Page 1

2013 - 2014

HANDBOEKEN HOGER Academia Press WETENSCHAPPELIJKE UITGEVERIJ ONDERWIJS

DEELCATALOGUS Sociaal werk

cover-cataloog-sociaal werk.indd 1

26/04/13 14:18


Woord vooraf

Docenten- of studentenmateriaal

In deze catalogus vindt u een overzicht van de uitgaven van Academia Press die geschikt zijn voor opleidingen sociaal werk. Het zijn stuk voor stuk (hand)boeken die perfect passen in opleidingsonderdelen op bachelor- of op masterniveau. Het voorbije jaar verschenen voor deze opleidingen een aantal relevante titels in ons fonds en graag laten wij u daarmee kennismaken. Indien u een titel wil inkijken om als handboek te gebruiken, dan kan u steeds een beoordelingsexemplaar aanvragen (contactgegevens staan achteraan). Het is uiteraard onze bedoeling dat Academia Press ook in dit segment in de toekomst verder kan groeien. Daarom nodigen wij u graag uit om uw eventuele ideeĂŤn of uitgavevoorstellen met ons te delen. Wij beschikken over een uitgeefteam met heel wat ervaring, dat u op een persoonlijke en professionele manier kan begeleiden bij de publicatie van uw studiemateriaal. P.S. Achteraan deze catalogus vindt u nog een aantal publicaties over algemene vaardigheden zoals presenteren, mondeling en schriftelijk communiceren. Ook een aantal suggesties voor meer algemene opleidingsonderdelen zijn opgenomen.

Peter Laroy Uitgever-uitgeefdirecteur Academia Press

Marijke Vansteenkiste Assistent-uitgever Professionele bachelors

Bij een aantal handboeken is er bijkomend docenten- of studentenmateriaal beschikbaar. Voor meer informatie over wat er beschikbaar is, voor wie en op welke wijze, kan u contact met ons opnemen: info@academiapress.be

Beoordelingsexemplaar? Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk een gratis beoordelingsexemplaar aan te vragen van een handboek dat u interesseert in het kader van uw lesopdracht. Stel ons uw vraag op: info@academiapress.be

Zelf uitgeefplannen? Heeft u zelf een idee voor een boek of project? Vraagt u zich af of er in uw huidige cursus/syllabus meer potentieel zit? We maken graag tijd om hierover met u van gedachten te wisselen, aarzel niet om ons te contacteren: info@academiapress.be

Contacteer ons Peter Laroy, uitgever-uitgeefdirecteur (pl@academiapress.be) Marijke Vansteenkiste, assistent-uitgever professionele bachelor (mv@academiapress.be) Of bel met uw vraag naar ons centraal nummer 09 233 80 88. Deze catalogus bevat slechts een selectie van onze handboeken. Bent u geĂŻnteresseerd in andere onderwerpen, vraag dan onze algemene catalogus handboeken aan of kijk op www.academiapress.be

cover-cataloog-sociaal werk.indd 2

26/04/13 14:18


Woord vooraf

Docenten- of studentenmateriaal

In deze catalogus vindt u een overzicht van de uitgaven van Academia Press die geschikt zijn voor opleidingen sociaal werk. Het zijn stuk voor stuk (hand)boeken die perfect passen in opleidingsonderdelen op bachelor- of op masterniveau. Het voorbije jaar verschenen voor deze opleidingen een aantal relevante titels in ons fonds en graag laten wij u daarmee kennismaken. Indien u een titel wil inkijken om als handboek te gebruiken, dan kan u steeds een beoordelingsexemplaar aanvragen (contactgegevens staan achteraan). Het is uiteraard onze bedoeling dat Academia Press ook in dit segment in de toekomst verder kan groeien. Daarom nodigen wij u graag uit om uw eventuele ideeĂŤn of uitgavevoorstellen met ons te delen. Wij beschikken over een uitgeefteam met heel wat ervaring, dat u op een persoonlijke en professionele manier kan begeleiden bij de publicatie van uw studiemateriaal. P.S. Achteraan deze catalogus vindt u nog een aantal publicaties over algemene vaardigheden zoals presenteren, mondeling en schriftelijk communiceren. Ook een aantal suggesties voor meer algemene opleidingsonderdelen zijn opgenomen.

