Page 1

Winkel adviesprijs: € 5,25

M U E R

E M JU M NU

VEILINGNIEUWS | CULTUURHISTORIE | ANTIEK | VINTAGE

HET MEEST COMPLETE ANTIEK EN VERZAMELBLAD

L I B

29e jaargang

NUMMER

AUG/SEPT 2013

300

VEILINGEN

BP

THEMA


DRABSTRAAT 74 - B-2640 MORTSEL

VEILINGEN TWEEDE HALFJAAR 2013: > dinsdag 3 en woensdag 4 september > dinsdag 17 september (wijn) > dinsdag 22, woensdag 23 en donderdag 24 oktober > dinsdag 3 en woensdag 4 december > dinsdag 17 december (wijn) (telkens vanaf 19 uur)

KIJKDAGEN: zaterdag en zondag voor de veiling van 11 tot 18 uur. CATALOGI OP WWW.JORDAENS.EU anzeige 07-13:Layout 1 10.07.2013 14:32 Seite 1 CONTACT: RIK.MARTENS@SKYNET.BE

TEL. 0032 3 449 44 30

Veiling Kunst/Antiquitäten-Auktion 20. September 2013

Puppen- & Spielzeug-Auktion 21. September 2013

Ca. 1500 Objekte Auktionshaus Horst Poestgens Kirchplatz 6- 7, D-52531 Übach-Palenberg

www.poestgens.de

auktionshaus@poestgens.de Tel.:0049-2451-49209

Veilinghuis Peerdeman Utrecht

Veilingen Jordaens nv

Veiling Zondag 1 September 2013 Jan Altink (1885-1971), boerenerf met knotwilg olieverf op linnen, gesigneerd en gedateerd ‘39 Richtprijs 8.000 - 12.000 euro

Mississippidreef 17 • Utrecht • 030-2610485

www.veilinghuispeerdeman.nl


Postzegels, poststukken, prentbriefkaarten, munten, penningen en/of papiergeld verkopen, veilen bij een gespecialiseerd veilinghuis garandeert u meestal de hoogste opbrengst. Geschiedenis

Inzenden / taxatie / advies

Sinds 1974 heeft Corinphila veilingen in Amstelveen - tot 2010 als postzegelveiling Wiggers de Vries - in ruim 200 veilingen voor tienduizenden inzenders uitstekende opbrengsten gerealiseerd.

Na telefonische afspraak kunt u bij ons op kantoor terecht voor een gratis taxatie en vrijblijvend advies. Meestal is het ook mogelijk om in overleg bij u thuis een inzending voor een veiling in ontvangst te nemen.

Veilingschema Veilingen in januari, mei en oktober met mooi geïllustreerde algemene catalogi en bijzondere speciaalcatalogi zoals recent; Nederland en overzeese rijksdelen, collectie variëteiten van Drs. L.G. KLaassen, Postzegelboekjes collectie Diamant en Luchtpostcollectie Jan Hintzen.

Global Philatelic Network

Website

Als onderdeel van het Global Philatelic Network, met collega-veilinghouders in Duitsland, Zwitserland, Hong Kong en de U.S.A., kunt u via ons uw collectie dáár verkopen waar de maximale opbrengst te realiseren valt.

Voor informatie over kijk- en veilingdagen, de online catalogi, ons veilingarchief etc. kunt u terecht op onze website:

WWW.CORINPHILA.NL

CORINPHILA Veilingen bv, Heemraadschapslaan 100, 1181 VC Amstelveen telefoon 020 - 6249740 e-mail info@corinphila.nl

LIVE SPEELGOEDVEILING START 11.00 uur LOCATIE BRUMMEN

ZATERDAG 14 SEPTEMBER Complete catalogus online ga naar onze website

www.veilinghuisbouwman.com Veilinghuis Bouwman & Bouwman | Saturnusweg 6a Brummen | Tel: 0575-560393


Colofon ISSN-2213-7807 VERZAMELEN wordt uitgegeven door ACB Media te Vlagtwedde Uitgever en eindredactie Diana Wassing

TOPSPORT, 300 KEER

Hoofdredactie Janine Hoekstein en Diana Wassing E-mail: redactie@acbmedia.nl Tel: 0599-345771

U heeft zojuist de 300ste uitgave van uw lijfblad opengeslagen. En met u, gaan wij er ook eens goed voor zitten. Om deze mijlpaal in de tijd – in het 29ste jaar om precies te zijn – toch een beetje te vieren met elkaar, pakken we uit met dit extra dikke nummer. Het begint al een beetje een traditie te worden om elk jaar het augustus/ septembernummer aan de veilingen te wijden. En daarbij kijken we ook graag over de grenzen van Nederland heen. Dit keer hebben we uit een aantal landen enkele veilingmeesters gevraagd naar de ontwikkelingen in hun branche. Verder hebben we gemeend extra veel veilingopbrengsten met u te delen. Omdat u er vaak positief op reageert en laten we maar eerlijk zijn. Zijn we niet stiekem allemaal erg benieuwd naar de waarde van er zoal geveild wordt? Ik wel in elk geval en verbaas me en bewonder.

Abonnementen NL: € 45,00 België: € 55,00 Overige landen West Europa: € 74,00 Dit is voor 9 uitgaven, waaronder 3 extra dikke nummers in augustus/september, juni/juli en december/januari, te verschijnen voor het einde van de voorafgaande maand. Opzegging van uw abonnement dient uiterlijk voor verlenging schriftelijk of per mail of via digitale formulier op www.verzamelenmagazine.nl te geschieden. Losse nummers zijn te bestellen via: TEKST EN FOTO’S www.verzamelenmagazine.nl Rekeninginformatie ING 78.18.512 ten name van ACB Media te Vlagtwedde Redactie en administratie ACB Media Kraaikampweg 24 9541 BR Vlagtwedde Telefoon: 0599- 345 770 Fax: 0599 -345 779 Administratie: Email: info@acbmedia.nl Website: www.verzamelenmagazine.nl KvK inschr.nr.: Groningen: 090974 Met geregelde bijdragen van: Simon van Blokland, Lia Bruyn, Bernard van Bloemendaal Bos, Bernard van Noordwijk, Heleen Boxma, René Dijkstra, Siska Dijkstra-van der Beek, Charles Engelen, Don van Gool, Anne-Rose Hermer, Anneke Husecken, Margot Hupkes, Friedy en Gerrit Kamp, Kees van Kemenade, Noortje Krikhaar, Janneke van der Veer, Carolina Verhoeven, Wilma Verhoeven en Steven Walter. Advertentieverkoop: Ida Smit: i.smit@acbmedia.nl Advertenties orderverwerking (traffic): Kim Zijl : traffic@acbmedia.nl Deadlines Sluitingsdatum volgende oktober uitgave: donderdag 5 september 2013; verschijnt 28 september 2013. Alle overige deadlines voor 2013 staan vermeld op www.verzamelenmagazine.nl Opmaak Geografisch bv te Groningen Drukwerk & Verzending D + L Druck + Logistik www.dul-print.de Distributie boekhandel Betapress te Gilze

In deze uitgave hebben we ook nog een kleine geste naar u gemaakt in de vorm van 4 prentbriefkaarten. Om te verzamelen of om iemand anders er wellicht een plezier mee te doen na verzending. Een geste om u te bedanken voor uw trouwe lezersgedrag. Zoals ik ook graag op deze plek onze trouwe adverteerders wil bedanken voor de goede samenwerking. Zeker in deze woelige tijden realiseren de makers van uw blad zich maar al te goed dat wij zowel onze lezers als onze adverteerders willen koesteren. Een ander ‘cadeautje’ presenteren we in de volgende uitgave aan u. Om met onze tijd mee te gaan zullen we een nieuwe techniek gaan toevoegen aan dit tijdschrift. Als u in het bezit bent van een zogenaamde smartphone, voorzien van de gratis app Layar, dan kunt u in de volgende uitgave enkele bladzijden scannen met uw smartphone en dan kunt u naar extra informatie kijken in de vorm van mooie en interessante filmpjes. Zo denken we u meer en mooie informatie te kunnen aanbieden voor hetzelfde abonnementsgeld. 300 uitgaven; 300 keer een deadline overleefd, 300 keer keuzes in de redactionele onderwerpen gemaakt, 300 keer over de vormgeving overlegd, 300 keer diverse verzamelaars geïnterviewd, 300 keer vele adverteerders benaderd, 300 keer hebben de drukpersen trouw gedrukt en 300 keer heeft de postbode uw postbus of voordeur gevonden. Wij noemen het tijdens een deadline wel eens gekscherend topsport. Gelukkig lassen topsporters ook wel eens een rustpauze in om weer op krachten te komen. Daarom gaat uw team nu ook even genieten van de zomervakantie, eens heel diep adem te halen, om binnenkort weer fris en gemotiveerd aan de start te verschijnen voor…..juist ja nummer 301.

Diana Wassing Ps: de volgende uitgave van Verzamelen magazine verschijnt 28 september

Winkel adviesprijs: € 5,25

HET MEEST COMPLETE ANTIEK EN VERZAMELBLAD

VEILINGNIEUWS | CULTUURHISTORIE | ANTIEK | VINTAGE

Copyright 1985-2013: Uitgeverij ACB Media te Vlagtwedde. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of overgenomen in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Uitgever en auteurs verklaren dat dit blad op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. Evenwel kunnen uitgever en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid en/of volledigheid van de informatie. Uitgever en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. Gebruikers van dit blad wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken, maar af te gaan op hun kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren.

UM ILE ER JUB MM

NU

29e jaargang

NUMMER

300

AUG/SEPT 2013

BP

VEILINGEN

4


INHOUDSOPGAVE

6 18 Kijkdagen

23, 24, 25 augustus

BEURZENBOEKJE

22 t/m 25 augustus 23, 24, 25 augustus

Elke maand meer dan 1000 evenementen geselecteerd voor u

29, 30, 31 augustus, 1 september

31 augustus, 1 september

5, 6, 7, 8 september 6, 7, 8 september 5, 6, 7, 8 september 6, 7, 8 september

13 september

14, 15 september

13, 14, 15 september 13, 14, 15 september

28, 29 september

4, 5, 6 oktober

4, 5, 6 oktober

LEGENDA:

het meest complete antiek- en verzamelblad

30, 31 augustus, 1 september

AAR= Aardewerk ANT = Antiekmarkt of Beurs ART = Art-Deco BOE = Boekenmarkt BRO = Brocantemarkt CER = Ceramica CREA = Creamarkt CUR = Curiosamarkt DIV = Diversen FIL = Filatelie FOTO = Fotografica GLAS = Glasbeurs HOB = Hobbymarkt KADO = Kadomarkt KER = Keramiekmarkt KLE = Kledingmarkt KERST = Kerstmarkt GLAS= Glasbeurs HEI= Heiligenbeelden KER = Keramiekmarkt KOF = Kofferbakmarkt KUN = Kunstmarkt MIL = Militaria MIN = Mineralenbeurs MINI = Miniaturen beurs

Terug naar school met Jetses

MOD = Modelbouw MOT = Motorenbeurs MUZ = Muziek, mediamarkt of beurs OLD = Oldtimer beurs PARA = Paranormaal PAS = Pasar Malam PBM = Poppen en Berenmarkt PLCD= Platen en cd beurs PZB = Platte zakenbeurs PBK = Prentbriefkaarten RUIL = Ruilbeurs SIER = Sieradenbeurs SNM = Snuffelmarkt SPG = Speelgoed beurs STRIP= Stripspektakel SVLM = Supervlooienmarkt TEL = Telefoonkaarten TOE = Toeristische markt VERZ = Verzamelmarkt VIN = Vintage VLM = Vlooienmarkt VRM = Vrije Markt ZWM = Zwarte Markt

35 Augustus

Hoe is het nu met…

© beurzenboekje in ‘VERZAMELEN’, ACB Media; niets uit dit beurzenboekje mag worden overgenomen!

Zuidlaren de Brink Zomermarkt Rolde Grote Brink Dingspilmarkt Emmen Centr. Gouden Pijl Vlindermarkt Ommen Ev. terrein Bissinghdagen Zuidlaren de Brink Zomermarkt Meppel/Rogat P-terrein de Raket Emmen Centrum Vlindermarkt Ommen Ev. terrein Bissinghdagen Groningen Centrum Vismarkt Emmen Centrum Vlindermarkt Zuidlaren de Brink Zondagmarkt

7 8 14 15 15 21 22 28 29 29

Eelde Veilinghal (elke zaterdag) Havelte Jaarmarkt Eelde Veilinghal Emmen Centrum ‘Int. Shantyfestival’ Zuidlaren de Brink ‘Zondagmarkt’ Eelde Veilinghal Eelde Veilinghal Eelde Veilinghal Groningen Martiniplaza ‘Stadjersmarkt’ Emmen Centrum ‘Koopzondagmarkt’

90 93

9-16.00 u. 9-16.00 u. 9-17.00 u. 9-17.00 u. 9-16.00 u. 9-16.00 u. 9-17.00 u. 9-17.00 u. 10-16.30 u. 9-17.00 u. 12-17.00 u.

Nakaarten met Simon

Boekentips

September

Advies voor bezoekers: De redactie van ‘VERZAMELEN’ raadt u aan om te bellen met de desbetreffende organisator vóórdat u naar een beurs of ander evenement gaat. Dit, om te informeren of het aangekondigde evenement wel definitief plaatsvindt. Als u naar organisatoren in het buitenland belt, vergeet dan vooral niet eerst het landnummer te kiezen met direct daarachter het netnummer zonder nul en aansluitend het volledige specifieke telefoonnummer. België: 0032 Frankrijk: 0033 Engeland: 0044 Duitsland: 0049

1 5 6 7 8 10 13 14 18 20 25

Beurzenboekje, meer dan 1300 evenementen

Filatelie op veilingen

80 88

Cognacfles met allure

Elke maand meer dan 1000 evenementen geselecteerd voor u Deadline oktober uitgave: dinsdag 3 september 2013, afgedrukt wordt de periode 28 september t/m 3 november 2013.

300 AUG

16 t/m 21 augustus

Ambachtelijke gevelkunst

22

Veiling opbrengsten

78

Ontwikkelingen binnen het veilingwezen

16

Miniatuurzilver op veilingen

bijschrift.

49

9-16.00 u. 12-18.00 u. 9-16.00 u. 11-18.00 u. 12-17.00 u. 9-16.00 u. 10-16.30 u. 9-16.00 u. 10-16.30 u. 12-17.00 u.

Organisatieburo Vitalis Tel: 0591-611411 info@vitalismarkten.nl www.vitalismarkten.nl

72

Automatenkabinet

WWW.VERZAMELENMAGAZINE.NL

Puzzel mee en win

96 98

5

Column


INTRO

VEILINGHUIZEN

HEEFT DE VEILING DE TOEKOMST? Veilingen zijn bijna zo oud als de mensheid zelf. De eerste beschrijving van een veiling wordt toegeschreven aan de oud-Griekse historicus Herodotus. Hij verhaalt over een veiling in Babylon, 500 jaar voor Christus, waar jonge vrouwen werden verkocht aan de hoogstbiedende man. Het veilinghuis bestaat nog steeds, al zijn de ‘kavels’ gelukkig aangepast aan deze tijd TEKST: JANINE HOEKSTEIN

W

ant tijden veranderen. De veilingmeester is tegenwoordig een marktkoopman en entertainer tegelijk. Het veilinghuis is niet meer zijn enige podium. Internet hijgt hem in de nek en hij kan er maar beter vrienden mee worden. En de koper? Die komt mede door datzelfde internet veel beter beslagen ten ijs. De koper verwerft zich kennis, is kritisch en stelt eisen. Hoe gaat een modern veilinghuis daar mee om? De markt lijkt verdeeld te zijn in drie segmenten. Enerzijds zijn er veilinghuizen die voorwerpen uit het duurste segment verhandelen en die dan ook wereldwijd opereren. Het zijn de veilinghuizen die die taxateurs freelance laten aanschuiven en financieel deskundigen een vaste stoel aanbieden. Het veilinghuis als beleggingsinstituut is in opmars. Anderzijds zijn er de veilingen waar ‘brocante’ verhandeld wordt, zie het als de onderkant

6

van de markt. De inboedelveiling. Daar tussenin bevindt zich de ‘klassieke’ veiling, zoals we die al jaren kennen. Heeft dit soort veilingen nog bestaansrecht of moeten de eigenaars zich eens flink achter de oren krabben? Wat is beter: doorgaan zoals het gaat, of vernieuwen? Want waarom vinden we bijvoorbeeld de multiculturele samenleving niet of nauwelijks terug in het veilingaanbod? Wanneer zal de eerste veiling met islamitische traditionele kunst in Nederland te zien zijn? Waarom distantiëren veilinghuizen zich van historische wapens, terwijl diezelfde wapens buiten Nederland populair hamergoed zijn? Verdrijven veilingen op internet het fysieke gebouw, de veilingmeester, de kijkdagen? Hoe ziet de toekomst van veilinghuizen eruit? Zijn kopers een uitstervend ras of verjongen ze zich? Kortom: veel veranderingen die veel vragen oproepen. In dit 300ste nummer van Verzame-

len magazine hebben wij veilingmeesters uit Nederland, België, Duitsland, Frankrijk en Engeland gevraagd naar hun visie op veilen en veilinghuizen. ●


INTERVIEW Aardewerken Yixing theepot, China, gemerkt Qianlong. Opbrengst: € 100.000.

VEILINGMEESTER

‘MINDER KAVELS, MEER KWALITEIT’ Hoe gaat het met de veilinghuizen? “Met het Zeeuws Veilinghuis gaat het prima. De laatste jaren is er duidelijk een stijgende lijn in kwaliteit te zien. Onze missie is het gat op te vullen dat Christies en Sothebys deels hebben achtergelaten. We steken veel tijd in promotie en presentatie. Qua vormgeving doen we bijna alles zelf. Kost tijd en energie, maar dan is het wel precies zoals je zelf wilt. ”

Hoe ziet het veilinghuis van de toekomst eruit? “In mijn visie bestaan er twee soorten: het traditionele veilinghuis met een bijzonder groot aanbod van kavels, bijv. meer dan 4000 kavels per jaar. De service en promotie kan door die grote hoeveelheden maar beperkt zijn. Door de vergrijzing zal er echter een groot aanbod blijven, waardoor deze veilinghuizen zeker bestaansrecht hebben. De tweede soort is een meer internationaal veilinghuis met duidelijke specialisaties. Service, kennis op gespecialiseerde gebieden en promotie op een hoog niveau. Voor beide geldt, dat steeds meer zal via internet gaan. In mijn visie is het echter niet zo dat er dan geen kijkdagen meer nodig zijn. Het gaat toch om unieke producten die men graag in handen wil hebben.”

Welke invloed heeft internet op uw veilinghuis? “Een grote invloed: grenzen vervagen. Steeds meer mensen kopen ook zonder de kijkdagen te bezoeken. Voor het veilinghuis betekent dit wel veel meer werk, omdat bieders van te voren veel foto’s willen hebben en vaak ook conditierapporten willen.”

Wat zijn de trends op het gebied van veilingen? Wat doet het goed, wat heeft zijn beste tijd gehad? “Aziatische kunst en bij ons in het bijzonder ook schilderijen uit voormalig Nederlands-Indië gaan erg goed. Antiek met een vaak wat oubollige uitstraling zoals koperen ketels, Friese staartklokken en meubelen gaan minder goed.”

Vindt er een vergrijzing van bieders en kopers plaats? Of zijn er ook jongeren bij veilingen te vinden? “Bij Europese kunst en antiek is de markt zeker vergrijsd. Bij Aziatische kunst minder.”

Wordt het veilen steeds internationaler? Merkt u iets van de opkomende economie in bijv. Azië? “Jazeker. Voor onze Aziatica-veilingen hebben we zelfs Chinees sprekende medewerkers nodig. In december hadden we hier Chinezen die alleen Chinees spreken!”

Wat is de hoogste opbrengst geweest in de geschiedenis van uw veilinghuis? Of de meest bijzondere of opvallendste veiling? “De hoogste opbrengst verwachten we op onze veiling van 10 en 11 december dit jaar te noteren. We veilen dan een groot schilderij van Adrien Jean Le Mayeur de

Merprès (1880-1958), één van de belangrijkste kunstenaars uit voormalig Nederlands Indië. Het zal worden ingezet op 300.000 euro, maar persoonlijk zou het me niet verbazen als het boven 500.000 euro wordt afgehamerd. De laatste jaren zijn onze veilingen van Aziatica en schilderijen uit voormalig Nederlands-Indië in het oog springende evenementen. De meest bijzondere veiling tot nu toe vond ik december 2011. Toen werd € 1,7 miljoen omgezet.” ●

Het Zeeuws Veilinghuis

Het Zeeuws Veilinghuis is opgericht in 1992 en houdt 2 verzamelveilingen en 2 internationale veilingen per jaar en heeft zich gespecialiseerd in Aziatica, schilderijen uit voormalig NederlandsIndië, Zeeuwse kunst en zilver. Het veilinghuis onderscheidt zich van veel andere veilinghuizen, door bijvoorbeeld tegen de stroom in minder kavels te gaan veilen en te gaan voor kwaliteit. Ieder jaar zitten er stukken van museale kwaliteit tussen het aanbod. Om kavels tussen de 50 en 200 euro te kunnen veilen, heeft het veilinghuis een dependance opgericht, veilinghuis Korendijk in Middelburg. Vooral verzamelaars zullen hier iets van hun gading kunnen vinden. Verzamelen Magazine sprak met directeur René de Visser.

7


INTERVIEW

VEILINGMEESTER “VEILINGMEESTERS MOETEN HET SHOWELEMENT VERGROTEN” Hoe gaat het met de veilinghuizen? “Met ons gaat het niet slecht, we hadden vorig jaar onze beste jaaromzet sinds de start. Maar daar hebben we dan ook hard voor gewerkt. Algemeen kunnen we stellen dat het soort veilingen dat wij doen, nog steeds bijzonder arbeidsintensief is en we dus erg de nadelen van de Belgische loonvorming voelen. Vlaamse veilinghuizen ervaren de toenemende concurrentie van gerenommeerde buitenlandse veilingen, die zich in groten getale in Brussel hebben gevestigd.”

Hoe denkt u dat het veilinghuis van de toekomst eruit ziet? “Grote en kleine veilinghuizen zullen moeten samenwerken om de concurrentie uit het buitenland te weerstaan. Meer nadruk komt te liggen op websites en online-bieden, ook al is dat een bijzonder kwetsbaar systeem. Nochtans is er ruimte voor het soort veilingen dat wij doen: het tussengebied tussen brocanteur en internationale kunst- en antiekveiling. Het zal zaak zijn om de presentatie zowel fysiek als virtueel – aantrekkelijker te maken en het ‘showmanship’ van de veilingmeester te vergroten, om het bestaande publiek te binden en nieuw, jong publiek aan te trekken.”

Wat zijn de trends op het gebied van veilingen? “De trend is momenteel dat er geen trends meer zijn. Toen ik, bijna 37 jaar geleden, mijn eerste stappen in de veilingwereld zette, was het behoorlijk overzichtelijk. Alles van voor de Empire-periode was antiek en wat daarna kwam was het niet en was derhalve niet waardevol. Langzaam schoof die ‘datering’ op. LouisPhilippe werd koopwaardig, Napoléon III, Art Nouveau idem en na veel inspanningen kreeg Sotheby Belgravia uiteindelijk ook de Art Deco gelanceerd. Toen alles te duur werd voor de burger, werd ook grootmoeders eetkamer verkoopbaar. Dat dergelijke spullen niet echt een intrinsieke waarde hadden, is intussen gebleken. Wat twintig jaar geleden 2000 euro opbracht, is nu nog 200 waard. Toch sta je als veilingmeester voortdurend verbaasd te kijken, als er onverwacht wordt doorgeboden op schijnbaar vrij waardeloze stukken. Je moet elk voorwerp bekijken als iets waar altijd wel een koper voor te vinden is.”

Welke invloed heeft internet op uw veilinghuis? “De website is een dagelijks werkinstrument geworden. Het geeft internationaal bereik, maar is ook de basis van alle contact met de lokale klanten. Nadeel is natuurlijk, dat een deel van je klanten behoorlijk anoniem blijft.”

Vindt er een vergrijzing van bieders en kopers plaats? “We hebben een trouw klantenbestand,

8

dat na meer dan twintig jaar inderdaad wat grijzer wordt. Maar we zien wel dat er, zeker aan professionele kant, ook verjonging optreedt. Overigens is antiek en semi-antiek intussen zo goedkoop geworden, dat de jongelui wel gek zouden zijn om niet af en toe een kijkje te komen nemen op een veiling. Voor een paar honderd euro koop je immers al een buffetje van meer dan tweehonderd jaar oud.”

Wordt het veilen steeds internationaler? Merkt u iets van de opkomende economie in bijv. Azië? “Ja, heel wat van de geveilde goederen gaan onder meer naar Oost-Europa en naar China.”

Wat is de hoogste opbrengst geweest in de geschiedenis van uw veilinghuis? Of de meest bijzondere of opvallendste veiling? “Het hoogste was een schilderij van Gerard Portielje voor 38.000 euro exclusief. De meest opvallende veiling was die van september vorig jaar met een grote collectie iconen, waar buiten verwachting hoge prijzen werden geboden.” ●

Jordaens Veilinghuis

Het Vlaamse veilinghuis Jordaens bestaat sinds 1990. Jaarlijks vinden er 7 tot 8 veilingsessies plaats. Het veilinghuis doet in algemene kunst- en antiekveilingen, inboedels, juwelen en wijnveilingen. Verzamelen magazine heeft gesproken met veilingmeester Rik Martens. www.jordaens.eu


INTERVIEW

VEILINGMEESTER “NIEUWE VERZAMELAARS WILLEN AAN HUN JEUGD HERINNERD WORDEN” Hoe gaat het met de veilinghuizen? “Veilingen doen het altijd goed, omdat het grootste gedeelte van de kopers vaste klanten zijn. Het aantal nieuwe verzamelaars zien we echter ook groeien.”

Hoe denkt u dat het veilinghuis van de toekomst eruit ziet? “We denken dat door de technologische ontwikkelingen veilingen niet langer grote ruimtes vol met bieders zullen zijn. De veilingen zullen meer via internet gaan. Ook denken we dat er meer via inschrijvingen geboden zal worden.”

Wat zijn de trends op het gebied van veilingen? Wat doet het goed, wat heeft zijn beste tijd gehad? “Wij zien het accent verschuiven. Andere spullen worden populairder onder kopers. Er is een nieuwe generatie verzamelaars in opkomst, de generatie die speelgoed wil dat hen doet terugdenken aan hun jeugd. Hierdoor zijn objecten zoals Corgi en Dinky, alhoewel nog steeds populair, minder gevraagd. Memorabilia van James Bond, Star Wars, Sindy en Action Man worden juist steeds populairder.”

Welke invloed heeft internet op uw veilinghuis? “Het internet heeft voor veel veranderingen gezorgd bij Vectis. Tien jaar geleden

hadden we 1 veiling per maand en zat de ruimte vol met verzamelaars en handelaars. Nu houden we gemiddeld vijf veilingen per maand en is de veiling zowel live als online te volgen. We zijn nu in staat bij iedere verkoop een publiek over de hele wereld te bereiken. In combinatie met 65.000 abonnees in onze database hebben we een erg groot bereik.”

Tot slot, was is de hoogste opbrengst geweest in de geschiedenis van Vectis Auctions? “Het object met de hoogste waarde dat we verkocht hebben bij een veiling, is een vooroorlogse Dinky no.28/1 ruilkist voor zes type 1 bestelwagens. Deze verkocht voor 34.000 pond.” ●

Vindt er een vergrijzing van bieders en kopers plaats? Of weten ook steeds meer jongeren de weg naar een veilinghuis te vinden? “Ja, terwijl veel van de originele verzamelaars steeds ouder worden, zien we dat het aantal nieuwe verzamelaars stijgt. Dit zijn mensen die aan hun jeugd herinnerd willen worden en die nu in een meer stabiele financiële positie zitten. Zij zijn dus ook bereid om wat extra geld uit te geven.”

Wordt het veilen steeds internationaler? Merkt u iets van de opkomende economie in bijvoorbeeld Azië? “Internet zorgt er natuurlijk ook voor dat de markt steeds internationaler wordt. Wij zijn onlangs uitgebreid naar de Aziatische markt. Dit is nog een erg nieuw gebied voor ons. We hopen uiteraard dat het succesvol wordt!”

Vectis Auctions

Het Engelse veilinghuis Vectis werd opgericht in 1988 door Roger en Jill Mazillius. De toenmalige winkel met achterkamer is in de afgelopen 25 jaar uitgegroeid tot een volwaardig veilinghuis met 34 medewerkers. Jaarlijks vinden er zo’n 50 veilingen plaats, waarbij ongeveer 35.000 stukken onder de hamer komen. Het veilinghuis is gespecialiseerd in speelgoed. Verzamelen magazine heeft gesproken met medewerkster Louise Harker. Website: www.vectis.co.uk

9


INTERVIEW

VEILINGMEESTER “MENSEN ONTMOETEN ELKAAR HIER GRAAG” Hoe gaat het met uw veilinghuis? “Goed. In de bijna 25 jaar dat we bestaan, hebben we een nauwe klantenbinding opgebouwd. Om nu een veilinghuis te starten zou heel moeilijk zijn. Mijn dochter is net gestart met veilingen in mode en design. Dat kan ze doen omdat de klanten er zijn, omdat het veilinghuis een naam heeft en omdat ze een locatie heeft om dat te doen. Helemaal vanuit het niets beginnen zou nu erg lastig zijn. Tegenwoordig doen we ook sieraden en horloges. Dat wordt ons veel aangeboden en we hebben er een partner bij gezocht om die veilingen te kunnen doen. Het is belangrijk om aan risicospreiding te doen. Specialisatie is belangrijk, maar het verdelen van risico ook.”

moet uitzonderlijk goed zijn. Klanten zijn kritischer en prijsbewuster geworden. Het hoge segment loopt daarom goed, en ook het lage. Het middengebied is lastig.”

Welke invloed heeft internet op uw veilinghuis? “Het fysieke veilinghuis kan niet meer zonder internet. Ter vergelijk: een websitecatalogus wordt 15.000 keer bekeken, van de papieren versie gaan er 2.000 de deur uit. Je hebt een professionele internetpresentatie nodig en vermogen om daarin te investeren. Alleen bestaan van veilingen op internet zou geen optie zijn. De traditionele veilingen zijn nog steeds de kern van ons werk.”

Hoe denkt u dat het veilinghuis van de toekomst eruit ziet?

Vindt er een vergrijzing van bieders en kopers plaats?

“Er zijn twee richtingen aan te geven. Een veilinghuis moet in de moderne vorm meedoen, dus met een goede presentatie op internet. Het andere deel speelt zich nog steeds in de veilinghuizen zelf af. Mensen ontmoeten elkaar graag hier, kunnen elkaar in de ogen kijken, praten over hun verzameling bij een kop koffie. Dat blijft belangrijk.”

“Onder de dertig zien we niet veel klanten. Die besteden hun geld anders. De ‘jonge’ verzamelaar, tussen de 40, 50 jaar, koopt bewuster, let erg op kwaliteit en stouwt zijn huis niet vol met een verzameling.”

Wat zijn de trends op het gebied van veilen? “De buitengewone, zeldzame dingen doen het goed. Iets waar geen tweede van is, wat niet makkelijk te vergelijken is met iets anders. Een pop waar er nog honderd van zijn, is veel minder interessant. Ook de conditie van het speelgoed

10

Wordt het veilen steeds internationaler? Merkt u iets van de opkomende economie in bijv. Azië? “Ja, door internet kan de klant zich steeds beter informeren. Azië is voor ons geen markt. Daar werd vroeger niet gespeeld. En speelgoedverzamelaars vind je onder de mensen die er vroeger zelf mee gespeeld hebben. Zoals in Rusland, Duitsland, Frankrijk, Nederland en de VS. Märklin is een begrip bij ons, maar daar zegt het ze niets.”

Wat is een van de hoogste opbrengsten geweest in de geschiedenis van uw veilinghuis? Of de meest bijzondere of opvallendste veiling? “Een op zolder gevonden schip van Märklin dat voor 80.000 euro van de hand ging. De meest bijzondere veiling was onze jubileumveiling bij ons 20-jarig bestaan. Trouwe klanten hadden afstand van iets kostbaars uit hun verzameling gedaan, speciaal voor ons om te kunnen veilen.” ●

Ladenburger Spielzeugauktion

Het Duitse veilinghuis Ladenburger bestaat sinds 1989. Jaarlijks vinden er 4 veilingen plaats. Bij twee daarvan gaat het om hoogwaardige kwalitatief hoogstaande veilingobjecten. De andere twee zijn laagdrempeliger, om ook nieuwe klanten ervaring met veilingen op te laten doen. Het veilinghuis handelt voornamelijk in speelgoed. Vier jaar geleden is gestart met auto’s en de eerste veiling in mode en design heeft intussen ook plaatsgevonden. Verzamelen magazine heeft gesproken met eigenaar Gotz Seidel. www.spielzeugauktion.de


INTERVIEW

VEILINGMEESTER

Chinees scherm uit de periode XVIIIe Qianlong.

“EXPERTISE EN KWALITEIT HEEFT DE TOEKOMST”

Wat is de hoogste opbrengst geweest in de geschiedenis van uw veilinghuis? Of de meest bijzondere of opvallendste veiling? De drie veilingmeesters van La Galerie de Chartres.

Hoe gaat het met de veilinghuizen? Wij vinden dat het goed gaat.

een afname in het gemiddelde aanbod plaats.

Hoe denkt u dat het veilinghuis van de toekomst eruit ziet?

Welke invloed heeft internet op uw veilinghuis?

De veilinghuizen zullen meer en meer aandacht moeten besteden aan het bewaken van de kwaliteit en streng toezien op hun expertise.

De invloed van het internet is heel belangrijk om zelf op de hoogte te blijven, maar tegelijkertijd om zoveel mogelijk mensen te informeren.

Wat zijn de trends op het gebied van veilingen?

Vindt er een vergrijzing van bieders en kopers plaats?

Als u bedoelt welke objecten er goed of juist minder goed verkopen, dan constateren wij dat zeldzame en kwalitatief hoogstaande objecten nog altijd goed verkopen. En zoals overal vindt er

Natuurlijk vindt er vergrijzing plaats en we merken ook dat jonge mensen minder geïnteresseerd zijn. De jongere kopers die de veilingmarkt betreden hebben een lager budget te besteden. Verder wordt de afwezigheid van jonge kopers vervangen door de internationalisering van de markt. Vandaag de dag wordt de kunstmarkt en verzamelaars steeds veeleisender en kopers zijn alleen bereid voor kwaliteit te betalen.

Wordt het veilen steeds internationaler? Merkt u iets van de opkomende economie in bijv. Azië? Ja, stukje bij beetje.

Chinees scherm uit de periode XVIIIe Qianlong, gemaakt van kostbaar hout genaamd zitan, gereserveerd voor de keizer, ingezet met een schijf van jade, gedecoreerd met draken. Op de achterzijde staat een gedicht van keizer Qianlong gegraveerd. H. 26,5 cm. L. 18.5 cm. Diam. Twee 13.5 cm. Geveild op 28 oktober 2012 voor € 1.248.000. ●

Over La Galerie de Chartres

Veilinghuis La Galerie de Chartres organiseert al ruim 40 jaar gespecialiseerde verkoop van modeltreinen, boeken, reclame, sieraden, keramiek, textiel, speelgoed, poppen, automaten, mechanische muziek, radio’s, oude en moderne foto’s, camera’s, militaria, etc.. Deze markten zijn internationaal en hun gebruik van het internet leent zich uitstekend om mondiaal te handelen. Ze hebben kopers over de hele wereld en daarvoor leveren zij een service, gespecialiseerd in de verzending van hun aankopen. Ze werken met drie veilingmeesters en vijftien medewerkers. Ze verkopen ongeveer 40.000 objecten per jaar op twee verschillende locaties: een voormalige kapel uit de zestiende eeuw in de stad Chartres en een modern gebouw gebouwd tien jaar geleden langs de Ring. Verzamelen magazine heeft gesproken met veilingmeesters Jean-Pierre Lelièvre, Pascal Maiche en Alain Paris. www.ivoire-chartres.com

11


VEILINGHUIS VAN SPENGEN

Kijkdagen: 30, 31 augustus en 1 september Veilingdagen: 2 t/m 9 september

Hans Snel (1925-1998), doek, 60 x 60 cm. Balinese dame, richtprijs: €2.000 - €3.000

David van der Kellen III (1827-1895), paneel, 50 x 39 cm. Moeder en kind in interieur, richtprijs: €1.000 - €1.500

Patrick R. van Huisstede en Martijn Janssens, gecertificeerde registertaxateurs kunst en antiek Koninginneweg 25, 1217 KR Hilversum, Tel.: 035 640 09 89, info@vanspengen.com, www.vanspengen.com


Ladenburger Spielzeugauktion GmbH Auktionshaus seit 1989

Wir suchen hochwertige

Einlieferungen für unsere Herbst-Auktion am 04./05. Oktober 2013 Unsere Leistungen: -kostenlose Schätzungen und fachkundige Beratung -große Sammlungen holen wir selbstverständlich bei Ihnen ab -internationale Werbung in Fachzeitschriften und Internetportalen -Austellung ihrer Exponate auf 450 qm in unserem Museums-Café -günstige Einlieferungsbedingungen ohne Nebenkosten -keine Foto- und Versicherungsgebühren -4 Spielzeug-Auktionen im Jahr -15000 Kunden weltweit

Ab sofort nehmen wir gerne Einlieferungen für unsere nächste Vintage-Auktion entgegen. Wir suchen u.a. Zirkusartikel, Handtaschen, historische Kleidung und Accessoiries. Biedermeier-Kleid Zuschlag: € 500,Zirkusplakat, Frankreich Zuschlag: € 1.300,-

weißer Vorkriegsbär Zuschlag: € 15.000,-

Simon & Halbig 152 Zuschlag: € 20.500,-

Louis Vuitton Zuschlag: € 850,-

Putz-Geschäft, Modeladen Zuschlag: € 5.700,-

Für unsere nächste Schmuck-Auktion suchen wir ab sofort hochwertige Einlieferungen. Jugendstil Anhänger Zuschlag: € 450,-

FABERGE, Medaillon Zuschlag: € 3.100,-

ALAIN SILBERSTEIN, Herrenarmbanduhr Zuschlag: € 3.700,-

Nähere Informationen sowie Einlieferungen und Katalogbestellung unter: Ladenburger Spielzeugauktion GmbH Lopodunum Schmuckauktion UG Lustgartenstr. 6 / D-68526 Ladenburg Tel.: 0049(0)6203-13014 / Fax: 0049(0)6203-17193 e-mail: spielzeugauktion@t-online.de Internet: www.spielzeugauktion.de

Hauptstr. 27 / D-68526 Ladenburg Tel.: 0049(0)6203-9618130 / Fax: 0049(0)6203-96118140 e-mail: L.S.Auktion@t-online.de Internet: www.lopodunum-schmuckauktion.de


HERMANN HISTORICA

Chalkidischer Helm, Griechenland, frühes 4. Jhdt.

Borchardt C 93, Fertigung Loewe, Kal. 7,65 mm Borchardt, Nr. 302, Deutschland um 1894

N ÄC H S T E AU K T I O N :

Oktober / November 2013

Internationale Auktionen

Alte Waffen ✦ Orden ✦ Militärische und geschichtliche Objekte

Waffenrock eines deutschen ArtillerieUnteroffiziers im 2. Weltkrieg

Hervorragende deutsche Radschlosspistolen – Augsburg, ca. 1580/90 und Nürnberg, ca. 1590/1600

Antiken, Alte Waffen, Schusswaffen aus fünf Jahrhunderten, Orden, historische und zeitgeschichtliche Sammlungsstücke

Spielzeug und Masse-Figuren der Firmen Lineol, Elastolin/Hausser, Durso etc.

Aktuelle Informationen immer auf unserer Website:

www.hermann-historica.com

Goldtauschierter Kulah Khud, Indien, 18. Jhdt.

Orden vom Hl. Stanislaus, Set 1. Klasse, Russland vor 1910 Degen der Münchner Stadtwache um 1600 Helm für Offiziere der sächsischen Gardereiter, Deutschland um 1855

Deutsche Militär-Chronographen des 2. Weltkriegs der Firmen Hanhart und Lange & Söhne

Kriegskasse, deutsch um 1700

Hermann Historica oHG ✦ Linprunstr. 16 ✦ 80335 München ✦ Tel. +49-89-54726490 Fax +49-89-547264999 ✦ E-Mail: contact@hermann-historica.com


Kunst, Design & A

Kijkdagen: vrijdag Kunst, Design & 20/4; 17.00 Antiekveiling

lotnr 66 J.H. Koekoek

Kijk op de site voor een preview

Veilinglocatie: Rengerspark

A. Plesmanlaan 1-P Kolham (bij Hoogezand) 15 km v.a. Groningen tel.: (0598) 39 25 92 Kijk op de site voor een preview!

lotnr 647 www.veilinghuis-omnia.nl

lotnr 488

V E I L I N G H U I S D E AT L A S - D E V E N T E R

HOGE KWALITEIT INBRENG GEVRAAGD VOOR DE AANSTAANDE VEILINGEN

Voor de aanstaande veiling vragen wij speciale objecten, collecties, verzamelingen, antiek, schilderijen, juwelen, boeken, atlassen, drukwerken, bijzondere verzamelingen, etc. Onze belangstelling gaat uit naar kwalitatieve inbreng en kapitale stukken.

Bel of mail voor taxaties, afspraken of bepaalde wensen.

ren Wij felicite zers uitgever en le met deze 300e editie !

VEILINGHUIS DE ATLAS BV

NOORWEGENSTRAAT 6 A 7418 BC Deventer - Tel. 0570 - 627 666 info@veilinghuisdeatlas.nl - www.veilinghuisdeatlas.nl

lotnr 460

w


Bonbonschaaltje, ca. 1940.

KLEIN ZILVER: KOPEN OF VERKOPEN?

Naainecessaire, 5-delig, in etui, 19de eeuw.

In een tijd van recessie ruilen veel beleggers hun waardepapieren om voor goud en zilver. De stijgende vraag doet de prijzen oplopen. De marktprijzen van goud en zilver zijn gestegen onder invloed van de onzekerheid die de noteringen van waardepapieren aan de beurzen veroorzaken. De vraag ligt dan voor de hand: kan een verzamelaar van kleine zilveren objecten hiervan profiteren? Evenwichtsballerina, miniatuur, 19de eeuw.

TEKST EN FOTO’S: MARGOT HUPKES Chocoladeservies op blad, miniatuur, ca. 1920.

