt dat hij een wapen had. ‘Grensrechter gedood’ - onder de ogen van zijn zoon is hij doodgetrapt door jongens van 15 en 16. Met een voetbalschoen tegen z’n slaap... Ik denk dat als er meer respect zou zijn in de wereld, een hele hoop zooi niet was gebeurd. Nooit was gebeurd. Ik geloof zelfs dat die Twintowers er nog hadden gestaan. Zo begint Tijdgeest - een spannende muzikale cabaretvoorstelling over veiligheid, hiphop & respect. Heftig en met veel humor. Snel, actueel en scherp. De cabaretier ontdekt dat hiphop ook gaat over respect. Via typetjes met dikke accenten en absurde muzikale acts wordt de geschiedenis van hiphop behandeld. Maar ook in de hiphop ging het mis: 2 wereldberoemde rappers zijn vermoord. Het begon met een geintje, een diss. En dissen kan leuk zijn, maar je moet wel weten hoe ver je kunt gaan. Er is een grens. En als mensen elkaar niet begrijpen door verschil in geloof, taal of gebruiken, gaat het mis. Dat los je alleen op door respect. Voorafgaand aan de voorstelling geeft de cabaretier per klas een inleidende interactieve les waarin de leerlingen zelf input geven voor de voorstelling.

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 45 minuten voorstelling, 60 minuten per workshop Plaats | Op school Kosten | € 800,-- voor de voorstelling en 1 workshop ronde van 60 minuten: 3 x € 60,--. Extra workhops € 60,-- per uur Aanbieder | Thomas van Vliet Expressie Bestelcode | 9351

LIJFSTIJL-DAG

DANS

Voorstelling + Workshops De voorstelling ‘Lijfstijl’ gaat over voeding & bewegen. Je wordt dagelijks beïnvloed door alle reclames om je heen, je vrienden die een broodje frikandel naar binnen schuiven en natuurlijk je favoriete chips smaak voor maar 1 euro in de snoepautomaat. Lekker lui op de bank ploffen als je thuiskomt van je school, na het eten de computer aanzetten en met de controller in je handen om 1 uur ‘s nachts wakker schrikken. We willen jongeren wakker schudden! Twee beroepsdansers en een ervaren rapper hebben de handen ineengeslagen voor een innovatief project, bestaande uit een voorstelling en een workshop ronde op school. We vertellen uit eigen ervaring en nemen de jongeren mee op een avontuurlijke zoektocht naar balans, bewuste keuzes maken en vriendschap. Door middel van een interactieve quiz, verschillende onderdelen met zorgvuldig uitkozen experts op het gebied van voeding en beweging en natuurlijk een spetterende show wordt de boodschap in de voorstelling overgebracht. Tijdens de workshops gaan de groepen aan de slag met workshops over voeding, workshops rap en dans. Voorstelling door: Gaffar Binda, Xisco Riboch en Thomas van Vliet http://www.lijfstijldag.nl

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 50 minuten Plaats | Op school Kosten | € 556,50 max 120 lln Prijs inclusief reiskosten en BTW, 2e voorstelling € 291,50 Aanbieder | Het Verteltheater Bestelcode | 9331

ANNA’S OORLOG - MARJO DAMES

MULTIDISCIPLINAIR

Naar het gelijknamige boek van Beatrijs Nolet (Kinderjury prijs 2011) Anna’s oorlog is een indrukwekkend en meeslepend verhaal over de verschillende rollen die mensen gespeeld hebben tijdens de Tweede Wereldoorlog en over verzwijgen en de betekenis die dat heeft op kinderen van nu.

168 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2017 | 2018


Anna is een meisje van nu. Ze is 11 jaar en woont met haar ouders op een woonboot een eind buiten het dorp. Natuurlijk is ze dolblij als ze in die verlaten uithoek ineens een buurjongen van haar eigen leeftijd krijgt. Maar haar ouders verbieden haar om met die jongen om te gaan. ‘Dat kun je maar beter niet weten’ en ‘Dat vertellen we je nog wel eens’ zijn de dooddoeners. Samen met Borre, de nieuwe buurjongen gaat Anna op onderzoek uit. Het wordt een speurtocht langs verzwegen familieverhalen uit de Tweede Wereldoorlog. Verhalen over Anna’s opa Job en zijn Joodse familie die ineens niet meer welkom waren in hun eigen land. Ze komen er achter hoe Job zijn ouders omkwamen. Over de overgrootvader van Borre waar iets mee was. Als er onopgeloste raadsels blijven, gaan Anna en Borre inbreken bij Anna’s overgrootmoeder die een kamer vol naslagwerken heeft. Ze worden betrapt en dan leren ze over helden, verraders en over hun eigen verantwoordelijkheden. Met muziekfragmenten van Pieta Maring van philharmonie zuidnederland en Will van Elmpt Leeftijd vanaf 10 jaar - Met lesbrief Marjo Dames vertelt haar verhalen op eigenzinnige theatrale wijze. Met eenvoudige aanpassingen van het decor verbeeldt Marjo Dames de verschillende plaatsen, tijden en karakters in het verhaal.

URBANLICIOUS

MULTIDISCIPLINAIR

Als de crew van de Hiphop Factory op school komt, dan wordt het een onvergetelijke dag. We beginnen met het geven van een voorstelling over de ontstaansgeschiedenis van hip hop. Daarna gaan we aan de slag met een breed aanbod van workshops. • hip hop • breakdance • popping en locking • dancehall • rap

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 4 uur Het is een dagvullend programma, maar het is ook mogelijk het project over verschillende dagen te verdelen Plaats | In overleg Kosten | € 995,-- Dit is project is maatwerk, wij komen graag bij u langs om de mogelijkheden te bespreken Aanbieder | Hiphopfactory Bestelcode | 9753

Aan het einde van de dag is het de beurt van de leerlingen om op het podium te schitteren. Het is ook mogelijk om één of enkele onderdelen van dit project af te nemen.

NEE JOH... GEINTJE!!

DRAMA

Energieke voorstelling rondom het thema: pesten en sociale controle in een groep. Vijf jongeren moeten op een vrije middag nablijven. Ze kennen elkaar niet, zijn totaal verschillend van elkaar, maar hebben een ding met elkaar gemeen: ze pesten. Verhalen over hun daden als pestkop, vormen de basis van de voorstelling. Ze leren elkaar kennen en merken dat ze meer gemeen hebben dan ze in eerste instantie hadden gedacht. Ze krijgen respect voor elkaar en misschien ontstaat er zelfs vriendschap.

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg Duur | 45 minuten Een nagesprek met de spelers is mogelijk Plaats | Op school of in het ROC Theater Kosten | € 475,-- exclusief 6% BTW, reiskosten € 0,40 per km vanaf Tilburg Aanbieder | Impresariaat ROC producties Bestelcode | 9265

Deze voorstelling is gemaakt op basis van improvisaties, literatuuronderzoek en eigen ervaringen van studenten van de MBO – opleiding voor artiest van het ROC Tilburg, school voor kunst, cultuur en media. Elk jaar wordt de voorstelling aan de hypes aangepast en door een nieuwe cast voor publiek gebracht. De voorstelling heeft tot doel om met elkaar de grenzen van plagen en pesten bespreekbaar te maken.

voorstellingen

169


Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw, Docenten Datum | In overleg Duur | 45 minuten Plaats | Op school, aula, speellokaal, gymzaal Kosten | € 567,-- incl reiskosten en BTW max 100 leerlingen Aanbieder | Het Verteltheater Bestelcode | 10135

BASTIAAN DE ZWITSER - DE VLIEGENDE HOLLANDER

CULTUREEL ERFGOED

De Vliegende Hollander - Storytelling & Spoken Word “Al die willen slaven vervoeren, moeten mannen met baarden zijn. Jan Pier, Tjores en Korneel, die hebben baarden, zij varen mee.“ Op donkere stormnachten dwaalt het spookschip van de Vliegende Hollander over de zeven zeeën. En wie hem ziet, die gaat dood. Maar dat is niet zo. Om de Vliegende Hollander te begrijpen moet je weten waar hij vandaan komt. Leeftijd vanaf 8 jaar. Verhalenverteller Bastiaan de Zwitser en Spoken Word Artieste Sara van Gennip hebben zich verdiept in dit tragische zeemansverhaal waarin een duistere pagina van de Nederlandse geschiedenis wordt beschreven: de slavenhandel van de WIC. Een meeslepend epos over integriteit, slavernij en de prijs die wij betalen om iets te bereiken wat we echt willen hebben.

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | 1 uur Maximaal 70 leerlingen per voorstelling. Meerdere voorstellingen op één dag mogelijk. Evt dansworkshops 45 minuten per groep. Plaats | Op school Kosten | € 450,-- Exclusief reiskosten Aanbieder | Oogpunt Bestelcode | 8745

NOZEL CABARETVOORSTELLING OVER VOOROORDELEN EN TOLERANTIE

DRAMA

Nozel: interactieve muzikale cabaretvoorstelling over vooroordelen en tolerantie. Nozel begint met filmbeelden uit een stad. Daarin zie je een aantal opvallende personen: De Helt, De Vieze Vent en Kabouter Rap. Je hoort een jongen en een meisje commentaar hebben op hen. Ze lopen over van de vooroordelen en kraken hen alleen maar af. In de voorstelling komen De Helt, De Vieze Vent en Kabouter Rap één voor één langs. Ze krijgen een kans om te laten zien wie ze zijn en wat ze doen. Neem De Helt: dat is een echte held, nét even iets anders. Maar hij heeft zo vaak commentaar op zijn uiterlijk gekregen, dat hij heel onzeker is geworden. In de voorstelling leert hij van De Stoere Man dat hij goed is zoals hij is: ‘Het maakt niet uit hoe je eruit ziet, al heb je nog zo’n circushoofd, je bent wie je bent. Jij bent De Helt!’ Nozel is het tegenovergestelde van onnozel: slim, wijs. Als je tolerant bent en niet meteen veroordeelt, maar mensen een kans geeft en je omgeving positief benadert... hee: dán ben je pas NOZEL! ’Nozel’ is een van de weinige Nederlandse woorden die alleen in ontkennende vorm bestaan... Nozel is in overleg uit te breiden met een inleidende dansworkshop.

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | 2 uur en 30 minuten Twee workshops van 45 minuten en een voorstelling van 1 uur. Maximaal 60 leerlingen per project Plaats | Op school of in overleg Kosten | € 450,-- Exclusief reiskosten Aanbieder | Oogpunt Bestelcode | 8749

BOLLYWAT?! CABARETVOORSTELLING DRAMA EN WORKSHOPS OVER INDIA Bollywat?! Theatervoorstelling over magisch India inclusief twee inleidende dans- en muziekworkshops. Bij Bollywat?! staat Bollywood centraal. Bollywood is Hollywood met de ‘B’ van Bombay, India. Het is de grootste en snelstgroeiende filmindustrie ter wereld. Indiase muziek, dans en thematiek worden vermengd met moderne westerse invloeden. Hierdoor ontstaat een magische, sprookjesachtige, maar zeker ook vette en coole wereld. Met deze wereld maken de leerlingen kennis. En dan wordt Bollywat?! ‘bollywaaauw...’

