a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 21

УСПІШНА ЖІНКА

Довідка «АКЦЕН

ТІВ плюс»:

Марія Йосипівна Малачинська – лі кар-акушер-гінеколог вищої катего рії, лікар ультразв укової діагностик вищої категорії, м и агістр державного управління, спец аліст вищої катего ірії з організації та управління охорони здоров’я, канд идат медичних на ук, доцент кафед акушерства, гінек ри ології та перинато логії ФПДО ЛНМ ім. Д. Галицького У , головний експ ерт Департамен охорони здоров’я ту з репродуктивног о здоров’я та планування сім’ї, За служений лікар Ук раїни, директор КЗ ЛОР «Львівськи й обласний цент р репродуктивного здоров'я населенн я». Має успішний ба гаторічний фаховий досвід та досвід керівника медичної устано Разом із чоловіко ви. м виховує двох ді тей.

Марія МАЛАЧИНСЬКА:

«Міцна сім’я – міцна держава» - Пані Маріє, Ви – успішний керівник медичної установи, успішний лікар, успішна мама. Вас називають «лікарем від Бога». Чим для Вас є успіх? - Успіх – це результат певної справи, поставленої собі мети. У кожного своє розуміння успіху. Якщо говорити про напрям репродуктивного здоров’я, яким я займаюся, то для мене успіх, коли вдається допомогти стати матір’ю жінці, яка звернулася у наш Львівський обласний центр репродуктивного здоров’я населення. - Яке місце займають у Вашому житті робота та сім’я? - Звичайно, на першому місці для жінки – сім’я, діти. Повністю підтримую вислів: «Міцна сім’я – міцна держава», тому пріоритетом для мене є сім’я. Бо коли здорові діти і в сім’ї все гаразд, тоді і натхнення є до праці. Звичайно, моя робота, моя професія, яку я свідомо обрала, теж для мене дуже важлива, я її дуже люблю, тому не можу поставити її на друге місце. Для мене робота, мабуть, іде поруч зі сім’єю. Намагаюся зберегти розумний баланс: приділяти належну увагу як роботі, так і сім’ї. І це важливо, адже моя робота допомагає жінкам відчути дар материнства та зберегти сім’ю. - Якими якостями потрібно володіти, щоб досягти успіху? Ваш особистий рецепт успіху? - Якщо говорити про роботу, то на першому місці – це, звичайно, професійність. Друге – робота в команді, коли є розуміння та командний підхід, – це важливо. Також дуже важливими у роботі лікаря є спілкування, комунікація як з пацієнтом, так і з іншими фахівцями. Ці три складники надзвичайно важливі, оскільки саме вони допомагають досягти успіху. - Що для Вас є щастям? - Кожен по-своєму розуміє щастя, оскільки кожен має своє, індивідуальне бачення. Для когось найважливішим АКЦЕНТИ плюс / травень 2018 / №7

є здоров’я, для когось – гроші, а для когось – кар’єрне зростання, чи щось інше. Щастя – це лише побічний ефект правильно організованого життя. Наша щоденна праця, певні здійснені нами кроки – усе це для того, щоб згодом отримати той самий успіх, щастя, радість. Для жінок найбільше щастя – стати мамою, почути радісний сміх власних дітей. Повторюся, але для мене, як лікаря, як організатора у сфері охорони здоров’я, щастям буде, коли кожна жінка, яка звернулася по допомогу в наш центр, отримає таке бажане материнство. - Про що мріє Марія Малачинська? - Мрію, щоб я сповна реалізовувала ті численні надії та сподівання, з якими до нас звертаються жінки. Мрію, звичайно, щоб були здорові мої рідні та близькі. Щоб діти, попри мою зайнятість, отримували більше моєї уваги та любові, щоб ми більше часу проводили разом, щоб я могла дати дітям гідне виховання та щоб вони виросли достойними людьми і в майбутньому теж приносили користь суспільству. Хочу, щоб мені і надалі вдавалося зберегти той розумний баланс між сім’єю та роботою. Мрію, щоб якомога довше ми залишалися дітьми, щоб наші батьки і ми були здорові. Бо все починається у житті зі здоров’я та багато чого залежить саме від здоров’я. Тому здоров’я потрібно берегти замолоду та регулярно проходити профілактичні огляди. Попри те, що у нашому суспільстві ще не існує такої культури, як на Заході, де велике значення надається саме профілактиці захворювань, мрію, щоб пацієнти були більш інформовані та знали, куди звернутися за кваліфікованим медичним обслуговуванням та гарантовано його отримували. Нам усім ще є над чим працювати, втім, хочеться, щоб в українців було збережене репродуктивне здоров’я, щоб ми могли і надалі продовжувати свій рід. Розмовляла Ірина Запотічна-Ванчосович 21

21

Profile for Accents plus

АКЦЕНТИ плюс №7 (травень 2018)  

АКЦЕНТИ плюс №7 (травень 2018)  

Advertisement