Page 1

A XXVII-a Conferință Națională Materiale de lucru Băile 1 Mai, Bihor 5-8 mai 2011

București | Cluj-Napoca | Craiova | Galați | Iași | Oradea | Sibiu | Timișoara


ELSA România

A XXVII-a Conferință Națională

Cuprins

Memento__________________________________________________________________ 3 Program___________________________________________________________________ 6 Materiale de lucru plenare_____________________________________________________ 7 Material de lucru Activități Academice___________________________________________ 8 Material de lucru Seminare și Conferințe________________________________________  12 Material de lucru Student Trainee Exchange Programme_____________________________ 15 Material de lucru Președinți___________________________________________________ 18 Material de lucru Secretari Generali_____________________________________________ 20 Material de lucru Trezorieri___________________________________________________ 23 Material de lucru Marketing__________________________________________________ 25 Material de lucru RU_______________________________________________________ 27

Băile 1 Mai, 5-8 mai 2011

2


ELSA România

A XXVII-a Conferință Națională

Memento Ca să te bucuri de acest CN nu uita să faci următoarele: „Fii pregătit să vorbești și pregătește-te ca să vorbești!” Ca să te pregătești pentru atelierele de lucru: • Citește acest material de lucru de la cap la coadă. • Citește Regulamentul de Ordine Interioară ELSA România cu atenție. • Adu cu tine o copie a Cărții Deciziilor ELSA România. • Citește Planul Anual De Actvitate ELSA România. Puteți găsi aceste acte pe grupul elsa-rom-info@yahoogroups.com. În cazul în care nu le găsiți să vă adresați vicepreședintelui vostru. Pentru o ședere cât mai plăcută: • Să nu uitați să vizitați site-ul http://cn.elsa.ro/ și să consultați indicațiile organizatorilor. • Să vă aranjați transportul astfel încât să ajungeți înainte de ora 15:30, 5 mai, pentru ajunge din timp la Plenara de Deschidere. • Să veniți pregătiți cu ținută corespunzătoare pentru Balul Juriștilor și pentru Plenare. Ca să fii considerat un adevărat erou al Conferinței Naționale: • Trebuie să fii secretar în cadrul atelierului de lucru. • Trebuie să fii secretar de plenară.

Diverse Ce este Conferinţa Națională ? Aceasta este evenimentul cu ocazia căruia se reuneşte Consiliul Național care este organul decizional al ELSA România. Ce este Atelierul de Lucru ? Atelierul de Lucru este cadrul general de dezbatere a problemelor specifice unui departament. Discuțiile din Atelierul de Lucru sunt menite a facilita luarea într-un mod cât mai eficient a unor hotărâri și decizii în cadrul Plenarei Conferinței Naţionale ELSA România. Cine poate participa la un Atelier de Lucru ? La un Atelier de Lucru poate participa orice membru ELSA România, indiferent de funcția ocupată în cadrul Grupului Local, precum și un reprezentant al Biroului Național. De asemenea, la atelierul de lucru pot participa invitați din afara ELSA România. Cine are drept de vot în cadrul Atelierului de Lucru ? Fiecare Grup Local iși exprimă votul în cadrul unui Atelier de Lucru prin intermediul unui singur reprezentant desemnat în acest sens. Cine sunt secretarii Atelierelor de Lucru ? Procesele-verbale ale Atelierelor de Lucru sunt întocmite de secretarii Atelierelor de Lucru, aleși în acest sens dintre participanții la lucrările atelierului. Se recomandă alegerea a doi secretari pentru fiecare atelier de lucru. De regulă, secretarii sunt aleși din cadrul acelor grupuri locale ce au o reprezentare mai numeroasă în cadrul atelierului de lucru. Băile 1 Mai, 5-8 mai 2011

3


ELSA România

A XXVII-a Conferință Națională

Cine conduce Atelierul de lucru? Atelierul de Lucru este condus de către un moderator ales în acest sens dintre participanţii la lucrările atelierului. Următoarele ateliere de lucru vor fi susținute la acest CN: Activități Academice (AA): Susținut de Vicepreședintele Activități Academice ELSA România, Ioana Borza, și la care vor participa toți membrii AA prezenți la 1 Mai Seminare și Conferințe (S&C): Susținut de Vicepreședintele Seminare și Conferințe ELSA România, Ancuța Balea, și la care vor participa toți membrii S&C prezenți la 1 Mai. Student Trainee Exchange Programmer (STEP): Susținut de Vicepreședintele Student Trainee Exchange Programme ELSA România, Andreea Chiriac, și la care vor participa toți membrii STEP prezenți la 1 Mai. Secretari Generali (SecGen): Susținut de Secretarul General ELSA România, Aneta Cățean, și la care vor participa toți secretarii generali ai grupurilor locale prezente la 1 Mai. Trezorieri (Trezo): Susținut de Trezorier ELSA România, Cristina Dan, și la care vor participa toți trezorierii grupurilor locale prezente la 1 Mai. Marketing (MKT): Susținut de Vicepreședintele Marketing ELSA România, George Trif, și la care vor participa toți membrii MKT prezenți la 1 Mai. Ce este Plenara? Plenara este întrunirea tuturor membrilor delegațiilor prezente la Conferinţa Națională. Cine poate participa la Plenară? La Plenară poate participa orice membru ELSA România, indiferent de funcția ocupată. De asemenea, pot participa și invitați din afara ELSA România. Cine are drept de vot în cadrul Plenarei? Au drept de vot în Plenară Grupurile Locale care întrunesc cumulativ următoarele condiții: • Să dovedească atașament față de viziunea, scopul și obiectivele ELSA; • Să aibă achitate obligațiile financiare față de ELSA România; • Să desfășoare programul de stagii de pregătire și consiliere profesională Postuniversitaria de două ori pe an; • Delegaţia unui Grup Local la Conferința Națională să fie formată din cel puțin jumătate plus unu din membrii Biroului Local sau din delegați ai acestora prin act oficial cu o vechime de minim 6 luni în ELSA. Pentru menținerea dreptului de vot în Plenara de Închidere, reprezentanții Grupului Local trebuie să fi participat la jumătate plus unu din numărul atelierelor de lucru. Cine sunt secretarii Plenarei? Procesul-verbal al Plenarei este întocmit de secretarii Plenarei, aleși în acest sens dintre participanții la lucrările Plenarei. Cine conduce Plenara? Plenara este condusă de către un moderator ales în acest sens dintre participanții la lucrările Plenarei.

Băile 1 Mai, 5-8 mai 2011

4


ELSA România

A XXVII-a Conferință Națională

Important! Fiecare membru al Birourilor Locale are obligaţia de a trimite rapoarte de activitate omologului din Biroul National înainte de Conferinţa Naţională, în format electronic cu minim 7 zile înainte de începerea oficială a Conferinţei Nationale, pe listele de discuții ale departamentelor și pe office@elsa.ro. (art. 58 bis, ROI ELSA România)

Băile 1 Mai, 5-8 mai 2011

5


ELSA România

A XXVII-a Conferință Națională

Program

Joi

15.30

Vineri

Sosirea delegațiilor Plenara de deschidere

8 9.30 9.30 – 11.30 11.30 – 11.45 11.45 14.00 14.00 15.30 15.30 17.30 17.30 17.45 17.45 19.00

Mic dejun

AL

Coffee break

AL

Prânz

Training 1

16.00 18.00 18.30 20.00 20.00 20.30

Instruire moderatori și secretari

21.00

Cină

20.00

Cină

22.00

Petrecere

22.00

Petrecere

AL introductiv

Coffee Break

Training 1

Sâmbătă 8 9.30 9.30 – 11.30 11.30 – 11.45 11.45 14.00 14.00 15.30 15.30 17.30 17.30 17.45 17.45 19.00 19.00 19.30 19.30 21.00 22.00

Mic dejun

Training 2

Coffee break

Duminică 8 9.30 10.00 16.00 16.00

Mic dejun Plenara de închidere Plecare participanți

Training 2

Prânz

AL

Coffee Break

AL

Coffee Break

AL final Balul Juriștilor

Băile 1 Mai, 5-8 mai 2011

6


ELSA România

A XXVII-a Conferință Națională

Materiale de lucru plenare Joi, 5 mai 16:00-18:00 Plenara de deschidere • • • • • • • • •

Cuvânt introductiv din partea Biroului Naţional și deschiderea oficială a Conferinţei Naționale. Prezentarea Comitetului de Organizare. Stabilirea drepturilor de vot. Alegerea Moderatorului și Secretarilor de ședinte plenare. Instruirea Secretarilor. Prezentarea programului de lucru și a regulilor de desfășurare a Conferinței Naționale. Prezentarea Comisiei Electorale. Raport ICM Poznan. Acordarea distincției „Suflet pentru ELSA”.