O

m deze vraag te kunnen beantwoorden, is het goed te bedenken wat de teleurgestelde belegger aan edelmetalen wil aanschaffen. Dit blijken voornamelijk gouden en zilveren baren (staven) van een bepaald gewicht zijn. Dit is een aparte

16

markt, waar andere criteria en prijzen gelden dan voor de verzamelaar. Die is niet zozeer geĂŻnteresseerd in het gewicht van zijn stukje zilver, maar kijkt en oordeelt naar zeldzaamheid, leeftijd, conditie en niet te vergeten het esthetisch aspect; kort gezegd de schoonheid en uitstraling van dit kleinood.

Stel tafelkandelaars, neobarok, eind 19de eeuw.

Goudkantoortjes Een optelsom van deze factoren bepaalt de prijs die de verzamelaar bereid is te betalen. Er kan hoogstens een klein verband zijn tussen de twee markten wat betreft vraag en aanbod. Zo kan een grote vraag naar baren en tegelijkertijd een groot aanbod in zilveren objecten, bijvoorbeeld


Luiertang, geboorte- of doopgeschenk, 19de eeuw.

Iers zilveren snuifdoos, gemaakt door Joseph Johns, uit Limerick circa 1730.

Broodmand, begin 20ste eeuw.

van verzamelaars die helaas genoodzaakt zijn hun collectie te verkopen, via de tussenhandel zorgen voor een aanvulling op het aanbod op de beleggersmarkt. Deze functie wordt onder meer vervuld door de goudaankoopkantoortjes, die op het ogenblik als paddenstoelen de grond uit schieten. Wat zij inkopen,verdwijnt in veel gevallen naar de smeltoven.

Functioneel zilver Stijn Bijen van Veilinghuis Korst van der Hoeff in Den Bosch houdt dagelijks de ontwikkelingen op de veilingmarkt in de gaten en dus ook die van goud en zilver. Hij heeft een bijzondere belangstelling voor miniatuurzilver. Stijn Bijen: “Ons veilinghuis is een algemeen veilinghuis met een voornamelijk regionale functie. Het klein zilver en miniatuurzilver dat we veilen, is hoofdzakelijk afkomstig uit ingebrachte inboedels, dus meestal niet uit speciale collecties. Onze kopers zijn voornamelijk mensen van gevorderde leeftijd. Jongeren zien we veel minder vertegenwoordigd. Als zij al zilver kopen,

dan is het vooral iets functioneels, zoals bestek of een fotolijstje. Zij bieden niet op objecten die mooi uitgestald kunnen worden in een vitrine, zoals een loderijndoosje, een tasbeugel of een odeurflesje. Dat past niet bij hun ‘Ikea-mentaliteit.’ Dit betekent, dat de groep geïnteresseerde kopers eerder kleiner dan groter wordt.” Bij de aangeboden objecten zitten zelden heel bijzondere stukken die recordprijzen halen, zoals zeventiende of achttiendeeeuws zilver, of stukken van een bepaalde meester. Deze objecten behalen altijd goede prijzen, ongeacht de economische situatie. “Mensen gaan hiermee eerder naar een gespecialiseerde of internationale veiling om het onder de hamer te brengen. Het valt me wel op dat kopers alleen voor gave spulletjes goede prijzen willen betalen. Voorwerpen waar iets aan mankeert of die slecht gerestaureerd zijn, brengen maar nauwelijks de sloopprijs op. Overigens hebben veilinghuizen het in het algemeen best druk in deze tijd, het aanbod aan te veilen inboedels vertoont een stijgende lijn.”

Internet Verzamelaars die zich op internet begeven, zijn over het algemeen goed geinformeerd wat betreft de marktontwikkelingen wereldwijd. Alle veilinghuizen in binnen- en buitenland beschikken over online catalogi, compleet met foto’s en uitgebreide beschrijvingen. Wie geïnteresseerd is in een bepaald object, kan een keurig conditierapport gemaild krijgen. Bij de meeste internetveilingen zijn er tal van mogelijkheden om een bod uit te brengen: per mail, telefonisch meebieden en online meebieden, net alsof je in de veilingzaal zit. Daar is niet eens een computer of een laptop voor nodig. Een zogenaamde smart phone volstaat. Op de vraag of een verzamelaar van klein zilver kan profiteren van de stijgende marktprijzen, zegt Stijn Bijen: “Ik adviseer om je collectie vast te houden, tenzij het niet anders kan. Indien mogelijk, zou ik proberen uit te breiden. Maar behoud een kritische blik wat betreft conditie en zeldzaamheid!” ●

17


Courvoisier 1988 Vigne.

COGNACFLES MET ALLURE In 1988 lanceerde cognachuis Courvoisier een serie karafvormige flessen. De decoraties waren naar ontwerpen van de Russische Art Deco-kunstenaar Romain de Tirtoff (1892-1990), beter bekend onder zijn artiestennaam ErtĂŠ. TEKST: JOHAN SOETENS

18


Couvoisier Inedit 1995.

Courvoisier 1993 L’esprit Du Cognac.

Couvoisier 1990 Distilliaton.

E

rté had in de jaren 1920 een reputatie gevestigd met modeontwerpen en illustraties in het Amerikaanse Harper’s Bazar. Elementen daarvan gebruikte hij in zijn ontwerpen voor Courvoisier. De ‘karaffen’, helaas van gewoon flessenglas, verschenen tussen 1988 en 1995 in gelimiteerde oplagen van 12.000 stuks. Alleen van de laatste fles zijn slechts 4.000 exemplaren gemaakt. Deze draagt de naam Inédit, ofwel ‘onuitgegeven’.

Erte Harpers

Aan iedere uitvoering werd vier maanden gewerkt. Daarbij waren 18 verschillende kleuren ‘silk screening’ en vier inbrandprocedures nodig. De flessen werden allemaal met de hand gedecoreerd met 24 karaats goud rond de voet en aan de achterzijde, waar een groot wijnblad staat afgebeeld. De flessen, gevuld met een blend van cognac waaronder Grand Champagne uit 1892, Erté’s geboortejaar, kostten bij uitgifte 1.000 gulden. Bij verzamelaars hebben ze vandaag de dag weinig aan waarde ingeboet. Vooral in Amerika vindt men veel collectioneurs. ●

Erte Harpers

19


RECORDOPBRENGST KAATSBAL Een zilveren Koningsbal heeft bij veilinghuis Ald Fryslân ruim 12.000 euro opgebracht. De bal werd getaxeerd tussen de zes- en achtduizend euro. Een eigenaar uit Groningen bood de prachtige voorwerp aan. De bal uit 1756 moet ooit de hoofdprijs zijn geweest bij een Friese kaatswedstrijd. Het object is van uitstekende kwaliteit en volledig gedreven met voorstellingen, zoals een kaatsveld met kaatsende mannen, een tafel rijkelijk gedekt met wijnkaraf, drinkglas, bierpul en beker. Zelfs het stiksel waarmee normaal een lederen bal genaaid is, is in het zilver terug te zien. Het veilinghuis hoopt dat de bal door een in Friesland wonende verzamelaar zou worden gekocht, zodat het cultureel erfgoed voor Friesland bewaard zou blijven. Het is niet bekend of dat inderdaad het geval is.

Het Friese veilinghuis heeft vaker zilveren kaatsballen onder de hamer gehad. Twee jaar geleden verruilde een exemplaar uit 1794 voor 7.000 euro van eigenaar. Zilveren kaatsballen zijn een enkele keer in een museum te zien. In het ‘vrije veld’ zijn ze zeldzaam. ●

-17e eeuwse metalen geldkist, richtprijs 800-1000 -Notarisklok, mahoniehout, met schepen mechaniek, richtprijs 400-600 -Olie op paneel, gesigneerd P.G. Vertin, richtprijs 1000-1200

Speelgoed - en

verzamelaarsveiling Inbreng gevraagd voor de komende Kunst & Antiek Veiling 15 en 16 januari 19.00 uur 18 en 19 december 19.00 uur Van antieke meubelstukken tot design uit de jaren ’60, van Aziatisch porselein tot vroeg Delfts aardenwerk, van zilverwerk tot gouden streeksieraden, van hedendaagse kunst tot 18e eeuwse meesterwerken.

-17e eeuwse metalen geldkist, richtprijs 800-1000 -Notarisklok, mahoniehout, met schepen mechaniek, richtprijs 400-600 -Olie op paneel, gesigneerd P.G. Vertin, richtprijs 1000-1200

Kunst & Antiek veilingen - en 27 &Speelgoed 28 augustus verzamelaarsveiling 815 en&169januari oktober 19.00 uur 19 & 20 november

Met o.a. Dinky Toys, antieke beren, modelvliegtuigen, blikken speelgoed, modeltreinen, etc.

Inboedel & Verzamel Militaria Veiling veilingen 19 en 20 maart 19.00 uur 17 augustus 28 september Kijkdagen zijn voorafgaand aan de veilingdatums 9 november Zondag van 14.00 - 17.00 uur Maaandag van 16.00 - 20.00 uur 21En opdecember de veilingdagen Met o.a. uniformen, insignes, wapens, etc.

van 18.00 - 19.00 uur

-17e eeuwse metalen geldkist, richtprijs

Inbreng gevraagd Van 1 items tot gehele Op afspraak, taxeren voor wij door 800-1000 -Notarisklok, mahoniehout, met schepen onze veilingen inboedels en verzamelingen. geheel Nederland en België mechaniek, richtprijs 400-600 Van één item tot -Olie op paneel, gesigneerd P.G. Vertin, complete inboedels. richtprijs 1000-1200 bij u thuis. ANTIEK DESIGN Met o.a. Dinky Toys, antieke beren, modelvliegtuigen, blikken speelgoed, modeltreinen, etc.

VenduHuis De Jager Goes BV MUNTEN ZILVERSpeelgoed - en Ringbaan West 2b | 4461 ED Goes HET GROOTSTE 06 42 11 45 42 | 06 16 76 45 64 verzamelaarsveiling JUWELEN Militaria Veiling VEILINGHUIS VAN ZUID19 en 20 maart 19.00 uur 15 en 16 januari 19.00www.venduhuisdejager.nl uur VERZAMELINGEN Met o.a. uniformen, insignes, wapens, etc. WEST NEDERLAND CHINEES PORSELEIN Kijkdagen zijn voorafgaand aan VenduHuis De Jager Goes BV de veilingdatums SCHILDERIJEN Zondag van 14.00 - 17.00 uur Ringbaan West 2b 4461 ED GOES Maaandag van 16.00 - 20.00 uur SCULPTUREN KLOKKEN 06-42114542 of 06-16764564 En op de veilingdagen van 18.00 - 19.00 uur

Inbreng gevraagd voor WWW.VENDUHUISDEJAGER.NL onze veilingen Van één item tot complete inboedels. VenduHuis De Jager Goes BV Ringbaan West 2b | 4461 ED Goes Met o.a. Dinky Toys, antieke beren, 06 42 11 45 42 | 06 16 76 45 64 modelvliegtuigen, blikken speelgoed,

www.venduhuisdejager.nl

modeltreinen, etc.

VERZAMELAARS,

GEEF U NU OP!

In samenwerking met de VerzamelaarsJaarbeurs in Utrecht worden 23 november 2013, in de volgende 4 categorieën de Dutch Collector Awards uitgereikt. • Meisjes en jongens onder de 18 jaar • Dames en heren boven de 18 jaar

Iedereen die denkt dat hij of zij een bijzondere of opmerkelijke verzameling heeft mag zich opgeven. Het soort verzameling, hoe groot of klein ook, maakt niet uit behoudens verzamelingen die

artikelen bevatten die bij wet verboden zijn.

Geeft u zich dan svp schriftelijk vòòr 30 september 2013 op: Vermeldt in elk geval uw naam en adresgegevens, voorzien van uw tel.nr en/of email adres. Graag ontvangen wij van u een schriftelijke toelichting, motivatie van maximaal 2 A-4 kantjes over u en uw verzameling. ACB Media, Kraaikampweg 24, 9541 BR Vlagtwedde Email: redactie@acbmedia.nl


18 & 19 oktober 2013 Kapitale Kunst-, Antiek - en Inboedelveiling Kijkdagen: zaterdag 12 oktober t/m dinsdag 15 oktober Naverkoop juliveiling geopend! Bekijk de overgebleven kavels op de site. Onder andere nog beschikbaar: zie foto’s 6005: Rozenburg Den Haag tegeltableau Limiet: € 800,-

3511: Franse torenpendule ca. 1880, 54cm. Limiet: € 500,-

4010: 1-Deurs barokkast, Midden 18e eeuw Limiet: € 3.500,-

2159: 7-Delige vergulde scheerset ca. 1900 Limiet: € 320,-

3501: Franse Boulle pendule 18e eeuw Limiet: € 2.500,-

6009: Chinees ivoren Houthakker 19e eeuw Limiet: € 1.500,-

1012: A.J. van Driesten, boerenhuis met vrouw Limiet: € 1.500,-

Inbreng gevraagd voor de oktoberveiling, uitsluitend van goede kwaliteit, tevens verzamelingen. Bied mee via onze online catalogus! • Twents Veilinghuis • Weerseloseweg 355 • 7522 PS Enschede • Tel.: 053-4351488 • Fax.: 053-4316625 • www.twentsveilinghuis.nl • • Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag van 10:00 tot 17:30, zaterdag op afspraak •

antiek- en verzaMelveiling

internationale veiling 10 - 11 deceMber 2013

17 - 18 septeMber 2013

gevraagd: aziatica en scHilderijen uit voorMalig nederlands indie le Mayeur de Merprès

ricHtprijs

ricHtprijs

€ 300.000 - 400.000

HerengracHt 74

cHina, yixing

Middelburg

cHina, 19e eeuw

ricHtprijs

ricHtprijs

€ 150.000 - 200.000

€ 5.000 - 7.000

| 4331 px |

roMualdo locatelli

|

tel. 0118 - 650 680

€ 400 - 500

| www.zeeuwsveilingHuis.nl


VEILING

OPBRENGSTEN

Brief uit het Nederlandse hoofdkwartier naar Antwerpen met stempel AA in cirkel (Armée Autrichien), tijdens Oostenrijkse Successieoorlog. Richtprijs: € 1.000. Hamerprijs: € 2.300. (VHCO)

Aalten fotokaart, tramstation met trams 3 en 9. Richtprijs: € 50. Hamerprijs: 95. (VHCO)

Aardewerken plaquette. Landschap met dorp op achtergrond en man in bootje in de sloot. Gemerkt: Tichelaar Makkum, ca. 1860. Hamerprijs: € 300. (VHAL)

Imari 18de-eeuwse drinkbeker met zilveren klep. Hamerprijs: € 895. (VHAL)

Dinky Toys (Fr.) 587 Camionnette Citroën “Philips” Mobiele showroom. In excellente verpakkingsdoos. Hamerprijs: € 280. (VHBO)

Dinky Toys 154 Hillman Minx Saloon, lime groen/crème. In excellente verpakkingsdoos. Hamerprijs: € 260. (VHBO)

22

Bleskensgraaf prachtig kleinrondstempel op 5 cent, hangend haar. Richtprijs: € 50. Hamerprijs: € 260. (VHCO)

Zilveren kaatsbal uit 1756 met twee kaatsers en twee balletjes. Met C-voluten, schelpmotieven, blad- en rankmotieven, tafel met kaarsenstandaard, fles, beker en klepkan, bloemenmand en mascaron met culots. Hamerprijs: € 12.000. (VHAL)

Philotrein HO 65B Stoomlocomotief type NS 8703 No.38 groen. Verpakking in goede staat. Hamerprijs: € 585. (VHBO)

Nederlands-Indië 1947, lokale opdruk ‘Repoeblik Indonesia’ op 2x 3 cent, danser op kaart, Richtprijs: € 300. Hamerprijs: € 3.000. (VHCO)

Vleugel, hoogglans zwart. 185 cm. Grotrian Steinweg. In goede staat. Hamerprijs: € 5.000. (VHAL)

Arnold US-zone Duitsland “Motorfiets type MAC 700” met goed uurwerk, lang 20 cm. Excellent. Hamerprijs: € 460. (VHBO)

(VHCO) = Corinphila Veilingen BV, Amstelveen. www.corinphila.nl (prijzen incl. courtage) (VHAL) = Veilinghuis Ald Fryslan, IJlst (Friesland). www.aldfryslan.nl (prijzen incl. 27% courtage) (VHBO) = Veilinghuis Bouwman & Bouwman, Brummen. www.veilinghuisbouwman.eu


VEILING

OPBRENGSTEN

Twee schilderijen: pendant portretten van Friedrich Albrecht Fürst von Anholt-Bernburg (17351796) en diens echtgenote Luise zu Holstein-Sonderburg Plön (1748-1769). Richtprijs: € 600. Hamerprijs: € 6.000. (MPO)

Bronzen beeld ‘De stilte, figuur van Martin Götze (1865-1928) op bronzen basement, gesigneerd’. Richtprijs: € 500. Hamerprijs: € 1.350. (MPO)

Nederland - 200 Gulden type 1860 model Reliëfrand 12-3-1908 (Mev. 131-7 / AV 90.7) - Serie BN 2479 - Handtekening De Hoop Scheffer / Van den Berg geschept papier / miniem bruin vlekje en 10 mm scheurtje in linkerrand - grootste zeldzaamheid. Richtprijs: € 10.000. Hamerprijs: € 36.000. (MPO)

1832 - Beloningspenning ‘Citadel van Antwerpen’ door Van der Kellen - VZ Antieke soldaat met schild en gebroken zwaard / KZ Inscriptie ‘J.F. RIJGERBOS BROUSSON KAPITEIN’ binnen krans - ZILVER 51 mm - PR, zeldzaam. Richtprijs: € 200. Hamerprijs: € 2.500. (MPO)

Zeldzaam noten schrijfkabinet met 2 jaloeziedeuren, hekjes galerie en 5 laden en schappen. In de onderkast 4 laden waarvan 1 uitklapbare schrijflade met interieur. Ca 1800. Richtprijs: € 1.300-1.600. Hamerprijs: € 4.387. (VHDA)

18de-eeuws Hollands zilveren theebus, versierd met parelrand, Amsterdam anno 1775. Meesterkeur onduidelijk. Richtprijs: € 1.000-1.300. Hamerprijs: € 1.549. (VHDA)

Zeer fraai 18deeeuwse bijbel, anno 1785. In vuurverguld zilveren monturen en dubbele sloten, anno 1819. Meester van Geelen, Schoonhoven. Richtprijs: € 700900. Hamerprijs: € 3.742. (VHDA)

Antiek Russische icoon met zilveren oklad. Richtprijs: € 2.000-3.000. Hamerprijs: € 2.194. (VHDA)

Zilveren miniatuur schommelwieg. Mt. Pieter van Somerwil (II), Amsterdam. Jl. 1782. L. 7 cm. Gew. ca. 73 gr. Hamerprijs: € 7.600. (VHZE)

Stel porseleinen dekselvazen met blauw decor van landschappen. China Kangxi. H. 61 cm. Met defecten. Hamerprijs: € 19.000. (VHZE)

Porseleinen pot met blauw decor van o.a. personages. China, Transition, ca. 1650. H. 17 cm, diam. 20 cm. Hamerprijs: € 14.500. (VHZE)

Willem Gerard Hofker (19021981), ‘Portret van Ni Asoeg’, Bali, gesigneerd, afm. 32 x 24 cm. Hamerprijs: € 40.000. (VHZE)

(MPO) = Munten- en Postzegel Organisatie, IJsselstein. www.mpo.nl (VHDA) = Veilinghuis De Atlas, Deventer. www.veilinghuisdeatlas.nl ( incl. opgeld) (VHZE) = Zeeuws Veilinghuis, Middelburg. www.zeeuwsveilinghuis.nl

23


VEILING

OPBRENGSTEN

Engelse sterling zilveren jachtteller voor onder meer patrijzen en fazanten. Erg zeldzaam. Gegraveerd: ‘John Cooper St. Jamess’. Hamerprijs: € 1.793. (VHTW)

Steiff-hertenjong met papieren etiket en knop in het oor. In zeer goede, originele staat. Hamerprijs: € 1.025. (VHTW)

Acht zeldzame Chinees porseleinen borden 18de-eeuws, gesigneerd. Onderkant ook beschilderd. In zeer goede staat. Hamerprijs: € 3.841. (VHTW)

Zes 19de-eeuwse Chinees porseleinen kop en schotels. 3 Kopjes en schotels met chip, 1 schotel met haarscheur. Hamerprijs: € 3.073. (VHTW)

Suske en Wiske. Nr. 9. Lambiorix. Eerste originele uitgave van uitgeverij Standaard uit de Vlaamse Reeks uit 1950. Goede tot zeer goede staat. Hamerprijs: € 470. (VHBB)

Suske en Wiske. Nr.7. De witte uil. 1e originele druk 1950. Vlaamse reeks. Zeer goede staat. Hamerprijs: € 938. (VHBB)

Blake en Mortimer. Het geheim van de grote pyramide deel 1. HC. Eerste originele gekartonneerde uitgave uit 1954 uit de Lombard Collectie. Goede tot zeer goede staat. Met Kuifje punt. Hamerprijs: € 300. (VHBB)

Kuifje. De zonnetempel. HC. Eerste originele gekartonneerde uitgave van uitgeverij Casterman uit 1949. Goede tot zeer goede staat. Hamerprijs: € 250. (VHBB)

Zuid-Franse kust bij Collioure, gesigneerd Jan van Herwijnen ‘22 (1889-1965). Hamerprijs: € 1.0752. (VHVS)

Blauw/wit Chinees porseleinen transition oorkan met doorlopend decor van figuren in landschap en staande bloemen, ca. 1640. Voorzien van zilveren montuur en deksel, h. 24 cm. Hamerprijs: € 3.840. (VHVS)

Franse meerkleurige glazen siervaas met decor van koren en orchideeën, gemerkt Daum Nancy, ca. 1900. Hamerprijs: € 3.000. (excl. 28% opgeld). (VHVS)

Set van 18 antieke zilveren dessertcouverts, compleet met messen met zilveren pistoolheft, ca. 1780. Meester Pieter Jacobus Staats, Amsterdam. In bestekcassette belijmd met roggehuid en geelkoperen beslag. Hamerprijs: € 7.680. (VHVS)

24

(VHTW) = Twents Veilinghuis, Enschede. www.twentsveilinghuis.nl (VHBB) = Veilinghuis Bobbedoes, Ossendrecht. www.bobbedoes.nl (prijzen excl. 9% opgeld) (VHVS) = Veilinghuis Van Spengen, Hilversum. www.vanspengen.com


VEILING

OPBRENGSTEN

Rksavaktra, de tovenaar met de berenkop. In zijn linkerhand de Kapala (een hersenpan), op zijn rug een mensenhuid, met één arm over zijn rechterschouder. Sokkel in de vorm van een lotusbloem. Hamerprijs: € 480. (JDVH)

Tibetaans bronzen beeldje van Tara met de zeven ogen in dhyanasana, rechterhand in varamudra, linkerhand in vitarkamudra. Hamerprijs: € 400. (JDVH)

Madonna van Czenstochowa. Poolse icoon. Omstreeks 1800. Hamerprijs: € 1.200. (JDVH)

Zeer zeldzame dubbelzijdige icoon met aan een kant de Judaskus en aan andere kant de Drie Hiërarchen. Zuid-Rusland, 18de eeuw. Hamerprijs: € 2.400. (JDVH)

Tibetaans bronzen beeldje van Sadaksari in dhyanasana. Twee handen in gebed, in de andere handen een lotusbloem en een rozenkrans. Hamerprijs: € 150. (JDVH)

Tibetaans bronzen beeldje van Yamantaka en zijn Sakti. Op een dubbele lotussokkel. Hamerprijs: € 1.400. (JDVH)

H. Profeet Elias met scènes uit zijn leven. Centraal-Rusland, 18de eeuw. Hamerprijs: € 1.200. (JDVH)

Dubbel icoon. Links boven de profeet Daniël in de leeuwenkooi, rechtsboven “de drie jongelingen, onaangeraakt door het vuur, geholpen door een engel’. Onderaan een afbeelding van drie Heiligen. Grieks.ca. 1650. Hamerprijs: € 3.000. (JDVH)

17 Chinees porseleinen monstervaasjes, 18e eeuw. Richtprijs: € 500-700. Hamerprijs: € 1.323. (VHPE)

Serie van tien Chinees porseleinen kop-en-schoteltjes met Lange lijs-decor, 19e eeuw. Afmetingen: H 5,5 x B 13 cm. Richtprijs: € 200-300. Hamerprijs: € 1.134 . (VHPE)

1e gehalte zilveren miniatuur: draagbaar, meester: Aene Feenstra, Leeuwarden, 1775-1807. Afmetingen: H 0,5 x B 6,5 x D 1,5 cm. Richtprijs: € 300-500. Hamerprijs: € 1.449. (VHPE)

Zilveren miniatuur: Vuurhaal, 18e/19e eeuw. Afmetingen: H 0,5 x B 10,5 x D 2 cm. Richtprijs: € 200-300. Hamerprijs: € 1.260. (VHPE)

(JDVH) = Jordeans Veilinghuis NV, Mortsel, België. www.jordaensnv.be (excl. 22% courtage) (VHPE) = Veilinghuis Peerdeman, Utrecht. www.veilinghuispeerdeman.nl (prijzen incl. 25% courtage)

25


VEILING

OPBRENGSTEN

Winkel-poppenhuis, ca. 1880, 138 cm x 117 cm. Met zijramen en puntgevel, 6 kamers, trappenhuis, muur- en vloerbekleding. Museaal stuk. Hamerprijs: € 4.800. (AHLA)

Louis Vuitton-tas met vlinders in beige/champagne Bedford vernis, en goudkleurige messing beslag. 13x15 cm. Als hand- of schoudertas te dragen. Hamerprijs: € 650. (AHLA)

Emille Jumeau biscuit porselein pop uit Frankrijk, 50 cm. Met Jumeau-stempel, originele kleding, schoenen en kousen. Mohair pruik is jonger. Hamerprijs: € 9.000. (AHLA)

Zeldzame damespop van Simon & Halbig, 152 nr. 7. Met perfect geschilderde ogen en gedetailleerde oogleden en wimpers. Originele (onder-)kleding, kousen en schoenen. Zeldzaam exemplaar, voor het eerst op de Duitse veiling aangeboden. Hamerprijs: € 20.500. (AHLA)

Märklin treinstellen, CE 65/13020 NBR. Met Engelse sleeplocomotief. Hamerprijs: € 1.900. (AHWO)

Märklin, Spoor 1 CER 65/13021 met sleeplocomotief. Hamerprijs: € 1.600. (AHWO)

26

Laat-Biedermeier handtas, circa 1860. Voorzijde geborduurd. Met originele sleutel en vijf originele porseleinvoetjes aan onderzijde. Zeldzaam. Hamerprijs: € 250. (AHLA)

Jugendstil lichtroze bloes van katoen, met ¾ mouwen, stoffen bloemendecor en oude haaksluitingen. Past smalle vrouw of kind. Hamerprijs: € 240. (AHLA)

Jugendstil beker van WMF, ca. 9 cm hoog, verzilverd. In goede conditie. Hamerprijs: € 50. (AHLA)

Broche van Faberge, gg 750/000, met robijn en groen geëmailleerd hartje. Met certificaat en in originele verpakking. Hamerprijs: € 1.400. (AHLA)

Tipp-Co marconistenauto, WH915. Hamerprijs: € 2.000. (AHWO)

Märklin 4346, watermolen met basin en watermolen. Hamerprijs: € 2.200. (AHWO)

(AHLA) = Ladenburger Spielauktion GmbH, Ladenburg, Duitsland. www.spielzeugauktion.de (AHWO) = Wormser Spielzeug-Auktion, Worms-Pfedersheim, Duitsland. www.auktionshaus-loesch.de


VEILING

OPBRENGSTEN

Chalcidian bronzen helm met met bijbehorende beenbeschermers , circa 5de/4de eeuw v. Chr. Hamerprijs: € 36.000. (AHHH)

Laat-Gotische kruisboog met een stok gemaakt van hoorn en zenuw, bedekt met perkament. Circa 1500. Hamerprijs: € 25.000. (AHHH)

Olieverfschilderij van Alexandre Feodorovitch d’Andrault Compte de Langeron (1763 - 1831). Hamerprijs: € 84.000. (AHHH)

Een schitterend gevormd , vergulde poederfles uit de Münchener werkplaats van Caspar Spät, circa 1640. Hamerprijs: € 50.000. (AHHH)

Beeldje van hofnar Fröhlich, Meissen, ca. 1752. Hamerprijs: € 25.000. (AHME)

Barok commode van de gebr. Spindler, Berlijn 1779. Hamerprijs: € 32.500. (AHME)

Secretaire van L. Aubry (17411814), Parijs 1775. Hamerprijs: € 13.125. (AHME)

Ronde kruik met afbeelding, Schrezheim 1782. Hamerprijs: € 4.250. (AHME)

Kat Fluffy van Steiff (nr. 3314) met penning. Originele strik en belletje. In originele conditie. Hamerprijs: € 2.600. (AHPO)

Zeldzame poppenkeuken van blik, vermoedelijk van firma Rock & Graner, ca. 1860/1870. Afm. 86x54x41, in goede conditie. Hamerprijs: € 2.800. (AHPO)

Karakterpop Max van Kestner in zeer goede conditie. Verzamelaarobject. Hoogte 30 cm. Hamerprijs: € 3.800. (AHPO)

Käthe Kruse-pop, type I, 45 cm. Jaren dertig. In originele kleding en tweede kledingset. Nooit mee gespeeld. Hamerprijs: € 4.200. (AHPO)

(AHHH) = Hermann Historica, Munchen, Duitsland. www.hermann-historica.de (AHME) = Antiquitäten Metz GmbH – Kunstauktionen, Heidelberg, Duitsland. www.metz-auktion.de (AHPO) = Auktionshaus Poestgens, Übach-Palenberg, Duitsland. www.poestgens.de

27


VEILING

OPBRENGSTEN

‘Vieuw of Pagham’, ca. 1920 van William Ratcliffe (1870-1955). Inkt en waterverf op papier. Richtprijs: £ 2.000–3.000. Hamerprijs: £ 1.800. (VHBL)

Studie van dansende meisjes, ca. 1918 van J.D. Fergusson (1874-1961). Grafiet op papier, 34,3x25,4 cm. Richtprijs: £ 2.000-3.000. Hamerprijs: £ 1.750. (VHBL)

‘Gate at Hibouwville’ van PSylvia Gosse (1881–1968), gesigneerd ‘GOSSE’. Olie op canvas, 33x39,4 cm. Richtprijs: £ 500–700. Hamerprijs: £ 2.600. (VHBL)

Zonder titel, 1978, van Eileen Agar (1899-1991). Gekleurd krijt. Gesigneerd ‘Agar‘. 21.6x30.5 cm. Richtprijs: £ 700–900. Hamerprijs: £ 1.000. (VHBL)

Louis Wain ‘Haw Haw’ porseleinen hond, ca. 1930. Met signatuur. Hamerprijs: £ 950. (ACHA)

Servies van Clarice Cliff Wilkinson Pottery ‘Tete-a-tete’, ca. 1930. Beschilderd met patroon ‘Summerhouse’. Hamerprijs: £ 2.200. (ACHA)

Russische, geëmailleerde armband met inscriptie in Cyrillisch schrift (vert. ‘Laat God u behouden’). Hamerprijs: £ 1.500. (ACHA)

Ivoren slagtand van olifant uit China, 19de-eeuw op hardhouten standaard. Snijwerk stelt onder meer mensen naar hun dagelijkse werk voor. Hoogte 38 cm. Hamerprijs: £ 7.000. (ACHA)

Historische scheepsbel van de H.M.S. Verity. Hamerprijs: £1,300. (ACWA)

Esdoorn presentatiedoos ter herdenking van de H.M.S. Camperdown, november 1885. Hamerprijs: £1,250. (ACWA)

Heel bijzondere Derde Rijkonderscheidingsdolk. Hamerprijs: £21,000. (ACWA)

Een Whitworth-geweer met zeshoekige boring. Hamerprijs: £4,900. (ACWA)

28

(VHBL) = Bloomsbury Auctions, Londen, Verenigd Koninkrijk. www.bloomsburyauctions.com (ACHA) = Hartleys Auctioneers, Ilkley, Verenigd Koninkrijk. www.hartleysauctions.co.uk (ACWA) = Wallis and Wallis Auctioneers, Lewes, Verenigd Koninkrijk. www.wallisandwallis.co.uk


VEILING

OPBRENGSTEN

Rond voetstuk van verguld brons. Bovenop breccië marmer ingebed, rustend op vier rijk gestileerde poten met daarboven vier adelaars. Empire stijl. Diam. 67 cm - H. 77 cm. Hamerprijs : € 39.600. (VHDC)

Zeer mooie baby Bru CHEVROT model. gestempeld “BRU Jne 5”, met gesloten mond, blauwe glazen ogen, gaatjes in de oren, houten benen, deels oude kleren, blonde pruik. H. 38 cm. Hamerprijs: € 13.800. (VHDC)

Koffer van het Verzet. Zender ontvanger Type MK II, met joystick en koptelefoon hoofdtelefoon SGB CLR. Hamerprijs: € 4.320. (VHDC)

Leitz. Zeldzame Leica IIIG de drie kronen (Zweedse leger) nr. 987912. Obj. Elmar 2,8 / 5 cm No 1.635.351, Conditie BC. Hamerprijs: € 46.800. (VHDC)

Zeldzaam polshorloge van Tiffany met ‘split-hands-chronograaf’ (Rattrapante) door Patek Philippe uit 1900, met certificaat van Patek Philippe. Diameter: 44mm, 18 karaats goud, ca. 88.5g, perfect geëmailleerde wijzerplaat met 60-minutenregister, 12-uurs-register, rood minuten register, 1/5 tweede register voor chronograaf, gesigneerd Tiffany. In zeer goede staat. Hamerprijs: € 28.500. (AHCO)

Zeer verfijnd en zeldzaam heren zakhorloge, met 5 minuten herhaling. Patek Philippe Geneve. Diameter: 46mm, solide en originele 18 karaats gouden omhulsel, fijne verstelinrichting, herhaling van uren en 5-minuten, wijzerplaat met rode minuten en seconden, gesigneerd,. Gesigneerd. Hamerprijs: € 16.000. (AHCO)

Zware A.lange & Söhne Glashütte 1/4- Repeater met Louis XV doos in 18 karaats goud, hoogwaardige kwaliteit 1 A, zeldzaam nummer 50.000, originele emaille wijzerplaat, conditie als nieuw, zeer zeldzaam. Hamerprijs: € 28.000. (AHCO)

Zeer fijne en zeldzame ring met ster saffier van 42ct, 18K witgoud 23 g, saffier cabochon van zeer fijne kwaliteit met een heldere ster, diamanten van topkwaliteit, samen 1,9 ct, gemaakt in 1960. Hamerprijs: € 36.000. (AHCO)

(AHCO) = Karl-Heinz Cortrie GmbH, Hamburg-Winterhude, Duitsland. www.cortrie.de (VHDC) = Galerie De Chartres, Chartres, Frankrijk. www.interencheres.com

Märklin, “Avalanche” groote slagschip. Romp van metaal, geschilderd in rood, zwart en grijs geschilderde houten brug weg, twee masten, twee open haarden, en vier sloepen zonder mechanisme. Begin van de twintigste eeuw. Ref. 1094. L. 86 cm. Hamerprijs: € 44.400. (VHDC)

Historisch goud/emaille zakhorloge voor de Chinese markt, ca. 1815, Ilbery, Londen. Diameter: 62mm, ca. 182g, 18 karaats goud, v.v. van de mooiste parels aan beide zijden, v.v. beschildering, met diamant sluitstenen, gesigneerd Ilbery Londen No.5701. In werkende staat. Waarde van Ilbery is sterk gestegen2. Hamerprijs: € 78.000. (AHCO)

29


Ezeltje rijden, circa 1898 - 1902

ISAÄC LAZARUS ISRAELS (1865-1934)

Isaäc Israels kwam uit een Amsterdams orthodox-joods milieu, met een grote voorliefde voor schilderkunst en literatuur. Hij was de zoon van Jozef Israels, schilder, en Aleida Schaap. In 1871 verhuisde hij met het gezin naar ‘s-Gravenhage, waar hij tot zijn dertiende jaar op school was. Isaäc oefende zich daarna zowel in het lezen en spreken van een aantal talen, gestimuleerd door de vele familiereizen, als in het tekenen en schilderen. Wat betreft het laatste kreeg hij enig onderricht van zijn vader en bezocht hij een korte periode (1878-1880) de Haagse academie, waar hij contact kreeg met o.a. Bauer en Dijsselhof.

30


‘In de golven’

Ezeltje rijden op het strand in Scheveningen. Pastel op Papier, 47,5 x 54,4 cm Gesigneerd linksonder.

31


Dansmeisje, La Cocotte in Scala theater in Den Haag.

Eigen stijl Hij kreeg al snel bekendheid met zijn portretten en militaire onderwerpen in de min of meer gedetailleerde impressionistische stijl van die tijd, die aansloot bij de schilderstijl van zijn vader. In 1882 verwierf zijn De begrafenis van de Jager een eervolle vermelding in de Parijse Salon en een gunstige kritiek in Le Figaro. Ook in eigen land behaalde hij in 1883 op de Internationale tentoonstelling in Amsterdam een hoge onderscheiding. Toch wist Israels, hoewel zijn kansen voor het grijpen lagen, hieruit onvoldoende munt te slaan. Tegen de zin van zijn ouders verhuisde hij in 1887 van Den Haag naar Amsterdam, waar hij al een jaar lessen gevolgd had aan de Rijksakademie van Beeldende Kunsten. Isaäc wilde niet voortgaan in het spoor van zijn beroemde vader, maar had als doel een eigen stijl te zoeken: het vastleggen van een impressie; hij probeerde schetsmatig een moment uit het volle leven te grijpen en hiervan een samenvattende karakteristiek te geven. Het ging hem niet om gedetail-

32

leerde afwerking, maar het onderwerp bleef het belangrijkst. Dit in tegenstelling tot de Franse impressionisten, bij wie het vooral ging om een ver uitgewerkt licht-, zon- en kleureffect. Met deze stijl behoorde hij tot de zogenaamde Amsterdamse impressionisten, van wie Breitner de belangrijkste vertegenwoordiger was. Isaacs werk toont duidelijk verwantschap met dat van Breitner, met wie hij een tijdlang in het hetzelfde huis een atelier had. Andere voor hem invloedrijke tijdgenoten zijn de Franse schilders Manet, De Toulouse-Lautrec en Degas en de Duitsjoodse schilder Max Liebermann, die veel contact had met de familie Israels.

Mode als inspiratie Tijdens zijn beginperiode in Amsterdam kwam Isaäc aanvankelijk tot weinig resultaat, hetgeen vooral zijn moeder zorgen baarde. Hij werd opgenomen in de kring van Tachtigers en had vriendschappelijke omgang met de letterkundige Frederik van Eeden en sloot hechte vriendschap met de schrijver Frans Erens. Met de

laatste zwierf hij ‘s avonds en ‘s nachts door Amsterdam, waar zij kroegen en danshuizen bezochten. Hier ontdekten ze nieuwe onderwerpen voor hun werk. Ook Amsterdamse vrouwen en meisjes en stadsgezichten met figuren vormden in deze periode belangrijke studies voor Isaacs schilderijen. Zijn mogelijkheden werden groter toen hij in 1894 toestemming van de burgemeester van Amsterdam kreeg om buiten te gaan schilderen. Het atelier maakte plaats voor de straat: een reeks stadsbeelden dateert uit deze periode. Van 1894 tot 1902 werkte Isaäc ‘s zomers veel in Scheveningen, waar hij samen met zijn vader een gehuurd huis bewoonde en vooral strandscènes schilderde. Hij benaderde in deze periode zijn oorspronkelijk in 1877 aan Thérèse Schwartze geformuleerde doelstelling, om bij voorkeur in en naar de natuur te werken. Zijn stijl wijzigde zich daarna niet ingrijpend meer. Ca. 1900 kreeg hij dank zij Thérèse een introductie bij het Amsterdamse modemagazijn Hirsch, waar hij naaisters, mannequins en pasda-


Modistenatelier

mes schilderde. Ook tijdens regelmatig terugkerende bezoeken aan Parijs in de periode van 1903 tot 1913 leverden de grote modemagazijnen hem talrijke onderwerpen. Daarnaast schilderde Israels veel vrouwen- en meisjesfiguren op straat, taferelen in het Bois de Boulogne en scènes uit het café- en theaterleven. In veel van deze werken gebruikte hij pastelof aquareltechniek. Het is opmerkelijk dat zijn werk in Frankrijk weinig waardering vond, terwijl het naar Hollandse begrippen erg ‘Frans’ aandeed.

Internationaal Van 1913 tot 1915 verbleef hij, evenals in Parijs, met tussenpozen in Londen. Door de oorlog mocht hij daar niet buitenshuis werken. Isaäc maakte vooral veel schilderijen van paardrijders in Hyde Park, maar ook van boksers en ballerina’s. Daarna volgde een verblijf in Zwitserland, waarna hij zich weer in Nederland vestigde en afwisselend in Den Haag, Amsterdam en Scheveningen verbleef. In 1921/1922 maakte hij een reis naar Indië en bezocht

Solo, Batavia en Bali. Op Bali schilderde hij veel vrouwenfiguren. Ook werkte Israels als portretschilder aan het hof van de Mangkoenegara en in de kraton van de Soenan. Na terugkeer uit Indië vestigde hij zich definitief in het huis van zijn overleden ouders aan de Koninginnegracht 2 in Den Haag. Hij zou hier - afgezien van een aantal korte reizen - blijven wonen tot zijn overlijden aan de gevolgen van een aanrijding op 7 oktober 1934. In deze laatste Haagse tijd verwierf hij in Nederland veel erkenning: een groot aantal portretopdrachten volgden. Ook hield hij zich nog altijd bezig met onderwerpen als circus, cafés, cabaret en toneel. In 1928 won hij een Olympiade Kunstprijs voor zijn werk Ruiter met de rode jas. Van zijn werk werden zeer regelmatig tentoonstellingen georganiseerd bij kunsthandels en kunstgenootschappen.

