Page 1

ALHAMBRA BÜYÜ SARAYI //DÖNEM 2 // SAYI 1

ABS POSTASI NELER VAR? ALHAMBRA POSTASINA DAİR!

YÖNETİMDE İSİM DEĞİŞİKLİĞİ! NEMESIS'TEN HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

ALHAMBRA POSTASINA DAİR!

bu özel güne kadar

YAZAR: ISSAC BROWN

Gazetemiz haftada

  Alhambra Büyü

bir olmak üzere

Sarayı 30 Kasım

yayınlanacak ve

2017 tarihinde

editöre özelden

temellerini atmaya

cevaplarını gön-

başlamış bir büyü-

derip puan kazana-

cülük okulu

bileceğiniz sorular

olmakla beraber

barındıracaktır.

medyasını ilk

Yazar alımları için

günden beri

başvuru:

barındırmakta ama

Özge Salman

gazete alanında

EKLER: BULMACA, BEBEKLERE ISIMLER...

hiçbir yayın faliyeti göstermemiştir.

HAFTANIN İNSANI: MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 1881-1938


YÖNETİMDE İSİM DEGİSİKLİGİ YAZAR: ÖZGE SALMAN

Ölüler Yönetimi" ama bu demek değilki efsaneliğimizden ödün vereceğiz belki şu

  Şok haber "Titanic

an ismimiz yıllarca dilden

Yönetimi'nin" ismi değişti

dile dolanan bir aşk

peki bu değişikliğin nedeni

hikayesinin temelini

ne?

oluşturduğu hüzünlü bir kaza

  Bir süredir fark etmiş ol-

değil ama şu an en az

duğunuz üzere yönetim üye-

uzaylılar kadar dünyayı istila

leri grup içerisinde daha az

edip insanlığı yok et-

görünmeye başlamış durum-

mesinden korkulan bir şeyin

da. Bunun sebebiyse kendi

çağrışımı! evet, tahmininiz

hayatlarındaki yoğunluk ve

doğru

stresten kaynaklı değişik ve

  Zombiler unutmayın

zorlu dönemin içinde olma-

zombiler bedenlere değil be-

ları. Bu dönem içerisinde

yinlere oynarlar. Eğer yeteri

kendi içlerinde bile bu ölü-

ilgi çeken bir beyne yahut

lükten rahatsız olup hatta

zekaya sahip değilsen muhat-

abartıp ruhlarının öldüğünü

tap seviyemizde bile

dünyada sadece bedenen

değilsinizdir!! Alhambra Büyü

bulunduklarını iddia ettik-

Sarayı yönetimi her koşulda

lerinden ötürü "Titanic Yöne-

küllerinden doğmaya odak-

timi" isim değişikliğine gitti!!

lıdır ve onlar istedimedikçe

yeni adımız "Yaşayan

tahtlarından indiremezsiniz.


NEMESIS'TEN HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

 hedefleri olabilir. Belki fikirleriniz de uyuşmayabilir.Bu hafta, arkadaşlarınızın veya akrabalarınızın

YAZAR: NEMESIS

katılacağı mahkeme veya

               Koç Burcu için

yasal işlemlerin ilerlemesini

           haftanın en güzel

takip edebilirsiniz. Hafta

           günleri Pazartesi ve

genelinde kişisel kaprisle-

           Salı olacak. Bu hafta

rinizi takip ederek veya

           akrabalarınız, arka-

etrafınızdaki mevcut gerçek-

daşlarınız veya ortaklarınız

liği görmeyerek, plan yap-

gibi farklı kuşaklardan insan- maktan veya geleceğini tahmin etmekten kaçının.Bu yedi larla toplantılar ve konuşmalar yapacaksınız. Bu etkin- gün boyunca, kendinizi geleliklere katılacak kişilerle ko- cekteki kayıplardan veya nuşmanızı sağlayacak çeşitli

hayal kırıklıklarından korun-

etkinliklerin veya toplan-

mak istiyorsanız, plan proje-

tıların bir parçası olacaksınız. leriniz için gerçekçiliğe ihtiyacınız olacak. Bu haftaki Bu hafta, hayatlarının değişim sürecinde olan