Duminică, 8 mai 10:00-16:00 Plenara de închidere • • • • • • • • •

Revizuirea drepturilor de vot. Alegeri pentru Biroul Național 2011/2012. Alegeri pentru Conferința Naționala XXIX. Alegeri pentru Seminarul Național de Motivare 2011. Pauză. Prezentarea și votarea procesului-verbal al atelierelor de lucru. Propuneri de modificare ROI și CD ELSA România. Prezentare Grup de inițiativă Bacău. Închiderea oficială a CN XXVII Băile 1 Mai.

Băile 1 Mai, 5-8 mai 2011

7


ELSA România

A XXVII-a Conferință Națională

Material de lucru Activități Academice Vă rugăm să citiți și să aduceți următoarele materiale la atelierul de lucru al departamentului Activități Academice: • Citiți ROI ELSA România. • Citiți CD ELSA România. • Citiți și aduceți cu voi materialul de lucru al Conferinței Naționale Băile 1 Mai. • Aduceți cu voi poze, prezentări ppt și materiale de la evenimentele organizate de departamentul Activități Academice în grupul vostru local de la ultima Conferință Națională încoace. • Va rugăm sa pregătiți și rapoarte de activitate scrise pentru a le distribui în cadrul atelierului de lucru introductiv. Toate documentele/materialele le puteți găsi pe grupul nostru de discuții aa-elsa-rom. Acestea sunt de mare importanță pentru procedura, discuțiile și rezultatul sesiunilor atelierelor de lucru. Vă rugăm să pregătiți raporturi de activitate pentru distribuire către Grupurile Locale (GL) și ELSA România. Te rog sa o trimiți și în format electronic pe vpaa@elsa.ro. Vă rugăm să citiți cu atenție materialul de lucru, dacă aveți nevoie de orice clarificări, vă rugăm nu ezitați să contactați VP AA ELSA România la vpaa@elsa.ro. În cazul în care un Grup Local nu este reprezentat în Atelierul de Lucru de Vicepreședintele Activități Academice, ci de un delegat, el va prezenta Vicepreședintelui AA ELSA România delegația semnată și stampilata de către Vicepreședintele AA al Grupului Local din care provine. Bucurați-vă de atelierele de lucru AA!!

Joi, 5 Mai 18:30-19:00 Atelier introductiv

Scop: Se prezintă ordinea de zi pentru cele 3 zile, se stabilesc regulile atelierului, se exprima așteptările pentru următoarele zile, se aleg ofițerii atelierelor. Mijloace: • Introducerea participanților. • Se vor vota secretarii, moderatorii atelierelor precum și responsabilul cu ELSA Spirit. • Se vor stabili regulile atelierelor. • Se va aproba ordinea de zi. • Roundtable: așteptările participanților.

19:00-20:00 Prezentările grupurilor locale

Scop: Discutarea evenimentelor în curs de desfășurare și viitoare în rețea care sunt legate de zona de AA. Mijloace: • Prezentarea de către ofițerii AA • Q & A • Discuții libere Comentarii: Fluxul de informații este foarte important într-o echipă, pentru a face schimb de idei noi, pentru brainstorming și pentru a împărtăși bunele practici.

Băile 1 Mai, 5-8 mai 2011

8


ELSA România

A XXVII-a Conferință Națională

20:00-20:30 Instruirea moderatorilor și secretarilor de AL

Scop: Pregătirea moderatorilor și a secretarilor de ședințe pentru ca aceștia să își îndeplinească eficient atribuțiile în cadrul Conferinței Naționale. Mijloace: Trainingul pentru Moderatori este ținut de Secretar General ELSA România, Aneta CĂȚEAN. Trainingul pentru Secretari este ținut de Trezorier ELSA România, Maria Cristina DAN. Comentarii: Pentru instruirea Secretarilor, vă rugăm să aveți asupra voastră un stick USB pentru a putea prelua modelul de proces-verbal de la trainer. Este necesar ca Secretarii de atelier și plenare să dispună de un laptop pe tot parcursul Conferinței Naționale.

Vineri, 6 Mai 9:30-10:00 Prezentările grupurilor locale

Scop: Discutarea evenimentelor în curs de desfășurare și viitoare în rețea care sunt legate de zona de AA. Mijloace: • Prezentarea de către ofițeri AA. • Q & A. • Discuții libere. Comentarii: Fluxul de informații este foarte important într-o echipă pentru a face schimb de idei noi, pentru brainstorming și pentru a împărtăși bunele practici.

10:00-10:30 Concurs național de eseuri

Scop: Realizarea concursurilor de eseuri în fiecare GL, precum și realizarea unui concurs de eseuri național, trezirea interesului în temele abordate, Mijloace: • Prezentare realizată de fiecare VP local. • Prezentare realizată de VP AA ELSA România. • Discuții libere. Pregătiri: Vă rugăm să citiți partea de Concursuri de eseuri din manualul AA și din Cartea Deciziilor.

10:30-11:00 GLSE

Scop: Proiectul are ca scop promovarea facultății de drept din fiecare oraș cât și a universității și a studiilor juridice dintr-o țară europeană. Totodată promovează imaginea și obiectivele ELSA. Mijloace: • Prezentare realizată de fiecare VP local. • Prezentare realizată de VP AA ELSA România. • Discuții libere.

11:00-11:30 Legal Research Group (LRG)

Scop: concentrarea asupra LRG-urilor în curs de desfășurare în cadrul rețelei și păstrarea interesului fata de acestea. Mijloace: • Prezentare realizată de VP AA ELSA România. • Prezentarea manualului de LRG. • Întrebări și răspunsuri. Pregătiri: Vă rugăm să citiți manualul de LRG și partea LRG din Cartea Deciziilor. Vă rugăm să pregătiți o prezentare a LRG-urilor în curs de desfășurare sau planificate în GL dumneavoastră.

Băile 1 Mai, 5-8 mai 2011

9


ELSA România

A XXVII-a Conferință Națională

11:45-13:00 ELSA Root Court Competition on World Trade Organization Law (EMC2)Listen Scop: Prezentarea celei de-a noua ediții EMC2, creșterea nivelului de recunoaștere în rețeaua ELSA, prezentarea Rundei Regionale organizată de ELSA Cluj-Napoca. Mijloace: • Prezentare realizata de ELSA România. • Prezentarea celei de-a noua ediții EMC2. • Prezentarea Rundei Regionale de ELSA Cluj-Napoca. • Discuții libere. Pregătiri: Vă rugăm să vizitați site-ul oficial www.elsamootcourt.org și să citiți partea referitoare la EMC2 din manualul AA.

