Page 1

Oog voor de cijfers onze werking in tabellen en grafieken

Regio AntwerpenOog voor de cijfers onze werking in tabellen en grafieken Periode 2014-2018

ABVV-regio Antwerpen 21ste Statutair Congres oog voor de toekomst Zaterdag 14 december 2019


Colofon Dit is een uitgave van ABVV-regio Antwerpen Ommeganckstraat 35 – 2018 Antwerpen tel. 03 220 66 11 abvv.antwerpen@abvv.be - www.abvv-regio-antwerpen.be Facebook: abvv-regio antwerpen Twitter: @abvvantwerpen ABVV-regio Antwerpen November 2019 v.u. Dirk Schoeters | Ommeganckstraat 35 | 2018 Antwerpen


Inhoud Voorwoord 7 1. Werving en leden 9 2. Werklozen 15 3. Ziekte en invaliditeit 21 4. Werkenden 23 5. Jongeren 29 6. Vrije tijd 33 7. Senioren 37 8. Militanten 41 9. Acties en activiteiten 45Voorwoord Vakbondswerk is mensenwerk. In het verslag voor het 21ste statutair congres van ABVV-regio Antwerpen hebben we geprobeerd om dit werk zo goed en zo realistisch mogelijk te beschrijven. We schreven het verhaal van vijf jaar dagelijkse werking en activiteiten door een enthousiast team van bijna 150 mensen. Dit geschreven verhaal hebben we ook nog eens samengevat in een congresfilmpje van 5 minuten. Maar ons vakbondswerk is ook te vatten in een lange lijst van indrukwekkende cijfers, statistieken en grafieken. Minder begeesterend misschien, maar even goed heel relevant. Het zijn de boordtabellen die we elk jaar onder de loep houden en gebruiken om waar nodig de werking van onze syndicale organisatie bij te sturen en te verbeteren. Voor wie in de details van onze gewestelijke werking geĂŻnteresseerd is, zijn deze cijfers een interessante aanvulling op het congresverslag.

Kameraadschappelijk, Dirk SCHOETERS Algemeen secretaris - ABVV-regio Antwerpen

7


Oog voor de cijfers

8


Onze werking in tabellen en grafieken

1. 4

<<titel 1>> Werving en leden

Ons aantal bepaalten mee leden onze syndicale kracht. Werknemers sluiten zich bij ons aan Werving

onze dienstverlening, belangenbehartiging, acties, ideologische standpunten, globale is dus

Ons aantal bepaalt mee onze syndicale kracht. Werknemers sluiten zich volgorde. bij ons aan voor onze dienstverlening, maatschappijvisie,‌ En niet noodzakelijk in die Onze ledenevolutie belangenbehartiging, acties, ideologische standpunten, globale maatschappijvisie,‌ En niet noodzakelijk in die belangrijke indicator die aandachtig in de gaten gehouden moet worden. volgorde. Onze ledenevolutie is dus een belangrijke indicator die aandachtig in de gaten gehouden moet worden.

<<Grafiek: Ledenevolutie ABVV-regio Antwerpen>>

Ledenevolutie ABVV-regio Antwerpen

Ledenevolutie ABVV-regio Antwerpen 160000 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 2013

2014

2015

Betalende leden

2016

2017

2018

Gratis jongerenleden

We zijn gewend geraakt aan de jaarlijkse stijging van ons ledenaantal. In vergelijking begin van deze eeuw hadden we in 2018 bijna 50.000 leden meer. De afgelopen 9 congresperiode groeide ons globale ledenaantal nog altijd. Maar we stellen vast dat d te maken heeft met de investeringen in het gratis lidmaatschap voor jongeren en in h


Oog voor de cijfers

We zijn gewend geraakt aan de jaarlijkse stijging van ons ledenaantal. In vergelijking met het begin van deze eeuw hadden we in 2018 bijna 50.000 leden meer. De afgelopen congresperiode groeide ons globale ledenaantal nog altijd. Maar we stellen vast dat die groei te maken heeft met de investeringen in het gratis lidmaatschap voor jongeren en in het aanbod voor senioren die een verminderde bijdrage betalen. Het aantal betalende leden ging in 2015, 2016 en 2017 licht achteruit. Het ziet er wel naar uit dat dit slechts om een kleine tijdelijke dip ging, want het aantal betalende leden stabiliseerde zich in 2018 (op het niveau van 2012). En afgaand op de maandcijfers voor 2019 zullen we voor dit jaar waarschijnlijk terug van groei kunnen spreken. Vergeleken met internationale trends die blijken uit de studie van Kurt Vandaele, onderzoeker bij het Europees Vakbondsinstituut (ETUI), is een kleine dip in ons aantal betalende leden, verwaarloosbaar. Toch houdt dit ons alert. De analyse die Vandaele een paar maanden geleden maakte in zijn stuk ‘De keuze waar de Belgische vakbonden voor staan: besparen of investeren’ op de website van denktank Minerva, gaat ook voor ons op. Daarom dat ABVV-regio Antwerpen de komende jaren resoluut en met zelfvertrouwen zichzelf wil klaarstomen voor de toekomst.

De keuze van de vakbond: besparen of investeren? ANALYSE DOOR ETUI-ONDERZOEKER KURT VANDAELE 53 procent van de werkende Belgische bevolking is aangesloten bij een vakbond. Daarmee steken we met kop en schouders boven het Europese gemiddelde van 28 procent uit. Dat blijkt uit een studie van Kurt Vandaele, onderzoeker bij het Europees vakbondsinstituut (ETUI). Maar na zo lang te hebben standgehouden, kampen de Belgische vakbonden stilaan met ledenverlies – zoals in de rest van Europa. De gepaste reactie volgens Vandaele? Investeren in ledenwerving.

VAKBONDEN IN EUROPA BLOEDEN, BELGIË HOUDT REDELIJK STAND In 28 van de 32 Europese landen gaat de syndicalisatiegraad achteruit. De gemiddelde syndicalisatiegraad zakt zo naar 28 procent. Dat cijfer staat in schril contrast met de 53 procent van België. Alleen IJsland, Denemarken, Zweden en Finland doen het beter. Wat de topscorers gemeen hebben? We spelen een actieve rol in de uitbetaling van werkloosheidsuitkeringen.

INVESTEREN IN WERVING: KLEINSCHALIGE CAMPAGNES EN NIEUWE SECTOREN Toch delen we een beetje in de Europese klappen. Ons ledenaantal had 3 jaar een kleine dip en dat betekent: minder inkomsten. Volgens ETUI-onderzoeker Kurt Vandaele is dat geen reden tot paniek, en zeker geen reden tot wilde besparingen. Zijn raad: investeren in nieuwe dienstverlening en in de werving van nieuwe leden, onder andere in weinig gesyndicaliseerde en nieuwe groeiende sectoren zoals de platformeconomie.

ZIE OOK: » »

De keuze waar de Belgische vakbonden voor staan: besparen of investeren. Opiniestuk van Kurt Vandaele op www.denktankminerva.be (20 augustus 2019). Bleak prospects: mapping trade union membership in Europe since 2000. Kurt Vandaele. Download gratis op www.etui.org > publications > books.

10


<<einde kaderstukje>> Onze werking in tabellen en grafieken

<<Grafiek: Evolutie leden gemaakt via website>>

Evolutie leden gemaakt via website

Evolutie leden gemaakt via website

1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0

2013

2014

Website federaal ABVV

2015

2016

2017

2018

Website regio Antwerpen en Vlaams ABVV

Onze organisatie klaar maken voor de toekomst betekent onder andere dat we het nog

Onzegemakkelijker organisatie klaar maken voor demaken toekomstom betekent andere dat we het nogsluit gemakkelijker mamoeten lid teonder worden. Vandaag 1 op demoeten 8 nieuwe leden z ken om lid te worden. Vandaag sluit 1 op de 8 nieuwe leden zich aan via één van de interprofessionele ABVV-webaan via één van de interprofessionele ABVV-websites. Dit cijfer is al een aantal jaren st sites. Dit cijfer is al een aantal jaren stabiel maar kan waarschijnlijk beter. Bijvoorbeeld door het gebruiksvriendelijker maar6 kan waarschijnlijk beter. Bijvoorbeeld door het gebruiksvriendelijker en aantrekkel en aantrekkelijker maken van de online lidmaatschapformulieren, door onmiddellijke online betaling van de ledenbijvan deen online lidmaatschapformulieren, door onmiddellijke online betaling van de dragemaken mogelijk te maken verder te investeren in digitale dienstverlening.

ledenbijdrage mogelijk te maken verder te investeren in digitale dienstverlening. <<Grafiek: Samenstelling VlaamsenABVV 2018>>

Samenstelling ABVV2018 2018 SamenstellingVlaams Vlaams ABVV ABVV Limburg 14%

ABVV Oost-Vlaanderen 21%

ABVV West-Vlaanderen 19%

ABVV Vlaams Brabant 12%

ABVV-regio Antwerpen 22%

ABVV Mechelen+Kempen 12%

De gewestelijke afdeling ABVV-regio Antwerpen is een stevige pijler van onze grote socialistische vakbond. We vertegenwoordigen 22,33% van het Vlaamse ledental en zijn 11 federaal met 10,72% ledenaandeel het derde grootste ABVV-gewest na Brussel en Luik. Dit


De gewestelijke afdeling ABVV-regio is een stevige pijler van onze grote Oog voorAntwerpen de cijfers socialistische vakbond. We vertegenwoordigen 22,33% van het Vlaamse ledental en zijn federaal met 10,72% ledenaandeel het derde grootste ABVV-gewest na Brussel en Luik De heeft gewestelijke afdeling ABVV-regio Antwerpen een stevige pijler van onzeeconomische, grote socialistischeadministratieve vakbond. We zonder twijfel veel te makenis met de belangrijke en vertegenwoordigen 22,33% van het Vlaamse ledental en zijn federaal met 10,72% ledenaandeel het derde grootste industriële pool die onze regio is dankzij zijn wereldhaven. Maar binnen deze context, di ABVV-gewest na Brussel en Luik. Dit heeft zonder twijfel veel te maken met de belangrijke economische, administraeven goed geldt voor de afdelingen van de twee andere vakbonden, zijn we ook overtuig tieve en industriële pool die onze regio is dankzij zijn wereldhaven. Maar binnen deze context, die even goed geldt dat ook de kwaliteit onze organisatie, enookdienstverlening rol speelt. voor de afdelingen van de tweevan andere vakbonden, zijn we ook werking overtuigd dat de kwaliteit van onzeeen organisatie, werking en dienstverlening een rol speelt.

