Page 11

ABSAM Analiz

ix

İçindekiler YAZAR HAKKINDA............................................................................................................................İİİ ABSAM ANALİZ ................................................................................................................................ V SUNUŞ ........................................................................................................................................... Vİİ İÇİNDEKİLER .................................................................................................................................... İX KISALTMALAR .................................................................................................................................. X ŞEKİLLER ......................................................................................................................................... Xİ TABLOLAR....................................................................................................................................... Xİ 1. GİRİŞ .............................................................................................................................................1 2. TÜKETİCİ YANLILIĞI, HASTALARIN GÜÇLENDİRİLMESİ, SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ VE SAĞLIK OKURYAZARLIĞI ...............................................................................................................................1 3. SAĞLIK OKURYAZARLIĞI: TÜRKİYE RESMİN NERESİNDE? ..............................................................3 4. TÜRKİYE SAĞLIK OKURYAZARLIĞI ARAŞTIRMASI ..........................................................................5 5. SONUÇ VE ÖNERİLER.....................................................................................................................8 6. REFERANSLAR ...............................................................................................................................9

Sağlık Okuryazarlığı: Türkiye Resmin Neresinde? Ne Yapmalı?  
Sağlık Okuryazarlığı: Türkiye Resmin Neresinde? Ne Yapmalı?  
Advertisement