Page 1

26e jaargang

266

a r b eu

rs

l a i c e sp

ve r z a

ve

rsja m e la a

de en n e i b o e e li n g m rz a m

uim et r

1400

em ev e n

ente

n

Puzzel mee en WIN!

VERDER IN DEZE UITGAVE: Antieke kistjes en dozen · Porceleinen serviesgoed · Medische instrumenten · Karikaturen · Oude machientjes · Prentbriefkaarten · Bubtreinen · Historisch koken

EN NOG VEEL24, MEER! kraaikampweg 9541 BR Vlagtwedde, telefoon: 0599-345770, www.tussenkunstenverzamelen.nl

BP

C u lt u u r H i s t o r i s c h m a a n d b l a d

nr. APRIL 2010


De De Wit Wit Snuffelmarkten Snuffelmarkten De grootste en gezelligste De grootste envan gezelligste vlooienmarkten Nederland vlooienmarkten van Nederland

www.dewitevenementen.nl www.dewitevenementen.nl 28 28 28 maart 7 maart 7 maart 7 maart 7 maart 4 april 20 + 21 maart 20 + 21 maart (1emaart Paasdag) 28 28 maart 5 april 4 april (2e Paasdag) 4 april (1e paasdag) 5 april (1e paasdag) 5 april 5 april (2e Paasdag) (2e paasdag) (2e paasdag) 11april april 5 5 april (2e Paasdag) 18 april (2e Paasdag) 11 april 11 april 18 april 13 mei 18 april

Nijmegen Zwolle Zwolle Schiedam Schiedam DenBosch Bosch Den Den Bosch Nijmegen Nijmegen Zutphen Den Bosch Den Bosch

Jan Massinkhal

Katwijk Zutphen Zutphen

Vliegkamp Valkenburg Hanzehal Hanzehal

Nieuwegein Katwijk Katwijk Zwolle Nieuwegein Nieuwegein Zwolle Zwolle Zwolle

HomeBoxx Vliegkamp Valkenburg Vliegkamp Valkenburg IJsselhallen HomeBoxx HomeBoxx IJsselhallen IJsselhallen IJsselhallen

(Hemelvaartsdag) 13 mei Zwolle 13 mei Zwolle (13 Hemei melvaartsdag) Schiedam (Hemelvaartsdag) 13 mei Schiedam (Hemelvaartsdag) 13 mei Schiedam (23 Hemei melvaartsdag) Den Bosch (Hemelvaartsdag) 23 mei Den Bosch (1emei Pinksterdag) Den Bosch 23 (1e pinksterdag) (1e pinksterdag) 24 mei Katwijk 24 mei Katwijk 24 mei K (2e pinksterdag) Pinksterdag) atwijk (2e (2e pinksterdag)

Brabanthallen

Jan Massinkhal Jan Massinkhal Hanzehal Brabanthallen Brabanthallen

IJsselhallen IJsselhallen Margriethal Magriethal (o.v.b.) Magriethal (o.v.b.) Brabanthallen Brabanthallen Brabanthallen Vliegkamp Valkenburg Vliegkamp Valkenburg Vliegkamp Valkenburg (o.v.b.) (o.v.b.)

vlooienmarkten Eelde veilinghallen (15.000 m²) Elke zaterdag: 9-16 uur (za. 1 mei en de maanden juni, juli, aug. geen markt) Reserveren niet nodig. Inruimen: 7.00-8.30 uur

Overige marktenkalender:

De Wit Evenementen • 0251 - 31 90 90 De Wit Evenementen 0251 - 31 90 90 Postbus 150 • 1910• AD Uitgeest Postbus 150 • 1910 AD Uitgeest www.dewitevenementen.nl www.dewitevenementen.nl

28 mrt

Bemmel veilinghallen

2E PAASDAG (mA. 5 APril) 10-16.30 UUr

Eelde veilinghallen Heerenveen ijsstadion Thialf Gorinchem Evenementenhal Hardenberg Evenementenhal

11 april 16 mei 24 mei

Meppel markthal Emmen Angelslo(wielerronde) Zuidlaren de Brink(2e Pinksterd.)

10-16.30 u.

4 Topp dé uit ers op gaa van h nsdag et jaa r! 10-16.30 u. 10-17.30 u. 10-16.30 u.

Organisatieburo Vitalis Tel: 0591-611411 Fax: 641905 info@vitalismarkten.nl

WWW.vitaliSmarkten.nl


                                       

                                                         

                           

                                                               


Colofon ISSN-1568-8968 Tussen Antiek & Verzamelen wordt uitgegeven door ACB Media te Vlagtwedde Uitgever Diana Wassing Hoofdredactie Emily Wortelboer Email: ellmarreclame@hetnet.nl Abonnementen NL: € 45,00 West Europa: € 55,00 Overige landen Europa: € 65,00 Dit is voor 12 nummers, waaronder 1 dubbelnummer in juli/augustus, te verschijnen voor het einde van de voorafgaande maand. Losse nummers zijn te bestellen via: www.antiekenverzamel.nl Rekening informatie ING 78.18.512 ten name van ACB Media te Vlagtwedde Redactie en administratie ACB Media Kraaikampweg 24 9541 BR Vlagtwedde Telefoon: 0599- 345 770 Fax: 0599 -345 779 Administratrice Sandra Smit, Email: s.smit@ acbmedia.nl Website: www.antiekenverzamel.nl KvK inschr.nr.: Groningen: 09097443 Met regelmatige bijdragen van: Simon van Blokland, Lia Bruyn, Bernard van Bloemendaal Bos, Heleen Boxma, René Dijkstra, Siska Dijkstra-van der Beek, Henk T. Ganzeboom, Don van Gool, Anne-Rose Hermer, Anneke Husecken, Margot Hupkes, Kees van Kemenade, Janneke van der Veer, Wilma Verhoeven en Steven Walter. Advertentieverkoop: Diana Jager : d.jager@acbmedia.nl Annke de Lange-Weesjes : a.delange@acbmedia.nl Anita Langes-Drenth : a.langes@acbmedia.nl Ida Smit : i.smit@acbmedia.nl Deadlines Sluitingsdatum volgende uitgave dinsdag 6 april 2010 Alle overige deadlines voor 2010 staan vermeld op www.antiekenverzamel.nl Opmaak Geografisch bv te Groningen Drukwerk & Verzending Drukkerij Veldhuis bv te Raalte Distributie boekhandel Betapress te Gilze Verzamelaarsplatform Tussen Antiek & Verzamelen is aangesloten bij het Nationaal Verzamelaars Platform Copyright 1985-2010: Uitgeverij ACB Media te Vlagtwedde. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of overgenomen in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopiëen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Uitgever en auteurs verklaren dat dit blad op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. Evenwel kunnen uitgever en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid en/of volledigheid van de informatie. Uitgever en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebasseerd zijn op bedoelde informatie. Gebruikers van dit blad wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geisoleerd te gebruiken, maar af te gaan op hun kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren.

4

Een nieuw gezicht, vertrouwde inhoud Beste Lezers, Normaal gesproken richt onze hoofdredactrice Emily Wortelboer altijd het woord aan u in haar gebruikelijke voorwoord. Dit keer het verzoek aan mij als uitgever u te informeren over de veranderingen bij Uw Antiek & Verzamelkrant. Deze april uitgave is een speciaal nummer voor ons. Het is namelijk de eerste uitgave van de 26ste jaargang. In de eerste 24 jaren heeft de vorige uitgever Kees Luten een boeiende verbinding gelegd tussen liefhebbers van antiek en verzamelen. Allemaal gepassioneerde mensen die met liefde en inzet prachtige verzamelingen hebben samengesteld en inmiddels over veel kennis beschikken. Het gaat al lang niet meer alleen om het nostalgische gevoel dat wij samen delen, maar onzes inziens vormen de verzamelingen van u als lezer ook een zeer interessante bron voor menig cultuur historisch geïnteresseerde. In de anderhalf jaar dat ik nu zelf uitgever ben van dit bijzondere blad, verwonder ik mij nog regelmatig met veel plezier over uw passie, inzet en kennis. Omdat nieuwe lezers steeds vaker aan ons vragen waarom zo’n mooi uitgevoerd blad toch krant wordt genoemd, hebben wij gemeend de naam voor op uw blad enigszins aan te moeten passen. Om ook in de komende jaren bestaansrecht te houden, vinden we deze nieuwe naam ‘Tussen Antiek & Verzamelen’ beter passen. Na lang wikken en wegen, hebben we ook maar de stap gewaagd om uw blad in een ‘nieuw jasje’ te presenteren. Daarbij wil ik graag met klem benadrukken dat het team achter uw Antiek & Verzamelkrant dit alleen uit puur enthousiasme en met goede toekomst bedoelingen doet. Inhoudelijk willen wij niets veranderen en ook de schrijvers die al jaren door heel Nederland de interviews met u doen, blijven uw interessante en leuke verhalen noteren. We hopen dus van ganser harte dat U als trouwe lezer zich wel degelijk thuis blijft voelen bij de vertrouwde inhoud, zij het in een nieuwe jas. Tot slot wens ik u weer veel lees, puzzel én kookplezier. Want vanaf deze uitgave willen we u graag in elke uitgave een aantal recepten uit grootmoederstijd presenteren. (met dank voor deze suggestie van één van onze lezeressen). En wie weet, gaat die nieuwe jas steeds lekkerder zitten. Diana Wassing


INHOUDSOPGAVE

6 10

Beatlesmuseum Alkmaar

Obernai Servies uit de Elzas

14 Mijn pronkstuk

18-02-2010

08:14

Pagina 1

23 het meest complete antiek- en verzamelblad

01 voorkant

70

Parafernalia van unieke medische voorwerpen

18 19

Beurzenboekje, meer dan 1400 evenementen

Antieke kistjes en dozen

266 april

Boekentips

BEURZENBOEKJE

aal overzicht van Nationaal en internation Boekenmarkten • n • Verzamelbeurzen • • Antiekveilingen • Ruilbeurze rkten • Pasar Malams • Kunstbeurzen • • Brocantemarkten • Curiosama • Vlooienmarkten • Rommelmarkten • llingen • Kunstveilingen • Tentoonste ten • Kringloopwinkels • • Kerstmark rd voor u. evenementen geselectee Elke maand meer dan 1400

Samenstelling: Ida Smit Tel: 0599 - 345 774 of i.smit@acbmedia.nl Opgaveformulier: www.antiekenverzamel.nl Mededeling organisatoren: Deadline mei uitgave: dinsdag 6 april 2010, afgedrukt wordt de periode 1 mei tot en met 4 juni Deadline juni uitgave: dinsdag 11 mei 2010, afgedrukt wordt de periode 28 mei tot en met 2 juli

Historisch koken

Advies voor bezoekers: De redactie van ‘Tussen Antiek & Verzamelen’ raadt u aan om vóór dat u naar een beurs of ander evenement gaat, te bellen met de desbetreffende organisator. Om te informeren of het aangekondigde evenement wel definitief plaatsvindt. Als u naar organisatoren in het buitenland belt, vergeet dan vooral niet eerst het landnummer te kiezen met direct daarachter het netnummer zonder nul en aansluitend het volledige specifieke telefoonnummer. België: 0032 Frankrijk: 0033 Engeland: 0044 Duitsland: 0049

Nakaarten met Simon

72 75

Karikaturen: Nederland versus Duitsland (1871 – 2010)

Kleine maar fijne treinen van Bub

78

© beurzenboekje in ‘Tussen Antiek & Verzamelen’, ACB Media; niets uit dit beurzenboekjemag worden overgenomen!

megasnuffelmarkten.nl Vlooienmarkten.nl vanaerle@chello.nl

39

vanaerlebv

28 Mrt. Haarlem Kennemerhal v 04 Apr. Utrecht Veemarkthal v 04 Apr. Veldhoven NH Koningshof v 30 Apr. Eindhoven Stadhuisplein vb 30 Apr. Helmond Centrum vb 05 mei t/m 8 sept. Gouds Mont Martre Dé curiosa en verzamelmarkt van Gouda 16 Mei. Eindhoven Kunstijsbaan v 24 Mei. Utrecht Veemarktterrein 28 Mei. Amsterdam Amstelveld v 30 Mei. Haarlem ijsbaan Kennemer v 06 Jun. Amstelveen Rembrandtweg c

13 Jun. Utrecht Veemarktterrein v 20 Jun. Zijtaart/Veghel Centrum vb 04 Juli. Giesbeek Centrum v 04 Juli. Wanssum Centrum v 11 Juli. Utrecht Veemarktterrein v 18 Juli. Veldhoven Tuinen Koningshof v 25 Juli. Berlicum Mercuriusplein v 01 Aug.Amstelveen Rembrandtweg c 08 Aug.Zeist Tuinen Slot Zeist ac 15 Aug.Utrecht Veemarktterrein v 22 Aug.Helmond Rond het Kasteel vca 22 Elke Aug.Haarlem ijsbaan Kennemer v Woensdag Gouda tm 9 sept

Verzamelaars jaarbeurs Special www.antiekenverzamel.nl

Beursinfo April 2010.indd 22-23

63 67

Oude machientjes Nokken, raderen en poelies als speelgoed

16-03-10 11:33

82

De column van Wilma Verhoeven

5


handtekeningen van de Beatles

Azing Moltmaker

Azing Moltmaker bracht vele topstukken bijeen maar schreef ook boeken die de ‘Fab Four’ zeer van pas kwamen…

Beatlesmuseum Alkmaar Nee, dat toegangsbewijs voor het Blokkerconcert uit 1964 heeft hij nog steeds niet. Het is hem beloofd, dat wel... Maar verzamelaar Azing Moltmaker is wèl in het bezit van een programmaboekje van het roemruchte concert dat The Beatles op 6 juni 1964 in het NoordHollandse Blokker gaven. Toch houdt dat ontbrekende kaartje hem bezig: zeer begrijpelijk voor iemand die dag en nacht met The Beatles leeft.

TEKST: SISKA DIJKSTRA

6

gouden plaat John Lennon en de Plastic Ono Band


fotocompilatie

Volendamse aan John en Yoko’s bed Gelukkig voor Azing telt zijn omvangrijke collectie Beatles-attributen echter ook een topstuk dat zijn weerga niet kent: het kleurennegatief van de bed-inn in het Amsterdam-Hilton met John en Yoko. De kersverse lovebirds worden op het historische beeld geflankeerd door een Volendamse schone. Dat belooft wat, eind dit jaar. Verzamelaar/museumeigenaar Azing laat dan namelijk posters drukken van het mysterieuze negatief: “Dit in verband met de 30e sterfdag van John op 8 december.” Dikke kans dat tout Volendam dan uitloopt om die poster te bewonderen.

Bootlegs en andere verboden waar

Beatles poppen

De thans 51-jarige Azing was aanvankelijk niet zo weg van de Beatles-sound. Met die eerste Beatles-single voor zijn 15e verjaardag was hij eerst helemaal niet blij: “Michelle ma belle vond ik een zoetelijk dweilnummer – en dat vind ik nog steeds – maar de b-kant met ‘Girl’ vond ik wel aardig. Bij een vriendje zag ik later een single waarvan ik het Apple-label heel mooi vond. ‘Zet die eens op’, zei ik. Toen hoorde ik: ‘Hey Jude’ en dat vond ik ook wel een goed nummer. Pas veel later hoorde ik dat het de derde persing was. Maar ‘Let it be’ pakte me echt meteen en vanaf dat moment was ik Beatlesfan en -verzamelaar. Ik ging singletjes van mijn zakgeld kopen. Daarbij viel het me op dat elk land zijn eigen platenhoezen uitbracht. Zo kocht ik ‘She loves you’ in een rode en in een blauwe hoes met een andere foto. Ook bij de lp’s had je die verschillen. Die werden bijvoorbeeld met verschillende titels in de markt gezet. Daarna kwam ik er ook achter dat er illegale platen uitkwamen: The bootlegs, zoals dat zo mooi heet. Dat waren dus de witte platen en platen met opnamesessies en werkopnamen. Nou toen was het hek van de dam natuurlijk. Er is toch niets leukers dingen te horen die je niet mag horen! Toen ik in contact kwam met een superverzamelaar dacht ik: ‘Tjonge, jonge, zo kun je ook verzamelen’. Vanaf dat moment ben ik me er pas ècht goed op gaan toeleggen.”

affiche van ‘Help’

7


Eigen tijdschrift antwoord op arrogantie Op enig moment had Azing zoveel kennis over het fenomeen Beatles vergaard dat hij de Beatles fanclub in Nieuwegein meende zijn hulp te moeten aanbieden: “Zonder mijn artikelen te hebben gelezen ben ik afgewezen. Volgens hen wist ik te weinig af van The Beatles. Toen ben ik erg kwaad geworden om zoveel arrogantie. Ik zei dat ik zou bewijzen dat ik meer kennis in huis had dan zij allen bij elkaar. Daar werd hard om gelachen. Tòt ik met mijn eigen Beatles tijdschrift uitkwam. Die eerste bladen zagen er qua styling verschrikkelijk uit, maar de kennis droop er vanaf. Het eerste blad werd gekopieerd en heette Beatlesfan Record. Later werden de bladen netjes gedrukt en na enige tijd ben ik Beatlesdagen gaan organiseren. Er waren ook al boeken van mij over The Beatles verschenen”.

interieur museum (posters, platen)

Uithuilen en opnieuw beginnen

Programmaboekje concert blokken (Noord-Holland)

Azing huidige succes – zijn museum bestond 14 februari jl. vijf jaar – kent een weg van vallen en opstaan. In 1980 begon hij zijn museum met beperkte openingstijden in Krommenie. Daarnaast werkte hij bij een platenmaatschappij en richtte later zijn eigen maatschappij Fanrecords op: “Die naam is afgeleid van Beatles Fanrecords: de naam van mijn fanclub.

servies

Beatlesjurk met gitarendessin

pick up met Beatlesplaten

8


In het museum heb ik ook een aantal door mij voor Wehkamp geproduceerde Beatles platen. Ik ben nu 30 jaar bezig met mijn Beatles verzameling. Nu heb ik dan mijn professioneel ingericht museum, maar dat heeft wel een heel lange aanloop gehad. Het ergste dieptepunt was mijn faillissement. Precies op de dag waarop ik een groot Nederlands artiestenevenement had georganiseerd heerste er een hittegolf. Dat komt eens in de 100 jaar op 1 september voor. Het evenement viel compleet in het water en dat had financiële consequenties. Ik moest weer helemaal opnieuw beginnen. Uiteindelijk ben ik in Alkmaar terecht gekomen: eerst in kleinere locaties en sinds een half jaar in dit museum.”

Beatlesboek als sluitend bewijs Met het uitgeven van Beatles magazines is Azing definitief gestopt, maar uiteindelijk heeft hij het schrijven van boeken over The Beatles weer opgepakt. Inmiddels heeft hij 37 boeken op zijn naam staan: “het grootste aantal ter wereld dat door iemand is geschreven.” Alle singles die wereldwijd zijn uitgebracht zijn in kaart gebracht plus alle hoes- en labelvarianten met afbeeldingen in kleur: “Het zijn alle zeer gedetailleerde boeken en er zijn nog enkele exemplaren in het museum verkrijgbaar.” Saillant detail is dat 3 van zijn boeken bij een rechtszaak tegen platenproducent EMI zijn gebruikt. Eén van de boeken, die hij samen met zijn Belgische vriend Samuel Coomans had gemaakt, bleek van doorslaggevende betekenis in deze rechtszaak te zijn. Azing is overigens nooit op audiëntie bij

de Beatles geweest. Wel heeft Sir Paul hem ooit bij het tv-programma ‘Count Down’ gevraagd wie hij was. Momenteel werkt de Beatles-liefhebber aan een kinderschoolboek dat bij muzieklessen zal worden gebruikt: “Vorig najaar is er ook een stripboek uitgekomen over The Beatles. Het is al in ons museum gepresenteerd terwijl het nog gedrukt moest worden. We hebben toen een dummy gebruikt.”

Eigen radioprogramma Voor de fans heeft het Beatlesmuseum elke maandagavond tussen 19.00 en 20.00 uur een eigen radioshow op de zender Compleetfm. Er worden dan bijzondere (verzoek)nummers uit de eigen collectie van 3500 cd’s gedraaid. Maar soms is er een speciale uitzending, zoals vorig jaar 30 januari, exact 40 jaar na het beroemde dakconcert van The Beatles en op 11 februari jl. was er een Beatles Rarities Top 100 bij de zender te beluisteren. Deze selectie is door Azing uit het mega audio archief van het Beatles museum samengesteld. Geen van deze nummers is nog ‘normaal’ verkrijgbaar. Naast de 3500 cd’s bezit de collectioneur ook 1100 lp’s en meer dan 1000 singles! “Laatst zei een bezoekster tegen haar man: ‘t Valt wel mee met die collectie hier’, maar ze wist niet dat hier maar 10% van de collectie staat. De rest staat thuis in mijn speciale Beatles-kamer”, aldus Azing.

Alweer goud?: Weg ermee! Azing bezit uiteraard speciale collector items, zoals 7 kerstsingles en 2 kerstlp’s. Ook heeft hij diverse originele gouden platen: “Hun muziek werd namelijk in 80 landen uitgegeven. Binnen 1 week zijn ze in alle 80 landen goud. Dan komen er heruitgaven die ook weer in een recordtempo goud worden, maar die worden niet meer opgehaald. De platenmaatschappij reikt ze dus niet meer uit, terwijl ze wel verplicht zijn die gouden exemplaren te maken. Die niet uitgereikte exemplaren worden wel gerecycled. Hier heb ik bijvoorbeeld een (multi)platinaplaat, maar daar staan veel minder nummers op dan er op de echte plaat staan. Die gouden en platinaplaten hebben alleen maar presentatiewaarde. Het gaat om de foto met die gouden plaat in hun handen. Ik heb eens een filmpje gezien waarin Ringo Star een parodie op die uitreikingen

maakt. Je ziet hem een beetje lachen, terwijl hij zodra de foto is genomen, de uitgereikte, gouden plaat over zijn schouder op een grote berg gouden en platina platen achter hem gooit.”

‘Mull of Kinntyre’ uit Büch’s erfenis Beatles versus Stones? Mwah…! Azing heeft niets tegen The Rolling Stones. Stonesfan Boudewijn Büch had daarentegen wel wat tegen The Beatles. Toen Azing vroeger eens hielp een Stonesdag te organiseren maakte hij kennis met de inmiddels overleden Boudewijn Büch: “Ik werd voorgesteld als Azing Moltmaker van het Beatlesmuseum. Toen ik mijn hand uitstak trok hij de zijne terug. Ik zei: ‘Stel je niet zo aan, zonder The Beatles waren er geen Stones geweest, want ze hebben hun 1e contract te danken aan George Harrison. Die heeft hen bij Decca voorgedragen. Ze hebben toen niet eens auditie hoeven te doen. Nou, dat hadden ze in mijn ogen beter wel kunnen doen’. Zo ging dat plagen nog een tijdje door, maar omdat hij het niet van me kon winnen liep hij weg. Nooit meer teruggezien. Volgens Büch moest je een pick-up waarop The Beatles waren gedraaid weggooien… Hij moest niets van ze hebben. Maar ik heb wèl uit zijn erfenis de single ‘Mull of Kinntyre’, waarop ook de naam van Boudewijn Büch staat.” Sinds kort is naast het museum de Beatleswinkel Collectors Paradise gevestigd. Deze wordt door Azing’s 20-jarige dochter gerund. De verzamelaar kan hier voor allerlei Beatles gadgets en memorabilia terecht, maar ook voor andere muziek, zoals Elvis, The Rolling Stones, The Beach Boys, U2, enzovoort. En wil je naar Las Vegas voor The Beatles Show door Circ du Soleil of naar Liverpool, de bakermat van The Beatles: Azing organiseert deze reizen voor de fans. ● Bezoekadres: Kanaalkade 28, 1811 LP Alkmaar Openingstijden: di. t/m za. 11.00-16.30 uur elke 1e zondag v/d maand 12.00-16.00 uur Informatie: beatlesfan@planet.nl www.beatlesmuseum.nl hyves pagina: The Beatles Fan Shop en azing58

boeken

9


‘Ik zou dit servies graag compleet hebben’ Waar het allemaal begon met een mooie schaal die als souvenir uit Frankrijk werd meegenomen en een goede plek in de vitrinekast kreeg, heeft de familie Keuker nu een aparte ruimte voor het bijzondere aardewerk. Voor een leek zijn het gewoon borden, schoteltjes en kopjes, maar voor Fred Keuker is het veel meer. Urenlang kan hij vol passie over het Obernai-servies vertellen en dat doet hij dan ook met veel plezier. Tekst en fotografie: Patricia de Ryck

H

et begon met een aantal schalen die Freds vrouw op vakantie prachtig vond. Het stel kocht er een paar en pakte ze goed in, zodat ze de trip met de camper zonder schade zouden doorstaan. Het is tenslotte zonde als er met zo’n souvenir onderweg iets gebeurd. Henny vertelt lachend: “Het waren op dat moment mijn schalen, maar nu is het zijn hobby.” De verzamelaar vult zijn vrouw aan. “In eerste instantie vonden we het gewoon mooi en gaven we ze bij thuiskomst een plekje in de vitrinekast, maar vier jaar geleden is de verzamelwoede per toeval begonnen.” Een echte reden voor deze plotselinge omslag heeft de verzamelaar niet. “Op

10

het moment dat ik meer te weten kwam over het servies, ben ik er op rommelmarkten en in tweedehandswinkels ook beter op gaan letten. Dan neem je sneller iets mee, omdat je weet dat het gaat om een oud exemplaar dat nog door Henry Loux vormgegeven is. Hij was verantwoordelijk voor de schilderingen op de eerste exemplaren, maar spoedig daarna overleed hij.” Keuker weet precies wat hij de afgelopen jaren heeft gekocht. Daarnaast kan hij precies vertellen waar dat is geweest en hoeveel hij ervoor heeft betaald. Nooit te veel, want dan laat hij het – soms met pijn in het hart – liggen. “Ik heb al zoveel moois gezien, maar het moet wel betaalbaar blijven.” Voor betaalbare onderdelen van het

Obernai-servies moet je in Frankrijk zijn. Daar wordt het nog steeds in de Elzas gefabriceerd. Aangezien er op rommelmarkten, op veilingsites en in tweedehandswinkels in Nederland niet veel te vinden is, gaan de verzamelaar en zijn vrouw regelmatig met de camper naar de Franse regio. Lachend zegt Keuker daarover: “Niet alleen voor het servies hoor. De Elzas is gewoon een prachtig gebied. Je hebt er schitterende Middeleeuwse dorpen en de wijndorpen mogen we natuurlijk ook niet vergeten. Daar kun je echt fijn vertoeven. Hoewel we met de camper na een week of twee ook gewoon verder te trekken.” Naar eigen zeggen rijdt de verzamelaar niet per se voor het servies richting de Elzas, toch is één ding zeker: hij gaat


niet onvoorbereid op pad. Aan het begin van het jaar koopt Keuker namelijk een agenda met daarin aangegeven waar de rommelmarkten zijn en hoeveel exposanten er zullen staan. “Het liefst bezoek ik dan drie grote markten per dag”, vertelt hij. “We weten alle camperplekken inmiddels”, voegt zijn vrouw daar aan toe. Als het echtpaar op vakantie gaat, gaan er naast de agenda ook altijd kranten mee om het servies in te pakken, zodat het tijdens de reis niet beschadigd. “We hebben in al die jaren onderweg nog nooit iets gebroken. Wel heb ik eens een kopje gehad met een stukje er uit, dat heb ik toen weer gelijmd. Wat dat betreft is het servies echt goed gebakken.”

11


Verder gaat ook het boek mee waarin alles staat over het Obernai-servies. Keuker kent alle stempels die de producten in de loop der jaren hebben gekregen uit het hoofd, maar specifieke info zoekt hij altijd even op in het boek. “Ik weet er soms meer van dan de verkopers. Dan roepen ze op de markt dat iets meer dan honderd jaar oud is, maar dat klopt dan helemaal niet. Natuurlijk houd ik me zo nu en dan ook van den domme, zodat je voor een paar euro schitterende spullen kan kopen van verkopers die de waarde niet kennen. En als ik het te duur vind, loop ik gewoon weg. Dat hoort ook bij het spel, want als ze het echt kwijt willen, zakken ze snel met hun prijs.” Het Obernai-servies typeert zich door de vrolijke tekeningen van dorpen in alle jaargetijden. “Er zijn er met kastelen, boerderijen, noem maar op. De eerste exemplaren heeft Henri Loux ontworpen. Na zijn overlijden zijn ze verder gegaan aan de hand van zijn ideeën en nu wordt het nog steeds gemaakt in Luneville. Die fabriek hebben we tijdens één van onze vakanties ook al bezocht. Ik vond het erg interessant om te zien hoe alles nu gefabriceerd wordt.”

12

In zijn speciale ruimte heeft Keuker al honderden onderdelen van het servies bij elkaar verzameld. Volgens de verzamelaar kijken bezoekers hier iedere keer weer hun ogen uit. “De meeste mensen kennen het niet en vinden het heel apart en leuk.” Maar moet al het aardewerk niet regelmatig gepoetst worden, want het moet er natuurlijk wel mooi bij staan? “Zo nu en dan ga ik er met een doekje langs, maar je moet geen slaaf worden van je verzameling. Ik heb nog genoeg andere dingen te doen. Het dagelijkse leven gaat ook gewoon door, dus schoonmaken doe ik alleen als het echt nodig is.” De verzameling van Keuker is groot, maar toch ontbreken er nog diverse stukken. “Ik zou het servies graag compleet hebben, want er is nog zoveel te krijgen. Dan denk ik aan botervlootjes, vaksborden of plateautjes. Maar ik ben ook al lange tijd op zoek naar een eierdopje of taartschep, deze zijn helaas

ontzettend duur. Over de koffiemolens nog maar te zwijgen. Toch kijk ik er iedere keer weer naar, want je weet nooit wat je tegenkomt. Zo heb ik laatst op internet ook wat leuke spulletjes gevonden. Vaak gaat het dan om stukken uit een erfenis, maar veel mensen kennen het niet of vinden het niet mooi en doen het daarom weg.” In Nederland is het servies niet zo bekend. Dat vindt de verzamelaar jammer. “Het zou leuk zijn als ik mijn hobby met andere verzamelaars kon delen. Dat je onderling met elkaar kunt ruilen en steeds meer te weten komt over alle stukken.” Maar Keuker neemt ook zelf initiatieven om meer bekendheid te geven aan zijn verzameling. Zo exposeert hij nu in de plaatselijke bibliotheek een aantal onderdelen die hij dubbel heeft. “Iedere maand krijgt een verzamelaar de kans om zijn werk te exposeren en nu was er een plaatsje vrij voor mij. Naast het servies heb ik ook een briefje met mijn gegevens neergelegd, misschien reageert er dan nog wel iemand.” ●


Overzichts tentoonstelling van 150 jaar

zilver

Na maanden van voorbereiding kan het publiek vanaf eind april een bijzondere collectie gebruikszilver zien in het Nederlands Zilvermuseum te Schoonhoven. Vorig jaar kon het Museum een hele collectie kopen: honderden zilveren gebruiksvoorwerpen uit de historische collectie van Van Kempen en Begeer. Een overzicht van zilver dat tussen 1835 en 1970 in Nederland werd gebruikt. Varierend van koffie- en theeserviezen tot vingerkommen en servetbanden, van pasteischeppen tot bonbonlepels. Voorwerpen die nu nog steeds op gedekte tafels liggen, maar ook vergeten voorwerpen waarvan het gebruik uit beeld is verdwenen. Het geheel geeft een goed beeld van de leef- en eetcultuur in die periode. Al het zilver is afkomstig uit de belangrijkste zilverfabrieken in ons land in de 19e en 20e eeuw die in de loop van de tijd zijn samengevoegd tot de Koninklijke Van Kempen en Begeer, te weten J.M. van Kempen Utrecht/Voorschoten, Begeer Utrecht en Gerritsen en Van Kempen te Zeist. Fabrieken die 150 jaar lang de zilvercultuur in Nederland domineerden. Gedurende 150 jaar zilverproductie zijn er veel stijlen en werkwijzen de revue gepasseerd. De expositie geeft van elk tijdsbeeld karakteristieke voorbeelden. Bijvoorbeeld zilver uit de Biedermeiertijd dat met de

hand werd gemaakt, pronkstukken die werden ingezonden naar Wereldtentoonstellingen, maar vooral veel gebruiksvoorwerpen die machinaal werden gemaakt. Ook het eerste Nederlandse zilverdesign uit de jaren dertig is breed vertegenwoordigd. Moderne machines bepaalden de vorm van het zilverwerk, maar speciale ontwerpers, zoals Christa Ehrlich en Emmy Roth, gaven onder de bezielende en kunstzinnige leiding van directeur Carel Begeer hun artistieke vorm aan het zilver. De gestroomlijnde voorwerpen met vloeiende contouren van Gustav Beran zijn weer karakteristiek voor de jaren vijftig en zestig.

