Page 1

Jatak-nytt, mars 2012 Jatak er størst i Norge på kvalitetskonstruksjoner i tre!

Fræna Treindustri AS og Fræna Elementfabrikk AS med i Jatak! - Jatakgruppen styrker seg ytterligere Fræna Treindustri AS og Fræna Elementfabrikk AS med i Jatak fra 1. mars 2012 Vi i Fræna Treindustri AS og Fræna Elementfabrikk AS er veldig glade for å gå inn som fullverdig partner i Jatak. Vi er sikre på at Jatak vil styrke våre forutsetninger for å lykkes i markedet!

Fræna Treindustri AS er også eier av Fræna Elementfabrikk AS. Dette firmaet ble startet i 2005, har 12 ansatte og en produksjonshall på 1200m2. Jatak Fræna kan derfor tilby kundene komplette konstruksjonspakker om de ønsker byggesett i precut eller veggelementer. Dersom de kun ønsker takverket kan vi også tilby kledde gavlvegger. Som standard leveres elementer uten isolasjon, bortsett fra i lyd- og brannvegger, som isoleres og gjøres ferdige i fabrikken.

Jatak® Precut, kvalitet satt i system Fokuset på rask oppføring, og tetting, av nye bygg øker. Dette bla. for å hindre fuktskader. Vi i Jatak har derfor videreutviklet og forbedret Jatak® Precut. I alle sammenføyninger er det frest

Jatak® Precut med frest spor Fornøyde kollegaer! Vi sitter igjen med et inntrykk av at Jatak er en kjede der alle parter har et meget godt samarbeid og at det jobbes målrettet mot en felles og tydelig definert målsetning. Vi har lang erfaring innen prosjektering og produksjon av takverk og precut til byggebransjen. Denne erfaringen tar vi selvsagt med oss inn i samarbeidet, og vi vil gjøre vårt for å bidra til å styrke Jatakgruppen ytterligere inn i fremtiden. Fræna Treindustri ble etablert av ekteparet Asbjørn og Judy Ukkelberg i 1982 og feirer dermed 30års jubileum i september i år. Fræna Treindustri har opparbeidet et godt rykte i markedet, og har en solid stamme med faste kunder. Alle 15 ansatte i bedriften har prioritet på fleksibel produksjon, leveringstid og gode priser.

www.jatak.no

Godkjent for ansvarsrett og CEmerket Vårt geografiske markedsområde passer godt inn for å styrke Jatak kjeden. Alle parter vil dra fordeler av samarbeidet i Jatak, da dette vil styrke våre muligheter til fortsatt fokus på kvalitet, kompetanse og innovasjon. For ytterligere informasjon angående Jatak Fræna, kontakt: Daniel Ukkelberg, daglig leder i Jatak Fræna,tlf.71 26 59 40, eller daglig leder i Jatak AS, Per Dahle, tlf. 948 39 950.

Tak skal du ha!

spor, eller garpet hakk og vi i Jatak bruker kun konstruksjonsvirke av høy kvalitet. Dette medfører at du som utførende ,på en svært rask og effektiv måte kan montere sammen byggkonstruksjonen. Noe som reduserer fukt i bygget, gir en konstruksjon av høy kvalitet, og ikke minst øker din lønnsomhet.

For ytterligere informasjon og pristilbud, kontakt oss! Jatak Fræna Tlf.: 71 26 59 40 E-post: post@jatakfrena.no Jatak er Norges største leverandør av takstoler, precut og bjelkelag. Jatak har medlemsbedrifter i Larvik, Askim, Kvernaland, Kaupanger, Støren, Rygge og Fræna.

- Jatakgruppen styrker seg ytterligere  
- Jatakgruppen styrker seg ytterligere  

Fræna Treindustri AS og Fræna Elementfabrikk AS med i Jatak!

Advertisement