Page 1

CC-Návod na ošetřování a čištění pro systém povrchové úpravy podlahovin

Ardex GmbH Druh podlahoviny: pandomo K1

1. Preventivní opatření 1.1 Do vchodových prostor je nutné nainstalovat dostatečně dimenzované a účinné čistící zóny. Aby byla jejich účinnost dokonalá, musí být pravidelně čištěny a vyměňovány. Tímto opatřením bude z velké míry zamezeno vnosu nečistot a omezeno mechanické zatížení podlahoviny. 1.2 Nepoužívejte žádné židle s poškozenými nebo chybějícími podložkami nebo také nevhodná kolečka na kolečkových židlích. Tyto narušují a poškozují nejen ochrannou vrstvu, ale také samotnou podlahovinu. 1.3 Barvící produkty (např. barvy na vlasy) a take změkčovadla (např. z gumy) mohou migrovat do povrchu a způsobit nevratné zabarvení. Proto zamezte kontaktu těchto preparátů s podlahovinou.

2. Běžné čištění a ošetřování 2.1 Odstraňování prachu: Odstraňování volně ležícího prachu a nečistot provádějte stíráním vhodným vlhkým mopem nebo vysáváním. Tvrdé částice nečistot (písek, kamínky apod.) pravidelně a zavčas odstraňujte, neboť mohou poškodit podlahovinu a způsobit tím zvýšené špinění. 2.2 Manuální čištění: K odstranění ulpívajících nečistot použijte CC-PU-čistič (na povrchy z epoxidové pryskyřice) nebo CC-R 1000-čistící přípravek (na olejované povrchy) v koncentraci 1:200 až 1:400 (25-50 ml na 8-10 litrů vody) a podlahu manuálně vytřete vhodným mopem. Odolné nečistoty mohou být odstraňovány bodově silněji koncentrovanými produkty. V tomto případě nechejte přípravek několik minut působit na nečistoty. Prostory, ve kterých se provádí pravidelné desinfekční čištění, ošetřujte CC-Desinfekčním prostředkem (zkoušen podle směrnic VII. listiny DGHM a DVG). Při zvýšeném vnosu nečistot nebo u přilnutých nečistot, které není možno odstranit běžným vlhkým vytřením, musí bát provedeno strojové čištění (viz bod 3.3). 2.3 Strojové čištění: CC-PU-čistič (na povrchy z epoxidové pryskyřice) nebo CC-R 1000-čistící přípravek (na olejované povrchy) zředit s vodou v koncentraci 1:200 až 1:400 (25-50 ml na 8-10 litrů vody). Čištění provádějte vhodným čistícím automatem s měkkými až max. středně tvrdými kartáči nebo jednokotoučovým strojem CC-SRP s červeným padem, který může být použit také pro sprejové čištění. Důkladné mezistupňové čištění olejovaných pandomo-podlahovin může být provedeno také CC-PU-čističem. Upozornění: pandomo-podlahoviny s olejovaným povrchem pravidleně doolejovávat, aby byla udržena hodnota olejové povrchové úpravy.

3. Základní čištění Před nanešením následné povrchové ochrany (viz bod 4) musí být provedeno důkladné základní čištění povrchu. Tímto opatřením dojde k odstranění tvrdošíjných nečistot a usazenin, budou odstraněny také zbytky čistících a ošetřovacích produktů, což zajišťuje optimální přilnutí následného ochranného nátěru .


CC-Návod na ošetřování a čištění Ardex pandomo K1 firmy Ardex

Strana 2

Pro základní čištění použijte CC-Základní čistící přípravek R v koncentraci až 1 : 5 s vodou (podle oolnosti usazenin). Roztok naneste na podlahu a po asi 10 - 15 minutách působení celou plochu intenzivně vydrhněte jednokotoučovým rotačním strojem CC-SRP s CC-PU-sanačním padem šedým. Rozpuštěné nečistoty odsajte vysavačem na vodu a celou plochu důkladně zneutralizujte čistou, pokud možno teplou vodou, až do úplného odstranění nečistot a zbytků čistícího roztoku (voda už potom nepění!). Upozornění: U pandomo-podlahovin s olejovaným povrchem dojde během základního čištění k odstranění části olejové povrchové úpravy. Toto je důležité pro dokonalé přilnutí následujícího ochranného nátěru.

4. Ochrana povrchu podlahoviny Celková konstrukce pandomo-podlahoviny je dokončena podle přání buď olejovým ošetřením pandomo-Steinöl nebo nanesením epoxidové pryskyřice. Toto opatření slouží k ochraně povrchu a také k zamezení přilnutí nečistot a k ulehčení běžného denního čištění. V obzvláště silně zatěžovaných prostorách nebo při zvláštních objektově-specifických skutečnostech se doporučuje pro optimální udržení hodnoty dodatečná ochrana povrchu (např. minimalizace nebezpečí zabarvení povrchu barevnými substancem, barvami na vlasy, změkčovadly apod.). Zde se doporučuje provedení vhodného způsobu ošetření, např. CC-PU-ochranná vrstva matná, CC-PUAnticolor. Předchozí důkladné strojové základní čištění a příprava povrchu CC-PU-sanačním padem šedým je v tomto případě nezbytná. Kontaktujte v případě zájmu o tento postup nejprve naše technické poradenství. Upozornění: U olejovaných pandomo-podlahovin s následným ochranným nátěrem (např. CC-PUochrannou vrstvou matnou) bude běžné denní čištění následně prováděno stejně jako u kvalit s povrchem z epoxidové pryskyřice.

Tento návod na ošetřování a čištění byl vypracován po dohodě s výrobcem. Kvalita, ohleduplnost k životnímu prostředí a způsoby použití jmenovaných CC-produktů jsou vyzkoušeny a potvrzeny nezávislými zkušebními instituty. Předáním tohoto návodu na ošetřování a čištění investorovi po pokládce nové krytiny splňuje podlahářská firma nařízení normy DIN 18 365. Pokud máte další dotazy ke správnému ošetřování elastických podlahovin nebo zajímáte-li se o návody na čištění textilních či jiných podlahových krytin, obraťte se na naši poradenskou službu. Rádi Vám pomůžeme.

CC-07.2007

DEMA DEKOR CZ s.r.o. Výhradní dovozce pro Českou republiku

Vídeňská 51 669 02 ZNOJMO tel: +420 / 515 227 272 fax: +420 / 515 260 423 mobil office: +420 / 602 124 222 e-mail:office@dema-dekor.cz

www.dema-dekor.cz

udrzba-pandomo-dr.schutz  

1. Preventivní opatření Před nanešením následné povrchové ochrany (viz bod 4) musí být provedeno důkladné základní čištění povrchu. Tímto op...

Advertisement