Page 1

Lieve familie , gemeenteleden, vrienden en bekenden, 9 jan, Op naar de de Ministry of Interior, men zegt wel dat dat het gebouw is in Jeruzalem, waarvoor de meeste gebeden opstegen naar de Heer. Hier wordt namelijk je visum wel of niet verstrekt. Een hele papierwinkel aan voorbereiding, maar nu heb ik een afspraak, en ja het komt in orde. Mijn gebed is verhoord. Het visum gaat tot eind juli, dat is twee maanden meegenomen, Het is naar Zijn wil. Zondag 15 januari, na een paar dagen alleen maar regen, een stralende vrije dag, S`morgens, vroeg uit bed gebeld door Sachar, die zich al een paar dagen niet goed voelt, hem gerust gesteld, en dan lekker thee met ontbijt in alle rust op mijn eigen appartement. Heerlijk! Het is zondag en ik luister naar een dienst van Tadema, gedownload, hoe kunnen wij als gemeente getuigen van onze Heiland? Als we kijken hoe het meisje bij haar baas Nahaman getuigde van de profeet van haar God, kunnen we ieder op onze plaats getuigen van onze Heer en Heiland. Om 12 uur neem ik de stap op naar de tram en dan naar de Jaffopoort, om bij de hostel daar een kamer te reserveren voor mijn oudste, die in de voorjaarsvakantie een paar dagen deze kant uit komt. Dat lukt, fijn om naar uit te zien. Om twee uur naar Yad Hasmona om de 50e verjaardag te vieren van een verpleegster, die hier al 21 jaar haar werk doet waarvan de meeste jaren in de thuiszorg. Er is een rondleiding door de prachtig gelegen Bijbelse tuin. Als we midden in de tuin staan zien we in het oosten door een boog een plaatsje in de verte waar vroeger de ark heeft gestaan. En in het Noorden zien we door een boog het plaatsje Emmaus, van de Emmausgangers uit de Bijbel. Na felicitatie, aan de koffie met taart, door verschillende mensen gebakken, heerlijk. Dan een film over het leven van Corrie, veel zegeningen mocht Corrie in haar dienende leven ontvangen .En als verrassing een optreden met de dwarsfluit. Prachtig. 16 januari, Een werkdag maar weer heel bijzonder, in de morgen is Raya zo ziek dat ze niet uit bed kan komen en ik haar thee laat drinken en haar kleren omwissel, benen laat bengelen en masseer. Na ook Sachar te hebben verzorgd ga ik aan de gang, het wordt een drukke dag. Chana heeft een maaltijd bereid voor een 10 tal gasten van Segei, een surveivor die zijn 84e verjaardag hier komt vieren


met een maaltijd. Chana en Inge zijn er al vroeg gekomen en we bidden om een zegen voor deze dag, voor de gasten, de jarige, en ook voor Sachar en Raya, die zich niet goed voelen. Dat de dag in alle tevredenheid mag verlopen. De tafel gedekt, het eten klaargemaakt door Chana, staat in de oven, eerste gasten komen binnen. Dan komt de wijkverpleegster voor Sachar en Raya, Inge moet gasten van de Centrol Busstation halen en de gasten moeten bezig gehouden worden, even een gaotisch moment maar het lukt allemaal. De verpleegster heeft een nieuwe aanpak voor het open been, daar moet ik bij, dan Sachar en Raya hun eten verzorgd en op naar de oude stad waar Jolanda wacht voor de schoonmaak. Ook die is altijd blij als ik kom. Na de schoonmaak wat gegeten en gebabbeld en terug naar het huis, daar is het feest nog in volle gang en staat een afwas!!!!!!!!!!!, de dag is nog niet om. Maar de verjaardag is in goede harmonie verlopen en de stemming is saamhorig onder de ouderen. En zij hebben een goede dag samen. De was hangt nog buiten en de wasmachine zit nog vol. Maar ook aan deze dag komt een eind. 23 januari, Er is 18 januari een Duitse volontier gekomen voor twee maanden, daardoor heb ik nu de gelegenheid om tussen het werk door zoveel mogelijk de Internationale Prayer Conference Jeruzalem te bezoeken, waaraan vele nationaliteiten deelnemen. Het Thema: Micha 4 vers 11 en 12a. Zeker Jeruzalem , vele volken hebben zich tegen je verenigd, ze zouden met groot genoegen zien hoe je door de modder wordt gesleurd. Maar wat er in de Heer omgaat begrijpen ze niet; wat hij van plan is, beseffen ze allerminst. In de avond, een spreker in de morgen gebed voor vele punten in Israel, in het Midden Oosten. De eerste en tweede avond wordt inzicht gegeven in de situatie nu in het M.O. Alle landen rond Israel zijn haar vijandig gezind. De moslimbroeders groeien in meerderheid in alle landen rondom, in een buurland is men bezig een wapen te ontwikkelen waar we niet blij van worden. Landen in Europa en Amerika sluiten hiervoor een ogen, zij hebben de olie nodig. Maar dit wapen is een gevaar voor de hele wereld. Gebedspunten: O.A. Bidden voor opleving in eigen gemeente, stad, land. (wel 10 nationaliteiten) Voor inkeer van het Joodse volk, Bescherming van grenzen van


