Page 1

PROGRAMMA TALENTONTWIKKELING

PRIMAIR ONDERWIJS 2019 | 2020


PROGRAMMA TALENTONT WIKKELING PRIMAIR ONDERWIJS 2019 | 2020

colofon Redactie: Erik Verbiest Ondersteuning: Ineke Frijters, Lizette Mijland Ontwerp en opmaak: Blauwzuur / www.blauwzuur.nl Fotografie: P10 - Tycho Merijn P11 - Jostijn Ligtvoet P12 - Jack Timmermans P13 - Gerrit Schreurs P14 - Esther de Boer P15 - Hanneke Wetzer P16 - Eddy Wenting & Paulina Matusiak P19 - Peter Cox P23 - Britt Roelse P27 - Maria van der heyden P30 - Jack Timmermans P37 - Marloes Coppes P47 - Tarona Leonora Nimue P59 - Koektrommel studio P79 - Hemmo Bruinenberg P81 - Eddy Wnting & Paulina Matusiak P82 - Sofie van Esch P83 - Eva Beeftink P89 - Casper Koster P93 - Maria van der Heyden P94 - Anna van Kooij P96 - Steph Byrne P98 - Jostijn Ligtvoet

2


CiST presenteert je met heel veel plezier de nieuwe brochure Brede Talentontwikkeling 013 voor het schooljaar 2019-2020. Wij denken dat we in deze brochure tot een ontmoeting komen waarin de aanbieders en de school elkaar écht treffen. Graag willen we samen de weg gaan bewandelen naar mooie betekenisvolle educatie voor de leerlingen in Tilburg.

In de wereld om ons heen is van alles te zien en te beleven. ‘De wereld zit vol met kleuren’ CiST wil leerlingen en onderwijsprofessionals verleiden met kunst- en cultuur. We werken vanuit de dialoog. Voor ons staat dialoog voor een open houding naar de ander. Samen zoeken naar het waarom, hoe en wat van kunst en educatie. De vraag van het onderwijs staat centraal. Daarnaast ondersteunen wij culturele partners in hun behoefte om advies. Wij zijn zichtbaar in de stad zodat het spelen van de centrale verbindende rol vanzelfsprekend is voor de verschillende partijen. Wij denken vrij “buiten de lijntjes” en creëren ruimte en tijd om samen te sparren en te overleggen. Wij doen dat binnen drie belangrijke domeinen.

Primair onderwijs

Team CiST: Robin Brugman Lizette Mijland Annelijn Smulders Ineke Frijters

CiST werkt vanuit de vraag van de school en de gesignaleerde onderwijsontwikkeling. Om de vraag met betrekking tot cultuureducatie en de onderwijsontwikkelingen in beeld te houden voeren we gesprekken met leerkrachten, interne cultuurcoördinatoren, directies en schoolbesturen. T-Primair is een belangrijke gesprekspartner voor ons in het kader van de Brede Talentontwikkeling in Tilburg. We voeren deze gesprekken samen met het sportbedrijf, met natuur en milieu educatie en techniek en wetenschap. CiST levert de projectleider voor het programma Cultuur met Kwaliteit. Ten behoeve van de brede kennisdeling binnen het primair onderwijs organiseren we diverse inspirerende netwerkbijeenkomsten. 3


PROGRAMMA TALENTONT WIKKELING PRIMAIR ONDERWIJS 2019 | 2020

Voortgezet onderwijs CiST gaat in op de ondersteuningsvragen van de individuele scholen binnen het voortgezet onderwijs. In het kader van het ontwikkelen van een professionele leergemeenschap bieden we prikkelende en inspirerende studiemiddagen aan. CiST is verder de projectleider van het programma VMBO on Stage. We zijn daarnaast heel nauw betrokken bij de drie grote culturele projecten in de stad: Junior Stadsdichter, Tilburg got Talent en The Young Classical Talent Award. Samen met een aantal scholen en Fontys is CiST bezig om het werkgebied Nieuwe Media te integreren in het cultuuronderwijs. Binnen ons samenwerkingsverband met de Brabantse steden ontwikkelen we op dit moment een leerlijn hiervoor. Onze wens is verder om het aantal grote culturele projecten nog uit te breiden met een project beeldend.

Culturele partners CiST werkt aan een stevige samenwerking met vele culturele partners. De samenwerking met Theaters Tilburg en de Nieuwe Vorst wordt steeds steviger door het ontstaan van kernvoorstellingen. Met Factorium en Art-fact zitten we heel frequent om de tafel in het kader van de cultuurcoaches. Met Poppodium 013 is vooral vanuit de educatieve projecten in het voortgezet onderwijs sprake van een stevige samenwerking. Extra aandacht is nog nodig voor het verbinden met erfgoed en musea. Dit punt heeft zeker onze aandacht. Binnen de uitvoering van de educatieve activiteiten zijn vele ZZP’ers actief, CiST staat open voor nieuw aanbod van nog onbekende ZZP’ers.

Speciale samenwerking met Stichting Cultlab Sinds 1 oktober 2018 werkt CiST samen met Stichting Cultlab. Annelijn Smulders en Robin Brugman nemen de procesbegeleiding van de basisscholen, die deelnemen aan Cultuur met Kwaliteit, voor hun rekening. Tevens dragen zij met hun frisse kijk op cultuureducatie bij aan de inhoudelijke doorontwikkeling van CiST.

Over Cultlab… Kunst in het basisonderwijs verwondert, verbeeldt, inspireert, verruimt de blik. In aanraking komen met verschillende vormen van kunst is van essentieel belang voor de ontwikkeling van de creativiteit. Maar hoe breng je kunst en educatie dichter bij elkaar? Cultlab stimuleert een gezamenlijk leerproces tussen kunstenaars, leerkrachten en (kunst) studenten. Door te werken met vragen die nieuwsgierig maken en van persoonlijk belang zijn, wordt leren met en over kunst vanzelfsprekend en betekenisvol. Waarvan krijg jij shining eyes? Waarmee inspireer jij anderen? Cultlab nodigt uit om jouw drijfveer te delen met anderen en deze in een gezamenlijk maakproces in te zetten: samen werken aan een educatief, interdisciplinair project, ieder vanuit eigen kracht. Cultlab start leerprocessen op, voedt ze en neemt ze onder de loep. We sluiten aan bij verschillende manieren van leren en bieden ondersteuning op maat. Ons team heeft ervaring in de kunsteducatie en het onderwijs (zowel maken als uitvoeren). Hierdoor kunnen we de juiste partijen aan elkaar verbinden en processen tussen deze verschillende doelgroepen begeleiden.

4


T-PrimaiR T-PrimaiR is niet alleen de bestuurlijke samenwerking voor het basisonderwijs in Tilburg en de regio, maar ook, samen met Bureau CiST, de aanjager voor brede talentontwikkeling in de regio. De afgelopen jaren is er veel gedaan om niet alleen cultuur en sport in de klassen te krijgen, maar ook wetenschap en technologie en natuur- en milieueducatie. De verbinding tussen al deze domeinen staat hierbij centraal, zoals verbeeld is in onderstaande tekening.

Om die talenten te kunnen ontdekken, versterken en ontwikkelen zijn in de kern drie zaken nodig: • Een breed aanbod dat de kans geeft te ontdekken waar je talent ligt. • Een leeromgeving waarin kennis verwerven en het kennismaken met andere, onbekende en onverwachte manieren van zien en beleven uitgangspunt is. • Een leeromgeving waarin procesgerichte didactiek de tools geeft om eigen talent verder te ontwikkelen en te versterken. Via www.ontwikkelacademie.nu worden diverse cursussen en inspiratiesessies aangeboden om meer zicht te krijgen op deze manier van werken. Vanuit T-PrimaiR worden wetenschap en technologie en natuur- en milieueducatie aangeboden. Meer informatie daarover vind je op de website: https://www.t-primair.nl/team/ Je kunt contact opnemen met Laudy Brouwer en Tineke Vermeer. 5


PROGRAMMA CULTUUREDUC ATIE VOORTGEZET ONDERWIJS 2019 | 2020

INHOUDSOPGAVE 2 Colofon 3 Inleiding CiST 5 T-Primair 6 Inhoudsopgave 7 Handleiding brochure 9 Kernvoorstellingen PO 17 Kinderboekenweek 18 MUSEA: De Pont 20 Architectuurlessen 21 Atelier Inge Koenen 22 Bakfietsjuf 23 BAT 24 BIK collectief 25 Blewscreen 26 MUSEA: Natuurmuseum 29 Curiosityworld 30 De Stilte 31 Digihelden 33 Dramataal 34 Eelt 35 Elektruck 36 MUSEA: Regionaal Archief Tilburg 38 Esde 39 Festival Circolo 40 Filmcoach 41 Grimestudio Sandra Kuppens 42 Hiphopfactory 43 IVN 44 MUSEA: Stadsmuseum 46 Jan Willem Otto 48 JeanPaul 49 Joep van Gassel 50 Kernzoeker 51 Kinderkunstklas 52 MUSEA: Textielmuseum 54 Klasseboeren 55 Knars 56 Kunstkabaal 57 Kunstlab 59 De Kwekerij 60 Lekker Zingen producties 61 Muzikaal Gebroed 62 CULTURELE INSTELLINGEN: Bibliotheek Midden-Brabant 64 Ontdekstation 013 65 Ontwerpcirkel 66 Oogpunt 67 philharmonie zuidnederland 68 Schrijfletters 69 Snens 70 Stichting Tilburgse Taol 72 CULTURELE INSTELLINGEN: Factorium 75 Studio Zeedauw 76 StudioDoezo 77 Techniek Ontdekrijk 78 Theatergroep Playback 79 Theaterbureau Het Verteltheater 80 CULTURELE INSTELLINGEN: Theaters Tilburg 82 Theatergezelschap Mejuffrouw Leeft 6

84 Theatergroep Signatuur Onbekend 85 Thomas van Vliet 86 Tilburgse Stadsimkerij Beezzzz 87 Van niks naar alles en Curiousity World 88 CULTURELE INSTELLINGEN: De NWE Vorst 90 Verhalenverteller 91 Verteltheater Erwazzus 92 Verteltheater WatverteljeMenu 93 Vincents Tekenlokaal 94 Vloeistof 95 Weleer 96 CULTURELE INSTELLINGEN: 013 poppodium 99 Wiersma & Smeets 100 Yogajol 101 Zuidelijk Toneel 102 Zwaard en Volk


HANDLEIDING In deze brochure hebben we aanbieders opgenomen die we kwalitatief goed vinden. Via de site www.cist.nl kun je de

Informatie Voor alle informatie kun je contact opnemen met: Ineke Frijters adviseur cultuuronderwijs telefoon 06-53385048 e-mail ineke.frijters@tilburg.nl Lizette Mijland adviseur cultuuronderwijs telefoon 06-28547067 e-mail lizette.mijland@tilburg.nl

bestelling plaatsen. Het bestelproces is dit jaar aangepast en zal gaan volgens een aantal vaste stappen. In onderstaande procedure zullen we je door de stappen heen begeleiden. Het belangrijkste doel van het nieuwe proces is dat het voor scholen en aanbieders eenvoudiger wordt om met elkaar in contact te komen.

Procedure 1. Centraal in het proces staat deze brochure. Alle scholen in Tilburg ontvangen de CiST brochure op 13 juni tijdens de presentatiedag en alle aanbieders van CiST zijn in de brochure vermeld. 2. De scholen kiezen de aanbieders waarmee ze een samenwerking willen aangaan. Wat de aanbieders kunnen leveren is divers en niet heel specifiek uitgeschreven. Mรกรกtwerk is mogelijk en zo nodig kan CiST daar in adviseren. 3. De ondersteuning van CiST kan bestaan uit een gesprek vanaf juni voorafgaand aan de keuze van de aanbieder en/of vanaf oktober bij de afstemming tussen school en aanbieder. Ook de aanbieder kan CiST altijd om ondersteuning vragen. 4. De school maakt vervolgens de keuzes kenbaar op de website van CiST. Het is belangrijk dat dit voor 1 september gebeurt! CiST kan ondersteunen in het maken van de juiste keuzes, waarbij rekening gehouden wordt met de doelen van de school. 5. Als de inschrijving gesloten is, informeert CiST zowel de aanbieders als de scholen over de gemaakte keuze. Door middel van een handig overzicht weten zowel de scholen als de aanbieders waar ze aan toe zijn. 6. Het initiatief voor het contact ligt bij de aanbieder. Deze neemt contact op met de contactpersoon van de school zoals die vermeld staat op het overzicht van CiST. In gezamenlijk overleg bepalen ze het aanbod dat specifiek uitgevoerd gaat worden. CiST ondersteunt zo nodig bij het opstellen van een passend programma.

7


PROGRAMMA TALENTONT WIKKELING PRIMAIR ONDERWIJS 2019 | 2020

7. De aanbieders maken vervolgens met de scholen nadere afspraken over uit te voeren activiteiten, data en tijden. Als de afspraken gemaakt zijn, stuurt de aanbieder een offerte met een beschrijving van het programma, de planning en de kosten voor de school. CiST hoeft hiervan geen afschrift te krijgen. Aanbieders ontvangen een voorbeeld van een dergelijke offerte om het opstellen te vereenvoudigen. De aanbieders zijn verantwoordelijk voor hun activiteiten. We adviseren aanbieders om te werken met een uurtarief van € 60,-. Dit geldt niet voor voorstellingen, maar wel voor workshops en ontwikkeluren. 8. Als de school akkoord is met het plan en de offerte, dan sturen zij een akkoord aan de aanbieder. Dit is de inkoopopdracht voor de aanbieder en daarmee de bevestiging dat deze van start kan gaan. Gemaakte afspraken kunnen zeer moeilijk veranderd worden. Daarom zijn we de navolgende annuleringsregeling overeengekomen. Aanbieders zullen annuleringskosten in rekening moeten brengen: • Opzegging 1 maand of korter voorafgaand aan de activiteit: 100% betalen • Opzegging tussen de 1 en 3 maanden: 75 % betalen • Opzegging tussen de 3 en 5 maanden: 50% betalen • Opzegging langer dan 5 maanden: 25% betalen Annuleringskosten tellen natuurlijk niet mee voor de kortingsregeling. 9. De aanbieder gaat vervolgens het plan in samenwerking met de school uitvoeren. Dit is uiteraard het belangrijkste stuk van het proces. 10. Als het werk uitgevoerd is, stuurt de aanbieder een factuur rechtstreeks naar de school. 11. Als het werk conform de opdracht is uitgevoerd, betaalt de school de factuur direct aan de aanbieder. Ook hier heeft CiST geen rol. Mocht er toch een verschil van mening zijn ontstaan over de uitvoering, dan kan CiST eventueel bemiddelen. 12. Aan het einde van de periode, maar in ieder geval vóór 1 juli, stuurt de school een opgave van de uitgevoerde programma’s bij de diverse aanbieders en de daaraan verbonden kosten. De offertes en facturen mogen bijgevoegd worden, maar dat hoeft niet. Ook is het niet nodig om te administreren hoeveel kinderen aan elke activiteit hebben meegedaan. Ook hierin voorziet CiST in een voorbeeld dat gebruikt kan worden voor het overzicht. 13. CiST betaalt vóór 1 oktober de kortingsregeling uit. Dit betreft 10 procent van de totale gemaakte kosten via de aanbieders uit de CiST brochure. Daarmee is het proces afgerond.

Aansprakelijkheid Wij wijzen u er op dat de school aansprakelijk is voor schade die leerlingen veroorzaken bij theaters, musea of andere instellingen. De school is ook aansprakelijk bij de beschadiging van gehuurde leermiddelen.

Scholingsvragen CiST werkt vanuit de dialoog. Voor ons staat dialoog voor een open houding naar de ander. Samen zoeken naar het waarom, hoe en wat van kunst en educatie. De vraag van het onderwijs staat centraal. Daarnaast ondersteunen wij culturele partners in hun behoefte om advies. Indien je een scholingsvraag hebt, vragen wij je altijd om contact met ons op te nemen zodat we de beste dialoog hierover in gang kunnen zetten. 8


Inhoudelijke verankering receptief aanbod jeugdtheater bij CMKT-scholen Sinds het schooljaar 2018-2019 programmeert Theaters Tilburg samen met Theater De Nieuwe Vorst en CiST besloten theatervoorstellingen en concerten t.b.v. het primair onderwijs in Tilburg. Alle scholen kunnen gebruik maken van dit aanbod. Voor € 4,50 per leerling bezoeken de scholen de voorstelling en krijgen de leerkrachten op school voorbereidend lesmateriaal. Specifiek CMKT-scholen krijgen ook aansluitend een verdiepende workshop aangeboden n.a.v. het centrale thema van de voorstelling.

KERNVOORSTELLINGEN PO Een verstevigde, multidisciplinaire samenwerking met Tilburgse vakdocenten Gemotiveerd en geïnspireerd door het receptieve aanbod van professionele theatermakers bieden we een passende voorbereiding en/of verwerking aan. Deze verwerking wordt ontwikkeld en uitgevoerd door lokale vakdocenten beeldend, dans, drama en muziek. In schooljaar 2019-2020 wordt de verbinding binnen de workshop gemaakt met twee disciplines. De twee vakdocenten maken samen de workshop en voeren hem samen uit. Daarbij zetten zij specifiek in op taalontwikkeling en de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. Deze vakdocenten werken met de Culturele Ladekast, werken al samen met de CMKT scholen en kennen de schoolcultuur, de leerbehoeften en de thema’s die er spelen. Zo kunnen ze voor een betere verankering van het professionele aanbod zorgen. Bovendien wordt de samenwerking binnen het culturele educatieveld op deze manier verstevigd en kunnen we in de toekomst aanbod programmeren vanuit deze samenwerking met een groot hart voor onderwijs én de kunsten.

KERNVOORSTELLINGEN ONDERBOUW T/M GROEP 3 Vreemde Eend door Dansgroep Sally • dans De Kleine Mol… door Meneer Monster • theater

SZ SZ

wo 25 en do 26 sep ma 18 en di 19 nov

KERNVOORSTELLINGEN MIDDENBOUW GROEP 3 T/M 6 Ontspoking door Dansgroep De Stilte • dans Rots door Slagwerk Den Haag • muziek Buurman in de natuur door Plan d • dans

DNV CZ DNV

ma 18 en di 19 mei ma 6 april ma 16 en di 17 sep

KERNVOORSTELLINGEN BOVENBOUW GROEP 6 T/M 8 Kanonnenvoer door Het Laagland • muziektheater Vergeten dieren en verloren zaken door Duda Paiva • dans

SB DNV

di 7 april (ma 6 apr) ma 6 april (di 7 apr)

SZ = Studiozaal Theaters Tilburg | CZ = Concertzaal Tilburg | SB = Schouwburg Tilburg | DNV = De Nieuwe Vorst

9


PROGRAMMA TALENTONT WIKKELING PRIMAIR ONDERWIJS 2019 | 2020

KERNVOORSTELLINGEN ONDERBOUW T/M GROEP 3

SALLY Dansgezelschap Maastricht & Jeugdtheatergezelschap Het Laagland

VREEMDE EEND

wo 25 en do 26 sep 2019 studio | groep 1, 2 en 3

Een muzikale dansvoorstelling met een licht tintelende nasmaak.

Goedemorgen Buur, goedemorgen Buuf! Alles is netjes, rustig en onder controle in de straat van Buuf en Buur, totdat er een vreemdeling naast Buuf komt wonen. Met de komst van deze ‘vreemde eend’ wordt de straat op zijn kop gezet en worden de buurschappen getest. Maar, wie is hier nu eigenlijk de vreemde eend?

Vreemde Eend ging in 2008 in première. Precies tien jaar later brengt SALLY deze succesvolle muzikale dansvoorstelling, waarin volop gedanst en gezongen wordt, in een geheel vernieuwd jasje terug in het theater. ‘De muziek duwt je in de juiste sfeer, de liedjes zorgen voor afwisseling en het decor is prachtig simpel’, schrijft 8Weekly. Met workshop dans/drama ontwikkeld door en uitgevoerd door kunstvakdocenten uit Tilburg. Thema: ik en de ander / onverwachte vriendschap / angst voor het onbekende / diversiteit

10


Meneer Monster

OVER EEN KLEINE MOL DIE WIL WETEN WIE ER OP ZIJN KOP GEPOEPT HEEFT

ma 18 en di 19 nov 2019 studio | groep 1 en 2

Mol komt boven om te kijken of de zon al op is als er ineens op zijn kop gepoept wordt. Kak! wat goor! Mol gaat op zoek naar de dader en ontmoet een hoop wonderlijke dieren die duidelijk maken dat zij het in ieder geval niet waren... Maar dan zijn er gelukkig twee strontvliegen die hem kunnen helpen. ‘Over een kleine mol die wil weten wie er op zijn kop gepoept heeft’ is een hilarische slapstickvoorstelling van de makers van o.a. De Gruffalo en De Waanzinnige Boomhut, naar het populaire prentenboek van Werner Holzwarth en Wolf Elbruch. Eva van Gorp, BS Stelaertshoeve: “Het was geweldig! Kleuters hebben echt zitten schaterlachen!” Met workshop beeldend/natuur ontwikkeld door en uitgevoerd door kunstvakdocenten uit Tilburg. Thema: over onrecht en of je gelijk halen / je bent wat je eet 11


PROGRAMMA TALENTONT WIKKELING PRIMAIR ONDERWIJS 2019 | 2020

KERNVOORSTELLINGEN MIDDENBOUW GROEP 3 T/M 6

Dansgroep de Stilte

DE ONTSPOKING

ma 18 en di 19 mei 2020 De Nieuwe Vorst | groep 3, 4, 5 en 6

BOE! Spoken willen het liefst met rust gelaten worden. Lekker onder een laken genieten ze samen van hun slaperige bestaan. Totdat een mens, die Engeman heet, een eind maakt aan de eeuwige rust en angstaanjagend luidruchtig de wereld wakker schudt. Voor spoken iets om bang van te worden. In een kleurrijk decor ontvouwt zich een lichte, humoristische dansvoorstelling die kinderen vanaf het eerste moment in haar greep houdt. De Ontspoking is een samenwerking van de Stilte en Buma Boy Edgar-prijswinnaar Martin Fondse. De drie live zangeressen zijn Anna Serierse, Marit van der Lei en Emmy Award-winnares Sanne Rambags. Met workshop dans/muziek ontwikkeld door en uitgevoerd door kunstvakdocenten uit Tilburg. Thema: angst overwinnen, lichaamstaal en griezelen

12


Slagwerk Den Haag

ma 6 apr 2020 Concertzaal Tilburg | groep 3, 4 en 5

ROTS! Hoe klinkt een rots? Wist je dat regen, wind en cactussen gevoel voor muziek blijken te hebben? In dit interactieve schoolconcert maken de kinderen een spannende reis door een rotstuin. Onderweg onderzoekt Slagwerk Den Haag samen met de kinderen alle denkbare associaties rondom steen. De muzikanten hebben de hulp van de kinderen hard nodig om de natuurelementen in de zaal tot leven te wekken. Ga mee op een fascinerende ontdekkingstocht waarin steen blijkt te swingen en vol klankmogelijkheden zit! Dit interactieve meespeelconcert is geïnspireerd op de prachtige zen-tuin van RyÕan-ji. Met muziek van onder meer John Cage, Peter Garland, John Luther Adams, Peter Adriaansz, Hugo Morales, Lou Harrison, Oscar Bettison en Pete Harden. Met workshop beeldend/muziek ontwikkeld door en uitgevoerd door kunstvakdocenten uit Tilburg. Thema: op ontdekkingstocht / ik en mijn omgeving / de innerlijke wereld

13


PROGRAMMA TALENTONT WIKKELING PRIMAIR ONDERWIJS 2019 | 2020

Plan d-/Andreas Denk

BUURMAN IN DE NATUUR

ma 16 en di 17 sep 2019 De Nieuwe Vorst | groep 4, 5 en 6

Wegens succes terug in het educatie-aanbod, maar nu met workshop bij het Ontdekstation. De twee buurmannen duiken in de natuur. Geen mini-moestuin, maar de echte wildernis! Ze trekken hun tuinbroeken aan en gaan - hop - aan de slag. Ze kweken niet alleen hun eigen eten, ze recyclen ook alles wat los en vastzit. Natuurlijk gaat er van alles mis, de natuur laat zich immers niet beteugelen... Een vrolijke, ontroerende dansvoorstelling over de kracht van techniek, de natuur, maar ook over de kwetsbaarheid van ons milieu. Buurman in de natuur is een duurzame voorstelling. We wekken zelf de energie op en hebben hiervoor jouw hulp nodig! Help stroom opwekken, water spuiten en wind- en donderslagen maken. Met workshop dans/techniek ontwikkeld door en uitgevoerd door vakdocenten van Factorium en het Ontdekstation. Thema: vriendschap / natuur, milieu, techniek / samenwerking / zorg voor je omgeving 14


KERNVOORSTELLINGEN BOVENBOUW GROEP 6 T/M 8

Het Laagland

KANONNENVOER

ma 6 en di 7 apr 2020 Schouwburg Tilburg | groep 6, 7 en 8

Een muzikaal slagwerkspektakel met gardes, potten en pannen Een spannend, grappig en fantasierijk verhaal over hoe het hart van een stoere veldkok ontdooit door een onverwachte vriendschap. Kok Tortot heeft in tijden van oorlog maar één doel: overleven. Als hij denkt dat zijn leger morgen gaat verliezen, loopt hij vandaag alvast over. Deze meesterchef, met een hart zo koud als een vis, zorgt vooral voor zichzelf. Totdat hij Halve George ontmoet, een gewonde soldatenjongen die in de vuurlinie bijna tot kanonnenvoer was vermorzeld. Tortot neemt deze vrolijke, jonge spraakwaterval ongewild op sleeptouw. Samen bluffen zij zich een fantasievolle weg door barre tijden. Kanonnenvoer is smakelijk ‘theatervoer’ voor de hele familie van 8 tot 108 jaar. Een bord vol vriendschap, een scheut dwaze ruziemakers en een flinke toef avontuur. Inclusief muzikaal vuur- en slagwerk als kers op de taart. Gebaseerd op Benny Lindelaufs bekroonde jeugdboek ‘Hoe Tortot zijn vissenhart verloor’. Met workshop muziek/drama ontwikkeld door en uitgevoerd door kunstvakdocenten uit Tilburg. Thema: vriendschap / slagwerk / loyaliteit / zorg voor de ander

15


PROGRAMMA TALENTONT WIKKELING PRIMAIR ONDERWIJS 2019 | 2020

Bestellen Kernvoorstellingen

Duda Paiva

VERGETEN DIEREN EN VERLOREN ZAKEN

ma 6 apr 2020 De Nieuwe Vorst | groep 5, 6, 7 en 8

Vermiste Dieren en andere eigenaardige zaken is de vierde jeugdvoorstelling van Duda Paiva Company en een idee van Tim Velraeds, die ook in de jeugdproducties Grieken en Monsters speelt. Tim is gefascineerd door dieren die er niet meer zijn, zoals de Dodo. De magische schuimrubberen wereld van Duda Paiva Company is dĂŠ ultieme plek om die dieren en andere vergeten zaken weer even tot leven te brengen. Met workshop beeldend/natuur ontwikkeld door en uitgevoerd door kunstvakdocenten uit Tilburg. 16

Voor meer informatie en bestellingen: Gwen Sengers, Theaters Tilburg, gsengers@theaterstilburg.nl. Prijs per leerling is â‚Ź 4,50, inclusief voorstelling en voorbereidend lesmateriaal. Voor CMKT-scholen: inclusief multidisciplinaire workshop. Vervoer Mocht u geen vervoer kunnen regelen naar het betreffende podium, dan kunt u busvervoer aanvragen bij info@kupers.nu (voorheen BBA tours). Locaties: studio | concertzaal schouwburg Theaters Tilburg Louis Bouwmeesterplein 1 5038 TN Tilburg telefoon 013 549 0390

Theater De Nieuwe Vorst Willem II Straat 49 5038 BD Tilburg telefoon 013 532 8520


Ieder jaar weer een belevenis. De Kinderboekenweek en voorafgaand daaraan de grote inspiratieavond in het Jan van Besouwhuis. Tijdens de Kinderboekenweek staat reizen centraal, onder het motto Reis mee!

KINDERBOEKENWEEK De jaarlijkse inspiratieavond vindt plaats op dinsdag 3 september van 19.00 tot 21.30 uur. Inschrijven kan tot en met maandag 27 augustus 2019. Het is ons gelukt om Anna Woltz als gastspreker te hebben voor deze avond!

Advies Wanneer u contact opneemt met de specialisten van de werkgroep kunnen zij u desgewenst adviseren. De werkgroep bestaat uit: Renske Jongejan Bibliotheek Midden-Brabant renskejongejan@bibliotheekmb.nl

Kinderboeken over voertuigen staan centraal in de Kinderboekenweek 2019, die loopt van woensdag 2 oktober tot en met zondag 13 oktober 2019. De auteur van het Kinderboekenweekgeschenk is Anna Woltz. De makers van het Prentenboek van de Kinderboekenweek 2019 zijn astronaut André Kuipers en illustrator Natascha Stenvert. De werkgroep heeft een mooi aantal workshops geselecteerd van verschillende disciplines die een verbinding vormen met het thema en die een verrijking zijn voor het aanbod in de Kinderboekenweek. Een aantal daarvan is te zien in het Jan van Besouwhuis.

