Page 15

ABSAM Analiz

xiii

Kısaltmalar AB

Avrupa Birliği

ABD

Amerika Birleşik Devletleri

ABSAM-TÜSSİP

ABSAM Türkiye Sağlık Sistemi İncelemeleri Projesi

AK Parti

Adalet ve Kalkınma Partisi

Ar-Ge

Araştırma ve Geliştirme

DB

Dünya Bankası

et al.

Et alii

GSYİH

Gayri Safi Yurt İçi Hasıla

HDI

Human Development Index

MHP

Milliyetçi Hareket Partisi

NHS

National Health Services

OECD

Organisation for Economic Cooperation and Development

POLMER

Sağlık Politikaları Ar-Ge Merkezi

PPP

Purchasing Power Parity

SB

Sağlık Bakanlığı

SDP

Sağlıkta Dönüşüm Programı

SGK

Sosyal Güvenlik Kurumu

STK

Sivil Toplum Kuruluşları

TBMM

Türkiye Büyük Millet Meclisi

TÜİK

Türkiye İstatistik Kurumu

UNDP

United Nations Development Programme

USA

United States of America

vd.

ve diğerleri

WHO

World Health Organisation

YÖK

Yükseköğretim Kurumu

$

ABD Doları

Hükümet Sistemleri ve Sağlık Politikaları  
Hükümet Sistemleri ve Sağlık Politikaları  

Bu çalışma ilk defa üç temel hükümet sistemi (başkanlık, yarı başkanlık ve parlamenter sistem) ile sağlık politikaları ve sistemleri arasınd...

Advertisement