Page 1

R

*AARGANGsNUMMERsAPRILTMJUNI

Hilvarenbeek, Esbeek, Baarschot, Diessen, Biest-Houtakker, Haghorst, Moergestel, Oisterwijk, Heukelom, Goirle, Riel, Alphen en Poppel(B) Hilvarenbeek Goirle Oisterwijk Ravels (B) Goirle heeft eigen VVV-agentschap! pagina 1

Genieten van roofvogels in Diessen pagina 5

Oisterwijk krijgt weer toeristentrein pagina 23

WWWDERECREANTCOMsBEWAARKRANT VAKANTIEKRANT INFORMATIEKRANTsINFO DERECREANTCOM

Animal Event

neem

GRAT

meeIS

Het paradijs met meer dan duizend diersoorten DE HUISVESTING EN VERZORGING VAN EEN KNAAGDIER ,EER HOE JIJ EEN GEZELLIGE WONING MAAKT VOORJOUWKONIJN VOGELOFVISWANTHETOPEEN JUISTE MANIER INRICHTEN VAN EEN DIERENVERBLIJF VERHOOGT AANZIENLIJK HET WELZIJN VAN JOUW LIEVELINGSDIER $ENKJIJEROVEROMEENREPTIELAANTESCHAFFEN !LLEINFORMATIEHIEROVERKUNJEVINDENOP!NIMAL%VENT (EB JE ALLE KLEINE HUISDIEREN GOED BEKEKEN $AN BEN JE NU KLAAR VOOR HET gGROTEg WERK )N 7ILDLIFE MAAK JE KENNIS MET DE ALLERMOOISTE ROOFVOGELS TIJDENS DE SPECTACULAIRE ROOFVOGELSHOW VAN "IRDS WORK *E KUNT DEZE INDRUKWEKKENDEDIERENOOKVANDICHTBIJBEKIJKEN HorsePlanet $EPAARDENZIJNALSLAATSTEAANDEBEURTIN&.23 (ORSE0LANET )N DE 2OS PISTE MAAK JE KENNIS METTOPPER!NNEMARIEVANDER4OORNEN/LYMPISCHAMAZONE)MKE3CHELLEKENS "ARTELS DIEJE MEERLERENOVERDEZEEDELEVIERVOETERS)NHET DAGELIJKSERASSENDElLÃ’KUNJEVELEVERSCHILLENDESOORTENPAARDENENPONYgSBEWONDERENEN MAAKJEPERSOONLIJKKENNISMETHETKLEINSTEEN GROOTSTEPAARDENRASVAN.EDERLAND

.AEENSTRENGEWINTERKOMTHETVOORJAARWEERINHETVIZIER%ENLEKKERZONNETJEENAANGENAME TEMPERATURENZIJNIDEALEOMSTANDIGHEDENOMEREENSOPUITTEGAAN6OORJOUALSDIERENLIEFHEBBER IS!NIMAL%VENTOP ENAPRILIN3AFARIPARK"EEKSE"ERGENTE(ILVARENBEEKHETIDEALEDAGJE UIT/FHETNUEENKAT HOND PAARD KONIJN REPTIELOFWILDDIERUITHET3AFARIPARKIS JEKOMTEROP Animal Event alles over te weten. #AT0LAZA $IRECTNABINNENKOMSTOP!NIMAL%VENTKIJKJE ALSECHTEDIERENLIEFHEBBERMETEENJEOGENUIT *EBEVINDTJEIN2OYAL#ANIN#AT0LAZAWAARKATTEN IN DE SCHIJNWERPERS STAAN EN JE DE MEEST BIJZONDERERASKATTENONTMOET*EKUNTTERECHT METALJEVRAGENOVERDEVERZORGINGVANJOUW KAT EN OVER ZIJN OF HAAR GEDRAG 4IJDENS HET DAGELIJKSE RASSENDElLÃ’ WORDEN ALLE RASKATTEN

GEPRESENTEERDENMAAKJEKENNISMETDESPECIlEKEEIGENSCHAPPENVANIEDEREKATTENSOORT Hondenspeeltuin (EB JIJ EEN HOND EN VIND JE HET LEUK OM MET JOUW HOND BEZIG TE ZIJN .EEM JOUW TROUWE VIERVOETERDANOOKMEENAAR!NIMAL%VENT)N %UKANUBA$OG#ITYSTAATALLESINHETTEKENVAN HONDEN)NDE(ARTVOOR$IEREN0ISTEVINDENDE

HELE DAG CLINICS EN DEMONSTRATIES PLAATS DOOR VERSCHILLENDE TOPPERS ZOALS SCHAPENDRIJVERS %LLEN EN 3ERGE VAN DER :WEEP EN $OG $ANCER "RIGITTEVAN'ESTEL)NDEHONDENSPEELTUINKAN JOUWHONDZICHHEERLIJKUITLEVENENKUNJESAMEN MET JOUW HOND VERSCHILLENDE WORKSHOPS VOLGEN7ILJENOGMEEROVERHONDENTEWETEN KOMEN.EEMDANEENKIJKJEINHETUITGEBREIDE PROMODORPWAARONDERNEMERSDELEUKSTEINNOVATIEVEPRODUCTENPRESENTEREN "EN JIJ GEÕNTERESSEERD IN KLEINERE HUISDIEREN "EZOEK DAN 'ROENHORST #OLLEGE04# 3MALL7ORLD(IERKUNJETERECHTVOORALLEINFORMATIE OVERDEKLEINSTEHUISDIEREN04# ENHET'ROENHORST #OLLEGE UIT "ARNEVELD LEREN JE ALLES OVER

VVV-agentschap in Goirle .OGNIETIEDEREENISERVANOPDEHOOGTEWANNEERWEIN7INKELCENTRUM$E(OVELERNAARINFORMEREN MAARDAARGAATVERANDERINGINKOMENDEPLAATS'OIRLEHEEFTSINDSMAARTJONGSTLEDENEEN OFlCIEEL 666 AGENTSCHAP (ET lLIAAL IS GEVESTIGD IN DE ZOJUIS UITGEBREIDE "OEKHANDEL "UITELAAR aan de Hovel 21 in die plaats. De komst van het agentschap is een gevolg van het werk van de Stichting Recreatie en Toerisme binnen de gemeente. De stichting wil Goirle en Riel op de kaart ZETTENOPHETGEBIEDVANTOERISMEENRECREATIE

/PENINGSTIJDEN -AANDAGUUR UUR $INSDAGTMDONDERDAGUUR UUR 6RIJDAGUUR UUR :ATERDAGUUR UUR

'OIRLEHEEFTVEELTEBIEDEN 6OLGENS BEHEERDER EN EIGENAAR -ICHEL "UITELAAR PAST DE KOMST VAN HET 666 AGENTSCHAP HIERHELEMAAL6OORDETWEEKASTENDIESPECIAAL VOORDERECREANTZIJNINGERICHT DOETHIJZIJNVERHAAL7EHEBBENALS'OIRLEGENOEGTEBIEDEN OP HET GEBIED VAN BIJVOORBEELD DE NATUUR EN VOORZIENINGEN VAN WINKELS )N HET AGENTSCHAP VERKOPEN WE ALLE 666 PRODUCTEN WAARBIJ ONS NU VOORAL RICHTEN OP WANDEL EN lETSROUTES 6OORHETKOPENVAN)RIS#HEQUES 4HEATERBONNEN "IOSCOOPBONNEN EN DE .ATIONALE $INERCHEQUESKANDEKLANTOOKBIJONSTERECHT

Folders (ETAANBODAANINFORMATIEZALTEVENSWORDEN UITGEBREID MET FOLDERS VAN ONDERNEMERS DIE INDEREGIOACTIEFZIJNOPHETGEBIEDVANRECREATIE EN CULTURELE ZAKEN !L MET AL EEN MOOIE VOORZIENING ERBIJ OP HET GEBIED VAN DE INFORMATIEVOORZIENINGVOORDERECREANTVANBUITEN ALSBINNENDEREGIO 666 AGENTSCHAP'OIRLE $E(OVEL .0'OIRLE 4ELEFOON 7EBSITEwww.boekhandelbuitelaar.nl

3AFARIPARK (EBJENOGWATTIJDOVER-AAKDANNOGEEN GRATIS RONDJE DOOR HET 3AFARIPARK "RENG JE HONDONDERINDEHONDENCRÑCHEVAN%UKANUBA $OG#ITYENNEEMDE3AFARIBUS WAAREENGIDS JE VAN ALLES VERTELD OVER DE DIEREN IN HET 3AFARIPARK .ADEBUSRITMAAKJEEENHEERLIJKEWANDELING TERUG LANGS ALLE !FRIKAANSE WILDE DIEREN IN HETPARK$ETOCHTEINDIGTMIDDENOPHET!NIMAL %VENT TERREIN WAAR JE NOG EVEN VAN ALLE HOOGTEPUNTENKUNTNAGENIETEN'AVOORMEER INFORMATIE OF HET ONLINE BESTELLEN VAN JOUW ENTREEKAARTNAARwww.animal-event.nl

Elastiek terug op koninginnedag!! Het enige wat niet gegarandeerd kan worDENISEENORANJEZONNETJE6OORDERESTZORgen Scouting Hilvarenbeek, stichting Elastiek en plaatselijke brouwerij De Roos op APRILVOOREENECHT+ONINGINNEDAGFEEST 6ANAFUURgSMORGENSTOTUURgS NACHTS KUN JE OP HET PRACHTIGE 6RIJTHOF IN het centrum van Hilvarenbeek terecht voor een hapje en drankje, kinderspelen en veel MUZIEK 6OORALLELEEFTIJDEN 6OORELKWATWILS:OKUNJEHETPROGRAMMA OVERDAGHETBESTEOMSCHRIJVEN$EKINDEREN LEVENZICHUITBIJDESPELENDIE3COUTING(ILVARENBEEK HEEFT UITGEDACHT EN HET PUBLIEK KAN MEEDOEN AAN EEN RAD VAN FORTUIN $E ECHTE BIERLIEFHEBBER KAN KENNISMAKEN MET DESPECIAALBIERENVANBROUWERIJ$E2OOSEN BIJ HET %LASTIEKPODIUM KUN JE GENIETEN VAN EENGEVARIEERDMUZIEKAANBOD%NBIJDITALLESISERVOORDESPORTLIEFHEBBERSOOKNOGDE DOOR ATLETIEKVERENIGING !CHIL GEORGANISEERDE4ORENLOOP Zie verder pagina 3


2

Nieuwe locatie,

zelfde recept!

DO DORPSTRAAT ORPSTRAAT 1 - Riel www.denoverkant.nl Tilburg / Efteling

Breda

Eindhoven Gratis parkeren bij Supermarkt De Boerenschuur (ook in het weekend)

DEN OVERKANT

EETCAFE - TERRAS - SPEELTUIN

DORPSTRAAT 1

www.breehees.nl

Zin in een eerlijk stukje vlees? Kom dan naar ons voor een echte Rielse Biefstuk!

Turnhout / Poppel

CAMPINGBOERDERIJ BREEHEES 6

Daar is altijd iets te beleven!! Kom lekker genieten op ons ruim terras. De kinderen kunnen ondertussen fijn spelen in de kindvriendelijke speeltuin.

Kom ook eens langs bij meneer de Boer!! Breehees 6, Goirle T 013 - 534 67 08 of T 013 - 530 15 77

Tramtochten

Camping

Boerengolf

Kinderfeestjes


3

Eetcafé - Terras - Speeltuin Den Overkant

Nieuwe locatie, zelfde recept! Een aanwinst voor de recreant en de kern Riel mag zeker Eetcafé - Terras - Speeltuin "Den Overkant" worden genoemd. William en Carolien Schellekens (broer en zus) openden onlangs hun eetcafÈ aan de Dorpstraat. En dat mag er na de verbouwing van de "Ouwe Stee" zeker zijn. Het tweetal heeft overigens de nodige ervaring in de horeca. De laatste vier jaar hadden een gelijknamige zaak aan de Turnhoutsebaan in Goirle. Nu de overstap naar Riel is gemaakt, gaan ze de gasten ook weer op hun bekende gastvrije wijze ontvangen onder het motto "Nieuwe locatie, zelfde recept!" Een geslaagde formule die ook zeker in de nieuwe prachtig ingerichte zaak met diverse zalen en zitplaats bij de open haard zal werken. Ideale tussenstop Het is in Riel dan ook heerlijk om bij Den Overkant na een lange wandeling of fietstocht even uit te rusten op een gezellig terras. Kinderen vermaken zich prima in de omheinde speeltuin. Speciaal zand zorgt voor nog meer veiligheid. De kleine kaart biedt voor elk wat wils, maar het zijn ook hier weer de kinderen die de meeste aandacht krijgen. Zij maken met gemak een keus uit diverse soepen, broodjes, frietgerechten, pannekoeken en toetjes. Qua drank is de kaart zeer uitgebreid. Ook de liefhebbers van koffie of thee met vers gebak, komen aan hun trekken.

het café speelt. Dan moet je denken aan sterk uitvergrote tafelspelen zoals 'Toren van Pisa' en 'Galgje'. Excursies naar bos en boerenbedrijf staan ook op het programma. Groepsarrangementen zijn overdag en 's avonds mogelijk. Openingstijden: Dinsdag tot en met zondag vanaf 11.00 uur. Den Overkant Eetcafé - Terras - Speeltuin Dorpstraat 1 5133 AD Riel Telefoon 013 - 5346708 Website: www.denoverkant.nl

Camping Breehees weer gewoon open! Een unieke campingboerderij met vele mogelijkheden mag zeker Campingboerderij Breehees in Goirle worden genoemd. De boerderij ligt in het zuidelijk puntje wat in Noord-Brabant het “ hart van Brabant” genoemd wordt. En dat betekent zoals u ind it artikel kunt lezen: gezelligheid! En zeker nu ook daar ook terecht voor een lekker pilsje of een ander drankje.

Kinderfeestjes Den Overkant leent zich prima voor het organiseren van kinderfeestjes. Dat kan op eigen terrein, maar bijvoorbeeld ook in combinatie met een bezoek aan de campingboerderij. 'Meneer de Boer' haalt de feestgangers dan op met zijn tractortram en brengt een bezoekje aan koeien en kalfjes. Het is ook mogelijk om onder extra begeleiding het bos te verkennen. Onderweg kan zelf meegebrachte muziek gedraaid worden en een ritje op een pony is altijd leuk. Frietjes, drinken, snoep en chips, het behoort allemaal tot de mogelijkheden. Informeer er naar. Ook voor groepen De makkelijk bereikbare lokatie leent zich bij uitstek voor een personeelsfeest, afscheidsparty, clubavond, huwelijk, zilveren bruiloft of andere familie-bijeenkomst,, enzovoort. Dat kan georganiseerd worden in combinatie met bijvoorbeeld boerengolf waarbij je golfend in een weiland tussen koeien staat. Deze typische groepsactiviteit kan prima gecombineerd worden met een geheel verzorgde barbecue, warm en koud buffet, High Thea of koffietafel. Helemaal nieuw zijn de XL-games die je rondom

Speeltuin Campingboerderij Breehees beschikt over een uitgebreide en afgesloten speeltuin met veilige speeltoestellen en uitkijk op het veld. Voor de kids is er een speeltuin met onder andere een kabelbaan, een grote trampoline, een draaicarrousel, schommels en klim- klautertoestellen. Wat wil je nog meer?! Arrangementen Campingboerderij Breehees en D’n Overkant organiseren verschillende arrangementen voor kleine en grotere groepen. Ideal voor teambuilding, een familie-uitje of gewoon lekker op pad met de personeelsvereniging. Wat denken van de arrangementen zoals Boerengolf, xl-games,

GPS-tochten, wc-borstel gooien, tramtochten, wandeltochten of een lekkere barbecue. De boerderij Op de boerderij zelf van meneer en mevrouw de Boer is overigens ook nog van alles te beleven. Dagelijks worden de koeien gemolken en gevoerd. De ouders en ook de kinderen zijn van harte welkom om een kijkje te nemen of te helpen. De kalfjes zijn altijd leuk om naar te kijken en zeker de geboorte van een kalfje is een bijzondere gebeurtenis. Beschuit met muisjes horen hier zeker bij. Paarden en pony’s Ook pony’s en paarden ontbreken niet. De meeste paarden staan in de pensionstalling, maar er staan ook pony’s te trappelen om kinderen de gelegenheid te geven met hen te rijden en zich daarna te laten verzorgen. Campingboerderij Breehees Breehees 6 - 5051 DD Goirle Telefoon 013 – 5346708 / 5301577 Website: www.breehees.nl E-mail: info@breehees.nl

