Page 1

DOSSIER DE COL·LABORADORS! ASSOCIACIÓ CULTURAL ACCIÓ CULTURA!!


¿Què som?! Acció Cultura! 2013! Públic objectiu! Difusió! Patrocinis! Acció Cultura! 2012! !

- Col·laboradors!

!

- Premsa!

Contacte!

Jordi Martí (PSC) i Salva Torras (Hipnotic) en Acció Cultura! 2012. Foto: Sara García ©


Acció Cultura! és un projecte creat per un grup de joves decidides a fer de la! nostra passió per la cultura, la nostra professió, en un context que no ens ho posa! gens fàcil.! Cansades de la manca de recursos, de les actituds pessimistes i de polítiques que! menyspreen la cultura, volem passar a l'acció.! ! Els nostres objectius són consolidar-nos com una plataforma que permeti donar! veu a aquelles persones que segueixen lluitant per desenvolupar i mostrar la seva! creativitat i crear un esdeveniment en el qual volem gaudir i fer gaudir amb la! cultura.!  ! Acció Cultura! començar la seva activitat fa poc més d'un any, de la mà unes! estudiants de gestió cultural que van posar tot el seu esforç, compromís i il·lusió! en la creació d'un esdeveniment que aixequés la consciència col·lectiva entorn a! la importància de la cultura en la nostra societat.!  ! Tot el nostre treball es va materialitzar el passat 4 de maig en una trobada de més! de vuit hores dedicat a la cultura amb live graffiti, tallers participatius, slam, bandes! emergents, projectes audiovisuals i música electrònica a l'Espai Jove La Fontana! de Barcelona.!  ! Després del suport que vam obtenir en la primera edició en Acció Cultura! Ens! atrevim amb una segona edició, en la qual no hi ha lloc per lamentacions, sinó per! construir. Reclamem Cultura, fent cultura.!  ! Som conscients del frustrant context que ens envolta, però cal positivisme, energia,! innovació, creativitat i sobretot acció.!


! Després de la bona acollida l'any passat de l'esdeveniment d'Acció Cultura!, hem! decidit seguir endavant i per preparar la segona edició aprofitant tota l'experiència i! recursos adquirits.! Per aquesta edició hem decidit constituir-nos com associació cultural i hem renovat! La nostra imatge gràfica, una cosa imprescindible per consolidar-nos com a projecte.! ! Repetim data i espai: el 4 de maig de 2013 a l'Espai Jove La Fontana (Gran de Gràcia! 190, Barcelona). Lloc que es convertirà en escenari de múltiples i variades ! manifestacions culturals, sempre sota les premisses d'innovació, positivisme, creació! sinergies i recerca de noves formes de fer cultura.!

Actuación de The Idiot en Acció Cultura! 2012. Foto: Sara García ©


La jornada inclourà projectes de música, dansa, circ, arts plàstiques, performance, etc.! Una programació multidisciplinària en què ja tenim tancades algunes participacions,! com la de Japo Bifasic, La Volpe Band, Play Color, vídeo mapping i una exposició de! Victor García.! ! L'Espai Jove La Fontana és un equipament públic del barri de Gràcia que segueix un! ambiciós projecte que acull diferents propostes juvenils. Durant la tarda i nit que duri! l'esdeveniment, les activitats i espectacles es distribuiran en diversos ambients:!  ! •  Plaça de l'Espai Jove: actuacions i activitats a l'aire lliure gratuïtes que inclouran! ! dansa, circ, vídeo-mapping i música.!  ! •  Sala d'actes: espai de 200 m², amb capacitat per a 240 persones, ideal per a! ! presentacions i projeccions de curtmetratges i videoart. En aquest espai tindrà! ! lloc la projecció de curtmetratges de la secció de ficció del festival Barcelona! ! Visual Sound.!  ! •  Hall de l'Auditori: espai on es vendran les entrades i on s'exposarà l'obra de Victor! ! García i altres artistes.!  ! •  Auditori: espai de 334 m², amb un aforament de 380 persones. És l'espai principal! ! de l'esdeveniment. L'accés comporta el pagament d'una entrada entre 3 i 5 €.! ! S'hi finalment celebrem un mínim de tres actuacions musicals combinades! ! amb altres activitats lʼhorari serà des de les 10:00 fins a les 2:00h. L'Auditori! ! disposa d'una barra on es serviran refrescs i cervesa. De moment, podem ! ! ! confirmar la participació de Play Colors.!


