Page 1

PITAGORA PITAGORINA TEOREMA


Pitagora Tradicionalno otkriće teoreme se prepisuje Pitagori,starogrčkom filozofu i naučniku,o kome se danas zna posredno,preko kasnijih izvora.Prema njima Pitagora je rodjen 570. godine p.n.e,na ostrvu Samos.Veruje se da je bio Talesov učenik.A jedan deo svog života poroveo je putujući Egiptom i Persijom.Preselio se u Kroton gde je osnovao čuvenu “pitagorejsku školu”.Znanje se prenosilo usmeno, bilo je strogo čuvano,i smatralo se svetim znanjem.


TEOREMA U matematici, Pitagorina teorema izražava vezu koja postoji između tri stranice pravouglog trougla u euklidskoj geometriji. Ako su a i b katete, a c hipotenuza pravouglog trougla, važi jednakost “Kvadrat nad hipotenuzom jednak je zbiru kvadrata nad katetama.”


Teorema je dobila ime prema starogrčkom matematičaru Pitagori, za koga se, tradicionalno, smatra da ju je otkrio i dokazao, iako je danas izvesno da je bila poznata mnogo pre Pitagore. Pitagorina teorema je jedna od osnovnih i najznačajnijih matematičkih teorema. Prepoznatljiva slika pravouglog trougla sa konstruisanim kvadratima nad sve tri stranice, korišćena za vizuelni prikaz samog tvrđenja, poslužila je kao osnova za generisanje fraktala koji se naziva Pitagorino drvo.


Primena pitagorine teoreme

Pitagorina teorema  
Pitagorina teorema  

...........................

Advertisement