Duur van de expositie: 27 april tot en met 29 augustus 2010. De spectaculaire aanwinst wordt dan eenmalig in volle omvang getoond. Daarna zijn delen van de collectie blijvend te zien in de vaste opstelling. Nederlands Goud-, Zilver- en Klokkenmuseum Kazerneplein 4 2871 CZ Schoonhoven Tel: 0182 385 612 www.ngzkm.nl

100 spectaculaire ontmoetingen in het Geldmuseum

EyeCatchers Op 11 december 2009 opende het Geldmuseum in Utrecht de tentoonstelling EyeCatchers. In deze expositie stelt het museum de bezoeker voor het eerst in de geschiedenis van het museum in staat om de 100 mooiste, zeldzaamste en meest boeiende stukken uit de kluizen van het Geldmuseum ‘aan te raken‘. Met EyeCatchers toont het Geldmuseum op spectaculaire wijze 100 niet eerder met het publiek gedeelde topstukken uit het museum. Een aantal van deze sensationele stukken wordt op zeer vernieuwende wijze ‘tot leven gebracht’ in onder meer een speciale touchscreenvitrine. De objecten worden als het ware weer in hun originele context geplaatst en het lijkt alsof je ze kunt ‘beetpakken’. De totale collectie van het Geldmuseum

bestaat uit circa 400.000 voorwerpen en omvat een periode van meer dan 20 eeuwen. De tentoonstelling licht slechts een (indrukwekkend) tipje van de sluier op. Meer informatie: www.geldmuseum.nl Bezoekadres: Leidseweg 90 - Utrecht Tel.: 030-2910492 Art direction & ontwerp: Anneke Krull Fotografie: Wendelien Daan

13


Parafernalia van unieke medische voorwerpen

Medisch Farmaceutisch museum ‘De Griffioen’ Microscopen, injectiespuiten, kogeltrekkers, amputatievorken, schroefcompressoren, steentangen, schedelzagen, trepaanboren, elevatoren, aderlaatbekkens, trocars, klisteerspuiten, geboortehaken, de dilatator van Bossi, pantoscopen, verzilverde pillen, weegschaaltjes, pillendoosjes en prachtige, antieke apothekerskasten! Een heel kleine greep uit de duizenden voorwerpen, met soms vreselijk moeilijke namen, die zijn te bewonderen in het Delfts Medisch Farmaceutisch Museum ‘De Griffioen’. Broer en zus Bob en Margreet Griffioen zijn de oprichters en beheerders van dit spannende en prachtige museum, dat is gevestigd in een tweehonderdvijftig jaar oud Delfts grachtenpand aan de Koornmarkt 66. Hoewel ze beiden op gevorderde leeftijd zijn, stralen ze een jeugdige passie uit voor hun verzameling. Een levenswerk kun je wel zeggen. Onafhankelijk van elkaar verzamelen ze al hun hele werkzame leven voorwerpen, boeken en instrumenten uit de gezondheidszorg. Ze hebben er veel verhalen over. Tekst: Henk T. Ganzeboom Foto’s: Kobalt Fotografie BFN

14


Margreet Griffioen is tot aan haar pensioen apothekersassistente geweest. Als jong meisje kwam ze eens in een apotheek en werd onmiddellijk aangetrokken door dit werk. Het waren de oorlogsjaren en er bestond geen opleiding voor apothekersassistente. Het toeval wilde echter dat er een Delftse apotheker was die dringend behoefte had aan een assistente. Dank zij hem kon Margreet de opleiding volgen. Direct na het afleggen van de eed kwam ze bij de apotheker in dienst. Terwijl apothekers vroeger altijd zelf de medicijnen maakten (productieapotheek) leveren de tegenwoordige apothekers vooral prefab medicijnen (distributieapotheek). Daardoor kwam er steeds meer materiaal, zoals weegschalen, kasten, potjes en pillenschaaltjes vrij. Deze spullen begon Margreet

te verzamelen. Ook het vuur voor de gezondheidszorg van haar broer, Bob Griffioen, werd in zijn kindertijd ontstoken. Bob kreeg op zijn achtste de mazelen gevolgd door een zware longontsteking. Hij kwam in het ziekenhuis en daar werd hij erg verwend. Ook de arts die hem behandelde was erg aardig en Bob zei tegen hem dat hij later ook arts wilde worden. Na de oorlog volgde hij de lange opleiding geneeskunde en toen hij tenslotte zijn eigen praktijk begon had hij een microscoop nodig. Van een dokter die uit Nederlands-Indië terugkwam kon hij een microscoop uit 1906 kopen. De carrière van Bob nam een flinke vlucht, want in 1967 volgde de aanstelling tot directeur-geneesheer van het Bethel ziekenhuis in Delft. Na de fusie van drie Delftse ziekenhui-

zen werd Bob medisch directeur van het nieuwe Reinier de Graaf ziekenhuis. De microscoop heeft hij tot het einde van zijn loopbaan gebruikt en deze behoort inmiddels tot een van de oudste instrumenten in de museumcollectie.

De start In de gezondheidzorg zijn constant ontwikkelingen gaande waardoor er in de loop der tijd veel instrumenten en voorwerpen vrij kwamen. De meest interessante spullen werden door Bob en Margreet bewaard en langzamerhand ontstond een uitgebreide verzameling. Deze interesse voor medische instrumenten en voorwerpen vond bij zowel Bob als Margreet oorsprong in hun belangstelling voor geschiedenis en in het algemeen ook voor techniek. In de gezondheidszorg werden door de ontwikkeling van de techniek steeds nieuwe materialen gebruikt, maar ook de hele filosofie rondom genezen en behandelen van patiënten was voortdurend aan nieuwe inzichten onderhevig. Zo ging

15


men vroeger voornamelijk bacteriën bestrijden terwijl men tegenwoordig probeert te voorkomen dat er bacteriën op apparatuur en instrumenten zitten. Men werkt nu met antiseptische apparatuur en als gevolg van technische ontwikkelingen, zoals de penicilline, zijn er in ziekenhuizen minder bedden nodig. In december 1989 hebben Bob en Margreet samen de stichting Medisch Farmaceutisch Museum ‘De Griffioen’ opgericht. Voornaamste reden hiervoor was dat wanneer zij, als eigenaren, er niet meer zouden zijn, de verzameling toch behouden blijft. Ze vonden in het pand aan de Koornmarkt een prachtige

locatie om hun museum te vestigen. Het gebouw heeft van 1933 tot 2000 dienst gedaan als babyconsultatiebureau van het Oranje Groene Kruis. Het historische museum heeft tot taak de geschiedenis van de gezondheidszorg vast te leggen en uit te dragen. Bob en Margreet geven rondleidingen aan groepen van tien tot maximaal twintig personen, verzorgen tentoonstellingen en voordrachten door heel Nederland en lenen antieke medische instrumenten uit voor televisieprogramma’s en films. De uitgebreide museumbibliotheek is een schat voor onderzoekers en medische studenten.

Birmaspoorlijn Bob en Margreet Griffioen beheren in hun museum enkele duizenden medische voorwerpen, waaronder dus de oude microscoop van Bob. Margreet

16

heeft in de oorlogsjaren bij de Delftse apotheker waar ze werkte nog geleerd hoe je verzilverde en vergulde pillen moest maken. Dat waren de medicijnen voor de rijken en de gegoede burgers. Het gezegde ‘de pil vergulden’ herinnert nog aan die tijd. De eerste verzilverde pillen die ze destijds als oefening heeft gemaakt heeft ze bewaard en deze zijn in het museum te bewonderen. Ze wekken wel de bewustwording op hoe de tijden zijn veranderd. Zo blijkt ook wel dat de voorwerpen en instrumenten vooral een historische waarde hebben. Een van de oudste voorwerpen uit de verzameling is een kruidenkast uit de achttiende eeuw. Waarschijnlijk is het een monsterkast van een medicijn- en kruidengroothandel geweest waaruit de klanten konden kopen. De schitterende kast heeft zestig laden en zo’n negenhonderd vakjes voor


kruiden. Echt bijzonder is een historische microscoop die door een techneut is gemaakt tijdens de kampperiode bij de bouw van de Birmaspoorlijn. Het apparaat is gemaakt van hout met de lenzen van een Japanse verrekijker. De dokter die het apparaat in het kamp heeft gebruikt heeft de microscoop na de oorlog meegenomen naar Nederland. Bob raakte bevriend met deze dokter en heeft het unieke instrument geschonken gekregen voor de museumcollectie. Juist vanwege de bijzondere geschiedenis van deze microscoop een ‘must see’.

Een bijzondere expositie in Nijkerk Om een beeld te krijgen van het museum wandel ik samen met Bob langs de verschillende afdelingen, waarbij blijkt dat Bob een echte verteller is. Oneindig veel verhalen weet hij bij de parafernalia van het museum te vertellen. Een rondgang langs antieke apothekerskasten, beenzagen, schedels, boeken, medische tekeningen, afbeeldingen en instrumentenkistjes. Heel bijzonder is een nagebouwde situatie van de werkkamer van de beroemde Delftse geneesheer Reinier de Graaf. Toch wordt er ook nog steeds actief verzameld door Margreet en Bob, hoewel ze wel kritischer zijn geworden ten aanzien van de uitbreiding, vooral ook ingegeven door ruimtegebrek. Maar zeldzame

en bijzondere objecten krijgen vanzelfsprekend altijd een plek in het museum. Zo werd Bob enige tijd geleden gebeld door een mevrouw uit Amsterdam die iets aan het museum wilde schenken. De wijze waarop ze sprak deden de belletjes bij Bob rinkelen en hij vroeg haar direct wanneer hij langs kon komen. Het bleek een vrouwelijke arts op leeftijd te zijn die twee bijzondere en erg oude ‘setjes’ had … een amputatie- én een trepanatieset (voor schedeloperaties). Het bijzondere was dat er een brief bij zat die aangaf dat de instrumenten ooit geweest waren van een zekere dokter Rodenbroek uit Nijkerk. Bob kende de man niet, maar de sets waren heel erg mooi en compleet. Om het beeld over dokter Rodenbroek meer helder te krijgen heeft Bob een brief naar het gemeentehuis van Nijkerk geschreven voor meer informatie. Hij kreeg tot zijn verbazing heel veel gegevens en dus een mooi profiel van dokter Rodenbroek. Deze man werd geboren in 1805 en in 2005 was het dus tweehonderd jaar later. Bob heeft aan het gemeentebestuur gevraagd of dat gegeven niet een mooie aanleiding was voor een expositie over de arts in het gemeentemuseum van Nijkerk. Aldus geschiedde en zo kwam via via zo’n dokter weer onder de aandacht. Een mooi en onverwachts project. Maar ook door zelf actief te zoeken worden er bijzondere objecten aan de collectie van het museum toegevoegd. Zo ging Bob eens naar een veiling in Londen. Hij zag in de catalogus dat er twee gouden anticonceptiva voor de vrouw te koop waren. Dat waren uiterst zeldzame en kostbare objecten en Bob zag dat ze 14 karaats waren. Dit soort anticonceptiva werd alleen in de hogere kringen van de maatschappij gebruikt. De veilingmeester wist zelf niet wat het

precies was en vroeg er vijftig pond voor. Niemand reageerde dus ging het bedrag naar vijfentwintig pond, toen naar vijfendertig en tenslotte wist Bob de objecten toch voor vijftig pond te bemachtigen. Een koopje van de eerste orde, want de werkelijke waarde ligt veel hoger. De toekomst van het museum ziet er zonnig uit, maar Margreet en Bob hopen, gezien hun leeftijd, wel in contact te komen met mensen uit het vak (met belangstelling voor de medische geschiedenis) die het beheer van het museum willen overnemen.Het Medisch Farmaceutisch Museum in Delft is op afspraak te bezichtigen voor groepen van minimaal tien personen tot maximaal 20 personen. ●

Medisch Farmaceutisch Museum “De Griffioen” Koornmarkt 66 2611 EJ Delft Tel.: 015 2134888 E-mail: bkpgriffioen@wanadoo.nl Website: www.griffioen.biz

17


Mijn Pronkstuk Wim Saris verzamelt onder andere Oosterse eetstokjes. In deze rubriek wil hij zijn ‘pronkstuk’ uit die verzameling onder de aandacht brengen.

Benen eetstokjes en benen tandenstoker

Mes met schildpad heft

Andere kant van de schede, bewerkt been

Een kant van de schede Schildpad, ingelegd met been

K

ort geleden vond ik op Internet mijn - tot nu toe – oudste verzamelobject: een set eetstokjes in een schede van een gedeelte schildpad met ingelegde benen figuurtjes en de andere zijn van bewerkt been, met mes

18

Geopende schede

met heft (eveneens van schildpad), benen stokjes met metalen uiteinden en een benen tandenstoker. Het geheel hangt aan een stoffen riem met kwast en kan aan een riem om het lijf worden aangebracht. Het stuk is uit de Qing dynastie (China) en is misschien 250 jaar oud of nog ouder.

Daar kan ik niet helemaal uitsluitsel over krijgen. Overigens gaat het bij mijn collectie niet alleen om oude stukken, want ik schaf regelmatig nieuwe uitvoeringen aan, die korte tijd eerder ergens in China, Taiwan of de USA werden aangeboden”, aldus Wim Saris. ●


Frits Müller,1995: titel ‘Altijd op de loer’

Opwindende tentoonstelling in Zutphen: ‘Altijd op de loer’ over de verhouding van Nederland met buurland Duitsland.

Karikaturen: Nederland versus Duitsland (1871 – 2010) De zomerse vakantieperiode komt er weer aan. Vele Nederlanders kiezen als vakantiebestemming Duitsland, of reizen door Duitsland heen op weg naar landen als Oostenrijk, Tsjechië enzovoort. Dan hebben we er weer mee te maken, met hoe wij onze oosterburen ervaren. Ze praten te hard, drinken te veel bier, rijden te hard in bovendien te grote auto’s ... Stigma’s uiteraard. Nog in de jaren zestig gold het als gewoon om niet positief over Duitsers te zijn, als nawee van ’40 -’45. In de jaren zeventig haalden we een zeperd op voetbalgebied. Ook toen was de Nederlander niet te spreken over ‘die lui van hiernaast’. Tekst: Lia Bruyn Beeldmateriaal: Stedelijk Museum Zutphen

Stefan Verwey, 1977: in de jaren zeventig is de Rijn door Duits industrieafval zwaar verontreinigd, waartegen heftig werd geprotesteerd.

Fritz Behrendt 1989: al twee dagen nadat nog werd gezegd dat de afbraak van de muur niet ter discussie stond, werden er grensovergangen geopend.

19


geschiedenis, gezien door de ogen van de karikaturist: mensen met een typische tekenstijl, een scherp observatievermogen en een even scherpe pen. Aan Koos van Weringh heeft ons blad eerder in editie 252 aandacht geschonken. Toen ging het om zijn verzameling van het werk van Jo Spier, die zeer bedreven was in spotprenten. Voor Van Weringh (voorheen hoogleraar criminologie) vormt het werk van Spier overigens niet de hoofdmoot van zijn verzameling, omdat deze tekenaar naar zijn mening niet tot de èchte politieke tekenaars behoort. Onder andere Albert Hahn, Fritz Behrendt, Opland, Theo Gootjes, Frits Müller, Nico Visscher, Len Munnik en Jos Collignon verdienen wel dat predicaat en worden daarom door Koos op de voet de gevolgd. Werk van hen en natuurlijk ook van Spier - want hij maakte zeer zeker kritische prenten – en van anderen zoals Jan Rot, Jan Sluijters en Piet van der Hem hangen zij aan zij in dit museum. Als startpunt is het jaar 1871 gekozen, het jaar waarin het Duitse rijk onder leiding van Bismarck tot stand kwam. Elke tekening kan gezien worden

Albert Hahn 1907: bij de opening van de Duitse Rijksdag heeft Keizer Wilhelm weer eens getoond, dat bij hem de mond nog altijd het grootste lichaamsdeel is.

Wrijvingen omdat je dezelfde grens deelt, dat kan het lot van buren zijn. Waar komt dat toch vandaan? Piet Vroon – ooit hoogleraar psychologie – betoogde dat het te maken heeft met de opbouw van onze hersenen. Hij onderscheidt drie delen. Het eerste deel dat net boven de ruggengraat zit, de hersenstam, is uit de tijd dat ‘wij’ als amfibieën vanuit de zee het land opkropen. Het tweede deel betreft de hersenen rondom die hersenstam. Deze komen zowel bij de mens als bij bijvoorbeeld varkens en bepaalde andere zoogdieren voor. In dat deel zit onze emotie. De buitenste laag hersenen maakt ons tot mens, omdat daarin ons intellect is opgeslagen. En wat zit er dan in die oeroude hersenstam? Het antwoord luidt territoriumdrift: dus dit is van mij en dat van jou. Bijna dwangmatig de grens

20

Opland in 1990: de dag der hereniging

in de gaten houden hoort daarbij. Zeker vanuit Nederlands perspectief gezien belangrijk, omdat ons land vele malen kleiner is dan Duitsland, een verhouding van David en Goliath.

Politieke karikaturenTwee gebeurtenissen, oorlog en voetbal, uiteraard totaal onvergelijkbaar in hun soort. Gaat die vijandigheid inderdaad nooit voorbij? Als je de tentoonstelling ‘Altijd op de loer’ in het Stedelijk Museum Zutphen bezoekt dan weet je het antwoord wel. Als je tenminste ook nog gelooft dat het verleden een voorspellende werking heeft. Die stroeve relatie gaat immers lang terug. Koos van Weringh – verzamelaar van politieke karikaturen – heeft jarenlang de bewijzen daarvan in mappen bewaard. De tentoonstelling biedt de bezoeker een indringende kijk op de


als een statement, als verweer tegen de politiek van het Duitsland van toen. De intensiteit van veel tekeningen is bovendien zo overrompelend, dat je je afvraagt of de tekenaar die tekening heeft overleefd. Jan Rot bijvoorbeeld, die in 1934 Jozef en Maria (op ezel) toont met als bijschrift ‘DE VLUCHT’ over de vervolging van joden in Duitsland. Rot overleefde gelukkig wel de oorlog. Een andere tekening is van een studio en verscheen eveneens in 1934 met als onderschrift ‘De hel viert feest’ om stil te staan bij het feit dat Hitler toen één jaar aan de macht was. En zo zijn er nog meer. Allemaal met een opvatting waar je als kijker wat mee moet. Hoewel? Niet elke tekening is goed te plaatsen. Immers 1871 is qua beleving erg ver terug in de tijd. De kennis daarover is opgeslagen in geschiedenisboeken. Meer invoelbaar is de periode voorafgaand aan WOII omdat er nog steeds mensen leven die daarover kunnen vertellen.

Jo Spier in 1945: na de oorlog gingen stemmen op delen van Duitsland te annexeren. Omdat van een kale kikker niets te halen is moet het land waar hij op zit, in beslag worden genomen.

Altijd op de loer Van Weringh schreef eerder een boek over dit onderwerp onder de titel ‘Altijd op de loer’ (de Duitse uitgave

heet ‘Ständig auf der Lauer’, beide zijn uitverkocht). In 2005 en volgende jaren was naar aanleiding daarvan de tentoonstelling te zien in het Persmuseum in Amsterdam en in vier Duitse steden. Dat de tentoonstelling toch nog tot stand is gekomen verheugt Van Weringh, want ruim twintig jaar geleden lag het landschap er anders bij. “Ik had toen contact met een Nederlandse diplomaat in Bonn. Er was slechts theoretische belangstelling voor een eerste concept dat ik toen voorlegde, de zaak werd vooruit geschoven. De verhouding tussen het Duitsland van Helmut Kohl en Nederland was destijds zeer precair. Men wilde die niet verder onder druk zetten met negatieve afbeeldingen. Inmiddels is de verhouding weer normaal en is ook een dergelijke expositie vanzelfsprekend. Gelukkig maar want deze kunstenaars uiten hun

visie op de maatschappij. Het tonen van hun werk heeft te maken met vrijheid van meningsuiting. Een vrijheid die in alle tijden behouden moet blijven.” Kortom, in dit Zutphense museum wordt een indrukwekkend overzicht gegeven van politieke geschiedenis èn creativiteit. Een bezoek is een aanrader voor jong en oud. Jammer trouwens dat het hier niet om een permanente tentoonstelling gaat. ●

De tentoonstelling ‘Altijd op de loer, het beeld van Duitsland in de Nederlandse karikatuur, 1871-2010’ loopt tot 24 mei 2010, dinsdag t.e.m. zondag: 11.00 – 1700 uur. Rozengracht 3, Zutphen, www.museazutphen.nl

21


Kortingsbon Brocante in ‘Dorestad’ 17 en 18 april a.s. Bezoekt u de Antiek- brocante–verzamelmarkt in Wijk bij Duurstede, dan krijgt u op vertoon van deze bon een korting van 10% op uw rekening bij de aan deze actie deelnemende restaurants. Voor de deelnemerslijst kunt u kijken op www.vvv-wijkbijduurstede.nl of bellen: telefoon 0343 – 57 59 95

www.veilinghuis-omnia.nl Kunst, Design & Antiekveiling 27 & 28 april 2010

Kijkdagen: vrij 23/4 17.00 - 21.00 uur Zat 24/4 en zo 25/4: 11.00 - 17.00 uur < Lotnummer 77 Douwe Elias

Veilinglokatie "Rengerspark"

Kunst en antiekveiling 20 t/m 23 april

Kijkdagen: vrijdag 16, zaterdag 17 en zondag 18 april van 10.00 tot 16.00 uur.

Een glazen vaasje. Loetz. ca. 1925. Hoogte 12 cm. Richtprijs s200/300. Verder werken van o.a.: P. Abramsen J.W. van Borselen A. Calderara F. van Eeden K. Franse A. Heijboer (ets 1966) A. Hulk W.G.F. Jansen C. Leickert R.J. Maingay H. v. Meegeren L. Meijer E. Moll M. Richters J. Spin M. Sys P.G. Vertin J. de Vries F. Westendorp D. Wiggers H. Wilschut

Kipstraat 54, 3011 RT Rotterdam 010 411 85 44 • vendu@notarishuis.nl www.notarishuis.nl

A.Plesmanlaan1p Kolham/Hoogezand

Tel: 0598-392592, mobiel: 0653 428350

De Evenementenlijn

POSTBUS 4325 • 5004 JH Tilburg Boekingen: Evenementenlijn B.V. • Tel: 0416-530502 • Fax: 0416-277965 E-mail: info@deevenementenlijn.nl maandag/dinsdag/donderdag/vrijdag van: 9.00-17.00 op nr. 0416-530502 ’s avonds van: 19.00-20.00 uur & zaterdags van 10.00-11.00 uur op nr. 06-51217920

www.deevenementenlijn.nl

OVERZICHT VLOOIENMARKTEN VOOR PARTICULIEREN Betaling op de markt: e 2,00 extra administratiekosten, behalve bij vooruitbetalingen Hoekplaats: e 2,00 extra • Grondplaats: in overleg • o = overdekt n = niet overdekt Zondag 28 maart Zondag 28 maart Zondag 28 maart Zaterdag 3 april Zondag 4 april Maandag 5 april (2e Paasdag) Maandag 5 april (2e Paasdag) Zondag 11 april Zondag 18 april Zondag 25 april Zondag 2 mei Zondag 2 mei Donderdag 13 mei (Hemelvaartsdag) Donderdag 13 mei (Hemelvaartsdag) Zondag 16 mei

Eindhoven Loon op zand Oosterhout Breskens Tilburg

Sporthal Eckart De Wetering Meubelboulevard de Meerstoel Rcg. Roompot Zeebad P.terrein Praxis

o o n o n

09:00-16:30 09:00-16:30 11:00-17:00 09:00-16:30 09:00-16:30

Kaatsheuvel

De Werft

o 09:00-16:30 uur 120 kramen

Tilburg Drunen Waalwijk Oosterhout Tilburg Tilburg

Leymarkt P.terrein Aldi P.terrein achter Wkc. de Els Meubelboulevard de Meerstoel Leymarkt P.terrein v/d Wagnerplein

n n n n n n

Kaatsheuvel

De Werft

o 09:00-16:30 uur 120 kramen

Tilburg Tilburg

Leymarkt vv. RKTVV Rueckertbaan

n 11:00-17:00 uur 80 kramen n 09:30-17:00 uur 120 kramen

11:00-17:00 09:00-16:30 09:00-16:30 11:00-17:00 11:00-17:00 11:00-17:00

uur 100 kramen uur 120 kramen uur 60 kramen uur 80 kramen uur 130 kramen

uur 80 kramen uur 100 kramen uur 120 kramen uur 60 kramen uur 80 kramen uur 120 kramen


het meest complete antiek- en verzamelblad

E J K E O B N E Z R U E B

266 april

aal overzicht van Nationaal en internation Boekenmarkten • n • Verzamelbeurzen • rze eu ilb Ru • en ing eil • Kunstbeurzen • • Antiekv arkten • Pasar Malams sam rio Cu • ten ark tem • Rommelmarkten • • Brocan gen • Vlooienmarkten llin ste on nto Te • n ge • Kunstveilin loopwinkels • • Kerstmarkten • Kring teerd voor u. 0 evenementen geselec 140 n da er me d an ma e Elk

Samenstelling: Ida Smit Tel: 0599 - 345 774 of i.smit@acbmedia.nl Opgaveformulier: www.antiekenverzamel.nl Mededeling organisatoren: Deadline mei uitgave: dinsdag 6 april 2010, afgedrukt wordt de periode 1 mei tot en met 4 juni Deadline juni uitgave: dinsdag 11 mei 2010, afgedrukt wordt de periode 28 mei tot en met 2 juli Advies voor bezoekers: De redactie van ‘Tussen Antiek & Verzamelen’ raadt u aan om vóór dat u naar een beurs of ander evenement gaat, te bellen met de desbetreffende organisator. Om te informeren of het aangekondigde evenement wel definitief plaatsvindt. Als u naar organisatoren in het buitenland belt, vergeet dan vooral niet eerst het landnummer te kiezen met direct daarachter het netnummer zonder nul en aansluitend het volledige specifieke telefoonnummer. België: 0032 Frankrijk: 0033 Engeland: 0044 Duitsland: 0049

© beurzenboekje in ‘Tussen Antiek & Verzamelen’, ACB Media; niets uit dit beurzenboekjemag worden overgenomen!

megasnuffelmarkten.nl Vlooienmarkten.nl vanaerle@chello.nl

vanaerlebv

28 Mrt. Haarlem Kennemerhal v 04 Apr. Utrecht Veemarkthal v 04 Apr. Veldhoven NH Koningshof v 30 Apr. Eindhoven Stadhuisplein vb 30 Apr. Helmond Centrum vb 05 mei t/m 8 sept. Gouds Mont Martre Dé curiosa en verzamelmarkt van Gouda 16 Mei. Eindhoven Kunstijsbaan v 24 Mei. Utrecht Veemarktterrein 28 Mei. Amsterdam Amstelveld v 30 Mei. Haarlem ijsbaan Kennemer v 06 Jun. Amstelveen Rembrandtweg c

13 Jun. Utrecht Veemarktterrein v 20 Jun. Zijtaart/Veghel Centrum vb 04 Juli. Giesbeek Centrum v 04 Juli. Wanssum Centrum v 11 Juli. Utrecht Veemarktterrein v 18 Juli. Veldhoven Tuinen Koningshof v 25 Juli. Berlicum Mercuriusplein v 01 Aug.Amstelveen Rembrandtweg c 08 Aug.Zeist Tuinen Slot Zeist ac 15 Aug.Utrecht Veemarktterrein v 22 Aug.Helmond Rond het Kasteel vca 22 Elke Aug.Haarlem ijsbaan v Woensdag Gouda Kennemer tm 9 sept

www.antiekenverzamel.nl


Neem nu een abonnement op

‘Prachtvondsten’

Boeiend kwartaalblad voor liefhebbers en verzamelaars van:

• Antiek naaigerei • Vingerhoeden • Quilten • Porselein • Zilver en goud Voor slechts € 14,95 ontvangt u heel 2010 dit prachtige blad thuis! Opgave: 0599 - 345 770 Of kijk op: www.antiekenverzamel.nl

Snuffelmarkt

agenda 2010

(onder voorbehoud) Voor reserveringen: (0164) 21 02 36

1ste paasdag 2e paasdag Zaterdag Zondag Zaterdag Zondag

4 5 24 25 29 30

april (Zondag) april (Maandag) april april mei mei

Dordrecht Dordrecht Goes Goes Goes Goes

Drechtstedenhal Drechtstedenhal Zeelandhallen Zeelandhallen Zeelandhallen Zeelandhallen

Op zaterdag geopend van 9 tot 17 uur en zondag van 10 tot 17 uur. Ook 2e paasdag open van 10 tot 17 uur Info: 0164-21 02 36 - www.desnuffelmarkt.nl

Organisatieburo Linssen Postbus 388, 4600 AJ Bergen op Zoom

VR

M aRk T

je kunt het niet bedenken of je vindt ‘t op de vrije markt! 6 voetbalv elden over dekt en ver Wij zoeken warmd standhoud ers op het g verzamelite ebied van: ms • Curiosa • antiek

4

50642 06-16 l e b info t Cuijk voor vrije mark 3 oijen korte atWijk k e n 5433


NEDERLAND BOEKEN VAST Plaats

Locatie

Soort beurs

Tijden

Grote Kerkplein

Boeken

8.30-17

Organisatie

Inlichtingen

Elke Dinsdag en Zaterdag Rotterdam

010-4400877

Elke Dinsdag t/m Zaterdag Hoogeveen

Lindberghstraat 22

Vlaardingen

Boeken

9.30-17.30

Boeken

12-17

Waterlooplein

0528-236236 010-4347152

Elke Donderdag Delft

Binnenstad

Boeken (15/4 t/m 7/10)

9-17

Ev.bur. Delft

015-2124896

Den Haag

Plein

Boeken (okt-apr)

10-17

Dienst Marktwezen

070-3505764

Spui

Boeken

9-18

Boekenmarkt op het Spui

0299-401021

Binnenstad

Boeken (17/4 t/m 9/10)

9-17

Ev.bur. Delft

015-2124896

Elke Vrijdag Amsterdam Elke Zaterdag Delft Hoogeveen

Franklinstr. 6

Boeken

9-14

Veiling Schoonheim

0528-260217

Nijmegen

Plein 1944

Boeken

10-17

M. v/d Wal

024-3784237

2e Zaterdag van de maand Haarlem

De Dreef

Boeken (apr-okt)

9-17

Libraro

033-4946327

Woudrichem

De Vesting

Boeken (goede kwaliteit)

10-16

Stg. Boekenmarkt

0183-302134

Centrum

Boeken

10-17

Stg. Bredevoort

0543-452380

Amsterdam

Nieuwmarkt

Boeken (mei-sep)

Den Haag

Lange Voorhout

Antiek/boeken (mei-sep)

11-17

Dienst Marktwezen

070-3505764

Franklinstr. 6

Boeken

11-16

Veiling Schoonheim

0528-260217

Middelburg

Markt

Boeken

Plaats

Locatie

Soort beurs

Tijden

Organisatie

Titus Brandsma Lyceum

Boeken

11-18

Lionsclub Oss

11-18

Lionsclub Oss

3e Zaterdag van de maand Bredevoort Elke Zondag 020-6823655

1e Zondag van de maand Hoogeveen Elke Maandag 0118-638595

BOEKENMARKTEN Inlichtingen

ZATERDAG 27 MAART Oss ZONDAG 28 MAART Oss

Titus Brandsma Lyceum

Boeken

Waalwijk

Raadhuisplein

Boekenmarkt

Antiquariaat Hagendoorn

06-53593512

MAANDAG 5 APRIL (2e Paasdag) Bredevoort

’t Zand

Boekenmarkt

10-17

De Kantlijn

0543-452320

Boekenmarkt

10-17

ETPHolland

015-2612756

Binnenstad

Boeken

10-17

Ev.bur. Delft

015-2124896

Bredevoort

’t Zand

Boekenmarkt

10-17

De Kantlijn

0543-452320

Delft

Binnenstad

Boeken

9-17

Ev.bur. Delft

015-2124896

Koog a/d Zaan

Kerkstr.

Boeken

Evenem.Bureau Zeelande

06-50984745

Zwolle

Wijkcentrum SIO

Verzamel/ Boeken

10-14

Wilde Ganzen

038-4655035

Binnenstad

Boeken

10-17

Ev.bur. Delft

015-2124896

Binnenstad

Boeken

9-17

Ev.bur. Delft

015-2124896

Markt

Boeken

10-17

Le Collectionneur

0118-638595

Binnenstad

Boeken

10-17

Ev.bur. Delft

015-2124896

Binnenstad

Boeken

9-17

Ev.bur. Delft

015-2124896

Delft DONDERDAG 15 APRIL Delft ZATERDAG 17 APRIL

DONDERDAG 22 APRIL Delft ZATERDAG 24 APRIL Delft MAANDAG 26 APRIL Middelburg DONDERDAG 29 APRIL Delft

Marinus van Reymerswaele, H. Hieronymus, 1541-1600

Op weg naar het zuiden Het Rijksmuseum Amsterdam herbergt een belangrijke collectie 16de en vroeg 17de eeuwse Zuid-Nederlandse meesters. Een selectie van 50 werken is opgesteld in de hernieuwde tentoonstellingsverdieping van het Bonnefantenmuseum. Het betreft schilders zoals Rubens die in hun tijd de weg naar het zuiden, naar Italië bewandelden en daar hun inspiratie uit putten. Anderen kregen hun informatie over ‘het zuiden’ uit de tweede hand en interpreteerden dit op hun eigen manier. De tentoonstelling is chronologisch van opzet: van de laatste generatie Vlaamse primitieven zoals Quinten Metsys en Adriaan Isenbrandt, tot de grote drie van de Vlaamse barok: Rubens, Jordaens en Van Dyck. Een hoogtepunt in de tentoonstelling is de ‘Heilige Hieronimus’ van Marinus van Reymerswaele, die na een ingrijpende restauratie bij de Stichting Restauratie Atelier Limburg, nu als herboren kan worden tentoongesteld. De collectie is te bezichtigen tot en met 6 juni a.s. Lokatie: Avenue Céramique 250 Maastricht Meer info: tel.: 043 32 90 190 of: www.bonnefanten.nl

ZATERDAG 1 MEI Delft

25


ZONDAG 2 MEI Groningen

Zuiderdiep/ Vismarkt

Boeken

11-17

Berger en de Vries

050-3188591

Markt

Boeken

10-17

Le Collectionneur

0118-638595

MAANDAG 3 MEI Middelburg

NEDERLAND VLOOIENMARKTEN VAST Plaats

Locatie

Soort beurs

Tijden

Organisatie

Inlichtingen

Oudewater

Kastanjeweg 12

Brocante

10-15

Sientje

0348-563550

Callantsoog

Markthal

Vlo (juli-aug)

Amsterdam

Noordermarkt

Vlo

9-13

0900-4004040

Nijmegen

Stevenskerkhof

Luizenmarkt

8-13

024-3292772

Haarlem

Botermarkt

Curiosa/vlo

St. Maartenszee

Zeeweg 91

Kofferbak (apr-okt)

Dagelijks 072-5612898

Elke Maandag

023-5329014 9.00

0224-561671

Maandag t/m Zaterdag Amsterdam

Waterlooplein

Vlo

Amsterdam

J. Hanzenstraat

Rommel

020-6823655 9-17

020-6184416

Elke Dinsdag

Jaarprogramma Blikmuseum ‘De Blikvanger’ Tot en met 2 april: Paasexpositie, Elfen op (marmeren) eieren en Paas decoraties 11 april t/m 22 mei: Blikken spelgoed en winkeltjes in blik 6 juli t/m 25 augustus Blikken speelgoed en bijzondere beren 19 september t/m 27 oktober Koninklijke blikken in vorstelijke entourage 2 november t/m 2 januari 2011 Kerst met Barbies en Koningsblikken Capelweg 18 4325 BT Renesse Voor meer info en openingstijden: Tel.: 0111 – 461794 www.blikmuseum.nl

Zoetermeer

Wattstraat 21

Snuffel

18-21

Exloo

Centrum

Verzamel/vlo (juli)

13-17

Pelgrimshoeve

079-3610933

Oudewater

Kastanjeweg 12

Vlo

10

Lindberghstr. 22-A

Brocante/vlo

9.30-17.30

Breda

Grote Markt

Vlo

Haarzuilens

Emmaus Eikstraat

Vlo

Noordwijk

Vuurtorenplein

Vlo (18 mei-sept)

9-17

D & S Prom.

06-55831331

Zierikzee

Even.terr.bijcampingKloet

Vlo/brocante (jul+aug)

10-16

Kloet Evenementen

0111-414214

Schiedam

Centrum

Rommel(vanaf juli)

THIB Org.

071-5790090

Brielle

Coppelstockstraat 6A

Rommel

13.30-15

Brielle

Coppelstockstraat 6A

Rommel

19-21

Haarzuilen

EmmausEikstraatKringloop

Vlo

13-16

Hippolytushoef

Hippo Kart Centre

Kofferbak (27-4/31-8)

Haarlem

Centrum

Boeken (mrt-okt.)

Zierikzee

Evenemententerrein

Vlo

Haarlem

Botermarkt

Vlo

8-17

J.B. Pel

06-22668136

Julianadorp

Pp. Juliana Beach

Kofferbakmarkt (apr-sept.)

10-16

Kos

0223-634381

Gouda

De Markt

Curiosa (v.a. mei- 10 sept.)