170 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2017 | 2018


WORKSHOPS De leerlingen krijgen ‘s ochtends eerst twee actieve, inleidende dans- en muziekworkshops, waarin dansen en liedjes uit de voorstelling worden behandeld, alsmede het begrip ‘cabaret’. O.a. de veelkoppige goden, helden met wapperende haren, koeien op straat, maar ook de armoede en kinderarbeid komen aan bod. Na de middagpauze krijgen de leerlingen de magische voorstelling Bollywat?!, deze is zowel receptief als actief. VOORSTELLING Dhoom is de held en Shanti is zijn mooie prinses... maar Shanti is ontvoerd door Ravana, de boze koningsgeest met 7 hoofden! En op elk hoofd heeft ‘ie een lelijke hangsnor. Bah! Hij wil allemaal vieze kusjes geven aan Shanti! Ganesh, de olifantengod, geeft Dhoom een geheim wapen... Zal Dhoom Shanti bevrijden, zal Dhoom Ravana verslaan en zullen Dhoom en Shanti samen trouwen?

SAHAND SAHEBDIVANI - NACHTREIS 6+

MULTIDISCIPLINAIR

“Ik werd zachtjes door mijn moeder wakker geschud. Ik hoefde mijn pyjama niet uit te doen, wel kreeg ik een warme jas er overheen. We reden de stad uit en stapten uit bij een donker weggetje. Daar tilde mijn moeder mij op een paard. Ik zat achterop bij een man die ik niet kende. Hij had een grote snor en stonk een beetje.”

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | 50 minuten Plaats | Op school, aula, speellokaal, gymzaal Kosten | € 530,-- incl reiskosten en BTW. Kan met muzikant (meerprijs € 159,--) 1 voorstelling met muzikant € 689,-- incl reiskosten en BTW Aanbieder | Het Verteltheater Bestelcode | 10133

Nachtreis is het eigen vluchtverhaal van Sahand. Hij was nog maar drie jaar oud toen hij, tijdens de Iran-Irak oorlog, door de bergen moest vluchten. Voor het eerst heeft hij deze avonturen bewerkt voor een jonger publiek. De eigen verhalen worden vermengd met de volksverhalen die zijn vader aan hem vertelde; het enige dat hij uit Iran mee heeft kunnen nemen. Leeftijd vanaf 6 jaar. Sahand Sahebdivani - Verteller van het jaar 2014 Sahand is een Nederlandse verteller van Iraanse komaf. Hij is een graag geziene gast op nationale en internationale podia, waar hij sinds 1999 zijn verhalen drietalig ten gehore brengt. Hij is de oprichter en uitbater van vertelpodium Mezrab, waar hij sinds kort met collega verteller Raphael Rodan een nieuwe stijl in het vertellen doceert. Meer informatie http://verteltheater.nl/vertellers/ sahand-sahebdivani/

LAMPJE LAMPJE, EEN LICHTVOORSTELLING

MULTIDISCIPLINAIR

Licht als speelgoed. Treed binnen in de wonderlijke wereld van het licht. Lichttovenaars Wiersma&Smeets maken met licht bewegende schilderijen. Leuke, mooie, geheimzinnige en poëtische vuurvliegjes maken een rondedans boven je hoofd en schrijven hun namen in licht. Een wit vierkant wordt verliefd op een streepje. Het streepje verandert in een pijl die prikt. En dan weer in een rups. Reuzentorren vallen op een voetbalveld. De sterrenhemel verandert in de zee. Een zwerm vliegende schotels blijkt te kunnen zingen. Je zit er middenin en kijkt naar de makers, die voor je ogen met verbluffend simpele middelen de meest fantastische taferelen tevoorschijn toveren. En je weet niet, of je die ogen nu wel of niet moet geloven. Dynamisch, muzikaal, verstild, spetterend.

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | 25 minuten Plaats | In theater of op school Kosten | € 400,-- max. 80 ll. per voorstelling Aanbieder | Wiersma & Smeets Bestelcode | 8611

voorstellingen

171


Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | September 2017 t/m januari 2018 Duur | 45 minuten Plaats | In het theater Kosten | € 1200,-- Voor een voorstelling per dag is de uitkoop € 1.200,--, voor twee voorstellingen per dag is dat € 2.100,-Aanbieder | De Stilte Bestelcode | 9911

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | 1 uur inclusief workshop (duet 10 minuten, workshop 50 minuten) Plaats | Op school (speel- of gymzaal) Kosten | € 325,-- / € 475,-- / € 600,-- voor respectievelijk 1, 2 of 3 duetten per dag | exclusief BTW en reiskosten à € 0,30 per kilometer gerekend vanaf Breda Aanbieder | De Stilte Bestelcode | 8607

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | Het hele jaar (in overleg) Duur | 1 uur per groep Plaats | Op school (eigen lokaal, gymzaal, spellokaal of buiten) Kosten | € 55,-- Per uur per docent. Exclusief reiskosten € 0,19 per km Aanbieder | Eelt Bestelcode | 8593

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten (voor maximaal 30 leerlingen). Afhankelijk van thema en/of voorbereiding kan dit aangepast worden Plaats | Een speelzaal of gymzaal op school Kosten | € 350,-- ; twee voorstellingen op een dag € 550,--; drie voorstellingen op een dag € 750,-- (+ reiskosten) Aanbieder | Jeanpaul.cc Bestelcode | 8849

OVERTREFFENDE TRAP

DANS

Wat duurt eten toch lang. Wat een geklier, wat een rommel, wat een herrie. Af en toe een hapje, weglopen van tafel en dan komt het moment dat de kinderen helemaal zijn verdwenen. Weg, foetsie. Verstopt ergens in huis. Leuk en spannend voor de kinderen, maar doodeng voor de ouders. Als ze de achtervolging inzetten, raken ze verdwaald. Met de moed der wanhoop wagen ze een sprong in het diepe. De uitkomst is verrassend. Overtreffende trap is een dansvoorstelling waarin ouders de slimste moeten zijn omdat ze de oudste zijn. Hoe jong en oud elkaar treffen en overtreffen.

1-2TJES - DANS IN DE KLAS

DANS

Dansduetten op locatie, uitgevoerd op een vloer van 3,50 x 3,50 meter waar het publiek aan drie zijden omheen zit. Dicht op de huid van de toeschouwer ontvouwt zich een confrontatie tussen twee dansers. In een tijdspanne van tien minuten wordt de dans onder de loep genomen. Wat getoond wordt, wordt dubbel beleefd in de workshop die erop volgt. Maximaal 35 deelnemers per presentatie, maximaal 3 presentaties per dag. In het seizoen 2017 / 2018 danst de Stitle choreografieën van o.a. Jack Timmermans, Gertien Bergstra en Femke Somerwil, Natalya Kasparova, Ives Thuwis en Lidia Wos. “De leerlingen mochten er zijn met alles wat ze ‘meebrachten’ en kregen de ruimte met duidelijke grenzen. Een cadeautje om mee te mogen maken. Door de leerlingen zelf ook te laten dansen / bewegen ging de voorstelling nog meer leven. Goeie combinatie.” - Marieke, docent BS de Dromenvanger

VOETBAL UITVERGROOT

DRAMA

Bij voetbal zien we al het menselijk gedrag en alle menselijke emoties, maar dan een beetje uitvergroot. Daarin lijken voetbal en theater op elkaar. Maar bij voetbal moet je je soms erg beheersen en gaat het altijd ook om winnen en dat is bij theater anders. Inhoud: Het verhaal ‘Aan de zijlijn’ van Anneke Scholtens is de aanleiding om eens lekker fysiek te gaan theater spelen. Eelt komt naar de school toe, dus dit kan in de eigen klas met de bankjes en stoelen aan de kant. De grote emoties en gebaren van op het veld laten we de revue passeren. De leerlingen spelen ze voor. Het is van geen belang om goed te kunnen voetballen. Er komt geen bal aan te pas. Alles gaat hier om imiteren en uitvergroten. En net als op de televisie doen we de slow-motion en de achterstevoren variant ook. Ook de grijnzen en grimassen worden volop geprobeerd. Als we voldoende materiaal bij elkaar hebben maken we er in een kring een slow-motion kettingreactie van die nog nooit op het veld te zien is geweest.

DE KOKOSNOTENKRAKERSUITE

MULTIDISCIPLINAIR

De Kokosnotenkrakersuite is een interactieve kindervoorstelling en workshop in één; in een avontuur van een reizende Kokosnoot spelen kinderen in groepjes een deel van het verhaal zelf mee. Hierbij maken ze gebruik van het interactieve decor; een metersgroot fotodoek waarop de afbeeldingen gekoppeld kunnen worden aan een geluidsfragment dat de kinderen zelf vooraf hebben uitgekozen. De kinderen spelen mee in het verhaal en maken samen muziek in het tweede deel van de voorstelling. Ga mee op avontuur met de Kokosnotenkraker. JeanPaul (Jan óf Paul, voorheen de Zongofamilie) bezoekt van te voren de klas voor uitleg en instructie (ongeveer 30 minuten). De voorstelling is het meest geschikt voor de bovenbouw maar in het kader van een schoolproject zijn voor de midden- en onderbouw aangepaste voorstellingen beschikbaar. De voorstelling kan eenvoudig aan een schoolthema worden gekoppeld door een specifieke opdracht mee te geven bij het laten uitkiezen van foto’s en geluiden. De voorstelling krijgt daarmee de inhoud mee van een door de school uitgekozen thema.

172 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2017 | 2018


BASTIAAN DE ZWITSER - MUNCHHAUSEN IN GRIMM

CULTUREEL ERFGOED

Münchhausen in Grimm “Zeg mannetje in de rode jasje waar ga jij naartoe?” “Wolf, ik ben bezig, ga weg.” De Baron von Münchhausen kan alles. Vliegen op een kanonskogel, zichzelf aan zijn haren uit het moeras trekken, geen probleem. Maar deze keer krijgt hij het zwaar. De Baron heeft aan de Zarina van Rusland de mooiste jurk ter wereld beloofd. En hij heeft maar zeven dagen tijd om die te vinden. Zijn avontuurlijke reis brengt hem in de wereld van de sprookjes. Een fantastische sprookjespotpourri waarin de bekende klassieke verhalen versmelten met de ongelofelijke avonturen van de Baron van Münchhausen. Over creatief omgaan met bekend materiaal en denken in mogelijkheden in plaats van grenzen. Leeftijd vanaf 6 jaar.