Peter Laroy Uitgever-uitgeefdirecteur Academia Press

Marijke Vansteenkiste Assistent-uitgever Professionele bachelors

Bij een aantal handboeken is er bijkomend docenten- of studentenmateriaal beschikbaar. Voor meer informatie over wat er beschikbaar is, voor wie en op welke wijze, kan u contact met ons opnemen: info@academiapress.be

Beoordelingsexemplaar? Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk een gratis beoordelingsexemplaar aan te vragen van een handboek dat u interesseert in het kader van uw lesopdracht. Stel ons uw vraag op: info@academiapress.be

Zelf uitgeefplannen? Heeft u zelf een idee voor een boek of project? Vraagt u zich af of er in uw huidige cursus/syllabus meer potentieel zit? We maken graag tijd om hierover met u van gedachten te wisselen, aarzel niet om ons te contacteren: info@academiapress.be

Contacteer ons Peter Laroy, uitgever-uitgeefdirecteur (pl@academiapress.be) Marijke Vansteenkiste, assistent-uitgever professionele bachelor (mv@academiapress.be) Of bel met uw vraag naar ons centraal nummer 09 233 80 88. Deze catalogus bevat slechts een selectie van onze handboeken. Bent u geĂŻnteresseerd in andere onderwerpen, vraag dan onze algemene catalogus handboeken aan of kijk op www.academiapress.be

cover-cataloog-sociaal werk.indd 2

26/04/13 14:18


Sociaal werk

Sociaal werk en professionalisering Op zoek naar de goede dingen goed doen Nadine De Stercke, Hildegard Gobeyn & Tijs Van Steenberghe

ISBN 9789038219998 I 2012 I 113 p. I € 13.00

Dit boek is het resultaat van een zoektocht naar ‘de goede dingen goed doen’. De inhoud wordt opgebouwd rond een theoretisch raamwerk en gevolgd door een bundeling van een aantal praktijkverhalen waarin de complexiteit van diverse sociaal werkpraktijken wordt getoond. Dit boek is géén handleiding noch een kookrecept, maar een uitnodiging tot het vertellen van verhalen. Het wil tevens een pleidooi zijn om op basis van die verhalen ‘het sociale’ van het sociaal werk blijvend in vraag te stellen en mee vorm te geven.

Handboek forensisch welzijnswerk Ontwikkeling, beleid, organisatie & praktijk Ivo Aertsen, Rudi Roose, Leo van Garsse, Freya Vander Laenen (red.) ISBN 9789038220208 I 2012 I 414 p. I € 23.00

De nieuwe editie van dit gekende basishandboek is opgedeeld in vier delen. In het eerste deel wordt ingegaan op de historische ontwikkeling van het forensisch welzijnswerk. In het tweede deel wordt het overheidsbeleid inzake forensisch welzijnswerk uitgediept. Het derde deel is gewijd aan de organisatie van het forensisch welzijnswerk. Het vierde deel – praktijken van forensisch welzijnswerk – is volledig nieuw. Het bevat concrete praktijkverhalen, waarbij actoren vanuit een diversiteit aan praktijken de lezer een inkijk verschaffen in wat de dagelijkse realiteit van de forensisch werker kan inhouden.

1

cataloog-sociaal werk.indd 1

26/04/13 14:21


Coaching & HR

De Spiegel Krachtig coachen vanuit gestalt- en oplossingsgericht denken met aandacht voor zelfreflectie Chris Van Dam ISBN 9789038220628 I 2013 I 181 p. I € 22.00

NIEUW

Op basis van zijn rijke ervaring combineert de auteur de sterktes van het gestaltdenken met oplossingsgericht werken en voegt hij er ‘De Spiegel’ aan toe, dit verwijst naar het belang van zelfreflectie bij de coach. De theoretische kaders worden heel helder in hun essentie beschreven en geïllustreerd met praktijkervaringen uit de non-profitsector. Daarnaast reikt de auteur nuttige tools aan ter inspiratie. Dit (praktijk)boek is bestemd voor teamleiders, afdelingshoofden, externe coaches, … maar ook voor wie (team)coachen onder de knie willen krijgen.

