Page 18

Proxima estacion: Esperanza… De vakbeweging is per definitie internationaal. Zij is mondiaal uit noodzaak.In de loop van haar geschiedenis paste de vakbeweging zich steeds aan de veranderingen aan. Globalisering is de laatste stap. De vakbeweging heeft als antwoord een Europese, regionale, mondiale tegenmacht opgericht en uitgebouwd. Deze aanpassingen hebben echter nooit de idealen van solidariteit veranderd, wel integendeel. De rol die het ABVV en de Centrales spelen in de solidariteit Noord-Zuid en Oost-West is onvoldoende gekend: vorming van syndicalisten in Latijns-Amerika, hulp aan de informele sector in Afrika, permanente samenwerking met vrije vakverenigingen in landen van Centraal en Oost-Europa… het zijn daar maar enkele voorbeelden.Die fondsen moeten dienen om samenwerkingsprojecten met de sociale gespreekspartners uit dezelfde sectoren in het Zuiden te financieren.

Ingevolge het interprofessioneel akkoord 2001-2002, waarin de

Het syndicalisme heeft nooit het monopolie van de strijd voor vrede, democratie en rechtvaardige verdeling van de rijkdom opgeëist . Het heeft altijd nauw samengewerkt met anderen. Het ontstaan van een "burgermaatschappij" biedt dus vele mogelijkheden, onder meer van een wederzijdse versterking, met respect voor ieders identiteit.

sectoren ertoe aangespoord worden de mogelijkheden te verkennen om initiativen te ontwikkelen op het vlak van internationale samenwerking en

De globalisering moet beheerst worden. Een globalisering die de overgrote meerderheid van de bewoners van deze planeet aan de kant laat staan, heeft geen toekomst. Ons ideaal is en blijft de oprichting van een regering op wereldniveau. De idee van Jacques Delors om een "economische en sociale veiligheidsraad" binnen een hervormde UNO op te richten, kan daartoe een denkspoor zijn. Als de wereld een instrument in het leven zou kunnen roepen om een echte politieke en economische instantie te reguleren, dan zou er eindelijk werk gemaakt kunnen worden vanhet wegwerken van de ongelijkheden. Internationale instellingen moeten in die zin hervormd worden en meer openstaan voor samenwerking, met in de eerste plaats een onvoorwaardelijke eerbiediging van de basis arbeidsen leefmilieurechten.

bevordering van de fundamentele arbeidsnormen van de IAO, hebben de textiel – en de voedingssector de oprichting bedongen van een internationaal solidariteitsfonds, waarin een bijdrage van 0,005% van de loonmassa gestort wordt.

Ondanks alle tekortkomingen heeft Europa de beste troeven in handen om deze eisen op wereldniveau af te dwingen.De globalisering toont de noodzaak aan om de doeltreffendheid van een globale syndicale tegenmacht te versterken, zonder daarbij nochtans de nationale en regionale structuren te ontwrichten. België en Europa zijn uitstekend geplaatst om ongelijkheden te bestrijden.

18

De vakbond een wereldspeler  

De vakbeweging is internationaal uit principe, globaal uit noodzaak. In de loop van haar lange bestaan heeft zij zich steeds aangepast aan...

De vakbond een wereldspeler  

De vakbeweging is internationaal uit principe, globaal uit noodzaak. In de loop van haar lange bestaan heeft zij zich steeds aangepast aan...