<<Grafiek: Ledenverdeling volgens centrales 2018>>

Ledenverdeling Ledenverdeling volgens volgenscentrales centrales2018 2018

27102

35871

11456 11173 34101

11936 11542

7

0 AC

BBTK

ABVV-Metaal

Jongeren

BTB

Horval

ACOD

<<Grafiek: Evolutie gratis jongerenleden>>

Evolutie gratis jongerenleden Evolutie gratis jongerenleden

14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0

2013

2014

2015

2016

2017

2018

De afgelopen congresperiode hebben we van het “gratis jongerenlidmaatschap” ook een

De afgelopen congresperiode hebben van hetdie “gratis jongerenlidmaatschap” ook een voordeel gemaakt voor voordeel gemaakt voorwe ouders ABVV-lid zijn. Geregistreerde en studerende kinderen van ouders die leden ABVV-lid zijn. Geregistreerde studerende kinderen van leden vanaf hun van 15de het automatisch automatisch rekenen op kunnen alle voordelen gratis kunnen vanaf hun en 15de rekenen op alle voordelen van het gratis jongerenlidmaatschap. Dit zorgde voor een bijna verdrievoudiging van het jongerenlidmaatschap. Dit zorgde voor een bijna verdrievoudiging van het aantal aantal jongerenleden. In 2020 gaan we deze aanpak grondig evalueren.

jongerenleden. In 2020 gaan we deze aanpak grondig evalueren. <<Grafiek: Evolutie seniorleden (excl. ACOD)>> 12

Evolutie senior leden (excl. ACOD)


2 000 0

2013

Onze werking in tabellen en grafieken

2014

2015

2016

2017

2018

De afgelopen congresperiode hebben we van het “gratis jongerenlidmaatschap” ook een

Sinds we voor 4 van de 6 centrales gestart zijn met de actieve promotie van het lidmaatschap aan verlaagde bijdrage voordeel gemaakt voor ouders die ABVV-lid zijn. Geregistreerde en studerende kinderen van na pensionering, stijgt het aantal seniorledendegestaag. Seniorleden genieten dezelfde voordelen als gewone betaautomatisch rekenen op alle voordelen van het gratis leden kunnen vanaf hun 15 en lende leden en krijgen er een vrijetijdsaanbod een abonnement op ‘Vakbond in Beweging’ bovenop. In het najaar jongerenlidmaatschap. Dit zorgde voor een bijna verdrievoudiging van het aantal 2019 hebben we bovendien een 1ste lijnsdienstverlening opgezet voor vragen over en hulp bij problemen met penjongerenleden. In 2020 gaan grondig evalueren. sioendossiers. Deze dienstverlening staat openwe voordeze ledenaanpak voor en na hun pensionering.

<<Grafiek: Evolutie seniorleden (excl. ACOD)>>

Evolutie senior leden (excl. ACOD) Evolutie senior leden (excl. ACOD)

9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Sinds we voor 4 van de 6 centrales gestart zijn met de actieve promotie van het lidmaatschap aan verlaagde bijdrage na pensionering, stijgt het aantal seniorleden gestaag. Seniorleden genieten dezelfde voordelen als gewone betalende leden en krijgen er een vrijetijdsaanbod en een abonnement op ‘Vakbond in Beweging’ bovenop. In het najaar 2019 hebben we bovendien een 1ste lijnsdienstverlening opgezet voor vragen over en hulp bij problemen met pensioendossiers. Deze dienstverlening staat open voor leden voor en na hun pensionering.

13


Oog voor de cijfers

14


Onze werking in tabellen en grafieken

2. Werklozen De werkloosheidscijfers dalen. Dit is goed nieuws voor alle werkzoekenden die een degelijke, duurzame, werkbare en fatsoenlijk betaalde job vinden. Dit is geen goed nieuws voor: » al wie als gevolg van het regeringsbeleid uitgesloten wordt van een werkloosheidsuitkering, »8 de jongeren voor wie de toegang tot een uitkering moeilijker en beperkt in de tijd gemaakt werd, » en de oudere werknemers die hun mogelijkheid op SWT (het vroegere brugpensioen) ontnomen zagen of bemoeilijkt.

<<titel 2>> Werklozen

<<Grafiek: Evolutie betalingen werkloosheid>>

Evolutie betalingen werkloosheid ABVV-regio Antwerpen Evolutie betalingen werkloosheid ABVV-regio Antwerpen

450 000 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 2013

2014

2015 Volledige Werkloosheid

2016

2017

2018

Brugpensioen

De werkloosheidscijfers dalen. Dit is goed nieuws voor alle werkzoekenden die een 15 degelijke, duurzame, werkbare en fatsoenlijk betaalde job vinden. Dit is geen goed nieuws voor:


werd, en de oudere werknemers die hun mogelijkheid op SWT (het vroegere brugpensioen) ontnomen zagen of bemoeilijkt. Oog voor de cijfers

De daling van de werkloosheidscijfers in de regio Antwerpen – weliswaar met vertraging in vergelijking met de andere ABVV-gewesten in Vlaanderen zich in de van dalende evolutie De daling van de werkloosheidscijfers in de regio Antwerpen toont zich in – detoont dalende evolutie het jaarlijkse van het jaarlijkse aantal betalingen van uitkeringen aantal betalingen van uitkeringen volledige werkloosheid en SWT.volledige werkloosheid en SWT. <<Grafiek: Evolutie aandeel uitbetalingsinstellingen>>

Aandeel uitbetalingsinstellingen in % regio Antwerpen Aandeel uitbetalingsinstellingen in %

regio Antwerpen

50,00% 40,00%

ABVV

30,00%

ACV

20,00%

ACLVB

10,00%

HVW

0,00%

9

2013

2014

2015

2016

2017

2018

In een situatie van dalende werkloosheidscijfers werd onze werkloosheidskas tijdens deze echterwerkloosheidscijfers wel afgetekend de werd grootste in de regio Antwerpen met +3,5% aandeel In een congresperiode situatie van dalende onze werkloosheidskas tijdens deze congresperiode meer dan die van het ACV. Dit is een unicum in Vlaanderen. Waarschijnlijk zegt dit zowel echter wel afgetekend de grootste in de regio Antwerpen met +3,5% aandeel meer dan die van het ACV. Dit is iets over de meer kwetsbare positie arbeidsmarkt van eenkwetsbare deel van onze leden, een unicum in Vlaanderen. Waarschijnlijk zegtop ditde zowel iets over de meer positie op deals arbeidsmarkt over de hoge kwaliteit van onze dienstverlening en de grote inzet van onze medewerkers. van een deel van onze leden, als over de hoge kwaliteit van onze dienstverlening en de grote inzet van onze <<Grafiek: Percentage volledige werklozen in regio Antwerpen dat uitkering ontvangt op medewerkers. basis van elektronische controlekaart>>

% volledigein werklozen in regio Antwerpen datontvangt op % volledige werklozen regio Antwerpen dat uitkering uitkering ontvangt op basis van elektronische basis van elektronische controlekaart controlekaart 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00%

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Sinds 2014 hoeven volledige werklozen de bekende blauwe controlekaart (C3) niet meer in Sinds 2014 hoeven volledige werklozen de bekende blauwe controlekaart (C3) niet meer in te vullen en bij één van te vullen en bij één van onze kantoren in de bus te stoppen. Ze kunnen via hun PC of onze kantoren in de bus te stoppen. Ze kunnen via hun PC of tablet/telefoon hun maandelijkse uitkering opvragen tablet/telefoon hun maandelijkse uitkering opvragen door middel van de elektronische door middel van de elektronische controlekaart Dat bespaart verplaatsingen en, omdat er bij de verwercontrolekaart (eC3). Dat bespaart hen (eC3). verplaatsingen en,hen omdat er bij de verwerking geen king geen inputof klassementswerk meer aan te pas komt, garandeert dit hen ook een snelle betaling. input- of klassementswerk meer aan te pas komt, garandeert dit hen ook een snelle betaling. Vanaf de invoering is de eC3 in ons gewest heel goed ontvangen bij een deel van onze Vanaf de invoering is de eC3 in ons gewest heel goed ontvangen bij een deel van onze volledig werkloze levolledig werkloze leden. Het procentueel aandeel eC3-gebruikers is in de regio Antwerpen bij den. Het procentueel aandeel eC3-gebruikers is in de regio Antwerpen bij de hoogste van de ABVV-gewesten. de hoogste van de ABVV-gewesten. Dat lijkt tegenstrijdig met de vaststelling dat de Dat lijktpersoonlijke tegenstrijdigdienstverlening met de vaststelling dat dewerklozenloketten persoonlijke dienstverlening aan onze werklozenloketten ook aan onze ook in tijden van dalende werkloosheidscijfers nog steeds heel erg bevraagd wordt. De verklaring hiervoor kan gezocht worden in onze grootstedelijke achterban die zowel een grote groep digitaalvaardige als een grote groep digitaal kwetsbare leden omvat. Met oog voor de toekomst komt het er op aan 16 om de tijd en de middelen die we kunnen vrijmaken door de digitalisering van dienstverlening aan de ene groep, te investeren in de persoonlijke dienstverlening aan de andere.


Onze werking in tabellen en grafieken

in tijden van dalende werkloosheidscijfers nog steeds heel erg bevraagd wordt. De verklaring hiervoor kan gezocht worden in onze grootstedelijke achterban die zowel een grote groep digitaalvaardige als een grote groep 10 digitaal kwetsbare leden omvat. Met oog voor de toekomst komt het er op aan om de tijd en de middelen die we kunnen vrijmaken door de digitalisering van dienstverlening aan de ene groep, te investeren in de persoonlijke dienstverlening aan de andere. 10

<<Grafiek: Deelnemers info's voor werkzoekenden>>

<<Grafiek: Deelnemers info's aantal voor werkzoekenden>> Evolutie deelnemers info's en vorming werkzoekenden

Evolutie aantal deelnemers info’s en vorming werkzoekenden 1400 Evolutie aantal deelnemers info's en vorming werkzoekenden