Belevend leren Improvisatie, drama en rollenspel in opleiding, training en coaching Christina Pauwels ISBN 9789038220697 I 2013 I 158 p. I € 18.00 NIEUW

Overal waar mensen willen leren, kan een beroep worden gedaan op creativiteit om te leren vanuit de beleving. Dit boek over rollenspel gaat daarom eerst en vooral over creativiteit, daarna over improvisatie en drama en pas dan over rollenspel. Het werken met rollenspel heeft ondertussen al zijn nut bewezen in verschillende professionele contexten, het boek biedt daarom veel inspirerende voorbeelden.

2

cataloog-sociaal werk.indd 2

26/04/13 14:21


Coaching & HR

Personeel in goede handen Basishandboek Human Resources Management Pascal Roskam ISBN 9789038221281 I 2013 I 162 p. I € 19.00

E NIEUW EDITIE

Goed personeelsbeleid, Human Resources Management (HRM), is in veel arbeidsorganisaties een belangrijk onderdeel van het strategisch beleid geworden. Dit basishandboek richt zich op studenten in een professionele bacheloropleiding en toekomstige HR-medewerkers. Het wil hen voorzien van een visie op HRM en een eerste kennismaking met de verschillende domeinen van HRM. Volgende elementen worden besproken: •

HRM: definitie, doelen, rollen, historiek en recente trends

basismodellen van HRM

rekrutering, selectie, onthaal en introductie

beoordeling en evaluatie van medewerkers

belonen van medewerkers

ontwikkelen van competenties

3

cataloog-sociaal werk.indd 3

26/04/13 14:21


Therapie

Begeleidend werken met assistentie van dieren Katrien Kintaert ISBN 9789038220710 I 2013 I 255 p. I € 22.00

NIEUW

Begeleidend werken met assistentie van dieren (blad) blijft een relatief nieuw fenomeen in het hulpverleningslandschap. In dit boek wordt blad als een nieuw soort hulpverleningscontext bekeken die bestaat uit verschillende componenten. Deze werden geselecteerd uit de beschikbare literatuur en getoetst aan de praktijk. Telkens werken ze een ander aspect uit van de relatie mens-dier. Het boek bevat naast heel wat achtergrondinformatie over blad ook veel richtingaanwijzers voor de praktijk. Dit boek is echter geen compleet overzicht over de inzet van dieren in de hulpverlening, wel wordt een zo ruim mogelijk spectrum van nieuwe hulpverleningscomponenten aangereikt. Het is ook geen kant-en-klaar handboek. Wie op een integere en professionele wijze dieren in de hulpverlening wil inzetten, dient hiervoor een opleiding te volgen.

Soag in beeld - beeld in Soag Hilde Duyck ISBN 9789038215327 I 2 delen I 2010 I € 27.00

SOAG in beeld wil een laagdrempelig doeboek zijn voor al wie beeldendexpressief aan de slag wil. Praktijklector Hilde Duyck deelt haar lesopdrachten en -ervaringen met het brede publiek. Je vindt er tips voor elke ‘kunstenaar’ in spe, voor toekomstige begeleiders van beeldende sessies en ruim gevisualiseerde werktechnieken.

4

cataloog-sociaal werk.indd 4

26/04/13 14:21


Ethiek

Naar een inclusief burgerschap voor personen met een beperking Gily Coene & Kristof Uvijn (red.) ISBN 9789038221410 I 112 p. I 2013 I € 18.00

NIEUW

Dit boek is de neerslag van een ethische reflectiegroep rond de fundamentele maatschappelijke rechten van personen met een handicap. Praktijkmensen en theoretici toetsen hun bevindingen om te komen tot een kritisch dialoog over basiswaarden, normatieve kaders en implicaties voor een inclusief burgerschapsbeleid.