Omvangrijk oevre Het omvangrijke oeuvre van Isaäc Israels

(3000-4000 schilderijen en duizenden tekeningen, aquarellen en pastels) kan min of meer als op zich zelf staand beschouwd worden. Nieuwe stromingen in de schilderkunst beïnvloedden hem niet meer, hij hield vast aan zijn eigen eenmaal verworven stijl. Van zijn kant was er ook geen sprake van vernieuwende invloed, en men kan dan ook geen duidelijke volgelingen aanwijzen. Hij heeft ook nooit zijn ideeën over kunst gepubliceerd. Zijn vriend Frans Erens karakteriseerde Isaäc als een goed en rechtschapen mens, die niemand leed kon aandoen, niet van vormelijkheid en conventies hield en altijd op zoek was naar het ‘echte’ in alles. Hij leefde sober en teruggetrokken - was snel te kwetsen; hij was jood en klein van stuk - en dikwijls moeilijk te doorgronden voor familie en vrienden. Hij maakte daardoor een gereserveerde indruk. En liet ondertussen een indrukkwekkend en omvangrijk na aan het Nederlands culturele erfgoed. ● (Belangrijkste bron: BWN)

33


VEILINGDATA Plaats

Locatie

Veilinghuis

Inlichtingen

Soort Veiling

Di. 6 T/m do. 8 Augustus

Thornaby (Uk)

Fleckway, Stockton on Trees

Vectis Auctions

0044-1642769478

Speelgoed

Vrijdag 9 augustus

Cirencester (Uk)

Burford Road

Moore Allen

0044-1285 646050

Antiek, Algemeen

Zaterdag 17 augustus

Goes

Ringbaan West 2-b

VenduHuis de Jager

06-42114542

Kunst, Antiek

Do. 22 T/m za. 24 Augustus

Plauen (Dld)

Hammerstrasse 30

Auktionshaus Mehlis

0049-3741 221005

Antiek, Kunst

Vrijdag 23 augustus

Thornaby (Uk)

Fleckway, Stockton on Trees

Vectis Auctions

0044-1642769478

Model treinen

Ma. 26 T/m vr. 30 Augustus IJlst

Roodhemsterweg 8

Ald Fryslan

0515-445522

Kunst en Antiek

Di. 27 & Wo. 28 Augustus

Goes

Ringbaan West 2-b

VenduHuis de Jager

06-42114542

Kunst, Antiek

Di. 27 T/m vr. 30 Augustus

Arnhem

Bakkerstraat 19

Notarishuis Arnhem

026-4425900

Kunst, Antiek

22 t/m 25 augustus

Wo. 28 & Do. 29 Augustus

Den Haag

Prinsegracht 15

Van Stockum’s Veilingen

070-3649840

Kunst , Antiek

23, 24, 25 augustus

Vrijdag 30 augustus

Cirencester (Uk)

Burford Road

Moore Allen

0044-1285 646050

Sport (jacht, golf ect.)

Maandag 2 september

Arnhem

Amsterdamseweg 23

Derksen Veilingbedrijf

026-4421498

Kunst, Antiek, Inboedel

Maandag 2 september

Sussex (Uk)

West street Auctions Galleries

Wallis & Wallis

0044-1273 480208

Speelgoed

Ma. 2 T/m ma.9 September Hilversum

Koninginneweg 25

Veilinghuis van Spengen

035-6400989

Kunst, Antiek

Dinsdag 3 september

Sussex (Uk)

West street Auctions Galleries

Wallis & Wallis

0044-1273 480208

Militaria, Wapens

Di. 3 T/m do. 5 September

Mortsel (Blg)

Drabstraat 74

Jordaens

0032-3 4494430

Kunst, Antiek

Di. 3 T/m do. 5 September

Thornaby (Uk)

Fleckway, Stockton on Trees

Vectis Auctions

0044-1642769478

Speelgoed

Wo. 4 T/m ma. 9 September Bingelrade

Viel 14

Goud en Zilver veiling

www.goudenzilverveiling.nl

Goud, Zilver

Do. 5 T/m za. 7 September

Nurnberg (Dld)

Albrecht Durer Platz 8

Auktionshaus Weidler

0049-911-222525

Antiek, Inboedel etc.

Vr. 6 & Za. 7 September

Stuttgart (Dld)

Relenbergstraße 78

Auktionshaus fur Postwertzeichen

0049-711 228505

Postzegels

Vr. 6 & Za. 7 September

Worms-Pfeddersheim (Dld)

Weinbrennerstraße 20

Auktionshaus Losch

0049- 06247 90460

Speelgoed

Zaterdag 7 september

Köln (Dld)

Sürther Hauptstraße 143

Antico Mondo

0049-2236961894

Speelgoed

Zaterdag 7 september

Worms-Pfeddersheim (Dld)

Weinbrennerstraße 20

Auktionshaus Losch

0049- 06247 90460

Militaria

Za. 7 & Zo. 8 September

Ahlden (Dld)

Schloss

Kunstauktionshaus Schloss Ahlden

0049-516480100

Kunst en Antiek

Zondag 8 september

Amsterdam (Diemen)

Weesperstraat 110

De Eland, De Zon Loth Gijselman

020-6230343

Kuntst, Antiek, Boeken

Ma. 9 & Di. 10 September

Brussel (Blg)

Ma. 9 T/m do. 12 September Antwerpen (Blg)

Kijkdagen

16 t/m 21 augustus

23, 24, 25 augustus

29, 30, 31 augustus, 1 september

30, 31 augustus, 1 september

31 augustus, 1 september

5, 6, 7, 8 september

Hotel des Ventes

Horta Auctioneers

0032-2 741 6060

Kunst, Antiek

6, 7, 8 september

Verlatstraat 16-22

Veilinghuis Bernaerts

0032-3 2481921

Kunst, Antiek

5, 6, 7, 8 september 6, 7, 8 september

Di. 10 T/m di. 17 September Den Bosch

St. Jorisstraat 32

Veilinghuis Korst v/d Hoeff

073-6131886

Kunst, Antiek, Inboedel

Vrijdag 13 september

Cirencester (Uk)

Burford Road

Moore Allen

0044-1285 646050

Antiek, Algemeen

Vr. 13 & Za. 14 September

IJsselstein

Energieweg 7

MPO

030-6063944

Postzegels

Zaterdag 14 september

Brummen

Saturnusweg 6A

Veilinghuis Bouwman & Bouwman

0575-560393

Speelgoed

Zaterdag 14 september

Grafenau (Dld)

Schloss Datzingen

Auktionshaus Peter Klöter

0049-7033 43484

diversen

Dinsdag 17 september

Mortsel (Blg)

Drabstraat 74

Jordaens

0032-3 4494430

Wijnen

Di. 17 & Wo. 18 September

Middelburg

Zeeuws Veilinghuis

Herengracht 74

0118-650680

Verzamel, Antiek

13 september

14, 15 september

Di. 17 T/m vr. 20 September Leiden

Nieuwstraat 38

Onder de Boompjes

071-5145862

Kunst, Antiek

13, 14, 15 september

Di. 17 T/m 24 september

Alkmaar

Phoenixstraat 11

Veiling Alkmaar

072-5154206

Kunst, Antiek, Inboedel

13, 14, 15 september

Vr. 20 & Za. 21 September

Berlijn (Dld)

Kalckreuthstr. 4-5

Historia Auktionshaus

0049-30 2181818

Algemeen

Vrijdag 20 september

Ubach Palenberg (Dld)

Kirchplatz 7

Veilinghuis Poestgens

0049-2451 909747

Kunst, Antiek

Zaterdag 21 september

Rugby (Uk)

Newbold Road, Benn Hall

Vectis Auctions

0044-1642769478

Treinen, Speelgoed

Zaterdag 21 september

Ubach Palenberg (Dld)

Kirchplatz 7

Veilinghuis Poestgens

0049-2451 909747

Poppen, Speelgoed

Do. 26 & Vr. 27 September

Stuttgart (Dld)

Augsburger Straße 221

Siebers Auktionen

0049-711 3808481

Kunst, Antiek, Design

Vrijdag 27 september

Cirencester (Uk)

Burford Road

Moore Allen

0044-1285 646050

Antiek

Zaterdag 28 september

Amstelveen

Heemraadschapslaan 100

Corinphila Veilingen

020-6249740

Postzegels

Zaterdag 28 september

Goes

Ringbaan West 2-b

VenduHuis de Jager

06-42114542

Kunst, Antiek

Zaterdag 28 september

Planegg bei Munchen (Dld)

Bahnhofstraße 51

Munchner Spielzeugauktion 08233-4091

Speelgoed

Vr. 27 & Za. 28 September

Bad Durkheim (Dld)

Robert Bunsenstraße 8

Alino Auktionen

0049-6322 959970

Speelgoed

Maandag 30 september

Arnhem

Bakkerstraat 19

Notarishuis Arnhem

026-4425900

Inboedel

Do. 3 T/m za. 5 Oktober

Amstelveen

Heemraadschapslaan 100

Corinphila Veilingen

020-6249740

Postzegels

Vr. 4 & Za. 5 Oktober

Ladenburg (Dld)

Lustgartenstraße 6

Ladenburger Veilinghuis

0049-6203 13014

Speelgoed

Maandag 7 oktober

Arnhem

Amsterdamseweg 23

Derksen Veilingbedrijf

026-4421498

Klokken

Dinsdag 8 oktober

Brussel (Blg)

Louizalaan 230

Henri Godts

0032-2 6478548

Oude Boeken

Dinsdag 8 oktober

Kolham

Albert Plesmanlaan 1-P

Veilinghuis Omnia

0598-392592

Kunst, Antiek

Di. 8 T/m do. 10 Oktober

Thornaby (Uk)

Fleckway, Stockton on Trees

Vectis Auctions

0044-1642769478

Speelgoed

34

28, 29 september

4, 5, 6 oktober

4, 5, 6 oktober


Elke maand meer dan 1000 evenementen geselecteerd voor u Deadline oktober uitgave: dinsdag 3 september 2013, afgedrukt wordt de periode 28 september t/m 3 november 2013.

300 AUG

BEURZENBOEKJE Elke maand meer dan 1000 evenementen geselecteerd voor u

het meest complete antiek- en verzamelblad

LEGENDA: AAR= Aardewerk ANT = Antiekmarkt of Beurs ART = Art-Deco BOE = Boekenmarkt BRO = Brocantemarkt CER = Ceramica CREA = Creamarkt CUR = Curiosamarkt DIV = Diversen FIL = Filatelie FOTO = Fotografica GLAS = Glasbeurs HOB = Hobbymarkt KADO = Kadomarkt KER = Keramiekmarkt KLE = Kledingmarkt KERST = Kerstmarkt GLAS= Glasbeurs HEI= Heiligenbeelden KER = Keramiekmarkt KOF = Kofferbakmarkt KUN = Kunstmarkt MIL = Militaria MIN = Mineralenbeurs MINI = Miniaturen beurs

MOD = Modelbouw MOT = Motorenbeurs MUZ = Muziek, mediamarkt of beurs OLD = Oldtimer beurs PARA = Paranormaal PAS = Pasar Malam PBM = Poppen en Berenmarkt PLCD= Platen en cd beurs PZB = Platte zakenbeurs PBK = Prentbriefkaarten RUIL = Ruilbeurs SIER = Sieradenbeurs SNM = Snuffelmarkt SPG = Speelgoed beurs STRIP= Stripspektakel SVLM = Supervlooienmarkt TEL = Telefoonkaarten TOE = Toeristische markt VERZ = Verzamelmarkt VIN = Vintage VLM = Vlooienmarkt VRM = Vrije Markt ZWM = Zwarte Markt

Advies voor bezoekers: De redactie van ‘VERZAMELEN’ raadt u aan om te bellen met de desbetreffende organisator vóórdat u naar een beurs of ander evenement gaat. Dit, om te informeren of het aangekondigde evenement wel definitief plaatsvindt. Als u naar organisatoren in het buitenland belt, vergeet dan vooral niet eerst het landnummer te kiezen met direct daarachter het netnummer zonder nul en aansluitend het volledige specifieke telefoonnummer. België: 0032 Frankrijk: 0033 Engeland: 0044 Duitsland: 0049

Augustus 1 5 6 7 8 10 13 14 18 20 25

Zuidlaren de Brink Zomermarkt Rolde Grote Brink Dingspilmarkt Emmen Centr. Gouden Pijl Vlindermarkt Ommen Ev. terrein Bissinghdagen Zuidlaren de Brink Zomermarkt Meppel/Rogat P-terrein de Raket Emmen Centrum Vlindermarkt Ommen Ev. terrein Bissinghdagen Groningen Centrum Vismarkt Emmen Centrum Vlindermarkt Zuidlaren de Brink Zondagmarkt

7 8 14 15 15 21 22 28 29 29

Eelde Veilinghal (elke zaterdag) Havelte Jaarmarkt Eelde Veilinghal Emmen Centrum ‘Int. Shantyfestival’ Zuidlaren de Brink ‘Zondagmarkt’ Eelde Veilinghal Eelde Veilinghal Eelde Veilinghal Groningen Martiniplaza ‘Stadjersmarkt’ Emmen Centrum ‘Koopzondagmarkt’

9-16.00 u. 9-16.00 u. 9-17.00 u. 9-17.00 u. 9-16.00 u. 9-16.00 u. 9-17.00 u. 9-17.00 u. 10-16.30 u. 9-17.00 u. 12-17.00 u.

September 9-16.00 u. 12-18.00 u. 9-16.00 u. 11-18.00 u. 12-17.00 u. 9-16.00 u. 10-16.30 u. 9-16.00 u. 10-16.30 u. 12-17.00 u.

Organisatieburo Vitalis Tel: 0591-611411 info@vitalismarkten.nl www.vitalismarkten.nl

© beurzenboekje in ‘VERZAMELEN’, ACB Media; niets uit dit beurzenboekje mag worden overgenomen!

WWW.VERZAMELENMAGAZINE.NL


EEN VOORJAARSDAG

De grootste en gezelligste

ANTIEK- & CURIOSAMARKT met circa 200 kramen vindt u voor het 37e jaar in Apeldoorn

op de donderdagen 11 + 25 juli en 08 augustus 2013 Marktplein + Raadhuisplein in het centrum van 9.00 tot 17.00 uur - toegang gratis Info: Veluws Bureau voor Toerisme, tel. 055-5772851 / www.vvvapeldoorn.nl

VOORJAARSDAG ZATERDAGEEN 18 MEI TUSSEN 10.00 EN 17.00 UUR

EEN TUSSEN ZOMER LANG ZATERDAG 26 MEI 10.00 EN 17.00 UUR IN DE PITTORESKE WALSTRAAT EEN ZOMER LANG ÈN AAN DE VOET VAN DE LEBUÏNUSKERK OP HET GROTE KERKHOF TE DEVENTER 10.00 – 17.00 UUR Antiek, Brocante (Antieke Kleding en Textiel) IN 29 DEJUNI PITTORESKE WALSTRAAT ÈN AAN DE 6 JULI Antiek, Brocante VOET27 VAN DE LEBUÏNUSKERK OP HET GROTE JULI Antiek, Brocante 13 JULI Antiek, Brocante KERKHOF TEAntiek, DEVENTER 10.00 – 17.00 UUR (Plattelandsantiek) 27 JULI Brocante (Plattelandsantiek) 3 AUG.Antiek,Antiek, Brocante 30 JUNI Brocante (Antieke Kleding en Textiel) 10 3AUG. Antiek,Antiek, Brocante (Speelgoed en Blik) AUG. Brocante 7 JULI Antiek, Brocante 24 AUG. Antiek, Brocante 100e BROCANTE AAN DE IJSSEL 10 AUG. Antiek, Brocante 14 JULI Antiek, Brocante (Speelgoed en Blik) 28 JULI Antiek, Brocante (Plattelandsantiek) 4 AUG. Antiek, Brocante 24 AUG. Antiek, Brocante 11 AUG. Antiek, Brocante (Speelgoed en Blik) 25 AUG. Antiek, Brocante

Nadere info: www.brocanteaandeijssel.nl Nadere info: www.brocanteaandeijssel.nl

EVENEMENTEN BV


NEDERLAND DIVERSEN PLAATS

LOCATIE

SOORT BEURS

Arnhem

Rijnhal, Olympus 1

VLM

Amsterdam

Borchland

HOB

Bergen op Zoom

Potterstraat

PAS

ZATERDAG 27 JULI

TIJDEN

ORGANISATIE

KOP 10-16

12-18

INLICHTINGEN

Buro Expo Partners

055-5341360

Heins en Hobby’s

035-6565393

Altena Evenementen

0416-286033

Bergen op Zoom

Centrum, Thaliaplein

LUIK

De Markten

0165-302682

Blokzijl

Centrum

BOE

10-17

TG Promotions

06-53124868

Deventer

Walstraat, Grote Kerkhof

ANT/BRO

10-17

MILORD

0570-600186

Drachten

N/Z Buurt

KUN/BOE

10-17

Koos Beemsterboer

06-16138018

Wassenaar

Op het Kloosterland,

BOE/KUN/ANT

9-17

Gea van Vulpen

06-12322115

Zoutelande

Centrum

ANT/CUR

10-17

Le Collectionneur

0118-638595

Appelscha

aan de Boerestreek

VLM

11-17

TG Promotions

06-53124868

Arnhem

Rijnhal, Olympus 1

VLM

10-16

Buro Expo Partners

055-5341360

Berlicum

Mercuriusplein

VLM

9-16.30

Org. Van Aerle

0492-525483

Huurne, Alsteedseweg 64 TEKST ENTer FOTO’S

VLM

9-17

Rezi Organisaties

053-4331777

Inleiding

ZONDAG 28 JULI

Buurse

Den Haag

Lange Voorhout

BOE/KUN

10-18

Haagse Boekenmarkt

Emmen

Centrum

VLM

10-16.30

Vitalis

0591-611411

Landgraaf

Openlucht Bioscoop

VLM

9-16.30

Org.buro VAC

0495-588008

Maarsbergen

Landgoed Valkenheide

VLM

9-16

Dekker Evenementen

0348-568837

Reuver

Polderweg 3, 5953 TA

KOF

08.3015.30

MccEvents

06-54345123

Rijsbergen

Antwerpseweg 36

BOEDHA

De Markten

0165-302682

Roelofarendsveen

De Lasso 24

VLM

10-16

Groene Hart Snuffelmarkt

071-3312067

Scheveningen

ANT/BOE/CUR

11-17

Fresh Events

070-3384400

Stompetoren plattetekst ●Noordervaart 194

KOF

8-15

J.C. Klerk

072-5039589

Uden

Hockeyweg 1

VLM

9-16.30

Org.buro VAC

0495-588008

Valkenburg

Th. Dorrenplein

ANT/CUR

10-17

Org. Buro Jecle

06-50982600

Waalwijk

Rode en Witte Wijk

VLM

9-16.30

Evenementenlijn

0416-530502

Wolvega

Drafcentrum

VLM

10-17

Kiwo Markten

0512-351668

Woudsend

Centrum

VLM

11-18

TG Promotions

06-53124868

Rolde

Grote Brink

VLM

9-16

Vitalis

0591-611411

Middelburg

Markt

BOE/VERZ

11-17

Le Collectionneur

0118-638595

Vierhouten

Dorpshuis Horsterhoek

VLM

12-18

TG Promotions

06-53124868

Emmen

Centrum

VLM

9-17

Vitalis

0591-611411

Putten

Brinkstraat

BOE/ANT/CUR

9-16

St. Puttens His. Genootschap

06-27441169

Surhuisterveen

Centrum

VLM

12-21

Kiwo Markten

0512-351668

Brielle

Centrum

BOE

10-17

Fresh Events

070-3384400

Gouda

de Markt

CUR

9-16.30

Org. Van Aerle

0492-525483

Hoorn

Grote Noord

KUN/BOE

10-17

Koos Beemsterboer

06-16138018

Ommen

Bissinghmarkt

VLM

9-17

Vitalis

0591-611411

Steenwijk

Centrum

VLM

9-21

Warmond

Centrum

HOB

Workum

Centrum

VLM

Zierikzee

Even.terr. Camping Kloet

Zwolle

Centrum

tussenkop Keizerstraat

MAANDAG 29 JULI

DINSDAG 30 JULI

WOENSDAG 31 JULI

TG Promotions

06-53124868

Heins en Hobby’s

035-6565393

9-17

TG Promotions

06-53124868

VLM/BRO

10-16

Kloet Evenementen

0111-414214

VLM

9-17

Vitalis

0591-611411 06-53124868

bijschrift.

ROMMEL EN LUIKSE= MARKTEN 4 AUG. WOUWSE-PLANTAGE 10 AUG. YERSEKE CENTRUM 10 AUG. RIJSBERGEN CAMPING FORT ORANJE 11 AUG. BREDA (DE BERG WINKELCENTRUM) 17 AUG. YERSEKE (ZOMERMARKT EN MOSSELFEESTEN) 18 AUG. STEENBERGEN (FLORAPLEIN) 24 AUG. RIJSBERGEN CAMPING FORT ORANJE 25 AUG. ROOSENDAAL ( EVENMENTT. DE STOK) 25 AUG. RIJSBERGEN BOEDHA VRIJMARKT 1 SEPT. STAMPERSGAT WEELFEESTEN 15 SEPT. HOOGERHEIDE M.F.C. KLOOSTERHOF 21 SEPT. YERSEKE HERFSTMARKT CENTRUM 22 SEPT. ETTEN-LEUR BRABANTPARK 29 SEPT. RIJSBERGEN BOEDHA VRIJMARKT 29 SEPT. ZUNDERT SPORTH. ONDER DE MAST

DONDERDAG 1 AUGUSTUS Appelscha

aan de Vaart

VLM

14-21

TG Promotions

Den Haag

Lange Voorhout

BOE

10-18

Haagse Boekenmarkt

Kampen

Oudenstraat

KUN/BOE

10-17

Koos Beemsterboer

06-16138018

Middelburg

Vismarkt

ANT

9-16

Le Collectionneur

0118-638595

Zuidlaren

De Brink

VLM

9-16

Vitalis

0591-611411

NL/RESV. 0165-302682 WWW. DEMARKTEN.COM OF WWW. DEMARKTEN-WOUW.NL

37


NEDERLAND DIVERSEN

www.hobbyfestival.nl zaterdag 17 en zondag 18 augustus 2013

DEINZE (BELGIE) ”Brielpoort” Lucien Mathyslaan 9 9800 DEINZE (BE) MEGA CREATIEF HOBBYFESTIVAL

modelbouwdemo’s kaarten, sieraden, beren, poppen(huizen), breien, scrapbook, etc.

zaterdag 24 en zondag 25 augustus 2013

BLEISWIJK

Circa 250 kramen!

”FloraHolland Bloemenveiling” Klappolder 130 2665 LP Bleiswijk vrijdag 30 en zaterdag 31 augustus 2013

PLAATS

LOCATIE

SOORT BEURS

TIJDEN

ORGANISATIE

INLICHTINGEN

Dam

BOE

10-17

Mikki

0229-244739

Heins en Hobby’s

035-6565393

VRIJDAG 2 AUGUSTUS Zaandam

ZATERDAG 3 AUGUSTUS Amstelveen

Stadsplein

HOB

Amsterdam

Stadionplein 1076 CM

BOE/KUN/ANT

10-17

Gea van Vulpen

06-12322115

Amsterdam Noord

T.T. Neveritaweg 15

VLM

9-16.30

IJ-hallen

0229-581598

Beverwijk

Montageweg 35

BRO

9-18

BOB

06-52054501

Breda

Liesbos, 4838 GV

LUIK

De Markten

0165-302682

Den Haag

Malieveld

VLM

InnHolland Events

033-2600102

Deventer

Walstraat, Grote Kerkhof

ANT/BRO

10-17

MILORD

0570-600186

Dorst

Vijf Eikenweg 45

PAS

13.30-20

Evenementenlijn

0416-530502

Giethoorn

Centrum

VLM

16-21

TG Promotions

06-53124868

Haarlem

Dreef, 2012 HR

ANT

9-16.30

Org.bureau de Nijs

023-5363078

Hindeloopen

Centrum

VLM/BOE

10-18

TG Promotions

06-53124868

Lelystad

Stadhuisplein, 8232 ZX

CUR/VERZ/VLM

10-16

Rezi Organisaties

053-4331777

Oudemirdum

Centrum

VLM

11-18

TG Promotions

06-53124868

Zoutelande

Centrum

ANT/CUR

10-17

Le Collectionneur

0118-638595

ZONDAG 4 AUGUSTUS Amstelveen

Stadsplein

HOB

Heins en Hobby’s

035-6565393

Amsterdam

Elandsgracht 109-111

ANT

10-17

Antiekcentrum A’dam

020-6249038

Amsterdam Noord

T.T. Neveritaweg 15

VLM

9-16.30

IJ-hallen

0229-581598

Appelscha

aan de Boerestreek

VLM

11-17

TG Promotions

06-53124868

Beek en Donk

Heuvelplein, 5741

LUIK

9-16.30

Org.buro VAC

0495-588008

Bemelen

Camping Mooi Bemelen

LUIK

9-16.30

Org.buro VAC

0495-588008

Bergen aan Zee

Zeijlerboulevard

KUN

10-17

Koos Beemsterboer

06-16138018

Beverwijk

Montageweg 35

BRO

9-18

BOB

06-52054501

HEINKENSZAND

Den Haag

Malieveld

VLM

InnHolland Events

033-2600102

Den Haag

Lange Voorhout

BOE/KUN

10-18

Haagse Boekenmarkt

Stengeplein 1, 4451 CZ

Deventer

Ijsselkade en centrum

BOE

9.30-17.30

VVV Deventer

0570-649959

MEGA HOBBYFESTIVAL

Dorst

Vijf Eikenweg 45

PAS

13-19

Evenementenlijn

0416-530502

Enschede

H.J. v. Heekplein, 7511 HN

CUR/VERZ/VLM

11-17

Rezi Organisaties

053-4331777

Geleen

Wielerbaan Glanerbrook

VLM

9-16.30

Org.buro VAC

0495-588008

Groningen

Grote Markt

KUN

11-17

Sam Events 4U

06-40340983

Roelofarendsveen

De Lasso 24

VLM

10-16

Groene Hart Snuffelmarkt

071-3312067

Tilburg

W.ctr. Wagnerplein

VLM

10-16.30

Evenementenlijn

0416-530502

Woudsend

Centrum

VLM

11-18

Wouwse Plantage

Wouwse Plantage, 4725 AE

LUIK

Zeist

Tuinen Slot

CUR

Zuidlaren

De Brink

BARNEVELD

”Veluwehal” Nieuwe Markt 6 3771 CB Barneveld Zondag 8 sept.2013

”CC De Stenge”

modelbouwdemo’s kaarten, sieraden, beren, poppen(huizen), breien, scrapbook, etc.

zaterdag 5 en zondag 6 oktober 2013

AHOY­ROTTERDAM Circa 250 kramen!

Ahoy (Hal 3 + 5) Ahoy­weg 10 3084 BA ROTTERDAM

www.hobbyfestival.nl Heins

& Hobby’s

06-53124868 0165-302682

9-16.30

Org. Van Aerle

0492-525483

VLM

tot 17.00

Bonte Markt Zuidlaren

050-4096900

MAANDAG 5 AUGUSTUS Rolde

Grote Brink

VLM

9-16

Vitalis

0591-611411

Vierhouten

Dorpshuis Horsterhoek

VLM

12-18

TG Promotions

06-53124868

Emmen

Centrum, Gouden Pijl

VLM

9-17

Vitalis

0591-611411

Putten

Brinkstraat

ANT/CUR/VERZ

9-16

St. Puttens His. Genootschap

06-27441169

Woudsend

Centrum

VLM

11-18

TG Promotions

06-53124868

Gaffelweide 24 3437 XH Nieuwegein tel. 0031-(0)30-7370855 e-mail: info@heins-hobbys.nl www.hobbyfestival.nl

DINSDAG 6 AUGUSTUS

KORTINGBON ­ € 1,­ p/p Tegen inlevering van deze voordeelbon krijgt u een korting van € 1,- op de reguliere toegangsprijs. Deze voordeelbon is geldig voor 2 personen. Niet geldig in combinatie met andere kortingacties.

WOENSDAG 7 AUGUSTUS

38

TG Promotions De Markten

Brielle

Voorstraat

ANT/CUR

10-17

Le Collectionneur

0118-638595

Gouda

De Markt

CUR

9-16.30

Org. Van Aerle

0492-525483

Hoorn

Grote Noord

KUN/BOE

10-17

Oosterbeek

Raadhuisplein

VLM

Ommen

Evenemententerr Bissinghmarkt

VLM

Steenwijk

Centrum

Workum

Centrum

Koos Beemsterboer

06-16138018

InnHolland Events

033-2600102

9-17

Vitalis

0591-611411

VLM

9-17

TG Promotions

06-53124868

VLM

10-17

TG Promotions

06-53124868


NEDERLAND DIVERSEN PLAATS

LOCATIE

SOORT BEURS

Zierikzee

Even.terr. Camping Kloet

VLM/BRO

DONDERDAG 8 AUGUSTUS

TIJDEN

ORGANISATIE

KOP

INLICHTINGEN

10-16

Kloet Evenementen

0111-414214

9-17

Veluws Bureau voor Toerisme

055-5772851

14-21

TG Promotions

06-53124868

bijschrift.

Apeldoorn

Marktplein, Raadhuisplein

ANT/CUR

Appelscha

aan de Vaart

VLM

Den Haag

Lange Voorhout

BOE

10-18

Haagse Boekenmarkt

Middelburg

Vismarkt

ANT

9-16

Le Collectionneur

0118-638595

Zuidlaren

De Brink

VLM

9-16

Vitalis

0591-611411

Kerkplein

KUN/BOE

10-17

Kerkplein

VLM

VRIJDAG 9 AUGUSTUS Dalfsen

Inleiding

Leersum

Koos Beemsterboer

06-16138018

InnHolland Events

033-2600102

ZATERDAG 10 AUGUSTUS Breda

Ginneken

BRO

10-17

MarPa

076-5716751

Deventer

Walstraat, Grote Kerkhof

ANT/BRO/SPG

10-17

MILORD

0570-600186

Dwingeloo

Centrum/Brink

VLM

10-17

TEKST EN FOTO’S

Exloo

KUN

TG Promotions

06-53124868

Sam Events 4U

06-40340983

Gea van Vulpen

06-12322115

Haarlem

Marsmanplein, 2025 DV

BRO/KUN/HAND

10-17

Harderwijk

Parkweg

VLM

vanaf 10

Org. Bureau Jo-Jo

06-20409311

Menaldum

Centrum

VLM

9-17

TG Promotions

06-53124868

Meppel/Rogat

de Raket’

VLM

9-16

Vitalis

0591-611411

Oudemirdum

Centrum

VLM

11-18

TG Promotions

06-53124868

Rijsbergen

Camping Fort Oranje

LUIK

De Markten

0165-302682

Stompetoren

Noordervaart 194

KOF

8-15

J.C. Klerk

072-5039589

Vollenhove

Centrum

VLM

10-17

TG Promotions

06-53124868

De Markten

0165-302682

Yerseketussenkop Centrum

plattetekst ●

LUIK

ZONDAG 11 AUGUSTUS Amsterdam-Osdorp

Osdorpeplein/Tussenmeer

ANT/CUR/KUN

10-17

Ineke Dalderup

020-6132590

Appelscha

aan de Boerestreek

VLM

11-17

TG Promotions

06-53124868

Bergen (NH)

Plein

BOE

11-17

Breda

Wk.ctr. De Berg Haagse Beemden

LUIK

Breda

Ginneken

BRO

Den Haag

Lange Voorhout

BOE/KUN

Helmond

Rond het Kasteel

Koos Beemsterboer

06-16138018

De Markten

0165-302682

10-17

MarPa

076-5716751

10-18

Haagse Boekenmarkt

CUR

9-16.30

Org. Van Aerle

0492-525483

Horst

Tienrayseweg 12

KOF

08.30-15.30

MccEvents

06-54345123

Kijkduin

Boulevard, 2554 EJ

BOE/KUN/ANT/BRO

11-17

Gea van Vulpen

06-12322115

Limbricht

Kasteel, Allee 1

ANT/BRO

10-17

Org. Buro Jecle

06-50982600

Roelofarendsveen

De Lasso 24

VLM

10-16

Groene Hart Snuffelmarkt

071-3312067

Roosteren

Centrum

LUIK

9-16.30

Org.buro VAC

0495-588008

Steenderen

JF Oltmansstraat 5, 7551 NA

VLM

11-17

Rezi Organisaties

053-4331777

Waalwijk

Parkeerterr. Piet Klerx, 5144 NG

VLM

9-16.30

Evenementenlijn

0416-530502

Wenum-Wiesel

Parkeerterr. Oranjehal

VLM

InnHolland Events

033-2600102

Wolvega

Drafcentrum

VLM

10-17

Kiwo Markten

0512-351668

Woudsend

Centrum

VLM

11-18

TG Promotions

06-53124868

Zuidlaren

De Brink

VLM

tot 17.00

Bonte Markt Zuidlaren

050-4096900

MAANDAG 12 AUGUSTUS Middelburg

Markt

BOE/VERZ

11-17

Le Collectionneur

0118-638595

Vierhouten

Dorpshuis Horsterhoek

VLM

12-18

TG Promotions

06-53124868

Appelscha

RCN De Roggeberg

VLM

10-15

TG Promotions

06-53124868

Emmen

Centrum

VLM

9-17

Vitalis

0591-611411

Putten

Brinkstraat

BOE/ANT/CUR

9-16

St. Puttens His. Genootschap

06-27441169

DINSDAG 13 AUGUSTUS

WOENSDAG 14 AUGUSTUS Brielle

Centrum

ANT

10-17

Fresh Events

070-3384400

Gouda

De Markt

CUR

9-16.30

Org. Van Aerle

0492-525483

39


NEDERLAND DIVERSEN PLAATS

LOCATIE

SOORT BEURS

TIJDEN

ORGANISATIE

INLICHTINGEN

Ommen

Evenemententerr Bissinghmarkt

VLM

9-17

Vitalis

0591-611411

Steenwijk

Centrum

VLM

9-17

TG Promotions

06-53124868

Workum

Centrum

VLM

10-17

TG Promotions

06-53124868

Zierikzee

Even.terr. Camping Kloet

VLM/BRO

10-16

Kloet Evenementen

0111-414214

DONDERDAG 15 AUGUSTUS

5 gulden

Den Haag

Lange Voorhout

BOE

10-18

Haagse Boekenmarkt

Middelburg

Vismarkt

ANT

9-16

Le Collectionneur

0118-638595

Wk.ctr. Makado

CREA/HOB

Dol Promoties

06-24213931

VRIJDAG 16 AUGUSTUS Purmerend

1877

ZATERDAG 17 AUGUSTUS

Toen na de oorlog tussen Pruissen en Frankrijk een verenigd Duitsland ontstond dat de gouden standaard invoerde, kwamen grote hoeveelheden zilver uit Duitsland op de markt terecht. Het gevolg was een sneldalende zilverprijs waardoor de Nederlandse gulden snel in waarde daalde. Hierop voerde Nederland in de gouden standaard in maar de zilveren munten bleven als wettig betaalmiddel gehandhaafd. Hierdoor werden vanaf 1875 grote hoeveelheden gouden tientjes geslagen. Bij ’s Rijksmunt werd verondersteld dat er ook gouden vijfjes ingevoerd zouden worden. Na diverse wetsontwerpen werd besloten tot een hinkende standaard (waarbij de rijksdaalder zijn status van wettig betaalmiddel zou behouden), werd een lagere denominatie dan tien gulden overbodig. Het gouden vijfje van Willem III werd nooit aangemunt. In het bezit van het Geldmuseum is een koperen afslag van de VOORZIJDE van het ontwerp welke in een veiling in 1925 aangeboden werd. 88 jaar later is ook de verloren gewaande KEERZIJDE van dit ontwerp opgedoken. In de meiveiling van MPO ging deze voor meer dan €23.000 van de hand.

Giethoorn

Centrum

VLM

16-21

TG Promotions

06-53124868

Haarlem

Dreef, 2012 HR

ANT

9-16.30

Org.bureau de Nijs

023-5363078

Leersum

Koningin Juliana Laan

KUN

10-17

Koos Beemsterboer

06-16138018

Maarn

Centrum

VLM

vanaf 10

Org. Bureau Jo-Jo

06-20409311

Oudemirdum

Centrum

VLM

11-18

Purmerend

Wk.ctr. Makado

CREA/HOB

Rosmalen

Autotron

OLD

Schiedam

Centrum

Utrecht

Jaarbeurs

Vierhouten Yerseke

TG Promotions

06-53124868

Dol Promoties

06-24213931

10-17

Int. Zomer Oldtimerbeurs

073-5233301

CUR

9-16.30

Org. Van Aerle

0492-525483

RUIL

10-17

Ruilen met Robinson

Dorpshuis Horsterhoek

VLM

12-18

TG Promotions

06-53124868

Centrum/Dijk/Haven

LUIK

De Markten

0165-302682

aan de Boerestreek

VLM

11-17

TG Promotions

06-53124868

Bergen aan Zee

Zeijlerboulevard

KUN

10-17

Koos Beemsterboer

06-16138018

Buurse

Alsteedseweg 64, 7481 RZ

VLM

9-17

Rezi Organisaties

053-4331777

Den Haag

Lange Voorhout

BOE/KUN

10-18

Haagse Boekenmarkt

Eindhoven

Ijssportcentrum

VLM

9-16.30

Org. Van Aerle

0492-525483

Groningen

Centrum/Vismarkt

VLM

10-16.30

Vitalis

0591-611411

Haaksbergen

Watermolenweg 3

ANT/BRO/KUN

10.30-17

Clair Brocante

06-50282556

Hulst

Grote Markt

ANT/CUR

12-18

Le Collectionneur

0118-638595

Kaatsheuvel

Parkeerterr. Nieuwe Markt, 5171 GC

VLM

9-16.30

Evenementenlijn

0416-530502

Landgraaf

MEGALAND

VLM

9-16.30

Org.buro VAC

0495-588008

Lieshout

Floreffeplein

LUIK

9-16.30

Org.buro VAC

0495-588008

ZONDAG 18 AUGUSTUS Appelscha

Roelofarendsveen

De Lasso 24

VLM

10-16

Groene Hart Snuffelmarkt

071-3312067

Rosmalen

Autotron

OLD

10-17

Int. Zomer Oldtimerbeurs

073-5233301

Steenbergen

Floraplein Jumbo

VLM

De Markten

0165-302682

Utrecht

Jaarbeurs

RUIL

10-17

Ruilen met Robinson

Wijchen

Rond het Kasteel

CUR

9-16.30

Org. Van Aerle

0492-525483

Wijk aan Zee

Centrum

BOE/KUN

11-17

Ella de Jong

06-41504586

Zeist

Sp.hal. Dijnselburg

VLM

Zuidlaren

De Brink

VLM

tot 17.00

InnHolland Events

033-2600102

Bonte Markt Zuidlaren

050-4096900

MAANDAG 19 AUGUSTUS Middelburg

Markt

BOE/VERZ

11-17

Le Collectionneur

0118-638595

Vierhouten

Dorpshuis Horsterhoek

VLM

12-18

TG Promotions

06-53124868

DINSDAG 20 AUGUSTUS

Meer info? Kijk op www.mpo.nl

Ede

De Grote Markt, Marktstraat

PAS

9-17

Evenementenlijn

0416-530502

Emmen

Centrum

VLM

9-17

Vitalis

0591-611411

Putten

Brinkstraat

ANT/CUR/VERZ

9-16

St. Puttens His. Genootschap

06-27441169

WOENSDAG 21 AUGUSTUS

40

Gouda

De Markt

CUR

9-16.30

Org. Van Aerle

0492-525483

Zandvoort

Center Parcs Vondellaan

KUN

14-21

Koos Beemsterboer

06-16138018

Zierikzee

Even.terr. Camping Kloet

VLM/BRO

10-16

Kloet Evenementen

0111-414214


NEDERLAND DIVERSEN PLAATS

LOCATIE

SOORT BEURS

TIJDEN

ORGANISATIE

INLICHTINGEN

Workum

Centrum

VLM

10-17

TG Promotions

06-53124868

organiseert de gezelligste

DONDERDAG 22 AUGUSTUS Den Haag

Lange Voorhout

BOE

10-18

Haagse Boekenmarkt

Middelburg

Vismarkt

ANT

9-16

Le Collectionneur

Ijsselhallen

OLD

13-20

Vehikel

Vlooienmarkten 0118-638595

VRIJDAG 23 AUGUSTUS Zwolle

Buro Expo Partners te Apeldoorn

ZATERDAG 24 AUGUSTUS Arnhem

Rijnhal, Olympus 1

VLM

10-16

Buro Expo Partners

055-5341360

Bleiswijk

Floraholland Bloemenveiling

HOB/MEGA

10-17

Heins en Hobby’s

030-7370855

Boekelo

Oude Deldenerweg 203, 7548 PM

VLM

11-17

Rezi Organisaties

053-4331777

Den Haag

Lange Voorhout

KUN/ANT

10-17

Marktland

0174-225501

Deventer

Walstraat, Grote Kerkhof

ANT/BRO

10-17

Rijsbergen

Camping Fort Oranje

LUIK

Schiedam

Centrum, land van belofte 2

PAS

Utrecht

Jaarbeurs

RUIL

Voorburg

Herenstraat, 2271 CL

Zoutelande Zwolle

MILORD

0570-600186

De Markten

0165-302682

10-17

Evenementenlijn

0416-530502

10-17

Ruilen met Robinson

BOE/KUN/ANT/BRO

10-17

Gea van Vulpen

06-12322115

Centrum

ANT/CUR

10-17

Le Collectionneur

0118-638595

Ijsselhallen

OLD

13-20

Vehikel

Apeldoorn

Americahal, 7321 BX

VLM

7-16

Dekker Evenementen

0348-568837

Appelscha

aan de Boerestreek

VLM

11-17

TG Promotions

06-53124868

Arnhem

Rijnhal, Olympus 1

VLM

10-16

Buro Expo Partners

055-5341360

Bleiswijk

Floraholland Bloemenveiling

HOB/MEGA

10-17

Heins en Hobby’s

030-7370855

Brunssum

Schutterspark

VLM

9-16.30

Org.buro VAC

0495-588008

De Rijp

Grote Dam

BOE

11-17

Koos Beemsterboer

06-16138018

Den Haag

Lange Voorhout

BOE/KUN

10-18

Haagse Boekenmarkt

Den Haag

Lange Voorhout

KUN/ANT

10-17

Marktland

0174-225501

Doorn

Keizerswei

VLM

vanaf 10

Org. Bureau Jo-Jo

06-20409311

Haarlem

IJsbaan

VLM

9-16.30

Org. Van Aerle

0492-525483

Lievelde

Wijndomein Besselingschans

VLM

10-16

Spijker Events

0334-571502

Maarsbergen

Landgoed Valkenheide

VLM

9-16

Dekker Evenementen

0348-568837

Oosterwolde

Centrum

VLM

11-18

TG Promotions

06-53124868

Oostrum

Centrum

LUIK

9-16.30

Org.buro VAC

0495-588008

Reuver

Polderweg 3, 5953 TA

KOF

08.3015.30

MccEvents

06-54345123

Roelofarendsveen

De Lasso 24

VLM

10-16

Groene Hart Snuffelmarkt

071-3312067

Zie steeds www.vlooienmarkten.info met de laatste gegevens, voorwaarden voor deelname en inschrijfmogelijkheden. Natuurlijk kunt U ook bellen met 055 -534 13 60 Kramen circa 4x 1 meter met balk erboven en … U heeft (bijna) altijd een Hoekkraam. Wij zorgen samen met U voor de Sfeer, en U zorgt voor de leuke oude en/of gebruikte spullen en spulletjes. Nieuwe en seriematige spullen zijn absoluut niet toegestaan.

