Page 1

Akustikguiden

www.abstracta.se


1 Vad är akustik? Akustik är läran om hörbart ljud. Ordet akustik kommer från grekiskans ”att göra sig hörd”.


2

1. Vad är akustik?

Vad är ljud? Ljud är tryckvågor i luft. Örat uppfattar tryckvariationerna som ljud. Ljuden har olika karaktär pga olika långa eller korta ljudvågor.

Långa ljudvågor

Korta ljudvågor

Mörka toner

Ljusa toner

Efterklangstid Efterklangstid är något man pratar om när man ska förklara akustiken i ett rum. Efterklangstid används för att beskriva ”ekoeffekten” i ett rum. Släta kala väggar, golv, tak eller andra ytor reflekterar ljudet och ljudvågorna studsar rakt tillbaka och ett diffust eko uppstår.


3

1. Vad är akustik?

Ljud mäts i decibel

140 dB

Smärtgräns

125 dB

Jetflyg

90 dB

Tungt fordon

65 dB

Kontor

35 dB

Bibliotek

15 dB

Lövskog


2 AkustikmiljÜn är viktig


5

2. Akustikmiljön är viktig

Vi omges dagligen av ljud. Det kan vara ljud från fläktar, pratande kollegor, ringsignaler, skrap, ekande steg eller bakgrundsmusik. På ett kontor påverkas personalens hälsa och effektivitet av kontorslokalens akustiska utformning. Om vi t ex utsätts för mycket ljud blir vi stressade och trötta. Dålig ljudmiljö i kontor beror ofta på att efterklangstiden är alldeles för lång i förhållande till rummets storlek och funktion. Samma sak gäller naturligtvis i många andra miljöer så som skola, restaurang, samlingslokal etc, även om utformningen kan skilja sig lite från fall till fall. Den rådande trenden med öppna, stora ytor, raka parallella väggar och glaspartier skapar obehagliga reflexer. Då är det viktigt att ”hjälpa” dessa ytor på bästa sätt för att skapa en trivsam ljudmiljö där personalen orkar vara både kreativ och fokuserad.


3 Akustiktermer För att åstadkomma en bra ljudmiljö är dessa tre definitioner inom akustik viktiga att förstå:

Absorption

Diffusion

Dämpning


7

3. Akustiktermer

Absorption Absorption innebär att det ljud som träffar en yta absorberas och omvandlas till värme. Ljudenergin är dock väldigt liten så det är omöjligt att känna att en yta blir varm! En tygbeklädd akustikskärm absorberar ljud, med andra ord ”äter upp” ljudet och skapar på så sätt en bra akustisk miljö.


8

3. Akustiktermer

Diffusion Diffusion innebär att det ljud som träffar en yta ”splittras” och därmed undviks obehagliga reflexer, eko. Att skapa diffusion är ofta ett väldigt bra komplement till absorption för att skapa goda akustiska miljöer.


9

3. Akustiktermer

Dämpning Dämpning innebär att ett föremål (till exempel en skärm) skärmar av och minskar ljudnivån från en sida till en annan. En bra skärm rätt placerad och utformad kan minska ljud­nivån med ca 10–15 dB mellan två arbetsplatser. Detta kan jämföras med en vägg som normalt alltid dämpar 35 dB eller mer.


4 Akustiksortiment Här beskiver vi vürt akustiksortiment med fÜljande symboler:


11

4. Akustiksortiment

Golvskärmar Klassiska golvskärmar skapar rumslighet och löser akutiskproblem. Våra golvskärmar kan byggas i system för att på ett enkelt sätt skapa en bättre akustik på arbetsplatsen. Skärmar är den perfekta produkten för öppna kontorslandskap. Med dessa finns möjlighet att skapa små avskilda platser.

Bordsskärmar Fungerar på samma sätt som golvskärmar dock fäster man dessa på skrivbord. Bordsskärmar är mindre än golvskärmar därför inte lika effektfulla gällande akustik. Men i vissa fall lämpar sig skärmarna helt utmärkt beroende på situation.

Kombinationsmöjligheter för golv- och bordsskärmar


12

4. Akustiksortiment

Hängande De hängande absorbenterna passar bra att hänga fritt eller som komplement till andra akustikprodukter. Många gånger finns det inte plats eller så lämpar det sig inte att använda traditionella skärmar. Då fungerar dessa hängande varianter ofta utmärkt.

Väggmonterade Väggmonterade absorbenter lämpar sig ofta i miljöer där traditionella skärmar inte alltid passar in. Det finns också situationer då man verkligen behöver jobba med akustiken och då fungerar det mycket bra att kombinera t ex golvskärmar med väggmonterade absorbenter. De kan sättas upp likt konstverk men de kan också vara väldigt diskreta om man inte vill att de skall synas.

Fristående Fristående skärmar skapar flexibilitet och finns i många olika spännande utföranden. Passar i de flesta miljöer.

Tak Skapa rum i rum med ett absorberande tak. Utmärkt i till exempel ljusgårdar med extrema takhöjder. Skapa lugn i stora öppna ytor.


5 Rumsmiljöer Olika miljöer kräver olika typer av akustikprodukter.


Café  /  matsal

Små tysta rum

Lobby  /  entré

Konferens


Aktivitetsbaserat rum

Korridor

Arbetsplatser

Aula  / hörsal


16

Alla Abstractas produkter redovisas på acousticfacts.com. Acousticfacts.com­är ett initiativ som skall höja kvaliteten på hur inredningsföretag redovisar akustiska egenskaper på sina produkter så att en korrekt och saklig jämförelse direkt kan göras mellan olika produkter. Detta innebär en garanti för dig som kund att alla tekniska data är korrekta och uppfyller internationella, europeiska och svenska standarder. Vill du veta mer om akustiska data på våra produkter, välkommen till www.acousticfacts.com. Vi samarbetar med SP gällande tester inom stabilitet, hållfasthet, emission, brand och ljud.

Certified


Förteckningen nedan listar Abstractas produkter, deras respektive akustiska egenskaper samt i vilka utföranden de finns tillgängliga.

Plaid Alumi

Doremi

Softline

Triline

Triline wall

Bits wall

Soneo wall

Airflake closed

Airflake open

Aircone

Airwave

www.abstracta.se

Abstracta akustikguiden 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you