Ethiek en zorg in de hulpverlening Over taboes gesproken Christian Van Kerckhove, Charlotte De Kock & Eva Vens (red.) ISBN 9789038221052 I 2013 I 179 p. I € 17.00

NIEUW

Het uitgangspunt is de verhouding tussen de hulpverlener en de hulpbehoevende, geplaatst in een maatschappelijke en culturele context. Het boek buigt zich over een aantal problemen waarover men niet graag in het openbaar spreekt of waarover een grote maatschappelijke discussie bestaat: hulpverlening aan ouderen in de multiculturele samenleving, bemoeizorg of bemoeizucht, hoe ver kunnen we gaan in de vraag naar het beëindigen van het leven, hulpverlening en armoede en de vraag naar wat goede zorg is. Iedere hulpverlener zou deze uitgave moeten lezen, al is het maar omdat het aanzet tot reflectie over de eigen praktijk.

5

cataloog-sociaal werk.indd 5

26/04/13 14:21


Ethiek

Sociaal >weer<werk Positionering vanuit beroepsethiek Dieter Gryp, Freya Ponteur, Pascal Tuteleers & Agnes Verbruggen ISBN 9789038219387 I 2012 I 197 p. I € 20.00

Het doel van dit boek over beroepsethiek is om de morele deskundigheid van - toekomstige - maatschappelijk assistenten te versterken. Het sociologisch, juridisch en ethisch kader waarbinnen maatschappelijk assistenten opereren, wordt zorgvuldig geschetst en toegelicht. Hierbij worden telkens een aantal voorbeelden en cases besproken. Afsluitend worden de verschillende kaders samengebracht in een ‘wegenkaart’ die studenten in staat stelt een zoekproces in gang te zetten, alle belangen in kaart te brengen en finaal tot een standpunt te komen.

Ethische knopen door/hakken in het sociaal werk Een praktisch denkkader toegepast in de beroepspraktijk Kris Stas, Agnes Verbruggen & Hilde Vlaeminck ISBN 9789038219530 I 2013 I 101 p. I € 13.00

NIEUW

Dit boek wil een praktisch hulpmiddel zijn bij het ontwarren van ethische knopen. Het is zowel bruikbaar in opleidingen, als voor de brede praktijk van het sociaal werk. Er werd geopteerd om geen louter theoretisch discours op te zetten over ethiek, maar een denkkader te ontwikkelen dat vlot toepasbaar is in de dagdagelijkse beroepspraktijk. Door de realistische voorbeelden wordt de kracht van het instrument duidelijk. Een belangrijke bijdrage in dit boek wordt geleverd door de praktijkervaring van beroepskrachten en studenten sociaal werk.

6

cataloog-sociaal werk.indd 6

26/04/13 14:21


Algemene vakken

Sociale psychologie Alain Van Hiel ISBN 9789038221380 I verschijnt zomer 2013 I ca. 600 p. I ca. € 50.00

NIEUW

Dit handboek brengt een algemene inleiding in de sociale psychologie. Na een algemene schets van het vakgebied gaat de auteur in op enkele kernthema’s uit het vakgebied. Meer bepaald wordt er aandacht besteed aan de sociale basis van het zelf, sociale perceptie en sociale beïnvloeding. Fundamentele theorievorming over sociale cognitie en attitudes, alsook over interpersoonlijke- en groepsprocessen komen eveneens aan bod. De relaties tussen groepen wordt behandeld onder de vorm van hoofdstukken over stereotypen en vooroordelen, discriminatie en groepsconflict. Tenslotte wordt er ingegaan op toepassingen van de sociale psychologie in de rechterlijke en politieke wereld.