L'activitat generada per Acció Cultura! respon a objectius que podrien dividir-se en dos! vessants: d'una banda la creació de sinergies entre diferents actors culturals, i la difusió! del treball d'aquelles persones creatives a la recerca de vies per mostrar la seva treball.! D'altra banda, el foment del consum cultural i la consciència col · lectiva en lʼ entorn té! una gran importància. Aquestes dues voluntats, que es podrien resumir en suport a la! creació i incentiu del consum, fa que el nostre públic objectiu també sigui de dos tipus! bàsicament:! ! •  Professionals de la cultura que, com nosaltres, estan preocupats per la situació! ! del sector i que volen conèixer projectes nous, així com persones creatives a! ! la recerca de mitjans per donar a conèixer el seu treball. Es tracta de gent! ! generalment jove, entre els 25 i els 40 anys, de nivell acadèmic mitjà-alt, molt! ! presents en la vida cultural de la ciutat de manera activa.!  ! ! Per apropar-nos a aquests professionals, el contacte en línia és bàsic, mantenim un! ! diàleg continu i estem al cas dels principals agents culturals de la ciutat.!  ! •  Públic no lligat professionalment a la cultura. Busquem atreure a tot tipus de! ! públic, oferint una bona programació als que estan interessats en el consum! ! de cultura i que l'associen al seu temps d'oci. Sempre despertant lʼ interès en! ! aquells que no tinguin aquesta inclinació. Hi haurà activitats a la plaça per a! ! nens (malabars), i per a tots els públics (video-mapping), fins i tot estem! ! estudiant la possibilitat de reservar part de la programació per a un públic adolescent.!  ! Per a tots ells, el boca orella és important, i gràcies a la nostra primera edició, confiem! que en aquesta segona edició atraure aquest tipus de públic serà més fàcil. Tant la! campanya en línia com fora de línia és una manera d'arribar al màxim de públic! possible. !


La difusió de què disposa Acció Cultura! es desenvolupa per diferents vies.! ! En primer lloc, l'esdeveniment anual actua com un punt de trobada i una presa de! contacte directe entre els actors culturals participants i el públic general. D'altra! banda, la comunicació en línia és un dels pilars de la difusió d'aquest projecte. A! més, donat l'afany d'Acció Cultura! De donar visibilitat a altres iniciatives, la! difusió s'expandeix i ramifica a diverses àrees culturals.!  ! Des que va iniciar el seu recorregut a principis de 2012. Acció Cultura! Ha! aconseguit enfortir la seva presència a les xarxes. A continuació, algunes dades! d'interès:!  ! •  Twitter: 870 seguidors entre els quals hi ha actors rellevants del panorama! ! cultural català.!  ! •  Facebook: 490 seguidors!  ! •  Blog: 1500 visites mensuals de mitjana, al voltant de lʼ esdeveniment.!  ! Al costat de la campanya en línia, la difusió es basarà en altres mitjans físics,! com els cartells o flyers. D'altra banda, el boca orella té una força especial al! nostre cas, ja que la nostra vinculació amb les diferents iniciatives que donen cos a! Acció Cultura! és personal, directa i física ..!  ! D'altra banda, en Acció Cultura es comunica amb els seus seguidors efectius i! potencials mitjançant l'enviament de newsletters, i amb els mitjans de comunicació a! través de notes de premsa.!  ! Les estimacions d'assistència a l'esdeveniment, en base als resultats obtinguts l'any! passat, són positives, i giren al voltant dels 400 assistents.!


Patrocinar Acció Cultura! suposa vincular, d'una banda, a una imatge fresca, positiva, moderna, emergent i juvenil, gràcies al caràcter de la comunicació que portem a terme. Però també es tracta, d'altra banda, d'un projecte compromès i reivindicatiu, molt coherent amb la situació socioeconòmica del país en general, i de la cultura en particular. Hem contemplat diferents maneres i graus de col · laboració amb el nostre projecte, des del patrocini mitjançant una aportació econòmica, fins el patrocini en espècies, sempre passant per la idea d'intercanvi, mutualitat i reciprocitat. Volem vincular a entitats que comparteixin la nostra visió i principis, i sobre tot que pensin que és important invertir en cultura. La manera bàsica de promocionar la marca que doni suport el nostre projecte consistiria en: • 

Col·locació del logo de l'entitat en els nostres mitjans online: bloc, facebook i twitter, així com en tots els newsletter i notes de premsa que enviem.

• 

Col·locació del logotip en els nostres mitjans offline: cartells, flyers o qualsevol altre material gràfic amb el qual treballem, com programes de mà o marxandatge.

Per descomptat, cal dir que es podrà aplicar com a despesa deduïble el benefici de l'aportació econòmica al projecte. En funció de l'aportació, es podrien contemplar altres possibilitats com la presència gràfica el dia de l'esdeveniment o la projecció d'un anunci a l'Auditori. O qualsevol altra forma específica lligada a les característiques del patrocinador.


Col路laboradors 2012!


Publicacions en mitjans rellevants. Acci贸 Cultura! 2012!


Publicacions en mitjans rellevants. Acci贸 Cultura! 2012!


Publicacions en mitjans rellevants. Acci贸 Cultura! 2012!


Publicacions en mitjans rellevants. Acci贸 Cultura! 2012!


http://acciocultura.org! acciocultura@gmail.com!

Taller by Koltcha en AC! 2012. Foto Sara García ©

Le Freak Selector’s set en AC! 2012 Foto Sara García ©

Dossier patrocinadores_cat  

Dossier patrocinadores_cat

Dossier patrocinadores_cat  

Dossier patrocinadores_cat