1400 1200 1000 800 600 400 200 0

1200 1000 800 600 400 200 0

12-13

12-13

13-14 13-14

14-15 14-15

15-16

15-16

16-17

16-17

17-18

17-18

De daling van het aantal deelnemers is mede het gevolg van de regularisatie van medewerkers in gesco-statuut. In hethet najaar 2016 hierdoor eenvan medewerker die met De daling van het aantal deelnemers is mede gevolg vankon de regularisatie SWT ging niet meer vervangen worden, waardoor heteen team van 2,5 opdie 1,5met FTE terugviel. He medewerkers gesco-statuut. het najaar 2016 hierdoor medewerker De daling van hetinaantal deelnemers isInmede het gevolg vankon de regularisatie van medewerkers in gesco-statuut. aanbod aan vervangen infosessiesworden, en vormingen daalde evenredig. Om dezelfde reden diende het SWT ging niet hetging team op 1,5 FTE terugviel. In het najaar 2016meer kon hierdoor een medewerkerwaardoor die met SWT nietvan meer2,5 vervangen worden, waardoorHet het vergaderritme van werklozencomité – waarmee ABVV-regio Antwerpen inzet op de aanbod infosessies en ons vormingen daalde evenredig. Om dezelfde reden diende team van aan 2,5 op 1,5 FTE terugviel. Het aanbod aan infosessies en vormingen daalde evenredig. Omhet dezelfde versterking en participatie van werkloze militanten – noodgedwongen te worden verlaagd. vergaderritme ons werklozencomité – waarmee ABVV-regio Antwerpen inzet op op dede verreden diende hetvan vergaderritme van ons werklozencomité – waarmee ABVV-regio Antwerpen inzet Ondanks deze moeilijke situatie kreeg de–organiserende vzw & Actie een positieve versterking en participatie van werkloze noodgedwongen te Vorming worden sterking en participatie van werkloze militanten –militanten noodgedwongen te worden verlaagd. Ondanksverlaagd. deze moeilijke evaluatie van desituatie subsidiërende overheid. In hetevaluatie beleidsplan voor deeen periode 2021-2025 zal Ondanks deze moeilijke kreeg &deActie organiserende vzw Vorming Actie positieve situatie kreeg de organiserende vzw Vorming een positieve van de& subsidiërende overheid. In ervan naast functie ook meer aandachtfunctie moeten gaanaandacht naar de maatschappelijk evaluatie de de subsidiërende overheid. In het beleidsplan voor de 2021-2025 zal het beleidsplan voor de educatieve periode 2021-2025 zal er naast de educatieve ookperiode meer moeten gaan naar de maatschappelijk bewegingsfunctie. er naast de educatieve functie ook meer aandacht moeten gaan naar de maatschappelijk bewegingsfunctie. bewegingsfunctie. <<Grafiek: Individueel loopbaanadvies aan werkzoekenden>> <<Grafiek: Individueel loopbaanadvies aan werkzoekenden>>

Individueel loopbaanadvies Individueel loopbaanadvies

600 500 400 300 200 100 0

600

Individueel loopbaanadvies

500 400 300 200 100 0 2013

20132014

2014 2015

2015 2016

2016 2017

2017 2018

2018

In 2016 werd een nieuwe overeenkomst voor Loopbaanadvies 2017-‘19 afgesloten. De te bereiken doelen worden2016 jaarlijks heronderhandeld door vakbonden en Vlaamse overheid (VDAB en kabinet). Die doelen In 2016 werd eenovereenkomst nieuwe overeenkomst voor Loopbaanadvies 2017-‘19 afgesloten. De te In werd een nieuwe voor Loopbaanadvies 2017-‘19 afgesloten. Demoeten te passen inbereiken het beleidworden van de Vlaamse Najaar 2016 door werd ons team vanvakbonden loopbaanadvies uitgebreid doelen wordenregering. jaarlijks heronderhandeld door Vlaamsevan overheid bereiken doelen jaarlijks heronderhandeld vakbonden en Vlaamseenoverheid 1,5 naar 2 FTE. en kabinet). Diemoeten doelenpassen moeteninpassen in het van deregering. Vlaamse regering. (VDAB (VDAB en kabinet). Die doelen het beleid vanbeleid de Vlaamse

Najaar 2016 werd onswerd teamons vanteam loopbaanadvies uitgebreiduitgebreid van 1,5 naar FTEnaar 2 FTE Najaar 2016 van loopbaanadvies van2 1,5 17


11 11 Oog voor de cijfers

<<Grafiek: Deelnemers opleidingen werkzoekenden>> <<Grafiek: Deelnemers opleidingen werkzoekenden>>

Evolutie aantal deelnemers en vorming EvolutieEvolutie aantal deelnemers info’sinfo's eninfo's vorming werkzoekenden aantal deelnemers en vorming werkzoekenden werkzoekenden 15001500 10001000 500 500 0

0

12-1312-13 13-1413-14 14-1514-15 15-1615-16 16-1716-17 17-1817-18

De infosessies vielen Ze werden vervangen en doesessies “wer De infosessies voorvoor 50+50+ vielen weg.weg. Ze werden vervangen doordoor info-infoen doesessies “werken met de digitale tools van de VDAB”. De aanvankelijk zwakke toeleiding door de VDAB met de digitale toolsweg. vanZedewerden VDAB”. De aanvankelijk toeleiding door de VDAB naarnaa De infosessies voor 50+ vielen vervangen door info- en zwakke doesessies “werken met de digitale de infosessies verbeterde mondjesmaat vanaf 2017. De individuele gesprekken moesten tools vande deinfosessies VDAB”. De aanvankelijk zwakke toeleiding doorvanaf de VDAB naar de infosessies verbeterde mondjesverbeterde mondjesmaat 2017. De individuele gesprekken moesten vanaf gesprekken met de digitale dienstverlening van de VDAB maat vanaf 2017. De 2016 individuele gesprekken moesten vanaf 2016naar gesprekken zijn met een link naarvan de digitale vanaf 2016 gesprekken zijn zijn met eeneen link link naar de digitale dienstverlening de VDAB of of dienstverlening vantalentgesprekken. de VDAB of naar talentgesprekken. Vanaf 2018 isgesprekken het gesprekken aantal gesprekken met werkzoeken-in in Vanaf 2018 is het aantal werkzoekenden naarnaar talentgesprekken. Vanaf 2018 is het aantal metmet werkzoekenden den in stijgende lijn. stijgende stijgende lijn. lijn. <<Grafiek: en taalcoaching>> <<Grafiek: Job-Joben taalcoaching>>

Job- en taalcoaching KOPA en taalcoaching Kopa Job-Joben taalcoaching Kopa

100 100 80

80

60

60

40

40

20

20

0

0

20132013

20142014

20152015

20162016

20172017

20182018

aanbod en taalcoaching onze KOPA Antwerpen tot werkgevers Het Het aanbod job-joben taalcoaching van van onze vzwvzw KOPA Antwerpen richtricht zichzich tot werkgevers, die en hun startende werknemers willen ondersteunen inwerkgevers, hun eerste in de Het aanbod taalcoaching van onze vzwwillen KOPA Antwerpen richt zich tot diestappen hun in startende die jobhun startende werknemers ondersteunen in hun eerste stappen de werknemers willen ondersteunen in hun eerste stappen in de werkenden. onderneming. Het gaat dus over (nieuwe) werkenonderneming. gaat dus over (nieuwe) werkenden. Samenwerking sectoronderneming. Het Het gaat dus over (nieuwe) Samenwerking metmet sectoren en den. Samenwerking met sectoren vormingsfondsen is hierin cruciaal. vormingsfondsen is hierin cruciaal. vormingsfondsen is hierin cruciaal. Incongresperiode de voorbije congresperiode KOPA Antwerpen vzw onderhevig In de voorbije was KOPA Antwerpen vzw zwaar onderhevig aan hetzwaar veranderende beleid. In In de voorbije congresperiode waswas KOPA Antwerpen vzw zwaar onderhevig aanaan het het veranderende beleid. In 2017 kwam een einde de gesco-subsidiering. 2017 kwam een einde aan beleid. de gesco-subsidiering. Het aanbod evolueerde louter arbeidsmarktgerichte op- aanbod veranderende In 2017 kwam een einde aanaan devan gesco-subsidiering. Het Het aanbod leidingenevolueerde voor werkzoekenden uit de kansengroepen, naar korte opleidingen, screening van werkzoekenden evolueerde van louter arbeidsmarktgerichte opleidingen voor werkzoekenden uit de van louter arbeidsmarktgerichte opleidingen voor werkzoekenden uit de en job- en taalcoaching. Dit alles binnen een stedelijk, provinciaal en Vlaams met bovendien een kansengroepen, naar korte opleidingen, screening van werkzoekenden en jobkansengroepen, naar korte opleidingen, screening van subsidiekader werkzoekenden en joben en groeiend commercieel aanbod van joben taalcoaching voor (nieuwe) werkenden. Deze nieuwe realiteit op het taalcoaching. Dit alles binnen stedelijk, provinciaal en Vlaams subsidiekader taalcoaching. Dit alles binnen eeneen stedelijk, provinciaal en Vlaams subsidiekader metmet vlak van subsidies en opdrachten, maakt een vergelijking met de vorige congresperiodes onmogelijk. bovendien een groeiend commercieel aanbod van job- en taalcoaching voor (nieuwe) bovendien een groeiend commercieel aanbod van job- en taalcoaching voor (nieuwe) werkenden. Deze nieuwe realiteit op het subsidies en opdrachten, maakt werkenden. Deze nieuwe realiteit op het vlakvlak van van subsidies en opdrachten, maakt eeneen vergelijking met de vorige congresperiodes onmogelijk. vergelijking met de vorige congresperiodes onmogelijk.

18


12

12

Onze werking in tabellen en grafieken

<<Grafiek: Bijstand bij verhoren en controle>> <<Grafiek: Bijstand bij verhoren en controle>>

Bijstand bij verhoren RVA en VDAB Bijstand bij verhoren RVA en VDAB 800 700 600 500 400 300 200 100 0

Bijstand bij verhoren RVA en VDAB

800 700 600

Bijstand bij verhoren rva Bijstand bij verhoren rva

500 400

Bijstand bij controle beschikbaarheid Bijstand bij controle beschikbaarheid rva rva Bijstand bij controle beschikbaarheid Bijstand bij controle beschikbaarheid vdab vdab

300 200 100 0 2013

2013

2014

2014

2015

2015

2016

2016

2017

2017

2018

2018

Door de zesde staatshervorming ging vanaf begin 2016 de controle op beschikbaarheid van Door de zesde staatshervorming ging vanaf begin 2016 de controle op beschikbaarheid van Door de zesde staatshervorming vanaf begin 2016 Ondanks de controlede op jarenlange beschikbaarheid van werkzoekenden over werkzoekenden over vanging RVA naar VDAB. voorbereiding – waarbij werkzoekenden over van RVA naar VDAB. Ondanks de jarenlange voorbereiding – waarbij van de RVAvakbonden naar VDAB. Ondanks de jarenlange – waarbij de vakbonden betrokken waren – kwam ook betrokken warenvoorbereiding – kwam deze overgang traag opook gang. de vakbonden ook betrokken waren – kwam deze overgang traag op gang. deze overgang traag op gang.