13:00-14:00 National Moot Court Competition (NMCC)

Scop: Realizarea celor 2 NMCC, instruirea potențialilor responsabili, realizarea unei foarte bune publicități în rețeaua ELSA. Mijloace: • Prezentare realizată de ELSA România • Realizarea unui training pe MCC • Prezentarea GL organizatoare Pregătiri: Vă rugăm să citiți partea legata de MCC din manualul AA și din Cartea Deciziilor.

Sâmbătă, 7 Mai 15:30-16:30 Joint S&C și AA: IFP

Scop: Pentru a prezenta membrilor posibilitățile de cooperare și sub-temele care urmează să fie reglementate de legea privind sănătatea în cadrul IFP și de a promova evenimentele viitoare pe IFP. Mijloace: • Prezentarea de către ELSA România. • Prezentarea de viitoare proiecte internaționale pe IFP. • Discuții libere. Pregătiri: Citiți Manualul IFP. Grupurile au șansa de a-și prezenta proiectele pe tema IFP în timpul workshop-ului.

16:30-17:30 Mini Training pe Project Management

Scop: Transmiterea unor cunoștințe generale legate de planning, organizare și utilizarea resurselor în toate etapele proiectului. Mijloace: • Lucru pe grupe. • Training asigurat de National Trainers Pool (Balea Ancuța, Borza Ioana). • Discuții libere.

17:45-18:30 Club de dezbateri

Scop: Realizarea unui club în fiecare GL, punerea în legătura a fiecărui VP cu un membru ARDOR.

Băile 1 Mai, 5-8 mai 2011

10


ELSA România

A XXVII-a Conferință Națională

18:30-19:00 L@W

Scop: Realizarea unui L@W în fiecare GL, oferirea studenților și tinerilor absolvenți oportunitatea de a întâlni experți în diverse ramuri de drept sau în diferite profesii ce nu sunt strict legate de cariera de avocat. Mijloace: • Prezentare realizată de ELSA România. • Prezentări realizate de VP-ii locali.

19:30-21:00

• Întrebări și răspunsuri. • Feedback atelier. • Votarea proceselor-verbale. Scop: Oferirea participanților posibilitatea de a-și clarifica nelămuririle. Vă rugăm să aduceți un stick USB pentru a primi materiale. Mijloace: • Întrebări și răspunsuri. • Roundtable. • Feedback.

Prezentarea candidaturilor pentru Biroul National 2011/2012

Scop: Prezentarea candidaturile pentru VP AA de ELSA România 2011/2012 Mijloace: • Prezentarea de către candidați. • Întrebări și răspunsuri. Comentarii: Mult succes tuturor candidaților! Pregătiri: Vă rugăm sa citiți materialele înainte de sesiune.

Băile 1 Mai, 5-8 mai 2011

11


ELSA România

A XXVII-a Conferință Națională

Material de lucru Seminare și Conferințe

• • • • • • •

Vă rogăm să citiți: Cartea Deciziilor ELSA România, Decision Book after Alanya 2010, Prezentele Materiale de lucru, Rapoartele de activitate și formularele de feedback pentru SV-uri și IFP ale celorlalte Grupuri Locale, Handbook S&C, Handbook IFP, SV Handbook,

Să aveți la voi următoarele documente: • Cartea Deciziilor ELSA România (partea referitoare la activitățile S&C) • Prezentele Materiale de lucru • Rapoartele de activitate ( 8 exemplare) și formularele de feedback pentru SV-uri și IFP ale Grupului vostru (cerință pentru VP S&C locali). Toate documentele necesare sunt disponibile pe grupul elsa_rom_sc@yahoogroups.com, la secțiunea Files și pe vp-sc-rom@yahoo.com. Vă rog să pregătiți rapoartele de activitate în așa fel încât să surprindeți elementele esențiale demne de menționat, cu accent pe cele mai importante evenimente care au avut loc în cadrul departamentului S&C din fiecare Grup Local. În acest scop, raportul de activitate poate fi însoțit de un suport video sau orice altă modalitate pe care o considerați elocventă. Raportul de activitate va fi transmis Vicepreședintelui departamentului Seminare și Conferințe ELSA România nu mai târziu de joi, 28.04.2011 la adresa vpsc@elsa.ro . De asemenea, vă reamintim că pentru a avea drept de vot trebuie să completați formularul pentru Starea Rețelei (SotN). Anterior începutului Conferinței Naționale, citiți cu atenție materialul de lucru și semnalați orice nelămuriri la adresa vpsc@elsa.ro O altă modalitate pentru a clarifica eventualele probleme este să folosiți lista de discuții elsa-rom-sc@yahoogroups. com . În cazul în care nu sunteți subscriși la această listă, vă rog sa contactați Vicepreședintele departamentului Seminare și Conferințe ELSA România cât mai curând posibil. În ipoteza în care sunteți Vicepreședinte local și nu veți participa la Conferința Națională, vă rog să comunicați acest fapt Vicepreședintelui departamentului Seminare și Conferințe ELSA România nu mai târziu de joi, 28.04.2011 la adresa vpsc@elsa.ro numele și datele de contact ale persoanei care vă înlocuiește.

Agenda de lucru Joi, 5 mai : 18:30-20:00 Atelier de lucru introductiv

Scop: Expunerea și pregătirea cadrului de lucru pentru următoarele 2 zile. Mijloace: • Prezentarea participanților. • Alegerea Moderatorului și a Secretarului de Atelier. • Prezentarea agendei de lucru. Băile 1 Mai, 5-8 mai 2011

12


ELSA România

A XXVII-a Conferință Națională • Stabilirea regulilor de desfășurare a Atelierelor de Lucru. • Teambuilding. Comentarii: Pentru acest AL nu sunt necesare materiale de lucru.

20:00-20:30 Instruirea moderatorilor și secretarilor de AL

Scop: Pregătirea moderatorilor și a secretarilor de ședințe pentru ca aceștia să își îndeplinească eficient atribuțiile în cadrul Conferinței Naționale. Mijloace: Trainingul pentru Moderatori este ținut de Secretarul General ELSA România, Aneta CĂȚEAN. Trainingul pentru Secretari este ținut de Trezorier ELSA România, Maria Cristina DAN. Comentarii: Pentru instruirea Secretarilor, vă rugăm să aveți asupra voastră un stick USB pentru a putea prelua modelul de proces-verbal de la trainer. Este necesar ca Secretarii de atelier și plenare să dispună de un laptop pe tot parcursul Conferinței Naționale.

Vineri, 6 mai : 09:30-11:30 Prezentarea ICM Poznan 2011 și efectuarea unei diagrame SWOT a activității generale a departamentului. Scop: Evidențierea punctelor de interes asupra cărora trebuie să ne focusăm atenția pe viitor în realizarea strategiei departamentale. Mijloace: • Prezentare ICM – Ancuța Balea • Realizare analiza SWOT-brainstorming și discuții libere. • Propunerile de modificări ROI și CD. Materiale necesare: Videoproiector

11:45-14:00 Starea rețelei

Scop: Punerea la curent a rețelei cu privire la activitatea anterioară și posterioară CN 1 Mai a tuturor Grupurilor Locale și obținerea unor sugestii și feedback-uri de la participanții la AL. (pentru o mai eficientă implicare a tuturor membrilor prezenți la AL, fiecare proiect va fi prezentat de câte un membru din delegația respectivă, începând cu Vicepreședintele local) Mijloace: • Prezentarea rapoartelor de activitate și a unui scurt feedback aferent fiecărui eveniment. • Prezentarea proiectelor viitoare. • Roundtable. Comentarii: În această etapă se dorește identificarea și chiar oferirea unor soluții problemelor întâlnite pe parcursul organizării unor anumite evenimente. Sunt necesare rapoartele de feed-back și produsele de marketing pentru a identifica punctele bune și punctele slabe ale fiecărui GL în scopul ameliorării lor. Materiale necesare: Videoproiector.