Org.buro v. Aerle

0492-525483

Wamel

Industriestraat 4

Vlo

10-16.30

Vrije markt Wamel

0487-502159

Vrijemarkt Wamel

0487-502159

0599-212139 Sientje

0348-563550

Dinsdag t/m Zaterdag Hoogeveen

0528-236236

Elke Woensdag 076-5293308 13-16

St. Emmaus

030-6771540

0181-475475 0181-475475 St. Emmaus

030-6771540

Kos

0223-634381

9-16

023-5353179 0111-641012

Elke Woensdag en Zaterdag Langeweg

Kloosterlaan 6

Rommel

14-16

Wamel

Industriestraat 2

Vrije Markt

9-16

Zutphen

Loohorst 16

Vlo

0168-324524 0575-515558

Elke Woensdag en Zondag Tiel

Oude Veiling

Vrijmarkt

Delft

Binnenstad

Curiosa (15/4 t/m 7/10)

9-17

Leeuwarden

Oldehoofsterkerkhof

Vlo (juli-sept.)

9-16

Oudewater

Kastanjeweg 12

Vlo

10

Zwaagwesteinde

Evenementenhal

Vlo

13-17

Vrije Markt

0344-633570

Ev.bur. Delft

015-2124896

Elke Donderdag 0900-2024060 Sientje

0348-563550 0511-442245

Elke Donderdag t/m Zaterdag Enschede

Hulsmanstraat

Antiek/Vlo

053-4339176 053-4312040

Elke Donderdag en Zaterdag

26

Enschede

Lage Bothofstraat 171

Vlo

Groningen

Antillenstraat

Vlo

10-18

050-3137104


Elke Donderdag t/m Dinsdag Buren-Asch

Aalsdijk 6

Antiek/snuffel

0345-501303

Ede

Sportlaan 39

Rommel

10-16

Den Helder

J. Verfailleweg

Kofferbakmarkt (mei-sep)

12-19

Kos

0223-634381

Leiden

Vijfmeilaan

Vlo (3 juni-sep)

9-17

D & S Prom.

06-55831331

Zevenhuizen

Haspelwijk 8

Vlo/boeken (juli-dec.)

13.00

Talens

0594-631204

Haren

Hortuslaan 5

Vlo (vr 15-20, za 13-15.30)

050-5348403

Winneweer

De Onderneming

Vlo

06-53402390

Breda

Ginnekenmarkt

Vlo

9-16

Cuijk (NB)

Korte Ooyen 3

Vrije Markt

9-16.30

Delft

Binnenstad

Curiosa (17/4 t/m 9/10)

9-17

Ev.bur. Delft

015-2124896

Den Bosch

Orthen 94

Vlo

9.30-12.30

Allerhandel

073-6480707

Den Ham (Ov)

Geerdijk 48

2e hands

8-11.30

0546-641804

Delft

SITA, Schieweg 6

Vlo (17/4-25/9)

8-16

015-2145109

Deventer

Smedenstraat 252

Curiosa/boek

9-12

Ede

Kampstraat

Snuffel

9.30-12.30

Shop-id

06-30568724

Eelde

Flowerdome

Vlo

9-16

Org.buro Vitalis

0591-611411

Elke Vrijdag 0318-626285

Elke Vrijdag en Zaterdag

Elke Zaterdag Dhr. Jansen

076-5614111 0485-361793

0570-616333

Goirle

Zandschelstraat

Vrije Markt

9-16

Org.van der Mierden

013-5346766

Hazerswoude

Itali‘laan 4

Snuffel (juli-aug niet)

9-16

Groene Hart

071-3312067

Heinenoord

Boonsweg 28

Vlo

9-16

Hoogezand

De Toekomst

Vlo

Kiel-Windeweer

De Toekomst

Vlo

Leersum

Nieuwe Steeg 4

Snuffelschuur

9-12

Maastricht

Stationstraat

Vlo

10-16

Maastricht

Kasteel Hartelstein

Vlo

Maurik

Snuffelhal

Vlo

Oudenbosch

Stoofstraat 15

Snuffel

13.30-15.30

L. Baselier

0165-313078

Oudewater

Kastanjeweg 12

Vlo

10

Sientje

0348-563550

Tilburg

Stadhuisplein

Vlo

Uithoorn

Amsterdamse Weg

Snuffel

Veenendaal

Brouwerstraat

Vlo

0318-514667

Volkel

Nieuwe Udenseweg 4

Vlo

0413-272149

Wamel

Industriestraat 4

Vlo

9-16

Vrije markt Wamel

0487-502159

Weerselo

Bornsestraat 14

Antiek/vlo

8-14

Busscher

0541-661285

Almere

Flevo Bazaar

Vlo

10-17

TG Promotions

0522-474629

Beverwijk

Beverwijkse Bazaar

Zwarte markt

8.30-16.30

Bazaar

0251-262626

Rijswijk

Volmerlaan 12

Antiek/curiosa/e.d.

8.30-17

Slagharen

Herenstraat 47

Zwartemarkt

10-16.30

Westerstr./Lindengracht

Brocante

vanaf 9

Baarle-Nassau

Markthal

Vrije markt

Boxmeer

St. Anthonisweg 63

Kofferbakmarkt (juni-aug.)

9-15

Lelystad

Bataviastad,Mus.Nieuwland

Vlo (25-6 niet)

Schoorl

Sportlaan

Kofferbakmarkt (apr.-sept.)

St. Maartenszee

Zeeweg 91

Kofferbak (nov-mrt)

10.00

Veghel

P. v/d Elsenlaan 4

Vrije markt

9-16

Brijnseels

06-54783838

Zundert

Bredaseweg 43

Vlo

10-17

G. Baum

06-22651077

Centrum

Antiek/boek/cur. (mei/okt.)

Fresh

070-3384400

078-6764752 De Toekomst

0521-578358

Organiseert gezellige vlooienmarkten in Buurse Op de P-plaats van ter Huurne Hollandmarkt, groot koopcentrum, restaurants, zee aquaria, speeltuin, biertuin. 1000-P-plaatsen. Zondag 28 maart van 9 tot 17 uur tijdens koopzondag Zondag 25 april van 9 tot 17 uur

0598-324161 0343-453096 C. Beenkens

043-4072931 043-3645515 0318-511658

013-5430074 10-16

06-53972390

Elke Zaterdag en Zondag

070-3030087 Zwartemarkt Slagharen

Ook in Buurse Op de P-plaats van ter Huurne Hollandmarkt een Leuke Kofferbakmarkt op Zaterdag 10 april En gezellige snuffelmarkten aan het H.J. van Heekplein in Enschede op Goede Vrijdag 2 april van 9 tot 17 uur en Zondag 11 april van 11 tot 17 uur In Haaksbergen rond de kerk een Paassnuffelmarkt op

0523-682570

2e Paasdag 5 april van 11 tot 17 uur

06-52620145

en in Lelystad-centrum

013-5078320

Zaterdag 17 april van 10 tot 16.30 uur

Elke Zaterdag en Maandag Amsterdam

RéZi Organisaties

Elke Zondag Carbootsaleboxmeer

0478-632507

10-17

Kieszo

036-5450608

10-16

Folgers

06-46226849 0224-561671

1e Vrijdag van de maand Oosterhout

RéZi Organisaties Postbus 3900, 7500 DX Enschede Bel: 053 – 4331777 of 06 – 22339401 Email: info@rezimarkten.nl www.rezimarkten.nl

27


1e Zaterdag van de maand

Internationale Telefoon kaartenbeurs TeleCard 2010

Aalten

Oude Markt

Vlo (mrt-okt)

Amersfoort

Lieve Vrouwe Kerkhof

Snuffel

9-16

J. de Ruijter

0543-451161 033-4613661

Bakkeveen

PP Zwembad

Vlo (apr-nov)

Hellevoetsluis

De Eendracht

Vlo

7-13

Sportver. Bakkeveen

0516-541066

Kwekel

0181-313742

Middelburg

Vismarkt

Vlo (mrt-dec)

IJhorst

B.Wijngaardenstraat

Buitenmarkt

IJhorst

Burg. Wijngaardenstraat

Vlo

Zeist Noord

S.C. het Noorderpunt

Vlo

Org. Zeist Noord

030-6976700

18 Septemberplein

Curiosa

Org.buro v. Aerle

0492-525483

Zwartemarkt Slagharen

0523-682570

8-16

0118-624736 0522-467466 0522-291819

1e Zondag van de maand Eindhoven

2e Zondag van de maandag Slagharen

Herenstraat 47

Zwartemarkt

10-16.30 9-13

2e Zaterdag van de maand

Op zaterdag 24 april a.s. zal in Bunnik de grootste internationale telefoonkaartenbeurs in Nederland plaatsvinden. De organisatie is in handen van de Nederlandse Telefoonkaarten Club (NTC).

Boskant

Centrum

Sjaggermarkt

Dedemsvaart

Rheecerend

Vlo (apr-nov)

Hoofddorp

Centrum

Curiosa (mei-sept.)

0413-478957 0523-614678

9-17

Org.buro v. Aerle

0492-525483

3e Zaterdag van de maand Akkrum

Heechein

Rommel (apr-sep)

7-16

Amersfoort

Lieve Vrouwe Kerkhof

Snuffel (apr-sep)

9-16

Bakkeveen

PP Zwembad

Vlo (jun-jul)

7-13

Meer dan 1 miljoen verschillende telefoonkaarten uit de gehele wereld zijn te zien en te verkrijgen. Alle denkbare verzamelthemaâ&#x20AC;&#x2122;s zijn aanwezig. Wij verwachten meer dan 50 standhouders uit vele landen en honderden bezoekers. Voor verzamelaars is een aparte ruimte voor ruilen beschikbaar.

Rockanje

Kerkweg 16

Snuffel

9-13

Sporthal Kortezwaag

Vlo (sept.- apr.)

0566-623371 033-4613661 Sportver. Bakkeveen

0516-541066 0181-403971

3e Zondag van de maand Gorredijk

Kiwo (20-22 u.)

0512-351668

Sticht. SPA

0529-484034

4e Zaterdag van de maand Balkbrug

Manege, Diamanthal

Vlo (sept t/m april)

8-13

Gezellelaan 45

Vlo (sep-mei)

13-16

4e Zondag van de maand Roosendaal

0165-532268

Laatste Zaterdag a de maand Brielle

Coppelstockstraat 6A

Rommel

Enkhuizen

Achter de Westerkerk

Snuffel

9-13

Haarzuilen

Emmaus Eikstraat

Vlo

11-13

St. Emmaus

030-6771540

Dit grootse evenement vindt plaats in

Makkinga

Centrum

Vlo (mrt-okt)

8-14

Vlomarkt

0516-441513

Nijmegen

Plein 1944

Curiosa

10-17

St.Kerst/Zo markten

024-3784237

Hotel Postillion (v/h Mercure) te Bunnik

Zoetermeer

Wattstraat 21

Snuffel

9-15

Pelgrimshoeve

079-3610933

St. Emmaus

030-6771540

Org.buro v. Aerle

0492-525483

Openingstijden: 8.00 tot 18.00 uur voor standhouders 10.30 tot 18.00 uur voor bezoekers Voor bezoekers is de toegang gratis. Hotel Postillion is gemakkelijk per auto en openbaar vervoer bereikbaar. Er is voldoende gratis parkeerruimte. De routebeschrijving is te vinden op: www.ntc.online.nl Voor eventuele informatie en tafelhuur kunt u contact opnemen met de secretaris, mevr. E. Beukeboom, tel. 030 - 6773923

28

0181-475475 0228-313166

Laatste Woensdag van de maand Haarzuilens

Emmaus Eikstraat

Vlo

Laatste Vrijdag van de maand Amsterdam

Amstelveld

Curiosa (mei-sept.)

9-17

ANTIEK EN KUNSTBEURZEN Plaats

Locatie

Soort beurs

Tijden

Organisatie

Inlichtingen

Th. Dorrenplein

Antiek/ Curiosa

Org. Bureau Jecle

043-4072931

Haarlem

Dreef

Antiek

9-16.30

Org. De Nijs

06-10144717

Schoonhoven

Het Bastion

Antiek

11-18

Ned. Hartstichting

0182-394293

11-18

Ned. Hartstichting

0182-394293

Org. Bureau Jecle

043-4072931

ETPHolland

015-2612756

ZONDAG 28 MAART Valkenburg ZATERDAG 3 APRIL

ZONDAG 4 APRIL (1e Paasdag) Schoonhoven

Het Bastion

Antiek

Valkenburg

Th. Dorrenplein

Antiek/ Curiosa

MAANDAG 5 APRIL (2e Paasdag) Delft

Markt

Antiek/ Kunst

10-17

Schoonhoven

Het Bastion

Antiek

11-18

Ned. Hartstichting

0182-394293

Weerselo

Bornestraat

Antiek

8-16

Busscher

0541-661285

Centrum

Antiek

10-17

Le Collectionneur

0118-638595

ZATERDAG 10 APRIL Zoutelande


ZONDAG 11 APRIL Enschede

van Heekplein

Antiek

11-17

Rézi Organisaties

053-4331777

Binnenstad

Antiek

10-17

Ev.bur. Delft

015-2124896

Grote Kerk

Antiek/ Kunst

14-18

Can Fairs

06-54778513

DONDERDAG 15 APRIL Delft VRIJDAG 16 APRIL Edam ZATERDAG 17 APRIL Delft

Binnenstad

Antiek

9-17

Ev.bur. Delft

015-2124896

Edam

Grote Kerk

Antiek/ Kunst

11-17

Can Fairs

06-54778513

Haarlem

Dreef

Antiek

9-16.30

Org. De Nijs

06-10144717

Lelystad

Stadhuisplein

Antiek

10-16.30

Rézi Organisaties

053-4331777

Wijk bij Duurstede

Binnenstad

Antiek

10-17

VVV

0343-575995 076-5148760

ZONDAG 18 APRIL Den Bosch

Brabanthallen

Antiek/ Kunst

11-19

Art & Antiques fair

Edam

Grote Kerk

Antiek/ Kunst

11-17

Can Fairs

06-54778513

Limbricht

Kasteel Limbricht

Antiek/ Brocante

Org. Bureau Jecle

043-4072931

Wijk bij Duurstede

Binnenstad

Antiek

13-17

VVV

0343-575995

Brabanthallen

Antiek/ Kunst

11-19

Art & Antiques fair

076-5148760

Brabanthallen

Antiek/ Kunst

11-19

Art & Antiques fair

076-5148760

Brabanthallen

Antiek/ Kunst

11-19

Art & Antiques fair

076-5148760

Delft

Binnenstad

Antiek

10-17

Ev.bur. Delft

015-2124896

Den Bosch

Brabanthallen

Antiek/ Kunst

11-22

Art & Antiques fair

076-5148760

Brabanthallen

Antiek/ Kunst

11-19

Art & Antiques fair

076-5148760

Binnenstad

Antiek

9-17

Ev.bur. Delft

015-2124896

MAANDAG 19 APRIL Den Bosch DINSDAG 20 APRIL Den Bosch WOENSDAG 21 APRIL Den Bosch DONDERDAG 22 APRIL

VRIJDAG 23 APRIL Den Bosch ZATERDAG 24 APRIL Delft Den Bosch

Brabanthallen

Antiek/ Kunst

11-19

Art & Antiques fair

076-5148760

Goes

Grote Markt

Antiek/ Curiosa

10-17

Le Collectionneur

0118-638595

ZONDAG 25 APRIL Den Bosch

Brabanthallen

Antiek/ Kunst

Valkenburg

Th. Dorrenplein

Antiek/ Curiosa

Binnenstad

Antiek

Rijssen

Groterstraat/ Schild

Weerselo

11-18

Art & Antiques fair

076-5148760

Org. Bureau Jecle

043-4072931

10-17

Ev.bur. Delft

015-2124896

Curiosa/ Crea

8-17

Aero Verkoop

0528-266365

Bornestraat

Antiek

8-16

Busscher

0541-661285

Delft

Binnenstad

Antiek

9-17

Ev.bur. Delft

015-2124896

Goes

Grote Markt

Antiek/ Curiosa

10-17

Le Collectionneur

0118-638595

van Heekplein

Antiek

11-17

Rézi Organisaties

053-4331777

11-17

DONDERDAG 29 APRIL Delft VRIJDAG 30 APRIL

ZATERDAG 1 MEI

ZONDAG 2 MEI Enschede Groningen

Zuiderdiep/ Vismarkt

Antiek

Maastricht

Markt bij stadhuis

Antiek/ Curiosa

Berger en de Vries

050-3188591

Org. Bureau Jecle

043-4072931

Delft

Binnenstad

Antiek

10-17

Ev.bur. Delft

015-2124896

Plaats

Locatie

Soort beurs

Tijden

Organisatie

Dordrecht Ede

Zaal Pauluskerk

Verzamel/ Lucifersetiketten

10-17

CSG Het Streek

Postzegeldag

10-17

Filatelistenver. De Globe

0318-641647

Gorssel

CC ‘t Trefpunt

Verzamelbeurs

13-16.30

De Verzamelaar

0578-573394

Hilversum

De Koepel

Ruilbeurs

12.30-15.30

Philatelistenver.

035-6218828

Rijswijk

Gebouw Hofrust

Verzamel/ Munten enz.

12-15.30

DONDERDAG 6 MEI

VERZAMELBEURZEN Inlichtingen

ZATERDAG 27 MAART 0412-631198

Delftse Paas Kunst-AntiekBoekenmarkt Op Paasmaandag 25 april organiseert ETPHolland haar traditionele Delftse Paas Kunst-Antiek en Boekenmarkt op het sfeervolle Marktplein van Delft met zijn gezellige terrassen, gelegen op een unieke locatie tussen de Nieuwe Kerk met de koninklijke grafkelders en het 17e eeuwse stadhuis De bezoekers kunnen op de kramen een grote variatie van keramiek, textielcollages, sieraden, etsen, antiek, broccante, boeken, mozaïek, kralen, Japanse en Afrikaanse kunst, 17e en 18° eeuwse schilderijen, kristal, Tiffany, Delfts Blauw, moderne kunst etc. aantreffen. Een bezoek aan de Paas Kunst-Antiek en Boekenmarkt valt prachtig te combineren met het bezoeken van een of meerdere van de talrijke musea zoals het Prinsenhof, het Legermuseum en het Vermeercentrum. De stad valt verder te bezichtigen vanaf de Paardetram of vanuit de rondvaartboten. De Delftse Paas KunstAntiek en Boekenmarkt vindt plaats op 10 minuten loopafstand van het Station Delft en op 5 minuten van tram 1 (Scheveningen-Delft v.v.) halte Binnenwatersloot. De markt is van 12 – 17 uur en de toegang is gratis. Voor meer info: ETPHolland-Delft Ceramica, Tom Wagemans Tel: 015 261 27 56 of kijk op: www.etpholland.nl

070-3687297

29


Zaterdag Maandag

Militariabeurs

De volgende wordt gehouden op ZONDaG 11 april 2010

Zaterdag 10 april Zaterdag 17 april Zaterdag 24 april

Vlaardingen zondag van 9.00 - 14.00 uur DeZe uNieKe beurs MaG u Niet MisseN!

Inlichtingen en reserveren: 010-4358856/06-55908254

9 - 16. 9 - 16.

2E paasDaG MEGaMarkt

Baanstraat 4 (nabij de Westhavenkade)

VERZAMELAARS SLAAN HUN SLAG IN DE lijnbaanhal

3 april 5 april

Gratis parkeren Veelzijdig assortiment Elke week andere kraamhouders Veel particulier aanbod

9 - 16. 9 - 16. 9 - 16.

De méé completst 2e hand e markt v s an randstad de !

PlantariumgebouwItaliëlaan 4 (ITC-terrein) Hazerswoude-Dorp(bij Boskoop)

Informatie: 071-3312067

www.snuffelmarkt.nu

The most famous french international toy show

Toymania High quality toys, tins and dolls in PARIS (France) Sunday 2 may 2010

DeVerzamelmap

Het adres voor het opbergen van al uw platte verzamelingen Tel:013-5713443 info@deverzamelmap.nl www.deverzamelmap.nl

JOOP VAN DEN ENDEN’S VEILINGEN

Palais des Congrès de Paris Subway Porte Maillot - www.toymania.org  Tél. : 00 33 (0)1 42 55 01 42

Neem nu een abonnement op

‘Prachtvondsten’ Boeiend kwartaalblad voor liefhebbers en verzamelaars van:

Kunst, antiek en curiosa, goud, zilver en juwelen

Het veilinghuis van het noorden

Dagelijkse inbreng Volgende veiling medio mei 2010

Gecertificeerd Register veilinghouder - Taxateur r.g. Veilinggebouw Gedempte Zuiderdiep 150-150A • 9711 HN Groningen Telefoon 050-3129274 • www.joopvdenden.nl

Maandag 5 april (2e paasdag) geopend Zondag 25 april geopend

• Antiek naaigerei • Vingerhoeden • Quilten • Porselein • Zilver en goud

Voor slechts € 14,95 ontvangt u heel 2010 dit prachtige blad thuis!

Vrije M arkt W amel Sinds 1987

SNUFFELEN VOOR JONG EN OUD

Elke Woensdag en Zaterdag van 09.00 - 16.00 uur Industriestraat 4 | 6659 AL Wamel | Tel: 0487-502159

www.vrijemarktwamel.nl

Opgave: 0599 - 345 770 Of kijk op: www.antiekenverzamel.nl


Rijswijk

Volmerlaan 12

Verzamelmarkt

9-17

Darling Market

070-3030087

Utrecht

Veemarktcomplex

Int. Verzamelmarkt

9.30-17

Verz. Nederland

0317-614760

Kamphut

Ruilbeurs

10-13

Peelmuseum

077-4641626

ZONDAG 28 MAART America Houten

Euretco

Verzamel

9-16

Ver. Fotografica

035-7723039

Huissen

Brink 8

Verzamel/ Filatelie

10-15

Going Filatelie

026-3271979

Rijswijk

Volmerlaan 12

Verzamelmarkt

9-17

Darling Market

070-3030087

Utrecht

Veemarktcomplex

Int. Verzamelmarkt

9.30-17

Verz. Nederland

0317-614760

Wijk bij Duurstede

Vikinghal

Filatelie

11-15

FVW

06-22650760

De Mammoet

Int. Brievenbeurs

11-17

Aalten

ActiviteitencentrumDePol

Verzamelbeurs

13-16.30

Gouda

De Mammoet

Int. Brievenbeurs

10-17

Hilversum

De Koepel

Ruilbeurs

12.30-15.30

Philatelistenver.

035-6218828

Kootwijkerbroek

Manege Voorwaarts

Vlo

8-15

Rido

0342-441496

VRIJDAG 2 APRIL Gouda ZATERDAG 3 APRIL 0543-477460

Oosterbeek

Zalen Lebret

Verzamelbeurs

13-16.30

De Verzamelaar

026-3342967

Tricht

Dorpshuis

Verzamel/ Prentbrief

10-15

Betuwse Kring

0345-514446

Venhuizen

Expo Hallen

Oldtimerfestival

11-18

Oldtimerfestival

0228-542500

Voorthuizen

’t Trefpunt

Verzamelbeurs

9-12

Documentatiegroep 40-45

010-4733806

Wapenveld

Nachtegaalweg

Verzamel

13-17

A. van Loo

038-4479883

MAANDAG 5 APRIL (2e Paasdag) Koog a/d Zaan

De Vuister

Miniatuur Trein

10-15

Eurospoor

0299-640354

Venhuizen

Expo Hallen

Oldtimerfestival

11-18

Oldtimerfestival

0228-542500

ZATERDAG 10 APRIL Alblasserdam

CC Landvast

Verzamelbeurs

12.30-15.30

Beekbergen

De Boerderij

Radio Ruilbeurs

9-13

Radioruilbeurs

055-3014111

078-6156814

Bergambacht

Dijklaan 57

Ansicht/Postzegels/ munten

13-16 uur

De Verzamelaar

06-51310981

Elburg

‘t Huiken

Verzamelbeurs

12-16

De Verzamelaar

0578-573394

Hilversum

De Koepel

Ruilbeurs

12.30-15.30

Philatelistenver.

035-6218828

Hoofddorp

Anbo gebouw

Ruilbeurs

10-16

PZVH

023-5642993

Nieuw Buinen

’t Aailaand

Kinderuberrasschungsbeurs

12-16

Utrecht

Veemarktcomplex

Verzamelaarsjaarbeurs

9-18

VNU

0229-213891

ZONDAG 11 APRIL Boxtel

VmboCollege/DenTijberzaal

Ruilbeurs

10-13

VBV Boxtel

0411-688620

Doetinchem

Gebouw ’t Trefpunt

Verzamelbeurs

13-16.30

De Verzamelaar

026-3342967

Eindhoven

Zaal Valkenhorst

Miniatuur Treinenbeurs

9-13

De Beste Verzamelaars

040-2550041

Enschede

van Heekplein

Verzamel

11-17

Rézi Organisaties

053-4331777

Utrecht

Veemarktcomplex

Verzamelaarsjaarbeurs

10-17

VNU

0229-213891

Vlaardingen

Lijnbaanhal

Militaria

9-14

De Verzamelaar

010-4358856

Drachten

Fr. Congrescentrum

Verzamelbeurs

9.30-16

WB Evenementen

050-5033926

Lelystad

Stadhuisplein

Verzamel

10-16.30

Rézi Organisaties

053-4331777

Putten

De Manege

Bier Verzamelbeurs

vanaf 9.30

BAV

015-2626215

Tiel

Centrum Westroijen

Verzamelbeurs

13-16.30

De Verzamelaar

06-16408237

Wijk bij Duurstede

Binnenstad

Verzamel

10-17

VVV

0343-575995

Zwolle

Wijkcentrum SIO

Verzamel/ Boeken

10-14

Wilde Ganzen

038-4655035

Eindhoven

Zaal Valkenhorst

Miniatuur Autobeurs

9-13.30

De Beste Verzamelaars

040-2550041

Veghel

De Golfstroom

Verzamelbeurs

9.30-12.30

Stg. Verzamelbeurs

0413-367786

Wijk bij Duurstede

Binnenstad

Verzamel

13-17

VVV

0343-575995

14-17

De Verzamelaar

0172-475744

LLKN

038-3867025

ZATERDAG 17 APRIL

NIEUWE WEBWINKEL !!!! VINTAGEXPLOSION vintagexplosion is een webwinkel waarin bijzondere en betaalbare curiosa centraal staat. het aanbod bestaat uit meer dan 1700 artikelen, waaronder vintage woon-decoratie, sieraden, retro-textiel uit de jaren 60 en 70, vintage (space) speelgoed, lampen, kinderkaarten, schilderijtjes, muziekmemorabilia en nog veeeeel meer. dagelijks wordt de webwinkel aangevuld met nieuwe aanwinsten! de moeite waard om eens te bezoeken. vintagexplosion in levende lijve ontmoeten? Kom dan 10 en 11 april naar de verzamelaarsjaarbeurs in utrecht, in hal 9 staat onze kraam, graag tot dan! adres webwinkel: www.vintagexplosion.com e-mail: info@vintagexplosion.com

ZONDAG 18 APRIL

ZATERDAG 24 APRIL Alphen a/d Rijn

Emmalaan

Sigarenbanden

Amersfoort

De Open Hof

Lister-verzamel

Bunnik

Hotel Postillion

Telefoonkaarten

Eindhoven

v/d Valk/ Topaaslaan

Ansichtkaartenbeurs

10-14.30

N.V.V.P.

06-12277769

Gorssel

CC ‘t Trefpunt

Verzamelbeurs

13-16.30

De Verzamelaar

0578-573394

Joure

‘t Haske

Miniatuur Trein

10-15

Eurospoor

0299-640354

030-6773923

31


Ottoland

Dorpshuis

Alg. Verzamelbeurs

10-15

Rijswijk

Gebouw Hofrust

Verzamel/ Munten enz.

12-15.30

Zwolle

De Vijverhoeve

Verzamel/ Aardewerk

9-15

06-22608570 070-3687297 VMA

0521-518186

ZONDAG 25 APRIl America

Kamphut

Ruilbeurs

10-13

Peelmuseum

077-4641626

Huissen

Brink 8

Verzamel/ Filatelie

10-15

Going Filatelie

026-3271979

Nieuwerbrug

Wierickehuis

Speelkaarten/ Verzamel

vanaf 9

F.Dekker

0172-217798

Sevenum

De Schatberg

Modelauto/ Ruilbeurs

10-15

Wijk bij Duurstede

Vikinghal

Filatelie

11-15

FVW

06-22650760

Markt

Verzamel

10-17

Le Collectionneur

0118-638595

Park Sonsbeek

Verzamelmarkt

11-17

De Verzamelaar

026-3342967

Barneveld

Veluwehal

Ansichtkaartenbeurs

10-14.30

N.V.V.P.

06-12277769

Oosterbeek

Zalen Lebret

Verzamelbeurs

13-16.30

De Verzamelaar

026-334296

0478-692314

MAANDAG 26 APRIL Middelburg VRIJDAG 30 APRIl Arnhem ZATERDAG 1 MEI

‘Terracotta’ boeiende tentoonstelling in Rijksmuseum van Oudeheden ‘Terracotta’ laat u genieten van een fraaie selectie kunst- en gebruiksvoorwerpen van terracotta, afkomstig uit het oude Nabije Oosten, Egypte, de klassieke wereld en het vroege Nederland. Millennia geleden al maakten beeldhouwers en pottenbakkers uit oude culturen talloze figuren en objecten van gebakken aarde, terracotta dus. De vele beeldjes en voorwerpen in deze tentoonstelling zijn het bewijs: terracotta is gebakken aarde op z'n mooist. De tentoonstelling toont o.a. sierlijke Griekse damesfiguurtjes, architectuurfragmenten, middeleeuws kinderspeelgoed, prehistorische dierfiguren en godenbeeldjes uit Syrië en Irak. De terracotta figuren hadden door de eeuwen heen verschillende functies in verschillende culturen. Ze dienden als geschenk aan de goden, of als vruchtbaarheidssymbool. Ze geven daarom een verrassend beeld van de religieuze gebruiken, begraafgewoonten, modeverschijnselen of huisraad uit de tijd waarin ze werden gemaakt. Bijzondere aandacht is er voor de gebruikte technieken en het vakmanschap van de makers van al dit fraais uit de oudheid. T.e.m. 13 juni 2010. Bezoekadres: Rapenburg 28 – Leiden Meer info: tel.: 071 – 5163163

32

ZONDAG 2 MEI Enschede

van Heekplein

Verzamel

11-17

Rézi Organisaties

053-4331777

Houten

Euretco Expocenter

Uurwerkenbeurs

10-16

Rikketik

024-3236475

Vaassen

De Wieken

Dagverzamelbeurs

10-16

De Verzamelaar

0578-573394

Markt

Verzamel

10-17

Le Collectionneur

0118-638595

MAANDAG 3 MEI Middelburg

NEDERLAND VLOOIENMARKTEN Plaats

Locatie

Soort beurs

Tijden

Organisatie

Inlichtingen

Almere

Sp.hal Buiten

Sieradenbeurs

Bureau View vof

071-5611934

Eelde

Veilinghallen

Vlo

9-16

Vitalis

0591-611411

Goes

Zeelandhallen

Vlo

9-17

Org.buro Linssen

0164-210236

Hazerswoude-Dorp

Plantariumgebouw

Snuffelmarkt

9-16

Groene Hart

071-3312067 0495-588008

ZATERDAG 27 MAART

Maastricht

Mecc Zuidhal

Vlo

9-16.30

Org.buro VAC

Oss

Titus Brandsma Lyceum

Boekenmarkt

11-18

Lionsclub Oss

Pernis

Schalekampplein

Snuffel

Roosendaal

HealtCity

Vlo

Evenem.Bureau Zeelande

06-50984745

Rijswijk

Volmerlaan 12

Grande Bazaar

Darling Market

070-3030087

Alkmaar

Sp.hal Alkmaar

Vlo

Stg.RommelmarktenEgmond

06-20114461

Almere

Sp.hal Buiten

Sieradenbeurs

Bureau View vof

071-5611934

Bemmel

Veilinghallen

Vlo

10-16.30

Vitalis

0591-611411

Bladel

CC den Herd

Muziekbeurs

11-17

Dynamite Evenementen

0315-346446

Bussum

Sp.hal De Zandzee

Vlo

10-17

Org.Buro Don

0294-233654

9-16.30

Beukers Evenementen 9.30-16

06-50583127

ZONDAG 28 MAART

Buurse

Alsteedseweg

Alle Handel

Den Bosch

De Maaspoort

Vlo

De Rijp

Sp.hal De Oosterven

Vlo

9.30-16

Rézi Organisaties

053-4331777

Org. Bureau Bakx

0320-219941

Org. Buro Mikki

0229-244739

Eindhoven

Sp.Hal Eckart

Vlo

9-16.30

Evenementenlijn

0416-530502

Goes

Zeelandhallen

Vlo

10-17

Org.buro Linssen

0164-210236

Haarlem

Kennemerhal

Vlo

Org.Buro van Aerle

0492-525483

Hazerswoude-Dorp

Plantariumgebouw

Snuffelmarkt

Groene Hart

071-3312067

Hoek van Holland

Kon. Emma Boulevard

Kofferbakmarkt

Stg.RecreatieveEvenementen

0174-387155

9-16

Heemstede

Sp.centrum Groenendaal

Vlo

9.30-16

Org. Buro Mikki

0229-244739

Krommenie

Sp.hal Trias

Vlo

9.30-16

Evenem.Bureau Zeelande

06-50984745

Leeuwarden

WTC Expo/ Saksenhal

Supervlo

9.30-16.30

WTC Expo

058-2941500

Leiden

3 oktoberhal

Snuffelmarkt

10-16

DNS

06-55831331

Leidschendam

Sp.hal De Fluit (2 hallen)

Vlo

10-17

Org.Buro Don

0294-233654

Loon op Zand

De Wetering

Vlo

9-16.30

Evenementenlijn

0416-530502 0495-588008

Maastricht

Mecc Zuidhal

Vlo

9-16.30

Org.buro VAC

Nijmegen

Jan Massinkhal

Vlo

9-16.30

De Wit Evenementen

0251-319090

Oosterhout

Meubelboul. Meerstoela

Vlo

11-17

Evenementenlijn

0416-530502


Oss

Titus Brandsma Lyceum

Boekenmarkt

11-16

Lionsclub Oss

Rijswijk

Volmerlaan 12

Grande Bazaar

Darling Market

070-3030087

Soest

Sp.hal Spleasure

Vlo

Org Bureau JO-JO

0343-442962

Valkenburg

Th. Dorrenplein

Curiosa

Org. Bureau Jecle

043-4072931

Waalwijk

Raadhuisplein

Boekenmarkt

Antiquariaat Hagendoorn

06-53593512

H.J van Heekplein

Snuffelmarkt

9-18

RéZi Org.

053-4331777

Amsterdam

IJ-Hallen

Vlo

9-16.30

IJ-Hallen

0229-581598

Breskens

Sp.hal Camping

Vlo

9-16.30

Evenementenlijn

0416-530502

VRIJDAG 2 APRIL Enschede ZATERDAG 3 APRIL

Den Haag

Snuffelmarkt

10-17

Dynamite Evenementen

0315-346446

Eelde

Veilinghallen

Vlo

10-16.30

Vitalis

0591-611411

Enschede

Langestr., Ei van Ko

Snuffelmarkt

9-17

RéZi Org.