Elke werkzoekende die een RVA- of een VDAB-uitnodiging voor verhoor ontvangt, krijgt ook Elke werkzoekende die een RVA- of een VDAB-uitnodiging voor verhoor ontvangt, krijgt ook het ABVV-regio aanbod tot ondersteuning. Het percentage leden dat Elkevan werkzoekende dieAntwerpen eenAntwerpen RVA- ofeen een een VDAB-uitnodiging voor verhoorHet ontvangt, krijgt ook vanvan het ABVV-regio van het ABVV-regio aanbod tot ondersteuning. percentage van leden dat daarop inspeelt blijft reeds jarenlang ondermaats. Zeker voor de controle van de VDAB op Antwerpen een aanbod tot ondersteuning. Het percentage van leden dat daarop inspeelt blijft reeds daarop inspeelt blijft reeds jarenlang ondermaats. Zeker voor de controle van de VDAB opjarenlang beschikbaarheid. de responsgraad teop verhogen werdenOm de de uitnodigingsbrieven in het werondermaats. Zeker Om voorOm de responsgraad controle van de VDAB beschikbaarheid. responsgraad te beschikbaarheid. de te verhogen werden de uitnodigingsbrieven inverhogen het van 2018 aangepast. Leden nu uitgenodigd op dag en uur, i.p.v.op een meer denvoorjaar de uitnodigingsbrieven in hetLeden voorjaar vanworden 2018 Leden uitgenodigd dag en uur, voorjaar van 2018 aangepast. worden nuaangepast. uitgenodigd op worden dag ennu uur, i.p.v. een meer uitnodiging. Deze eenvoudige wijziging verdriedubbelde de responsgraad. i.p.v.vrijblijvende een meer vrijblijvende uitnodiging. Deze eenvoudige wijziging verdriedubbelde de responsgraad. Onvrijblijvende uitnodiging. Deze eenvoudige wijziging verdriedubbelde de responsgraad. danks alle inspanningen vinden veelvinden werklozen de weg naar de sanctie reeds uitgesproken Ondanks alle inspanningen veelpas werklozen pashet deABVV weg als naar het ABVV alsis de sanctie Ondanks alle inspanningen vinden veel werklozen pas de weg naar het ABVV als de sanctie en enkel nog een langdurige beroepsprocedure rest. reeds is uitgesproken en enkel nog een langdurige beroepsprocedure rest. reeds is uitgesproken en enkel nog een langdurige beroepsprocedure rest. <<Grafiek: Beroep tegen sancties>> <<Grafiek: Beroep tegen sancties>>

Beroep tegen sancties

400 350 300 250 200 150 100 50 0

Beroep tegen sancties Beroep tegen sancties

400

Intake dossiers/nieuwe Intake dossiers/nieuwe procedure procedure

350 300

Intake Intake dossiers/Advies/onderzoek/zond dossiers/Advies/onderzoek/zond er gevolg er gevolg Afgehandelde dossiers Afgehandelde dossiers

250 200 150 100

Gunstig Gunstig

50 0 2013

2013

2014

2014

2015

2015

2016

2016

2017

2017

2018

2018

De laatste jaren stellen we een ernstige stijging vast, van het aantal dossiers tegen RVA- en De laatste laatste jaren wewe eeneen ernstige stijging vast, van het aantal RVA-tegen en VDAB-beslissingen. De jarenstellen stellen ernstige stijging vast, van hetdossiers aantal tegen dossiers RVA- en VDAB-beslissingen. Vooraleffectief het aantal waarin effectief een procedure Vooral het aantal dossiers waarin een dossiers procedure diende te worden opgestart, namdiende toe.teDe te dossiers VDAB-beslissingen. Vooral het aantal dossiers waarin effectief een procedure diende worden over het algemeen ook ingewikkelder en slepen langer aan.

19


13 Oog voorover de cijfers worden opgestart, nam toe. De dossiers worden het algemeen ook ingewikkelder en slepen langer aan.

<<Grafiek: Beroepsprocedure beslissingen leefloon OCMW’s>>

Beroepsprocedure leefloon OCMW’s Beroepsprocedure leefloon OCMW’s

20 18 16 14

Intake dossiers

12

uitgeschreven

10

gunstig

8

ongunstig

6

advies/onderzoek - zonder gevolg

4 2 0

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Het aantal beroepsprocedures tegen negatieve beslissingen van OCMW’s daalt. Dit is te Het aantal beroepsprocedures tegen negatieve beslissingen van OCMW’s daalt. Dit is te wijten aan een hard wijten aan een hard beleid dienaangaande en een gebrekkige motivering van de beleidbeslissingen. dienaangaande motivering vandat de deze beslissingen. Het is van belang om aan te stippen Heten is een van gebrekkige belang om aan te stippen beroepsprocedure de betrokkene dat deze beroepsprocedure de betrokkene niet onmiddellijk soelaas biedt omdat een procedure tegen een niet onmiddellijk soelaas biedt omdat een procedure tegen een weigering van leefloon weigering van leefloon jaar in beslag neemt. meestal een jaar meestal in beslageen neemt.

20


Onze werking in tabellen en grafieken

3. Ziekte en invaliditeit Er zijn minder dossiers ziekte en invaliditeit die leiden tot een daadwerkelijke procedure. Het aantal dossiers waarin een advies volstaat stagneert. De dossiers worden evenwel steeds gecompliceerder. Mogelijks ligt de oorzaak van deze (tijdelijke?) daling bij de maatregelen van de regering betreffende de reĂŻntegratie. 14 De uitkeringsgerechtigde zieken worden hierdoor sneller terug gewezen naar de werkgever. In vele gevallen volgt hierop ontslag wegens medische overmacht waardoor deze leden doorgesluisd worden naar de werkloosheid.

<<titel 3>> Ziekte en invaliditeit <<Grafiek: Beroep beslissingen ziekte en invaliditeit>>

Beroep beslissingen ziekte en invaliditeit Beroep beslissingen ziekte en invaliditeit

350 Intake dossiers / nieuwe procedures

300 250 200

intake dossiers/Advies/onderzoek/Zonder Gevolg

150

Afgehandelde dossiers

100 Gunstig

50 0

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Er zijn minder dossiers ziekte en invaliditeit die leiden tot een daadwerkelijke procedure. Het aantal dossiers waarin een advies volstaat stagneert. De dossiers worden evenwel steeds gecompliceerder. Mogelijks ligt de oorzaak van deze (tijdelijke?) daling bij de maatregelen van de regering 21 betreffende de reĂŻntegratie. De uitkeringsgerechtigde zieken worden hierdoor sneller terug gewezen naar de werkgever. In vele gevallen volgt hierop ontslag wegens medische


Oog voor de cijfers

22


Onze werking in tabellen en grafieken

4. Werkenden Er is een zekere terugval in de dossiers arbeidsrecht. Er werden ook minder zaken afgehandeld. De reden hiervoor is dat een deel van de zaken meer tijd in beslag neemt omdat het huidige systeem van rechtsplegingvergoeding gemakkelijker leidt tot procedures in hoger beroep waardoor zaken langer duren.

15

“Adviezen zonder gevolg” zijn alleen die adviezen die niet hebben geleid tot een procedure maar waar toch uitge<<titel 4>> Werkenden breid opzoekwerk aan te pas is gekomen. Ook regelingen zitten hier niet bij.

<<Grafiek: Juridische dossiers arbeidsrecht>>

Dossiers arbeidsrecht

Dossiers arbeidsrecht

700 600 500 400 300 200 100 0

Intake dossiers Afgehandelde dossiers Gunstig Ongunstig Advies-Zonder gevolg 2013

2014

2015

2016

2017

2018

Er is een zekere terugval in de dossiers arbeidsrecht. Er werden ook minder zaken

De opbrengsten zijn gedaald. Deels als gevolg van de lichte daling van het aantal dossiers. De andere reden voor afgehandeld. De reden hiervoor is dat een deel van de zaken meer tijd in beslag neemt de daling is de Wet op het éénheidsstatuut waarvan de gevolgen zich hebben laten voelen vanaf 2015. Ontslagomdat het huidige systeem van rechtsplegingvergoeding gemakkelijker leidt tot procedures procedures voor bedienden resulteren sindsdien in lagere opzeggingsvergoeding dan onder de formule Claeys. in hoger beroep waardoor zaken langer duren. De inhoud van de dossiers blijft echter wel gelijkaardig.

“Adviezen zonder gevolg” zijn alleen die adviezen die niet hebben geleid tot een procedure maar waar toch uitgebreid opzoekwerk aan te pas is gekomen. Ook regelingen zitten hier niet bij. 23

<<Grafiek: Arbeidsrecht: resultaat in €>>


200 100 0

Ongunstig Advies-Zonder gevolg 2013

2014

Oog voor de cijfers

2015

2016

2017

2018

Er is een zekere terugval in de dossiers arbeidsrecht. Er werden ook minder zaken

Van afgehandeld. belang bij de opbrengsten is te weten dat een sommige waarinmeer een procedure werdneemt gevoerd, net voor De reden hiervoor is dat deel dossiers van de zaken tijd in beslag het einde of het zelfshuidige na afloop van de procedure (maar voor er effectief gemakkelijker werd betaald .....)leidt overgegaan zijn naar de tak omdat systeem van rechtsplegingvergoeding tot procedures faillissementen. Van zodra er een faillissement tussen komt verdwijnen deze dossiers uit de statistiek arbeidsrecht in hoger beroep waardoor zaken langer duren. en gaan zij over naar de statistiek faillissementen waar betaling plaatsvindt via het Fonds voor Sluiting van Onder“Adviezen zonder gevolg” zijn alleen die adviezen die niet hebben geleid tot een procedure nemingen (FSO). Deze betalingen zijn vaak lager dan waar men recht op zou gehad hebben in het kader van de maar waar toch uitgebreid opzoekwerk aan te pas is gekomen. Ook regelingen zitten hier procedure arbeidsrecht. Het is bovendien een gegeven dat grote vorderingen vaak leiden tot het rekken van de niet bij. procedure door bv. hoger beroep, louter omdat een faillissement er zit aan te komen.

<<Grafiek: Arbeidsrecht: resultaat in €>>

Arbeidsrecht: resultaat in € Arbeidsrecht:

resultaat in €

3000000 2000000 Behaalde winst

1000000 0

16

2013

2014

2015

2016

2017

2018

vorderingen vaakzijn leiden tot hetDeels rekken de procedure door bv. hoger De opbrengsten gedaald. alsvan gevolg van de lichte daling van hetberoep, aantal louter dossiers. omdat een faillissement zit aan De andere reden voor deerdaling is te dekomen. Wet op het éénheidsstatuut waarvan de gevolgen zich hebben laten voelen vanaf 2015. Ontslagprocedures voor bedienden resulteren sindsdien in <<Grafiek: Rechtsplegingsvergoeding>> lagere opzeggingsvergoeding dan onder de formule Claeys. De inhoud van de dossiers blijft Rechtsplegingsvergoeding echter wel gelijkaardig.