ZONDAG 25 AUGUSTUS

Rijsbergen

Antwerpseweg 36

BOEDHA

De Markten

0165-302682

Roosendaal

Evenemententerr. De Stok

LUIK

De Markten

0165-302682

Stompetoren

Noordervaart 194

KOF

8-15

J.C. Klerk

072-5039589

Tilburg

Parkeerterr. RKTVV, 5042 AE

VLM

9-16.30

Evenementenlijn

0416-530502

ANT/CUR/KUN

10-17

Ineke Dalderup

020-6132590

Uithoorn Utrecht

Jaarbeurs

RUIL

10-17

Ruilen met Robinson

Utrecht

Vechtsebanen

LUIK/VLM

9-16.30

Org. Van Aerle

0492-525483

Valkenburg

Th. Dorrenplein

ANT/CUR

10-17

Org. Buro Jecle

06-50982600

Weert

Nieuwe Markt, Centrum

PAS

11-17

Altena Evenementen

0416-286033

Wolvega

Drafcentrum

VLM

10-17

Kiwo Markten

0512-351668

Zuidlaren

De Brink

VLM

12-17

Vitalis

0591-611411

Zwolle

Ijsselhallen

OLD

13-20

Vehikel

BOE/VERZ

11-17

Le Collectionneur

0118-638595

MAANDAG 26 AUGUSTUS Middelburg

Markt

WOENSDAG 28 AUGUSTUS Gouda

De Markt

CUR

9-16.30

Org. Van Aerle

0492-525483

Groningen

Wk.ctr. Westerhaven

KUN

11-17

Sam Events 4U

06-40340983

DATA In de Rijnhal ARNHEM Zaterdag 24 augustus+ Zondag 25 augustus In de Rijnhal ARNHEM Zondag 15 september van 10-16 uur DE GROOTSTE 2e handskledingmarkt In de Rijnhal ARNHEM Zaterdag 21 september + Zondag 22 september *Wijzigingen voorbehouden

Voor verdere markten, vragen en mailadres zie steeds www.vlooienmarkten.info

41


Beurs data: 31 AUGUSTUS & 1 SEPTEMBER 21 & 22 SEPTEMBER 12 & 13 OKTOBER Meer dan 300 kramen! 10 – 17 uur Entree: 4 euro Deelname: 56 euro

Meer inlichtingen of deelname via 070-3075900, info@neuzelbeurs.nl of via de website www.neuzelbeurs.nl Locatie: De Broodfabriek, Volmerlaan 12, 2288 GD te Rijswijk. A4, afrit 10, Plaspoelpolder

WWW.NEUZELBEURS.NL

18 augustus 18 augustus 25 augustus 25 augustus 1 september 1 september 8 september 8 september 14 september 15 september 15 september 22 september 29 september 29 september

Lieshout Landgraaf Brunssum Oostrum Landgraaf Aarle-Rixtel Venlo Oud Stein Maastricht Maastricht Uden Ysselsteyn (Venray) Geleen Landgraaf

Floreffeplein MEGALAND Schutterspark Centrum Openlucht bioscoop De Dreef Auxiliapark Centrum MECC MECC Parkeerterrein Tennishal Buitenterrein Hal 89 Sportcentrum Glanerbrook Openlucht bioscoop

Info: 0495 – 588008 of www. Org-vac.nl

Vereniging Documentatie Prentbriefkaarten

GROOTSTE 2E-HANDSMARKT VAN DE REGIO!

Prentbriefkaartenfestival zaterdag 21 september 2013 BARNEVELD - “VELUWEHAL” GROTE SPORTZAAL, Nieuwe Markt 6, 3771 CB 09.30-16.00 uur (VDP-leden vanaf 09.00 uur)

Entrée € 3,50, VDP-leden gratis Early birds: € 15 vanaf 07:30 uur

www.prentbriefkaarten.info Info bezoekers en aanmelden Info standhouders: VDP-lidmaatschap: Han Ruyters Henk Nieuwenhof Vrouwjuttenstraat 10a Talmalaan 25 3512 PS Utrecht 3761 AK Soest info@megacarta.com h.nieuwenhof@planet.nl 030 2343343 / 2400291 06 52394610 035 6022581

TEMPLOUX

(België – 10 km van Namen)

28ste Verzamelbeurs 24 en 25 augustus 2013 ( van 7.00 uur – 18.00 uur)

België. - en Brocante in el am rz Ve te ts De groo stands Meer dan 6 km

36ste Brocante

24 en 25 augustus 2013 ( van 7.00 uur – 18.00 uur)

Inlichtingen en reserveringen

info@niesjewolters.nl

Tel: 0578-628767

Tel: 00-32-81.56.73.17 Fax: 00-32-81.56.03.74 Mail: brocante@temploux.be www.temploux.be


NEDERLAND DIVERSEN PLAATS

LOCATIE

SOORT BEURS

Zierikzee

Even.terr. Camping Kloet

VLM/BRO

DONDERDAG 29 AUGUSTUS

TIJDEN

ORGANISATIE

KOP

INLICHTINGEN

10-16

Kloet Evenementen

0111-414214

10-18

Haagse Boekenmarkt

9-16

Le Collectionneur

0118-638595

6-8 september 2013 bijschrift.

Den Haag

Lange Voorhout

BOE

Middelburg

Vismarkt

ANT

Amsterdam

Amstelveld

CUR

9-16.30

Org. Van Aerle

0492-525483

Barneveld

Veluwehal

HOB

12-17

Heins en Hobby’s

030-7370855

Terneuzen

Markt

ANT/CUR

10-17

Le Collectionneur

0118-638595

Wassenaar

Stadshoudersplein 22, 2241 EB

BOE/KUN/ANT/BRO

11-18

Gea van Vulpen

06-12322115

VRIJDAG 30 AUGUSTUS

Inleiding

ZATERDAG 31 AUGUSTUS Amsterdam

Wk.ctr. Ijburg

BOE/KUN/ANT/BRO

9-17

Gea van Vulpen

06-12322115

Barneveld

Veluwehal

HOB

10.3016.30

Heins en Hobby’s

030-7370855

Buurse Harderwijk TEKST

Alsteedseweg 64, 7481 RZ

ENCentrum FOTO’S

KOF

9-16

Rezi Organisaties

053-4331777

VLM/BOE

9-17

TG Promotions

06-53124868

Harlingen

Centrum

BOE

9-17

TG Promotions

06-53124868

Rijswijk

De Broodfabriek, Volmerlaan 12

VLM

10-17

Neuzelbeurs

070-3030087

Utrecht

Jaarbeurs

RUIL

10-17

Ruilen met Robinson

Voorschoten

Centrum

ANT/BOE/CUR

10-17

Fresh Events

070-3384400

Aarle-Rixtel

de Dreef

LUIK

9-16.30

Org.buro VAC

0495-588008

Almere-Haven

Haven

BRO/ANT

11-17

J. van Santen

036-5373650

Amstelveen

Rembrandweg/Centrum

CREA/BOE/PLCD

11-17

THIB

071-5790090

Amsterdam tussenkop Elandsgracht 109-111

ANT

10-17

Antiekcentrum A’dam

020-6249038

plattetekst ●aan de Boerestreek Appelscha

VLM

11-17

TG Promotions

06-53124868

Den Haag

Lange Voorhout

BOE/KUN

10-18

Haagse Boekenmarkt

Duiven

Evenemententerr. Horsterpark

VLM

10-16

Spijker Events

0334-571502

Enschede

H.J. v. Heekplein, 7511 HN

CUR/VLM/VERZ

11-17

Rezi Organisaties

053-4331777

Groningen

Rondom der Aa-Kerk

KUN

11-17

Sam Events 4U

06-40340983

Landgraaf

Openlucht Bioscoop

VLM

9-16.30

Org.buro VAC

0495-588008

Maastricht

Alexander Battalaan/Stationstr.

ANT/VLM

10-17

Org. Buro Jecle

06-50982600

Rijswijk

De Broodfabriek, Volmerlaan 12

VLM

10-17

Neuzelbeurs

070-3030087

Roelofarendsveen

De Lasso 24

VLM/MEGA

10-16

Groene Hart Snuffelmarkt

071-3312067

Schiedam

Margriethal

VLM

9-17

MDV Evenementen

06-41010900

Soest

de Engh

VLM

vanaf 10

Org. Bureau Jo-Jo

06-20409311

ZONDAG 1 SEPTEMBER

Stampersgat

Centrum

LUIK

De Markten

0165-302682

Tilburg

v.v. RKTVV, 5042 AE

PAS/VLM

10-18

Evenementenlijn

0416-530502

Utrecht

Jaarbeurs

RUIL

10-17

Ruilen met Robinson

Sp.hal De Wieken

VLM

InnHolland Events

033-2600102

De Brink

VLM

tot 17.00

Bonte Markt Zuidlaren

050-4096900

Zundert

Nassauplein

KUN

10-17

Koos Beemsterboer

06-16138018

BOE/VERZ

11-17

Le Collectionneur

0118-638595

Lange Voorhout

BOE

10-18

Haagse Boekenmarkt

City Plaza, 3431 LV

HOB/CREA/BOE/PAS

9.30-21

Evenementenlijn

0416-530502

ZONDAG 27 OKTOBER Het Hof van Giesbeek kerkstraat 55 Fanfarekorps St. Gregorius info: 06 - 10252829

MAANDAG 2 SEPTEMBER Markt

Den Haag VRIJDAG 6 SEPTEMBER Nieuwegein

ZATERDAG 7 SEPTEMBER Amsterdam

Stadionplein, 1076 CM

BOE/KUN/ANT

10-17

Gea van Vulpen

06-12322115

Drachten

N/Z Buurt

KUN/BOE

10-17

Koos Beemsterboer

06-16138018

Eelde

Veilinghallen

VLM

9-16

Vitalis

0591-611411

Enschede

Go Planet Expo Hall

VLM

9-17

Twentse Vlooienmarkt

06-57125725

Haarlem

Dreef, 2012 HR

ANT

9-16.30

Org.bureau de Nijs

023-5363078

Lelystad

Stadhuisplein, 8232 ZX

CUR/VLM/VERZ

9-16

Rezi Organisaties

053-4331777

Nieuwegein

City Plaza, 3431 LV

HOB/CREA/BOE/PAS

9.30-17

Evenementenlijn

0416-530502

‘s-Hertogenbosch

DONDERDAG 5 SEPTEMBER

Zoete Lieve Gerritje

Middelburg

Brabantse Ruilbeurs

Vaassen Zuidlaren

CURIOSA, KUNST EN ANTIEKBEURS

GEZOCHT STANDHOUDERS voor 1 & 2 NOVEMBER 2013 Maaspoort Sports & Events ‘s-Hertogenbosch

43


NEDERLAND DIVERSEN

Kraamprijs: Meeste

markten 35 euro Behalve onze toppers: Voorschoten, Brielle &Alphen a/d Rijn

PLAATS

LOCATIE

SOORT BEURS

TIJDEN

ORGANISATIE

INLICHTINGEN

Oegstgeest

Wk.ctr. Lange Voort

ANT

9-17

Gea van Vulpen

06-12322115

Roelofarendsveen

De Lasso 24

VLM

10-16

Groene Hart Snuffelmarkt

071-3312067

Rotterdam

Maaskade/Noordereiland

BOE

10-17

WesCo

06-48787139

Zoutelande

Centrum

ANT/CUR

10-17

Le Collectionneur

0118-638595

Appelscha

aan de Boerestreek

VLM

11-17

Baarn

Sp.hal de Trits

VLM

ZONDAG 8 SEPTEMBER

Let op:

Er blijven steeds nieuwe markten bijkomen, de laatste updates vind u op de site!

TG Promotions

06-53124868

InnHolland Events

033-2600102 053-4331777

Buurse

Alsteedseweg 64, 7481 RZ

VLM

9-17

Rezi Organisaties

Den Haag

Lange Voorhout

BOE/KUN

10-18

Haagse Boekenmarkt

Enschede

Go Planet Expo Hall

VLM

9-17

Twentse Vlooienmarkt

Havelte

Centrum

VLM

12-18

Heinkenszand

De Stenge

HOB

Horst

Tienrayseweg 12

KOF

Kijkduin

Boulevard, 2554 EJ

Leeuwarden

WTC Expo

Rijen

Terr. Tegenover Wilhelminaplein

06-57125725

Vitalis

0591-611411

Heins en Hobby’s

030-7370855

08.30-15.30

MccEvents

06-54345123

BOE/ANT/KUN

11-17

Gea van Vulpen

06-12322115

VLM

9.30-16.30

WTC Expo

058-2941500

VLM

10-17

Evenementenlijn

0416-530502

Roelofarendsveen

De Lasso 24

VLM

10-16

Groene Hart Snuffelmarkt

071-3312067

Oegstgeest

Wk.ctr. Lange Voort

ANT

9-17

Gea van Vulpen

06-12322115

Oud Gastel

Parkeerplein Blankershove

VLM

De Markten

0165-302682

Oud Stein

Centrum

VLM

9-16.30

Org.buro VAC

0495-588008

Tubbergen

Burg. Verdegaalhal

VLM

10-16

Spijker Events

0334-571502

Udenhout

Centrum

VLM

9-16.30

Org. Van Aerle

0492-525483

Venlo

Openlucht Bioscoop

VLM

9-16.30

Org.buro VAC

0495-588008

Wolvega

Drafcentrum

VLM

10-17

Kiwo Markten

0512-351668

Zuidlaren

De Brink

VLM

tot 17.00

Bonte Markt Zuidlaren

050-4096900

BOE/VERZ

11-17

Le Collectionneur

0118-638595

BOE

10-18

Haagse Boekenmarkt

MAANDAG 9 SEPTEMBER Middelburg

Markt

DONDERDAG 12 SEPTEMBER Den Haag

Lange Voorhout

ZATERDAG 14 SEPTEMBER Culemborg

Centrum

HIS

10-17

St. Org. Terstegen

0343-415750

Eelde

Veilinghallen

VLM

9-16

Vitalis

0591-611411

Haarlem

Marsmanplein 2025 DV

BOE/ANT/KUN

10-17

Gea van Vulpen

06-12322115

Hengelo

Tuindorpstraat 61, 7555 CS

VLM

10-16

Spijker Events

0334-571502

Huizen

Centrum

KUN/BOE

10-17

Frits Groenewoud

06-12417203

Leeuwarden

De Schrans

VLM

9-17

TG Promotions

06-53124868

Maastricht

MECC

VLM

9-17

Org.buro VAC

0495-588008

Roelofarendsveen

De Lasso 24

VLM

10-16

Groene Hart Snuffelmarkt

071-3312067

Stompetoren

Noordervaart 194

KOF

8-15

J.C. Klerk

072-5039589

Vlaardingen

Wk.ctr. De Looper

PAS

10-17

Altena Evenementen

0416-286033

Zwolle-Zuid

v/d Capellenstraat

KUN/BOE

10-17

Koos Beemsterboer

06-16138018

ZONDAG 15 SEPTEMBER

Postbus 84004 2508 AA 's-Gravenhage Tel: 070 338 44 00 Fax: 070 338 44 04 info@freshevents.nl Sla snel onze contactgegevens op m.b.v. deze QR-code

44

Appelscha

aan de Boerestreek

VLM

11-17

TG Promotions

06-53124868

Arnhem

Rijnhal, Olympus 1

KLEDING

10-16

Buro Expo Partners

055-5341360

Den Haag

Lange Voorhout

BOE/KUN

10-18

Haagse Boekenmarkt

Emmen

Centrum

VLM

11-18

Vitalis

0591-611411

Hengelo

Tuindorpstraat 61, 7555 CS

VLM

10-16

Spijker Events

0334-571502

Hilversum

Arena Expohal

SNM

9-16.30

Org. Van Aerle

0492-525483

Hoogerheide

Huybergseweg 3b

VLM

De Markten

0165-302682

Lelystad

Stadhuisplein, 8232 ZX

VLM

Purmerend

Sp.hal De Beukenkamp, 1442 LB

VLM

Rockanje

Landgoed Olaertsduyn

BOE/KUN/ANT

11-17

Rezi Organisaties

053-4331777

Org. Buro L. Balk

06-53383796

11-17

Gea van Vulpen

06-12322115

Roelofarendsveen

De Lasso 24

VLM

10-16

Groene Hart Snuffelmarkt

071-3312067

Maastricht

MECC

VLM

9-17

Org.buro VAC

0495-588008

Oosterhout

Slotlaan, 4902 AD

VLM

9-16.30

Evenementenlijn

0416-530502

Uden

Parkeerterrein en Tennishal

VLM

9-16.30

Org.buro VAC

0495-588008


NEDERLAND DIVERSEN PLAATS

LOCATIE

SOORT BEURS

TIJDEN

ORGANISATIE

INLICHTINGEN

Wolvega

Drafcentrum

VLM

10-17

Kiwo Markten

0512-351668

Zuidlaren

De Brink

VLM

12-17

Vitalis

0591-611411

BOE/VERZ

11-17

Le Collectionneur

0118-638595

MAANDAG 16 SEPTEMBER Middelburg

Markt

Kraamprijs:

WOENSDAG 18 SEPTEMBER Alphen a/d Rijn

Centrum

ANT/BOE/CUR

9-18

Fresh Events

BOE

10-18

Haagse Boekenmarkt

Meeste markten 35 euro Behalve onze toppers: Voorschoten, Brielle &Alphen a/d Rijn

070-3384400

DONDERDAG 19 SEPTEMBER Den Haag

Lange Voorhout

Let op:

Er blijven steeds nieuwe markten bijkomen, de laatste updates vind u op de site!

ZATERDAG 21 SEPTEMBER Amsterdam Noord

T.T. Neveritaweg 15

VLM

9-16.30

IJ-hallen

0229-581598

Arnhem

Rijnhal, Olympus 1

VLM

10-16

Buro Expo Partners

055-5341360

De Bilt

Hessenweg

VLM

vanaf 10

Org. Bureau Jo-Jo

06-20409311

Den Haag

Wk.ctr. Willem Royaardsplein

BOE/KUN/ANT

10-17

Gea van Vulpen

06-12322115

Den Haag

Reinkenstraat

ANT/KUN/BRO

10-17

Marktland

0174-225501

Eelde

Veilinghallen

VLM

9-16

Vitalis

0591-611411

Haarlem

Dreef, 2012 HR

ANT

9-16.30

Org.bureau de Nijs

023-5363078

Houten

Expo

MUNT

9.30-16

WB Evenementen

050-5033926

Kortenhoef

Sp.hal. De Fuik, 1241 HD

VLM

9-16.30

Org. W. Pouw

035-6560498

Maastricht

Music Hall

AAR

9-15

Ver. Maastrichts Aardewerk

0187-640411

Nieuw-Vennep

Wk.ctr. Getsewoud Handelplein

PAS

10-17

Altena Evenementen

0416-286033

BRO

10-17

MarPa

076-5716751

Oisterwijk Rijswijk

De Broodfabriek, Volmerlaan 12

VLM

10-17

Neuzelbeurs

070-3030087

Roelofarendsveen

De Lasso 24

VLM

10-16

Groene Hart Snuffelmarkt

071-3312067

Schiedam

Centrum

CUR

9-16.30

Org. Van Aerle

0492-525483

10.30-16.30

Sliedrecht

Sportlaan 1

HOB/CREA

Yerseke

Centrum

LUIK

Zuidlaren

Pr. Bernardhoeve, 9471 AS

ZWM

Dol Promoties

06-24213931

De Markten

0165-302682

9.30-16.30

Zwarte Markt Zuidlaren

050-4096900

ZONDAG 22 SEPTEMBER Amsterdam Noord

T.T. Neveritaweg 15

VLM

9-16.30

IJ-hallen

0229-581598

Appelscha

aan de Boerestreek

VLM

11-17

TG Promotions

06-53124868

Arnhem

Rijnhal, Olympus 1

VLM

10-16

Buro Expo Partners

055-5341360

Den Haag

Lange Voorhout

BOE/KUN

10-18

Haagse Boekenmarkt

Doorn

Sp.hal Steinheim

VLM

10-16

Spijker Events

Eelde

Veilinghallen

VLM

9-16.30

Vitalis

0591-611411

Etten Leur

Brabantpark

VLM

De Markten

0165-302682

Haaksbergen

Centrum, 7481 HS

VLM

11-17

Rezi Organisaties

053-4331777

Haarlem

Centrum

CUR

9-16.30

Org. Van Aerle

0492-525483

Hulst

Grote Markt

ANT/CUR

12-18

Le Collectionneur

0118-638595

0334-571502

Kessel

Rijksweg 30a

KOF

08.30-15.30

MccEvents

06-54345123

Leeuwarden

WTC Expo

VLM

9.30-16.30

WTC Expo

058-2941500

Maarsbergen

Landgoed Valkenheide

VLM

9-16

Dekker Evenementen

0348-568837

Nieuw Vennep

Van Zanten Evenementenhal

VLM

9-16.30

Org. Van Aerle

0492-525483

BRO

10-17

MarPa

076-5716751

VLM

10-17

Neuzelbeurs

070-3030087

10-16

Oisterwijk Rijswijk

De Broodfabriek, Volmerlaan 12

Roelofarendsveen

De Lasso 24

VLM

Tiel

de Waalkade

VLM

Groene Hart Snuffelmarkt

071-3312067

InnHolland Events

033-2600102

Waalwijk

Parkeerterr. Piet Klerx, 5144 NG

VLM

Ysselstein ( Venray)

Buitenterrein Hal 89, 5813 AM

LUIK

9-16.30

Evenementenlijn

0416-530502

9-16.30

Org.buro VAC

0495-588008

Zuidlaren

Pr. Bernardhoeve, 9471 AS

ZWM

9.30-16.30

Zwarte Markt Zuidlaren

050-4096900

BOE/VERZ

11-17

Le Collectionneur

0118-638595

Postbus 84004 2508 AA 's-Gravenhage Tel: 070 338 44 00 Fax: 070 338 44 04 info@freshevents.nl Ga snel naar het inschrijfformulier m.b.v. deze QR-code

MAANDAG 23 SEPTEMBER Middelburg

Markt

VRIJDAG 27 SEPTEMBER Terneuzen

Markt

ANT/CUR

10-17

Le Collectionneur

0118-638595

Wassenaar

Stadhoudersplein 22

BOE/KUN/ANT

11-18

Gea van Vulpen

06-12322115

ZATERDAG 28 SEPTEMBER Den Haag

Vlierboomstraat/Appelstraat

ANT/BOE/CUR

10-17

Fresh Events

070-3384400

Eelde

Veilinghallen

VLM

9-16

Vitalis

0591-611411

45


NEDERLAND DIVERSEN

20e Haagsche Kunst- en Antiekdagen 2013 Op zaterdag 24 en zondag 25 augustus a.s. kunt u tijdens de Haagsche Kunsten Antiekdagen koninklijk genieten op de meest sfeervolle locaties van Den Haag. Tussen 10.00 en 17.00 uur zijn het Lange Voorhout, de Denneweg en het Noordeinde Kunstzinniger, Koninklijker en Haagscher dan ooit tevoren. Op het Lange Voorhout, rondom de beelden van Den Haag Sculptuur, staan ruim 150 stands gevuld met antiek, curiosa, kunst, boeken, keramiek- en beeldhouwwerk. Tevens is er onder alle deelnemers van de Keramieken Beeldhouwmarkt een wedstrijd met het thema “20”.

PLAATS

LOCATIE

SOORT BEURS

TIJDEN

ORGANISATIE

INLICHTINGEN

Eindhoven

Wk.ctr. WoensXL, 5625 AC

PAS

10-18

Evenementenlijn

0416-530502

Roelofarendsveen

De Lasso 24

VLM

10-16

Groene Hart Snuffelmarkt

071-3312067

Wassenaar

Stadhoudersplein 22

BOE/KUN/ANT

9-17

Gea van Vulpen

06-12322115

Zuidlaren

Pr. Bernardhoeve, 9471 AS

ZWM

9.3016.30

Zwarte Markt Zuidlaren

050-4096900

ZONDAG 29 SEPTEMBER Apeldoorn

Americahal, 7321 BX

VLM

7-16

Dekker Evenementen

0348-568837

Appelscha

aan de Boerestreek

VLM

11-17

TG Promotions

06-53124868

Eindhoven

Wk.ctr. WoensXL, 5625 AC

PAS

11-17

Evenementenlijn

0416-530502

Emmen

Centrum

VLM

12-17

Vitalis

0591-611411

Geleen

Sportcentrum Glanerbrook

VLM

9-16.30

Org.buro VAC

0495-588008

Gorinchem-Oost

Evenementenhal

SNM/MEGA

9-16.30

Org. Van Aerle

0492-525483

Groningen

Martiniplaza

VLM

10-16.30

Vitalis

0591-611411

Landgraaf

Openlucht Bioscoop

VLM

9-16.30

Org.buro VAC

0495-588008

Neerkant

de Moost’

PLCD

vanaf 11

Oldies Club Neerkant

06-30361797

Rijsbergen

Antwerpseweg 36

BOEDHA

De Markten

0165-302682

Roelofarendsveen

De Lasso 24

VLM/MEGA

10-16

Groene Hart Snuffelmarkt

071-3312067

S’Heerenberg

Oude Doetinchemseweg 43

VLM

10-16

Spijker Events

0334-571502

Tilburg

Parkeerterr. Wagnerplein

VLM

10-16.30

Evenementenlijn

0416-530502

Ulft

Dru Fabriekshallen

SNM

9-16.30

Org. Van Aerle

0492-525483

Valkenburg

Th. Dorrenplein

ANT/CUR

10-17

Org. Buro Jecle

06-50982600

Wolvega ( o.v.b. )

Markt

VLM

Zuidlaren

Pr. Bernardhoeve, 9471 AS

ZWM

Zundert

Sp.hal Onder de Mast 4

VLM

9.3016.30

Kiwo Markten

0512-351668

Zwarte Markt Zuidlaren

050-4096900

De Markten

0165-302682

MAANDAG 30 SEPTEMBER Middelburg

Markt

BOE/VERZ

11-17

Le Collectionneur

0118-638595

H.J. v. Heekplein, 7511 HN

CUR/VERZ/VLM

9-18

Rezi Organisaties

053-4331777

Wk.ctr. Walburg

PAS

10-20

Altena Evenementen

0416-286033

Aalsmeer

Centrum

BOE/PLCD/HOB/CUR

Apeldoorn

Dok zuid

EMAILLE

-

F.Bandsma

055-5418767

Drachten

Fries Congrescentrum

MINI/AUTO

10-16

WB Evenementen

050-5033926

Eelde

Veilinghallen

VLM

9-16

Vitalis

0591-611411

Heerenveen

Gemeenteplein

KUN/BOE

10-17

Koos Beemsterboer

06-16138018

Lelystad

Stadhuisplein, 8232 ZX

CUR/VERZ/VLM

9-16

Rezi Organisaties

053-4331777

DONDERDAG 3 OKTOBER Enschede VRIJDAG 4 OKTOBER

Op het middenplein van het Lange Voorhout vindt u de informatiestand die dient als het startpunt voor de historische stadswandelingen o.l.v de gidsen van ’t gilde. Tevens kunt u zich hier inschrijven voor de en door Josine Croin en Anne Marie Boorsma,onder het genot van een goed glas wijn van 1900, in theater Branoul. Daarnaast kunt u op het middenplein genieten van demonstraties goud- en zilversmeden van atelier Deneuve, de prachtige Verkade Albums van Anton Siedsma en de Boekenmuur van Cees de Vos. Diverse galeries op het Noordeinde en de Denneweg houden dit weekend open huis en hebben een speciaal progamma samengesteld. Meer informatie op www.hkad.nl

Zwijndrecht ZATERDAG 5 OKTOBER

Theo van der Hoek

Oudenbosch

Sp.ctr. Beukenlaan 4

VLM

De Markten

0165-302682

Rotterdam

Ahoy

HOB

10-17

Heins en Hobby’s

030-7370855

Woudsend

Centrum

VLM

10-17

TG Promotions

06-53124868

Zwijndrecht

Wk.ctr. Walburg

PAS

10-17

Altena Evenementen

0416-286033

Amstelveen

Rembrandtweg

CUR/VERZ/BRO

9-16.30

Org. Van Aerle

0492-525483

Didam

Markthallen

SNM

9-16.30

Org. Van Aerle

0492-525483

Eelde

Veilinghallen

VLM

9-16.30

Vitalis

0591-611411

Enschede

H.J. v. Heekplein, 7511 HN

CUR/VERZ/VLM

11-17

Rezi Organisaties

053-4331777

Groningen

Grote Markt

DES

11-17

Sam Events 4U

06-40340983

Houten

Expo

UUR

10-16

RikkeTik

024-3236475

Horst

de Merthal, Gasthuisstraat

KOF

9.30-15.30

MccEvents

06-54345123

De Markten

0165-302682

Heins en Hobby’s

030-7370855

ZONDAG 6 OKTOBER

Oudenbosch

Sp.ctr. Beukenlaan 4

VLM

Rotterdam

Ahoy

HOB

10-17

Schiedam

Margriethal

VLM

9-17

MDV Evenementen

06-41010900

Veldhoven

NH Koningshof

VLM

9-16.30

Org. Van Aerle

0492-525483

De Oranjerie

0592-291671

ZONDAG 22 SEPTEMBER T/M ZATERDAG 12 OKTOBER Zeijen

46

Noorderstraat 1

BRO


NEDERLAND VERZAMELEVENEMENTEN PLAATS

LOCATIE

SOORT BEURS

TIJDEN

ORGANISATIE

INLICHTINGEN

Corneliushuis, Groeet Genhei 14

VERZ

13-16

De Verzamelaar

045-5213794

Markt

BOE/VERZ

11-17

Le Collectionneur

0118-638595

VERZ/VLM/CUR

11-17

Rezi Organisaties

053-4331777

VERZ/ANT/CUR

9-16

St. Puttens Historisch Genootschap

06-27441169

ZONDAG 28 JULI Heerlerheide MAANDAG 29 JULI Middelburg

MAANDAG 4 AUGUSTUS Enschede

H.J. van Heekplein

De Evenementenlijn POSTBUS 4325 • 5004 JH Tilburg Boekingen: Evenementenlijn B.V. • Tel: 0416-530502 • Fax: 0416-277965 E-mail: info@deevenementenlijn.nl OVERZICHT VLOOIENMARKTEN VOOR PARTICULIEREN www.facebook.com/deevenementenlijn

WOENSDAG 6 AUGUSTUS Putten

Brinkstraat

ZATERDAG 10 AUGUSTUS Alblasserdam

C.C. Landvast, Haven 4

VERZ

12-15

De Verzamelaar

078-6156814

Hoensbroek

H.Meershuis, St. Jozefstraat 21

VERZ

13-16

De Verzamelaar

045-5213794

Vaassen

Dorpscentr. ‘De Wieken’, Molenstraat 15

VERZ

10-16

De Verzamelaar

0578-571308

BOE/VERZ

11-17

Le Collectionneur

0118-638595

De Blaker, Graaf Hendrik III plein 128

VERZ

13-16

De Verzamelaar

076-5145650

d’n Binger, Alexanderplein 2

RUIL/FIL/MUNT

10-13

De Peelstreek

077-4662959

Zondag 18 augustus Kaatsheuvel Parkeerterrein Nieuwe Markt 09.00-16.30 uur

Zondag 1 September Tilburg Parkeerterrein Praxis 09.00-16.30 uur

Zondag 25 augustus Tilburg Parkeerterrein RKTW 09.00-16.30 uur

Zondag 8 September Rijen Tegenover Wilhelminaplein 10.00-17.00 uur

MAANDAG 12 AUGUSTUS Middelburg

Markt

www.deevenementenlijn.nl

ZATERDAG 17 AUGUSTUS Breda ZONDAG 18 AUGUSTUS Meijel

DDeekkkkeerr

MAANDAG 19 AUGUSTUS Middelburg

Markt

www.dekkerevenementen.nl

BOE/VERZ

11-17

Le Collectionneur

0118-638595

Brinkstraat

VERZ/ANT/CUR

9-16

St. Puttens Historisch Genootschap

06-27441169

Eerde

De Brink, St. Antoniusplein 7

VERZ

9-12

De Verzamelaar

06-16789017

Eerde

Tijdelijke Brink, naast de kerk, Esdonkstr.

VERZ

9-12

De Verzamelaar

06-16789017

Heerlerheide

Corneliushuis, Groeet Genhei 14

VERZ

13-16

De Verzamelaar

045-5213794

BOE/VERZ

11-17

Le Collectionneur

0118-638595

VERZ

10-17

De Verzamelaar

0226-722920

DINSDAG 20 AUGUSTUS Putten

Originele Vlooienmarkten

ZONDAG 25 AUGUSTUS

MAANDAG 26 AUGUSTUS Middelburg

Markt

DONDERDAG 29 AUGUSTUS Schagen

Centrum

ZATERDAG 31 AUGUSTUS Akersloot

Hotel van der Valk

ANS

10-14

NVVP

06-12277769

Gorssel

Sport en CC ‘t Trefpunt, Molenweg 53-55

VERZ

12-16

De Verzamelaar

0578-573394

Eerde

Esdonkstraat

VERZ

9-14

De Verzamelaar

06-13729837

Eerde

Tijdelijke Brink, naast de kerk, Esdonkstr.

VERZ

9-14

De Verzamelaar

06-16789017

Enschede

H.J. van Heekplein

VERZ/VLM/CUR

11-17

Rezi Organisaties

053-4331777

Escharen

Het Dorpshuus

VERZ

13.3016.30

Verzamelbeurs Escharen

06-13435541

Obdam

De Brink, Dorpsstraat 153-155

VERZ

9-12

De Verzamelaar

0226-452047

s’Hertogenbosch

Helftheuvelpassage

RUIL/ANS/TEL

10-14

BraVeTel

073-6411981

BOE/VERZ

11-17

Le Collectionneur

0118-638595

Pauluskerk, A. Agnesstr. 2

VERZ

19-22

De Verzamelaar

078-6736165

Veluwehal

FIL

10-17

Hollandfila

055-3558600

Zondag 25 augustus Landgoed Valkenheide

Zondag 25 augustus Americahal, Apeldoorn

Zondag 22 september Landgoed Valkenheide

Zondag 29 september Americahal, Apeldoorn

Zondag 3 november Americahal, Apeldoorn

Tel: 0348 – 56 88 37 I: info@dekkerevenementen.nl

ZONDAG 1 SEPTEMBER

Stichting Evenementen Comité Door Inspanning Sterk

Breda 39e Kunst- Curiosa& Antiekbeurs

MAANDAG 2 SEPTEMBER Middelburg

Markt

12 & 13 okt. 2013 Ruimte voor ± 40 standpl. Info op aanvraag s.v.p. contact opnemen met Stichting Ecodis Wielewaal 73 4872 RJ Etten-Leur Tel. 076-5141671 of 06-49742925 www.ecodis.nl

DINSDAG 3 SEPTEMBER Dordrecht VRIJDAG 6 SEPTEMBER Barneveld

ZATERDAG 7 SEPTEMBER Barneveld

Veluwehal

FIL

10-17

Hollandfila

055-3558600

De Weere

Theresiahuis, Vekenweg 2

VERZ

13-16

De Verzamelaar

0229-582544

Elburg

t Huiken, Lange Wijden 33

VERZ

12-16

De Verzamelaar

0525-682242

47

Dekker Evenem I: www.dekkereve


NEDERLAND VERZAMELEVENEMENTEN EEN NIEUW LEVEN VOOR BROKSTUKKEN

Restauratie Atelier

De Koppele

PLAATS

LOCATIE

SOORT BEURS

TIJDEN

ORGANISATIE

INLICHTINGEN

Groesbeek

Hotel de Oude Molen

ANS

9.30-13

NVVP

06-12277769

Hoensbroek

H.Meershuis, St. Jozefstraat 21

VERZ

13-16

De Verzamelaar

Lelystad

Stadhuisplein

VERZ/VLM/CUR

9-16

Rezi Organisaties

053-4331777

Spier

Schortingshuis, Brinkkampen

VERZ

9-15

De Verzamelaar

0593-331274

Ternat

VERZ

bijschrift.

045-5213794

Devotionalia

ZONDAG 8 SEPTEMBER

Restaureert met liefde en deskundigheid uw objecten. www.dekoppele.nl Info: 0594-852 110

MEGA ROMMELMARKT CARBOOTSALE HORST 11 aug, 8 sept MEGA Rommelmarkt Carbootsale HORST (L.B)  Tienrayseweg 12. 5961 NL  A73 afrit 10  350 stands.  

MEGA MARKTEN VINDEN PLAATS IN HET KASTEELPARK. 25 aug Rommelmarkt Carbootsale REUVER Polderweg 3. 5953 TA. A73 afrit 17 of 18.  140 stands.

22 sept Rommelmarkt Carbootsale KESSEL  Rijksweg 30a. 5995 NW 90 stands. 6 okt Binnenmarkt HORST Mèrthal Markten zijn open van 8.30 tot 15.30 uur. Binnenmarkten vanaf 6 oktober zie

Anna-Paulowna

Veerbrug, Sportlaan 21

VERZ

9.30-13

De Verzamelaar

0223-531518

Boxtel Doetinchem

De Walnoot, Reginahof 1

VERZ/RUIL

10-13

Ver. Boxtelse Verzamelaars

0411-673485

t Trefpunt, Nieuweweg 143

VERZ

13-16

De Verzamelaar

Mill

06-29520848

Cafe Royal, Kerkstraat 35/37

VERZ

10-13

De Verzamelaar

06-13567022

BOE/VERZ

11-17

Le Collectionneur

0118-638595

MAANDAG 9 SEPTEMBER Middelburg

Markt

ZATERDAG 14 SEPTEMBER Alblasserdam

C.C. Landvast, Haven 4

VERZ

12-15

De Verzamelaar

078-6156814

Assen

Sp.hal Peelo

VERZ/FIL

9.30-16

WB Evenementen

050-5033926

De Bilt

Henri Dunantplein 4

FIL

12-17

LACA

023-5256681

Gouda

Korte Akkeren 400

FIL/MUNT

12.3016.30

Hoogkarspel

Reigersnest, Nachtegaal 1

VERZ

12-16

De Verzamelaar

Maassluis

Uiverlaan 20

FIL

12-16

VPM Maassluis

Oosterbeek

Zalenctr. Lebret, Lebretweg 51

VERZ

13-16.30

De Verzamelaar

06-29520848

Vleuten

Buurt.ctr. De Schakel

TEL

10-16

Ned. Telefoonk. Club

030-6773923

Zaandam

De Kolk, Heijermansstraat 129

VERZ

10-14

De Verzamelaar

075-6354316

06-53209710 0227-542286

ZONDAG 15 SEPTEMBER Alkmaar

Wijkctr. De Oever, Amstelstraat 1

FIL

10-15

PV Noord Holland

Breda

Zandberglaan 54B

Fil/MUNT

10-13

Fil en Munt ver. Baronie ‘82

Meijel

d’n Binger, Alexanderplein 2

RUIL/FIL/MUNT

10-13

De Peelstreek

077-4662959

Schagen

De Groene Schakel, Mauvestraat 161

VERZ

9-12

De Verzamelaar

0224-298416

Veghel

De Golfstroom, van Diemenstraat 1a

VERZ

9.30-12.30

St. Verzamelbeurs Veghel

0413-367786

Vlaardingen

Kon. Wilhelminahaven ZZ 10

VERZ/PLCD/BOE

9-14

De Verzamelaar

010-4358856

BOE/VERZ

11-17

Le Collectionneur

0118-638595

VERZ

18.30-21

De Verzamelaar

033-2460112

0297-345231

MAANDAG 16 SEPTEMBER Middelburg

Markt

DINSDAG 17 SEPTEMBER

www.carbootsalehorst.nl

Nijkerk

U.V.V. c.c. Het Tuinhuis, Frieswijkstraat 97

ZATERDAG 21 SEPTEMBER

HIER HAD OOK UW ADVERTENTIE KUNNEN STAAN!

Vraag onze voordelige tarieven op bij Ida Smit. Tel: 0599-345774 (9-15 uur) of mail haar: i.smit@acbmedia.nl

48

Aalsmeer

Gerberastraat 6

FIL

9.30-15

PV Aalsmeer

Amersfoort

Pr. Hendriklaan 15

FIL

10-16

FV Skandinavie

Amstelveen

Wijkctr. De Bolder, Groenhof 140

VERZ

13-16

De Verzamelaar

020-6473517

Barneveld

Veluwehal

ANS

9-16

VDP

035- 6022581

Breda

Graaf Hendrik III plein 128

VERZ

13-16

De Verzamelaar

076-5145650

Houten

Expo

MUNT

9.30-16

WB Evenementen

050-5033926

Markelo

Sp.hal de Haverkamp, Stationsstraat 30

VERZ

10-15

De Verzamelaar

0547-363000

Rijssen

Markeloseweg 90

MINI/AUTO/RUIL

10-14

Ruilbeurs Org. ‘t Witte Hoes

055-5429302

Schoonhoven

De Zilverstad, Nieuwe singel 39

VERZ

13-16

De Verzamelaar

0172-216239

Uden

Evenementenhal, Hockeyweg 1

VERZ/BIER

Veendam

Wijkctr. Dukdalf, Reede 1

FIL/RUIL

10-16

Fil.ver. Veendam

9-12

De Verzamelaar

0227-542286

BAV Bier-verzamelaarsdag

ZONDAG 22 SEPTEMBER Alkmaar

Sp.hal Alkmaar Noord, Arubastraat 6

VERZ

Eerde

De Brink, St. Antoniusplein 7

VERZ

9-12

De Verzamelaar

06-16789017

Eerde

Tijdelijke Brink, naast de kerk, Esdonkstr.

