__MAIN_TEXT__

Page 1

BEST OF CONTENT ANNUAL 2020


BEST OF CONTENT AWARDS 2020 BRAND

CAMPAIGN

AGENCY

AWARD

PAGE

Delhaize

De avonturen van Max en de tovergroentjes

TBWA\Belgium

Best content marketing programme B2C - GOLD

p.8

Best use of content in a campaign - CRAFTSMANSHIP p.8

Best podcast - CRAFTSMANSHIP p.8

ICI PARIS XL

Best datadriven strategy - BRONZE

Experts in Beauty - Customer Questions

HeadOffice

p.9

Best distribution strategy - GOLD p.9

Alpro

The Digital Recruiter

d-artagnan

Best content marketing programme B2E - GOLD p.10

Universiteit Gent

UG content marketing

The Fat Lady

Best content governance - GOLD p.11

Universiteit Gent

Studiekiezers traject

The Fat Lady

Best content marketing programme not for profit -SILVER p.12

Panasonic

eneloop (RE)charge journey

Mirum Belgium

Best content marketing programme B2C - SILVER p.13

ENGIE

Sweet & Smart Home

Inhouse realisation

Best distribution strategy - SILVER p.13

delaware

delaware.ai

com&co

Best content marketing programme B2B - SILVER p.14

Zespri

Zespri Vitalitime - Time for Vitality

HeadOffice

Best content marketing programme B2C - BRONZE p.14

The Fat Lady

20 thoughts before noon

The Fat Lady

Best content marketing programme B2B -SILVER p.15

ABVV-Metaal

Social elections campaign

The Oval Office

Best content marketing programme not for profit - BRONZE p.15

A.S.Adventure

Youth Camp Guide

HeadOffice

Best creation print publication in B2C - CRAFTSMANSHIP p.17

Best stand-alone, special topic publication - CRAFTSMANSHIP p.17

Actiris

YES!

NewsMaster\Idweaver

Best blog/content platform - CRAFTSMANSHIP p.18

bpost

SPARKLE coming to a letterbox near you

Cypres

Best print cover - CRAFTSMANSHIP p.19

DPG Media

De Wet van Eustachius

DPG Media

Best content design - CRAFTSMANSHIP and best podcast - PRESS AWARD p.20

Dove (Unilever)

#ShowU

DPG Media

Best stand-alone, special topic publication - CRAFTSMANSHIP p.21

Huawei

The perfect click

Roularta Media

Best photography - CRAFTSMANSHIP p.22

The Fat Lady

People & Projects Update

The Fat Lady

Best creation e-newsletter - CRAFTSMANSHIP p.24

UNILIN

The Star Ambassadors

d-artagnan

Best use of ambassadors in a content programme - CRAFTSMANSHIP p.25

Carrefour

The Affordable Banana

Ogilvy Social.Lab

Best use of social media - CRAFTSMANSHIP p.26

ENGIE

Iedereen UPtimist

Inhouse realisation

Best video series - CRAFTSMANSHIP p.27

Dash (P&G)

#Sharetheload

DPG Media

Best use of content in a campaign - CRAFTSMANSHIP p.28

Peugeot

Testdrive another life

Havas Worldwide Brussels

Best use of native advertising in a content programme - CRAFTSMANSHIP p.29

FPS Chancellery of the

Belgium. Uniquely Phenomenal

Ogilvy Social.Lab

Best promotion strategy - BRONZE

Ferm

Doormat (Direct Mail)

Kunstmaan I Accenture Interactive

Best use of PR in a content programme - CRAFTSMANSHIP p.31

Cera

CeraScoop & CeraSelec

Propaganda

Highest conversion response/subscriber growth from a content programme - SILVER p.33

SYUS

White Paper Inheritance Tax

HeadOffice

Highest conversion response/subscriber growth from a content programme - SILVER p.33

p.30

Prime Minister Belgium


Waarom je de eerste editie van de BOCA Annual in handen hebt Pourquoi sortir cette 1re édition du BOCA Annual ?

NL

Laten we maar even een open deur intrappen: 2020 is een apart jaar.

FR

Commençons par enfoncer une porte ouverte : 2020 n’est pas une année comme les autres.

Normaal had de uitreiking van de BOCA – kort voor ‘Best of Content Awards’ – in mei moeten plaatvinden. Waarom dat

Normalement, la remise des BOCA – Best of Content Awards

feestje niet doorging, weten we allemaal. Maar niet getreurd: het

– aurait dû avoir lieu en mai. Pas besoin de vous expliquer

enthousiasme bij de Custo-bureaus was groot, de flexibiliteit

pourquoi cette cérémonie a dû être annulée. Mais ce n’était en

nog groter. Ze zijn er dus, de winnaars van de BOCA. Niet op een

fait que partie remise, grâce à l’enthousiasme et à la flexibilité

podium, wel in dit magazine.

des agences membres de Custo. Les voici donc, les lauréats des

BOCA ! Non pas sur scène… mais dans un magazine. Ook al was het dan een crisisjaar, nooit eerder mochten we zoveel inzendingen voor deze awards ontvangen. Misschien komt dat wel

Malgré l’ambiance de crise qui a prévalu pendant une bonne

omdat content marketing meer dan ooit de wind in de zeilen heeft

partie de cette année, nous avons reçu un nombre record de

(zoals de ACC-studie Corona & You al duidelijk maakte)?

candidatures pour cette édition. Peut-être parce que le marketing de contenu est plus que jamais dans l’air du temps (comme

Trouwens, we zien dit magazine als veel meer dan louter

l’étude de l’ACC Corona & You l’a clairement montré) ?

een overzicht van de winnaars. Je krijgt een overzicht van de belangrijke etappes in een contentmarketingaanpak.

Par ailleurs, ce magazine ne se contente pas de vous offrir une

De straffe cases gebruiken we om die fases te illustreren.

série de portraits des lauréats. Vous y trouverez aussi les grandes

Moge het een inspiratiebron en een leidraad zijn om jouw

étapes à suivre en marketing de contenu, illustrées par des études

contentmarketinginspanningen naar een nog hoger niveau te

de cas passionnants. Nous espérons que cette initiative vous

tillen. Zodat volgend jaar jouw case prijkt in dit magazine … of je je

permettra de faire le plein d’inspiration et vous encouragera à

award op een podium in ontvangst mag nemen. Laten we duimen

accroître encore vos efforts dans ce domaine. Et qui sait si votre

voor het laatste.

campagne ne figurera pas, elle aussi, dans le prochain numéro ? Ou si vous ne monterez pas sur scène pour recevoir votre trophée ?

Veel leesplezier!

Croisons les doigts pour que ce soit ce 2e scénario qui se réalise…

Johan Vandepoel

Pieter Vereertbrugghen

CEO van ACC

Voorzitter van Custo

Bonne lecture ! Johan Vandepoel

Pieter Vereertbrugghen

CEO de l’ACC

Président de Custo


s Ja

j n, se an sJ Cri

rv pe

ur yv oo

an

rz i tte rC

rafts m

anship Awards

Za nd

be ek ,

ds ar w A ing jury rket a voorzi M t tter Conten

VOORZITTERS IN DEBAT r Pieter Vereertb

p4

-vo sto u C en, u g gh

r te zit r o

De BOCA telt twee jury’s en dus twee juryvoorzitters. We lieten hen in gesprek gaan met Custo-voorzitter Pieter Vereertbrugghen (Cypres). Een debat over de awards, maar al snel over content marketing an sich.


D E B AT

Jasper van Zandbeek (Zandbeek – juryvoorzitter Content Marketing Awards) en Cris Jansen (Motionmakers – juryvoorzitter Craftsmanship Awards) hadden het met Custovoorzitter Pieter Vereertbrugghen over hun indrukken, de evolutie van het vak en uiteraard ook over wat content marketing nu juist is.

Pieter Vereertbrugghen: “Juryvoorzitters, wat vonden jullie van de jurering en van het proces?” JASPER VAN ZANDBEEK: “Drie jaar geleden was ik al eens voorzitter van de BOCA. Net als toen was het een zeer fijne ervaring. Dit keer ging het om een jury met enkel adverteerders, aangevuld met mezelf als ‘objectieve’ voorzitter. Dat was bijzonder én verfrissend. Ik leerde meer over wat echt belangrijk is voor een marketeer.” CRIS JANSEN: “Ik ben genuanceerder. Uiteraard was het een fijne en interessante ervaring, maar in onze jury waren er heel wat pittige discussies, vooral over wat content marketing precies is en wat het moet teweegbrengen.”