Sâmbătă, 7 mai: 15:30-16:30 Joint S&C și AA: IFP

Scop: Pentru a prezenta membrilor posibilitățile de cooperare și sub-temele care ar putea fi abordate în cadrul IFP si de a promova evenimentele viitoare pe IFP. Mijloace: • Prezentarea de către ELSA Romania • Prezentarea de viitoare proiecte internaționale pe IFP • Discuții libere Băile 1 Mai, 5-8 mai 2011

13


ELSA România

A XXVII-a Conferință Națională

Pregătiri: Citiți Manualul IFP. Grupurile au șansa de a-si prezenta proiectele pe tema IFP in timpul workshop-ului

16:30-17:30 Joint S&C și AA: Mini Training pe Project Management

Scop: Transmiterea unor cunostinte generale legate de planning, organizare si utilizarea resurselor in toate etapele proiectului. Mijloace: • Lucru pe grupe • Training asigurat de National Trainers Pool (Balea Ancuța, Borza Ioana) • Discuții libere

17:45-19:00 SV Guide

Scop: Prezentarea și evaluarea materialelor care urmează să fie incluse în SVG ELSA România 2011. Pregătiri: Citiți SVG ELSA România 2009, SVG ELSA Italia și SVG ELSA Kharkiv.

19:30-21:00 Atelier de lucru final

Conținut: • Prezentarea canditaturilor pentru funcția de Vicepreședinte Seminare și Conferințe ELSA România. • (Vă rog ca în acest sens să fiți pregătiți să expuneți oral motivele pentru care candidați la această funcție, precum și principalele obiective pe care doriți să le implementați la nivel de ELSA România.) • Prezentarea și votarea PV. • Evaluare și feed-back pentru AL. • Q&A.

Băile 1 Mai, 5-8 mai 2011

14


ELSA România

A XXVII-a Conferință Națională

Material de lucru Student Trainee Exchange Programme • • • • •

Pentru buna desfășurare a Atelierelor de Lucru STEP, vă rog să citiți următoarele documente: Regulamentul de Ordine Interioară ELSA România; Cartea Deciziilor ELSA România; Materialul de lucru al Conferinței Naționale XXVII, secțiunea STEP; STEP Handbook; Minutele de la ultimele două ICM, secțiunea STEP, pentru a fi familiarizați cu discuțiile referitoare la desfășurarea programului STEP.

Toate aceste materiale sunt disponibile în secțiunea „Files” a grupurilor de discuții elsa-rom-info@yahoogroups.com sau elsa-rom-step@yahoogroups.com. De asemenea, vă rog să pregătiți câte un raport de activitate, pe care să-l trimiteți pe lista de discuție elsarom-step@yah­oogroups.com până cel târziu joi, 28 aprilie 2011, și pe care să-l aveți la voi în minim 8 exemplare, pentru a fi distribuite în cadrul Atelierelor de Lucru. Raportul de activitate ar trebui să cuprindă atât activitățile deja desfășurate, cât și proiecte pe care intenționați să le organizați în perioada următoare. În cazul în care Vicepreședintele STEP al unui Grup Local nu va putea fi prezent la lucrările acestei Conferințe Naționale, el va trebui să delege o altă persoană, urmând ca aceasta să prezinte Vicepreședintelui STEP ELSA România delegația semnată și stampilată de către Vicepreședintele STEP precum și de Secretarul general al Grupului Local din care provine. Dacă aveți nelămuriri în legătură cu acest material de lucru sau doriți să îi aduceți completări, vă rog să nu ezitați să contactați Vicepreședintele STEP ELSA România la vpstep@elsa.ro. Nota Bene: Toți participanții la Atelierele de Lucru STEP vor avea asupra lor și buna dispoziție STEP!

Bine ați venit la Atelierul de Lucru STEP! Impossible is nothing!

Agenda de lucru Joi, 5 mai : 18:30-20:00 Atelier de lucru introductiv

Scop: Prezentarea agendei de lucru și aprobarea acesteia, alegerea ofițerilor de atelier, prezentarea participanților. Mijloace: • Prezentarea Vicepreședinților și a tuturor participanților. • Alegerea moderatorului și a celor doi secretari de atelier. • Stabilirea regulilor de desfășurare a atelierului de lucru. • Prezentarea agendei de lucru, completarea și aprobarea acesteia. • Identificarea așteptărilor și a temerilor participanților. Comentarii: Dacă aveți anumite întrebări/nelămuriri vă rog să le adresați în cadrul acestui atelier introductiv. Să veniți pregătiți cu diferite subiecte de interes pentru departament, pentru a asigura o participare efectivă la lucrările departamentului. De asemenea, la acest atelier de lucru, vă rog să aveți la voi rapoartele de activitate (minim 8 exemplare), pe care să le distribuiți mem­brilor STEP din alte Grupuri Locale, astfel încât aceștia să aibă posibilitatea să le studieze până la următorul atelier.

Băile 1 Mai, 5-8 mai 2011

15


ELSA România

A XXVII-a Conferință Națională

20:00-20:30 Instruirea moderatorilor și secretarilor de AL

Scop: Pregătirea moderatorilor și a secretarilor de ședințe pentru ca aceștia să își îndeplinească eficient atribuțiile în cadrul Conferinței Naționale. Mijloace: Trainingul pentru Moderatori este ținut de Secretar General ELSA România, Aneta CĂȚEAN. Trainingul pentru Secretari este ținut de Trezorier ELSA România, Maria Cristina DAN. Comentarii: Pentru instruirea Secretarilor, vă rugăm să aveți asupra voastră un stick USB pentru a putea prelua modelul de proces-verbal de la trainer. Este necesar ca Secretarii de atelier și plenare să dispună de un laptop pe tot parcursul Conferinței Naționale.

Vineri, 6 mai : 9:30-11:30 Starea rețelei

Scop: Cunoașterea de către toți membrii STEP a activităților desfășurate în celelalte Grupuri locale și evaluarea status quo-ului. Mijloace: • Prezentarea de către Vicepreședintele STEP ELSA România a unei statistici referitoare la desfășurarea proiectelor naționale, pornind de la rapoartele de activitate trimise de Vicepreședinții STEP ai grupurilor locale. • Dezbaterea unor probleme întâmpinate în desfășurarea acestor proiecte și identificarea unor soluții. • Dezbatere asupra implementării unor sigle uniforme pentru proiectele naționale. Comentarii: Pentru această parte a atelierului de lucru, vă rog să aveți citite secțiunile din ROI ER și CD ER referitoare la activitatea departamentului STEP, precum și rapoartele de activitate ce au fost distribuite la atelierul introductiv. De asemenea, la această secțiune vom discuta orice aspect legat de defășurarea proiectelor naționale STEP.

11:45-12:00 Prezentare ICM Poznan

Scop: Prezentarea activității delegatului STEP la ICM Poznan pe baza raportului de eveniment întocmit de acesta.

12:00-14:00 Student Hunting

Scop: Analizarea situației curente în ELSA România. Mijloace: • Prezentarea activității de Student Hunting de către Vicepreședintele STEP ELSA România. • Grupuri de lucru. Comentarii: În cadrul acestui atelier de lucru, se vor realiza și o serie de materiale grafice, drept pentru care fiți cât mai odihniți, creativi și binedispuși.

Sâmbătă, 7 mai: 15:30-16:30 Responsabilitățile unui Vicepreședinte - Delegarea în STEP

Scop: Prezentarea responsabilităților unui Vicepreședinte STEP, atât de la nivel local, cât și la nivel național. Mijloace: • Prezentarea celor mai importante atribuții cuprinse în actele ELSA România. • Definirea conceptului de delegare, prezentarea etapelor acesteia și importanța sa pentru activitatea departamentului STEP. Comentarii: Acest atelier de lucru se adresează tuturor membrilor departamentului STEP, însă cu preponderență celor care doresc să-și asume funcția de Vicepreședinte sau pe cea de coordonator de proiecte.