Rechtsplegingsvergoeding

Van belang bij de opbrengsten is te weten dat sommige dossiers waarin een procedure werd gevoerd, net voor het einde of zelfs na afloop van de procedure (maar voor er effectief werd 25000 betaald) overgegaan zijn naar de tak faillissementen. Van zodra er een faillissement tussen 20000 komst verdwijnen deze dossiers uit de statistiek arbeidsrecht en gaan zij over naar de 15000 statistiek faillissementen waar betaling plaatsvindt via het Fonds voor Sluiting van Rechtsplegingsvergoeding 10000 Ondernemingen (FSO). Deze betalingen zijn vaak lager dan waar men recht op zou gehad 5000 hebben in het kader van de procedure arbeidsrecht. Het is bovendien een gegeven dat grote 0

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Het huidige systeem van rechtsplegingvergoedingen blijft een probleem voor onze dienstverlening op vlak van arbeidsrecht. Voor gewonnen zaken kan geen Het rechtsplegingsvergoeding huidige systeem van rechtsplegingvergoedingen een probleem voor onze worden geïnd,voorblijft verloren zaken dient een dienstverlening op vlak van arbeidsrecht. Voor gewonnen zaken kan geen rechtsplegingsvergoeding worden geïnd,voor verloren zaken dient rechtsplegingsvergoeding te worden betaald. Dit dwingt ons tot een meer doorgedreven eenvoorafgaande rechtsplegingsvergoeding worden betaald. Dit dwingt ons tot een meer doorgedreven voorafgaande ininschattingtevan de haalbaarheid van elke zaak. schatting van de haalbaarheid van elke zaak.

<<Grafiek: Dossiers faillissementen>>

Dossiers faillissementen 1200 1000

Intake dossiers

800

Afgehandelde dossiers

600

Gunstig

400

Ongunstig

200 0

Advies-Zonder gevolg 2013

2014

2015

2016

24

2017

2018

Dossiers bij het FSO waarbij besloten wordt tot overname, kunnen niet worden afgehandeld,


rechtsplegingsvergoeding te worden betaald. Dit dwingt ons tot een meer doorgedreven voorafgaande inschatting van de haalbaarheid van elke zaak. Onze werking in tabellen en grafieken

<<Grafiek: Dossiers faillissementen>>

Dossiers faillisementen

Dossiers faillissementen 1200 1000

Intake dossiers

800

Afgehandelde dossiers

600

Gunstig

400

Ongunstig

200

Advies-Zonder gevolg

0

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Dossiers bij het FSO waarbij besloten wordt tot overname, kunnen niet worden afgehandeld,

17 bij Dossiers het FSO waarbij beslotenonderzocht wordt tot overname, kunnen maar dienen ver17 maar dienen verder te worden om na te gaan niet of erworden actiesafgehandeld, tegen de overnemer der mogelijk te wordenzijn. onderzocht om na te zijn gaandan of er acties tegen de overnemer mogelijk Deze dossiers zijn dan Deze dossiers noch gunstig, noch ongunstig, maarzijn. worden wel verder nochbehandeld. gunstig, noch ongunstig, maar worden wel verder behandeld. <<Grafiek: Faillissementen: Faillissementen: resultaat resultaat in in €>> €>> <<Grafiek:

Faillissementen: Faillissementen: Faillisementen: resultaat in € resultaat in in €€ resultaat

10000000 10000000 8000000 8000000 6000000 6000000 4000000 4000000 2000000 2000000 00

Behaaldewinst winst Behaalde

2013 2013

2014 2014

2015 2015

2016 2016

2017 2017

2018 2018

<<Grafiek: Dossiers Dossiers arbeidsongevallen>> arbeidsongevallen>> <<Grafiek:

Dossiers arbeidsongevallen

Dossiers arbeidsongevallen arbeidsongevallen Dossiers 450 450 400 400 350 350 300 300 250 250 200 200 150 150 100 100 50 50 00

Intakedossiers dossiers Intake Afgehandeldedossiers dossiers Afgehandelde Gunstig Gunstig Ongunstig Ongunstig Advies-Zondergevolg gevolg Advies-Zonder 2013 2013

2014 2014

2015 2015

2016 2016

2017 2017

2018 2018

<<Grafiek: Arbeidsongevallen: Arbeidsongevallen: resultaat resultaat in in €>> €>> <<Grafiek:

Arbeidsongevallen: Arbeidsongevallen: resultaat in in €€ resultaat 3000000 3000000 2000000 2000000 1000000 1000000

25

Behaaldewinst winst Behaalde


0

12 10

2013

2014

2015

2016

2017

Intake dossiers

2018

Oog voor de cijfers

8 <<Grafiek: Arbeidsongevallen: resultaat in €>> 6

uitgeschreven

Arbeidsongevallen: Arbeidsongevallen: resultaat ingunstig €

4

resultaat in €

2 0

3000000

2013

2000000

2014

2015

2016

2017

ongunstig

2018 Behaalde winst

1000000 0 <<Grafiek: Beroep RSZ>> 18 2013 2014

2015

2016

2017

2018

Beroep RSZ

<<Grafiek: Beroep belastingen>> 5

Beroep belastingen

Intake dossiers

Beroep belastingen

4 3

12

2

uitgeschreven Intake dossiers

10

1

gunstig uitgeschreven

8

0

6 2013 4

2014

2015

2016

2017

2018

gunstig

Het minieme aantal dossiers in deze sector is te wijten aan het feit dat wij enkel dossiers 2 opmaken0 indien de betrokkene geen lid is van de Voorzorg (of de CM).ongunstig Leden van de Voorzorg worden doorverwezen naar hun Medico-sociale dienst die hen in deze procedures 2013 2014 2015 2016 2017 2018 vertegenwoordigt. <<Grafiek: Loopbaanbegeleiding>>

<<Grafiek: Loopbaanbegeleiding>> Loopbaanbegeleiding

Loopbaanbegeleiding Loopbaanbegeleiding

200 150

200

100

150

50

100

0

50 2013 0

Aantal trajecten

Aantal trajecten 2014

2013

2015

2014

2016

2015

2017

2016

2018

2017

2018

juli2013 2013 werd het beleidskader en de financiering van loopbaanbegeleiding drastisch InInjuli werd het beleidskader en de financiering van loopbaanbegeleiding drastisch gewijzigd. De loopgewijzigd. werd De loopbaancheque werd ingevoerd enHierdoor de markt werdeen opengesteld. Hierdoor baancheque ingevoerd en de markt werd opengesteld. ontstond scherpe concurrentie – zoIn juli 2013 werd het beleidskader en de financiering van loopbaanbegeleiding drastisch ontstond een scherpe – zowel inzake aantal aanbieders als aantal locaties – en wel inzake aantal aanbiedersconcurrentie als aantal locaties – en ging ons aantal in dalende Eind 2018 bedroeg gewijzigd. De loopbaancheque werd ingevoerd encliënten de markt werd lijn. opengesteld. Hierdoor het marktaandeel van onze loopbaanbegeleiding in de provincie Antwerpen 2,2%. ontstond een scherpe concurrentie – zowel inzake aantal aanbieders als aantal locaties – en onshoge aantal cliënten bij in cliënten, dalendevinden lijn. Eind 2018 bedroeg het vanaanonze Ondanksging de zeer tevredenheid nog veel te weinig leden demarktaandeel weg naar dit (gratis) dede provincie Antwerpen 2,2%. bod. Deloopbaanbegeleiding promotie van het aanbod in werd laatste jaren opgedreven met landelijke en regionale promotiecampagnes (waaronder “Burnout”, “Last van stress”).

Ondanks de zeer hoge tevredenheid bij cliënten, vinden nog veel te weinig leden de weg naar dit (gratis) aanbod. De promotie van het aanbod werd de laatste jaren opgedreven met landelijke en regionale promotiecampagnes (waaronder “Burnout”, “Last van stress”). 26

<<Grafiek: Loopbaanadvies werkenden>>


Onze werking in tabellen en grafieken

19

Loopbaanadvies werkenden

Loopbaanadvies werkenden 150 100 Loopbaanadvies werkenden

50 0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

In het najaar 2016het werd van loopbaanadvies met 25% uitgebreid. In nieuwe het kader van In het najaar 2016 werd teamhet vanteam loopbaanadvies met 25% uitgebreid. In het kader van de samende nieuwe samenwerkingsovereenkomst werden de acties naar werkenden uitgebreid met werkingsovereenkomst werden de acties naar werkenden uitgebreid met Doorstart-infosessies voor bedrijven Doorstart-infosessies voor bedrijven in in andere herstructurering. Na een paar in andere in herstructurering. Na een paar experimenten gewesten werden in 2019 deexperimenten eerste Doorstart-infosesgewesten werden in 2019 de eerste Doorstart-infosessies gegeven in een bedrijf in de regio sies gegeven in een bedrijf in de regio Antwerpen. Antwerpen.

27


Oog voor de cijfers

28


Onze werking in tabellen en grafieken

5. Jongeren Omdat de vzw Magik (landelijke naam van de jongerenwerking) zijn “autonomie” onvoldoende kon bewijzen verloor de ABVV-jongerenwerking in 2017 haar erkenning binnen het gesubsidieerde jeugdwerk. Hierdoor verloor onze jongerenwerking haar reeds schaarse subsidies. In een aantal gewesten werden de contracten van de jongerenmedewerkers beëindigd. In Antwerpen bleef de ABVV-jongerenwerking, weliswaar in moeilijke omstandigheden en volledig met syndicale middelen, functioneren. Tot20op heden blijft de toekomst van de ABVV-jongerenwerking op Vlaams niveau heel onduidelijk. Er is nog geen nieuw landelijk beleidskader en financiering.

<<titel 5>> Jongeren Deze onduidelijkheid is mee oorzaak van een minder dynamische werking en dus een dalende dienstverlening. Ook de automatisering van de toekenning van studietoelagen maakte dat de dienstverlening hierrond ernstig daalde. <<Grafiek: Individuele dienstverlening jongerenthema's>>

Individuele dienstverlening jongerenthema’s

Individuele dienstverlening jongerenthema's 1200 1000 800 600

Individuele dienstverlening jongerenthema's

400 200 0

2013

2014

2015

2016

2017

2018

<<Grafiek: Dienstverlening jongerenthema's 2013-2018>>

Dienstverlening jongerenthema's 2013-2018 29


0

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Oog voor de cijfers

<<Grafiek: Dienstverlening jongerenthema's 2013-2018>>

Dienstverlening jongerenthema’s 2013-2018

Dienstverlening jongerenthema's 2013-2018 12

231 73 Algemeen Deeltijds leren en werken:

923

Studentenarbeid Schoolverlaters Stage

384

2851

Studietoelagen 11

Onbekend

21 21

Omdat de <<Grafiek: vzw MagikBereik (landelijke naam van de zijn “autonomie” schoolverlaters via Transit>> <<Grafiek: Bereik schoolverlaters viajongerenwerking) Transit>> onvoldoende kon bewijzen verloor de ABVV-jongerenwerking in 2017 haar erkenning binnen Bereik schoolverlaters Transit het gesubsidieerde jeugdwerk. Hierdoor verloor onze jongerenwerking haar reeds schaarse subsidies.