PV: “Hoe vonden jullie de criteria en de manier van jureren?” JVZ: “Ik vind dat we heel zorgvuldig te werk zijn gegaan. We hebben echt elke beschikbare minuut gebruikt om te wikken en te wegen. Daarnaast waren er per categorie duidelijke

“WIE HET SPELLETJE SNAPT, HEEFT EEN GEDOCUMENTEERDE CONTENTSTRATEGIE. IN EEN AANTAL GEVALLEN LUKT HET OOK OM DIE STRATEGIE GOED UIT TE VOEREN.” criteria benoemd. Dat maakte het gemakkelijk om te jureren. We wisten waaraan we aandacht moesten besteden.” CJ: “In onze jury leefde vooral het gevoel dat er te veel categorieën waren. Het was niet altijd duidelijk wat de ene van de andere onderscheidde.”

PV: “Er zijn twee grote componenten aan content marketing: de businesscomponent en de creatieve uitvoering. In de Craftsmanshipjury, die jij voorzat, focussen we op de ‘métier’, zowel qua kwaliteit als qua innovatie. Content telt inmiddels heel wat verschillende vormen en net die rijkheid willen we aantonen met de Craftsmanship Awards. Ook merken we dat er steeds meer specialisatie ontstaat in onze sector: bureaus specialiseren zich in video, anderen in infographics. Door meerdere categorieën te hanteren, vermijden we dat we appels met peren moeten vergelijken.”

CJ: “Is het een idee om de jurering op een heel andere manier aan te pakken? Juryleden zouden gedurende het hele jaar op zoek kunnen gaan naar cases die hen opvallen: interessante voorbeelden van creatieve content of van een intrigerende aanpak voor content marketing. Op basis van die selectie zouden we bureaus en merken kunnen vragen om de case in te sturen. Zo gebeurt er een eerste screening. Wanneer we dat enkele jaren doen, is het voor de markt duidelijker waar deze contentmarketingaward nu juist voor staat.”

PV: “Een interessant idee. Bedankt voor het voorstel. Leid ik uit je feedback correct af dat in jullie jury vaak werd gediscussieerd of iets nu content marketing was of niet?” CJ: “Dat klopt. Voor ons is content iets wat echt is en de consument iets bijbrengt, waarbij het merk op de achtergrond blijft. Dat was niet bij alle ingestuurde cases het geval. Net daarom vind ik de Peugeot-case (zie verder, n.v.d.r.) zo sterk. Mensen werden naar hun droomjob gevraagd. Bij geen van de testimonials had die job iets met auto’s te maken. Zo hoort het. Te weinig merken hebben het lef zich weg te cijferen. In de jury hadden we het vaak over het DNA van wat de rol van content is. Content is overal en alles is content, maar gebeurt het wel vanuit de juiste mindset? p5


D E B AT

Content marketing mag je niet duwen. Dan is het reclame. De magische formule is volgens mij je wegcijferen én geduld hebben.”

PV: “Leefden die discussies ook in jouw jury, Jasper?” JVZ: “Neen, in onze jury was er nauwelijks debat over wat reclame is en wat content marketing is. Voor onze awards zijn de BOCA duidelijk goed gepositioneerd: de inzenders kennen de regels van het spel.

“OPDRACHTGEVERS MOETEN BESEFFEN DAT ZE CONTENT MARKETING VOLDOENDE BUDGET MOETEN TOEKENNEN EN DAT ZE MOETEN FOCUSSEN OP DE BEREKENING VAN DE ROI VAN CONTENT MARKETING.” Dat neemt niet weg dat ook wij een groot niveauverschil zagen. Een aantal bureaus en opdrachtgevers begrijpen duidelijk het spelletje. Zij hebben dan ook een gedocumenteerde contentstrategie. Soms lukt het bovendien om die strategie goed uit te voeren, soms ook niet. p6

“ALS JURYLEDEN WILLEN WE VERWONDERD WORDEN. IK BEN ERVAN OVERTUIGD DAT DIT OOK VOOR CONSUMENTEN GELDT.” CJ: “In onze jury zagen we een grote leemte op het middenveld. Er staken wel wat cases bovenuit, maar er was niet echt een tweede lijn van initiatieven die lovenswaardig waren en die goed genoeg waren voor een award.” JVZ: “Eigenlijk heeft content marketing te maken met talent, met mensen, maar daarnaast ook met budget. Dat maakt echt een groot verschil. De link tussen ambitie en resultaat is het budget. Dat getuigt van lef, en ook in Nederland heeft het lang geduurd voor dat besef er was. Goede content vergt tijd en budget. Ondertussen is dat realiteitsbesef er in Nederland stilaan, maar het is nog in volle ontwikkeling. Ik denk dus niet dat België op dit vlak achterloopt op ons.”

PV: “Is jullie nog iets opgevallen?” JVZ: “Wat lastig was om te jureren, is het leggen van een link tussen de doelstellingen en de resultaten. Wat waren de oorspronkelijke

doelstellingen en in welke mate zijn die bereikt? Een belangrijk element daarbij is natuurlijk ook het budget: met een groot budget is het al wat gemakkelijker om de doelstellingen te behalen. Dat budget werd zelden meegegeven.”

PV: “Dit zijn waarschijnlijk de twee volgende stappen die content marketing in België moet zetten: ten eerste moeten opdrachtgevers beseffen dat ze content marketing voldoende budget moeten toekennen. De tijd is voorbij dat je met 10 of 20.000 euro het verschil kon maken. Ten tweede is er de berekening van de ROI van content marketing. Wat kost het en wat levert het op? Ik ben ervan overtuigd dat deze oefeningen bij heel wat merken een stimulans zouden vormen om het budget voor content marketing nog te verhogen.” CJ: “Mag ik tot slot nog pleiten voor het belang van verwondering. Wat me opviel, was dat cases die ons bij een eerste visie raakten, ook vaak een award wonnen. En dat staat dus los van ROI, van cijfers. Als juryleden willen we verwonderd worden. Ik ben ervan overtuigd dat dit ook voor consumenten geldt.”


C O N T E N T L I F E C YC L E : S T R AT E G Y & P L A N  

  C R E AT I O N  

  P R O M O T I O N     A N A LY S I S

ZORG ERVOOR DAT ALLE PARTIJEN OVER HETZELFDE REFERENTIEKADER BESCHIKKEN Een goede contentmarketingaanpak begint met het bepalen van de juiste strategie. “Eerst denken, dan doen”, luidt het devies. En dat denken begint met heel wat vragen stellen: welke marketing- en/of communicatiedoelstellingen wil je realiseren? Op welke doelgroep mik je? Waarover kan je het hebben? Welke meetbare doelen stel je?

"

De content sweet spot is een uitstekend kompas om je strategie richting te geven”, aldus Pieter Berwaerts, Head of Strategy bij HeadOffice. “Je gaat daarbij op zoek naar de grootste gemene deler tussen de interesses en verwachtingen van consumenten én de waarden en ervaring die je als bedrijf hebt. Het terrein dat je zo afbakent, is ideaal om je contentmarketinginspanningen te ontplooien. Natuurlijk moet dat terrein ook differentiërend zijn tegenover je concurrenten, want tegenwoordig is iedereen met contentmarketing bezig.” DOCUMENTEREN! In een contentmarketingstrategie bepaal je wat je doet, maar vooral ook wat je niet doet. Zo bepaal je welke kanalen je zal inzetten en welke je links laat liggen. En je legt vast waarmee je het verschil wil maken en wat je aan je laat voorbijgaan. Alle inzichten over de customer journey van jouw klant zijn daarbij essentieel om de juiste keuzes te maken. Belangrijk hierbij is om het resultaat van deze cruciale oefening ook op papier bij te houden en te documenteren. “Nog te vaak is de strategie het resultaat van het denkwerk van enkelen en blijft

het in hun hoofden zitten”, zegt Pieter Berwaerts. “Dat zorgt voor problemen. Een gedocumenteerde strategie kun je delen met andere stakeholders en zorgt ervoor dat alle betrokken partijen over hetzelfde referentiekader beschikken. En dat is een van de hoekstenen voor een succesvolle uitvoering.” VAN STRATEGIE NAAR PLAN Met een strategie zet je weliswaar alleen de grote lijnen uit. De concrete invulling gebeurt met je contentplan. Je bepaalt welke onderwerpen je aansnijdt, via welke invalshoek je ze brengt, via welke kanalen je verspreidt en wanneer. “Idealiter bundel je dit in een contentkalender zodat je een handig overzicht behoudt”, besluit Pieter Berwaerts. CRITERIA De BOCA gaan op zoek naar de beste contentmarketingprogramma’s: ijzersterke strategieën die dankzij het gepaste plan vruchten afwerpen, of dat nu in b2b, b2c, b2e of non for profit is. In een bepaalde categorie hebben we bijzondere aandacht voor de ‘governance’ die nodig is om verschillende afdelingen succesvol te laten samenwerken rond content marketing. p7