Vervolg pagina 1

Elastiek terug op koninginnedag Samenwerking scouting, de Roos en Elastiek De samenwerking tussen scouting, De Roos en Elastiek heeft ertoe geleid dat het al bekende Biks Oranje Fist een Elastieksausje krijgt. Vanaf het grote buitenpodium wordt het Vrijthof overspoeld met jazz, disco, blues en dance. De spits wordt om 11.30 uur afgebeten door de APM Bigband. De band bestaat uit 24 leden en heeft een uitgebreid repertoire variërend van hedendaagse popmuziek met nummers van The Pointer Sisters, Mink de Ville, Randy Crawford, Joe Cocker, tot de oude 'standards' van Glenn Miller, Frank Sinatra en Count Basey. The One is een Hilvarenbeekse coverband met funk, pop en rock. De band plaatste zich onlangs voor de halve finale van de grootste bandwedstrijd van Nederland, The Clash of the Coverbands. Met veel dynamiek en gevoel voor entertainment speelde de band de zaal van muziekcafé Wilhelmina in Eindhoven plat. Zij wonnen hiermee de publieksprijs. Folkband Idris speelt opzwepende en dansbare folk afgewisseld met mystieke balads. The Pedro Delgados waren één van verrassingen van Lowlands 2009. De

band speelt bluegrass maar wel door een ruige mangel gehaald. Een perfecte afsluiter van het middagprogramma. Ouderwets Elastiekfeest 's Avonds is het tijd voor een ouderwets swingend Elastiekfeestje. Om 19.00 uur gaan de poorten van het feestterrein open. De eerste band die het podium betreedt is Totolicious, de ultieme Toto tributeband. De band speelt perfect alle hits van de Amerikaanse band Toto die in de jaren tachtig furore maakte. De hits Africa en Rosanna komen weer tot leven in Beek. Een andere grootheid is Eric Clapton, de wereldberoemde Engelse gitarist. Zijn muziek wordt op weergaloze wijze vertolkt door de Joe Brozio Band. De Duitse gitarist heeft met zijn project Riding with Eric een hommage aan Eric Clapton willen geven. Dat is gelukt. De recensies zijn laaiend enthousiast. Na deze twee perfecte opwarmers barst het feest pas echt los. Bij Plork en de aannemers ontbreekt het aan muzikale visie. Voeg daaraan een halfblinde en altijd stomdronken styliste toe en je krijgt een muzikale freakshow. Van Abba tot System of a down van André van Duin tot de Kaiser Chiefs. Alles kan. Plork geeft een 100 % oké garantie. De Bikse Oranje Fist avond wordt afgesloten door Memphis Maniacs. Een spectaculair collectief van vier rasmuzikanten. Samen met hun vaste special guest van wie men fluistert dat het Elvis is nemen de Maniacs je mee op hun bizarre reis door de muziekgeschiedenis. Pop, rock en dance hits gaan de blender in en worden omgevormd tot legendarische Memphis Maniacs Mash-Ups. Herkenbaar voor iedereen, maar dan anders... De dynamische performance wordt geserveerd met een stevige portie show en humor. Afgelopen seizoen werden duizenden toeschouwers in geluk en verbazing achtergelaten na feestelijke optredens op o.a. Paaspop, de Zwarte Cross en Snowfest in Oostenrijk. Voorverkoop Het avondprogramma is toegankelijk voor iedereen vanaf 16 jaar. De entree voor deze feestavond is à 7,50 in de voorverkoop en à 10,00 aan de poort. Tijdens de voorverkoop kun je kaarten afhalen bij De Gouden Carolus, Van Lieverlee, De Hispohal en kantoorboekhandel Peter Swaanen.

Heemtuin D'n Doornhof Hilvarenbeek Wie Hilvarenbeek vanuit de noordkant binnenrijdt ziet een monumentale korenmolen. Aan de voet ervan ligt heemtuin D'n Doornhof (Doelenstraat 53). Samen met het naastgelegen museum De dorpsdokter vormen zij een bezienswaardig museumcomplex. De heemtuin is in 1986 aangelegd volgens een traditioneel geometrisch patroon waarvan de lijnen bestaan uit buxushaagjes. Een ferme beukenhaag omsluit de tuin. Het hart van de tuin bestaat uit een prieel met een rustieke bank. Daar omheen zijn zes perken gegroepeerd met geneeskruiden. Het verband met het museum is duidelijk: de dorpsdokter van vroeger gebruikte volop kruiden. Ook in moderne geneesmiddelen zitten vaak kruiden. In de heemtuin komt u kruidengroepen tegen die ieder hun specifiek gebruik kennen, zoals verfplanten, keukenkruiden, geurplanten en likeurplanten. Bij alle planten staat een naambordje.

U kunt informeren naar de mogelijkheden van een (groeps)rondleiding bij: Ans Crone, telefoon 013-5052007 of per e-mail: anscrone@hotmail.com. Plantenverkoop Heemtuin D'n Doornhof op 10 en 11 april Als u op zoek bent naar planten voor uw (kruiden)tuin adviseren wij u een bezoek te brengen aan deze plantenmarkt. Er zijn diverse planten en kruiden te koop tegen een heel geschikte prijs. Als u graag meer wilt weten over bepaalde (geneeskrachtige) planten of kruiden, kunnen vrijwilligers van de heemtuin u gratis informeren. De opbrengst van de markt komt ten goede aan het onderhoud van de tuin. Hiervan kunnen onder andere nieuwe planten en zaden worden aangeschaft. Tijdens de plantenmarkt is de heemtuin ook te bezichtigen. De tuin is vrij toegankelijk. Voor nadere informatie zie website www. dendoornhof.nl
MUSEUM

ROOS DE

De Roos

OUWERIJ BR

Museumbrouwerij Sfeervol proeflokaal HI Kinderspeurtocht K LV ARENBEE Microbrouwerij Bierdocumentatiecentrum Arrangementen Openingstijden: elke zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur. In schoolvakanties (m.u.v. kerst) ook op woensdag-, donderdag- en vrijdagmiddag open. Informeer gerust naar de mogelijkheden die wij buiten deze tijden kunnen bieden.

St. Sebastiaanstraat 4 Hilvarenbeek tel. 013-5055045 deroos@museumbrouwerij.nl www.museumbrouwerij.nl

en â‚Ź 8,95 t r o o s 18 n woensdag gesloten e r o n e t olifan reserveren gewenst - fiets oplaadpunt - verwarmd terras

Sint Josephstraat 1 - Haghorst tel. 013 - 504 24 50 www.denhorst.nl denhorst@kabelfoon.nl

Linberg...

Het juiste adres voor service & kwaliteit !

Hobby en Knaus dealer RIJKSWEG 17

H U LT E N

Interessant aanbod gebruikte caravans Stacaravans & chalets Gecertificeerde onderhoudsafdeling

RIJKSWEG 231 MOLENSCHOT

0161 - 411246 WWW.LINBERG.NL

Mega kampeer- & outdoor winkel OUDE RIJKSWEG BREDA - TILBURG GEMEENTE GILZE-RIJEN

*+4t4"-"%&4t4/"$,4t#300%+&4

Theater

Karakteristiek cafĂŠ aan het mooie groene Vrijthof.

Voor het actuele theateraanbod kijkt u op onze website $$$"!#$

Vrijthof 18 Hilvarenbeek Cor & Carla van Gorkum

www.tschouwke.nl

Tilburgseweg 101 Goirle T 013 534 13 59

www.cafetariatra.nl

     
Genieten van een landschap met roofvogels in Diessen (ET E SEIZOEN VAN 4OPVOGEL IS BEGONNEN )NMIDDELSHEBBENZONMENSENDEROOFvogels en uilen in vrije vlucht bewonderd. $E SFEERVOLLE LOCATIE IN $IESSEN IS SINDS VORIG JAAR EEN GEZELLIG HOUTEN CHALET RIJKER .A DE ROOFVOGELDEMONSTRATIE KUN JE HIER ONDER HET GENOT VAN EEN KOPJE KOFlE GENIETEN VAN HET UITZICHT OVER EEN OPEN GRASLAND MET VIJVER $EZE IS OMGEVEN DOOR HOUTWALLEN MET EEN inheemse vegetatie. Dit landschap trekt ook vele interessante diersoorten aan. Bijna dageLIJKS ZIEN WE )*SVOGELS 3TEENUILEN 3PERWERS 'ROENE EN "ONTE 3PECHTEN (AZEN &AZANTEN Kikkers en Libellen. :E STOREN ZICH DUIDELIJK NIET AAN DE ROOFVOGELS EN UILEN DIE #AREL VAN /IRSCHOT ER BIJNA DAGELIJKSLAATVLIEGEN$EVOGELSZIJNGETRAIND OM TE JAGEN OP NAMAAKPROOIEN OF OM EEN VERS STUKJE VLEES TE VINDEN OP HUN FAVORIETE UITKIJKPOSTEN 6AAK SCHEREN ZE DAN LAAG OVER HET PUBLIEK HEEN OF IN HET GEVAL VAN DE HAVIKACHTIGEN ZELFS TUSSEN DE HOOFDEN DOOR M.ADEOPENBAREDEMONSTRATIESOPDEWOENSDAGENVRAGENDEBEZOEKERSSTEEVASTOFZEMET EENECHTEUILOFROOFVOGELOPDEFOTOMOGEN /OKBLIJKTDENIEUWSGIERIGHEIDGROOTNAARDE TRAININGSMETHODENVANDEVALKENIER

De valkenierworkshop $AAROMHEEFT4OPVOGELIETSUNIEKSBEDACHT³�N ZATERDAGPERMAANDKUNJEEENROOFVOGELWORKSHOP VOLGEN .A EEN INTERESSANTE UITLEG OVER HET NATUURLIJK GEDRAG WORDT MET ECHTE ROOFVOGELS GEDEMONSTREERD HOE ZE COMMUNICEREN *E LEERT HUN LICHAAMSTAAL TE BEGRIJPEN EN DAAR REKENINGMEETEHOUDEN(ETISNAMELIJKONMOGELIJKOMDEBAASTESPELENOVERROOFVOGELS(ET WINNENVANVERTROUWENISHETHOOGSTHAALBARE $AAROM WORDT ALLEEN MET KLEINE GROEPJES GEWERKT MAXIMAAL DEELNEMERS

VINDTOFLIEVEROPEENAFSTANDJEMOOIEFOTOS WILLERENMAKENKANZICHINSCHRIJVENVOOREEN WORKSHOPNATUURFOTOGRAlE/NDERLEIDINGVAN EENPROFESSIONELENATUURFOTOGRAAFKOMENZOWELPORTRETTENALSACTIEFOTOSAANBOD!LLEPROGRAMMASZIJNOOKMOGELIJKINCOMBINATIEMET LUNCHOFOVERNACHTING

6ERVOLGENS KRIJGT IEDERE WAAGHALS EEN ROOFVOGEL OF UIL OP DE HAND OM EEN STUKJE MEE TE WANDELEN EN VERVOLGENSLOSTELATEN-ETDEJUISTE GEBARENENHOUDINGZALDEROOFVOGEL WEER NAAR JE TOEVLIEGEN EN ONDANKS ZIJN HOGE SNELHEID WEER EEN ZACHTE LANDINGMAKENOPJEHANDSCHOEN(ET PROGRAMMA DUURT  UUR EN BEGINT OM)NSCHRIJVENKANVIAwww.topwww.topvogel.nl &OTOGRAFEREN 6OOR DEGENE DIE DIT MISSCHIEN TE ENG

April 3

Motortoertocht de Grensjagers Hilvarenbeek 4 Eerste paasdag 4 Ruilbeurs De Gezellige Ruiters Goirle 5 Tweede paasdag 6 Opening seizoen KBO-boulers Hilvarenbeek 8 Mix-toernooi Jeu de Boulesvereniging De Onvermoeide Diessen 10/11 Nationaal museumweekend Hilvarenbeekse musea 10 Plantenverkoop Heemtuin D’n Doornboom Hilvarenbeek 13 Seniorenorkest Hilvarenbeek in concertzaal Tilburg 13 Seniorenorkest KBO Diessen 14 Seniorenorkest Hilvarenbeek in concertzaal Tilburg 18 Modedag Winkeliersvereniging Hilvarenbeek 18 Voorjaarswandeling VVV Hilvarenbeek 18 Nationale tweetaktdag Moergestel 24/25 Vlooienmarkt Harmonie Concordia Hilvarenbeek 29 Koninginnenacht Alphen met DJ Arno 30 Koninginnedag 30 Elastiek Hilvarenbeek 30 Kelderfestival Goirle 30 Torenloop Atletiekvereniging Achil ’87 Hilvarenbeek

   

Colofon

Museum “De Dorpsdokter�

De recreant is een uitgave van Adres Telefoon Fax E mail Internet

%DISONSTRAAT $3'OIRLE   INFO DERECREANTCOM WWWDERECREANTCOM

Redaktie / fotografie Foto's Piet Plezier Vormgeving & opmaak Advertenties

"ERTRAND6ERHELSTEN*EROEN6ERHELST %XTRAVERS2ECLAME !CE-EDIA2ECLAME'RAlSCHEVORMGEVING -ARTINDE*ONG 'ERTJAN/OMIS -ARTINEN*OLANDADE*ONG

Vrijthof 16 Koffie & Broodjes Vr arenbeek T 013 - 505 22 85 E inf 

www.vrijthof16.nl

.OORD "RABANTS-USEUM #ARELVAN/IRSCHOT -ARJO0EIJS 0IET0LEZIER *OHNVANDE3ANDE "RAMVANDER3CHOOT ,ORRAINE6ERHOEVEN 0ETER6OSTERS ,OKALE666 POSTENEN AGENTSCHAPPEN -ICHAEL7ILMSEN ,AURENT7OESTENBERG

Verspreiding (ILVARENBEEK $IESSEN "AARSCHOT %SBEEK "IEST (OUTAKKER (AGHORST -OERGESTEL /ISTERWIJK (EUKELOM 'OIRLE !LPHEN 2IELEN0OPPEL" De gegevens in deze krant zijn met grote zorg samengesteld. Voor eventuele onjuiste vermeldingen wordt door de uitgever geen enkele aansprakelijkheid aanvaard. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever of betreffende auteur.

%%"%) +  eg +  ($"k  +))).hotelbrabant.com +))).hote

   

$EUITGAVEVANDEZE2ECREANTWASMOGELIJKDANKZIJDESAMENWERKINGMETDEVOLGENDEPERSONENENINSTANTIES

%RIC!BRAHAMS !NIMAL%VENT &RANSVAN!VENDONK 'ON"OERS #EES"RUURS -ICHEL"UITELAAR *OZEFVANDEN#ORPUT $IANNE$ERKS !D(OOZEMANS *OOST(UIJBREGTS 2UUD,ATHOUWERS -IRELLAVAN,EEUWEN 0ETER+OLEN

25 Hotelkamers Gezellig cafĂŠ met 2 dartbanen rtbanen 2 Biljarts Restaurant met Hollandse dse keuken Lunchroom Vernieuwd terras

lunch, borrel, diner of ijsje?

De vaste collectie van het museum wordt gevormd door de thema’s: “De dorpsdokter van vroegerâ€? en “De geschiedenis van Hilvarenbeek en Diessenâ€?. (ET HELE JAAR MAANDEN ZIJN WIJ OP AFSPRAAK GEOPEND)NMEIENJUNIENZIJNWIJOPZONDAG GEOPENDVANUURTOTUUR 2ONDLEIDINGVOORGROEPENMOGELIJKOPAFSPRAAK OOKBUITENHETSEIZOEN $OELENSTRAAT #+(ILVARENBEEK 4OEGANGSPRIJZEN6OLWASSENENEURO PP

+INDERENTOTJAAR ERSEURO PP 2ONDLEIDINGEN 6OLWASSENEN EURO  PP +INDERENTOTJAAREURO PP 4ELEFOON BGG % MAILinfo@museumdedorpsdokter.nl 7EBSITEwww.museumdedorpsdokter.nl

T   T 
DAGJE UIT?

Kom f e i t a cre len e k n i w ! l e i in R Moderne supermarkt boordevol vers, terras- en tuinmeubelen, speelgoed, huishoudelijkeen cadeau-artikelen. Gratis parkeren voor de deur... en een gratis kopje koffie.

Restaurant Indonesia

DĂŠ specialist voor indische gerechten "Het prachtige rijk van Insulinde, dat zich daar slingert om de evenaar, als een gordel van smaragd. " Deze woorden van Multatuli komen vanzelf bij ons boven, wanneer we denken aan de overrompelende schoonheid van de oude tempels of aan de sierlijke, expressieve Balinese dansen.

Bij Bunga Melati kunt u kennis maken met de echte Indonesische keuken in een sfeervolle, landelijke omgeving.

De Indonesische Dapur (keuken) geniet wereldfaam door de specifieke gerechten en natuurlijk de traditionele rijsttafel.

/BUVVSMJKL LVOU V PPL HFCSVJL NBLFO WBO PO[F afhaalservice.

Wij hopen u een keer te mogen begroeten en wensen u alvast "Selamat Makan" of wel "smakelijk eten"!

