Page 1

Inschrijving Inschrijven kan tot twee weken voor de start van de opleiding met de inschrijfstrook van deze folder of via www.hubrussel.be/gpv. Door betaling op rekeningnummer BE77 7865-8501-2842 van HUB-GPV met vermelding van uw naam en de code 201PDBIB is de inschrijving volledig. Inschrijvingen worden binnen de veertien dagen bevestigd. Inlichtingen kunnen, elke weekdag van 9.00 tot 12.30 uur, bekomen worden bij het secretariaat van het Groepscentrum Permanente Vorming via:  02-609 37 37 of  gpv@hubrussel.be

Attest Wie de cursus volgt, ontvangt een attest van deelname.

Campus Brussel - Erasmus Warmoesberg 15 1000 Brussel

MET DE DIVERSITEIT UIT JE KLAS AAN DE SLAG Dit ben ik in Brussel

Quotes van deelnemers ‘Mooi project! Geweldige sessie! Heel leuk uitgewerkt materiaal dat gebruiksklaar is!’ ‘Sluit heel goed aan bij de hedendaagse maatschappij (diversiteit). De moeite waard als je met verschillende culturen werkt.’

Maak kennis met ons volledige cursusaanbod op www.hubrussel.be/gpv!

14 februari 2014 van 13.00 tot 16.00 uur


Inschrijvingsformulier

MET DE DIVERSITEIT UIT JE KLAS AAN DE SLAG

Ondergetekende, Naam: Dhr. / Mevr. .......................................... Adres: ............................................................ ...................................................................... ...................................................................... Tel: ................................................................. E-mail: ............................................................ Werkzaam in: ...................................................

Doelgroep Leerkrachten tweede en derde kleuterklas, eerste en tweede leerjaar, directies, ‘GOK’-leerkrachten, zorgondersteuners, zorgcoördinatoren die in een stedelijke context werken. Schoolnabije medewerkers (CLB, onderwijsondersteunende diensten) zijn ook welkom!

Functie: ........................................................... Adres: ............................................................. ....................................................................... ....................................................................... schrijft zich hierbij in voor startsessie:

Met de diversiteit uit je klas aan de slag 

wenst geen pakket en betaalt 40 euro

wenst wel een pakket en betaalt 100 euro

op rekeningnummer BE77 7865-8501-2842. Datum: ........................................................... Handtekening: ................................................. Opsturen naar: Hogeschool-Universiteit Brussel Groepscentrum Permanente Vorming Aan M. Boon Warmoesberg 26 1000 Brussel 02-609 37 40

Inhoud - Voorstelling van het project - Kennismaking met het materiaal - Met ‘Dit ben ik in Brussel’ aan de slag!

Docente Brigitte Puissant, docente aan de Bacheloropleiding Kleuteronderwijs van de HUB. Projectcoördinator ‘Dit ben ik in Brussel’.

Organisatie Programma Ben je op zoek naar materiaal en verhalen die aansluiten bij de (groot)stedelijke context van kinderen uit jouw klas? Wil je graag werken rond thema’s die de kinderen uit jouw klas boeien? Wil je met de diversiteit uit jouw klas aan de slag gaan? Dan is dit rijk educatief pakket iets voor jou! ‘Dit ben ik in Brussel’ bestaat uit vijf levensechte verhalen over kinderen in Brussel met tien vertelplaten per verhaal, een boekje per verhaal en een website voor leerkrachten. Alle documenten van de website vind je terug in de handleiding. De audio-opnames en themaliederen staan op cd. Tijdens deze startsessie verkennen we het materiaal en geven we de mogelijkheden aan om met dit materiaal te werken op jouw school. Het hele pakket waarvoor je betaalde bij de inschrijving, krijg je mee. Het is handig verpakt in een koffertje.

Datum: 14 februari 2014 van 13.00 tot 16.00 uur. De opleiding vindt plaats in: Campus Brussel-Erasmus Warmoesberg 15 1000 Brussel

Kostprijs 40 euro

 Drankje inbegrepen.  Indien u het pakket ‘Dit ben ik in Brussel’ wenst aan te kopen, betaalt u 60 euro extra.  Minimum 10, maximum 20 inschrijvingen.

Met de diversiteit uit je klas aan de slag februari  
Met de diversiteit uit je klas aan de slag februari  
Advertisement