Bereik Bereik schoolverlaters schoolverlaters Transit Transit

4000 4000

In een aantal gewesten werden de contracten van de jongerenmedewerkers beëindigd. In Antwerpen 3000 bleef de ABVV-jongerenwerking, weliswaar in moeilijke omstandigheden en 3000 volledig met2000 syndicale middelen, functioneren. Tot op heden blijft de toekomst van de ABVV2000 Bereik Bereik Transit Transit Antwerpen Antwerpen jongerenwerking op Vlaams niveau heel onduidelijk. Er is nog geen nieuw landelijk 1000 1000 beleidskader en financiering. 0

0 Deze onduidelijkheid is mee oorzaak van een minder dynamische werking en dus een 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 dalende dienstverlening. Ook de automatisering van de toekenning van studietoelagen maakte dat deAntwerpse dienstverlening hierrond ernstig daalde. Het schoolverlatersplatform Transit is Het Antwerpse schoolverlatersplatform Transit is een een samenwerkingsverband samenwerkingsverband tussen Het Antwerpse schoolverlatersplatform Transit is een samenwerkingsverband tussen vakbonden,tussen VDAB, de provincie vakbonden, VDAB, de provincie en enkele gemeenten. Transit werd succes VDAB, de provincie en enkele gemeenten. Transit werd met met succes naar naar envakbonden, enkele gemeenten. Transit werd met succes naar provinciaal niveau getild ondanks de moeilijke omstandigheden provinciaal niveau getild ondanks de moeilijke omstandigheden door het wegvallen provinciaal niveau getild ondanks deRESOC-structuren. moeilijke omstandigheden door het wegvallen van van de de door het wegvallen van de ondersteunende ondersteunende RESOC-structuren. ondersteunende RESOC-structuren.

<<Grafiek: <<Grafiek: Bereik Bereik ABVV-jongeren ABVV-jongeren info's info's in in scholen>> scholen>>

Bereik ABVV-jongeren info’s in scholen Bereik Bereik ABVV-jongeren ABVV-jongeren info's info's in in scholen scholen 1500 1500 1000 1000

deelnemersuren deelnemersuren Infolessen Infolessen

500 500 0 0

2013 2013

2014 2014

2015 2015

2016 2016

2017 2017

2018 2018

Door verbeterde promotie scholen en is aantal dat Door verbeterde promotie naar naar scholen en leerkrachten is het aantal lessen datlessen de ABVV-jongeren geven in Door verbeterde promotie naar scholen en leerkrachten leerkrachten is het het aantal lessen dat de de ABVVABVVjongeren geven in scholen in stijgende lijn. scholen in stijgende lijn.scholen in stijgende lijn. jongeren geven in <<Grafiek: <<Grafiek: Beroepsprocedure Beroepsprocedure verhoogde verhoogde kinderbijslag>> kinderbijslag>>

Beroepsprocedure kinderbijslag 30 Beroepsprocedure verhoogde verhoogde kinderbijslag 20 20


Door verbeterde promotie naar scholen en leerkrachten is het aantal lessen dat de ABVVOnze werking jongeren geven in scholen in stijgende lijn. in tabellen en grafieken <<Grafiek: Beroepsprocedure verhoogde kinderbijslag>>

Beroepsprocedure verhoogde kinderbijslag

Beroepsprocedure verhoogde kinderbijslag 20 Intake dossiers 15 uitgeschreven 10 gunstig

5 0

ongunstig 2013

2014

2015

2016

2017

31

2018


Oog voor de cijfers

32


Onze werking in tabellen en grafieken

6. Vrije tijd Als gevolg van de regularisatie van de gesco’s en de onduidelijkheid over de verdeling van de landelijke subsidiemiddelen was er lange tijd onzekerheid over hoe de toekomstige werking er zou uitzien. Dit had ook gevolgen voor het gerealiseerde aanbod.

22promotie van het Linxplus aanbod blijft een voortdurende aandachtspunt. Sinds 2018 maken we hiervoor sysDe tematisch gebruik van nieuwe en sociale media. In zijn gedrukte vorm gaat het magazine Vakbond in Beweging naar 2500 abonnees. De digitale versie wordt online ter beschikking gesteld van alle leden waarvan we over een <<titel 6>> Vrije tijd e-mail adres beschikken. <<Grafiek: Linx+>>

Linx+

Linx+

20 15

Aantal afdelingen

10 Aantal gewestelijke activiteiten

5 0

2013

2014

2015

2016

2017

2018

<<Grafiek: Deelnemers gewestelijke activiteiten Linx+>>

Deelnemers gewestelijke activiteiten Linx+ 800 600

33


Linx+ 20

Oog voor de cijfers

15

Aantal afdelingen

Het10 uitbreiden van het aantal lokale Linxplus-afdelingen blijkt in onze grootstedelijke omgeving echter niet eenvoudig. Sinds 2018 zetten we in op verbreding van ons netwerk, door bestaande werkingen bij Linxplus te laten aanAantal gewestelijke 5 en door zelf te investeren in nieuwe partnerschappen met een diversiteit aan sociale organisaties. sluiten activiteiten Hierdoor verhogen we de diversiteit van ons aanbod én het bereik van mensen uit kansengroepen en jongeren. 0 kreeg in 2018 een positieve evaluatie met opmerkingen van de subsidiërende overheid. In het nieuwe Linxplus 2013 2014 2015 2016 2017 2018 beleidsplan 2021-2025 zal er naast de culturele functie ook meer aandacht gaan naar de maatschappelijk bewegingsfunctie.

<<Grafiek: Deelnemers gewestelijke activiteiten Linx+>>

Deelnemers gewestelijke activiteiten Linx+ Deelnemers gewestelijke activiteiten Linx+ 800 600 400

Deelnemers gewestelijke activiteiten

200 0

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Als gevolg van de regularisatie van de gesco’s en de onduidelijkheid over de verdeling van de landelijke subsidiemiddelen was er lange tijd onzekerheid over hoe de toekomstige werking er zou uitzien. Dit had ook gevolgen voor het gerealiseerde aanbod. De promotie van het Linxplus aanbod blijft een voortdurende aandachtspunt. Sinds 2018 maken we hiervoor systematisch gebruik van nieuwe en sociale media. In zijn gedrukte vorm gaat het magazine Vakbond in Beweging naar 2500 abonnees. De digitale versie wordt online ter beschikking gesteld van alle leden waarvan we over een e-mail adres beschikken. Het uitbreiden van het aantal lokale Linxplus-afdelingen blijkt in onze grootstedelijke omgeving echter niet eenvoudig. Sinds 2018 zetten we in op verbreding van ons netwerk, door bestaande werkingen bij Linxplus te laten aansluiten en door zelf te investeren in nieuwe partnerschappen met een diversiteit aan sociale organisaties. Hierdoor verhogen we de diversiteit van ons aanbod én het bereik van mensen uit kansengroepen en jongeren. Linxplus kreeg in 2018 een positieve evaluatie met opmerkingen van de subsidiërende overheid. In het nieuwe beleidsplan 2021-2025 zal er naast de culturele functie ook meer aandacht gaan naar de maatschappelijk bewegingsfunctie.

34


Onze werking in tabellen en grafieken

35


Oog voor de cijfers

36


Onze werking in tabellen en grafieken

7. Senioren De seniorenwerking is onderdeel van het Linxplusnetwerk en maakt optimaal gebruik van het Linxplusaanbod. De opkomst voor het traditionele nieuwjaarsfeest neemt de laatste jaren af, busuitstappen geraken moeilijker volgeboekt. De lente-BBQ in samenwerking met S-Plus werd in 2016 als gevolg van dalende belangstelling stopgezet. Nieuwe concepten zijn aan de orde. De seniorenwerking is echter ook en vooral een werking mĂŠt militanten die willen inzetten op belangenbehartiging en syndicaal werk. Zo wordt hard gewerkt aan het versterken van het gewestelijke bestuur in zijn adviserende rol t.a.v. het Vlaams en federaal ABVV.

23

Sprekers over actuele thema’s versterken de Seniorenwerking inhoudelijk. In de toekomst zullen deze infosessies breder aangekondigd worden en zicht toespitsen op campagnematige en inhoudelijk sterke belangenvertegen<<titel 7>> Senioren woordiging.

<<Grafiek: Informatieve activiteiten>>

Informatieve activiteiten

Informatieve activiteiten 150 100 Deelnemers

50 0

2013

2014

2015

2016

2017

2018

<<Grafiek: Uitstappen en bezoeken>> 37

Uitstappen en bezoeken


0 0

2013 2013

2014 2014

2015 2015

2016 2016

2017 2017

2018 2018

Oog voor de cijfers

<<Grafiek: <<Grafiek: Uitstappen Uitstappen en en bezoeken>> bezoeken>>

Uitstappen enbezoeken bezoeken Uitstappen Uitstappen en en bezoeken

150 150 100 100 50 50 0 0

Aantal deelnemers Aantal deelnemers 2013 2013

2014 2014

2015 2015

2016 2016

2017 2017

2018 2018

<<Grafiek: <<Grafiek: Deelnemers Deelnemers jaarlijkse jaarlijkse activiteiten>> activiteiten>>

Deelnemers jaarlijkse activiteiten

Deelnemers Deelnemers jaarlijkse jaarlijkse activiteiten activiteiten

400 400 300 300

24

Lente-BBQ Lente-BBQ Nieuwjaarsfeest Nieuwjaarsfeest

200 200

100 100 Sprekers

over actuele thema’s versterken de Seniorenwerking inhoudelijk. In de toekomst zullen deze infosessies breder aangekondigd worden en zicht toespitsen op 0 0 campagnematige belangenvertegenwoordiging. 2013 2014 en inhoudelijk 2015 sterke2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018

<<Grafiek: Beroepsprocedure pensioenen>> De De seniorenwerking seniorenwerking is is onderdeel onderdeel van van het het Linxplusnetwerk Linxplusnetwerk en en maakt maakt optimaal optimaal gebruik gebruik van van het het Linxplusaanbod. De opkomst voor het traditionele nieuwjaarsfeest neemt de laatste jaren af, Linxplusaanbod. De opkomst voor het traditionele nieuwjaarsfeest Beroepsprocedure pensioenenneemt de laatste jaren af, busuitstappen geraken moeilijker volgeboekt. De lente-BBQ busuitstappen geraken moeilijker volgeboekt. De lente-BBQ in in samenwerking samenwerking met met S-Plus S-Plus werd werd in in 2016 2016 als als gevolg gevolg van van dalende dalende belangstelling belangstelling stopgezet. stopgezet. Nieuwe Nieuwe concepten concepten zijn zijn aan aan de de orde. 20 orde. Intake dossiers De seniorenwerking is echter ook en vooral een werking mét militanten die De seniorenwerking is echter ook en vooral een werking mét militanten die willen willen inzetten inzetten op op 15 belangenbehartiging en syndicaal werk. Zo wordt hard gewerkt aan het versterken van het belangenbehartiging en syndicaal werk. Zo wordt hard gewerkt aan het versterken van het Uitgeschreven gewestelijke bestuur in zijn adviserende rol t.a.v. het Vlaams en federaal ABVV. gewestelijke bestuur in zijn adviserende rol t.a.v. het Vlaams en federaal ABVV. 10

