Issuu on Google+

p

gg

g g ggggg g ggg

gg

w wwwwwwww w ww w ww w w

g

gg

gg gg g g ggggggg g gg g g

uu uuuuuuuuuuu uuuuuuuuuuu uuuuuuuuuu uuuuuuuuuu uuuuuuuuu uuuuuuuuu uuuuuuuuu uuuuuuuuuu uuuuuuuuuu uuuuuuuuuu uuuuuuuuuu uuuuuuuuuu uuuuuuuuu uuuuuuuuuuuu uuuuuuuuu uuuuuuuuuuuu uuuuuuuuuuuuuuuuuu uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu uuuuuuuu

pppppppppppppppppp pppppp ppp p pppp p p ppp pppp ppp p p ppp pp ppp pp ppp p pp p ggg ggg gg g g ggg uu g uuuu uuuu g u g u uu gg uuuu uu gg uu u u g uuuuu u uuu gg uu gg u u g gg g g gg g

wwwwwwww w ww w ww w

g gg

g

w

gg

ggp ppppppgggggggggggggggggggggggggggggggppppppppp uuuu ggggggggggggggggggggppppppppppp uuuuuu ggggggggpppppppppppp uuuuuu ggggggggggggggggggggggggg pppppppppppp uuuuuu pppppppppppp gggggggggggggggggggggggggggggggg gggggggggggggggggggggggg uuuuupppppppppppp gggggggggggggggggggggggggggggggg ppppppppppp ggggggggguuuuu gggggggggggggggggggggg ppppppppppp gggggggggguuuuuuuu ggggggggggggggggggggggg pppppppppp ggggggguuuuuuuuu gggggggggggggggggggggggg ppppppppp gggguuuuuuuuu gggggggggggggggggggggggg pppppppp gggggggggggggggggggggggg uuuuuuuuu ppppppp gggggggggggggggggggggg pppppppp uuuuuuuuu ggggggggggggggggggg wwww ppppppppp w uuuuuuuuu ww ggggggggggggggggg pppppppppp ww ww uuuuuuuu ggggggggggggggg pppppppppp ww uuuuuuuu ggggggggggggg ppppppppppp gggggggggg uuppppppppppp u ppp ggggggggg pppppppppp uu ppppppppppppppppp gggggggg pppppppppp ppppppppppppppppppppp ggggggg pppppppp pppppppppppppppppppppppp pppgggg

UUUU UU

UU

ppppppppp p ggpppppppp UUUUUU p ppppppp U gggpppppp U ggpppppppp p ggggyyy pppp UU yyyyyyyyyyyyyy ggggggggggggggggggpppppp ggggggoo pp ggggggggggggggggggggggggyyyyyyyyyyyyyyyyy pppp pppp gggggoooooooo yyyyyyyyyyyyyyyyyyy ooooooooo gggggggggggggggggpp p ggggyyyyyyyyyyyyyyyyyy oooooo gggguuu gggggggggggg ggggggggggggg p yyyyyyyyyyyyyyyy ggggguuuu uuuu yyyyyyyyyy ggggggggggg uuuuuuuuuuuuuuuu gggggggggggg ggggguuuuu gggggggggggggggg uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu gggggggggggg uu kkuuuuuu uuuuuuuuuu ggggggkkkgggggggggggg uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu gggggggggggg uu uuuuuuu kkkkuuuuuuuu ggggggkkkkkkuuuu U uuuuuuuuuuuuuu ggggggggggggg gggggggggggggg uuuuuuuuuuuuuu kkkkkkggggguu P UUUUUU UUUUUU u gggggggggggg uuuuuuuuu gggggggggggggggg uuuuuuuuuu gUUUUUUUUUU uuuuu UUUUUUUUU ggggg PPPPPP PPPPPP uuuuuu gggggggggggg UUUUUUUUUUUUUU ggggggggggggggg UUUUUUUUUUUUUUU gggg ggggggggggg UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU gggggggggggggg uu

UUUUUUUU UU

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkk

UUUUUU

w w ww w w w w

ww ww

yyy yyyyyyyyyyyyy oo yyyyyyyyyyyyyyyyy oooooooo yyyyyyyyyyyyyyyyyyy oooooooooo yyyyyyyyyyyyyyyyyyy oooooooo yyyyyyyyyyyyyyyyyy ooo yyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyy

