a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 33

ТОЧКА ЗОРУ

замислюючись про майбутнє своїх дітей. Попри те, що усі відповідальні рішення просто зобов’язані враховувати можливі перспективи. Саме ми відповідальні за наше майбутнє. Дуже хочеться сподіватися, що передвиборчі перегони не відволічуть увагу суспільства від справді важливих тем сьогодення.

3. Щодо нових лідерів.

Який вектор руху обрати? Яку саме державу ми хочемо збудувати та що для цього потрібно?». Саме тому у нинішніх умовах, коли люди розраховують на те, щоб держава дала їм якісь пільги, нагору замість прагматиків вкотре виходять популісти, які знову будуть направо-наліво роздавати голі обіцянки. Це знову призведе до того, що капіталізація суспільства вкотре відійде на задній план. Це знову відкладе на певний час поняття українського прориву...

7. Щоб збудувати міцну державу, нерозумно всі кошти, і зароблені, і запозичені, перенаправляти на соціальні потреби. Потрібно дбати і про капіталізацію держави. Лише за таких умов наша держава стане сильною, лише за таких умов з нею рахуватимуться у світі та прислухатимуться до неї. Побачивши безглуздість вищевказаних дій з боку держави, той активний прошарок суспільства, який готовий був взяти на себе відповідальність щодо розбудови держави, зневірився і почав виїжджати за кордон.

Зараз розпочинається передвиборча кампанія – значить, відбувається новий виток боротьби за владу. Зро5. Новий запит зуміло, що у найближчі два роки в Україні будуть відбуватися дуже важсуспільства – на нові ливі процеси. Турбує лишень те, що в правила у суспільстві. умовах конкуренції знову, як завжди, «забудуть» про можливі перспектиПопит на цей запит нині просто 8. Не варто прикриватися ви, про відповіді на справді важливі шалений, але у владі немає кому конфліктами на сході. питання: Для чого? Чому? Куди?.. На підхопити його. Натомість зневірені жаль, я поки що не бачу чіткої Світ має приклади, коли певриторики щодо стратегічних ні держави роками перебувають Щоб змінити хоч щось на краще, планів, якогось конструктиву… у військових конфліктах, але варто почати зі себе, хоча б зі Звичайно, добре, що з’являце не перешкоджає їм успішзміни простору навколо себе на ються нові лідери, нові облично розвиватися та бути серед чя. Лишень переживаю, щоб ці найбільш розвинутих країн. Як відстані витягнутої руки. Нам пора лідери не почали боротьбу між свідчить світова практика, це ставати творцями! собою, свою «міжусобицю» - бо навіть може стати стимулом для це дуже зашкодить Україні, цим розвитку та акумулювання, наскористаються недруги. люди шукають кращого життя деінде. копичення стратегічних ресурсів. 4. Про запити суспільства Сьогодні в Україні відтік населення 9. Пора позбутися минушалений – трудова міграція просто та реальність. фантастична. На цьому фоні навіть лого та думати Нині суспільство формує дуже чіт- якісь позитивні речі, що відбуваютьпро майбутнє. кий запит – масовий запит на соціаль- ся, губляться за масивом негативної ну допомогу. Це трапилося тоді, коли інформації. Українському суспільУкраїнці, на жаль, здебільшого жиуряд оголосив про введення субси- ству потрібне адекватне рішення, яке вуть минулим. Але не позбувшись минудій значній частині населення. Втім, би влаштовувало всіх, – про це я вже лих думок, не- можливо пустити у своє це шлях, що не має перспективи, це давно говорив. життя подих майбутнього, – це відома шлях в нікуди… Тому що нинішня істина. А ще українці вміють об’єднати6. Потрібен новий Україна не має достатньо ресурсів, ся у боротьбі проти когось, але не вмісуспільний договір. щоб масово втілювати соціалістичні ють об’єднатися за щось, щоб будувати підходи. Звичайно, бізнес має бути Усі це ніби розуміють, але поки що щось нове, світле. Натомість ми, зазвисоціально відповідальним. Але та не- не відбувається суспільного діалогу чай, вкотре «стаємо на одні і ті ж граблі». велика частина працюючих, що спла- щодо того, яке суспільство ми хочемо 10. Варто бути сміливими чують податки у державну казну, не в бачити, яку Україну ми хочемо збусилах утримувати армію чиновників, дувати. Якщо говоримо про західний і не зважати на певні пенсіонерів та субсидіантів. Після- вектор розвитку, то маємо розуміти, чинники, які обмежують. майданний сплеск, коли люди хотіли що Україна, по суті, є найбільшим інменшого впливу держави на їхнє жит- вестором Європи, поставляючи туди Пора ставати ефективними, перетя, так і не знайшов свого логічного не лише сировину, а й свої трудові ре- стати мислити категоріями минулого, завершення. сурси. Тому потрібно будувати рівно- вчитися обстоювати право на свою Україна, маючи усі ресурси, знову правне партнерство. Але спершу усі думку, а не вливатися у колишню сина роздоріжжі. Українців знову тур- разом маємо остаточно визначитися стему. Старшому поколінню таки бують питання: «Скільки держави з вектором свого руху, бо лише після треба дати можливість молодим ствопотрібно у моєму житті? Хто повинен цього прийде розуміння стратегічних рювати своє позитивне майбутнє. Повзяти на себе більшу частину відпові- планів, першочергових завдань. Але трібно позбутися нарешті шкідливого дальності за моє життя: я чи держава? цього не відбувається... вірусу радянщини… АКЦЕНТИ плюс / травень 2018 / №7

33

Profile for Accents plus

АКЦЕНТИ плюс №7 (травень 2018)  

АКЦЕНТИ плюс №7 (травень 2018)  

Advertisement