VERZ

9-12

De Verzamelaar

06-16789017


HOE IS HET NU MET…

KRABBENMAN KRIJGT ER NOOIT GENOEG VAN! Meer dan 40 jaar geleden kreeg Ko Visser van iemand een krab, wat het begin betekende van een zeer imposante verzameling. Een interview daarover is gepubliceerd in de Verzamelkrant van december 2007. De krabbenman, zoals hij in verzamelkringen bekend staat, heeft werkelijk álles in de vorm van een krab of met een krab er op. Van borduurpatronen tot condooms, met al het denkbare dat er tussen zit. “Ik krijg nooit genoeg van krabben”, zegt hij anno 2013. Sinds het interview zijn er aardig wat dingen bijgekomen, waaronder krabben die gemaakt zijn door kunstenaars. Verder speelt internet een steeds grotere rol. Helaas heeft de krabbenman wat ‘digitaal verdriet’ te verwerken gehad. “Mijn hele

verzameling stond op een Belgische verzamelwebsite die totaal onverwacht zonder bericht werd opgeheven. Al mijn werk was voor niets geweest. Ik ben nu bezig om alles op een nieuwe website te zetten, maar het duurt nog wel even voordat ik daarmee klaar ben.” Mevrouw Visser stond destijds achter de krabbenverzameling van haar man, op één voorwaarde: de keuken en de slaapkamer bleven ‘krabvrij’. De slaapkamer is dat nog steeds, maar tijdens het vorige gesprek bleek al dat ze voor de keuken een uitzondering had gemaakt voor een tegel met een recept voor krabsoep. Inmiddels zijn er meer krabgerelateerde zaken die een verblijfsvergunning voor de keuken hebben bemachtigd, zoals schalen en puddingvormen. “Dit lukt via

dezelfde methode waarop veel vrouwen nieuwe kleding presenteren. Ze kopen het, verstoppen het, komen ermee tevoorschijn en beweren het al jaren te hebben. Ik zet iets met een krab in de keuken en zeg dan dat het er al jaren staat. haha” De nieuwe website, die langzaam gevuld raakt, is www.KoKrab.nl. Ko Visser is verder te vinden op verzamelbeurzen, 50+ beurzen en bovendien exposeert hij regelmatig. ●

HET TIMPOHART BLIJFT KLOPPEN! In het oktobernummer van de Verzamelkrant in 2002 stond een interview met Rob Netten, verzamelaar van Timpo. In 1980 viel het doek voor dit speelgoed, want het verloor de strijd met Playmobil en niet te vergeten de goedkope namaak uit Hong Kong. Rob: “Vanaf dat ik een jaar of acht was, kwam Timpo in mijn leven. Dit zijn kleine, plastic figuurtjes en aanverwante accessoires die verschenen in series die vaak met geschiedenis te maken hadden, zoals Het Wilde Westen, Ridders, Vikingen,Kruisvaarders, Franse Legionnaire en noem maar op. Op een goed moment was ik er te groot voor, maar begin jaren

TEKST: ANNE-ROSE HERMER

’90 zag ik op een rommelmarkt ineens een doos Timpo met parachutisten uit de Tweede Wereldoorlog. Ik wist helemaal niet dat die bestond en kocht het spontaan. Vanaf toen verdween Timpo niet meer uit mijn leven. Een aantal jaren geleden moest ik door omstandigheden een deel van mijn Timpo-verzameling verkopen. Niet alles, hoor! In ieder geval ben ik nu bezig het weer op te bouwen. Het wordt steeds moeilijker om aan Timpo te komen. Mensen hebben het helaas vaak weggegooid. Op rommelmarkten vind ik nog wel eens een doos Timpo voor een leuke prijs, want het moet wel betaalbaar blijven.”

Als je die spannende saloon en al die cowboys en indianen ziet, dan is het heel logisch dat kleine en grote jongens dit geweldig vinden. Heeft u toevallig nog Timpo? Bel dan Rob Netten, 06-30107310. ●

49


EEN SELECTIE UIT DE MOOISTE COVERS VAN DE 300 UITGAVES


Winkel adviesprijs: € 5,25

26e jaargang

266

26e jaargang

Winkel adviesprijs: € 5,25

275

nr. APRIL 2010

26e jaargang

276

nr. FEBRUARI

nr. MAART

jaarbe

met

ruim

urs

al

1400

even

emen

ten

Puzzel mee en WIN!

2011

C U LT U U R H I S T O R I S C H m a a n d b l a d

elaars

speci

verz am

e iend en b o e e li n g z am ve r

C U LT U U R H I S T O R I S C H m a a n d b l a d

C u lt u u r H i s t o r i s c h m a a n d b l a d

2011

EN & BER D PEN, P OP EELG OE SP

V OPBREILING ENG S TEN

HE N TISC AZIA ELINGE Z AM VE R

V OPBREILING ENG S TEN

BP 15-03-10 12:10

Winkel adviesprijs: € 5,25

Hét blad voor verzamelaars Met ruim 1200 evenementen- en inkooptips Puzzel mee en win!

Hét blad voor verzamelaars Met ruim 1200 evenementen- en inkooptips Puzzel mee en win!

EN NOG VEEL24, MEER kraaikampweg 9541 BR CULTUURHISTORIE! Vlagtwedde, telefoon: 0599-345770, www.tussenkunstenverzamelen.nl

EN NOG VEEL24, MEER! kraaikampweg 9541 BR Vlagtwedde, telefoon: 0599-345770, www.tussenkunstenverzamelen.nl AVK April 2010.indd 1

AVK FEB 2011.indd 1

kraaikampweg 24, 9541 BR Vlagtwedde, telefoon: 0599-345770, www.tussenkunstenverzamelen.nl 18-01-11 09:44

26e jaargang

Winkel adviesprijs: € 5,25

277

27e jaargang

nr. APRIL 2011

nr.

280

AVK MRT 2011.indd 1

15-02-11 09:14

Winkel adviesprijs: € 5,25

JULI 2011

0

Ve r z am Jaar elaars b eu r s

N IN D NTE E M E N LA N EVEN UITE 1400EN- ÉN B BINN

VEILING

28e jaargang

NUMMER

289

ER UW VOP UIT VO ERZ A O MELINR G

JUNI 2012

OPBRENGSTEN

BP

BP

BP

Hét blad voor verzamelaars en liefhebbers van cultuurhistorie Met ruim 1200 evenementen- en inkooptips Puzzel mee en win!

EROP UIT TIPS

Hét blad voor verzamelaars en liefhebbers van cultuurhistorie Puzzel mee en win!

RUIM 1200 UITTIPS IN BINNEN- EN BUITENLAND

EN NOG VEEL MEER CULTUURHISTORIE!

BOORDEVOL CULTUURHISTORIE! kraaikampweg 24, 9541 BR Vlagtwedde, telefoon: 0599-345770, www.tussenkunstenverzamelen.nl AVK APRIL 2011.indd 1

HET MEEST COMPLETE ANTIEK EN VERZAMELBLAD

AGE VINT

VEILINGNIEUWS | CULTUURHISTORIE | ANTIEK | VINTAGE

C U LT U U R H I S T O R I S C H m a a n d b l a d

0

C U LT U U R H I S T O R I S C H m a a n d b l a d

BP

BP

VERDER IN DEZE UITGAVE: Antieke kistjes en dozen · Porceleinen serviesgoed · Medische instrumenten · Karikaturen · Oude machientjes · Prentbriefkaarten · Bubtreinen · Historisch koken

kraaikampweg 24, 9541 BR Vlagtwedde, telefoon: 0599-345770, www.tussenkunstenverzamelen.nl 10-03-11 13:32

Winkel adviesprijs: € 5,25

AVK juli 2011.indd 1

20-06-11 16:23

AVK 289 JUNI 2012.indd 1

15-05-12 12:10

Winkel adviesprijs: € 5,25

N

CO LE

U | C

MP

WS

GLAS

JU UM

ST

IEU

TE

OR

N K E

IST

TIE

URH

AN

LTU

NOVEMBER 2012

EE T M

AUGUSTUS SEPTEMBER 2012

UM R LE ME I B

HE

NUMMER

293

THEMA

GN

NUMMER

291

LIN

28e jaargang

VEI

28e jaargang

HET MEEST COMPLETE ANTIEK EN VERZAMELBLAD

WILLINK

VEILINGNIEUWS | CULTUURHISTORIE | ANTIEK | VINTAGE

HET MEEST COMPLETE ANTIEK EN VERZAMELBLAD

VEILINGNIEUWS | CULTUURHISTORIE | ANTIEK | VINTAGE

CAREL

kel Win prijs: es advi 5,25 €

IE

VE EL BL

AG

AD

T VIN K |

AM

TIE

RZ

N | A

BP

BP

E

VEILING

BEURSSPECIAL

OPBRENGSTEN VERZ 291 AUG-SEPT 2012.indd 1

17-07-12 09:05

VERZ 293 NOV 2012.indd 1

29e

jaar

gang

MER

NUM

15-10-12 17:04

300

PT /S E A U G 13 20

BP

MA

N E G IN

THE

L

VEI


HOE IS HET NU MET… TEKST: DON VAN GOOL

VAN EMOTIE NAAR VERSTAND In nummer 48 van de ‘Verzamelkrant’ stond een verhaal over een negenjarig jongetje. Govert van Gool spaarde Bburago’s. De wit gekuifde knul had in zijn vader een goed voorbeeld, want die trachtte destijds de hand te leggen op afgedankte Dinky Toys. De kleine Govert was tamelijk bezeten van zijn verzameling en spaarde even gretig als onbezonnen. Toen de

reporter, in 1990, de ouderlijke woning bezocht, stonden er zeker wel 25 in de slaapkamer. In de loop der jaren groeide niet alleen de kleine verzamelaar, maar ook de verzameling. Naast Bburago’s kwamen er ook andere merken zoals Ertel, Revell en Maisto bij. Alle wanden van zijn slaapkamer waren gevuld met kasten en modellen. “Toen ik later, samen met mijn vriendin, zelf een huis moest gaan inrichten, verdwenen de modellen in dozen, want waar laat je zo’n collectie? Toch had mijn favoriete model van een Dolorean nog steeds een ereplekje naast de tv en natuurlijk een plaatsje voor een model van een Austin Healey Sprite, want een echte staat tegenwoordig in de garage”, aldus de trotste Goof.

Goof kreeg toch wroeging over zijn collectie in dozen en had anderzijds ook geld nodig om zijn Healey te restaureren. Zo verdween een deel van zijn collectie naar Marktplaats en werd binnen enkele dagen in één koop van de hand gedaan. Zorgvuldig heeft Goof een vijftigtal exemplaren uitverkoren en die zullen een aparte vitrine krijgen in de hal van hun drive-in woning. “Ik zeg niet dat ik niet meer spaar”, zo laat de inmiddels dertigjarige Goof weten. “Ik spaar nu wel met verstand. Verzamelen heeft moeilijke kanten. Je wil niet weten hoelang ik bezig ben geweest om te kiezen welke auto’s verkocht moesten worden.” ●

BEKRONING OP JAREN VERZAMELEN Een terugkerend gezicht in Verzamelen Magazine , en daarvoor in de Verzamelkrant, is dat van Annie Schreuders. De verzamelaarster is een onuitputtelijke bron van kennis, blijkt uit de artikelen in nummer 181, 213, 237, 244 en 269.Haar verzameling ‘Het leven van de Katholieke Limburgse vrouw in woord en beeld’ is met meer dan 20.000 stuks groot en veelzijdig te noemen. In 1994 richtte Annie Schreuders vanuit haar woonhuis het Volkskundig Educatie Bureau Nostalnu op. In haar lezingen en rondleidingen, doorspekt met kwinkslagen en anekdotes, belichtte ze alle facetten van de Limburgse volkscultuur. Met de vrouw als middelpunt. ‘Want’, zo zegt de verzamelaarster, ‘de vrouw is een vergeten hoofdstuk in musea’.

52

In 2002 kreeg Annie in het gemeentemuseum Echt/Susteren de gelegenheid om tentoonstellingen te organiseren. Eind 2007 kreeg de verzameling een permanente plaats in het Museum van de Vrouw in Echt. Dit is één van eerste musea in Europa waarbij de rol van de vrouw centraal staat. Annie werd aangesteld als conservator en organiseerde elk half jaar een nieuwe

tentoonstelling. Haar kennis over de Limburgse cultuur schreef Annie neer in een vierdelige Limburgse almanak, die in 2012 verscheen. In februari 2010 vond de opening van de haar laatste tentoonstelling plaats. Daarna ging zij met pensioen. ‘Toen kon ik de tijd nemen om een lang gekoesterde wens in vervulling te brengen: het inrichten van poppenhuizen. Uiteraard had ze daarvoor al vele oude en antieke voorwerpen verzameld. Met hulp van haar man Pierre, die onder meer de verlichting aanlegde, stelde zij een aantal prachtige, sfeervolle poppenhuizen samen. Voor alles wat ze voor de Limburgse cultuur heeft gedaan, zal Annie Schreuders dit najaar als eerste vrouw de driejaarlijkse Jo Hansenprijs ontvangen.● ontvangen.

TEKST: ANNEKE HÜSECKEN


NEDERLAND VERZAMELEVENEMENTEN PLAATS

LOCATIE

SOORT BEURS

Heerlerheide

Corneliushuis, Groeet Genhei 14

VERZ

TIJDEN

ORGANISATIE

KOP

INLICHTINGEN

13-16

De Verzamelaar

045-5213794

11-17

Le Collectionneur

0118-638595

VERZ

19-21.30

De Verzamelaar

0515-411280

VERZ

12-16

De Verzamelaar

0578-573394

Kapelle Inleiding Vereeckestraat 74

FIL/ANS

10-17

FV Bevelanden

0113-228562

Zwolle

ANS

10-14

NVVP

06-12277769

FIL

10-17

ZHPV

FIL

10-16.30

PV de Achterhoek

MAANDAG 23 SEPTEMBER Middelburg

Markt

BOE/VERZ

DINSDAG 24 SEPTEMBER Sneek

Gebouw Geref. K. Rink Bockemakade

bijschrift.

ZATERDAG 28 SEPTEMBER Gorssel

Sport en CC ‘t Trefpunt, Molenweg 53-55 Hotel van der Valk Zwolle

ZONDAG 29 SEPTEMBER Den Haag

Kerketuinenweg 2

Lichtenvoorde

Hendrik Leemreizestraat 2

Veldhoven Venlo

TEKST EN FOTO’S

Feestzaal, ‘t Ven Straelseweg 359

VERZ

Devotionalia

MINI/TREIN

9-14

de Bestse Verzamelaars

040-2550041

Markt

BOE/VERZ

11-17

Le Collectionneur

0118-638595

Pauluskerk, A. Agnesstr. 2

VERZ

19-22

De Verzamelaar

078-6736165

VERZ/VLM/CUR

9-18

Rezi Organisaties

053-4331777

VERZ

13-16

De Verzamelaar

0543-472836

MAANDAG 30 SEPTEMBER Middelburg DINSDAG 1 OKTOBER Dordrecht

DONDERDAG 3 OKTOBER Enschede

H.J. van Heekplein

ZATERDAG 5 OKTOBER Aalten

tussenkop De Pol, Polstraat 7 plattetekst ●

De Weere

Theresiahuis, Vekenweg 2

VERZ

13-16

De Verzamelaar

0229-582544

Drachten

Fries Congresctr.

MINI/AUTO

10-16

WB Evenementen

050-5033926

Leeuwarden

Kerk.ctr. De Schakel, Havingastate 7

VERZ

9-15

De Verzamelaar

058-2662932

Lelystad

Stadhuisplein

VERZ/VLM/CUR

9-16

Rezi Organisaties

053-4331777

Oosterbeek

Zalenctr. Lebret, Lebretweg 51

VERZ

13-16.30

De Verzamelaar

06-29520848

Oosterhout

Wijkctr. Bunthoef, Bloemenhof 2

FIL

13-16

Oosterhoutse ver. Postzegelver.

Papendrecht

Zalenctr. De Palm

ANS

10-14

NVVP

06-12277769

Wierden

Het Anker, Wilhelminastr. 28

VERZ

10-15

De Verzamelaar

0546-571164

Enschede

H.J. van Heekplein

VERZ/VLM/CUR

11-17

Rezi Organisaties

053-4331777

Escharen

Het Dorpshuus

VERZ

13.3016.30

Verzamelbeurs Escharen

06-13435541

Heemskerk

Plesmanweg 450

FIL

10-16

KPC ‘46 Beverwijk

06-54601303

Obdam

Ver. Gebouw De Brink, Dorpsstraat 153-155

VERZ

9-12

De Verzamelaar

0226-452047

Vlaardingen

Kon. Wilhelminahaven ZZ 10

MIL

9-14

De Verzamelaar

010-4358856

ZONDAG 6 OKTOBER

BELGIË PLAATS

LOCATIE

SOORT BEURS

TIJDEN

INLICHTINGEN

ZONDAG 28 JULI Essen

Hemelrijk 77

SNM

10-17

03-6770391

Tienen

St.Jorisplein

VLM

8-12.30

0476-356374

Weelde

Bredasebaan 55

SNM

9-17

0479-490330

Brussel

Jubelpark 3

BOE

9-14

0475-328590

Sint Truiden

Veemarktterrein

ANT/VLM

6-12

011-701514

Beglijnenstraat, plein

VLM

9-17

0472-356953

emaillebeurs Apeldoorn 5oktober2013: beslist een bezoek waard Zaterdag 5 oktober 2013 wordt de volgende emaillebeurs in Apeldoorn georganiseerd. Dit evenement is een geweldig succes gebleken, wordt zeer goed bezocht en is uniek voor Nederland. De vele standhouders bieden u het grootste aanbod van oud keukenemaille. De nostalgische tijden van het petroleumstelletje herleven hier dus weer volop. Nergens vindt u zoveel van dit verzamelitem bij elkaar! Deze beurs is dus zeker een bezoek waard. U kunt hier volop genieten en herinneringen ophalen maar ook een leuke aanvulling voor uw verzameling zoeken. Tijd: van 10.00 tot 14.00 uur. Voor 10.00 uur worden in verband met een ordelijk verloop van de beurs geen bezoekers toegelaten. Voor meer informatie: bel 055-5418767 of 06-29212778 of mail naar emaille16@hotmail. com. Voldoende parkeergelegenheid aanwezig, tevens uitstekende horecafaciliteiten. Locatie: “Dok Zuid”, 1e Wormenseweg 460, Apeldoorn. Bereikbaar via de A1, afslag Apeldoorn-Zuid, onderaan afslag links, na 2 km. bij stoplichten links, eerste stoplichten weer links, na ong. 300 meter ligt rechts Dok Zuid.

ZATERDAG 3 AUGUSTUS

ZONDAG 4 AUGUSTUS Diest

53


BELGIË PLAATS

September Veiling Veilinghuis Peerdeman

LOCATIE

SOORT BEURS

TIJDEN

INLICHTINGEN

Essen

Hemelrijk 77

SNM

10-17

03-6770391

Gent

Koopvaardijlaan, Afrikalaan

VLM

10-17

0479-497230

Hooglede

Uilenspiegelstraat

VLM

5.30-18

0499-391199

St. Gillis Waas

Kemphoekstraat 67

ANT/BRO/VLM

9-17

03-2838373

Tienen

St.Jorisplein

VLM

8-12.30

0476-356374

Weelde

Bredasebaan 55

SNM

9-17

0479-490330

Kettingstraat 28

VLM

7-21

0488-751651

ZATERDAG 10 AUGUSTUS Gent

Zondag 1 september veilt Veilinghuis Peerdeman Utrecht een bijzondere kalebasvormige Yixing schenkkan/theepot, China, eind 17e eeuw, begin 18e eeuw. De schenkkan heeft een reliëf decor van wijnranken, het hengsel en de tuit zijn gemodelleerd in de vorm van knoestige takken. Richtprijs 1500-2000 euro. Een vergelijkbaar exemplaar is in bezit van het Rijksmuseum te Amsterdam en is aldaar te zien hun Aziatisch paviljoen, id no.: AK-NM-6580; RM0001. COLLECT.3441. In de veiling van 1 september komt ook een schilderij van Jan Altink (1885-1971) onder de hamer. Dit boerenerf met knotwilg, olieverf op linnen, gesigneerd en gedateerd '39 heeft een richtprijs van 800012000 euro. Veiling Zondag 1 september 2013 van 11.00-18.00 uur. Kijkdagen: Vrijdagavond 30 augustus 19.00-21.00 uur, zaterdag 31 augustus 11.0017.00 uur en zondag 1 september vanaf 10 uur tot aanvang van de betreffende veilingzaal. Veilinghuis Peerdeman Mississippidreef 17 3565 CE Utrecht 030-2610485 www.veilinghuispeerdeman.nl

Leuven

Centrum

PLCD

11-20

0475-843993

Sint Truiden

Veemarktterrein

ANT/VLM

6-12

011-701514

Wilrijk

Kon. Elisabethstraat 9

VLM

10-17

03-8282616

Peereboomstr.

VLM

8-18

0484-465495

ZONDAG 11 AUGUSTUS Borgerhout Essen

Hemelrijk 77

SNM

10-17

03-6770391

Evergem

Doornzele Dries

VLM

9-17

0497-943754

Gent

Koopvaardijlaan, Afrikalaan

VLM

10-17

0479-497230

Leuven

Centrum

PLCD

10-18

0475-843993

St. Gillis Waas

Kemphoekstraat 67

ANT/BRO/VLM

9-17

03-2838373

Sint Pieters Leeuw

Joseph Depauwstraat 112

VLM

13-18

Tienen

St.Jorisplein

VLM

8-12.30

0476-356374

Weelde

Bredasebaan 55

SNM

9-17

0479-490330

Wilrijk

Kon. Elisabethstraat 9

VLM

10-17

03-8282616

Hallen Belfort

PBM

10-17

0578-628767

ZATERDAG 17 AUGUSTUS Brugge Deinze

Brielpoort

PBM

11-17

030-7370855

Evergem

Doornzele Dries

VLM

9-17

0497-943754

Nederokkerzeel

Peperstraat

VLM

15-22

0497-137726

Sint Truiden

Veemarktterrein

ANT/VLM

6-12

011-701514

Naalstraat 43B

VLM/VERZ

10-18

0479-696035

ZONDAG 18 AUGUSTUS Antwerpen-Duffel Brugge

Hallen Belfort

PBM

10-16

0578-628767

Deinze

Brielpoort

PBM

11-17

030-7370855

Essen

Hemelrijk 77

SNM

10-17

03-6770391

Gent

Koopvaardijlaan, Afrikalaan

VLM

10-17

0479-497230

Tienen

St.Jorisplein

VLM

8-12.30

0476-356374

ZATERDAG 24 AUGUSTUS Emblem

Netekanaal

VLM

9-18

0477-692764

Sint Truiden

Veemarktterrein

ANT/VLM

6-12

011-701514

Temploux

Salle saint Hilaire

VERZ/BRO

7-18

081-567317

Netekanaal

VLM

9-18

0477-692764

ZONDAG 25 AUGUSTUS Emblem Essen

Hemelrijk 77

SNM

10-17

03-6770391

Gent

Koopvaardijlaan, Afrikalaan

VLM

10-17

0479-497230

Mechelen

Oscar van Kesbeeckstraat 17

BRO

11-18

0496-539086

Oostmalle

Lierselei 30

BOE

10-17

03-3115591

St. Gillis Waas

Kemphoekstraat 67

ANT/BRO/VLM

9-17

03-2838373

Temploux

Salle saint Hilaire

VERZ/BRO

7-18

081-567317

Tienen

St.Jorisplein

VLM

8-12.30

0476-356374

Weelde

Bredasebaan 55

SNM

9-17

0479-490330

ZATERDAG 31 AUGUSTUS Antwerpen-Edegem

Kerkplein 3

VLM/VERZ

10-18

0479-696035

Sint Truiden

Veemarktterrein

ANT/VLM

6-12

011-701514

Kerkplein 3

VLM/VERZ

10-18

0479-696035

ZONDAG 1 SEPTEMBER Antwerpen-Edegem

54


BELGIË PLAATS

LOCATIE

SOORT BEURS

TIJDEN

INLICHTINGEN

Essen

Hemelrijk 77

SNM

10-17

03-6770391

Gent

Koopvaardijlaan, Afrikalaan

VLM

10-17

0479-497230

Heffen

Centrum

VLM

8-16.30

0485-780321

Tienen

St.Jorisplein

VLM

8-12.30

0476-356374

Weelde

Bredasebaan 55

SNM

9-17

0479-490330

9-14

ZATERDAG 7 SEPTEMBER Brussel

Jubelpark 3

BOE

Brussel

Tour & Taxis

DES

0475-328590

Sint Truiden

Veemarktterrein

ANT/VLM

6-12

011-701514

Antwerp Expo

PLCD/FOTO

10-17

03-2395638

02-3493595

ZONDAG 8 SEPTEMBER Antwerpen Brussel

Tour & Taxis

DES

Essen

Hemelrijk 77

SNM

10-17

03-6770391

02-3493595

Sint Truiden

Veemarktterrein

ANT/VLM

6-12

011-701514

Tienen

St.Jorisplein

VLM

8-12.30

0476-356374

Weelde

Bredasebaan 55

SNM

9-17

0479-490330

ZATERDAG 14 SEPTEMBER Bachte-Maria-Leerne

Bachtekerkstraat

VLM/BOE

10-18

0475-685070

Kluisbergen

Meersestraat

VLM

7-17

0472-305581

Oosteeklo

Dorpsstraat

VLM

9-17

09-3804505

Oostende

Pycke de ten Aerdelaan 47

VLM

8-18

0474-536137

ZONDAG 15 SEPTEMBER Essen

Hemelrijk 77

SNM

10-17

03-6770391

Gent

ICC Gent Congrescentrum

FOTO

10-17

03-2395638

Gent

Koopvaardijlaan, Afrikalaan

VLM

10-17

0479-497230

Oostende

Pycke de ten Aerdelaan 47

VLM

8-18

0474-536137

Tienen

St.Jorisplein

VLM

8-12.30

0476-356374

Weelde

Bredasebaan 55

SNM

9-17

0479-490330

ZATERDAG 21 SEPTEMBER Eke

Zonnestraat 13

VLM

10-18

0492-272169

Mechelen

Antwerpsesteenweg 107

VLM

9-18

0495-286745

Sint Truiden

Veemarktterrein

ANT/VLM

6-12

011-701514

ZONDAG 22 SEPTEMBER Gent

Koopvaardijlaan, Afrikalaan

VLM

10-17

0479-497230

Tienen

St.Jorisplein

VLM

8-12.30

0476-356374

Weelde

Bredasebaan 55

SNM

9-17

0479-490330

ZATERDAG 28 SEPTEMBER Antwerpen

Expo

MUNT/FIL

10-17

04-86962285

Leuven

Boven Tiensestraat

BRO

9-17

0475-843993

Nijlen

Nonnenstraat

VLM

9-16

0478-613570

Sint Truiden

Veemarktterrein

ANT/VLM

6-12

011-701514

ZONDAG 29 SEPTEMBER Aartselaar

Lindenboslaan 2

VLM

9-16

0475-813320

Antwerpen

Expo

MUNT/FIL

10-16

04-86962285

Brugge

Beurshalle

FOTO

10-17

03-2395638

Gent

Koopvaardijlaan, Afrikalaan

VLM

10-17

0479-497230

Tienen

St.Jorisplein

VLM

8-12.30

0476-356374

Weelde

Bredasebaan 55

SNM

9-17

0479-490330

Centre Sportif

GLAS

10-18

02-6332295

ZATERDAG 5 OKTOBER Lasne ZONDAG 6 OKTOBER Brussel

Roodebeeklaan 103

KUN/DECO

10-18

02-5636151

Eeklo

Wijk ’t Kaaiken

VLM

8-18

0479-351596

Hasselt

Grenslandhallen

FOTO

10-17

03-2395638

Lasne

Centre Sportif

GLAS

10-18

02-6332295

55


DUITSLAND PLAATS

LOCATIE

SOORT BEURS

TIJDEN

INLICHTINGEN

ZATERDAG 27 JULI Gladbeck

Rockwoolstrasse 2-4

VLM

6-14

0209-813828 bijschrift.

Sankt Augustin

Grantham Allee

VLM

8-15

02293-539

Gummersbach

SB Handelshof

VLM

11-17

02293-539

Herne Röhlinghausen

Edeka, Edmund-Weber-Str. 190-194

VLM

Lohmar

Kaufland

VLM

Ochtrup

Edeka-Schramke

VLM

Siegen-Weidenau

Siegerland-Center

VLM

11-17

02293-539

Troisdorf-Sieglar

Hit-Markt

VLM

11-17

02293-539

Waltrop

Woolworth, Hochstr. 83-91

VLM

Rockwoolstrasse 2-4

VLM

6-14

0209-813828

Rockwoolstrasse 2-4

VLM

6-14

0209-813828

Gladbeck

Rockwoolstrasse 2-4

VLM

6-14

0209-813828

Hennef

Möbel Müllerland

VLM

8-15

02293-539

Twistringen

Festplatz

ANT/VLM

02581-44660

Castrop-Rauxel Habinghorst

Langestrasse

VLM

0209-813828

Hennef

Möbel Müllerland

VLM

11-17

02293-539

Köln-Porz

Möbel Zentrum AIRPORT

VLM

11-17

02293-539

Gummersbach-Dieringhausen

Kaufland

VLM

11-17

02293-539

Nordwalde

real

VLM

02581-44660

Sendenhorst

Lambertiplatz

ANT/VLM

02581-44660

Rockwoolstrasse 2-4

VLM

6-14

0209-813828

Rockwoolstrasse 2-4

VLM

6-14

0209-813828

Gladbeck

Rockwoolstrasse 2-4

VLM

6-14

0209-813828

Köln-Mülheim

Kaufland, frankfurter Str. 88

VLM

8-15

02293-539

Sankt-Augustin

Grantham Allee

VLM

8-15

02293-539

Siegburg

Kaufland, Wilh. Ostwald str.

VLM

8-15

02293-539

Siegen-Eiserfeld

IHW Park

VLM

8-15

02293-539

Ahaus-Wüllen

Kaufland

VLM

02581-44660

Enniger

Bauernmarkt

VLM

02581-44660

Greven

hagebaumarkt

VLM

02581-44660

Lüdinghausen

Edeka Wiewel

VLM

02581-44660

Papenburg

Dever-Park

VLM/ANT

02581-44660

Rockwoolstrasse 2-4

VLM

6-14

0209-813828

Rockwoolstrasse 2-4

VLM

6-14

0209-813828

Diepholz

Rathausplatz

VLM

Gladbeck

Rockwoolstrasse 2-4

VLM

Greas ( Ahaus)

Graeser Markt am Heimathaus

VLM

02581-44660

Ibbenbüren

Marktkauf

VLM

02581-44660

Lünen

Praktiker, Kupferstr. 10b

VLM

0209-813828

Nottuln

Edeka-Kretschmer

VLM

02581-44660

ZONDAG 28 JULI 0209-813828 11-17

02293-539 02581-44660

0209-813828

DINSDAG 30 JULI Gladbeck DONDERDAG 1 AUGUSTUS Gladbeck ZATERDAG 3 AUGUSTUS

ZONDAG 4 AUGUSTUS

DINSDAG 6 AUGUSTUS Gladbeck DONDERDAG 8 AUGUSTUS Gladbeck ZATERDAG 10 AUGUSTUS

ZONDAG 11 AUGUSTUS

DINSDAG 13 AUGUSTUS Gladbeck DONDERDAG 15 AUGUSTUS Gladbeck ZATERDAG 17 AUGUSTUS 02581-44660 6-14

0209-813828

ZONDAG 18 AUGUSTUS

56


DUITSLAND LOCATIE

Vechta

Raiffeisen-Markt/REWE

VLM

02581-44660

Waltrop

Woolworth, Hochstr. 83-91

VLM

0209-813828

Graeser Markt am Heimathaus

VLM

02581-44660

Rockwoolstrasse 2-4

VLM

6-14

0209-813828

Rockwoolstrasse 2-4

VLM

6-14

0209-813828

Fachhochschule

UUR/ANT

12-18

Gladbeck

Rockwoolstrasse 2-4

VLM

6-14

Furtwangen

Fachhochschule

UUR/ANT

9-18

MAANDAG 19 AUGUSTUS Graes ( Ahaus)

SOORT BEURS

TIJDEN

KOP

INLICHTINGEN

DINSDAG 20 AUGUSTUS Gladbeck DONDERDAG 22 AUGUSTUS Gladbeck

Inleiding

Furtwangen

ZONDAG 11 AUGUSTUS AMSTERDAMOSDORP OSDORPPLEIN EN TUSSENMEER

{

VRIJDAG 23 AUGUSTUS

ANTIEKCURIOSA bijschrift. EN KUNSTMARKT

{

PLAATS

ZATERDAG 24 AUGUSTUS 0209-813828

Info Ineke Dalderup 020-6132590 of 06-30174461 inekedal@gmail.com

ZONDAG 25 AUGUSTUS Gronau

TEKST EN FOTO’S Freigelände hinter Möbel Roller

VLM

02581-44660

Herne Röhlinghausen

Edeka, Edmund-Weber-Str. 190-194

VLM

Furtwangen

Fachhochschule

UUR/ANT

0209-813828

Neuenhaus

Innenstadt

VLM

02581-44660

Quakenbrück

hagebaumarkt

VLM

02581-44660

Rockwoolstrasse 2-4

VLM

6-14

0209-813828

Rockwoolstrasse 2-4

VLM

6-14

0209-813828

Diepholz

Weinfest am Schloss

VLM

Gladbeck

Rockwoolstrasse 2-4

VLM

6-14

München

Arabella Sheraton Grand Hotel

UUR

10-17

Oer-Erkenschwick

Rathausparkplatz

VLM

Rockwoolstrasse 2-4

VLM

6-14

0209-813828

Rockwoolstrasse 2-4

VLM

6-14

0209-813828

Rockwoolstrasse 2-4

VLM

6-14

0209-813828

Langestrasse

VLM

Rockwoolstrasse 2-4

VLM

6-14

0209-813828

Rockwoolstrasse 2-4

VLM

6-14

0209-813828

Rockwoolstrasse 2-4

VLM

6-14

0209-813828

Praktiker, Kupferstrasse 10b

VLM

Rockwoolstrasse 2-4

VLM

6-14

0209-813828

Rockwoolstrasse 2-4

VLM

6-14

0209-813828

Gladbeck

Rockwoolstrasse 2-4

VLM

6-14

0209-813828

Köln

Rheinauhafen

KUN/DES/SIER

0177-8400782

Herne Röhlinghausen

Edeka, Edmund-Weber-Str. 190-194

VLM

0209-813828

Köln

Rheinauhafen

KUN/DES/SIER

0177-8400782

10-16

DINSDAG 27 AUGUSTUS Gladbeck

ANTIEKCURIOSA EN KUNSTMARKT

DONDERDAG 28 AUGUSTUS Gladbeck

tussenkop

ZONDAG 25 AUGUSTUS

ZATERDAG 31 AUGUSTUS 02581-44660 0209-813828

0209-813828

{

ZONDAG 1 SEPTEMBER

UITHOORN CENTRUM LANGS DE AMSTELN

{

plattetekst ●

DINSDAG 3 SEPTEMBER Gladbeck DONDERDAG 5 SEPTEMBER Gladbeck

Info Ineke Dalderup 020-6132590 of 06-30174461 inekedal@gmail.com

ZATERDAG 7 SEPTEMBER Gladbeck ZONDAG 8 SEPTEMBER Castrop-Rauxel Habinghorst

0209-813828

DINSDAG 10 SEPTEMBER Gladbeck DONDERDAG 12 SEPTEMBER Gladbeck ZATERDAG 14 SEPTEMBER Gladbeck ZONDAG 15 SEPTEMBER Lünen

0209-813828

DINSDAG 17 SEPTEMBER Gladbeck DONDERDAG 19 SEPTEMBER Gladbeck ZATERDAG 21 SEPTEMBER

ZONDAG 22 SEPTEMBER

57


De méé completst 2e hand e markt va s n de randstad !

RO E L O FA R E N D S V E E N Alle Zondagen in Augustus markt

ZA. 7 SEPT & ZO. 8 SEPT

ZO. 1 SEPT MEGAMARKT

ZA. 14 SEPT & ZO. 15 SEPT

ZA. 21 SEPT & ZO. 22 SEPT ZA. 28 SEPT ZO. 29 MEGAMARKT

Alle zaterdagen in september gratis toegang 10.00 tot 16.00 uur Gratis parkeren

, n lft e k it e a- e t D An rios ark C u e nm k e Bo

Hallencomplex, Pasteurweg 20, 2371 GX ROELOFARENDSVEEN Informatie: 071-3312067 www.snuffelmarkt.nu

Voor het 45ste jaar wordt in het historisch hart van Delft op donderdagen en zaterdagen tot en met zaterdag 12 oktober een Antiek-, Curiosaen Boekenmarkt georganiseerd. Toegang is vanzelfsprekend vrij. Parkeren mogelijk in de Marktgarage en Phoenixgarage.

ANTIEK- & BOEKENMARKT DEN HAAG LANGE VOORHOUT DONDERDAG & ZONDAG TM 22 SEPTEMBER 10.00 - 1800 UUR

siletsy vitrinekasten

Fabriek & Showroom: 1e industrieweg 4 4147 CR Asperen (Bij Leerdam) Tel: 0345 61 31 26 Geopend: ma t/m vrijdag 9.00 - 17.00u

www.vitrines.nl

Informatie over deze markten en het huren van een kraam is mogelijk via: T. 015-2124896 E. info@evenementenbureaudelft.nl


DUITSLAND PLAATS

LOCATIE

Köln

Martinstrasse 29

SOORT BEURS UUR/SIER

TIJDEN

Waltrop

Woolworth, Hochstr. 83-91

VLM

Rockwoolstrasse 2-4

VLM

6-14

0209-813828

Rockwoolstrasse 2-4

VLM

6-14

0209-813828

Rockwoolstrasse 2-4

VLM

6-14

0209-813828

Schlüterstrasse 7

UUR

10-16

04-1228633

Rockwoolstrasse 2-4

VLM

6-14

0209-813828

11-17

INLICHTINGEN 02-284100241 0209-813828

DINSDAG 24 SEPTEMBER Gladbeck

The 6 Best

Antiques&

CollectorsFairs

in the UK

DONDERDAG 26 SEPTEMBER Gladbeck ZATERDAG 28 SEPTEMBER Gladbeck ZONDAG 29 SEPTEMBER Hamburg DINSDAG 1 OKTOBER Gladbeck

ONE DAY MON

DAY

Mon 12 Aug

DONDERDAG 3 OKTOBER Castrop-Rauxel Ickern

Marktplatz Ickern

VLM

Gladbeck

Rockwoolstrasse 2-4

VLM

Marktplatz

ANT

0209-813828 6-14

0209-813828

Siegburg

22 & 23 Aug

ENGELAND www.antiquesnewsandfairs.co.uk PLAATS

INTERNATION

AL

ZONDAG 6 OKTOBER

LOCATIE

SOORT BEURS

TIJDEN

INLICHTINGEN

ZATERDAG 3 AUGUSTUS Saltaire, W Yorkshire

Victoria Hall, Victoria Road

Vintage Home & Fashion

07985 181120

Birmingham, West Midlands

The Custard Factory, Gibb Street

Antiques & Vintage

01636 676531

The Croft Hotel, Croft on Tees

Chic Vintage Fair

0777 932782

INTERNATION

AL

3 & 4 Sept

ZONDAG 4 AUGUSTUS Darlington, County Durham Rustington, West Sussex

Woodland Centre

Antique & Collectors

01903 734112

Worthing, Sussex

Assembly Hall, Stoke Abbott Road

Art Deco, Art Nouveau & Early Post War

07812 510298

Barkway, Herts

Barkway Village Hall, Cambridge Road

Antique & Vintage

07912 322 538

Topsham, Exeter

Matthews Hall

Booksellers

01763 248400

Stoke Gifford, Bristol

Abbeywood Community School, New Road

Antiques & Flea

07927 382355

Lechlade, Gloucestershire

Memorial Hall, Burford Road

Antiques

07977 936882

Bath

Green Park Station, Green Park Road

Vintage & Antiques

07711 900095

Mansfield

The Civic Centre, Chesterfield Road

Toy Collectors

01522 698388

Ellesmere, Shropshire

The Town Hall, Willow St,

Antique & Collectors

01948 710866

Ryton on Dunsmore, Coventry

Sky Blues Sports Connexion

Antique, Collectors & Vintage

01676 533978

Edinburgh, Scotland

Meadowbank Stadium, 139 London Road

Antique & Collectors

01764 654555

Stonyhurst College

Antiques

01423 522122

Woodstock, Oxfordshire

Woodstock Town Hall, Market Place

Antiques

01865 301705

The Plains, Norwich

Blackfriars Hall

Booksellers

01763 248400

ZATERDAG 10 AUGUSTUS Stonyhurst, Lancashire

Woodstock, Oxfordshire

Town Hall, Market Place

Antiques

01865 301705

Stafford

Staffordshire County Showground, Weston Road

Antiques

01274 588505

Canwell, Sutton Coldfield, West Midlands

The Showground London Road

Antique & Collectors

01263 888111

Stirling, Scotland

Albert Halls, Dumbarton Road

Antique & Collectors

01764 654555

Wrexham, Flintshire, North Wales

Memorial Hall, Bodhyfryd Road

Antique & Collectors

01492 547868

Stonyhurst, Lancashire

Stonyhurst College

Antiques

01423 522122

York

The Knavesmere Stand, York Racecourse

Toy Collectors

01522 698388

ONE DAY MON

DAY

Mon 9 Sept Stoneleigh

INDOOR FA IR

Mon 16 Sept WEEKEND F AIR

20 - 22 Sept +44 (0)1636 702326 enquiries@iacf.co.uk www.iacf.co.uk View website for details

ZONDAG 11 AUGUSTUS

59


ENGELAND www.antiquesnewsandfairs.co.uk

NIEUW INITIATIEF ANTIEKFAIR IN KENT ‘The Hop Farm’ in Tonbridge, in de regio Kent is Engeland’s nieuwste en meest spannende plek voor antieken vintage Fairs. Deze nieuwe antiekfair wordt geïnitieerd door Sharon Blagrove van Bentley's Fairs. De locatie is gelegen in het hart van Kent en is gemakkelijk bereikbaar vanaf de snelwegen M25, M20 en A21. De haven van Dover ligt op slechts 56 mijl afstand. Het zal een regelmatig terugkerend evenement worden. Bovendien besteed Bentley’s Fairs veel aandacht aan de pr en wordt er veel geadverteerd in specifiek gerichte Engelse en Europese antiek en verzamel tijdschriften. Het eerste evenement vindt plaats op vrijdag 13 en zaterdag 14 september 2013. Deelnemers worden uitgenodigd op donderdag 12 september aan te komen 17.00-22.00 uur. Camping faciliteiten en douches zijn aanwezig en beschikbaar. Er zijn geen beperkingen met betrekking tot hoe laat zij hun verkoopplaatsen de volgende ochtend inrichten. Vanaf 6 uur ’s ochtends kunnen deelnemers hun standplaats inrichten. De verkoop aan handelaren zal vanaf 7 uur ’s ochtends beginnen (entree 5pond) en het winkelende publiek is vanaf 8 uur ’s ochtends welkom. De antiekfair sluit ’s middags om 17.00 uur. Er zijn ook overdekte verkoopplaatsen beschikbaar. Ter plaatse zijn er geldautomaten aanwezig. Deze eerste antiekfair op 13 en 14 september zal worden geopend door presentator Raj Bisram van het bekende antiekprogramma op tv; Channel 4s Four Rooms.