Fundamenten van de psychologie Marc Brysbaert ISBN 9789038212630 | 2008 | 371 p. | € 26.50

Dit boek biedt een compacte inleiding tot de psychologie en stelt de lezer in staat om in dit brede vakgebied de biologische, cognitieve en sociaal-culturele invalshoek te onderscheiden en nieuwe ontwikkelingen kritisch te volgen. In een bijgeleverd oefenboek kan de lezer zijn kennis testen. Dit handboek is ideaal voor professionele bacheloropleidingen waarin psychologie minder zwaar doorweegt.

7

cataloog-sociaal werk.indd 7

26/04/13 14:21


Algemene vakken

Sociologie Een hedendaagse inleiding Piet Bracke, Bart Van de Putte, Mieke Van Houtte & Hans Vermeersch ISBN 9789038219271 I 2012 I 342 p. I € 25.00

Sociologie, een hedendaagse inleiding is een eerste kennismaking met de studie van de samenleving. Na een inleidend gedeelte worden cultuur, sociale structuur, institutionalisatie en socialisatie, sociale controle en deviantie, sociale stratificatie, religie, sociale verandering, sociologische benaderingswijzen en een korte historische achtergrond van de sociologie besproken. Het boek streeft naar het combineren van theoretisch inzicht én praktische toepassing. Aan de hand van illustraties en voorbeelden tonen de auteurs hoe de sociologie kan bijdragen tot een beter begrip van de samenleving, en haar impact op ons leven.

Sociologische verbeelding: visie en vizier Greetje Desnerck, Alex Vanderstraeten & Agnes Verbruggen ISBN 9789038212623 I 2008 I 242 p. I € 25.00

Dit boek verschaft studenten toegang tot de sociologische verbeelding en biedt heel wat toepassingen en voorbeelden uit de werkelijkheid van de zorgsector en het management. In het eerste deel wordt het sociologische vizier opgebouwd vanuit actorperspectief, over mesoniveau tot de macrodimensie van menselijke samenlevingen. In het tweede deel worden de basisconcepten uit de sociologie omschreven en verklaard. Het laatste deel geeft een situering en verklaring van de diverse paradigma’s of referentiekaders in de sociologie.

8

cataloog-sociaal werk.indd 8

26/04/13 14:21


Algemene vakken

Economie Vandaag Sonia De Velder & Ivan De Cnuydt ISBN 9789038221106 I 2013 I 414 p. I € 24.75

E NIEUW EDITIE

Studenten maken in dit boek kennis met de snel veranderende economische realiteit. Dankzij de medewerking van economische en financiële instanties worden de meest recente cijfers opgenomen en tot net voor de jaarlijks geactualiseerde publicatie van het handboek aangepast. Het boek is een algemene inleiding en behandelt de basisbegrippen van het economisch denken. Maar de auteurs hebben in dit boek ook uitgebreid aandacht voor thema’s zoals armoede, vergrijzing, milieu, ontwikkeling, schuldgraad,… De socio-economische benadering van deze onderwerpen helpt de student in het sociaal werk een onderbouwde en gefundeerde visie te ontwikkelen, niet onbelangrijk in een wereld waarin economische gegevens een steeds belangrijkere rol spelen.

Economie als menswetenschap Christophe Timbremont ISBN 9789038219592 I 2012 I 223 p. I € 22.50

Dit handboek biedt een algemene basis voor iedereen die graag meer wil weten over economie, hoe economie werkt en welke impact economische problemen kunnen hebben op ons dagelijks leven. In het eerste deel maakt de lezer kennis met zaken zoals een economische kringloop, belastingen, inkomens en nationale rekeningen. Deel twee draait om de keuzes van individuele consumenten en producenten en hoe zij, door het samenspel van vraag en aanbod, de prijs van onze producten en diensten bepalen. Een laatste deel behandelt een aantal aspecten van het fenomeen geld. Elk deel bevat voorbeelden, achtergrondinformatie, weblinks, vragen en oefeningen.