C O N T E N T L I F E C YC L E : S T R AT E G Y & P L A N

GOLD

Best content marketing B2C

Best use of content in a campaign Best podcast

G E N E R A L CO N T E N T M A R K E T I N G AWA R D S

C R A F TS M A N S H I P AWA R D S

DE AVONTUREN VAN MAX EN DE TOVERGROENTJES CLIENT: DELHAIZE AGENCY: TBWA\BELGIUM OBJECTIVES: As a food retailer, Delhaize’s main mission is to make it easy for people to eat a little better every day - better, as in healthier and more delicious. Delhaize also knows how difficult it can be for parents to feed veggies to their children. To help them out, Delhaize stepped away from the conventional way of promoting veggies and took on a disruptive approach: instead of educating children about vegetables, Delhaize made it part of popular kid’s culture. Delhaize didn’t want to tell this story just in its stores, but also directly inside family homes. RESULTS: On TV, radio, newspapers and online: everybody was talking about Magic Veggies. Concretely, Delhaize recorded a 151% sales increase for the renamed vegetables and sold over 2 million Magic Veggies in 2 weeks. The social media campaign generated a 2% rate of conversion to the campaign platform with a benchmark of 0.31%. The campaign was even picked up internationally by the largest specialised press. THE JURY’S OPINION: Jasper van Zandbeek: “Dit is de Champions League van content marketing. Hierin zit alles wat een goede contentmarketingcase moet hebben, inclusief maatschappelijke relevantie. Goed getimed en een hippe lancering.” p8

CRAFTS


C O N T E N T L I F E C YC L E : S T R AT E G Y & P L A N

GOLD

Best distribution strategy

Best datadriven strategy

BRONZE

S P E C I F I C CO N T E N T M A R K E T I N G AWA R D S

EXPERTS IN BEAUTY – CUSTOMER QUESTIONS CLIENT: ICI PARIS XL AGENCY: HEADOFFICE OBJECTIVES: Beauty retail has become a very crowded category in Belgium. International players have become very active and pharmacies continue to grow their cosmetics shelves. It’s a fact that it’s hard to stand out in the beauty category today. ICI Paris XL understood that they had to do something different. HeadOffice convinced ICI Paris XL to start building a free addressable audience based on a two-pronged strategy: a trained workforce of beauty experts, and a deep understanding of what the IPXL customers want. By taking this strategy, ICI Paris XL was able to claim the content sweet spot as ‘Experts in Beauty’. RESULTS: Based on the results of an SEO analysis, ICI Paris XL established 12 beauty themes that were most relevant to Belgian beauty fans. These were translated into 12 how-to videos, each supported by an article posted on the ICI Paris XL blog. Since the content went live, traffic to the blog environment from social media has doubled. The engagement rate of the posts has risen considerably. The videos have a retention rate of 71.05%, which is significantly higher than the 50% benchmark. THE JURY’S OPINION: Bert van Loon: “Het bedrijf heeft een gedurfde ommezwaai gemaakt om de focus te verleggen van coupons en kortingen naar thought leadership en audience building. Zoiets vraagt visie en durf van management en marketeers.” p9


C O N T E N T L I F E C YC L E : S T R AT E G Y & P L A N

Best content marketing B2E G E N E R A L CO N T E N T M A R K E T I N G AWA R D S

THE DIGITAL RECRUITER CLIENT: ALPRO AGENCY: D-ARTAGNAN OBJECTIVES: Alpro is one of the many companies suffering from a shortage of technicians and mechanics. In Belgium alone, there are more than 11,500 job postings. Moreover, people are less inclined to go through a standard, boring and stressful application process. Alpro set the goal of hiring 100 new employees - a challenging KPI for any company. d-artagnan created a solution that solved their issues on both sides of the spectrum, helping Alpro stand out among a very large crowd, and get people excited to submit their applications. RESULTS: In just 30 days, more than 1,200 people went through the screening process with Alpro’s very own digital recruiter, all via their own devices. In the time it took for the HR manager to approve 30 applicants for a second round, the bot had processed more than 400, saving a significant amount of valuable time. THE JURY’S OPINION: Jasper van Zandbeek: “In alle eenvoud een fantastische campagne, zeker binnen arbeidscommunicatie waar vaak strakke conventies heersen.” p10

GOLD


C O N T E N T L I F E C YC L E : S T R AT E G Y & P L A N

Best content governance S P E C I F I C CO N T E N T M A R K E T I N G AWA R D S

UNIVERSITY GHENT CONTENT MARKETING CLIENT: UNIVERSITY GHENT AGENCY: THE FAT LADY OBJECTIVES: University Ghent is a large organization, with 11,000 employees and a large pool of academics and scholars

GOLD

creating a vast amount of content. But what elements enforce the university’s image? Working with focus groups, the Ghent University set up a workflow that effectively selects the best topics, translates them into engaging stories, presents them in an attractive way and through the right channels to both students and staff. RESULTS: Although the programme still has to be evaluated, this approach is already showing positive signs. People from different departments are starting to share ideas and work on the same topics, and people are beginning to think about content first. A can-do attitude has emerged. From the start, The Fat Lady created a ‘coalition of the willing’ composed of members who now act as ambassadors to promote and support the content programme. THE JURY’S OPINION: Jasper van Zandbeek: “In alle eenvoud een fantastisch programma, zeker binnen arbeidscommunicatie waar vaak strakke conventies heersen.”

p11


C O N T E N T L I F E C YC L E : S T R AT E G Y & P L A N

Best content marketing programme Not for profit G E N E R A L CO N T E N T M A R K E T I N G AWA R D S

SILVER

STUDIEKIEZERS TRAJECT CLIENT: UNIVERSITY GHENT

DE ‘COUP DE COEUR’ VAN BPOST*

AGENCY: THE FAT LADY OBJECTIVES: About 45,000 students attend the Ghent University . The aim was not to increase this number, but make the university’s curriculum more successful by guiding students to make a well-considered choice of educational path. But millennials are hard to reach, so the Ghent University had to speak their language. RESULTS: The programme finished in September 2020 and the effects of the programme still have to be evaluated. However, there are some promising signs. Open courses and tryout sessions were rapidly filled, and there was a clear increase in the number of people visiting ugent.be/studiekeuze. THE JURY’S OPINION: Barbera Hoppenbrouwers: “Hoe bereik je studenten die nadenken over hun studiekeuze? Ze bombarderen met informatie lijkt voor de hand te liggen, maar dat heeft de UGent nu net niet gedaan. De universiteit heeft hun ‘journey’ zorgvuldig in kaart gebracht, hun favoriete mediakanalen in acht genomen en hún taal gesproken. Een

Katrien Merckx : “Ik was echt gecharmeerd door het gebruik van een magazine door de UGent. Enerzijds om op die manier content naar de studenten te brengen, anderzijds om de content geloofwaardig over te brengen – als tegengewicht tegen de ‘rise of fake news’. DURF is niet enkel de naam van hun magazine, maar ook van de manier waarop de content gedistribueerd werd.”

tool, videoseries, magazines en open days werden opgezet. Dit bleek de sleutel te zijn waarmee deze moeilijke doelgroep bereikt kon worden. Met succes.” p12

*Partner van Custo


C O N T E N T L I F E C YC L E : S T R AT E G Y & P L A N

Best content marketing B2C

Best distribution strategy S P E C I F I C CO N T E N T M A R K E T I N G AWA R D S

G E N E R A L CO N T E N T M A R K E T I N G AWA R D S

SILVER

SILVER

ENELOOP (RE)CHARGE JOURNEY

SWEET & SMART HOME

CLIENT: PANASONIC

CLIENT: ENGIE

AGENCY: MIRUM BELGIUM

AGENCY: INHOUSE REALISATION

OBJECTIVES: Eneloop ready-to-use batteries are more than just batteries. They are

OBJECTIVES: As an energy provider historically known for producing and selling gas and

precharged with solar energy, rechargeable up to 2,100 times and have a lifespan of

electricity, it’s a challenge to develop a position around “energy efficiency at home”. It’s a

10 years. Panasonic wanted to increase brand awareness among their target audience

fact that this is becoming a strategic part of ENGIE’s business. ENGIE wants to help people

(photographers), increase Facebook engagement among the company’s fans and increase

reduce their energy consumption and guide them in their zero-carbon transitions.

traffic on Eneloop’s “Where-to-buy” page.