60

PLAATS

LOCATIE

SOORT BEURS

Elsecar, Nr. Barnsley. S Yorks

Building 21, Elsecar Heritage Centre, Wath Road

Antique & Collectors

TIJDEN

INLICHTINGEN

Woodstock, Oxfordshire

Woodstock Town Hall, Market Place

Antiques

Woodstock, Oxfordshire

Town Hall, Market Place

Antiques

01865 301705

Beaconsfield, Buckinghamshire

The Bellhouse Hotel, Oxford Road

Antiques

01494 674170

Osmington, Dorset

Shortlake Lane

Antiques

07790 126 967

Stafford

Staffordshire County Showground, Weston Road

Antiques

01274 588505

Melton Mowbray, Leicestershire

Brooksby Hall, Brooksby

Antique, Collectors & Vintage

01636 700497

Kinver, Nr Stourbridge, West Midlands,

he Leisure Centre, Enville Road

Antique & Collectors

01636 676531

Newark, Nottinghamshire

Kelham Hall

Art Deco, Art Nouveau & Early Post War

07812 510298

Great Yorkshire Showground

Antique & Collectors

01226 744425

bijschrift.

01865 301705

MAANDAG 12 AUGUSTUS Newbury/ Berkshire

11-17

01278-784912

ZATERDAG 17 AUGUSTUS Tabley, Knutsford

Cheshire Showground

Home Restoration & Salvage

Dorchester, Dorset

Corn Exchange, High Street East

Antiques

01298 27493 07790 126 967

Brentwood

The International Hall, Brentwood Centre, Doddinghurst Road

Toy Collectors

01522 698388

Tetbury, Gloucestershire

Westonbirt School, Westonbirt

Decorative Antiques & Fine Art

01278 784912

Dorchester, Dorset

Corn Exchange, High East Street

Antiques

01929 471987

Marsh Barton, Exeter, Devon

The Matford Centre, Matford Park Rd

Antiques & Collectors

01363 776600

Bakewell

Bakewell Agricultural Centre, Agricultural Way, Haddon Road

Booksellers

01763 248400

Tabley, Knutsford

Cheshire Showground

Home Restoration & Salvage

01298 27493

ZONDAG 18 AUGUSTUS Newark

Magnus Sports Hall, Bowbridge Road

Antique, Collectors & Vintage

01636 700497

Wilton, Cumbria

The Michael Herbert Hall, South Street

Booksellers

01763 248400

Holmes Chapel, Cheshire

Holmes Chapel Leisure Centre, Selkirk Drive

Antique, Collectors & Vintage

01938 580 438

Morecambe, Lancashire

The Midland, Marine Road West

Art Deco & 20th Century

020 8894 0218

Hove, East Sussex

Hove Town Hall, The Hove Centre, Norton Road

Art Deco

01273 248739

Wallingford, Oxfordshire

Parish Hall, Benson

Antiques & Collectors

01235 815633

Newmarket, Suffolk

Rowley Mile Racecourse

Antiques & Collectors

01263 888111

Godmanchester, Huntingdon, Cambridgeshire

International Indoor Arena, Kings Bush Centre, Wood Green Animal Shelters, London Road

Toy Collectors

01522 698388

Tetbury, Gloucestershire

Westonbirt School, Westonbirt

Decorative Antiques & Fine Art

01278 784912

Wilton March, Wiltshire

The Michael Herbert Hall, South Street

Booksellers

01763 248400

Chippenham, Wiltshire

Sheldon School, Hardenhuish Lane

Antique & Flea

07824 77733

Morecambe

Midland Hotel, Marine Road West

Art Deco & Art Nouveau

07812 510298

Glasgow, Scotland

Bellahouston Leisure Centre, 31 Bellahouston Drive

Antiques & Collectors

01764 654555

Beaumaris, Isle of Anglesey

Canolfan Beaumaris Leisure Centre, Rating Row

Antiques & Collectors

07516 277794

Newark Showground

ANT/ VERZ

8-16

01636-702326

Newark Showground

ANT/ VERZ

8-16

01636-702326

Wirral

New Brighton Floral Pavilion Wirral, Marine Promenade

Antiques & Collectors

07932 844130

St Ives, Cambridgeshire

Burgess Hall

Antiques

01480 896866

DONDERDAG 22 AUGUSTUS Newark/ Nottinghamshire VRIJDAG 23 AUGUSTUS Newark/ Nottinghamshire ZATERDAG 24 AUGUSTUS


ENGELAND www.antiquesnewsandfairs.co.uk PLAATS

LOCATIE

SOORT BEURS

Southwold, Suffolk

St.Felix School

Fine Art & Antiques

01379 58613

Clapham, Bedfordshire

Twinwood Festival, Twinwood Road

Vintage

0113 3458699

Wadebridge, Cornwall

The Royal Cornwall Showground

Antiques & Flea

01872 510079

Buxton, Derbyshir

The Pavilion Gardens, St John’s Road

Antique & Vintage

07800 508 178

KOP

TIJDEN

INLICHTINGEN

bijschrift.

ZONDAG 25 AUGUSTUS St Ives, Cambridgeshire

Burgess Hall

Antiques

01480 896866

Southwold, Suffolk

St.Felix School

Fine Art & Antiques

01379 58613

Clapham, Bedfordshire

Twinwood Festival, Twinwood Road

Vintage

0113 3458699

Risby, Near Bury St Edmunds, Inleiding Suffolk

Risby Village Hall, Aylmer Close

Antique & Collectors

01787 280267

London

The Royal National Hotel, Bedford Way

Postcard & Collectors

020 8203 1500

Brentwood, Essex

Brentwood Centre, Doddinghurst Raod

Antique & Collectors

0800 5677677

Sports Centre, Watton Road,

Antique & Collectors

01603 710582

Antiques & Flea

01872 510079

Hingham, Norfolk

TEKST EN Wadebridge, Cornwall

FOTO’S The Royal Cornwall Showground

Toddington, Gloucestershire

Toddington Village Hall, Stow Road

Vintage

01242 603 836

Bath

Green Park Station, Green Park Road

Vintage & Antiques

07711 900095

Buxton, Derbyshir

The Pavilion Gardens, St John’s Road

Antique & Vintage

07800 508 178

Solihull, West Midlands

The National Motorcycle Museum, Coventry Road

Antiques

07500 342632

Bakewell Showground), Bakewell

Bakewell Agricultural Business Centre, Agricultural Way

Bear Fair

07846 772568

Rolleston

Southwell Racecourse, Station Road

Antiques, Collectors & Vintage

01636 700497

Buxton, Derbyshire

The Pavilion Gardens, St. John’s Road

Antique & Collectors

07800 508178

Newcastle, Down, Ireland

Slieve Donard Resort And Spa

Antique & Vintage Art

07778 611085

Knutsford, Cheshire

Tatton Park

Antiques & Fine Art

01278 784912

Knaresborough, North Yorkshire

Gracious Street Methodist Hall

Chic Vintage

07779 342782

Lytham, Lancs

Lytham Assembly Rooms, Dicconson Terrace

Vintage & Antiques

01253 78 28 28 01235 815633

tussenkop

plattetekst ●

ZATERDAG 31 AUGUSTUS

Hungerford,Berkshire

Corn Exchange, Town Hall

Antiques Market

Devizes, Wiltshire

The Corn Exchange

Vintage

Stratford-on-Avon

Levi Fox Hall, King Edward VI School, Chapel Lane

Books

01763 248400

Ayr, Scotland

Citadel Leisure Centre, South Harbour Street

Antique & Collectors

01764 654555

ZONDAG 1 SEPTEMBER Newcastle-Upon-Tyne

Copthorne Hotel,

Pen Show

01543 415603

Rustington, West Sussex

Woodland Centre

Antique & Collectors

01903 734112

Knutsford, Cheshire

Tatton Park

Antiques & Fine Art

01278 784912

Fullers Way North, Surrey

Tolworth Recreation Centre

Antiques, Collectables & Furniture

Vincent Square, Victoria

Royal Horticultural Hall

Antiques

0207 524 4054

Rushmore St. Andrew, Ipswich

Rushmere Sports Club, The Street

Toy Collectors

01522 698388

Cambridgeshire

Hinchingbrooke House, Brampton Road

Art Deco & Art Nouveau

07812 510298

Rayleigh, Essex

Mill Hall, Bellingham Lane

Antique & Collectors

01702 613260

Barkway, Herts

Barkway Village Hall, Cambridge Road

Antique & Vintage

07912 322 538

Thetford, Norfolk

Breckland Leisure Centre, Croxton Rd

Antique & Collectors

07596 436260

Near Saltash, Cornwall

St Mellion International Golf Resort

Antique & Collectors

01872 328550

Tavistock, Dartmoor

Town Hall, Bedford Square

Booksellers

01763 248400

Hambrook, Bristol, Avon

Holiday Inn Bristol-Filton, Filton Road

Fine Antique Arms

020 8200 6384

Stoke Gifford, Bristol

Abbeywood Community School, New Road

Antiques & Flea

07927 382355

Lechlade, Gloucestershire

Memorial Hall, Burford Road

Antiques

07977 936882

Verkoopplaatsen kosten 35 pond en 55 pond voor extra verkoopruimte. Overdekte verkoopplaatsen kosten 40 pond. Vroegtijdig boeken wordt aangeraden, maar u kunt het ook proberen op de fair dagen zelf. Om een verkoopplaats te reserveren belt u met Sharon Blagrove: 0044-7828 772475. Het lijkt er dus op dat Engeland een fantastische nieuwe locatie voor handelaren, verzamelaars, antiek- en vintage liefhebbers rijker is. Ook Verzamelen magazine juicht dergelijke nieuwe initiatieven van harte toe. 13 & 14 september 2013 Locatie: The Hop Farm, Beltring, Tonbridge Kent, UK. Postcode: TN12 6PY Organisatie: Sharon Blagrove; 0044-7828 772475 sharonblagrove@gmail.com

61


Reserveer NU een standplaats op..

KIJK VOOR DE COMPLETE AGENDA

n.nl

idlare u z t k r a m e t r zwa

Zwarte Markt Prins Bernhardhoeve

Zuidlaren DE

De volgende evenementen van De volgende Gea vanevenementen Vulpen zijn van Trendymarkten en Gea van Vulpen zijn 4 aug. Breukelen, de Brink van 12-18. Op 20 21 april te Wijk bij Duurstede daarvan zullen we te 10enaug. Haarlem, Marsmanplein 10-17, gast zijn met 100 deelnemers, evenement dat elk jaar ook Trendyeen artikelen 11 aug. Kijkduin, Deltaplein/ Boulevard van 10-17, terugkeert. ook Handmade 24 wij aug. Voorburg, Herenstraat van 10-17, Dan zijn te vinden in Amsterdam op het Stadionplein ookdeHandmade elke eerste zaterdag van maand met een Boeken - Kunst aug. Wassenaar, Stadhoudersplein van 10-17 - 30 Brocante - Home Made en Trendymarkt. 31 aug. IJburg, winkelcentrum van 10-17, HandKijkduin op de tweede zondag van de maand eenook Boeken en -Trendy en Handmade artikelen Kunst -made Brocante Home Made markt. 7 sept. Oegstgeest, Irislaan van 10-17, alleen Antiek 8 de sept. Kijkduin, Deltaplein/ 10-17, Op laatste vrijdag van de maandBoulevard organiserenvan wij een ook nieuwe Boeken - Kunst enHandmade Brocantemarkt in Wassenaar. 14 sept. Fruitcorsofair te Tiel van 11-21, ook Trendy en Handmade artikelen In Leiden op 27 en 28 april Verrassend Winkelweekend door 15 sept. Fruitcorsofair te Tiel van 10-18, ook Trendy de hele stad heen thema markten te vinden met Brocante en Handmade artikelen Kunst en trendymarkten op twee pleinen, zie website. 21 sept. Den Haag, W. van Royaartsplein van 10-17 27 sept. Wassenaar, Stadhoudersplein van 10-17 zijnAmersfoort, we ook in Haarlem met trendymarkten dit jaar o.v.b. in 28Dan sept. lievevrouwenplein van 10-17, augustus en zojuist op Herenweg de agenda gezet Den Haag Duinzigt 5 okt. Vinkenveen, van 10.00-17.00, o.v.b. Voor onze andere markten zie de agenda in dit Voor onze andereblad markten zie dewebsite agenda hier in het blad of of onze de websites. www.geavanvulpen.nl www.trendymarkten.nl www. geavanvulpen.nl 06-12322115

GEZELLIGSTE

BAZANMAARRKT/ VLOOIE VAN NOORD NEDERL AND

2 12.000 m zier t ple Zwarte Mark Standhouders Info en Reserveren 050-4096900 of www.zwartemarktzuidlaren.nl

DE GROOTSTE ROMMELMARKT VAN VLAANDEREN Op zondag 6 oktober 2013 in EEKLO l van 8 uur tot 18 uur

- meer dan 1200 standhouders - 50.000 bezoekers - geen nieuwe producten - internationale uitstraling - doorlopende optredens & animatie - barbeque aan 9 euro/ persoon - Parking 2 euro met gratis pendelbus om de 10 min. - 12 euro per 6 meter Storten op IBAN: BE23 8901 7408 2291 BIC: VDSP BE91

www.kaaiken.be

Voor inlichtingen: 0032-479 352596 of 0032-476 463092 Eeklo is gelegen 10 km van de provincie Zeeland.


ENGELAND www.antiquesnewsandfairs.co.uk PLAATS

LOCATIE

SOORT BEURS

Bath

Green Park Station, Green Park Road

Vintage & Antiques

TIJDEN

07711 900095

Ellesmere, Shropshire

The Town Hall, Willow St

Antique & Collectors

01948 710866

Edinburgh, Scotland

Meadowbank Stadium, 139 London Road

Antique & Collectors

01764 654555

South of England Showground

ANT/ VERZ

8-16

01636-702326

South of England Showground

ANT/ VERZ

8-16

01636-702326

-

OLD

06-53120960

West Beach, Lytham St Annes, Lancashire

Lowther Pavilion

Antique & Collectors

01253 731794

Beaulieu

-

OLD

06-53120960

KOP

INLICHTINGEN

DINSDAG 3 SEPTEMBER Ardingly WOENSDAG 4 SEPTEMBER Ardingly VRIJDAG 6 SEPTEMBER

Inleiding

Beaulieu

bijschrift.

ETPHolland Kunst-Antiek Curiosa-Sieraden Boeken-Verzamel Hobby-Spulletjes Beurzen

ZATERDAG 7 SEPTEMBER

TEKST EN Clitheroe, Lancashire

FOTO’S St Mary’s Centre

Chic Vintage

07779 342782

Petersfield, Hampshire

Festival Hall, Heath Rd

Antiques

01825 744074

Woodstock

Woodstock Town Hall, Market Place

Antiques

01865 301705

Detling, Nr Maidstone, Kent

he Kent County Showground

Antique & Collectors

01636 676531

Woodstock, Oxfordshire

Town Hall, Market Place,

Antiques

01865 301705

Godmanchester, Cambs

Wood Green Animal Shelter

Antique & Collectors

01702 549623

Stirling, Scotland

Albert Halls, Dumbarton Road

Antique & Collectors

01764 654555

Derby, Derbyshire

Kedleston Hall

Antiques

01332 830444

Worcester

Worcester Meseum, Severn St

Porcelain & Ceramic

01273 550770

Beaulieuplattetekst ●

-

OLD

06-53120960

Stretton, Warrington, Cheshire

Park Royal Hotel

Antique & Collectors

01938 580 438

Elsecar, Nr. Barnsley. S Yorks

Building 21, Elsecar Heritage Centre, Wath Road

Antique & Collectors

01226 744425

Petersfield, Hampshire

Festival Hall, Heath Rd

Antiques

01825 744074

Woodstock

Woodstock Town Hall, Market Place

Antiques

01865 301705

Chichester, West Sussex

Westgate Centre, Via Ravenna

Antique & Collectors

07747 604541

tussenkop ZONDAG 8 SEPTEMBER

Leeds, West Yorkshire

Dawsons Corner, Pudsey

Antique & Collectors

07968 068584

Esher, Surrey

Sandown Park Exhibition Centre, Portsmouth Road

Antique & Vintage

02072 494050 01590 677687

Lyndhurst, Hampshir

Lyndhurst Park Hotel, High Street

Antique & Collectors

Detling, Nr Maidstone, Kent

he Kent County Showground

Antique & Collectors

01636 676531

Woodstock, Oxfordshire

Town Hall, Market Place,

Antiques

01865 301705

Godmanchester, Cambs

Wood Green Animal Shelter

Antique & Collectors

01702 549623

Esher, Surrey

Sandown Park Racecourse

Antique & Vintage

01782 393660

Chelsea, London

Chelsea Town Hall, King’s Road

Vintage Fashion

020 7254 4054

Beaconsfield, Buckinghamshire

The Bellhouse Hotel, Oxford Road

Antiques

01494 674170

Clavering

Clavering Village Hall, Hill Green

Antique & Vintage

07912 322 538

London

Hammersmith Town Hall, King Street

Vintage Fashion

020-8543 5075

Osmington, Dorset

Shortlake Lane

Antiques

07790 126 967

Derby, Derbyshire

Kedleston Hall

Antiques

01332 830444

Worcester

Worcester Meseum, Severn St

Porcelain & Ceramic

01273 550770

Kinver, Nr Stourbridge, West Midlands

The Leisure Centre, Enville Road

Antique & Collectors

01636 676531

Camelgate, Spalding, Lincolnshire

Springfields Exhibition Centre

Toy Collectors

01522 698388

Solihull, West Midlands

Meadows Function Suite, Hobs Moat Road

Vintage

07500 342632

Welshpool, Powys, Wales

The Flash Centre

Antique & Collectors

01492 547868

Mold, Flintshire, North Wales

Beaufort Park Hotel

Antique & Collectors

07572 109520

Raf Swinderby

Antique & Collectors

01636-702326

EVENEMENTENHAL HOLIDAY INN LEIDEN

■ 20 oktober ■ 24 november ■ 29 december 2013 ■ 26 januari ■ 23 februari ■ 30 maart ■ 20 en 21 april ■ 26 oktober ■ 30 november ■ 28 december 2014 Tafel (4 m) 40 € incl. btw.

KERSTMARKT EVENEMENTENHAL HOLIDAY INN LEIDEN

■ 14-22 december 2013 Prijs op aanvraag Info: ETPHolland Dirk Costerplein 265 2624 VC Delft Tel: 015 2612756 etpholland@kpnmail.nl www.etpholland.nl

MAANDAG 9 SEPTEMBER Swinderby/ Lincolnshire

63


ENGELAND www.antiquesnewsandfairs.co.uk PLAATS

LOCATIE

SOORT BEURS

TIJDEN

INLICHTINGEN

Shepton Mallet, Somerset

Royal Bath & West Showground

International Antique & Collectors

Kent

500 m2 acres

Antiques fair

7828772475

Kent

500 m2 acres

Antiques fair

7828772475

Carlisle, Cumbria

Naworth Castle, Brampton

Antiques

01423 522122

Leeds, West Yorkshire

Dawsons Corner, Pudsey

Antique & Collectors

07968 068584

Lymington, Hampshire

Masonic Hall Lyndhurst, 10 High Street

Antique & Collectors

01590 677687

Norwich, Norfolk

St. Andrew’s Street,

Flea

01603 630763

VRIJDAG 13 SEPTEMBER 01636 702326 bijschrift.

ZATERDAG 14 SEPTEMBER

Braintree

Cressing Temples Barn, Witham Rd

Antique & Collectors

01702 613260

Shepton Mallet, Somerset

Royal Bath & West Showground

International Antique & Collectors

01636 702326

Stamford, Peterborough

Stamford Meadows, Off Bath Row

Antiques, Collectors & Vintage

01636 700497

Stafford

Prestwood Centre, Weston Road

Antique & Collectors

07775 484455

Ingliston, Edinburgh, Scotland

The Royal Highland Centre

Antique & Collectors

01636 676531

Wrexham, Flintshire, North Wales

Memorial Hall, Bodhyfryd Road

Antique & Collectors

01492 547868

Carlisle, Cumbria

Naworth Castle, Brampton

Antiques

01423 522122

Ellesmere Port, Cheshire

Stanney Oaks Leisure Centre, Stanney Lane

Antiques, Vintage & Collectors

01938 580 438

ZONDAG 15 SEPTEMBER

Spaanse collectie Vectis Auctions in Stockton on Tees (Engeland) is een veilinghuis dat zich gespecialiseerd heeft in speelgoed. In de eerste helft van juli had het veilinghuis de eer de eerste helft van de unieke ‘Iberian Collection’ te mogen veilen. Die collectie bevatte voornamelijk blikken figuren en automata van een uitstekende kwaliteit. De tweede helft wordt in september geveild. Deze collectie omvat onder meer speelgoed kermisstukken, speelautomaten en mechanische muziekdoosjes. Ook de fiets waarmee Miguel Indurain vijf keer de Tour de France heeft gewonnen, komt onder de hamer. Meer weten over Vectis’ visie op veilen en veilinghuizen? Kijk in het themagedeelte Veilingen op pagina 9 voor een interview met Louise Harker.

Wallingford, Oxfordshire

Parish Hall, Benson

Antique & Collectors

01235 815633

Braintree

Cressing Temples Barn, Witham Rd

Antique & Collectors

01702 613260

Wood Green, London

Alexandra Palace, Alexandra Palace Way

Antiques, Collectors, Art Deco & 20th C

01263 888111

Cambridge

Linton Village College, Cambridge Rd

Art Deco & Retro

01284 729655

Mildenhall, Suffolk

Mildenhall (Dome) Leisure Centre, Bury Road

Militaria

07596 436260

Chippenham, Wiltshire

Sheldon School, Hardenhuish Lane

Antique & Flea

07824 777338

Shepton Mallet, Somerset

Royal Bath & West Showground

International Antique & Collectors

01636 702326

Stamford, Peterborough

Stamford Meadows, Off Bath Row

Antiques, Collectors & Vintage

01636 700497

Stafford

Prestwood Centre, Weston Road

Antique & Collectors

07775 484455

Malvern Wells, Worcestershire

3 Counties Showground

Toy Collectors

01522 698388

Ryton on Dunsmore, Coventry

Sky Blues Sports Connexion

Antiques, Collectors & Vintage

01676 533978

Ingliston, Edinburgh, Scotland

The Royal Highland Centre

Antique & Collectors

01636 676531

Rating Row, Wales

Canolfan Beaumaris Leisure Centre

Antique & Collectors

ZATERDAG 21 SEPTEMBER Saltaire, W Yorkshire

Victoria Hall, Victoria Road

Vintage Home & Fashion

07985 181120

Dorchester, Dorset

Corn Exchange, High Street East

Antiques

07790 126 967

London

The Sorting Office, 21-31 New Oxford Street

London Design

07544 465 092

Shepton Mallet, Somerset

Royal Bath & West Showground

Antique & Collectors

01636 702326

Derby

The Roundhouse, Pride Park

Antiques

01332 830444

Great Billing, Northampton

Billing Aquadrome Showground, Crow Lane

Antiques & Flea

01702 410171

Southport, Merseyside

The Dunes Leisure Centre, The Esplanade

Antique & Collectors

01938 580 438

Manchester

The Armitage Centre

Vintage Fashion & Antique Textiles

07809 236607

London

The Sorting Office, 21-31 New Oxford Street

London Design

07544 465 092

Linton, Cambridge

Chilford Hall

Glass

01522 698388

Beetons Way, Suffolk

The Sports Hall, Bury St Edmunds Leisure Centre

Toy Collectors

01522 698388

London

The Royal National Hotel, Bedford Way

Postcard & Collectors

020 8203 1500

Shepton Mallet, Somerset

Royal Bath & West Showground

Antique & Collectors

01636 702326

Derby

The Roundhouse, Pride Park

Antiques

01332 830444

ZONDAG 22 SEPTEMBER

64


ENGELAND www.antiquesnewsandfairs.co.uk PLAATS

LOCATIE

SOORT BEURS

Great Billing, Northampton

Billing Aquadrome Showground, Crow Lane

Antiques & Flea

TIJDEN

01702 410171

Bickenhill Solihull, West Midlands

The National Motorcycle Museum, Coventry Road

Arms

020 8200 6384

Malvern, Worcester

Three Counties Showground

Flea

Harrogate, North Yorkshire

Kings Road

Antique

01823 323363

York

The Knavesmere Stand, York Racecourse

Toy Collectors

01522 698388

Harrogate

Crown Hotel, Crown Place

Art Deco & Art Nouveau

078125 10298

Lytham, Lancs

Lytham Assembly Rooms, Dicconson Terrace

Vintage & Antiques

01253 78 28 28

Wilmslow, Cheshire

Wilmslow Leisure Centre. Rectory Fields/Station Rd

Antique & Collectors

01625 574649

Marine Promenade, Wirral

New Brighton Floral Pavilion Wirral

Antique & Collectors

07932 844130

London Earls Court, London

Hotel Ibis, 47 Lillie Road

Arms

020 8200 6384

Hungerford,Berkshire

Corn Exchange, Town Hall

Antiques

01235 815633

Stafford

Staffordshire County Showground, Weston Road

Antiques

01274 588505

Stamford

Arts Centre, St Marys Street

Booksellers

01763 248400

KOP

INLICHTINGEN

bijschrift.

01636 676531

ZATERDAG 28 SEPTEMBER

Inleiding

TEKST EN FOTO’S

Buxton, Derbyshire

The Pavilion Gardens, St John’s Road

Antique & Vintage

07800 508 178

Ayr, South Harbour Street, Scotland

Citadel Leisure Centre

Antique & Collectors

01764 654555

Aberdeen, Scotland

Hilton Treetops Hotel, 161 Springfield Road

Booksellers

01763 248400

ZONDAG 29 SEPTEMBER

tussenkop

Harrogate, North Yorkshire

Kings Road

Antique

01823 323363

Off Kensington High St., London

Kensington Town Hall, Hornton Street

Vintage Fashion

020 7254 4054

Risby, Near Bury St Edmunds, Suffolk

Risby Village Hall, Aylmer Close

Antique & Collectors

01787 280267

Turnham Green

Chiswick Town Hall, Heathfield Terrace

Vintage Home

0113 3458699

plattetekst ●

Hingham, Norfolk

Sports Centre, Watton Road

Antique & Collectors

01603 710582

Dunmow

Great Dunmow Foakes Hall

Retro, Vintage & Modern

01638 603518

Dorchester

Kingston Maurward House

Antique & Collectors

01590 677687

Bath

Green Park Station, Green Park Road

Vintage & Antiques

07711 900095

Stafford

Staffordshire County Showground, Weston Road

Antiques

01274 588505

Buxton, Derbyshire

The Pavilion Gardens, St John’s Road

Antique & Vintage

07800 508 178

Sutton Coldfield, West Midlands

Sutton Coldfield Town Hall, Upper Clifton Road

Antiques

07500 342632

Aberdeen, Scotland

Hilton Treetops Hotel, 161 Springfield Road

Booksellers

01763 248400

Carmarthen, Wales

The United Counties Showground

Antiques & Flea

01267 236 569

Enniskillen, Fermanagh, Ireland

Lough Erne Resort, Belleek Road

Antique & Vintage Art

02828 540019

FRANKRIJK PLAATS

www.info-brocantes.com DEPT.NR.

LOCATIE

SOORT EVENEMENT

INLICHTINGEN

Vacheres

04

Places et rues du village

brocante / vide-grenier

0492756160

Saint Michel Chef Chef

44

Place du marché

Vide grenier

0651123521

Pujols Sur Ciron

33

Espace pierre coillot

Vide greniers

0786661324

Saint Julien Sur Cher

41

Sur le bord du cher

brocante / vide-grenier

0624567508

Beauzac

43

Bourg médiéval

Vide-greniers

0471615074

Montrond

39

Salle des fêtes

brocante / vide-grenier

0384517275

Boulay Moselle

57

Rue robert schumann

brocante / vide-grenier

0387642884

L’ile D’olonne

85

Centre bourg

brocante / vide-grenier

0251954748

Muret

31

Rue notre-dame

Vide-greniers

0561569553

Bruay La Buissière

62

Rue salengro et caron

Vide grenier

0391804788

Saint Cyprien

66

Rues autour de la mairie

Vide greniers

-

ZONDAG 4 AUGUSTUS

Poppen- en berenbeurs De grootste poppen- en berenbeurs in Europa vindt in Nederland plaats, in ’s-Hertogenbosch. Sinds 1976 organiseert Niesje Wolters van Bemmel deze exclusieve poppen- en berenbeurs. Op 26 en 27 oktober vindt dus alweer de 23ste editie plaats. De beurs trekt jaarlijks duizenden bezoekers, zowel liefhebbers en verzamelaars. Kracht van de beurs is het specialistische concept: poppen en beren. Andere hobby’s komen niet aan bod: de organisatie heeft gekozen voor een duidelijke positionering en voor kwaliteit. Niet voor niets wordt de beurs als toonaangevend beschouwd. De beurs biedt een schat aan zeldzame, mooie en omvangrijke poppencollecties, antiek speelgoed en bijbehorende accessoires. Het aanbod aan antiek is indrukwekkend te noemen. Het antieksegment is de laatste jaren een groeiende kracht op de beurs, dat blijkt uit een opmerkelijke toename van binnen- en buitenlandse deelnemers Voor de berenmaaksters is er keuze uit honderden soorten mohair. Vele bezoekers doen inspiratie op bij de demonstraties. Patronen, boeken en magazines zijn altijd aanwezig. Uiteraard ontbreekt de poppen- en berendokter niet. Kijk voor meer informatie op www.niesjewolters.nl

65


FRANKRIJK

www.info-brocantes.com

PLAATS

DEPT.NR.

LOCATIE

SOORT EVENEMENT

INLICHTINGEN

Gelles

63

Le bourg

brocante / vide-grenier 0473878486 bijschrift.

Saint Fargeau Ponthierry

77

Centre ville / rue pasteur

brocante / vide-grenier

0891700131

Berneuil

16

Bourg de berneuil

Brocante

0683403856

Plan D’orgon

13

Zi plan d’orgon

Vide grenier

0490599520

Jard Sur Mer

85

Place des ormeaux

Vide-grenier

0251334047

Carhaix Plouguer

29

Quartier des halles

brocante / vide-grenier

0296433957

La Genète

71

Enclos tour jérusalem

brocante / vide-grenier

0613362224

Saint Christophe Du Ligneron

85

Terrain des puces le quarteron

Brocante

0251683955

La Courtine

23

-

Brocante

0555667389

Sauzé Vaussais

79

Centre ville

brocante / vide-grenier

-

Teche

38

Au coeur du village

vide grenier

0667114944

Saint Germain Les Arpajon

91

Parking des entrepots lidl : rue palmyre pergod

brocante / vide-grenier

0891700131

La Chapelle Naude

71

La grange rouge

brocante / vide-grenier

0385758584

72

Avenue du Parc des Expositions

Handelarendag

0 243866625

Saint Victor Sur Rhins

42

Parking salle des sports

brocante / vide-grenier

0603104287

Langeac

43

Place louis pommier & l’ Île d’amour

brocante / vide-grenier

0687523407

Tonneins

47

Allée du château de ferron

Vide grenier

0553644773

Vigneux Sur Seine

91

Parking intermarche 5 ave henri barbusse

brocante / vide-grenier

0633696734

La Rochelle

17

Bord du lac de villeneuve les salines

brocante / vide-grenier

0546445420

Ploubezre

22

Rue du stade

Vide-grenier

0296471564

Sougé

41

Place de la poste

Vide-greniers

-

Saint Jean De Sixt

74

Place du village et parking de l’o.t

Vide-grenier

0450027014

Conilhac Corbieres

11

Centre village

Vide-greniers

0682223014

Saint Nicolas De Port

54

Centre ville

Vide-greniers

0383485875

Riantec

56

Place de l’église

brocante / vide-grenier

0670848441

Fouqueure

16

Rue et terrain

brocante / vide-grenier

0680171453

Saint Pierre Du Perray

91

Parking intermarche / rue du commerce

brocante / vide-grenier

0891700131

87

Dans tout le village

brocante / vide-grenier

0555081176

Eauze

32

Rues et places de la ville

brocante / vide-grenier

0562083345

Commentry

03

Centre-ville

brocante / vide-grenier

0800004600

Commentry

03

Centre-ville

brocante / vide-grenier

0800004600

24

Salle polyvalente / stade

brocante / vide-grenier

0553907651

Saint Clément Sur Guye

71

Abords de la salle des fêtes

brocante / vide-grenier

0630387164

Salon De Provence

13

Domaine de roquerousse - route de jean moulin

brocante / vide-grenier

0683179415

Villereal

47

Au coeur de la bastide

Vide grenier

0553360965

Wignehies

59

Route de fourmies "les haies bourliaux"

Vide greniers

0327614153

Vezenobres

30

Champ de foire

Vide-greniers

0466837312

Chançay

37

Site sportif de la quintaine (foot, rugby, lac)

brocante / vide-grenier

-

Dammarie Les Lys

77

Parking de la cartonnerie / avenue du lys

brocante / vide-grenier

0891700131

Gravelines

59

Rue des huttes

brocante / vide-grenier

0328650547

Couhé

86

Quartier des mares

brocante / vide-grenier

0549592934

Metz

57

Parc des expositions de metz métropole

brocante / vide-grenier

0387556695

08

Quartier les sapins

brocante / vide-grenier

0324270032

ZATERDAG 10 AUGUSTUS

Fruitcorso in Tiel14 & 15 september Uniek evenement in Europa voor de 54ste keer op 14 & 15 september en stoet van praalwagens rijdt door Tiel, bewonderd door 90.000 bezoekers. Te vinden zijn wij op het eind gedeelte van het parcours waar de Praalwagens 2 dagen gesitueerd staan, nieuw is dit jaar de fruitcorso Fair. Verder aangekleed met muziek en theater. Het thema Ondernemen & promoten staat bol van inspiratie. De vele kraamhouders uit verschillende branches vormen samen een ware trendy markt, verzorgt door gerenommeerd marktorganisator Gea van Vulpen. Zo komt u in aanraking met prachtige sierraden, brocante, woonaccessoires, boeken, kunst en vele andere aanverwante producten. Naast deze markt maakt u kennis met de deelnemers van de Fruitcorsofair. Deze regionale ondernemers presenteren hier hun eigen streek- en regioproducten. Dat heerlijk eten en beweging goed samen gaan bewijzen maatschappelijke instellingen en verschillende regionale sportverenigingen op het Fit & Fun terrein. In dit paviljoen staan activiteiten op het gebied van beweging en gezonde voeding centraal. De jongste bezoekers kunnen genieten van het grote springkussen, de Oud Hollandse kermis attracties, Pipo de clown of van het educatieve programma in de Ouwehands dierenpark Beestenbus. Het thema Ondernemen & Promoten inspireert, informeert en biedt vertier voor jong en oud! Hier kun je nog voor inschrijven. Info: www.geavanvulpen.n Gea.v.vulpen@casema.nl 06-12322115

ZONDAG 11 AUGUSTUS

WOENSDAG 13 AUGUSTUS Le Mans DONDERDAG 15 AUGUSTUS

VRIJDAG 16 AUGUSTUS Meuzac ZATERDAG 17 AUGUSTUS

ZONDAG 18 AUGUSTUS Parcoul

ZATERDAG 24 AUGUSTUS

ZONDAG 25 AUGUSTUS Sedan

66


FRANKRIJK

www.info-brocantes.com

PLAATS

DEPT.NR.

LOCATIE

Saint Ouen D’aunis

17

Terrain des sports

Fayl Billot

52

Coolus

SOORT EVENEMENT

KOP

INLICHTINGEN

brocante / vide-grenier

0546096074

Rue sainte-anne et rue du 8 mai

brocante / vide-grenier

0325881962

51

Rues du villkage

brocante / vide-grenier

0326656200

Voinsles

77

-

brocante / vide-grenier

0620197744

Nogaret

31

Sale des fête et place du village

Vide grenier

0615884932

Labatut

40

Salle des fêtes, hall couvert et extérieurs.

brocante / vide-grenier

0558981913

Excenevex

74

Centre du village

Vide grenier

0450728922

Cavanac

11

Rues du village

Vide greniers

0468797086

Montfort Le Gesnois

72

Espace du pont romain

Vide-greniers

0637050483

Bessieres

31

Place au centre du village

Vide grenier

0664542232

Burgnac

87

Bourg

Vide-greniers

0555581180

Mazeley

88

Place de la fête

Vide-greniers

0329383587

Brive La Gaillarde

19

Parking centre e leclerc

Vide grenier

0555173725

68

Cité langenzug

vide grenier

0389552574

Village

brocante / vide-grenier

0238342234

Inleiding

Wittelsheim

GivrainesTEKST

EN FOTO’S 45

Montevrain

77

Centre-bourg

brocante / vide-grenier

0160361905

Tincques

62

Centre

Brocante

0672081964

Fiac

81

Village de fiac

brocante / vide-grenier

0618327042

Cleon

76

Place st roch

Vide grenier

0607715936

Froberville

76

690, rte d’etretat - 76400

Vide-greniers

0621236268

ZONDAG 1 SEPTEMBER

Sainte Pazanne

44

Place du 18 juin / ave du général de gaulle

Vide-greniers

0983448812

Saint Junien

87

Parking hyper u

brocante / vide-grenier

0628066426

Bléré

37

Terrain de la gâtine

brocante / vide-grenier

0614823034

Vaux Sur Eure

27

Parc communal

brocante / vide-grenier

0671900335

Longvic

21

Espace jean bouhey 37 rte de dijon 21600 longvic

Vide grenier

0380480818

Saint Lyphard

44

Complexe de la vinière

brocante / vide-grenier

0620917636

Brétignolles Sur Mer

85

Parking complexe sportif

Vide-greniers

0251901278

Givrand

85

Stade stabilisé à côté de la salle des fêtes

Vide-greniers

0602290580

tussenkop plattetekst ●

Coulombiers

86

-

brocante / vide-grenier

0549609685

Cabris

06

Grand pré

brocante / vide-grenier

0493605563

Belleville

69

Port de belleville / bord de saone

brocante / vide-grenier

0661004918

Tregueux

22

Parking bleu pluriel clé des arts

brocante / vide-grenier

0296619898

Vitré

35

Centre ville

vide grenier

0670289001

La Chapelle Naude

71

La grange rouge

brocante / vide-grenier

0385758584

Eragny Sur Oise

95

Mail central arpents mauves jusqu’au grillon

Vide greniers

0612682278

Saint Herblain

44

Stade asptt, chemin de la vannerie

Vide-greniers

0240636806

Sainte Sévère Sur Indre

36

Place du marché

Brocante

0236018028

Thehillac

56

Autour de l’église

vide grenier

-

Cannes

06

Stade des hespérides

Vide greniers

0493380691

Boinville Le Gaillard

78

Centre du village

brocante / vide-grenier

0613148465

Pessac

33

Domaine de cazalet

Vide-greniers

0670519490

Levignac

31

Centre du village

Vide-greniers

-

Aubermesnil Beaumais

76

Terrain communal derrière la salle des fêtes

brocante / vide-grenier

0235044108

Saint Bernard

01

Stade communal

Vide-greniers

0788120639

Mehun Sur Yevre

18

Boulevard de la liberté

brocante

0248212588

Lentilly

69

Centre d’animation

Vide-greniers

0474017598

Conches Sur Gondoire

77

Parking et rue de la jonchère

brocante

0164022617

Saint Ave

56

Complexe sportif

Vide grenier

0297666557

Wimereux

62

Rue du baston

brocante / vide-grenier

0321332953

Longpont Sur Orge

91

Parc des garences

brocante / vide-grenier

0664635370

Sevran

93

Parking du marché

Brocante

0149368695

ZATERDAG 7 SEPTEMBER

ZONDAG 8 SEPTEMBER

bijschrift.

Thunderbirds ontrafeld Thunderbirds fans opgelet: er is een handleiding verschenen waarin de technische geheimen van de apparatuur en vervoersmiddelen van de Thunderbirds ontrafeld worden. De officiële naam is Thunderbirds Agents’ Technical Manual. Het boek duikt in de werking van bijvoorbeeld het high techruimteschip, de iconische roze Rolls Royce FAB 1 van Lady Penelope en Thunderbird’s basis, Tracy Island. In het boek is een persoonlijk voorwoord van Jeff Tracy opgenomen. Kunstenaar Graham Bleathman zorgde voor gedetailleerde tekeningen. Het boek bevat ook International Rescueprofielen en nooit eerder vertoonde missiedossiers, beschrijvingen van geheime hangars en gespecialiseerde apparatuur die in de missies tot nu toe werden gebruikt. De handleiding is geschreven door Sam Denham, een toonaangevende autoriteit op het gebied van de Thunderbirds, en is uitgegeven door Haynes. De serie was voor het eerst te zien in 1965, en speelt zich af in het toen futuristische 2065. Het verhaal gaat over de heldendaden van voormalig astronaut en luchtvaarticoon Jeff Tracy die een geheime reddingsdienst opzet, International Rescue. Zijn vijf zonen spelen een rol, evenals personages als Lady Penelope, Brains en butler Nosey Parker.

67


FRANKRIJK

Te koop: Bondverzameling Na ruim dertig jaar verzamelen hangt de Engelse Daryl Burchmore de lier aan de wilgen. Zijn James Bond-verzameling gaat dit najaar onder de hamer. Burchmore heeft een van de grootste Bondverzamelingen van Engeland. In zijn collectie bevinden zich Lone Star-geweren, miniatuurauto’s van Corgi en filmmemorabilia. Ook Bond-doucheschuim en andere merchandising hebben een plek gevonden bij Burchmore. Hij startte met verzamelen in 1979 toen hij met zijn eerste baan had: dat leverde hem geld op om alles te kunnen kopen waar maar ‘Bond’ op stond. Na ruim dertig jaar vindt hij het dus welletjes. Ook zijn vrouw ziet graag wat meer ruimte in huis. Voordat de spullen verkocht worden, is er een tentoonstelling van samengesteld die te zien is in het Yesterday’s World Museum in Battle, Engeland.

www.info-brocantes.com

PLAATS

DEPT.NR.