Israel aan alle kanten. Het maken van het gevreesde wapen in buurland een halt toeroepen. Wijsheid en inzicht voor Netenyaoe hierin op de juiste tijd de goede beslissingen te nemen . Omkeer in harten van de gewone moslimbevolking, die de fanatieke leiders uit angst volgen omdat ze geen keuze hebben. Een spreker op de tweede avond, Lance Lambert sprak me erg aan. Hij las Zacharias 12 : Als die dag aanbreekt: De nakomelingen van David zal ik vullen met een geest die hen goedwillig maakt, bereid tot inkeer. En dan hun rouwproces wat volgt. Volgens Lambert wordt met die dag een periode bedoeld, die volgt waarin het volk tot inkeer komt. Een leerzame bewogen avond van een spreker die vele boeken heeft geschreven ook in het Nederlands vertaald. Zeer aan te bevelen. Derde avond een spreker, Peter Tsukahira. Hij heeft geschreven en spreekt over de Sunami, die over de wereld gaat in de vorm van de golf van opwekking door de eeuwen heen. Te beginnen bij Paulus die van Jeruzalem naar Spanje wil maar blijft steken in Rome. Daar wordt de kerk verder gebouwd, na corruptie in de RKkerk, de Formatie, dan een tijd in Europese landen, die gekenmerkt wordt door zegeningen. Kerken worden gebouwd, gemeenten gesticht, muziek , cultuur alles ontwikkeld zich in het licht van het evangelie. Europa bloeit op en wordt rijk. Het Evangelie wordt gebracht in Amerika, ook dat land komt dan rijk tot ontwikkeling, dan Afrika, het gaat steeds naar het Westen, nu zijn duizenden tot geloof gekomen in China, India , Mongolie, Indonesie en in zijn betoog komt het (sunami) aan het eind terug naar Israel. Dit is opwekking! In Europa en Amerika wensen we nu om reveil! Geen opwekking dat is in het begin geweest. Wat zou het rookgordijn optrekken wanneer allen hun knieeen zouden buigen en tot inkeer kwamen en dan inzicht van Hem mochten ontvangen. We kunnen er alleen maar om bidden! In de avond van vrijdag wordt ik gebeld door vrienden, die in Jeruzalem zijn aangekomen, ik heb geen notie meer van data, dus die zijn er al, blij ze te horen maar ik moet nu eerst een aantal dagen werken. We hebben vrijdagavond Shabbat gevierd met Sachar en Raya, de eerste keer dat ze dit wilden. Het is diep weggezakt bij hen maar als de Duitse volontier Joodse liedjes begint te zingen gaat Raya meezingen. Ze worden er blij van. Hopelijk raakt het hun hart. Sachar heeft