Wij kunnen ook uw catering verzorgen, vanaf 20 personen Afhaal-Maandmenu voor 2 personen â‚Ź17,-

www.boerenschuur.nl

DORPSTRAAT 25-56 RIEL

0VEF3JFMTFXFHt"MQIFO/# 5FM tXXXCVOHBNFMBUJOM Dagelijks geopend vanaf 12.00 uur

bruin caf�sBILJARTsVERWARMDTERRASsDARTS SFEERVOLLEZAALTOT¢PERSONEN

5 jaar

Fresco IJs In het centrum van Hilvarenbeek voor dagelijks vers, ambachtelijk bereid italiaans schepijs!!!

CAFÉ DE ZWAAN

Elke dag geopend, behalve maandag

6RIJTHOFs(ILVARENBEEKs4

(voor openingstijden zie website)

/PENMAANDAG DINSDAG WOENSDAGENZONDAG UUR DONDERDAG UUR VRIJDAGENZATERDAG UUR WWWCAFEDEZWAANHILVARENBEEKNL INFO CAFEDEZWAANHILVARENBEEKNL

#  !k  #""".frescoijs.nl

KUSADASI , PIZZERIA – GRILLROOM - SHOARMA

ELKE DINSDAG SHOARMA DAG Broodje Shoarma Broodje SUPER Shoarma Kleine Shoarma Schotel GROTE Shoarma Schotel ELKE WOENSDAG PIZZA DAG Alle Pizza’s Goedkopere Pizza’s behouden prijs

6,00 7,50 8,00 10,00

Openingstijden: Maandag t/m Donderdag 16.00 tot 24.00 uur Vrijdag en Zaterdag 16.00 tot 02.00 uur

7,50

Zondag 16.00 tot 24.00 uur

Gelderstraat 11 • 5081 AA Hilvarenbeek Telefoon 013 - 505 00 50

Tilburgseweg 40, 2382 Poppel BelgiĂŤ tel. +32 (0)14 655103 - fax. +32 (0)14 656490 e-mail: visspecialist-poppel@skynet.be Openingstijden: woensdag t/m zaterdag 9.00 - 18.00 uur zondag 9.00 - 12.00 uur


7

Hilvarenbeek heeft VVV-Vingerhoed! De lokale afdeling van de VVV Hilvarenbeek heeft sinds kort weer een apart product om de gemeente te promoten: de VVV-vingerhoed en een lepeltje met het huidige gemeentewapen van Hilvarenbeek. De reacties op het nieuwe hebbeding zijn van "oubollig" tot "hartstikke leuk". Toch is het fenomeen vingerhoed niet zo maar iets! De geschiedenis van de vingerhoed gaat terug tot aan het begin van onze jaartelling. In de buurt van Moskou zijn botringen gevonden die mammoet jagers 30.000 jaar geleden gebruikten om pareltjes op hun lederen kleding te naaien.

5000 jaar voor Christus, in de steentijd, gebruikte men de stenen plateau's ter grootte van een handpalm als hulpje bij het naaien. Deze voorwerpen hadden reeds plekjes voor de naalden en een gat voor een snoer, waarmee ze om de hals gedragen konden worden. Met de opkomst van de naaimachine rond de vorige eeuwwisseling liep de productie echter zienderogen achteruit. En vraagt u nu eens aan een jeugdig persoon wat een vingerhoed is, dan zal deze u 9 van de 10 keer het antwoord niet kunnen geven. Daar kan verandering in komen nu de Beekse vingerhoed met daarop het gemeentewapen van Hilvarenbeek op de markt komt. In Nederland zijn overigens heel wat verzamelaars van vingerhoedjes die de nieuwe aanwinst vanuit Hilvarenbeek aan hun verzameling toe zullen willen voegen. De VVV-Vingerhoed keurig verpakt in een doosje kost euro 2,75 per exemplaar. Een lepeltje met het wapen van Hilvarenbeek kost euro 2,95 per stuk.

De Griek

Smaakvol restaurant in Hilvarenbeek De wijsheid en vooruitstrevendheid van de "oude grieken" heeft door de eeuwen heen bijgedragen aan onze hedendaagse beschaving. Het krachtige karakter van de Grieken vindt u terug in de aromatische keuken. De mysterieuze Griekse strijders waren sterk en straalden lichamelijke kracht en uithoudingsvermogen uit. Deze kracht proeft u nog steeds in de volle geuren en smaken van de typisch Griekse gerechten. Hartelijkheid Restaurant De Griek brengt met Griekse hartelijkheid, muziek, geur en smaak een beetje Griekenland naar Hilvarenbeek. De Griekse chef bereidt de verse Griekse gerechten op traditionele wijze. Een samensmelting van Griekse historie en hedendaagse gezelligheid. De menukaart van is gebaseerd op de traditionele Griekse keuken. Alle gerechten worden met verse producten bereid. Het restaurant heeft een uitgebreide à la carte kaart maar u

kunt ook gebruik maken van het menu van euro 16,50 per persoon. Eten op het terras met 80 zitplaatsen is ook een optie. Parkeren ter plaatse is geen probleem. Op de parkeerterreinen langs het restaurant is volop plaats. Als u geen tijd of zin heeft om zelf thuis te koken is de afhaalservice ook een prima oplossing. Nieuwe keuze daarbij zijn de diverse pita-broodjes, zoals pita giros, die 5 euro per stuk kosten. Voor iedere bestelling krijgen de klanten een stempel op een kaart. Als deze vol is met 10 stempels mag gratis een hoofdgerecht worden uitgekozen. We wensen u een smakelijke Griekse maaltijd toe. Openingstijden Maandag t/m zondag van 17.00 tot 22.00 uur. Restaurant de Griek Tilburgseweg 25 5081 XH Hilvarenbeek Telefoon 013 – 5050945

Van 23 - 26 juni

Wandelvierdaags Hilvarenbeek viert 50-jarig bestaan Wat 50 jaar geleden eens begon als een zeer gedisciplineerde wandeltocht is nu uitegegroeid tot een gezellig wandelevenement voor jong en oud in Hilvarenbeek. Van 23 tot en met 26 juni kunnen de liefhebbers zich weer opmaken voor de tocht in de directe omgeving van Hilvarenbeek. En vanwege het jubileum wil de organisatie van de Wandelvierdaagse er iets bijzonders van maken. Zo zal er iedere dag bij terugkomst live-muziek aanwezig zijn. Verder is er een extra feestelijke intocht op zaterdag met onder andere extra muziek, optredens, verrassingen, versieringen en vlaggen. Daar moet je dus gewoon bij zijn! Afstanden De deelnemers hebben daarbij de keuze uit de volgende afstanden die kunnen worden gelopen: 3 km.(groep 1 & 2 basisschool), 5 km.(groep 3 & 4 basisschool), 8 km.(groep 5 & 6 basisschool), 12 km.(groep 7 & 8 basisschool), 15 km.(oudere jeugd en volwassenen) De reguliere opzet van de wandelvierdaagse blijft gehandhaafd. Dat wil zeggen vier dagen wandelplezier met dagelijks een traktatie en een traditionele intocht met veel publiek, een bescheiden deelnameprijs van à 6,00 per persoon. Rolstoelers "In het kader van het jubileum worden dit jaar ook de senioren meer bij het evenement be-

trokken. Rolstoelers (3km) en scootmobielers (8km) zijn van harte welkom", aldus de organisatie. Omdat de route voor iedereen te doen is, kunnen Nordic Walkers ook van de oartij zijn als ze dat willen. Jubileumboekje Speciaal ter ere van het jubileum wordt het Jubileumboekje wandelvierdaagse uitgegeven. De redactie hiervan was in handen van de Heemkundige Kring (uitgave van haar periodiek "Tussen Paradijs en Toekomst") Voor meer informatie hierover de wandelvierdaagse zelf kunt u contact opnemen met John van de Sande 06 - 57337241 of per mail via jvandesande@live.nl .

Ravels Kloosterstraat 4 - 2380 Ravels Tel. + 32 14 65 21 55 Fax. + 32 14 65 95 52 E-mail: info@toerismeravels.be Op het infokantoor kunt u terecht voor: • Brochures van Ravels • Alle themaroutes van de provincie Antwerpen • Fietsroutenetwerkkaarten Antwerpse Kempen, • Limburg en Nederland • Gemelroute • Wandelmap van Ravels en omliggende gemeente • Algemene toeristische informatie • Brochures van heel België

• Postkaarten van Ravels • Topokaart van de Kempen • Overnachtingsmogelijkheden • Dagtrips voor groepen • Molenbezoek Arbeid Adelt Openingstijden: Op woensdag, zaterdag, zondag en feestdagen van 10.00 tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur. In de maanden juli en augustus is het kantoor ook open op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.00 12.00 uur.

Speelland en Safaripark Beekse Bergen

Safaripark Beekse Bergen

Speelland Beekse Bergen

In Safaripark Beekse Bergen ontmoet je niet alleen 1.250 wilde dieren, je kunt er dit voorjaar ook leuke evenementen bezoeken. Zo krijgen de chimpansees met Pasen een luxe paasbrunch voorgeschoteld, wat een vermakelijk schouwspel voor de bezoekers oplevert. Van 16 tot en met 18 april kun je het gezelligste dierenevenement van Nederland - Animal Event - bezoeken. Doe mee met clinics en workshops waar je alles over je lievelingsdier te weten komt. In de meivakantie (van 1 tot en met 9 mei) kom je alles te weten over de jongste publiekslievelingen in het park tijdens 'Born to be wild'. En op 30 mei kun je mee gluren in de operatiekamer voor de dieren, op de 'Komt een aap bij de dokter'-dag.

In het leukste strand- en speelpark beleef je niet alleen uren spectaculaire speelfun maar de komende maanden ontmoet je hier ook Bob de Bouwer, Ralf en Dip & Dap. Op 5 april komt Bob de Bouwer langs tijdens Ontdek-Speelland! En kunnen kids kennismaken met het leukste speelplein van Brabant. Op 2 mei staat Speelland op stelten. Het hele park verandert deze dag in een circus en de twee langste vrienden van Nederland Dip & Dap komen langs. Zet ook 24 mei vast in je agenda! Dan vindt Speelland's Got Talent plaats. Tijdens de leukste talentenjacht van Brabant komt ook Ralf (Click Clack) langs voor een spetterend optreden. Kijk voor meer informatie over de activiteiten ook op de website www.beeksebergen.nl.


8

U vindt bij ons een uitgebreid assortiment Slagroom & Handwerk bonbons Chocolade Petit fours Gevulde en massieve chocolaatje Ruim assortiment seizoensproducten Cadeauverpakkingen Relatiegeschenken voor bedrijven

Alles vers geproduceerd in het eigen atelier. Wij werken uitsluitend met de allerbeste grondstoffen en echte Belgische Callebaut chocolade. Van Ham Chocolaterie b.v. Bukkumweg 32 5081 CT Hilvarenbeek T 013 5051591

Openingstijden: Donderdag & Vrijdag van 10.00 - 18.00 uur I.v.m. vakantie zijn wij gesloten van 29 juli t/m 21 augustus

www.vandalhilvarenbeek.nl

www.vanhamchocolaterie.nl

Creatieve inspiratie voor in en om Uw huis

Tilburgseweg 16a - Hilvarenbeek 013 - 505 34 64

3.000 m2 overdekt winkelplezier

De smaak van Croy! de croyse hoeve & croy ‘t stokske dinsdag, woensdag en donderdag

3-gangen keuzemenu €14,95 p.p. vrijdag, zaterdag en zondag

3-gangen keuzemenu €19,95 p.p.

Bestel een 2 liter fles Croybier aan taf el!

“d’ Ouwe Brouwerij” is in de maanden mei t/m september, dagelijks geopend vanaf 12.00 uur (In de maanden oktober t/m april op maandag & dinsdag gesloten).

www.desmaakvancroy.nl DE CROYSE HOEVE, CROYLAAN 9, 5735 PB Aarle-Rixtel, 0492-381348

5066 CA Moergestel, tel. 013-513 1385


9

De St. Petruskerk De St. Petruskerk in Hilvarenbeek is een fraai bouwwerk in kempisch-gotische stijl, waarvan de oudste funderingen dateren uit de late 10de eeuw. Geopend voor bezoek tijdens de zomermaanden - vanaf 5 juni tot en met 4 september elke middag van 14.00-16.30 uur behalve op maandag. Op donderdagmorgen tevens van 10.00-12.00 uur. De kerk is dan vrij toegankelijk. Huisdieren zijn niet toegestaan. Groepen op afspraak het hele jaar mogelijk. Voor rondleidingen kunnen belangstellenden contact opnemen met de heer Ad Otten, telefoonnummer (013) 505 43 24.

Kelderfestival in Goirle Bar ‘t Kelderke gaat op koninginnendag een festival organiseren,met daaraan sluitend een reunie voor alle oud klanten en medewerkers. Stichting Bar ‘t Kelderke, ook wel de kelder genoemd, zet zich al 40 jaar in voor de jeugd in Goirle en omstreken. De Kelder is bij veel Goirlenaren een begrip en de Kelder wil ook een begrip zijn voor Goirle.

duidelijk over de toekomst van de Kelder. Wel zullen wij er als Kelder alles aandoen om deze afgelopen 40 jaar, nog zo lang mogelijk door te zetten.

Het laatste jaar is een roerig jaar geweest. In vele media is over de kelder geschreven dat deze dicht moest. (Tot op heden zijn we nog steeds open!) Het pand waarin de Kelder is

Koninginnedag Na 10 jaar op Koninginnedag het beroemde Kelder Book of Records georganiseerd te hebben, wil stichting ‘t Kelderke uit Goirle dit jaar een ander evenement organiseren. Daarom gaan wij dit jaar een tentfeest met een activiteit organiseren op het oranjeplein om de inwoners van Goirle en omstreken een leuke activiteit op Koninginnedag te kunnen bieden. In de middag wordt er outdoor laser- schieten georganiseerd waar jong en oud op in kunnen schrijven. ‘s Avonds hebben we de bekende band BZB (Band Zonder Banaan) met in het voorprogramma That’s Live. BZB staat bekend om hun uitbundige optredens die altijd een feestje zijn. Met een mix van allerlei muziekstijlen wordt elke zaal, feesttent, club of festival omgetoverd in een groot feest. Wat je ziet is volop theater en absurditeiten. Wat je hoort is een stuwend lekker in het gehoorliggend eigen BZB-geluid. Ze hebben ook gestaan op Lowlands, Pinkpop en Parkpop en dus dit jaar op 30 april in Goirle. De band That’s Live bestaat uit gezellige, zeer gemotiveerde, ervaren muzikanten uit Goirle en omstreken. Haar zevenkoppige bezetting is continu vernieuwend bezig in haar repertoire, bestaande uit swingende soul/disco covers en

gehuisvest, was van eigenaar gewisseld en het huurcontract werd niet verlengd. Er is gekeken naar andere oplossingen, zoals een andere locatie in Goirle. Momenteel is er nog niets

top 100-meezingers. Nummers die iedereen kent, die de muzikale, geestelijke vaders naar de top gestuwd hebben, juist deze nummers brengt That’s Live met een aanstekelijk enthousiasme met als doel het publiek uit zijn dak te laten gaan! Reunie op 1 mei In de afgelopen 40 jaar is bar ‘t Kelderke met de tijd meegegaan. Van Golden Earring en Metallica naar Usher en Anouk, van lp’s naar mp3-speler, van houten nisjes tot diverse discolampen. Dit zijn maar enkele voorbeelden waaraan je kunt zien dat stichting bar ‘t Kelderke bedoeld is voor de jeugd van Goirle. De doelgroep van de Kelder blijft even oud en dat probeert de kelder ook te blijven door met zijn tijd mee te gaan. Om deze 40 jaar niet ongezien voorbij te laten gaan en om dit met iedereen te vieren als bar ‘t Kelderke, zullen we aansluitend op Koninginnedag, zaterdag 1 mei een reunie houden voor iedereen die wel eens in de Kelder is geweest. Dus alle oud medewerkers, klanten en oud klanten willen wij uitnodigen op zaterdag 1 mei in de tent op het Oranjeplein vanaf 20.00 uur. Deze avond zal in het teken staan van de afgelopen 40 jaar en is een uitgelezen mogelijkheid om na vele jaren elkaar weer eens terug te zien. Voor meer informatie zie ook www.kelderke.nl en www.kelderfestival.nl .

29e Torenloop Hilvarenbeek op Koninginnedag

Heemkundemuseum

“Het Kaske” te Poppel “Het Kaske” is de naam van een eeuwenoud kapelletje dat in 1903 plaats moest ruimen voor het gemeentehuis van Poppel. De plaats waar nu het Heemkundemuseum “Het Kaske” is gevestigd. Het eerste museum van de Heemkundekring Nicolaus Poppelius werd geopend in september 1995. Het werd ingericht door de heemkundekring Nicolaus Poppelius van de gemeente Ravels. Daarmee beantwoordde het aan de doelstellingen van de kring de geschiedenis, cultuur, folklore en levenswijze van voorbije generaties te vrijwaren voor verlies en open te stellen voor de huidige en komende generaties. Men vond aanvankelijk een onderkomen in het vroegere magazijn van de molen Arbeid Adelt te Weelde.

Bovendien waren er een bibliotheek en archief in ondergebracht.