çatışmalar, duygusal duru-

insanlarla olan ilişkinizde bir

munuzun bir sonucu olarak

çeşit ayrı-lık ya da durgunluk sizin hatalarınızdan kaynaklanacak. Özellikle aşk hayayaşaya-caksınız. Bazı durumlarda, böyle bir ayrılık

tında sizin stresiniz ilişkinizi

güçlü çelişkiler, çatışan

olumsuz etkileyebilir.


Boğa Burcu için

deri, online satın alma ve

         haftanın en güzel

daha fazlası ile ilgili para

         günleri Perşembe ve

almak veya göndermek

         Cuma olacak. Bu hafta  mümkündür. Hafta boyunca,            sizin için önemli evinizde veya arkadaşlaolaylar yaşayacaksınız.

rınızın, akrabalarınızın evin-

Bazılarınız için, bu olaylar

de beklenmedik bir durumla

sizin şansınızı açabilir ve

karşılaşacaksınız. Aileniz için

kendinizi gerçekten şanslı

iyi bir hafta olacak. Çünkü

hissedebilirsiniz. Size sunu-

sizi memnun edecek haberleri

lan tekliflere hemen güven-

dört gözle bekliyorsunuz ve

memelisiniz.

bu haberler gelecek.

    Bu hafta bazı duyacağınız dedikodular sizi yanıltabilir.

                İkizler Burcu için

İşin aslını öğrenmeden tepki

             haftanın en iyi

göstermeyin. Yine gerekli

             günleri Pazartesi ve

araştırmayı yapmadan da bir

             Salı olacak. Bu hafta

işe başlamamaya gayret edin.

bir kadın ile parasal konu-

Muhtemelen yanlış anlaşıl-

larda görüşebilir ya da maddi

malar yüzünden bir takım

destek verebilirsiniz. Muhte-

aksilikler çıkabilir. Hafta

melen aileniz ya da çalışma

boyunca sorumlu olduğunuz

ortamından bir kadın ile para

mali sözleşmeler ve kredi gibi alış verişiniz olabilir. Bu bazı borçlarınızı kapatacak hafta satın alma işlemlerine kazancı sağlayabilir, borç-

dikkat edin. Çok fazla

larınızın altından rahatça

masraftan kaçının. İndirimler,

kalkabilirsiniz. Birçok boğa

promosyonlar veya mevsimsel

burcu seyahat edecek ve bu

indirimler ile ilgili cazip

gezi başka biriyle bağlantı

teklifler yüzünden çok

kurmasına, yeni insanlar

harcama yapabilirsiniz.

tanımasına vesile olacaktır.

Bütçenizi kontrol edin.

Ayrıca bir tür hizmet, gön-

Hafta içi halka açık yerlerde


temkinli olun ve kişisel

şeyleri anlamadan

eşyalarınızı ve paranızı

yargılamayın.

hırsızlıktan veya dikkat

Bu hafta, planlarınızda bir

dağınıklığından koruyun. Bu

değişikliğe ihtiyaç duyacak

hafta, hayal kırıklığı

bir durum olacak. Şimdi bir

yaşayacaksınız ya da geç

ilişkiyi bitirmeniz, projenizi

gelen haberler veya artık

ya da isteğinizden

güncel olmayan bir öneri ile

vazgeçmeniz gerekebilir. Bu

üzüleceksiniz. Bu yedi gün

da size ekstra stres

boyunca, akrabalarınızla veya

yükleyebilir ve moraliniz

yakın arkadaşlarınızla sizin

bozulabilir. Bu haftanın

için önemli bir fırsat için

etkinliklerinden bazıları size

buluşacak veya bir araya

tatsız gelebilir. Ancak, hala

geleceksiniz.Ailenizde günlük

çok değişecek gelişmeler var.

