A Katalog - kapitel 14 tillb.

Page 1

Kapitel 14 Antikärv - dieseltillsats - oljor


Anti-Seize C Specialfett för användning då två metaller ska sammanfogas under t ex höga tryck, hög temperatur, hög belastning eller under allmänt svåra förhållanden. Högtemperaturtåligt ( -540 - + 12000 C. ) Levereras med en behändig pensel i locket för enkel och smidig hantering. Kopparbaserad - blyfri. 14-11000 Anti Seize C 14-11002 Anti Seize C

500 gr. 100 gr.

Anti-Seize A Specialfett för användning då två metaller ska sammanfogas under t ex höga tryck, hög temperatur, hög belastning eller under allmänt svåra förhållanden. Högtemperaturtåligt ( -540 - + 12000 C. ) Levereras med en behändig pensel i locket för enkel och smidig hantering. Aluminiumbaserad. 14-11010 Anti Seize A 14-11012 Anti Seize A

500 gr. 100 gr.

Anti-Seize CHT Specialfett för användning då två metaller ska sammanfogas under t ex höga tryck, hög temperatur, hög belastning eller under allmänt svåra förhållanden. Högtemperaturtåligt ( -540 - + 16000 C. ) Levereras med en behändig pensel i locket för enkel och smidig hantering. Keramiskt baserad. 14-11020 Anti Seize CHT 14-11027 Anti Seize CHT

500 gr. 220 ml.

Anti-Seize FG Specialfett för användning då två metaller ska sammanfogas under t ex höga tryck, hög temperatur, hög belastning eller under allmänt svåra förhållanden. Högtemperaturtåligt ( -540 - + 11500 C. ) Levereras med en behändig pensel i locket för enkel och smidig hantering. Livsmedelsgodkänd, USDA H1 klassad.

14-11030 Anti Seize FG

500 gr.

Anti-Seize - tillbehör 14-11-MS

munstycke

14-11-11

11 mm borste kort

14-11-12

11 mm

14-11-17

17 mm borste

14-11-25

25 mm borste

borste lång 14-11-PL 171024

14-11-PK Kapitel 14 - Olja & Fett

1/7


Anti-Seize fettspruta Smidig och enkel fettspruta för att på ett lätt sätt applicera fett på önskad yta, t o m med på trånga och svårtillgängliga ställen.

14-11050 Anti-Seize fettspruta D-Addition D-addition är en koncentrerad dieseloptimerare för alla typer av dieselmotorer. Ökar motorns prestanda markant vid låga temperaturer och fuktig väderlek. Sänker flytpunkten på dieseln med 3-50 vilket gör den mer lättflytande och därmed mer lättantändlig vid start av motorn. Förhindrar isbildning och korrosion i hela bränslesystemet samt håller ledningar och munstycken rena. 0,5 liter räcker till 500 liter diesel Ökar bränslets effektivitet

Innehåller smörjningsmedel

Fler mil per liter bränsle

Förhindrar isbildning

Ökar prestandan i motorn

Underlättar vid kallstarter

Förhindrar lödderbildning

Motverkar paraffinutfällning

14-10005 D-Addition 14-10050 D-Addition 14-10250 D-Addition

1 l. 5 l. 25 l.

B-Addition B-addition är en bensinoptimerare för bensinmotorer. Ökar motorns prestanda markant vid låga temperaturer och fuktig väderlek. Motverkar att harts- och koksbeläggningar bildas i i direktinsprutade motorers insprutningssystem. Rengör, smörjer och förbättrar motorns driftsäkerhet. Vintertid kan bensinoptimeraren även kompletteras med K-skydd. 0,5 liter räcker till 100 liter bensin Ökar bränslets effektivitet

Fler mil per liter bränsle

Innehåller smörjningsmedel

Ökar prestandan i motorn

Förhindrar lödderbildning

Underlättar vid kallstarter

14-10300 B-Addition

0,5 l.

Cool Cut B Syntetisk skärvätska för allmän bearbetning, vid höga tryck och för krävande slipoperationer. Innehåller filmbildare och EP-additiv och lämpar sig till höghastighetsbearbetningar. Är helt fri från nitrit, klor och svavel. Aktiva komponenter är an-ononjon-tensider, komplexbildare och filmsmörjmedel. 14-90050 Cool Cut B 14-90250 Cool Cut B 2/7

Kapitel 14 - Olja & Fett

5 l. 25 l. 171024


Motoroljor AT Engine Oil-500, SAE 10W-30 Motorolja på paraffinbas för 4-takts diesel- och bensinmotorer med eller utan turbo. Förlängd bytesintervall för lastvagnar i fjärrtrafik upp till 4000 mil. Lämplig som enhetsolja för t ex åkerier, entreprenörer m.fl.

