Page 1

Driftsvejledning Kabel- og ledningsindføring

ESKE(S)(-L)-e .. (LT)(…..) ESKE(S)(-L)-i .. (LT)(…..)

WISKA Hoppmann & Mulsow GmbH Kisdorfer Weg 28 • D-24568 Kaltenkirchen Tlf +49 (0) 4191 508-100 • Fax +49 (0) 4191 508-249 E-Mail wiska@wiska.de • Internet www.wiska.de BA ESKE-dänisch, Rev. 02/2009


Driftsvejledning Anvendelse Kabel- og ledningsindføringen er beregnet til indføring af fastinstallerede kabler og ledninger i elektrisk driftsudstyr svarende til eksplosionsbeskyttelsesarten: Forhøjet sikkerhed "e". Formålet med denne driftsvejledning Når der arbejdes i eksplosionsfarlige områder, afhænger personernes og anlæggenes sikkerhed af, at alle relevante sikkerhedsforskrifter overholdes. Derfor bærer monterings- og servicepersonalet, der arbejdet med sådanne anlæg, et særligt ansvar. Forudsætningen herfor er et indgående kendskab til de gældende forskrifter og bestemmelser. I denne vejledning foretages en kort sammenfatning af de vigtigste sikkerhedsforanstaltninger. Vejledningen skal betragtes som et supplement til de forskrifter, som det ansvarlige personale har pligt til at gøre sig bekendt med. Retten til ændringer forbeholdes. Sikkerhedshenvisninger

Husk at kabel- og ledningsindføringen skal være godkendt til det påtænkte formål. Fejlagtig eller ikke godkendt brug samt tilsidesættelse af oplysningerne i denne driftsvejledning medfører udelukkelse af vor garantiforpligtelse. Det er ikke tilladt at foretage ombygning eller ændringer af kabel- og ledningsindføringen, der kunne tænkes at have negativ indflydelse på eksplosionsbeskyttelsen. Kabel- og ledningsindføringen må kun benyttes i ubeskadiget og ren tilstand. Vær opmærksom på følgende i forbindelse med opsætning og drift: • nationale sikkerhedsforskrifter • nationale forskrifter om ulykkesforebyggelse • nationale monterings- og opsætningsforskrifter (f.eks. IEC 60079-14) • almindeligt anerkendte tekniske regler • Sikkerhedshenvisningerne i denne driftsvejledning • Karakteristiske parametre på kabel- og ledningsindføringerne Beskadigelser kan ophæve eksplosionsbeskyttelsen. Kabelindføringen er udelukkende beregnet til "fast installation", idet trækbelastning på forskruningen ikke er tilladt. Kabelindføringerne ESKE-L-. 12, ESKE(S)(-L)-. 20 LT, ESKE(S)(-L)-. 25 LT og ESKE(S)(-L)-. 32 LT er kun tilladt til den laveste grad af mekanisk fare. Disse kabelindføringer skal ved installationen beskyttes mod mekanisk fare.

Kabel- og ledningsindføring ”med blå topmøtrik“ er beregnet til ledninger med egensikre strømkredse. Kopi af EF-typeafprøvningsattest inkl. bilag fremsendes på forespørgsel.

1 Normkonformitet Kabel- og ledningsindføringen svarer til følgende bestemmelser og standarder: Direktiv 94/9/EF EN 60079-0:2006 EN 60079-7:2007 EN 61241-0:2006 EN 61241-1:2004 DIN EN 50262:2005 Kabel- og ledningsindføringen type ESKE(S)(-L)-. .. (LT)(…..) er godkendt til brug i eksplosionsfarlige områder, zone 1, 21, 2 og 22.

2

BA ESKE-dänisch-Rev-02-09


Driftsvejledning 2 Tekniske data Eksplosionsbeskyttelse: II 2 G Ex e II

II 2 D Ex tD A21 IP68

Afprøvningsattest:

PTB 05 ATEX 1068X

Materiale:

Polyamid

Omgivende temperatur:

ESKE(S)(-L)-. ..

