Page 10

Wat leert ons de sociale geschiedenis? Het opengooien van de markten betekent winst voor de enen, verlies voor de anderen. Verscheidene decennia van opengestelde markten tonen aan dat de verdeling van de winsten, uit de liberalisering van het handelsverkeer, een veel moeilijker oplosbaar probleem bleek is dan de economische theorie daarover verkondigde. Reden ook waarom regels opgelegd moeten worden en strikt economische doelstellingen moeten samengaan meteen ander beleid inzake sociale en milieumaatregelen. Heel wat studies analyseren de huidige globalisering in het licht van de vorige industriële revolutie aan het einde van de 19e eeuw, om het uitzonderlijke karakter ervan te relativeren. Maar hoeveel doen er dezelfde oefening wanneer het om het sociale gaat? Als we de sociale geschiedenis bekijken sinds de vorige industriële revolutie, dan stellen we vast dat de arbeidersbeweging er tientallen jaren over gedaan heeft om op haar beurt van de economische vooruitgang te genieten. Hoe kunnen we vermijden dat de geschiedenis zich herhaalt? Hoe vermijden we dat de globalisering, de technologische revolutie en de reorganisatie van de werkmethodes leiden tot een loskoppeling van economische groei en sociale vooruitgang? Het is niet de grote internationale eenheidsmarkt die zal zorgen voor sociale vooruitgang en bescherming van het leefmilieu, maar wel een nieuwe politieke en sociale regulering op wereldvlak. Algerije: verwoest door Algerije: verwoest door overstromingen. Kosovo: verwoest door de oorlog. Turkije: getroffen door een aardbeving. Tegenover door de mens of de natuur veroorzaakte rampen kan een simpele daad van solidariteit (het opsturen van een financiële bijdrage, van slaapzakken….) wonderen doen. Ook hier doet het ABVV zijn duit in het zakje. Bij dergelijke rampen is het niet het moment om ideeën uit te wisselen, maar om een helpende hand te reiken.

overstromingen. Kosovo: verwoest door de oorlog. Turkije: getroffen door een aardbeving. Tegenover door de mens of de natuur veroorzaakte rampen kan een simpele daad van solidariteit (het opsturen van een financiële bijdrage, van slaapzakken….) wonderen doen. Ook hier doet het ABVV zijn duit in het zakje. Bij dergelijke rampen is het niet het moment om ideeën uit te wisselen, maar om een helpende hand te reiken.

10

De vakbond een wereldspeler  
De vakbond een wereldspeler  

De vakbeweging is internationaal uit principe, globaal uit noodzaak. In de loop van haar lange bestaan heeft zij zich steeds aangepast aan...