hayatınıza yeni duygular

Bu hafta bir iş gezisi ya da

kazandıracak bazı ilginç

başka önemli bir görev için

olaylar yaşayacaksınız.

iyi olacak. Çıkacağınız yolculuklar sizin için hayırlı ola-

         Yengeç Burcu için

bilir. İletişim, ulaşım, turizm,

       haftanın en güzel günü

eğlence ve daha fazlası ile

       Pazar olacak. Bu hafta

ilgili mesleği olanlarınız

       akrabanız olan bir

tarafından başarılar umut

kişinin davranışları veya

edilebilir. Hafta boyunca,

kararlarıyla ilişkili karışıklık

arkadaşlarınızın veya takip-

yaşayacaksınız. Tepki

çilerinizin çevresini bazı

vermeden önce diğer

girişimler ile doğru şekilde

akrabalarla konuşarak daha

genişleteceksiniz. Çeşitli

fazla bilgi almaya

etkinlik ve deneyimlere sahip

çalışacaksınız. Bu sizin

ilginç bir hafta olacak. Şimdi

tepkilerinizle acele etmek

hayatınızda ortaya çıkacak

yerine sizin tarafınızdan daha yeni şeylere açık olun. iyi bir çözüm olacaktır. Bir


Aslan Burcu için haftanın mahkeme davaları için iyi bir      en güzel günleri

hafta, bir avukat veya noter

     Pazartesi, Salı ve

ile irtibat kurulacak.

     Çarşamba olacak. Bu

Tanıdığınız bir kişinin sağlık

hafta boyunca kişisel

probleminin olumlu geliş-

yaşamınızı belirlemeye

mesiyle ilgili haberlerden

çalışan insanlarla ilişkileriniz

memnun kalacaksınız

için çok daha sabırlı olmanız gerekir. Bu ilişkilerin

             Başak Burcu için

sürdürülüp sürdürülmeyeceği

         haftanın en güzel

konusunda endişelendirebilir,          günleri Çarşamba ve sizi rahatsız etmemelidir.

         Perşembe olacak. Bu

Kimse böyle “arkadaşlara”

hafta daha fazla ev işi,

ihtiyaç duymaz. Çevrenize

değişiklik veya iyileştirme

karışan kişilerle aranıza

olacak. Ev içi tadilatlar ile

mesafe koyabilirsiniz.Bu

uğraşabilirsiniz. Bu hafta bir

hafta, bir çocukla veya

mahkeme veya hukuk kurumu

ailenizden veya akrabanızdan

ile çalışmak için iyi bir hafta

bir gençle ilgili görüşmeler

olacaktır. Bu hafta, yaşadığın

olacaktır. Seyahatle ilgili

ya da birlikte çalıştığın

olaylar, farklı yerleşim

insanların davranışlarına

yerlerinden gelen insanlar,

karşı hoşgörüsüzlüğün

para ya da belgeler bekle-

yüzünden ilişkilerde

nebilir. Bu hafta amacına

zorlanacaksın. Anlaşmazlık ve

bakılmaksızın bir gezi için iyi

çatışmalar daha sık ortaya

bir hafta olacaktır. iş veya

çıkar, ancak ilişkinizi

eğlence amaçlı bir seyahate

bozmaz. Bu yedi gün, evde

çıkmanız olasıdır.

beklenmedik misafirler sizi

   Hafta içi bir kadınla ya da

şaşırtacak ve önemli haberler

kadınlarla ciddi kişisel ya da

ya da öneriler getirecek. Bir

profesyonel sohbetleriniz

süre kalmak için de birileri

olacak. Bu, yasal veya

gelebilir. Birçoğunuz arkadaş


ya da komşuların evine de

Sosyal çevrenizle aktivite

davet edileceksiniz.

planlarınız olabilir.