LOCATIE

SOORT EVENEMENT

INLICHTINGEN

Laives

71

Les lacs de laives

brocante / vide-grenier

0385447112

Saint Nazaire

44

Parc des expositions (petit maroc )

vide-greniers

Menton

06

Terre-plein et stade rondelli

Vide-grenier

0616193867

Fontaine Le Comte

86

Esplanade de la mairie

vide-greniers

0684066371

Harly

02

Parking e.leclerc

Brocante

-

Perrigny

89

Départemental, place de la maire...

brocante / vide-grenier

0695374493

Digne Les Bains

04

Centre ville

brocante / vide-grenier

0617427292

Liverdun

54

Rue eugène lerebourg

vide grenier

0612999031

Saint Sulpice

81

Toute la ville

Vide grenier

0662230609

Saint Maur

94

24e brocante de l’abbaye

Brocante

0155121181

Les Pins

16

Sur terrain de 3 hectares

brocante / vide-grenier

0545639712

Lyon

69

Place varillon, place de trion

vide-greniers

-

Saint Fargeau Ponthierry

77

Centre ville / rue pasteur

brocante / vide-grenier

0636727254

Vindelle

16

Vindelle

brocante / vide-grenier

0608757917

Courseulles Sur Mer

14

Av de la combattante

brocante / vide-grenier

0603069483

Dry

45

Rue de la potasserie /ancien stade

Vide greniers

0238459713

Rezé

44

Place du pays de retz

Vide greniers

0240041235

Conde Sur Vesgre

78

Le plan d’eau

brocante / vide-grenier

0608636114

Coutures

49

Au coeur de son village

brocante / vide-grenier

-

Meyzieu

69

Parking gymnase du carreau

Vide grenier

0681203082

Larmor Plage

56

Camping des algues

brocante / vide-grenier

0297295576

Boz

01

Parking derrière la mairie

Brocante

-

Pontoise

95

Hermitage

Brocante

-

Bergerac

24

Place rené coicaud, la brunetière

Vide grenier

0671529533

Gières

38

Mail des sports - plaine des sports

Vide-greniers

0953453861

bijschrift.0240226564

ZATERDAG 14 SEPTEMBER

ZONDAG 15 SEPTEMBER

Donneville

31

Au centre ville et aux parcs du chateau

vide grenier

0781302473

Fleury En Biere

77

Rue richelieu, rue du rebais

brocante / vide-grenier

0607131415

Reims

51

Place luton

Vide grenier

0326405482

Bouge Chambalud

38

Jardin des sources

brocante / vide-grenier

0607606876

Lievin

62

Parking carrefour

brocante / vide-grenier

0321440093

Wingles

62

Centre ville

brocante / vide-grenier

0321407216

Sallertaine

85

-

Vide greniers

-

Contest

53

Rue des sports

Vide-greniers

0687502512

Barbezieux Saint Hilaire

16

Plaisance

Brocante

0623997471

Meaux

77

Rue gilbert pivain

brocante / vide-grenier

0636727254

Issou

78

Rue du pont parc du chateau

brocante / vide-grenier

0785309087

Saint Lys

31

Rue coubertin

vide-greniers

0562209235

Cormery

37

Camping municipal

brocante / vide-grenier

0247430392

Caluire

69

-

Vide-greniers

0624085553

Parc des Expositions

Antiek/ Vlo

04-94034072

WOENSDAG 18 SEPTEMBER Avignon ZATERDAG 21 SEPTEMBER Labatut

40

Salle des fêtes, hall couvert et extérieurs.

brocante / vide-grenier

0632583721

Montenay

53

Place louis derbré

Vide greniers

-

Cournon D’auvergne

63

Avenue libération, rue commerce, place gardet

brocante / vide-grenier

0473770040

Caumont Sur Garonne

47

Dans le village

Vide grenier

0553936988

Rosieres En Haye

54

Rues

vide-greniers

0383236030

Ollainville

91

Place de l’orangerie, rue de la source

brocante / vide-grenier

0686691048

Saint Georges De Montclar

24

Le village médiéval

brocante / vide-grenier

0553815231

Athée Sur Cher

37

Chemin des dames

Vide grenier

0247356880

Chevreuse

78

Parcs de loisirs et des sports

Brocante

0676773629

ZONDAG 22 SEPTEMBER

68


FRANKRIJK

www.info-brocantes.com

PLAATS

DEPT.NR.

LOCATIE

Magnoncourt

70

Rue du village

SOORT EVENEMENT

Janville Sur Juine

91

Lotissement graviers

Maignelay Montigny

60

Centre ville de maignelay

Lusignan

86

Centre historique et site des promenades

KOP

INLICHTINGEN

brocante / vide-grenier

0384408944

brocante

0169274013

Brocante

0344511937

Brocante

0549433122

Haillicourt

62

Avenue des fleurs

vide grenier

0616063261

Reze

44

Parking couvert centre lercler atout sud

Vide-greniers

-

Hieres Sur Amby

38

-

Vide greniers

-

Paris 4ème

75

Places baudoyer et saint-gervais - rue des barres

Vide-greniers

-

49

Centre-ville, pied du château, rues adjacentes

Brocante

0243866625

77

Tout le centre ville

brocante / vide-grenier

0636727254

72

Avenue du Parc des Expositions

Handelarendag

0 243866625

Ile De Chatou

Handelarendag

01 34806600

Ile De Chatou

Foire Nationale Antiquités, Brocante

01 34806600

33

Espace pierre hugues avenue des provinces

Vide greniers

0689658074

Saint Philbert En Mauges

49

Centre ville

Vide grenier

0241553185

Orvault

44

Avenue de la bugallière

Vide-greniers

0240634445

Mantes La Ville

78

Avenue du vexin, place françis james

brocante / vide-grenier

0130923271

Saint Didier De Formans

01

Centre du village et salle des fêtes

brocante

0787681695

Presles

95

Rue de la république, place de la gare

brocante / vide-grenier

0642045806

Lambersart

59

Quartier canon d’or/st gérard

Vide grenier

0688415216

Joué Les Tours

37

Pôle d’activité cugnot

brocante / vide-grenier

0247921942

Inleiding

Durtal

Eragny Sur Oise

bijschrift.

Record opbrengst schilderij El Greco

WOENSDAG 25 SEPTEMBER Le Mans DONDERDAG 26 SEPTEMBER Chatou VRIJDAG 27 SEPTEMBER T/M 6 OKTOBER Chatou ZATERDAG 28 SEPTEMBER Pessac ZONDAG 29 SEPTEMBER

INKOOPTIPS

ANTIEK

MUNTEN

Antieke poppen en speelgoed Carita van Woerden. Alle info op www.antiekhuistimpaan.nl Vertrouwd adres voor verkoop, inkoop en taxatie. Tel. 055-5219161(Apeldoorn)

Munthandel Kevelam BV Inkoop-Verkoop-Taxatie Speulderweg 15-2 3886 LA Garderen www.kevelam.nl Tel. 0577-461955

RESTAURATIE

VERZAMEL

Een vakkundig team voor het restaureren Koerts Restaurators www.koertsrestaurators.nl E-mail: koerts@planet.nl

Even strunen in Steenwijk Woldpromenade 33 Nostalgie, Antiek, Rariteiten, Emaile, Tiffanylampen 0521-515900 / 06-53668540

Het schilderij ‘St. Dominicus in gebed’ van El Greco heeft bij een veiling bij Sotheby's in Londen meer dan 9 miljoen pond (10,5 miljoen euro) opgebracht. Nog nooit is op een veiling zoveel betaald voor een werk van de Spaanse meester van Griekse afkomst, die leefde van 1541 tot 1614. Een ander schilderij van El Greco, Christus aan het kruis, ging voor 3,4 miljoen pond in andere handen over. Sotheby's veilde ook een stilleven van de Nederlandse schilderes Rachel Ruysch. Haar doek met de lange titel 'Stilleven van rozen, tulpen, een zonnebloem en andere bloemen in een glazen vaas met een bij, vlinder en andere insecten op een marmeren richel' bracht 1,65 miljoen pond op. Volgens Sotheby's is op een veiling nog nooit zo veel betaald voor een schilderij van een vrouwelijke Oude Meester. Ruysch (1664-1750) was de dochter van een vooraanstaand botanicus en anatoom en gold als de beroemdste schilderes van haar tijd. Zij schilderde vooral bloemstillevens. Er zijn ongeveer 100 schilderijen van haar bekend.

Kringloopwinkel Het Groene Wonen Noordkade 46, 9203 CE Drachten Telefoon 0512-542458 www.hetgroenewonen.com Voor slechts € 24,95 wordt ook uw winkeladres als inkooptip door onze duizenden lezers gezien! Voor meer info, bel tussen 9-14 uur naar 0599-345774.

69


KLEINTJES

DIVERSEN AANGEBODEN

Te koop aangeboden: Blikken oude EHBOdoos, merk Brocapharm’s, Oranjekruis, er staat een afkorting KPF op vermeld. Inlichtingen na 18.00 uur: Tel.: 0599-345777. Familie Mulder uit Vlagtwedde (Oost-Groningen).

Te koop gevraagd: Oude ansichtkaarten en foto’s van voor 1960. Ook grotere hoeveelheden en complete verzamelingen. Inl. 0182-526781. Te koop aangeboden: Ingelijste oude modeprent van begin 1900 waar 2 dames op afgebeeld staan. Inlichtingen na 18.00 uur: Tel.: 0599-345777. Familie Mulder uit Vlagtwedde (Oost-Groningen). Te koop aangeboden: Maastrichts Aardewerk. O.a. diverse decors Boerenbont – Beatrix –Blossom – Boerenhoeve – Boudewijn – Butterflij – Castillo - Old England – Landschap – Sax –Teadrinker – Victoria - Keria- Lange Lijs - Zwiebel. Inl. 0592-342070.

GEZOCHT 80-jarige verzamelaar zoekt gulden bankbiljet. Elk biljet is prima. Ik koop of ruil met bijvoorbeeld rijwielbelastingplaatjes of omroep lepeltjes. Elk gulden bankbiljet is welkom. H. Houtman, Inl. 033-462189. Gift cards of cadeau kaarten, ruilen, ook buitenland. Bekkers, Breda. Inl. 076-5614605.

Te koop aangeboden: 3 Vintage metalen boekenplanken, we vermoeden van merk: Pilastro Holland ontworpen door Tjerk Reijenga. Materiaal: 3 kleuren metaal. Periode: 60er jaren. Inlichtingen na 18.00 uur.: Tel.: 0599-345777. Familie Mulder uit Vlagtwedde (Oost-Groningen).

OPGAVEBON KLEINTJES (Alleen bedoeld voor particuliere advertenties) Rubriek ......................................................

(s.v.p. invullen in blokletters)

1

Naam: .............................................

2

Adres: .............................................

3

Postcode: .......................................

4

Plaats: ............................................

5

Tel.: .................................................

6

Handtekening ................................

7 8 9 10 ❑ Via Giro: 78.18.512 t.n.v. ACB Media IBAN-code NL70ING000781851 BIC-code INGBNL2A

70

❑ Eenmalige machtiging, bank/gironr. (Alleen Ned. Rek. nrs.) ........................................................ ❑ Ik ben abonnee en plaats een gratis kleintje

Opsturen naar: Kraaikampweg 24, 9541 BR te Vlagtwedde E-mail: info@acbmedia.nl Fax: 0599-345779

Abonnees twee keer per kalenderjaar gratis, daarna € 7,50 per plaatsing (max. 10 regels). Niet abonnees € 15,00 per plaatsing (max. 10 regels).


TENTOONSTELLINGEN PLAATS

LOCATIE

INLICHTINGEN

DATUM

SOORT TENTOONSTELLING

Amsterdam

Tropenmuseum, Linnaeusstraat 2

020-5688200

t/m 1 september

Vroeger is een ver land, fotocollectie Anoek Steketee

Amsterdam

Tassenmuseum Hendrikje, Herengracht 573

020-5246452

t/m 15 september

Geschiedenis van de schooltas

Apeldoorn

Nationaal Museum Paleis het Loo, Koninklijk Park 1

055-5772400

t/m 1 september

Oranje en relegie

Balk

Omgeving Gaasterland

Kunstkring Gaasterland

t/m 13 oktober

Fotoroute met 20 levensgrote foto’s op panelen door Gaasterland

Basel (Ch)

Speelgoed Museum, Steinenvorstadt 1

0041-612259595

t/m 6 oktober

Opwinden en opladen

Bergen op Zoom

Het Markiezenhof, Steenbergsestraat 8

0164-277077

t/m 27 oktober

18e Nederlandse Cartoon festival

Bergen op Zoom

Het Markiezenhof, Steenbergsestraat 8

0164-277077

6 augustus t/m 10 november

Rembrandt in zwart-wit

Breda

Breda’s Museum, Chassepark Parade 12-14

076-5299300

t/m 31 december 2013

De Stercke Stadt Breda

Delft

Museum Het Prinsenhof, Sint Agathaplein 1

015-2602358

t/m 1 september

The Blue Revolution, 400 jaar Exchange

Delft

Museum Het Prinsenhof, Sint Agathaplein 1

015-2602358

t/m 5 januari 2014

Delfts Blauw, Kunst of Kitsch

Den Haag

Haags Historisch Museum, Korte Vijverberg 7

070-3646940

t/m 15 augustus

Indie in Den Haag, Een eeuwenoude band

Den Haag

Haags Historisch Museum, Korte Vijverberg 7

070-3646940

t/m 8 september

Huygens rond de Hofvijver

Den Haag

Kinderboeken Museum, Pr. Willem Alexanderhof 5

070-3339666

t/m 31 december

Kikker

Den Haag

Museum Bredius, Lange Vijverberg 14

070-3620729

t/m 8 september

Huygens rond de Hofvijver

Deventer

Historisch Museum Deventer, Brink 56

0570-693780

t/m 27 september

17e eeuwse schilderkunst in Deventer

De Wijk

Strijkijzermuseum, Dorpstraat 94

0522-442327

t/m

Olde Striekiezers

Dokkum

Museum Admiraliteitshuis, Diepswal 27

0519-293134

t/m 7 september

70 jaar Cees Booij

Doorwerth Ge

Museum Veluwezoom, Fonteinallee 2

026-3334358

t/m 15 september

Zomerexpositie eigen collectie

Dordrecht

Dordrechts Museum, Museumstraat 40

078-6482148

t/m 16 september

De kunst van het opvoeden

Dordrecht

Dordrechts Museum, Nieuwe Haven 26

078-6482148

t/m eind mei 2014

Willem II – Koning en Verzamelaar

Echt

Museum van de Vrouw, Plats 1

0475-470742

t/m 31 december

Baas in eigen bestaan

Ede

Historisch Museum Ede, Museumplein 7

0318-619554

t/m 19 januari 2014

100.000 uur Archeologie - Verzamelen op de Veluwe

Enkhuizen

Zuiderzeemuseum, Wierdijk 12

0228-351111

t/m 22 september

Heb je t al gehoord?

Enkhuizen

Zuiderzeemuseum, Wierdijk 12

0228-351111

t/m 31 december

Aanwinsten - Waddenzee

Enschede

Rijksmuseum Twenthe, Lasondersingel 129-131

053-4358675

t/m 1 september

Landschappen uit het Mauritshuis en Rijksmuseum Twenthe

Goes

Museum de Bevelanden, Singelstraat 13

0113-228883

t/m 3 november

MERKwaardige LAPpen

Gouda

Museum Gouda, Achter de kerk 14

0182-331000

t/m 8 september

Jonge keramisten exposeren werk

Gouda

Museum Gouda, Achter de kerk 14

0182-331000

t/m 1 september

Silhouetten van de stad

Hardinxveld-Giessendam

Museum De Koperen Knop, Binnendams 6

0184-611366

t/m 14 september

Expositie Verzamelen

Hardinxveld-Giessendam

Museum De Koperen Knop, Binnendams 6

0184-611366

21 september t/m 2 november

Vrouw in de kunst

Hasselt (Blg)

Modemuseum, Gasthuisstraat 11

0032-11 239621

t/m 9 februari 2014

Moda, made in Italie

Hoorn

Museum van de Twintigste Eeuw, Krententuin 24

0229-214001

t/m 29 september

De vrouw in de 20ste eeuw

Hoorn

West Fries Museum

0229-280022

1-09 t/m 1 december

Bloemstillevens van Bas Meeuws

Hoorn

Museum van de Twintigste Eeuw, Krententuin 24

0229-214001

t/m 27 oktober

60 jaar Gouden Boekjes

Hoorn

Museum van de Twintigste Eeuw, Krententuin 24

0229-214001

t/m 27 oktober

Expositie Robots & Space Toys

Horst

Museum De Kantfabriek, Americaanseweg 8

077-3981650

t/m 25 augustus

Schitterend geplooid, streekdrachten uit Zuidwest China

Klaaswaal

Speldjesmuseum Pin Art Gallery, Industrieweg 11a

06-21200798

t/m 31 juli

Landbouw, Schaatsport, Fietsen

Krimpen a/d IJssel

Streekmuseum, IJsseldijk 312

0180-514866

14 sept. t/m 16 november

Te Water!!

Maastricht

Centre Ceramique, Avenue Ceramique 50

043-3505600

t/m 22 september

Allemaal glas!!!

Noordwijk

Museum Noordwijk, Jan Kroonsplein 4

071-3617884

t/m 29 september

Textielobjecten en kleding uit heden en verleden

Renesse

Blikmuseum De Blikvanger, Capelweg 18

0111-461794

t/m 31 augustus

Vrouw op het Blik

Renesse

Blikmuseum De Blikvanger, Capelweg 18

0111-461794

t/m 31 augustus

Hoeden en Strijkijzers

Schiedam

Stedelijk Museum, Hoogstraat 112-112

010-2463666

t/m 1 september

65 jaar CoBrA. Vrijheid en Vitaliteit

Steenwijk

Stadsmuseum, Markt 64

0521-511704

t/m 18 december

Wildebraspoppen

Tilburg

Audax Textielmuseum, Goirkestraat 96

013-5367475

t/m 3 november 2013

Tales on the table

Utrecht

Geldmuseum, Leidseweg 90

030-2910492

t/m 22 september

Penningen uit het Koninklijk Huisarchief

Utrecht

Nederlands Spoorwegmuseum, Maliebaanstation 16

030-2306206

t/m 1 september

Sporen naar het Front, de rol van de trein in oorlogstijd

71


DE LUNE OFWEL COMETE

Een zeer fraai Frans knikkerkastje (van het Allwin type) gebouwd in 1911 door Paul Valter. Aan de makerij is veel Zamac te pas gekomen: een compositiemateriaal dat de vervelende eigenschap heeft in de loop der jaren simpelweg te vergaan, waardoor het problematisch wordt vandaag de dag nog met het machientje te spelen. Maar mooi is het kastje wel.

OUDERWETS GOKKEN EN VOORAL GENIETEN IN WEESP Dat er in Weesp een Automatenkabinet is, is puur toeval. Maar dan hebben we het alleen over de plaats van vestiging. Dat er een Automatenkabinet moest komen, stond vast. Jelle Zijlmans wilde al jaren niets liever dan zijn passie voor speelautomaten delen met iedereen. Als je geen liefhebber bent, word je het wel als je met Jelle langs zijn verzameling loopt. TEKST: NOORTJE KRIKHAAR FOTO’S: HARRO SMIT

72


UNCLE PAUL

GRAND NATIONAL

Eén van de meest voorkomende thema’s in automaten is de paardenrace. In 1954 bouwde de Engelse firma Ruffler and Walker deze Grand National. Het is een kopie van de versie uit de jaren twintig van Chester Pollard. Twee spelers krijgen de kans zich met elkaar te meten. Het paard dat na heftig draaien als eerste de hindernissen achter zich laat, is de winnaar. Bij de finish neemt een lampje alle twijfel weg over winst of verlies.

H

onderden, maar dan ook echt honderden, automaten staan klaar om te worden bekeken, of om mee te spelen. Jelle Zijlmans heeft Engelse pennies, Nederlandse guldens, kwartjes en dubbeltjes en zelfs als dat nodig is shillingen of half-a-crowns om de apparaten in werking te stellen. De - soms meer dan een eeuw oude - automaten uit landen uit de hele wereld tonen daarop hun kunsten. De sigaar, de chocoladereep of de fles jenever kun je er niet meer mee winnen, maar de spanning ‘of ie het echt doet’ en het plezier kan niemand je ontnemen.

Uncle Paul is één van de eerste Amerikaanse gokmachines uit de jaren negentig van de 19e eeuw. De machine is genoemd naar de Zuid-Afrikaan Paul Krüger die in die tijd in Amerika bekend stond als een vrijheidsstrijder die het opnam tegen de koloniale Britten. In zijn vrijheidsgedachte herkenden de Amerikanen de strijd om de eigen onafhankelijkheid. Paul Krüger riep warme herinneringen op aan de tijden van George Washington en Abraham Lincoln. En wat is er mooier dan een dergelijke naam te associëren met de vrije wereld van het gokken en het zoeken naar geluk? Grappig is dat deze vroege gokmachine een elektrisch uitbetalingsmechaniek heeft. Elektriciteit stond nog in de kinderschoenen en de elektrische onderdelen lieten vaak verstek gaan. Ze werden dan ook al gauw door mechanische vervangen. Pas in de jaren vijftig van de 20e eeuw wonnen de elektrische oplossingen het definitief van de puur mechanische.

Jelle Zijlmans verzamelt al vanaf zijn achttiende jaar automaten. Een niet zo voor de hand liggende passie voor de student geschiedenis en sociologie, die na zijn doctoraal uiteindelijk als coördinator in het welzijnswerk terecht kwam. Ach, Jelle heeft nooit de voor de hand liggende paden bewandeld. Zijn afkeer van de vele vergaderingen bracht hem weer terug als buurtwerker in het veldwerk. “Ik ga liever met een zieke papagaai op stap om een eenzame vrouw haar vriendje weer terug te geven, dan dat ik allerlei beleidsplannen ontwikkel, waarvan je dan maar moet afwachten of mensen daar echt mee geholpen zijn.” Niet iedereen begreep deze levens-

visie. “Ik werd wel eens eigenwijs genoemd,” geeft Jelle toe, maar hij zit er niet mee. “Het ging en gaat mij om de mensen.” Daarom ook wil hij zo graag zo veel mogelijk mensen laten genieten van zijn grote hobby: de automaten.

AUTOMATENKABINET Toen Amsterdammer Jelle 25 jaar geleden in Weesp een bord ‘te koop’ zag staan, aarzelde hij geen moment. Hij kocht een ruime, maar wel enigszins verkommerde woning aan de Middenstraat. Tien jaar later stond het pand naast zijn huis leeg. Jelle voelde zich bijna een handelaar in onroerend goed

73


toen hij het pand tegen een wel heel redelijke prijs in handen kreeg. “Dé ideale plaats voor mijn Automatenkabinet.”

BALLY BABY

Met hulp van vele vrienden bouwde Jelle het kabinet uit tot een heel bijzondere ruimte. De Weesper kunstenares Ilona Woltring sierde de gevel met ornamenten in de Nederlandse Jugendstil-stijl. Vrijwilligers komen elke zondag met hun gereedschapskist om automaten te repareren. De tientallen comfortabele stoelen zijn (met kussens en al) ooit voor één euro per stuk gekocht in een kringloopwinkel, want ‘ik geef mijn geld liever uit aan automaten’. Jelle Zijlmans weet zijn prioriteiten te stellen.

Misschien wel de kleinste tradestimulator die ooit is gemaakt. Gebouwd door de Amerikaanse automatengigant Bally.

BIG STAR

Speelgoed tafel flipperspel.

Uitgekeken raken op het enorme aanbod aan automaten in het Automatenkabinet, kan niet: in de woning van Jelle naast het kabinet wachten er nog zo’n zevenhonderd op hun beurt. “Zo gauw we er weer een aan de praat hebben, zetten we ’m in het kabinet.”

FREE IF YOU GUESS YOUR WEIGHT

Kijk ook eens op: www.automatenkabinet.nl ●

BIMBO BOX

Een Duits familiebedrijf bouwde in de jaren vijftig het aapjesorkest Bimbo Box in serie. Het zit allemaal nogal onbenullig in elkaar, maar de Bimbo Box was zo’n succes dat de firma maar liefst vijftig jaar lang ongeveer dezelfde machines bleef produceren. Kleine details daargelaten zag de Bimbo Box er in 2000 nog net zo uit als in 1950. Rond 2000 was er geen opvolging meer in de firma Bimbo Box Bv Boehm. Dat betekende het einde van de officiële Bimbo Box. Hoewel einde? In China is ook in de 21ste eeuw nog een aantal aapjesorkesten gemaakt. Maar die zijn zo mogelijk nog onbenulliger dan de originele. Maar welk kind heeft er niet ademloos voor gestaan?

74

KRACHTMETER - EVERITT

Free if you guess your weight is een Amerikaanse weegschaal uit 1920. Je stelt het gewicht in, dat je denkt te hebben. Als dat gewicht overeenkomt met het door de machine vastgestelde gewicht, krijg je je geld terug. Maar let op: de machine neemt alleen maar genoegen met een tot op één ons nauwkeurig geschat gewicht. Als je bedenkt dat een mens elke dag, afhankelijk van wanneer hij gegeten heeft, binnen een marge van een of twee kilo voortdurend van gewicht verandert, is het puur toeval als het juiste gewicht wordt geraden!

Stationsweegschaal

Deze weegschaal is waarschijnlijk van Nederlands fabricaat. De schaal stond rond 1915 op het station van Groningen. Wie de tekst goed leest, moet wel concluderen dat er toen geen dames bestonden die langer waren dan 1.72 meter! Ook de normen voor wat je bij een bepaalde lengte mag wegen, zijn in de loop der jaren behoorlijk aangepast.


PIMPLE

Deze Pimple is een Engelse schietkast uit de jaren dertig van de twintigste eeuw. Dergelijke machines werden door een aantal firma’s gemaakt die elkaar beconcurreerden en het werk van elkaar kopieerden. De kasten zijn bijna nooit gesigneerd om problemen met “gepikte” patenten te voorkomen. Er waren drie soorten: shoot the cat, the clown shooter en smash Hitler. Het zal niemand verbazen dat de laatste vooral in de Tweede Wereldoorlog immens populair was. Net als bij de kast met de clown was het de bedoeling de tanden uit de mond van Hitler te schieten.

STORCHAUTOMAT

Deze ooievaar werd in 1925 gebouwd door de firma MUM Automaten uit Dresden. Met name in Duitsland waren in de twintiger jaren snoepautomaten in de vorm van een dier erg populair. Je had bijvoorbeeld olifanten, kippen, katten en ooievaars. Deze ooievaar is voorzien van een blaasbalg, waardoor hij bij het draaien aan de zwengel ‘mama’ roept. De automaat leverde een blikken ei dat gevuld was met snoep.

ELECTRICITY IS LIFE

De schokmachine Electricity is life is rond 1900 gebouwd door de Imperial Electric Company in Londen. Elektriciteit was rond deze eeuwwisseling nog een groot wonder. Omdat veel mensen niet begrepen waar elektriciteit vandaan kwam, deden de wonderlijkste verhalen de ronde. Geheimzinnige krachten namen bezit van de machines. De bedoeling van deze automaat is de spanning zo hoog op te voeren dat men de handgrepen nog net kan vasthouden. En dan is de kunst natuurlijk om het langer vol te houden dan je tegenstander. Je kunt je nauwelijks voorstellen dat dit een gezonde handeling is, al doet de naam van de machine anders vermoeden…

PYROGENE

LES TONNEAUX

Deze machine werd in 1904 voor het eerst gebouwd door ene Bignell. Dit was een Engels\Franse immigrant die in dienst was bij Charlie Fey (de ‘uitvinder’ van de eenarmige bandiet met drie rollen). Aangezien de machine van Bignell verdomd veel lijkt op de machine die Fey een jaar later op de markt bracht, moeten wij aannemen dat niet Fey maar Bignell de echte uitvinder van de bandiet met drie rollen was. Net zoals er vraagtekens gezet moeten worden bij Edison als uitvinder van de gloeilamp. Alleen waren Edison en Fey wat commerciëler ingesteld dan de ware pioniers.

Daterend van rond 1900. Een toonbankroulette, zoals men die kon aantreffen in sigarenwinkels en ‘drugstores’. Men kon bij aankoop van een of meerdere sigaren een nummer kiezen en na draaiing van het wiel de winst collecteren of het verlies accepteren. Deze machine is een voorloper van de huidige krasloten en de Spaanse en Franse straatloterijen.

75


(advertorial)

“BROCANTE OP Z’N BRITS” IN DE ORANJERIE ZONDAG 22 SEPTEMBER TAXATIE MIDDAG “KUNST OF KITSCH”

V

anaf zondag 22 september t/m zaterdag 12 oktober is ‘De Oranjerie’ te Zeyen (Drenthe) jaarlijks drie weken lang in de nostalgische Engelse Brocante sfeer met een vleugje 50-er jaren. Hier kun je heerlijk rond struinen en snuffelen naar alledaagse gebruiksvoorwerpen van vroeger, serviesgoed van allerlei verschillende merken, glaswerk, gekleurd glas, silverplate, los bestek maar ook sets, spiegels, hoeden, kinderjurkjes, kleinmeubelen, schilderijen en nog veel meer ‘nice things’. Alles zelf verzamelt tijdens de afgelopen maanden

76

in het prachtige Engeland, waar we geen genoeg van krijgen. Dit jaar veel prachtige oude tasjes en een presentatie van het merk ‘Talking Tables’.

zal de ‘Cream Tea’ met vers gebakken scones, clotted cream en jam u heerlijk smaken en wordt er een assortiment Engelse delicatessen aangeboden.

• Uniek is een presentatie handgemaakte miniatuurklokken. Deze klokken zijn gemaakt door Joke de Korte op basis van gebruikte horloges. Om deze horloges zijn kasten voor klokken ontstaan zoals die in de loop der jaren gebruikelijk waren, zoals pendule, hangklokken, schoorsteenklokken etc. Het zijn allemaal eigen ontwerpen en modellen.

• In de weekenden demonstreren Alice Bosch en Lotte Hakkaart Engels getint bloemwerk. • Zondag 22 september zal taxateur Geert Ziengs uw ‘Kunst of Kitsch’ taxeren (max. 2 items) tussen 13.30 – 17.00 uur. Geert Ziengs heeft in de loop der jaren naam opgebouwd als veilingmeester en taxateur van het Kunst & Antiek veilinghuis Methusalem in Schoonoord.

• En miniatuurkleding voor popjes vanaf ongeveer 5 cm. Gehaakt en gebreid van oude en natuurlijke garens en oud naaigerei uit grootmoeders tijd. De winkel heeft een geheel nieuwe sfeer gekregen door een bijzondere presentatie, de juiste mix, die zo kenmerkend is voor De Oranjerie. In de theeschenkerij

Di. t/m vr. van 13.00 tot 18.00 uur Zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur Zondag 22 september en 29 september van 11.00 tot 17.00 uur. Noorderstraat 1, 9491 AJ Zeijen www.de-oranjerie.nl ●


Verkrijgbaar vanaf 11 september!

E

n

D!

€ 29.90 op D V

Postzegels van Nederland en overzeese rijksdelen Eénmalig katern: Kortebalkstempels met 12-uurs karakters Postfris prijzen toegevoegd bij portzegels Bijgewerkt met de nieuwe uitgaven van Nederland, Caribisch Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten Extra bijgevoegd: Blauwdruk nr. 11

www.nvph.nl


René Dresken: “Dat stukje papier van 35 bij 22 millimeter bracht tijdens een van onze veilingen 135.000 gulden op” (Foto: Studio Kastermans)

RENÉ DRESKEN: “JE KOMT ZOVEEL MOOIE DINGEN TEGEN” Admiraal Michiel de Ruyter kreeg in 1657 een erepenning van de Admiraliteit in Amsterdam, het hoofdkwartier van de marine, nadat hij twee Franse kaperschepen bij Corsica had veroverd. Deze gouden penning is in het Rijksmuseum te vinden.

TEKST: NOORTJE KRIKHAAR

78


Een eigenhandig geschreven en voluit ondertekende brief waarin Michiel de Ruyter melding doet van dit historische feit, is in 2002 door de Nederlandsche Postzegel & Munten Veiling in Weesp geveild. ‘De Ruyter heeft in de Middenlandse zee nabij Corsica twee Franse oorlogsschepen buitgemaakt…’ Op aantekeningen op de voorzijde staat dat deze brief Overzee naar Holland is vervoerd in 1657. Deze brief is maar een van de vele pareltjes die veilingdirecteur René Dresken en zijn collega’s geregeld in handen krijgen. “We hebben twee keer per jaar een grote muntenveiling en in oktober en maart een zeer grote interessante postzegelveiling.” Dat betekent dat de schappen in het kantoor in Weesp na een veiling grotendeels leeg zijn en even later de dozen weer tot aan het plafond staan. René geniet ervan. “Je komt zoveel mooie dingen tegen en je leert zoveel in dit vak. Zo hebben we in oktober bijvoorbeeld een veiling van Belgische maritieme post die Claude Delbeke heeft verzameld. Hij schreef daarover een prachtig boek. Daarin komen de Belgische en buitenlandse zeevaartlijnen aan bod, die werden gebruikt voor post van en naar België in de 19de eeuw en de eerste helft van de 20ste eeuw. Ook ons land heeft zijn maritieme postgeschiedenis. Vanaf rond 1600, in het tijdperk van de Verenigde Oost-Indische Compagnie, werd er post per boot vervoerd. Onderweg wisselden schepen de post uit om de reistijd te verkorten. Ook gaf men voor de zekerheid aan meerdere schepen dezelfde brief mee. Want er waren in die tijd nogal eens wat schepen die de eindbestemming niet bereikten. Als je dat weet, kijk je met nog meer belangstelling naar een brief die al die eeuwen bewaard is gebleven.”

De liefde voor historische brieven en postzegels is René met de paplepel ingegoten. “Mijn vader was ook al gefascineerd door postzegels. Als kleine jongen mocht ik dan ook mee naar de postzegelmarkt in Amsterdam of die onder de Kastanjeboom in Den Haag. Ik verzamelde stempels, brieven, ansichtkaarten, noem maar op.” Al is hij nu dan meer veilinghouder dan verzamelaar, René wil nog wel eens overstag gaan als hij een leuk object tegenkomt. “Ja, dat krijg je er niet meer uit!”

Top tien duurste postzegels

Het Museum voor Communicatie in Den Haag bezit sinds 1995 een blauwe Mauritius. In datzelfde jaar kwam een Nederlandse postzegel uit met daarop een afbeelding van een Blauwe Mauritius. Deze postzegel is gelukkig niet zeldzaam, zodat iedere verzamelaar er van kan genieten.

De Tre skilling banco geel is een kleurenmisdruk in de eerste postzegeluitgifte van Zweden. De postzegel van 3 skilling banco, normaliter blauw-groen, werd per ongeluk gedrukt in geeloranje, de kleur van de 8 skilling banco. Van deze postzegel is slechts één exemplaar bekend.

In 1920 werd in België een postzegel met daarop het stadhuis van Dendermonde uitgegeven. In een klein deel van de oplage werd het middenstuk omgekeerd gedrukt. De fout werd ontdekt en een groot deel van de foute postzegels is vernietigd. Er zijn slechts enkele ‘omgekeerde’ postzegels bekend. Eén daarvan werd een aantal jaren geleden in Nederland geveild.

De duurste postzegel die in Nederland ooit is geveild, is de zogenaamde kopstaande Dendermonde uit België, vertelt René. “Dat stukje papier van 35 bij 22 millimeter bracht tijdens een van onze veilingen 135.000 gulden op.” En dat is nog niets als je naar de top tien kijkt van de meest zeldzame en daardoor duurste postzegels ter wereld. Eén daarvan is in het bezit van het Museum voor Communicatie in Den Haag: de Blauwe Mauritus. Deze postzegel van 2 penny uit 1847 is in 1994 gekocht van een particulier. De cataloguswaarde voor een ongebruikt exemplaar lag toen rond de 1 miljoen gulden. Onbekend is wat ervoor is betaald. De allerduurste postzegel ter wereld is een Zweedse misdruk van de zogenaamde Tre Skilling Banco in de foute kleur geel. In 1886 ontdekte de jonge verzamelaar Georg Wilhelm Backman deze kleurenmisdruk op de zolder van zijn grootmoeder. Hij realiseerde zich niet wat hij in handen had en Backman verkocht de postzegel voor 7 kroon aan een postzegelhandelaar. Dit is de enige postzegel in z’n soort, want tot op dit moment zijn er nog geen andere misdrukken ontdekt. De postzegel is in 1996 door een onbekende verzamelaar op een veiling gekocht voor 2,27 miljoen dollar. “Die postzegels zul je bij ons niet vinden”, lacht René Dresken. “Wij houden een collectie die iemand met zoveel liefde heeft verzameld, meestal bij elkaar. Alleen als er zeldzame en duurdere stukken tussen zitten, breken we een collectie open. Dat heeft het grote voordeel dat de aanbieder de collectie niet hoeft te sorteren, voordat hij deze bij ons inlevert.” Aanbieders krijgen altijd een taxatie vooraf, benadrukt René Dresken. “Bulterman, onze andere directeur, is beëdigd taxateur.” Meer weten over postzegels verzamelen? Zoek je weg via www.nvph.nl of: www.knbf.nl of http://jeugdfilatelie.nl/ home of www.postzegelblog.nl of www.npv.nl ●

79


AMBACHTELIJKE POTTENBAKKERS GEVELKUNST

Bart Janssen in actie.

Kort na de Tweede Wereldoorlog was er veel vraag naar van alles, zo ook serviezen, vazen, huisnummers, en andere kunst om alles weer op te bouwenen vrolijken. In Haalderen (Gemeente Lingewaard) staat een nog steeds bestaand pottenbakkers bedrijf genaamd Het Ambacht Haalderen B.V. Het is opgericht kort na het einde van de Tweede Wereldoorlog, op 2 juni 1947 met financiĂŤle steun van het Volksherstel Gelderland door medeoprichter en oud-directeur de heer G.A. Janssen senior.

80


Schetsen door opdrachtgevers van B. Janssen

De spuiterij.

Een krachtig gestileerde stier.

P

iet Kurstjens werd door de provincie Gelderland als leraar aangewezen, en begon toen met 5 onervaren jongens een stichting waaruit uiteindelijk Het Ambacht Haalderen BV uit voort is gekomen. Deze heren waren: Gerd Janssen (draaier), Bart Smits (draaier), Cornelis Maaler (bakken), Thé Verloon (glazuur), Jan Verhagen (kantoor). De functies werden gaande weg duidelijker naar mate het bedrijf groeide. Al snel werd de stichting een N.V. en kort daarna een B.V. Het bedrijf maakt (nu nog steeds) diverse ambachtelijk, hand gedraaid aardewerk en kunstnijverheidsartikelen, geschilderde decoraties als in de klei, dan wel in de engobe gekrast. Maar ook tegels, huisnummers en zeer veel verschillende wand decoraties, die in deze regio bijna in elke straat te vinden zijn op de gevels van huizen.

Huisnummers Veel producten vonden hun wegen via diverse ‘Kunst Nijverheid Zaken’, gelegen-

Een verzoek voor een huwelijksgeschenk dat nooit heeft plaats gevonden.

heden die nu waarschijnlijk galeries heten. Maar ook grote fabrieken, warenhuizen en winkels namen in de jaren 50 veelvuldig hun producten af. Een makkelijk te herkennen product, wat door heel Nederland te vinden is, zijn de keramische huisnummers met een knal rode glazuur. 99% van al deze huisnummers is bij AMHA gemaakt. Later verschenen er ook andere kleuren op de markt die elders werden gemaakt. In de hoogtijdagen (1950 – 1969) werkten er 14 mensen bij Het Ambacht Haalderen B.V. Omdat men onervaren begon, werd er in die tijd veel geëxperimenteerd met diverse producten, kleisoorten en glazuren. In het begin maakten ze alles met

81


Voorraad in de winkel.

Jaren 50.

een witte kleisoort, maar al snel stapten zij over op een zwart bakkende kleisoort. Het enige nadeel van een zwart bakkende kleisoort is, dat je erg beperkt wordt in de variaties van de glazuur kleuren. Vanaf 1975 kwam een van de zonen van mede oprichter Gerd Janssen in dienst. Hij heet Bart Janssen en is tot op de dag van vandaag er nog werkzaam als directeur van Het Ambacht Haalderen B.V. Toen Bart Janssen in 1975 begon te werken, waren er nog 7 mensen in een vast dienst verband werkzaam. Deze hebben allen tot hun pensioen bij AMHA gewerkt, maar zijn nooit vervangen voor nieuwe medewerkers. Sinds 10 jaar werkt Bart Janssen alleen in dit mooie bedrijf. Een van de dingen waar hij het vooral trots op is, is dat er overal vermeld staat, “AMHA 1947 – tot heden”. Iets waar je ook bijzonder trots op mag wezen, aangezien er in de jaren 80 zeer veel pottenbakkerijen hun

82

deuren om financiële redenen hebben moeten sluiten in Nederland en Duitsland. Tegenwoordig geeft hij nog vier avonden in de week cursussen over het pottenbakkers vak en over een maand of 6 zal ook zijn website actief online te zien zijn. Tot die tijd wens ik u veel kijkplezier met de afbeeldingen in dit artikel van deze bijzondere ambachtelijke gevelkunst. Emiel Monnink www.retrominded.com ●


VLIEGVELD MARKT TWENTE

CA. 9000M2 VERZAMELAARS-/VLOOIENMARKT

LOCATIE:

VLIEGVELD TWENTE HANGAR 11

DATA: 5 & 6 OKTOBER 2013 VAN 09:00 TOT 17:00

STANDHOUDERS KUNNEN ZICH NOG AANMELDEN. (TIJDENS KANTOORUREN)

INFO@VMTWENTE.NL WWW.VMTWENTE.NL 06-83209246 (RESERVEREN VIA ONZE SITE)

MPO Veilingen - Schilderijen . zilverwerk . sieraden . curiosa -

Afgelopen veiling heeft weer topresultaten opgeleverd. MPO is altijd op zoek naar leuke inzendingen, van kunst tot curiosa, van speelgoedtreinen tot Swarovski. Met elke verzameling kunt u bij ons uit de voeten. Wilt u ook genieten van een immer groeiende klantenkring van MPO? Neem dan nu contact met ons op!

Voor het ontvangen van de gratis catalogus: www.mpo.nl MPO, Energieweg 7, 3401 MD IJsselstein Tel: 030-6063944


RUILVEILING IN UTRECHTSE

JAARBEURS BIEDEN OP COLLECTORS-ITEMS MET ALLES BEHALVE GELD In Nederland worden steeds meer ruilinitiatieven gestart. Op internet tref je websites als ruilen.nl, swapit.nl of zullenweruilen.nl. Ook buiten de digitale sfeer zijn er ruilevenementen waarbij boeken, kleding of cd’s van eigenaar wisselen. Verzamelaars die deze ruilinitiatieven omarmen kunnen de laatste drie weekenden van augustus terecht bij het evenement Ruilen met Robinson in de Utrechtse Jaarbeurs. Op het programma staat onder meer een ruilveiling waarbij bezoekers kunnen bieden op collectors-items zoals barbiepoppen, een batmanwagen of een scheepstelegraaf, met alles behalve geld.

Ruilen met Robinson

Ruilveiling

Meer weten?

Tijdens Ruilen met Robinson is het de bedoeling dat de bezoeker – net als Robinson Crusoe – ruilhandel drijft op drie verschillende eilanden. Een eiland staat in het teken van cd’s, lp’s, en boeken. Weer een ander in het teken van mode en kleding en tot slot is er een eiland met als thema kunst en design. Dat betekent niet dat een boek voor een boek geruild dient te worden. Een collectie zeldzame schelpen kun je ruilen voor een plant die niet meer in de kamer past. En een bijzonder kunstwerk voor een oude fiets. Oude spullen vinden zo een nieuwe bestemming. Dat is prima voor de rommelzolder, je portemonnee, het milieu en je eigen, persoonlijke geluk.

