Page 5

Globalisering: wat is dat? Het woord globalisering (sommigen zeggen mondialisering) is ons dagelijks leven binnengedrongen. Er gaat geen dag voorbij zonder dat we het ergens geschreven zien of dat we het horen. De val van de Berlijnse muur was een bevrijding voor het volk. Die val was ook de aanzet tot de eenmaking op wereldvlak van de nationale markten en tot een verspreiding van de sociale ongelijkheid. Dankzij de nieuwe technologieën werden de mogelijkheden en de snelheid van financiële transacties spectaculair vergroot. Elke dag overschrijdt het bedrag van de financiële transacties 1.500 miljard dollar. De directe investeringen van multinationals in het buitenland belopen jaarlijks meer dan 11.000 miljard dollar, terwijl het handelsverkeer rond de 7.000 miljard dollar schommelt. Een onderneming als General Motors werkt wereldwijd met 100.000 onderaannemers. Anderzijds moet de opvatting dat de globalisering vandaag almachtig is, enigszins genuanceerd worden. De globalisering is nog niet helemaal een feit. Afrika, dat meer dan een vierde van de wereldoppervlakte bestrijkt en 12% van de wereldbevolking vertegenwoordigt, is goed voor amper 1% van het handelsverkeer. Bovendien is de internationalisering van de economie geen nieuw verschijnsel. Op andere tijdstippen van onze geschiedenis kwam het al voor, bijvoorbeeld tussen 1870 en het begin van de Eerste Wereldoorlog. Nochtans is de huidige internationalisering van het handelsverkeer niet zomaar een kopie van de vorige industriële revolutie. Ze gaat immers gepaard met de ontwikkeling van een neoliberaal beleid dat steunt op deregulering, delocalisatie en privatisering. Zo komt er een geglobaliseerde economie tot stand die meer en meer aan de greep van de Staten ontsnapt en meer en meer werknemers, in het kader van de internationale concurrentie, tegen elkaar uitspeelt. Die perceptie van het einde van een wereld werd nog scherper na de aanslagen van 11 september in de VS. Het wat abstracte begrip globalisering is nooit zo duidelijk geweest. Er zijn niet alleen de geliberaliseerde markten, de vrijheid van kapitaalverkeer, van goederen en mensen, van ziekten en illegalen…Er is ook de internationalisering van gewelddadige conflicten sommigen beweren dat de 21ste eeuw pas echt begon op 11 september 2001.

5

De vakbond een wereldspeler  

De vakbeweging is internationaal uit principe, globaal uit noodzaak. In de loop van haar lange bestaan heeft zij zich steeds aangepast aan...

De vakbond een wereldspeler  

De vakbeweging is internationaal uit principe, globaal uit noodzaak. In de loop van haar lange bestaan heeft zij zich steeds aangepast aan...