Page 1

E-QUAL Studiedag Donderdag 27 maart 2014

Quality of Life en de conventie voor de rechten van mensen met een beperking bekeken vanuit een interdisciplinaire context

SITUERING

PROGRAMMA

De laatste jaren maakt het Quality of Life gedachtengoed meer en meer zijn opmars in verschillende sectoren en disciplines (vb. gehandicaptensector, geestelijke gezondheidszorg, algemeen welzijnswerk, …). Quality of Life wordt steeds vaker als een bruikbaar en relevant kader gezien voor het werken met mensen met langdurige ondersteuningsnoden.

8.30u - 9.15u: Onthaal en registratie Campus Schoonmeersen, Gebouw B - Foyer

Tijdens deze tweede E-QUAL studiedag zal het Quality of Life model besproken worden als mogelijk kader voor de operationalisering van mensenrechten bij personen in maatschappelijk kwetsbare situaties. Aan de studiedag verlenen verschillende nationale en internationale experten hun medewerking. Na een korte introductie door Prof. Dr. Geert Van Hove, zal Dr. Soumitra Pathare (India) de conventie voor de rechten van mensen met een beperking toelichten en ingaan op de manier waarop deze conventie als vertrekpunt kan worden gebruikt bij het werken met mensen met psychische problemen. Prof. Dr. Bob Schalock zal vervolgens vanuit een doelgroepoverschrijdende visie de link leggen tussen de conventie en het Quality of Life kader. De plenaire lezingen zullen afgesloten worden met een sectoroverschrijdend panelgesprek met verschillende experten over de toepasbaarheid van dit kader in de praktijk. In de namiddag worden in de verschillende workshops handvaten en strategieën aangereikt om het Quality of Life kader in de praktijk toe te passen.

9.15u - 9.30u: Verwelkoming Maurice Walgraeve, Decaan faculteit Mens en Welzijn, HoGent Dr. Claudia Claes, Coördinator E-QUAL , faculteit Mens en Welzijn, HoGent 9.30u - 9.40u: Introductie Prof. Dr. Geert Van Hove, Vakgroep Orthopedagogiek, Universiteit Gent en tevens verbonden als bijzonder hoogleraar Disability Studies aan de Vrije Universiteit Amsterdam 9.40u - 10.40u: The Convention on Rights of Persons with Disabilities: Human Rights as a Tool for Improving Quality of Life of Persons with Mental Disabilities Dr. Soumitra Pathare, ILS Law College en Ruby Hall Clinic (Pune, India) 10.40u - 11.10u: Koffiepauze 11.10u - 12.00u: Human Rights and Quality of Life: An Agenda for Change Prof. Em. Robert Schalock, Hastings College (Nebraska, VS) en tevens verbonden als gastprofessor aan de HoGent (faculteit Mens en Welzijn) 12.00u - 12.30u: Sectoroverschrijdend panelgesprek met experten 12.30u - 14.00u: Lunch 14.00u - 15.00u: Workshops reeks 1 15.15u - 16.15u: Workshops reeks 2 16.30u - 18.00u: Receptie