Băile 1 Mai, 5-8 mai 2011

16


ELSA România

A XXVII-a Conferință Națională

16:30-17:30 Recepția în STEP

Scop: Cunoașterea de către membrii STEP a celei de-a treia componente a programului STEP. Mijloace: Prezentarea conceptului de recepție, a etapelor și a activităților ce trebuie întreprinse de Grupul Local ce oferă un stagiu de practică STEP. Comentarii: Întrucât în această vară se va desfășura STEP și în România, membrii ELSA trebuie să cunoască și această etapă a programului și a formalităților pe care vor trebui să le îndeplinească atât înainte de venirea studentului beneficiar, cât și pe durata stagiului, respectiv la finalizarea acestuia.

17:45-18:30 Propuneri de modificare acte ELSA România

Scop: Armonizarea reglementărilor naționale cu cele existente la nivel internațional, precum și introducerea sau actualizarea normelor deja existente sunt necesare pentru buna funcționare și dezvoltare a Grupului Național. Mijloace: Dezbaterea propunerilor Grupurilor Locale, precum și cele ale ELSA România. Comentarii: Grupurile Locale care doresc să aducă modificări actelor constitutive sunt rugate să dispună de propunerile lor în format electronic, intr-un document Word, cuprinzând atât varianta anterioară de text, precum și varianta pe care o supun votului.

18:30-19:00 Sesiune de întrebări și răspunsuri

Scop: Acoperirea oricăror altor chestiuni nediscutate în cadrul atelierelor de lucru precedente. Comentarii: În cadrul acestui atelier de lucru, vom acoperi toate acele aspecte ale activității departamentului STEP ce nu au fost discutate până la acest punct. Pentru a fi operativi, vă rog să fiți pregătiți cu cât mai multe întrebări punctuale și totodată fiți pregătiți să răspundeți la orice intervenție venită din rândul participanților la atelier referitoare la activitatea Grupului Local din care faceți parte.

19:30-21:00 Atelier de lucru final

Scop: Prezentarea candidaților pentru funcția de Vicepreședinte STEP ELSA România 2011/2012 și evaluarea atelierului de lucru. Mijloace: Chestionarele de feedback. Comentarii: Candidații la funcția de Vicepreședinte sunt rugați să fie pregătiți să expună oral motivele ce i-au determinat să aplice pentru acest post, precum și principalele obiective pe care doresc să le implementeze la nivel de ELSA România.

Băile 1 Mai, 5-8 mai 2011

17


ELSA România

A XXVII-a Conferință Națională

Material de lucru Președinți • • • • • • • •

Vă rog să citiți și să aveți pregătite următoarele documente: Statute and Standing Orders of ELSA Council Meeting Decision Book One Year Operational Plan of ELSA International IM Manual Regulamentul de Ordine Interioară ELSA România Cartea Deciziilor ELSA România Materialele de lucru Rapoarte de activitate

Toate documentele necesare sunt disponibile pe grupul elsa-rom-pre@yahoogroups.com, la secțiunea Files. Vă rog sa pregătiți rapoarte de activitate care să cuprindă atât activitatea voastră specifică, precum și cele mai importante evenimente care au avut loc în Grupul Local. Acest raport de activitate trebuie trimis pe lista de discuții elsa-rom-pre@yahoogroups.com cel târziu cu 7 zile înainte de începerea CN 27 și pe president@elsa.ro în același termen.. De asemenea, vă reamintim că pentru a avea drept de vot trebuie să completați formularul pentru Starea Rețelei (SotN). Anterior începutului Conferinței Naționale, citiți cu atenție materialul de lucru și semnalați orice nelămuriri la adresa president@elsa.ro O altă modalitate pentru a clarifica eventualele probleme este să folosiți lista de discuții elsa-rom-pre@ yahoogroups.com În ipoteza în care sunteți Președinte și nu veți participa la Conferința Naționala, vă rog să comunicați acest fapt Secretarului General ELSA România nu mai târziu de joi, 28.04.2011 la adresa secgen@elsa. ro numele, datele de contact ale persoanei care vă înlocuiește precum și vechimea acesteia în ELSA.

Agenda de lucru Joi, 5 mai : 18:30-20:00 Atelier de lucru introductiv - joint cu Trezorieri Scop: Expunerea şi pregătirea cadrului de lucru pentru următoarele 2 zile. Mijloace: • Prezentarea participanţilor. • Alegerea Moderatorului şi a Secretarului de Atelier. • Prezentarea agendei de lucru. • Stabilirea regulilor de desfăşurare a Atelierelor de Lucru. • Teambuilding. Comentarii: Pentru acest AL nu sunt necesare materiale de lucru.

20:00-20:30 Instruirea moderatorilor şi secretarilor de AL

Scop: Pregătirea moderatorilor şi a secretarilor de şedinţe pentru ca aceştia să îşi îndeplinească eficient atribuţiile în cadrul Conferinţei Naţionale. Mijloace: Trainingul pentru Moderatori este ţinut de Secretarul General ELSA România, Aneta CĂŢEAN. Trainingul pentru Secretari este ţinut de Trezorier ELSA România, Maria Cristina DAN. Comentarii: Pentru instruirea Secretarilor, vă rugăm să aveţi asupra voastră un stick USB pentru a putea prelua modelul de proces-verbal de la trainer. Este necesar ca Secretarii de atelier şi plenare să dispună de un laptop pe tot parcursul Conferinţei Naţionale.

Băile 1 Mai, 5-8 mai 2011

18


ELSA România

A XXVII-a Conferință Națională

Vineri, 6 mai: 9:30-11:30 Joint Trezorieri și Președinți: Rapoarte de activitate și Starea Rețelei

Scop: Prezentarea rapoartelor de activitate și a rezultatelor formularului „Starea rețelei”. Prezentarea se va face de către reprezentanții fiecărui Grup Local (Președinte și Trezorier, sau înlocuitorii acestuia), urmată apoi de prezentarea Trezorierului ELSA România. Comentarii: Nu uitați să aduceți cu voi exemplare tipărite ale Rapoartelor voastre de activitate pentru a le distribui celorlalți participanți la atelierul de lucru.

11:45-13:00 Joint Trezorieri și Președinți: Obligații financiare și Starea plăților

Scop: Prezentarea tuturor categoriilor de taxe și contribuții pe care Grupurile Locale le datorează către ELSA România, iar ulterior a obligațiilor pe care Grupul Național le are față de ELSA Internațional. Comentarii: Ulterior prezentării susținute de Trezorierul ELSA România, va avea loc o sesiune de întrebări.

Sâmbătă, 7 mai: 15:30-17:30 Joint Trezorieri și Președinți: Propuneri de modificare a actelor constitutive

Scop: Armonizarea reglementărilor naționale cu cele existente la nivel internațional, precum și introducerea sau actualizarea normelor deja existente sunt necesare pentru buna funcționare și dezvoltare a Grupului Național. Mijloace: Propunerile se vor discuta în cadrul Atelierului de Lucru, urmând ca apoi să fie votate de Consiliul Național. Comentarii: Grupurile Locale care doresc să aducă modificări actelor constitutive sunt rugate să dispună de propunerile lor în format electronic, într-un document Word, cuprinzând atât varianta anterioară de text, precum și varianta pe care o supun votului.

17:45-19:00 Joint Marketing și Președinți: Marketing în ELSA

Scop: Stabilirea mijloacelor de marketing și modalităților de realizare a acestuia în ELSA România. Clarificarea conceputul de marketing în ELSA România și stabilirea mijloacelor de folosire a acestuia. Mijloace: Trainerul ELSA România Cristian Seidler va susține o prelegere interactivă pe această temă prin care să aducă o bună înțelegere a acestui departament în ER.