Helma van de Langerijt Bibliotheek Midden-Brabant Ineke Frijters Bureau CiST Tilburg Anke Werker Uitgeverij Zwijsen Jantien Dhont Fontys PABO Tilburg

• Boekproeverij vanuit de Boekenberglesbrief | door BMB • Stop-motion - One minute movie | door Filmcoach • Stop-motion - One minute movie | door SNENS • Nieuwe Media | door Miriam vd Beemt, BMB • Illustraties i.c.m. beweging | door Rick de Haas, • Creatief Schrijven | door Jörgen Hofmans • Muziek | door Erik van Os • Toneellezen, kinderzwerfboek | door Daniëlle Schothorst 17


PROGRAMMA TALENTONT WIKKELING PRIMAIR ONDERWIJS 2019 | 2020

MUSEA

De Pont De Pont vindt het belangrijk dat kinderen en jongeren ons museum bezoeken daarom bieden wij gratis entree voor iedereen tot 18 jaar. Voor begeleiders van rondleidingen is het bezoek ook kosteloos. Dit museum is ook te bezoeken met de “Museumschatjes” regeling. In de ontmoeting tussen kinderen uit het basisonderwijs en kunst staat verwondering centraal. Een jong kind heeft de gave vrij te associëren bij een kunstwerk. De rondleiders proberen die nieuwsgierigheid te stimuleren zodat het kind leert dat de werkelijkheid ook met andere ogen bekeken kan worden. Hiervoor heeft het museum een paar educatieve handvatten bedacht. Een geslaagd bezoek begint al op school. Als leerlingen nieuwsgierig worden, komt dat de ontmoeting met Kunst van Nu ten goede. Op www.depont.nl treft u lesmateriaal met prikkelende introductie filmpjes voor in de klas. Voor het bezoek kan er worden gekozen voor verschillende programma’s. Voor het basisonderwijs is er bijvoorbeeld de actieve theaterrondleiding “De nacht van Merel”. Merel is een scholiere die de nacht heeft doorgebracht in het museum. Vol verwondering deelt ze haar ontdekkingen met de jonge museumbezoekers. Merel vertelt, danst en speelt met de leerlingen. Deze rondleiding is een cross-over van theater en beeldende kunst. Praktische noot: er kan slechts één theaterrondleiding tegelijk plaatsvinden en alleen voor openingstijd van 10 tot 11 uur. Voor de groep 5 tot en met 8 is er naast rondleidingen ook de mogelijkheid voor museumatelier. Hierbij gaan leerlingen na een introductie door het museum zelf aan de slag tijdens een workshop. Tijdens “Beelden Gooien” kijken leerlingen goed naar de glimmende ‘Große Geister’ van Thomas Schütte. Vervolgens worden ze tijdens de workshop zelf ingepakt met aluminiumfolie. In groepjes heb je bouwers, beelden en fotografen. Op een speelse manier wordt er veel duidelijk gemaakt over standpunt en maat. De Pont besteedt veel aandacht aan onderwijs in het museum. Er zijn, naast thema-rondleidingen en lespakketten altijd mogelijkheden voor ontvangsten op maat. De Pont zorgt er voor dat er voor uw groep een passende rondleider wordt gevonden. Deze rondleiders kennen het museum door en door.

www.depont.nl/onderwijs

18

PRIJZEN: RONDLEIDING 1 uur € 50,- (max. 15 leerlingen)

THEATERRONDLEIDING 1 uur € 100,- (max. 32 leerlingen)

MUSEUMATELIER 2 uur € 120,- (max. 15 leerlingen) Let op: Er zijn 4 rondleidingen per uur mogelijk. Per groep is er min. één begeleider aanwezig. Begeleider(s) bij de rondleidingen hebben gratis entree. Voor het volledige aanbod bezoek www.depont.nl/onderwijs


19


PROGRAMMA TALENTONT WIKKELING PRIMAIR ONDERWIJS 2019 | 2020

Architectuurlessen Wat is jullie expertise? Als architecten leren wij om het ontwerpen als probleemoplossende denkwijze in te zetten. We leren om onze creativiteit te gebruiken om oplossingen te verzinnen voor ruimtelijke vraagstukken. Een oplossing voor een ontwerpopgave vind je natuurlijk niet in een boek of op het internet. Dit betekent dat we tijdens een ontwerpproces zelf op creatieve wijze de mogelijkheden onderzoeken en kritisch naar onze ideeën kijken om tot een goed ontwerp te komen. Deze 21e -eeuwse vaardigheden brengen we tijdens onze lessen over op leerlingen door onze achtergrond in de architectuur te combineren met een brede didactische ervaring.

Hoe werken jullie in het onderwijs? Met Architectuurlessen stimuleren wij het ontwerpend denken in het onderwijs met architectuur als vakoverstijgend thema. Tijdens onze lessen prikkelen we leerlingen om, in samenwerking, creatieve oplossingen te verzinnen voor beeldende, technische en/of maatschappelijke vraagstukken. Hiervoor geven we de leerlingen een prikkelende ontwerpopdracht en introduceren we handvatten waarmee ze zelf onderzoekend en ontwerpend aan de slag kunnen. We stimuleren de leerlingen om hun interesses en mogelijkheden binnen een opgave te verkennen en hun eigen oplossingen in een ruimtelijk of beeldend ontwerp uit te werken.

Wat willen jullie bereiken? Door het introduceren van het ontwerpend denken hopen wij leerlingen te laten inzien dat ze zelf in staat zijn tot het ontwikkelen van oplossingen. Het leert leerlingen creatief denken toe te passen in situaties waarvan ze gevraagd worden om zelf met nieuwe ideeën te komen.

Met welke vragen zijn jullie bezig binnen jullie werk? Architectuur is het maken van ruimte. Daarbinnen kan een bijzondere ervaring plaatsvinden, is vaak een bepaalde functie gevraagd en is er interactie tussen mensen. Met deze onderdelen van ruimte bedenken we oplossingen voor ontzettend veel verschillende situaties of vraagstukken. Daarnaast zijn we binnen deze ontwerpvraagstukken bezig met thema’s zoals duurzaamheid, nieuwe woonvormen of de ideale leeromgeving. Ook doen we studies naar het inzetten van nieuwe technieken tijdens het ontwerpproces zoals 3d printen.

www.architectuurlessen.nl 20

Met het team van Architectuurlessen zijn we constant bezig om ons aanbod aan lessen verder door te ontwikkelen. Daardoor hebben we ondertussen een breed aanbod aan lessen opgezet waarin zowel creatieve als maatschappelijke als technische uitgangspunten zitten verwerkt. De projecten en workshops binnen dit aanbod bieden daarnaast ook verschillende mogelijkheden in schaalniveau. We kunnen opdrachten verzorgen op de schaal van de stad, van een wijk of straat, van een gebouw tot aan de schaal van een meubelstuk. Over deze verschillende schaalniveaus en uitgangspunten gaan we graag in gesprek om de opgave te vinden die past bij jullie vraag of doelstelling. Daarnaast denken we ook graag mee over de mogelijkheden voor het ontwikkelen van nieuw lesplannen rondom een specifiek thema of leerdoel. Hierdoor kunnen we bijvoorbeeld een goede aansluiting vinden op het thema van een bestaande projectweek.


Atelier DE WERELDREDDINGSBRIGADE Kinderen zijn geboren filosofen en uitvinders. Zonde om die potentie niet te benutten! Bij de Wereldreddingsbrigade helpen kinderen organisaties échte wereldproblemen op te lossen. Dit programma biedt kinderen een uitgebreid en afwisselend lespakket, dat aansluit bij hun natuurlijke nieuwsgierigheid en onderzoeksdrang én bij de 21st century skills en burgerschapsvorming. Een educatieprogramma klaar voor de toekomst.

SOCRATES SCHILDERT Voor denkers én doeners Het ene kind denkt graag na, het andere kind werkt het liefst met z’n handen. Filosoferen en beeldend bezig zijn doen beide een beroep op de verwondering van kinderen én op hun creativiteit. Deze lessen geven alle ruimte aan hun fantasie in de creatieve opdrachten en spreken verschillende cognitieve en sociale vaardigheden aan tijdens het filosoferen. Leuk en leerzaam.

TELETIJD ROMEINEN Hoe leefden de Romeinen? Iedere opdracht brengt ons dichter bij een antwoord. Je maakt een Gladiatorzwaard, Romeins geld in een buidel, stoere of sierlijke sieraden, kleurrijke mozaïeken en meer. En tegelijkertijd leer je over het leven in de Romeinse tijd.

HOREN MET JE HANDEN EN RUIKEN MET JE OGEN Een ode aan de zintuigen Kun je geluid zien? Proef je wat je hoort? Zie je wat je ruikt? Grenzen en (on)mogelijkheden van de verschillende zintuigen worden ‘ervarenderwijs’ met verschillende materialen onderzocht. Na deze workshop kijk je anders, met een opener houding. En merk je dat je rijker kunt waarnemen met ál je zintuigen.

DE BUURT ALS MUSEUM ‘De Buurt als Museum’ is een kinderkunstbuurtproject, waarbij bewoners en kinderen de buurt omtoveren tot een museum. De kinderen helpen niet alleen de buurt op te vrolijken, maar ook de cohesie in de wijk vergroten.

Inge Koenen Wat is jouw expertise? Optimaal ontwikkelen van creativiteit ontstaat in creatief doen én denken. Daarom combineer ik mijn kunstlessen graag met filosoferen. Zo komen zowel denkers als doeners tot hun recht. In mijn lessen -en met name die van de Wereldreddingsbrigade- spelen de 21st century skills een grote rol. Hier komen namelijk alle aspecten aan bod die je nodig hebt om een probleem op te lossen: nadenken, onderzoeken, ontwerpen, plannen, maken, presenteren.

Hoe werk jij in het onderwijs? Kunsteducatie en filosofie kunnen op ieder thema worden ingezet, in eenmalige workshops tot lessenseries op maat. Verder bied ik ook spannende kant-en-klare workshopconcepten, waarvoor - in overleg met de school een onderwerp wordt gekozen. Mijn lessen sluiten aan bij de belevingswereld van kinderen. Ik wil dat ze tijdens mijn lessen iets meemaken en ervaren, waardoor ze gemotiveerd de ruimte nemen voor onderzoek en experiment. Het proces en de authenticiteit van het kind zijn hierin belangrijker dan alleen een mooi resultaat. De kinderen begeleid ik hierin individueel en op hun eigen niveau.

Wat wil jij bereiken? Doordat kinderen kunnen verbeelden wat ze zien en meemaken, en daar zo betekenis aan kunnen geven, wil ik hun creativiteit, probleemoplossend vermogen en zelfvertrouwen vergroten, en hun perspectief verbreden. Door hierin ruimte te geven aan nieuwe ervaringen, experiment en verwondering kunnen kinderen boven zichzelf uitstijgen. Magisch!

Met welke vragen ben jij bezig binnen jouw werk? Waar ik me op richt is het optimaal ontwikkelen van creativiteit bij kinderen, ieder op hun eigen niveau. En hoe ik daarbij hun eigen betrokkenheid, motivatie en zelfstandigheid maximaal kan opstuwen.

www.atelieringekoenen.nl 21


PROGRAMMA TALENTONT WIKKELING PRIMAIR ONDERWIJS 2019 | 2020

WAAR KUN JE ONS VINDEN?

Bakfietsjuf Wat is jullie expertise? Marjo Dirks en Linda van Os werken samen onder de naam: Bakfietsjuf. Met het idee dat we met een Bakfiets vol inspiratie zo je school binnen kunnen rijden. Wij zijn beeldende docenten met veel (vlieguren) ervaring op school. Onze liefde voor kunst en cultuur dragen we met enthousiasme over aan leerlingen. Werken met je handen, leren vanuit het handelen is een belangrijke motto van ons. Wat zijn de mogelijkheden van verschillende materialen en wat zijn de mogelijkheden voor de leerlingen? We zijn bedreven in het maken van koppelingen tussen verschillende vakgebieden en maken graag combinaties van tekenen en schilderen met handvaardigheid.

Hoe werken jullie in het onderwijs? De vraag die we ons steeds stellen is; ‘hoe kunnen we aansluiten bij de belevingswereld van kinderen?’ Wat brengen wij in, om kinderen te raken en nieuwsgierig te maken. Het startpunt is vaak het materiaal zelf maar kan ook een boek, een gedicht of een kunstenaar zijn. Ontwerpen van beeldende workshops vanuit een specifieke onderwijsvraag doen we graag.

Wat willen jullie bereiken? Wij wensen voor leerlingen meer creativiteit, leren vanuit spelen, vaker prutsen, onderzoeken, de kunst afkijken bij anderen, technieken leren, oefenen, doorzetten, verwonderen en vooral plezier ervaren. Kunst maken en culturele onderdompeling levert veel waardevols op. Betrokken leerlingen, mooie ontdekkingen, nieuwe talenten drijven boven, kinderen gaan ‘aan’. Het schoolleven is meer dan rekenen en taal. We dragen onze liefde voor de verbeeldingen over aan kinderen en laten ze ervaren wat een rijkdom zelf doen en maken je brengt.

Met welke vragen zijn jullie bezig binnen jullie werk? Wij zijn groot voorstander van het maak onderwijs. Werken met je handen, voelen wat materialen kunnen doen. We willen kinderen en leerkrachten inspireren, voor ons betekent dit voeding geven op gebied van technieken en kinderen handelingsvaardig maken. We scheppen graag de ruimte om te onderzoeken maar wij zien ook het belang in van het aanleren van vaardigheden en technieken. We begeven ons graag op het speelveld van ambachten en verbeelding en alles ertussen in.

www.facebook.com/Bakfietsjuf 22

Natuurlijk kun je ons vinden op Facebook en Instagram. Maar wil je een goed overzicht kijk dan op het blog van de Bakfietsjuf: bakfietsjuf.blogspot.com. Je kunt hier rustig eens rondneuzen en je laten inspireren. Op deze site zie je wat de Bakfietsjuffen de laatste jaren hebben ontwikkeld en uitgevoerd. Kom je iets tegen voor je klas of school? Mail ons voor de mogelijkheden. Wil je liever maatwerk neem dan contact op met Bakfietsjuf en wij denken graag constructief met jullie mee.

THEMA’S EN TECHNIEKEN De Bakfietsjuffen bieden beeldende workshops op het gebied van onderzoeken en ontdekken, rondom natuur en milieueducatie, aansluitend bij geschiedenisonderwijs of voor feestelijke dagen op school. We verzorgen verschillende workshops over ruimtelijk bouwen, timmeren en werken met textiel. Je kunt deze onderwerpen en nog veel meer terug vinden op het blog van Bakfietsjuf.

POPULAIRE WORKSHOPS De Bakfietsjuffen zijn al in veel klassen op bezoek geweest. Komen we voor een tweede keer dan horen we vaak: ‘Jippie, we hebben de Bakfietsjuf’. Van kinderen die de workshop Beestjes Timmeren hebben gedaan horen we terug dat ze hun beestje nog steeds op hun kamer hebben staan of zelfs mee in bed nemen om te knuffelen. Timmeren is sowieso altijd een succes. Kinderen vinden het heerlijk om flink te tikken met de hamer tijdens de workshop Hippe haren en baardmannen. Als we in de klas komen met eieren en kleurstof voor de workshop: Maak je eigen verf, zie je de kinderen genieten van het mixen en roeren om daarna de kleuren op papier uit te proberen. Spelen met licht, bouwen van knikkerbanen, rommelen met draden, samen bouwen aan een kunstig bouwwerk, het is fijn de grote betrokkenheid en enthousiasme van om leerlingen te ervaren tijdens onze workshops.


AFVAL SORTEREN. JIJ TOCH OOK! Meer informatie? Mail katja.raaijmakers@tilburg.nl

BAT Wat is jullie expertise? Het BAT biedt gratis educatieve gastlessen over afval aan voor PO en maatwerk voor VO.

Hoe werken jullie in het onderwijs? De gastdocent werkt in de afvalbranche en geeft in de klas een interactieve gastles van ca. 1 uur. Tijdens de les krijgen de leerlingen antwoorden op vragen zoals: • Hoe voorkom je afval? • Hoe en waarom sorteren we afval? • Wat maken we van het afval? Er worden ook onderwerpen behandeld zoals de dode hoek en zwerfafval. Elke les eindigt met het afvalspel waarbij leerlingen zelf in de klas afval sorteren. Het is ook mogelijk, voor scholen die willen, om een vuilniswagen naar school te laten komen. Kinderen

kunnen dan met eigen ogen zien hoe het gesorteerde afval in de vuilniswagen belandt en waar de dode hoek zit.

Wat willen jullie bereiken? Het meeste restafval is helemaal geen afval maar een grondstof voor andere producten. Daar zou iedereen zich bewust van moeten zijn. Hoe meer soorten afval we sorteren, hoe beter voor het milieu. Hierdoor verdwijnt er namelijk minder restafval in de verbrandingsoven en is er minder Co2-uitstoot.

Met welke vragen zijn jullie bezig binnen jullie werk? De gemeente Tilburg maakt zich sterk om burgers zo min mogelijk restafval te laten produceren omdat dit milieubelastend is. Veel afvalstoffen die in restafval zitten, kunnen nog gerecycled worden maar gaan nu de verbrandingsoven in. Dat willen we veranderen. 23


PROGRAMMA TALENTONT WIKKELING PRIMAIR ONDERWIJS 2019 | 2020

BIK Collectief Hallo, wij zijn Sanne, Hjalmar en Maaike, de vaste kern van Stichting BIK Collectief, een kunstenaarscollectief dat is opgericht in 2004. Wat doet het BIK Collectief: • Workshops en kunstprojecten in alle beeldende disciplines (ruimtelijk, animatie, fotografie, textiel, tekenen, schilderen, druktechnieken, grafische vormgeving, techniek, nieuwe media, enz.). • Ontwikkelen van educatief en vakoverschrijdend lesmateriaal. • Trainingen, scholing en coaching aan docententeams. • Kunstwerken op en in schoolgebouwen binnen en buiten Noord-Brabant. Wij zien cultuureducatie als een leuke en speelse manier om vaardigheden zoals buiten de kaders denken, inventiviteit, creativiteit, flexibiliteit, reflectief-, receptief-, onderzoekend- en creërend vermogen, sociale vaardigheden, probleemoplossend denken nog verder en dieper te ontwikkelen. Daarnaast willen we kinderen inspireren, zich laten verwonderen en helpen hun eigen verbeelding te ontdekken en te ontwikkelen. Met creativiteit en fantasie is alles mogelijk! Logica brengt je van A naar B, fantasie brengt je overal!! (Albert Einstein)

24

Sinds 2012 zijn we intensief betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van CMK (Cultuureducatie met Kwaliteit) in Tilburg en omstreken. Wij zijn zeer enthousiast over deze ontwikkelingen binnen cultuureducatie. Het biedt de mogelijkheid om op structurele basis èn gekoppeld aan de lesstof, het creatieve denken en handelen van leerlingen en docenten te bevorderen. Maatschappelijke betrokkenheid is daarbij voor ons een belangrijk aspect. Creativiteitsontwikkeling is niet alleen belangrijk binnen de beeldende vakken, maar ook om leerlingen skills aan te bieden die volgens het curriculum van de toekomst van hen verwacht worden, de 21st Century Skills. Beste leerkrachten, we hebben inmiddels vele CMK workshops en trainingen voor schoolteams ontwikkeld en zouden onze expertise en ervaring graag beschikbaar stellen voor diegene die hun blik altijd blijven verruimen, die willen blijven groeien, ontdekken en verwonderen! Zowel voor zichzelf als de leerlingen! Informeer naar de verschillende mogelijkheden of vraag onze digitale brochure P.O. aan (sanne_geboers@hotmail.com), boordevol leuke, spannende en boeiende workshops voor alle groepen binnen alle beeldende disciplines. We staan voor jullie klaar en hebben er zin in!

www.bikcollectief.nl


De game studio BlewScreen in Tilburg maakt voornamelijk serious en applied games. Dit wordt in opdracht gedaan voor uiteenlopende doelen en doelgroepen. Het werk van BlewScreen is vaak terug te vinden in musea en exposities, maar ook op een telefoon of in de klas. De game ontwikkelaars geven ook workshops, waarvan de meest bekende Boschplay is. Dit zijn laagdrempelige workshops waarin character design, character animatie, storytelling en coöperatief gamen met zelfgemaakte characters centraal staan. Deelnemers gaan met magazine knipsels of eigen tekeningen aan de slag om een Jeroen Bosch geïnspireerd game-character samen te stellen. Vervolgens gaan ze die in kleine groepen animeren (met of zonder verhalende intro-animatie), technisch klaarmaken voor de game en uittesten. Als het karakter met zijn verschillende animaties in de game geplaatst is, dan kunnen per spelronde vier spelers verdeeld in twee teams het tegelijkertijd tegen elkaar opnemen in de gamewereld. De game is geïnspireerd op het thema van de 7 hoofdzonden van Jheronimus Bosch en met 2 verschillende routes. In de game zullen spelers de inzet in wedstrijd en samenwerken moeten afwisselen. Spelen non-gamers deze game daarom vaak beter dan hardcore gamers? Ontwikkeld voor het SVO, maar al jaren ingezet voor PO, (S)VO en ook volwassenen. En dit is all-in te boeken via: info@blewscreen.com 0f 06 39839200 Andere voorbeelden van games binnen het onderwijs of toegankelijk leren zoals bijvoorbeeld: DIM, Varen met de Kogge en OntspoorT013, kun je vinden op onze website: www.blewscreen.com.

Blewscreen Wat is jullie expertise? Game design, gamification, animatie, game workshops, animatie workshops en experience design. Wij zijn een game studio in Tilburg die voornamelijk serious en applied games maakt. Dit doen wij ook voor het PO en VO.

Hoe werken jullie in het onderwijs? Wij geven workshops en zijn tevens ex-docenten. Wij sluiten aan bij bestaande lesprogramma’s. Er zijn scholen die een van onze projecten als basis voor een lesprogramma hebben genomen: https://www.blewscreen.com/ portfolio-item/boschplay/

Wat willen jullie bereiken? Inspireren en activeren van diverse (jongere) doelgroepen met ons werk. Binnen lesprogramma’s laten we toegankelijke en alternatieve vormen van het creëren van content zien en dat gamen samen qua doel erg dynamisch kan zijn en ook voor alle type leerlingen.

Met welke vragen zijn jullie bezig binnen jullie werk? Hoe kun je zo effectief mogelijk “moeilijke” onderwerpen verwerken in “leuke” behapbare en bijblijvende ervaringen? En op welke associaties of voorkennis kun je daarbij inspelen? Binnen workshops: hoe kom je (samen) tot een inhoudelijk en leuk resultaat wat uitgroeit tot een interactieve beleving? We zetten leerlingen aan tot co-creatie in karakter ontwerp, storytelling en animatie. Ze werken naar een uniek resultaat voor een game toe. Bij het gamen: afleiding weerstaan en het afwisselen van competitie en samenwerking.

www.blewscreen.com 25


PROGRAMMA TALENTONT WIKKELING PRIMAIR ONDERWIJS 2019 | 2020

MUSEA

Natuurmuseum Brabant Wat is jullie expertise? Natuurmuseum Brabant is een vrolijk, laagdrempelig museum waar je van alles kunt leren over het leven van plant en dier, met een knipoog naar de mens. Al ruim tachtig jaar bevordert het museum de waardering voor de natuur bij een breed publiek, door middel van tentoonstellingen en educatie. We werken constant aan een topcollectie, de daaraan verbonden kennis en blijven daardoor actueel. Kortom: we weten veel van natuur én van educatie.

Hoe werken jullie in het onderwijs? We kunnen wel vertellen hoe interessant en veelzijdig de natuur is, maar zelf (laten) ervaren is natuurlijk veel leuker- en leerzamer. Daarom hebben schoolklassen een speciaal plekje bij Natuurmuseum Brabant. Er zijn zo’n twintig programma’s en workshops ontwikkeld, afgestemd op de verschillende leeftijdscategorieën. Kennis van de natuur, taalontwikkeling, rekenen, sociale vaardigheden en kunstzinnige oriëntatie, het komt allemaal aan bod.

Wat willen jullie bereiken? Leren over de natuur met hart, hoofd en handen! En een bezoek aan het museum geeft genoeg aanknopingspunten om (in de klas) over dit onderwerp na te praten.

Met welke vragen zijn jullie bezig binnen jullie werk? Termen als Onderzoekend en ontwerpend leren of wetenschapswijsheid duiken overal op, ook bij ons. Op scholen en in hun latere leven wordt van kinderen steeds meer verwacht dat ze zelfstandig onderzoek kunnen doen. In vrijwel al onze programma’s zitten elementen om de leerlingen onderzoeksvaardigheden bij te brengen, zonder dat het meteen ingewikkeld hoeft te worden. Nieuwsgierig zijn, vragen stellen over de wereld om je heen, antwoorden zoeken op die vragen of informatie op waarde leren schatten. Even wennen: deze werkwijze levert, net als in de echte wetenschap, niet altijd een eenduidig antwoord op.

www.natuurmuseumbrabant.nl

26


In Natuurmuseum Brabant zit je met je neus op de natuur. Hoewel, zitten‌ Daarvoor is er teveel te zien. En vooral ook te doen: hier mag je zelf met je handen uit de mouwen! In het museum zijn schoolklassen van harte welkom. Er is van alles te doen: tentoonstellingen, workshops en ontdektochten. De activiteiten sluiten aan bij de leeftijd en het ontwikkelingsniveau van leerlingen, zodat ze op een passende manier kunnen ervaren hoe interessant en veelzijdig de natuur is. Leerlingen dwalen tussen roofvogels, fossielen of spinnen, kunnen natuuronderzoek doen in de OO zone of de seizoenen beleven in BOS. Maar je kunt ook op mammoetjacht in IJstijd!, je lijf ontdekken in Leer je lijf!, theedrinken met Kikker! of braakbalpluizen. Alleen of in groepen, van groep 1 t/m groep 8, volgens programma of op maat: het kan allemaal.

27


PROGRAMMA TALENTONT WIKKELING PRIMAIR ONDERWIJS 2019 | 2020

ONTDEKKEN INSPIREREN

28


Als nieuwsgierig kind zat ik vaak met mijn neus in de boeken en te turen naar de sterrenhemel. Vooral natuur- geschiedenis en wetenschappelijke onderwerpen als sterrenkunde, geologie, prehistorie, archeologie vond ik interessant. In mijn tienerjaren was ik jarenlang het aanspreekpunt voor de Jongerenwerkgroep voor Weer- en Sterrenkunde afdeling Rijnmond. Daar ontmoette ik jongens en meisjes die, net als ik, geïnteresseerd waren in sterrenkunde. In mijn jeugd ben ik begonnen met het verzamelen van wetenschappelijke artikelen die tot de dag van vandaag nog steeds doorgaat. Je kunt dan ook begrijpen dat het archief inmiddels redelijk uitgebreid is. Kennis en de tastbare bewijzen ervan, vergaren en archiveren; het is de rode draad in mijn leven. Na de Middelbare School behaalde ik mijn propedeuse aan de Hogeschool voor de Kunsten, faculteit Museologie (Reinwardt Academie) in Leiden, later Amsterdam. Hier volgde ik de studie over Erfgoedspecialisme met als specifieke richting Beheer en Behoud. Ik studeerde af op mijn proefschrift over de ‘Oude Paleontologische collectie van Natura Artis Magistra’. Vanaf 1996 tot 1 januari 2019 ben ik afdelingssecretaris van Stichting Geologische Activiteiten (GEA) geweest dat in 2014 werd uitgebreid met bestuurstaken voor de Nederlandse Geologische Vereniging (NGV). Beide bestuursfuncties zijn recentelijk vanwege drukke werk-zaamheden per 1 januari 2019 neergelegd.

OPRICHTING CURIOSITYWORLD Omdat ik sinds mijn tienerjaren zelf lezingen geef over allerlei wetenschappelijke onderwerpen werd het in 2009 de hoogste tijd om officieel mee aan de slag te gaan. Met de oprichting van Curiosityworld worden thans in het hele land gastlezingen, kindercolleges en workshops gegeven op het gebied van Wetenschap, Cultuur en Geschiedenis. Vanaf 1 februari 2019 ben ik naast Curiosityworld met veel plezier werkzaam voor het Stadsmuseum Tilburg als medewerker Educatie en Publieksactiviteiten.

Curiosityworld Wat is jouw expertise? Sandra van Dam van Curiosityworld is opgeleid tot Erfgoedspecialiste en houdt zich al levenslang bezig met het vergaren en verzamelen van informatie over Wetenschap, Cultuur en Geschiedenis. De opgedane kennis draagt zij op een verantwoorde en enthousiaste manier over op de kinderen.