Hafta boyunca, beklenmedik

Bu hafta, ekstra para ödemek

durumlarda gerçekleşecek bir zorunda kalacaksınız, ancak toplantı ya da yeni bir

bu harcamalar sizi daha

tanışma yaşayacaksınız. Aşk

zorlamayacak. Hafta içi

hayatında ise ilgi ve sevgiye

akraba, müşteriler, iş

ihtiyacınız artıyor. Sevdiğiniz

ortakları ve diğerlerinden

insanı daha çok görmek için

para alabilirsiniz. Kazancı-

zaman kollayabilirsiniz.

nızda bir miktar artış olabilir.

Yaşam tarzınızda veya

Bu haftaki küçük harikalar

beslenmede bir değişiklik

ruh halinizi iyileştirecek, size

gerektirecek hafif sağlık

hayattaki birçok şeyin tahmin

rahatsızlıkları olasıdır.

edilemeyeceğini gösteriyor.

Hassas bir soru üzerinde

Muhtemelen bu olayların

daha fazla netlik elde etmek

bazılarının anlamını

için size yararlı olacak bir

anlamakta zorlanacaksınız,

kadınla bir konuşma

ancak bunun sebebini bilmek

yapacaksınız

için henüz hazır değilsiniz. Hayatınızdaki sürpriz

          Terazi Burcu için

gelişmelere uyum sağlamaya

    haftanın en güzel günleri

çalışın. Sizin için şimdi bu ve

    Çarşamba ve Pazar

önümüzdeki günler boyunca

    olacak. Bu hafta

her günün önemini fark

sevdiklerinizden beklenmedik etmek önemlidir. Hayatta haberler, hediyeler

sıradan şeyler olmadığını

alabilirsiniz. Ya da birlikte

tekrarlamaktan yorulmayın.

eğlenmek isteyerek

Bazıları daha hızlı “tetikler”

sevdikleriniz ile daha mutlu

çünkü gelişimi dinamiktir.

olma isteğiniz artacaktır.

Diğerleri için yavaş

Genel olarak bütçenize bağlı

gelişimleri nedeniyle daha

olacak fikirleriniz olacaktır.

fazla zamana ihtiyacımız


vardır. Ancak çaba

ve her ayrıntıyı kontrol edin.

gösterirsek, hayallerimize er

Çok güvenme veya naif olma.

ya da geç erişebilirsiniz.       

Bu hafta, ailenizdeki bir kişiyi etkileyecek zor bir problemi

    Akrep Burcu için haftanın

çözmek için kendi

    en iyi günü Salı olacak.

düşüncelerinize bağlı olmak

    Bu hafta planlarınızın

zorunda kalacaksınız. Belki

    gelişimini belirlemenize

de bu, kişisel ya da

yardımcı olacak önemli

profesyonel yaşamını

toplantı ve görüşmeleriniz

ilgilendirecektir, ancak olası

olacak. Elbette, yeni

nedenler çeşitli nedenlerle

koşulların ortaya çıkması,

sınırlandırılacak ve neredeyse

yeni fırsatların ortaya

imkansız olacaktır. Bazı

çıkması ya da

engeller sizi zorlayabilir.

gerçekleştirilmesi için önemli Bu hafta, farklı şehirlerden ve olan yeni insanlarla

ülkelerden insanlarla kişisel

tanışabilirsiniz. Bu insanların

veya profesyonel toplantılar

ortaya çıkması nedeniyle bazı

olabilir. Belki de böyle

dinamik değişiklikler

insanlar aracılığıyla hoş

yaşanabilir.

sürprizler veya unutulmaz

Bu hafta, çoğu durumda sizi

duygular yaşayacaksınız.

yararlı bilgilerle

Belki aylardır görmediğiniz

zenginleştirecek olan bazı

biri de bu hafta gelebilir.

toplantılar veya telefon görüşmeleri sizi şaşırtacak.