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | 30 minuten Plaats | Op school Kosten | 1 x 30 min: € 385,-- 2 x 30 min: € 585,-- 3 x 30 min: € 785,-- excl € 50,-- reiskn excl 6% BTW) schoolvoorstellingen va 6 jr max 100 leerlingen Aanbieder | Het Verteltheater Bestelcode | 10137

Bastiaan de Zwitser Als een ambachtelijke meesterkok brouwt Bastiaan in de hersenpannen van de luisteraars zoete, zoute en zelfs pittige verhalen. Weergaloos zwaait hij met zijn personagepollepels en grappige gebaren door de verbeeldingskeuken van het publiek; bundelt alles tot één verhaal. En zo strelen zijn gerechten alle smaken tot een indrukwekkende beleving. En altijd met een Zwitsers accent.

PALEONTOLOOG HARRY OP ZOEK NAAR FOSSIELEN

TECHNIEK

Act / voorstelling met kinder doe-lezing ‘Paleontoloog Harry op zoek naar fossielen’. ‘Klokhuisachtige’ formule uitgaande van de meervoudige intelligenties (creativiteit, educatie, verwondering, inhoudelijk en wetenschappelijk) waarbij de kinderen kennismaken met de wereld van uitgestorven dieren en planten. Janine Vriens van Jeugdtheater Van Niks en Van Alles speelt de rol van paleontoloog Harry die op zoek is naar dinosaurusbotten. Op zijn zoektocht door de woestijn stuit hij per toeval op een aantal zeer interessante botten. De act is komisch en visueel van opzet naar de ware inhoud over de wereld van fossielen die Sandra van Dam van Curiosityworld later uit de doeken doet. Deze activiteit is het gehele schooljaar te boeken. Aantal: 2 tot 3 klassen per voorstelling / kinder doe-lezing (groep 1 t/m 8).

LURVEN & KLADDEN

MULTIDISCIPLINAIR

Is het een workshop? Nee! Is het een voorstelling? Nee! Lurven & Kladden is een interactieve en multidisciplinaire belevenis waarbij zoveel mogelijk zintuigen worden geprikkeld. De leerlingen worden kort maar krachtig ondergedompeld in een totaal andere wereld! Benieuwd naar voorbeelden uit de praktijk? Neem dan een kijkje op onze website www.snens.nl en maak, onder andere kennis, met ‘Real life game of Colors’, ‘Postbode Paniek’, ‘Professor Sparks’ en ‘Nog 100 nachtjes slapen’. Deze nieuwe vorm van kunsteducatie houdt het midden tussen een workshop (creërend en onderzoekend vermogen) en een voorstelling (receptief vermogen). En zoals je van ons gewend bent: ook Lurven & Kladden bedenken we voor je op maat!

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | 1 uur Plaats | Op school Kosten | € 320,-- excl. BTW / reis- en parkeerkosten Aanbieder | Curiosityworld Bestelcode | 9585

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | 1 uur minuten minimaal: tijden in overleg Plaats | Op school Kosten | € 62,50 per uur inclusief btw, exclusief reisen materiaalkosten Aanbieder | SNENS Bestelcode | 9345

voorstellingen

173


Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | 45 minuten Plaats | Op school of in theater Kosten | € 395,-- exclusief 6% BTW en reiskosten. Als gastles geen BTW Aanbieder | Verteltheater WatverteljeMenu Bestelcode | 8967

DE TROMMEL VERTELT

LITERATUUR

De trommel vertelt is een interactieve verteltheater-voorstelling waarbij muziek een belangrijke rol speelt. Adrie Gloudemans, verteller en percussionist, neemt je mee naar de wereld waar tussen woorden altijd wel ritmische klanken te horen zijn, gespeeld op de djembé, op de doendoen, de tama, n’goni en andere instrumenten uit WestAfrika. Met zijn energieke, humoristische, bijna clowneske manier van vertellen zet hij de zaal op zijn kop. Ooit kreeg zijn vader, op een van zijn reizen in Afrika, een pratende trommel. Als je goed luistert kun je horen wat hij vertelt. Waarom eet het nijlpaard geen vis? Terwijl de Afrikaanse rumba klinkt beklimt het nijlpaard de Hoge Berg waar Simba, de koning van de dieren woont. Aan alle bavianen in de zaal wordt gevraagd om hem daarbij te helpen. Zal hij de krokodillen kunnen overtuigen dat hij geen vis eet? Een swingend en erg vies verhaal.

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten (voor ongeveer 60 leerlingen) maximaal drie voorstellingen op één dag Plaats | Een speelzaal of gymzaal op school Kosten | € 350,-- ; twee voorstellingen op een dag € 550--, drie voorstellingen op een dag € 750,-Aanbieder | Jeanpaul.cc Bestelcode | 8851

INTERACTIEVE KINDER- MULTIDISCIPLINAIR VOORSTELLING DE ZONGOFAMILIE De Zongofamilie is een interactieve kindervoorstelling die voorlichting over Afrika combineert met Afrika beleving en het maken van Afrikaanse muziek door alle kinderen. De kinderen worden wakker in een hut in het dorpje Ouezindougou, Burkina Faso. De kinderen ervaren iets van het gezinsleven, hoe woont de familie Zongo, wat wordt er zoal gegeten en hoe eten ze? Hoe verbouwt men het voedsel? De kinderen kunnen uitproberen hoe het is om dagelijkse klusjes uit het leven in Afrika te doen. Water dragen, het erf vegen, handen wassen zonder kraan... Ook maken de kinderen kennis met een Afrikaanse school: ze leren woordjes, bekijken foto’s en maken vergelijkingen met hun eigen leven. ‘s Avonds is het feest in het dorp en de alle kinderen gaan er muziek maken. De inhoud van deze kindervoorstelling is aangepast voor de verschillende leeftijdengroepen. Voor de jongere groepen zijn het verhaal en de muziekinstructie wat eenvoudiger dan voor de oudere kinderen. Door de afwisseling van doen en luisteren / kijken blijven ook de jongste kinderen betrokken bij het verhaal. Voor de midden- en bovenbouw zijn er lesopdrachten beschikbaar die vooraf en/of naderhand in de klas kunnen worden uitgevoerd. Ook is er balafoon (Afrikaans muziekinstrument), een fotomap en een grote tas met Afrikaanse gebruiksvoorwerpen en muziekinstrumentjes te leen om op de school al in de sfeer van de voorstelling (en Afrika) te komen. Gezamenlijke afsluiting en presentatie Indien gewenst kunnen we de dag beëindigen met een gezamenlijke afsluiting. Alle kinderen verzamelen zich in de aula of buiten op de speelplaats eventueel samen met ouders en kijken terug op de dag vol avontuur. De muziekstukken worden gespeeld, er wordt een lied gezongen. Altijd dolle pret.

174 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2017 | 2018


DONDER DE DRAAK

DRAMA

Tussen culturen bestaan soms grote verschillen, net zoals bij de Draken en de Mensen het geval is. Vroeger leefden ze nog vrolijk met elkaar samen, maar sinds daar ruzie van kwam is het lang niet meer zo gezellig. De jonge Donder de Draak wil er daarom voor zorgen dat er weer vrede komt. Als hij straks groot is, moet hij van Vader Draak namelijk een mens verslaan en dat wil hij voorkomen. Toevallig is deze ‘mens’ een jonge tuinman, de verliefde Leopold, die er door de slechte koning is ingeluisd. Enkel een grappige list kan het koninkrijk redden en de Mensen en de Draken weer bij elkaar brengen…

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | 50 minuten Plaats | Op school of in gymzaal Kosten | € 600,-- of € 875,--; respectievelijk voor 1 of 2 voorstellingen op één dag Aanbieder | Het Meemaaktheater Bestelcode | 8803

In deze leuke schoolvoorstelling ontmoeten mensen en draken elkaar onder sprookjesachtige omstandigheden. De onderliggende boodschap leert dat het soms beter is om je eigen keuzes te maken dan je aan allerlei tradities te houden. De Acteurs van het Meemaaktheater zorgen voor krachtig spel dat wordt gecombineerd met fantasierijk verteltheater en poppentheater. De interactieve elementen, grote drakenkoppen en beeldende materialen versterken de unieke beleving van deze kindervoorstelling.

TURBO THEATER

DRAMA

Twee acteurs komen de klas binnenstormen, spelen een interactieve voorstelling en geven antwoord op alle vragen die de kinderen hebben over toneelspelen. In een half uur tijd kijken, spelen én reflecteren de kinderen samen met de acteurs. Oftewel: ben je op zoek naar een energiek en interactief programma omtrent drama? Dan is dit het perfecte aanbod voor de gehele school!

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | In overleg Duur | 30 minuten per klas Plaats | In de klas Kosten | € 99,-- per klas; minimale afname 4 klassen Aanbieder | Theatergroep Signatuur Onbekend Bestelcode | 9205

Voor de onderbouw is er een korte voorstelling over vriendschap: ‘Myrthe is jarig en Pieter wil haar verrassen met een feestje in de klas. Maar Myrthe blijkt allergisch te zijn voor verjaardagsfeestjes... Als de klas voor haar gaat zingen krijgt ze overal jeuk, van cadeautjes moet ze niesen en als ze verjaardagstaart eet verandert ze in een kikker! Het is dus aan Pieter om samen met de klas een totaal nieuw feestje voor Myrthe te verzinnen waar ze wél tegen kan.’ Voor de bovenbouw is er een korte voorstelling over liefde: ‘Francois en Françoise geven les in het belangrijkste vak van de hele wereld: de liefde! Want hoe vraag je nu eigenlijk verkering? En wat doe je als je vriendje elke seconde van de dag je hand vast wil houden? Door het vooral lekker fout voor te doen dwingen de acteurs de leerlingen om zelf na te denken over een goede oplossing.’

VLIEGENDE KOE

DANS

Spelen is leuk en ernstig tegelijk. Als je er helemaal in opgaat, kan alles. Twee meisjes en een jongen gaan op de vleugels van de verbeelding de strijd aan met elkaar. Wie speelt met wie als je met zijn drieën bent? Tussen de rollende eieren, het schuifelende oudje en de vliegende koe in ontpopt zich het spel van vriendschap, eenzaamheid en solidariteit.