Hoe werk jij in het onderwijs? 2019 is het precies 10 jaar geleden dat ik voor schoolklassen begon met het geven van educatieve lezingen en workshops. Het draait om kennisoverdracht op een professionele manier waar gedegen kennis en kwaliteit boven kwantiteit staat.

Wat wil jij bereiken? Kinderen zijn nieuwsgierig en willen van alles weten. Op school is niet altijd de ruimte of tijd voor om dieper op een bepaald onderwerp in te gaan. Die diepgang biedt Curiosityworld. Zij neemt de kinderen mee in de opkomende ‘Wereld van Vragen’.

Met welke vragen ben jij bezig binnen jouw werk? Wetenschap, Cultuur en Geschiedenis zijn de hoofdlijnen die we uitzetten. Die hoofdlijnen zijn onderverdeeld in diverse onderwerpen. Door extra inhoud en diepgang te bieden over bepaalde onderwerpen, ontzorgen we de leerkracht en nemen we graag de kinderen uit de klas tijdelijk over.

www.curiosityworld.nl

29


PROGRAMMA TALENTONT WIKKELING PRIMAIR ONDERWIJS 2019 | 2020

DE ONTSPOKING | 4+

De Stilte Wat is jullie expertise? Dans voor kinderen.

Hoe werken jullie in het onderwijs? We bieden voorstellingsbezoek, in combinatie met danslessen op school.

Wat willen jullie bereiken? Dansgezelschap de Stilte wil met meerduidige voorstellingen en dansactiviteiten, die de verbeelding prikkelen, de speelse leerdrift van kinderen stimuleren en hun artistieke vermogens aanjagen. Voorstellingen die kinderen serieus nemen en een nieuw dansidioom presenteren, dat samensmelt met thematiek, toneelbeeld en muziek.

Met welke vragen zijn jullie bezig binnen jullie werk? Hoe bereiken we zoveel mogelijk kinderen met dans.

www.destilte.nl/nl/ voorstellingen/voorstellingen/ de-ontspoking/

30

Spoken willen het liefst met rust gelaten worden. Lekker onder een laken genieten ze samen van hun slaperige bestaan. Totdat een mens, die Engeman heet, een eind maakt aan de eeuwige rust en angstaanjagend luidruchtig de wereld wakker schudt. Voor spoken iets om bang van te worden. De Ontspoking is een samenwerking van de Stilte en Buma Boy Edgar-prijswinnaar Martin Fondse, die de live muziek verzorgt.


Stichting Digihelden is een initiatief van Joep van den Hout, Robert-Jan Pastoor en Christian van Laarhoven. Joep is directeur van basisschool De Doelakkers in Hilvarenbeek en basisschool Sint Jozef in Haghorst; Robert-Jan is eigenaar van ICT in Onderwijs | Onderwijs in ICT en Christian is eigenaar van ICT voor School. Op de scholen van Joep werden jaren geleden al 3D-printers, diverse robots en elektronica-componenten aangeschaft om kinderen vertrouwd te maken met nieuwe technieken. Die materialen werden echter maar sporadisch en in enkele groepen gebruikt. Niet verwonderlijk! Niet alle leerkrachten hebben affiniteit met en voldoende kennis van die middelen. Om het onderwijs in nieuwe media en digitale vaardigheden naar een hoger plan te tillen, werd een samenwerking aangegaan met Robert-Jan Pastoor. Als vakleerkracht digitale vaardigheden ontwierp hij voor beide scholen leerlijnen en startte hij met wekelijkse lessen in bijna alle groepen. Nieuwe investeringen werden gedaan. Er kwam belangstelling van andere scholen, in eerste instantie van hetzelfde bestuur maar later ook uit de regio en de rest van het land. Om ook die scholen te kunnen bedienen, werd Stichting Digihelden opgericht. Robert-Jan bezoekt met zijn bus vol apparatuur en materialen scholen en verzorgt daar gastlessen aan kinderen en trainingen en workshops voor teams. Er is een klein team van gastdocenten waarmee wordt samengewerkt. Het streven is: Ieder kind een digiheld!

Digihelden Wat is jullie expertise? Binnen de ‘vaardigheden van de 21e eeuw’ is digitale geletterdheid onze specialiteit. We helpen kinderen maar ook leerkrachten hun digitale vaardigheden verder te ontwikkelen en verzorgen workshops en gastlessen rondom mediawijsheid, informatievaardigheden, ict-basisvaardigheden en computational thinking (programmeren).

Hoe werken jullie in het onderwijs? Stichting Digihelden laat zich per dag of dagdeel inhuren voor het verzorgen van gastlessen digitale vaardigheden aan kinderen. Op sommige scholen komen we wekelijks in alle groepen; op andere scholen bijvoorbeeld tweewekelijks, maandelijks of incidenteel. De groepsleerkrachten leren met de kinderen mee. De gastdocent brengt alle benodigde middelen en materialen mee naar de te bezoeken scholen: ipads, laptops, 3D-printers, lasersnijder, vinylplotters, diverse robots enz. Voor teams verzorgen we workshops en trainingen en voor scholen begeleiden we studiedagen.

Wat willen jullie bereiken? We willen een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de digitale vaardigheden van kinderen en leerkrachten omdat we ervan doordrongen zijn dat iedereen steeds meer te maken krijgt met digitale technieken. Wij willen dat ieder kind de kans krijgt zich te ontwikkelen tot ware digiheld.

Met welke vragen zijn jullie bezig binnen/jullie werk? Hoe verloopt de ontwikkeling van robotisering, van kunstmatige intelligentie en van nanocomputers? Hoe is dat van invloed op het alledaagse leven, het werk, de economie en de samenleving? Hoe bereiden we kinderen optimaal voor op een leven in een steeds verder digitaliserende wereld? Welke plaats nemen digitale vaardigheden in het nieuwe curriculum in? Wat hebben scholen van ons nodig?

www.digihelden.nl

31


PROGRAMMA TALENTONT WIKKELING PRIMAIR ONDERWIJS 2019 | 2020

CIST ZORGT DAT SCHOLEN EN AANBIEDERS ELKAAR ECHT TREFFEN!

32


Krantenberichten: Kinderen schieten op cognitief vlak en het gebied van concentratie en intrinsieke motivatie te kort. Grote zorg over de individualisering van de maatschappij. Iedere week worden er 300.000 mensen gepest en vernederd. 1 op de 5 docenten kampt met burn-outklachten. Verbinding is nú nodig. Het is nodig om elkaar te zien. Dat kan onder andere door het lef te hebben om kwetsbaarheid te tonen. Dat is waar Dramataal over gaat. Ik zie jou. Jij ziet mij. De kracht de kwetsbaarheid. Wie ben je en waarom doe je wat je doet? Of misschien wel: wat doe je en waarom verberg je wie je bent? Leerlingen en docent weten na de Dramataallessen hun gevoelens beter onder woorden te brengen en omdat ze dezelfde taal spreken, zal er meer begrip zijn voor elkaar. Doordat er minder geoordeeld wordt, zal er meer openheid en veiligheid zijn in de klas. We gaan er met z’n allen voor om wie we zijn, wat we kunnen en hoe we doen in balans te brengen, zodat eenieder zijn maximale potentieel kan benutten. Door de ouderbijeenkomst ervaren ook ouders dat we samen veiligheid en openheid kunnen creëren om kwetsbaar te mogen zijn en om de kracht te voelen die in ons zit. Ouders krijgen meer begrip voor het proces dat hun kind doormaakt en kunnen zo extra ondersteunen en hun kind beter begeleiden. Voor het VO is er ook de mogelijkheid om een extra docentenbijeenkomst te boeken zodat de rest van het docententeam ook informatie krijgt over onze aanpak. Dramataal biedt, naast het leerling-docentouder-pakket, ook docententrainingen aan. Als je als docent wilt leren hoe je Dramataal aan je klas zou kunnen geven; hou je niet in. Laten we samen nog meer verschil maken en meld je aan! Voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek: wendy@dramataal.nl

Dramataal Wat is jouw expertise? 23 jaar docent Nederlands in VO – 30 jaar improvisatieacteur – 10 jaar Dramataaldocent in PO en VO. Zonder oordeel biedt Dramataal rake lessen waarin leerlingen en hun docent in een veilige omgeving eerlijke spiegels voorgehouden krijgen.

Hoe werk(en) jij/jullie in het onderwijs? Dramataal biedt twee pakketten aan. Een daarvan is bedoeld voor leerlingen, hun docent/mentor en ouders. 3 x 2uur les Dramataal aan een klas, 2 x 1uur 1-op-1 met docent en een ouderbijeenkomst van 2 uur op school.

Wat wil jij bereiken? Dramataal richt zich op meer begrip, verbinding en plezier tussen leerlingen onderling en hun docent. Kinderen en docenten die zich veilig, gezien en blij voelen, kunnen en willen meer uit zichzelf halen. Als gevolg hiervan worden er betere resultaten behaald. Naast cognitieve winst zal er een stevige groei zijn op sociaal-emotioneel gebied. Ouders zijn onmisbaar voor deze groei en krijgen tools voor meer verbinding met hun kind.

Met welke vragen ben jij bezig binnen jouw werk? Wat heeft een kind nodig om met eigen kracht kwetsbaarheid te tonen? Hoe verbinden mensen ècht met elkaar? Hoe zorgen we voor een prettige groepsdynamiek in de klas? Welke lesvormen spiegelen en prikkelen de leerlingen zodat bepaald gedrag zichtbaar wordt en het bespreken ervan voor hen dus relevant wordt? Hoe komt gedrag over bij anderen en wat zou iemand kunnen doen om bepaalde negatieve patronen te doorbreken?

www.dramataal.nl

33


PROGRAMMA TALENTONT WIKKELING PRIMAIR ONDERWIJS 2019 | 2020

Eelt Wat is jullie expertise? EELT Theatercollectief heeft ervaren docenten/kunstenaars van de disciplines theater, muziek, beeldend en erfgoed en staat voor: workshops en voorstellingen waarin alle leerlingen hun fantasie en probleemoplossend vermogen gebruiken. Spelplezier staat voorop. We hebben bewezen succesworkshops en zijn experts in maatwerk. Een korte inleiding, veel activiteit en speels leren, dat is EELT.

Hoe werken jullie in het onderwijs? Wij maken heldere afspraken en komen goed voorbereid naar de school. Onze workshops sluiten aan bij de kerndoelen en cultuureducatie met kwaliteit. We vinden het fijn om samen met docenten een antwoord te vinden op de specifieke vraag van de school. In onze woorden: we gaan op zoek naar het “eelt” binnen de school.

Wat willen jullie bereiken? Zoveel mogelijk leerlingen deel laten nemen aan het creatieve proces, dat is onze missie. Daarom is iedere leerling even belangrijk tijdens de activiteit en hebben leerlingen eigen inbreng. Onze ervaring is dat leerlingen zo belangrijke onderwerpen op een speelse manier onderzoeken. We streven naar een langdurende samenwerking met een school om samen een programma te maken dat echt bij de school past. Voor ons is educatie een kernactiviteit waarmee we verbinding maken tussen de leerlingen en kunst.

Met welke vragen zijn jullie bezig binnen jullie werk? EELT Theatercollectief houdt zich bezig met thema’s die de wereld om ons heen veranderen, zoals de energietransitie, nieuwe Nederlanders, gezonde voeding en technologische ontwikkelingen. We zien deze ontwikkelingen als kansen en benaderen deze thema’s op een originele en eigen manier.

www.eeltweb.nl 34

EELT Theatercollectief helpt om in het onderwijs verbinding te maken met de wereld om de school heen. Een goed voorbeeld hiervan is Hapstappoepfabriek voor groep 3 t/m 5 dat gezonde voeding, kennis van het lichaam en theater met elkaar verbindt. Het is ontstaan uit een samenwerking met dieetpraktijk Gezonde Eetkamer, GGD Hart voor Brabant en JOGG Tilburg. Leerlingen onderzoeken in Hapstappoepfabriek eerst voedselvezels in proefjes met de voedseldeskundige, dan maken ze met EELT theater zelf de reis door het spijsverteringskanaal en tot slot krijgen ze een EELT-theatervoorstelling. In deze grappige voorstelling zien we hoe Lientje per ongeluk wordt opgegeten door haar eigen vader. We volgen haar spannende reis door zijn lichaam tot de happy-end wanneer ze gelukkig wordt uitgepoept. Het thema van gezonde voeding wordt speels en vanuit verschillende kennisgebieden aangepakt. Hapstappoepfabriek past goed binnen het programma van Gezonde School en wordt regelmatig uitgevoerd op verschillende scholen in Brabant. EELT Theatercollectief kan de school ook helpen bij een ander actueel maatschappelijk thema: ons project “Vier de Wind” gaat over de schoonheid van de wind. Energietransitie en de verbinding tussen historische molens en hedendaagse turbines staan centraal. Met dit thema worden workshops theater, techniek/ontwerpen, muziek, tekenen, dichten en ‘creative thinking’ afzonderlijk of samen aangeboden. Zo ontwikkelen de leerlingen positieve beelden bij het erfgoed van het verleden en het erfgoed van de toekomst. Op het schoolplein staat het bijzondere extra van dit project: de unieke Windmobiel van EELT, een vreemd voertuig waar je in kunt om de historische en de nieuwe windmolens hands-on en in VR te ervaren. Het waait er altijd, ook al is windstil! Enfin we hebben altijd zin in nieuwe projecten, neem dus contact met ons op en we gaan om tafel zitten om te kijken waar uw eelt zit en wat we eraan kunnen doen.


De Elektruck is een stadsbus die is omgebouwd tot digitale muziek werkplaats. Sinds 2007 rijden we daarmee langs scholen en instellingen om onze muziekworkshops aan te bieden. Ondanks dat de Elektruck is uitgerust met professionele apparatuur en software willen we de drempel voor het zelf muziek maken zo laag mogelijk houden. Iedereen die in de bus stapt heeft binnen 1 uur een geheel eigen productie gemaakt. Een workshop begint altijd met een gezamenlijke uitleg van ongeveer 10 minuutjes. Daarna gaan de deelnemers zelfstandig of in tweetallen aan de slag. Als afsluiter luisteren we dan weer gezamenlijk naar alle resultaten die tevens aan het einde van een workshopdag voor iedereen te downloaden zijn vanaf onze website: www.elektruck.nl

Het actief aan een eigen audio productie werken staat daarbij voorop. Niet gebonden aan stijlen of andere kaders. Er zijn inmiddels ruim 15.000 leerlingen in de bus geweest en we krijgen overal enkel zeer positieve reacties. We geven workshops vanaf de middenbouw PO tot en met klas 6 VO, iedereen vind het leuk om een liedje te maken! Bovendien zijn leraren vaak erg verrast en enthousiast omdat ze hun eigen leerlingen eens van een heel andere kant zien. Ook zetten wij graag onze werkplaats en expertise in voor maatprojecten. Dus mocht u zelf een wens of idee hebben, schroom dan niet om deze met ons te bespreken. Voor de Elektruck is niets te gek, we hebben immers niet voor niets de Brabantse Cultuurprijs gewonnen!

Elektruck Wat is jullie expertise? Muziek produceren met behulp van de computer.

Hoe werken jullie in het onderwijs? Wij hebben een stadsbus omgebouwd tot mobiele digitale muziekwerkplaats en rijden daarmee langs scholen om onze muziekworkshops aan te bieden. Binnen 1 uur hebben alle leerlingen een eigen muziek productie gemaakt.

Wat willen jullie bereiken? Wij willen leerlingen laten ervaren hoe leuk, bijzonder en eenvoudig het kan zijn om een eigen (muzikaal) product te creĂŤren.

Met welke vragen zijn jullie bezig binnen jullie werk? Hoe kunnen we zoveel mogelijk leerlingen omturnen van passieve muziek belevenaars naar actieve muziek belevenaars? Hoe kunnen we zoveel mogelijk leerlingen inspireren om meer DIY (Do-ItYourself) te worden? Hoe kunnen we leerlingen stimuleren zoveel mogelijk zichzelf te ontdekken en te blijven!!!

www.elektruck.nl 35


PROGRAMMA TALENTONT WIKKELING PRIMAIR ONDERWIJS 2019 | 2020

36


MUSEA

Regionaal Archief Tilburg Wat is jullie expertise? Cultuureducatie.

Hoe werken jullie in het onderwijs? De programma’s die we aanbieden bestaan uit twee onderdelen. De kinderen krijgen eerst een lezing over een historisch onderwerp: Marietje Kessels, koning Willem II of de ontwikkeling van Tilburg. De kinderen gaan vervolgens zelf als onderzoeker aan de slag: op basis van verschillende historische bronnen beantwoorden zij vragen. Bij een goed antwoord verdienen zij een sticker die verband houdt met het onderwerp. Zo verzamelen zij al onderzoekend een heel ‘historisch dossier’ bijeen.

Wat willen jullie bereiken? Historisch besef is belangrijk. Door de kinderen op verschillende manieren naar informatie te laten zoeken worden hun onderzoeksvaardigheden getraind en leren ze bij over belangrijke thema’s uit de Tilburgse geschiedenis.

Met welke vragen zijn jullie bezig binnen jullie werk? Eigenlijk alle (cultuur-)historische vraagstukken die betrekking hebben op Tilburg en nabijgelegen gemeenten. Van de middeleeuwen tot nu, van het kasteel van Tilburg tot textielfabriek.

www.regionaalarchieftilburg.nl

37


PROGRAMMA TALENTONT WIKKELING PRIMAIR ONDERWIJS 2019 | 2020

Dag allemaal, Leuk dat jullie mijn pagina in het magazine van CiST hebben gevonden. Mijn naam is Stijn Derwig en voor velen van jullie ben ik geen onbekende.

Esde Wat is jouw expertise? Kinderen via creativiteit, spel en beweging laten samenwerken door middel van ritmiek.

Hoe werk jijin het onderwijs? Via jullie vraag en mijn aanbod verzorg ik ritmeworkshops en projecten voor groep 1 t/m 8. Ook- in overleg- als naschoolse opvang op school.

Wat wil jij bereiken? Creativiteit , beweging, motoriek en samenwerking vergroten door middel van ritmiek.

Met welke vragen ben jij bezig binnen jouw werk? Hoe kun je ritmiek inzetten om het creatieve proces van het aanleren van vaardigheden voor samenwerking, motoriek en beweging te vergroten?

ritmeworkshops.com

38

Het leuke van werken voor CiST vind ik altijd als ik de stralende glimlach van de kinderen kan zien na afloop van de workshop, het project of de naschoolse opvang. Vooral de kleuters hebben daarin mijn hart gestolen. Ik heb slagwerk geïmproviseerde muziek gestudeerd aan het Brabants Conservatorium en slagwerkdirectie bij de BvOdI. Esde ritmeworkshops, zoals mijn bedrijf heet, heeft al vanaf 1992 een lange staat van dienst voor het verzorgen van workshops en projecten voor CiST. Voor iedere groep is er wel iets te vinden. Hierbij staat het samen leren op een ontspannen manier voorop. Leren luisteren en je eigen creativiteit ontwikkelen zijn vaardigheden die je in het latere leven van pas kunnen komen waarbij slagwerkmuziek en beweging ervoor zorgen dat de beide helften van je hersens goed samen moeten werken en zich verder kunnen ontwikkelen.

WORKSHOP DJEMBEETJES VOOR DE ALLERKLEINSTEN OP OBS DE ELZEN IN TILBURG. De eerste groep kwam binnen. Ze gingen allemaal op de banken zitten, en de djembés en andere Afrikaanse trommels stonden in het midden van de halve cirkel. De workshop begon met het bespelen van de djembé door workshopleider Stijn. De kinderen konden meedoen op hun knieën en mochten verder op de bank meebewegen op de muziek. Erg leuk vonden ze dit. Daarna gingen ze achter de banken staan en via het leunen op de beide benen werden de spieren warm gemaakt. De muzikale fruitmand was hierna aan de beurt en een ritme werd aangeleerd, waarbij de grote djembés een andere partij speelden dan de kleine Afrikaanse trommels en beatschudders. Tenslotte werd er gewisseld van instrumenten en was de workshop teneinde.


Festival Circolo, het nieuwe circus, wordt sinds 2018 elk jaar in Tilburg georganiseerd. In de even jaren strijken circustenten neer in het Leijpark. In de oneven jaren bespelen circusartiesten de theaterzalen in de stad. Circusfestival Circolo vervult een voortrekkersrol bij het ontwikkelen van circus tot een erkende en gewaardeerde discipline in het Nederlandse podiumkunsten landschap. Het festival brengt voorstellingen met een cross-over van circus, theater, moderne dans, muziek, vormgeving en beeldende kunst. Circus dat verrast, verbaast en verwondert. Circus dat je raakt, van dichtbij. Het nieuwe circus is anders dan het circus dat de meeste mensen kennen. Het nieuwe circus wordt gekenmerkt door verhalende voorstellingen en integratie van verschillende acts. Vaak wordt er gebruik gemaakt van alledaagse kleding in plaats van imponerende kostuums. Dieren, sterren, de kleuren rood en geel, clowns en ballonnen zijn allemaal voorbeelden van beeldelementen die in het nieuwe circus niet zijn terug te zien in hun traditionele vorm. Het nieuwe circus geeft overal een eigen draai aan. Voor de moderne circusartiesten is de wereld een podium. Ze hebben niet meer per se een ronde piste nodig om te laten zien wat ze kunnen. Ook het bos, een park, een woonkamer of de straat zijn plekken die gebruikt kunnen worden als omgeving om een act op te voeren. Festival Circolo wil kinderen en jongeren – en hun ouders - graag in contact brengen met dit nieuwe circus. Dat kan door een voorstelling op school of door het festival te bezoeken. Festival Circolo speelt zich altijd af tijdens de herfstvakantie, dus dat is voor scholen waarschijnlijk lastig. Wel kan de periode tussen de zomer- en herfstvakantie goed gebruikt worden om aandacht aan het circus te besteden en naar het festival toe te werken.

Festival Circolo Wat is jullie expertise? Festival Circolo is de specialist in Nederland op het gebied van hedendaags circus. Het beschikt over een groot netwerk met artiesten, gezelschappen en deskundigen. Festival Circolo werkt nauw samen met FONTYS FHK en de circusopleiding Academy for Circus and Perfomance Art.

Hoe werken jullie in het onderwijs? We reageren graag op vragen vanuit het onderwijs. We hebben een basislespakket beschikbaar, maar dat geldt meer als inspiratiebron dan als dwingende methode. Afhankelijk van budgettaire en fysieke mogelijkheden kan Circolo voor de school voorstellingen regelen.

Wat willen jullie bereiken? Wij willen de beeldvorming over circus bijstellen. Heel veel mensen denken bij circus direct aan traditionele vormen of aan Cirque du Soleil, terwijl tegenwoordig er hele andere soorten zijn ontstaan. Circus is zeker niet meer vooral voor kinderen. Er worden tegenwoordig circusvoorstellingen gemaakt over maatschappelijke thema’s zoals klimaatverandering, diversiteit en vluchtelingen.

Met welke vragen zijn jullie bezig binnen jullie werk? Hoe krijgen we het imago van het circus bijgesteld en hoe bouwen we aan meer en breder publiek voor het hedendaagse circus. Hoe maken we circus hip in Nederland. In Vlaanderen is het tegenwoordig heel stoer om bij het jeugdcircus te gaan. Hoe maken we verbinding met gymnastische sporten (turnen, acrogym) en urban sports (breakdance, freerunning, bmx, e.d.)

www.festivalcircolo.nl 39


PROGRAMMA TALENTONT WIKKELING PRIMAIR ONDERWIJS 2019 | 2020

Filmcoach Wat is jullie expertise? Leer film te maken van echte filmmakers. Ervaar hoe het is om iets in scène te zetten. Hoe zorg je dat je kijkers geboeid zijn en je verhaal geloven? Wij laten kinderen en jongeren ervaren hoe film wordt gemaakt. Zodra ze zich hiervan bewust zijn, weten ze beter wat ze kijken op Youtube, Netflix of TV. Ze ontdekken hoe ze kritischer kunnen kijken en hoe ze zelf creatieve films kunnen maken. Leuk, leerzaam én nuttig in een wereld waarin beeldtaal steeds belangrijker wordt.

Hoe werken jullie in het onderwijs? Bij onze filmlessen ben je veel zelf aan de slag: verhaal bedenken, filmen, monteren en samen terugkijken. Door feedback te geven, ervaar je wat er goed ging of beter zou kunnen. Zodat je weer een stapje beter wordt in film maken. De Filmcoach geeft gevraagd en ongevraagd advies, op maat. Stilte op de set…..actie!

Wat willen jullie bereiken? Doordat onze Filmcoaches ook zelf korte films maken, wordt al deze kennis gebruikt om kinderen, jongeren en volwassenen te coachen bij het maken van films. Om zo beeldtaal te ontdekken en beter te begrijpen. Samen met film bezig zijn, is het mooiste wat er is!

Met welke vragen zijn jullie bezig binnen jullie werk? Creativiteit, samenwerken, filmmaken, mediawijsheid, nieuwe media, leren door te doen.

www.filmcoach.nl

40

Filmcoach biedt workshops op maat: voor groep 1 t/m 4 Kijken als een hond, vanaf groep 5 Fake news, Stopmotion animatie en Greenscreen. Vanaf groep 7 Vloggen, Filmtechnieken (fictie). Natuurlijk hebben we ook een doorgaande leerlijn Mediawijsheid. Voortgezet onderwijs: Vloggen/presenteren voor de camera, Stop motion animatie, Fictiefilmtechnieken, Filmen & fotograferen met je smartphone. We haken graag in op de wens van de school en denken mee over de beste vorm en inhoud van een workshop of lessenserie.


Grimestudio

Sandra Kuppens Grime, visagie en haarstyling, is mijn dagelijks werk. Ik ben een enthousiaste zzp-er, met een breed scala aan opdrachtgevers, met als belangrijkste kwaliteiten: creatief en professioneel. Ik werk voor fotografie, TV, film, commercials, theater en shows. Het hoge kwaliteitsniveau zorgt ervoor dat ik voor gerenommeerde klanten en producties werk. Zo is De Efteling al 10 jaar een vaste opdrachtgever. Samen met een collega ben ik verantwoordelijk voor de coördinatie en het ontwerp van make-up en haar voor de diverse Efteling karakters. Daarnaast zet ik als docent mijn deskundigheid in voor het onderwijs (PO en VO). Van origine ben ik docente beeldende vormgeving, werkte lange tijd voor een reclamebureau als grafisch vormgever en styliste in de fotostudio. Daarna stond ik voor de klas als docent beeldende vormgeving, 5 jaar als vakleerkracht op een basisschool en 4 jaar op het Cobbenhagenlyceum in Tilburg. Gedurende die jaren heb ik van mijn hobby, mijn beroep gemaakt. Mijn passie ligt vooral bij grime en visagie, het zelf creëren is voor mij belangrijk. Ik volgde diverse beroepsopleidingen en werk sindsdien als allround make-up artist en docent op de beroepsopleiding Visagie. Sinds 2007 heb ik mijn eigen bedrijf Grimestudio.

Expertise in het kort Allround make-up artiest voor theater, film en fotografie. Ervaren docent beeldende vorming PO en VO. De combinatie van beide vakgebieden komt tot zijn recht in het

verzorgen van workshops in de klas, waarbij met grime, make-up en special effects materialen wordt gewerkt.

Hoe werk ik in het onderwijs en wat wil ik daarmee bereiken De workshops zijn geschikt voor de hele klas en voor samengestelde groepen tot 25 leerlingen. Het doel is kennis maken met het vakgebied en de basistechnieken aanleren. De leerlingen leren over het vak grimeur/ make-up artiest. Bijvoorbeeld, hoe produceer je een film of tv programma en wat doet de make up artiest op de filmset. Afhankelijk van de workshop wordt geleerd hoe je een make-up, grime, bodypaint, tatoeage of special effect maakt. Daarbij worden de leerlingen uitgedaagd om op een originele manier te werken. Vertellen uit de praktijk over aansprekende voorbeelden uit het werkveld van theater, film, tv en fotografie helpt daarbij. Met name het maken van een nep-tatoeage of special effect wond, blauw oog e.d. stimuleert de leerlingen om eigen ontwerpen te maken. Daarnaast is samenwerking een belangrijk element, werken op een lichaam vereist dat je vertrouwen geeft en kunt ontvangen om tot het mooiste resultaat te komen. De leerlingen beseffen dat voor het werken op iemand anders zijn lichaam, zorg en respect nodig is. Doordat de leerlingen enthousiast zijn over het resultaat, zien we dat in elke workshop de leerlingen fanatiek aan de slag gaan.

www.grimestudio.nl Facebook: Grimestudio Sandra Kuppens

DE PROGRAMMA’S: Maak je persoonlijke tatoeage, een echt lijkende tattoo die een paar dagen blijft zitten Wonden maken, net als in de film. Fantasie make-up, Eye-design of sieraad schilderen, ga los met de mooiste kleuren en glitter. Fantasiegrime, Grimeren op een verrassende manier. Gedeeltelijke bodypaint, leuk voor kleuters! of dierenprints op armen en benen Karaktergrime, kruip in de huid van…

41


PROGRAMMA TALENTONT WIKKELING PRIMAIR ONDERWIJS 2019 | 2020

Hiphopfactory Wat is jullie expertise? Hiphop leeft onder jongeren. Of het nou muziek, dans of een andere vorm is, ze kennen het allemaal. Door het inzetten van hiphop bereiken we de leerlingen makkelijker en kunnen we op een prettige manier aan de slag met de culturele doelstellingen van de school.