053-4331777

9-14

Kwekel Evenementen

0181-313742

Beukers Evenementen

06-50583127 035-6560498

Hellevoetsluis

Sportlaan 2

Vlo

Hoek van Holland

Brinkplein

Snuffel

Kortenhoef

Sp.hal De Fuik/ Zuidsingel

Vlo

9-16.30

W.Pouw

Kruiningen

Reimerswaalhal

Rommelmarkt

10-16.30

De Markten

0165-302682

Middelburg

Markt

Paas fair

10-18

Le Collectionneur

0118-638595

Rijswijk

Volmerlaan 12

Grande Bazaar

Darling Market

070-3030087

Rijswijk

Volmerlaan 12

Neuzelbeurs

Darling Market

070-3030087

Sneek

Veemarkthal

Vlo

9-15.30

Beca Service

0515-431200

ZONDAG 4 APRIL (1e Paasdag) Amsterdam

IJ-Hallen

Vlo

9-16.30

IJ-Hallen

0229-581598

Apeldoorn

Americahal

Vlo

7-16

Dekker Evenementen

030-6572512

Appelscha

Boerenstreek

Vlo

10-17

TG Promotions

0522-474629

Den Bosch

Brabanthallen

Vlo

9-16.30

De Wit Evenementen

0251-319090

Dordrecht

Drechtstedenhal

Vlo

9-17

Org.buro Linssen

0164-210236

Drachten

Fries Congres Centrum

Vlo

9.30-16

Kiwo

0512-351668(20-22uur)

Haarlem

Spaarnehal

Vlo

9.30-16

Evenem.Bureau Zeelande

06-50984745

Haarlem

Kennemer Sp.centrum

Sieradenbeurs

Bureau View vof

071-5611934

Org. Buro Mikki

0229-244739

Hoorn

Sp.centrum. Hoorn

Vlo

9.30-16

Oss

MarktterreinGeffensePlas

Kofferbakmarkt

8.30-16

Rijswijk

Expo Hal

Music lifestyle fair

11-17

Rijswijk

Volmerlaan 12

Rijswijk

Volmerlaan 12

Swalmen

Sp.centrum Swalmen

Vlo

06-20154850 Dynamite Evenementen

0315-346446

Grande Bazaar

Darling Market

070-3030087

Neuzelbeurs

Darling Market

070-3030087

9-16.30

Org.buro VAC

0495-588008

9-16.30

Tilburg

Park.terrein Praxis

Vlo

Evenementenlijn

0416-530502

Utrecht

Veemarkthal

Vlo

Org.Buro van Aerle

0492-525483

Valkenburg

Th. Dorrenplein

Curiosa

Org. Bureau Jecle

043-4072931

Veldhoven

NH Koningshof

Vlo

Org.Buro van Aerle

0492-525483

Venhuizen

Expo Hallen

Oldtimerfestival

11-18

Oldtimerfestival

0228-542500

Wassenaar

De Schulpwei

Snuffelmarkt

10-16

DNS

06-55831331

Zundert

Sp.hal Onder de Mast

Rommelmarkt

10-16.30

De Markten

0165-302682

MAANDAG 5 APRIL (2e Paasdag) Amstelveen

Emergohal

Vlo

10-17

Org.Buro Don

0294-233654

Appelscha

Boerenstreek

Vlo

10-17

TG Promotions

0522-474629

Bredevoort

’t Zand

Boekenmarkt

10-17

De Kantlijn

0543-452320

Delft

Markt

Boekenmarkt

10-17

ETPHolland

015-2612756

Didam

Markthallen

Vlo

Org.Buro van Aerle

0492-525483 0164-210236

Dordrecht

Drechtstedenhal

Vlo

9-17

Org.buro Linssen

Eelde

Veilinghallen

Vlo

10-16.30

Vitalis

0591-611411

Geleen

Glanerbrook

Vlo

9-16.30

Org.buro VAC

0495-588008

Gorinchem

Evenementenhal

Vlo

10-16.30

Vitalis

0591-611411

Haaksbergen

Markt, Centrum

Snuffelmarkt

11-17

RéZi Org.

053-4331777

Haarlem

Kennemer Sp.centrum

Sieradenbeurs

Bureau View vof

071-5611934

Hardenberg

Evenementenhal

Vlo

Vitalis

0591-611411

10-16.30

Anonieme schenking schilderij Onlangs kreeg het Alblasserwaardse museum De Koperen Knop een anonieme schenking. Een schilderij van de veeschilder Matthijs Quispel. Dit gesigneerde doek is getiteld ‘Boerin met vee’. Het is een olieverfschilderij, met fraaie heldere kleuren, dat zich nog in de originele lijst bevindt. ‘Boerin met vee’ is een van de grotere werken van de kunstschilder. Het stelt een tafereel voor aan de oever van een rivier. De boerin zit gehurkt met een kan in haar hand. Ze draagt een rood baaien rok en een typisch streekeigen muts. Achter haar staan twee koeien en links daarvan ligt een koe te herkauwen. Links op de voorgrond bevinden zich drie schapen. Het oog wordt getrokken door een kale wat grillige boomstam, die wellicht door een storm zijn kruin is verloren. Recht voor is een eendenkorf te zien, waar een paar eenden voor zwemmen. In de verte staan een paar boerderijen in het lover. Nog verder weg is een molen geschilderd en op de rivier zijn twee vissers in een bootje aan het werk. Meer Alblasserwaards kan het tafereel niet zijn. Andere schilderijen van Quispel zijn te zien in het Dordrechts Museum, Huis Van Gijn en het Rotterdamse Museum Boymans-van Beuningen. Met deze schenking is weer een bijzonder stuk toegevoegd aan de permanente collectie van museum De Koperen Knop. Bezoekadres: Binnendams 6, 3373 AD HardinxveldGiessendam. Voor info: tel.: 0184-611366 of koperenknop@planet.nl

33


Heerenveen

Museumweekend Op 10 en 11 april openen musea in heel Nederland gratis of met korting de deuren om u te verleiden binnen te komen. Het thema voor dit jaar is ‘Verleiden’. Dus laat u eens verleiden tot een kijkje in een museum. Museum Catharijneconvent doet ook mee. Daar wordt u tijdens het museumweekend op 10 en 11 april verleid met gratis toegang (tussen 11.00 en 17.00 uur) én verleidelijke activiteiten. Picknick op de Pandhof: bent u te verleiden om binnen te komen? En een rondleiding op een bijzondere locatie? Tijdens het museumweekend krijgt u in de sfeervolle pandhof een inhoudelijke picknick aangeboden. Geniet van de combinatie van lekkere hapjes én uitleg over het middeleeuwse klooster waar het museum in gehuisvest is. Deelname gratis. Tijd: 13.30 uur, 14.30 uur en 15.30 uur. vol=vol, reserveren niet mogelijk Kinderworkshop ‘Kunst in het donker’ Kinderen mogen voor de gelegenheid met hun handen aan een echt kunstwerk zitten. (Heel spannend, met een blinddoek om!) Kijk voor meer informatie op www.museumweekend.nl en www.catharijneconvent.nl

Thialf

Vlo

10-16.30

Vitalis

0591-611411

Hoorn

Woonplaza

Vlo

11-17

Org. Buro Mikki

0229-244739

Kaatsheuvel

De Werft

Vlo

9-16.30

Evenementenlijn

0416-530502

Katwijk

Vliegkamp Valkenburg

Vlo

9-16.30

De Wit Evenementen

0251-319090

Lauwersoog

Vlo

10-17

Huurkraam.nl

06-55918736

Middelburg

Markt

Paas fair

11-17

Le Collectionneur

0118-638595

Rijswijk

Sp.hal De Schilp

Vlo

10-17

Org.Buro Don

0294-233654

Rijswijk

Expo Hal

Music lifestyle fair

11-17

Dynamite Evenementen

0315-346446

Rijswijk

Volmerlaan 12

Neuzelbeurs

Darling Market

070-3030087

Schoorl

Sportlaan

Kofferbakmarkt

10-??

06-14180732

Sneek

Veemarkthal

Vlo

10-16

Beca Service

Soesterberg

Sp.hal Banninghal

Vlo

Swalmen

Sp.centrum Swalmen

Vlo

0515-431200

Org Bureau JO-JO

0343-442962

9-16.30

Org.buro VAC

0495-588008

Tilburg

Leymarkt

Vlo

11-17

Evenementenlijn

0416-530502

Venhuizen

Expo Hallen

Oldtimerfestival

11-18

Oldtimerfestival

0228-542500

Wamel

Industriestraat 4

Vlo

10-16.30

Vrijemarkt Wamel

0487-502159

Weerselo

Bornestraat

Vlo

8-16

Busscher

0541-661285

Zaandam

Sp.hal De Vang

Vlo

9.30-16

Org. Buro Mikki

0229-244739

Zutphen

Hanzehal

Vlo

9-16.30

De Wit Evenementen

0251-319090

ZATERDAG 10 APRIL Buurse

Alsteedseweg

Kofferbakmarkt

9-16

Rézi Organisaties

053-4331777

Eelde

Veilinghallen

Vlo

10-16.30

Vitalis

0591-611411

Groningen

Martiniplaza

Sieradenbeurs

Bureau View vof

071-5611934

Hengelo

Expo Hallen

Vlo

Twentse Vlooienmarkt

06-57125725

Rotterdam

Schiebroek/Ganzerikplein

Snuffel

Beukers Evenementen

06-50583127

Zoutelande

Centrum

Curiosa

10-17

Le Collectionneur

0118-638595

Sp.hal Overbosch

Vlo

10-17

Org.Buro Don

0294-233654

Vlo

10-17

Huurkraam.nl

06-55918736

P.terrein Aldi

Vlo

9-16.30

Evenementenlijn

0416-530502

11-17

9-17

ZONDAG 11 APRIL Den Haag Drouwen Drunen Enschede

van Heekplein

Snuffel

Rézi Organisaties

053-4331777

Geldrop

Sph. Coevering

Vlo

Org. Buro Bakx

0320-219941

Groningen

Martiniplaza

Sieradenbeurs

Bureau View vof

071-5611934 0495-588008

Helmond

Veka Sp.centrum

Vlo

9-16.30

Org.buro VAC

Hengelo

Expo Hallen

Vlo

9-17

Twentse Vlooienmarkt

06-57125725

Hoensbroek

Tennishal Hendriks

Vlo

9-16.30

Org.buro VAC

0495-588008

Leeuwarden

WTC Expo/ Saksenhal

Supervlo

9.30-16.30

WTC Expo

058-2941500

Medemblik

Sp.hal. De Muiter

Vlo

9.30-16

Org. Buro Mikki

0229-244739

Meppel

Markthal

Vlo

10-16.30

Vitalis

0591-611411 0294-233654

Naarden

Sp.hal De Lunet

Vlo

10-17

Org.Buro Don

Nieuwegein

Homebox

Vlo

9-16.30

De Wit Evenementen

0251-319090

Zwolle

IJsselhallen

Vlo

9-16.30

De Wit Evenementen

0251-319090

Sportlaan

Kofferbakmarkt

10-??

Binnenstad

Curiosa

10-17

USC Boelelaan

Sieradenbeurs

DINSDAG 13 APRIL Schoorl

06-14180732

DONDERDAG 15 APRIL Delft

Ev.bur. Delft

015-2124896

Bureau View vof

071-5611934

ZATERDAG 17 APRIL Amsterdam

34

Barneveld

Mercuriusweg

Vlo

7-16

Dekker Evenementen

Bredevoort

’t Zand

Boekenmarkt

10-17

De Kantlijn

0543-452320

Delft

Binnenstad

Curiosa

9-17

Ev.bur. Delft

015-2124896

Eelde

Veilinghallen

Vlo

10-16.30

Vitalis

0591-611411

Lelystad

Stadhuisplein

Snuffelmarkt

10-16.30

Rézi Organisaties

053-4331777

Pernis

Schalekampplein

Snuffel

Beukers Evenementen

06-50583127

Sneek

Veemarkthal

Vlo

9-15.30

Beca Service

0515-431200

Wijk bij Duurstede

Binnenstad

Brocante

13-17

VVV

0343-575995


ZONDAG 18 APRIL Alkmaar

Sp.hal Alkmaar

Vlo

Stg. Rommelm. Egmond

Amsterdam

USC Boelelaan

Sieradenbeurs

Bureau View vof

071-5611934

Appelscha

Boerenstreek

Vlo

TG Promotions

0522-474629

Boxmeer

Sph. Het Hoogkoor

Vlo

Org. Bureau Bakx

0320-219941

Exloo

Vlo

10-17

Huurkraam.nl

06-55918736

Leidschendam

Park.terrein Leidsenhage

Vlo

10-17

Org.Buro Don

0294-233654

Limbricht

Kasteel Limbricht

Brocante

Org. Bureau Jecle

043-4072931

Nieuwegein

Homebox

Vlo

9-16.30

De Wit Evenementen

0251-319090

Oss

MarktterreinGeffensePlas

Kofferbakmarkt

8.30-16

Purmerend

van IJsendijkstraat

Vlo

9-16

Rotterdam

Heemraadsplein

Snuffel

Sneek

Veemarkthal

Vlo

Smilde

Vlo

10-17

Waalwijk

P.terr. achter Wkc. de Els

Vlo

Wageningen

Sp.parkWageningseberg

Vlo

Wijk bij Duurstede

Binnenstad

Zeist Zwolle

10-17

10-16

06-20114461

06-20154850 Organisatiebureau Balk

0299-642046

Beukers Evenementen

06-50583127

Beca Service

0515-431200

Huurkraam.nl

06-55918736

9-16.30

Evenementenlijn

0416-530502

Org Bureau JO-JO

0343-442962

Brocante

13-17

VVV

0343-575995

Dijnselburghal

Vlo

10-17

Org.Buro Don

0294-233654

IJsselhallen

Vlo

9-16.30

De Wit Evenementen

0251-319090

Sportlaan

Kofferbakmarkt

10-??

Binnenstad

Curiosa

10-17

Alkmaar

De Meent

Breda

Bress Sp.centrum

Delft

Binnenstad

Curiosa

Eelde

Veilinghallen

EmmerCompascuum

Westerdiep

Goes

Zeelandhallen

Vlo

Rotterdam

Minervalaan/Hillegersbearg

Snuffel

Rijswijk

De Boogaard

Snuffelmarkt

Alkmaar

De Meent

Hobbyfestival

Heins en Hobby’s

035-6565393

Boxtel

Sp.hal De Braken

Vlo

Org. Bureau Bakx

0320-219941

Breda

Bress Sp.centrum

Sieradenbeurs

Bureau View vof

071-5611934

MAANDAG 19 APRIL Schoorl

06-14180732

DONDERDAG 22 APRIL Delft

Ev.bur. Delft

015-2124896

Hobbyfestival

Heins en Hobby’s

035-6565393

Sieradenbeurs

Bureau View vof

071-5611934

9-17

Ev.bur. Delft

015-2124896

Vlo

10-16.30

Vitalis

0591-611411

Rommelmarkt

9-17

SJSW

0591-617569

9-17

Org.buro Linssen

0164-210236

Beukers Evenementen

06-50583127

DNS

06-55831331

ZATERDAG 24 APRIL

9-17

ZONDAG 25 APRIL

Buurse

Alsteedseweg

Alle handel

Drouwen

Vlo

10-17

9-16

Rézi Organisaties

053-4331777

Huurkraam.nl

06-55918736

Echt

Nieuwe Markt

Vlo

11-17

W.J. Smeets

0475-462092

Goes

Zeelandhallen

Vlo

9-17

Org.buro Linssen

0164-210236

Hoek van Holland

Kon. Emma Boulevard

Kofferbakmarkt

Stg. Recr. Evenementen

0174-387155

Huizen

Sp.hal De Meent

Vlo

10-17

Org.Buro Don

0294-233654

Landgraaf

Openlucht Bioscoop

Vlo

9-16.30

Org.buro VAC

0495-588008

Leidschendam

Sp.hal De Fluit

Vlo

10-17

Org.Buro Don

0294-233654

Oosterhout

Meubelboul. Meerstoel

Vlo

11-17

Evenementenlijn

0416-530502

Rijswijk

De Boogaard

Snuffelmarkt

9-17

DNS

06-55831331

Schaijk

Centrum

Rommel

12-18

Valkenburg

Th. Dorrenplein

Curiosa

Wamel

Industriestraat 4

Vlo

06-15204874 Org. Bureau Jecle

043-4072931

10-16.30

Vrijemarkt Wamel

0487-502159

Le Collectionneur

0118-638595

MAANDAG 26 APRIL Middelburg

Markt

Boeken

10-17

Schoorl

Sportlaan

Kofferbakmarkt

10-??

Binnenstad

Curiosa

10-17

06-14180732

DONDERDAG 29 APRIL Delft

Ev.bur. Delft

015-2124896

35


VRIJDAG 30 APRIL Amerongen

Ovenstr.

Vlo

Bleiswijk

Centrum

Hobby

Org Bureau JO-JO

0343-442962

Dynamic Promotions

0182-525508

Eindhoven

Centrum

Vlo

Org.Buro van Aerle

0492-525483

Leiden

Breestraat

Snuffelmarkt

Haaksbergen

Markt/ Molenstraat

Alle handel

9-17

DNS

06-55831331

10-17

Rézi Organisaties

Hapert

Centrum

Kunstmarkt

053-4331777

10-17

Stg Koninginnemarkt

0497-385510

Helmond

Centrum

Vlo

Nieuwegein

Muntplein e.o

Org.Buro van Aerle

0492-525483

Vlaamse Markt

9-16

Dynamic Promotions

0182-525508

Rijssen

Groterstraat/ Schild

Crea/ Curiosa

8-17

Aero Verkoop

0528-266365

Sneek

Centrum

Oranjemarkt

10-17

Beca Service

0515-431200

Tegelen

Centrum

Vlo

10-17

W.J. Smeets

0475-462092

Ter Apel

Molenplein

Oranjemarkt

10-17

SJSW

0591-617569

Weerselo

Bornestraat

Vlo

8-16

Busscher

0541-661285

Zeist

Centrum

Oranjemarkt

10-17

Dynamic Promotions

0182-525508

Delft

Binnenstad

Curiosa

9-17

Ev.bur. Delft

015-2124896

Gouda

De Mammoet

Sieradenbeurs

Bureau View vof

071-5611934

Haaksbergen

Markt/ Molenstraat

Alle handel

9-17

Rézi Organisaties

053-4331777

Marum

Marktstraat

Snuffelmarkt

9-16

Marktcom.

0594-528499

Roswinkel

Rommelmarkt

9-17

SJSW

0591-617569

9-18

ZATERDAG 1 MEI

Nooit gebouwd Rotterdam Wie aan Rotterdam denkt, ziet de Euromast, de Zwaan en de wolkenkrabber van Nationale Nederlanden. Maar wat als andere plannen waren uitgevoerd? Naast de huidige en de verwoeste vooroorlogse stad bestaat een gedroomd Rotterdam van nooit gerealiseerde plannen en gebouwen. Dit nooit gebouwde Rotterdam wordt in het Schielandshuis zichtbaar in enorme panorama´s, stedenbouwkundige plannen en architectonische ontwerpen. Een interactieve maquette daagt de bezoeker uit een eigen visie op Rotterdam te geven. Nog tot en met 22 augustus 2010 te zien in het Historisch Museum Rotterdam – schielandshuis. www.historisch-museumrotterdam.nl

ZONDAG 2 MEI Alphen a/d Rijn

Centrum

Vrijmarkt

10-17

Thib Org.

06-54776694

Alphen a/d Rijn

Thorbeckeplein

Snuffelmarkt

10-17

DNS

06-55831331

Amsterdam

IJ-Hallen

Vlo

9-16.30

IJ-Hallen

0229-581598

Appelscha

Boerenstreek

Vlo

10-17

TG Promotions

0522-474629

Eelde

Veilinghallen

Vlo

10-16

Vitalis

0591-611411

Eindhoven

Binnenstad

Vlo

Org.Buro van Aerle

0492-525483

Enschede

van Heekplein

Snuffel

Exloo

Vlo

10-17

11-17 9-16.30

Rézi Organisaties

053-4331777

Huurkraam.nl

06-55918736

Org.buro VAC

0495-588008

Bureau View vof

071-5611934

Geleen

Glanerbrook

Vlo

Gouda

De Mammoet

Sieradenbeurs

Groningen

Zuiderdiep/ Vismarkt

Boeken

11-17

Berger en de Vries

050-3188591 050-3188591

Groningen

Zuiderdiep/ Vismarkt

Brocante

11-17

Berger en de Vries

Houten

Euretco Expocenter

Uurwerkenbeurs

10-16

Rikketik

024-3236475

Maastricht

Markt bij stadhuis

Curiosa

Org. Bureau Jecle

043-4072931

Oss

Marktterr. Geffense Plas

Kofferbakmarkt

8.30-16

Tilburg

Leymarkt

Vlo

11-17

Evenementenlijn

0416-530502

Tilburg

P.terrein Wagnerplein

Vlo

11-17

Evenementenlijn

0416-530502

Venlo

Auxiliatrixpark

Vlo

9-16.30

Org.buro VAC

0495-588008

Plaats

Locatie

Veilinghuis

Inlichtingen

Soort veiling

Kijkdagen

06-20154850

VEILINGEN WOENSDAG 31 MAART EN DONDERDAG 1 APRIL Den Haag

Prinsegracht 15

Van Stockum’s Veilingen bv.

0703649840

Kunst en Antiekveiling

Kijkdagen 26, 27, 28 maart

Essen-Belgie

St.Jansstraat 238

Veilinghuis Luc de Bakker

003236056818

Schilderijen, antiekeen stijlmeubelen, oudheden etc.

Kijkdagen 26, 27, 28 maart

Voorstraat 23

Veilinghuis De Voorstraat

038-4211045

Postzegels, munten, ansichtkaarten en verzameling

Kijkdagen 6 en 7 april

Weesperstraat 110

De Eland, De Zon Loth Gijselman

0206230343

Veilinghuis van Spengen

0356400989

WOENSDAG 7 APRIL Zwolle

ZONDAG 11APRIL Amsterdam (Diemen)

Kijkdagen 8,9,10,11 april

MAANDAG 12 APRIL T/M 20 APRIL Hilversum

36

Koninginneweg 25

Kunst en Antiekveiling

Kijkdagen 9, 10, 11 april


DINSDAG 13 EN WOENSDAG 14 APRIL Dordrecht

Visstraat 25

Veilinghuis Mak

078-6133344

Antiek en Brocante

Kijkdagen 10 en 11 april

Venduehuis der Notarissen

0703658857

Algemene Kunst en Antiekveiling

Kijkdagen 11, 12 april

Kipstraat 54

Vendu Notarishuis

010-4118544

Kunst en Antiekveiling

Kijkdagen 16, 17 en 18 april

Amsterdamseweg 23

Derksen Veilingbedrijf

026-4421498

Schilderijen special veiling

Kijkdagen 23, 24, 25 april

Rietdijk bv

0703647957

Postzegel en muntenveiling

Kijkdagen 12 t/m 25 april

Van Zadelhof Veilingen

035-6247170

Kunst en Antiekveiling

Kijkdagen 24, 25 april

Albert Plesmanlaan 1-P

Veilinghuis Omnia

0598392592

Kunst, Design en Antiekveiling

Kijkdagen 23, 24, 25 april

Voorstraat 23

Veilinghuis De Voorstraat

038-4211045

Postzegels, munten, ansichtkaarten en verzameling

Kijkdagen 4 en 5 mei

WOENDAG 14 T/M 16 APRIL Den Haag

Nobelstraat 5

DINSDAG 20 T/M 23 APRIL Rotterdam MAANDAG 26 APRIL Arnhem

MAANDAG 26 T/M 28 APRIL Den Haag

Noordeinde 41

MAANDAG 26 EN DINSDAG 27 APRIL Hilversum

Vaartweg 109

DINSDAG 27 EN WOENSDAG 28 APRIL Kolham WOENSDAG 5 MEI Zwolle

DONDERDAG 6 MEI Den Haag

Prinsegracht 15

Van Stockum’s Veilingen bv.

0703649840

Aziatica en Speelgoedveiling

Kijkdagen 29 april en 1, 2 mei

Den Haag

Prinsegracht 15

Van Stockum’s Veilingen bv.

0703649840

Militaria veiling

Kijkdagen 29 april en 1, 2 mei

Plaats

Locatie

Inlichtingen

Datum

Soort tentoonstelling

Aalten

Aaltense Musea, Markt 14

0543-471797

t/m 24 mei

Grensgevallen, vluchtelingen 19331940

Alkmaar

Grafisch Atelier Alkmaar, Doelenstraat 23

072-5128075

t/m 25 mei

Laureen Sneep, Gevonden voorwerpen

Amstelveen

Cobra Museum voor Moderne Kunst, Sandbergplein 1

020-5475050

t/m 30 mei

Rob Voerman, grafisch werk

TENTOONSTELLINGEN

Amsterdam

Joods Historisch Museum, Nieuwe Amstelstr. 1

t/m 16 mei

Gedurfd Verzamelen, Moderne kunst en joods mecenaat (1885-1940)

Amsterdam

Tassenmuseum Hendrikje, Herengracht 573

020-5246452

t/m 29 augustus

Crystal loves leather

Amsterdam

Tassenmuseum Hendrikje, Herengracht 573

020-5246452

t/m 2 mei

Pauline Wiertz, Keramische tassen

Amsterdam

Verzetsmuseum, Plantage Kerklaan 61

020-6202535

t/m 27 juni

Fritz Behrendt; Getekend door Oorlog

Amsterdam

Van Gogh Museum, Paulus Potterstraat 7

020-5705200

t/m 4 juli

Meesters uit Museum Mesdag

Amsterdam

Rijksmuseum Amsterdam, Jan Luijkenstraat 1

020-6747000

t/m 1 juni

Tulpen in Amsterdam, tulpenprenten en tekeningen

Apeldoorn

Nationaal Museum Paleis het Loo, Koninklijk Park 1

055-5772400

t/m 5 september

Door de lens van Prof. mr. Pieter van Vollenhoven, natuur

Apeldoorn

Nationaal Museum Paleis het Loo, Koninklijk Park 1

055-5772400

t/m 1 augustus

In de Koninklijke poppenkraam, de poppenverzameling van koningin Juliana

Cargelli – Rotterdamse Couture In het Rotterdam van de wederopbouw lijkt weinig plaats voor mode. Toch weet Carl Gellings (1930), als Cargelli, de werkstad glamour en stijl te geven. Van de jaren ´50 tot halverwege de jaren ´70 speelt hij met uitgesproken ontwerpen en feestelijke shows een aanzienlijke rol in modieus Rotterdam. Met onnavolgbare werkdrift produceert hij talloze collecties en kleedt hij naast fashionable Rotterdam de eerste tvsterren van Nederland. Het Historisch Museum Rotterdam zet een bijna vergeten Nederlands mode-icoon weer op de kaart. Nog tot en met 18 april 2010 te zien in het Historisch Museum Rotterdam – schielandshuis. www.historischmuseumrotterdam.nl

37


Kuuroord voor Kunst Wie heeft zich wel eens afgevraagd hoe onze eeuwenoude kunstwerken er na al die eeuwen nog fris en monter kunnen uitzien? De tand des tijds laat immers op alles zijn sporen na … Tussen 2006 en 2009 onderging het Leuvense museum een metamorfose. Er ontstond ook een heus kuuroord voor kunst. Het museum wilde bij de heropening een collectie in topconditie tonen. Hiervoor selecteerde men een groot aantal werken uit de museumverzameling, die extra in de watten gelegd en behandeld zijn. Het resultaat van drie jaar actieve zorg kan men bewonderen wanneer men de vaste opstelling van het museum bezoekt. Men biedt de bezoeker aan de hand van verschillende fases een blik op de interessante wereld van conservatie en restauratie. Bovendien werken professionele restaurateurs tijdens de duur van de tentoonstelling ter plekke aan enkele objecten, men kan dus ‘live’ het proces van een restauratie volgen. Maar de echte blikvangers van de tentoonstelling zijn de vele pas gerestaureerde werken die blaken van gezondheid na hun verblijf in het Leuvense ‘Kuuroord voor Kunst’, tot en met 9 mei a.s. Stedelijk Museum Vander Kelen-Mertens Leuven (B)

38

Apeldoorn

Museum Coda, Vosselmanstr. 299

055-5268400

t/m 9 mei

De wereld van Wim Hofman, schilderijen, prenten, gedichten

Apeldoorn

Museum Coda, Vosselmanstr. 299

055-5268400

t/m 9 mei

Prinses Maxima, resultaat van de 21e Atelier schilderwedstrijd

Assen

Drents Museum, Brink 1

0592-377773

t/m 27 juni

Goud uit Geogië, de mythe van het gulden vlies.

Barneveld

Veluws Museum Nairac, Langstraat 13

0342-415666

t/m 29 mei

100 jaar brandweer Barneveld 1910-2010

Baarn

Kasteel Groeneveld, Groeneveld 2

035-5420446

t/m 30 augustus

De Verkipping, Tjibbe Veldkamp, Kees de Boer verhaal, tekeningen

Berg en Dal

Afrika Museum, Postweg 6

024-6847272

t/m 31 oktober

Eenvoud en kracht, verzameling Afrikaanse kunst

Bergen op Zoom

Het Markiezenhof, Steenbergsestraat 8

0164-277077

t/m 30 augustus

Politieke spotprenten

Breda

Breda’s Museum, Chassepark Parade 12-14

076-5299300

t/m 29 augustus

Zilverexpositie

Brielle

Historisch Museum Den Briel, Markt 1

0181-475477

t/m 9 mei

Zeehelden op postzegels

Den Bosch

Noordbrabants Museum, Verwersstraat 41

073-6877877

t/m 25 april

De fantasiefabriek, animatie in Nederland

Den Bosch

Stedelijk museum, Magistratenlaan 100

073-6273680

t/m 24 mei

Making things personal, Maarten Baas, 10 jaar vormgeving

Den Haag

Museum voor Communicatie, Zeestraat 82

070-3307500

t/m december 2012

Het rijk van heen en weer

Den Haag

Museum voor Communicatie, Zeestraat 82

070-3307500

t/m december 2012

Iconen van de post

Den Haag

Louis Couperus Museum, Javastraat 17

070-3640653

t/m 21 mei

Drie fatale vrouwen, Emma Bovary, Anna Karenina, Eline Vere

Den Haag

Haags Historisch Museum, Korte Vijverberg 7

070-3646940

t/m december 2012

Twee eeuwen politiek en democratie

Den Helder

Marinemuseum, Hoofdgracht 3

0223-657534

t/m 30 juni

De vrouwen van Michiel

Deventer

Historisch Museum Deventer, Brink 56

0570-693780

t/m 19 september

Blik op blik, Maurits Esscher, Jacob Jongert enz. vormgeving

Domburg

Marie Tak van Poortvliet Museum, Ooststraat 10-a

0118-584618

t/m 13 juni

Johnny Beerens, Binnendijks - Buitendijks

Dongen

Dongha Museum, Kerkstraat 33

0162-387194

t/m 18 juli

In de voetspoor van Oude Meesters

Dordrecht

Dordrechts Museum, Nieuwe Haven 26

078-6482148

t/m 2 mei

Schapenkoppen, Frans Lebre

Driehuis

Pieter Vermeulen Museum, Driehuizerkerkweg 34

0255-536726

t/m 22 augustus

Jurassic Polderland

Eindhoven

Van Abbemuseum, Bilderdijklaan 10

040-2381000

t/m 1 augustus

Play (deel 2), Tijdmachines

Enkhuizen

Zuiderzeemuseum, Wierdijk 17

0228-351111

t/m 2 mei

Volendam, kunstenaarsdorp

Enkhuizen

Zuiderzeemuseum, Wierdijk 17

0228-351111

t/m 16 mei

Real time, Maarten Baas, design

Enschede

Rijksmuseum Twenthe, Lasondersingel 129-131

053-4358675

t/m 12 september

Gedroomd papier, tekeningen en prenten

Epe

Galerie voor Glaskunst, Aventurijn, Polweg 2

0578-610535

t/m 24 april

Glaskunst uit Engeland

Etten Leur

Heemkundig Streekmuseum, Markt 53-61

076-5034244

t/m 3 oktober

Wat de pot schaft

Fijnaart

Museum en Galerie van Lien, Kadedijk 2

0168-464888

t/m 31 mei

Noordelijk grafiek en keramiek


VerzamelaarsJaarbeurs in het teken van het Koningshuis Tijdens de succesvolle en drukke VerzamelaarsJaarbeurs vorig jaar, toen het evenement haar 30 jarige jubileum vierde, bezochten ruim 35.000 bezoekers de Jaarbeurs te Utrecht. Het hoogtepunt, de prijsuitreiking van de Dutch Collector’s Award door Jaques d’Ancona, leverde veel reacties op. Zoveel zelfs dat zowel de Antiek en Verzamelkrant als de beursorganisatie hebben besloten van deze verkiezing een jaarlijks terugkerend evenement te maken. In de Antiek en Verzamelkrant en op de websites zal binnenkort meer informatie staan voor diegenen die menen aanspraak te kunnen maken op deze fel begeerde titel.

Door deze wijzigingen is de entree van hal 10 niet meer beschikbaar en gaat de entree van hal 9 weer open voor het publiek.

Ondertussen zullen Dennis en Ron Pugh van Randeraat, de prijswinnaars in de categorie heren boven de 18, tijdens de april beurs een imposant deel van hun Koningshuis collectie exposeren op het Museumplein. Een nieuw onderdeel van de website is de VerzamelaarsJaarbeurs Showroom. In deze Showroom kunt u al vóór de beurs een kijkje nemen wat er zoal te koop zal worden aangeboden door de diverse standhouders. Hoewel deze Showroom net voor de april beurs van start gaat verwachten wij dat er, met name in de toekomst, veelvuldig gebruik van zal worden gemaakt. Naast de koningshuis-expositie is er deze beurs extra aandacht voor een Betty Page collectie, en worden er een twaalftal Amerikaanse oldtimers geshowd uit de collectie van de Jubop vereniging uit Den Haag. Voorts zullen er diverse experts van het Lakenhal museum uit Leiden vragen uit het publiek beantwoorden en vindt er wederom een signeersessie plaats voor de filmliefhebbers. Door diverse omstandigheden zijn er ook een aantal secties verhuisd: zo is de boekenafdeling vanwege de affiniteit met muziek verplaatst naar hal 11, zijn de munten en postzegels voortaan gehuisvest in hal 9 en is de sectie ansichtkaarten in zijn geheel verhuisd naar hal 7.

A l g e m e n e i n f o rm a t i e e n vo o r v e r ko o p Voorverkoop entreetickets met korting: Wilt u niet in de rij staan bij de kassa? Koop dan nu online een e-ticket met korting voor de VerzamelaarsJaarbeurs april 2010. Bezoekers met een e-Ticket kunnen voortaan terecht via de entree van hal 8. Entreeprijzen via: www.verzamelaarsjaarbeurs.nl: € 10,50 per dag 2-dagen kaart: €18,50 Met Pas 65+ of U-pas: € 9,Kinderen tot en met 11 jaar: gratis toegang

Entreeprijzen aan de kassa: € 12,- per dag 2-dagen kaart: € 20,Met Pas 65+ of U-pas: € 10,Kinderen tot en met 11 jaar: gratis toegang Openingstijden: Zaterdag 10 april van 9.00 tot 18.00 uur Zondag 11 april van 10.00 tot 17.00 uur 2 VerzamelaarsJaarbeurs

Informatie: Tijdens kantooruren: telefoon 0229 213891 e-mail: info@verzamelaarsjaarbeurs.nl website: www.verzamelaarsjaarbeurs.nl


Wilhelmina Helena Pauline Maria Prinses der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, Hertogin van Limburg en Koningin der Nederlanden Je zult zo heten als 10 jarig kind! Een lief onschuldig meisje werd 50 jaar later de Moeder des Vadersland, krachtige staatsvrouw en tijdens de tweede wereld oorlog door Winston Churchill genoemd als de enige echte ‘man’ in de Nederlandse regering in ballingschap. Een wonderbaarlijke en niet te evenaren Curriculum Vitae, wie zou er niet op verliefd worden?