14-60020 AT Engine Oil-500, SAE 10W-30 14-20208 AT Engine Oil-500, SAE 10W-30

20 l. 208 l.

AT Engine Oil-500, SAE 15W-40 Motorolja på paraffinbas för 4-takts diesel- och bensinmotorer med eller utan turbo. Förlängd bytesintervall för lastvagnar i fjärrtrafik upp till 4000 mil. Lämplig som enhetsolja för t ex åkerier, entreprenörer m.fl. 14-61004 AT Engine Oil-500, SAE 15W-40 14-61020 AT Engine Oil-500, SAE 15W-40 14-61208 AT Engine Oil-500, SAE 15W-40

4 l. 20 l. 208 l.

AT Engine Oil-750, SAE 15W-40 Extremt högpresterande motorolja på paraffinbas av SHPD-typ för 4-takts diesel- och bensinmotorer med eller utan turbo i lastbilar, bussar och entreprenadmaskiner. Speciellt utvecklad för Euro 3 och 4 motorer. Förlängd bytesintervall för lastbilar och bussar i fjärrtrafik upp till 10000 mil ( Volvo Euro 3 & 4 motorer ) Möter de högsta kvalitetsnivåerna i Europa och Nordamerika. Även godkänd för längsta bytesintervaller i Scanias motorer. 14-62004 AT Engine Oil-750, SAE 15W-40 14-62020 AT Engine Oil-750, SAE 15W-40 14-62208 AT Engine Oil-750, SAE 15W-40

4 l. 20 l. 208 l.

AT Engine Oil-Advanced, SAE 10W-40 Högkvalitativ syntetiskt baserad motorolja på paraffinbas utvecklad för moderna bensin-, diesel-, eller gasmotorer i person- och skåpbilar. Speciellt lämplig i högprestandamotorer med 4-ventilsteknik, turbo och katalysator, där påfrestningar och värmeutveckling är mycket höga. 14-63004 AT Engine Oil-Advanced 14-63020 AT Engine Oil-Advanced 14-63208 AT Engine Oil-Advanced

171024

Kapitel 14 - Olja & Fett

4 l. 20 l. 208 l.

3/7


AT Engine Oil-Multi, SAE 10W-30 Kombinerad motor-, transmissions- och hydraulolja på paraffinbas. Avsedd för 4-takts diesel- och bensinmotorer med eller utan turbo samt till transmissioner där axlarna är hopbyggda med bromsar, sk. "våta bromsar". Universalolja för lantbrukare och entreprenörer, till traktorer och entreprenadmaskiner. 14-66020 AT Engine Oil-Advanced 14-66208 AT Engine Oil-Advanced

20 l. 208 l.

AT Engine Oil-Lawn, SAE 30 Motorolja på paraffinbas för 4-takts gräsklipparmotorer. Kan även passa i äldre dieselmotorer med eller utan turbo. Även lämplig till konverters och transmissioner.

14-64001 AT Engine Oil-Lawn, SAE 30 14-64020 AT Engine Oil-Lawn, SAE 30

1 l. 20 l.

AT Engine Oil, 2Stroke Syntetiskt baserad 2-taktsolja på paraffinbas för luftoch vattenkylda tvåtaktsmotorer i motorcyklar, mopeder, snöskotrar, gräsklippare, motorsågar m.fl. OBS! Ej lämplig för utombordsmotorer.

14-65001 AT Engine Oil-2Stroke 14-65004 AT Engine Oil-2Stroke 14-65020 AT Engine Oil-2Stroke

1 l. 4 l. 20 l.

Hydraul- & Transmissionsoljor AT Hydraul Oil, ISO VG 32, 46, 68 Hydraulolja på paraffinbas för mobila och stationära hydraulsystem där en olja av klass ISO VG 32 föreskrivs. Innehåller zinkhaltiga slitagehämmande tills satser (AW). 14-70020 14-70208 14-71020 14-71208 14-72020 14-72208

4/7

AT Hydraul Oil, ISO VG 32 AT Hydraul Oil, ISO VG 32 AT Hydraul Oil, ISO VG 46 AT Hydraul Oil, ISO VG 46 AT Hydraul Oil, ISO VG 68 AT Hydraul Oil, ISO VG 68

Kapitel 14 - Olja & Fett

20 l. 208 l. 20 l. 208 l. 20 l. 208 l.

171024


AT Gear Oil 545, 80W Transmissionsolja på paraffinbas för hypoid- och kuggväxlar i bakaxlar utrustade med differentialbroms där en olja enligt API GL-5 med LS-tillsatser ( Limited Slip ) rekommenderas. Avsedd för skogs- och entreprenadmaskiner. 14-80020 AT Gear Oil 545, 80W 14-80208 AT Gear Oil 545, 80W

20 l. 208 l.