Dankzij de steun van het gemeentebestuur en de bereidwillige afstand van een belangrijk arsenaal museumstukken door de bevolking kreeg dit museum een rijk interieur. Alle schenkingen waren geordend naar thema’s: archeologie, kleding, onderwijs, ambachten, landbouw, leger en oorlogen, grens en smokkelen, fotomateriaal, bidprintjes, volksdevotie, bestuur en verenigingen.

Entree: Volwassenen: 2,00 euro per persoon. Kinderen tot 12 jaar mogen gratis in het museum binnen.

Openingstijden: Dat kan elke tweede en vierde zondag van de maand, telkens van 14.00 uur tot 17.00 uur. Bovendien kunnen groepsbezoeken op afspraak worden gemaakt met Laurent Woestenburg (tel. + 32 14 65 69 93).

Heemkundemuseum ‘Het Kaske’ Oud-Gemeentehuis Poppel Dorp 64 • 2382 Ravels (Poppel) Tel. + 32 14 43 99 09

Koninginnedag 2010 wordt weer een sportieve dag, want Atletiekvereniging Achil ‘87 uit Hilvarenbeek organiseert op vrijdag 30 april weer haar traditionele Torenloop. Voor de 29e keer starten de lopers vanaf de Vrijthof, het historisch centrum van Hilvarenbeek. Voorheen vond de Torenloop in de middag plaats maar sinds enkele jaren is gekozen voor de ochtend.De organisatie heeft gemeend de aanvangstijd te vervroegen, om zodoende atleten de gelegenheid te geven in de namiddag nog andere Koninginnedagactiviteiten in Hilvarenbeek te bezoeken, zoals BOF, Het Biks Oranje Fist. Start Om 10.30 uur is de start van de jongens- en meisjes wedstrijd en prestatieloop over 1 kilometer. Daarna is om 11.00 uur de start van de 5, 10 en 20 kilometer wedstrijd en prestatieloop. Start en finish is op de Vrijthof. Voor de 20 kilometerwedstrijd worden ‘hazen’ ingezet. De snelste haas loopt 1:20 uur en de langzaamste loopt 1:50 uur. Voor de tussenliggende tijden wordt om de 5 minuten een haas beschikbaar gesteld. Door bij deze duidelijk herkenbare haas te blijven is elke loper verzekerd van een gelijkmatig tempo en een optimale race. Deze bijzonderheid biedt u een unieke mogelijkheid voor een goede persoonlijke tijd. Voorinschrijven Voorinschrijven is goedkoper en kan via: www.inschrijven.nl tot en met vrijdag 23

april 2010. Na inschrijving is op vrijdag 30 april 2010 vanaf 9.00 uur op de kiosk op de Vrijthof. Kijk voor alle verdere informatie en eventuele wijzigingen m.b.t. de Torenloop op onze website: www.achil87.nl


10

Wij regelen alle zaken rond caravanschade! IEDERE VRIJDAG OPEN VANAF 16:30 uur. Voor een borrel met vrienden, collega’s om het weekend in te luiden. ZONDAG 4 APRIL 2010 (15:30 uur) Een nieuwe aflevering van KUNST&ZO. Met live muziek van BACK IN BIZZNIZZ. ZATERDAG 10 APRIL 2010 (21:30 uur) Het is weer tijd voor swingen in de Gouden Carolus, want het is SWINGIN’ SATURDAY. ZONDAG 2 MEI 2010 (15:30 uur) Een nieuwe aflevering van KUNST&ZO. Met live muziek van THE LUCKY DICE. www.theluckydice.nl ZONDAG 16 MEI 2010 (14:30 uur) VILLA PARDOES, megafeest. Een Nederlandstalig festival waarbij de volledige opbrengst van de entree ten bate komt van Villa Pardoes. Entree slechts 5.ZONDAG 6 JUNI 2010 (15:30 uur) Een nieuwe aflevering van KUNST&ZO. Met live muziek van vocaal ensemble LEF!. www.muziekmetlef.nl ZATERDAG 19 JUNI 2010 Theatervoorstelling van SPONS ivm het 10-jarig bestaan. www.spons.org ZONDAG 27 JUNI 2010 Groot zonovergoten HERTOG JAN WEIZENER TERRAS voor de deur ivm de HILVERMERT. ZONDAG 4 JULI 2010 (15:30 uur) Een nieuwe aflevering van KUNST&ZO. Met live muziek door de POWER SWING BIG BAND. www.powerswingbigband.nl

Biercafé - Zalencentrum Gelderstraat 20 • Hilvarenbeek • tel. 013 - 5053178 • www.goudencarolus.nl

• Caravan en Camper schadeherstel en onderhoud • Vakkundig schadeherstel, ook voor het interieur • Schadetaxatie en profile repair • Financiële afhandeling met 4 - 10 jaar garantie

C

ARAVANSCHADEH ERSTEL CLEIJSEN RIEL

Dorpsstraat 63 • 5133 AE Riel T 013 5181397 • E info@autoschade-cleijsen.nl I www.autoschade-cleijsen.nl

Eurogarant bedrijf

Caravan & Camper service

De winkels van de KRINGLOOPLIJN Of u nu uitgebreid wilt eten, een snelle hap, of alleen iets wilt drinken.

4-gangen keuzemenu € 25,00 p.p.

EERSTE KEUS IN

met meerdere keuzes uit vis, vlees en

TWEEDEHANDS

vegetarische gerechten

SPULLEN

gezellig terras m achtero

A la carte hoofdgerecht vanaf € 12,75

Kinderen een eigen menukaart hoofdgerechtjes vanaf € 4,00

Ook geschikt voor grotere gezelschappen ‘s Maandags gesloten

0900 - 8212248 Oisterwijk: Veldweg 8 Goirle: Nobelstraat 18a

openingstijden:

Wil en Mary Snelders Vrijthof 26 • Hilvarenbeek Tel. (013) 505 14 03 www.degelegenheid.nl

Oisterwijk en Goirle: di t/m vr van 9.30 - 17.00 uur

www.kringlooplijn.nl

za van 9.30 - 16.00 uur

Antiek & Brocante in een franse entourage Openingstijden: Maandag 19.00 - 02.00 uur Dinsdag 13.00 - 17.00 uur en 19.00 - 02.00 uur Woensdag Gesloten Donderdag 19.00 - 02.00 uur Vrijdag 17.00 - 02.00 uur Zaterdag 17.00 - 02.00 uur Zondag 15.00 - 00.30 uur

Antiek, brocante, curiosa • 24 smaken ècht Italiaans ijs • • van bolletje ijs tot ijscoupe • • U kunt bij ons ook terecht voor een lekker kopje koffie of cappuccino •

Kloosterstraat 30 • Goirle • T 013 - 534 13 72 7 dagen per week geopend vanaf 12.00 uur Kloosterstraat 30 • Goirle • T 530 20 22

Bij ons vindt u dit alles gepresenteerd in een authentiek nagebouwd Frans dorpje Open: vr en za: 10.00 17.00 uur Zondag open: zie website Akkerstraat 1a, Biest-Houtakker (bij Tilburg) Tel.: 013 - 505 54 22

www.vieillefrance.nl

Blz. Boekhandel Buitelaar VVV-agentschap voor de gemeente Goirle Verkoop van: Wandel- en fietsroutes Nationale boekenbon Iris-cheques Theater- en concertbon Dinercheques Bioscoopbon

Blz. Boekhandel Buitelaar De Hovel 21 (hoek Kalverstr.- De Hovel) 5051 NP Goirle - 013 - 5301122 info@boekhandelbuitelaar.nl www.boekhandelbuitelaar.nl


11

Streekmuseum Alphen

Brabantrit voor motoren in Hilvarenbeek M.A.C. "De Grensjagers" is een motor- en autoclub die al meer dan 60 jaar bestaat De club heeft al vele jaren ervaring heeft in het uitzetten en organiseren van motortoertochten. En dit met als doel om motorrijders op recreatieve wijze de mooiste delen van de eigen streek te laten ontdekken. De ritten worden hier door ervaren motorrijders georganiseerde ritten uitgezet.

Een leuk en gratis te bezoeken museum in Alphen is het Oudheidkundig Streekmuseum, dat in een uit 1822 daterend voormalig Ned. Hervormd kerkje is gevestigd. De collectie van het streekmuseum bestaat onder andere uit urnen, gereedschappen en gebruiksvoorwerpen uit de Prehistorie en de Romeinse tijd te bewonderen. Het hoofdbestanddeel wordt gevormd door de voor Brabant unieke verzameling van sieraden, wapens, potten en glaswerk uit het ter plaatse blootgelegde Merovingische grafveld (450750 na Chr.) In een speciale vleugel wordt een beeld verschaft van de leerlooierijen, die vroeger in Alphen veelvuldig aanwezig waren. Allerlei ambachtelijk gereedschap uit de toenmalige leerindustrie herinnert aan die tijd. Bovendien herbergt deze vleugel een uitgebreide verzameling en gebruiksvoorwerpen uit grootmoeders tijd en geven prenten en schilderijen een beeld van het Alphen in vroeger jaren. Ook gebruiksvoorwerpen van de landbouw uit vroeger tijden zijn goed vertegenwoordigd. Let ook eens op de zeer oude merklappen die worden tentoongesteld. Op de zolder is een nog goed functionerend me-

chanisch torenuurwerk uit 1910 in werking te zien. De verzameling uit de 19e en 20e eeuw betreffen diverse ambachten en het boerenbedrijf. Ook klederdracht, 2e wereldoorlog, devotionalia en het dorpsonderwijs vormen onderdeel van de collectie. Openingstijden: Iedere 3e zondag van de maand van 11.00 uur tot 13 uur. In augustus kunnen bezoekers iedere zondag van 13.30 uur tot 16.30 uur terecht. Groepen kunnen na telefonische afspraak (013-5018121) het museum bezichtigen. De toegang is gratis. Streekmuseum Alphen Baarleseweg 1 5131 BA Alphen Telefoon 013 - 5081821

Inschrijven M.A.C. "De Grensjagers" organiseert op zondag 4 april (1e paasdag) zo een rit, genaamd de "Brabantrit". Deze motortoertocht leidt langs mooie plaatsen met hun bezienswaardigheden en door bosrijke gebieden. Het vertrekpunt is"Gasterij de Posthoorn" gelegen aan de Diessenseweg 34, te Hilvarenbeek. Inschrijven kan daar tussen 9.00 - 12.00 uur. De kosten bedragen á 5.50 per deelnemer, á 6,50 Inschrijving met jaarhanger, à 7,50 Inschrijving, jaarhanger en medaille. Als extraatje worden er prijzen uitgereikt voor de grootste club, de verstkomende deelnemer en deelneemster, de oudste deelnemer/ster en er is een prijs voor de grootste club.

Mei 1 2 2 4 5 13 13 16 16 21/31 22 23 23 23 24 28 /30

Start Meimaand Fietsmaand Bidden aan de grot Baarschot Jaarmarkt Moergestel Dodenherdenking Nationale Bevrijdingsdag De Dûrpkestocht Diessen Koopzondag meubelbranche Oisterwijk Clossenborch Tweedekansmarkt Hilvarenbeek Lentement in het centrum Goirle Oisterwijk Sculptuur (onder voorbehoud) Zomergeblaos Hilvarenbeek Eerste Pinksterdag Zomergeblaos Hilvarenbeek Diessense Pinksterrit paardensportvereniging Taxandria Tweede Pinksterdag Feestweekend RKDSV Diessen

Bereikbaarheid U kunt Hilvarenbeek gemakkelijk bereiken via de N269. Let echter op. De Diessenseweg is afgesloten tussen de N269 en de Bloemenstraat. Omleidingen zijn aangegeven. Komende vanuit Tilburg kunt u ook bij de rotonde via het dorp naar de startplaats rijden. Komende vanuit het zuiden kunt u via Esbeek rijden.

VVV Oisterwijk In de gemeente Oisterwijk, waaronder ook de dorpen Moergestel en Heukelom vallen, kunt u alles vinden wat u in uw vakantie of voor uw 'dagje uit' zoekt. U kunt in het centrum genieten van een heerlijk drankje op een van de vele sfeervolle terrassen of gezellig winkelen. Oisterwijk, bekend om zijn bossen en vennen, is natuurlijk een beste plek om te wandelen en fietsen. Er zijn dan ook tal van wandel- en fietsroutes bij ons verkrijgbaar. Oisterwijk biedt in elk seizoen vele mogelijkheden, lekker lui of actief, eenvoudig of luxe.

Tilburgseweg 155 • Goirle • T 013 5771601

Vrijthofwandeling Hilvarenbeek

De wandeling duurt ongeveer 1 uur en is uit te breiden met een bezoek aan de kerk, de beklimming van de toren of een bezoek aan een van de musea. Alleen mogelijk op afspraak en voor groepen vanaf minimaal 10 personen.

Cultuurhistorisch Oisterwijk Lindebomen vormen voor Oisterwijk een begrip. Achter het oude raadhuis vindt u een heel bijzonder, eeuwenoud exemplaar. Vanaf de voorzijde van het raadhuis vormt een dubbele rij lindebomen een heel unieke doorgang. Dit laantje kreeg de naam ‘Trouwlaantje’. Het Trouwlaantje, met het mooie uit 1899 stammende raadhuis, is favoriet bij vele bruidsparen in Nederland. Vanaf deze plaats kunt u de prachtige historische stadswandeling maken. Van ‘het Lindeind’ naar het ‘Kerkeind’ terug naar de Lind. De routebeschrijving en informatie omtrent een stadswandeling met gids is bij VVV Oisterwijk verkrijgbaar.

Voor meer informatie bel: 013 - 5052641 of 013 - 5052458 (VVV)

Toeristische en recreatie informatie U bent op zoek naar een sfeervol hotel of u

Onder leiding van een deskundige gids kunt u een rondwandeling door het centrum van Hilvarenbeek. Tijdens deze wandeling wordt stilgestaan bij de geschiedenis van enkele bijzondere gebouwen en bij de algemene geschiedenis van Hilvarenbeek.

zoekt informatie voor een dagje uit. Bij VVV Oisterwijk, opgericht in 1908, kunt u informatie krijgen over alles wat met uw vrije tijd te maken heeft, want daarin is de VVV dé specialist. Een team van enthousiaste medewerkers, staat klaar om u toeristische en recreatieve informatie te geven over Oisterwijk en de directe omgeving. De VVV is een bron van informatie en inspiratie als het gaat om evenementen, tentoonstellingen, natuurgebieden, attracties, musea, dagtrips, sportieve en recreatieve mogelijkheden, uitgaan, eetgelegenheden, accommodaties en vakanties is Oisterwijk en eigen land. Openingstijden VVV Oisterwijk maandag 13.00 – 17.00 uur dinsdag t/m vrijdag 10.00 – 17.00 uur zaterdag 10.00 – 16.00 uur

Nieuwkerksedijk 2B • Goirle T 013 - 530 11 77

www.roadmaster.nl


12

5

43

47

28

27

46 7 33

10

29

37 36

17 23

13 14 42

9 6

24

30 34 19

20

26

22 2

8 25

4

21

12 11

3

40

44

31

15

35 16 39 32

45

1 18

41

38

1. d' Ouwe Brouwerij Baarschot 2. Vielle France Biest Houtakker 3. Gouden Carolus Hilvarenbeek 4. Gasterij De Gelegenheid Hilvarenbeek 5. Schepens Tweewielers Oisterwijk 6. Van Roessel Boerderijprodukten Goirle 7. Etenstijd Tilburg 8. Campingboerderij Breehees Goirle 9. Den Overkant Eetcafé - Speeltuin Riel 10. Van 't Zandeind Riel

11. Café De Zwaan Hilvarenbeek 12. ‘t Schouwke Hilvarenbeek 13. Blz Boekhandel Buitelaar Goirle 14. Brasserie Zij & Ik Goirle - Tilburg 15. Kusadasi Hilvarenbeek 16. Multimate Bouwmarkt Hilvarenbeek 17. Caravanschadeherstel Cleijssen Riel 18. Visspecialist Mark Verkennis Poppel 19. Eetkaffee Mozes Goirle 20. Leyendaeler Goirle

21. De Roos Hilvarenbeek 22. Wok Garden Biest Houtakker 23. De Boerenschuur Riel 24. Bunga Melati Alphen 25. Restaurant De Griek Hilvarenbeek 26. Kringloop Goirle - Oisterwijk 27. Linberg Caravans Molenschot 28. Keyzer Palace Restaurant Oisterwijk 29. Eetsalon X-Tra & Cafetaria Tra Goirle 30. Het Eiland Eten en Drinken Goirle 31. Cabana Hilvarenbeek 32. Herberg Kerkzicht Diessen 33. Vivace Damesmode Moergestel 34. C.C. Jan van Besouw Goirle