20:00-21:00 Joint Trezorieri și Președinți Atelier de lucru final

Scop: Prezentarea candidaților pentru funcția de Președinte și Trezorier ELSA România 11/12. Vă rog în acest sens să fiți pregătiți să expuneți oral motivele pentru care candidați la această funcție, precum și principalele obiective pe care doriți să le implementați la nivel de ELSA România. Evaluarea atelierului de lucru și votarea procesului verbal al AL. Mijloace: Procesul verbal redactat la ședință și formularul de Feedback.

Băile 1 Mai, 5-8 mai 2011

19


ELSA România

A XXVII-a Conferință Națională

Material de lucru Secretari Generali • • • • • • • •

Vă rog să citiți și să aveți pregătite următoarele documente: Statute and Standing Orders of ELSA Council Meeting Decision Book One Year Operational Plan of ELSA International IM Manual Regulamentul de Ordine Interioară ELSA România Cartea Deciziilor ELSA România Materialele de lucru Rapoarte de activitate Toate documentele necesare sunt disponibile pe grupul elsa-rom-sg@yahoogroups.com, la secțiunea Files.

Vă rog sa pregătiți rapoarte de activitate care să cuprindă atât activitatea voastră specifică, precum și cele mai importante evenimente care au avut loc în Grupul Local. Acest raport de activitate trebuie trimis pe lista de discuții elsa-rom-sg cel târziu cu 7 zile înainte de începerea CN 27. De asemenea, vă reamintim că pentru a avea drept de vot trebuie să completați formularul pentru Starea Rețelei (SotN). Anterior începutului Conferinței Naționale, citiți cu atenție materialul de lucru și semnalați orice nelămuriri la adresa secgen@elsa.ro O altă modalitate pentru a clarifica eventualele probleme este să folosiți lista de discuții elsa-rom-sg@yahoogroups.com În ipoteza în care sunteți Secretar General local și nu veți participa la Conferința Națională, vă rog să comunicați acest fapt Secretarului General ELSA România nu mai târziu de joi, 28.04.2011 la adresa secgen@ elsa.ro numele, datele de contact ale persoanei care vă înlocuiește precum și vechimea acesteia în ELSA.

Agenda de lucru Joi, 5 mai : 18:30-20:00 Atelier de lucru introductiv

Scop: expunerea și pregătirea cadrului de lucru pentru următoarele 2 zile. Mijloace: • Prezentarea agendei de lucru • Votarea agendei de lucru • Prezentarea Secretarilor sau a delegaților, • Stabilirea regulilor de desfășurare a Atelierelor de Lucru • Alegerea Secretarului de atelier

20:00-20:30 Instruirea moderatorilor și secretarilor de AL

Scop: Pregătirea moderatorilor și a secretarilor de ședințe pentru ca aceștia să ași îndeplinească eficient atribuțiile în cadrul Conferinței Naționale. Mijloace: Trainingul pentru Moderatori este ținut de Secretarul General ELSA România, Aneta CĂŢEAN. Trainingul pentru Secretari este ținut de Trezorier ELSA România, Maria Cristina DAN.

Băile 1 Mai, 5-8 mai 2011

20


ELSA România

A XXVII-a Conferință Națională

Comentarii: Pentru instruirea Secretarilor, vă rugăm să aveți asupra voastră un stick USB pentru a putea prelua modelul de proces-verbal de la trainer. Este necesar ca Secretarii de atelier și plenare să dispună de un laptop pe tot parcursul Conferinței Naționale.

Vineri, 6 mai : 09:30-11:30 Prezentarea Stării Rețelei

Scop: stabilirea situației exacte a Grupurilor Locale ELSA România, precum și a situației ELSA România în cadrul întregii rețele ELSA. Mijloace: • Prezentarea graficului Stării Rețelei • Sesiune de întrebări și răspunsuri • Analiza chestionarului privind starea rețelei și propuneri pentru îmbunătățirea acestuia • Prezentare Rapoarte de activitate Materiale necesare: Videoproiector.

11:45-14:00 Prezentare Raport ICM

Scop: Prezentarea Raportului privind activitatea din cadrul atelierelor de Internal Management de la ICM Poznan și discuții cu privire la modificările aduse în Decision Book cu privire la Grupurile Locale, Grupurile Naționale și răspunderea Birourilor Naționale Mijloace: • Prezentarea raportului de activitate la ICM Poznan, întocmit de către Andra Cristina Onișor. • Sesiune de întrebări și răspunsuri. • Discuții cu privire la sistemul de sancțiuni. Comentarii: Aceste discuții sunt necesare în vederea redactării propunerilor privind răspunderea în Regulamentul de Ordine Interioară. Materiale necesare: Videoproiector.

Sâmbătă, 7 mai: 15:30-17:30 Propuneri modificare ROI și CD partea I Scop: Perfectarea regulamentelor interne ELSA România. Mijloace: • Prezentarea propunerilor venite din partea Biroului Național • Sesiune de întrebări și răspunsuri Materiale necesare: Videoproiector.

17:45-19:00 Propuneri modificare ROI și CD partea a II-a și prezentare candidaturi

Scop: perfectarea regulamentelor interne ELSA România și clarificarea unor chestiuni privind candidaturile Mijloace: • Prezentarea propunerilor venite din partea Biroului Național • Sesiune de întrebări și răspunsuri • Prezentarea candidaturilor pentru funcția de Secretar General ELSA România • Sesiune de întrebări și răspunsuri Materiale necesare: Videoproiector.

Băile 1 Mai, 5-8 mai 2011

21


ELSA România

A XXVII-a Conferință Națională

19:30-21:00 Atelier de lucru final

Scop: Prezentarea conceptului de tranziție în ELSA și evaluarea activității pe Atelier Mijloace: • Prezentarea de către SG ELSA România a planului pentru tranziție • Sesiune de întrebări și răspunsuri • Prezentarea și votarea PV. • Evaluare și feed-back pentru AL. • Q&A. Materiale necesare: Videoproiector.

Băile 1 Mai, 5-8 mai 2011

22


ELSA România

A XXVII-a Conferință Națională

Material de lucru Trezorieri • • • •

De citit și adus cu voi la atelierul de lucru: Materialul de lucru de mai jos; Cartea Deciziilor ELSA România; Regulamentul de Ordine Interioară ELSA România; FM Handbook;

Fiți pregătiți să prezentați un raport de activitate care să releve activitatea desfășurată în mandatul vostru, de la începutul acestuia până la data Conferinței Naționale 1 Mai. Raportul de activitate va fi transmis Trezorierului ELSA România nu mai târziu de joi, 28 aprilie 2011 la adresa trez@elsa.ro. De asemenea, vă reamintim că pentru a avea drept de vot trebuie să completați formularul pentru Starea Rețelei(SotN). Anterior începutului Conferinței Naționale, citiți cu atenție materialul de lucru și semnalați orice nelămuriri la adresa trez@elsa.ro O altă modalitate pentru a clarifica eventualele probleme este să folosiți lista de discuții elsa-rom-trez@yahoogroups.com . În cazul în care nu sunteți subscriși la această listă, vă rog sa contactați Trezorierul ELSA România cât mai curând posibil. În ipoteza în care nu veți participa la Conferința Națională și dețineți funcția de trezorier în Grupul vostru, vă rog să comunicați Trezorierului ELSA România nu mai târziu de joi, 28 aprilie 2011 la adresa trez@elsa.ro numele și datele de contact ale persoanei care vă înlocuiește.