OVERZICHT VAN DE WORKSHOPS 1. Samen naar Buurtvervlechting Joke Roels, Tordale vzw (Torhout) Buurtvervlechting is een manier om mensen met elkaar in contact te brengen waarbij vertrokken wordt van de capaciteiten en talenten van mensen en niet vanuit hun beperkingen. “Iets wat je graag doet, doen voor iemand anders” of “iets dat je leuk vindt, samen doen met iemand anders”: dat is de kern van buurtvervlechting. Deze methodiek wordt toegelicht aan de hand van het draaiboek dat door Tordale vzw, een voorziening voor mensen met een verstandelijke beperking, werd ontwikkeld. 2. Kwartiermaken - voorwaarde om kwaliteit van bestaan te bevorderen Dr. Doortje Kal, Hogeschool Utrecht (Nederland) Kwartiermaken betekent letterlijk “het voorbereiden van een verblijfplaats voor een groep nieuwelingen” waarbij ingezet wordt op de kwaliteit van de omgeving, zodat de talenten van mensen in kwetsbare posities tot hun recht kunnen komen. “Gastvrijheid” en “anders denken over anders zijn”, zijn hierbij centrale thema’s. Samen met de betrokkenen (!) worden professionals, bedrijven, medeburgers, instellingen en overheden op uiteenlopende en creatieve wijze benaderd om ruimte te maken voor “anders zijn”. 3. Outreach bij personen met een verstandelijke beperking en extra kwetsbaarheid voor gedrags- of psychische problemen Filip Morisse & Leen De Neve, Outreach De Steiger - De Meander (Gent) Bij personen met een verstandelijke beperking die extra kwetsbaar zijn voor gedrags- en/of psychische problemen staat de kwaliteit van leven vaak onder druk. Het garanderen van de beginselen uit de VN Conventie is allesbehalve evident. In deze workshop wordt een enigszins atypische ondersteuningsvorm bij deze doelgroep, met name outreach, voorgesteld. Bij outreach wordt ‘aan huis’ en in de context van de persoon met een verstandelijke beperking gewerkt waarbij getracht wordt hun ondersteuners te versterken. 4. Wat doen we met Kwaliteit van Bestaan? Gebruik van de POS 2.0 in de praktijk. Prof. Dr. Jos van Loon, Stichting Arduin (Nederland) en tevens verbonden als gastprofessor aan de HoGent (faculteit Mens en Welzijn) en aan de UGent (Vakgroep Orthopedagogiek) Remco Mostert, Stichting Arduin (Nederland) Het thema Kwaliteit van Bestaan krijgt steeds meer aandacht in de ondersteuning aan mensen met een (verstandelijke) beperking. Met de Personal Outcomes Scale (POS) is een betrouwbaar en valide instrument ontwikkeld om de Kwaliteit van Bestaan van mensen met een ondersteuningsbehoefte te bespreken en te meten. Inmiddels werden de POS 2.0 en de POS voor kinderen ontwikkeld. Beide instrumenten worden toegelicht waarbij het accent komt te liggen op de praktijk en op de concrete gebruiksmogelijkheden voor organisaties.

TAAL 5. Inclusief Onderwijs. Gewoon doen! René van der Waal, Stichting Arduin (Nederland) Ondanks de VN Conventie art. 24 die het recht bepleit voor kinderen met een beperking op inclusief onderwijs, is dit nog steeds geen feit. Stichting Arduin heeft ervoor gekozen om zijn kinderdagverblijf op te heffen en alle kinderen toe te leiden naar een gewone school. In deze workshop wordt dit proces uitgebreid toegelicht: een zoektocht van speciaal naar gewoon. Inclusief onderwijs GEWOON doen en gewoon DOEN. 6. Quality of Life and the Convention on Rights of Persons with Disabilities Dr. Soumitra Pathare, ILS Law College en Ruby Hall Clinic (Pune, India)

De plenaire lezingen van Dr. Soumitra Pathare en Prof. Em. Robert Schalock in de voormiddag vinden plaats in het Engels. Er is vertaling voorzien. In de namiddag is Nederlands de voertaal in workshops 1 t.e.m. 5 en Engels de voertaal in workshops 6 t.e.m. 8. Tijdens deze workshops is er geen vertaling voorzien.

INSCHRIJVEN

In deze Engelstalige workshop wordt verder gebouwd op de plenaire lezing van in de voormiddag en worden zowel het Quality of Life gedachtengoed als de VN conventie voor de rechten van mensen met een beperking toegepast op een case-study betreffende een persoon met psychische problemen.

Inschrijven voor de studiedag kan enkel via: http:// mens-en-welzijn.fikket.com. Gelieve bij het inschrijven in volgorde van uw voorkeur 3 van de 8 workshops aan te duiden: één voor Workshopreeks 1, één voor Workshopreeks 2 en één reserve workshop.