-40°C….+75°C

ESKE(S)(-L)-. .. LT

-60°C….+75°C

Kapsling iht. IEC 60529:

IP 66/68

ESKE(S)(-L)-. .. tætninger EPDM, sort; ESKE(S)(-L)-. .. LT tætninger af silikone, rød og blå

Anbefalede drejningsmomenter og klemmeområder Str. KLI ESKE(S)-L-. 12 ESKE(S)(-L)-. 16 ESKE(S)(-L)-. 20 (LT) ESKE(S)(-L)-. 25 (LT) ESKE(S)(-L)-. 32 (LT) ESKE(-L)-. 40 (LT) ESKE(-L)-. 50 (LT) ESKE(-L)-. 63 (LT)

Tilslutningsgevind M [Nm] 2,0 1,8 2,3 3,0 4,5 11,0 13,0 17,0

Topmøtrik 2,0 1,3 1,5 2,0 3,0 10,0 12,0 16,0

Klemmeområde [mm] 3-6 4-9 6 - 13 7 - 12 / 10 - 17* 13 - 21 17 - 28 23 - 35 34 - 48

For at kunne realisere klemmeområde 10 - 17 mm for str. M 25 x 1,5, fjernes den lille tætningsring (se *).

En skive, der fungerer som støvbeskyttelse i forbindelse med kabelmonteringen, fjernes i forbindelse med installationen. Flere gennemføringer Anbefalede drejningsmomenter og klemmeområder Str. KLI ESKE(-L)-. 25 MFD 04/060 ESKE(-L)-. 32 MFD 04/070

Tilslutningsgevind M [Nm] 3,0 4,5

Topmøtrik 2,0 3,0

Klemmeområde [mm] 4 x (3,0 - 5,5) 4 x (5,0 - 7,0)

Hvis driftsbetingelserne afviger fra standard, tages producenten med på råd.

Maskinejeren bærer selv det fulde ansvar for at denne kabel- og ledningsindføring anvendes iht. det påtænkte formål med reference til rammebetingelserne (anlæg).

4

BA ESKE-dänisch-Rev-02-09


Driftsvejledning 3 Montering Målskitse

Mål M ( DIN 13) [mm] M12x1,5 M16x1,5 M20x1,5 M25x1,5 M32x1,5 M40x1,5 M50x1,5 M63x1,5

Typ Type Type ESKE(S)-L-. 12 ESKE(S)(-L)-. 16 ESKE(S)(-L)-. 20 (LT) ESKE(S)(-L)-. 25 (LT) ESKE(S)(-L)-. 32 (LT) ESKE(-L)-. 40 (LT) ESKE(-L)-. 50 (LT) ESKE(-L)-. 63 (LT)

SW [mm]

ESKE-L-. .. L L1 [mm] [mm] 15 35 - 40 15 37 - 43 15 41 - 48 15 43 - 51 15 45 - 53 18 58 - 71 18 63 - 76 18 67 - 81

ESKE-. .. L L1 [mm] [mm] ----31 - 37 9 36 - 43 10 38 - 46 10 42 - 50 12 52 - 65 12 59 - 72 14 64 - 78 15

16 20 24 29 36 46 55 68

ESKES-. .. L L1 [mm] [mm] ----81 - 87 9 105 - 112 10 120 - 128 10 142 - 150 12 -------------

ESKES-L-. .. L L1 [mm] [mm] 78 - 83 15 87 - 93 15 110 - 117 15 125 - 133 15 145 - 153 15 -------------

Monteringsbetingelser Kabinetvægge / flanger med gevindboringer Metal Støbe-materiale [mm] [mm]

Nom. str.