Domein | Cultuureducatie Groep | Hele school Datum | November 2017 t/m mei 2018 Duur | 45 minuten Plaats | In het theater Kosten | € 1150,-- Voor een voorstelling per dag is de uitkoop € 1.150,--, voor twee voorstellingen per dag is dat € 1.850,-Aanbieder | De Stilte Bestelcode | 9907

De voorstelling duurt in totaal 45 minuten en is dankzij de gelaagdheid de moeite waard voor (oudere) kinderen, ouders en grootouders! ‘I saw the show today and I ADORED: best young audience dance show I have ever programmed: good quality of dance, funny, uplifting, rhythmic, inventive: awesome.’ – Theatre Jean Cocteau, Marie-France Montant.

voorstellingen

175


training en scholing Domein | Natuur- en milieueducatie Groep | Bovenbouw Datum | In overleg. Boeken kan rechtstreeks via Marcel Horck: 06-15258421 Duur | Plaats | Op school Kosten | € 60,-- kosten zijn per kind voor 12 lessen Aanbieder | Stadsimkerij Beeezzzz Bestelcode | 11537

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw, Docenten Datum | In overleg Duur | 2 uur Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur Aanbieder | De Kwekerij Bestelcode | 9053

Domein | Cultuureducatie Groep | Bovenbouw, Docenten Datum | In overleg, voorkeur donderdagochtend Duur | 45 minuten n.o.t.k. Het eerste deel, het optreden zelf duurt 20 minuten en dan is er zeker 25 minuten nodig voor de workshp. Dit uitgebreid worden naar 60 -90 min in totaal Plaats | Op school Kosten | € 600,-- € 900,--bij 2 workshops op 1 dag Aanbieder | Louise Donker Bestelcode | 10385

IMKERCURSUS VOOR KINDEREN

NATUUR- EN MILIEUEDUCATIE

Imkercursus voor kinderen. Vanaf groep 6, maximaal 10 kinderen Kinderen leren spelenderwijs alles over bijen. De theorielessen zijn een opstapje voor de latere praktijklessen. In de praktijklessen gaan ze zelf aan de slag met het verzorgen van de bijen, gaan de kinderen zelf de bijenkasten opendoen en zien ze meer van het leven en werken van de bijen. Aan het eind van de cursus zijn ze (beginnend) imker. 12 lessen, waarvan 5 theorie op school en 7 praktijklessen op de bijenstal. (Atlasstraat 11 in Tilburg-Reeshof) Imkerpakken / spullen zijn aanwezig

PRESENTEREN

DRAMA

Rode wangen, zweethanden, een trillende stem, we kennen allemaal de symptomen van plankenkoorts of zenuwen bij spreken in het openbaar. In deze workshop ga je die ongemakken te lijf o.l.v. een ervaren theaterdocent. Werken vanuit houding, expressie en stemgebruik en het ontdekken van persoonlijke talenten. In een veilige en ongedwongen sfeer ga je ervaren wat het is om ontspannen en met zelfvertrouwen voor een groep te staan. Een ervaring die leerlingen zeker van pas gaat komen bij hun vervolgopleiding.

DURF

MUZIEK

DURF! Een interactieve muzikale workshop van Lieve Louise en de Fanfare. Durf is een bijzondere sprankelende workshop, bestaande uit een combinatie van een muzikaal optreden gevolgd door een interactief gedeelte, waarbij rollen tussen artiest en leerlingen en leerkrachten vervagen. Zang en bodypercussie staan centraal. Tweestemmig zingen, ritmes spelen, dirigeren. De workshop is ook in te zetten als teamtraining voor docenten of als inspiratie voor leerkrachten die muziekles gaan geven op school. De leerling en/of leerkracht neemt deel aan de muziek. Hierdoor ontstaat een samenwerking tussen artiest en de leerlingen / leerkrachten van de workshop. Dit alles op een speelse, luchtige en laagdrempelige manier. De muziek die Lieve Louise maakt is vernieuwend en verfrissend, met Nederlandse teksten die tot de verbeelding spreken en bijzondere en inventieve instrumenten als een fietspomp en kinderaccordeon. De muziek is zowel geschikt voor leerlingen als volwassenen. In combinatie met de workshop Durf zorgt het voor een bijzondere verbinding met de leerlingen / leerkrachten. De pedagogische en didactische achtergrond van Louise Donker komt terug in de workshops, gecombineerd met de uitvoerende dans- en makersachtergrond van Lieve Lamerichs. Door kwetsbaarheid te tonen op het podium, hun eigen verhaal te vertellen en eventuele fouten die zij zelf maken bloot te leggen, laten Lieve en Louise op een grappige en eigenzinnige manier de afstand tussen de artiest en de leerling en leerkraht vervagen en krijgen zij het iedere keer weer voor elkaar dat leerlingen die dat wellicht niet van zichzelf verwacht hadden, samen gaan zingen, musiceren, bewegen, lachen, ontspannen, meer zelfvertrouwen krijgen en vooral verbinding maken met de mensen om hen heen.

176 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2017 | 2018


Daarnaast laten Lieve en Louise zien dat je eenvoudig muziek kunt maken met weinig middelen. Zij vertellen hoe de muziek tot stand is gekomen, waarom ze hebben gekozen voor een fietspomp bijvoorbeeld en hoe dat proces in zijn werk is gegaan. Zo hopen zij anderen te inspireren tot het maken van eigen muziek. Lieve en Louise gaan later ook het gesprek aan met de leerlingen / leerkrachten, hoe ervaren zij de muziek en het musiceren? Wat gebeurt er met henzelf als Lieve en Louise hen voor de groep laten dirigeren, hen een eenvoudige lijn op een instrumentje laten meespelen, door een microfoon laten praten of gewoon mee laten doen in de groep? Er kan een terugkoppeling worden gemaakt naar didactiek, het eigen lesgeven, het geven van muzieklessen, groepsdynamiek. De workshop is bedoeld voor groepen (15-130 personen) en kan breed ingezet worden. Ter bestrijding van pestgedrag, teambuilding, begin van een projectweek, etc. Het doel is verbinden en het creëren van een losse sfeer waarin leerlingen samen durven musiceren.

ICC-CURSUS

MULTIDISCIPLINAIR

Een cursus voor leerkrachten waarin de ontmoeting tussen onderwijs en het culturele veld centraal staat en waar handreikingen worden gegeven om de samenwerking te bevorderen. De meeste scholen in Tilburg hebben een ICC-er, een Interne Cultuur Coördinator. De ICC-ers zijn de sleutelfiguren op het terrein van cultuureducatie. Ze komen ook in netwerken bijeen. ICC-ers vervullen een speciale rol: zij krijgen als eerste informatie, kunnen als eerste gebruik maken van aanbiedingen. In het kader van de regeling versterking cultuureducatie werd aan de leerkrachten van de basisscholen en de vertegenwoordigers uit het culturele veld de ICC cursus aangeboden. Nu gaan we nog een stap verder en maken we de aansluiting met Cultuureducatie met Kwaliteit, CMKT. Wil cultuureducatie echt geïmplementeerd worden dan is er ten eerste een goede infrastructuur nodig. Daarom houden we de cursus ook zo laagdrempelig mogelijk en staat de ontmoeting tussen onderwijs en culturele veld centraal. En er worden handreikingen gedaan om de samenwerking te bevorderen. En ten tweede moet er aandacht zijn voor verdieping en kwaliteit. Vandaar dat we ook tijd inruimen voor de doorgaande leerlijnen van de Culturele Ladekast en de invulling van Cultuureducatie met Kwaliteit op school. De cursus bestaat uit twee grote blokken. In het eerste deel komt de algemene visie op cultuureducatie aan de orde. Wat heb je nodig om als ICC-er goed te kunnen functioneren en wat moet je weten van je omgeving.

Domein | Cultuureducatie Groep | Docenten Datum | In overleg op woensdagmiddagen in november/december 2017 en januari/februari 2018 Duur | 21 uur 7 bijeenkomsten van 180 minuten Plaats | Deprezgebouw Kosten | € 650,-Aanbieder | Bureau CiST Bestelcode | 9163

Daarna komt het maken van een cultuurbeleidsplan aan bod. Dit is een groeidocument dat de hele cursus mee doorgaat. In het tweede blok is er vooral meer aandacht voor CMKT, de doorgaande leerlijnen, zowel de theorie als de praktische vertaling naar school. De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten, een eindpresentatie en een excursie. Studiebelasting is 55 uur. Cursus gaat door bij minimaal 10 deelnemers.

training en scholing

177


Domein | Cultuureducatie Groep | Docenten Datum | In overleg Duur | 2 uur tot 4 uur Plaats | Op school Kosten | € 484,-- inclusief reiskosten en BTW (bij 20 deelnemers € 24,-- per deelnemer) Aanbieder | Het Verteltheater Bestelcode | 9085

WORKSHOP BEELDEND VERHALEN VERTELLEN

LITERATUUR

Wat is er mooier dan een leerkracht die verhalen vertelt, en de leerlingen hangen aan haar of zijn lippen? Jouw verhaal authentiek op jouw eigen manier beeldend en speels vertellen, met gebruik van gebaren, beweging, mimiek, spelen met je stem en spanning opbouwen. In deze workshop verhalen vertellen oefenen we met diverse technieken uit de vertelkunst. Ook werk je aan het voorbereiden van je verhaal zodat je het goed kunt onthouden, de opbouw van een verhaal en de spanningsopbouw, effect van lichaamstaal, en de presentatie van jouw verhaal. Er kan op verschillende niveau’s worden gewerkt. Ernst Weerstra is trainer Vertellen en Spreken in het openbaar bij Het Verteltheater en voor Matrix Events en werkte als trainer voor Rhetorica communicatie-trainingen. ‘In mijn trainingen en workshops vind ik het mooi om te bereiken dat mensen hun eigen manier vinden om ontspannen, beeldend, speels en met plezier verhalen te vertellen.’

Domein | Cultuureducatie Groep | Docenten Datum | In overleg Duur | In overleg Plaats | In overleg Kosten | € 90,-- per uur, excl. BTW Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 9253

BASISCURSUS MUZIEK

MUZIEK

Deze cursus is bedoeld voor instromende leerkrachten van basisscholen die extra investeren in muziekonderwijs, bijvoorbeeld middels de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit. Deze cursus richt zich op leerkrachten die binnen hun eigen school nog niet hebben deelgenomen aan de onderdompeling, teamtrainingen en coaching op het gebied van muziekeducatie. U leert de basisprincipes van muziekdidactiek en muziektheorie. Daarnaast besteden we aandacht aan zingen in de klas, spelen op instrumenten, het gebruik van de Culturele Ladekast en de Kijkwijzer muziek. Dit alles wordt met praktijkvoorbeelden ondersteund, die direct in de klas toepasbaar zijn. Theorie en praktijk gaan hand in hand. Doelgroep: leerkrachten van aan CmKT-Muziek deelnemende basisscholen, die het CmKT-traject nog niet hebben gevolgd. Wij bieden dit traject op maat aan. Neem hiervoor contact op met bureau onderwijs via: onderwijs@factorium.nl N.B. Deze scholing is mogelijk ook als onderdeel van een persoonlijk scholingsplan in te zetten.

