Page 13

xi

ABSAM Analiz

Kısaltmalar AB BM DSÖ et al. HÜ NEE LSE OECD POLMER SB SDP SUT TBMM TEÇEP THSK TOBB TÜSEB TÜSSİP vd. WHO %

Avrupa Birliği Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Örgütü Et alii/ve diğerleri Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü London School of Economics Organisation for Economic Co-operation Development Sağlık Politikaları Ar-Ge Merkezi Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Dönüşüm Programı Sağlık Uygulama Tebliği Türkiye Büyük Millet Meclisi TÜBA Bilimsel Telif ve Çeviri Eser Ödülleri Programı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Türkiye Sağlık Sistemi İncelemeleri Projesi ve diğerleri World Health Organisation Yüzde

Sezaryen Oranları Azaltılabilir mi? Yöntemler Ne Olmalıdır?  
Sezaryen Oranları Azaltılabilir mi? Yöntemler Ne Olmalıdır?  

Sezaryen Oranları Azaltılabilir mi? Yöntemler Ne Olmalıdır? Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri Perspektifiyle Bir Değerlendirme

Advertisement