Agenda de lucru Joi, 5 mai : 18:30-20:00 Atelier de lucru introductiv - joint cu Președinți

Scop: După prezentarea delegațiilor și a participanților vom trece la votarea moderatorilor și secretarilor de ședință, urmând ca introducerea să se încheie prin votarea ordinii de zi. Mijloace: Moderatorii și secretarii vor fi aleși în urma propunerilor din partea participanților pe bază de vot public. Participanții pot veni cu amendamente la ordinea de zi. După definitivarea ei aceasta va fi votată prin vot public. Comentarii: Dacă aveți anumite întrebări/nelămuriri vă rog să le adresați în cadrul acestui atelier introductiv. Să veniți pregătiți de acasă cu diferite subiecte de interes pentru departament, pentru a asigura o participare efectivă la lucrările departamentului.

20:00-20:30 Instruirea moderatorilor și secretarilor de AL

Scop: Pregătirea moderatorilor și a secretarilor de ședințe pentru ca aceștia să își îndeplinească eficient atribuțiile în cadrul Conferinței Naționale. Mijloace: Trainingul pentru Moderatori este ținut de Secretar General ELSA România, Aneta CĂȚEAN. Trainingul pentru Secretari este ținut de Trezorier ELSA România, Maria Cristina DAN. Comentarii: Pentru instruirea Secretarilor, vă rugăm să aveți asupra voastră un stick USB pentru a putea prelua modelul de proces-verbal de la trainer. Este necesar ca Secretarii de atelier și plenare să dispună de un laptop pe tot parcursul Conferinței Naționale.

Băile 1 Mai, 5-8 mai 2011

23


ELSA România

A XXVII-a Conferință Națională

Vineri, 6 mai : 9:30-11:30 Joint Trezorieri și Președinți: Rapoarte de activitate și Starea Rețelei

Scop: Prezentarea rapoartelor de activitate și a rezultatelor formularului „Starea rețelei”. Prezentarea se va face de către reprezentanții fiecărui Grup Local (Președinte și Trezorier, sau înlocuitorii acestuia), urmată apoi de prezentarea Trezorierului ELSA România. Comentarii: Nu uitați să aduceți cu voi exemplare tipărite ale Rapoartelor voastre de activitate pentru a le distribui celorlalți participanți la atelierul de lucru.

11:45-13:00 Joint Trezorieri și Președinți: Obligații financiare și Starea plăților

Scop: Prezentarea tuturor categoriilor de taxe și contribuții pe care Grupurile Locale le datorează către ELSA România, iar ulterior a obligațiilor pe care Grupul Național le are față de ELSA Internațional. Comentarii: Ulterior prezentării susținute de Trezorierul ELSA România, va avea loc o sesiune de întrebări.

13:00-14:00 Audit

Scop: În conformitate cu cererile participanților la Atelierul Trezorieri din cadrul Conferinței Naționale precedente, Trezorierul ELSA România va expune noțiunea de audit, precum și mecanismul de funcționare al acesteia în cadrul Rețelei ELSA Internațional. Comentarii: Ulterior prezentării susținute de Trezorierul ELSA România, va avea loc o sesiune de întrebări.

Sâmbătă, 7 mai: 15:30-17:30 Joint Trezorieri și Președinți: Propuneri de modificare a actelor constitutiv

Scop: Armonizarea reglementărilor naționale cu cele existente la nivel internațional, precum și introducerea sau actualizarea normelor deja existente sunt necesare pentru buna funcționare și dezvoltare a Grupului Național. Mijloace: Propunerile se vor discuta în cadrul Atelierului de Lucru, urmând ca apoi să fie votate de Consiliul Național. Comentarii: Grupurile Locale care doresc să aducă modificări actelor constitutive sunt rugate să dispună de propunerile lor în format electronic, într-un document Word, cuprinzând atât varianta anterioară de text, precum și varianta pe care o supun votului.

17:45-20:00 Granturile ELSA - ELS și EDF

Scop: Trezorierul ELSA România va expune principalele modalități de finanțare în ELSA, anume bursele oferite de ELSA Lawyers Society și ELSA Development Foundation. Mijloace: În vederea familiarizării participanților la atelier cu aceste granturi vor fi expuse în primul rând aspecte tehnice, urmând ca apoi să fie prezentate exemple concrete și să fie distribuite fișe individuale de lucru. Comentarii: Ulterior prezentării susținute de Trezorierul ELSA România și de evaluarea fișelor individuale, va avea loc o sesiune de întrebări.

20:00-21:00 Joint Trezorieri și Președinți Atelier de lucru final

Scop: Prezentarea candidaților pentru funcția de Președinte și Trezorier ELSA România 11/12. Vă rog în acest sens să fiți pregătiți să expuneți oral motivele pentru care candidați la această funcție, precum și principalele obiective pe care doriți să le implementați la nivel de ELSA România. Evaluarea atelierului de lucru și votarea procesului verbal al AL. Mijloace: Procesul verbal redactat la ședință și formularul de Feedback.

Băile 1 Mai, 5-8 mai 2011

24


ELSA România

A XXVII-a Conferință Națională

Material de lucru Marketing • • • • • •

De citit și adus cu voi la atelierul de lucru: Cartea Deciziilor ELSA România. Regulamentul de Ordine Interioară ELSA România. Identity Handbook Marketing. PAA ELSA România. Materiale de marketing ale grupului vostru local realizate în perioada noiembrie 2010 – mai 2011. Acest material de lucru.

De asemenea să pregătiți un raport de activitate în care prezentați activitatea voastră de la începerea mandatului vostru și până la data CN XXVII 1 Mai. Acesta va fi trimis Vicepreședintelui Marketing ELSA România nu mai târziu de joi, 28 aprilie. De asemenea, să nu uitați să completați formularul pentru starea rețelei în același termen. Anterior începutului Conferinței Naționale, citiți cu atenție materialul de lucru și semnalați orice nelămuriri la adresa vpmkt@elsa.ro O altă modalitate pentru a clarifica eventualele probleme este să folosiți lista de discuții elsa-rom-mar@yahoogroups.com . În cazul în care nu sunteți subscriși la această listă, vă rog sa contactați Vicepreședintele Marketing ELSA România la vpmkt@elsa.ro. În ipoteza în care nu veți participa la Conferința Națională și dețineți funcția de VP Marketing în grupul vostru local, vă rog să comunicați VP MKT ELSA România nu mai târziu de joi, 28 aprilie 2011, la adresa vpmkt@ elsa.ro numele și datele de contact ale persoanei care vă înlocuiește.

Agenda de lucru Joi, 5 mai : 18:30-20:00 Atelier de lucru introductiv

Scop: După prezentarea delegațiilor și a participanților vom trece la votarea moderatorilor și secretarilor de ședință, urmând ca introducerea să se încheie prin votarea ordinii de zi. Mijloace: Moderatorii și secretarii vor fi aleși în urma propunerilor din partea participanților pe bază de vot public. Participanții pot veni cu amendamente la ordinea de zi. După definitivarea ei aceasta va fi votată prin vot public. Comentarii: Dacă aveți anumite întrebări/nelămuriri vă rog să le adresați în cadrul acestui atelier introductiv. Să veniți pregătiți de acasă cu diferite subiecte de interes pentru departament, pentru a asigura o participare efectivă la lucrările departamentului.

20:00-20:30 Instruirea moderatorilor și secretarilor de AL

Scop: Pregătirea moderatorilor și a secretarilor de ședințe pentru ca aceștia să își îndeplinească eficient atribuțiile în cadrul Conferinței Naționale. Mijloace: Trainingul pentru Moderatori este ținut de Secretar General ELSA România, Aneta CĂȚEAN. Trainingul pentru Secretari este ținut de Trezorier ELSA România, Maria Cristina DAN. Comentarii: Pentru instruirea Secretarilor, vă rugăm să aveți asupra voastră un stick USB pentru a putea prelua modelul de proces-verbal de la trainer. Este necesar ca Secretarii de atelier și plenare să dispună de un laptop pe tot parcursul Conferinței Naționale.