Domein | Cultuureducatie Groep | Docenten Datum | Lesdag en -tijd: woensdagmiddag, 16.00-16.50 uur. Lesdata: 21 en 28 februari, 7, 14, 21 en 28 maart, 4, 11 en 18 april 2018 Duur | Duur: 9 lessen van 50 minuten Plaats | Factorium, hoofdgebouw Kosten | € 90,-- per deelnemer excl. BTW Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 9249

LIEDBEGELEIDING OP KEYBOARD, BASISCURSUS 1

MUZIEK

De cursus liedbegeleiding op keyboard, die bestaat uit 9 lessen van 50 minuten, is opgezet voor leerkrachten in het basisonderwijs. In deze cursus leert u een aantal basisvaardigheden, waarmee u in uw eigen klas tijdens de muziekles een eenvoudige begeleiding kunt spelen. We gaan allereerst uit van de liedjes die in de klas worden gezongen. Daarnaast krijgt u nieuw liedrepertoire aangeboden. In de les sluiten we, door te differentiëren, zo veel mogelijk aan bij ieders mogelijkheden. Aantal deelnemers: minimaal 6, maximaal 12. N.B. Deze scholing is mogelijk ook als onderdeel van een persoonlijk scholingsplan in te zetten. Informeer hiernaar bij uw directie of neem contact op met Factorium Podiumkunsten.

178 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2017 | 2018


DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING

MULTIDISCIPLINAIR

Maatwerk werkt: voor leerlingen én leraren. Vind jij dat ook? Dan moeten we echt eens praten! Samen bedenken we iets dat werkt. Een workshop of project dat past. Maatwerk dus. Een plan dat geknipt is voor Deskundigheidsbevordering. Dat verbindt, verrast en verrijkt. Dat is de kunst. Onze kunst. Benieuwd naar voorbeelden uit de praktijk? Neem een kijkje op www.snens.nl en maak, onder andere, kennis met de ‘Doe-Het-Zelf-Toolbox, ‘Het is de kunst om niet te knutselen’, ‘Cultkokers’, ‘Theater hoeft geen drama te zijn’ en werkplek-leren. Samen leggen we verbinding met: • de belevingswereld en het niveau van de leerlingen • binnen / buiten / naschoolse activiteiten • thema’s uit andere leergebieden, zoals taal en oriëntatie op jezelf • doorgaande leerlijnen • betrokkenheid van ouders • zichtbaarheid in wijk, dorp of stad

DOCENTENWORKSHOP VINCENTS TEKENLOKAAL

BEELDEND

Kom met je team naar Vincents Tekenlokaal. Ontdek samen welke mogelijkheden Vincents Tekenlokaal jouw leerlingen kan bieden. Tijdens het bezoek stap je in het leven van Vincent van Gogh en beleef je zijn tijd op school in Tilburg. Verder ga je zelf aan de slag met het creëren van prachtige tekeningen op de digitale tekenschermen.

LIEDBEGELEIDING OP GITAAR (BASISCURSUS)

MUZIEK

Deze cursus, die bestaat uit 10 lessen van 50 minuten, is opgezet voor leerkrachten in het basisonderwijs. In de cursus Liedbegeleiding op gitaar leert u een aantal basisvaardigheden, waarmee u in uw eigen klas tijdens de muziekles een eenvoudige begeleiding kunt spelen. We gaan allereerst uit van de liedjes die in de klas worden gezongen. Daarnaast krijgt u nieuw liedrepertoire aangeboden. In de les sluiten we, door te differentiëren, zo veel mogelijk aan bij ieders mogelijkheden.

Domein | Cultuureducatie Groep | Docenten Datum | In overleg Duur | 1 uur minuten minimaal: tijd in overleg Plaats | Op school Kosten | € 62,50 per uur, exclusief reis- en/of materiaalkosten Aanbieder | SNENS Bestelcode | 9059

Domein | Cultuureducatie Groep | Docenten Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten Plaats | Vincents Tekenlokaal Kosten | In overleg Aanbieder | Vincents Tekenlokaal Bestelcode | 9033

Domein | Cultuureducatie Groep | Docenten Datum | Lesdag/ -tijd: woensdag, 19.50-20.40 uur. Start: woensdag 27 september 2017 Duur | 10 lessen van 50 minuten Plaats | Factorium, hoofdgebouw Kosten | € 100,-- excl. BTW per leerkracht Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 8657

Deze cursus zal worden gegeven op woensdagavond. Aantal deelnemers: minimaal 6, maximaal 12. Deze scholing is mogelijk ook als onderdeel van een persoonlijk scholingsplan in te zetten. Informeer hiernaar bij uw directie, of neem contact op met Factorium Podiumkunsten.

ZINGEN MET LEF, ZANGTECHNIEK

MUZIEK

Veel leerkrachten hebben drempelvrees als het om zingen gaat In deze training leer je zelf zingen, maar ook hoe je met de kinderen in de klas kunt zingen. We gaan werken aan zangtechniek, waardoor je je eigen stem beter leert kennen en zingen minder eng wordt. Ook leer je veel over ademtechniek en stemgebruik, waardoor je je stem beter kunt gebruiken en belasten. Dus mocht je denken: “Misschien kan ik het wel, maar ik durf niet…,” of je kunt al lekker zingen en je wilt je zangtechniek verbeteren, schrijf je dan in voor deze training. De lessen worden gegeven door Marijke Kools. Marijke is zangpedagoge en ademtherapeute en werkzaam als consulent Onderwijs bij Factorium Podiumkunsten. Wij bieden dit traject op maat aan. Neem hiervoor contact op met bureau onderwijs via: m.kools@factorium.nl Deze scholing is mogelijk ook als onderdeel van een persoonlijk scholingsplan in te zetten. Informeer hiernaar bij uw directie / of neem contact op met Factorium Podiumkunsten.

Domein | Cultuureducatie Groep | Docenten Datum | In overleg Duur | In overleg Plaats | In overleg Kosten | € 90,-- per uur excl. BTW Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 8739

training en scholing

179


Domein | Cultuureducatie Groep | Docenten Datum | In overleg Duur | In overleg Plaats | Op school Kosten | € 60,-- per uur, exclusief reis- en materiaalkosten Aanbieder | BIKCollectief Bestelcode | 8809

DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING MULTIDISCIPLINAIR VOOR UW TEAM Door de digitalisering van, en de snelle veranderingen in de maatschappij, zal het lesgeven flink gaan veranderen en is al aan het veranderen. Andere dingen worden belangrijker. Creativiteit zal een grotere rol gaan spelen in het onderwijs. Wij kunnen uw docententeam nieuwe ideeën, technieken, benaderingen en vaardigheden aanreiken ter aanvulling op bestaande kennis. Ook kijken we hoe de creatieve lessen vakoverschrijdend kunnen worden, zodat het meer integreert in de bestaande lesstof. Door de reguliere lesstof ook beeldend te maken, zal het nog beter bijblijven bij de leerlingen. We kijken naar de vele raakvlakken van de 21st Century Skills en het beeldende vak. En behandelen het onderwerp ‘beoordelen van werkstukken’. In overleg komen we tot een voor u interessante docententraining. Het hele team, of wie daarvan geïnteresseerd is, kan hier deel aan nemen. Er worden vele tips gegeven en technieken en materialen uitgeprobeerd. De training wordt uitgewerkt in een uitgebreid naslagwerk, zodat uw team altijd kan terugkijken op wat er aan bod is gekomen. BIKcollectief heeft samen met Kinderkunstklas een basistraining ontwikkeld waarin vele aspecten belicht worden. Indien nodig kan deze aangepast worden aan de wensen van de school.

Domein | Cultuureducatie Groep | Docenten Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten Plaats | Regionaal Archief Tilburg Kosten | In overleg Aanbieder | Stadsmuseum Tilburg Bestelcode | 9015

CULTUREEL ERFGOED - DOCENTENWORKSHOP

CULTUREEL ERFGOED

Zonder cultureel erfgoed zou een stad ‘spoorloos’ zijn. Maar waar vinden we die sporen en wat kunnen deze sporen betekenen voor onze lessen? Om de docenten van de hele school erbij te betrekken en te enthousiasmeren, is een workshop raadzaam. Deze vindt plaats in Regionaal Archief Tilburg of op locatie in de stad. In de workshop maken de docenten kennis met de diverse bronnen waarover Regionaal Archief Tilburg en Stadsmuseum Tilburg beschikken. Onderwerpen zijn onder andere Koning Willem II, de groei van de stad, Marietje Kessels en de Tweede Wereldoorlog. Daarnaast gaan we met elkaar in gesprek over de betekenis van erfgoed(educatie) en geven we handige tips. Dit programma kan geboekt worden op woensdagen en donderdagen in Regionaal Archief Tilburg of op andere locaties op nader te bepalen data.

Domein | Cultuureducatie Groep | Docenten Datum | Woensdag 15.00-16.30 uur. Lesdata: 25 oktober, 8 november, 22 november, 10 januari, 24 januari, 7 februari. Maandag 16.00 -17.30 uur. Lesdata: 22 januari, 5 februari, 26 februari, 12 maart, 26 maart, 9 april. Duur | 6 lessen van 1,5 uur Plaats | Nader te bepalen Kosten | € 150,-- per leerkracht excl. BTW Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 9255

MUZIEKEXPERT

MUZIEK

Heeft uw school ambities op het gebied van muziek? Wordt u de nieuwe muziekexpert op school? In deze cursus verbreedt en verdiept u uw muziekdidactische kennis. U wordt een leerkracht met kennis van zaken, die collega’s kan inspireren en helpen bij het geven van de muzieklessen. Voor aanvang van de cursus wordt uw muzikale voorkennis in kaart gebracht, zodat de cursus op maat gemaakt kan worden. De cursist: • Geeft structureel en met plezier muziekles in de eigen groep • Kan collega’s op gebied van muziek enthousiasmeren en is bereid hen te helpen • Speelt een instrument of zingt of is in ieder geval gemotiveerd om muziek tot specialisme te maken • Heeft kennis van het notenschrift of wil en kan dit ontwikkelen

180 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2017 | 2018


• Is bekend met de domeinen, het KVB-model en de competenties, of wil zich hierin verdiepen • Kan een vraag op het vakgebied muziek signaleren en onderneemt actie om deze te beantwoorden Onderwerpen/thema’s die aan bod komen: • Domeinen, KVB-model • De aansluiting bij kerndoelen, SLO, Tule • Culturele ladekast: aandacht voor vermogens (creërend, receptief, reflectief en analyserend) • Gebruik Kijkwijzer • Creatief proces binnen de muziekles • Gebruik schoolinstrumentarium en boomwhackers • Traditionele en grafische notatie • Praktische toepassing van akkoorden • Muziek en media • Het kunnen vinden van bronnen voor lessen rondom thema’s • Diverse stijlen en perioden in muziek: zoals o.a. pop en klassiek • Helpen en ondersteunen collega’s Extra ter differentiatie tijdens de lessen: Begeleiden op een begeleidingsinstrument (intro / outro / akkoorden) (niet noodzakelijk; kunnen begeleiden is niet vereist). In de cursus wordt ook verwacht dat u dingen uitprobeert in de praktijk en praktijkvoorbeelden inbrengt in de lessen. Einddoel De cursist: • Heeft inzicht in de competenties van de Culturele Ladekast en kan daarbij praktijkvoorbeelden geven • Heeft inzicht in de mogelijkheden binnen het muziekonderwijs van groep 1 t/m 8 met variatie in domeinen en onderwerpen uit het KVB-model, en kan dit relateren aan de kerndoelen • Is in staat om andere collega’s te helpen bij het ontwerpen en uitvoeren van muzieklessen • Is een aanjager binnen de school op het gebied van muziekeducatie • Kan ondersteunen bij het ontwikkelen van beleid op gebied van muziek Aantal deelnemers: minimaal 6, maximaal 15. Voor aanmelding en informatie: neem contact op met onderwijs@factorium.nl Dit traject is ook in te kopen als traject op maat, of gezamenlijk met andere scholen op vaste tijd. Deze scholing is mogelijk ook als onderdeel van een persoonlijk scholingsplan in te zetten. Informeer hiernaar bij uw directie / of neem contact op met Factorium Podiumkunsten.