hele slechte berichten gekregen de laatste keer, zijn hart werkt niet goed en ze kunnen niets meer doen. Zij heeft al 5 jaar chemo, daar zijn ze nu ook mee gestopt. We bidden ook hen Zijn aanraking toe, God werkt op zijn tijd en wijze. Vanavond 28 januari, de man van het echtpaar, Michaelle en Pauline waar ik deze zomer en ook nu mocht komen om te helpen, is vandaag overleden en wordt morgen begraven. Ik ben er maandag nog geweest, hij lag toen al een week in het ziekenhuis, zwaar hartpatient. Hij heeft tijdens de oorlog in het ghetto gezeten, na de bevrijding door de Russen , maakte hij als zionist veel propoganda om naar Israel terug te gaan. Dat was toen in de ogen van de Russen anti Rusland en hij werd gevangen genomen en kreeg 21 jaar gevangenkamp in Siberie. Toen een politiek leider overleed is hij na 8 jaar gevangenschap vrij gekomen en naar Israel gegaan, nu heeft God hem op hoge leeftijd thuis gehaald. 30 jan, S`morgens gewerkt, in de middag naar Hotel Ramat Rachal. Een hele tocht.Van Ministry of social affairs and Services, Department of Internartional Relations kreeg ik een uitnodiging om als volontiers van buiten Israel elkaar te gaan ontmoeten. We worden verwelkomd door o.a. Dina Lutati met koffie en broodjes. Deze mevrouw heeft een grote vinger in de pap bij het verstrekken van een visum, nu is ze gastvrouw. Met 211 volontiers hebben we een gezellige middag met muziek en dans en de nodige toespraken. Zoveel nationaliteiten hier aanwezig, wel 12, 13. Opvallend veel Duitsers. 31 jan.Al vroeg op pad, met vrienden uit Groningen naar Ariel, het centrum van Samaria. Met een gepanserde bus vanaf het centraal station, een reis van 1,5 uur. We klimmen via een haarspeldbochtenweg naar boven naar Silo. De sinagoge in de vorm van de Ark domineert op een heuvel.We kijken neer op de vele nederzettingen waar vele Joodse Mensen wonen, we zien ook veel olijfbomen, maar er wordt ook wijn gemaakt van de druiven die er groeien. De overblijfselen van de omtrek van de Tabernakel kloppen kwa afstand precies met de afmetingen die in de Bijbel genoemd worden. Hier bracht Hanna haar zoon Samuel bij Eli om zijn leven te wijden aan de Heer. Waarna ze haar triomflied bad.�Ik juich om wat de Heer heeft gedaan!�We rijden dwars door Samaria waar vroeger vele koningen van Israel zich vestigden. Onderweg op de heuvels de vele terrassen bedekt met


groene struiken. Het landschap is zo bijzonder nu nog groen maar in de zomer bruin. Ariel is een moderne flinke Joodse stad ,midden in Palestijns gebied met een prachtig uitzicht. Op de terugweg nemen we een andere route door heuvels en groene dalen en hier en daar bebouwd, dan met de bus door de checkpoint en weer naar Jeruzalem.Wat een tocht. 3 febr, hard gewerkt, Ik mocht vrienden uit Nederland uitnodigen om shabbat te komen vieren, lekker gekookt en dan de gasten verwelkomen met koffie en eigen gebakken koek. Dan Sachar en Raya klaar gemaakt voor de nacht. Ook met hen heeft de Duitse volontier weer shabbat gevierd. Ze zijn blij en erg tevreden. We mochten de kaarsen aansteken met de zegenbede, gezegend is Hij die komt in de naam van de Heer. Daarna de zegenbede bij de wijn. Gezegend zijt Gij Here, onze God, Koning van het heelal. Die de vrucht van de wijnstok geschapen heeft. We drinken de wijn. Dan de zegenbede bij het brood, Gezegend zijt Gij, Here, onze God, Koning van het heelal. Die het brood uit de aarde voortbrengt. We danken voor uw goedheid aan ons gedaan in de afgelopen week en bidden om een zegen voor elkaar. Amen Het gevlochten brood gaat rond, ieder neemt er een stuk af, strooit er wat zout op en we eten het. Dan zingen we “Shabbat shaloom. Shabat shaloom. We lezen Psalm 96: Zing voor de Heer, dank Hem voor zijn weldaden. Verkondig het elke dag opnieuw; Hij is ons behoud. Psalm 126. Jeruzalem, door God hersteld in oude glorie. We konden weer lachen, van vreugde juichen; Alle volken zeiden: De Heer heeft voor hen iets groots verricht. Zo mogen we de nieuwe week ingaan. Met een heerlijke maaltijd.


Lieve mensen, dit waren een aantal momenten uit mijn leven in Jeruzalem waarin ik mag dienen maar misschien zelf wel het meest daardoor gezegend word. Zo beleef ik dit alles. Want het zal geschieden ten zelven dage, dat de heidenen naar den Wortel van Isai , Die staan zal tot een banier der volken, zullen vragen, en Zijn rust zal heerlijk zijn. Jes 11 vers 10 Hartelijke groeten, Ab Ras.

3e mail  

nieuwsbrief Israel 3

3e mail  

nieuwsbrief Israel 3

Advertisement