RESULTS: In about 3 years, blog traffic has multiplied by 5, with an average time of 3’30”

RESULTS: The campaign was a great success. During the recruitment phase, Panasonic

spent on key articles. 53% of the traffic is generated by SEO and at least 30% of online

reached 631,000 people and received 93 team subscriptions. During the journey, there was

leads have read at least 1 article on the blog. The newsletter received 42,000 natural

an engagement rate of 0.83% on Instagram and 25.75% on Facebook. After the journey,

subscribers, of which 30% are prospects.

traffic to the “Where-to-buy” page increased by 42%.

THE JURY’S OPINION:

THE JURY’S OPINION:

Riemer Vanden Berghe: “Een hele knappe campagne met een aanpak op lange termijn.

Barbara Hoppenbrouwers: “Deze campagne is aangepakt door verschillende partners die

Al vijf jaar lang bouwen ze aan relevante content en de volgehouden inspanning toont

dezelfde waarden delen met hun doelgroep: fotografen die duurzaamheid hoog in het

het vertrouwen van ENGIE voor deze aanpak. Het mogen eenvoudige thema’s lijken, maar

vaandel dragen.”

deze zijn perfect afgestemd op wat de consument nodig heeft en zoekt.” p13


C O N T E N T L I F E C YC L E : S T R AT E G Y & P L A N

Best content marketing programme B2B

Best content marketing programme B2C G E N E R A L CO N T E N T M A R K E T I N G AWA R D S

G E N E R A L CO N T E N T M A R K E T I N G AWA R D S

VITALITIME: TIME FOR VITALITY

SILVER

CLIENT: ZESPRI VITALITIME AGENCY: HEADOFFICE OBJECTIVES: Zespri wants to be at the top of every shopper’s grocery list, but for that, Zespri

DELAWARE.AI

first needs to be top of mind. But how to turn a fuzzy brown fruit (the kiwi) into a household

BRONZE

favourite and love brand through content CLIENT: DELAWARE

marketing? Zespri created a swirling feel-good

AGENCY: COM&CO

campaign around vitality, because if one thing

OBJECTIVES: Delaware.ai is an innovation ecosystem with content at its heart. The core belief

is certain, it’s that kiwi fruits are indisputably

of delaware.ai is that artificial intelligence can bring tremendous value to companies of all

energy bombs.

shapes and sizes. That’s why delaware.ai wanted to bring its different business divisions,

RESULTS: The campaign ran for 2 weeks,

partners, experts, students and customers together around the endless possibilities of artificial

during which Zespri saw a clear increase in

intelligence with a clear content strategy.

activity on video channels when it comes to

RESULTS: delaware.ai is still an evolving content platform, but positive results have convinced

CTR and viewability. In total, the campaign

delaware to continue developing the platform and focus even more on valuable content. With

counted 84,111 views and 2,037 website clicks.

more than 6,000 unique visitors, 428 e-book downloads, 247 marketing leads and

The campaign reached 199,002 individuals in

16 sales-qualified leads that met with delaware experts, it bodes well for the company.

Belgium.

THE JURY’S OPINION:

THE JURY’S OPINION:

Riemer Vanden Berghe: “Vaak blijft content in b2b bij een verkooppraatje, maar niet bij

Magda Trullemans: “Ongelofelijk wat je allemaal met een doodgewone kiwi kan. Dit

delaware. Zij gebruiken echte cases die vertellen over het gebruik van AI en maken het zo

eenvoudige product speelt voluit de hoofdrol in de creatieve aanpak van de Zespri-

heel tastbaar en begrijpbaar voor hun doelgroep. Ze zitten nog maar aan het begin van

campagne. Duidelijke objectieven die omgezet worden in een goede strategische

hun contentprogramma, maar je voelt dat er heel wat potentieel in zit wanneer ze hun

aanpak. Content marketing op zijn best met heel veel added value op merkniveau.”

inspanningen in contentrealisatie verderzetten.” p14


C O N T E N T L I F E C YC L E : S T R AT E G Y & P L A N

Best content marketing programme B2B

Best content marketing programme Not for profit G E N E R A L CO N T E N T M A R K E T I N G AWA R D S

G E N E R A L CO N T E N T M A R K E T I N G AWA R D S

SILVER

20 THOUGHTS BEFORE NOON

BRONZE

SOCIAL ELECTIONS CAMPAIGN

CLIENT: THE FAT LADY AGENCY: THE FAT LADY

CLIENT: ABVV-METAAL

OBJECTIVES: The Fat Lady was looking for a way to practice what they preach. They believe

AGENCY: THE OVAL OFFICE

that content has to be unique and qualitative, and that it must be able to sell itself. 20 Thoughts

OBJECTIVES: Social elections, where union delegates are chosen in order to represent

Before Noon is the way to do this. It’s a way of professionalizing communication, building

employees, are held every four years. However, there is a certain amount of competition

thought leadership and filling in the content marketing knowledge gap amongst marketers.

between the different trade unions in the industrial sector. The number of members is

RESULTS: Since the programme was launched in 2016, The Fat Lady has reached over

crucial for the strength of a trade union, and participation should be rewarding and not

200,000 marcom professionals via social media. They went from 120 paying attendees in

too tedious. ABVV-Metaal wants to keep a firm focus on the values they stand for: soli-

2016 to 265 in 2019, meanwhile gaining significant PR exposure with mentions in Trends,

darity, equality, democracy and justice.

Pub, Media Marketing and BAM. But the most important result is the fact that The Fat Lady

RESULTS: Although the results of the elections are not yet clear, ABVV-Metaal has already

has become one of the leading contact marketing agencies in the Belgian market.

received a huge number of favourable responses. During the first 5 days of the campaign,

THE JURY’S OPINION:

ABVV-Metaal welcomed 1,125 employees and 540 people registered for training.

Mikhail Goossens: “Practice what you preach: “20 thoughts before noon” is een uniek

THE JURY’S OPINION:

eventconcept dat niet alleen inhoudelijk voor 100% focust op content marketing, maar in zijn

Katrien Merckx: “Het atypische gegeven dat ook een vakbond voor content marketing

eigen contentfunnel ook nog eens toont hoe het moet. Bovendien heeft “20 thoughts before

gaat en dit op een heel uitgewerkte manier doet, kon de jury sterk charmeren. Zowel de

noon” de échte waarde van content in de marketingmix top of mind gebracht bij marketeers

content die zeer breed ging, als de grote verscheidenheid aan kanalen waarop de content

en andere thought leaders. Dit event is een waardevolle motor achter de innovatie en verdere

verspreid werd om leden te overtuigen hun stem uit te brengen, vonden we een sterk

ontwikkeling van onze Belgische contentindustrie.”

staaltje van content marketing. Durf!” p15


C O N T E N T L I F E C YC L E : S T R AT E G Y & P L A N  

  C R E AT I O N  

  P R O M O T I O N     A N A LY S I S

POUR SORTIR DU LOT, IL FAUT CRÉER DE LA VALEUR AJOUTÉE Le marketing de contenu n’est bien sûr pas un exercice théorique. C’est bien connu, Dieu est dans les détails. En l’espèce, il s’agit de peaufiner la création. Pour obtenir des contenus de qualité, il faut veiller aussi bien au fond qu’à la forme pour provoquer le déclic auprès de votre public. « Le marketing de contenu n’est efficace que si l’on parvient à toucher son audience au moyen d’un contenu soigneusement réalisé qui génère un taux de conversion élevé », estime Karen Vandenbossche, Managing Director de BeContent. « La qualité est donc d’une importance cruciale. » SORTIR DU LOT Dans certains secteurs d’activité, on constate que jusqu’à 70 % du contenu n’est pas vu par le groupe cible. Autant dire que c’est de l’argent jeté par les fenêtres. Or, ce pourcentage risque encore d’augmenter, précisément en raison de l’engouement toujours plus prononcé des marques pour ce marketing de contenu. Karen Vandenbossche commente : « Cela prouve qu’il est plus important que jamais de sortir du lot. Pour y arriver, il faut créer de la valeur ajoutée, aider ou inspirer les consommateurs, faire en sorte qu’ils vous fassent confiance. »

p16

CRITÈRES Les BOCA veulent mettre à l’honneur les projets les plus créatifs et innovants dans les différents segments du marketing de contenu : imprimés, publications digitales, bulletins d’information électroniques, infographies, illustrations, photos, blogs, podcasts, vidéos,… Chaque discipline a ses propres lois et ses exigences de qualité. La compétition entend récompenser les projets qui se démarquent vraiment.