35. Van Ham chocolaterie Hilvarenbeek 36. Biljartcentrum Goirle Goirle 37. Fratello IJssalon Goirle 38. Restaurant Village Poppel 39. Fresco IJs Hilvarenbeek 40. Cafe - Partycentr. Den Horst Haghorst 41. Taverne 't Jachthuis Poppel 42. De Jong Wonen en Slapen Goirle 43. Melis Caravans Tilburg 44. Van Dal Bloemsierkunst Hilvarenbeek 45. De Bierschuur Poppel 46. 't Stokske Moergestel 47. Grieks Restaurant Kriti Oisterwijk

Kijk voor uitgaanstips in de regio ook op onze website:

DeRecreant.com
VVV-kantoren/agentschappen:

Campings-Minicampings:

666 AGENTSCHAP 'OIRLE $E (OVEL .0 'OIRLE4 666(ILVARENBEEK0AARDENSTRAAT#'(ILVARENBEEK4 666 AGENTSCHAP -OERGESTEL 3OCIAAL CULTUUR centrum$EN"OOGAARD3T*ANSPLEIN!2 -OERGESTEL4 666/ISTERWIJK3POORLAAND($/ISTERWIJK4 666FOLDERSERVICEPOST!LPHEN(OTELDEN"ROUwer 2AADHUISSTRAAT  !+ !LPHEN 4  )NFOKANTOOR6664OERISME2AVELS+LOOSTERSTRAAT 2AVELS"ELGIĂ‘4 

Camping "Buitenlust" (UISDREEF  .( !LPHEN4 www.campingbuitenlust.nl 2ECREATIEPARK gT :AND -AASTRICHTSEBAAN .:!LPHEN4 www.tzand.nl Camping "Boshoven" "OSHOVEN  ." !LPHEN4 www.campingboshoven.nl Landgoed "De Hoevens" 4EROVER  2! !LPHEN4 www.dehoevens.nl Mini-camping "De Klaverweide" ,OONEIND A 2+!LPHEN4 www.minicampingdeklaverweide.nl Camping "Kwaalburg" +WAALBURG  .# !LPHEN4 http://camping.kwaalburg.nl Mini-camping "De Schellehoeve" "OERENBAAN 0!!LPHEN4 www.schellehoeve.nl -INICAMPING$E6ENNEWEIDE6ENWEG .!!LPHEN4 www.venneweide.nl Kampeerboerderij "De Kiek",OONEIND 2+!LPHEN4 www.kampeerboerderijdekiek.nl Minicamping "de Heibloem"'OORWEG 4#"AARSCHOT4 www.deheibloem.nl -INICAMPING gT (UUKSKE (OEKJE  "% $IESSEN4 www.vekabo.nl/huukske Camping "De Spaenders Horst" 3PAANEINDSESTRAAT..%SBEEK4 www.spaendershorst.nl Minicamping "de Tramhalte" /UDE 4RAMBAAN

Bungalowparken: Bungalowpark Landal "Duc de Brabant" 7ESTELBEERSEDIJK4+$IESSEN4 www.landal.nl Bungalowpark & Camping "Beekse Bergen" "EEKSE"ERGEN.*(ILVARENBEEK4 ĂŒ M 3AFARICAMPING "EEKSE "ERGEN "EEKSE "ERGEN  .* (ILVARENBEEK 4  ĂŒ M

Hotels: Auberge "de Hilver" 7ESTELBEERSEDIJK  4+"AARSCHOT4 www.aubergedehilver.nl (OTEL 2ESTAURANT+UNSTGALERIE (UIZE 2USToord" ,AGE -IERDSEWEG  .# %SBEEK 4 www.huizerustoord.nl Hotel "Brabant"$IESSENSEWEG (ILVARENBEEK 4 www.hotelbrabant.com Herberg "St. Petrus"'ELDERSTRAAT!!(ILVARENBEEK4 www.sintpetrus.nl

Groepsaccommodaties: Groepsaccommodatie "Den Elshorst" %SBEEKSEDIJK4'"AARSCHOT4 www.elshorst.nl 'ROEPSACCOMMODATIE$E.IEUWE%RF7ESTERWIJK+'$IESSEN4 www.denieuweerf.nl Kampeerboerderij "De Kievit" 0RINS (ENDRIKLAAN.*%SBEEK4 www.dekievit.info Campingboerderij "De Breehees" "REEHEES $$'OIRLE4 www.breehees.nl Groepsaccommodatie "De Flierefluiter" 'ROOT ,OO  ", (ILVARENBEEK 4  www.flierefluiter.nl Natuurvriendenhuis "Morgenrood" 3CHEIBAAN /ISTERWIJK4 Landgoed "De Hoevens" 'OORSTRAAT 2IEL 4 www.dehoevens.nl

Appartement voor mindervaliden: Klein Beek'ROTE6OORT(%(ILVARENBEEK 4 www.kleinbeek.nl

.(%SBEEK4 www.minicampingdetramhalte.nl -INICAMPING $gN "OBBEL EN 3TICHTING .!2 /IRSCHOTSEDIJK  .! (AGHORST 4 www.denbobbel.nl Boerderijcamping "Het Achterste Loo" 'ROOT ,OO  ", (ILVARENBEEK 4  www.vekabo.nl/achtersteloo #AMPING $E "OSFAZANT -OLENSTRAAT  8(-OERGESTEL4 www.campingdebosfazant.nl Camping "De Irenehoeve":ANDSTRAAT #!-OERGESTEL4 -INI CAMPING$E,INDEHOEF3TOKSKE ##-OERGESTEL4 Minicamping "Pietershoek" 'ROOT 7ESTERWIJKSESTRAAT.%(ILVARENBEEK4 www.pietershoek.nl Minicamping "De Stellop Hoeve"&AMILIE3MITS $EKKERS/IRSCHOTSEWEG#*-OERGESTEL 4 www.stellophoeve.nl Camping "Annemariehoeve" $E ,OGT A 4+/ISTERWIJK4 www.campingannemariehoeve Camping "Arbeid Adelt"&RANSEBAAN 4$ /ISTERWIJK4 www.campingarbeid-adelt.nl Cambiance "De Boskant" /IRSCHOTSEBAAN A 4%/ISTERWIJK4 www.campingdeboskant.nl -INICAMPINGgT+RUISPUNT/IRSCHOTSEBAAN 4'/ISTERWIJK4 www.het-kruispunt.tk +AMPEERBOERDERIJ (EUKELOMS (OEFKE ,AAG (EUKELOMSEWEG !.(EUKELOM4 www.heukelomshoefke.nl

Camping "Tulderheyde" 4ULDERHEIDE  2AVELS"ELGIĂ‘4 www.tulderheyde.be

Speeltuinen: #AFĂ? 3PEELTUIN (ERBERG $E 'ULLE "RABANDER "IESTSESTRAAT  (4 "IEST (OUTAKKER 4 www.degullebrabander.nl Speelparadijs "De Toekomst" 4ILBURGSEWEG 8((ILVARENBEEK4 "INNEN EN BUITENSPEELTUIN gT +LAUTERWOUD /IRSCHOTSEBAAN A 4% /ISTERWIJK 4 www.recreatiedeboskant.nl

Visvijvers: Forellenvisvijver "De Biestse Oevers" 6ELDBRAKEN  (3 "IEST (OUTAKKER 4  www.biestse-oevers.nl 6ISVIJVER$IESSENISGELEGENAANDE4URKAAWEG TE$IESSEN

Markten in de regio: Alphen:)EDEREWOENSDAGVAN UUR OPDE6AN,EUVENLAAN Goirle: )EDERE DONDERDAGOCHTEND VAN UUR TOTUUROPHET+LOOSTERPLEIN Hilvarenbeek: )EDERE DONDERDAGOCHTEND VAN UURTOTUURAANDE6RIJTHOF Diessen: )EDERE VRIJDAGMIDDAG STAAN ER VAN  UUR STAAN ER EEN AANTAL KRAMEN OPHET,AARPLEIN Moergestel: )EDERE VRIJDAGMIDDAG VAN UURTOTUUROPHET3T*ANSPLEIN Oisterwijk:)EDEREDONDERDAGMIDDAGVAN UURTOTUURAAN$E,IND Riel: )EDERE WOENSDAGOCHTEND OP HET $ORPSPLEIN

! ! è h e o d u o H


Proef ons heerlijk huisgemaakt gebak! Iedere koopavond een wisselend buffet voor slechts 9,95 EUR p.p. In Goirle op donderdag, vrijdag en zaterdag: TAPAS. Verder kunt u bij ons terecht voor een lekker kopje koffie met gebak, lunch & diner.

Brasserie Zij & Ik Hovel 29 5051 NR Goirle 013-5348861 www.zij-n-ik.nl zij-n-ik@live.nl Openingstijden Goirle: Ma: 11.00-18.00 Di: 9.30-18.00 Wo: 9.30-20.00 Do t/m Za: 9.30-22.00 Vrijdag koopavond

Lunchroom Zij & Ik Emmapassage 15 5038 XA Tilburg 013-5444036 www.zij-n-ik.nl zij-n-ik@live.nl Openingstijden Tilburg: Ma: 11.00-18.00 Di-wo-vr: 9.00-18.00 Do: 9.00-21.00 Za: 9.00-17.00 Donderdag koopavond

Kom kijken hoe gezond Zandeind 34, Riel

rundvlees groeit.

Excursiemogelijkheden voor groepen vanaf 10 personen, ook voor winter- en avondexcursies. Voor meer informatie: Tevens wordt het boeren van vroeger www.vanhetzandeind.nl of bel 06 51019412 en het boeren van nu in beeld gebracht.

Van embryo tot entrecĂ´teHèt adres voor een gezellig uitje

Heuv  T 013 504 61 61

Homemade tapas, loungen op Cabana Beach, genieten van een cocktail of een goed glas wijn in het centrum van Hilvarenbeek. Gelderstraat 40, www.tapasba r-cabana.nl (013) 505 2290

Openingstijden: CafĂŠ: dinsdag t/m zondag vanaf 11.00 uur  dinsdag t/m zondag vanaf 11.00 uur Op maandag zijn wij gesloten

 # !#

Van Roessel boerderijprodukten boerderijprod d uktenn

#

Voor catering

! "

vanaf 2 personen

%! ! # 

Kijk op onze website

 

zwart wit of full colour

 $s

Van Roessel Catering Dorpsstraat 63 5051 CJ Goirle 013 5341484 www.vanroesselcatering.nl

 & &T  & &###


15

Belgisch Witblauw Fokbedrijf "Van 't Zandeind"

"Zien hoe gezond rundvlees groeit" Juni 1/4 Wandelvierdaagse Diessen 4/6 Biestse Volksfeesten 5/6 Voorstelling Openluchttoneel Hilvarenbeek 5/27 Moergestel fietsdorp 6 Koningschieten Gilde Sint Sebasti- aan Hilvarenbeek 6 Ruilbeurs De Gezellige Ruiters Goirle 6 Jaarmarkt Riel 10 Voorstelling Openluchttoneel Hilvarenbeek 11/12 Voorstelling Openluchttoneel Hilvarenbeek 12/16 Kermis Hilvarenbeek 20 Stratenloop Goirle 23/26 Wandelvierdaagse Hilvarenbeek 27 Hilvermert Hilvarenbeek 27 Het Gildewei Zomerfeest Diessen 27 Beekse Beiaard zomerconcert 27 Taptoe Oisterwijk Onder de rook van het gemoderniseerde Tilburg en aan de rand van het eeuwenoude boerendorpje Riel wordt het hedendaagse boerenleven gecombineerd met vergeten tijden uit grootmoederstijd. Vroeger waren boeren het middelpunt van de bevolking, tegenwoordig lijkt alles op grootschaligheid gericht te zijn. Gelukkig is hiervan aan het Zandeind in Riel nog geen sprake. Op Belgisch Witblauw Fokbedrijf "Van 't Zandeind" wordt op een eerlijke en diervriendelijke wijze heerlijk rundvlees geproduceerd. Het Bourgondische leven van weleer komt hier tijdens een excursie weer terug als Boergondische gezelligheid! De excursie De bezoekers worden eerst met koffie of thee ontvangen in een authentieke stal van de langgevel-boerderij, gedateerd vanaf ongeveer 1850. In deze ontvangstruimte staan oude boeren gebruiksvoorwerpen opgesteld, dat bij vele herinneringen op zal roepen aan vergeten vroegere tijden. Na uitleg over vroeger en het bedrijf van nu, wordt de excursie voortgezet tussen de dieren. Tijdens de rondleiding kunt u zien hoe gezond rundvlees kan groeien. Doordat de dieren erg mak en nieuwsgierig zijn, is het tevens mogelijk de dieren te voeren, aaien of zelfs te knuffelen. Arrangementen Een rondleiding duurt ongeveer 2 uur en zal worden afgerond met een hapje en een drankje, zodat de excursie ook onder Boergondische gezelligheid afgesloten wordt. Wanneer u de dag echt in stijl wilt afsluiten kunt

u van de Rielse Biefstuk gaan genieten bij Eetcafè Den Overkant in de mooie kern van Riel. De vele speelmogelijkheden en het feit dat het bedrijf afgesloten kan worden van de omgeving, maakt een excursie niet alleen interessant en informatief, maar bovenal erg kindvriendelijk. In overleg is er van alles mogelijk, ook tussen de koeien! Bovendien zijn er verschillende arrangementen naar wens voor jong en oud te boeken. Schroom vooral niet om te bellen of kijk voor meer informatie naar de website. Belgisch Witblauw Fokbedrijf "Van 't Zandeind" Zandeind 34 5133 AC Riel Telefoon: 06-51019412 / 013-5181883 Website: www.vanhetzandeind.nl e-mail: vanhetzandeind@hetnet.nl

Musical echt... scheiding in Goirle Op 28, 29 en 30 mei 2010 worden in Cultureel Centrum Jan van Besouw in Goirle in totaal vijf voorstellingen gespeeld van de musical ‘Echt... Scheiding!’. De musical Echt... Scheiding! is een initiatief van een viertal jonge creatieve talenten uitade theaterbranche en het Instituut voor Maatschappelijk Werk Tilburg in samenwerking met de Kindertelefoon Noord-Brabant. ‘Echt... Scheiding!’ is een nieuw geschreven en gecomponeerde musical rondom het thema kinderen en scheiden’. Luchtig karakter Het is een moderne (pop/rock)musical waarin het verhaal, gezien vanuit de ogen van een kind, centraal staat. We laten het publiek zien wat voor effect een scheiding kan hebben op

het (gevoels)leven van een kind en hoe een kind leert omgaan met de scheiding. Ondanks het toch redelijk zware onderwerp zal de musical een luchtig karakter hebben en door de swingende muziek licht te verteren zijn. De cast

zal bestaan uit ruim 30 amateurspelers, waaronder een groep van 8 kinderen/jongeren in de leeftijd van 10 tot 15 jaar, en een aparte dansgroep. Het artistieke team bestaat uit ervaren professionals. De cast wordt tijdens de voorstellingen begeleid door een professionele live band. Het verhaal De musical ‘Echt... Scheiding!’ vertelt het verhaal van Sam. De voorstelling begint met een droom over de bruiloft van de ouders van Sam. Twee verliefde en gelukkige mensen die elkaar voor eeuwig en altijd trouw beloven. Maar dan wordt Sam wakker en ineens is de harde werkelijkheid weer daar. De ouders van Sam zijn al een paar jaar gescheiden, en Sam heeft nog steeds moeite met de hele situatie. Het heenen-weer gereis tussen twee huizen, het gemis, het geroddel, de nieuwe vriendin van papa. Maar vooral; die eeuwigdurende ruzies en dat eeuwige getouwtrek. Het gaat altijd over Sam, maar niemand die ook maar wil luisteren naar wat Sam zelf eigenlijk te vertellen heeft. Het idee voor deze musical is afkomstig van Rob Vriens. “Kinderen en scheiden is een belangrijk maatschappelijk thema. Via deze musical brengen we dit onder de aandacht en maken we het bespreekbaar.” De kaartjes kosten 10,00 per stuk en zijn te verkrijgen op de volgende voorverkoopadressen: Cafè Gouden Carolus, Gelderstraat 20, Hilvarenbeek en Bekker, de Hovel 38, Goirle www.musicalechtscheiding.nl

Kijk voor uitgaanstips in de regio ook op onze website:

DeRecreant.com

Voor iedere gelegenheid een gastvrij onderkomen

feesten • spelen • eten • vergaderen • catering • genieten Rielseweg 861 • Tilburg • T 013-5181238

www.decommanderie.nl
Gemoedelijk en gastvrij

Het adres voor de lekkerste boerenkaas en -zuivel. En nog veel meer lekkers! Bezoek ons gezellige boerderijwinkeltje

De Hovel 45, 5051 NR Goirle T 013 5341100 E info@mozesgoirle.nl www.mozesgoirle.nl Dagelijks vanaf 10.30 uur geopend

Ambachtelijk gemaakt ... dat smaakt Openingstijden maandag en donderdag van 13.30 - 18.00 uur vrijdag van 10.00 - 18.00 uur zaterdag van 10.00 - 16.00 uur

HBOHFOXFFLNFOV van sportief tot chique

van maat 46 t/m maat 60 2OOTVENBs-OERGESTELs4sGRATISPARKERENVOORDEDEUR Geopend: dinsdag t/m vrijdag van 10.00 - 17.30 uur, zaterdag van 10.00 - 16.00 uur

HF[FMMJHUFSSBT BBOBDIUFS[JKEF LPGGJF HFCBL 

%PSQÂ…1PQQFM 5  XXXWJMMBHFQPQQFMCF EBHFMJKLTHFPQFOEWBOVVS XPFOTEBHHFTMPUFO


17

VVV Hilvarenbeek

Jaarmarkt Riel

De liefhebbers van een leuke jaarmarkt, en dat blijven er altijd heel veel, kunnen op zondag 6 juni aanstaande hun hartje ophalen in de kern Riel. De organisatie biedt de recreant maar liefst zo’n tweehonderd kramen met veel koopwaar en gevarieerd programma met veel entertainment in het hart van Riel. De aanvang van de markt op zondag is 10.30 uur. De opmaat naar de sfeervolle jaarmarkt is “de Nacht van de Jaarmarkt” , waarover later in dit artikel meer, die op 5 juni op het programma staat en deze begint om 21.00 uur. Kindervrijmarkt Parallel aan de Jaarmarkt loopt de Kindervrijmarkt. Met veel passie worden op de jaarmarkt zelf artikelen aan de man of vrouw gebracht. En bij de Kindervrijmarkt is dat niet anders. Tussen dit alles door kunnen de bezoekers genieten van muzikaal vermaak. Ook interessant zijn de vele verenigingen die de Jaarmarkt van Riel bevolken. Voor het actieve vermaak zijn er voor de jeugd diverse attracties zoals schminken en ponyrijden. Ook staat er een springkussen en suikerspinkraam.

