Page 13

ABSAM Analiz

xi

İçindekiler YAZAR HAKKINDA ........................................................................................................................... İİİ ABSAM ANALİZ ................................................................................................................................ V ABSAM-TÜSSİP .............................................................................................................................. Vİİ TAKDİM .......................................................................................................................................... İX İÇİNDEKİLER .................................................................................................................................... Xİ KISALTMALAR ............................................................................................................................... Xİİİ ŞEKİLLER ....................................................................................................................................... XİV TABLOLAR..................................................................................................................................... XİV 1. GİRİŞ .............................................................................................................................................1 2. HÜKÜMET SİSTEMLERİ ..................................................................................................................1 2.1. PARLAMENTER SİSTEM....................................................................................................................... 3 2.2. BAŞKANLIK SİSTEMİ ........................................................................................................................... 3 2.3. YARI-BAŞKANLIK SİSTEMİ ................................................................................................................... 4 3. TÜRKİYE’DE HÜKÜMET SİSTEMİ TARTIŞMALARI ...........................................................................5 4. HÜKÜMET SİSTEMLERİ VE SAĞLIK POLİTİKALARI ..........................................................................6 4.1. HÜKÜMET SİSTEMLERİ VE SAĞLIK POLİTİKALARININ OLUŞTURULMASI: HÜKÜMET SİSTEMLERİNDE SAĞLIK POLİTİKALARININ YAPIMI SÜRECİ ................................................................................................................ 7 4.1.1. ABD, İngiltere ve Fransa Sağlık Politikaları Karar Alma Süreçlerinin Karşılaştırılması .......... 8 4.1.2. Türkiye’de Mevcut Durumda Sağlık Politikaları Karar Alma Süreci ile Başkanlık Sistemine Geçildiğindeki Karar Alma Süreçlerinin Karşılaştırılması .............................................................. 10 4.1.3. Türkiye Sağlık Reformlarının Dönemsel Karşılaştırılması .................................................... 12 4.2. HÜKÜMET SİSTEMLERİ VE SAĞLIK ÜRETİMİ .......................................................................................... 13 4.2.1. Ülke Sağlık Sistemlerinin ve Politikalarının Genel Karakteristikleri .................................... 13 4.2.2. Sağlığı Üretmede Hükümet Sistemlerinin Rolü ................................................................... 13 5. TARTIŞMA VE SONUÇ .................................................................................................................. 16 REFERANSLAR ................................................................................................................................. 17

Hükümet Sistemleri ve Sağlık Politikaları  
Hükümet Sistemleri ve Sağlık Politikaları  

Bu çalışma ilk defa üç temel hükümet sistemi (başkanlık, yarı başkanlık ve parlamenter sistem) ile sağlık politikaları ve sistemleri arasınd...

Advertisement