Băile 1 Mai, 5-8 mai 2011

25


ELSA România

A XXVII-a Conferință Națională

Vineri, 6 mai : 9:30-11:30 Rapoarte de activitate și Starea Rețelei

Scop: Prezentarea rapoartelor de activitate și a rezultatelor formularului „Starea rețelei”. Prezentarea se va face de către reprezentanții fiecărui Grup Local, urmată apoi de prezentarea Vicepreședintelui Marketing ELSA România. Comentarii: Nu uitați să aduceți cu voi exemplare tipărite ale Rapoartelor voastre de activitate pentru a le distribui celorlalți participanți la atelierul de lucru.

11:45-13:00 Pachetul de șabloane ELSA România

Scop: Prezentarea, implementarea și distribuirea Pachetului de șabloane, care va standardiza toate materialele de marketing folosite în ELSA România. Comentarii: După prezentarea acestuia va urma un mic training pentru ca fiecare membru prezent să fie instruit cu privire la acesta.

13:00-14:00 Platforma web ELSA România.

Scop: Prezentarea platformei elsa.ro și prezentarea oportunităților de promovare pentru proiectele grupurilor locale. Realizarea coeziunii între toate siteurile acestei platforme, stabilirea unor bune practici.

Sâmbătă, 7 mai: 15:30-17:30 Introducere în Online

Scop: Instruirea fiecărui participant cu privire la modul de funcționare și conținutul unui website pentru a facilita dezvoltarea siteurilor de promovare a evenimentelor ELSA. Mijloace: Exemple practice și susținerea unui mic training pe project management aplicat. Comentarii: Trainingul va consta în conceperea și planificarea conținutului unui site al unui proiect fictiv.

17:45-19:00 Joint Marketing și Președinți: Marketing în ELSA

Scop: Stabilirea mijloacelor de marketing și modalităților de realizare a acestuia în ELSA România. Clarificarea conceputul de marketing în ELSA România și stabilirea mijloacelor de folosire a acestuia. . Mijloace: Trainerul ELSA România Cristian Seidler va susține o prelegere interactivă pe această temă prin care să aducă o bună înțelegere a acestui departament în ER.

19:30-21:00 Atelier de lucru final

Scop: • Prezentarea candidaților pentru funcția de Vicepreședinte Marketing ELSA România 2011-2012. Vă rog în acest sens să fiți pregătiți să expuneți oral motivele pentru care candidați la această funcție, precum și principalele obiective pe care doriți să le implementați la nivel de ELSA România; • Evaluarea atelierului de lucru și votarea procesului verbal al AL. Mijloace: Procesul verbal redactat la ședință și formularul de Feedback.

Băile 1 Mai, 5-8 mai 2011

26


ELSA România

A XXVII-a Conferință Națională

Material de lucru RU • • • • • • • • •

Vă rog să citiți și să aveți pregătite următoarele documente: Statutes and Standing Orders of ELSA Council Meeting Decision Book One Year Operational Plan of ELSA International IM Manual Regulamentul de Ordine Interioară ELSA România Cartea Deciziilor ELSA România Materialele de lucru Rapoarte de activitate Manualul de resurse umane Toate documentele necesare sunt disponibile pe grupul ru-elsarom@yahoogroups.com, la secțiunea Files.

Vă rog sa pregătiți rapoarte de activitate care să cuprindă atât activitatea voastră specifică, precum și cele mai importante evenimente care au avut loc in Grupul Local. Acest raport de activitate trebuie trimis pe lista de discuții ru-elsarom cel târziu cu 7 zile înainte de începerea CN 27. De asemenea, vă reamintim că pentru a avea drept de vot trebuie să completați formularul pentru Starea Rețelei (SotN). Anterior începutului Conferinței Naționale, citiți cu atenție materialul de lucru și semnalați orice nelămuriri la adresa vpru@elsa.ro. O altă modalitate pentru a clarifica eventualele probleme este să folosiți lista de discuții ru-elsarom@yahoogroups.com În ipoteza în care sunteți Vicepreședinte local și nu veți participa la Conferința Națională, vă rog să comunicați acest fapt Secretarului General ELSA România nu mai târziu de joi, 28.04.2011 la adresa secgen@elsa. ro numele, datele de contact ale persoanei care vă înlocuiește precum și vechimea acesteia în ELSA.

Agenda de lucru Joi, 5 mai : 18:30-20:00 Atelier de lucru introductiv

Scop: Expunerea și pregătirea cadrului de lucru pentru următoarele 2 zile. Mijloace: • Prezentarea agendei de lucru. • Votarea agendei de lucru. • Prezentarea participanților, • Stabilirea regulilor de desfășurare a Atelierelor de Lucru. • Alegerea Moderatorului și a Secretarului de atelier.

20:00-20:30 Instruirea moderatorilor și secretarilor de AL

Scop: Pregătirea moderatorilor și a secretarilor de ședințe pentru ca aceștia să își îndeplinească eficient atribuțiile în cadrul Conferinței Naționale. Mijloace: Trainingul pentru Moderatori este ținut de Secretarul General ELSA România, Aneta CĂȚEAN. Trainingul pentru Secretari este ținut de Trezorier ELSA România, Maria Cristina DAN. Comentarii: Pentru instruirea Secretarilor, vă rugăm să aveți asupra voastră un stick USB pentru a putea prelua modelul de proces-verbal de la trainer. Este necesar ca Secretarii de atelier și plenare să dispună de un laptop pe tot parcursul Conferinței Naționale. Băile 1 Mai, 5-8 mai 2011

27


ELSA România

A XXVII-a Conferință Națională

Vineri, 6 mai : 09:30-11:30 Prezentarea Stării Rețelei

Scop: Stabilirea situației exacte a Grupurilor Locale ELSA România, precum și a situației ELSA România în cadrul întregii rețele ELSA în ceea ce privește Resursele Umane. Mijloace: • Prezentarea Stării rețelei. • Sesiune de întrebări și răspunsuri. • Analiza chestionarului privind starea rețelei si propuneri pentru îmbunătățirea acestuia. • Prezentare Rapoarte de activitate. Materiale necesare: Videoproiector.

11:45-14:00 Adaptarea strategiei de resurse umane

Scop: Găsirea punctelor comune și deosebirilor între strategiile de resurse umane aplicate la nivel local. Mijloace: • Discutarea nevoilor Grupurilor Locale. • Discutarea necesităților departamentelor. • Colaborarea cu celelalte departamente. • Tipuri de evenimente RU la nivel local.

Sâmbătă, 7 mai: 15:30-17:30 ELSA Training Days

Scop: Stabilirea unei strategii pentru organizarea evenimentului la nivel național. Mijloace: • Analiză SWOT a evenimentului. • Alcătuirea unui plan pentru organizarea evenimentului.

17:45-19:00 Imbunătățirea strategiei de resurse umane la nivel de ELSA România Scop: Găsirea unei soluții pentru motivarea și orientarea membrilor. Mijloace: • Discuții pe marginea actualei strategii de Resurse Umane. • Sesiune de întrebări și răspunsuri.

19:30-21:00 Atelier de lucru final

Scop: Evaluare și prezentare candidaturi. Mijloace: • Prezentarea candidaturilor la funcția de VP RU ELSA România. • Întrebări și răspunsuri. • Evaluare și feed-back pentru AL.

Băile 1 Mai, 5-8 mai 2011

28


ELSA România Facultatea de Drept, Sala 24 Bd. M.Kogălniceanu 36-46 București 050102 E-mail: office@elsa.ro Website: www.elsa.ro

Materiale de Lucru  

CN 27 Baile 1 Mai