Oorspronkelijk is Dennis met de verzameling begonnen, zijn fascinatie voor het koningschap werd aangewakkerd toen hij tegen een Royalty kenner de blunder maakte de koningin de titel ‘Hare Koninklijke Hoogheid’ te geven. Een beetje dom want dit had Hare Majesteit moeten zijn! Veel lees en speurwerk bracht hem in het land van adel, erfelijke titels, koninklijke dynastieën, politieke intriges en vooral pronk en praal (ofwel bling-bling). Het zogenaamde sprookje met een heel serieuze tint. Zo werd zijn nieuwsgierigheid geprikkeld! Bijna 35 jaar geleden heeft Dennis zijn land en Koningin Elizabeth ingeruild voor de toenmalige Koningin Juliana, haar domeinen en, wellicht het meest belangrijke, zijn levensgezel Ron.

De verzameling begon, net zoals alle verzamelingen, met 1 stuk; een beker ter gelegenheid van het zilveren regeringsjubileum van Koningin Elizabeth 1, 1977. De heren waren al opportunistische marktbezoekers en op een rommelmarkt in de Jaap Edenhal te Amsterdam kwamen ze alras de eerste Koningin Wilhelmina beker tegen. Een prachtige porseleinen beker met haar portret in rose, uitgegeven in 1898 door een school in Roden ter gelegenheid van de Inhuldiging, de aanschafprijs: slechts 10 gulden! Snel gingen ze van opportunistische over naar doelbewuste fanatieke zoekers. In het begin alleen voor bekers (wat ze allemaal hebben laten liggen krijgen ze nu nog nachtmerries van) en binnen een jaar hadden ze ruim 30 bekers… een verzameling dus. Op een veiling, een paar jaar later, hebben ze nog een aantal bekers kunnen bemachtigen. Echter, er was ook een schattig kop en schoteltje uit 1898 te koop. Een vlotte bieding van 80 gulden heeft gezorgd voor de bakermat van het eerste assortiment artikelen en van de uitbreiding van de verzameling. Snel volgde de oprichting van DenRon Collections Amsterdam en ze gingen zelf als verkopers aan de (Oranje)beurzen deelnemen.

te noemen, maar alles heeft een plekje gevonden in de verzameling. Hoogtepunten tot nu toe zijn; het ontmoeten van Hare Majesteit Koningin Beatrix en het uitbrengen van het boek ‘Oranje Boven, een schatkamer vol herinneringen’ in 2008 én het winnen van de Dutch Collector’s Award 2009, uitgereikt door de VerzamelaarsJaarbeurs en de Antiek en Verzamelkrant. U kunt een deel van de collectie van Dennis en Ron bekijken tijdens de VerzamelaarsJaarbeurs te Utrecht op 10 en 11 april 2010. Nog meer van de collectie is te bewonderen tijdens de tentoonstelling ‘Oranjegoed! Vier eeuwen Oranje-Nassau op keramiek’ in het Keramiekmuseum Princessehof te Leeuwarden vanaf half april tot 15 november 2010. U kunt ook alvast een kijkje nemen op de website: www.denroncollections.nl

Toen was het hek van de dam: glazen, schoentjes, klompjes, kop en schotels, zijden lintjes, vaasjes, pijpjes, parfumflesjes, borden, tabaksartikelen , textiel, prentbriefkaarten, efemera, sieraden, blikken, beeldjes, kruikjes, bestek, raamhangers, plaketten, hebbedingetjes en tenslotte de intussen beroemde geëmailleerde portretlepels. Enfin te veel om op

Taxatie door experts van Museum De Lakenhal Het Museum De Lakenhal in Leiden staat dit jaar in het teken van ‘Werk in Uitvoering’. Wat normaal gesproken achter de schermen plaatsvindt, is nu op zaal te zien. In het museum wordt gewerkt aan de registratie van de vele duizenden objecten uit het depot en volop geëxperimenteerd met opstellingen en verzamelingen. Zo heeft u een museum nog nooit aan het werk gezien! Tijdens de Verzamelaarsbeurs wordt een tipje van de sluier opgelicht en kunt u in gesprek gaan met de experts en conservatoren. Zij kunnen uw objecten bekijken en beschrijven. Het gaat om oude kunst en kunstnijverheid, moderne kunst, fotografie, historische objecten en boeken. Wie wanneer precies aanwezig is voor het bekijken van uw voorwerp staat op de website van de VerzamelaarsJaarbeurs en www.lakenhal.nl 3 VerzamelaarsJaarbeurs


Ku n s t v e r z a m e l p r o j e c t 10 0 0 x 10 0 0 Kunstenaar Pet van de Luijtgaarden heeft zichzelf wel een heel bijzondere opdracht gegeven! Van jongs af aan verzamelt Pet. Hij begon met stickers, bierflesjes, postzegels en later platen, cd's en boeken. In zijn studententijd ontdekte hij de fotografie en besloot hij beide hobby's te combineren. Dit leidde uiteindelijk tot een megalomaan project: het fotograferen van 1000 verschillende objecten per verzameling uit 1000 verschillende verzamelingen. In totaal 1.000.000 unieke foto's van allerlei items die verzameld worden in Nederland. De verzameling loopt van Actionman poppen tot zonnebrillen. Tijdens de beurs zullen in hal 11 veel van zijn foto's vertoond gaan worden zodat menigeen inspiratie voor een nieuwe collectie op kan doen. Meer info: www.videopet.nl

B e t t y Pa g e Misschien wel de meest bekende pin-up girl aller tijden: Betty Page (1923-2008). Ze werd vooral in de jaren â&#x20AC;&#x2122;50 bekend vanwege de taboesfeer die rond haar foto's hing. Na een tijdlang uit de schijnwerpers te zijn verdwenen, verwierf ze in de jaren â&#x20AC;&#x2DC;80 opnieuw bekendheid en kreeg ze een cultstatus (zelfs Madonna beschouwde haar als een grote inspiratiebron). De VerzamelaarsJaarbeurs biedt met deze bijzondere expositie een kijkje in het woelige leven van Betty Page. De collectie is van de heer Hans Hettelder, email: slb.lena@planet.nl 6 VerzamelaarsJaarbeurs

Dutch Collector Awards 2009


American Classics

‘The Cruise Brothers’ is de naam van Nederlands grootste Amerikaanse Oldtimers Club. Tijdens de komende Verzamelaars-Jaarbeurs worden de meest bijzondere exemplaren uit hun collectie tentoongesteld. Uit de 3.500 classics die de club rijk is, zijn onder meer een Cadillac Convertable (‘met vleugels tot in de hemel’), een Betty Boop Oldtimer en een speciale Studebaker Classic beschikbaar gesteld. Kortom, autoliefhebbers kunnen hier hun hart ophalen. Website: www.jubop.nl

De filosofie van het verzamelen We weten in Nederland eigenlijk verbazend weinig over verzamelaars en hun drijfveren. Terwijl verzamelaars in Engeland en de Verenigde Staten uitgebreid worden onderzocht (wie zijn die verzamelaars en wat verzamelen ze?) houden Nederlandse universiteiten zich met andere dingen bezig. Gelukkig is er sinds kort het boek ‘Hebben is houden’ dat eind 2009 op de VerzamelaarsJaarbeurs werd gepresenteerd. In dit boek kijkt de socioloog Jaco Berveling naar de drijfveren van Nederlandse verzamelaars. Inmiddels zijn ook de resultaten bekend van de Verzamelaars-test die enkele maanden op de website van de Jaarbeurs heeft gestaan. De test is op het boek van Berveling gebaseerd. Na het geven van punten aan stellingen gaf de test aan tot welk type verzamelaar men behoorde. Bijvoorbeeld ‘de statuszoeker’, ‘de jager’ of ‘de verslaafde’. Ruim 2500 mensen vulden de test in. Het type ‘de filosoof’ scoorde het hoogst. De meeste verzamelaars hebben een filosofische kijk op hun passie. Verzamelen heeft onder andere te maken met het bedwingen van de chaos. Om ons heen is er allemaal drukte en hectiek. Zo'n verzameling biedt dan juist rust en de mogelijkheid tot ordenen, schikken en herschikken. En in het dagelijks leven zijn we zelden helemaal eigen baas. Bij onze verzameling ligt dat anders. Er is er maar één de baas over en dat zijn wij. Verder hopen we diep in ons hart dat onze verzameling ons zal overleven en dat die prachtige collectie een blijvende herinnering zal vormen. De verzameling als gedenkteken, een prachtige gedachte. Wilt u meer weten over de achtergronden van het verzamelen? Lees ‘Hebben is houden’ van Jaco Berveling, uitgeverij Aspekt 7 VerzamelaarsJaarbeurs


‘Psychedelic Light’ op 33e Mega Platen & CD Beurs Boekpresentaties, Cover Art van Paul Huf en heel veel muziek Op zaterdag 10 en zondag 11 april 2010 vindt in de Jaarbeurs Utrecht de Mega Platen & CD Beurs plaats. Deze beurs wordt voor de 33ste keer gehouden en is een waar Mekka voor muziekliefhebbers met exposities, boekpresentaties, verzamelingen, signeersessies en filmvertoningen op het gebied van muziek. Dit voorjaar staat het evenement in het teken van de psychedelische kunst uit de jaren ‘60, bekend van de concerten van onder andere Pink Floyd. Daarnaast kunnen bezoekers een expositie bekijken van platenhoezen die gefotografeerd en ontworpen zijn door de bekende fotograaf Paul Huf. Ook presenteert de Nederlandse rockband The Outsiders een boek met uniek materiaal en foto’s. En er is een enorm kunstwerk te zien dat helemaal gemaakt is van platenhoezen.

zullen versteld staan door de hoge kwaliteit van deze originele projecties. Gedurende de beurs zullen beide kunstenaars Arno Rollenberg en Ed Visser de ‘Art of Liquid Light on DVD’ vertonen. Deze DVD zal voor het eerst op de beurs verkrijgbaar zijn. Photo Cover Art Marius Quist, verzamelaar van maar liefst 80.000 platenhoezen, presenteert op de beurs een grote collage van zo’n 150 elpeehoezen. Portretten van markante artiesten uit de jazz, pop, rock en klassieke muziek, zoals Miles

Psychedelische kunst uit de jaren ’60 Psychedelische lichtshows werden in de jaren ’60 snel een groot succes toen pionier Pink Floyd vloeistofprojecties ging gebruiken als

van Philips. Model Anne Pickford staat veelvuldig op deze platenhoezen. Verzamelaar Frank Groeneveld is de trotse bezitter van de complete Anne Pickford collectie en toont deze 56 bijzondere platenhoezen op de beurs. Boekpresentatie van The Outsiders The Outsiders was een Amsterdamse rockband uit de jaren ‘60 onder aanvoering van - de inmiddels overleden - zanger Wally Tax. De band speelde onder andere in de voorprogramma’s van The Rolling Stones en Little Richard. Op de eerste dag van de Mega Platen & CD Beurs wordt een Photo Sound Book over de band gepresenteerd met unieke foto’s, hoezen, posters, promotiemateriaal, tv-optredens en contracten uit de periode 1961 tot 1969 én een CD met nooit eerder uitgebracht materiaal van een concert uit 1967. Het eerste exemplaar van het boek wordt door Huub van der Lubbe aangeboden aan de resterende bandleden van The Outsiders.

decor bij haar eerste optredens in London. Niet snel daarna gebruikten ook bands als Jefferson Airplane en The Doors deze techniek om hun publiek te hypnotiseren. Pink Foyd had zelfs een eigen lichtkunstenaar die de caleidoscopische beelden liet pulseren bij het optreden. De digitale revolutie maakte een eind aan deze oude techniek van werken met gekleurde vloeistoffen en film projectoren. Twee beeldend kunstenaars zonderden zich twee jaar af in hun atelier en maakten met de originele vloeistoffen en projectoren vele lichtshows die ze digitaal opnamen. Nieuwe generaties, gewend aan digitale programma’s,

Davis en Stravinsky, die samen één groot mozaïek vormen. “Dit kunstwerk krijgt een prominente plek op de beurs en fungeert als een soort spiegel voor de verzamelaar die op zoek is naar zijn favoriete film, boek of CD”, aldus samensteller Marius Quist. Expositie platenhoezen van Paul Huf Paul Huf, één van de boegbeelden van de Nederlandse fotografie, is in de jaren ‘50 bij het grote publiek bekend geworden door zijn onconventionele fotografie voor vele platenhoezen van Phonogram, het platenlabel 8 VerzamelaarsJaarbeurs


Goes

Museum de Bevelanden, Singelstraat 13

0113-228883

t/m 9 mei

Oranje Beveland, Bevelandse Koninginnedagen

Groningen

Noordelijk Scheepvaartmuseum, Brugstr. 24/26

050-3122202

vanaf februari

De Keuze van de Klas, educatief project voor basisonderwijs

Groningen

Noordelijk Scheepvaartmuseum, Brugstr. 24/26

050-3122202

17 april t/m 30 mei

In de ban van de Noordzee, Poppe Folkerts in Groningen

Groningen

Groninger Museum, Museumeiland 1

050-3666555

t/m 11 april

Duits expressionisme, Brucke Museum Berlijn

Groningen

Stichting Oude Groninger Kerken, Coehoornsingel 14

050-3123569

t/m 4 juni

De randen van het continent, keramiek

Haarlem

Frans HalsMuseum, Groot Heiligland 62

023-5115775

t/m 9 mei

Judith Leyster (1609-1660

Haarlem

Teylers Museum, Spaarne 16

023-5160960

t/m 30 mei

Aan de bedelstaf, presentatie in prentenkabinet

Hattem

Voerman Museum, Achterstr. 46-48

038-4442897

t/m 15 juli

Kasteel de Dikke Tinne, het kleinste kasteel van Nederland

Hattem

Anton Pieck Museum, Achterstr. 46-48

038-4442192

t/m 31 augustus

Dromen met geleende handâ&#x20AC;ŚTon van der Ven, ontwerpen

Hardinxveld-Giessendam

Museum De Koperen Knop, Binnendams 6

0184-611366

t/m 10 april

Expositie Koffiecultuur, alles over koffie en de wereld daarom heen

Hardinxveld-Giessendam

Museum De Koperen Knop, Binnendams 6

0184-611366

10 april t/m 26 juni

Expositie Sjaals in streekdracht en mode

Hoek van Holland

Museum Rockart, Zekkenstraat 42

0174-384103

vanaf 2 januari

45 jaar Top 40, de lijst der lijsten

Honselersdijk

Westlands Museum, Middel Broekweg 154

0174-621084

t/m 24 april

Westlandse tradities

Hoorn

Museum van de Twintigste Eeuw, Bierkade 4

0229-214001

t/m 16 mei

Rob Cohen, overlevende Holocaust

Hoorn

Westfries Museum, Rode Steen 1

0229-280022

t/m 24 mei

De kermisborrel

Huizen

Het Schoutenhuis Huizer museum, Achterbaan 82

035-5250223

t/m 19 juni

Wildlife Photographer of the year

Joure

Museum Joure, Geelgieterstraat 1

0513-412283

t/m 2 mei

Aukje Reitsma, tekeningen, grafiek, schilderijen.

Katwijk

Katwijks Museum, Voorstraat 46

071-4013047

t/m 5 juni

Johan Evert Hendrik Akkeringa, schilder van het onbezorgde leven

Klaaswaal

Speldenmuseum Pin Art Gallery, Industrieweg 11a

06-21200798

t/m 31 december

Banken en verzekeringen, vroeger en nu

Laren

Singer Museum, Oude Drift 1

035-5393939

t/m 29 augustus

Kleurrijk Singer, van der Leck, van Dongen ea., geordend op kleur

Leeuwarden

Fries Museum, Turfmarkt 11

058-2555500

t/m 16 mei

Gerrit Benner Prijs, Zoltin Peeter

Leiden

Stedelijke Museum De Lakenhal, Oude Singel 28-32

071-5165360

t/m 31 december

Dropstuff, een mix van interactieve digitale kunstwerken

Lelystad

Aviodrome, Pelikaanweg 50

0900-2846376

t/m 31 december

Luchtoorlog in de meidagen van 1940

Maarssen

Museum Maarssen, Diependaalsedijk 19-b

0346 554440

t/m 11 juli

Streep door het landschap, het verhaal van het kanaal

Maastricht

Bonnefantenmuseum, Avenue Ceramique 250

043-3290190

t/m 31 december

Palazzo, het verzamelen van Italiaanse kunst in Nederland 1900-1940

HAARLEM op de

DREEF ANTIEK MARKT ZATERDAGEN 3 april 17 april 15 mei 5 juni 19 juni 3 juli 17 juli 7 augustus 21 augustus 4 september 18 september 2 oktober

HUIS- EN TUINMARKT 24 april 22 mei 26 juni 24 juli 28 augustus 25 september Brocante Nieuw Plant Gratis toegang bezoekers Kraam info: 06 - 10144717

47


Naarden

Nederlands Vestingmuseum, Westwalstraat 6

035-6945459

t/m 27 juni

Weerbaar met wapens, eigen collectie

Nieuweschans

Galerie Ka, Voorstraat 47

0597-522299

t/m 25 april

Carla van den Berg, schilderijen

Nijmegen

Museum het Valkhof, Kelfkensbos 59

024-3608805

t/m 22 augustus

The Valkhof Experience, oude en moderne kunst

Oirsschot

Museum de Vier Quartieren, St. Odulphusstraat 11

0499-550599

t/m 16 mei

Met d’n krommen erin, tradities rondom geboorte

Traditie getrouw is in aantocht de jaarlijkse Paas-antiekbeurs t.b.v de Nederlandse Hartstichting. Deze organisatie staat bekend om de zo nuttige onderzoeken van hart en vaatziekten in Nederland. De antiekbeurs wordt weer gehouden in het Bastion, de Wal 5 te Schoonhoven.

Otterlo

Nederlands Tegelmuseum, Eikenzoom 12

0318-591519

t/m 9 mei

De wereld van Rommert Boonstra, foto’s, tegels, taal

Overloon

Nat. Oorlogs en Verzetsmuseum, Museumpark 1

0478-641250

t/m 31 december

1000 Bommen en Granaten, munitie uit de 2e WO

Rotterdam

Belasting en Douane Museum, Parklaan 16

010-4400200

t/m 9 mei

Op de gok, loterijen in Nederland

Rotterdam

Museum Boijmans Van Beuningen, Museumpark 18-20

010-4419400

t/m 1 juli

De Collectie Twee

Zoals bekend is het entreegeld volledig bestemd voor de Nederlandse Hartstichting te Den Haag. De beurs wordt gehouden op zaterdag 3 april, zondag 4 april (eerste Paasdag) en maandag 5 april (tweede Paasdag). Alle dagen is de beurs geopend van 11.00 – 18.00 uur. De toegangsprijs bedraagt vier euro en kinderen kunnen gratis naar binnen.

Rotterdam

Museum Boijmans Van Beuningen, Museumpark 18-20

010-4419400

t/m 9 mei

Nieuwe aanwinsten hedendaagse tekenkunst

Rotterdam

Maritiem Museum, Leuvehaven 1

010-4132680

t/m 10 oktober

De westkust van Europa

Rotterdam

Nederlands Fotomuseum, Las Palmas, Wilhelminakade 332

010-2030405

t/m 20 juni

Ed van der Elsken, Tokyo Symphony

Scheemda

Galerie Beeldkracht, Torenstraat 6-8

0597-591068

t/m 30 mei

Luka – Kandl, schilderijen

Schoonhoven

Ned. Goud, Zilver en Klokkenmuseum, Kazerneplein 4

0182-385612

t/m 11 april

Nieuw en oud gebruikszilver

Het assortiment is weer zeer uiteenlopend zoals dat van een goede antiekbeurs mag worden verwacht. Veel mooie meubelen, schilderijen, porselein, kristal, poppen, oud aardewerk, glas etc. De organisatie verwacht weer veel publiek, dat weet dat het elk jaar goed toeven is op de Paasantiek beurs.

Terschuur

Oude ambachten en Speelgoedmuseum, Rijksweg 87

0342-462060

t/m 29 juni

100 jaar Bruidsmode

Tiel

Flipje en Streekmuseum, Plein 48

0344-614416

t/m 31 augustus

Tiel onder de knoet van de bezetter, materiaal uit de 2e wereldoorlog

Veenhuizen

Gevangenismuseum, Oude Gracht 1

0592-388264

t/m 30 mei

Weg naar de Vrijheid

Veere

Museum de Schotse Huizen, Kaai 25-27

0118-501744

t/m 13 juni

De Stilte voorbij, Henk Kooger

Venlo

Limburgs Museum, Keulsepoort 5

077-3522112

t/m 19 september 2010

Jubileumtentoonstelling Suske en Wiske

Vianen

Stedelijk Museum Vianen, Voorstraat 97

0347-371648

t/m 9 mei

Vianen 750 jaar, eten en drinken

Waalwijk

Ned. Leder en Schoenenmuseum, Elzenweg 25

0416-332738

t/m 30 mei

Van Doezum to China, Jitmar kinderschoenen

Workum

Jopie Huisman Museum, Noard 6

0515-543131

t/m 30 december

Jan Jansen, schoenen

IJmuiden

Zee en Havenmuseum, Havenkade 55

0255-538007

t/m 29 december

Leven en werken aan boord van de KNSM schepen, foto’s 1856-1981

Zundert

Het Vincent van GoghHuis, Markt 27

076-5978590

t/m 6 september

Bosch en Van Gogh

Zutphen

Stedelijk Museum Zutphen, Rozengracht 3

0575-516878

t/m 24 mei

Altijd op de loer, het beeld van Duitsland in de Ned. Karikatuur 1871-2010

Zutphen

Museum Henriette Polak, Zaadmarkt 88

0575-439470

t/m 13 juni

Maken wat gezien is, werk van 17 hedendaagse kunstenaars

Zwolle

Museum de Fundatie, Blijmarkt 20

0572-388188

t/m 24 mei

Portretten van een Liefde, Marthe Röling

Hartstichting Paasantiekbeurs Schoonhoven

48


BELGIE VERZAMEL VAST Plaats

Locatie

Soort beurs

Tijden

Inlichtingen

Rue Dr. Lemoine 13

Munten (jul-aug niet)

17-21

0475-514602

1e Dinsdag van de maand Anderlecht

1e Donderdag van de maand Membach

Salle St. Jean

Verzamel (juli niet)

19-21

087-558156

Seraing

Rue de la Collinne 283

Verzamel (jul-aug niet)

18.30

04-2630384

1e Zaterdag van de maand Brussel

JubelparkVliegtuigmuseum

Boeken

9-14

02-2175850

Kermt

Sporthal Ten Hove

Ansichtkrt.

12-15

011-254439

Kruibeke

Zaal Brouwerij

Ruil (jul-aug niet)

13-16

03-7550690

Wavre

Hall 86 Maniagri

Militaria

8-13

010-840270

2e Zaterdag van de maand Gent

Heilig Hartplein 2

Ruil (jul-aug niet)

14-17

09-2658776

Poulseur

Route d'Esneux 198

Boeken (jul-aug niet)

8-17.30

04-3412645

Vilvoorde

Thaelstraat 18

Ruil

13-18

02-2513725

3e Zaterdag van de maand Mons

AthŽnŽe J. d'Avesnes

Boeken (jul-aug niet)

9-17

0477-474546

Oostende

Zaal Pax

Bizar, Bizar (jul-aug niet)

8-12

059-236549

4e Zaterdag van de maand 03-6856455

PRESENTEERT:

KUNSTANTIEKART DECO- & DESIGN FAIR in:

Grote kerk te Edam (Sint Nicolaaskerk) Grote Kerkstraat 59 1135 BC Edam 45 Antiquairs tonen hun collectie w.o. Schilderijen, Meubels, Glas, Antieke Sieraden, Aardewerk, Kristal, Zilver, Art Deco, Klokken en Speeldozen Toegang € 2,50p.p. (t/m 15 jaar gratis)

Antwerpen

Expocentre,OudeVaartpl.

Sjacherbeurs

Gent

Heilig Hartplein 2

Ruil (jul-aug niet)

14-17

09-2658776

Laeken

Blvd Bockstael 107

Verzamel (mei+jul niet)

8-12

02-4265588

Parkeren in de directe omgeving

1e Sporthal Schijnpoort

Militaria

8.30-12

0475-492648 03-7752072

Veel te zien voor jong en oud!

1e Zondag van de maand Antwerpen Beveren-Waas

Klapperstraat 133

Ruil (mrt niet)

8-12

Blankenberge

Masereellaan 9

Ruil (14-9 niet)

9-13

050-413099

Boom

Zaal Palace

Ruil (juli-aug niet)

8.30-12

03-8882200

Braine-le-Comte

Germinal

Militaria (jul-aug niet)

9-12

067-560146

Brussel

Jubelpark

Boeken

Charleroi

Rue de Lodelinsart 200-A

Ruil/prentbr.krt (jul-aug niet)

8-12

0494-192633 060-399238

053-804774

Couvin

LycŽe, Rue A. Gouttier

Munten

9-12

Diest

Begijnhof

Boeken

10-17

013-333632

Hasselt

Zaal St. Catherina

Ruil

8.30-12

011-211189

Kortrijk

Muziekcentrum,Casinopln

Ruil (jun,jul,aug.niet)

9-11.30

056-757948

Niel

Basisschool, Veldstr.

Ruil (jul-aug niet)

9-12

03-8886724

Peruwelz

Place Deflinne 7

Filatelie (jul-aug niet)

9-12

069-773039

Rijkevorsel

St.LuciaInst.,Banmolenweg

Ruil

8-12

03-3123611

Soignies

School, Pl. v. Zeeland

Verzamel (jun t/m aug niet)

8.30-12

067-334389

2e Zondag van de maand Antwerpen

Schijnpoortweg 55

Ruil/telecard (jul+aug.niet)

14-18

03-6530616

Damme

Rond Stadhuis

Boeken

10-18

050-288610

Halle

Zaal de Pin

Ruil (okt niet)

9-12

02-3614512

Hemiksem

Lindelei 152

Ruil (juli niet)

9-13

03-8275719

Herselt

Parochiezaal

Ruil (jul+aug niet)

9-12

014-547561

Huy

Rue Baudoin Pierre

Boeken (okt-apr)

9-17

0498-664167

Huy

Ecole Charlemagne

Brocante/verz (okt-mrt)

8-17

04-3589849

Le Roeulx

Rue d'Houdeng 21

Boeken (jul-aug niet)

8-13

0472-437092

Meerhout

Zaal De Kapel

Ruil (jul-aug niet)

9-12

014-303175

St. Truiden

Ons Heem

Ruil

8-12

011-314228

Uccle

Av. Bruggeman 433

Filatelie (jul ,aug niet)

9-12

02-5824131 080-215831

Vielsalm

Cafetaria Doyards

Munten

9-13

Wevelgem

Zaal Terwijngaard

Ruil (jul-aug niet)

9-12

056-410983

Wilrijk

Boomsesteenweg 335

Prentbr.krt (juli niet)

9-14

0485-840120

Wuustwezel

St. Goedelievezaal

Ruil

9-12.30

03-6698449

Vrijdag 16 april 14.00u. tot 18.00u. Zaterdag en Zondag 17 en 18 april van 11.00u. tot 17.00u. Route: - N247 Amsterdam-Volendam - N247 Hoorn-Volendam - Doorrijden tot afslag Edam-Noord - Ten oosten van rotonde ziet u de kerk. - Parkeren op bedrijventerrein ten westen van de rotonde.

Info: CANfairs www.canfairs.nl Tel: 0172-588402 / 06-54778513

49


26e jaargang

266

nr. APRIL 2010

Organisatiebureau Vlooienmarkten 2010 APRIL

Mei

Zondag 4 april Paasmarkt + Vlomarkt Appelscha

Zondag 2 mei Boerestreekmarkt + Vlomarkt Appelscha

Aan de Boerestreek

Aan de Boerestreek

Maandag 5 april Paasmarkt + Vlomarkt Appelscha

Woensdag 5 mei

Aan de Boerestreek

Zondag 18 april Boerestreekmarkt + Vlomarkt Appelscha Aan de Boerestreek

(onder voorbehoud)

Voorjaarsmarkt + Vlomarkt Workum Centrum

Dinsdag 11 mei Jaarmarkt + Kermis + Vlomarkt Oosterwolde

C u lt u u r H i s t o r i s c h m a a n d b l a d

TG Promotions ve r z a

v

m e la a

rsjaa

r b eu r

s

ecial

sp

e iend en b o e e li n g am erz

met

e 1400 ruim

ve n e

ment

en

Puzzel mee en WIN!

Centrum

Zondag 16 mei Boerestreekmarkt + Vlomarkt Appelscha Aan de Boerestreek

BOEK NU OP WWW.TG-PROMOTIONS.NL

VERDER IN DEZE UITGAVE: Antieke kistjes en dozen · Porceleinen serviesgoed · Medische instrumenten · Karikaturen · Oude machientjes · Prentbriefkaarten · Bubtreinen · Historisch koken

EN NOG VEEL24, MEER! kraaikampweg 9541 BR Vlagtwedde, telefoon: 0599-345770, www.tussenkunstenverzamelen.nl AVK April 2010.indd 1

Gezellig en billijk! Een groots assortiment antiek en kunstvoorwerpen, meubelen, schilderijen, aardewerk, koper, zilver, klokken, porselein, kristal, veel kleingoed, poppen etc. Inlichtingen: tel. 0182-394293

pril 3 a ur g a 00 u . erd Zat 1.00 - 18 pril 1 4 a dag g a d as Zonste pa.00 uur r 8 1 ee .00 pril 11 5 a dag g a aas and Ma ede p8.00 uur twe 0 - 1

Tot ziens!

11.0

ANTIEKBEURS BASTION, WAL 5 SCHOONHOVEN

BP

Dr. v/d Bergstraat 4 7948 BV Nijeveen T. 0522 - 47 46 29 M. 06 - 53 12 48 68 E. info@tg-promotions.nl

15-03-10 12:10

Haagse Kunst- en Haagse Kunst-2010 en Antiekdagen Antiekdagen 2010 Zaterdag 28 en zondag 29 augustus

Zaterdag 28 en zondagDen 29 Haag augustus Lange Voorhout

Voorhout DenditHaag HuurLange een kraam tijdens evenement: Huur een kraam tijdens dit evenement:

Kraam Zaterdag € 70,Kraam Zaterdag € Weekendkraam € 70,150,incl. BTW * Weekendkraam € 150,incl. BTW * Kralingse Kunst- en Kralingse Kunsten Antiekdagen 2010 Antiekdagen 2010 Zaterdag 25 en zondag 26 september

Zaterdag 25 en zondag Rotterdam 26 september Admiraliteitskade

Admiraliteitskade Rotterdam Huur een kraam tijdens dit evenement: Huur een kraam tijdens dit evenement: Kraam Zaterdag € 70,-

Kraam € € 70,KraamZaterdag Zondag 75,*incl. BTW, 5% korting bij boeking beide dagen Kraam Zondag € 75,-

Vlooienmarkten 2e Paasdag Ma. 5 april

Landgoed Valkenheide

Maarsbergen

Zo. 18 april Zo. 25 april Zo. 9 mei

de Trits Keizerswei Keizerswei

Baarn Doorn Doorn

*incl. BTW, 5% korting bij boeking beide dagen

Hemelvaartsdag Do. 13 mei Landgoed Valkenheide

Maarsbergen

Organisatie Buro ‘De Heuvelrug’ Tel./Fax: 0343-431533 – Mobiel: 06-42316152

Antiek, Curiosa, Boeken en Kunst Zowel handelaren particulieren welkom! Antiek, Curiosa,als Boeken en Kunst Zowel handelaren als particulieren welkom!

INFO EN INSCHRIJVING VIA:

INFODen ENHaag INSCHRIJVING VIA: HKAD KKAD Rotterdam HKAD DenPost Haag KKADMary-Ann Rotterdam Paula PaulaEvenementen Post Mary-Ann Marktland Mary-Ann Art Consultants Marktland Evenementen Mary-Ann Art Consultants 0174-225501 06-53242292 0174-225501 06-53242292 www.HKAD.nl www.HKAD.nl

www.MARY-ANN.nl www.MARY-ANN.nl


3e Zondag van de maand Balen

St. Jansstr. 52

Ruil (juli, aug niet)

8.30-12

014-811504

Baileux

Rue d.Battis 34

Verzamel (mei,aug niet)

8.30-12

060-214677

Begijnendijk

De Bruijnlaan 19

Ruil (juli niet)

8-12

016-535267

Boom

Zaal Palace

Ruil (juli-aug niet)

8.30-12

03-8882200

Ciney

Salle Cecoco

Verzamel (juli niet)

8-12

083-216565

Hamont-Achel

Parochie, Leeuwirkstr.

Ruil (jul-aug niet)

9-12

011-621797

Kieldrecht

Zaal St. Michiel

Ruil

8.30-12

03-7734924

Luik

Coll ge St. Servais

Munten (jul-aug niet)

8-13

080-215831

Niel

Basisschool, Veldstr.

Ruil (jul-aug niet)

9-12

03-8886724

Veerle Heide

Buurthuis, Zandstr.

Ruil (jul-aug niet)

9-12

014-841657

Woluwe St. Lambert

Shopping Center

Verzamel

9-12.30

02-2114064

Cuesmes

Cercle Patria

Ansichtkrt. (jul-aug niet)

9-12

065-824561

Diepenbeek

Varkensmarkt 19

Ruil (jul-aug, dec niet)

8-12

011-323445

4e Zondag van de maand

Han-sur-Lesse

School, Rue J. Lamotte

Filatelie (jul-aug niet)

9-12

0477-612882

Heist op den Berg

Parochie, Heilig Hartstr.

Ruil (juli niet)

8-12

015-247092

Hemiksem

Lindelei 152

Ruil (juli niet)

9-13

03-8275719

Namen

Sporthal/av. Tabora

Verzamel

9-12

081-401720

Neerpelt

Norbertissenlaan 1

Ruil (jul+dec niet)

9.30-12

011-647466

Tienen

CafŽ 't Hoekske

Munten

9-11

016-812733

Turnhout

Kasteelplein 20

Ruil (jul-aug niet)

7-12

0476-230571

Zwevegem

Zl St.Paulus/Europawijk

Ruil (jul-aug niet)

9-11.30

056-757948

8-11

02-4790828

Elke Zaterdag Antwerpen

Expocentre,OudeVaartpl.