« ...IL FAUT CRÉER DE LA VALEUR AJOUTÉE, AIDER OU INSPIRER LES CONSOMMATEURS, FAIRE EN SORTE QU’ILS VOUS FASSENT CONFIANCE. »


C O N T E N T L I F E C YC L E : C R E AT I O N

Best creation print publication in B2C - Best stand-alone, special topic publication C R A F TS M A N S H I P AWA R D S

YOUTH CAMP GUIDE CLIENT: A.S.ADVENTURE AGENCY: HEADOFFICE

CRAFTS

OBJECTIVES: A.S.Adventure wants to forge a connection with the many youth camps that are organized in summer. This period is important to parents as an opportunity to offer their children outdoor experiences, but for A.S.Adventure it’s an important commercial moment. But what about addressing the concerns of worried parents? RESULTS: Customers that made purchases at A.S.Adventure in May, June and July, received copies of the Youth Camp Guide via the A.S.Adventure Magazine. This guide is easy to read and simple to pass on to other parents. A total of 135,000 copies of the Youth Camp Guide were given to parents in Belgian shops. Both content and the guide itself offered targeted online communication to parents with young children. THE JURY’S OPINION: Peter Van Puyvelde: “Onverwachte en originele content in een vertrouwd printjasje. De kwaliteit en originaliteit van dit concept verraadt het “deep persona understanding” van de ouders. Niet alleen conceptueel heel sterk, maar ook de effectieve inhoud van het insteekmagazine is van zeer hoog niveau.”

p17


C O N T E N T L I F E C YC L E : C R E AT I O N

Best blog/content platform C R A F TS M A N S H I P AWA R D S

YES! CLIENT: ACTIRIS AGENCY: NEWSMASTER\IDWEAVER OBJECTIVES: The Brussels employment market is facing challenges, especially in terms of youth employment. As a public employment service in Brussels, Actiris wants to meet these challenges, but is suffering from a somewhat tired and outdated company image. Therefore, Actiris wanted to support young job seekers with short, dynamic and up-to-date content pieces designed for social channels, while positioning the company as a key player in the field and refreshing its corporate image. RESULTS: In June 2019, YES! went online, quickly showing both internal and external results. The platform has already recorded more than 243,000 sessions, 78.7% paid and 21.3% organic, and more than 1,300.000 interactions. THE JURY’S OPINION: Peter Van Puyvelde: “Zeer degelijk digitaal platform waar niet alleen werkzoekenden, maar ook werknemers een omvangrijke startbasis hebben om “de koe bij de horens” te vatten. Heel duidelijk en compleet. Perfect afgestemd op de noden van de doelgroepen!”

p18

CRAFTS


C O N T E N T L I F E C YC L E : C R E AT I O N

Best print cover C R A F TS M A N S H I P AWA R D S

SPARKLE: COMING TO A LETTERBOX NEAR YOU CLIENT: BPOST

CRAFTS

AGENCY: CYPRES OBJECTIVES: bpost wants to reach Belgian creative agencies and marketing and communication managers working for advertisers in various sectors. Not only is this audience searching for relevant information and inspiration regarding how to improve their current marketing plans, they also ask very specific marketing questions. As a letterbox expert, bpost knows the potential of the letterbox channel like no other. Unfortunately, the letterbox tends to be overlooked… RESULTS: An average of 5,000 copies (3,000 in Dutch and 2,000 in French) of SPARKLE are printed. No fewer than 65% of the interviewees remembered receiving Sparkle and 68% opened the magazine. 50% of the respondents even read the content. THE JURY’S OPINION: Wim Demyttenaere: “Dit is intussen al editie twaalf van het SPARKLE-magazine. Met de vorige nummers heeft bpost al een mooie lading awards in de wacht gesleept. En toch scoren ze hier opnieuw! Waarom? Omdat ze origineel en verrassend blijven uitpakken, keer op keer. Ze blijven zichzelf heruitvinden. Ook nu weer, met dit nummer en met de transparante cover. De kwaliteit van de afwerking is opnieuw van hoog niveau. Zo is elk nummer een collector’s item.”

p19


C O N T E N T L I F E C YC L E : C R E AT I O N

CRAFTS

Best content design C R A F TS M A N S H I P AWA R D S

DE WET VAN EUSTACHIUS CLIENT: DPG MEDIA AGENCY: DPG MEDIA OBJECTIVES: Most brands aren’t ready for an era in which audio takes an ever bigger role in people’s lives. The medium is often absent in the media mix and when it’s used, it is seldom exploited to its full potential. DPG Media wanted to promote audio as a brand-building tool. Their goal was to grab the listeners by the ears and drag them in, inspiring them to engage with the message. RESULTS: It’s still too early for very concrete details, but the first (organic) results are promising and the reactions are very positive overall . THE JURY’S OPINION: Griet Byl: “Podcasts zijn aan een terechte opmars bezig en deze vakkundig gemaakte reeks is een heel mooi voorbeeld van hoe je een commercieel verhaal met meerdere aspecten op een boeiende, niet-intrusieve manier bij de geadresseerde krijgt. Bovendien illustreert De Buis van Eustachius op efficiënte wijze de kracht van audio. En daar was het om te doen.”

p20

Best podcast P R E S S AWA R D

PRESS


C O N T E N T L I F E C YC L E : C R E AT I O N

CRAFTS

Best stand-alone, special topic publication C R A F TS M A N S H I P AWA R D S

#SHOWUS CLIENT: DOVE (UNILEVER) AGENCY: DPG MEDIA OBJECTIVES: The advertisement and media industry has already come a long way when it comes to representing women in more diverse and authentic ways. Women around the world are speaking up to remind us that we’re far from done. It’s Dove’s mission

DE ‘COUP DE COEUR’ VAN BPOST

to ensure that true beauty stands for self-confidence, rather than insecurity. RESULTS: On April 13, Dove published a 100% Real NINA magazine filled with images of Flemish women and girls. The results showed that the women who read the magazine felt 48% prouder of their bodies versus non-readers. 85% agreed that the media should portray more realistic images of women. THE JURY’S OPINION: Kristien Vermoesen: “Dove zet zich al jarenlang in om het maatschappelijk debat rond vrouwelijke schoonheid aan te zwengelen. Met deze campagne geven ze een frisse, lokale invulling aan dat thought leadership, zonder

Tatjana Raman: “Mijn ‘coup de cœur’ gaat naar “Content is the cure”; een niet bekroonde case. Allereerst omdat ik ervan overtuigd ben dat dit wel degelijk zo is. Content Marketing is dé manier om klanten en prospecten te bereiken, te informeren en te overtuigen. Niet alleen voor healthcare, maar voor alle sectoren. En daar ben ik weer met mijn stokpaardje: het “fysieke” element dat bovendien nog eens in de brievenbus past. Perfect toegepast op de doelgroep ook, bijzonder belangrijk. Contentmarketing met een knipoog, maar met een sterke boodschap.”

aan consistentie te verliezen. Een mooie samenwerking tussen verschillende partijen die ook echt vruchten

*Partner van Custo

afwerpt, zo tonen de resultaten.” p21


C O N T E N T L I F E C YC L E : C R E AT I O N

Best photography C R A F TS M A N S H I P AWA R D S

THE PERFECT CLICK CLIENT: HUAWEI AGENCY: ROULARTA MEDIA OBJECTIVES: The number of pictures people take using their smartphones rises year after year. Huawei wanted to highlight the exquisite camera of the Huawei P30, to convert more Apple and Samsung users and to reach a new target audience of premium, young and female users who enjoy taking pictures. RESULTS: After the campaign studies by Ipsos, the number of users underlining the “great camera” functions” of the Huawei P30 increased by 15.2%. In June, spontaneous and total awareness rose respectively by 15.8% and 8.3%. Brand parameters on performance, emotion and image also showed positive results. THE JURY’S OPINION: Jeroen Berx: “Knap om te zien hoe Huawei en Knack met deze case “foto als verhaal” (door influencers) en “foto als kunstvorm” (door topfotografen) weten te verbinden in een voor beide doelgroepen relevant magazine.”

p22

CRAFTS


C O N T E N T L I F E C YC L E : S T R AT E G Y & P L A N  

  C R E AT I O N  

  PROMOTION 

  A N A LY S I S

LA COHÉRENCE DANS LA SÉLECTION DES CANAUX EST ESSENTIELLE Créer des contenus de qualité est une chose, s’assurer qu’ils soient lus par l’audience souhaitée en est une autre. Face à l’abondance d’informations, il est de plus en plus important de définir une stratégie de distribution et de promotion efficace. Là encore, votre ambition doit être de sortir du lot. Tout l’art consiste à exploiter correctement les points de contact utilisés par les consommateurs actuels et futurs de la marque. « Utilisez les canaux qui correspondent le mieux à votre message et au groupe cible que vous souhaitez toucher », recommande Tom Bogaert, CEO d’OnlyHumans. « La cohérence dans la sélection des canaux est essentielle, c’est la seule façon de construire une audience. »

CRITÈRES Les BOCA veulent récompenser les meilleures approches en termes de distribution et de promotion de contenu. Quels sont les projets qui doivent leur succès à l’usage intelligent des canaux appropriés ? Quels sont les contenus qui ont été boostés par un judicieux mix de publicité, de vente personnelle, de promotion des ventes, de présence sur les réseaux sociaux et de RP ?