De verschillende dorpen Baarschot, Biest-Houtakker, Diessen, Esbeek, Haghorst en Hilvarenbeek zijn omgeven door veel groen van akkers, weilanden en natuurgebieden. Deze landelijkheid met het cultuurhistorische karakter van de dorpen maakt de gemeente Hilvarenbeek een aantrekkelijke omgeving voor de recreant en de toerist. Volop verblijfsaccommodaties De verschillende natuurgebieden zijn ideaal voor de fietser en de wandelaar. Daarnaast zijn er verschillende musea en historische monumenten die zeker een bezoekje waard zijn. Speciaal voor de toerist en de recreant zijn er enkele organisaties die in de vorm van arrangementen het nodige te bieden hebben. Bovendien wordt uw verblijf vergemakkelijkt door een uitgebreide keus aan verblijfsaccommodaties. Naast verschillende (mini)campings beschikt de gemeente Hilvarenbeek over enkele hotels, kampeerboerderijen en pensionadressen. Diverse horeca-aangelegenheden maken een leuk avondje uit mogelijk en de verschillende winkels zorgen voor een gevarieerd winkelaanbod. De talrijke evenementen die jaarlijks plaatsvinden dragen eveneens bij in de aantrekkelijkheid van de gemeente.

Dûrpkestocht in Diessen

Voorlichting en promotie VVV Hilvarenbeek streeft naar een zo goed mogelijk gebruik van deze toeristische en recreatieve mogelijkheden. Dit doel probeert de VVV te bereiken door voorlichting en promotie. Centraal in onze organisatie staat het VVV kantoor. Door dit kantoor kunnen wij de bezoekers aan onze gemeente persoonlijk te woord staan, foldermateriaal en arrangementen aanbieden en streekproducten verkopen. Wij helpen de bezoeker een keuze te maken uit het zeer gevarieerde aanbod. Ook proberen wij door het uitbrengen van folders en een evenementenlijst, en het bijhouden van een internetsite de verschillende toeristische en recreatieve mogelijkheden in onze gemeente op een overzichtelijke wijze te presenteren. Daarnaast organiseert de VVV begeleide natuurwandelingen, huifkartochten en op afspraak dorpsrondleidingen. Samenwerking met de Winkeliersvereniging en het Land van de Hilver leidt tot de jaarlijks terugkerende Hilverzomeravondfeesten. Informatiefolders Het kantoor van de VVV is gevestigd aan de Paardenstraat nr.1 in het centrum van Hilvarenbeek. Met deze centrale ligging hopen wij voor de bezoeker goed bereikbaar te zijn. Om de bereikbaarheid te vergroten is er tevens een folderpost in supermarkt de Spar, Kerkstraat 11 in Diessen. Bovendien zijn er in de andere dorpen op verschillende plaatsten rekjes met VVV informatiefolders te vinden. De openingstijden van het VVV-kantoor zijn: 1 juli t/m 30 september: maandag t/m zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur

Op donderdag 13 mei 2010 aanstaande (Hemelvaartsdag) wordt in Diessen de tweede editie van de Dûrpkestocht gehouden. Het decor van Diessen dat is omgeven door landerijen en bosgebieden leent zich uitstekend voor mooie wandeltochten. De Stichting Utdoetertoe organiseert de Dûrpkestocht die door die mooie gebieden in de omgeving gaat. Klaverblad De wandelaars kunnen kiezen uit routes van verschillende lengtes. De ongeoefende loper kan een kortere route lopen. De doorgewinterde wandelaars lopen de langere routes of lopen er zelfs meer. Dat kan met de Dûrpkestocht omdat alle routes op hetzelfde punt beginnen en eindigen. De wandelaars komen na elke ronde telkens weer terug op het gezellige centrale punt in Diessen en loopt op deze manier de routes in de vorm van een klaverblad. Informatie Dûrpkestocht 2010 Startpunt: Gildeweide, 5087 JH Diessen; Starttijd: vanaf 07.30 uur; Finish: tot 19.00 uur; Inschrijfgeld: á 5,- voor volwassenen en á 3,voor kinderen van 3 t/m 16 jaar. Inschrijfgeld is inclusief: een koffie, thee of ranja en een versnapering; Rolstoel: Eén van de routes is voor rolstoelen toegankelijk; Honden: het wandelen met honden is toegestaan

Bedrijven open Uiteraard zet Riel ook een aantal winkeliers en bedrijven de deuren open tijdens de Jaar-

Museum Dansant Aan de rand van Hilvarenbeek staat Museum Dansant, gebouwd in art nouveau Tuchinskistijl. Dit museum maakt deel uit van een uniek bedrijf dat orgels restaureert maar ook nieuwe orgels vervaardigt. Als u het museum bezoekt, waant u zich in het begin van 1900. Geopend iedere 2e en 4e zondag van de maand van 13.00 tot 18.00 uur. Op andere dagen ook te bezoeken na afspraak. Een rondleiding duurt ongeveer 2 uur en wordt gegeven aan groepen vanaf 20 tot 100 personen. Beerten 17a, Hilvarenbeek. Telefoon: 013 - 5050292 E-mail: info@museumdansant.nl Website: www.museumdansant.nl

VVV Hilvarenbeek Paardenstraat 1 5081 CG Hilvarenbeek Telefoon/fax: (013) 505 24 58 E-mail: info@vvvhilvarenbeek.nl www.vvvhilvarenbeek.nl

markt van Riel. Frank van Oirschot Fietsen aan de Kerkstraat 15 toont de mogelijkheden met de tweewieler. De in de regio bekende Boerenschuur zet om 11.00 uur de deuren open van de tuinmeubelafdeling aan de Dorpstraat 56. Dat geldt vanaf 10.30 uur ook voor Vromans Bouw aan de Alphenseweg 1a, Het einde van de markt is overigens om 17.30 uur. Nacht van... Als opwarmer van de Jaarmarkt vindt op zaterdagavond 5 juni “de Nacht van de Jaarmarkt” plaats. Onder d’n Notenboom - hoek Goirleseweg/Vonderstraat - zal het letterlijk en figuurlijk touwtrekken gaan worden. Krachtpatsers zullen ondeling de strijd aangaan om de felbegeerde titel van “Touwtrekkampioen van Riel” Dit alles omlijst met swingende muziek en een knallende drive-in-show. De aanvang van de avond achter de kerk is 21.00 uur. Allemaal op naar Riel dus.

De Beekse toren De toren (1450) met zijn karakteristieke scheve spits is een indrukwekkend monument van de Brabantse baksteengotiek, met hierin zeer oude luidklokken en een beiaard, wiens klanken u elk kwartier een hartelijk welkom toeroepen.

De bezoeker van de toren komt via de hal in het trappenhuis dat hem achtereenvolgens leidt naar de orgelzolder met de loggia, de tentoonstellingszolder, de uurwerkzolder, de klokkenzolder met het carillon, en tenslotte de uitkijkzolder, van waaruit hij op 40 meter hoogte een fraai uitzicht heeft over dorp en omgeving. ‘Onderweg’ is er veel te zien en te ervaren. Geopend tijdens open dagen, zoals het Nationaal Museumweekend (zondag 11 april), Koninginnedag (vrijdag 30 april), de Beekse Kermis (zondag 13 juni), de Hilvermert (zondag 27 juni). Rondleidingen op vaste tijden: Nationaal Museumweekend (zaterdag 10 april) om 14.00 uur, 15.00, 16.00 uur; zondagnamiddagen van 13 juni t.m. 5 september, om 16.00 uur; kermisdinsdag om 22.00 uur, Rondleidingen voor groepen: steeds op afspraak, via telefoon 013 - 5052458 (VVV) of 013 - 5051996 (Bob Duijvestijn). Zie ook de website: www.debeeksetoren.nl .

Stichting Openluchttoneel Hilvarenbeek brengt:

Alice in Wonderland Ook in 2010 brengt Stichting Openluchttoneel Hilvarenbeek een sprankelende voorstelling. Nu met de titel Alice in Wonderland. Begin januari van dit jaar zijn ruim 30 spelers begonnen aan de repetities voor deze nieuwe productie. Koen Ketelaars heeft het stuk van Lewis Carroll onder handen genomen. Het resultaat is een productie zoals je van Koen en het Openluchttoneel mag verwachten: Verrassend, eigengereid, humoristisch en geschikt voor de hele familie. Het stuk leent zich uitermate voor een uitbundig spel en aankleding. De voorstellingen

worden opgevoerd bij Bezoekerscentrum de Flierefluiter , Groot Loo 8 in Hilvarenbeek. De voorstelling wordt gespeeld op: Zaterdag 5 juni om 21:00 uur Zondag 6 juni om 14:30 uur Donderdag 10 juni om 21:00 uur Vrijdag 11 juni om 21:00 uur Zaterdag 12 juni om 21:00 uur Reserveren kan telefonisch via het telefoonnummer : 013 - 5052696. Tevens zijn kaarten in de voorverkoop af te halen bij het VVV in Hilvarenbeek en Schuttershof in Esbeek.
Vlooienmarkt Concordia Hilvarenbeek op andere locatie /PZATERDAGENZONDAGAPRILAANSTAANDEOPENT+ONINKLIJKE(ARMONIE#ONCORDIAVAN VOORDEEKEERTUSSENENUURDEPOORTENNAARHAAROVERBEKENDE6LOOIEN EN!NTIEKMARKT$%ANTIEKMARKTVOORDEKENNER DELIEFHEBBERENDENIEUWSGIERIGEBEZOEKER .IEUWELOCATIE "EIDE DAGEN WORDT HET PARKEERTERREIN VAN $E 2OODLOOP VOLLEDIG OMGEBOUWD VOOR ÒÒN VAN DEOUDSTEMARKTENIN"RABANT$ITJAARDUSNIET OP DE OUDE VERTROUWDE SPEELPLAATS MAAR OP HET PARKEERTERREIN VAN $E 2OODLOOP AAN DE 4ILBURGSEWEG!LSU(ILVARENBEEKBINNENKOMT RIJDENWIJZENDEPIJLENUDEWEGDENIEUWELOCATIEDIEEENRUIMEENZEEROVERZICHTELIJKEOPZET KENT +OOPJESJAGERS EN ANDERE BEZOEKERS WETEN GEMAKKELIJK HUN WEG TE VINDEN TUSSEN DEVELEKRAMENENGROTEZOEKPLAATSEN%NVOOR € ENTREEKINDERENGRATIS KUNJEJARENLANG PLEZIERHEBBENVANIETSWAARJEALLANGNAAROP ZOEKWAS7ANTDEMARKTHEEFTEENUITSTEKENDE REPUTATIE(ETAANBODKENTEENGROTEVARI¸TEIT EN KWALITEIT WAARBIJ HET SPEL VAN LOVEN EN BIEDENAARDIGERESULTATENKANOPLEVEREN$AARNAAST WEET DE ORGANISATIE DE BEZOEKER IEDER JAAROOKOPANDEREMANIERENTEVERRASSEN

"REDEMUZIKALEBESTEMMING $E OPBRENGST VAN MARKT EN DE TEGELIJK LOPENDELOTERIJISUITSLUITENDGERICHTOPHETKUNNENBLIJVENFUNCTIONERENVANDEHARMONIE OP DE KORTE ÒN OP DE LANGE TERMIJN %EN VAN DE VOORBEELDENHIERVANISHETPROJECTh-UZIEKIN DEKLASv DATISOPGEZETINSAMENWERKINGMET -UZIEKSCHOOL 0ULZ NIEUWE NAAM VAN -UZIEKSCHOOL(ILVARENBEEKENOMGEVING MAKEN DE LEERLINGEN VAN DE (ILVARENBEEKSE BASISSCHOLENKENNISMETDEMUZIEKINDEBREEDSTE ZIN VAN HET WOORD !LLEEN DAARMEE KAN DE BLOEIENDEENZEERGEVARIEERDE(ILVARENBEEKSE MUZIEKCULTUUR OOK VOOR DE TOEKOMST BEHOUDENBLIJVEN Enorm aanbod 6ERZAMELAARS EN SNUFFELAARS KUNNEN OP DE MARKTPRAKTISCHALLESVANHUNGADINGVINDEN %N OM HET ZOEKEN ZO MAKKELIJK MOGELIJK TE

MAKEN IS ALLES LOGISCH EN OVERZICHTELIJK INGEDEELD (ÏT GROTE ONDERSCHEID MET ANDERE MARKTENISDATDEVERKOOPUITSLUITENDWORDT VERRICHT DOOR EIGEN MENSEN VAN (ARMONIE #ONCORDIA (ANDELAREN ZULT U HIER DAN OOK NIETVINDEN$AARDOORISDEKANSOPEENBUITENKANSJE NATUURLIJK VELE MALEN GROTER DAN ELDERS %N MOCHT U MOE GEWORDEN ZIJN VAN ZOEKENENHANDELEN DANISEREENUITSTEKENDE GELEGENHEID EVEN UIT TE BLAZEN VOOR EEN DRANKJEENEENHAPJEINv#AFÏ6ISSERv Gratis cadeautje voor kinderen. :ATERDAGSTAATBEKENDALSEENECHTETOPDAG VOORDEVERZAMELAARSENHANDELAREN"EZOEKERS UIT HEEL -IDDEN "RABANT DE +EMPEN MAAROOKTOTVERDAARBUITENWETENDEMARKT TEVINDEN /P ZONDAG WORDT DE HANDEL VAAK GECOMBINEERD MET EEN GEZELLIG PRAATJE $AN KOM JE VOORAL MENSEN UIT DE DIRECTE OMGEVING TEGEN:IJZOEKENSPECIAALOOKDEGEZELLIGHEID IETSKOPEN NIEUWTJESUITWISSELENENGEZELLIG EVENIETSDRINKEN %EN LEUKE VERRASSING IS ER VOOR KINDEREN TOT JAAR:EMOGENNIETALLEENGRATISNAARBINNEN MAAR DAARNAAST MOGEN ZE BIJ DE GROTE SPEELGOEDKRAAM EEN GRATIS CADEAUTJE UITZOEKEN /OK IS ZONDAG DE LAATSTE KANS OM DE ALLERLAATSTE LOTEN TE KOPEN VAN DE GROTE LOTERIJ$EPRIJZENLIEGENERNIETOM%ENMOOI GELDBEDRAGALSHOOFDPRIJSENVERDERZIJNERTEGOEDBONNENVANDIVERSEONDERNEMINGENENALLERLEIPRAKTISCHE PRIJZEN