Hoe werken jullie in het onderwijs? Sinds 2006 zijn we actief in het onderwijs. Enkele jaren geleden hebben we ons gespecialiseerd in Cultuur Educatie met Kwaliteit. Het is onze insteek om maatwerk te leveren dat aansluit op de behoeften en wensen van een school.

Wat willen jullie bereiken? Wij zien cultuuronderwijs als een mooie manier om de belevingswereld van jongeren te verrijken. Ze nieuwe inzichten te geven en voor te bereiden op hun toekomst.

Met welke vragen zijn jullie bezig binnen jullie werk? De belangrijkste vragen zijn voor ons ook de vragen waarop we ons constant proberen te vernieuwen: Hoe sluit je het beste aan bij de belevingswereld van de leerling? Hoe maak je het makkelijkste contact met de leerling? Hoe kan je leerlingen vervolgens het beste stimuleren om nieuwe dingen te proberen?

www.hiphopfactory.nl

42

De Hiphop Factory is in 2006 opgericht. De dagelijkse artistieke leiding is in handen van Curtley Mooring. De zakelijke leiding is in handen van Janine Mooring. Curtley is een bekende binnen de hiphop scene en zet zich dagelijks in om jongeren te helpen het beste uit zichzelf te halen. Hij is een echte duizendpoot, hij is hoofdjurylid van United Dance Organisation, geeft les op de dansopleiding en traint teams in de dansschool. Er wordt deelgenomen aan nationale en internationale wedstrijden en zijn er al vele kampioenstitels binnengesleept. Niet alleen het winnen van bekers is belangrijk, maar ook is er oog voor persoonlijke ontwikkeling. Overdag is er tijd voor Cultuuronderwijs op scholen. De Hiphop Factory richt zich op basis-, middelbaar- en speciaal onderwijs. Sinds de oprichting worden er workshops gegeven op scholen. In de beginjaren met een kennismakend karakter, maar in de loop der tijd met steeds meer verdieping. De Hiphop Factory is vanaf het begin betrokken geweest bij de ontwikkeling van Cultuur Educatie met Kwaliteit. Er wordt volop gewerkt aan het ontwikkelen van doorgaande leerlijnen voor scholen. Ook is er een project ontwikkeld speciaal voor middelbare scholieren over de ontstaansgeschiedenis van hiphop, Urbanlicious. De Hiphop Factory probeert constant mee te gaan met de ontwikkelingen en vraag vanuit het onderwijs. Samen met het team van ervaren docenten wordt er van elke workshops of project iets moois gemaakt.


IVN Wat is jullie expertise?

Voor iedere bouw van het basisonderwijs bieden we een uniek programma aan. Voor groep 1/2 is dat Takkenhoedjes. De kinderen gaan ‘takken sjouwen, hutje bouwen, het gras horen groeien, berkenbomen zoeken, eiken die verstoppertje spelen, en de wind vangen met hun wangen. Voor groep 3/4 bieden we Zandgebak en luchtkastelen aan. In een sfeer van spel en verwondering doen kinderen ervaringen op die wezenlijk zijn voor de Loonse en Drunense Duinen. Aarde, water, vuur en lucht spelen daarbij een grote rol. Groep 5/6 kan aan de slag met Zandspoor. Dit programma laat de leerlingen het zand in de duinen op veel manieren ervaren. In kleine groepjes voeren de kinderen verschillende buitenopdrachten uit. Dassenwerk is er voor groep 7/8. De leerlingen onderzoeken of een bepaald gebied binnen het nationaal park geschikt is voor herintroductie van de das. Als echte topervaring bieden we groep 4,5 of 6 het driedaagse natuurbelevingsproject Het Bewaarde Land aan. Samen op onderzoek, niet in de klas, maar in het bos of op de hei. Niet door kennis, maar door beleving. Niet vluchtig, maar intensief. De kinderen gebruiken voortdurend ál hun zintuigen. Ze voelen het, proeven het, ruiken het en laten het binnenkomen. Daarom is Het Bewaarde Land een ervaring voor het leven.

WEBSITES www.ivn.nl/scholenprogramma-ldd www.hetbewaardeland.nl www.ivn.nl/jongerenadviesbureau

Wij zijn Jeffrey Raymakers en Marion de Cocq en werken binnen IVN aan natuurgerichte educatie voor o.a. het primair onderwijs. Wij ziet de natuur als het beste leslokaal voor kinderen. Buiten zijn, vrij spelen en onbevangen de natuur ontdekken helpt kinderen in de ontwikkeling van hun zintuigen, motoriek, sociale vaardigheden, creativiteit en zorg voor hun omgeving. Daarom maken wij ons sterk voor een (be)leefwereld waarin contact tussen kind en natuur vanzelfsprekend is. Binnen IVN brengen we de natuur dichtbij: op school, de kinderopvang en in de vrije tijd. We nemen de kinderen mee naar buiten en faciliteren pedagogisch medewerkers, leerkrachten en ouders met opleidingen, lesmaterialen en leermiddelen. Zo planten we het zaadje van de liefde en zorg voor de natuur. We hebben een achtergrond in de biologie, wetenschapscommunicatie en pedagogiek.

Hoe werken jullie in het onderwijs? Speciaal voor het basisonderwijs in Tilburg zijn vijf educatieve programma’s beschikbaar in Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen. Daarnaast ondersteunen we scholen bij het vergroenen van hun schoolplein, bij het invullen van buitenlessen en het trainen van leerkrachten en docenten. Bij vergroening van de wijk betrekken we de scholen en kinderen en bieden we verschillende op maat gemaakte lessuggesties. Het voortgezet onderwijs bieden we de mogelijkheid om met relevante maatschappelijke vraagstukken aan de slag te gaan en als echte adviseurs op te treden naar opdrachtgevers.

Wat willen jullie bereiken? Dat kinderen én volwassenen de natuur de natuur ervaren als bron van inspiratie en verbazing, als onmisbare plek voor mens, dier en plant, waard om te beschermen.

Met welke vragen zijn jullie bezig binnen jullie werk? Hoe de natuur een constante bijdrage kan leveren in de ontwikkeling van kinderen, in verschillende periodes en in verschillende sociale verbanden.

www.ivn.nl/scholenprogramma-ldd 43


PROGRAMMA TALENTONT WIKKELING PRIMAIR ONDERWIJS 2019 | 2020

MUSEA

Stadsmuseum Tilburg Wat is jullie expertise?

Wat willen jullie bereiken?

Stadsmuseum Tilburg is gespecialiseerd in diverse disciplines binnen erfgoed en werkt nauw samen met verschillende Erfgoed Partners.

Stadsmuseum Tilburg wil bereiken dat erfgoededucatie een structurele plek krijgt in het onderwijs en een vast onderdeel wordt via een doorgaande leerlijn, zoals o.a. het aanbod van de Tweede Wereldoorlog.

Hoe werken jullie in het onderwijs? Stadsmuseum Tilburg verzorgt educatie via een doorgaande leerlijn met betrekking tot het erfgoed van stad of dorp. Onderwerpen zijn omgevingsgeschiedenis van de school, Tweede Wereldoorlog of andere historische thema’s.

www.stadsmuseumtilburg.nl 44

Met welke vragen zijn jullie bezig binnen jullie werk? Ontwikkelen en aanbieden van een doorgaande leerlijn en het huidige aanbod vergroten en verankeren binnen de diverse werkwijzen van de scholen. Stadsmuseum Tilburg gaat graag in gesprek met (CMKT)-scholen en dient als adviesorgaan om erfgoed een vaste plek te geven binnen het onderwijs, al dan niet via maatwerk.


Stadsmuseum Tilburg is een organisatie die erfgoed verbindt aan identiteit. Weliswaar zonder publieksgebouw vertellen we het Verhaal van Tilburg aan de hand van voorwerpen, verhalen en programma’s in samenwerking met externe partijen. Het museum streeft er onder andere naar om het onderwijs meer te betrekken bij het lokale erfgoed. Het museum wil daarom optreden als de verbindende factor tussen erfgoed en identiteit zodat leerlingen kennis kunnen nemen van (industriële / oorlog) geschiedenis en de ontwikkelingen van hun stad of dorp. Dit alles met als doel om bij leerlingen meer waardering en belangstelling te wekken voor de stad Tilburg en omringende dorpen.

Een voorbeeld van erfgoededucatie is het programma ‘Wij Herdenken en Vieren’ over de Tweede Wereldoorlog. De generatie die de oorlog heeft meegemaakt wordt steeds kleiner. Hoe bespreek je zo’n zwaar thema in de klas? Op verzoek van de gemeente Tilburg, het Plaatselijk Comité Nationale Herdenking 4 mei Tilburg en het Oranje Comité Tilburg ontwikkelde Stadsmuseum Tilburg het educatieve schoolprogramma ‘Wij Herdenken en Vieren’ speciaal voor leerlingen uit de bovenbouw van het primair onderwijs. Met een stickerboek met interessante verwerkingsopdrachten, een Instagram-project, diverse kanalen op social media, een introductieles (PowerPoint presentatie) op school, de vrije keuze van een binnen- en/of buitenprogramma wil het stadsmuseum de

verbindende factor zijn tussen het onderwijs en erfgoed. Het streven is om het educatieve schoolprogramma een vast onderdeel te laten worden voor de bovenbouw leerlingen van het primair onderwijs. Komend schooljaar (oktober - mei 2019-2020) vieren we 75 jaar vrijheid. Tilburg werd op 27 oktober 1944 bevrijd en Udenhout een dag eerder. Een extra reden om onze nieuwe generatie te betrekken bij het verleden. Persoonlijke ervaringen, herinneringen en verhalen rondom de bevrijding worden aangevuld met historische feiten. Herdenkingsactiviteiten zullen met en voor scholen worden ontwikkeld. Het stickerboek wordt uitgebreid met verhalen over de bevrijding.

45


PROGRAMMA TALENTONT WIKKELING PRIMAIR ONDERWIJS 2019 | 2020

Jan Willem Otto Wat is jouw expertise? Mijn expertise is een combinatie van muziek en techniek. Ik geef onder andere workshops zoals DJ-en, elektronische muziek maken, elektrische gitaren bouwen en 3d printen. Naast workshops geven, hou ik mij bezig met het ontwerpen, maken en verkopen van elektronische muziekinstrumenten en ontwikkel ik elektronische muzieklessen voor verschillende scholen. Ook heb ik veel ervaring met muzieklessen in het speciaal onderwijs.

Hoe werk jij in het onderwijs? Ik heb een aantal vaste workshops die ik eenmalig aan verschillende groepen geef, maar geef ook langdurige lessenreeksen op basisscholen en middelbare scholen.

Wat wil jij bereiken? Met mijn lessen wil ik leerlingen op een creatieve manier enthousiast maken voor muziek en techniek. Ik de leerlingen zo veel mogelijk ruimte om zelf na te denken, te ontdekken en te beslissen hoe het eindproduct er moet gaan uit zien. Hierbij vind ik het creatieve proces even belangrijk als de theorie.

Met welke vragen ben jij bezig binnen jouw werk? Hoe kan ik mijn lessen het beste laten aansluiten bij de belevingswereld van de doelgroep? En hoe kan ik ervoor zorgen dat de leerlingen de theorie zelf ontdekken?

www.jwotto.com 46

W V


GA NAAR WWW.CIST.NL VOOR MEER INFORMATIE

47


PROGRAMMA TALENTONT WIKKELING PRIMAIR ONDERWIJS 2019 | 2020

De kracht van JeanPaul ligt in de kunst om kinderen ‘mee te nemen’ naar Afrika. Door de combinatie van theater, voorlichting, sfeer opbouwen met grote foto’s, decor en muziek raken de kinderen in de ban van het leven in Afrika. Ze gaan zelf meedoen aan dagelijkse activiteiten als ‘water halen’ en andere typische huishoudelijke werkzaamheden.

De Zongofamilie is een familie in het WestAfrikaanse land Burkina Faso. Jan en Paul hebben beide een grote liefde voor dit land waarvan de naam ‘Het land van de integere mens’ betekent. Ze kenden elkaar al van de muziek van de djembé en de doundoun. Paul is ook de enige balafoon-docent in Nederland (de Balafoon is het instrument van Burkina) en Jan heeft als fotograaf een fotokunstproject gedaan in Burkina Faso. De eerste voorstelling die zij samen maakte was erop gericht een klein ontwikkelingsproject te ondersteunen in Ouezindougou, het dorpje waar de familie Zongo woont. Als vrijwilligers ontwikkelde het duo deze bijzondere manier om geld bijeen te brengen door het verzorgen van voorstellingen in het basisonderwijs. Toen is ook de combinatie gegroeid van voorlichting en theater.

Hierdoor beleven zij een stukje van een wereld van een kind in Afrika. Jan en Paul zijn samen goed in het overbrengen van hun liefde voor de Afrikaanse muziek. De trommels, de sjekers en de balafoon worden met Afrikaanse liedjes geïntroduceerd zodanig dat alle kinderen in de loop van de voorstelling gaan meedoen aan het maken van een muzikaal feest.

Op deze manier zijn blijvende projecten ontwikkeld in het dorp zoals waterputten, een extra schoollokaal en een tuinbouwproject dat door de gezamenlijke vrouwen van Ouezindougou wordt uitgevoerd.

Interactieve kindervoorstellingen met muziek

JeanPaul Wat is de expertise van ‘JeanPaul, interactieve kindervoorstellingen met muziek?’

Hoe werken jullie in het onderwijs? ‘We gaan met de school in overleg over hun doel bij ons aanbod. Soms is dat gewoon een mooie voorstelling maar soms ook een vraag naar een bijdrage in een Afrika-project, een sponsoractie, een culturele week of een leesbevorderingsactiviteit. Onze voorstellingen passen we in overleg aan op basis van die wensen.’ JeanPaul komt naar de school toe met een grote hoeveelheid decor-materiaal en instrumenten. In een uur wordt een speelzaal of aula omgetoverd tot een Afrikaans pleintje waarbinnen de voorstelling zich afspeelt. Iedereen waant zich gelijk in Afrika!

Wat willen jullie bereiken? ‘Ons doel is om kinderen een ‘warme’ voorlichting te geven over het leven in Afrika. Niet gebaseerd op de vooroordelen rond jungle, oorlog of honger. Het beeld wat we willen laten ervaren is hoe mensen in de West-Afrikaanse savanne hun leven leiden. Daarbij willen we de overeenkomsten tussen kinderen laten zien ondanks de verschillende omstandigheden waarin ze leven.’

Met welke vragen is JeanPaul bezig binnen het werk? JeanPaul blijft manieren zoeken om te kunnen inspelen op actuele ontwikkelingen binnen het onderwijs en om onze voorstellingen daarbij zo goed mogelijk bij te laten aansluiten

www.jeanpaul.cc 48

JeanPaul hebben hebben zelf zo hun interesse en vaardigheid op het gebied van theater ontwikkeld en langzamerhand hebben zij hun andere werk losgelaten om zich op het werken als kindertheatermaker te richten. Het bleek dat JeanPaul zich goed kan aanpassen aan de leeftijd en het niveau van de kinderen. Daardoor kan ‘De Zongofamilie’ voor alle groepen van een school worden uitgevoerd. Om in te spelen op de behoefte aan leesbevorderingsactiviteiten, werd de voorstelling ‘De Dans van de Drummers’ gecreëerd. Deze is geïnspireerd op het bekroonde boek van Hans Hagen. Een lesbrief werd in samenwerking met de bibliotheken van Eindhoven en Kampen ontwikkeld. Ook kunnen scholen een verzameling grote foto’s (ook als digibestand) gebruiken in de aanloop naar een voorstelling. Er is ook een grote tas met gebruiksvoorwerpen en muziek-instrumentjes te leen om alvast te gebruiken of tentoon te stellen en in de sfeer van Afrika te komen...


Joep van Gassel Wat is jouw expertise? Hoi, ik ben Joep van Gassel, urban artist uit Tilburg en ik maak kunst in de openbare ruimte. Naast het ontwerpen van vloer- en muurschilderingen en objecten maak ik grafisch ontwerpen, illustraties en geef ik workshops. Daarnaast heb ik regelmatig community art projecten, daarbij organiseer en doceer ik met passie voor mijn vak en ben ik procesbegeleider. Ik voel me zowel ontwerper als schilder met kwaliteiten die mooi samenkomen in mijn werk als urban artist. Mijn werk kenmerkt zich door heldere, krachtige vormen die aangepast zijn aan de omgeving waarin ze zich bevinden.

Graffiti/stencil en vloerschilderingen. Grafisch en illustratief ontwerp. Community art. Kunst in de openbare ruimte.

Hoe werk(en) jij/jullie in het onderwijs? Het geven van workshops en het begeleiden van projecten. Workshops: • graffiti • stencil graffiti • sticker • pimp textile • pimp sneaker

Wat wil jij bereiken? Ideeën begeleiden, van tekening tot uitvoering. Door creatieve inzet leefomgeving verbeteren.

Met welke vragen ben jij bezig binnen jouw werk? Hoe kan je door middel van ontwerpen en schilderingen de leefomgeving verbeteren. En hoe kan je hier betrokkenen bij betrekken zodat hetgeen wat er ontworpen wordt goed aansluit bij de wensen en omgeving.

https://joepvangassel.nl 49


PROGRAMMA TALENTONT WIKKELING PRIMAIR ONDERWIJS 2019 | 2020

Kernzoeker Wat is jouw expertise? Ik leer mensen ontdekken. Tijdens mijn workshops focus ik me op de vertaalslag van woord naar beeld. Ik denk dat een beeld meer betekenis kan hebben dan één woord. Ik nodig mijn leerlingen graag uit om op zoek te gaan naar die extra betekenissen. Verder leer ik graag door te doen, dit draag ik ook actief uit tijdens mijn workshops. Deze manier activeert leerlingen om zelf op ontdekkingstocht te gaan.

Hoe werk jij in het onderwijs? Ik geloof in “leren door doen”. Tijdens mijn workshops probeer ik leerlingen altijd zo snel mogelijk aan het werk te zetten zodat ze zelf op ontdekkingstocht kunnen. Hierbij vind ik het belangrijk dat de leerlingen geprikkeld worden om samen te werken, zich buiten gebaande paden wagen en vertrouwen krijgen in hun eigen kunnen. Op deze manier kunnen de leerlingen zelf ontdekken en blijven ze nieuwsgierig en enthousiast. Tijdens de workshops motiveer ik studenten om snelle beslissingen te maken, samen te werken en creatief te zijn op een minimalistische manier.

Wat wil jij bereiken? Ik vind het belangrijk dat de leerlingen aan het einde van de les nieuwe inzichten in zichzelf en de stof krijgen. Verder vind ik het een geslaagde dag als alle zich op hun gemak voelen en vooral veel plezier hebben tijdens de workshops.

Met welke vragen ben jij bezig binnen jouw werk? Tijdens mijn studie ervaarde ik dat er binnen het onderwijs veel geschreven verslagen zijn, terwijl ik persoonlijk veel sterker ben in beeld en visualisaties. Dit is lang een worsteling geweest. Uiteindelijk ben ik, door verslagen te visualiseren, afgestudeerd met mooie cijfers. Deze verandering in denkwijze wil ik graag overbrengen naar docenten en leerlingen.

http://kernzoeker.com/

50


Kinderkunstklas biedt uiteenlopende workshops en projecten aan in diverse vormen van beeldende kunst. Denk aan: beeldhouwkunst, schilderkunst, textielkunst, tekenkunst, recyclekunst, fotografie, collagekunst en interdisciplinaire kunst. Wij werken op maat in het kader van Cultuur met Kwaliteit en sluiten aan bij diverse leerlijnen van de school. Daarnaast verzorgen wij ook docententrainingen op het gebied van deskundigheidsbevordering. Wij komen graag bij u langs voor een vrijblijvend gesprek. Voor meer informatie en ons totale aanbod zie www.kinderkunstklas.nl

Kinderkunstklas Wat is jullie expertise? Met meer dan 15 jaar ervaring binnen het cultuuronderwijs speelt Kinderkunstklas dagelijks met overgave en flexibiliteit in op de beeldende behoefte binnen het PO. Kinderkunstklas heeft een eigen inspirerende kijk op cultuuronderwijs en staat voor kwaliteit, creativiteit en maatwerk.

Hoe werken jullie in het onderwijs? Kinderkunstklas werkt op maat in het kader van Cultuur met Kwaliteit. Wij ontwikkelen en geven CMK workshops en projecten aan kinderen (en docenten) waarbij we aansluiten bij de lesstof en wensen van de school. We werken al jarenlang nauw samen met diverse culturele instellingen en aanbieders en ontmoeten graag de school om met elkaar tot betekenisvolle kunsteducatie te komen.

Wat willen jullie bereiken? Wij willen dat kinderen door onze inspirerende input geraakt worden door de schoonheid van kunst en tegelijkertijd plezier beleven. Daarnaast willen wij dat ze door ons spelenderwijs hun creatieve vaardigheden (verbeeldingskracht, waarnemingsvermogen, communicatieve vaardigheden en probleemoplossend vermogen) leren te gebruiken en trots zijn op wat ze maken.

Met welke vragen zijn jullie bezig binnen jullie werk? Wij stellen ons steeds weer de vraag hoe we het beste af kunnen stemmen op de groep kinderen die we voor ons hebben. Hoe prikkelen we de kinderen voor het beeldend cultuuronderwijs? Hoe kunnen wij er voor zorgen dat het kind het beste uit zichzelf haalt en daarvan geniet? Hoe activeren wij de intrinsieke motivatie van het kind en hoe behoudt hij/zij deze? Dit zijn vragen die ons scherp en actief houden in onze eigen ontwikkeling binnen het cultuuronderwijs.

www.kinderkunstklas.nl 51


PROGRAMMA TALENTONT WIKKELING PRIMAIR ONDERWIJS 2019 | 2020

MUSEA

Textielmuseum Tilburg Wat is jullie expertise? Het TextielMuseum brengt als enige in de wereld ĂĄlles rond textiel samen: inspiratie, verdieping, erfgoed, vakmanschap, creatie, innovatie, educatie en ondernemerschap. Wij bieden textiel het podium dat het verdient. Door iedereen - jong of oud, professional of amateur - te verwonderen met textiel. Daarom zeggen we: Ontdek wat textiel kan doen!

Hoe werken jullie in het onderwijs? We streven er naar een aanbod te ontwikkelen dat uitnodigend en inspirerend is voor studenten en leerlingen. Bij ons maken leerlingen kennis met de historie van de textielindustrie, proeven de inspirerende en verrassende mogelijkheden in het TextielLab en kijken hun ogen uit bij de tentoongestelde kunstwerken op basis van textiel. Hierbij worden de leerlingen begeleid door vakkundige en enthousiaste museumdocenten die op interactieve wijze rondleidingen en workshops verzorgen.

Wat willen jullie bereiken? Het ontdekken en ontwikkelen van eigen interesses, vaardigheden, inspiratie en talenten is bij alle aanbod en programma’s uitgangspunt. Als museum en lab dagen we leerlingen uit om zich te ontwikkelen tot creatieve, innovatieve en onafhankelijke denkers. We voeden ze met kennis om ze vervolgens zelf aan de slag te laten gaan en te laten ontdekken wat textiel kan doen.

Met welke vragen zijn jullie bezig binnen jullie werk? Het maakproces leent zich uitermate goed voor het ontwikkelen van 21ste eeuwse vaardigheden , waarbij kennis opdoen, oplossingsgericht en creatief denken, doen en (ontwerpend) leren hand in hand gaan. Bovendien geeft het veel ruimte voor persoonlijke beleving, eigen leerstijlen en leerdoelen. In de komende jaren zal het museum zich vernieuwen, waarbij we, nog meer dan we op dit moment al doen, het maakproces centraal zullen stellen. Want iedereen is een maker.

www.textielmuseum.nl 52


PRIMAIR ONDERWIJS

VOORTGEZET ONDERWIJS

Voor kinderen uit het basisonderwijs zijn musea ware schatkamers. De objecten en activiteiten in een museum zijn voor deze kinderen vaak onbekend, verrassend en interessant. Dankzij hun nog ongeremde fantasie, wordt het museum en de collectie daarbinnen door jonge kinderen heel anders bezien en ervaren dan door volwassenen. Voor veel kinderen is een bezoek aan het TextielMuseum een eerste kennismaking met de totstandkoming van textiel. Op de werkende machines in het lab zien ze hoe de meest bijzondere soorten garens worden omgetoverd tot textiele voorwerpen en kunstwerken.

Daarnaast heeft het TextielMuseum een mooi educatief aanbod aan workshops en rondleidingen ontwikkeld voor het Voortgezet Onderwijs. Leerlingen maken kennis met de historie van de textielindustrie, proeven de inspirerende en verrassende mogelijkheden in het TextielLab en kijken hun ogen uit bij de tentoongestelde kunstwerken op basis van textiel. Hierbij worden de leerlingen begeleid door vakkundige en enthousiaste museumdocenten die op interactieve wijze rondleidingen en workshops verzorgen. We weten uit ervaring dat het heel goed mogelijk is om de opgroeiende jeugd en pubers een interessante en inspirerende ochtend of middag te bezorgen!

Speciaal voor de leerlingen van het basisonderwijs heeft het TextielMuseum een aantal afwisselende programma’s ontwikkeld. Een bezoek aan het museum bestaat voor hen uit een rondleiding en een workshop. De hele klas krijgt eerst een instructie over het weven. Daarna wordt de klas in twee groepen verdeeld. De eerste groep krijgt eerst een rondleiding door de Wollendekenfabriek of het TextielLab en de tweede groep gaat onder begeleiding van de eigen leerkracht en ouders zelf aan de slag in de TextielStudio. Na ±45 minuten wordt er gewisseld.

PROGRAMMA’S VOOR HET VOORTGEZET ONDERWIJS Rondleiding Tijdelijk Tentoonstelling - Design, kunst en/of mode. Ieder jaar zijn er wisselende tentoonstellingen te zien in het TextielMuseum. Ook in het schooljaar 2019-2020 zijn er weer tentoonstellingen met een rondleiding te bezoeken. Dit schooljaar te zien:

Alle programma’s duren anderhalf uur en kosten € 100,- per klas. Een deel van het aanbod is speciaal voor de onderbouw, een ander deel is met name voor de bovenbouw interessant.

PROGRAMMA’S VOOR HET PRIMAIR ONDERWIJS Draai Mee! | Rondleiding TextielLab en workshop koorddraaien De Museumfabriek | Op zoek naar ons industriële verleden Sashiko | Rondleiding TextielLab en workshop Japans borduren Vilten | Rondleiding TextielLab en workshop vilten Museumschatjes | Op zoek naar jouw eigen museumschat

KOSTEN Per programma staan op de website de kosten vermeld. Deze kosten betreffen de begeleiding door een rondleider/workshopbegeleider, voorbereiding en materiaalkosten. Daarnaast geldt de entreeprijs per leerling. Per rondleiding of workshop geldt een groepsgrootte van maximaal 15 leerlingen.

Black & White | Symboliek in Kunst en Design (maart 2019 – maart 2020) Bauhaus & Modern Textiel in Nederland (mei - nov 2019) Art of Lace | Van Chanel tot Iris van Herpen (nov 2019 - mei 2020) Solo-tentoonstelling van Kiki van Eijk (mei 2020 – nov 2020) Rondleiding Industrialisatie | Op zoek naar ons industriële verleden Rondleiding TextielLab | Kijk mee over de schouder van een kunstenaar Workshop Sashiko | Ambacht, textieltechnieken en materiaalgebruik Workshop Textielwarenkast | Grondstoffen, halffabricaten en eindproducten Workshop Vilten | Onderzoek de bijzondere techniek van het vilten. Nieuwe workshops - Naast het huidige aanbod zijn er nieuwe workshops in ontwikkeling, waarbinnen er aandacht is voor techniek en materiaal en waarin leerlingen onderzoekend te werk gaan en leren nieuwe technieken kennen of maken een ontwerp voor een product

Kijk voor het actuele aanbod op onze website.

53


PROGRAMMA TALENTONT WIKKELING PRIMAIR ONDERWIJS 2019 | 2020

Klasseboeren Wat is jullie expertise? Kinderen de mogelijkheid bieden met hun groep of bso op bezoek te gaan bij een boerderij, waarbij de kinderen zelf kunnen zien, horen, voelen, proeven en beleven waar hun eten vandaan komt.

Hoe werken jullie in het onderwijs? In overleg met de leerkracht zoeken we naar een optimale invulling van de kerndoelen die in een bepaald project op school aan de orde komen. Hieruit formuleren we leervragen die vervolgens op een boerderij in de praktijk beantwoord worden. Met al hun zintuigen gaan ze leren door beleven! Dit kan variëren van rekenen, taal, omgaan met dieren, techniek, seizoenen, groeiproces van planten en dieren, productie van voedsel, gezonde voeding enz.