LE PAID MEDIA GAGNE EN IMPORTANCE Plus que jamais, il convient de miser sur la promotion de contenu. Celle-ci peut prendre la forme de posts sur les réseaux sociaux, de publicité native mais aussi – pourquoi pas ? – d’un véritable programme TV. Tom Bogaert explique : « Si l’owned media reste le point de départ du marketing de contenu, on constate que le paid media gagne du terrain et que c’est seulement en misant sur celui-ci que l’on peut atteindre ses objectifs en matière d’earned media. »

« ...LA SÉLECTION DES CANAUX EST ESSENTIELLE, C’EST LA SEULE FAÇON DE CONSTRUIRE UNE AUDIENCE. » p23


C O N T E N T L I F E C YC L E : P R O M O T I O N

Best creation e-newsletter C R A F TS M A N S H I P AWA R D S

P&P UPDATE CLIENT: THE FAT LADY AGENCY: THE FAT LADY OBJECTIVES: One of the first victims of the corona crisis was the employee. Management has so much to take care of, and the staff will take care of themselves… right? That’s unlikely, as unpredictable crises generally lead to insecurities and loneliness. The Fat Lady used this fact as the driver of a weekly newsletter, not only to inform people on current affairs, but also hearten them in their absence from the workplace. RESULTS: The newsletter immediately became the lifeline for The Fat Lady employees working alone at home. Every week, they eagerly look forward to Friday at 3pm, which is the moment when the new edition is published. Opening rate, CTR and motivation rose to 100%. THE JURY’S OPINION: Tatjana Raman: “Lof voor een contentbureau dat “practices what they preach”. The Fat Lady is er met deze nieuwsbrief in geslaagd om met een knipoog contact te onderhouden met haar werknemers.”

p24

CRAFTS


C O N T E N T L I F E C YC L E : P R O M O T I O N

Best use of ambassadors in a content programme C R A F TS M A N S H I P AWA R D S

THE STAR AMBASSADORS CLIENT: UNILIN

CRAFTS

AGENCY: D-ARTAGNAN OBJECTIVES: Employee referral programmes have been around for ages, but why is there often very little interest in such programmes expressed by employees? UNILIN made it their mission to develop a concept that would generate more engagement and attract more new candidates at the same time. RESULTS: The number of applicants via referral rose from 32 last year to 144 this year. But more important is the fact that 48% of those applicants were perfect matches. This means that 1 in 2 applicants were hired. THE JURY’S OPINION: Andrew Vassallo: “Deze campagne stak er voor de jury en mezelf bovenuit. Unilin riep hun eigen medewerkers op om binnen hun persoonlijk netwerk een gepersonaliseerde rekruteringscampagne uit te rollen, wat resulteerde in een sterkere geloofwaardigheid en een uiterst effectieve campagne. Een best practice voor het inzetten van ambassadeurs. Van een DIY-mentaliteit gesproken!”

p25


C O N T E N T L I F E C YC L E : P R O M O T I O N

Best use of social media C R A F TS M A N S H I P AWA R D S

THE AFFORDABLE BANANA CLIENT: CARREFOUR AGENCY: OGILVY SOCIAL.LAB OBJECTIVES: Carrefour’s brand positioning initiative “Act for food” seeks to inspire better eating. The food retailer is always trying to bring this message to people in interesting, stand-out ways. Carrefour also wanted to be top of mind so that it can differentiate itself from competitors and ultimately make it the first-choice destination for food shoppers in Belgium. RESULTS: After only 4 days, the content had organically reached over 5 million people. It also resulted in 678,151 clicks on the Carrefour website, achieving a traffic boost right in time for the holiday season. The campaign was even picked up internationally. With a total media investment of just $3,000, Carrefour delivered a media value of more than $19 million. THE JURY’S OPINION: Kristien Vermoesen: “Geniale newsjacking die Carrefour en zijn agentschap hier op poten zetten. De wereldwijde impact was mindblowing. De ervaring leert dat je zoiets alleen kan doen als er een hechte samenwerking en diep vertrouwen is tussen adverteerder en agentschap. Kudos aan beide teams!” p26

CRAFTS


C O N T E N T L I F E C YC L E : P R O M O T I O N

Best video series C R A F TS M A N S H I P AWA R D S

IEDEREEN UPTIMIST CLIENT: ENGIE

CRAFTS

AGENCY: INHOUSE REALISATION OBJECTIVES: As the historical leader of the energy market, ENGIE is also a shapeshifter. Its role is not limited to energy, but goes beyond the traditional impact of an energy provider. ENGIE wants to inspire enthusiasm in people, motivating them to participate in the UP movement by showing how every small step is a big leap towards a better future for our society. RESULTS: Overall, the campaign was evaluated as differentiating and relevant. The campaign was delivered via 2 channels: TV and digital video. After optimisation, ENGIE achieved CTR’s of 89% on social, 44% on YouTube, 98% on publisher deals and 30% for infomercial-type content. The campaign received a total of 7.4 million views. THE JURY’S OPINION: Cris Jansen: “UPtimist kon me in de eerste plaats bekoren omwille van de goede storytelling, maar ook omwille van de herkenbaarheid van de situaties. De reportages waren bovendien goed gemaakt.”

p27


C O N T E N T L I F E C YC L E : P R O M O T I O N

Best use of content in a campaign C R A F TS M A N S H I P AWA R D S

#SHARETHELOAD CLIENT: DASH (P&G) AGENCY: DPG MEDIA OBJECTIVES: As a trusted and strong brand, Dash believes that everyone should be a role model for the values we want to see in the next generation. Dash wants to take the responsibility as a brand to communicate purposefully about breaking stereotypes whilst dedicating itself to helping couples share the load. RESULTS: Thanks to strong 360° communication, DPG Media and P&G overdelivered on their reach targets in bought media. THE JURY’S OPINION: Wim Demyttenaere: “Deze campagne toont hoe een dinosaurus als P&G nog fris en verfrissend voor de dag kan komen met communicatie waar je bovendien nog iets aan hebt! Een heel grappige manier om af te rekenen met rolmodellen en traditionele stereotypen terwijl je interessante en relevante info meegeeft.”

p28

CRAFTS


C O N T E N T L I F E C YC L E : P R O M O T I O N

Best use of native advertising in a content programme C R A F TS M A N S H I P AWA R D S

TESTDRIVE ANOTHER LIFE CLIENT: PEUGEOT

CRAFTS

AGENCY: HAVAS WORLDWIDE BRUSSELS OBJECTIVES: Studies show that company executives around 40 years of age are sensitive to mid-life crises. Choosing a car can be the answer. But 9 out of 10 company executives in Belgium choose a German car. A French car, the new Peugeot 508SW, suffers from a lack of consideration among business executives. How can Peugeot make this car more relevant for this target audience? RESULTS: Visits to the Peugeot 508SW web page rose by 304%, indicating a huge improvement in consideration. The campaign also had a real impact on leads: Peugeot saw the number of digital leads rise by 228%. Market shares grew by 269%, an increase far superior to the result of German competitors. THE JURY’S OPINION: Cris Jansen: “Bij Peugeot kon de originele invalshoek me enorm bekoren. Het verhaal primeert boven het merk en dat is altijd een goede basis voor sterke content.”

p29


C O N T E N T L I F E C YC L E : P R O M O T I O N

Best promotion strategy S P E C I F I C CO N T E N T M A R K E T I N G AWA R D S

BELGIUM. UNIQUELY PHENOMENAL CLIENT: FPS CHANCELLERY OF THE PRIME MINISTER AGENCY: OGILVY SOCIAL.LAB OBJECTIVES: Belgium is what it is. But how can the image of our country be improved for potential tourists and investors, while at the same time boosting the Belgians’ feeling of pride in their country as a desirable tourist destination? RESULTS: The most important statistic for our campaign is the rising number of international visitors to Belgium. This number rose by 2.2% in the first 11 months of 2019. The campaign reached 15,703,941 unique users, a figure that is 62% above the defined benchmark. 6,856,512 people watched the videos, the number of social media followers grew by 42,296 people and 165 press articles were written about Belgium a uniquely phenomenal result. THE JURY’S OPINION: Jasper van Zandbeek: “Dit is pure België-promotie op een eigentijdse manier gebracht. Dat blijkt uit het effect dat dit initiatief heeft gehad.”