UUUUUU UU

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

gggg gggg ggggg gggggg gggggggg ppp ppp ppp pp ppggggggg pp pp pp ggg pppppp pp ppp gg pp pp

p pp pp pp pp pp pp pp p pp

p pp pp pp pp pp p pp pp pp p p ppp ppp p pp ppp

pp pp

p ppp ppp ppp ppp ppp ppp pppp p p p pp ppppp pppppp ppppppppp p pp pp

p

pp

pp

ppp

p pppp pppp ppppp

pp pppp ppppp

ppppppppp

pppp p

p ppp

pp

pp

pp

pp

pp

p p p pp p

gg ggg ggg gg gg gg gg gg gg gg pp

u u uu u

pp pp pp pp pp pp pp p pp pp pp pp pp pp p

pp pp pp

pp pp p pp pp

pp pp pp pp pp

p

u

pp pp pp

pp pp

ppppp pp pp p

ppp ppp p p pp pp p p

pp pp pp pp pp pp

pp pp pp pp

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP PPPPPPPPPPP PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP PPPPPPPPPP PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP PPPPPPP PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP PPPPPPPPPPPP P PPPPPPPPPPPP PPPPPPP PP

p

uu uuuuu uuuuuuu uuuuuuuuu pp pp pp pp uuuuuuuuuuu pp pp UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU pp pp pp pp pp pp uuuuuuuuuuuu pp pp pp UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU pp pp pp pp pp uuuuuuuuuuuuuu pp pp UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU pp p pp p uuuuuuuuuuuuuuu UUUUUUUUUUUUUUUU UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU uuuuuuuuuuuuuuuuu UUUUUUUUUUUUUUUU UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU uuuuuuuuuuuuuuuuuu UUUUUUUUUUUUUU UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU uuuuuuuuuuuuuuuuuuu UUUUUUUUUUU UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU uuuuuuuuuuuuuuuuuuuu UUUUUUU UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU UUUUUUUUUUUUUU uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu UU UUUUUUUUUUUUUUUUU UUUUUUUUUU uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu uuuu UUUUUUUUUU UUUUUUU uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu pp uuuuuuuuuuuuuuu p pp pp pp pp pp pp p uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu ppppp uuuuuuuuuuuuuuuuuu u ppppp pppp ppp p p p p uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu pp uuuuuuuuuuuuuuuuuuu uuuuuu pp p p pp uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu uuuu uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu uuuuuuuuuuuuuuuuu uuuuuuuuuuuuuuu uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu uuuuuuuuuuuu uuuuuuuu uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu uuuuuuu uu uuuuuuuuuuuuuuuuuu uuuuuuuuuuuuuuuuu uuuuuuuuuuuuuuuu pppppppppppp ppp ppppp ppp ppp ppp ppp pp pp pp pp pp pp p pp pp pp

pp

uuuuuu uu

gggggggggg UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU gggggggg UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP gggggggggUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU gggggg PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP ggg UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU gggg ggg UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU ggg PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP gg UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU g UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP g UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU pp p

ppppppppppppppppp pppp pppp p p p pp p p p pp pp p p

gg

g ggg gg

gg g g gg g

uuuu uuuu uuuu uuuu uuu uuuu uuuuu uuuuu uuuuuu uuuuuu uuuuu uuuu uuu u

ppppppppp UUUUUUUU pppppppp

P

gg- pp uuu gggggggggggguuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu gggggggggggggggggppp uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu gggggggggggggggggggggppppppppppppppp uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu gggggggggppppppppppppppppppp uuuuuuuuuuuuuuuuuuuu ggggggggggggggg gggggg pppppppppppppppppppp u uuuuuuuuu ggggggggggg ppppppppppppppppppp uuuuuuuuuuu uuu ggggggggggg ppppppppppp uuuuuuuuuuuuuuu u gggggggggggg ppppppp uuuuuuuuuuuuuuuu gggggggggggggg ppppppp uuuuuuuuuuuuuuuuu ggggggggggggggg pppppp uuuuuuuuuuuuuuuuuu ggggggggggggggg pppppp uuuuuuuuuuuuuuuuuu ggggggggggggg ppppp uuuuuuuuuuuuuuuuuu ggggggggggg ppppp uuuuuuuuuuuuuuuuuu wwwwwww ggggggggg pppp ww uuuuuuuuuuuuuuuuu ww gggggg w pppp w w uuuu uuuuuuuuu ggggg pppuuuu uuuuuu gggg pppuuu uu p gggg pp uuu pppppp ggg pp uuu uu ppppppppppppppp gg pp uu uuuuuuuu uuuuuuuuu pppppppppppppppppp p uuuuuuuuuu


Illustrator practice exercise 7 worksheet