Wat willen jullie bereiken? Dat elk kind tijden zijn/haar basisschooltijd minimaal één keer op een boerderij is geweest om getuige te zijn van hetgeen nodig is om voedsel te produceren.

Met welke vragen zijn jullie bezig binnen jullie werk? Hoe we kinderen voedselvaardiger kunnen maken. De herkomst van ons voedsel en hoe het geproduceerd wordt is een belangrijk item. Tevens is het belangrijk dat er bewustwording komt over het belang van dierenwelzijn, duurzaamheid en de boer die samenwerkt met de elementen van de natuur.

www.klasseboeren.nl

54

WAAR KOMT ONS ETEN VANDAAN EN HOE WORDT HET EIGENLIJK GEMAAKT? Veel kinderen hebben er geen idee van. Ken je ook de verhalen van kinderen die denken dat groenten in een fabriek gemaakt worden, niet weten dat een wortel onder de grond groeit, of niet weten hoe een groene paprika smaakt? Juist voor deze kinderen is het leuk en leerzaam om eens te zien waar het eten, dat op hun bord ligt, nou eigenlijk vandaan komt. Zo krijgen ze meer gevoel bij hun eten, je kunt ze meer leren over voeding, ze vinden het vaak reuze interessant en gaan opeens voedsel proeven waarvan ze thuis zeggen “dat lust ik niet” In Tilburg doen 6 Klasseboeren graag hun deuren open voor de kinderen, die met hun groep op bezoek komen. Hier kunnen de kinderen samen beleven, proeven en ruiken waar hun eten vandaan komt.


Theatergroep Knars

DE PROGRAMMA’S De activiteiten die op de site worden getoond:

EUREKA! DE BOEKELING

Wat is jullie expertise? We maken beeldend theater vaak met poppen. Hierin nemen we kinderen mee in een fantastisch verhaal terwijl ze tegelijkertijd zien hoe dit ontstaat. We spelen met de verwachting van het publiek, alles kan in van alles veranderen. Met simpele materialen en slimme technieken nemen we de kinderen mee in een magische wereld vol stadse verhalen.

DE WENTELTOREN

Hoe werken jullie in het onderwijs?

DE CENTRALE GEHEIMENBANK

Knars speelt vaak op scholen of in theater. Wij bouwen met eigen licht en geluid een compleet theater op locatie. We gaan voor een totale ervaring. Thema’s als uitvinden, vriendschap of vooroordelen worden door middel van activiteiten rond de voorstelling extra diepgang gegeven. Een uitgebreide lesbrief en online activiteiten maken dat het jonge publiek aan de slag kan met wat het heeft gezien!

Wat willen jullie bereiken? Graag stimuleren we kinderen zelf na te denken en te doen. Op sociaal gebied: hoeveel weet ik van een ander? Wat mag ik wel en niet van mijn ouders? Waar droom ik van? Daarnaast ook gewoon hands-on: Alles wat je kan bedenken kun je ook maken, als je maar probeert. Wordt het wat anders dan je dacht? Nog beter, je hebt jezelf verrast! We willen een generatie creëren die voor zichzelf denkt en aanpakt!

Met welke vragen zijn jullie bezig binnen jullie werk? We observeren mensen en hun dagelijkse bezigheden. Zij vormen de inspiratie voor nieuwe eigentijdse verhalen. Wat maakt een mens tot een mens? En wat brengt hem of haar tot handelen? Naar zijn omgeving en tegenover de wereld?

www.tgknars.nl 55


PROGRAMMA TALENTONT WIKKELING PRIMAIR ONDERWIJS 2019 | 2020

Kunstkabaal

Wat eerst in stilte broeit en borrelt in een creatief brein, komt er uit en maakt kabaal. Visueel kabaal, gevoelskabaal, het zet op zijn kop, het dringt binnen. Het mag gehoord en gezien worden. Net als kunst, beginnen we in stilte, en worden kabaal, Kunstkabaal. Projecten waren o.a. Koningen en Koninginnen KinderKunstKaravaan Ik Robot KinderKunstSafari Reisje naar de Noordkaap

Wat is jullie expertise? Naast het ontwikkelen van materiaal kennis en -vaardigheden, is voor KunstKabaal de samenhang tussen de volgende uitgangspunten van essentieel belang: onderzoek - experiment - reflectie - presentatie.

Hoe werken jullie in het onderwijs? Beeldende kunst is de leidraad. We sluiten aan bij de belevingswereld van het kind in de wereld van nu. Aan de hand van inspirerende onderwerpen en thema’s vanuit actualiteit en historie, verbinden we inzicht en vaardigheden aan de individuele zoektocht. KunstKabaal biedt workshops en lessenreeksen op maat in nauw overleg met de opdrachtgever.

Wat willen jullie bereiken? Vanuit de verbeelding ontwikkelt het kind creatief denken/ problemen oplossen, kijken-, vormgeven om

56

vervolgens deze ervaringen samen met anderen waar te nemen. Reflectie en presentatie zijn wezenlijke onderdelen van dit creatieve proces.

Met welke vragen zijn jullie bezig binnen jullie werk? KunstKabaal zoekt naar aansluiting binnen scholen en de daarbij behorende doelstellingen om consistent kunsteducatie aan te bieden. We zijn steeds op zoek naar de uitdaging om kinderen op speelse manier hun eigen verbeeldingswereld te laten ontdekken en daar vorm aan te geven. En dit bovendien te delen met elkaar ĂŠn de buitenwereld. Al onze projecten worden professioneel begeleid door beeldend kunstenaars.

www.kunstkabaal.nl


Kunstlab KUNSTLAB IS MARIKA TABORSKY EN TON LAMMERS In samenwerking met De Pont ontwikkelt Kunstlab een programma waarbij kinderen hedendaagse kunst op een speelse manier verkennen. Kunst begrijpen door samen kunst te beleven, erover te praten en zelf ‘kunst’ te maken. Het is iedere keer weer een verrassing te ervaren hoe kinderen naar kunst kijken. We bedenken steeds ‘verse producten’ en zorgen dat ons programma aansluit op de actuele tentoonstellingen. Hierdoor kunnen kinderen steeds weer nieuwe materialen en technieken ontdekken. Nadat we van top tot teen de kunst hebben ervaren gaan de kinderen zelf aan de slag. Door het zelf te doen, ervaar je immers hoe leuk het is om zelf te creëren, maar ook hoe moeilijk het kan zijn om jouw idee om te zetten naar een beeld. Van 15 juni t/m 20 oktober 2019 bieden we ook een speciaal programma aansluitend op de tentoonstelling van Lustwarande in park de oude warande. Deze tentoonstelling vindt plaats in een bos en presenteert een overzicht van 26 hedendaagse kunstenaars. Het programma van Kunstlab bestaat uit een wandeling door de tentoonstelling en aansluitend een workshop in het bos. We nodigen scholen van harte uit om contact met ons op te nemen voor meer informatie.

Wat is jullie expertise? Kinderen enthousiast maken voor hedendaagse kunst. We combineren het kijken naar professionele kunst met het maken. In samenwerking met De Pont en Lustwarande bedenken wij kunstlessen en workshops aansluitend op de actuele tentoonstellingen.

Hoe werken jullie in het onderwijs? Wij werken beide als beeldend kunstenaar op diverse scholen. Daarnaast zijn we ook museumdocent bij De Pont. Met Kunstlab brengen we deze twee werelden bij elkaar, door een programma te maken dat aansluit op de actuele tentoonstellingen en de behoefte van de school.

Wat willen jullie bereiken? Kunstbeleving kan een geweldige rol spelen in de ontwikkeling van een kind. Denk aan; goed leren kijken, verwoorden, zelf denken en zelf creëren. We zien heel veel potentie in een samenwerking tussen school en professionele kunst en willen ons daar graag voor inzetten.

Met welke vragen zijn jullie bezig binnen jullie werk? Een kunstenaar werkt van nature procesmatig aan zijn product. Hoe vertaal je dit naar de onderwijspraktijk en bied je ruimte voor het onderzoeksproces van ieder kind.

www.facebook.com/kunstlabT/

57


PROGRAMMA TALENTONT WIKKELING PRIMAIR ONDERWIJS 2019 | 2020

CIST WIL LEERLINGEN EN ONDERWIJSPROFESSIONALS VERLEIDEN MET KUNST EN CULTUUR 58


De Kwekerij maakt op een unieke manier theater op buitengewone locaties, of creëert een bijzondere ervaring op een doodgewone locatie. In een cross-over van theater, dans, circus en muziek wordt elke plek omgetoverd tot een eigenzinnig universum. De Kwekerij maakte al eerder voorstellingen in de voormalige NS werkplaatsen op de Tilburgse Spoorzone en tekende recentelijk voor de opening van de Lochal. Er wordt er gewerkt vanuit het verhaal van de plek. Dit kan een historisch fort zijn, een woonwijk of natuurgebied. Zo organiseerde het Tilburgse gezelschap verschillende theaterwandelingen door landschapspark Moerenburg. De locatie is steeds inspiratiebron en actieve medespeler. De Kwekerij biedt workshops, cursussen en bijzondere projecten voor het basis-, middelbaar en beroepsonderwijs. De Kwekerij bestaat uit professionele acteurs, dansers, een choreograaf, schrijver, componist en regisseur. Dit multidisciplinaire team is zeer breed inzetbaar en geoefend in het overbrengen van hun talenten. We verzorgen regelmatig workshops op het gebied van theater, dans en film. Ieder project vormt een nieuwe uitdaging om leerlingen de grenzen en raakvlakken van de verschillende disciplines te laten ervaren. Met name in de discipline-overstijgende projecten onderscheid De Kwekerij zich. Zo werd er al eerder een speelfilm gemaakt met leerlingen of een theaterspektakel in het kader van een bijzonder project.

De Kwekerij Wat is jullie expertise? Verhalen vertellen in een mix van verschillende kunstdisciplines, zoals theater, dans, muziek en film op bijzondere of alledaagse locaties.

Hoe werken jullie in het onderwijs? In de vorm van workshops, een projectdag of het maken van een voorstelling/film voor, door en/of met jongeren.

Wat willen jullie bereiken? Jonge mensen in contact brengen met met verschillende disciplines binnen kunst en cultuur. Dit doen we door jonge mensen hun eigen talenten te laten ontdekken en ervaren.

Met welke vragen zijn jullie bezig binnen jullie werk? De Kwekerij werkt vaak in opdracht van bedrijven en maatschappelijke organisaties. De vraagstukken van waaruit wordt gewerkt zijn daarom zeer divers. Thema’s die veel terug komen in het autonome werk zijn vragen als: • Hoe ziet onze wereld er in de toekomst uit? Utopie of apocalyps? • Wat zijn de verhalen achter succes en geluk of eenzaamheid en sociale uitsluiting? • Wie of wat gaat er schuil achter geweld en criminaliteit?

www.dekwekerij.nl 59


PROGRAMMA TALENTONT WIKKELING PRIMAIR ONDERWIJS 2019 | 2020

Lekker Zingen producties

Wat is jouw expertise?

Muziek en beweging voor de onder en middenbouwgroepen bij prentenboeken en actuele thema’s.

Hoe werk jij in het onderwijs? Sinds 2008 maak ik lesmateriaal en liedjes voor verschillende organisaties. Ik geef workshops muziek en beweging aan kinderen en trainingen aan docententeams.

Wat wil jij bereiken? Zoveel mogelijk kinderen laten verwonderen en leerkrachten inspireren. Ook wil ik graag muziek integreren in het dagelijks programma van met name de onderbouw.

Met welke vragen ben jij bezig binnen jouw werk? Hoe kun je muziek integreren binnen onderwijsthema’s.

www.lekkerzingenproducties.nl 60

Wil je in je groep graag een workshop muziek bij een bepaald thema? Of voor jonge kinderen bij een prentenboek? Zingen, muziek maken en bewegen lopen vloeiend in elkaar over. Een workshop van Lekker zingen producties laat kinderen verwonderen en geeft leerkrachten inspiratie. Ik lever ook maatwerk. Neem vooral contact op als je favoriete thema of prentenboek niet in het workshopaanbod zit.


HET GROTE GEHEIM VAN NIKS is een interactieve muziektheatervoorstelling voor kinderen van 4 t/m 11 jaar. Door een grote geheimzinnig kist die wordt bezorgd op de locatie wordt de fantasie van de kinderen geprikkeld. Waar komt de kist vandaan? En wat zit er achter de luikjes? De Tilburgse theatermakers / muzikanten Berrie Kolmans en Anke van Esch gaan op onderzoek uit. Maar er is hulp nodig, van kinderen. Gaat het lukken om samen achter het geheim te komen? • leeftijdsindicatie: 4+ • duur: ca 45 minuten • aantal kinderen: max. 60 • prijs: € 350,00 excl. reiskosten en BTW Deze voorstelling kan aangevuld worden met educatiemateriaal, in overleg.

Muzikaal Gebroed Wat is jullie expertise? Berrie Kolmans studeerde Schoolmuziek en Koordirectie aan het Brabants Conservatorium. Hij werkte 18 jaar als muziekdocent aan het Koning Willem II College. Momenteel is hij artistiek directeur bij CulTuur BSO Monopole en werkt met kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Daarnaast is hij componist en treedt hij op als liedjeskunstenaar in diverse samenstellingen. Hij zingt en begeleidt zichzelf op piano en accordeon. Anke van Esch studeerde aan de ArtEZ theaterschool in Arnhem en maakt inmiddels ruim 10 jaar theater en muziek, zowel uitvoerend als docent/ regisseur. Ze maakt het liefst theater met en voor verschillende doelgroepen, van jong tot oud, en heeft een grote voorliefde voor de jeugd! Het liefst combineert ze haar ervaring in het onderwijs én in het theater in de projecten die ze doet. Zoals met deze kindervoorstelling Het Grote Geheim van Niks, waarin kinderen theater en muziek kunnen zien, horen maar juist ook kunnen beleven.

Hoe werken jullie in het onderwijs? Door op speelse en natuurlijke wijze kinderen vertrouwd te maken met muziek en theater. We laten de kinderen ervaren dat zingen en spelen heel gewoon is en dat het in ieder van ons zit.

Wat willen jullie bereiken? Dat kinderen ervaren dat cultuur een passie is die in iedereen zit en onderdeel is van jouw zijn.

Met welke vragen zijn jullie bezig binnen jullie werk? Op welke manier je het beste de passie voor cultuur kunt delen met elkaar.

www.muzikaalgebroed.nl 61


PROGRAMMA TALENTONT WIKKELING PRIMAIR ONDERWIJS 2019 | 2020

Bibliotheek Midden-Brabant biedt vanuit de productencatalogus op de website standaardproducten en -diensten aan voor PO en VO. Deze producten en diensten kunnen het hele schooljaar door worden aangevraagd. In de catalogus vind je workshops leesbevordering, literaire projecten of projecten literatuureducatie die ontwikkeld zijn met de doelen van de Culturele Ladekast. De standaard-gastlessen digitale geletterdheid hebben meestal betrekking op mediawijsheid, omgaan met social media, maar ook workshops met nieuwe digitale media behoren tot ons aanbod. Collecties kunnen over elk gewenst thema in elke gewenste periode in het schooljaar worden aangevraagd via de site. Met een groepsbezoek aan de bibliotheek, een vestiging in de buurt of een bezoek aan de spraakmakende LocHal, doen leerlingen een leuke activiteit en maken ze kennis met de bibliotheek om boeken te lenen en/ of te studeren. Naast het standaardaanbod ontwikkelen wij, samen met scholen, ook aanbod op maat op het gebied van leesbevordering, literatuureducatie en digitale geletterdheid.

BELANGSTELLING? Neem contact op met Helma van de Langerijt (helmavandelangerijt@bibliotheekmb.nl) of Ans von Harenberg (ansvonharenberg@bibliotheekmb.nl) voor het basisonderwijs en voor het voortgezet onderwijs met Dominique Janssen (dominiquejanssen@bibliotheekmb.nl).

62


CULTURELE INSTELLINGEN

Bibliotheek Midden-Brabant Wat is jullie expertise? Digitale geletterdheid, beeldcultuur, leesbevordering en literatuureducatie

Hoe werken jullie in het onderwijs? Vanuit vaste basisproducten en -diensten kunnen we lessen en projecten op maat maken, in overleg met de school.

Wat willen jullie bereiken? Genieten van verhalen staat voorop, of dat nu in woord is of in beeld. We willen dat leerlingen zich bewust zijn van de kansen van digitale media en daar ook kritisch mee om kunnen gaan. We willen leerlingen grootbrengen met leesplezier, met kennis van hun eigen smaak op leesgebied en met inzicht in verhaalvormen.

Met welke vragen zijn jullie bezig binnen jullie werk? De balans tussen digitaal en papier: welk medium gebruik je wanneer? En waarom? Hoe zorg je dat verschillende media elkaar versterken en aanvullen? Hoe stimuleer je de fantasie van de leerlingen? Waar kunnen digitale media en jeugdboeken het bestaande lesprogramma versterken en aanvullen?

www.bibliotheekmb.nl/educatie/ professionals.html 63


PROGRAMMA TALENTONT WIKKELING PRIMAIR ONDERWIJS 2019 | 2020

Ontdekstation 013 Wat is jullie expertise? • • • •

Wetenschap & techniek onderwijs Onderzoekend en ontwerpend leren Pedagogische ervaring in huis Verbindende schakel tussen onderwijs en bedrijfsleven

Hoe werken jullie in het onderwijs? Talentontwikkeling W&T Tijdens onze workshops staat de brede talentontwikkeling centraal met de focus op w&t. Wij verzorgen leerzame workshops met een sterke fun-factor. Hierin hebben we een aanbod van verschillende workshops dat we voortdurend aan het verbreden en verdiepen zijn. We gaan graag in gesprek hoe we kunnen inspelen op een thema of project dat voor jullie school of klas actueel is. Ook bieden we interdisciplinaire workshops aan in samenwerking met Ontdekrijk en Vincents Tekenlokaal.

Met welke vragen zijn jullie bezig binnen jullie werk? Hoe schiet je een raket de ruimte in? Wat zorgt ervoor dat hij bij de maan komt? Hoe gaat de raket recht vooruit? Wat kun je allemaal vinden binnenin een apparaat? Hoe kan het dat een föhn je haren droog blaast? Hoe haal je dat apparaat uit elkaar en wat kun je er vervolgens van maken? Wat moet een robot kunnen? Waarom gaat het licht branden als je op de schakelaar drukt? Hoe maak je limonade? Wat gebeurt als je olie met water probeert te mengen?

www.ontdekstation013.nl

Wat willen jullie bereiken? Het Ontdekstation013 biedt kinderen en jongeren tussen 4 en 24 jaar de kans hun kennis, creativiteit en technische talenten breed te ontwikkelen zodat zij bewust keuzes maken voor hun toekomst. Ook ondersteunen wij jou als docent om deze talenten te (her)kennen en hen te helpen bij het maken van deze keuzes.

De afgelopen twee jaar hebben we al aan veel klassen toffe workshops gegeven. Wellicht bouwden jouw leerlingen al van oude apparaten nieuwe uitvindingen tijdens onze Scrapworkshop, lanceerden ze hun zelfgemaakte raketten door de Spoorzone of werden zij verwonderd door de magie van scheikunde tijdens onze Scheikunde Show. We zijn onze workshops constant aan het verbreden en verdiepen waardoor er volgend jaar weer iets nieuws te ontdekken zal zijn voor jou en je klas. Tijdens al onze workshops staan techniek en wetenschap, in de breedste zin van het woord, centraal. Op onze website vind je het meest actuele aanbod. Naast ons standaard programma denken we ook graag mee hoe wij aan kunnen sluiten op projecten en activiteiten die spelen op jouw school. We passen ons eigen programma hier graag op aan, of kijken hoe we op maat workshop voor jullie kunnen realiseren.

64


Ontwerpcirkel Wat is jullie expertise? OntwerpCirkel verzorgt creatieve kinderworkshops met ontwerpen en techniek in de hoofdrol.

Hoe werken jullie in het onderwijs? Wij bieden leuke en leerzame naschoolse activiteiten op basisscholen. We kunnen onze workshops aanpassen op de onderwerpen en thema’s waar de school op dat moment mee bezig is. Samen met de kinderen die zich hiervoor hebben ingeschreven werken we een zestal weken aan een verbreding van het bestaande lesprogramma; techniek, natuur & milieu of upcyclen. Praktische lessen, niet te veel theorie en in 1 of 2 lessen een haalbaar eindproduct

Wat willen jullie bereiken? Op de meeste basisscholen komen de leraren niet meer toe aan solderen of digitale technieken. Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen de basistechnieken hiervan beheersen. Van boren, zagen en bouwen tot 3D-pen tekenen, graveren, solderen en zelfs 3d printen. Ontwerpen en techniek: daar draait het om bij OntwerpCirkel. Je gaat zelf iets ontwerpen, je ontwerp gaat de computer in en wordt geprint met de 3D-Printer of mag je graveren voor de persoonlijke touch. Of wil je liever solderen of 3D pen tekenen? Wat dat is? Hoe werkt dat? Dat laten we je allemaal zien tijdens de workshops. Wat ga jij maken?

www.ontwerpcirkel.nl

65


PROGRAMMA TALENTONT WIKKELING PRIMAIR ONDERWIJS 2019 | 2020

ONZE PROJECTEN: SPRAAKWATER

Oogpunt Wat is jullie expertise? Wij zijn OOGPUNT: Patrick Schmitz & Yvette Groothedde. OOGPUNT maakt educatief theater voor alle mogelijke soorten Nederlandse scholen - in Nederland én wereldwijd. Wij geven muzikale cabaretvoorstellingen, daaraan gekoppelde drama-, dans- & muziekworkshops en maken videoclips met leerlingen. Met altijd een maatschappelijk thema. Het is echt cabaret: geïnspireerd op de grote Nederlandse cabaretiers. Met veel humor, soms hard of op het randje, maar ook verstild of confronterend. OOGPUNT: • heeft een onderwijsbevoegdheid, ook voor speciaal onderwijs. • was vakleerkracht muziek en drama op PO en SBO. • was docent drama, muziek, beeldend en CKV op VO en VSO.

Hoe werken jullie in het onderwijs? Alle projecten van OOGPUNT zijn multidisciplinair - verschillende kunstdisciplines komen samen. Zo wordt de brede talentontwikkeling gestimuleerd. Omdat we zelf uit het onderwijs komen, kennen we het van binnen en buiten. Omdat we werken met maatschappelijke thema’s, zijn de projecten ook vakoverstijgend. Ze maken de verbinding tussen diverse kerndoelen binnen het onderwijs.

Wat willen jullie bereiken? Wij willen met onze projecten aansluiten bij het niveau van de leerlingen en ze van daaruit meenemen, verwonderen, nieuwe ervaringen laten opdoen, talenten laten ontdekken.

Met welke vragen zijn jullie bezig binnen jullie werk? Welke (actuele) maatschappelijke thema’s zijn belangrijk voor onze educatieve theaterprojecten? En hoe geven we die vorm?

www.oogpunt.com 66

Muzikale cabaretvoorstelling en eigen rapvideoclips maken over water, milieu, klimaatadaptatie en duurzaamheid (groep 6 t/m 8). Gratis aangeboden aan scholen door de gemeente Tilburg.

NOZEL Muzikale cabaretvoorstelling over vooroordelen en tolerantie (groep 1 t/m 6). Nozel is het tegenovergestelde van onnozel: slim, wijs. Als je tolerant bent en niet meteen veroordeelt, maar mensen een kans geeft en je omgeving positief benadert... hee: dán ben je pas NOZEL!

BOLLYWAT?! Muzikale cabaretvoorstelling over India inclusief dans- & muziekworkshops (groep 1 t/m 8). Kennismaking met een compleet andere cultuur: Indiase muziek, dans en verhalen over de grote tegenstellingen van weelderige paleizen tot armoede op straat.

ROESTIG RIDDERTOERNOOI Verteller in de klas & riddertoernooi door de kinderen (groep 3 t/m 6). Cabareteske verteller in de klas voor de leerlingen en riddertoernooi in speelzaal door de leerlingen. Een mix van literatuur, absurdisme, muziek, sportief spel en heel veel humor. Receptief en actief. Naast deze projecten werkt OOGPUNT regelmatig op Nederlandse taal- en cultuurscholen in het buitenland met het project WereldWijd. Over het belang van moedertaalonderwijs en cultuurintegratie wereldwijd.


philharmonie zuidnederland De philharmonie zuidnederland is een symfonieorkest met 107 professionele musici: strijkers, hout- en koperblazers en een aantal slagwerkers. Muziek van bekende componisten als Mozart, Beethoven, Tsjaikovski of Bach spelen we net zo graag als muziek van componisten van nu. Vaak geven we concerten in een gewone concertzaal maar soms zijn we op bijzondere locaties te vinden waar je onze muziek op een heel andere manier kunt beleven. Elk seizoen geeft philharmonie zuidnederland concerten rond feesten als Kerst, Carnaval en Pasen. In juni kun je ons, misschien wel bij jou in de buurt, beluisteren bij de HaFa-concerten, een samenwerking tussen het orkest en enkele harmonieën en fanfares. Trots zijn we op ons veelzijdige educatieve programma, waar je voor je school altijd wel iets van je gading kunt vinden. Door te investeren in het maken van muzikale voorstellingen, door de inzet van onze musici en door onze aandacht voor aantrekkelijk en toegankelijk lesmateriaal behoort het educatieaanbod van philharmonie zuidnederland tot de beste van de Nederlandse orkesten. Voor meer informatie over het orkest zie: www.philharmoniezuidnederland.nl

Wat is jullie expertise? De philharmonie zuidnederland is een professioneel symfonieorkest dat educatie hoog in het vaandel heeft staan. Wij brengen je leerlingen in aanraking met muziek en we laten ze voelen dat muziek hun bloed sneller laat stromen. Dit gebeurt met uiteenlopende programma’s: een overweldigend concert van het hele orkest in de concertzaal, een intieme muzikale voorstelling van een klein ensemble op school of een actieve workshop in de klas. Binnen elk programma werk je aan de muzikale competenties van je leerlingen.

Hoe werken jullie in het onderwijs? Elke voorstelling begint al in de klas met passend lesmateriaal. Het lesmateriaal is geschikt voor álle leerkrachten, ook leerkrachten die zich niet bedreven voelen in het geven van muziekles. Het lesmateriaal is grotendeels ontwikkeld voor het digibord waarbij gebruik wordt gemaakt van korte filmpjes en interactieve opdrachten. In de lessen werk je samen met je leerlingen aan het receptief, creërend, reflectief en analyserend vermogen. Hét hoogtepunt is het bezoek aan de voorstelling, waarbij jouw leerlingen alle vaardigheden die ze in de lessen hebben opgedaan, kunnen toepassen.

Wat willen jullie bereiken? Wij streven ernaar om jouw leerlingen muziek van dichtbij te laten ervaren en om ze muzikale kennis en competenties bij te brengen. Door middel van zorgvuldig uitgekozen thema’s in de voorstellingen en het bijpassende lesmateriaal geven wij je leerlingen het vermogen muziek te ervaren, waarderen en actief te participeren. Niet elk kind krijgt in zijn of haar eigen omgeving de kans om muziek van dichtbij te beleven. Met deze ontmoeting willen wij ieder kind de mogelijkheid bieden om verborgen muzikale talenten en interesses naar boven te halen.

Met welke vragen zijn jullie bezig binnen jullie werk? Wij investeren graag in het werken in een muzikale keten: jullie bereiden je leerlingen voor met behulp van ons lesmateriaal, bezoeken een voorstelling en de leerlingen kunnen naderhand hierop reflecteren. Wij proberen met de plaatselijke muziekscholen en muziekverenigingen deze keten zo sterk mogelijk te maken. Zo krijgt de concertervaring een diepere betekenis door de aanvullende muziekles van een vakspecialist.

www.philharmoniezuidnederland.nl/educatie 67


PROGRAMMA TALENTONT WIKKELING PRIMAIR ONDERWIJS 2019 | 2020

Schrijfletters Wat is jouw expertise? Ik ben journalist en schrijfcoach. Mijn specialisatie: kinderen, jongeren, Tilburg en onderwijs. Tel dat bij elkaar op en je krijgt kinderkrant tilburgjunior. Met deze online krant geef ik kinderen in Tilburg een eigen platform. Ik hoop ze enthousiast te maken over nieuws, over hun stad, over schrijven.

Hoe werk jij in het onderwijs? Tijdens mijn workshops zijn leerlingen klassikaal, in groepjes en individueel aan het werk. Samen maken ze een nieuwe bijdrage voor tilburgjunior. Het aantal bijeenkomsten is flexibel. Evenals de duur van de workshops. Over de invulling is vooraf overleg. Wat wil de leerkracht? Veel aandacht voor taal en feedback op de verhalen die de leerlingen schrijven? Aandacht voor samenwerking in de klas? Stimuleren van burgerschap: meedenken over items die in Tilburg spelen? Meedoen aan tilburgjunior kan ook buiten de klas om. Om beurten werken groepjes leerlingen mee aan de krant. Voordeel hiervan is dat de leerlingen ook mee op pad kunnen.