p30

BRONZE


C O N T E N T L I F E C YC L E : P R O M O T I O N

Best use of PR in a content programme C R A F TS M A N S H I P AWA R D S

DOORMAT (DIRECT MAIL) CLIENT: FERM

CRAFTS

AGENCY: KUNSTMAAN I ACCENTURE INTERACTIVE OBJECTIVES: Ferm wanted to inform Flanders that KVLV and its sister organizations have changed their collective name to Ferm after almost half a century. It was a welcome change for a welcome organization, as Ferm facilitates what today’s women want: a better work-life balance, more free time and less to worry about. RESULTS: On the night of January 25, thousands of Ferm members and helping hands distributed 100,000 doormats printed with a message across Flanders. The story made national news, worth 350,000 euros in earned media, and was able to achieve the impact of a national TV campaign in only 24 hours. THE JURY’S OPINION: Tatjana Raman: “Wie heeft Ons kookboek van de KVLV niet in huis? Best een sterk merk dus dat een al even sterke naam verdient. Die hebben ze met FERM gevonden. Maar de manier waarop ze hierover gecommuniceerd hebben, maakt het nog sterker. Een campagne met een fysiek element – hier de deurmat - blijft voor mij telkens opnieuw een ferme meerwaarde opleveren.” p31


C O N T E N T L I F E C YC L E : S T R AT E G Y & P L A N  

  C R E AT I O N  

  P R O M O T I O N     A N A LY S I S

TRACHT OOK TE WETEN WAT DE CONSUMENT MET JE CONTENT DOET Wat brengt het uiteindelijk op? Dé hamvraag van iedereen die met (content) marketing bezig is. Uiteraard hangen die resultaten af van de doelstellingen die je jezelf stelt. Wil je eerst een bereik opbouwen en als een thought leader in je sector gezien worden? Dan zijn zowel de consumptiemetrics als het aantal lezers van je blog van belang. Gaat het om leads en sales? Dan zet je andere metrics centraal. GERICHT JOUW CONTENT VERBETEREN Het meten van content marketing draait niet enkel rond het eigen bereik, ook rond wat consumenten met jouw content doen: delen ze het, converteren ze? Engageren ze op een andere manier met je content?

p32

"...CONTENT MARKETING IS EEN LANGETERMIJNAANPAK "

vaak een langetermijnaanpak is, leer je ‘en cours de route’ wat nog beter kan.”

“Bovendien zorgt meten er ook voor dat je ziet wat je werkpunten zijn en dat je die gericht kan aanpakken”, zegt Jonas Vandroemme, Chief Content Strategist bij com&co. “Vermits content marketing

CRITERIA VAN DE BOCA De BOCA gaan op zoek naar de cases die de beste resultaten opleveren. Welk programma haalde een uitzonderlijk hoog bereik, waar ligt de ROI het hoogst, wie tekent de hoogste conversie op?


C O N T E N T L I F E C YC L E : A N A LY S I S

Highest conversion response/subscriber growth from a content programme S P E C I F I C CO N T E N T M A R K E T I N G AWA R D S

S P E C I F I C CO N T E N T M A R K E T I N G AWA R D S

SILVER

SILVER

CERASCOOP & CERASELECT

WHITE PAPER INHERITANCE TAX

CLIENT: CERA

CLIENT: SYUS

AGENCY: PROPAGANDA

AGENCY: HEADOFFICE

OBJECTIVES: Cera is the largest cooperative enterprise in Belgium, with over 400,000 members.

OBJECTIVES: In real estate, everything revolves around creating added value. Syus does

Not only does the brand seek to generate a positive impact on society by offering financial

that for its customers with the projects that they bring to the market, enabling investors to

support to numerous social projects, it also wants to offer its members unique and extensive

enjoy guaranteed returns. But Syus also wants to offer added value in terms of content to

content to keep them engaged and on board.

their heavily targeted target group: real estate investors.

RESULTS: For CeraSelect, member response to the content programme (2019) was huge. Over

RESULTS: The campaign surrounding the whitepaper defined a Facebook target market of

81,000 members were activated and there were more than 184,000 conversions. Compared to

customers over 55. With a budget of just €713, this led to a conversion rate of 332, with the

2016, the conversion rate rose by 200%. 88% more members were activated. The informative

cost per lead totalling € 2.14, while the sector benchmark amounts to €21.44 per lead.

magazine CeraScoop is also popular: 7 in10 members read CeraScoop. On social media, overall

THE JURY’S OPINION:

engagement rose by 982.30%!

Magda Trullemans: “Een eenvoudige maar zeer doordachte campagne. Het bewijst dat

THE JURY’S OPINION: Mikhail Goossens: “Cera kiest bewust voor magazine als centrum van

ook met een klein budget zeer goede conversieresultaten behaald kunnen worden. Het is

hun contentstrategie en bewijst dat er op dit medium nog véél innovatie mogelijk is. Straffe

gewoon een kwestie om op een inventieve manier alle parameters van content marketing

content in een mooi design. Hun gewaagde keuze om ook het jongerensegment te targetten

goed te plaatsen.”

met een dedicated contentfunnel, behaalt indrukwekkende resultaten.” p33


BOCA JURY 2020 CONTENT MARKETING AWARDS

1. Jeroen Berx • 2. Griet Byl • 3. Wim De Mont • 4. Wim Demyttenaere 5. Werner De Smet • 6. Mikhail Goossens • 7. Barbera Hoppenbrouwers 8. Cris Jansen • 9. Katrien Merckx • 10. Tatjana Raman • 11. Magda Trullemans 12. Riemer Vanden Berghe • 13. Peter Van Puyvelde • 14. Bert van Loon 15. Jasper van Zandbeek • 16. Andrew Vassallo • 17. Kristien Vermoesen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

• Jasper van Zandbeek, Owner Van Zandbeek, pioniers in content marketing • Barbera Hoppenbrouwers, Communication Expert Lead – Content and Channels @ ING • Riemer Vanden Berghe, Senior PC @ Colruyt • Bert van Loon, Co-Founder Content Marketing Fast Forward • Magda Trullemans, Head of Business Communication @ Orange • Valerie De Smet, Category Manager @ Carrefour • Katrien Merckx, Relationship and Sales Manager Communication Agencies @ bpost • Mikhail Goossens, Marketing Manager @ Essent PRESS AWARDS • Griet Byl, Editor in Chief @ Media Marketing • Wim De Mont, Head of Content @ PUB CRAFTSMANSHIP AWARDS • Cris Jansen, Video Strategy Director @ Motionmakers • Peter Van Puyvelde, Owner The Bridge • Tatjana Raman, Head of Media & Industry Intelligence @ bpost • Wim Demyttenaere, Freelance copywriter @ Wimpuls • Adriaan Van Looy, Creative Director @ Supermoon • Jef Boes, Fotograaf @ Initials LA • Frederik Braem, Creative Services Director @ Brightfish • Jeroen Berx, Creative Producer @ Landvogel • Ruben Goots, Founding Partner Hamlet • Kristien Vermoesen, Managing Partner and Communication Strategist @ FINN • Werner De Smet, Founder OONA • Andrew Vassallo, Co-Founder Walkie Talkie p34


D I R E C T O RY – C U S T O M E M B E R S

ALL ABOUT CONTENT

BECOMING

BECONTENT

Content marketing, storytelling, narrative publishing, … De gemene deler is content en daarover gaat het bij All About Content. Of ze nu een personeelsmagazine realiseren, een jaarvergadering regisseren of het scenario voor uw bedrijfsfilm uitschrijven. All About Content legt de focus op het verhaal dat de klant wil brengen en zoekt daarbij naar de meest efficiënte verpakking.

Becoming ontwikkelt verhalen en laat ze spreken. In woord, beeld en geluid. Schakel Becoming in voor sterke, creatieve content. Voor marketing, communicatie en HR. Online en offline. Altijd on point. Becoming luistert eerst, neemt jouw verhaal in het vizier en gaat aan de slag. Een gesmeerde samenwerking, torenhoge kwaliteit en realisaties die schreeuwen om aandacht? Bij Becoming moet je zijn!