        Yay Burcu için haftanın

Bu hafta bir satın alma veya

        en iyi günleri Pazartesi

satış taahhüdünüz varsa,

        ve Salı olacak. Bu hafta

özellikle bu eylemler bir

        eğitim, işinizden, yeni

adamla ilgili ise dikkatli olun.

ek görevlerinizden, kişisel

Parasal konularda bir hayli

uğraşlarınızdan ve daha

temkinli olmalısınız. Bir

fazlasından iyi bir gelir elde

teklifin çekici yönlerine bakın edebilirsiniz. Bu haftaki çoğu


kazanç, banka havalesi veya

kahkaha ve iyi bir ruh halini

kredi yoluyla sağlanacaktır.

doğuracak ve ömür boyu

Muhtemelen çoğunuz başka

unutulmaz bir anı olarak

bir yerden para göndermeye

kalacaktır.

veya almaya kararlı olacaksınız.

       Oğlak Burcu için

Bu hafta, planınızı veya

       haftanın en güzel

fikrinizi değiştirmek veya

       günleri Çarşamba ve

gerçekleştirmek için önemli

       Cuma olacak. Bu hafta

bir fırsat olduğunu kanıtlayan eski ve yeni arkadaşlarınız hoş bir sürpriz

veya tanıdıklarınızla ilgili

yaşayacaksınız. Şimdi şans

çeşitli dinamik olaylar

oyununda şansınızı

yaşayacaksınız. Önemli bir

deneyebilirsiniz, ancak bunun sohbette bulunacak, bir teklif için çok fazla para

alacaksınız veya eylemleriniz

harcamanız gerekmez.

veya kararlarınız hakkında bir

Bu hafta, çalışmanızla veya

açıklama yapacaksınız.

kendi işinizle ilgili bir övgü

Sevgilisi olanlar evlenme

veya ödülle, yılın başından

teklifi alabilir ya da

beri ilgi çeken bir şeyle sizi

edebilirler. Aşk hayatınızda

memnun edecek gelişmeler

radikal kararların alınacağı

olacak. Birçok yay burcu

bir dönemdesiniz. Evlilik

akrabaları popüler turistik

gündemde olabilir.

yerlerdeki hoş bir ortamda

Genel olarak, bu hafta sizin

seyahat etmeyi planlayacak.

için dinamik ve ilginç olacak,

Hafta boyunca başka bir

ancak hepsi kendi

şehirde ya da ülkede yaşayan

beklentilerinize bağlı

biriyle ilginç bir konuşma

gerçekleşecek. Yeni

yapacaksınız. Aile ya da iş

insanlarla tanışacak, sizin

hakkında ilginç fikirleri

için önemli yeni profesyonel

tartışabilirsiniz. Komik ya da

veya iş bağlantıları

sıra dışı bir durum, çok fazla

yaratacaksınız.


Bu hafta, aynı şehirde

          Kova Burcu için

yaşayan biriyle buluşmanız

          haftanın en güzel

sizin için özel önem taşıyor.

          günleri Çarşamba,

Muhtemelen şeyler tesadüfen

          Cumartesi ve Pazar

gerçekleşecek, ama hiçbir

olacak. Bu hafta ailenizi veya

sıradan şey olmadığı için, bu

sevginizi geliştirmek için

ilişkilerin geliştirilmesine

daha fazla zaman harcamak

özel bir dikkatle bakmaya

isteyeceksiniz.

devam edin. Yeni tanıştığınız

Sevdiklerinden beklentilerin

insanların size bir konuda

olumlu ve yapıcı bir yönde

faydası da dokunabilir.

olacak. Dargın olduğun

Bu hafta, sevdiklerinizle ya da birinin kalbini geri hoş insanlarla keyifli

kazanabilirsin.