7. What is a System of Supports? Prof. Em. Robert Schalock, Hastings College (Nebraska, VS) en tevens verbonden als gastprofessor aan de HoGent (faculteit Mens en Welzijn)

De inschrijvingen voor de studiedag worden afgesloten op 16 maart 2014.

In deze Engelstalige workshop staat het “system of supports” centraal. Een dergelijk systeem biedt de mogelijkheid om geïndividualiseerde ondersteuning meer gestructureerd uit te bouwen met het oog op een verhoogde kwaliteit van bestaan. In deze workshop komen eerst de belangrijkste elementen en voordelen van een “system of supports” aan bod, waarna er vervolgens een dialoog op gang kan komen over de concrete implementatie in het werkveld. 8. Quality of life and Personal Outcomes: Does psychological illness/disability make a difference? Frank Löbler, Sozialwerk St. Georg (Gelsenkirchen, Duitsland) De Personal Outcomes Scale (POS) wordt meestal gebruikt voor het inschatten van de kwaliteit van bestaan bij mensen met een verstandelijke beperking. Sozialwerk St. Georg gebruikt de POS ook bij andere doelgroepen, onder andere bij personen met psychische en/of gedragsproblemen, en dit binnen hun nieuwe ondersteuningsmethodiek (“Teilhabebegleitungen”). In deze Engelstalige workshop wordt deze methodiek voorgesteld waarbij men via onafhankelijke trajectbegeleiding de Quality of Life van cliënten wil verhogen: een grotere onafhankelijkheid, meer sociale inclusie en een hoger welzijn.

INSCHIJVINGSBEDRAG • •

Regulier tarief: 160 euro Reductietarief voor leden van de E-QUAL resonantiecommissie en leden van een werkveldcommissie binnen de faculteit Mens en Welzijn (HoGent): 80 euro Reductietarief voor studenten en voor FMW Personeelsleden: 50 euro

Koffiepauzes, lunch, receptie, infomap en een exemplaar van de publicatie “Samen aan de slag: naar volwaardig partnerschap in het persoonsgerichte ondersteuningsproces (Broekaert R., Claes C. & Vandevelde S., 2014)” zijn inbegrepen in het inschrijvingsbedrag. Iedere deelnemer ontvangt een attest van deelname.

CONTACTPERSOON Kathy Colpaert T | 09/248.88.94 E | Kathy.Colpaert@hogent.be


LOCATIE Hogeschool Gent – faculteit Mens en Welzijn Campus Schoonmeersen Voskenslaan 270 9000 Gent Onthaal en registratie gaan door in de Foyer van Gebouw B tussen 8u30-9u15. De campus Schoonmeersen is heel vlot bereikbaar, zowel met de wagen, openbaar vervoer of te voet. Te voet of met het openbaar vervoer De campus Schoonmeersen ligt op hooguit vijf minuten wandelen van het station Gent-Sint-Pieters. Het is ook mogelijk om tram 1 te nemen richting Flanders Expo. Je stapt dan af aan de halte ‘Hogeschool Gent’. Met de auto Geef in de GPS ofwel “Valentin Vaerwyckweg 1, Gent” ofwel de campuscoördinaten 51°1’57”N 3°42’11”E in.

Deze studiedag is een initiatief van het expertisecentrum E-QUAL. Dit centrum werd eind 2011 opgericht binnen de faculteit Mens en Welzijn van de HoGent en wil op een systematische manier kennis met betrekking tot het thema Quality of Life verwerven en verspreiden, om zo de Quality of Life van personen die zich in een maatschappelijk kwetsbare situatie bevinden te bevorderen. Het perspectief van de cliënt staat steeds centraal en er wordt uitgegaan van een doelgroep-, sector- en discipline-overschrijdende visie. Meer info op: http://fmw.hogent.be/e-qual.

E-qual Studiedag informatie folder  
Advertisement