9

cataloog-sociaal werk.indd 9

26/04/13 14:21


Algemene vakken

Recht Principes en praktijk Jos Speybrouck ISBN 9789038217697 I 2011 I 266 p. I â&#x201A;Ź 24.50

Recht. Principes en Praktijk is een algemene inleiding tot het recht die breekt met bestaande tradities. In een inleidend gedeelte schetst de auteur elementen uit de politieke wereld, de gerechtelijke wereld en de burgerlijke wereld (opdeling van de mogelijke soorten rechten). Vervolgens worden een heleboel basisprincipes van het recht uiteengezet en verhelderd met als uitgangspunten de verbintenis/overeenkomst, het bewijs en de aansprakelijkheid. Het boek geeft de student een duidelijke inleiding tot het recht en kenmerkt zich door een vlotte schrijfstijl met uit het dagelijkse leven gegrepen voorbeelden. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met tekstvragen en discussie- en denkvragen. De auteur combineert zijn juridische praktijk met lesgeven waardoor de juridische theorie en realiteit zich verweven met de didactiek.

10

cataloog-sociaal werk.indd 10

26/04/13 14:21


Communiceren en presenteren

Schrijven: van verslag tot eindwerk Do’s and don’ts Leen Pollefliet

NU MET OEFENBO EK & DVD

E NIEUW EDITIE

ISBN 9789038221311 I 2013 I 300 p. I € 24.00

Een eindwerk is de bekroning en het sluitstuk van studies in het hoger onderwijs waarbij inhoud en opmaak onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Deze handleiding is opgevat als een praktisch naslagwerk dat kan worden gebruikt om een verslag, een paper, een bachelorproef of een masterproef te schrijven. Het boek behandelt volgende onderwerpen: •

Hoe begin je te schrijven?

Wat zijn de verplichte onderdelen en wat is hun volgorde?

Hoe breng je structuur aan in je ideeën?

Wat zijn de juiste taal, stijl en toon?

Hoe refereer je aan digitale en niet-digitale werken?

Welke vormgeving toepassen?

De bijlagen vervolledigen de inhoud: •

Bijlage 1: Veel voorkomende spellingsproblemen

Bijlage 2: Kenmerken van een paper

Bijlage 3: Checklist om je eigen vooruitgang bij te houden

Bronnenwegwijzer

Nieuw is het oefenboek voor studenten, dat op vraag van velen tot stand kwam.

11

cataloog-sociaal werk.indd 11

26/04/13 14:21


Communiceren en presenteren

Even uw aandacht Succesvol informatief presenteren Marc Mombaerts & Tania Van den Bergh ISBN 9789038212548 I 2008 I 192 p. I â&#x201A;Ź 19.00

Dit boek helpt je in korte, overzichtelijke hoofdstukken doorheen de verschillende fasen van het presenteren: materiaal verzamelen en structureren, de presentatie uitwerken, de organisatie van de zaal en de presentatie zelf. Naast die verbale en non-verbale presentatietechnieken gaan de auteurs ook in op de vormgeving van teksten, grafieken en beelden op computerslides en op het gebruik van klank- en projectieapparatuur.

Effectief communiceren en samenwerken Frederik Anseel ISBN 9789038215686 I 2010 I 196 p. I â&#x201A;Ź 16.00

Binnen het hoger onderwijs staat het ontwikkelen van communicatieve en sociale vaardigheden steeds meer centraal. Dit handboek biedt studenten een uitstekende basis om op een effectieve manier te leren communiceren met en samenwerken in groepen. Het verwerven van cruciale competenties zal hen toelaten om een professionele loopbaan met vertrouwen tegemoet te stappen. Dit handboek bevat ook een hoofdstuk over creativiteit en innovatief gedrag. Het boek onderscheidt zich door een evidence-based aanpak, de vele bruikbare suggesties en tips zijn gepuurd uit toegepast wetenschappelijk onderzoek. Kortom, een handige en gefundeerde leidraad voor studenten uit verschillende disciplines.

12

cataloog-sociaal werk.indd 12

26/04/13 14:21

Academia Press Handboeken Hoger onderwijs Sociaal Werk  

Deelcatalogus 2013 - 2014

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you