Wat wil jij bereiken? Wat gebeurt er in mijn stad? Wat vind ik daarvan? Met tilburgjunior daag ik kinderen uit om mee te denken. In de klas ontstaan discussies, leren kinderen naar elkaar te luisteren, een mening te vormen. De volgende stap is schrijven. Dit keer geen opstel dat in de la verdwijnt. Wat de leerlingen maken, is écht. Hun werk verschijnt op een website en iedereen kan het lezen. Levensecht leren dus. Ik hoop dat kinderen met tilburgjunior ontdekken dat het leuk is om mee te denken over Tilburg, over hun eigen wijk. En dat schrijven leuk is.

Met welke vragen ben jij bezig binnen jouw werk? Bij de bestaande Tilburgse media komen kinderen te weinig aan het woord. Hoe kan ik dat als journalist veranderen? Door mijn contacten met kinderen, jongeren, onderwijs en media met elkaar te verbinden. Plus: tilburgjunior! Hier krijgen kinderen de kans hun stem te laten horen.

www.tilburgjunior.nl www.schrijfletters.nl 68

OVER KINDERKRANT TILBURGJUNIOR EN DE WORKSHOPS. Wat doet een journalist? Hoe wordt een krant gemaakt? De workshops van kinderkrant tilburgjunior geven de antwoorden. Maar het leukste van tilburgjunior is: kinderen gaan het zelf ontdekken. Samen zoeken ze nieuws, bereiden ze interviews voor en schrijven ze verhalen. De nadruk bij tilburgjunior ligt op nieuws uit de omgeving van de kinderen. Ze denken na over thema’s die in hun wijk spelen, vormen een mening, voeren discussie, komen met oplossingen. Ook is er ruimte voor luchtige onderwerpen. Tijdens de workshop leren kinderen hoe ze een verhaal opbouwen. De krant die ze vervolgens samen maken, is een eigen editie van tilburgjunior. Voorbeelden zijn te vinden op www.tilburgjunior.nl. Evenals reacties van eerdere deelnemers. Ester van Zundert is journalist en schrijfcoach voor kinderen en jongeren. Ze schrijft onder meer voor het Brabants Dagblad. Ze maakt(e) ook bijdragen voor kinderkrant Kidsweek, jongerenkrant 7Days, voor het Jeugdjournaalmagazine, meidenblad Inkie, het boek ‘De Toekomst’ van de kinderuniversiteit Tilburg en voor de website van stichting De Schoolschrijver. Meer weten? Kijk op www.schrijfletters.nl.


SNENS Wat is jouw/jullie expertise? Wij zijn bofkonten. Omdat we mogen doen wat we het allerliefste doen. Elke dag opnieuw. Of het nu gaat om een wekelijks terugkerende workshop, een multidisciplinair festival of een concept voor een doorlopende leerlijn; gezamenlijk bedenken we een inhoud en vorm die het beste past. Als hechte club van gedreven gastdocenten is het telkens weer onze uitdaging om het beste uit de deelnemers naar boven te halen. Hiervoor zetten we graag ons hele hebben en houwen in: opleiding, ervaring en enthousiasme.

SNENS gelooft. In de kracht van creativiteitsontwikkeling. In het belang van maatwerk. Of het nu gaat om kunstzinnige projecten en workshops, deskundigheidsbevordering voor leerkrachten of coaching op de werkvloer: samen bedenken we iets dat werkt voor leerlingen én leerkrachten. Een plan dat verlicht, verrast, verwondert en verrijkt. Dat is de kunst. Onze kunst.

Hoe werken jullie in het onderwijs? Het creatieve proces staat centraal, en daarin hebben naast het ‘creëren’, ook het onderzoek en de reflectie een belangrijke plek. Onze gastdocenten beheersen allemaal verschillende disciplines, vaardigheden en technieken op het gebied van dans, theater, nieuwe media, beeldende kunst en muziek. Samen kunnen we ook multi- en interdisciplinaire projecten aan, graag zelfs!

Wat willen jullie bereiken? Wij gunnen het ieder kind om zijn eigen talenten te ontdekken en vanuit daar zijn creativiteit verder te ontwikkelen. Dat ieder kind het beste uit zichzelf kan halen en dit kan delen met de mensen om zich heen. Uit eigen ervaring weten we dat je daar een leven lang profijt van hebt. Als we daar een steentje aan bij kunnen dragen, dan is ons hogere doel bereikt!

Met welke vragen zijn jullie bezig binnen jullie werk? Met welke vragen niet?! Hoe kunnen we onszelf blijven vernieuwen, verwonderen, ontwikkelen? Hoe kunnen we met anderen samenwerken en van hen leren? Hoe zorgen we ervoor dat het kind centraal blijft staan?

www.snens.nl 69


PROGRAMMA TALENTONT WIKKELING PRIMAIR ONDERWIJS 2019 | 2020

Stichting

Tilburgse Taol Wat is jullie expertise? Stichting Tilburgse Taol en Factorium Podiumkunsten hebben hun krachten en afzonderlijke kwaliteiten gebundeld om dialect en muziek bij elkaar te brengen. De Stichting Tilburgse Taol zet zich al meer dan 25 jaar in om het erfgoed van Tilburg onder de aandacht te brengen. Factorium Podiumkunsten vierde recent het 150-jarig jubileum en biedt een groot scala aan lessen, cursussen en workshops op het gebied van de podiumkunsten: muziek (pop, jazz, wereldmuziek, licht en klassiek), dans, theater en musical. In Kènderkwèèk komen dialect, muziek en dans samen.

Hoe werken jullie in het onderwijs? In samenwerking met groepsleerkrachten helpen we leerlingen om de liedjes van Kènderkwèèk in te studeren. Door de muzieklessen die ze van een muziekdocent van Factorium krijgen en door een erfgoedles op locatie is het eenvoudiger voor de leerlingen om de liedjes te zingen en begrijpen ze ook beter waarover ze zingen.

Wat willen jullie bereiken? Door het aanleren van aantrekkelijke liedjes hopen we leerlingen iets mee te geven over het dialect en het erfgoed van de stad. Op die manier leren leerlingen de achtergrond en geschiedenis van Tilburg.

www.kenderkweek.nl

70

Kènderkwèèk is de Tilburgse dialectliedjeswedstrijd voor basisscholen die elk jaar door de Stichting Tilburgse Taol en Factorium Podiumkunsten georganiseerd wordt. Scholen die aan de wedstrijd meedoen krijgen de beschikking over lesmateriaal, begeleiding bij het instuderen van de liedjes, een les waarin aandacht is voor erfgoed en dialect en mogen meedoen aan het afsluitende festival waarin de scholen het tegen elkaar opnemen.


LEREN & DOEN 71


PROGRAMMA TALENTONT WIKKELING PRIMAIR ONDERWIJS 2019 | 2020

CULTURELE INSTELLINGEN

Factorium Podiumkunsten Wat is jullie expertise? Bureau Onderwijs van Factorium biedt uw leerlingen de mogelijkheid met hun culturele talenten op het gebied van dans, theater en muziek aan de slag te gaan. Factorium beschikt over een team van zeer deskundige en enthousiaste vakdocenten, die inspirerende lessen verzorgen in de klas. Hierin combineren ze vakmanschap en docentschap, werken ze multi-disciplinair en vakoverstijgend. Onze docenten hebben ruime ervaring in het coachen van leerkrachten en het geven van trainingen die erop gericht zijn hen de basisvaardigheden bij te brengen die nodig zijn voor het verzorgen van een dans-, muziek- of theateractiviteit. Trajecten voor deskundigheidsbevordering zijn ook mogelijk; denk hierbij bijvoorbeeld aan liedbegeleiding op gitaar, keyboard of ukelele. Naast creërend leren is ook receptief leren een wezenlijk onderdeel van cultuureducatie. Daarom verzorgt Factorium sinds vorig jaar ook workshops, gerelateerd aan de door Theaters Tilburg aangeboden kernvoorstellingen.

Hoe werken jullie in het onderwijs? De vraag is voor ons leidend en we sluiten zoveel mogelijk aan op de visie en missie van uw school. Afhankelijk van de vraag bieden wij workshops aan voor een eerste kennismaking vanuit bestaand aanbod, of werken we aan verdieping door meerdere workshops in één of meerdere disciplines te combineren. De consulenten van 72

Bureau Onderwijs van Factorium zorgen ervoor dat de vraag omgezet wordt in een bij uw school en de leerlingen passend programma. Dit wordt uitgevoerd door deskundige, enthousiaste vakdocenten. Dit kan zowel in een kort traject als in een meerjarentraject.

Wat willen jullie bereiken? We willen een bijdrage leveren aan de culturele loopbaan en de ontwikkeling van de leerling. Wij willen dat alle kinderen in de gemeenten Tilburg en Goirle in het onderwijs op een plezierige manier kennis kunnen maken met een zo breed mogelijk kunstzinnig aanbod in muziek, dans en theater. De leerling die zich verder wil bekwamen, wijzen we graag de weg naar Factorium of naar een andere culturele partner.

Met welke vragen zijn jullie bezig binnen jullie werk? Kunsteducatie is van groot belang voor de totale ontwikkeling van het kind. Hoe kunnen we er nog meer toe bijdragen dat kunsteducatie geïntegreerd wordt in het onderwijs? Hoe kunnen we met onze podiumdisciplines aan blijven sluiten bij de veranderingen en ontwikkelingen binnen het reguliere en speciale basisonderwijs? Hoe kunnen we de samenwerking met andere aanbieders in de stad intensiveren, zodat we komen tot een meer interdisciplinaire aanpak?


www.factorium.nl/scholen

Hier staan wij voor op! Factorium bestaat 150 jaar! In deze 150 jaar hebben wij ons ontwikkeld tot een huis voor muziek, theater en dans waar jaarlijks 9.000 mensen deelnemen aan lessen, workshops en projecten. Factorium zorgt er bovendien voor dat jaarlijks 25.000 kinderen op de basisscholen en in de buitenschoolse opvang kennismaken met kunst en cultuur. Daarnaast komen gemiddeld 22.000 bezoekers naar het Factorium Theater. We zijn er voor iedereen in de gemeenten Tilburg en Goirle! Factorium biedt eenieder de mogelijkheid zijn of haar culturele loopbaan vorm te geven en de waarde daarvan te ontdekken, ook op jonge leeftijd. Wij zijn een partner van het onderwijs en samen met het onderwijs ontwikkelen wij een aanbod op maat. Zo bieden wij een stevige en inspirerende basis voor de verdere creatieve en kunstzinnige ontwikkeling van de leerlingen. Daarnaast coachen en begeleiden wij leerkrachten en bieden we trainingen aan die erop gericht zijn hen de basisvaardigheden bij te brengen die nodig zijn voor het verzorgen van een dans-, muziek- of theateractiviteit. In het onderwijs volgen wij grofweg drie programmalijnen:

KENNISMAKINGSWORKSHOPS Bureau Onderwijs van Factorium heeft een ruim en prikkelend aanbod aan dans-, muziek- en theaterworkshops. Doel van deze workshops is een eerste (of hernieuwde) kennismaking met één van de drie kunstdiscipli-

nes, of met een bepaalde dans- of theatervorm of muziekstijl. Ook zijn er workshops gericht op het introduceren van een bepaald thema. Het volledige workshopaanbod vindt u op www.factorium.nl/scholen.

DE BREEDTE OF DIEPTE IN Wilt u uw leerlingen meer bieden dan een enkele kennismaking? Vindt u een brede ontwikkeling belangrijk en wilt u uw leerlingen de kans geven om te ontdekken wat hun talenten zijn? Door meerdere workshops in één of meerdere disciplines aan te bieden en deze aan een stijl of thema te wijden, krijgen ze een verdiepend karakter. Daarbij haken we graag aan bij de schoolthema’s. Immers, een thema uit bijvoorbeeld de geschiedenis- of biologieles dat wordt omgezet in muziek, dans en theater, wordt intenser beleefd en zal daardoor beter beklijven.

ALLES OP MAAT Heeft u een specifieke wens? Of het gaat om het vormgeven van een cultuurweek of het schrijven van een schoollied; er is veel mogelijk. Daarbij schuwen we ook de samenwerking met andere aanbieders niet. Samen met één of meerdere ervaren docenten werkt u een programma uit dat bij uw school of uw klas past en waarbij onderwijsontwikkelingen een plek kunnen krijgen. Graag gaan we, geheel vrijblijvend, in een persoonlijk gesprek samen met u op zoek naar de beste invulling.

73


PROGRAMMA TALENTONT WIKKELING PRIMAIR ONDERWIJS 2019 | 2020

ONTDEKKEN & ONTWERPEN 74


Studio Zeedauw is de ontwerpstudio en ambachtelijke drukkerij van ontwerper Rozemarijn Oudejans. In de ruime studio achter het Textielmuseum in Tilburg werkt zij als grafisch ontwerper, maakt ze drukwerk in opdracht en geeft ze workshops en cursussen in verschillende druktechnieken. In de studio vind je oude drukpersen, kasten vol loden en houten letters en blikken met drukinkt in alle kleuren van de regenboog. Door de oude druktechnieken te blijven gebruiken en te combineren met nieuwe materialen en technieken (3D-printen, lasersnijden, fresen, polymeren) behoudt het grafisch erfgoed zijn relevantie, nu en in de toekomst: ‘preservation through production’. Daarnaast wordt tijdens workshops en cursussen vakkennis overgedragen en enthousiasme voor druktechnieken gedeeld. Workshops voor Primair en Voortgezet Onderwijs zijn mogelijk op locatie in de school of in de studio achter het Textielmuseum. Iedere workshop begint met een korte introductie over druktechnieken en de historie van de boekdrukkunst, waarna de leerlingen aan de slag gaan met drukletters, linosnede en inkt en zelf aan de drukpers mogen draaien om hun werk af te drukken. Ontwikkeling van handvaardigheid staat bij deze hands-on benadering voorop. Tijdens de workshop Selfie-Posters Drukken bijvoorbeeld, snijden de leerlingen met gutsen hun zelfportret uit linoleum, wat de nodige handigheid vereist. Daarnaast kan het drukken met letters het taalonderwijs ondersteunen. Zo gaan leerlingen tijdens de workshop Dada-Drukken aan de slag met poëzie en geven zij met drukletters een gedicht vorm. De analoge, tastbare letters zorgen voor een andere kijk op letters en taal en leerlingen vinden het geweldig om te zien waar de letters op hun toetsenbord oorspronkelijk vandaan komen. Tenslotte werken leerlingen in de workshop Posters Drukken in groepjes met elkaar aan 1 poster waardoor onderlinge samenwerking wordt gestimuleerd. Iedere workshop wordt afgesloten met een klassikale bespreking van het gemaakte werk en natuurlijk met het schoonmaken van de handen...!

Studio Zeedauw Wat is jouw expertise? Mijn expertise is grafisch ontwerp, typografie en ambachtelijke druktechnieken.

Hoe werk jij in het onderwijs? Als zelfstandig kunstenaar/ontwerper geef ik workshops op locatie in de school en daarnaast ontvang ik groepen leerlingen in mijn studio in Tilburg. Mijn workshops hebben altijd een belangrijke taalcomponent, maar ontwikkeling van de handvaardigheid staat voorop.

Wat wil jij bereiken? Doel van mijn workshops is om leerlingen hands-on kennis te laten maken met verschillende druktechnieken en grafisch erfgoed, en om inzicht te geven in de historie van de boekdrukkunst en typografie.

Met welke vragen ben jij bezig binnen jouw werk? In mijn eigen praktijk ben ik vooral bezig met het integreren van ambachtelijke druktechnieken in hedendaags (grafisch) ontwerp. Door combinatie met nieuwe technologieën en het delen van kennis en vaardigheden, behouden de oude druktechnieken hun relevantie.

www.studiozeedauw.nl 75


PROGRAMMA TALENTONT WIKKELING PRIMAIR ONDERWIJS 2019 | 2020

Studio Doezo Wat is jullie expertise? Wij zijn vakmensen: twee zeer ervaren docenten met kennis van materialen en technieken, een repertoire van meer dan 50 workshops en de nodige dosis enthousiasme en empathie om kinderen in contact te brengen met hun verborgen (beeldende) talenten.

Hoe werken jullie in het onderwijs? We maken er een feestje van! In een uitdagende workshop van twee uur (in samenspraak met de docent kan er ook een speciale workshop ontwikkeld worden) brengen we de leerlingen spelenderwijs nieuwe technieken bij, stimuleren we hun verbeeldingskracht en creëren we een mooi twee- of driedimensionaal eindproduct. We nemen alles zelf mee en we laten een opgeruimde klas achter, met leerlingen die enthousiast, motorisch vaardiger en op beeldend gebied ‘rijker’ geworden zijn.

Wat willen jullie bereiken? Omdat leerlingen in het basisonderwijs opgroeien in een wereld waarin alles al ‘klaar’ is, of zich op schermpjes afspeelt, willen wij hun beeldende vermogen aanspreken en vergroten. We willen kinderen laten zien wat ze eigenlijk allemaal kunnen, zonder iets voor te kauwen, maar door ze gereedschap te geven om hun eigen creativiteit de vrije loop te laten. Door ze al spelenderwijs mee te nemen op een ontdekkingstocht leren ze oplossingsgericht denken, doen ze nieuwe ervaringen op en leren ze hun gevoelens te uiten op een artistieke manier.

Met welke vragen zijn jullie bezig binnen jullie werk? Hoe kunnen we kinderen stimuleren om verbeeldingskracht, zelfredzaamheid, vindingrijkheid en uitingsmogelijkheden te ontwikkelen?

www.studiodoezo.nl 76

StudioDoezo onderscheidt zich door haar vakmanschap, haar uitzonderlijke assortiment aan workshops en de persoonlijke aandacht voor ieder kind. We geven jullie graag een inkijkje in ons aanbod! Bij de workshop ‘Studio Sport’ ontdekken de leerlingen het materiaal boetseerwas en onderzoeken ze hoe verschillende sporten verschillende houdingen met zich meebrengen. Tijdens ‘Bamboestieken’ gaan de kinderen bijvoorbeeld aan de slag met (je raad het al) bamboe en elastiek. Ze leren constructies bouwen en maken fantasierijke torens, huizen en bruggetjes De workshop ‘Tommie en de Lettermonsters’ is een verhalende workshop voor groep drie en vier, waarin aandacht wordt besteed aan taal en waarin allerlei soorten Lettermonsters worden gekleid. Bij ‘Gelukspoppetje’ komen de kinderen in aanraking met textiel en maken ze een grote versie van het welbekende gelukspoppetje: leuk als cadeautje of om een slinger voor in de klas van te maken! ‘Roetschie’ is een workshop voor de allerkleinsten. De leerlingen maken aan de hand van een verhaal een Roetschie, die ze mooi versieren en als hoogtepunt door een lange buis laten roetschen, om hem daarna te proberen te vangen. Bij ‘Rare vogels’ wordt er geschilderd, geknipt en geplakt en ontstaat er uiteindelijk een groep rare vogels van ‘divers pluimage’. ‘Zweefvliegers’ biedt leerlingen een kijkje in de werkplaats van een vliegtuigbouwer. Hoe construeer je een vliegtuig zo dat hij in de lucht blijft? Door goed te passen, meten en het vliegtuig uit te proberen leren de kinderen in deze pittige workshop de fijne kneepjes van het ontwerpersvak. Deze workshops en nog vele anderen behoren tot de mogelijkheden van StudioDoezo. We zijn altijd bereid om in overleg een workshop op maat aan te bieden, die aansluit op een thema dat wordt behandeld, of om samen een projectweek te organiseren. We zitten vol inspiratie!


Techniek OntdekRijk nodigt leerkrachten van het basisonderwijs uit om met hun groep kinderen op bezoek te komen. Leerkrachten ontdekken dat Wetenschap en Techniek geïntegreerd kan worden binnen hun lesaanbod en hoe betrokken kinderen zijn bij W&T activiteiten. Het is je taal- of rekenles en vervolgens kun je hem schrappen uit je methode! Vanuit het Onderzoekend en Ontwerpend leren en met de vaardigheden van de 21st Century Skills worden kinderen uitgedaagd, (eventueel) aangepast aan thema’s waar op school mee gewerkt worden.

Techniek Ontdekrijk Wat is jullie expertise? Wetenschap en techniek activiteiten geïntegreerd in het lesprogramma van het primair onderwijs.

Hoe werken jullie in het onderwijs?

Techniek OntdekRijk biedt ook teamscholingen, individuele scholingen voor leerkrachten en verzorgt inspirerende workshops en netwerkavonden waarbij W&T activiteiten voor het primair onderwijs worden aangereikt die direct praktisch toepasbaar zijn in het eigen lesprogramma.

Leerkrachten komen met hun groep op bezoek in TechniekOntdekRijk. De leerlingen gaan in groepjes van drie of vier leerlingen samen aan de slag met een uitdaging. De leerkracht gaat met de leerkracht in TechniekOntdekRijk in gesprek en observeert de leerlingen tijdens de uitdaging.

Techniek OntdekRijk biedt tevens een digitale leeromgeving voor de professionele leergemeenschap waarin W&T activiteiten gekoppeld zijn aan de leerlijnen taal, rekenen, oriëntatie op jezelf en de wereld (OJW) en kunstzinnige oriëntatie (KO).

Leerkrachten ontdekken dat Wetenschap en Techniek geïntegreerd kan worden binnen hun lesaanbod en hoe betrokken kinderen zijn bij W&T activiteiten. Het is je taal- of rekenles die je vervolgens kan schrappen uit je methode. Zo vormt het geen extra belasting maar komt W&T ‘in plaats van’ activiteiten in het programma en niet ‘bovenop’ het programma.

Wat willen jullie bereiken?

Met welke vragen zijn jullie bezig binnen jullie werk? Hoe kunnen leerkrachten geïnspireerd worden om W&T activiteiten onderdeel te maken van het lesprogramma? Hoe kunnen leerkrachten er toe komen om W&T activiteiten in plaats van andere lessen (bv rekenen, taal, etc) aan te bieden zodat W&T geen apart vak wordt en er steeds bij komt?

www.techniekontdekrijk.nl 77


PROGRAMMA TALENTONT WIKKELING PRIMAIR ONDERWIJS 2019 | 2020

Theatergroep Playback Wat is jullie expertise? PlayBack geeft jongeren met haar theatervoorstellingen grip op de wispelturige werkelijkheid. Ze herkennen zich in het verhaal en identificeren zich met onze personages. Dit zorgt voor openheid en erkenning. Onze voorstellingen onderscheiden zich in hun echtheid, dynamiek en directe, maar respectvolle, benadering van ons publiek.

Hoe werken jullie in het onderwijs? In een intieme setting op school zien 60 jongeren een meeslepende voorstelling en ervaren een interactief nagesprek, waarin ze met de acteurs meespelen om de situaties uit de voorstelling naar hun hand te zetten. Van tevoren overlegt PlayBack met school welk thema daar actueel en gewenst is om over in gesprek te gaan. Naast de voorstelling, bieden we lesmateriaal aan waarmee in de klas doorgewerkt kan worden en kun je docententrainingen en ouderavonden boeken voor een extra goede borging.

Wat willen jullie bereiken? PlayBack wil jongeren inspireren over zichzelf en de wereld om hen heen na te denken en te praten. Zodat ze meer begrip krijgen voor hun eigen gedrag en dat van anderen. We willen hen zo begeleiden in hun groei naar volwassenheid.

Met welke vragen zijn jullie bezig binnen jullie werk? We zoeken een antwoord op de vraag hoe jongeren beĂŻnvloed worden in hun ontwikkeling. En denken na over hoe we jongeren hierin een eigen stem kunnen geven. Hoe kunnen we jongeren stimuleren zichzelf te zijn en zich te uiten? Welke theatrale vorm prikkelt jongeren? Welke verhalen moeten uit de schaduw gehaald worden en gedeeld met jongeren?

www.tgplayback.nl

78

Jongeren maken een grote ontwikkelingssprong. Ze ontwikkelen een eigen identiteit, los van hun ouders, samen met leeftijdsgenoten. Hoe verhoud je je als jongere tot groepsdruk, social media, alcohol, pesten, geld en imago en culturele verschillen? PlayBack is expert in het communiceren met jongeren en maakt deze onderwerpen op een toegankelijke manier bespreekbaar. Met ons interactief en educatief theater willen we jongeren een gezamenlijke ervaring bieden waarin ruimte is om samen te lachen en te huilen. De magie van theater werkt. Degelijk onderzoek werkt. Na de voorstellingen durven jongeren te praten over ongemakkelijke onderwerpen en krijgen ze meer inzicht in zichzelf en de wereld om hen heen. Hiermee ondersteunen we jongeren in hun groei naar volwassenheid. In de afgelopen 12 jaar hebben we een groot netwerk van samenwerkingspartners opgebouwd. Allemaal mensen die de toegevoegde waarde van onze werkwijze onderschrijven. Samen met hen zetten we ons in om jongeren overal te bereiken. Op middelbare scholen, sportclubs, het mbo, jeugdinstellingen en jeugdinrichtingen. Al jaren deelt PlayBack haar expertise in het communiceren met jongeren over gedrag en spannende onderwerpen als seks, pesten, drugs en social media met ouders en professionals. Dit doen we in de vorm van ouderavonden en trainingen. We oefenen met hen hoe je nieuwsgierig en zonder oordeel met jongeren in gesprek kunt gaan, zodat ze zelf nadenken over de wereld om hen heen en hun eigen mogelijkheden en eigen invloed zien.


Theaterbureau Het Verteltheater is een impresariaat voor vertellers en verteltheater met meer dan 130 voorstellingen en verhalen. Komend seizoen hebben we weer veel voorstellingen met actuele thema’s. In 2020 gaan we 75 jaar bevrijding en vrijheid vieren, daarom aandacht voor de voorstellingen Anna’s Oorlog van Marjo Dames en Mijn pop huilt ’s nachts van Eric Borrias en Wie niet weg is wordt gezien van Shtetl Band Amsterdam. Verder in ons aanbod Alleen op de wereld door Niels Brandaan Cotterink en theatercollectief De Mooie Meisjes hadden groot succes op onze presentatiedag met De reis van een man die de andere kant van de Oceaan wilde vliegen over de droom van Charles Lindbergh. Peter Faber oogst lovende reacties op zijn prachtige voorstelling Spinder; naar het meesterlijke en met een gouden griffel bekroonde boek van Simon van der Geest. Joris Lehr zet met Hamlet zijn Shakespeare-serie voort na zijn succesvolle Koning Lear. En De Aardmannetjes van Meneer Zee is een heerlijke voorstelling voor de allerkleinsten. Zie ook ons aanbod voorstellingen voor de Kinderboekenweek 2019 “Reis mee”. Allemaal instappen! Reis mee met Doktor Proktors Raket, Charles Lindbergh zijn Vliegtuig, een VOC Schip, de stoomtrein, paard en wagen, zeilschip, stoomboot of een olifant.

Theaterbureau Het Verteltheater Wat is jouw/jullie expertise? Het Verteltheater is gespecialiseerd in Verteltheater, jeugdtheater en Cultuureducatie.

Hoe werken jullie in het onderwijs? Per jaar spelen wij 750 voorstellingen op scholen (P.O. en V.O.). Binnen Cultuureducatie en CKV sluiten onze voorstellingen aan bij de kerndoelen kunstzinnige oriëntatie. Bij onze voorstellingen zijn lesbrieven en ook workshops voor leerlingen, zo bieden wij receptieve, reflectieve en actieve cultuureducatie.

Wat willen jullie bereiken? Met onze voorstellingen bieden wij een theater ervaring met relevantie voor kinderen. Voorstellingen met actuele thema’s die kinderen anders naar de wereld laten kijken wat bijdraagt aan hun persoonlijke ontwikkeling. Verteltheater stimuleert de verbeeldingskracht en fantasie, wat ook bijdraagt aan creativiteitsontwikkeling. Onze voorstellingen gebaseerd op jeugdboeken stimuleren leesbevordering. Middels verhalen en vertellen kan je aan diverse leerdoelen werken zoals woordenschat vergroten, creativiteit, sociaal-emotionele ontwikkeling en wereldoriëntatie. Onze voorstellingen passen goed binnen Cultuureducatie ‘Orientatie op jezelf en de wereld’, en brengen leerlingen in contact met de wereld om hen heen. Ook sluiten ze aan bij de kerndoelen kunstzinnige oriëntatie, Literatuur-educatie en bij Erfgoed-educatie.

Met welke vragen zijn jullie bezig binnen jullie werk? Welke thema’s voor voorstellingen sluiten aan bij de belevingswereld en relevantie voor kinderen. Hoe sluiten wij daarmee aan bij Cultuur educatie.

www.verteltheater.nl

79


PROGRAMMA TALENTONT WIKKELING PRIMAIR ONDERWIJS 2019 | 2020

CULTURELE INSTELLINGEN

Theaters Tilburg Wat is jullie expertise? Een theaterbezoek met je klas is niet alleen hartstikke leuk, het ontwikkelt ook nog eens de verbeeldingskracht en het inlevingsvermogen bij kinderen. Tijdens een voorstelling spelen er zoveel vragen en gevoelens. Elke leerling ervaart zijn ‘eigen voorstelling’, maar wat dat dan precies is, wordt tijdens nagesprekken of workshops gedeeld en op creatieve wijze verwerkt.

