Page 2

Voor meer info : ABVV Hoogstraat 42 1000 Brussel Tel: +32 (0)2 506.82.11 Fax: +32 (0)2 506.82.29

INHOUDSTAFEL

E-mail: infos@abvv.be Nuttige websites: www.abvv.be; www.vlaamsabvv.be www.schoneklerenophetwerk.be www.etuc.org www.icftu.org www.ilo.org www.tuac.org Foto’s: ABVV Lay-out: ABVV © april 2003 Volledige of gedeeltelijke overname of reproductie van de tekst uit deze brochure mag alleen met duidelijke bronvermelding.

 Voorwoord

3

 De wereld, een syndicaal dorp

4

 Globalisering: wat is dat?

5

 Onze kritiek op de huidige globalisering

6

 50 jaar syndicale solidariteit

8

 No TINA but TIA

9

 Wat leert ons de sociale geschiedenis?

10

 Internationale instellingen: hervormen, niet verwerpen!

11

 Naar een mondiale economische en sociale regulering

13

 De vakbeweging gaat internationaal

13

 Identieke vaststellingen, maar soms andere doelstellingen

14

 Het syndicalisme claimt niet het monopolie van de solidariteit

15

 Het belang van het nationaal en Europees niveau

16

 Een democratisch en sociaal Europa als model voor

Verantwoordelijke uitgever: Mia De Vits 2

een solidaire globalisering?

17

 Proxima estacion: Esperanza…

18

De vakbond een wereldspeler  
De vakbond een wereldspeler  

De vakbeweging is internationaal uit principe, globaal uit noodzaak. In de loop van haar lange bestaan heeft zij zich steeds aangepast aan...