ABSAM Sağlık Araştırmaları Merkezi | ABSAM Health Research Centre

ABSAM Sağlık Araştırmaları Merkezi | ABSAM Health Research Centre

Ankara, Turkey

ABSAM Sağlık Araştırmaları Merkezi; sağlık, sağlık hizmetleri ve sağlık sistemlerinin başta politika, yönetim ve ekonomi boyutları olmak üzere, ilgili diğer alanlarda danışmanlık, araştırma, eğitim, yazılım ve yayın faaliyetlerini/hizmetlerini entegre bir şekilde gerçekleştirmek suretiyle Ar-Ge’ye dayalı yenilikçi, özgün, yaratıcı ve kullanılabilir bilgi üreterek “yaşama yıllar ve yıllara yaşam katmak”, böylece toplumsal gelişmeye katkı sağlamak amacıyla Hacettepe Teknokent’te konuşlanmış bağımsız ve tarafsız bir Ar-Ge ve inovasyon kuruluşudur. | ABSAM aims of adding years to life and life to years, and so contributing to community development through producing original, creative, useable and innovative knowledge based on R&D by carrying out consultancy, research, software, training and publishing activities in an integrated manner in all related areas of health, health care and health systems; particularly policy, management and economic dimensions

www.absam.com.tr