Page 1

ACelTIMER montavimas Montavimo instrukcija Pajungimui naudojami 2 gnybtai: Įėj. ir Išėj. Prietaisą jungti išjungus įtampą. 1. Pajungti fazės laidą į Įėj.gnybtą. 2. Pajungti apkrovos Išėj.gnybto.

laidą

prie

3. Įjungti įtampą.

Išėj.

Įėj.

4. Galimi variantai: 4a.Užsidega raudona LED lemputė - laukti 20 sek. (ACelTIMER tipas 5 sek. – 20 min.)/laukti 60 sek. (ACelTIMER tipas 5 sek. – 120 min.) ir paspausti mygtuką. Šviesa užsidegs. 4b. Šviesa dega pastoviai. Paspausti “reset” mygtuką – šviesa išsijungia ir užsidega raudona LED lemputė - laukti 20 sek. (ACelTIMER tipas 5 sek. – 20 min.)/laukti 60 sek. (ACelTIMER tipas 5 sek. – 120 min.) ir paspausti mygtuką. Šviesa užsidegs.

Reset mygt.

Raudona LED užsidega


ACelTIMER montavimas

Dažniausiai kylantys klausimai:

Reset mygt.

Šviesa pastoviai dega ir neužgesta. Priežastis:Vienos ar daugiau ACelTIMER rėlių kontaktai yra netinkamoje pozicijoje . Sprendimas: Paspausti “reset” mygtukus atsuktuvu ar tušinuku kiekviename laikmatyje. Užsidegs šviesa ir raudona ACelTIMER LED lemputė . Taupiosios lemputės silpnai blyksi –net tuomet kai jos išjungtos.

Ar galima iš naujo paleisti laikmatį dar jam neišsijungus? Ne, negalima. Koks yra trumpiausias lempos uždegimo laikas po jos išjungimo? Apie 2 sekundes.

Ar laikmatis turi IP66 apsaugos grupę? Priežastis: Mažos išlydžio srovės žemesnės kokybės lempose. Taip, vienas iš laikmačio tipų turi IP66 apsaugos grupę. Sprendimas: Pakeisti lempas. Mes rekomenduojam Osram Dulux El Facility lempas. ACelTIMER LED lemputė ”pulsuoja”: Priežastis: Sumažėjęs lempos efektyvumas. “Pulsavimo” efektas lempoje mažai matomas Sprendimas: Pakeisti lempas. Mes rekomenduojam Osram Dulux El Facility lempas.

/MountingLT2011  

http://www.acelshop.dk/images/32/pdf/MountingLT2011.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you