Hoe werken jullie in het onderwijs? Wij brengen professionele theatervoorstellingen die het receptief vermogen aanspreken op het gebied van drama, muziek en dans. We haken aan op relevante thema’s uit het onderwijs en stellen plezier en verwondering voorop. Ons theateraanbod zet een stip aan de horizon: Wat een leerling ziet in de voorstelling, geeft hem nieuwe inspiratie voor zijn eigen creërend vermogen.

Wat willen jullie bereiken? Theater kijken in een echt theater of in de concertzaal is een geweldig klassenuitje. En die paar keer dat leerlingen kunnen komen, willen we ze ook een onvergetelijke ervaring mee geven. We kiezen daarom bewust voor kwaliteitsvoorstellingen van de beste jeugd- en jongerentheatergezelschappen van Nederland.

Met welke vragen zijn jullie bezig binnen jullie werk? Hoe maken we van een theaterbezoek geen losstaand feestje, maar een waardevolle ervaring die zich – liefst op maat - verankert binnen het totale cultuuronderwijs op school. Door een intensieve samenwerking met Tilburgse vakdocenten en het theatergezelschap ontstaat er werkelijk verdieping, verbreding én vernieuwing.

www.theaterstilburg.nl/ cultuureducatie

80

BESTELLEN Voor meer informatie en bestellingen: Gwen Sengers, Theaters Tilburg gsengers@theaterstilburg.nl Prijs per leerling is € 4,50, inclusief voorstelling en voorbereidend lesmateriaal.Voor CMKT-scholen: inclusief multidisciplinaire workshop bij kernvoorstellingen. Kernvoorstellingen graag rechtstreeks bestellen bij Theaters Tilburg, de extra voorstellingen zijn ook te bestellen via de website van CiST.

VERVOER Mocht u geen vervoer kunnen regelen naar het betreffende podium, dan kunt u busvervoer aanvragen bij info@kupers.nu (voorheen BBA tours).

LOCATIES studio, concertzaal, schouwburg Theaters Tilburg Louis Bouwmeesterplein 1 5038 TN Tilburg telefoon 013 549 0390 Theater De Nieuwe Vorst Willem II Straat 49 5038 BD Tilburg telefoon 013 532 8520


RECEPTIEF VERMOGEN Kijken naar een voorstelling doet ongelooflijk veel met het kinderbrein. Er worden volop verbindingen gemaakt tussen de verschillende hersengebieden. Enerzijds wordt het creatief denken aangespoord, oftewel de verbeeldingskracht. Anderzijds vergroot het - door ontwikkeling van spiegelneuronen - ons inlevingsvermogen. We voelen mee met personages, we ervaren gevoelens van empathie of begrip, of we worden juist verrast door een tegendraadse actie. Het is belangrijk om emoties en motivaties op waarde te kunnen schatten, die van onszelf en de ander.

NAAR HET THEATER Waar komt een voorstelling het beste tot zijn recht? Wat ons betreft op een magische plek buiten school waar het kind zich helemaal kan openstellen. In een volwaardige theatrale omgeving, met een doordacht lichtplan en professioneel geluid. Een bezoek aan de schouwburg, concertzaal, studio of De Nieuwe Vorst is voor de kinderen echt een uitje.

SAMEN HET MOOISTE EDUCATIE AANBOD Om het aanbod binnen Tilburg te versterken, bundelen Theaters Tilburg en De Nieuwe Vorst hun krachten met de expertise van de theatergezelschappen, gespecialiseerde vakdocenten uit Tilburg en CiST. Zo is er hoogwaardig aanbod voor het primair onderwijs. Ons cultuureducatieaanbod wordt mogelijk gemaakt dankzij de Partners van Theaters Tilburg en CiST. Dankzij hun financiële bijdrage wordt het Cultuureducatiebudget op school zo min mogelijk belast en betaalt u slechts een deel van de werkelijke kosten.

ZEVEN KERNVOORSTELLINGEN INCLUSIEF MULTIDISCIPLINAIR LESAANBOD Als CMKT-school bezoekt u niet alleen de voorstelling met uw leerlingen, maar krijgt u er een door vakdocenten ontwikkeld multidisciplinair lesprogramma op school bij. Bij deze zeven kernvoorstellingen zet het lesaanbod bovendien in op de taalontwikkeling en de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. Uitgangspunt is daarbij de Culturele Ladekast: De voorstelling zelf sluit aan op het receptief vermogen, de workshops en nagesprekken zetten in op het creërend, reflectief en analyserend vermogen. Workshops worden in overleg met school ingepland. KERNvoorstellingen onderbouw t/m groep 3 • Vreemde Eend door Dansgroep Sally dans | SZ | wo 25 en do 26 sep

De Kleine Mol… door Meneer Monster theater | SZ | ma 18 en di 19 nov

KERNvoorstellingen middenbouw groep 3 t/m 6 • Ontspoking door Dansgroep De Stilte, dans | DNV | ma 18 en di 19 mei • Rots door Slagwerkgroep Den Haag muziek | CZ | ma 6 april • Buurman in de natuur door Plan d dans | DNV | ma 16 en di 17 sep KERNvoorstellingen bovenbouw groep 6 t/m 8 • Kanonnenvoer door Het Laagland muziektheater | SB | ma 6 en di 7 apr • Vermiste dieren door Duda Paiva dans | DNV | ma 6 en di 7 apr

EXTRA SCHOOLVOORSTELLINGEN OF GEEN CMKT SCHOOL? Bezoekt u een voorstelling buiten het kernaanbod of buiten het traject CMKT? Ook dan kunt u rekenen op een gratis lesbrief en waar mogelijk een workshop van het gezelschap. Dit randaanbod ligt in het verlengde van de thematiek van de voorstelling. Extra schoolvoorstellingen bij Theaters Tilburg • Hip Hop Hoera door Don’t Hit Mama SZ | ma 21 en di 22 okt • Meneer Zee met Aardmannetjes SZ | ma 9 dec • De reis om de wereld door Beumer & Drost SZ | di 14 jan • MaxTak met Pikefel SZ | ma 3 feb • Dansgroep Sally met Woest SZ | di 11 feb • Bontehond met Pak ‘m! SZ | di 14 apr • De Gruffalo door Meneer Monster SZ | ma 23 en di 24 mrt • De Liefhebber door philharmonie zuidnederland SB | vr 12 jun

81


PROGRAMMA TALENTONT WIKKELING PRIMAIR ONDERWIJS 2019 | 2020

OVER ONS SPIK SPLINTER NIEUWE SCHOOL PROJECT, DE VOORSTELLINGS LES BAASJES:

Theatergezelschap Mejuffrouw Leeft Wat is jullie expertise?

Heb jij dat ook? Een écht wens? Een allergrootste droom? Ken je dat geweldige gevoel dat je er zó dichtbij bent? Dat je bijna niet kan geloven dat je wens op het punt staat in vervulling te gaan…? Leuk is dat hè? Echt FAN-TAS-TISCH! Totdat er iemand langskomt die daar heel anders over denkt. Iemand die alles beslist en bepaalt en zo je plannetje dwarsboomt! Je weet wel, zo iemand die de baas komt spelen…

Theater

Hoe werken jullie in het onderwijs? Theatergezelschap Mejuffrouw Leeft bestaat uit vier bevlogen theaterdocenten, die allen ruime ervaring in het onderwijs hebben. Mejuffrouw Leeft maakt kleurrijke voorstellingen met aansprekende thema’s, veel humor én uitdagende kunsteducatie. En dat niet alleen: we brengen dit als compleet pakket naar de school toe! Met de voorstellings les BAASJES komen we ín de klas en krijgen de onderbouwleerlingen een voorstelling en een theaterworkshop ineen waarbij de leerlingen zelf de ontknoping van het verhaal mogen bedenken. Daarnaast bieden wij de voorstelling HABITAT (en evt. bijbehorend educatie materiaal) aan voor de gehele school. Wij borgen onze bijbehorende educatie binnen de kerndoelen van het SLO. Onze lessen dragen hierdoor bij aan een gevarieerd lesprogramma dat kwalitatieve opdrachten verbindt aan overkoepelende leerdoelen. Neem een kijkje op onze website voor ons complete aanbod!

Wat willen jullie bereiken? Mejuffrouw Leeft is ontstaan vanuit spel- en maak plezier, dit dragen we ook graag uit! We vinden het belangrijk dat kinderen de ruimte krijgen om zich te kunnen verhouden tot wat ze zien en horen. Een voorstelling hoeft niet alleen te eindigen met applaus, maar kan door middel van gedegen educatie voortduren in de klas. Educatie bij een voorstelling daagt uit tot leren nadenken en associëren over thematieken. Doordat kinderen de kans krijgen te reflecteren en met elkaar van gedachten te wisselen, kunnen ze deze ervaring omzetten in zowel kennis als kunde.

Met welke vragen zijn jullie bezig binnen jullie werk? Mejuffrouw Leeft houdt zich graag bezig met de vraag waar kwalitatief theater en uitdagend onderwijs elkaar kunnen ontmoeten en speelt daar met haar voorstellingen en projecten op in.

www.mejuffrouwleeft.nl 82

BAASJES is een interactieve voorstellings les over trouwe toewijding & diepste wensen, over gebaande paden & nieuwe mogelijkheden. Met andere woorden: over verantwoordelijkheid, leiderschap, zelfvertrouwen én samenwerking. Wanneer de voorstelling overgaat in een workshop kunnen de leerlingen hun eigen draai geven aan de thematiek én aan de ontknoping! In BAASJES wordt iedereen een echte baas. En reken maar dat het toch nog heel erg goed afloopt!


ONTSPANNEN & VERBAZEN

83


PROGRAMMA TALENTONT WIKKELING PRIMAIR ONDERWIJS 2019 | 2020

Theatergroep

Signatuur Onbekend Wat is jullie expertise? Onze expertise is het tonen van herkenbaar gedrag en dilemma’s voor kinderen en jongeren. ‘Mijn klasgenoot dwingt me telkens om het huiswerk door te appen, wat moet ik doen?’ ‘Ik wil het uitmaken met mijn vriendje, maar hoe doe ik dat?’ Deze herkenbare situaties geven we vorm in grappige en snelle theatervoorstellingen. Door deze situaties expres sociaal onhandig aan te pakken activeren we de betrokkenheid van de leerlingen. Zij corrigeren de personages op hun gedrag en vertellen hoe je iets wel of niet aan moet pakken. We praten over communicatie, emoties en vragen tips voor de personages. Op die manier praten de leerlingen op een veilige manier over hun eigen dilemma’s en worden ze sociaal vaardiger.

Hoe werken jullie in het onderwijs? We spelen onze verschillende theatervoorstellingen in de klas, de gymzaal of de aula. Voor het PO behandelen we onderwerpen als: vriendschap, verliefdheid en afscheid nemen van de basisschool. Voor het VO behandelen we onderwerpen die te maken hebben met school: hoe overleef je de brugklas, profielkeuze, burgerschap en het nut van het vak CKV. Daarnaast maken we ook scenes of theatervoorstellingen op aanvraag voor leerlingen, docenten en ouders.

Wat willen jullie bereiken? We hopen te bereiken dat kinderen en jongeren van alle leeftijden meegaan in de verbeelding en zich laten verrassen door theater. Hoe ouder de leerlingen worden, hoe groter de uitdaging. We stellen onszelf als doel dat leerlingen actief kunnen lachen, nadenken en praten over de onderwerpen die we behandelen in onze voorstellingen.

Met welke vragen zijn jullie bezig binnen jullie werk? ‘Welke sociale/maatschappelijke onderwerpen leven bij leerlingen van 6 t/m 16 jaar en hoe kunnen wij ze hierbij helpen om meer inzicht te krijgen in hun eigen gedrag of het gedrag van de ander?’

www.signatuuronbekend.nl 84

Toegankelijk, herkenbaar en energiek theater. Dat is onze signatuur. Theatergroep Signatuur Onbekend maakt, met gevoel voor humor, educatief en interactief theater voor het primair- en voortgezet onderwijs. In onze voorstellingen behandelen we diverse thema’s die dichtbij de belevingswereld van kinderen en jongeren staan. Onderwerpen als verliefdheid, vriendschap, studeren, kunst, keuzes maken en afscheid nemen worden bespreekbaar gemaakt. Onze expertise is het tonen van herkenbaar gedrag en dilemma’s voor kinderen en jongeren. ‘Mijn klasgenoot dwingt me telkens om het huiswerk door te appen, wat moet ik doen?’ ‘Ik wil het uitmaken met mijn vriendje, maar hoe doe ik dat?’ Deze herkenbare situaties geven we vorm in grappige en snelle theatervoorstellingen. Door deze situaties expres sociaal onhandig aan te pakken activeren we de betrokkenheid van de leerlingen. Zij corrigeren de personages op hun gedrag en vertellen hoe je iets wel of niet aan moet pakken. We praten over communicatie, emoties en vragen tips voor de personages. Op die manier praten de leerlingen op een veilige manier over hun eigen dilemma’s en worden ze sociaal vaardiger. Met een groeiend aantal voorstellingen reist Signatuur Onbekend het hele land door. We spelen in aula’s, gymzalen en lokalen en zitten daarom dicht op de leerlingen. Op die manier is er echt contact mogelijk tussen de leerlingen en de acteurs. Onze voorstellingen zijn altijd interactief. Dat betekent dat leerlingen op een veilige manier worden uitgedaagd om mee te spelen of hun mening te geven over het thema dat centraal staat in de voorstelling. Door middel van herkenbare personages en situaties krijgen de leerlingen het gevoel: ‘hé dit gaat over mij!’. En dat is precies wat theater hoort te doen, volgens ons.


De 11jarige Thomas vond het zo raar dat hij als jong ventje wel piano kon leren spelen, en natuurlijk op voetbal kon, hij kon zelfs op ballet in het stadje waar hij woonde maar leren rappen dat was onmogelijk. Er bestond gewoon geen rap leraar in die tijd. „Voor alle doelgroepen ben ik eigenlijk geworden, waar ik zelf naar op zoek was”. In 2001 begint Thomas met het geven van educatie en recreatieve workshops. De eerste jaren concentreerde hij zich vooral op jongerencentra en poppodia. Om zo jongeren de juiste begeleiding te geven in het maken van muziek. Het gaat in dit stadium vooral om het schrijven van teksten en het voorbereiden van optredens. Vanaf 2005 begon Thomas op scholen workshop te geven, hij werd benaderd door een aantal scholen in zijn woonplaats Waalwijk om kwalitatief goede workshops te ontwikkelen die aansluiten bij het educatieve programma op scholen. „De deelnemers worden creatief geprikkeld, de boodschap die ik meegeef aan mijn deelnemers word verpakt in een gezonde dosis humor”. Zo helpt de workshop bij het uiten van emoties, er word gekeken in de spiegel van het zelfbeeld en het kan natuurlijk helpen met betrekking tot het omgaan van agressie. Als je verbaal je mannetje of vrouwtje staat, dit oefent in de vorm van een presentatie, sta je sterker in je schoenen.

Thomas van Vliet Wat is jouw expertise? Rapper (performer, docent, video editor)

Hoe werk jij in het onderwijs? Flexibel, vraaggericht, meedenkend en vooral enthousiast.

Wat wil jij bereiken? De doelgroep vooral met plezier deel laten nemen aan mijn gastdocentlessen of optredens. Op professioneel niveau begeleiding bieden binnen mijn werkgebied.

www.ongelovigethomas.com 85


PROGRAMMA TALENTONT WIKKELING PRIMAIR ONDERWIJS 2019 | 2020

Tilburgse Stadsimkerij Beezzzz Wat is jouw expertise? Mijn naam is Marcel Horck. Ik ben stadsimker van Tilburg. Als imker vertel ik graag over insecten. En dan vooral natuurlijk over mijn bijen.

Hoe werk jij in het onderwijs? In ons bijenhuis kun je -van achter glas !- naar de bijen kijken. Ik ontvang er graag groepen (school-)kinderen

Wat wil jij bereiken?

Zoals iedereen weet gaat het niet zo goed met de insecten. Graag vertel ik over de oorzaken daarvan. Maar nog belangrijker: Wat we er aan kunnen doen om het voor insecten beter te maken.

Met welke vragen ben jij bezig binnen jouw werk? Als imker leef ik ‘op het ritme van de natuur’. Van het vroege voorjaar tot in de late herfst zorg ik met liefde voor mijn bijen.

www.beezzzz.nl 86

Mijn naam is Marcel Horck. Ik ben stadsimker in Tilburg. Als imker draag ik de zorg voor zo’n 200 bijenvolken rondom Tilburg. Mijn bijen zorgen voor de bestuiving van onze appels, peren, aardbeien, frambozen... Naast fruit maken mijn bijen ook nog honing... Iedereen die iets wil weten over (insecten en) bijen is van harte welkom in ons Bijenhuis. Daar kun je van achter glas naar de bijen kijken. Je hoeft dus niet bang te zijn om gestoken te worden. Zoals je vast al wel weet gaat het niet zo goed met de insecten in Nederland. Wij vertellen je graag wat je kunt doen om de bijen een klein beetje te helpen.


Van Niks & van Alles en Curiosityworld Wat is jullie expertise? Theatervoorstelling voorafgaand (door Janine Vriens van Jeugdtheater Van Niks en van Alles) met aansluitend een educatieve lezing (door Sandra van Dam van Curiosityworld) over het gekozen onderwerp. Het is een ‘Klokhuisachtige’ formule uitgaande van de meervoudige intelligenties (creativiteit, educatie, verwondering, inhoudelijk en wetenschappelijk). We staan open voor maatwerk en delen graag onze ervaring en enthousiasme met de kinderen. We starten met een act en sluiten af met een lezing. Vaak gevolgd door een ‘Vraag maar Raak’ ronde. Omdat we breed zijn in ons aanbod, kunnen we vaak goed aansluiten in de bestaande lesmethodes van scholen. Ons aanbod: Sterrenkunde (Heelal, Maan, Sterren, Planeten, Buitenaardse wezens, Exo-planeten, Zonnestelsel, etc.)Ruimtevaart (Geschiedenis en Toekomst van de Ruimtevaart, Satellieten, Opnieuw naar de Maan, Naar de ruimte, etc.)Wetenschap (Duurzaamheid, Weer en Klimaat, etc.)Geologie en Natuur (Fossielen, Dinosaurussen, Vulkanen, Stenen en Mineralen, Water, etc.) Prehistorie (Mammoeten, Grotschilderingen, Van Oermens tot Nu, Dieren uit de Prehistorie, etc.)Geschiedenis (Geschiedenis van het Schrift, Hiërogliefen, Egyptische Piramides, Monnikenwerk, Middeleeuwen, Uitvindingen en Uitvinders, Griezels en Mysteries, Monsters en Geheimen), etc. Staat een onderwerp er niet bij, vraag naar de mogelijkheden.

We zijn een “gelegenheidsduo” te noemen. Janine is ex-leerkracht in het SBO en heeft 20 jaar haar jeugdtheater Van Niks & van Alles. Van Niks & van Alles sluit met haar werk aan bij taal & leesbevorderende projecten en cultuureducatie. Daarnaast is zij dramadocente, dansdocente en grimeur. Sandra is Cultureel Erfgoedspecialiste en sinds 10 jaar actief met Curiosityworld. Sandra is levenslang bezig met het verzamelen en overbrengen van kennis. Zij richt zich met name op Wetenschap, Cultuur en Geschiedenis. 5 jaar geleden ontmoetten we elkaar én bundelden we onze krachten samen.

Hoe werken jullie in het onderwijs? We staan open voor maatwerk én delen graag onze kennis en ervaring. Janine is er met haar komische en introducerende act. Deze act is bedoeld om de juiste sfeer te zetten, soms het “ijs te breken”. Vooral de beelddenkende kinderen voelen zich ontspannen bij haar acts. Deze zijn vaak komisch van aard en hebben een knipoog naar het thema. Sandra verzorgt een interessante lezing waarin de genoemde thema’s uitgebreid onder de loep worden genomen. Er is ruimte voor elk kind op zijn of haar niveau. Vaak stemmen we de lezingen zo af dat ze aansluiten en/of meerwaarde bieden bij en naast bestaande lesmethodes.

Wat willen jullie bereiken?

Intussen weten we uit ervaring dat we enthousiasme, saamhorigheid, sfeer en nieuwsgierigheid teweeg brengen. Kinderen zijn vaak één met ons én het thema. We duiken diep in de stof en gebruiken materialen uit onze verzameling, praktijk of verhalen gebaseerd op eigen ervaringen. Dit spreekt kinderen aan. Dit spreekt tot de verbeelding. Bij de jongste doelgroepen betrekken we rijm of poëtische liedjes en dans erbij en roepen beelden bij de kinderen op.

Met welke vragen zijn jullie bezig binnen jullie werk? Zodra er een opdracht binnenkomt stemmen we af hoe we de kinderen betrekken bij het gekozen thema. We vragen ons af wat leeft in de media, wat kinderen zien bij een programma als Klokhuis. We kijken naar wat de lesmethodes bieden en proberen daarbij aan te sluiten. We willen boeiend, origineel en vernieuwend zijn.

www.vanniksenvanalles.nl www.curiosityworld.nl 87


PROGRAMMA TALENTONT WIKKELING PRIMAIR ONDERWIJS 2019 | 2020

CULTURELE INSTELLINGEN

De NWE Vorst Wat is jullie expertise? Theater De Nieuwe Vorst speelt in op de specifieke behoeften van scholen. Wij programmeren - desgewenst op maat - kwalitatief hoogwaardige voorstellingen die aansluiten op specifieke thema’s waar in lessen aandacht aan wordt besteed.

Hoe werken jullie in het onderwijs? Samen met de onderwijsinstelling kiezen we geschikt professioneel theateraanbod van gerenommeerde jeugdtheatergezelschappen. Dit bieden we aan in combinatie met actieve componenten zoals workshops en nagesprekken.

Wat willen jullie bereiken? Door opgroeiende kinderen en jongeren met theater in aanraking te brengen en te leren theater te kijken, willen we ze een ervaring meegeven waar ze de rest van hun leven plezier van hebben.

www.denieuwevorst.nl De knallende kindervoorstelling Stil of ik schiet wordt dit seizoen ontwikkeld in De Nieuwe Vorst. We nodigen klassen uit om de try-outs te komen bekijken en feedback te geven. Een extra dimensie aan theater kijken dus! Neem voor meer informatie contact op met programmering@denieuwevorst.nl

STIL OF IK SCHIET (6+) HOUSE OF NOUWS / STIP WEEK VAN 10-14 FEBRUARI 2020 Een voorstelling voor iedereen die (niet) stil kan zijn Stil of ik schiet is een relevante voorstelling over de drukte om ons heen. Stil zijn is goed, het maakt je rustig. Maar het is ook behoorlijk moeilijk. De meeste kinderen kunnen er niks

88

van en veel volwassenen trouwens ook niet. We praten de dagen vol, het liefst met muziek op en de telefoon altijd aan. Zo doen we er alles aan om te zorgen dat het maar niet stilvalt. In Stil of ik schiet zien we een gezin omgaan met een zwijgende zoon. Opeens spreekt hij niet meer en niemand weet waarom. Zijn ouders proberen dat niet erg te vinden. De een gaat op mindfulness en de ander leert minder te praten. Uiteindelijk halen ze zelfs een stiltemeester in huis, de Goeroe. Zij helpt de stilte te verjagen of verdragen. Kom luisteren naar de swingende stilte in deze muzikale voorstelling waar je dwars doorheen mag lachen.

LESBRIEF EN WORKSHOP Er is een lesbrief met een inleiding in meditatie en een mogelijkheid tot een workshop mediteren met kinderen en volwassenen.


89


PROGRAMMA TALENTONT WIKKELING PRIMAIR ONDERWIJS 2019 | 2020

Verhalenverteller Wat is jouw expertise? Vertelkunstenaar die jeugdliteratuur en erfgoedverhalen in boeiende voorstellingen op de planken zet. Vertellingen die de verbeelding prikkelen. Verhalen die de luisteraars meeslepen in kleurige avonturen. Smaakmakend verteltheater met genoeg uitdaging voor een stevige nabeschouwing. Verhalenkunstenaar die leerlingen uitdaagt een eigen verhaal te maken en te vertellen. Die van luisteraars vertellers maakt en andersom. Die door maatwerk of improvisatie, via actuele thema’s of associatie kinderen laat vertellen.

Hoe werk jij in het onderwijs? Als performer maak ik vertelvoorstellingen voor verschillende momenten in het schooljaar met verhalen die aansluiten bij het thema van het moment. Kinderboekenweek, kerstperiode of verhalen rond actuele projecten en vieringen. Ik gebruik nauwelijks attributen, het publiek verbeeldt zijn eigen verhaal. Als vertelcoach daag ik leerlingen uit eigen verhalen te maken. Uitgaand van een korte vertelling via spel en oefeningen, beelden, drama en expressie krijgt een verhaal een vorm. Leerlingen vertellen hun verhaal voor de groep. De workshops zijn klassikaal en variëren van één tot meerdere lessen. De leerkracht neemt actief deel ter eigen inspiratie.

Wat wil jij bereiken? Een vertelvoorstelling is een eerste stap naar de schouwburg. Een kennismaking met alles wat bij theater hoort. Van artiest tot verhaal, van achterdoek tot geluidsinstallatie, van een groot publiek tot applaus aan het eind, van respectvol luisteren tot reflectie met de groep. Dé plek om kennis te maken met theater, literatuur en erfgoed. In een workshop zijn kinderen zelf verteller én publiek. Ze ontdekken het plezier van taal en literatuur, verzinnen verhalen in woord, beeld en gebaar. Ze gebruiken hun fantasie, herkennen verhaallijnen en werken creatief toe naar een ‘happy end’. Een verhaal is ook kunst.

Met welke vragen ben jij bezig binnen jouw werk? Een verhaal doet een beroep op alle vaardigheden, van traditioneel tot 21e-eeuws, en wordt vertolkt in alle soorten taal. Een verhaal leeft en geeft kleur aan elke les. Werken met verhalen brengt veel leerdoelen dichterbij. Het ontwikkelen van nieuwe kunstzinnige werkvormen om ‘verhalen maken’ en ‘verhalen vertellen’ vanzelfsprekender én makkelijker in de school te brengen, is een uitdaging. Liefst samen met de leerkracht.

www.verteller.com 90

VERHALEN IN KUNSTEN CULTUURONDERWIJS: 3DUBBEL VERTELLEN 1. VERHALEN LUISTEREN EN BELEVEN IN VERTELVOORSTELLINGEN OP MAAT. Wie wil dat niet!? Een verhalenverteller in de school laat leerlingen kennis maken met een bijzondere vorm van theater. In professionele voorstellingen worden verhalen uit geschiedenis, sprookjeswereld of jeugdliteratuur beeldend vertolkt. Bij elk thema past een verhaal. De kinderboekenweek vieren met een vertelling is pure beleving. Onder- en bovenbouw genieten van een eigen voorstelling rond het thema van het jaar. Het indringende, hartverscheurende verhaal ‘Koffers’, over een 10-jarig meisje in de tweede wereldoorlog, als begin van de geschiedenisles, opent ogen en harten. Met lesbrief. Ook bij andere (jaar)thema’s is een vertelvoorstelling een feest. Voor een reflectie is een korte handleiding beschikbaar. 2. VERHALEN MAKEN EN VERTELLEN IN DE GROEP. Dát doen de leerlingen zelf. De verteller begeleid en inspireert. Vanuit de beleving van een korte vertelling, onderzoeken leerlingen hoe een verhaal in elkaar zit. Wat is een verhaallijn, een personage, een gebeurtenis? Hoe kleur ik de woorden? Van ‘Er-waseens’ tot ‘en-ze-leefden-nog-lang-en-gelukkig’ staan creativiteit en fantasie op de eerste plaats. Sprookje of werkelijkheid, elk verhaal is goed. Leerlingen oefenen het vertellen in woorden, beelden en lichaamstaal. Workshops voor groepen 1 t/m 8 worden samengesteld in overleg, van één tot meerdere lessen. Aansluiten bij een actueel thema maakt vertellen vanzelfsprekend in de les. 3. DE LEERKRACHT ALS VERTELLER EN INSPIRATOR. Waarvoor gebruik je verhalen? Hoe stimuleer je kinderen te vertellen? Welke werkvormen zijn er, hoe gebruik je ze? Vertel je zelf weleens een verhaal? Waarom zou je? Een inspiratieworkshop effent het pad. Verhalen vertellen past bij alle vakken. De accenten legt de leerkracht zelf. MIEKE AALDERINK werkt al ruim 12 jaar als verteller/docent, geschoold bij professionele organisaties en vertellers. Kennis van jeugdliteratuur en literatuureducatie is ontwikkeld in 25 jaar werk als Specialist Jeugd (Openbare Bibliotheek).


