Page 14

xii

Sezaryen Oranları Azaltılabilir mi? Yöntemler Ne Olmalıdır?

Şekiller ŞEKİL 1. SAĞLIK SİSTEMLERİNİ KARŞILAŞTIRMANIN NEDENLERİ ........................................................... 1 ŞEKİL 2. SEZARYEN ORANLARININ DÜZEYİ NEDEN ÖNEMLİ? ................................................................. 2 ŞEKİL 3. SEZARYEN ORANLARININ ARTIŞ NEDENLERİ ............................................................................ 6 ŞEKİL 4. SEZARYEN ORANLARINI AZALTMA YÖNTEMLERİ ..................................................................... 7

Haritalar HARİTA 1.ÜLKELERE GÖRE SEZARYEN ORANLARI (%, 2005 SONRASI VERİLER) .................................... 3

Grafikler GRAFİK 1. SEZARYEN ORANLARINDA GLOBAL VE BÖLGESEL EĞİLİMLER, 1990-2015 ........................... 3 GRAFİK 2. TÜRKİYE’DE SEZARYEN ORANLARI VE EĞİLİMLERİ ............................................................... 4 GRAFİK 3. TÜRKİYE’NİN SEZARYEN ORANLARININ ULUSLARARASI KARŞILAŞTIRMASI ......................... 5

Kutular KUTU 1. SAĞLIK BAKANLIĞI DOĞUM VE SEZARYEN EYLEMİ YÖNETİM REHBERİ UYGULAMAYA YÖNELİK TEMEL ÖNCELİKLER VE SEZARYEN ORANININ AZALTILMASI İLKELERİ .......................... 8

Sezaryen Oranları Azaltılabilir mi? Yöntemler Ne Olmalıdır?  
Sezaryen Oranları Azaltılabilir mi? Yöntemler Ne Olmalıdır?  

Sezaryen Oranları Azaltılabilir mi? Yöntemler Ne Olmalıdır? Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri Perspektifiyle Bir Değerlendirme

Advertisement