duygular ve toplantılar

Bu hafta, ailenizle veya aşk

yapacaksınız. Bir geziye de

hayatınızla ilgili planlarınızı

katılabilirsiniz. Bu hafta,

ve fikirlerinizi başarılı bir

posta veya kurye ile

şekilde gerçekleştirme

alacağınız bir mektup veya

fırsatına sahip olacaksınız.

gönderi sizi memnun edebilir. Şimdi bir konuşma Artık ailenizde bir çocuk veya

yapacaksınız veya hafta

bir kişi ile ilgili önemli

boyunca alacağınız bir teklif

masraflar olabilir.

hakkında karar vermeniz

Birçok oğlak burcu genç bir

gerekecek.

akraba ile ilgili olacak

Artık sizinle iletişim halinde

paradan faydalanacak. Bunlar

olmak ya da sizinle arkadaş

yaşam, burs, hayatta

olmak isteyen insanlardan

kalanların emekli maaşı,

gereksiz yere

sosyal yardım gibi olabilir. Ek

şüpheleneceksiniz.

gelir de söz konusudur.

Niyetlerinde anlamlı bir


anlam aramaya istekli

anlamak için çaba

olacaksınız. Herkesin her

gösterebilirsiniz, çünkü

sözüne hemen kanıp beklenti

bunlar rastgele olmayacaktır.

içerisinde olmamaya gayret

Sürpriz gelişmelere anlam

edeceksiniz. Bu hafta,

vermek zor olabilir.

çoğunuz iş veya diğer ek

Sizin ya da başkalarının

(çoğunlukla profesyonel)

uygunsuz yorumları

katılımlardan gelecek nakit

nedeniyle meslektaşlarınızla,

gelirden yararlanacaksınız.

müşterilerinizle veya

Artık, sizin veya ailenizin

yöneticilerinizle çalışmanız

sahip olduğu mülk, çiftlik, ev

pek de kolay olmayacaktır.

ve araba ile ilgili taahhütler

Fikir ayrılıkları yaşanabilir. İş

ve toplantılar olabilir. Bu

yerinizde uyuşmazlıklara

hafta mülk satmak veya

veya tartışmalara izin

kiralamak için iyi bir hafta

verirseniz, kaçınılmaz olarak

olacaktır.

kişisel hisleriniz ve ruh haliniz de karışacaktır. Bu da

      Balık Burcu için hafta-    kötü sonuçlar ortaya         nın en güzel günü Pazar  çıkarabilir.         olacak. Bu hafta büyük   

Bu hafta, muhtemelen

      sürprizler işiniz,

birisinin davranışı veya bir

eğitiminiz veya kendi işinizle

entrikaya dair bir açıklama

ilgili olacak. Bu etkinliklerin

almak için bir sohbeti

çoğu, yakın ve uzaktaki

kışkırtacaksınız. Bir şeyi

insanlarla bağlantı kurmanızı

öğrenmek isteyeceksiniz.

sağlayacak. Belki iş yerinden

Sizden saklanan bir şeyi de

tanışacağınız kişiler de size

öğrenmeye çalışabilirsiniz.

tavsiyeler verebilir.

Bizim tavsiyemiz, ne olursa

Bu hafta, öngörülemeyen bir

olsun son derece ihtiyatlı ve

zaman olacaktır. Çünkü daha

makul olmaktır.

fazla gerilim ve duygusal

Duygularınıza boyun eğmeyin

destek ihtiyacınız olacak. Her ve sakin olun. olayın anlamını ve amacını


Bugün dogan bebeklere isim tavsiyeleri Ali Eren Beril Görkem Özge Berke Issac Sinem Batuhan Melik

ABS Postası  

Alhambra büyü Sarayı Postası --Dönem 2 // Sayı 1---

ABS Postası  

Alhambra büyü Sarayı Postası --Dönem 2 // Sayı 1---

Advertisement