LIEDBEGELEIDING OP GITAAR (VERVOLG)

MUZIEK

De lessen zijn een vervolg op de basiscursus. U leert weer een aantal nieuwe liedjes en akkoorden. De lessen zijn erop gericht dat u, in uw eigen klas, tijdens de muziekles een begeleiding kunt spelen. Ook voor diegenen die de basiscursus niet hebben gevolgd, maar al wel wat ervaring hebben met gitaarspelen, is deze cursus prima te volgen.

Domein | Cultuureducatie Groep | Docenten Datum | Lesdag/-tijd: woensdag, 20.40-21.30 uur. Start: woensdag 27 september 2017 Duur | 10 lessen van 50 minuten Plaats | Factorium, hoofdgebouw Kosten | € 100,-- excl. BTW per leerkracht Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 9303

Deze cursus zal gegeven worden op woensdagavond. Aantal deelnemers: minimaal 6, maximaal 12. Deze scholing is mogelijk ook als onderdeel van een persoonlijk scholingsplan in te zetten. Informeer hiernaar bij uw directie of neem contact op met Factorium Podiumkunsten.

training en scholing

181


Domein | Wetenschap en techniek Groep | Docenten Datum | In overleg Duur | 1 uur of 150 minuten, afhankelijk van de workshop Plaats | Op school Kosten | De workshops en het inschakelen van een techniekcoach zijn kosteloos Aanbieder | Techniektalent Bestelcode | 9817

Domein | Cultuureducatie Groep | Docenten Datum | In overleg Duur | In overleg Plaats | In overleg Kosten | Op basis van offerte Aanbieder | Bibliotheek Midden-Brabant Bestelcode | 10267

Domein | Cultuureducatie Groep | Docenten Datum | Lesdagen/-tijd: maandag, 16.00 – 17.30 uur. Lesdata: 2 oktober, 9 oktober, 23 oktober, 30 oktober, 6 november 2017. Donderdag, 16.00 – 17.30 uur. Lesdata: 1 februari, 8 februari, 22 februari, 1 maart, 8 maart 2018 Duur | 5 lessen van 1,5 uur Plaats | N.t.b. Kosten | € 125,-- per leerkracht excl. BTW Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 10173

WORKSHOPS WETENSCHAP EN TECHNIEK PRIMAIR ONDERWIJS

TECHNIEK

Leerkrachten in het basisonderwijs voelen nog weleens een drempel om wetenschap- en techniekonderwijs te geven. Omdat ze al zo veel op hun bord hebben. Of omdat ze denken dat het duur en moeilijk is. Speciaal voor die leerkrachten biedt TechniekTalent.nu workshops aan om hen zelf te laten ervaren hoe leuk en makkelijk wetenschap- en techniekonderwijs is. Ook kunt u een workshop volgen die concrete handvatten biedt om aan de slag te kunnen met wetenschap- en techniekonderwijs waarbij u de kracht van Onderzoekend en Ontwerpend Leren ervaart. Meestal geeft een techniekcoach deze workshops aan het gehele team bij u op school. U kunt de techniekcoach ook inschakelen als u vragen heeft over het geven van Wetenschap en Techniek of hoe uw school Wetenschap en Techniek kan verankeren in het lesprogramma. De dienstverlening is kosteloos.

TEAMTRAINING MEDIAWIJSHEID - EEN MEDIAPLAN

NIEUWE MEDIA

De implementatie van een doorgaande lijn Mediawijsheid op een school is een complexe onderwijskundige ervaring. Onze Mediacoaches kunnen u hierbij ondersteunen. Zij begeleiden uw team om tot een structurele aanpak van mediawijsheid binnen de school te komen. Om dit doel te bereiken doorloopt de school samen met de mediacoach een aantal stappen die uiteindelijk leiden tot de basis van een doorgaande lijn Mediawijsheid. Als de basis er ligt, kan de doorgaande lijn Mediawijsheid verder vorm gegeven worden en worden ingevuld. Dit is maatwerk per school en er wordt uiteraard uitgegaan van de wensen en behoeften die de school heeft.

DANSEXPERT

DANS

Heeft uw school ambities op het gebied van dans? Wordt u de nieuwe dansexpert op school? In deze cursus verbreedt en verdiept u uw dansdidactische kennis. U wordt een leerkracht met kennis van zaken die collega’s kan inspireren en helpen bij het geven van de danslessen. Deelnemers profiel De cursist: • Geeft met plezier dansles in de eigen groep • Kan collega’s op gebied van dans enthousiasmeren en is bereid hen te helpen • Is gemotiveerd om dans tot zijn of haar specialisme te maken • Kan een vraag op het vakgebied dans signaleren en onderneemt actie om deze te beantwoorden Onderwerpen / thema’s die aan bod komen: • Dansgeschiedenis in vogelvlucht • De aansluiting bij kerndoelen, SLO, Tule • Theorie over de danselementen • Culturele ladekast: aandacht voor creërend, receptief, reflectief en analyserend vermogen • Creatief proces binnen de dansles • Het kunnen vinden van bronnen en muziek voor danslessen rondom thema’s • Dans-Beeldend, Dans-Dramatisch en Dans-Muzikaal werken • Hoe maak je een danspresentatie met je klas? • Opbouw van een les of lessenreeks • Verbindingen leggen met andere schoolvakken

182 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2017 | 2018


Einddoel De cursist: • Heeft inzicht in de competenties van de Culturele Ladekast en kan daarbij praktijkvoorbeelden geven • Heeft inzicht in de mogelijkheden binnen het dansonderwijs van groep 1 t/m 8 en kan dit relateren aan de kerndoelen • Is in staat om andere collega’s te helpen bij het ontwerpen en uitvoeren van danslessen • Is een aanjager binnen de school op het gebied van danseducatie • Kan ondersteunen bij het ontwikkelen van beleid op gebied van dans

LIEDBEGELEIDING OP UKELELE

MUZIEK

Deze cursus, die bestaat uit 10 lessen van 50 minuten, is opgezet voor leerkrachten in het basisonderwijs. In de cursus Liedbegeleiding op ukelele leert u een aantal basisvaardigheden, waarmee u in uw eigen klas tijdens de muziekles een eenvoudige begeleiding kunt spelen. We gaan allereerst uit van de liedjes die in de klas worden gezongen. Daarnaast krijgt u nieuw liedrepertoire aangeboden. In de les sluiten we, door te differentiëren, zo veel mogelijk aan bij ieders mogelijkheden. De ukelele heeft t.o.v. de gitaar als voordeel dat hij veel kleiner is en maar 4 snaren heeft, waardoor veel akkoorden makkelijker te spelen zijn. Ook is hij door zijn formaat makkelijker op te bergen en is de aanschafprijs gering. Aantal deelnemers: minimaal 6, maximaal 12 Deze scholing is mogelijk ook als onderdeel van een persoonlijk scholingsplan in te zetten. Informeer hiernaar bij uw directie, of neem contact op met Factorium Podiumkunsten.

TEAMKUNST OP MAAT

BEELDEND

Tijdens deze kunstklas kruip je samen met je collega’s in de huid van een kunstenaar. In groepsverband of individueel gaan jullie grote kleurrijke schilderijen, beelden of collages maken. Diverse technieken en beeldaspecten komen uitgebreid aan bod. Samenwerken met je collega’s op een geheel andere wijze dan normaal wordt vaak als erg positief ervaren. Meestal zie je alleen kunst van leerlingen in de school, nu zal dit omgedraaid worden en zijn de docenten de kunstenaars. Deze teamkunstklas wordt op maat gemaakt in overleg met de school, dit bevorderd de authenticiteit van de kunstwerken.

OPLEIDING NATUUR- EN MILIEUEDUCATIE NME-COöRDINATOREN PRIMAIR ONDERWIJS NME staat voor Natuur- en milieueducatie. Kinderen leren de natuur in hun directe omgeving kennen en respecteren. Ze gaan er goed mee om en zijn er trots op. T-primair vindt het van groot belang dat de basisscholen het voortouw nemen om NME op scholen te realiseren. Een coördinator NME op elke basisschool is daarbij essentieel. Deze persoon zet op de eigen school een NME-structuur met een doorgaande leerlijn op en maakt verbindingen met andere vakken.