Sjacherbeurs

Brussel

Rue St.Caterine 30

Munten

Hermalle-sous-Huy

Fermecastr,Ch.F.Terwagne

Boeken

03-6856455 085-314286

Elke Zondag Hermalle-sous-Huy

Fermecastr,Ch.F.Terwagne

Boeken

Lokeren

Stationsplein

Ruil/vlo

6-12.30

085-314286

Galerie Leopold II

Vlo/verzamel

7-13

087-770267

Plaats

Locatie

Soort beurs

Tijden

Inlichtingen

Place du Jeu de Balle

Brocante

6-14

02-2792521

Aarschotsesteenweg

Vlo (apr-okt)

15-20

0477-365478

Parking Metro Bizet

Brocante (t/m okt)

7-15

0499-134060

Brugge

Verkoopzaal Eric

Brocante

Putte

Hallen, Mechelbaan

Vlo

17-21.30

0486-134025

Plein

Vlo

8-13

082-667502

Pl. Broucheterre

Vlo

8-13

071-600480

0478-949101

BELGIE VLOOIENMARKTEN VAST Dagelijks Brussel Elke Maandag St. Joris Winge Elke Dinsdag Anderlecht Elke Woensdag

Doden voor de Rechter Reis door het Egyptisch Dodenrijk Voor de oude Egyptenaren was de laatste reis het belangrijkste. In het graf werd alles meegenomen wat nodig was voor het eeuwige leven in het hiernamaals. Mummies, sarcofagen en talloze grafgiften zijn hier de stille getuigen van. Deze laatste reis kon echter niet beginnen zonder eerst verantwoording af te leggen voor het doen en laten tijdens het leven. Van de Egyptenaren is het oudste uitgewerkte ritueel bekend waarin deze verantwoording na de dood centraal staat. De overledene moest zich namelijk rechtvaardigen voor een godenrechtbank. In de tentoonstelling ‘Doden voor de Rechter’ wordt via een interculturele dialoog de vergelijking gemaakt tussen hedendaagse christelijke en islamitische denkbeelden rondom de dood en die van het Oude Egypte. De bezoeker legt als het ware de weg van de overleden Egyptenaar af en maakt onderweg steeds kennis met parallellen uit deze twee wereldreligies. Te zien tot en met 23 mei a.s. Bezoekadres: Oude Turfmarkt 127, Amsterdam Tel.: 020 52 52 556

050-318387

Elke Donderdag Mettet Elke Vrijdag Charleroi Dampremy

P.p.Champion Mesdag

Vlo

7-17

0497-273878

Luik

Place J. le Bel

Brocante

6-13

04-2219162

Vrijdag, Zaterdag en Zondag Anderlecht

Rue Ropsy Chaudron 24

Brocante

8-14

02-5215419

Gent

Beverhoutplein

Vlo

8-13

09-2214528

Gent

St'Jacobs

Brocante

09-2301761

Centrum

Brocante

085-313225

Elke Zaterdag Amay Anhee

Parking Praule

Brocante

8-13

Antwerpen

Lijnwaadmarkt

Antiek/vlo

9-17

Brugge

Verkoopzaal Eric

Brocante

082-667502 03-2026769 050-318387

51


Gedurfd Verzamelen Drie joodse verzamelaars Andries van Wezel, Willem Wolff Beffie en Salomon Slijper en hun kunstcollecties staan centraal. Met buitengewoon vooruitziende blik verzamelden zij tussen 1885 en 1940 werken van toen nog onbekende kunstenaars als Mondriaan, Chagall, Breitner, Isaac Israels en vele andere inmiddels beroemde schilders. In een tijd dat de meeste verzamelaars op veilig speelden en inzetten op gevestigde namen, hadden Van Wezel (1856-1921), Beffie (1880-1950) en Slijper (1884-1971) het lef en de visie om betrekkelijk onbekende kunstenaars te steunen. De collectie Van Wezel bleef intact door een legaat aan het Rijksmuseum. Ook Slijpers’ omvangrijke verzameling bleef in Nederland bijeen doordat hij deze legateerde aan het Gemeentemuseum Den Haag. De collectie Beffie echter viel uiteen. Dankzij particuliere documenten kon zijn verzameling worden gereconstrueerd en opgespoord in prominente musea wereldwijd, die de belangwekkende stukken voor deze expositie beschikbaar stellen. Te zien t/m 16 mei a.s. Joods-Historisch Museum Jonas Daniel Meijerplein 2-4 Amsterdam

52

Geel

P.p. cult.centr.Werft

Vlo

7-12.30

0473-922380

Geel

Stadshuis

Brocante

Genappe

Place de la Gare

Brocante

7-13

067-773319

Gilly

C. de Lodelinsart 273

Vlo

5-13

071-412150

Gilly

Rue de disipline

Brocante

Hasselt

Kol. Dusartplein

Antiek/vlo (apr-nov)

7-14

0495-523990

Jambes

Rue des Carmes

Brocante

8-13

081-246550

014-570811

071-410633

Keerbergen

Haagse Baan

Vlo (apr-okt)

9-14

015-516831

La Bouverie

Parking Family Centre

Vlo

6-13

0495-164787

Leuven

Brusselsestraat

Antiek/rommel

8-18

016-211601

Luik

Bld. Hiller

Vlo

6-13

04-2219162

Moeskroen

Place de la Gare

Vlo

5-13

056-487126 03-7781432

Sint Niklaas

Stationplein

Vlo

13-17

Sint Truiden

Speelhoflaan 2

Antiek/vlo

6-12

0498-939009

Zele

Zandbergplein

Antiek/vlo

6.30-14

0475-961460

Villers-La-Ville

Parking abbaye

Brocante (mrt-okt)

6-14

071-879758

Ropsy Choudronstr.

Brocante

Elke Zaterdag en Zondag Anderlecht

02-4632832

Angleur

Rue VaudrŽe 13

Brocante

Antwerpen

Vogelmarkt

Brocante

8-17

03-2395342

0486-392166

Antwerpen

Expocentre,OudeVaartpl.

Sjacherbeurs

03-6856455

Antwerpen

Ecpo Center

Brocante

03-2395342

Antwerpen

The Grotto

Brocante

03-2381356

Antwerpen

Oude Vaartplaats

Brocante

03-4803150

Brussel

Op de Grote Zavel

Brocante

Kapellen

Industrielaan 1

Snuffel

9-18

03-6667454

Luik

Rue F. Nyst 36

Vlo/brocante

9-18

04-3411320

Seneffe

Expo, Ch.de Mons 55

Vlo

8-16

0497-497497

Brocante (apr-sep)

8-18

082-213274

Brocante

8-16

02-5385649

Antiek/vlo(mrt-okt)

7-14

012-742825

Ringlaan 39

Vlo(mrt-okt)

9-18

051-580022

Anderlecht

Westland shop.centre

Antiek/vlo

7-13

0477-838834

Anderlecht

Westland shop cent.

Brocante

02-2687212

Antwerpen

St.Jansvliet

Brocante

03-2315328

Antwerpen

Vogelmarkt

Brocante

03-2701785

02-2194736

1e Zaterdag van de maand Dinant

Av. Churchill

2e Zaterdag van de maand Koekelberg

Boulevard LŽopold II

3e Zaterdag van de maand Borgloon

Stationsplein

Laatste Zaterdag van de maand Ichtegem Elke Zondag

Batice

Forges 1e eaux

Bocante

6-12

087-315209

Battice

Rue Forges Les Eaux

Antiek/broc

5.30-13

0475-363301

Bomal

Centrum

Brocante

Brecht

Industrieterr.

Brocante

Charleroi

Boulevard Joseph II

Antiek/vlo

Charleroi

Boulevard Janson

Brocante

086-212484 03-3130757 8-14

071-600480 071-362687

Chatelineau

Rue Wilson

Vlo

Comblain la Tour

Place Duwez

Brocante

6-17

0497-273878 041-692547

Drogenbos

Parking GB

Brocante

02-3870122

Eeklo

Gebr. v/d Woestijnplaats

Vlo

8-12

09-3773397

Essen

Quarantaineshal

Vlo

10-17

03-6770391

Eupen

Nopri Supermarkt

Brocante

087-553450

Evere

P.p. av. de Olympiades 12

Brocante (okt-mei)

6-14

Forest

Place St. Denis

Brocante

8-13

02-7631863 02-4690610

Forest

Parvis St. Antoine

Brocante

8-13

02-4690610

Fosses la Ville

Chaussee de Charleroi

Vlo

7-17

0472-454338


Froyennes

Zoning Industriel

Brocante

5-18

0495-685863

Gembloux

Parking Unic

Brocante

Geraardsbergen

Marktplein

Brocante

7-14

0494-452915

Grace-Hollogne

Place du PŽrou

Vlo

8-18

04-2337262

081-615482

Hamme

Koning Albertplein

Antiek/vlo

7-12

052-470139

Heist op den Berg

E.Woutersstraat

Antiek/vlo

8-13

015-228650

Houdeng-Goegnies

Parking G.B.

Brocante

6-13

064-283627 04-2751856

Ivoz-Ramet

Zoning Industriel

Vlo/braderie

6-13

Jambes

Quai de la Meuse

Vlo

8-13

081-246550

Jumet-Nord

Parking Carrefour

Brocante

5-14

0496-525778

Laeken

Quai des Usines

Vlo

6-13

0485-259076

Leopoldsburg

Plein

Vlo (apr-okt)

7-13

0498-800546

Lokeren

Stationsplein

Ruil/vlo

6-12.30

0478-949101

Lommel

Marktplein

Vlo (apr-okt)

8.30-17

011-553057

Luik

Pres d/l Passerelle

Vlo

8-14

04-2219162

Maasmechelen

Dr. Houbenlaan 87

Vlo

10-18

089-762074 0497-273878

Marcinelle

Parking Stylespace

Brocante

6-17

Mariembourg

Place M. de Hongrie

Vlo (apr-okt)

8-13

0494-254314

Mechelen

Veemarkt

Vlo (4 mei-19 okt)

12-17

015-297865

Meersel-Dreef

Geiteneinde

Vlo (jun-aug)

8-16

0497-040818

Mons

Place de Beguinage

Vlo

8-13

065-405663

Namen

Place d'Armes

Brocante/ambachten

13-18

0494-914388

Ophoven

Venlosesteenwg 23

Vlo

9-16

089-564479

Peer

Deusterstraat

Vlo(apr-okt)

8-12

011-631637

Ronse

Engelsenlaan 53

Vlo

7-17

0494-076068

Silenrieux

Place de jeu de Balle

Brocante

7-18

0495-611751

Soumange

Place de la Gare

Brocante

8-18

04-3771728

Spa

Galerie Leopold II

Vlo/verzamel

7-13

087-770267

Tessenderlo

Essenschotstr.8

Zwarte Markt

9-18

013-661561 nl

Tienen

Oude Kazerne

Vlo

8-12.30

0476-356374

Tongeren

Leopoldwal

Antiek/broc.

7-13

012-390193

Turnhout

Cult.Centr.Warande

Antiek/vlo

6-12

014-443337

Temse

Centrum

Antiek/vlo

7-13

0475-961460

Veerle Heide

Maekelhoeve 13

Vlo(mrt-okt)

7.30-17

0494-928775

Waterloo

Parking du Carrefour

Vlo

6-14

0497-341842

Weelde-Statie

Bredaseweg 55

Vlo

9-17

03-3402640

Welkenraedt

Place des Combattants

Vlo

7-13

087-891200

Wetteren

Zeshoeksplein

Vlo (mei-sep)

8-13

09-3691763 085-314553

1e Zondag van de maand Andenne

Site Godin, p.p. Colruyt

Brocante (apr-okt)

8-17

Arlon

Grand place

Vlo (mrt-dec)

6-17

063-222689

Arlon

Grand place

Vlo (mrt-dec)

6-17

063-222689

Arlon

Rue de marche

Brocante

6-17

063-222689

Auderghem

Viaduct H-Debroux

Vlo

6-13

02-6723623

Bernissart

Sur la place

Brocante

8-13

069-578168

Grimbergen

Parking Delhaize

Vlo

7-13

02-2522747

Meer

Donckstraat

Vlo(mei-sep)

9-13

03-3158680

Rance

Sporthal

Vlo (okt-apr)

8-18

0033-607295817

Ruiselede

C.c., Tramweg

Vlo(okt-apr)

7-18

0473-330630

Uccle

Place St. Job

Brocante

8-15

02-3486551

Woluwe St. Lambert

Place St. Lambert

Brocante

7.30-13.30

02-7612863

8-13

0477-497156

1e+3e Zondag van de maand Aalst

Tragel 22

Brocante

Antwerpen

Bachuslaan

Brocante

Bossiere

Voetgangerszone

Brocante (sep-apr)

7.30-16.30

081-611387

Sclessin

P.p.M.Ketin,RueVerteVoie

Brocante

7-17

0496-714065

03-3211002

53


Brocante - in - Dorestad

Brocante - in - Dorestad

17 en 18 april in Wijk bij Duurstede

17 en 18 april 2010

Unieke antiek - brocante - verzamelmarkt in de binnenstad van Wijk bij Duurstede Zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur; Zondag van 13.00 tot 17.00 uur Dorestad was in het tijdperk van Karel de Grote een van de grootste handelshavens langs de Rijn. Vandaag bekend als Wijk bij Duurstede. De handel van Dorestad herleeft! In zo’n 50 winkels, restaurants en galeries zullen antiquairs, brocanteurs en verzamelaars met hun bijzondere voorwerpen te gast zijn. Gezellig shoppen en tegelijk antiek en brocante kijken. Speciaal op zondag doen op het kasteelplein ook zo’n 10 brocanteurs mee en op die dag zal Chez Duurstede in de Klooster Leuterstraat het pleintje gezellig maken met onder andere ambachtelijke producten. Het aanbod is zeer gevarieerd en op hoog niveau. Onder meer antiek glas en kristal, zilverwerk, sieraden, antiquariaat, aardewerk, blikken speelgoed en diverse curiosa. Bezoek deze prachtige stad, de winkels, galeries, onder genot van een hapje en een drankje in de gezellige restaurants! De organisatie is in handen van de VVV Wijk bij Duurstede, in samenwerking met de winkeliersvereniging Hart van Wijk, horeca Wijk bij Duurstede, de galeries, Stichting Kasteel Cultureel, en Chez Duurstede. Met dank aan: gemeente Wijk bij Duurstede. Parkeren. De parkeerplaatsen zijn met een P aangegeven. Op zondag is alles gratis. Op zaterdag in de binnenstad met parkeerschijf.

Ca. 50 brocanteurs in de binnenstad en op het kasteeleiland. Zaterdag van 10:00 tot 17:00 uur; Zondag van 13:00 tot 17:00 uur www.vvv-wijkbijduurstede.nl of info VVV: 0343 57 59 95 VVV A5 Flyer.indd 1

Meer info: 07-01-10 16:25

Een wandeling langs tientallen antiquariaten,

Routebeschrijving en lijst van deelnemers te verkrijgen bij de VVV.

6

VVV A5 Flyer.indd 2

e

Markt 24, 0343 57 59 95, www.vvv-wijkbijduurstede.nl

07-01-10 16:26

OLDTIMERBEURS te Hammont (B)

van bromfietsen, motoren en onderdelen

Zondag 18 april 2010 van 9.30 tot 17.00 uur Keunenlaan 11 te Hamont

galeries, musea, kunst-,

Informatie en reservatie voor een standplaats:

antiek- en curiosawinkels

Vanuit Nederland: 0032-475/60.51.22 . 0032-495/52.15.69 Vanuit Belgie: 0475/60.51.22 . 0495/52.15.69 E-mail: Anita.slegers@skynet.be

in het historisch centrum van Dordrecht.

www.oldtimersbeurs.be

www.kunstrondje.nl Bovendien iedere eerste zondag van de maand

KASTEELBROCANTEen VERZAMELBEURS 2010

van 12.00 tot 17.00 uur een speciale, exclusieve koopzondag.

KASTEEL DE RENESSE LIERSELEI 30 B-2390 MALLE (Oostmalle) België

ZATERDA G 17 en ZONDAG 18 APRIL van 10 tot 18 uu inkom 2 Eu r ro

Unieke brocante - volkskunst - verzamelingen en voorwerpen uit grootmoeders tijd.


2e Zondag van de maand Ath

Place de la Liberation

Brocante

8-12

068-281637

Auderghem

Blvd du Souverain

Brocante

7-13

02-6764886

Bastogne

Rue de la Roche 31-B

Vlo (apr-sept)

8-18

061-218576

Bonsecours

Grand Place

Ambacht/broc(apr-sep)

8-19

0497-913123

Bouillon

Porte de France

Vlo (1 apr-31 okt.)

8-18.30

061-466255

Brussel

Bruparck

Brocante

02-5382062

Erquelinnes

Zaal l'Espoir

Vlo (okt-apr)

7-18

071-598416

Huy

Ecole Charlemagne

Brocante/verz (okt-mrt)

8-17

04-3589849

Jodoigne

Rue St. Medard

Vlo (mrt-nov)

8-13

010-812012

3e Zondag van de maand Athus

Zaal Union, Rue FlorŽal 29

Vlo (jul-aug niet)

7-18

063-371426

Auderghem

Parking GB

Vlo (sep+dec. niet)

6-13

02-7630245

Halle

Grote markt

Vlo

9-13

0486-404271

Saint Hubert

Place du Fays

Brocante (mrt-dec)

6-16

061-611655

Waterloo

Av. des P‰querettes

Brocante

7-13

02-3547082

8-18

02-5321441

4e Zondag van de maand Gaasbeek

Arconateplein

Vlo (mrt-okt)

Gaasbeek

Gemeenteplein

Brocante

02-5321441

2e+4e Zondag van de maand Zwevezele

Brugsesteenweg 9

Vlo(okt-apr)

9-17

0477-760073

Antiek/vlo (jul-aug-dec niet)

6-15

065-778580

Ook dit jaar antiek markten in Dordrecht

2e+3e+4e Zondag van de maand Hornu

P.p. Cora

Voorlaatste .Zondag van de maand Aiseau

Abbay dîignies

Brocante

071-740160

Laatste Zondag van de maand Auderghem

Place Pinoy

Brocante

Brussel

Rue Albert Meunier

Rommel

6-13

0472-337696

Brussel

Rue Albert Meunier

Brocante

Florenville

Rue la Fontaine

Vlo (mrt-okt)juli niet

6-17

061-313011

Plaats

Locatie

Soort beurs

Tijden

Inlichtingen

02-6723623 02-6723623

BELGIE ZATERDAG 27 MAART Antwerpen

St. Bernardsesteenweg

Vlo

10-18

Houthulst

Stokstraat 1

Vlo

9-18

051-703592

Westmeerbeek

Centrum

Vlo

8.30-17

0479-696035

Westmeerbeek

Centrum

Verzamel

8.30-17

0479-696035

Wieze

Oktoberhallen

Ruilenverkoopbeurs/50/60jaren

Aartrijke

Steenstraat 9

Vlo

8-18

Affligem

Bellekouter

Vlo

9.30-18

Affligem

Bellekouter

Antiek

9.30-18

Hobby Club 09-3804505

Affligem

Langestraat 88

Verzamel

10-18

0486-308372

0475-749938

ZONDAG 28 MAART

Antwerpen

St. Bernardsesteenweg

Vlo

10-18

Houthulst

Stokstraat 1

Vlo

9-18

Oostmalle

Kasteel de Renesse

Boekenmarkt

Hobby Club 09-3804505

051-703592 10-17

Waalre

Het Klooster

Devotionalia

9.30-15.30

011-646838

Westmeerbeek

Centrum

Verzamel

8.30-17

0479-696035

Wieze

Oktoberhallen

Ruilenverkoopbeurs/50/60jaren

Zwevezele

De Eikel

Vlo

9-17

Expo

Vlo

10-18

Vorig jaar is de ondernemersstichting van de Voorstraat Noord, het deel van het centrum in Dordrecht waar vooral veel antiquairs gevestigd zijn, gestart met de organisatie van maandelijkse antiek- en brocantemarkten. De markten werden gehouden op de eerste zondagen van de maand in mei, juni, augustus en september. Omdat op die zondagen ook het populaire Kunstrondje Dordt plaatsvond werd het een groot succes. Ook dit jaar worden die markten op de eerste zondagen van de maand georganiseerd. Op de locatie van vorig jaar, rond de Nieuwkerk, of mogelijk in de Voorstraat Noord zelf. Standhouders kunnen zich nog aanmelden: 06-27271276. Kijk voor meer informatie op www.voorstraatnoord.nl.

0475-749938

ZATERDAG 3 APRIL Antwerpen Ekeren

Ekers Hof

Vlo/ Brocant

8.30-17

0479-696035

Ekeren

Ekers Hof

Verzamel

8.30-17

0479-696035

Gilly

Lodelinsart

Vlo

7-13

071-412150 0495-523990

Hasselt

Kol. Dusartplein

Antiek

7-14

Kalken

Zaal Skala

Vlo

9-17

Landegem

Stationstraat

Vlo

6.30-15

0476-392083

55


Oostende

Hazegras

Brocante

10-18

Westerlo

Zaal Het Centrum

Vlo

9-16.30

Wieze

Oktoberhallen

Vlo

10-18 10-18

0478-343740 09-3429108

ZONDAG 4 APRIL

Haags Historisch Museum stelt topstuk centraal Wethouder City Marketing Frits Huffnagel ontving op vrijdag 29 januari om in het Haags Historisch Museum het eerste exemplaar van het boek Jan van Goyen, portrettist van Den Haag. Het boek gaat gedetailleerd in op het bijna 5 meter brede Stadsgezicht op Den Haag dat Van Goyen in 1651 in opdracht van het Haagse stadsbestuur maakte en dat tot een van de topstukken in het museum behoort. Gelijktijdig wordt een stadswandeling gepresenteerd die eindigt in het Jan van Goyenhuis, het voormalige woonhuis van Jan van Goyen aan de Dunne Bierkade in Den Haag. Hoewel hij in Leiden werd geboren, is Jan van Goyen (1596 – 1656) toch zeker ook een Haagse landschapsschilder. Werkzaam in Den Haag vanaf 1632 bood de stad in opkomst de ambitieuze schilder veel kansen. Het Stadsgezicht op Den Haag is een voorbeeld van Hollandse stedentrots en toont alle belangrijke gebouwen, de welvarende landbouw en visserij, belangrijke machthebbers: citymarketing in zijn zuiverste vorm. De stadswandeling gaat langs plekken die een belangrijke rol spelen in het leven en werk van Jan van Goyen en eindigt bij het Jan van Goyen Huis aan de Dunne Bierkade, waar op de eerste etage een kleine presentatie is ingericht in twee stijlkamers zoals we die kennen van de schilderijen van Van Goyens schoonzoon Jan Steen. De wandeling is vanaf maart voor groepen te boeken, o.a. via de VVV.

Antwerpen

Expo

Vlo

Ekeren

Ekers Hof

Vlo/ Brocant

8.30-17

0479-696035

Ekeren

Ekers Hof

Verzamel

8.30-17

0479-696035

Kapellen

Industrielaan

Vlo

9-18

03-6667454

Oostende

Hazegras

Brocante

10-18

0478-343740

Sijsele

Sp.veld ‘t Veld

Vlo

8-18

Westerlo

Zaal Het Centrum

Vlo

9-16.30

Wieze

Oktoberhallen

Vlo

10-18

09-3429108

MAANDAG 5 APRIL Antwerpen

Expo

Vlo

10-18

Ekeren

Ekers Hof

Vlo/ Brocant

8.30-17

0479-696035

Ekeren

Ekers Hof

Verzamel

8.30-17

0479-696035

Kruishoutem

Blekerijstraat

10-18

Stekene

Hellestraat

8-15

Waasmunster

Kouterbos

7-18

Wieze

Oktoberhallen

Zele

Verbindingsstraat

Vlo

10-18

0476-701906 09-3429108

vanaf 12

ZATERDAG 10 APRIL Geraardsbergen

Oudenaardsestraat

Vlo

Gilly

Lodelinsart

Vlo

9-18 7-13

071-412150

Hasselt

Kol. Dusartplein

Antiek

7-14

0495-523990

Kapellen

Industrielaan

Vlo

9-18

03-6667454

Kontich-Waarloos

Berkenhof

Vlo

8.30-17

0479-696035

Kontich-Waarloos

Berkenhof

Verzamel

8.30-17

0479-696035

Middelkerke

Zeedijk

Vlo

6.30-19

Oostende

Torhoutsesteenweg

Vlo

9-17.30

Aarschot

Stadsfeestzaal

Vlo

10-18

Borgloon

Kernielerweg

Vlo

10-17

ZONDAG 11 APRIL

Hamont Achel

De Brug

Vlo

9-16

Hoogstraten

Garageverkopen

Vlo

9-16

Kapellen

Industrielaan

Vlo

9-18

03-6667454

Koksijde

Kerkepannezaal

10-17

Kontich-Waarloos

Berkenhof

Vlo

8.30-17

0479-696035

Kontich-Waarloos

Berkenhof

Verzamel

8.30-17

0479-696035

Mol

Zaal Miloheem

10-18

ZATERDAG 17 APRIL Antwerpen

Elzenhof

Vlo

8.30-17

03-2903366 03-2903366

Antwerpen

Elzenhof

Verzamel

8.30-17

Gilly

Lodelinsart

Vlo

7-13

071-412150

Kapellen

Industrielaan

Vlo

9-18

03-6667454

Merksem

Bredalaan

Vlo

10-18

Oudenaarde

Ter Eecken

Vlo

8-18

Zandvliet

’t Noorden

Vlo

9-18

ZONDAG 18 APRIL Antwerpen

Elzenhof

Vlo

8.30-17

03-2903366

Antwerpen

Elzenhof

Verzamel

8.30-17

03-2903366 0484-668366

Gent

Nemrodhuis

Vlo

9-18

Hamont

Keunenlaan

Oldtimerbeurs

9.30-17

0475-605122

Kapellen

Industrielaan

Vlo

9-18

03-6667454

Merksem

Bredalaan

Vlo

10-18

Zandvliet

’t Noorden

Vlo

9-18

Reuzenpoort

Ruilbeurs

vanaf 8.30

ZATERDAG 24 APRIL Antwerpen Borgerhout

56

0412-631198


verzamelkrant2010-april:verz Gilly

Lodelinsart

Vlo

7-13

071-412150

Hasselt

Kol. Dusartplein

Antiek

7-14

0495-523990

Kapellen

Industrielaan

Vlo

9-18

03-6667454 0496-973919

ZONDAG 25 APRIL Gent

Sint Pietersplein

Vlo

10-18

Oostende

Koninginnelaan

Vlo

8-18

Oostmalle

Kon. Athenem

Vlo

9-16

Oostmalle

Kasteel de Renesse

Boeken

10-17

Gilly

Lodelinsart

Vlo

7-13

071-412150

Hasselt

Kol. Dusartplein

Antiek

7-14

0495-523990

Kapellen

Industrielaan

Vlo

9-18

03-6667454

0496-277245 Kijk voor het complete programma en KORTINGBON op:

ZATERDAG 1 MEI

www.hobbyfestival.nl Zaterdag 24 en zondag 25 april 2010

DUITSLAND Plaats

Locatie

Soort beurs

Tijden

Inlichtingen

ALKMAAR

Circa 100 kramen! ”De Meent” (IJshal)

Aachen

Real

Vlo

0241-1895400

Terborchlaan 301 1816 MH ALKMAAR

Gladbeck

Rockwoolstraße

Vlo

6-14

0209-813828

Zaterdag 29 mei 2010

Köln/ Mülheim

UnterderMülheimer Brücke

Vlo

8-14

0221-2839100

Köln/ Poll

Rolshoverstraße

Vlo

Krefeld

Grotenburg Stadion

Vlo

Leonding

Peintnerstraße

Vlo

14-20

Ofenbach am Main

Sprendinger Landstraße

Antiek/ Vlo

9-18

Vohenstrauß

Festplatz

Vlo

Schwandorf

Festplatz

Vlo

Bersenbruck

Centrum

Vlo

02581-44660

Castrop-Rauxel

Habinghorst

Vlo

0209-813828

Bochum

Real/ Riemker Straße

Vlo

0170-5595555

Duisburg

Max Petersstraße

Vlo

0170-5595555

Düren

Am Ellernbusch

Vlo

0170-5595555

Hagen

Real

Vlo

02151-6591717

Herten

Real

Vlo

02151-6591717

Köln/ Marsdorf

Dürenerstraße

Vlo

11-18 11-18

ZATERDAG 27 MAART

8-14

0221-2839100 02151-6591717

vanaf 13

Köln/ Porz

Rudolf Diesel Straße

Vlo

Metro Parkstraße

Vlo

Zat. 26 & zon. 27 juni ’10

09676-923789

Circa 100 kramen! ”Laco Sportcentrum Glanerbrook Geleen” Kummenaedestr. 45 6165 BT Geleen

09676-923789

0221-365500 0221-365500 02151-6591717

Leonding

Peintnerstraße

Vlo

Ochtrup

Fusgangerzone

Vlo

02581-44660

Waltrop

Parkplatz Woolworth

Vlo

0209-813828

Wuppertal

6-14

Metro

Vlo

02151-6591717

Rudolf Diesel Straße

Vlo

8-14

0221-2839100

Sulterkamp

Vlo

8-14

0221-2839100

WOENSDAG 31 MAART Köln/ Porz DONDERDAG 1 APRIL Essen-Bergeborbeck ZATERDAG 3 APRIL Aachen

Liebligstraße

Vlo

0241-1895400

Dresden

Sachsenplatz

Vlo

0351-4412544

Gladbeck

Rockwoolstraße

Vlo

6-14

0209-813828

Köln/ Mülheim

unterderMülheimer Brücke

Vlo

8-14

0221-2839100

Köln/ Poll

Rolshoverstraße

Vlo

8-14

0221-2839100

Krefeld

Grotenburg Stadion

Vlo

Ofenbach am Main

Sprendinger Landstraße

Antiek/ Vlo

Twistringen

Festplatz

Vlo

Weiden

Festplatz

Vlo

02151-6591717 9-18

06103-3867222 02581-44660

8-16

09676-923789

ZONDAG 4 APRIL (1e Paasdag) Bad Bentheim

Markt

Vlo

Sportlaan 8-10 2982 SN RIDDERKERK

06103-3867222

ZONDAG 28 MAART

Krefeld

RIDDERKERK

Circa 65 kramen! ”Sporthal de Fakkel”

GELEEN

Openingstijden: zat: 12.00-17.00 uur zon: 10.30-16.30 uur

Zat. 03 & zon. 04 juli ’10

APELDOORN ”Paleis Het Loo”

5 0 kramen! Poppenfestival met alles op het gebied van beren, poppen (nieuw/antiek), poppenhuizen en miniaturen! Bezoek op 03 of 04 juli Paleis Het Loo, de Poppenexpositie èn het Poppen festival. Een perf ect dagje uit! Amersfoortseweg 7313 AA Apeldoorn Openingstijden: 10.00-17.00 uur Reguliere entree: € 10,(Paleis Het Loo+Festival) Openingstijden + entree overige beurzen: 10.3016.30 uur, volw. € 4,-, 65+ € 3,-, kinderen tot 12jr gratis (onder begeleiding)

Heins

&Hobby’s

Nikkelstraat 7a 1411 AC Naarden-NL tel. 0031-(0)35-6565393 fax. 0031-(0)35-6562984 e-mail: info@heins-hobbys.nl www.heins-hobbys.nl

02581-44660

57


Bochum

Ruhr-Universität

Vlo

02151-6591717

Gladbeck

Rockwoolstraße

Vlo

6-14

0209-813828

Köln/ Buchheim

Frankfurter Straße

Vlo

11-18

0221-365500

Köln/ Marsdorf

Max Planck Straße

Vlo

11-18

0221-365500

Krefeld

Real Mevissenstraße

Vlo

02151-6591717

Marl

Praktiker

Vlo

02151-6591717

MAANDAG 5 APRIL (2e Paasdag) Ahaus-Wüllen

Kaufland

Vlo

02581-44660

Beckum

Hellweg

Vlo

02581-44660

Bochum

Ruhr-Universität

Vlo

02151-6591717

Köln/ Marsdorf

Max Planck Straße

Vlo

Krefeld

Real Mevissenstraße

Vlo

02151-6591717

Papenburg

Dever-Park

Vlo

02581-44660

Rudolf Diesel Straße

Vlo

8-14

0221-2839100

Sulterkamp

Vlo

8-14

0221-2839100

Rudolf Diesel Straße

Vlo

8-14

0221-2839100

Aachen

Liebligstraße

Vlo

Amberg

Raigering

Vlo

Dresden

Sachsenplatz

Vlo

Gladbeck

Rockwoolstraße

Köln/ Mülheim

unterderMülheimer Brücke

11-18

0221-365500

WOENSDAG 7 APRIL

Unieke verzameling moderne kunst geveild

Collectie Stuyvesant uit elkaar Het kan niemand ontgaan zijn. De veiling van de Peter Stuyvesant-collectie maandag 8 maart j.l. heeft flink meer opgebracht dan verwacht. De veiling van 163 schilderijen en sculpturen bij veilinghuis Sotheby’s in Amsterdam leverde ruim 13,5 miljoen euro op. De verwachte opbrengst lag tussen de 4 en 5 miljoen euro. Het schilderij Dinosaurierei van de Duitse kunstenaar Martin Kippenberger was de klapper van de avond, het werk werd geveild voor 900.000 euro. De getaxeerde waarde lag tussen de 200.000 en 300.000 euro. Kippenberger maakte het werk in 1996, een paar maanden voordat hij abrupt op 44-jarige leeftijd stierf. Het schilderij Trames de Tirets van de kunstschilder François Morellet ging weg voor 360.000 euro, twaalf keer de getaxeerde waarde. Ook werken van kunstenaars als Karel Appel, Jan Schoonhoven, Simon Hantai en Max Bill gingen van de hand voor bedragen die ver boven de verwachte opbrengsten lagen. Deze veiling was de grootste collectie naoorlogse moderne kunst die ooit in Nederland onder de hamer kwam.