BeContent is a full service content partner. From years of experience in lifestyle content marketing and storytelling, they can make your content strategy work and even produce your multi-platform content in their own food and fashion studio. If you thrive on creativity, collaboration and are committed to enjoying what you do, BeContent would love the opportunity to work with you.

Contactgegevens: Tel.: +32 496 60 44 81 e-mail: sam@wearebecoming.be Adres: Winketkaai 25A, 2800 Mechelen www.wearebecoming.be

Contact details: Tel.: +32 477 47 16 46 e-mail: karen.vandenbossche@becontent.be Address: Muntstraat 16-18, 2800 Mechelen www.becontent.be

Contactgegevens: Tel.: +32 02 343 70 47 e-mail: karin@aacontent.be Adres: Ducpétiauxlaan 128, 1060 Brussel www.allaboutcontent.be

p35


D I R E C T O RY – C U S T O M E M B E R S

BOSON

BOSON is a young Ghent-based content marketing agency that focuses on razor-sharp content strategies and state-of-the-art productions. They don’t believe in lengthy strategic tracks, but focus on quarterly or monthly plans with a clear focus. Try them out, they’ll definitely make you happy! Contact details: Tel.: +32 497 484 770 e-mail: geerlinde@bosoncontent.be Address: Ferdinand Lousbergskaai 106, 9000 Gent www.bosoncontent.be

CYPRES

COM&CO

CONTENT MAKERS

At com&co they believe that content reigns supreme. Organisations that distinguish themselves in terms of content are in the pole position for success because they are capable of building and engaging an audience. Whether it is aimed at customers, employees or wider stakeholders: com&co makes brands exceptionally relevant with the best means to achieve this: excellent content.

Content Makers helpt kmo’s en middelgrote organisaties om met een doelgericht gebruik van sociale media, community-building en een bruisende blog op de website hun merkbekendheid, imago, sales leads en websitebezoeken te boosten. Ze bieden het totale plaatje, van strategie over creatieve realisatie tot distributie en het meten van resultaten. Een brede aanpak, voor wie de mankracht mist om alles zelf in handen te nemen.

Contact details: Tel.: +32 9 326 30 16 e-mail: jonas.vandroemme@comco.be Address: Lange Kruisstraat 31, 9000 Gent www.comco.be

Contactgegevens: Tel.: +32 52 55 68 96 e-mail: maarten@content-makers.be Adres: Kerkstraat 1, 1785 Merchtem www.content-makers.be

Cypres is an independent communication agency, specialized in content and design. They do it all: from websites to magazines and videos, from info-graphics to presentations and banners. And with a single goal: to drive your business forward. Contact details: Tel.: +32 16 29 77 37 e-mail: pieter@cypres.com Address: Vaartstraat 131, 3000 Leuven www.cypres.com

p36


D I R E C T O RY – C U S T O M E M B E R S

HEADOFFICE

HOTEL HUNGARIA

JAJA

HeadOffice connects people and brands. They do this by creating strong connections with unique storytelling in content marketing, brand activations and brand identity. As a result, HeadOffice has strengthened long term interactions and build personal relationships between brands and audiences.

Hotel Hungaria believes in the power of sustainable storytelling, supported by strategy, technology and design, developed through independent, custom-built ecosystems. This leads to an emotional connection with the relevant community, resulting in measurable growth for the brand.

JaJa is a deep content company that creates innovative and digital stories, powerful online magazines, top-level print magazines in long term partnerships with their clients.

Contact details: Tel.: +32 16 88 20 20 e-mail: gilles.van.lembergen@headoffice.be Address: Persilstraat 51D, bus 4, 3020 Herent www.headoffice.be

Contact details: Tel.: +32 16 84 81 89 e-mail: claireselis@hotelhungaria.be Address: Radioweg 18, 3020 Herent www.hotelhungaria.be

MAGELAAN

Contact details: Tel.: +32 9 267 64 60 e-mail: hans.faelens@jaja.be Address: Muinklaan 6, 9000 Gent www.jaja.be

Magelaan is een marketing-communicatie agency dat communicatie op een heldere en duidelijke manier wilt presenteren. Ze geven niet enkel marketing en communicatie advies, maar helpen ook bij de optimalisering van jouw campagnes. Contactgegevens: Tel.: +32 9 224 40 65 e-mail: cathy.willem@magelaan.be Adres: Blekersdijk 14, 9000 Gent www.magelaan.be

p37


D I R E C T O RY – C U S T O M E M B E R S

MEDIAMIXER

NEWSMASTER

ONLYHUMANS

In hun creatieve nest in het Antwerpse PAKT verzamelt zich een sterk team van ervaren pro’s en enthousiaste youngsters. Een bond gezelschap klaar om jouw verhaal tot leven te brengen én vooral jouw publiek te raken en inspireren. Jouw content in motion.

NewsMaster is a content marketing agency that is “made by journalists”. For more than 10 years, NewsMaster developed content marketing strategies and creative native advertising campaigns. Quality of content has always been in the DNA of NewsMasters.

Contactgegevens: Tel.: +32 475 62 48 26 e-mail: antoon@mediamixer.be Adres: Lamorinièrestraat 161B, 2018 Antwerpen www.mediamixer.be

Contact details: Tel.: 02 315 37 85 e-mail: mchouvel@newsmaster.be Address: Drève Richelle 161 H, 1410 Waterloo www.newsmaster.be

Onlyhumans is a creative branding and communications agency that makes brands more human. They firmly believe that organizations can only achieve the best results and forge the partnerships they need by bringing a strong brand personality and a unique voice match to the table. Happy customers include VRT NWS, Brico, ACV and Accent.

PROPAGANDA

Propaganda is a market leading content marketing agency that tells inspiring stories for top Belgian brands from various sectors. Stories that develop and strengthen relationships with customers, prospects and employees. Not just stories; result driven, premium, smart, helpful & activating content in every way imaginable: blogs, videos, content platforms, social media, e-letters, magazines, etc.. And this for strong brands such as Belisol, Carrefour, CERA, Delhaize, Proximus, KBC, Rabobank.be,… Contact details: Tel.: +32 2 725 29 10 e-mail: michel.libens@propaganda.be Address: Imperiastraat 16, 1930 Zaventem www.propaganda.be

p38

Contact details: Tel.: +32 3 443 29 00 e-mail: tom@onlyhumans.com Address: Begijnenkerkhof 6A, 2800 Mechelen www.onlyhumans.com


D I R E C T O RY – C U S T O M E M B E R S

SPYKE

SNACKBYTES is a digital marketing agency that guides companies from strategy to execution and turns stories into snackable, powerful online content. They create copies, illustrations, photos and videos that help companies build relationships with customers and other partners.

SPYKE is een contentmarketingbureau dat relevante content maakt om uw marketingdoelstellingen te realiseren. Het doet dat op een journalistieke manier, omdat het ervan overtuigd is dat die waardevol gemaakte content de sleutel is om consumenten te boeien en te engageren.

Contact details: Tel.: +32 496 23 29 21 e-mail: sam@snackbytes.be Address: Friendship Building, Rijnkaai 37, 2000 Antwerp www.snackbytes.be

Contactgegevens: Tel.: +32 486 93 64 75 e-mail: bart.lombaerts@spyke Adres: Sint Huybrechtstraat 64, 1785 Merchtem www.spyke.be

THE VALUE AGENCY

THE FAT LADY

The Fat Lady is a content marketing agency that breaks the status quo. Why? Because too much content passes like a ship in the night: unseen. By making content smarter, from a strategic point of view, more creative and more qualitative, The Fat Lady achieves results we are all dying for. With The Fat Lady you get a strategic roadmap, content that makes you stand out and content that answers every possible question your public has. Contact details: Tel.: +32 9 266 14 18 e-mail: koen@thefatlady.be Address: Gasmeterlaan 114A, 9000 Gent www.thefatlady.be

The Value Agency focuses on building strong brand stories with their clients. They do this by combining branding and content marketing to reach your marketing and company goals. Contact details: Tel.: +32 493 656 348 e-mail: patrick@thevalueagency.be Address: Haantjeslei 17/1, 2018 Antwerpen www.thevalueagency.be

Verantoordelijke uitgever: Laurien Engels – ACC – Rue Saint-Hubert 17 Sint-Huibrechtsstraat – 1150 Brussels

SNACKBYTES

p39


STAY TUNED for more news on content marketing! marketing: www.custo.be

Profile for ACCBelgium

BOCA Annual 2020  

The BOCA Annual 2020 celebrates the best content marketing work in Belgium. It is an inspiring and didactic publication; taking you through...

BOCA Annual 2020  

The BOCA Annual 2020 celebrates the best content marketing work in Belgium. It is an inspiring and didactic publication; taking you through...

Advertisement