Domein | Cultuureducatie Groep | Docenten Datum | Lesdag/-tijd: woensdag, 19.00-19.50 uur. Start: woensdag 27 september Duur | 10 lessen van 50 minuten Plaats | Factorium, hoofdlocatie Kosten | € 100,-- excl. BTW per leerkracht Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 10167

Domein | Cultuureducatie Groep | Docenten Datum | In overleg Duur | In overleg Plaats | Op school of op locatie Kosten | afhankelijk van de vraag. Aanbieder | Kinderkunstklas Bestelcode | 9769

Domein | Natuur- en milieueducatie Groep | Docenten Datum | In september, oktober, november 2017, exacte data volgen. Duur | 24 uur De cursus vindt plaats op 3 dinsdagen van 8.30 tot 16.30 uur. Plaats | Op verschillende locaties in Tilburg. Kosten | De cursus is gratis voor leerkrachten binnen T-primair en voor 3e- en 4ejaars Pabo-stagiaires. Aanbieder | T-Primair NME Bestelcode | 9591

De driedaagse cursus is praktisch opgezet. Wat heeft jouw school nodig om met dit thema aan de slag te gaan? Denk hierbij aan inhoudelijke kennis, vaardigheden, beschikking over materialen, ontdekruimte en/of veldwerkmogelijkheden. Er wordt ook geoefend met werkvormen en materialen. Speciale aandacht daarbij voor activiteiten die buiten kunnen worden uitgevoerd op het schoolterrein of in de omgeving van de school. Aan het eind van de cursus hebben de cursisten een eigen schoolplan opgesteld. Klaar om het samen met de collega’s ook direct in de praktijk te brengen. De cursus wordt gegeven door Rob Vereijken. Aanmelden kan via www.ontwikkelacademie.nu

training en scholing

183


Domein | Cultuureducatie Groep | Docenten Datum | Lesdag en -tijd: woensdagmiddag, 16.00-16.50 uur. Lesdata: 9, 16, 23 en 30 mei, 6, 13, 20 en 27 juni 2018 Duur | 8 lessen van 50 minuten Plaats | Factorium, hoofdgebouw Kosten | € 80,-- per leerkracht excl. BTW Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 9301

LIEDBEGELEIDING OP KEYBOARD, BASISCURSUS 2

MUZIEK

Deze cursus, die bestaat uit 8 lessen van 50 minuten, is een vervolg op basiscursus 1. U leert een aantal nieuwe liedjes en akkoorden. De lessen zijn erop gericht dat u in uw eigen klas tijdens de muziekles een begeleiding kunt spelen. Ook voor diegenen die basiscursus 1 niet hebben gevolgd, maar al wel wat ervaring hebben met keyboardspelen, is deze cursus prima te volgen. In de lessen sluiten we, door te differentiëren, zo veel mogelijk aan bij ieders mogelijkheden. Aantal deelnemers: minimaal 6, maximaal 12. N.B. Deze scholing is mogelijk ook als onderdeel van een persoonlijk scholingsplan in te zetten. Informeer hiernaar bij uw directie, of neem contact op met Factorium Podiumkunsten.

Domein | Cultuureducatie Groep | Docenten Datum | In overleg Duur | 2 uur en 30 minuten Plaats | Op school Kosten | € 295,-- exclusief materiaal en reiskosten Aanbieder | Bakfietsjuf Bestelcode | 9477

TEAMSCHOLING: INSPIRATIEWORKSHOP BEELDEND

BEELDEND

Kinderen bloeien enorm op als ze aan het tekenen en knutselen mogen gaan, als ze de vrijheid hebben om iets te onderzoeken of te creëren. Als ze worden aangesproken op hun creatieve vermogen en vindingrijkheid. In deze workshop inspireren we groepsleerkrachten om creatief te zijn en aan de slag te gaan en te doen. Belangrijk daarbij is het plezier en je vertrouwt voelen met de materialen. Deze inspiratieworkshop is geschikt voor schoolteams. Iedereen gaat aan de slag: scheppen, creëren, ervaringen opdoen met materialen en gereedschappen. Er zal aandacht zijn voor de ambacht maar ook zeker voor de verbeelding. Suggesties waaruit je kunt kiezen: • tekenen en schilderen • klei en hout • draad en stof Onze workshops zijn maatwerk. Heb je een project of thema in het vooruitzicht dan sluiten wij daar graag bij aan.

Domein | Cultuureducatie Groep | Docenten Datum | Lesdag/-tijd: woensdagmiddag, 15.10-16.00 uur. Lesdata: 21 en 28 februari, 7, 14, 21 en 28 maart, 4, 11 en 18 april 2018 Duur | 9 lessen van 50 minuten Plaats | Factorium, hoofdgebouw Kosten | € 90,-- per persoon excl. BTW Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 9567

LIEDBEGELEIDING OP KEYBOARD, VERVOLGCURSUS

MUZIEK

Deze cursus, die bestaat uit 9 lessen van 50 minuten, is bedoeld voor leerkrachten die de cursussen Liedbegeleiding op keyboard basis 1 en 2 hebben gevolgd, of zich op een andere manier de basisvaardigheden van liedbegeleiding op keyboard eigen hebben gemaakt. In het eerste deel van elke les staat de speeltechniek centraal. In het tweede deel van de les wordt het repertoire uitgebreid en staat samen muziek maken centraal. In de lessen sluiten we, door te differentiëren, zo veel mogelijk aan bij ieders mogelijkheden. Aantal deelnemers: minimaal 6, maximaal 12 N.B. Deze scholing is mogelijk ook als onderdeel van een persoonlijk scholingsplan in te zetten. Informeer hiernaar bij uw directie, of neem contact op met Factorium Podiumkunsten.

184 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2017 | 2018


ZINGEN VOOR LEERKRACHTEN: UITBREIDING LIEDREPERTOIRE

MUZIEK

Zin in een gezellige én zinvolle muzikale middag? Jeroen van Beers (accordeon) en Wim Glorius nemen u mee op een muzikale reis door het liedrepertoire. Uitbreiding van liedrepertoire, met hieraan gekoppeld de nodige tips om de liedjes in de klas aan te leren, zijn het doel van deze middag. Tijdens deze middag worden liedjes uit Eigenwijs Digitaal en van de ELO CmKT aangeleerd, zodat u ze na deze middag zowel zelf als met de klas kunt zingen. U kunt vooraf ook ‘verzoeknummers’ indienen.

Domein | Cultuureducatie Groep | Docenten Datum | Woensdag 1 november en woensdag 17 januari van 15.00-16.30 uur Duur | 1 of 2 bijeenkomsten van 1,5 uur Plaats | Factorium Podiumkunsten, hoofdgebouw Kosten | € 75,-- excl. BTW per leerkracht per middag. Bij aanmelding graag aangeven op welke datum / data u komt Aanbieder | Factorium Podiumkunsten Bestelcode | 9575

Wij organiseren twee zangmiddagen. Op deze middagen komt verschillend liedrepertoire aan bod, dat instrumentaal zal worden begeleid. Aantal deelnemers: minimaal 15, maximaal 30 Bespeurt u bij uzelf schroom om voor de klas te zingen en wilt u deze wegnemen? Schrijf u dan in voor de training ‘Zingen met lef.’

OPENSTAAN VOOR CREATIVITEIT, TRAINING VOOR LEERKRACHTEN

BEELDEND

In deze workshop staat het thema creativiteit in de spotlight. Creativiteit en innovatie zijn begrippen die je steeds voorbij hoort komen en die inmiddels op vele terreinen worden ingezet. Een creatieve benadering is vaak gewenst maar hoe doe je dat dan? Ieder mens heeft creativiteit in zich, de een moet er diep voor graven, de ander loopt er juist van over. De vraag is daarom niet: ‘Hoe creatief ben jij?’ maar juist: Hoe BEN JIJ creatief ?

Domein | Cultuureducatie Groep | Docenten Datum | In overleg Duur | 1 uur en 30 minuten Plaats | Op school Kosten | € 295,-Aanbieder | Bakfietsjuf Bestelcode | 9261

Doen is het nieuwe leren. Doen... aan het werk met je hoofd, hart en handen. Zintuigen prikkelen, scheppen en creëren komen in deze workshop aan bod. Met een reeks eenvoudige opdrachten ga je de uitdaging aan om de creativiteit in jezelf naar boven te halen. Je leert veel over jezelf maar ook over hoe anderen omgaan met creatieve uitdagingen. Creativiteit is niet altijd de meest efficiënte weg naar een oplossing. Vaak voelt het ongemakkelijk. Buiten je comfort zone geldt: “That’s where the magic happens”. Openstaan voor creativiteit is kansen creëren, elkaar inspireren en verder helpen, want ‘alleen ga je sneller, maar samen kom je verder’. Wat biedt deze training: • ideeën en inspiratie om direct mee aan de slag te gaan in je groep • creatief handelen toepassen bij andere vakgebieden zowel als middel en als doel • een praktisch aanvulling op de 21st centuryskills: creatief zijn en innovatief handelen.

training en scholing

185


De instellingen op een rij CiST is er vooral voor het begeleidingsproces dat bij de implementatie van cultuureducatie een rol speelt. CiST heeft het overzicht over wat zich in het culturele veld afspeelt. Steeds meer instellingen/initiatieven uit het culturele veld willen scholen ook op maat bedienen. Zij zijn graag bereid met u mee te denken. Aarzel dan ook niet om met hen contact op te nemen. Steeds meer instellingen willen ook samenwerken om de scholen nog beter te bedienen. CiST kan u helpen om instellingen samen aan tafel te brengen. CiST is onafhankelijk en heeft daarbij geen commercieel belang. Om het u wat makkelijker te maken hebben we hieronder de instellingen / initiatieven voor u op een rijtje gezet. Instelling

Contactpersoon

Tel.nummer

E-mail

Website

013 Poppodium Gijs Bernard

013-4609500 gijsbernard@013.nl 06-43434332

www.013.nl

Architectuurlessen

06-44840903 06-45792996

www.architectuur lessen.nl

Wouter van Niel Daan Mulders

info@ architectuurlessen.nl

Bakfietsjuf Linda van Os 06-33941148 bakfietsjuf@ziggo.nl Marjo Dirks 06-28666046

http://bakfietsjuf. blogspot.nl/ www.facebook.com/ Bakfietsjuf

Bibliotheek Midden-Brabant Ans von Harenberg 06-49253867 Miriam van den Beemt 013-4648527

ansvonharenberg @bibliotheekmb.nl miriamvandenbeemt @bibliotheekmb.nl

www.bibliotheekmb.nl

BIKcollectief Sanne Geboers 06-24518131 Hjalmar van den Akker 06-27141958

Sanne_geboers @hotmail.com hjalmarvandenakker @home.nl

www.bikcollectief.nl

Bureau CiST

jan.stoel@tilburg.nl www.cist.nl ineke.frijters@tilburg.nl

Jan Stoel Ineke Frijters

06-22863031 06-53385048

Cees Robben Stichting Wilma Robben 013-5300011

wilmarobben @home.nl

Curiosityworld.nl

info@curiosityworld.nl www.curiosityworld.nl

Sandra van Dam

06-13908636

Dans in de klas Nina Ruge 06-41321464 Claire Wendel 06-30250256 Dansgezelschap InesInez

nina_ruge @hotmail.com clairemaas @hotmail.com

Ine Verschaeve 06-29120267 ine@inesinez.nl Michelle Rila

www.ceesrobben stichting.nl

www.dansindeklas.nl

www.inesinez.nl

Danslokaal Louise Rutten 06-13469129

Louise.rutten @hotmail.nl

De Kwekerij

Joris van Midde

Joris@dekwekerij.nl

Joris@dekwekerij.nl

De Stilte

Jan Baanstra 076-5138125 Irma Bouwman

jan@destilte.nl irma@destilte.nl

www.destilte.nl

EELT

Monique Zijp

06-42261494

mzijp@eeltweb.nl

www.eeltweb.nl

Elektruck

Roel van de Laar Bas Rombouts

06-23163265 06-24473612

info@elektruck.nl

www.elektruck.nl

Elly Veelenturf, Elly Veelenturf StudioDoezo

06-46022157

013-5458888 ellyveelenturf@home.nl www.ellyveelenturf.nl 06-14045423 www.studiodoezo.nl