Köln/ Porz DONDERDAG 8 APRIL Essen-Bergeborbeck VRIJDAG 9 APRIL Köln/ Porz ZATERDAG 10 APRIL

0241-1895400 vanaf 9

09676-923789

Vlo

6-14

0209-813828

Vlo

8-14

0221-2839100

8-14

0351-4412544

Köln/ Poll

Rolshoverstraße

Vlo

Krefeld

Grotenburg Stadion

Vlo

0221-2839100

Ofenbach am Main

Sprendinger Landstraße

Antiek/ Vlo

Spelle

Centrum

Vlo

Viersen-Suchten

Weberhaus

Ruilbeurs

Vohenstrauß

Festplatz

Vlo

09676-923789

02151-6591717 9-18

06103-3867222 02581-44660

vanaf 9

0412-631198

ZONDAG 11 APRIL Aachen

West/ Stiewistraße

Vlo

0241-1895400

Aahlen

Dr.PaulRosenbaumPlatz

Vlo

0209-813828

Castrop Rauxel

Hagebau markt

Vlo

0209-813828

Dresden

Hauptstraße

Vlo

0351-4412544

Düren

Real/ Heerweg

Vlo

0170-5595555

Greven

Hagebaumarkt

Vlo

02581-44660

Hagen

Kaufpark

Vlo

Köln/ Pesch

Donatusstraße

Vlo

11-18

0221-365500

Köln/ Porz

Rudolf Diesel Straße

Vlo

11-18

0221-365500

Krefeld

Real Hafelsstraße

Vlo

02151-6591717

Salzbergen

Innenstadt

Vlo

02581-44660

Spelle

Centrum

Vlo

02581-44660

Wuppertal

Barmen h. dem Rathaus

Vlo

02151-6591717

Rudolf Diesel Straße

Vlo

8-14

0221-2839100

Sulterkamp

Vlo

8-14

0221-2839100

Rudolf Diesel Straße

Vlo

8-14

0221-2839100

7-14

02151-6591717

WOENSDAG 14 APRIL Köln/ Porz DONDERDAG 15 APRIL Essen-Bergeborbeck VRIJDAG 16 APRIL Köln/ Porz ZATERDAG 17 APRIL

58

Amberg

Dultplatz

Vlo

Bad Bentheim

Markt

Vlo

09676-923789 02581-44660


Diepholz

Markt

Vlo

02581-44660

Dusseldorf

Kolpinghaus

Ansichtkaarten

vanaf 11

02054-940562

Gladbeck

Rockwoolstraße

Vlo

6-14

0209-813828

Köln/ Mülheim

unterderMülheimerBrücke

Vlo

8-14

0221-2839100

8-14

Köln/ Poll

Rolshoverstraße

Vlo

Krefeld

Grotenburg Stadion

Vlo

0221-2839100

Ofenbach am Main

Sprendinger Landstraße

Antiek/ Vlo

Bad Bentheim

Markt

Vlo

02581-44660

Diepholz

Markt

Vlo

02581-44660

Gronau-Epe

Innenstadt

Vlo

Hennef

Messe

Poppen en Berenbeurs

Hörstel-Riesenbeck

Edeka

Vlo

02151-6591717 9-18

06103-3867222

ZONDAG 18 APRIL

02581-44660 10-16.30 02581-44660

Köln/ Godorf

Godorfer Hauptstraße

Vlo

11-18

0221-365500

Köln/ Poll

Rolshover Straße

Vlo

11-18

0221-365500

Lünen Süd

Marktplatz/ Jägerstraße

Vlo

0209-813828

Neuss

Real/ Bataverstraße

Vlo

02151-6591717

Tönisvorst

Real

Vlo

02151-6591717

Rudolf Diesel Straße

Vlo

8-14

0221-2839100

Sulterkamp

Vlo

8-14

0221-2839100

Rudolf Diesel Straße

Vlo

8-14

0221-2839100

Aachen

Liebligstraße

Vlo

Dresden

Sachsenplatz

Vlo

Gladbeck

Rockwoolstraße

Vlo

6-14

0209-813828

Köln/ Mülheim

unterderMülheimer Brücke

Vlo

8-14

0221-2839100

Köln/ Poll

Rolshoverstraße

Vlo

8-14

0221-2839100

Krefeld

Grotenburg Stadion

Vlo

Ofenbach am Main

Sprendinger Landstraße

Antiek/ Vlo

9-18

06103-3867222

Schüttorf

Kuhmplatz

Vlo

9-16

02581-44660

vanaf 13

WOENSDAG 21 APRIL Köln/ Porz DONDERDAG 22 APRIL Essen-Bergeborbeck VRIJDAG 23 APRIL Köln/ Porz ZATERDAG 24 APRIL

Schwandorf

Festplatz

Vlo

Tirschenreuth

Festplatz

Vlo

0241-1895400 0351-4412544

02151-6591717

09676-923789 09676-923789

ZONDAG 25 APRIL Aachen

Breslauerstraße

Vlo

Amberg

Dultplatz

Vlo

0241-1895400

Bochum

Real/ Riemker Straße

Vlo

0170-5595555

Castrop-Rauxel

Habinghorst/Langestraße

Vlo

0209-813828

Duisburg

Max Petersstraße

Vlo

0170-5595555

Düren

Am Ellernbusch

Vlo

0170-5595555

Hagen

Hellweg

Vlo

02151-6591717

Herten

Real

Vlo

02151-6591717

Köln/ Marsdorf

Dürenerstraße

Vlo

11-18

0221-365500

Köln/ Porz

Rudolf Diesel Straße

Vlo

11-18

0221-365500

Krefeld

Metro Parkstraße

Vlo

02151-6591717

Oeding-Südlohn

Mehrzweckhalle

Vlo

02581-44660

Senden Bösensell

Möbel Roller

Vlo

02581-44660

Ratingen

Berliner Platz

Vlo

0209-813828

Vechta

Raiffeisen-Markt

Vlo

02581-44660

Wuppertal

Real

Vlo

02151-6591717

Rudolf Diesel Straße

Vlo

7-14

09676-923789

F. Franciscus: Works of Mercy Het is niet vreemd dat de kunstenaar die zijn naam heeft vernoemd naar de middeleeuwse heilige Franciscus het thema van de zeven werken oppikt. De heilige Franciscus staat bekend om zijn barmhartige levenshouding, die onder meer bleek uit zijn hulp aan de melaatsen. Het zevende werk, ‘de doden begraven’ is pas in de vierde eeuw na Christus toegevoegd. Het begraven van de overledenen werd echter al langer als een goed werk gezien. Beeldend kunstenaar F. Franciscus maakte van ieder van de zeven werken van barmhartigheid een groot schilderij. Deze zijn, samen met andere schilderijen die verwant zijn aan dit onderwerp, te zien in het Gemeentemuseum Helmond. De tentoonstelling Works of Mercy loopt tot en met 18 april in Gemeentemuseum Helmond In het Gemeentemuseum Helmond is voor iedereen altijd wat te zien en te doen. Ga terug naar vroeger tijden en of doe mee aan een van de activiteiten. Bezoek de veelzijdige tentoonstellingen en bekijk het prachtige middeleeuwse kasteel en de eigentijdse Boscotondohal. Lokatie: Kasteelplein 1 5701 PP Helmond Telefoon: 0492 - 58 77 16 www.gemeentemuseumhelmond.nl

WOENSDAG 28 APRIL Köln/ Porz

8-14

0221-2839100

59


DONDERDAG 29 APRIL Essen-Bergeborbeck

Sulterkamp

Vlo

8-14

0221-2839100

Rudolf Diesel Straße

Vlo

8-14

0221-2839100

VRIJDAG 30 APRIL Köln/ Porz ZATERDAG 1 MEI Aachen

Liebligstraße

Vlo

0241-1895400

Bersenbrück

Centrum/ Bramscherstraße

Vlo

02581-44660

Bochum

Ruhr-Universität

Vlo

02151-6591717

Dresden

Sachsenplatz

Vlo

0351-4412544

Gladbeck

Rockwoolstraße

Vlo

6-14

Köln/ Mülheim

unterderMülheimerBrücke

Vlo

8-14

0221-2839100

Köln/ Poll

Rolshoverstraße

Vlo

8-14

0221-2839100

Krefeld

Grotenburg Stadion

Vlo

02151-6591717

Krefeld

Real Mevissenstraße

Vlo

02151-6591717

Latern

Combi / Markt

Vlo

02581-44660

Rheine

Real

Vlo

02581-44660

Het is één van de laatste tentoonstellingen in villa Kranenburgh.

Twist

Parkplatz Ponyhof Niers

Vlo

02581-44660

Beckum

Hellweg

Vlo

02581-44660

In de loop van 2011 zal het nieuwe Centrum voor Kunst en Cultuur, ‘Nieuw-Kranenburg’ geopend worden. De villa Kranenburgh blijft bestaan in zijn hoedanigheid en zal worden uitgebreid tot een kunstcentrum, waarin de Kunstuitleen, het Kunstenaarscentrum en een gedeelte van het Gemeentemuseum Sterkenhuis zich zullen huisvesten. In het nieuwe gedeelte zal ook een expositieruimte zijn, waar onder andere ook de Bergense School te bezichtigen zal zijn. Voordat het zover is wil museum Kranenburgh, in de oude vorm nog één keer haar collectie in volle glorie tonen. 1900-1950 ‘uit onze collectie’ is een goede weerspiegeling van de eerste helft van de twintigste eeuw. Te zien tot 18 april a.s. Lokatie: Hoflaan 26 Bergen (N-H)

Bersenbrück

Centrum/Bramscherstraße

Vlo

02581-44660

Bochum

Ruhr-Universität

Vlo

02151-6591717

Castrop Rauxel

Marktplatz Ickern

Vlo

0209-813828

Krefeld

Real Mevissenstraße

Vlo

02151-6591717

Marl

Praktiker

Vlo

02151-6591717

Rheine

Real

Vlo

02581-44660

Waltrop

Parkplatz Woolworth

Vlo

0209-813828

Wermelskirchen

Obi

Vlo

02151-6591717

1900 – 1950 Uit onze collectie

Tel.: 072 – 5898927

ZONDAG 2 MEI

FRANKRIJK Plaats

Locatie

Soort beurs

Inlichtingen

Anglet

Esplanade de Quintadu

Vlo

06-87017225

Gignac La Nerthe

Cartier Billard

Vlo

06-64997303

Lancon

Parking Big Bazar

Brocante

Monthlery

Champs de Foire

Vlo

ZATERDAG 27 MAART

06-03819605

Nantes

Place Viarme

Vlo

02-40419418

Orleans

Boulevard A. Martin

Brocante

02-38792222 05-56102030

ZONDAG 28 MAART Bordeaux

Place St. Michel

Brocante

Clermont Ferrand

Place du 1er Mai

Vlo

04-73426348

Hyeres

Avenue Pinede

Vlo

04-94007815

Tours

Boulevard Béranges

Brocante

02-47216530

Valence

Stade Pompidou

Brocante

06-10853831

ZATERDAG 3 APRIL Cherbourg

Place de Moulins

Brocante

02-33878889

Gignac La Nerthe

Cartier Billard

Vlo

06-64997303

Lancon

Parking Big Bazar

Brocante

Metz

Parc des Expositions

Vlo

03-87556600

Nantes

Place Viarme

Vlo

02-40419418

Orleans

Boulevard A. Martin

Brocante

02-38792222

Camp American

Brocante

06-68881114

ZONDAG 4 APRIL Aigrefeuille

60

0209-813828

Bordeaux

Place St. Michel

Brocante

05-56102030

Bourg Les Valence

Parc Ombrage

Brocante

06-22647768

Clermont Ferrand

Place du 1er Mai

Vlo

04-73426348

Hyeres

Avenue Pinede

Vlo

04-94007815


ZATERDAG 10 APRIL Chelles

Centrum

Brocante

Lancon

Parking Big Bazar

Brocante

01-46156631

Monthlery

Champs de Foire

Vlo

06-03819605 03-83364840

Nancy

Veille Ville

Brocante

Nantes

Place Viarme

Vlo

02-40419418

Orleans

Boulevard A. Martin

Brocante

02-38792222

St.Fargeau-Ponthierry

Rue du 11 novembre

Brocante

08-91700131

Place St. Michel

Brocante

05-56102030

ZONDAG 11 APRIL Bordeaux Bourg en Bresse

Halle du Champ de Foire

Brocante

06-80306493

Brignolles

Berges du Carami

Brocante

04-98051040

Clermont Ferrand

Place du 1er Mai

Vlo

04-73426348

Hyeres

Avenue Pinede

Vlo

04-94007815

Givors

Parking du Stade

Brocante

06-87293938

Lancon

Parking Big Bazar

Brocante

Metz

Parc des Expositions

Vlo

03-87556600

Nantes

Place Viarme

Vlo

02-40419418

Bordeaux

Place St. Michel

Brocante

05-56102030

Clermont Ferrand

Place du 1er Mai

Vlo

04-73426348

Givors

Parking Anquetil

Brocante

06-87293938

Hyeres

Avenue Pinede

Vlo

04-94007815

ZATERDAG 17 APRIL

ZONDAG 18 APRIL

ZATERDAG 24 APRIL Anglet

Esplanade de Quintadu

Vlo

06-87017225

Gignac La Nerthe

Cartier Billard

Vlo

06-64997303

Lancon

Parking Big Bazar

Brocante

Monthlery

Champs de Foire

Vlo

06-03819605

Nantes

Place Viarme

Vlo

02-40419418

Orleans

Boulevard A. Martin

Brocante

02-38792222

Place St. Michel

Brocante

05-56102030 04-98051040

ZONDAG 25 APRIL Bordeaux Brignolles

Berges du Carami

Brocante

Clermont Ferrand

Place du 1er Mai

Vlo

04-73426348

Conflans

Chennevieres

Vlo

01-39196892

Hyeres

Avenue Pinede

Vlo

04-94007815

Tours

Boulevard BĂŠranges

Brocante

02-47216530

Valence

Stade Pompidou

Brocante

06-10853831

ZATERDAG 1 MEI Lancon

Parking Big Bazar

Brocante

Nantes

Place Viarme

Vlo

02-40419418

Orleans

Boulevard A. Martin

Brocante

02-38792222

Camp American

Brocante

06-68881114

Bordeaux

Place St. Michel

Brocante

05-56102030

Bourg Les Valence

Parc Ombrage

Brocante

0622647768

ZONDAG 2 MEI Aigrefeuille

Clermont Ferrand

Place du 1er Mai

Vlo

04-73426348

Hyeres

Avenue Pinede

Vlo

04-94007815

ZATERDAG 8 MEI Chelles

Centrum

Brocante

01-46156631

Gignac La Nerthe

Cartier Billard

Vlo

06-64997303

Lancon

Parking Big Bazar

Brocante

Monthlery

Champs de Foire

Vlo

06-03819605

Nancy

Veille Ville

Brocante

03-83364840

Nantes

Place Viarme

Vlo

02-40419418

Orleans

Boulevard A. Martin

Brocante

02-38792222

St.Fargeau-Ponthierry

Rue du 11 novembre

Brocante

08-91700131

61


S

E J T IN

KLE AARDEWERK

The Celestina orgel of andere merk is ook goed. Tel. 010-7611385.

hoog, doorsnee 55 cm. Alles van het kantige model. Tel. 077-3826769.

Te koop: Regout Ristori 1880. Koffiekan met deksel, gaaf. 2 Kop-schotel, gaaf. Theepot, deksel licht beschadigd. Melkkan, licht beschadigd. 4 Kop-schotel, verkleurd. In 1 koop € 190,-. Tel. 070-3816183.

MILITARIA

PRENTBRIEFKAARTEN

BOEKEN Gevraagd: E. Voet jr. – P. Voet. Ned. Gouden zilvermerken. Den Haag 1978. Tel. 0575-519885. Te koop: 1910 l.o.v. 1935 org. een idealistische meubelfabriek Karin Gaillaro € 150,-. W.J. Rozendaal 1899-1971 € 30,-. Het moderne inter. WZN W. Retera 195 fot. € 20,-. Triumph TR7 Rep. Handboek Ned. Geschreven € 75,-. Tel. 0599-413586.

DIVERSEN Te koop: oude medische instrumenten, van een overleden arts. Info: 06-29275280. Te koop: mooi antieke mahonie Kuifkast. H 245 x B 150 x D 50 cm. Vaste prijs € 750,-. Tel. 0529-482281. Wennemars, Oosterhulst 29A, Nieuwleusen. 6-, 10-, 12-persoons oud porseleinen koffieservies. Vieux Brussel en Vieux Paris. 12-persoons, 63-delig Limoges eetservies, puntgaaf! Anno 1931. 6- en 12-persoons blauw, Japans, Chinees thee- en ontbijtservies. Gaaf. Tel. 0475-462092. 11 april open huis van 12.00 tot 17.00 uur. Engels en Frans klein antiek. De Beugel 10, 2811 RR Reeuwijk. Tel. 0182-393916. Te koop gevraagd: boekenleggers of bladwijzers. Tel. 0182-535067. Gevraagd, (defect geen bezwaar) The Mignon Harmonika 40-noten speeldoos orgel.

De Donderbus: inkoop-verkoop ruil antieke wapens, orden, militaria, uniformen, uitrustingsstukken, documentatie 1e en 2e wereldoorlog. Aankopen van gehele verzamelingen. Oostzeedijk 231. 3061 VW Rotterdam. Geopend: vrijdag 19.00-21.00 uur, zaterdag 11.00-18.00 uur. Tel. 010-4140267 of 0186-602338. www.donderbus.com. Te koop: antieke wapens, sabels, pistolen, geweren en bajonetten. Ook ruilen. Tel. 0182-380520 of 06-53266619.

MUZIEK

Te koop gevraagd: LIEBIG PLAATJES. Betaal goede prijs. Tel. 0032-478328448. Verzamelaar vraagt te koop: oude ansichtkaarten van voor 1960. Ook grotere hoeveelheden, bijvoorbeeld uit nalatenschap of zolderopruiming. Ook hele verzamelingen gevraagd. Tel. 06-15451873. Te koop gevraagd: ansichtkaarten Holland. Mengs tel.: +33(0)142563772. Gezocht: “carnaval in de kunst”, op prentbriefkaarten uit binnen- en buitenland. Chr. Janssen, Plateel 21, 6596 GJ Milsbeek. Tel. 0485-518439.

Te koop gevraagd: 78-toerenplaten van Louis, Rika, Henriette, Davids, Speenhof, De Laat, Derby, Bandy, Pruis, Kapper, Dumas, Bol, Jacobs, etc. etc. Joop Smit. Tel: 010-5120185.

VERZAMELEN

Ik verzamel 25 cm. LP’s. (10 inches), van de Belgische Hammondorganist Ray Colignon. Ik bezit de volumes: 1, 3 5 en 10 en ben op zoek naar de andere LP’s. 30 cm. LP’s zoek ik ook en bezit daarvan 1 exemplaar. Tel. 035-6913284.

Coca-Cola flesjes massief kristal. (collectors item). Oud origineel model, 19 cm. hoog € 10,-. Mini 8 cm. hoog € 3,50. Beperkt aantal. Eenmalig uitgegeven. Incl. verzendkosten. Groot fles € 18,50. Mini flesje € 5,-. Tel. 023-5361717.

Fanatieke verzamelaar zoekt kindergrammofoons, kleine grammofoons en aanverwante artikelen. Tel. 070-3976004.

Te koop: 3 grote blikken auto’s. Samen € 175,-. 3 Grote dozen vol met 78-toeren platen. Nederlandse antiek wortelnoten porselein kast € 252,-. Ant. Delfs porselein koe € 65,-. Wajang pop € 25,-. Antiek schilderij doek gr. Tel. 0572-353444.

Te koop: antiek Harmonium. Te restaureren. E-mail: lia.somers@dhl.com Tel. 32-03-645-78-04. (na 19.00 uur).

PORSELEIN Van het blauwe Lang Lys Porselein van Mosa zoek ik nog bijv. de botervloot melkkan, 6 kop en schoteltjes, kopje 75 cm.

Te koop gevraagd: Lucifermerken. Tel. 06-12671664.

Ik verzamel Padvinderij, Scouting, Jamboree, Baden Powell. Heeft u nog iets voor mijn verzameling hiervan? Alex Janssen. prentac@hotmail.com

OPGAVEBON KLEINTJES (alleen bedoeld voor partuliere advertenties) Rubriek ......................................................

(s.v.p. invullenin blokletters)

1

Naam: .............................................

2

Adres: .............................................

3

Postcode: .......................................

4

Plaats: ............................................

5 6 7 8 9 10 ❑ Via Giro: 78.18.512 t.n.v. ACB Media IBAN-code NL70ING000781851 BIC-code INGBNL2A

Tel.: ................................................. Handtekening ................................ opsturen naar: Kraaikampweg 24. 9541 BR te Vlagtwedde Email: t.daniels@abcmedia.nl Fax: 0599-345779

❑ Eenmalig machtiging, bank/gironr. (Allen Ned. Rek. nrs.) ........................................................ ❑ Ik ben abonee en plaats

een gratis kleintje

Vetgedrukt = Dubbel tarief ‘Automaat’ 11x = 10x betalen


Nokken, raderen en poelies als speelgoed

De IndustriĂŤle Revolutie op tafel Machines; voor de liefhebbers van techniek hebben ze een intrigerende schoonheid, met hun poelies, radertjes, nokkenassen en andere vaak raadselachtige onderdelen. De wereld van de machinekamer werd al snel na het begin van de industrialisatie van WestEuropa geschikt gemaakt voor de kinderkamer. Voor jongens wel te verstaan, want zij moesten later zulke symbolen van kracht en vooruitgang bedienen, dan wel de leiding voeren over bedrijven waar machines keurig rij na rij stonden opgesteld. Bij de verzamelaar van oud speelgoed vinden wij de als speelgoed nagebouwde werktuigen in de vitrinekast, of op tafel als hij ze laat draaien, aangedreven door een elektromotor, een uurwerk of natuurlijk een stoommachine. Tekst Kees van Kemenade

Aandrijfmodel slijp- en polijstmachine

63


Aandrijfmodel hamet

missie tussen, zodat hij flink wat kleine machines, net als in het echt, tegelijk in beweging kan brengen.

Maalstenen en een dorskast

H Excenterpers

64

et zaagblad van de zaagmachine en de steen van de slijpmachine maken nauwelijks enig geluid als ze worden aangesloten op de d e krachtbron. Het aansluiten van een raamzaag om een boomstam tot planken te verwerken en een koudzaag voor metaal maken ook al geen verschil. Dan maar wat anders aangesloten, want het kind in de man wil ook wel wat herrie, net als in een echte fabriek. In ieder geval iets wat boven het zachtjes puffen van het ontsnappende stoom uitkomt. In de metaalwerkplaatsen werd de smid met zijn zware voorhamer vervangen door hamer- en stampwerken. In het laatste geval een zware hamer die door een nok wordt opgetild en dan met kracht neerkomt. Een hele vooruitgang, want nu had de arbeider twee handen om zijn werkstuk in de juiste vorm te pletten. Spoedig klinkt een nijver rikketikketik door de kamer, als alle machines via drijfsnoeren over poelies zijn verbonden met de krachtbron. De echte liefhebber zet er nog een trans-

In de negentiende eeuw brachten de speelgoedfabrieken deze nagebouwde modellen van het fabrieksproces het eerst op de markt. Duitse merken als Doll, Märklin, Plank en Falk waren de eerste producenten. Maar ook elders vond hun voorbeeld navolging. Nog het minst werden speelgoedmachines in Engeland vervaardigd, toch de wieg van de Industriële Revoplutie. Daar was het bouwsysteem Meccano snel populair geworden en dat maakte het voor elke jonge ingenieur mogelijk om zelf machines te bouwen, al dan niet naar het voorbeeld in een van de boekjes die hij bij zijn bouwset had gekregen. Wij hebben dus duidelijk te maken met instructief speelgoed, want de jongen leerde met het spelen iets over de werking van de techniek in de praktijk. Informatie die hem in het verdere leven zeker van nut zou zijn. Ouders vonden dit zó belangrijk, dat zij elke jongen wel zulk speelgoed gaven voor op zijn kamer. Ze konden er dan bijvoorbeeld ook nog een dynamo bijgeven. Hij kon dan zelf ervaren hoe van hitte eerst mechanische kracht werd gemaakt in een stoommachine en hoe daarmee de dynamo in beweging kon worden gebracht met genoeg energie om een lampje te laten branden. Even kijken in de vitrinekast van de verzamelaar. Wat is er véél gemaakt en ook zoveel verschillende machientjes! De bezitter knikt trots. ‘Waar je nu naar kijkt zijn draaiende molenstenen, waarmee bijvoorbeeld oliehoudende zaden werden uitgeperst. Dat is een model van de Duitse firma Hess. Hij werd geleverd met een dynamobiel een kleine vliegwielmotortje, dat je eerst met een zwengel van energie moest voorzien. Dat zijn allemaal draaibanken en daar staan veel verschillende boormachines. Inderdaad, ze zijn veel simpeler dan in het echt, want het is allemaal maar speelgoed. Echt goed boren doen ze niet.’

Uit alle takken van nijverheid Of hij iets niet heeft? Natuurlijk, iedere verzamelaar mist een paar objecten. ‘Een


Zaag Wilesco

karnton bijvoorbeeld uit een zuivelfabriek. Daar kom ik nog wel aan. Maar een drukpers, waarmee je echt papier kunt bedrukken en die door meerdere Duitse speelgoedbedrijven werd geproduceerd, is erg zeldzaam en dus verschrikkelijk duur. De zeldzaamheid

Aandrijfmodel raamzaag

bepaalt de prijs. Een polijstmachine zie je vaak en is erg goedkoop, maar een echte dorskast van Bing gaat je duizenden euro’s kosten. ‘ Of het een dure verzameling is? ‘De prijzen van oud speelgoed kunnen echt wel oplopen, maar dat ligt vooral aan waar je op mikt. Onbeschadigd en zeldzaam, dan ben je wel wat kwijt. Maar je kunt eenvoudig beginnen met aandrijfmodellen van de firma’s Wilesco en Mamod, die worden nog steeds geproduceerd. Dan heb je al het begin van een mooie collectie. Je komt nog vaak machines van Fleischmann tegen. Pas vond ik nog een draaibankje van het Zweedse merk John Ericsson. Toch weer een leuke aanvulling. Via ebay komen mijn nieuwste aanvullingen: aandrijfmodellen van Weeden en Empire uit de V.S.’

En de restauratie, of de conservering?

Aandrijfmodel slijpsteen

‘Zelfs de blikken machines zijn vaak bijzonder stevig gefabriceerd. Die uit gietmetaal zijn helemaal sterk. Vaak heeft de lak wel geleden, maar dat geeft eigenlijk niet. Het is nu eenmaal oud speelgoed. Pompjes, schepraderen en baggermolens van blik hebben vaak last van corrosie en dan moet je wel ingrijpen. Een beetje olie doet al veel goed om ze te behouden. Zo staan ze in de vitrinekast. Een lust voor het oog toch? De schoonheid van de techniek! ●

65


Brusselse Design en Brocantemarkt indoor De eerste overdekte editie van de ‘design-brocante’ van Brussel in het Oud Maritiem Station vindt plaats op zaterdag 24 april (professionele dag, rechtstreekse verkoop vanuit de vrachtwagen) en op zondag 25 april, de dag voor het grote publiek De Brusselse Design Market is een vlooienmarkt die exclusief gewijd is aan design en dan vooral stukken uit de jaren 50 tot begin jaren 80. Ten gevolge van de grote belangstelling en daardoor snelle groei, is besloten de grootste rommelmarkt van na-oorlogs design naast haar outdour versie in september 2010, een volledig nieuwe overdekte versie te organiseren in april. Op zaterdag 24 en zondag 25 april, zullen een vijftigtal exposanten, professionals en liefhebbers uit België, Frankrijk, Nederland, Duitsland en Italië hun meubels en voorwerpen uit de jaren 50, 60,70 en begin 80 uitstallen in een gemoedelijke rommelmarktsfeer. Als

66

lokatie is gekozen voor het historische Oud Maritiem Station van Tour & Taxis, Picardlaan 11, 1000 Brussel. Voor zeer zeldzame stukken moet je natuurlijk vroeg uit de veren, want handelaars zullen als eersten hun slag willen slaan. De exposanten brengen ook erg mooie, meer courante en dus meer betaalbare meubelstukken mee: stoelen van Eames of Panton, Knoll tafels, fauteuils van Bertoia, enz. Voorts zijn er Scandinavische, Belgische, Franse, Italiaanse en Amerikaanse meubels, naast keramiek en glas en collector’s items enzovoorts te vinden. Kortom: er is voor elk smaak en elke beurs wat wils! Koffie, thee, ontbijt, etc. is ook ter plaatse verkrijgbaar. ●

Openingstijden Zondag om 14.00 uur : opening van de deuren gelijktijdig voor handelaars en bezoekers 18.00 uur sluiting. Toegang: € 20,- - voor de rechtstreekse verkoop vanuit de vrachtwagen. Zondag 25 april is de dag voor het grote publiek. De toegang is dan geheel gratis ! Vanaf 08.00 uur kunt u terecht op de zondag-beurs, die om 16.00 uur sluit. Voor meer informatie: Thierry Bélenger +32(0)475 98 40 38 - Bjarn Quevy +32(0)495 10 16 01 en Robert Nahum +32(0)477/64 28 85. Fotografie: Emmanuel Crooy


Antieke kistjes en dozen voor velerlei doeleinden

Naaidoos met ingelegde bloemenmand op deksel

Ooit werd door Brian Cole het verzamelen van antieke kistjes en dozen de moeder van alle verzamelingen genoemd. En waarom dan wel? Vroeger of later, zo legde hij uit, komt bij veel verzamelaars het hoofdstuk ‘opbergen en bewaren’ aan de orde. Verzamelitems zijn een kostbaar bezit en om deze dierbare en soms kostbare zaken een goed ‘onderkomen’ te verschaffen, waardoor ze niet blootgesteld worden aan risico’s van breuk, beschadiging of ongunstige invloeden van vocht en andersoortige ongunstige atmosferische omstandigheden, gaat de verzamelaar op zoek naar een oplossing voor dit probleem. Uiteraard beantwoorden ook moderne opbergmogelijkheden uitstekend aan deze doelstelling, maar sommige ‘fanatiekelingen’ menen dat voor het opbergen van hun schatten kisten, kasten en dozen uit de desbetreffende periode een betere en mooiere opslag bieden. Margot Hupkes Foto’s: Markesa archief

67


Juwelenkistje en handschoenendoos

E

r is echter ook een andere categorie verzamelaars: zij vinden het fenomeen kist of doos op zichzelf de moeite van het verzamelen waard. Sommigen specialiseren zich in een bepaalde soort wat de functie of het materiaal betreft en verzamelen bijvoorbeeld snuifdozen of theekistjes, anderen zijn aangeraakt door de fascinatie en de schoonheid van het object in het algemeen en hebben daarom een rijk gevarieerde collectie van alle mogelijke doosjes of kistjes waar mensen hun spullen in bewaard hebben. Het gebruik van kisten en dozen is bijna zo oud als de mens zelf, in de oudheid

GriďŹ&#x20AC;eldoos, pantoscoop, doosje met gewichtjes, doosje met 2 blaasrieten voor klarinet

68

bewaarden mensen hun bezittingen ook al in kisten en voerden die met zich mee als zij van de ene plaats naar de andere trokken. Daaraan kwam geen einde toen de mensen vaste woonplaatsen kregen, ook toen bewaarden zij hun bezittingen in kisten. Bovendien was en is een kist multifunctioneel: je kunt er niet alleen spullen in opbergen, je kunt ze er ook op neerzetten of leggen en dan dient de kist als tafel. Je kunt er ook zelf op gaan zitten of liggen, al naar gelang de grootte van de kist en dan dient hij als stoel of als bed. Zo ontstond onder andere de zegswijze: hij zit op zijn geld. Kisten en dozen zijn niet alleen van hout gemaakt: hoe kostbaarder de inhoud of hoe voorna-

mer de eigenaar, hoe fraaier de kist of doos. Uiteraard werden in die gevallen edele metalen zoals zilver en goud gebruikt, maar ook ivoor, parelmoer en schildpad, om maar eens iets te noemen. Deze laatste drie materialen dienden ook wel om de kisten of dozen te versieren, zoals trouwens ook edelstenen en email. Kisten staan aan de wieg van de meubilering van onze interieurs, ze ontwikkelden zich tot kasten, stoelen, bedden en tafels in alle soorten en maten. In dit artikel wil ik me beperken tot negentiende-eeuwse houten kistjes en doosjes, die door hun grote verscheidenheid aan inhoud de meest ver-

Schrijfkist


Lottodoos, fichesdoos met benen fiches en doosje met zgn. ‘knibbel’spel Zakdoekendoos, lepeldoosje en 2 spaarpotten

rassende functies kregen. Ze werden zonder uitzondering door meubelmakers gemaakt, voor wie het kennelijk belangrijk genoeg werd gevonden ze te vervaardigen uit de mooiste houtsoorten. Vaak werden ze ook nog door hen versierd met houtsnijwerk en/ of inlegwerk. De negentiende eeuw kan beschouwd worden als de bloeiperiode van de bewaarkist of –doos, het is verbazingwekkend voor hoeveel doeleinden deze houten ‘omhulsels’ werden gebruikt. Het gebruik van likeurkelders en reisapotheken is bijvoorbeeld een typisch voorbeeld hiervan. De verzameling waar het hier om gaat kent enkele beperkingen: zo ontbre-

Theekist ‘sarcofaag’model, reisschaakspel

ken de spanen dozen die bijvoorbeeld voor hoeden en mutsen in gebruik waren en ook kisten of dozen die de vorm van een ander voorwerp hebben aangenomen. Bijvoorbeeld een mand, een hart of een schoen, maken geen deel uit van deze collectie. Aan de hand van de foto’s bij dit artikel kunt u een indruk krijgen van de ongekende variaties op dit simpele verzamelthema. Zo zijn er spaar’potten’, handschoenendozen, juwelenkistjes, theekistjes, dozen met diverse gezelschapsspellen, fichesdozen, griffeldozen, speel- of muziekdozen, zakdoekendozen, instrumentenkisten, lepeldoosjes, bestekkisten, naaidozen en schrijfdozen. Bij het merendeel van

de dozen en kistjes is de inhoud nog origineel en uit de tijd. Tijdens het schrijven van dit artikel speelde mij een liedje door het hoofd, dat aan het eind van de vijftiger jaren werd gezongen door Donald Jones in de serie ‘Pension Hommeles’. Dit liedje had als eerste regels: ‘Ik zou je het liefste in een doosje willen doen, en je bewaren, heel goed bewaren’. De tekst van dit liedje is van Annie M.G. Schmidt en de muziek werd geschreven door Cor Lemaire. Deze melodieuze, treffende en aansprekende definitie van dit verzamelitem vertolkt voor mij de emotie, die mij aanzette tot het bijeenbrengen van deze collectie. ●

Bestekkist met 3 ladenmet 10 melodieën

Speeldoos met 10 melodieën

69


Nakaarten met Simon Hebben we de winter al achter de rug? Gelukkig –wat mij betreftwel. Op het moment van schrijven, zijn de voorspellingen dat de winter niet nogmaals een aanval doet. Voor de schaatsliefhebber jammer, die zal zijn of haar heil op de kunstijsbaan moeten zoeken. Om nostalgische gevoelens te voeden en definitief afscheid te nemen van Koning Winter, hierbij een paar kaarten van het begin van de vorige eeuw die laten zien dat het in het Vondelpark goed toeven was. Het was in Amsterdam in veel gevallen de eerste plek waar geschaatst kon worden. Het Vondelpark ligt op polderpijl met zeer weinig stroming, ondiep dus en ideaal voor de schaatsers.

IJspret Vondelpark Luchtschip

aan Jongejuffrouw H.van der Heijden in Zandvoort. De mededeling op de kaart ‘Ik kom Zondagmorgen’ zet mij aan het denken…

Hondenkarren Gepaste Nieuwsgierigheid Een kaart uit het begin van de vorige eeuw. Een markt ergens in ...? Een gymnastiek vereniging geeft een demonstratie op een feestelijke dag met voldoende aandacht van de toeschouwers. De vlaggen hangen uit. Geheel rechts op de gevel het woord sigaren en geheel links de entree van een hotel. Een Hollandse kaart met weinig informatie. Misschien komt het u bekend voor? Simon is gepast nieuwsgierig.