AT Gear Oil 545, 90 Transmissionsolja på paraffinbas för hypoid- och kuggväxlar i bakaxlar utrustade med differentialbroms där en olja enligt API GL-5 med LS-tillsatser ( Limited Slip ) rekommenderas. Avsedd landsvägsfordon. 14-81020 AT Gear Oil 545, 90 14-81208 AT Gear Oil 545, 90

20 l. 208 l.

AT Gear Oil 555, 80W-90 Transmissionsolja på paraffinbas för hypoid- och kuggväxlar i bakaxlar och manuella växlellådor där en olja enligt API GL-5. Avsedd för personbilar, skogs- och entreprenadmaskiner. 14-82020 AT Gear Oil 555, 80W-90 14-82208 AT Gear Oil 555, 80W-90

20 l. 208 l.

AT Gear Oil 555, 80W-140 Transmissionsolja på paraffinbas för hypoid- och kuggväxlar i bakaxlar och manuella växlellådor där en olja enligt API GL-5. Avsedd för lastbilar och bussar.

14-83020 AT Gear Oil 555, 80W-140 14-83208 AT Gear Oil 555, 80W-140

20 l. 208 l.

AT Gear Oil TNT, ISO VG 150, 220, 320, 460 Kuggvväxelolja på paraffinbas med EP-egenskaper för industriväxlar. Avsedd för kugg- och snäckväxlar, tungt belastade lager samt för allmän maskinsmörjning. Är speciellt utveckald öfr växlar i vindkraftverk. 14-84020 14-84208 14-85020 14-86020 14-86208 14-87020 14-87208 14-87020 14-87208 171024

AT Gear Oil TNT, ISO VG 68 AT Gear Oil TNT, ISO VG 68 AT Gear Oil TNT, ISO VG 100 AT Gear Oil TNT, ISO VG 150 AT Gear Oil TNT, ISO VG 150 AT Gear Oil TNT, ISO VG 220 AT Gear Oil TNT, ISO VG 220 AT Gear Oil TNT, ISO VG 320 AT Gear Oil TNT, ISO VG 320

Kapitel 14 - Olja & Fett

20 l. 208 l. 20 l. 20 l. 208 l. 20 l. 208 l. 20 l. 208 l. 5/7


Sågkedjeolja AT Saw Chain Oil Kedjeolja på paraffinbas för motorsågar och kedjetransportörer. Året-runt olja för bruk i hela landet. ISO VG 100.

14-91004 AT Saw Chain Oil

4 l.

Dimsmörjning AT Air Oil 22 Vitolja avsedd för luftverktyg uppbyggd på en isoparaffinisk kolvätestruktur. Innehåller praktiskt taget inget svavel, kväve eller aromater. Är av yttersta kvalite samt färglös och i stort sett 100 % luktlös. Få andra konventionella luftverktygsoljor kan erbjuda samma kombination av fördelar. NYHET

6/7

14-92050 AT Air oil 22 14-95055 AT Air oil 22 14-92060 AT Air oil 22

Kapitel 14 - Olja & Fett

1 l. 5 l. 25 l.

190201


Engine Oil Stop Leak Högkvalitativ motortätning för alla bensin-, diesel och gasmotorer. Stoppar eller förhindrar snabbt oljeläckage. Reducerar även friktion och slitage. Mjukar upp plast och gummitätningar. Stabiliserar viskositeten på motoroljan och förebygger oxidation. Kan användas i typer av motorer med egna olje- och smörjsystem. Är kompatibel med alla kommersiella oljor. 14-1500 Engine Oil Stop Leak

300 ml.

Nano Engine Super Protection Högkvalitativt motorskydd för alla bensin-, dieselmotorer baserat på Nanoteknik. Rekommenderas för alla motorer med turboteknik, katalysatorer och partikelfilter samt även för Common Rail. Bildar en högeffektiv antifriktionsfilm och förseglar alla invändiga ytor i motorn, servostyrningar, differentialer, manuella- och automatväxellådor. Ger en förbättrad prestanda och förlängd livslängd. 14-1525 Nano Engine Super Protection

300 ml.

Gear Oil Stop Leak Högkvalitativ växellådstätning som effektivt tätar oljeläckage i växellådor. Skyddar även vid bristande smörjning samt och slitage. Ser till att packningar och o-ringar förblir fräscha. Är kompatibel med alla kommersiella oljor. 14-1550 Gear Oil Stop Leak

190201

Kapitel 14 - Olja & Fett

50 ml.

7/7