EsdĂŠ Stijn Derwig 013-8795688 06-10676177

186 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2017 | 2018

ajcderwig@online.nl contact@ritme workshops.com

www.ritmework shops.com


Instelling

Contactpersoon

Tel.nummer

E-mail

Website

Factorium 013-5354055 Podiumkunsten, Maarje van den Boom afdeling onderwijs -Coppes (senior consulent po) Marijke Kools (consulent po) Meta de Zeeuw (consulent po) Ilse Egter van Wissekerke (consulent vo) Peter van Dorst (consulent vo) Lin de Laat (consulent VVE) Bep Massuger (Medewerker Onderwijs)

onderwijs @factorium.nl m.vandenboom @factorium.nl m.kools @factorium.nl m.dezeeuw @factorium.nl i.egtervanwissekerke @factorium.nl p.vandorst @factorium.nl l.delaat @factorium.nl b.massuger @factorium.nl

www.factorium.nl/ onderwijs

Gaffar Binda

Gaffar Binda

06-18329280

info@gaffarbinda.com

www.gaffarbinda.com

Golden Cage

Anne van Damme

06-55562892

info@goldencage.nl

www.goldencage.nl

Grimestudio Sandra Kuppens

Sandra Kuppens

06-34002245

sandra@grimestudio.nl www.grimestudio.nl

Het Groeilokaal ‑ Het Meemaaktheater

Astrid Huijbregts

06-29013840

ama.huijbregts@gmail.com www.hetgroeilokaal.nl

Jannos Groffen

06-20390307

info@ meemaaktheater.nl www.meemaaktheater.nl

Het Zuidelijk Toneel Jantine Hoekstra 013-3344515

jantine.hoekstra @hzt.nl

www.hzt.nl

Hiphopfactory

info@hiphopfactory.nl

www.hiphopfactory.nl

Janine Mooring

06-15007784

Impresariaat ROC producties Linda van den Hout 06-47832352

rocproducties@roctilburg.nl www.roctilburg.nl/ lvdhout@roctilburg.nl impresariaat

Jan Ophuis

06-10397061

Janophuis8@gmail.com

Jeanpaul.cc Paul Nas

013-4674732 06-49752139

paul@jeanpaul.cc

www.jeanpaul.cc

Je Weet Zelf TV

06-28355981

lidi@jeweetzelf.tv

www.jeweetzelf.tv

Joep van Gassel Joep van Gassel 06-24530203

contact@ joepvangassel.nl

www.joepvangassel.nl

Kinderkunstklas Daphne Snellaars 06-28853918

Kinderkunstklas @hotmail.com

www.kinderkunst klas.nl

Klasseboeren

Ellie Fonken

013-5367642

tilburg@klasseboeren.nl www.klasseboeren.nl

Knars Poppentheater

Nynke Gabeler

06-49156248

knarsinfo@gmail.com

Kom op t idee Barbara Sauvaître

013-4681895 06-54395850

bar@komoptidee.nl

Knars Poppentheater

Nynke Gabeler

06-49156248

knarsinfo@gmail.com

Kunstkabaal Tilburg

Jeanine Vugts

06-48665083

info@kunst kabaaltilburg.nl www.kunstkabaaltilburg.nl

Krejakids013

Monique de Valk- Smulders 06 51912123

krejakids013@gmail.com

Lekker zingen producties

Liesbeth van den 06-38180549 Berg-Hermsen

info@lekkerzingen producties.nl

www.lekkerzingen producties.nl

Lieve Louise en de fanfare Louise Donker 06-28771381

louisedonker @hotmail.com

www.lievelouise.nl

Maritée Onderdenwijngaard

Onderdenwijnga @kpnplanet.nl

www.maritee.nl

Jan Ophuis

Lidi Toepoel

Maritée Onderdenwijngaard

013-5355180 06-48681387

www.komoptidee.nl

187


Instelling

Contactpersoon

Tel.nummer

E-mail

Website

Michiel Brouwers

mtg.brouwers @gmail.com

Museum De Pont

013-5438300

educatie@depont.nl

www.depont.nl

Natuurmuseum Brabant Suzanne Visser 013-5353935 Receptie Natuurmuseum

s.visser@natuur museumbrabant.nl receptie@natuur museumbrabant.nl

www.natuurmuseum brabant.nl

Ontdekstation, Het

Charlotte Buné

06 81115477

info@ontdekstation.nl

www.ontdekstation.nl

Oogpunt

Patrick Schmitz

06-16778551

spreek@oogpunt.com

www.oogpunt.com

philharmonie zuidnederland Adeline van Campen 088-1660726

adeline.vancampen @philharmoniezuid nederland.nl

www.philharmonie zuidnederland.nl

Pixelprojects

info@pixelprojects.nl

www.pixelprojects.nl

Regionaal Archief Tilburg Lobke Bool 013-5494577

lobke.bool@regionaal archieftilburg.nl

www.regionaal archieftilburg.nl

Schrijfletters Ester van Zundert 013-4679933

estervanzundert @gmail.com

www.schrijfletters.nl

SNENS

info@snens.nl

www.snens.nl

Stadsmuseum Tilburg Marloes Coppes 06-13384495

marloes.coppes @regionaalarchief tilburg.nl

www.stadsmuseum tilburg.nl

Stichting Het Bewaarde Land Marion de Cocq

0411-683407 06-48622415

m.decocq@ hetbewaardeland.nl

www.hetbewaarde land.nl

Stichting Lorenzetti

06-20970891

info@lorenzetti.nl

www.lorenzetti.nl

Stichting Tilburgse Toal Tim van der Avoird 06-80117090

voorzitter @tilburgsetaol.nl

www.kenderkweek.nl

Studio Waveworks

Kaj Tyszka Michiel Steennis 06-50683033

info @studiowaveworks.nl

www.studio waveworks.nl

TextielMuseum

Petra Cuijpers 013-5494564 Floortje de Boer (di t/m vr van 10.00 tot 13.00 uur)

boekingen@ textielmuseum.nl

www.textielmuseum.nl

Theaterinjeklas

Yfje Mathijssen

06-19158925

info@theaterinjeklas.nl www.theaterinjeklas.nl

Theater Tamarijn Joris Naaijkens

06-44667696 013-5300278

info@theater tamarijn.nl

www.theater tamarijn.nl

Theaterbureau Het Verteltheater

030-2723022

info@verteltheater.nl

www.verteltheater.nl

020-4862005 06-29065363

info@tgplayback.nl

www.tgplayback.nl

Theatergroep Signatuur Onbekend Myrthe Michielsen 06-15155088

info@signatuur onbekend.nl

www.signatuur onbekend.nl

Theaters Tilburg Gwen Sengers 013-5490322

gsengers @theaterstilburg.nl

www.theaterstilburg.nl

Thomas van Vliet Expressie Thomas van Vliet 06-51596775

thomas_van_vliet @hotmail.com

www.ongelovige thomas.com

Verteltheater Erwazzus

mail@erwazzus.nl

www.erwazzus.nl

Marie José Eijkemans

Maaike Pijnenburg

Nancy Swaanen Eline van der Geest

Rob Berkel

Ernst Weerstra

Theatergroep PlayBack Marieke Boel

Helga de Wit

188 PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING 0-13 PRIMAIR ONDERWIJS 2017 | 2018

06-24910280

06-50676764 06-44348551

06-14800387


Instelling

Contactpersoon

Tel.nummer

E-mail

Website

073-5218511 06-24520465

a.gloudemans @home.nl

www.watvertelje menu.nl

Vincents Tekenlokaal Marloes Coppes 06-13384495

boekingen@vincents tekenlokaal.nl

www.vincentsteken lokaal.nl

Vloeistof

Yuri Bongers

info@vloeistof.nl

www.vloeistof.nl

Weleer

Marie-France 06-52461065 van Oorsouw

mariefrance @weleer.nl

www.weleer.nl

Verteltheater WatverteljeMenu Adrie Gloudemans

Wiersma & Smeets Bram Wiersma Moniek Smeets

06-17072714

013-5434053 info@wiersma- www.wiersma06-42713495 smeets.eu smeets.eu 013-5369653 wiersmee@gmail.com 013-5437739

Yoga Jol Jolande Saris 06-23230061

Jolande.saris @home.nl

www.yogajo.nl

Zuivelfabriek Eline van der Geest 06-44348551

educatie @dezuivelfabriek.nl

www.dezuivelfabriek.nl

Zwaard en Volk

Sylvia Veldkamp

013-5802816

info@zwaardenvolk.nl

www.zwaardenvolk.nl

Instelling

Contactpersoon

Tel.nummer

E-mail

Website

BAT Claudia Noatschk

06-19871081 013-5839381

claudia.noatschk @tilburg.nl

www.bat.nl

De Natuurpedagoog

0648470319

info@natuurpedagoog.nl

www.natuurpedagoog.nl

Jael Nouhet

Educatiepit Sophie Gruijters 06-43037716 info@educatiepit.nl

www.educatiepit.nl www.transfarmers.nl

Fablab 013

06-37152543

fablab013@gmail.com www.fablab013.nl

Genietgroep

06-55770523

rolph@genietgroep.nl

www.genietgroep.nl

IVN brabant Harry van den Broek 088-5003110

harry.van.den.broek @ivn.nl

www.ivn.nl

Klasseboeren Ellie Fonken 013-5367642

tllburg@klasse boeren.nl

www.klasseboeren.nl

De Ontdekfabriek Hugo Vrijdag 040-873506

hugo@de ontdekfabriek.nl

www.deontdek fabriek.nl

Ontdekrijk

Annelies van Helvoort

06-30366526

a.vanhelvoort@pptmb.nl www.pptmb.nl

Stadsimkerij Beezzzz

Marcel Horck

06-15258421

info@beezzzz.nl

www.beezzzz.nl

T-Primair Laudy Brouwer 06-28968662 Tineke Vermeer 06-23544700

laudy.brouwer@ tprimair.nl tineke.vermeer@ tprimair.nl

www.palet013.nl

Techniektalent.nu Corine van Harskamp 0348-744066

c.vanharskamp www.techniektalent.nu @techniektalent.nu info@techniektalent.nu

De Uitvinders

Rolph Adriaansen

Chris Voets 040-7873506 chris@chrisvoets.nl Hugo Vrijdag

www.uitvinderswedstrijd.nl

189


ADRES LANGE NIEUWSTRAAT 172-174 - 5041 DJ TILBURG JAN STOEL 06-22863031 - JAN.STOEL@TILBURG.NL INEKE FRIJTERS 06-53385048 - INEKE.FRIJTERS@TILBURG.NL

Po Brochure  

Primair Onderwijs 2017 | 2018

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you