Verteltheater ERWAZZUS Wat is jouw expertise? Verteltheater ERWAZZUS is al 20 jaar een begrip in de regio Tilburg. Drijvende kracht is Helga Haak. Met opleiding en werkervaring in het onderwijs, theater en bij de bibliotheek worden talenten en kwaliteiten gecombineerd die garant staan voor inhoudelijk sterke voorstellingen op maat. De voorstellingen sluiten aan bij landelijke leesbevorderingsprojecten, maar kunnen in overleg met school ook op maat worden gemaakt, bijvoorbeeld bij een thema waar school mee bezig is. ERWAZZUS is ook te boeken voor ludieke improvisatie-acts of presentatie van evenementen (oa. de Voorleeswedstrijd).

Verteltheater ERWAZZUS brengt verhalen tot spelen! Leesplezier voor ieder kind wordt gestimuleerd door mee te spelen in verhalen uit boeken. Zo krijgen de verhalen betekenis. De combinatie van creatief improvisatie-talent en didactische kwaliteiten zorgen er voor dat we een voorstelling zowel inhoudelijk als wat betreft werkvormen goed kunnen laten aansluiten bij de doelgroep. Zo worden ook vooral de kinderen aangesproken die van zichzelf geen grote lezers zijn!

Hoe werk jij in het onderwijs? ERWAZZUS speelt interactieve voorstellingen n.a.v. een thema of op maat in overleg met school. Een of meerdere boeken/verhalen vormen het uitgangspunt, aangevuld met muziek en beweging.

Wat wil jij bereiken? ERWAZZUS wil met speelplezier van ieder kind een LEZER maken!

Met welke vragen ben jij bezig binnen jouw werk? De uitdaging van ERWAZZUS: Hoe kunnen we door het gebruik van gebaren uit de gebarentaal de interactie met de kinderen verder vergroten en de teksten nog betekenisvoller maken? En‌. Hoe kunnen we de leerkrachten inspireren deze werkvormen zelf ook meer in te zetten in hun onderwijs?

https://www.youtube.com/watch?v=tdxD_v_Shlc 91


PROGRAMMA TALENTONT WIKKELING PRIMAIR ONDERWIJS 2019 | 2020

Naast het vertellen van verhalen in zijn energieke, humoristische, bijna clowneske stijl, ontwikkelt Adrie Gloudemans van Verteltheater WatverteljeMenu als Consulent Taalvorming lesprogramma’s voor de leerlijn Taal en Literatuur in het kader van Cultuureducatie met Kwaliteit. Verhalen VOOR kinderen (receptief, reflectief)Voorstellingen (ca 45 minuten vanaf 4 jaar): De trommel vertelt; Zebra; Badjoe, de tekenaar van Bali; Oppasopa vertelt Musquito; Handen uit de mouwen. Daarnaast een groot aantal korte (volks)verhalen van 5 tot 15 minuten.

Verteltheater WatverteljeMenu Wat is jouw expertise? Mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid.

Hoe werk jij in het onderwijs? Ik geef vertel-voorstellingen (receptief) en gastlessen/workshops (creërend, reflectief, analyserend). Daarbij bied ik alternatieven voor de lessen ‘luisteren en spreken’ en ook ‘schrijven’ (stellen) uit de taalmethode.

Wat wil jij bereiken? Ik wil kinderen laten ervaren hoe ze zich mondeling en schriftelijk kunnen uitdrukken. Geen tekst vanbuiten leren maar ter plekke taal creëren. Ik sluit daarbij aan bij de natuurlijke manier van taalverwerving.

Met welke vragen ben jij bezig binnen jouw werk? Hoe kan ik communiceren? Hoe kan ik mijzelf uitdrukken? Hoe kan ik uitdrukking geven aan wat mij bezig houdt?

www.watverteljemenu.nl www.vertellenindeklas.nl 92

Verhalen DOOR kinderen (receptief, actief, reflectief)Kinderen leren zelf korte (volks) verhalen te vertellen zonder tekst vanbuiten te leren. Sluit aan bij begrijpend lezen en mondelinge taalvaardigheid. Verhalen VAN kinderen (receptief, actief, reflectief) De kinderen praten over hun eigen belevingen en ervaringen. Samen gaan we op zoek naar hun verhaal. (onderzoeken/reflecteren). Door te vertellen, tekenen en schrijven geven ze vorm aan hun eigen persoonlijke verhaal (reflecteren/creëren). We bedenken samen een manier om de verhalen te presenteren: vertellen, voorlezen, tentoonstelling, muziek, (digi)-boek etc. (creëren/presenteren).


Vincents Tekenlokaal Wat is jullie expertise? Vincents Tekenlokaal startte in 2009 in het PaleisRaadhuis van Tilburg. Hier kreeg Vincent van Gogh zijn eerste tekenlessen. In ons nieuwe lokaal in de Spoorzone beschikken we over 20 digitale tablets waarop getekend kan worden. Ook is er ruimte om ‘analoge’ tekenlessen te geven. Want naast digitaal tekenen vinden we het ook heel belangrijk te ervaren hoe het is om te werken met écht materiaal (houtskool, potlood, krijt). Ons aanbod biedt verschillende workshops die uitgaan van het werk van Vincent van Gogh. Daarnaast vinden we andere kunstenaars en tekentechnieken heel inspirerend. Zo hebben we de les: tekenen met…. waarbij we uitgaat van het werk van moderne kunstenaars. Maar ook voor perspectief tekenen en onmogelijke figuren hebben we een workshop ontwikkeld. Heel graag werken we met een vraag vanuit de school. Dus: heb je een thema of idee kom ermee! Een combinatie met Ontdekstation013 is mogelijk. En check onze website want we blijven steeds nieuwe workshops ontwikkelen.

Vincents Tekenlokaal staat zowel voor het oude tekenambacht als voor de nieuwste ontwikkelingen. Ons uitgangspunt is dat een les of workshop verrijkend en complementair is voor het onderwijsprogramma van bezoekende klassen. Creativiteits- en talentontwikkeling is onze drive. Deze drive delen we met Ontdekstation013. Creativiteit + techniek = innovatie. Het ontwikkelen en geven van (interdiscipliniaire) workshops samen met Ontdekstation013 behoort tot de mogelijkheden.

Hoe werken jullie in het onderwijs? Je komt met je klas naar ons tekenlokaal in de Spoorzone waar jouw leerlingen zowel op onze digitale tablets als op papier gaan werken. Het resultaat gaat mee terug naar de klas. Bij ons vaste aanbod duren de workshops 1,5 uur. Maar we maken ook heel graag workshops op maat, zowel qua inhoud als qua tijdsduur, alleen als tekenlokaal maar ook in samenwerking met Ontdekstation013. Heb je een thema of idee, kom er mee! Voor P.O. en V.O.

Wat willen jullie bereiken? Creativiteit is een avontuur. Door onderzoek ontdek je iets waardoor je verwonderd raakt. Zo ontstaan nieuwe dingen! Dit creatieve proces willen we kinderen laten ervaren. De principes van het onderzoekend en ontdekkend leren en de 21e eeuwse vaardigheden worden hierbij ingezet en gestimuleerd.

Met welke vragen zijn jullie bezig binnen jullie werk? Hoe geven we kinderen de ervaring van creatief denken. Wat bieden we aan zodat ze hun eigen talenten ontdekken en ontwikkelen. Mislukken bestaat niet. Hoe ontwikkelen we wauw-ervaringen die verwonderen en nieuwsgierig maken.

www.vincentstekenlokaal.nl/ bezoek-ons/kom-met-je-klas/ 93


PROGRAMMA TALENTONT WIKKELING PRIMAIR ONDERWIJS 2019 | 2020

Vloeistof Wat is jullie expertise? Onze expertise is dansvoorstellingen op locatie die je anders naar de wereld en mensen om je heen laten kijken. Door onze dans in de urbane ruimte worden bepaalde aspecten van gedrag uitgelicht of uitvergroot. Hoe gemakkelijk jouw waarneming te manipuleren is, terwijl je er zelf met open ogen bij bent, is een van de dingen die we interessant vinden om je te laten ervaren en bij stilstaan.

Hoe werken jullie in het onderwijs? We zoeken telkens naar een vorm waarbij je de dans net even anders beleeft. Daarmee confronteren we leerlingen met hun verwachtingen van wat dans is en kan zijn. Dat kan bijvoorbeeld een bijzondere publieksopstelling zijn, of een dans expeditie met koptelefoons op door de stad. De dans is niet eenduidig maar toch toegankelijk en aansprekend waardoor we onervaren publiek weten te enthousiasmeren.

Wat willen jullie bereiken? We willen aanscherping van de waarneming en bewustwording bereiken. Na afloop geven we een workshop waarin we in spelvorm het gesprek aangaan: hoe je waarneemt en hoe individueel verschillend dat is tussen het ene individu en het andere. We willen dat bij leerlingen het besef doordringt dat (dans)kunst ons gelijk maakt in het beoordelen en interpreteren (duiden) van wat je denkt te zien. Wij denken dat dans daarvoor een uitermate geschikt middel is, omdat het lichaam het beginpunt van onze waarneming is; iedereen heeft een lichaam en heeft daarmee gelijke startkwalificaties om zijn eigen interpretatie te maken.

Met welke vragen zijn jullie bezig binnen jullie werk? Als makers willen we midden in de maatschappij staan. Ons werk reflecteert op hoe we ons tot elkaar verhouden en gedragen. Daarbij zoeken we de straat op als oefenplek en podium. Op dit moment zijn we bezig met de vraag hoe we de onbekende ander op straat lezen. Hoe komt het dat we bepaalde kenmerken op bepaalde bevolkingsgroepen plakken? Hoe komt een oordeel over de ander tot stand?

www.vloeistof.nl/ content/stadswild 94

Onze expertise is dansvoorstellingen op locatie die je anders naar de wereld en mensen om je heen laten kijken. Door onze dans in de urbane ruimte worden bepaalde aspecten van gedrag uitgelicht of uitvergroot. Hoe gemakkelijk jouw waarneming te manipuleren is, terwijl je er zelf met open ogen bij bent, is een van de dingen die we interessant vinden om je te laten ervaren en bij stilstaan. We zoeken telkens naar een vorm waarbij je de dans net even anders beleeft. Daarmee confronteren we leerlingen met hun verwachtingen van wat dans is en kan zijn. Dat kan bijvoorbeeld een bijzondere publieksopstelling zijn, of een dans expeditie met koptelefoons op door de stad. De dans is niet eenduidig maar toch toegankelijk en aansprekend waardoor we onervaren publiek weten te enthousiasmeren. We willen aanscherping van de waarneming en bewustwording bereiken. Na afloop geven we een workshop waarin we in spelvorm het gesprek aangaan: hoe je waarneemt en hoe individueel verschillend dat is tussen het ene individu en het andere. We willen dat bij leerlingen het besef doordringt dat (dans)kunst ons gelijk maakt in het beoordelen en interpreteren (duiden) van wat je denkt te zien. Wij denken dat dans daarvoor een uitermate geschikt middel is, omdat het lichaam het beginpunt van onze waarneming is; iedereen heeft een lichaam en heeft daarmee gelijke startkwalificaties om zijn eigen interpretatie te maken. Als makers willen we midden in de maatschappij staan. Ons werk reflecteert op hoe we ons tot elkaar verhouden en gedragen. Daarbij zoeken we de straat op als oefenplek en podium. Op dit moment zijn we bezig met de vraag hoe we de onbekende ander op straat lezen. Hoe komt het dat we bepaalde kenmerken op bepaalde bevolkingsgroepen plakken? Hoe komt een oordeel over de ander tot stand?


Weleer Wat is jouw expertise? Het lesprogramma ‘Archeoloog in de klas!’ bestaat uit een actieve opdracht onder begeleiding van de eigen leerkracht en een les door Marie-France. Er wordt een kruiwagen de klas binnengereden, gevuld met bijzondere voorwerpen. Dat kunnen archeologische vondsten zijn, maar ook gereedschappen van een archeoloog. De leerlingen gaan zelf op onderzoek uit in de kruiwagen. Een week later, tijdens het bezoek van een echte archeoloog aan de klas, leren de kinderen wat archeologie is en hoe een archeoloog te werk gaat.

Ik ben opgeleid als archeoloog, maar heb inmiddels ruim tien jaar ervaring in het onderwijs. Naast het verzorgen van lessen en workshops stel ik ook lespakketten samen, zet speurtochten uit, maak tentoonstellingen en boekjes. Ik vind het ontzettend leuk om iets van mijn eigen enthousiasme voor mijn vakgebied over te dragen op anderen.

Hoe werk jij in het onderwijs? Aan de hand van beeldmateriaal en spullen (gereedschappen van de archeoloog en vondsten uit Tilburg e.o.) gaan we kijken wat een archeoloog allemaal doet en wat er zoal gevonden is in de omgeving. We borduren voort op aanwezige kennis en competenties en behandelen vragen van de leerlingen, liefst aan de hand van meegebrachte objecten. Alle zaakvakken, van rekenen en taal tot aardrijkskunde en biologie, worden in de les betrokken.

Wat wil jij bereiken? Besef bij de leerlingen dat er meer tijden/generaties zijn geweest voorafgaand aan de onze en dat toen gemaakte keuzes invloed kunnen hebben op hoe wij nu leven. Ook en vooral dat archeologie zich niet alleen afspeelt in verre landen of in films, maar dat er ook een bijzondere vondst in je eigen achtertuin kan liggen. We zoeken bijvoorbeeld op een grote kaart op wat er in de buurt van de school gevonden is en kijken wat dat betekent.

Met welke vragen ben jij bezig binnen jouw werk? Ik streef naar vergroting van het draagvlak voor archeologie en voor erfgoed in de breedte, vanuit de overtuiging dat het ontzettend belangrijk is om mensen al op jonge leeftijd hiermee in aanraking te brengen. En die aanraking bedoel ik letterlijk!

http://archeoloogindeklas.nl/

95


PROGRAMMA TALENTONT WIKKELING PRIMAIR ONDERWIJS 2019 | 2020 Aanbodgericht programma richting educatie is niet de enige manier om de verbinding te zoeken met het onderwijs. Onze kennis, ervaring en ons werk ten dienste stellen aan het onderwijs en zo het onderwijs beter maken dat is de kern van onze opdracht. Een mooi voorbeeld uit onze praktijk: Studenten van de Fontys Rockacademie wisten nog niet allemaal zo goed wat ze met het verplichte vak muziekeducatie moesten? Bij Tilburg’s got Talent en Cultuurteelt dienen jongeren uit het secundair onderwijs geïnspireerd en gecoacht worden. Door deze groepen te verbinden en in 013 kruisbestuiving plaats te laten vinden krijgen beide programma’s een sterkere inhoud. Nog mooier zou het zijn als er vanuit VO ook bezoeken worden gebracht aan evenementen van de Rockacademie en dat deze bezoeken een plek krijgen in het jaarprogramma van de school. Dit programma is bijna altijd gratis te bezoeken en vindt gedurende het jaar plaats in 013.

www.013.nl 96


CULTURELE INSTELLINGEN

013

Poppodium Wat is jullie expertise? 013 is afgelopen 20 jaar uitgegroeid tot een van de grootste poppodia van Nederland en staat internationaal ook bekend dankzij de festivals Woo Hah en Roadburn die door 013 worden georganiseerd, maar ook vanwege de diverse optredens van internationale wereldsterren. In het in 2015 vernieuwde 013 vind je een heel mooi, frisser en veel breder aanbod aan concerten, elke zaterdagavond dance-avonden behalve tijdens Roadburn, meer nationale en internationale bezoekers en dus meer muziektoerisme in de stad. Afgelopen jaar kwamen er 370.000 bezoekers naar 013 toe.

Hoe werken jullie in het onderwijs? 013 is al jaren de plek voor o.a. diverse avonden waar Rockacademie de nieuwe talenten laat optreden of afstuderen, tevens vinden er ruim 100 rondleidingen per jaar plaats en organiseert de Nieuwste School Cultuurteelt. Tilburg’s got Talent zorgt ervoor dat jongeren de kans krijgen om op het podium van een van de meeste professionele zalen van Nederland te staan. Daarnaast zijn er regelmatig samenwerkingen met (V)MBO’s en HBO’s als het gaat om LOB, werkveldverkenning of daadwerkelijk het opbouwen van netwerk door een (vrijwillige) bijdrage te leveren aan een festival of evenement.

Wat willen jullie bereiken? We willen jongeren de kans geven een kijkje te nemen in “onze wereld” en ze te helpen om keuzes te maken om in dit werkveld ervaring op te gaan doen door ze te inspireren en ze te informeren over hoe een concert- of festivalorganisatie werkt. Jongeren zijn onze bezoekers, crew en artiesten van de toekomst.

Met welke vragen zijn jullie bezig binnen jullie werk? Er zijn altijd diverse vragen binnen 013 die weerslag hebben op optimale bezoekers- en/of artiestenervaring. We willen een concert of evenement binnen de mogelijkheden die we hebben zo goed mogelijk organiseren. Hierbij stellen we onszelf per dag nieuwe tientallen vragen. 97


PROGRAMMA TALENTONT WIKKELING PRIMAIR ONDERWIJS 2019 | 2020

INSPANNEN BEWEGEN 98


Wiersma &Smeets Wat is jullie expertise? Wiersma&Smeets maken lichtvoorstellingen met hele simpele low tech middelen, zoals in ‘Lampje Lampje’ en ‘Stoplicht!’. Ze maken ook theater met video-animaties, die live vanaf de speelvloer bediend worden. In ‘Studio Alice’ worden ter plekke leerlingen tot animatiefiguren omgebouwd, die ze zelf kunnen bedienen.

Hoe werken jullie in het onderwijs? We geven naast voorstellingen ook klassikale workshops voor onderbouw en midden-/bovenbouw over licht- en videotechniek.

Wat willen jullie bereiken? We laten graag zien, dat er buiten een playstation ook nog een wereld is, die je van de ene verbazing in de andere kan laten vallen. Een wereld die je zelf kunt maken door te onderzoeken, te observeren en vooral te spelen. Daarnaast tonen we met plezier wat we op die manier zelf ontdekt hebben en hoe betoverend dat kan zijn.

Met welke vragen zijn jullie bezig binnen jullie werk?

Theater vanuit beeldende kunst? Oude rommel? Meesterknutselaars Moniek Smeets en Bram Wiersma komt echt álles van pas om een verhaal te vertellen. Verhaal, beeldmateriaal, geluid, muziek en techniek, het wordt in hun laboratoriumtheater allemaal door Wiersma&Smeets zelf gemaakt en uitgevoerd. Je ziet een aangenaam mengsel van eenvoud en complexiteit vanuit high tech en low tech. Je bent erbij dat de projectie op doek gemaakt wordt en het merkwaardige is dat het daardoor alleen maar magischer wordt.

Vanaf de multimediaproductie ‘Alientje’ uit 2002 werken we met een theaterconcept, dat eigenlijk een rechtstreekse uitnodiging is om als toeschouwer na het stuk zelf aan de slag te gaan (alleen deden we dat toen niet). Ons toneelbeeld is telkens een soort studio- of laboratoriumsituatie met één of meer projectievlakken, waarin de kijkers zowel het maakproces als het resultaat daarvan kunnen volgen. En daarbij zien ze, dat de spectaculaire of frappante dingen die op het scherm gebeuren, vaak op heel eenvoudige wijze en met heel alledaagse voorwerpen tot stand komen. Bewust kiezen we hierbij voor een speel- en animatiestijl die eruitziet, alsof vaardige kinderen het stuk gemaakt hebben en spelen: een beetje knullig, een tikje houterig en primitief, en daardoor charmant grappig. We hopen dat dit kinderen prikkelt en uitdaagt om met eigen handen hun fantasiewereld gestalte te geven.

www.wiersma-smeets.eu/ 99


PROGRAMMA TALENTONT WIKKELING PRIMAIR ONDERWIJS 2019 | 2020

Yogayol Wat is jouw expertise? Ik sta als leerkracht al meer dan 25 jaar voor de klas. Ik heb mijn Pabo aangevuld met Lerarenopleiding (Tehatex) en een kinderyoga opleiding bij Gea Scholtes in Wageningen. Op dit moment sta ik 3 dagen voor de klas in het speciaal onderwijs en geef daarnaast kinderyoga op scholen, dagverblijven, buitenschoolse opvang en in kleine groepjes na school. Door deze achtergrond kan ik vanuit mijn leerkrachtvaardigheden de vaardigheden en kennis rondom kinderyoga vertalen naar klassen in het PO en SPO. Het met aandacht bezig zijn met ervaren, ademhalen en bewegen!

Hoe werk jij in het onderwijs? Ik werk zowel met hele als met halve groepen op locatie. Bij een halve groep voldoet een speelzaal, bij een hele groep een gymzaal. Er kunnen, afhankelijk van de doelgroep (SPO) ook aanpassingen gemaakt worden, bijvoorbeeld ‘kinderyoga op de stoel’. Tijdens de lessen komen vaste items aan bod: ontspanningsoefeningen, meditatieoefeningen, mindfulnessoefeningen, ademhalingsoefeningen, concentratieoefeningen, yogahoudingen zowel individueel/partner/groep.

Wat wil jij bereiken? Waar andere disciplines uitgaan van het laten zien en presenteren van jezelf gaat kinderyoga over het leren van wie je zelf bent dus gaat over de verbinding en verdieping binnen de cultuureducatie. In de onderbouw staat vooral het lichaamsbesef centraal. Voor alle leerlingen geldt dat je door mijn lessen je bewuster wordt van jezelf, je lichaam, je emoties en je omgeving. Doordat je je binnenwereld beter leert kennen, door gebruik van zintuigen en bewuster worden van ademhaling en lichaam, krijg je meer zelfvertrouwen. Je kunt bewuster omgaan met zwakke en sterke kanten. Doordat je je buitenwereld beter leert kennen kun je de hoeveelheid prikkels die er van buitenaf komen (en dat zijn er veel in deze tijd!) beperken waardoor je meer balans vindt.

Met welke vragen ben jij bezig binnen jouw werk? Prikkels buiten sluiten / ontspannen / sterk worden / energie krijgen / zelfvertrouwen krijgen. Hoe sta ik t.o.v. mezelf? Hoe sta ik t.o.v. mijn klasgenootjes? Hoe sta ik t.o.v. mijn omgeving?

www.yogajol.nl 100

Yogaoefeningen worden aangepast aan de leeftijd. Soms op muziek, soms gecombineerd met spel of in de vorm van partnergroepsoefeningen. Ik werk op maat waarbij de thema’s en inhoud van de les of serie worden afgestemd aan de lopende thema’s, prentenboeken, uitgangspunten, wensen binnen de school. Het uitgangspunt zal in de onderbouw eerder rondom een prentenboek of seizoen liggen. In de bovenbouw komt de nadruk meer te liggen op het zelfbewustzijn, op je lichaam, je emoties en je omgeving. Ook hier kan het centrale schoolthema uitgangspunt zijn voor mijn yogales maar ook specifiekere thema’s als ‘aandacht voor jezelf’, ‘zelfvertrouwen kun je leren’, ‘adem en ontspan’, ‘inzicht in kwaliteiten’, ‘balans en concentratie’. Belangrijk om mede door yoga te bewerkstelligen dat kinderen in deze drukke en vragende wereld in balans zijn met zichzelf. Uiteindelijk een basis om tot leren te komen binnen het totale onderwijs!


Onze voorstellingen zijn te bezoeken in Tilburg of elders in het land en zijn veelal geschikt voor de bovenbouw van het VO. Educatie rondom voorstellingen bevat workshops, theatrale inleidingen en nagesprekken. Beschikbaar lesmateriaal voor op school is gratis en vrijblijvend te downloaden via onze website. Heel graag gaan we in gesprek voor een gesprek voor een programma op maat. Maar natuurlijk hebben we zelf al een top drie voor het VO in seizoen 2019 - 2020: (1) De achterkant van… een voorstelling en tentoonstelling over criminaliteit in Brabant, (2) True Copy, over meestervervalser Geert Jan Jansen en (3) Marx, de naam zegt het al. Daarnaast zijn er thematische basis workshops voor alle niveaus – zowel onder- als bovenbouw - over macht, filosofie, bewegen, identiteit en schrijven: I’ve got the power, #Philosophy, LiveLijfLife, Me, Myself & My Identity en Write NOW! zijn los, in een serie of in combinatie met een voorstellingsbezoek te boeken. Met ons theaterlaboratorium HZTLAB, onze inspiratiesessies Z en ons jongerenplatform HZTEAM bieden we voor iedereen die meer wil of nodig heeft, net dat beetje extra. Scholen zijn welkom bij ons in huis en onze theaterdocenten zijn ook actief op locatie. Ze nemen graag een acteur mee, transformeren het lokaal tot spelvloer of kostuumatelier, maken performances of werken aan een specifiek thema binnen de eigen stijl en werkmethodiek van de maker(s) van onze voorstellingen. Samen met jou kijken we graag hoe we aan kunnen sluiten bij jouw onderwijsprogramma of doelstelling. We snappen het als je het allemaal even moet laten bezinken. Dus…. zien we je bij het Zuidelijk of zullen wij maar meteen naar jou toe komen?

Het Zuidelijk Toneel Wat is/jullie expertise? Het Zuidelijk Toneel maakt theater. En meer. We verzamelen de beste makers onder een dak. We zijn geëngageerd en verbindend: ons werk staat in de wereld, en de wereld maakt deel uit van ons werk. Altijd betrekken we de blik van De Ander, die ons via haar of zijn blik wat over onszelf vertelt.

Hoe werken jullie in het onderwijs? Samen verkennen we de verhalen die we vertellen en de maatschappelijke context waarbinnen we dat doen. We stimuleren nieuwsgierigheid en zetten aan tot het stellen van vragen, experiment en onderzoek. Daarbij is het referentiekader van het individu altijd inspiratiebron. We ontwikkelen eenmalige educatieprojecten, educatie rondom voorstellingen, doorlopende leerlijnen en maatwerk, bijvoorbeeld voor projectweken. Ook is er materiaal voor (kunstvak)docenten en een uniek theaterlaboratorium voor de hoogbegaafde doelgroep.

Wat willen jullie bereiken? Met ons theater en onze educatie dragen we bij aan de ontwikkeling van empathische, kritische en flexibele individuen. Jonge, geestdriftige creatievelingen kunnen hun eigen talenten en skills inzetten en verbinden aan grotere maatschappelijke en sociale vraagstukken.

Met welke vragen zijn jullie bezig binnen jullie werk? Hoe kunnen we samenwerken en door kennismaking, verbreding en verdieping de verhalen vertellen die nu verteld moeten worden?

www.hzt.nl/educatie 101


PROGRAMMA TALENTONT WIKKELING PRIMAIR ONDERWIJS 2019 | 2020

Zwaard en Volk Wat is jouw/jullie expertise? Wij hebben heel veel kennis over de middeleeuwen. Naast onze winkel komene als Zwaard en Volk op veel middeleeuwse evenementen, als verkoper van “middeleeuwse” artikelen maar ook onder de naam Compagnie Gallimaufry als (middeleeuws) entertainer/artiest met muziek, straattheater, poppenkast, enz.

Hoe werken jullie in het onderwijs? Na een kort praatje als inleiding, stellen we de kinderen vragen om ze zelf te laten nadenken. We vinden het belangrijk om leerlingen te laten ERVAREN. Geen droge kost, geen invullen van papieren, maar beetpakken, uitproberen.

Wat willen jullie bereiken? We hopen dat de geschiedenis, in dit geval de middeleeuwen, meer gaat leven bij de leerlingen doordat ze actief met iets bezig mogen zijn en het leuk vinden. We willen dat ze inzien dat bepaalde dingen “van alle tijden” zijn en hoe sommige dingen zich herhalen, wat betekent dat je kunt leren van de geschiedenis en dat toe kunt passen in de huidige tijd.

Met welke vragen zijn jullie bezig binnen jullie werk? Hoe maken we de geschiedenis (middeleeuwen) inzichtelijk zodat het meer gaat leven en men relaties kan leggen met nu.

www.compagniegallimaufry.com 102

Wij hebben 2 programma’s over de middeleeuwen in ons pakket voor CIST: “Beleef de middeleeuwen” en “Strijd in de middeleeuwen”. Bij het eerste programma laten we de kinderen in de klas o.a. allerlei middeleeuwse voorwerpen zien waarvan ze moeten raden wat het is, waarna ze het allemaal zelf mogen uitproberen. Bij het 2e programma moeten ze eerst nadenken over strijd, waarna we laten zien wat daarbij in die tijd allemaal gebruikt werd, zowel wat men als bescherming aantrok als wapens, dit is altijd erg indrukwekkend voor ze! Het zelf mogen uitproberen is een onvergetelijke ervaring voor ze, evenals de zwaardvechtdemo en –les. Bang hoef je niet te zijn, want alles gebeurt veilig.


103


PROGRAMMA TALENTONT WIKKELING PRIMAIR ONDE

104


ERWIJS 2019 | 2020

Profile for Aceview

Po Brochure  

Primair Onderwijs 2019 | 2020

Po Brochure  

Primair Onderwijs 2019 | 2020

Profile for aceview