Zeik op unne riek

*ANVAN,AARHOVENVANHET.OORDBRABANTS-USEUMHEEFTEENALLERAARDIGSTBOEKJESAMENGEsteld met als thema het Brabants als taal voor de 21e eeuw. In het boekje “Dadde bedaankt ZET DÒ WITTEv STAAN MOOIE VOORBEELDEN DIE het verschil tussen de landelijke breedvoerigHEID EN "RABANTSE EFlCIÑNTIE ILLUSTREREN ,EES ENGENIET @T)SVERRÒKKENISVEULWERK 5 ZULT HET MET ME EENS MOETEN ZIJN DAT HIER SPRAKEISVANEENGROOTENZEERGECOMPLICEERD PROJECT Wacht ‘s ekkes. ,ATENWEMETZIJNALLENEVENPASOPDEPLAATS MAKEN !FFESEERTISWA )K WIL GRAAG AANDRINGEN OP EEN SPOEDIGE AFHANDELINGVANDEZEZAAK 7AZEDDETOCHUNKIEPEKONT )KBENVANMENINGDATUZICHTENAANZIENVAN DE TE VERWACHTEN RISICOS VEEL TE VOORZICHTIG OPSTELT (IJZALZNEKAKWELOPHAAUWE 7IJ VERWACHTEN NIET DAT HIJ ZIJN GROOTSE PLANNENOOKTENUITVOERZALGAANBRENGEN 'EHETZEEJKERSTRONTINOEWÞÞGE 7ANNEER U DE STUKKEN MEER ZORGVULDIG HAD DOORGELEZEN ZOU U TOT GEHEEL ANDERE CONCLUSIESZIJNGEKOMEN $ÒLIEGIKNIE 5KUNTEROPVERTROUWENDATMIJNWOORDENJUIST ZIJN $ÒKEN $ITBELLOORTZEKERWELTOTDEMOGELIJKHEDEN :ÞDÒ ,IGTDATINDELIJNDERVERWACHTINGEN (ENDIGZAT (IERMEEVERWACHTIKGEENPROBLEMENTEONDERVINDEN 7ITTEGEIT "ENT5DAARVANTOEVALLIGERWIJZEOPDEHOOGTE !LLEJIZZUSMARANTE )KBENHIERWELZEERVERWONDERDOVER

Museumbrouwerij De Roos Hilvarenbeek

Horen, zien en proeven :OALS IN VRIJWEL IEDER DORP OF IEDERE STAD ZO kende men ook in Hilvarenbeek het eigen bier: HET 2OOSBIER 6ANAF WAS BROUWERIJ $E 2OOSERACTIEF TOTDATDEDEURENINMOESTEN SLUITEN 0AS IN DE JAREN @ VAN DE VORIGE eeuw besloot een groep vrijwilligers al het MOOISDATDETANDDESTIJDSFEILLOOSDOORSTAAN had, te restaureren en tentoon te stellen voor

publiek. Daarmee had niet alleen Hilvarenbeek, maar heel bierminnend Nederland er een juweeltje bij: de enige authentieke dorpsbrouwerij van ons land. -USEUMBROUWERIJ $E 2OOS LAAT ZIEN HOE EEN DORPSEBIERBROUWERIJERBEGINVORIGEEEUWUIT ZAG6ANLAGERKELDERTOTMOUTZOLDER HETHOORT

ERALLEMAALBIJ.IEUWSTEAANWINSTISDEGIETIJZEREN ROERKUIP VERWORVEN IN "ELGIÑ BIERLAND BIJUITSTEK -ET BEHULP VAN AUDIOGUIDES KAN VAN EEN GESPROKEN RONDLEIDING WORDEN GENOTEN MAAR OP VERZOEK IS HET VOOR GROEPEN OOK MOGELIJK OMDOOREENGIDSRONDGELEIDTEWORDEN6OOR KINDERENHEEFT-USEUMBROUWERIJ$E2OOSEEN SPECIALE KINDERRONDLEIDING DIE SAMEN MET DE OUDERSGELOPENKANWORDEN!ANDEHANDVAN EENSPEURTOCHTWORDENALLERLEIKARAKTERISTIEKEN VAN DE BROUWERIJ BEKEKEN %N VOOR DE ALLERKLEINSTENISEREENTWEETALKLEURPLATENBESCHIKBAAR METEENAFBEELDINGUITHETBROUWERSLEVEN VANTOEN Rondleiding %LKERONDLEIDINGEINDIGTOPHETBIERDOCUMENTATIECENTRUM$EMOUTZOLDERISDAARTOEINGERICHT MET VERSCHILLENDE LADEKASTEN MET INFORMATIE OVER ALLE "RABANTSE FAMILIEBROUWERIJEN VAN NA !ANSLUITEND KOMT MEN IN HET GEZELLIGE NOSTALGISCHEPROEmOKAAL WAARDEVERSCHILLENDE 2OOSBIERENGEPROEFDKUNNENWORDEN $E+ONJEL $E2OOIE&IK DE"IKSE4RIPEL 2OOSBIERENDE7ITTE2OOSHETZIJNALLEMAALBIEREN MET EEN EIGEN BIJZONDERE SMAAK )NDIEN GEWENST KUNTUDEELNEMENAANEENEENVOUDIGE BIERPROEVERIJ.AEENTOEGANKELIJKEUITLEGOVER HETFENOMEEN@BIERPROEVENWORDTDEOPGEDANEKENNISTENUITVOERGEBRACHTMETEENVIERTAL KARAKTERISTIEKE2OOSBIEREN 5ITERAARD KAN HET FAVORIETE BIER VOOR THUIS WORDENAANGESCHAFTINDEMUSEUMWINKEL EEN SMAAKVOLSOUVENIROMOPEENWARMEZOMERSE AVOND NOG EENS TERUG TE DENKEN AAN HET BEZOEKAANONZE(ARTVEROVERENDE(EERLIJCKHEIT Openingstijden -USEUMBROUWERIJ $E 2OOS IS GELEGEN AAN DE HOEKVANDE6RIJTHOFIN(ILVARENBEEK6OOREEN BEZOEKBENTUWELKOMOPZATERDAGENZONDAG VANTOTUUR )N DE SCHOOLVAKANTIES IS -USEUMBROUWERIJ $E 2OOSOOKOPWOENSDAG DONDERDAGENVRIJDAG VANTOTUURGEOPEND -EERINFOwww.museumbrouwerij.nl

+ENTIEMESDIEJEMENS )SERMISSCHIENIEMANDDIEONSWATMEERINLICHTINGENOVERDEZEPERSOONKANGEVEN 'EKUNTMNNEZAKOPBLOAZE 5ZULTBEGRIJPENDATIKTEGENDEZEACHTERGROND GEENZINHEBOMONZERELATIENOGTECONTINUEREN

Nationaal Likeur- & Frisdrankenmuseum Isidorus Jonkers #OMPLETE LIKEURSTOKERIJ EN ADVOCAATFABRIEK anno 1833, historische machines en apparaten, UNIEKE COLLECTIE VERPAKKINGSGLAS DE ZOGENAAMDECOLLECTIE3OETENS SFEERVOLPROEmOKAAL 'EOPEND APRIL TM OKTOBER DINSDAG TM ZONDAGVAN UURNOVEMBERTMMAART IEDERWEEKENDVAN UURGROEPEN HETGEHELEJAARDOOROPAFSPRAAK 6ARKENSMARKT #0(ILVARENBEEK TELEFOON E MAILinfo@likeur-frismuseum.nl WEBSITEwww.likeur-frismuseum.nl


19

Zomergeblaos verhuist naar Pinksterweekeinde jaren het evenement tijdens Pinksteren te organiseren. Het festival zal plaatsvinden op de zaterdagavond en Pinksterzondag. Met de verhuizing naar het Pinksterweekend wordt de leemte die ontstaan is na het eindigen van Elastiek (deels) gevuld. De stichting is er dan ook van overtuigd dat hiermee wordt voorzien in een behoefte die in Hilvarenbeek en omgeving nog steeds leeft: Behoefte De keuze voor het Pinksterweekend is ingege- met Pinksteren muziek in het dorp. ven vanuit de gedachte om ook in komende Diversiteit muziekstijlen De opzet van het kleinschalig festival blijft ongewijzigd. Het festival wil een brede programmering met een grote diversiteit aan muziekstijlen. Tijdens de komende editie is hier ook zeker weer in voorzien. Zo maken op zaterdag de Spaanse muzikant Bruno Gallo, Daf en Toeters XL en de band Foul Play hun opwachting. Foul Play zal o.a. een volledige "De Dijk"-set ten gehore brengen. Op zondag zal afwisselend op het buiten- en binnenpodium worden gespeeld. Blikvangers op de zondag zijn o.a. Franky's Funky Fanfare en The Seven Street Men Band, een band die stevige "rythm and blues" brengt. Ook de Nieuwe Veste Big Band uit Breda en de Big Salsa band zullen het Vrijthof met hun zomerse klanken overspoelen. De band "Groover" brengt dampende ska-muziek. En om de plaatselijke cultuur niet uit het oog te verliezen zullen eveneens optreden "good old" Tammezuur en de Travelin' Men uit Hilvarenbeek. Voldoende reden dus om met de Pinksteren weer volop te genieten van muziek op het mooie Vrijthof te Hilvarenbeek. Voor meer informatie over het programma en het festival kunt u ook terecht op www.zomergeblaos.nl Hilvarenbeek zal tijdens Pinksteren 2010 weer beschikken over een muziekfestival. De Stichting Zomergeblaos heeft besloten om met het festival vanuit de maand juli te verhuizen naar het Pinksterweekend. Op zaterdagavond 22 mei en zondag 23 mei zal Zomergeblaos het Vrijthof weer vullen met muziek.

Andreas Schotel museum en “de Schuttel” Esbeek

Voorjaarswandeling VVV Hilvarenbeek / Goirle

Op zondag 18 april aanstaande organiseert VVV Hilvarenbeek in samenwerking met het VVV agentschap Goirle weer de jaarlijkse voorjaarswandeling. De wandeling staat onder de deskundige leiding van de vertrouwde gids en natuurkenner Toon Bruurs. De start van de wandeling vindt plaats bij Party Restaurant "de Nieuwe Hoef" Gorp aan de Ley 1 te Hilvarenbeek. Landgoederen "De Nieuwe Hoef" gelegen tussen Goirle en Poppel op een van de mooiste landgoederen van stichting Brabants Landschap , bevindt zich aan het einde van een door prachtige beuken omzoomde oprijlaan. Voldoende parkeergelegenheid is daar aanwezig. Hierbij dient zeker vermeld te worden dat de deelnemers an de voorjaarswandeling gezien worden als bestemmingsverkeer. De wandelaars mogen gewoon doorrijden naar de parkeerplaats en krijgen geen bon. Dit is namelijk afgesproken met de gemeente Hilvarenbeek. De Ley Omringd door machtige bomen, groene wei-

landen en de sierlijk meanderende rivier de Ley, waant U zich voor even in het aartsparadijs. De Nieuwe Hoef is een oude nog in originele staat ingerichte "Tiend boerderij" uit 1641. Toon kent het gebied op zijn duimpje waardoor de wandeling voert. Een betere gids is dan ook niet denkbaar voor deze verkenning. Hij zal u alles vertellen over de planten en bomen in dit unieke natuurgebied. De organisatoren van de VVV hopen vele belangstellenden op 18 april te mogen begroeten. De start van de wandeling is om 10.30 uur. De kosten á 4,50 per persoon . Kinderen tot 12 jaar betalen á 1,50.

Graficus Andreas Schotel werd in 1896 te Rotterdam geboren en is in 1984 op 88-jarige leeftijd overleden. Vanaf 1924 kwam Andreas Schotel ieder jaar tijdens de zomermaanden naar Esbeek om te tekenen. Aanvankelijk bivakkeerde hij in een stal op het terrein van de “Oranjebond”, en later in een tuinhuisje van 2 x 2 meter op hetzelfde terrein. Het kreeg de naam “de Schuttel”. Later bouwde Schotel daar nog een slaapkamer bij van 2 x 2 meter en een piepklein atelier. Esbeek Naast aquarellen, gouaches en etsen heeft Schotel zich voornamelijk toegelegd op de etstechniek. Zijn “schoon gedrukte ets” neemt binnen de etskunst een geheel eigen plaats in. Het door hem zelf ontwikkelde oppervlakte schoonmaakwerktuig “Mari” stelde hem daartoe in staat. De mens aan het werk in de stad en in de Brabantse land en bosbouw was voor hem een voortdurende bron van inspiratie. Zo heeft hij in de vorige eeuw de geschiedenis van de Brabantse landbouw, met name de Esbeekse, in zijn werken weergegeven. Zijn genegenheid voor Esbeek bleek ook uit zijn wens om aldaar op “Godes Akker” begraven te worden. Restauratie In 2000 is “de Schuttel”, op initiatief van de stichting “Vrienden van Andreas Schotel” uit Esbeek en de “werkgroep Heemkunde Esbeek”, gerestaureerd als blijvende blijk van waardering voor het werk van deze kunstenaar. Op 17 mei 2009 is in Esbeek ook het Andreas Schotel museum geopend. In het museum ziet u een wisselende tentoonstelling van werken van Andreas Schotel. Het museum is gevestigd aan de Dorpsstraat 2 in Esbeek, is geopend op dinsdag t/m zondag van 11.00 tot 16.00 uur en is gratis toegankelijk.

Belhamel, Alphen Groepen op afspraak. Ook het zomerverblijf van Andreas Schotel, de Schuttel, is te bezoeken. Voor meer informatie: Stichting Vrienden van Andreas Schotel Secr. Marjo Peijs - 013 5169554 info@andreasschotel.nl www.andreasschotel.nl

In het hart van Alphen staat een schaap “de Belhamel”. Het beeld kijkt richting het gemeentehuis en houdt elke voorbijganger nauwlettend in de gaten. Het beeld is gemaakt door Toon Grassens uit Gemert. Tot ver in de 19e eeuw werden de heidevelden rondom Alphen begraasd door zogenaamde vette hamels. In een kudde hamels is de belhamel het schaap dat voor aan de kudde loopt. Hij heeft de voortrekkersrol

op zich genomen. Alphen heeft een jaarlijks uit te reiken prijs ingesteld, de Belhamel. Deze prijs wordt toegekend aan iemand uit de gemeente die een voortrekkersrol op zich heeft genomen om de naamsbekendheid van Alphen op een positieve manier te vergroten.


20

‘t Jachthuis

TAVERNE - BRASSERIE

Belgische Bieren De Grootste 450 250 Wereld Wijnen Keuze 350 Sterke Dranken voor Div. Softdrinks Millions Belgische Euro Belgische Lotto Prijzen Krasloten & Tabak

Bierschuur

U vindt ons op de grens van Belgie en Nederland, tussen Tilburg en Turnhout

la carte A s k c Jsjes I a n k S a b s e appelg Broodje m r a W rieken k e koffie m e r k a j i l w r t e e e eren - H i Wafels m b e h c s Belgi

FIETS- EN WANDELPLEZIER ( hier kaarten te koop ) GELEGEN OP FIETSKNOOPPUNTENNETWERK Op hoek Tulderbos, tegenover Camping Tulderheyde 2382 POPPEL Tel. + 32 - 14 65 93 75 oktober t/m mei open van woensdag t/m zaterdag vanaf 12.00 uur tot 24.00 uur zondag vanaf 10.30 uur tot 24.00 uur maandag en dinsdag gesloten

juni t/m september open van maandag t/m zaterdag vanaf 11.00 uur tot 24.00 uur zondag vanaf 10.30 uur tot 24 uur alle dagen open

De

Grens 18, Poppel

L a m a i s o n d e s v i n s fi n s Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00 uur zaterdag 10.00 - 17.00 uur zondag 10.00 - 16.00 uur

Belgische Bieren De Grootste 450 Wereld Wijnen Keuze 250 350 Sterke Dranken voor Div. Softdrinks Millions Belgische Euro Belgische Lotto Prijzen Krasloten & Tabak

Tilburgseweg 25 (afslag g Hilvarenbeek noord) 5081 XH Hilva arenbeek k Hilvarenbeek Tel. 013 - 50 50 0 945

Alle dagen geopend van 17 17.00 00 t/m 2 22 22.00 2.00 00 - Ruim terras aanwezig - Volop parkeergelegenheid

Bierschuur

U vindt ons op de grens van Belgie en Nederland, tussen Tilburg en Turnhout

De

NIEUW vanaf heden af te halen ALLE PITAS VOOR 5 euro

Grens 18, Poppel

Pita Giros met tzatziki, tomaat, komkommer en ui komkommer Pita Kipfilet met tzatziki, tomaat en komkomme er komkommer Pita Souzouki met tzatziki, tomaat en komkomm mer

L a m a i s o n d e s v i n s fi n s

Pita met 2 frikandellen speciaal Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00 uur Pita met 2 kroketten zaterdag 10.00 - 17.00 uur Friet met giros en knoflooksaus/tzatziki 9,50 zondag 10.00 - 16.00 uur

WOKKEN

SUSHI

ONBEPERKT!!

maandag t/m donderdag

JAPAN’S GRILL (Teppan Yaki)

17,50 p.p.

vrijdag t/m zondag

19.00 p.p.

(kinderen 3 t/m 11 jaar 10,00 p.p. kinderen 0 t/m 2 jaar gratis)

Moergestelseweg 123 • Oisterwijk tel. 013 5211247 • www.keyzerpalace.com Geopend van maandag t/m zondag van 16.00 - 22.30 uur Vanaf 13.00 uur kunt u al genieten van heerlijke koffie met gebak op ons terras. Er is volop parkeerruimte aanwezig.


