Page 1

DUR, DÜŞÜN, TIKLA

BÜYÜYEN TEHLİKE: SİBER ZORBALIK


SİBER ZORBALIK NEDİR?


Siber zorbalık bir çocuk ya da gencin…:

.


Teknol ojik ara癟lar kullan覺l arak

WiredKids Inc.


Tehdit edilmesi Taciz edilmesi Aşağılanması Utandırılması


Siber zorbalık ciddi bir suçtur. İntihar eden mağdurlar ve hapse giden suçlular sonucunu doğurabilir….


Geçtiğimiz yıl içerisinde öğrencilerin %43’ü


Genç lerin %81’i eğ lenceli olduğ u iç in siberzorbalı k yaptı kları nı ifade etmiş lerdir.


Öğrencilerin %30’u kendilerine siber zorbalık yapanlardan intikam almak istemiş


Sadece %11’i yaşadıkları siber zorbalık hakkında aileleri ile konuşmuştur.


Öğrencilerin %17’si çevrimiçi ortamda kendilerine yalan söyleyenler tarafından siber zorbalığa maruz bırakılmışlardır.


Öğrencilerin %70 ‘i en etkili önlemin siberzorbalık yapanların engellenmesi olduğunu ifade etmişlerdir.


“Zorbalığa uğradığımda kendimi çok kötü hissediyorum genellikle eve gittiğimde depresyona giriyorum. Bana zorbalık yapandan intikam almak ve tüm nefretimi haykırmak isterdim ama gerçekten bir şeyler yapabilir miyim emin değilim. Bu konuyla ilgili büyüklerin yanında pek boşboğazlık etmem. Her ne kadar bu boşboğazlık değil acı bir gerçek olsa da….”


“Zorbalık yapmamın tek bir nedeni var. Bunu yaptığım kişi bir hafta önce bana aynısını yaptı. Biliyorum bu doğru bir şey değil ama kendimi intikam almak zorunda hissettim…”


SİBER ZORBALIK TÜRLERİ • “Şiddet”: Kaba ve kızgın bir dil kullanılarak elektronik mesaj gönderme • “Taciz”: Sürekli olarak incitici ve kaba mesajlar gönderme • “Siber Gözdağı”: Sürekli olarak zarar verme tehdidi ve ya da onur kırıcı sözler içeren mesajları gönderme. Kişinin kendini güvenlik tehdidi altında hissettiği diğer çevrimiçi etkinliklerde yer alması • “İftira”: Bir kişi hakkında arkadaşlıklarını veya saygınlığını zedeleyebilecek asılsız dedikodu ve söylentileri yayma ya da bu tür içerikte mesajlar gönderme (Trolley, Hanel, and Shields,2009)


SİBER ZORBALIK TÜRLERİ •

“Kimlik Değiştirme”:

Başka biri gibi davranarak ilgili kişiyi kötü

gösteren, saygınlığını zedeleyen ve tehlikeye atan mesajlar gönderme ya da yayınlama • “Açığa Vurma”: Kişinin özelini ya da kişi hakkında utandırıcı bilgileri çevrimiçi ortamda yayma • “Komplo”: Bir kişi hakkındaki utandırıcı bilgileri hileyle elde etme

• “Dışlama”: I Kişiyi kasıtlı olarak çevrimiçi bir grup dışına itme (Trolley, Hanel, and Shields,2009)


ZORBALIK VE SİBERZORBALIK ARASINDAKİ FARKLAR ZORBALIK

SİBERZORBALIK

Doğrudan

Faili Meçhul

Okul sınırları dahilinde

Okul Sınırları Dışında

• •

Öğretmenlerle zayıf ilişki Cezalandırılma korkusu

Öğretmenlerle Yakın İlişki

Teknolojik Ayrıcalıklarını Kaybetme Korkusu

Tespiti Zorbalığa Göre Daha Kolaydır

Duygusal Tepkiler Belirlenemeyebilir

Fiziksel:vurma, yumruk atma, itme Sözel: alay etme, isim takma, dedikodu Sözel olmayan: mimik kullanma ve dışlama

Trolley, Hanel, and Shields,2009)

McKenna & Bargh, 2004; Ybarra & Mitchell, 2004}

{


Zorba olmamak zorbalığa uğramamak ; için

basit kural izlemek için tıklayınız


Öğrencilerimize başkalarına şefkat göstermeyi, kendi ve akranlarının çıkarlarını korumayı öğretmek bizim görevimizdir. Çünkü okulun güvenli bir bölge olması gerekmektedir.


UNUTMAYIN!!!!

Çocukları korumak


Sizin sorumluluÄ&#x;unuzdur


ÖNERİLER • • • • •

Öğretmen ve öğrencilerinizi eğitin. Okul kurallarını uygulayın. Bilgisayar kullanımını izleyin. Filtreleme ve izleme sistemleri kullanın. Siberzorbalıkla ilgili raporları araştırın


SİBER ZORBALIK DERS PLANLARI • Cyberbullying Lesson Plan for Primary Schools • Common Sense Media • SchoolCounselor.com


Ö Ğ RETMENLER VE

A İ LELER İ Ç İ N KAYNAKLAR • Stop Cyberbullying for Teachers • National Crime Prevention Council • Stop Cyberbullying Before it Starts • iSafe.org:Cyberbullying


Ö Ğ RENC İ LER İ Ç İ N KAYNAKLAR

• • • •

Stop Cyberbullying KidsHealth.org:Cyberbullying BrainPOP:Cyberbullying NetSmartz.org

Öğrenciler için bilgilendirme animasyonu için tıklayınız


KAYNAKÇA •

National Crime Prevention Council. "Stop Cyberbullying Before it Starts." Cyberbullying. National Crime Prevention Council, n.d. Web. 12 July 2011. <http://www.ncpc.org/resources/files/pdf/bullying/ cyberbullying.pdf>.

Trolley, Barbara, Connie Hanel, and Linda Shields. "Cyber Bullying." Power Point file. Web 12 July 2011. <www.nyssca.org/CYBERBULLYING-ppBT28th.ppt>

Wired Kids Inc. Stop Cyberbullying. Wired Kids Inc, n.d. Web. 12 July 2011. <http://www.stopcyberbullying.org/what_is_cyberbullying_exactly.html>.

Siber Zorbalık  

Siber Zorbalık Teknolojisi

Siber Zorbalık  

Siber Zorbalık Teknolojisi

Advertisement