Beroepsprocedure pensioenen

Gunstig

5 0

Ongunstig 2013

2014

2015

2016

2017

2018

Al langer steldenstelden we bij heelwe watbij leden een groeiende naar informatie en hulp pensionering.over In en Al langer heel wat leden vraag een vast groeiende vraagover vast naarbijinformatie november 2019pensionering. hebben we daarom ons dienstenpakket Leden kunnen nu bij dienstenpakket ABVV-regio Antwerpen hulp bij In november 2019 uitgebreid. hebben we daarom ons uitgebreid. terecht met vragen over hun: Leden kunnen nu bij ABVV-regio Antwerpen terecht met vragen over hun: » wettelijke pensioen of ouderdomspensioen • wettelijke pensioen of ouderdomspensioen » overlevingspensioen • overlevingspensioen » deeltijds pensioen • deeltijds pensioen » pensioenberekening » ... • pensioenberekening Eindeloopbaanvragen over bijvoorbeeld SWT (brugpensioen) vallen uitdrukkelijk niet onder deze dienstverlening. • ... Hiervoor dienen leden zich tot nader orde te wenden tot de 1ste lijn van hun centrale.

Eindeloopbaanvragen over bijvoorbeeld SWT (brugpensioen) vallen uitdrukkelijk niet onder deze dienstverlening. Hiervoor dienen leden zich tot nader orde te wenden tot de 1ste lijn 38 van hun centrale.


Onze werking in tabellen en grafieken

39


Oog voor de cijfers

40


Onze werking in tabellen en grafieken

8. Militanten Het jaarlijks aantal deelnemers aan de militantenvorming volgt de cyclus van de sociale verkiezingen en is stabiel gebleven. De promotie van het interprofessionele vormingsaanbod werd de afgelopen jaren grondig vernieuwd, maar het bereiken van militanten blijft een voortdurend aandachtspunt. Voor onze militantenvorming doen we beroep op de vzw Vorming en Actie. In 2018 kreeg die een positief visitatieverslag van de subsidiĂŤrende overheid. In het nieuwe beleidsplan voor de periode 2021-2025 zal er naast de 25 educatieve functie ook aandacht gaan naar de maatschappelijk bewegingsfunctie. Als gevolg van de laatste staatshervorming ging het Betaald Educatief Verlof naar de deelstaten en werd het: Vlaams Oplei<<titel 8>> Militanten

dingsverlof. Vanaf september 2019 kunnen deelnemers aan de militantenvorming gebruik maken van 125 uur VOV per jaar.

<<Grafiek: Militantenvorming>>

Deelnemers militantenvorming

Deelnemers militantenvorming 700 600 500 400 Aantal deelnemers

300 200 100 0

12-13

13-14

14-15

15-16

16-17

17-18

Het jaarlijks aantal deelnemers aan de militantenvorming volgt de cyclus van de sociale 41 verkiezingen en is stabiel gebleven. De promotie van het interprofessionele vormingsaanbod werd de afgelopen jaren grondig vernieuwd, maar het bereiken van militanten blijft een


de militantenvorming gebruik maken van 125 uur VOV per jaar. Oog voor de cijfers

<<Grafiek: EFI-analyses>>

Aantal EFI-analyses

Aantal EFI analyses 300 200 Aantal EFI analyses

100 0 26 26

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

De 2aantal EFI-analysten zullen niveau van via vergaderingen Het aantal analyses van dehet Economische en FinanciĂŤle informatie vanstabiel, ondernemingen bleef Het 2 analyses van dezullen Economische en FinanciĂŤle informatie van ondernemingen bleef met een lichte stijging De EFI-analysten het niveau van ondersteuning ondersteuning via voorbereidende voorbereidende vergaderingen en OR-assistentie blijven aanhouden. Daarnaast bieden ze expertise en ondersteuning rond in 2018. Ook deeen effectieve ondersteuning voorvergaderingen enbieden in ondernemingsraden ging Deze ondersteustabiel, met lichte stijging inin2018. Ook de effectieve ondersteuning inondersteuning en OR-assistentie blijven aanhouden. Daarnaast ze expertise enomhoog. rond andere economische dossiers. ning wordt zowel door de OR-vertegenwoordigers als de medewerkers zelf, als zeer belangrijk ervaren. voorvergaderingen endossiers. in ondernemingsraden ging omhoog. Deze ondersteuning wordt andere economische De 2 EFI-analysten zullen het niveau van ondersteuning vergaderingen en OR-assistentie aanzowel door de OR-vertegenwoordigers als via devoorbereidende medewerkers zelf, als zeer belangrijkblijven ervaren. houden. Daarnaast bieden ze expertise en ondersteuning rond andere economische dossiers.

Militanten Militanten die die deelnemen deelnemen aan aan de de EFI-vorming EFI-vorming voor voor starters starters en en gevorderden gevorderden zijn zijn positief positief over over die extra ondersteunende aanbod. Toch vinden nog te weinig militanten de weg naar deze Militanten die deelnemen aan de EFI-vorming voor starters en gevorderden zijn positief over die extra ondersteunende die extra ondersteunende aanbod. Toch vinden nog te weinig militanten de weg naar deze aanbod. Toch vinden nog te weinig militanten de weg naar deze vorming. vorming. vorming. <<Grafiek: <<Grafiek: Diversiteitsplannen Diversiteitsplannen tot tot 2015>> 2015>>

80 80 60 60 40 40 20 20 0 0

Diversiteitsplannen tot 2015 Diversiteitsplannen Diversiteitsplannen tot tot 2015 2015

2013 2013

2014 2014

2015 2015

Instapplan Instapplan Diversiteitsplan Diversiteitsplan Groeidiversiteitsplan Groeidiversiteitsplan Clusterdiversiteitsplan Clusterdiversiteitsplan Eindrapporten Eindrapporten

<<Grafiek: <<Grafiek: Diversiteitsacties Diversiteitsacties 2016>> 2016>>

Diversiteitsacties 2016

30 30 20 20 10 10 0 0

Diversiteitsacties Diversiteitsacties 2016 2016 vorming en collectieve vorming en collectieve informatie informatie andere ondersteuningen andere ondersteuningen 2016 2016

<<Grafiek: <<Grafiek: Diversiteitsacties Diversiteitsacties vanaf vanaf 2017>> 2017>>

150 150 100 100

Diversiteitsacties Diversiteitsacties vanaf vanaf 2017 2017 42

Intake Intake


2016 Onze werking in tabellen en grafieken

<<Grafiek: Diversiteitsacties vanaf 2017>>

Diversiteitsacties vanaf 2017

Diversiteitsacties vanaf 2017 150 Intake

100

Plan van aanpak

50

Infosessies

0

2017

2018

27

Door evolutie van onze diversiteitswerking, als gevolg van de wijzigingen in het beleids- en Door evolutie van onze diversiteitswerking, als gevolg van de wijzigingen in het beleids- en subsidiëringskader, is het onmosubsidiëringskader, is het onmogelijk om de activiteiten en werking van de afgelopen gelijk om de activiteiten en werking van de afgelopen congresperiode samen te vatten in één grafiek. congresperiode samen te vatten in één grafiek.sociaal overleg én het einde van dit begeleiding van bedrijven. Het einde van het regionaal

project verklaart scherp dalende cijfers in nog 2015. 2016 werd een moeilijk overgangsjaar In 2014 ende 2015 werktewerkte onze diversiteitswerking samen met de projectontwikkelaars van RESOC. Die onderzochten de In 2014 en 2015 onze diversiteitswerking nog samen met de projectontwikkelaars van mogelijkheid van diversiteitsplannen in en deden aan begeleiding van bedrijven. Het einde van het regionaal sociaal overtussen het vorige en het nieuwe beleidskader. RESOC. Die onderzochten de mogelijkheid van diversiteitsplannen in en deden aan leg én het einde van dit project verklaart de scherp dalende cijfers in 2015. 2016 werd een moeilijk overgangsjaar tussen

In 2017 ging de nieuwe werking van start binnen het kader van ‘Focus op Talent het vorige en het nieuwe beleidskader. protocolakkoord 2017 - 2019’. Onze diversiteitswerking ontwikkelde een nieuw aanbod dat 2017moest ging de nieuwe binnen het kader van ‘Focus op Talent protocolakkoord terug zijn Inweg vindenwerking naar van de start syndicale werkingen in sectoren en bedrijven.2017 - 2019’. Onze diver-

siteitswerking ontwikkelde een nieuw aanbod dat terug zijn weg moest vinden naar de syndicale werkingen in sectoren en

<<Grafiek:bedrijven. Juridische ondersteuning sociale verkiezingen 2016>>

Juridische ondersteuning sociale verkiezingen Juridische ondersteuning 2016 sociale verkiezingen 2016 3

2

Advies aan centrales

2

Procedure Arbeidsrechtbank gewonnen Procedure Arbeidsrechtbank verloren

27

regeling

43


Oog voor de cijfers

44


Onze werking in tabellen en grafieken

9. Acties en activiteiten In de afgelopen 5 jaar waren we als ABVV-regio Antwerpen betrokken bij meer dan 160 grote en kleine acties. Acties in allerlei vormen waarbij onze betrokkenheid varieerde van eenvoudig informeren en faciliteren tot het volledig zelf organiseren.

