Page 1

Prioteringssark:

Index:

Pos: Emne: 2.0

2007

Etablering af lodret fugtstands.

2.3

pumpesump/udsparing i Bt. Gulv

2.4

div. pudsrep. Og hvidtning af kld. Væg

3.1 4.0 4.1

1.000.000,00

309.500,00 7.500,00

309.500,00 7.500,00

309.500,00 15.000,00

2012

2013

2014

2015

2017

total pr pos.

309.500,00 15.000,00

309.500,00

309.500,00

309.500,00

309.500,00

309.500,00

309.500,00 4.095.000,00 45.000,00 300.000,00

102.375,00

102.375,00

35.587,00

35.587,00

Vinduer

Malerrenovering af hoved og kld. døre

307.800,00

307.800,00

Trapper

6.1

Udvendige trapper/faldopbyg i repos

6.2

Etablering af vent. + afvand. trapper

6.3

Eftergang af trappevanger m.v.

6.4

Reparation af betonoverflader

6.5

Hoved og bagtrapper malerrenovering

11

Varmeanlæg

11.1

Varmefordelingsmålere i boliger

12

Afløb

12.1

Udskift af faldstammer over 10 år pr år

13

Kloak

13.1 Ledninger og brønde omkring bygninger 13.2 TV-inspektion rapport

66.000,00 7.500,00 22.687,00 10.312,50 9.450.000,00

330.000,00 30.000,00 90.750,00 41.250,00 9.450.000,00

234.000,00

234.000,00

2.000.000,00 180.000,00

66.000,00 7.500,00 22.687,00 10.312,50

66.000,00 7.500,00 22.687,00 10.312,50

66.000,00 7.500,00 22.687,00 10.312,50

66.000,00

303.600,00

303.600,00

303.600,00

303.600,00

303.600,00

303.600,00

303.600,00

303.600,00

303.600,00

303.600,00 3.036.000,00

0,00

304.000,00

304.000,00

304.000,00

304.000,00

304.000,00

304.000,00

304.000,00

304.000,00

304.000,00 5.040.000,00 180.000,00

331.200,00

331.200,00

331.200,00

Vandinstallation

14.1 Vandmåler på varm og koldbrugsvand

993.600,00

Ventilation

150.000,00

16.1 Udluftning og luftcirku. i kælder på blokke 17

EL/svagstrøm

17.1

Belysning v. indgange + terræn

19

Private friarealer

19.1 Ny belæg. i betonfliser/bortskaf af eksister.

150.000,00

539.000,00

0,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00 1.539.000,00

700.000,00

0,00

197.442,50

197.442,50

197.442,50

197.442,50

197.442,50

197.442,50

197.442,50

197.442,50 33.000,00 49.500,00

197.442,50 2.674.425,00 33.000,00 49.500,00

500.000,00

0,00

226.412,10

226.412,10

226.412,10

226.412,10

226.412,10

226.412,10

226.412,10

226.412,10

226.412,10 2.764.121,00

14.603.000,00 1.058.299,50

1.779.654,60

1.893.654,10

1.748.754,60 1.547.454,10 1.740.954,60

1.589.454,60

1.440.954,60 31.521.408,00

19.2 Fritstående murer ved græsareal 19.3 Stakiter ved græsarealer 20

2016

300.000,00

Sålbænke i stueetager Udvendige døre

16

2011

Facader/Sokkel

5.1

14

2010

Eftergang af sokkel og facade rep.

5.0

6.0

2009

Kælder/Fundament

2.2

3.0

2008

Sag nr : 2217.1 Dato : 31.08.2006

Byggepladsudgifter

20.1 Skurby, mater. depot m.v.

Sum at overføre:

KALKUARK1.xls 1

27-09-2006

1.593.916,60 1.697.454,10

Vedligeholdelsesplan  

Vedligeholdelsesplan for a/b Vilhelm Thomsens Alle 5-7 & 4-40