70

Gepaste nieuwsgierigheid

Luchtschip Het wendbare luchtschip van de ooievaars. Zo werd in 1903 aan de kinderen verteld hoe de kindertjes bezorgd werden. Deze prentbriefkaart uit 1903 werd door ene Mijnheer X verzonden

Een bloemen koopman in den Haag poseert hier met zijn handel en zijn hondenkar met een kracht van drie HK voor de kar bij de ingang van het Haagse bos. In het begin van de 2e Wereldoorlog waren er in Nederland nog ruim 1000 hondenkarren in gebruik. Toen in 1910 de trekhondenwet werd aangenomen kwam er enige structuur in deze verkapte vorm van dierenmishandeling. De schofthoogte van de hond moest minimaal 60 cm zijn. Meerdere eisen werden er gesteld. De begeleider moest 14 jaar zijn. En jaarlijks moest kar met hond(en) gekeurd worden. In 1961 werden de hondenkarren wettelijk verboden. De enige uitzondering die ge-


IJspret Vondelpark

Opmerking

Opmerkingen, tips, informatie!

In de Antiek & Verzamelkrant nummer 263 stond bij het artikel ‘Ambachten’ dat het er in de Langstraat nu wel anders aan toegaat. Kees van Mosselveld reageerde op het artikel, waar een prentbriefkaart met een laarzenmaker stond afgebeeld, dat het met de schoenmakersbranche nu wel anders was gesteld. In plaats van’ In de Langstraat gaat…’ had er moeten staan ‘In de Langstraat ging…“ Het staat genoteerd. ●

Een briefje, belletje of mail via de elektronische brievenbus worden op prijs gesteld. Simon van Blokland Schaarweide 9 1507 NJ Zaandam Tel: 075 – 6703605 email: simon@vanblokland.nl

maakt werd was het aanspannen van de poolhonden, de Husky’s, waar dan een speciale vergunning voor vereist is. Op de andere kaart zien we een Vlaamse melkboerin die op de bon gaat. De kar zal vermoedelijk te zwaar beladen zijn geweest. Ook onze zuiderburen waren verplicht om zich aan de regels te houden. Het leuke van dit soort kaarten is dat er een verhaal achter zit. Een stukje interessante transportgeschiedenis welke gelukkig verleden tijd is.

Vlaamse Hondenkar

Haagse Hondenkar

De VDP, Vereniging Documentatie Prentbriefkaarten, was altijd al dé club waar je als prentbriefkaartenverzamelaar lid van moest zijn. Maar er is nu nog een extra voordeel. Kort geleden is er een een community-site gestart waar VDP-leden hun ervaringen kunnen uitwisselen: bloggen, chatten, discussies voeren, eigen groepen starten en foto’s plaatsen, het is allemaal mogelijk. Wel even lid worden! Dat kan via e-mail: ahibma@hotmail.com).

71


p i t en

k e o B

Amsterdamse Bruggen Frank V. Smit, schrijver van dit boek heeft er iets goeds en vooral moois van gemaakt. Het pareltje is het voorwoord van Adriaan van Dis ‘Bruggen aaien’. Meer parels volgen nog door de prachtige illustraties. Als Amsterdam-gek heb ik me verbaasd over de compleetheid van dit boek. Overzichtelijk en zeer gedisciplineerd is Frank aan het werk geweest. Een goede opbouw van het Amsterdam in 1850 tot aan 2010 waarbij het ‘waarom het hoe en het wat’ zeer vakmatig wordt weergegeven. ‘Amsterdamse Bruggen’ is rijk geïllustreerd met vele prentbriefkaarten van Amsterdamse bruggen en veel foto,’s, tekeningen etc. welke van toepassing zijn op de bruggen uit het Venetië van het Noorden. De prentbriefkaarten die als illustratie gebruikt werden zijn voor de topografische Amsterdam-verzamelaar meer dan de moeite waard. Ook de wetenswaardigheden die in dit boek vermeld staan maken het tot een standaardwerk. Duidelijke registers en bijlagen completeren het boek. Iedere Amsterdammer die iets heeft met bruggen en de infrastructuur van de stad hoort dit boek te lezen en als naslagwerk te gebruiken. Maar, voor wie van bruggen, prentbriefkaarten en historie houdt, eveneens een aanrader. ISBN 978-90-5345-337-7 396 blz., afm. 22 x 28 cm Genaaid en gebonden met stofomslag Prijs € 39.95 na 1 augustus € 49.95

Simon van Blokland

72


ek i r rub Antiek Oud en Antiek speelgoed www.addygouwerok.nl Voor alle info en een blik Apeldoorn T. 055–5218218

Antieke poppen en speelgoed

Carita van Woerden. Alle info op www.antiekhuistimpaan.nl Vertrouwd adres voor verkoop, inkoop en taxatie. T. 055-5219161 (Apeldoorn)

Schiedams Prentenkabinet Hoogstraat 126 3111 HM Schiedam www.prentenkabinet.net

De Witte Ganzenveer

Elsbeek 6 8033 BB Zwolle www.dewitteganzenveer.nl

Hulkes Antiek

Nicolaas van Eschstraat 20 5061 VT Oisterwijk www.hulskes-antiek.com

Van de Heuvel Antiek Kerkstraat 131-a Sprang Capelle www.heuvelantiek.nl

Melenhorst Antiek Rijksstraatweg 167 7391 ML Twello T. 0571-273951

Antiek en Design

Art – Retro – Design Keramiek, glas, porselein en zilverwerk www.vazenshop.nl

Even strunen in Steenwijk

Woldpromenade 33 Nostalgie, Antiek, Rariteiten, Emaile, Tiffany T. 0521-515900 / 850938

info@collector-maniac.com

gezocht: 18e en 19e eeuw zandlopers gezocht: bronzen kerkbellen,min.25cm hoog T. 0475–487444

Antiek en Curiosa

www.dewervel.info Gespecialiseerd in oude Verlichting en onderdelen

Het Zilver Vrouwtje

www.zilvervrouwtje.nl M. 06-57557052 Wij staan op de Verzamelaarsjaarbeurs in het najaar!

info@collector-maniac.com

Militaria gezocht: Duelleerkisten Aparte Jachtwapens 17e, 18e, 19e eeuw Muziek gezocht: Muziekdozen 19e eeuw Klokken gezocht: Zaanse klokken 17e, 18e, 19e eeuw T. 0475-487444

Antiquariaat De Brug Oude Prenten en Antiek Heereweg 205 Lisse www.antiekeprenten.nl

Munthandel Kevelam BV

Inkoop-Verkoop-Taxatie Speulderweg 15-2 3886 LA Garderen www.kevelam.nl T:0577-461955

Restauratie Restauratie Atelier P.Driessen vof

Brocante

Tongerseweg 48 Maastricht www.driessen-vof.nl

Juffrouw Splinter

Keramiek- en glas restauratie & aanverwante materialen

Vieille France

Antiek,brocante en curiosa Akkerstraat 1A 5084 HL Biest-Houtakker www.vieillefrance.nl

Munten

Prinsengracht 230 Amsterdam www.juffrouwsplinter.nl

De Knotwilg

Nieuwlandseweg 13 Biervliet www.brocantedeknotwilg.nl

De Witte Raaf

www.schermer-restauratie.nl Utrecht/Breda 06-10794875

Bockweg en Eekels

Edelsmeden en Uurwerkrestauratie Meliestraat 19-a Vlijmen NB

Een vakkundig team voor het restaureren

Vogelenzang 10 4861 AV Chaam www.dewitteraafchaam.nl/brocante

Koerts Restaurators www.koertsrestaurators.nl email: koerts@wxs.nl

Kunst, brocante en meer…

Om boeken te laten herstellen

IJver & Nijver Gerard Doustraat 46 Ede www.ijverennijver.nl

De Brocante Kip

Het Kippenhok Zuidbargerstraat 22 Emmen www.debrocantekip.nl

’t Brocante Huys

Markeloseweg 109 Rijssen www.brocantehuys.nl

Brocantehuis Veendam

Bèst betaalbare woonwinkel v/h Noorden www.brocantehuisveendam.nl Boven Oosterdiep 27 te Veendam

moet u J. Alblas bellen. T. 0599-581205. Boekenrestaurateur

Textiel Wilma Karels

Patchwork en Quilten Concordialaan 5 Ede www.wilmakarels.nl

Atelier Arends

Antieke Textiel Meidoornstraat 3 1971 MG IJmuiden www.atelierarends.nl

Brocaatje

Landelijk en brocant wonen Brocaatje@home.nl www.brocaatje.nl T. 0592 – 859117

Verzamel

Curiosa

Dolfijn Snuffelhal

A&M Lifestyle

Snuffelhal Enschede

Wijnserdijk 37 8734 GE Easterein www.aenmlifestyle.nl engels servies&curiosa

De Markies

Markt 94 Roosendaal www.curiosademarkies.nl

Dahliastraat 70 Culemborg www.dolfijnsnuffelhal.nl Molukkenstraat 3 7512XM Enschede www.allesduurzaam.nl

Bij Joost winkelt u tussen

heden en verleden op di t/m za. Breestraat 48 te Marknesse. www.kringloopwinkeljoost.nl

De Zwarte Schijf

78 toeren platenwinkel Hogestraat 13 Tiel www.zwarteschijf.nl

73


Een abonnement is véél voordeliger! lf, t kado! e z u n Verwfeeen abonnemen of gee

Ik neem een abonnement op Tussen Antiek & Verzamelen ❏ € 45,00 voor 12 nummers, waarvan 1 dubbelnummer juli/augustus

(zie voor buitenland tarieven in het colofon)

❏ € 24,95 voor 6 nummers

(voor verzending buiten Nederland gelden andere tarieven, zie colofon)

Ik betaal op de volgende manier (s.v.p. aankruisen) 26e jaa

Bank- of Girorekeningnr.:................................ Datum: - - 20

o

sja

ar

ec

sp

uim tr

be

ur

s

ial

14

ev 00

en

em

en

te

n

zel Puz n WIN! e mee

Cul

tuu

st r Hi

a

ar

BP

ndb maa

Kado-abonnement voor: Naam: ............................................................... Adres: ............................................................... PC: .................................................................... Plaats: .............................................................. Opsturen naar: ACB Media, Kraaikampweg 24, 9541 BR, Vlagtwedde. E-mail s.smit@acbmedia.nl

74

v

rz

la me

me

de en en g e i li n bo ame z er

h risc

Naam: ............................................................... Adres: ............................................................... PC: ................................................................... Plaats: .............................................................. Tel.: ................................................................... Verzameling: ................................................... Handtekening: .................................................

lad

ve

Bel voor meer informatie: 0599 – 345770 Of meld u aan op: www.antiekenverzamel.nl

rgang

266

nr. 2010 APRIL

❏ Ik machtig ACB Media hierbij éénmalig het abonnementsgeld automatisch van mij rekening af te schrijven ( alleen Ned. rek. nr.)

E: GAVrumenten · koken l en.n UIT zamel st h EZE oed · Medisbtchreeininen · Historisc.tussenkunstenver D N iesg Bu I ww · rv w n se 0, 77 nen riefkaar te -345 DER rcelei 0599 tb

VER stjes en dozenac·hiPoentjes · Prentwedde, telefoon: em ag ke ki BR! Vl Antie ren · Oud ER 41 tu L24M, 95E Karika pwEeg VE am ik aaG krO EN N

AVK

April

.indd

2010

1

-10

15-03

12:10


, maar toch heel fijn Klein

Rondstruinend over de laatste november Verzamelbeurs in Utrecht stond ik toevallig bij de stand van een, aan zijn tongval te horen, rondborstige Amsterdammer die het speeltje waar we het nu over gaan hebben, stevig aanprees bij een andere bezoeker. Een klein, wat door de befaamde tand des tijds aangetast, spoortreintje. Nu kom je op deze beurs, toch wel zoâ&#x20AC;&#x2122;n beetje het Walhalla voor elke verzamelaar, zoveel leuks en moois tegen, dat je portemonnee daar wel tegen bestand moet zijn. Het leuke is natuurlijk altijd dat je ook echt oog in oog staat met al dat moois en dat je zelf kunt voelen, tasten en ruiken, zoveel als je maar wilt. En onderhandelen, een niet te vergeten belangrijk ander punt. Hoewel de verkoper verzekerde dat het treintje het echt deed, deed hij het toch ĂŠcht niet. Maar dat was geen bezwaar om tot aankoop over te gaan. Want hij had gelijk. Hij deed het wel. Mits je hem op tafel zette. Want dan druk je een palletje naar boven die de blokkering opheft. En waar hebben we het dan over? Het kleinste complete treintje wat ooit op de blikken speelgoed markt is verschenen.

75


Het gebeurt niet zo vaak dat er speelgoed wordt uitgegeven om iets maatschappelijks te vieren of te herdenken, maar dit is er toch zo’n speeltje. Karl Bub maakte dit treintje in 1935 om te herdenken dat er op dat moment precies honderd jaar treinen reden in Duistland. Deze eerst trein reed van het Beierse Neurenberg naar het vlakbij gelegen Furth en had als bijnaam de ‘Ludwigsbahn’. En dat geeft het belang ook wel aan van deze streek voor de economie van die tijd. Niks geen verenigd Duitsland maar nog allerlei vorstendommetjes die onderling streden om de macht. Maar met die trein waren ze er

76

vroeg bij. In Nederland was dat toch een paar jaar later, 1839 op precies te zijn, toen bij ons door ‘de Arend’ heen en weer getuft kon worden tussen Haarlem en Amsterdam. Dus voor onze Duitse vrienden in 1935 tijd voor een feestje, waar Bub handig op inspeelde. Niet

voor niets was deze regio ook de bakermat van de Duitse speelgoedindustrie. En Bub stond daarin natuurlijk niet alleen. Ook Marklin maakte een setje, bestaande uit een spoor 0 trein die bestond uit ‘Der Adler’, de locomotief plus tender en twee volgwagons. Het traject was destijds ongeveer 8 kilometer lang en u zult begrijpen dat de opening op 7 december groots werd aangepakt en dat dit veel toeschouwers trok die niets van het spektakel wilden missen. Het was de tweede treinverbinding op het vasteland van Europa, want vreemd genoeg ging begin 1935 het toen kersverse België aan kop met de eerste treinverbinding op het Europese vasteland tussen Brussel en Mechelen. Op 5 mei reed daar ‘de Olifant’ al zijn eerste rit. Of misschien toch niet zo vreemd. Nederland blokkeerde toentertijd de Belgische vaarwegen uit boosheid vanwege de afscheiding met Nederland. Van goed verharde wegen had men nog nooit gehoord, laat staan ze hebben gezien, dus bleef het kersverse fenomeen, de trein, over. Maar echt aan kop ging natuurlijk Engeland, toen der tijd een wereldrijk ‘waar de zon nooit onderging’. Zowel de Belgische als de Beierse


locomotieven werden gemaakt in de beroemde fabriek van Robert Stevenson in Newcastle-on-Tyne waar natuurlijk ook de wereldberoemde Rocket vandaan kwam. Misschien weet trouwens een echte treinenkenner waarom men in die tijd veel locomotieven naar dieren vernoemde. Bub zat, wat kwaliteit betrof, zo ongeveer rond de middenmoot van de toenmalige speelgoedmakers. Het was wel één van de oudste speelgoedmakers ter plekke met een start in 1851 en Bub heeft het ook nog eens langer volgehouden dan de meeste van haar collega concurrenten. Ze hebben zelfs op een gegeven moment het door een faillissement omgevallen Bing overgenomen in 1932. En als het nodig was hielp men elkaar want het is ook bekend dat Bub samen met Carette vooral blikken auto’s maakten en

dat ook bleef doen toen Carette failliet ging en Bub gewoon de mallen opkocht en zelfstandig verder ging met waar ze gebleven waren.

Fraaie lithografie Bub was en bleef vooral bekend vanwege haar fraaie lithografische bewerking van het blik wat ze nodig hadden bij de kwetsbare, maar vaak niet tot in detail uitgewerkte blikken speeltjes. Want dat had natuurlijk weer alles met de uiteindelijke prijs in de winkel te maken. Maar bij dit treintje klopt toch echt alles. De verpak king bestaat uit een uitvouwbaar doosje met fraaie afbeeldingen uit de regio. Het lijkt een poging om mensen een idee te geven wat de passagiers in 1835 zo ongeveer zagen als ze een ritje met deze eerste trein maakten. Iets zeer opmerkelijks zie je pas als je naar de bodem van het doosje kijkt. Het is nooit helemaal duidelijk geworden of dit speeltje ook een politiek doel diende. Niet vergeten mag worden dat de jongens met die losse rechterarmpjes toen sterk in opkomst waren en dat die meneer met die lelijke snor Neurenberg als

centrum van zijn partij beschouwde. Het zal ons speeltje worst zijn, denk ik. Bub heeft zichzelf eigenlijk overtroffen. De lithografie is voor een penny toy, want dat is de categorie waar dit speeltje onder valt, zonder meer erg fraai en er zit een vrij simpel, maar soepel lopend uurwerkje in. Het is ook makkelijk te demonteren, al zal dat bij de fabricage geen uitgangspunt geweest zijn. En het is allemaal zo klein. Hoewel, wat is klein? Bij een volwassene past het net in zijn of haar handpalm, want het is ongeveer 7 cm in doorsnee en 4 cm hoog, inclusief locomotief en wagonnetjes. Dat is toch wel klein, zeker als je het nu gebruikelijke spoor H0 als uitgangspunt neemt. Ook niet helemaal duidelijk is of dit speeltje als een soort relatiegeschenk bedoelt is geweest voor mensen die voor Bub belangrijk waren of dat het toch bewust voor een veel grotere markt bedoeld is geweest. Die vraag rijst eigenlijk automatisch want er zijn niet zo veel van deze treintjes in omloop. Althans, ze worden niet vaak aangeboden en dat geeft het idee dat er niet zo veel van zijn gemaakt. Of, iedereen die hem heeft vindt hem zo prachtig dat hij of zij er geen afstand van wil doen. En dat is zeer begrijpelijk. ● B.van Bloemendaal Bos

77


Volkskeuken de Vlier, folklore op tafel van schop tot bord Even voorstellen, Mijn naam is Carolina Verhoeven en woon in het Friese dorpje Haulerwijk. Mijn werk komt vanuit de volkskeuken, de alledaagse dingen op tafel van schop tot bord. Het gaat om kennis, overgedragen van ouder op kind, uit onze volkscultuur en gebruiken. Oud bedacht maar nieuw gebracht. Tips en wetenswaardigheden over culinaire tradities in de levens cyclus van de mens. Van wieg tot graf. Graag neem ik u dan ook mee naar de verborgen geheimen van de volkskeuken. Waar om zijn er beschuiten met muisjes bij de geboorte en krakelingen bij een begrafenis. In de komende uitgaven zult u veel van deze culinaire etenswaardigheden tegen komen. Overgedragen van uit onze eeuwenoude folklore, nu op tafel. Ik inventariseer keukengebruiken en handelingen die van ouder op kind overgedragen zijn. Handelingen die zo vanzelfsprekend zijn, dat ze verdwenen zijn... Een mooi voorbeeld is wel het petroleum stel … een stilleven in de volkskeuken. Het beeld roept al meteen nostalgie en emotie op. Wie herinnert zich niet een moeder of grootmoeder achter een warm fornuis. En de daarbij behorende mengeling van geuren. Een plaats waar je gekoesterd werd en waar altijd wel iets te snoepen viel. Zo’n 30 jaar geleden ben ik begonnen met het opzetten van het Culinair Historisch Museum. Sinds december 2009 heb ik mij teruggetrokken uit het kookmuseum om mij helemaal te wijden aan het schrijven over tradities en folklore op tafel. Ik hoop u in ‘Tussen Antiek & Verzamelen’ elke maand veel leesplezier en culinaire recepten van uit de Volkskeuken te kunnen geven. Voor vragen en reacties kunt u terecht op: www.academieculinairehistorie.nl en/of www.weckhistorie.nl

78

Porte Voor 4 p

Bella’

ersone

s*

n -2 Porte B -Crème ella’s Fraice 2 50 ml -Pardan o -Gemale kaas geraspt ( Blokje) n -Zee zo pepers ut -Tijm -verse B asilicum Madelie fjes om te garn eren Bereidin g: Maak d e Porte B en snij of bree ella’s schoon m k het st Meng c eeltje e et een borste rè r uit. ltje en een me fraice met sn de grof gemale De gera ufje zee zout, n pepe spte Pa rtjes rdano k beetje aas gek tijm en ruid me verse b Vul de P asilicum t een kle orte Be . in ll eventu eel wat a’s met dit me ngsel e kaas ov n rasp e er het g r eheel. Neem e en oven schaal o licht in en f bak pla a deze af plaats de Por te Bella t vet de plaat op 200 ’s in de graden ov plus min us 10 m en. En bak *Servee inuten. r dit me t vlierbes sen wij een lekker gla n. asje lich t gekoe ld


Rauwe

an

onen r 4 pers

Voo

pot m a t s e dijvi

hebt u

nodig:

oie wee mo eveer t len g n O ¹ pe aardap - 1½ kg - Zout lokjes - Spekb

ie

n andijv

struike

f, iet ze a gaar. G der van de ls e : p g p a ij Bereidin eschilde aard jn. Verw goed in eg mp ze fi Kook d te droog. Sta d blad, was ze ou iet maar n eschadigd en b k goed ie v . ij r and e stron wate d n p e ij t n u k o , z licht ge andijvie droog zeer fijn. ie e v d ij d d uree. u n h a c S appel p oer ook ijd de d n r s a a n e e samen ndijvie door d n bak ze uit. R ot. U a e mp Roer de pek in blokjes s door de sta en s je t k door he e lo h r b e k n e ij p z Snijd s a bakken cheutje deze ge entueel een s goed warm. v e ppot kunt er de stam d e rauwe u o H hierin d enp doen. e h c s t met aal en vensch r deze stampo o n e e e m Verwar amp en serve e. t d s la ie a v s ij n te and ie toma o o m le ke angen ok verv o s je k blo de spek . U kunt jes k lo b as door ka

Pastin aak

(Lichte

maaltijd

Voor 8 p

soep)

ersone

n hebt

Palmk o

ol soe

p

u nodig : - 2 liter groente bouillo - 2 gele n m - 2 stev iddelgrote win ige pas terwor tin tels - Palmk ool ( 1 s aak wortels tronkje - 1 grote 350 gra u m ) - Noten i olie Bereidin g: Snij de ui in kle ine blok noteno jes lie Voeg d . Gebruik een en fruit de uis e gewa pan me tukjes in ssen t dik naak en gele wo en gesneden ke bodem . bouillo rtels en groente nt p n len en s oe. Laat de so almkool), maa (pastiep 10 m r ook d erveer e de soep in in voor uten door pru verwar t teToelich mde ko tin ppen. Deze vo g: o heldere rjaarssoep is e en licht kleuren e s .D koolsoo rten die e Palmkool h oep met moo oort on ie gegete zo rond d n werd . Deze k om 1800 in Ne er de oude plant e o derland n is ol ve kool sto een echt oud is een niet inh eemse el nd hoo cultuur g aange gewas. vooral De sch ge vanweg liefd bij de oud reven bij apo Palmthekers e zijn g e Griek en en en R bij bron omeine chiale k eeskrachtige n eigensc la De palm chten e happen n migra kool da , zoal nkt zijn ine. tig uite rlijk na dan dat , persoonlijk am aan zijn pa vind ik lmachvan boe het re bladere n zodat nkool. Gebru blad zachter ik allee de plan nieuwe n de t in sc als boe heuten kan vo tact blijft en w jonge renkoo r eer m e n. l en is r of witte edelijk Het wordt get wortel w eeld interva is een w smaak. st. P or Se zacht g rveer met oer tel met een an astinaak ebakke b n brood rood en/of se ijsachtige rveer m crouton et s.

79


L

E Z Z PU

Oplossing van de puzzel in het februarinummer:

Antiekroute

1 Prijs e

De prijswinnaars van het februarinummer zijn: - Mevr. Henriette Wijnands uit Soestduinen - Fam. J.A. Wisse-Noor uit Wieringerwerf - Fam. C. van der Harten uit Nijmegen - Fam. C.A. van Kampen uit Metslawier - Mevr. T. van de Kerkhof-Plantaz uit Geldrop Zij ontvangen een uitnodiging van www.schaakshop.nl om een prachtig spel uit te zoeken uit hun assortiment.

Win een overnachting in het Cruise Hotel aan boord van De Rotterdam! U verblijft in een Outside Cabin voor 2 personen inclusief ons uitgebreide Cruise Ontbijtbuffet. Bij aankomst krijgt u een heerlijk welkomstdrankje in onze Ocean Bar. Het Cruise Hotel is het 254 kamers tellende hotel aan boord van De Rotterdam; het meest Rotterdamse hotel van de stad! Slapen aan boord, betekent uw eigen horizon verkennen, uw blik verruimen en u een kosmopoliet voelen in Rotterdam. Kortom, werelds overnachten!

2e Prijs Uit de goede oplossingen worden 5 winnaars getrokken die een heerlijk wijnpakket zullen ontvangen van www.dewijnbeurs.nl uit Weesp. Het pakket bestaat uit de zomerse Prosecco van La Pauline, klasse-Chardonnays uit de ‘oude’en ‘nieuwe’ wereld, namelijk de Princesse en de Blackhawk, de sensationele Italiaanse Rossetti en de krachtpatser uit Chile, de Picaflores Reserva. Als topper de Duff Gordon Late Bottled Vintage. Absoluut genieten! Elke goede inzending wordt beloont met een wijnvoucher! Kijk op www.dewijnbeurs.nl voor meer heerlijke wijnen! Of bel voor meer informatie naar 0294-462800

80

Voorwaarden: Op basis van beschikbaarheid. Geldig tot 31 december 2010. Op basis van 2 personen per kamer.

3e Prijs Maak elke maand kans op een museumkaart! De Museumkaart geeft een jaar lang gratis toegang tot ruim 400 musea in Nederland. Kijk voor alle deelnemende musea op www.museumkaart.nl


L E Z PUZ Doe nu mee met uw Tussen Antiek & Verzamelen puzzel. Geef uw oplossing voor 23 april 2010 per e-mail of in een kort briefje voorzien van uw naam en adres gegevens aan ons door; ACB Media Tussen Antiek & Verzamelen Kraaikampweg 24 9541 BR Vlagtwedde E-mail naar: a.delange@acbmedia.nl De oplossing én de winnaars worden in een volgende uitgave bekend gemaakt.

1

2

3

4

5

12 15

16

22

23

19

29

25

34

39

35

54

32 37

41

42

43

46 49

51

52

55

56

61

57

62

66

58

68

73

77

53

63

67

72

59

69

70 75

78

79

71 76

80

83

84

86

81 85

87

63

25

41

60

56

50

74

66

29

24

60

64

74

82

1

21

48 50

11

27

36

45

47

10

20

31

40

9

26

30

44

65

8 14

18 24

33 38

7

13 17

28

6

11

83

5

38

Horizontaal 1.Vermaak (genot); 7. Vrucht; 12. Voertuig op twee wielen; 13. Losbandig drinkgelag; 14. Binnenvaartuig; 15. Rolls Royce (afk.); 17. Aanlegplaats voor schepen; 19. Onrustig en luidruchtig; 21. Bekende Nederlandse Motorrace; 22.duivenhok; 24. Bekende zeevis; 27. Afgemat; 28. Grote kraaiachtige vogel; 30. Tennisterm; 31. Eastern Air Lines (afk.);32; ledemaat; 33.alstublieft (afk.); 35. Deel van bestek; 37. Kippenloop; 38. Doorgang (door een berg); 41. Namaak; 42. Vrouw van wie de echtgenoot overleden is; 44.schietschijf; 46. Mevrouw (lady); 47.boerenplaats; 48.deel van fietsband; 49. Nederlandse damesblad; 50. Opening (kier); 52. Echtegenoot; 54. schrijfmateriaal; 56. Bekeuring; 58. Het achterste uiteinde van een dier; 61. Griezelig; 62. Zeerover; 64. Irish Republican Army ( afk.); 65. Niet ingevuld ; 67. Pan-American Airways (afk.);68. Opstootje; 70. Drietal; 72.Europeaan; 73. Auto met open/ opvouwbaar dak; 76. Waterkering; 77. Te koop (afk.); 78. Rivier in Rusland; 79. Interkerkelijke omroep Nederland (afk.); 81. Lengtemaat (afk.); 82. Schrijfgerei; 83. Strelen; 84. Rivier in Utrecht; 86. Zendbrief der apostelen; 87. Kleine soort van zeekreeft. Verticaal 1. Afbeelding van een persoon; 2. Maanstand (afk.); 3. Verpakking; 4. Land in Azië; 5. Russische munteenheid; 6. Insectenetend zoogdier; 7. trapper; 8. Siervogel; 9. gedeelte van een vaarwater;10. Persoonlijk voornaamwoord; 11. Dradenstelsel voor het opvangen van radio- en tv.-golven; 16. Meisjesnaam; 18. marterachtig zoogdier; 20. pulverig( los); 21. gesloten; 23. weg met bomen; 25. Voedsel; 26. militair voertuig; 27. Spijskaart; 29. Grondslag voor een bouwwerk; 32. Reis naar een heilige plaats; 34. Indische praatvogel; 36. Scheldnaam voor iemand die een ander treitert; 37. Belemmering; 39. Uiterst (extreem); 40. inwendig orgaan; 42. Handwerksman die geweven stoffen vervaardigt; 45. Europeaan; 46. Rivier in Engeland; 51. Europese Economische Gemeenschap ( afk.); 53. Grand tourisme international (afk.); 54. overheidsdienst belast met de openbare orde en veiligheid; 55. boomvrucht; 56. gegoten staaf van kostbaar metaal; 57. wreed heerser in Rome; 59.inborst (karakter); 60. slaginstrument; 62. geschreeuw (herrie); 63.leuning (hekwerk); 66. eikenschors; 67. kookgerei; 69. Nederlandse rivier; 71. Internationaal agrarisch centrum (afk.); 73. Oud Nederlands betaalmiddel; 74. Nijlreiger; 75. omwenteling; 78. Onderricht; 80. Nederlandse norm (afk.); 82. Onmeetbaar getal; 85. Familielid.

81


mn u l o C

De munt Op rommelmarkten kom je heel verschillende mensen tegen. Zo zijn er verzamelaars die iets zoeken om hun verzameling aan te vullen. Maar er zijn ook mensen die een rommelmarkt bezoeken om nog koopjes te kunnen vinden. Zo overkwam het mij ook eens. Het was net in de tijd van de overgang van de gulden naar de euro. Ik zag op een kraam een enorme munt liggen en hij blonk geweldig. Volgens mij was hij nog nieuw, dus nooit gebruikt. Daar ik in de buurt van de Efteling woon dacht ik dat het een speelmunt was die je daar ergens kon winnen of de ezel mee kon laten poepen. Ik ben dus gewoon door gelopen en heb hem niet gekocht. Maar, op de terug weg lag hij er nog. Ik denk dat meer mensen dachten dat hij nep was, anders was hij zéker wel verkocht. Nu loop ik altijd twee keer langs de kramen; de eerste keer met de stroom mee en daarna nog eens langs de andere kant terug. Dit is misschien

een tip voor de lezers, je ziet namelijk alles van twee kanten en van wat er op de kraam ligt. Na nog wat twijfelen heb ik hem toch maar gekocht, de munt trok tóch weer mijn aandacht. De verkoper vroeg er maar 1 euro voor, hier kon ik wel een risico voor lopen.

Dus mensen, ook op een rommelmarkt ligt het geld soms nog op de kraam! Wilma Verhoeven

Op de terugweg naar huis kwam ik een kennis tegen die verstand van munten had. Ik kon het natuurlijk niet nalaten om hem de munt te laten zien. En wat schetste mijn verbazing: het zou een echte vijftig-gulden munt zijn, wat ik natuurlijk niet meteen geloofde. Er zullen vast lezers zijn die deze munt wel kennen, maar ik had hem nog nooit gezien of er van gehoord. De kennis zei tegen mij: “Ga hem vlug bij een bank inleveren, nu kan het nog met muntgeld over een tijdje gaat dit niet meer”. U snapt het al, ik ben de dag erna naar de bank gegaan en heb de munt met enige aarzeling aan de bankmedewerkster gegeven om hem

van onze adverteerders

x inde Organisatoren

Antique-centre Slegers De Evenementenlijn De Verzamelaar afd. Vlaardingen De Wit Evenementen Domein de Renesse Fresh Events Groene Hart Snuffelmarkt Heins & Hobby Leopold Curiosum Can Fair Marktland MG Publicite

54 22 30 2 - 53 54 24 30 57 49 50 24

Nederlandse Hartstichting 48 - 50 Organisatiebureau De Nijs 47 Organisatiebureau Linssen 24 Organisatie Buro de Heuvelrug 50 Organisatieburo van Aerle 23 - 35 Organisatieburo Vitalis 2 ReZi Organisaties 27 TG-Promotions 50 Toymania 30 Twentse Vlooienmarkt 24 Verzamelaarsjaarbeurs 39 t/m 46 Voorstraat Noord 55 Vrije Markt Cuijk 24 Vrije Markt Wamel 30 VVV Wijk bij Duurstede 54

l

len.n

ame verz

eken

82

in te leveren. Hij was écht en ik kreeg vijftig gulden in euro’s op mijn bankrekening gestort…

.anti www

Overige adverteerders Alt Fryslan Antique-S-Hopper De Stip International b.v.b.a. De Verzamelmap Historisch Museum Rotterdam Joop van den Enden’s Veilingen Kunstrondje Dordt Old Timer Dreamcar Prachtvondsten Retif Veilinghuis Omnia Vendu Notarishuis Vintagexplosion Wilhelm P.B. R. Saris

3 30 2 30 36 - 37 30 54 83 30 84 22 22 31 61


NEKKERHAL

26

e

MECHELEN

OLDTIMERBEURS 20.000 m2

BELGIE’S GROOTSTE

wagens-om-van-te-dromen uit een eeuw autogeschiedenis

Ruilbeurs, onderdelen, boeken, folders, miniaturen, automobilia, info voor restauratie, de oldtimerclubs

24-25 APRIL 2010 9.30 - 18.30

40 JAAR TOYOTA CELICA

www.oldtimerdreamcar.com LE SALON DE VOITURES  ANCIENNES LE PLUS   VASTE EN BELGIQUE Exposition, bourse d’échange, clubs, véhicules anciens, voitures de rêve

INTERNATIONALE OLDTIMERMESSE

BELGIAN LARGEST CLASSIC CAR SHOW

Internationale Messe für Oldtimer, Classic Cars, Ersatzteile und automobilia

Classic Cars, books, spare parts, restoration, club displays

info: HET BENELUXBLAD OVER OUDE EN KLASSIEKE AUTO’S

REDUCTIEKAART

Eén per persoon - Une carte par personne - One a person

Telefoon: (059)70 28 14

CARTE DE REDUCTION

Naam - Nom - Name: .....................................................................................................

Postbus 728 - B-8400 Oostende

REDUCTION

Adres - Adresse - Address: .........................................................................................

B: Tel: (059)70 28 14 B: Fax (059)70 28 34 E-mail:info@oldtimerdreamcar.com Tel. Int: 00-32-59-70 28 14 Fax Int: 00-32-59-70 28 34

€ 1,-

Postcode - Code Postal: ................................................................................................ Gemeente - Commune - Town: ................................................................................ Leeftijd - Age: ....................................................... Tel:.......................................................


Uw collectie is ĂŠcht compleet met een vitrine van Retif

Am st erd am, Bre da , D ui v e n, H e ng e lo , R o t t e rd a m , S it t a rd Hoofdkantoor: info@retif.nl, www.retif.nl, Telefoon:010 - 238 05 14

Tussen antiek en verzamelen  

Maandblad voor de antiek en verzamelaar

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you