2014 10/03/2014

Campagne en actie tegen beperking in de tijd van de beroepsinschakelingsuitkering voor schoolverlaters

18/02/2014

Equal Pay Day - Actie Meistraat Antwerpen

4/04/2014

EVV – Europese manifestatie Brussel

18/04/2014

Interimactie

1/05/2014

Eén mei stoet en Vierwerk | Antwerpen

15/05/2014

Pensioenactie ‘hogere pensioenen dankzij solidariteit’

1/09/2014

Campagne deeltijdsen

23/09/2014

Actie ‘Eerste signaal aan regering’ op Muntplein Brussel

2/10/2014

Jongerenbetoging VVS met ABVV-jongeren

10/10/2014

Interimweek – actie Antwerpen

12/10/2014

Armoedeactie Brussel i.k.v. werelddag tegen armoede

6/11/2014

Nationale betoging tegen regeerakkoord - Brussel

24/11/2014

Provinciale staking in Antwerpen tegen regeringsbeleid

15/12/2014

Algemene staking tegen regeringsbeleid – acties in Antwerpen

45


Oog voor de cijfers

2015 6/03/2015

Wereldvrouwenmars | Brussel

11/03/2015

Militantenconcentratie | Ik laat mijn stem horen | GVF | Brussel

13/03/2015

Equal Payday | Antwerpen

24/03/2015

Provinciale betoging ACOD | Antwerpen

29/03/2015

Grote Parade HBH | Brussel

29/03/2015

EPD - Straffe Madammen Brunch | Nova | Antwerpen

1/04/2015

Provinciale betoging tegen regering | Mechelen en actie in Antwerpen

16/04/2015

Petitie postkaartenactie tegen regering Michel

22/04/2015

Wateractie: Stop armoede nu | Antwerpen

1/05/2015

1 mei stoet en Vierwerk | Antwerpen

12/05/2015

Jongerenactie voor werk met ABVV-jongeren | Brussel

28/05/2015

Vijfde Tax justice day: actie in Brussel, flyeractie in Antwerpen geannuleerd

4/06/2015

Vrouwen in de vuurlijn | Brussel

13/06/2015

Mars van mensen zonder papieren | Brussel

15/06/2015

Actie Pensioenen | Brussel

21/06/2015

Jongeren op Ubuntufestival | Boom

25/06/2015

Actie oudere werkzoekenden (enquete 50+) | Brussel

24/06/2015

Europa sociale dumping | Brussel

31/08/2015

Actie behoud gratis openbaar vervoer voor senioren | Antwerpen

7/09/2015

Militantenvergadering: Enkel kruimels voor de mensen | Antwerpen

22/09/2015

Film Pride BBTK | Antwerpen

24/09/2015

Filmavond rond openbaar vervoer met Navigators | Antwerpen

27/09/2015

Solidariteitsmars ‘Refugees welcome’ | Brussel

1/10/2015

Flyeractie: kruimels, reuzen en klein Duimpje | Antwerpen

1/10/2015

Kick Off BBTK – Zappa – bijdrage stand | Antwerpen

7/10/2015

Betoging Kruimels voor de mensen | Brussel

13/10/2015

Gewestelijke actiedag Rechten van de uitzendkracht | Antwerpen

15/10/2015

Actiedag Rechten van de uitzendkracht | Brussel

17/10/2015

Dag van verzet tegen armoede - Stille actie op 16/10/2019

27/11/2015

Provinciale betoging Verzet A | actie geannuleerd wegens terreurdreiging

30/11/2015

Klimaatcampagne: Climate Express Parijs

46


Onze werking in tabellen en grafieken

2016 28/01/2016

Actie Pensioenen | Brussel

27/02/2016

Actie vluchtelingen | Brussel

11/03/2016

Equal Payday | Antwerpen

20/03/2016

Parade Hart boven hard | Brussel

22/03/2016

Stoparmoedenu | Actie tegen waterafsluiting - actie geannuleerd wegens veiligheid

25/03/2016

Herdenking Roux Charleroi - actie geannuleerd wegens veiligheid

17/04/2016

Parade HBH - Mars tegen de haat en terreur | Brussel

19/04/2016

Gewestelijke sensibiliseringsacties _ Twee maten twee gewichten

21/04/2016

Sociale Zekerheid - Everybody Wins | Antwerpen

24/04/2016

Allemaal Antwerpenaar – Park spoor Noord

25/04/2016

Lutte contre la pauvreté | Brussel

1/05/2016

1 mei stoet en Vierwerk | Antwerpen

15/05/2016

Trefdag Linx+ Brussel

24/05/2016

Nationale manifestatie | Brussel

31/05/2016

Actie openbare diensten | Gent

1/06/2016

Stop Armoede Nu – Stop de vooroordelen tegen werkzoekenden | Theaterplein

14/06/2016

Manifestatie tegen de arbeidswet | Parijs

24/06/2016

Nationale staking

16/09/2016

Solidariteitsactie Caterpillar | Charleroi

19/09/2016

Jongeren op Ubuntufestival | Boom

20/09/2016

Actie tegen TTip | Brussel

29/09/2016

Nationale betoging - 2 jaar Michel | Brussel

7/10/2016

Nationale actiedag

20/10/2016

Infomoment e-contracten interim | Antwerpen

27/10/2016

Actie tegen CETA | Brussel

27/10/2016

Actie tegen de commercialisering sociaal werk | Antwerpen

11/11/2016

Vrouwendag | Antwerpen

24/11/2016

Social Profit ‘Iedereen vooruit’ | Brussel

28/11/2016

Actie pensioenen tegen pensioenbeleid minister | Brussel

1/12/2016

IPA campagne

9/12/2016

PWA Actie | Brussel

16/12/2016

Stop Armoede nu - Noodhulp is geen cadeau

19/12/2016

Actie zonder papieren Brussel

20/12/2016

Acties centrales bij werkgeversfederaties - geannuleerd

22/12/2016

Acties Social profit

47


Oog voor de cijfers

2017 16/02/2017

Campagne Sociale Zekerheid in gevaar! - pamfletactie

14/03/2017

Dag voor gelijk loon m/v | Brussel

21/03/2017

Actie Social Profit | Brussel

24/03/2017

Actiedag tegen de sociale dumping | Brussel

30/04/2017

Grote Omarming | Antwerpen

1/05/2017

1 mei stoet en Vierwerk | Antwerpen

7/05/2017

Grote Parade Hard boven Hard | Brussel

19/05/2017

Campagne Koerswending Regering Michel

24/05/2017

Trump not welcome | Brussel

4/06/2017

Trefdag Linx+

8/06/2017

Tax justice | Antwerpen

21/06/2017

Sociale dumping - actie verwerping Europese dienstenkaart

22/06/2017

Sociale dumping – actie Antwerpse stadswerven

30/06/2017

Pensioenactie | Brussel

4/07/2017

Sensibiliseringscampagne en actie ‘Het groot Rapport’ regering Michel

12/08/2017

Antwerp Pride Parade | Antwerpen

12/09/2017

Dag van de vrouwelijke verkozenen

15/09/2017

Pensioenactie Nar

28/09/2017

Wereldvrouwenmars | Brussel

10/10/2017

acties ACOD + pensioen

23/10/2017

Solidaire mars | Charleroi

24/10/2017

Actie FAN/RJF Laat het grote geld niet ontsnappen | Brussel

24/10/2017

Actie Pensioenen | Brussel

8/11/2017

Mars voor een sociaal en rechtvaardig Europa | Brussel

21/11/2017

Actie Luik | De regering Michel besteelt ons

25/11/2017

Stop geweld tegen vrouwen | Brussel

4/12/2017

Provinciale Actie | Taks justice

19/12/2017

Samen op straat voor betere pensioenen | Brussel

48


Onze werking in tabellen en grafieken

2018 30/01/2018

Feestelijke start werkjaar militantenvergadering

25/02/2018

Human wave for solidarity and humanity #MigrAction

26/02/2018

Stop Armoede Nu ; Betere dienstverlening

14/03/2018

Dag voor gelijk loon m/v | Equal Pay Day | Colloquium

23/03/2018

Actiedag tegen sociale dumping | Antwerpen

24/03/2018

HBH – Anti-racismebetoging | Brussel

27/03/2018

Herdenking Roux Charleroi

29/03/2018

Vrouwen willen gelijkheid, ook voor hun pensioen | Actie Kunstberg | Brussel

13/04/2018

Solidariteitsactie syndicale vrijheden | Justitiepaleis Antwerpen

19/04/2018

Actie Den Bougie | 125 jaar stemrecht | feest van de democatie | Borgerhout

1/05/2018

1 mei stoet en Vierwerk | Antwerpen

16/05/2018

Pensioenbetoging | Brussel

7/06/2018

Tax justice | Antwerpen

10/06/2018

Regularisatie mensen zonder papieren

15/06/2018

Solidariteitsactie syndicale vrijheden | Justitiepaleis Antwerpen

28/06/2018

Concentratie en debat Syndicale vrijheden | Brussel

29/06/2018

Solidariteitsactie syndicale vrijheden | Vonnis | Justitiepaleis Antwerpen

9/09/2018

Vrouwenkaravaan voor legalisering van abortus

11/08/2018

Antwerp Pride | Antwerpen

2/10/2018

Provinciale Pensioenbetoging | Antwerpen

7/10/2018

De Grote Omarming in Antwerpen

25/11/2018

Stop geweld tegen vrouwen | Brussel

2/12/2018

Claim the Climate | Brussel

13/12/2018

Interim eindejaarscampagne

14/12/2018

Nationale actiedag

18/12/2018

Internationale dag van de migrant

12/12/2018

Roodshow Myriam Kitir - John Crombez

49


Oog voor de cijfers

Activiteiten Samen kan het anders / Anders in Antwerpen 30/01/2018

Feestelijke start werkjaar militantenvergadering

17/03/2018

Actie Zorg zonder Zorgen

26/03/2018

Uitdelen pensioenkrant

27/03/2018

Marktactie Zorg zonder Zorgen

28/03/2018

Actie Zorg zonder Zorgen

16/04/2018

Rood show ‘Democratie’ - Talk

19/04/2018

Herdenkingswandeling ‘Den Bougie’

24/04/2018

Presentatie campagne aan ambassadeurs

30/04/2018

Vooravond 1 mei

1/05/2018

1 mei stoet en Vierwerk | Antwerpen

18/05/2018

Campagnematig werken-vorming voor militanten

6/06/2018

Buurtmobiel - Berchem

19/06/2018

Buurtmobiel - Hoboken

27/06/2018

Buurtmobiel - Merksem

11/07/2018

Muziek in de Wijk - Stuivenberg

13/07/2018

Muziek in de Wijk - Wilrijk

20/07/2018

Borgerwood - Antwerpen Noord

28/07/2018

Muziek in de Wijk - Berchem

3/08/2018

Linkerwoofer - Linkeroever

11/08/2018

Antwerp Pride

15/08/2018

Camping Louisa! - Hoboken

17/08/2018

Muziek in de Wijk - Zurenborg

22/08/2018

Muziek in de Wijk - Ekeren

25/08/2018

Mechelsepleinfeesten

26/08/2018

Muziek in de Wijk - Merksem

13/09/2018

Reboot campagne met militantenvergadering

12/12/2018

Roodshow Myriam Kitir - John Crombez

50


Onze werking in tabellen en grafieken

51


ABVV-regio Antwerpen - Algemeen Belgisch Vakverbond Ommeganckstraat 35 - 2018 Antwerpen

abvv.antwerpen@abvv.be

03 220 66 11 www.abvv-regio-antwerpen.be

Regio Antwerpen