≥3 ≥3 ≥3 ≥3 ≥3 ≥3 ≥3 ≥3

M12x1,5 M16x1,5 M20x1,5 M25x1,5 M32x1,5 M40x1,5 M50x1,5 M63x1,5

≥3 ≥3 ≥3 ≥3 ≥3 ≥3 ≥3 ≥3

Kabinetvægge / flanger med gennemgangsboring Væg-/flangetykkelse Min. tykkelse møtrik (metal) Metal Støbe-materiale [mm] [mm] [mm] ESKE(S) ESKE(S)-L ESKE(S) ESKE(S)-L 2,0 - 11,5 3,0 --1,0 - 11,5 --3,0 1,0 - 5,5 1,0 - 11,5 2,0 - 5,5 2,0 - 11,5 3,0 1,0 - 6,5 1,0 - 11,5 2,0 - 6,5 2,0 - 11,5 3,0 1,0 - 6,5 1,0 - 11,5 2,0 - 6,5 2,0 - 11,5 3,5 1,0 - 8,0 1,0 - 11,0 2,0 - 8,0 2,0 - 11,0 4,0 1,0 - 8,0 1,0 - 14,0 2,0 - 8,0 2,0 - 14,0 5,5 1,0 - 8,0 1,0 - 12,0 2,0 - 8,0 2,0 - 12,0 5,5 1,0 - 8,0 1,0 - 11,0 2,0 - 8,0 2,0 - 11,0

Transport og opbevaring kun i original emballage. 4 Idriftsættelse Inden du tager udstyret inkl. kabel- og ledningsindføringen i brug, skal du sikre dig, at • kabel- og ledningsindføringen ikke er beskadiget • fladtætninger forefindes • kabel- og ledningsindføringen er spændt iht. anbefalet drejningsmoment • ubenyttede kabel- og ledningsindføringer er lukket med propper iht. direktiv 94/9/EF og ubenyttede boringer er lukket med lukkepropper iht. direktiv 94/9/EF • kablerne er indført korrekt • tætningsfladerne er plane Usagkyndig installation og drift medfører tab af garanti. 5 Vedligeholdelse

Vær opmærksom på gældende nationale bestemmelser i anvendelseslandet!

I forbindelse med vedligeholdelse skal følgende punkter undersøges nærmere: • Overholdelse af tilladte temperaturer (iht. EN 60079-0) • Revner på kabel- og ledningsindføring • Beskadigede tætninger

BA ESKE-dänisch-Rev-02-09

5


Driftsvejledning

Operating instructions

Mode ďemploi

6 Tilbehør / reservedele

Der må kun benyttes originalt tilbehør samt originale reservedele fra firmaet WISKA .

WISKA specialnøgle til fastspænding af kabel- og ledningsindføring og trykskruer: Ordrenummer fremgår af det aktuelle katalog.

Type BS 6 BS 7 BS 9 BS 12 BS 13 BS 17 BS 21 BS 28 BS 38 BS 48 EMMU 12 EMMU 16 EMMU 20 EMMU 25 EMMU 32 EMMU 40 EMMU 50 EMMU 63

Tilbehør Prop*

Kontramøtrik**

* **

Str.

M12x1,5 M16x1,5 M20x1,5 M25x1,5 M32x1,5 M40x1,5 M50x1,5 M63x1,5

Kabel- og ledningsindføring ESKE-L-. 12; ESKE(-L)-. 25 MFD 04/060 ESKE(-L)-. 32 MFD 04/070 ESKE(-L)-. 16 ESKE(-L)-. 25 (LT) [7 - 12mm] ESKE(-L)-. 20 (LT) ESKE(-L)-. 25 (LT) [10 - 17mm] ESKE(-L)-. 32 (LT) ESKE(-L)-. 40 (LT) ESKE(-L)-. 50 (LT) ESKE(-L)-. 63 (LT) ESKE(S)-L-. 12 ESKE(S)(-L)-. 16 ESKE(S)(-L)-. 20 (LT) ESKE(S)(-L)-. 25 (LT) ESKE(S)(-L)-. 32 (LT) ESKE(-L)-. 40 (LT) ESKE(-L)-. 50 (LT) ESKE(-L)-. 63 (LT)

Propperne er beregnet til lukning af kabel- og ledningsindføring i tilfælde, hvor der ikke er indført en ledning. Kontramøtrikken er beregnet til fastspænding af kabel- og ledningsindføring i gennemgangshullerne.

8 Bortskaffelse

Nationale forskrifter om bortskaffelse af affald skal overholdes.

Du er velkommen til at kontakte os for yderligere spørgsmål.

BA ESKE-dänisch-Rev-02-09

7

Ordre-nr. 64004 64005 64007 64009 64010 64012 64014 64016 64018 64019 63141 63142 63143 63144 63145 63146 63147 63148


Driftsvejledning

Operating instructions

8

Mode ďemploi

BA ESKE-dänisch-Rev-02-09

/Vejledning  

http://www.acelshop.dk/images/32/Vejledning.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you