21

Buiten-t(r)ips Natuurgebied De Regte Heide Goirle De Regte Heide vormt samen met de Rielse Hoefke, Halve maan, Ooijevaarsnest en Nieuwkerk een aaneengesloten natuurgebied van 876 ha. Het gebied aan de grens met België bestaat uit heide, een moerassig beekdal, loof- en naaldbomen. De Regte Heide zelf is 250 ha groot. Heuvelachtig De vrij heuvelachtige heide kent zowel hoge en droge plekken met aardige uitzichten als natte plekken. Opmerkelijk is het bij het reservaat horende beekdal van de Oude Leij, het 'Riels Laag', dat over een grote langte direkt aan de heide grenst en mooie overgangen vormt. Op natte plaatsen groeien zonnedauw, klokjesgentiaan en beenbreek. Belangrijke vlindersoorten zijn heideblauwtje en gentiaanblauwtje. Broedvogels zijn onder meer wulp, roodborsttapuit en veldleeuwerik.

Annanina's Rust tussen Hilvarenbeek en Diessen

Geschiedenis Op de Regte heide is een aantal fraaie en goed zichtbare grafheuvels uit de midden-bronstijd te bekijken. In 1909 werd de Regte Heide verkocht aan de gemeente Tilburg, die het in het jaar daarna verhuurde aan kapitein J.F. Schmilde, voor het houden van militaire oefeningen. In 1990 werd het aangekocht door de Stichting Het Brabants Landschap.

Gorp en Roovert Het landgoed Gorp en Roovert is een uitgestrekt landgoed (1.200 ha) met oude loof-, naald- en gemengde bossen, cultuurgronden, heide, vennen en over een lengte van 5 kilometer een nog volop meanderende Rovertse Leij . Het landgoed is in het bezit van de familie Van Puijenbroek en toegankelijk gemaakt voor het publiek. Grensgebied Het landgoed Gorp en Roovert bevindt zich in het grensgebied tussen Goirle, Hilvarenbeek en

Poppel en vormt volgens kenners in meer dan één opzicht een merkwaardige en boeiende streek. Een grenspaal uit 1843 voor de brug is getooid met de Nederlandse Leeuw aan de ene, en de Belgische Leeuw aan de andere kant. Het bruggetje loopt over de van BelgiÎ komende Leij, een beek die hier nog ongetemd en onbedwongen in vele kronkelingen haar weg zoekt.

Landgoed de Utrecht

Het natuurgebied Annanina's Rust tussen Hilvarenbeek is eigendom van het Brabants Landschap van 272 ha en is gelegen in de gemeente Hilvarenbeek. Het gebeid bestaat uit een oud landgoed met loof- en naaldbos. Annanina's Rust is in 1899 gesticht door Emile Huijsmans, die leefde van 1850 tot 1920. Hij was notaris te Diessen. Leuk detail. Het natuurgebied is vernoemd naar zijn maîtresse, een Russische, die een huisje had op het landgoed.

Het Landgoed de Utrecht is een 2700 hectare groot landgoed ten zuiden van de kern Esbeek in de gemeenten Hilvarenbeek en Reusel-De Mierden. Het dankt haar naam aan de levensverzekeringsmaatschappij De Utrecht, dat via de AMEV opgegaan is in het BelgischNederlands bank- en verzekeringsconcern Fortis. Het bedrijf ontgon vanaf 1898 de uitgestrekte heidevelden op grote schaal. Uiteindelijk werd de heide omgezet in 1800 hectare bos en 600 hectare landbouwgrond, terwijl daarnaast nog 400 hectare natuurterrein bleef voortbestaan.

Engelse landschapsstijl Het zuidwestelijk deel van het landgoed is aangelegd in Engelse landschapsstijl. Hier staan monumentale eiken en beuken en twee boswachterswoningen uit 1940. Er zijn ook vele karakteristieke rhododendrons aangeplant. Het resterende deel bestaat voornamelijk uit naaldgoedaanplant en werd ook voor de houtproductie gebruikt. Nu het landgoed in bezit is van het Brabants Landschap is het vrij toegankelijk. Er zijn in het gebied aardige wandelingen uitgezet. De naaldhoutaanplant wordt geleidelijk omgezet in meer natuurlijk bos. Uitgangspunt blijft om het landgoedkarakter te behouden. Tot dezelfde beheerseenheid horen enkele beemdgebieden die zich ten noorden en ten oosten van het landgoed bevinden.

Natuurwaarden In 1920 kreeg de verzekeringsmaatschappij ook oog voor de natuurwaarden van het terrein, waardoor een deel van het terrein onontgonnen bleef. Het bos bestaat voornamelijk uit Grove den en Europese lork en leverde stuthout aan de Zuid-Limburgse steenkoolmijnen. Tot de belangrijke natuurterreinen op het landgoed behoort het dal van de Reusel, die hier meandert. Dit gebied wordt De Hertgang genoemd. Hier ligt ook de buurtschap Dun, alwaar zich de bekende uitspanning De Bockenreijder bevindt. Aansluitend ligt het landgoed Wellenseind, waardoorheen een zijriviertje van de Reusel loopt, De Stroom geheten. Het Wellenseind werd in de jaren '20 van de 20e eeuw deels ontgonnen door de Goirlese textielfabrikant Van Puijenbroek.

Speel mee en maak kans op een dinerbon t.w.v. € 25,- aangeboden door: BLOESEM CAMPING DARTELEN FLUITEN GENIETEN GOIRLE GROEIEN GROEN HAASJE HARING HILVARENBEEK KEMPEN KIEVIT KNOPPEN KRIEBELS LACHEN LAMMETJE MEREL MOLSHOOP MUGGEN

Antwoordcode:

2 2

NARCIS NATUUR ONTSPANNING PAASEI PASEN PINKSTEREN RECREANT RECREATIE TERRASJE TUINIEREN TULP UITGAAN VAKANTIE VINK VOORJAAR WANDELEN ZAAIEN ZOMERTIJD ZON ZWALUW

De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in de puzzel verborgen. Zoek ze op en streep ze af. U mag letters meerdere keren gebruiken. Zet de overgebleven letters in de leesrichting achter elkaar. In deze letters zitten drie cijfers verborgen. Breng deze drie cijfers over naar de antwoordcode hieronder. Bel het opgegeven 0909 nummer (0,60 per gesprek) en toets de vijfcijferige antwoordcode in. U kunt zo vaak meedoen als u wilt! U kunt 24 uur per dag inbellen tot 1 juni 2010 De winnaar worden door de computer aangewezen en worden telefonisch hiervan op de hoogte gesteld.

0909-0400037


www.dejongwonenenslapen.nl

22

Molenstraat 39a • Goirle • T 013 - 534 81 64

OPENINGSTIJDEN WINKEL Ma

SLA

NU

JE

SLAG

BIJ

MELIS

EN

GA

ONBEZORGD

OP

13.00 - 18.00 uur

Di t/m Do

09.00 - 18.00 uur

Vr

0 uur ur 09.00 - 19.00

Za

0 uur u urr 09.00 - 17.00

VAKANTIE!

Toilet Fresh Up Set

Relaxstoel

Tafel wit

Stoel

2e hands caravan aangeschaft, zorg dan voor uw persoonlijk hygiëne. Nieuwe tank en nieuwe toiletbril.

Compart Travel ligstoel + hoofdsteun.

80 x 60 cm. Zolang de voorraad strekt.

Alleen in deze kleur verkrijgbaar.

normaal 195,-

normaal 79,50

99.95

2x stoel NU 80,-

normaal 29,50

50.00

15.00

4x stoel NU 150,-

normaal 59,-

45.00

Chemisch inbouwtoilet

Mini Heki dakluik

Pl Plissé hordeur

Alugas tank

Zolang de voorraad strekt

Gatmaat 40x40 cm, zolang de voorraad strekt.

Hou Houdt insecten buiten.

Voor LPG

normaal 495,-

80.

00

250.

00

normaal 279,-

150.00

225.00

M E E R A A N B I E D I N G E N V I N D T U O P O N Z E W E B S I T E : W W W. C A R AVA N S - O N L I N E . N L Melis Caravans BV

Dongenseweg 63D

5047 SE

Tilburg

T. 0 1 3 - 5 4 2 1 1 8 7

E. melis@caravans-online.nl

W W W. C A R A V A N S - O N L I N E . N L


23

Oisterwijk krijgt weer een toeristentrein

IJssalon Fratello Goirle Als er een nou een typische zaak is om je vingers bij af te likken, is het wel ijssalon Fratello aan de Kloosterstraat 30 te Goirle. Dat kan een hoorntje of een uitgebreide ijscoupe zijn, bijvoorbeeld het Gôôls Gètje. Zoals we zelf konden zien, weet zowel jong en oud al de weg naar de ijssalon te vinden. De klanten kunnen daar een keuze maken uit maar liefst 22 smaken ijs die in de vitrine zijn uitgestald. “Goed lopende smaken is het ijs met een citroensmaak en die van witte chocolade. De kinderen zijn gek op het fel blauwgekleurde smurfenijs”, aldus Angelique. Ze benadrukt nog even dat het ijs met natuurlijke ingrediënten zonder kunstmatige geur- kleur- en smaakstoffen wordt bereid. En dat proef je. Verder heeft Fratello ook glutevrij- en suikervrij ijs in huis.

Jaren geleden reed er al een toeristentreintje door Oisterwijk, maar met ingang vanaf Koninginnedag zal een modernere versie vanaf het station in Oisterwijk met 50 personen gaan vertrekken. En dat allemaal gedurende de maanden april tot en met oktober op donderdag. Wie Oisterwijk en zijn buitengebied op een bijzondere manier wil leren kennen, adviseren we dan ook om de anderhalf uur durende rit van 15 kilometer in het programma op te nemen. Onderweg vertelt een conducteur leuke zaken over het gebied. Verder wordt op beeldschermen informatie gegeven over de vennen en de bossen. Kaartje Kinderen tot 3 jaar mogen gratis met de trein

Het ijs wordt speciaal voor ons, op ambachtelijke wijze, bereid door een Italiaanse familie.

Wie even iets wil drinken, wordt ook op zijn of haar wenken bedient. Of dat nu een kopje koffie is of wat fris. Wie van evenementen houdt, loopt ook zeker de kans om het lekkere ijs van Fratello tegen te komen zoals tijdens de avondvierdaagse, braderieën of jaarmarkten. Zeker een aanrader om daar dan eens wat van het ijs te gaan proeven. Openingstijden: Elke dag geopend van 12.00 tot 21.00 In de zomer tot 22.00 uur IJssalon Fratello Goirle Kloosterstraat 30 5051 RD Goirle Tel: 013 - 5302022 E-mail: info@biljartcentrumgoirle.nl

mee. Kinderen van 3 tot en met 12 jaar en 65-plussers betalen 3 euro per kaartje. Overige belangstellenden kunnen opstappen voor 5 euro. Het kaartje is de hele dag geldig en kopers kunnen op diverse plaatsen in Oisterwijk opstappen. De vertrektijden bij het station zijn 10.30 uur, 12.00 uur, 13.30 uur en 15.00 uur. Op Koninginnedag zijn de ritten vanwege de presentatie gratis.

Biljartcentrum Goirle Midden in het gezellige centrum van Goirle ligt een net zo gezellig biljartcentrum. Onder de naam Biljarcentrum Goirle runt Frans van Oort een horecazaak waar biljartliefhebbers aan hun trekken kunnen komen. In het biljartcentrum vind je dan ook vier carambole biljarttafels (2.30 x 1.15), twee matchtafels (2.80 x 1.30), 2 pooltafels en een golfbiljart. Bovendien hebben in Biljartcentrum Goirle 6 à 7 biljartclubs hun thuis en er worden 4 verschillende competities gespeeld; Goirlese Bond, Gewestelijke Bond, Nederlandse Bond en de Divisie Driebanden op grote tafels. Bovendien organiseert men diverse malen per jaar volop toernooien waarvoor iedereen zich mag inschrijven, met een bekend gemiddelde. Andere activiteiten Daarnaast biedt de horecazaak ook volop mogelijkheden voor diverse actviteiten. Of dat nu voor een feestje is; het kan allemaal bij het Bil-

jartcentrum Goirle. Elke 2e zaterdag van de maand is er een karaoke avond vanaf 21.30 uur. Voor meer informatie over biljarten in teamen competitieverband en de verdere mogelijkheden op horecagebied kunt u gerust bij het biljartcentrum binnenlopen. De openingstijden zijn als volgt: Maandag, dinsdag en donderdag: 19:00 - 02:00 uur Vrijdag en Zaterdag: 17:00 - 02:00 uur Zondag: 15:00 - 00:30 uur Feestdagen: 17:00 - 00:30 uur

Heemmuseum Goirle

Biljartcentrum Goirle Kloosterstraat 30 5051 RD Goirle Tel: 013 - 534 13 72 E-mail: info@biljartcentrumgoirle.nl Website: www.biljartcentrumgoirle.nl

Het heemkundig museum van de Goirlese heemkundige kring De Vyer Heertganghen is gehuisvest aan de Nieuwe Rielseweg 4143. Enige vakbekwame vrijwilligers leggen momenteel de laatste hand aan de bestuurs-/ vergaderkamer en het kleine keukentje. Daarmee is de grote renovatieronde achter de rug. Het museum werd al eerder onder handen genomen. Klaar zijn we nog niet. Er moet nog wat gebeuren aan beide karloodsen en ook de bijenstal is aan vernieuwing toe. De boktor heeft het overgenomen van de bijen. Dat gaat allemaal nog dit jaar zijn beslag krijgen, maar......we zijn gewoon open.

Radio 8FM Roadshow en Coverband "MZZL" in Elckerlijc Op zaterdag 17 april aanstaande te zien en te horen in de "grootste discotheek van Hilvarenbeek" Elckerlijc: Radio 8FM Roadshow en Coverband "MZZL" in Elckerlijc. Deze lokatie wordt geheel in de stijl en sfeer van de muziek van de afgelopen 25 jaar omgetoverd. Met prachtige laser, spiegelbol en knappe lichtshow wordt georganiseerd: "Stappers van toen 25+ Party". En wie heeft daar nou geen zin in!

Coverband De Live coverband MZZL, niet onbekend in de regio, zal de hits uit deze jaren live spelen. De Radio 8FM Roadshow zal de muziek uit de jaren 80, 90 en tot nu..... laten klinken zoals ze nog nooit geklonken hebben. Radio 8FM is bekend als de radio zender van Brabant, waar velen dagelijks naar luisteren. Nu kan men deze live in de Elckerlijc aanschouwen. De D.j"s zorgen samen met MZZL voor een avondje flinke voorjaarsvitamine. Voorverkoop De winter heeft lang genoeg geduurd. Kaartjes kosten à 10,00 en zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij cafe 't schouwke aan de vrijthof. café de Troubadour aan de bloemenstraat en kantoorboekhandel Peter Swaanen in de Doelenstraat. De zaal gaat open om 20.30 en zal sluiten om 2.00 uur. Voor meer info kijk op: www.hilvarenbeekdiessen.nl

April open Vanaf april weer op alle zondagen van 14.00 uur tot 17.00 uur . Uiteraard kan men ook op andere dagen terecht voor rondleidingen met gezelschappen , maar dan wel op afspraak. Heemerf De Schutsboom is een waar lustoord voor de nostalgische mens met gevoel voor “hoe het vroeger was”. Heemkunde heeft met alle kanten van het leven te maken: met ons verleden, met ons heden en met de toekomst. Een mens vindt in zijn eigen omgeving, het heem, zijn eigen identiteit terug. Niet alleen stukjes van de wereld van zijn voorouders, maar ook dingen die nog betekenis kunnen hebben voor zijn kinderen. Aldus een citaat uit een boekje van Brabants Heem over : Heemkunde...wat is dat eigenlijk?. Heemkundigen zijn schatgravers die enthousiast samenwerken en met schitterende pretoogjes iedereen op sleeptouw nemen. Komt U maar eens kijken naar de vele bijeengebrachte objecten in ons museum die U terugvoeren naar het dagelijks leven in het verleden.

Heemkundige Kring “De Vyer Heertgangen” Nieuwe Rielseweg 41- 43 5051 PD Goirle Telefoon 013- 5348972 E-mail: schutsboom@heemkundekring-goirle.nl site: www.heemkundekring-goirle.nl

“De Wandelgangen” Stichting “De Wandelgangen” organiseert maandelijks wisselende tentoonstellingen van schilderijen en/of beelden en andere kunstuitingen. Deze vinden plaats in een aantal openbare ruimten van het gemeentehuis van Hilvarenbeek. De tentoonstellingen zijn te bezichtigen op zondagen van 14.00 tot 17.00 uur, toegang Vrijthof 9. Informatie via telefoon: 013-5051920, website: www.wandelgangenhilvarenbeek.nl


24

DE ONDERSTAANDE BEDRIJVEN FELICITEREN FAMILIE SCHELLEKENS MET HUN GEHEEL VERNIEUWDE HORECAGELEGENHEID IN RIEL T 013 - 518 6750 • Riel www.boerenschuur.nl

T 013 - 534 84 84 • Goirle www.paulissen-gww.nl

Recreant april 2010  

Gezellige uitstapjes voor recreant en toerist

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you