Op het kunst- en designeiland van Ruilen met Robinson vindt elke dag om 14:00 uur een ruilveiling plaats, met veilingmeester en verzamelkunstenaar Pet van de Luijtgaarden. De veilingmeester heeft collectors-items als barbiepoppen, een batmanwagen en een scheepstelegraaf in de aanbieding. Als je eigenaar wilt worden van deze items, dan is het niet mogelijk om te bieden met geld, maar met een product of zelfs dienst. Ben je bereid om iemands website op te knappen? Heb je nog een verzameling tinnen soldaatjes staan of wil je af van je Boerenbont-servies? Neem je visitekaartje, kennis of product mee, bied op je favoriete item en de veilingmeester bepaalt of je een deal heeft.

Het evenement Ruilen met Robinson wordt georganiseerd door kunstenaar Pet van de Luijtgaarden, Stichting Doe Het Niet Zelf, Impakt Foundation en vindt plaats op de laatste drie weekenden van augustus: 17 & 18, 24 & 25 augustus en 31 augustus en 1 september 2013 in de Jaarbeurs Utrecht. Entreeprijs: 5 euro. Benodigdheden tijdens het evenement: (oude) spullen om te ruilen. Kijk voor het volledige programma en de spelregels op www.ruilenmetrobinson.nl. Heeft u andere vragen? Dan kunt u mailen met: ruilenmetrobinson@gmail.com ●

Rietveldstoel, replica

84

Knuffeltijger, 60 cm lang

Complete Commodore 64 met spelletjes op cassette en cassettesspeler (niet op de foto).

Gouden trein van Playmobil in speciaal gemaakte vitrinekast.

Kijk voor het volledige programma en de spelregels op: www.ruilenmetrobinson.nl


RUILVEILING IN UTRECHTSE

JAARBEURS

Antieke telefoon, een van de eerste, van Fyns Kommunale

Vintage camera’s

Antieke Kodak Brownie model E met flitser made in England

Collectoritem, Batman horloge in alumiumbox

speelgoedRobin, Batman knuffelpop

Barbie in verpakking met camerafunctie.

Robocop politieauto. Compleet in doos.

Limited Edition of Batmobile uit 1960, schaal 1 op 24

Vrijheidsbeeld sulptuur van LEGO, lengte bijna 150 cm lang

Darth Maul, slechterik uit Star Wars, LEGO sculptuur

Antieke Yassica super8 camera met microfoon en luxe koffer

Rovio wifi webcamrobot. Kan met mobiele telefoon bestuurd en bekeken worden.

Kijk voor het volledige programma en de spelregels op: www.ruilenmetrobinson.nl

85


Michael Thonet (1796-1862).

MICHAEL THONET, GROOTS PIONIER Michael Thonet, zoon van een lederbewerker, leerde de stiel van schrijnwerker en vestigde zich in 1819 als zelfstandig meubelmaker in zijn geboortestad. Hij maakte stoelen, zetels en bedden in een conventionele Biedermeierstijl, maar zocht middelen om vlugger en goedkoper te kunnen werken en met minder verspilling aan materiaal. Michael Thonet (Boppard, 2 juli 1796 - Wenen, 3 maart 1871) was een Duits-Oostenrijkse meubelmaker en industrieel en wordt wereldwijd beschouwd als een der grootste pioniers inzake meubeldesign.

R

ond 1830 ontwikkelde hij een methode om meubels te maken van gebogen hout door dunne houten latjes in lijm te koken tot ze buigzaam werden. Bundels van deze latjes perste hij dan met een mal in vorm, om ze tenslotte met fineerhout te beleggen. De “Bopparder stoelen” die hij zo maakte waren klassiek van vorm en uitwendig niet te onderscheiden van deze door zijn collega’s gemaakt, maar Michael Thonet had al vroeg industriële ambitie: hij werkte op voorraad in plaats van uitsluitend op bestelling; hij kocht een molen om zijn eigen lijm te kunnen fabriceren, en hij vroeg patenten aan op zijn methode om

86

hout te buigen, dit met de bedoeling aan andere meubelmakers licenties op zijn patent te kunnen verkopen. Uit vrees voor namaak en voor lekken bleef hij echter te vaag bij zijn patentaanvraag, waardoor zijn verzoek werd afgewezen omdat zijn werkmethode niet vernieuwend genoeg zou zijn. Michael Thonet bleef met schulden achter. In 1841 toonde hij zijn creaties op een nijverheidstentoonstelling in Koblenz, waar ze opgemerkt werden door de Oostenrijkse kanselier Klemens von Metternich. Metternich gaf hem de raad naar Wenen te verhuizen, omdat Thonet in Boppard arm zou blijven, doch in een wereldstad als Wenen wellicht fortuin zou maken.

De Weense periode Een jaar later werden Thonets eigendommen in Boppard, inclusief zijn voorraden, openbaar verkocht op last van zijn schuldeisers, waarna Michael Thonet naar Wenen verhuisde. Wegens de reglementering op het gildenwezen kon hij zich daar niet zelfstandig vestigen en moest hij bij gevestigde schrijnwerkers dienst nemen. Door zijn relatie met Metternich slaagde hij er in om in 1842 een Oostenrijks patent te krijgen op zijn methode om hout te buigen, maar hij werkte in die periode vooral aan de parketvloeren voor het stadspaleis Liechtenstein. In 1849 kon bij zich eindelijk weer zelfstandig vestigen, en hij verbeterde zijn methode om hout te buigen door bundels houten staafjes te buigen in plaats van


Schaukel Fauteuil Nr. 1.

Michael Thonet en zijn 5 zonen.

dunne latjes. In 1849 ontwikkelde Thonet de stoel Nr 4, waarmee het Weense koffiehuis Café Daum bemeubeld werd. Opvallend is dat de vormgeving van Thonets stoelen nu een logisch uitvloeisel is van de gebruikte techniek, en niet omgekeerd.

Wereldtentoonstelling van 1851 Zijn deelname in 1851 aan de wereldtentoonstelling van 1851 in Chrystal Palace (Londen) zorgde voor een internationale doorbraak De volgende jaren nam Thonet deel aan vele nationale en internationale tentoonstellingen en won hij tal van prijzen en medailles. In 1853 vormde hij zijn Weense werkplaats om tot de vennootschap “Gebrüder Thonet” die op naam van zijn vijf zonen stond, doch waarvan hij de leiding stevig in handen bleef houden.

Het succes: de fabrieken Hij verbeterde zijn productiemethoden voortdurend en opende in 1856 een fabriek in Koritschan, een stadje in Moravië dat over een goede spoorwegverbinding beschikte en midden in de beukenbossen lag die de beste grondstof leverden voor zijn stoelenproductie. In deze nieuwe fabriek werd het hout niet langer gekookt in lijm, maar gebogen na een urenlange inwerking van hete stoom. Daardoor slaagde hij er in 1859 eindelijk in massieve houtstaven te buigen, wat de weg vrijmaakte voor massale meubelproductie. In Koritschan kwamen ook modellen tot stand van stoelen die met een eenvoudi-

ge verbinding door middel van schroeven gemonteerd werden en die in onderdelen geëxporteerd en naar de consument konden worden verstuurd. In 1859 maakte hij de stoel Nr. 14, die het voorbeeld bij uitstek werd van een succesrijk industrieel product: er zouden er meer dan 50 miljoen van gemaakt worden. In zijn eenvoudigste versie bestond deze stoel uit slechts 6 houten stukken, zes schroeven en twee moeren. Daardoor was deze stoel ongemeen licht en ook uitermate goedkoop. Toen Thonets laatste patent afliep in 1869, werd de stoel Nr. 14 eindeloos gekopieerd door talloze concurrenten.

Na de fabriek in Koritschan opende Michael Thonet ook fabrieken in Bistritz (1861), Groß-Ugrócz [1865) en Wsetin (1868), met tal van filialen op plaatsen waar veel beukenbossen waren. Door in verschillende landen fabrieken te hebben, vermeed hij ook betaling van invoerrechten voor zijn producten. Hij stelde uiteindelijk 6.000 arbeiders te werk, en bouwde rond iedere fabriek een stadje met eigen sociale voorzieningen om de noodzakelijke arbeidskrachten aan te trekken. Hij werd de grootste meubelfabrikant ooit, en zijn assortiment omvatte niet alleen stoelen in gebogen hout, maar ook tafels, bedden, bloembakken, muziekstaanders en kapstokken, tot en met tennisrackets. Op hun hoogtepunt maakten de fabrieken 4.000 meubelstukken per dag. Zijn bedrijven waren autarkisch georganiseerd: hij bezat de beukenbossen voor de grondstof, de werkplaatsen, de machines en de huizen van zijn werkkrachten, en had tenslotte eigen filialen voor de verkoop in alle grote Europese steden en in de Verenigde Staten. Hij nummerde zijn modellen en liet catalogi drukken in verschillende talen met afbeelding en prijs van ieder product. Na zijn overlijden werd de fabriek voortgezet door zijn vijf zonen, die naast eigen ontwerpen ook designers aantrokken als Josef Hoffmann, Otto Wagner, Gustav Siegel en Adolf Loos. Vanaf 1930 ging de fabriek ook metalen buismeubilair fabriceren, met ontwerpen van Mart Stam, Marcel Breuer, Le Corbusier, Mies van der Rohe en onze ‘eigen’ Gerrit Rietveld. ●

De Nr. 14, het succesnr. van Thonet.

87


NAKAARTEN MET

SIMON de V. van Verzamelen.

Russische familie.

88

Russische adel (?)


Vienne kaart.

H.M. Koningin Elisabeth van België.

Art Deco.

K

leding op de prentbriefkaart uit het begin van de vorige eeuw. Illustratoren hadden in de industrie van de prentbriefkaart meer dan voldoende werk destijds. Grote namen komen voorbij van kunstenaars die ingehuurd werden voor dit werk. Laat ik nu een prentbriefkaart vinden met de letter V. De V van vintage. Daar beginnen we dan ook mee. Een kaart van een Griekse schone met een waterkruik, spelende kinderen in een bloementuin, versierd met bloemenkransen. De datering van deze kaart is ± 1903. Je zou haast gaan denken dat ze toen al foto’s konden bewerken.

Kaart twee laat een Russische gezin zien in traditionele klederdracht. De kaart is verzonden in 1904. Kaart numero drie is ook een Russische . Een groot verschil met twee. Ik ben helaas die taal niet machtig anders kon ik er wel wat van af lezen. De afbeelding geeft mij het idee dat het hier om Russische adel gaat of misschien betreft het een rijk koppel dat boodschappen heeft gedaan. De bedienden die er achter lopen. De man aan de leuning hangt verschrikt achterover. Kaart vier is van een heel ander kaliber. H.M Koningin Elisabeth van België (1876 1965) weduwe van Koning (held) Albert 1 van België. Modieus gekleed met een imposante hoed, zoals we die nu nog wel

eens te zien krijgen op Prinsjesdag. Kaart vijf en zes zijn kaarten uit de ‘Vienne serie’. Een grote serie die afkomstig is uit Oostenrijk en in de jaren twintig van de vorige eeuw zeer geliefd waren. De laatste en zevende kaart is een ‘snoepie’. Prachtig geïllustreerd in de bekende Art Deco stijl. Deze kaart is uitgegeven door de bekende Engelse uitgever Raphael Tuck & Sons en destijds gedrukt in Berlijn.

Vragen en informatie: Simon van Blokland, Schaarweide 9, 1507 NJ Zaandam Tel: 075-6703605, Email: simon@vanblokland.nl Site: www.vanblokland.nl ●

89


Indisch leesplankje.

Klein letterdoosje.

DE SCHOOLSPULLEN ‘VAN’ CORNELIS JETSES Willem (59) en Aafke (57) Sprik uit Scharnegoutum verzamelen alles van Cornelis Jetses, de bekende tekenaar/illustrator van onder meer de boeken van Ot & Sien en Afke’s Tiental. En natuurlijk van de prachtige schoolplaten zoals die in vroeger tijden de klaslokalen opsierden. In het verlengde van deze verzameling houden Willem en Aafke er een uitgebreide collectie schoolspullen van 1900 tot 1960 op na. TEKST EN FOTO’S: RENÉ DIJKSTRA

V

isueel leren lezen, feitelijk gebeurt het nu nog”, steekt Willem Sprik van wal. “Als we exposeren en mensen uit het onderwijs spreken, zeggen ze vaak: doe dat oude systeem maar weer terug. Jetses maakte de illustraties bij het bekende leesplankje ‘aap, noot, mies’. En de schoolboekjes van onder meer Ot & Sien. En hij tekende de prachtige schoolplaten. Wij hebben meer dan vijfhonderd schoolboekjes uit die tijd. De Ot & Sien verhalen en tekeningen staan in de boekjes ‘Nog bij moeder’. Jetses heeft alles twee keer getekend. Vanaf de jaren dertig van de vorige eeuw vond men de oorspronkelijke illustraties gedateerd. De tekeningen moesten moderner. Dat natekenen deed hij met frisse tegenzin. Hij zag het als ‘herkauwen’, hij hoefde niks nieuws te creëren. Alleen een auto toe te voegen. En de pet van het hoofd van Wim van het leesplankje te halen. Tot de jaren dertig mochten de jongens in de klas namelijk hun pet ophouden, daarna niet meer. Het gevolg is dat je altijd twee versies van een

90

leesplankje hebt: de oude en de nieuwe. Wij verzamelen ze allebei.”

‘Wim met de pet’ Het visueel-leren-lezen systeem zoals dat vroeger gehanteerd werd, was ontwikkeld door pedagoog Jan Ligthart. De verhaaltjes werden geschreven door H.

Scheepstra en de leesplankjes werden gecreëerd door M.B. Hoogeveen. Jetses illustreerde. “Het is een hele ontwikkeling geweest, die leesplankjes”, zegt Aafke Sprik. “Het eerste leesplankje werd in 1909 door Jetses voorzien van illustraties. In 1910 werd het geïntroduceerd. De gemoderniseerde versie volgde vanaf 1932. Het eerste leesplankje noemt men ‘Wim met de pet’. Omdat Wim toen dus nog een pet mocht dragen. Op het nieuwe leesplankje zijn de rokken ook iets korter. Zou Jetses nu nog geleefd hebben en zouden de leesplankjes nog bestaan, dan had hij ongetwijfeld kinderen met i-Phones aan hun oor getekend.” Of het nu om de oude of nieuwe versie gaat, bij het leesplankje hoort een

Inktfles.


vertelselplaat die voor de klas hing. In die grote plaat ziet men het hele ‘aap, noot, mies’ verhaal terug. Onvermijdelijk werd ook de vertelselplaat begin jaren dertig gemoderniseerd. Ook hier zijn dus twee versies van. “Behalve leesplankjes en de vertelselplaat had je binnen het leersysteem ook nog het letterdoosje”, zegt Willem. “Iedereen in de klas had zo’n klein doosje met losse letters erin. Daarmee leerde men woorden te vormen. Jetses illustreerde de letterdoosjes uiteraard niet want daar staan nu eenmaal geen illustraties op. Behalve de schoolboeken, maar ook gewone boeken als Afke’s Tiental, het leesplankje, de vertelselplaat en schoolschriftjes van het Koninklijk Huis, illustreerde Jetses ook Indische schoolboeken en de Indische leesplank. Dat materiaal is tegenwoordig heel uniek. Wij hebben een klassikale Indische leesplank. Die hebben we gekocht bij een antiquariaat. We hebben het op echtheid laten controleren want er zijn er maar twee van bekend. Alleen het Schoolmuseum in Rotterdam heeft er ook één. De plaatjes op ons exemplaar bleken echt, de plank is nagemaakt.”

Duizenden voorwerpen Willem en Aafke verzamelden ondertussen duizenden voorwerpen van Jetses. De schoolspullen vormen een verzameling binnen de verzameling. “Ik ging altijd met mijn vader mee naar rommelmarkten”, zegt Aafke. “Op een keer kocht hij allemaal oude schoolspullen. De mooiste heb ik eruit gezocht. Met name het leesplankje maakte veel bij me los. Willem nam de liefde voor de oude schoolspullen en de liefde voor de illustraties van Jetses al snel van mij over. Zo is het begonnen. Willem vindt het zoeken naar iets wat we nog niet hebben het mooist. Laatst vonden we nog een schoolboekje uit 1908. Net eentje die we nog niet hadden. Ze zijn bijna niet meer te vinden. Het is dan ook echt bijzonder

als je er toch nog eentje vindt. Als het dan zover is, geeft dat wel een kick ja. Het meeste treffen we op Marktplaats”, zegt Willem. “Het zoeken is echt een kunst op zich. Je zoekt op trefwoorden, maar dat moet je wel gevarieerd doen. Bij dat schoolboekje uit 1908 dat we vonden stond de naam van de schrijver bijvoorbeeld niet vermeld. De naam van Jetses trouwens ook niet. Dat maakt een zoektocht vrij lastig. Het spul is gewoon niet makkelijk te vinden. We hebben ondertussen bovendien een omvangrijke verzameling. Het is dan de kunst dát te vinden wat je nog niet hebt. Zo hebben we inmiddels achttien schoolplaten verzameld. We weten dat Jetses er 22 getekend heeft. We zoeken er dus nog vier. Juist die laatste vier zijn moeilijk te vinden. We hebben verder enkele honderden schoolboekjes met tekeningen van Jetses erin. Bijzonder is ook de klassikale landkaart uit 1923 waarvan Jetses de omtrek heeft geïllustreerd. Dit ter ere van het feit dat Koningin Wilhelmina toen 25 jaar op de troon zat.”

is een zwart-wit serie. Die ontbreekt nog. We letten erop, we kennen zelfs iemand die ‘m dubbel heeft. Wij hopen ‘m ooit te mogen overnemen.” Willem en Aafke stallen hun verzameling

Doosje met beloningsstempels.

‘Ontluikend leven’ In het verlengde van de leesplank illustreerde Jetses na de Tweede Wereldoorlog ook de serie ‘Ontluikend leven’. “Het gaat dan om schoolkaarten die aansloten op ‘Aap, noot, mies’”, zegt Aafke. “Ze zijn niet lang gebruikt, maar tot 1948. Er zijn in die periode dertien series van gemaakt, wij hebben er twaalf in ons bezit. Serie dertien

Schoolbordje, griffeldoos en kroontjespen.

91


Door Jetses geïllustreerd leesboekje.

aan Jetses gerelateerde spullen door de hele woning. Bijzonder is het aparte kamertje vlak naast de voordeur waarin zij een soort schoolklasje uit vervlogen tijden hebben nagebouwd. Met daarin allerlei spullen uit de klas van vroeger. Het gaat dan niet alleen om spullen die Jetses voorzag van illustraties.

Aanwijsstok van de meester Een goed voorbeeld van iets wat doorgaans vernietigd werd, is de wel bekende aanwijsstok van de meester. Willem en Aafke hebben er één in hun collectie. “Ze zijn werkelijk waar niet meer te vinden”, zegt Aafke. “En dat terwijl het toch een zeer gangbaar gebruiksvoorwerp was in die jaren. Ze zijn gewoon weggegooid. Of in de openhaard beland. Doodzonde eigenlijk. Maar goed, des te blijer zijn we met de onze. Als we weer eens iets vinden wat we nog niet hebben, zijn we als kinderen zo blij. De nostalgie spat van de spullen af. Jetses heeft vijftien jaar in Duitsland gewerkt. Ook daar illustreerde hij in bladen en boeken. Er is erg weinig van over. Ook als we zoiets vinden, zijn we erg blij.” Willem en Aafke kunnen nog wel even doorgaan met verzamelen. De illusie dat hun collectie ooit compleet zal zijn hebben ze niet. “Eenvoudigweg omdat sommige dingen er gewoon niet meer zijn”, zegt Willem. “We hebben in kaart wat we hebben. Alles is ingescand of op de foto gezet en dus ook ‘plat’ gemaakt en categorisch in mappen gestopt. Zo weten we altijd in

92

Klassieke door Jetses getekende schoolplaat.

een oogopslag wat we al wel hebben en wat nog niet. We steken best veel tijd in onze verzameling. Het zoeken op internet, het archiveren en inscannen, maar ook het bij langs gaan van antiquariaten in zowel Nederland als Duitsland, het hoort er wat ons betreft allemaal bij. Het kost ons geen enkele moeite. We hebben er veel aardigheid aan. Af en toe exposeren we maar aan beurzen doen we niet meer mee. Dat is te intensief voor een te korte tijd. De langere exposities zijn wel prachtig om te doen. Een aardige bijkomstigheid is dat we op die

Het oude leesplanke, ‘Wim met de pet’.

Gemoderniseerde leesplank, Wim zonder pet.

manier in de loop der jaren een complete ‘Jetses’-kennissenkring opbouwt. Want we zijn zoals bekend zeker niet de enige die alles van hem verzamelen. Stoppen met verzamelen is hoe-dan-ook geen optie. Het is gewoon veel te leuk.” ●


BOEKENTIPS

DE FIETSREPUBLIEK Kunnen fietsen is voor Nederlanders niet meer dan vanzelfsprekend. Het zou waarschijnlijk in geen Nederlands hoofd opkomen om daar een boek over te schrijven. Een buitenstaander als de Amerikaan Pete Jordan deed het wel. Nadat hij op zijn eerste dag in Amsterdam omvergereden wordt door een fietser, is zijn fascinatie gewekt. Hij besluit een duik te nemen in de historie van deze oer-Hollandse gewoonte. Hij koopt een fiets en volgt fietsende Amsterdammers om de stad te verkennen. Hij ontdekt wat ze allemaal op de fiets vervoeren (kinderen!) en wat ze allemaal op de fiets doen (hand in hand!). Het resultaat? Een onderhoudende cultuurgeschiedenis van het fietsen in een vuistdik boek. Jordan verweeft zijn eigen ervaringen met fietshistorie als fietsscholen, fietsen tijdens de Tweede Wereldoorlog, fietspaden, het witte fietsenplan, fietsenvissers en bakfietsen.

PETE JORDAN

P O D I U M

DE FIETS REPUBLIEK

Uitgeverij: Podium Auteur: Pete Jordan 382 pagina’s, met illustraties Prijs: € 22,50

GEVLOERD EN BETEGELD Wie bij België alleen aan bier en chocolade denkt, mist toch een belangrijk aspect van de cultuur daar. In de negentiende en twintigste eeuw heeft de tegelindustrie een erg belangrijke rol gespeeld. Tot ver in de jaren ’70 waren Belgische tegelfabrikanten toonaangevend, ook buiten de eigen landsgrenzen. De meest exclusieve tegelvloeren en tableaus ontworpen en op maat gemaakt door decoratieateliers en vooraanstaande kunstenaars voor de versiering van gevels en interieurs. Nergens zijn er zoveel Art Nouveau tegeltableaus als in België. Fabrikant Boch was de eerste die zich toelegde op de industriële productie van tegels. De strakke ontwerpen zijn weer helemaal in bij retro-geïnspireerde interieurs. Dit en nog veel meer wetenswaardigheden staan in dit prachtige boek. Uitgeverij: Stichting Kunstboek Auteur: Mario Baeck 144 pagina’s, hardcover Prijs: € 24,95

LONDEN IN STIJL Londen is excentriek, vrij en eigenzinnig. Er is altijd wel iets nieuws te ontdekken. Tijdens een (korte) trip naar deze wereldstad ontbreekt het vaak aan de tijd om alles op eigen houtje uit te zoeken. Voor vintage-liefhebbers is dit boek een [cursief] must. Waar vind je de retro lunchroom? Waar dat exclusieve tweedehands kledingwinkeltje? Waar de vintagelampen? Auteur Saskia Graville is geboren en getogen in Londen en kent haar stad als geen ander. Ze neemt de lezer mee naar locaties die in de meeste reisboeken onbesproken blijven. Het boek is compleet met kaarten en sfeerfoto’s.

Uitgeverij: Kosmos Auteur:Saskia Graville 296 pagina’s, € 19,95.

GRATIS BOEK VOOR TROUWE ABONNEES Speciaal voor onze trouwe lezers doen wij graag iets extra’s. Elke maand loten wij 9 trouwe abonnees uit. Staat uw naam hieronder? Dan krijgt u als blijk van waardering deze maand een prachtig boek dat eerder in deze rubriek Boekentips gepubliceerd is gratis thuisgestuurd! W.J.M. v/d Sanden, 4904 AN uit Oosterhout, NB Chr. Van Draanen, 3735 MR uit Bosch en Duin C.C. Zeiss-Wijngaard, 1335 TP uit Almere J. Droppert, 7325 VA uit Apeldoorn R. Koudenburg, 7902 BZ uit Hoogeveen C.A. Timmers, 2034 XE uit Haarlem F. Theuns, 3112 DG uit Schiedam Fam. Kemp, 4212 KG uit Spijk P. van Lith, 4046 EA uit Varik

93


AMPHORA (1892-1945)

Amphora porselein werd geproduceerd door de ‘Amphora Porselein Werken’ in Bohemen, Tsjechoslowakije van 1892 tot 1945. Amphora Porselein Werken bestond van 1892 tot 1945 in het Teplitz-Turn gebied van Bohemen, een deel van Oostenrijk-Hongarije, maar sinds de Eerste Wereldoorlog in Trnovany in Tsjechië. Het bedrijf werd opgericht door Riessner, Stellmacher & Kessel. Stellmacher verliet het bedrijf in 1905 en Kessel vertrok in 1910. In de loop der tijd wisselde de fabrikant nogal eens van naam, maar de stukken werden altijd Amphora porselein genoemd. Het bedrijf werd genationaliseerd door de Tsjechische regering in 1945.

94


T

ijdens hun productieve periode van een halve eeuw, raakte Amphora bekend als een van de betere kunst porselein, aardewerk fabrikanten. Ze produceerden innovatieve ontwerpen en vormen met een hoog niveau aan details, en werden door velen beschouwd als toonbeeld van de Art Nouveau-stijl. Het werk werd getoond tijdens de Wereldtentoonstelling van 1893 in Chicago en trok daar de aandacht van het Amerikaanse publiek, en deed dat later opnieuw tijdens de Wereldtentoonstelling in St. Louis in 1904. Het bedrijf had verschillende ontwerpers, waaronder afgestudeerden van de Engelse ‘Technische School voor Ceramiek en Toegepaste Kunsten’. Als gevolg van het grote aantal ontwerpers, varieerde de collectie enorm aan stijlen, vormen en maten. De ontwerpen werden in het algemeen beïnvloed door de Art Nouveau en Jugendstil, evenals door Grueby en Rookwood.

Amphora Verzamelen Onder verzamelaars is Amphora porselein nog altijd geliefd. De ontwerpen begonnen

met een tekening of aquarel als indicatie hoe het afgewerkte stuk eruit zou moeten zien. Zodra het ontwerp werd goedgekeurd, kreeg het een stijl nummer, welke in de onderzijde van het stuk gedrukt werd. Sommige verzamelaars kiezen ervoor zich te richten op een specifieke Amphora ontwerper. Een aantal van de meer illustere ontwerpers voegden hun eigen handtekening toe aan het merk van de maker. Paul Dachsel was een van hun vroege ontwerpers. Hij vertrok in 1905 en werd een populaire pottenbakker onder zijn eigen naam. Zijn Amphora stukken worden met een extra ‘PD’ aangeduid. Van 1892 tot 1905 geeft het merk de drie eigenaren weer met de afkorting ‘RStK’. Eduard Stellmacher vertrok in 1905 en daarom droeg het bedrijf van 1905 tot 1910 de naam Amphora Factory Riessner & Kessel. Nadat Kessel in 1910 vertrok, veranderde de naam in Amphora Works Riessner, tot de definitieve bedrijfssluiting in 1945.

De waarde is in het algemeen afhankelijk van de grootte van een Amphora werk, alsmede de kwaliteit en de aantrekkelijkheid van het ontwerp. Stukken worden verkocht op E-Bay voor 20-100 dollar. Maar sommige zeldzamere stukken zijn verkocht voor 6000 dollar op een veiling.●

Hofleverancier en merktekens In 1896, werd Amphora aangewezen als hofleverancier van het keizerlijk hof in Wenen, zodat de naam ‘Keizerlijk Amphora’ en de Austo-Hongaarse adelaar gebruikt mocht worden voor hun handelsmerk. Er zijn in de loop der tijd verschillende merk uitingen gebruikt door Amphora in hun bewogen geschiedenis, dus als een merkteken niet overeenkomt met een ander, dan betekent het niet op voorhand dat het een imitatie betreft. Stukken uit de periode voor WOI zijn gemarkeerd als ‘Oostenrijk’, omdat Bohemen toen een deel van Oostenrijk-Hongarije was. Stukken uit de periode na WOI zijn gemarkeerd als ‘Tsjechoslowakije’. Er waren overigens wel degelijk kopiërende ‘Amfora’ fabrikanten uit dezelfde TurnTeplitz regio, evenals elders in Oost-Europa.

95


PUZZEL bijschrift.

1 PRIJS E

Win een 3-daagse verzamelreis voor 2 personen naar Ardingly en Lewes! Hoogtepunt van de reis is een bezoek aan de grootste antiek- en verzamelaarsmarkt van Zuid-Engeland nabij Ardingly in WestSussex. Na deze markt een keer meegemaakt te hebben, wilt u zeker terugkomen! De dag voorafgaand aan Ardingly zijn we in Lewes, een typisch tegen een helling gebouwd Engels plaatsje, dat een ruime keuze biedt aan antiekcentra en oude boekwinkeltjes. De exacte datum van de fair staat nog niet vast; de organisatie zal dit pas over enkele maanden bekend maken. Het staat wel vast dat onze reis zal plaatsvinden van zondag t/m dinsdag in april 2014. Inclusief retour overtocht met de veerboot Calais-Dover en twee overnachtingen in hotel(s) in de omgeving, op basis van een 2-persoonskamer. Voor meer informatie, ook over onze andere antiekreizen: kijk op www.antique-s-hopper.nl (prijs is niet inwisselbaar voor contanten)

HET MEE

ISTO

E AN TI

UURH

PLET

S | C ULT

ST C OM

IEUW

EUM JUBIL MER

AME

EK | VINT

EK E N VE RZ

RIE | ANTI

NUM

AGE

LBLA D

29e jaargan

Maak twee keer kans op een gratis abonnement of verlenging op uw favoriete maandblad!

NUMM

g

ER

300

AUG/

SEPT 2013

THEM

VEILIN A GEN

BP

Rummikub the Original Classic. Het spel dat inzicht, durf en tactiek combineert.

INGN

Maak kans op een fantastisch spellen pakket van Goliath Games bestaande uit:

3E PRIJS

VEIL

2E PRIJS

Winke l adviesprijs â‚Ź 5,25 :

Lees elke maand over: Exclusieve verzamelingen ,ruim 1400 interessante evenementen veilingopbrengsten, boekentips en boeiende achtergrond informatie! www.verzamelenmagazine.nl

Woordzoeker. Voor meerdere spelers waarbij je snel moet zoeken! Rolit . Het spel met de verrassende draai! Triominos. De meest fascinerende variant van domino.

Kijk voor alle spellen van Goliath Games op www.goliathgames.nl Of bel naar 038 -444 30 93

96

Winnaars van de kruiswoordpuzzel in de mei uitgave: Oplossing van kruiswoordpuzzel in de mei uitgave: PLATEELBAKKERIJ De volgende mensen winnen; Iny Eugelink uit Wierden wint 4-daagse busreis naar Lille met Effeweg.nl Dhr. H.H. Wiekens uit Groningen wint 2 entree-kaarten Dolfinarium. Mw. Houtman uit Nijkerk wint 2 entree-kaarten Dolfinarium. F.J. Koenders-Bosveld uit Dieren wint 2 entree-kaarten Dolfinarium. Fam. Jansen uit Venlo wint een jaar lang Verzamelen magazine. Fam. de Jong uit Dokkum wint een jaar lang Verzamelen magazine.

Alle winnaars van harte gefeliciteerd! Winnaars worden schriftelijk geĂŻnformeerd, prijzen kunnen niet worden ingewisseld voor contanten. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.


PUZZEL

bijschrift.

Doe nu mee met uw ‘Verzamelen’ puzzel. Geef de oplossing voor 28 september per e-mail of in een kort brief(kaart)je voorzien van uw telefoonnummer(!), naam en adresgegevens aan ons door. De oplossing en de winnaars worden in een latere uitgave bekend gemaakt. ACB Media Verzamelen Magazine Kraaikampweg 24 9541 BR Vlagtwedde E-mail naar: puzzel@acbmedia.nl

1

2

3

4

5

12 15

16

22

23

19

29

25

34

39

35

21

32 37

41

42

43

46

48 50

54

49

51

52

55

56

61

57

62

66

58

68

73

77

53

63

67

72 78

59

70 75

79 83

71 76

80 84

86

60

64 69

74

82

11

27

36

45

47

10

20

31

40

9

26

30

44

65

8 14

18 24

33 38

7

13 17

28

6

81 85

87 2

26

13

72

60

75

39

59

35

Horizontaal 1. iemand die kruiperig is, die vleit; 7. groep wielrenners die in een wedstrijd bij elkaar rijden; 12. wintersportattribuut; 13. gezongen toneelspel. 14. gehoororgaan; 15. maanstand (afk.); 17. roofdier; 19. faam (eer); 21. de dato (afk.); 22. oude lap; 24. instrument op onderzeeboten; 27. wortel; 28. jongensnaam; 30. borstbeen; 31. dierenverblijf; 32. boomvrucht; 33. behoeftig; 35. boomvrucht; 37. arrondissement (afk.); 38. versleten (kapot);41. dof van geest; 42. hoog in prijs (duur); 44. denkbeeld; 46. vensterruit; 47. nevel; 48. methode of middel om ziekte te genezen; 49. telwoord; 50. dapperheid; 52. knevel; 54. verzamelnaam voor verschillende bloemdieren die een skelet maken; 56. zwarte kleverige stof; 58. mannelijk beroep; 61. meisjesnaam; 62. Europese hoofdstad; 64. mannetjesbij; 65. zwemvogel; 67. een onaangenaam gevoel van koude; 68. opstootje; 70. deel van de mast van een zeilschip; 72. plaats aan het IJsselmeer; 73. arts voor inwendige ziekten; 76. voorzetsel; 77. voorzetsel; 78. lichtekooi; 79. doelpunt; 81. heden; 82. droog (kaal); 83. vrije keus; 84. kloosterzuster; 86. vlees, dun gesneden als broodbelegsel; 87. iemand die voor niets deugt. Verticaal 1. berghol (grot); 2. bevroren water; 3. midden- en kleinbedrijf (afk.); 4. bibliotheek (afk.); 5. dienstwagentje op rails; 6. schor; 7. Nederlands landelijk dagblad; 8. vergrootglas; 9. familielid; 10. int. autokenteken Turkije; 11. bescheiden (niet hoogmoedig); 16. halsboord; 18. roem (aanzien); 20. bovendien; 21. rivier in Engeland; 23. advies; 25. nijlreiger; 26. hoofd van een afdeling; 27. Perzisch (afk.); 29. wat men vaak cadeau geeft aan iemand die ziek is; 32. opgave die aan het publiek wordt voorgelegd en waarbij en prijs te winnen is; 34. inhoudsmaat voor droge waren; 36. op zijn gemak lopen; 37. bontgekleurde papegaai; 39. lust om iets ter hand te nemen; 40. vent (man); 42. stortbui; 43. Nederlandse prinses; 45. plechtige belofte; 46. raming (gok); 51. Organisatie van Amerikaanse Staten (afk.); 53. oud (Engels); 54. klein kind; 55. uitloper van een stengel; 56. bekende Braziliaanse voetballer; 57. het binnenste van iets; 59. fijngemalen schelpen; 60. nog ongeoefend soldaat; 62. soort groente; 63. in schuine richting benedenwaarts buigen; 66. Europese rekeneenheid (afk.); 67. keel-, neus- en oorheelkunde (afk.); 69. Limburgs Symfonie Orkest (afk.); 71. telwoord; 73. kruisopschrift; 74. ruwe samenhangende steenmassa; 75. militair voertuig; 78. stedelijke openbare bibliotheek (afk.); 80. niet geboden; 82. titel (afk.); 85. de onbekende (Lat. afk.).

97


COLUMN

BROCANTE HANDEL De In het kader van columns waar u wel wat aan heeft, vandaag meer over de nieuwste rage; brocantiseren. Onlangs volgde ik in deze een workshop brocante schilderen, eigenlijk meer een verkoopdemonstratie voor Annie Sloan’s krijtverf. Nou is deze verf inderdaad wel bijzonder; het hecht op alle ondergronden, zelfs glas. Je kunt er meteen mee aan de slag; ontvetten en schuren is niet nodig. Met weinig inspanning kunt je nu niet alleen saaie bruine meubels, maar ook je auto waar je op uitgekeken bent, een trendy tweede leven geven. Als je geld zat hebt tenminste, want Annie vraagt nogal wat voor haar wonderverf. Stel dat je een nachtkastje hip Greek Blue wilt verven dan kost dat minimaal 6,50 euro (voor 100 ml verf). Om u toch op de zelfbrocantroute te helpen, heb ik een goedkoop alternatief. We gaan naar de Action. En slaan daar in: een Artico pakket met 6 basiskleuren

acrylverf, een grote tube wit erbij om mee te mengen en wat kwasten. Voor nog geen 10 euro kunt u in alle kleuren van de regenboog schilderen. Op een schoteltje knijpen we veel wit en een beetje gewenste kleur(en), verdunnen met water tot het homogeen is. En dan meteen aanbrengen, bijvoorbeeld op een jaren vijftig lectuurbak, akelig bruin. Eerst wel even afstoffen. Daarna met een doekje de randen weer schoonvegen, of als het droog is schuren, om een verweerd uiterlijk te krijgen. De Action verf hecht minder goed dan die van Annie, maar geen nood, we gaan de verflaag fixeren, met lak, uit een spuitbus; HAIR Hairspray, Ultrastrong bij Kruidvat; slechts 1,19 euro. Dun laagje erop en laten drogen (het luchtje trekt snel weg). Het is wat meer moeite, maar dan heb je ook wat; een hobby die weinig kost. En het is zo belonend; mijn bruine winkeldochters vliegen nu brocante de winkel uit.

Charles Engelen The Old and The Beautiful, curiosa, retro en cadeauartikelen. Ramen 13, Hoorn Geopend op zaterdag van 12.00 tot 17.00 uur

VAN ONZE ADVERTEERDERS

INDEX

ORGANISATOREN

Winkel adviesp rijs € 5,25 :

HET MEE ST C OM PLET

RIE | ANTI

TIEK EN V ERZ

ISTO

E AN

UURH

M LEU JUBI MER UM

AME

EK | VINT AGE

LBLA

N

D

58 57 43 14 2 15 3 48 58 2 13

S | C ULT

Antiek Centrum Amsterdam Antique-Centre Slegers (België) Antique-S-Hopper (Verzamelreizen) Auktionshaus Herman Historica Auktionshaus Poestgens Botterweg Auctions Corinphila Veilingen De Koppele Haagse Antiek en Boeken Jordeans Veilingen Ladenburger Spielzeugauktion

IEUW

42

VEILINGEN EN OVERIGE ADVERTEERDERS

Pots & Pans 53 Siletsy Asperen 58 Stg. Hertogpost – Zoete Lieve Gerritje 43 Twents Veilinghuis 21 Veilinghuis Ald Fryslan 99 Veilinghuis Bouwman en Bouwman 3 Veilinghuis de Atlas 15 Veilinghuis Omnia 15 Veilinghuis Peerdeman 2, 54 Veilingen van Spengen 12 Venduhuis De Jager 20 Vereniging Document Prentbriefkaarten 42 Wormer Spielzeug-auktionen (Duitsland) 12 Zeeuws Veilingen 21

INGN

58 41 55 42 47 37 76 36 47 63 43 44, 45 62, 64 58 38 59 57 39 36, 46 36 83, 40 77

47 42 42 35, 56 36 100 35 83 62

VEIL

Bureau Binnenstad Delft Buro Expo Partners Collect-Hit (België) De Broodfabriek De Evenementenlijn De Markten De Oranjerie De Twentse Vlooienmarkt Dekker Evenementen ETP Holland Fanfarekorps stg. Gregorius Fresh Events Gea Van Vulpen Groene Hart Snuffelmarkt Heins & Hobbies IACF (Engeland) Ineke Dalderup Interbellum Marktland Evenementen Milord MPO NVPH Organisatiebureau Niesje Wolters van Bemmel

Stichting Ecodis Temploux (België) VAC Van Aerle Organisatie Veluws Bureau voor Toerisme Verzamelaarsjaarbeurs Vitalis Organisatiebureau Vliegtuigmarkt Zwarte Markt Zuidlaren

29e jaarg

ang

NUMME

300

R

AUG /SE 2013

PT

THEM

98

BP

VEILIN A GEN


Voorkant veilinghuis

UITNODIGING VEILINGHUIS ALD FRYSLÂN VEILT VAN 26 AUGUSTUS TOT EN MET 3 SEPTEMBER 2013 CA. 3000 KAVELS KUNST, ANTIEK EN VERZAMELOBJECTEN. VANUIT PARTIKULIERE VERZAMELINGEN EN INBOEDELS HEBBEN WIJ ALTIJD EEN MOOI ASSORTIMENT, LEUKE VERZAMELAARSITEMS OP HET GEBIED VAN ZILVER, AARDEWERK, GLAS, PORSELEIN, SPEELGOED, EN ANDERE SNUISTERIJEN. ALTIJD AL EENS OP EEN VEILING WILLEN KIJKEN? KOM DAN VRIJBLIJVEND OP ONZE GRATIS TOEGANKELIJKE KIJKDAGEN VAN 23 TOT EN MET 25 AUGUSTUS, OF ZOEK UW VERZAMELAARSITEMS OP OP ONZE WEBSITE IN DE CATALOGUS DIE VOOR DE AUGUSTUSVEILING VANAF 20 AUGUSTUS TE BEKIJKEN IS. ALLE AFGEBEELDE FOTO’S WORDEN IN DE VEILING VAN AUGUSTUS/SEPTEMBER GEVEILD.

DEZE VEILING EEN BIJZONDERE COLLECTIE FOTOEN FILMAPPARATUUR!! GRAAG TOT ZIENS IN VEILINGHUIS ALD FRYSLÂN

KIJKDAGEN: 23, 24 EN 25 AUGUSTUS “VEILINGMEESTER SLAAT TOE!”

ROODHEMSTERWEG 8 8651CV IJLST INTERNET: WWW.ALDFRYSLAN.NL E-MAIL: INFO@ALDFRYSLAN.NL TELEFOON: 0515 44 55 22

WIE ÉÉNMAAL KOMT, KOMT ANDERMAAL! CATALOGUS TE BEZICHTIGEN OP: WWW.ALDFRYSLAN.NL


Europa’s Grootste Vintage Evenement

23 & 24 november 2013 Jaarbeurs Utrecht

powered by:

voorverkoop & info: www.verzamelaarsjaarbeurs.nl volg ons via:

Verzamelen Magazine  

Het meest complete antiek en verzamelblad

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you