Page 16

xiv

Hükümet Sistemleri ve Sağlık Politikaları

Şekiller ŞEKİL 1. HÜKÜMET SİSTEMLERİNDE TEMEL ORGANLAR VE SEÇMENLER ARASINDAKİ İLİŞKİ.......................................... 2 ŞEKİL 2. HÜKÜMET SİSTEMLERİ VE SAĞLIK POLİTİKALARI İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ İÇİN BİR ÇERÇEVE ............................ 7 ŞEKİL 3. POLİTİKA YAPIMINDA HÜKÜMETLERİN ÜÇ ORGANININ TEMEL ROLLERİ ....................................................... 7 ŞEKİL 4. ABD, İNGİLTERE VE FRANSA HÜKÜMET SİSTEMLERİNDE SAĞLIK POLİTİKALARININ YAPIMI SÜREÇLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI .............................................................................................................................. 8 ŞEKİL 5. TÜRKİYE’DE MEVCUT DURUMDA PARLAMENTER SİSTEMDE SAĞLIK POLİTİKALARI KARAR ALMA SÜRECİ İLE BAŞKANLIK SİSTEMİNE GEÇİLDİĞİNDEKİ SAĞLIK POLİTİKALARI KARAR ALMA SÜRECİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ......... 11

Tablolar TABLO 1. HÜKÜMET SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ..................................................................................... 2 TABLO 2. ÜLKELERİN SAĞLIK SİSTEMLERİNİN KAREKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ ............................................................. 13 TABLO 3. ÜLKELERİN SAĞLIK ÜRETİMİ PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRMASI (2015) .......................................... 16

Hükümet Sistemleri ve Sağlık Politikaları  

Bu çalışma ilk defa üç temel hükümet sistemi (başkanlık, yarı başkanlık ve parlamenter sistem) ile sağlık politikaları ve sistemleri arasınd...

Hükümet Sistemleri ve Sağlık Politikaları  

Bu çalışma ilk defa üç temel hükümet sistemi (başkanlık, yarı başkanlık ve parlamenter sistem) ile sağlık politikaları ve sistemleri arasınd...

Advertisement