Page 11

ABSAM Analiz

Takdim Türkiye Cumhuriyeti yaklaşık 140 yıldır Parlamenter hükümet sistemi ile yönetilmektedir. Ancak bu süreçte özellikle de 1950’lerden sonra, hemen hemen her 10 yılda bir vuku bulan askeri darbelerin, bürokratik vesayetlerin ve koalisyon hükümetlerinin kaynaklık ettiği hükümet istikrarsızlıkları Türkiye’nin ve Türk insanının gerçek potansiyelini ortaya koymasına hep engel teşkil etmiştir. Bu bağlamda Parlamenter sisteme alternatif hükümet sistemi arayışları dönem dönem gündeme gelmiştir. Bu arayışlar; 1980’lı yıllarda başlayan, 1990’lı yıllarda devam eden ve 2002’den sonra da AK Parti iktidarı ile de giderek yoğunlaşan bir şekilde Başkanlık sistemine geçiş yönünde artan bir tartışma süreci ile şekillenmiştir. Nitekim gelinen noktada bu tartışma süreci kapsamında AK Parti ve MHP’nin uzlaşısı ile TBMM’nin gündemine taşınan ve Başkanlık sistemini esas alan “Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi” 10 Aralık 2016 tarihinde TBMM’ye sunulmuş ve 21 Ocak 2017 tarihinde de Genel Kurul’da 339 oyla kabul edilmiştir. Teklifin Mecliste kabul edilmesi ile birlikte hükümet sistemi değişikliğini içeren Anayasa Değişikliğine ilişkin Referandum yolu da açılmış oldu. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın onaylaması ile birlikte Yasa Resmi Gazete’de yayımlanacak, böylece Referandum süreci başlamış olacak ve büyük ihtimalle Nisan 2017’de de vatandaş sandık başına giderek kararını verecektir. Hangi zeminde olursa olsun, Türkiye’deki hükümet sistemi tartışmaları ağırlıklı olarak genel siyaset ölçeğinde gerçekleştirilmekte, hükümet sistemlerinin sektörel ölçekli (örneğin eğitim ve sağlık gibi) yansımaları konusundaki tartışmalara girilmemektedir. Kanaatimizce bu önemli bir boşluktur. İşte “sağlık sektörü politikaları” eksenli olarak bu boşluğu bir nebze de olsa doldurmak amacıyla Doç. Dr. Hasan Hüseyin Yıldırım tarafından kaleme alınan “Hükümet Sistemleri ve Sağlık Politikaları” isimli bu özgün çalışmayı siz değerli okuyuculara takdim etmekten büyük mutluluk duymaktayım. Bu çalışma ilk defa üç temel hükümet sistemi (başkanlık, yarı başkanlık ve parlamenter sistem) ile sağlık politikaları ve sistemleri arasındaki ilişkiyi incelemekte ve şu üç temel soruya cevap ara-

ix

maktadır: 1) Hükümet etme biçimleri ile sağlık politikalarının oluşturulması ve bu politikaların uygulanması süreçleri açısından bir farklılık var mıdır? 2) Sağlık politikaları ve sistemleri hükümet etme biçimlerine göre farklılaşmakta mıdır? 3) İyi sağlığı üretmede hangi hükümet sistemi daha etkili ve verimlidir? Bu çalışma da göstermektedir ki, “Başkanlık sağlığa iyi gelecek!” Bu Analizin Türkiye’deki hükümet sistemi değişikliği tartışmalarına önemli bir katkı sağlayacağına ve değer katacağına olan inancım ışığında, çalışmanın, ilgilenen herkese faydalı olması umuduyla… Saygılarımla, Prof. Dr. Necdet ÜNÜVAR AK Parti Adana Milletvekili

Hükümet Sistemleri ve Sağlık Politikaları  
Hükümet Sistemleri ve Sağlık Politikaları  

Bu çalışma ilk defa üç temel hükümet sistemi (başkanlık, yarı başkanlık ve parlamenter sistem) ile sağlık politikaları ve sistemleri arasınd...

Advertisement