Page 1


4


ค�ำน�ำ ส�ำนักพิมพ์ ส�ำหรับคนทีด่ ำ� รงต�ำแหน่งคนช่างกิน ชืน่ ชอบของอร่อย เอนจอยในทุกมือ้ อาหาร และมีความสุขกับ รสชาติทหี่ ลากหลาย เราเชือ่ ว่าความสุขขัน้ กว่าทีเ่ ติมเต็มมนุษย์อย่างเราให้อมิ่ เอมใจไม่แพ้กระเพาะอาหาร ก็คือการได้ล้อมวงกินของอร่อยพร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัว เพื่อนฝูง และคนที่รัก เพราะนอกจาก อาหารจานอร่อยทีโ่ ปรดปราน เรายังมีกบั แกล้มเป็นบทสนทนาสนุกสนาน บรรยากาศของความสัมพันธ์ ที่คุ้นเคย และความอบอุ่นที่รายล้อมอยู่รอบตัว นั่นคือค�ำตอบว่าท�ำไมไก่ทอดสีตุ่นๆ ของแม่ถึงอร่อยที่สุดในโลก ท�ำไมส้มต�ำที่ช่วยกันท�ำแบบ ผิดๆ ถูกๆ ถึงแซ่บนักหนา และท�ำไมมาม่าที่ต้มตามมีตามเกิดแล้วล้อมวง (แย่ง) กันกินในหอสมัยเรียน มหาวิทยาลัยถึงอร่อยกว่ากินคนเดียว และคือค�ำตอบว่าท�ำไม EASY COOKING เล่ม 2 นี้ ถึงชวนทุกคนมาปาร์ตี้ด้วยกัน อ้อ – สาวิตตรี สระทองเทียน เจ้าของเพจ Easycooking และ Tasty Easy คนเดิม มาพร้อมเมนู ชวนหิวและยั่วน�้ำลายแบบท�ำลายล้าง แต่ยังคงคอนเซปต์ความง่ายและท�ำตามได้แม้จะไม่เก่งงานครัว เพื่อให้ทุกคนสามารถสร้างสรรค์ปาร์ตี้ของตัวเองได้ในบ้านหรือกระทั่งพื้นที่เล็กๆ แล้วชวนสมาชิก มาล้อมวงความอร่อยด้วยกัน ซึ่งในขั้นตอนการปลุกปั้นหนังสือเล่มนี้ สิ่งที่ยากที่สุดส�ำหรับเราคือการ คัดสรรสูตรอาหารน่าอร่อยละลานตาจ�ำนวนมากให้บรรจุอยู่ในหนังสือเล่มเดียว เพื่อแก้อาการรักพี่ เสียดายน้อง เราจึงเซ็ตเป็นธีมปาร์ตี้ จัดหมวดอาหารจานหลัก-จานเล่น พร้อมปรุงตามได้ทันที แต่ถ้า ใครอยากมิกซ์แอนด์แมตช์เมนูเอง เราก็เปิดโอกาสให้สนุกได้เต็มที่ แถมท้ายด้วยสูตรครอบจักรวาล ที่ตอบโจทย์ทุกปาร์ตี้และทุกสไตล์ เพราะไม่ว่าจะเป็นปาร์ตี้แบบไหน เราอยากให้ EASY COOKING: Easy Party เล่มนี้ เป็นผู้ช่วยในงานปาร์ตี้ของทุกคน ในฐานะคนท�ำหนังสือที่ช่างกิน จะมีอะไรดีไปกว่าหนังสือที่เราท�ำเป็นหนังสือที่อร่อย! แค่หลับตานึกถึงอาหารจานโตที่คุณผู้อ่านยกไปเสิร์ฟบนโต๊ะแล้วสมาชิกทุกคนในปาร์ตี้ร้องว้าว เราก็ยิ้มตามแล้ว ส�ำนักพิมพ์เอฟเวอรีเดย์ 5


6


ค�ำน�ำ ผู้เขียน ตั้งแต่จ�ำความได้ ชีวิตก็มีแต่ปาร์ตี้มาตลอดเลยนะ ตอนที่ยังเล็กๆ นอกจากส�ำรับอาหารผู้ใหญ่ ของพ่อ แม่จะท�ำอาหารส�ำหรับเด็กใส่ไว้ดว้ ยเสมอ และมักจะพยายามแฝงความน่าสนใจบางอย่างเข้าไป ไม่ว่าจะด้วยหน้าตา รูปลักษณ์ หรือสีสันที่น่าหม�่ำ ถึงบางครั้งจะไม่ได้อร่อยเท่าไหร่ เพราะแม่มักใส่ ของมีประโยชน์ทเี่ ราไม่ชอบเข้าไปในอาหารนัน้ แต่เมือ่ บวกกับความสนุกสนานในการกินข้าวพร้อมหน้า พร้อมตากันในครอบครัว อาหารปาร์ตี้ของแม่ก็หล่อหลอมให้อ้อเป็นเด็กช่างกินและชอบกินผักทุกชนิด พอโตมาหน่อย แม่เริ่มสอนให้อ้อท�ำอาหารเอง โดยเริ่มจากสิ่งง่ายๆ เช่น เด็ดใบกะเพรา ล้างผัก ล้างจาน ต่อมาไม่นานก็อพั เลเวลเป็นหุงข้าว ต้มไข่ จนแทบจะท�ำแทนแม่ทกุ อย่างในครัวได้ ตอนนัน้ รูส้ กึ ขี้เกียจแบบสุดพลัง เพราะอยากไปวิ่งเล่นกับเพื่อนมากกว่า แต่ความรู้สึกตอนนี้ กลับซาบซึ้งและรู้สึก ขอบคุณในสิ่งที่แม่พยายามเคี่ยวเข็ญ เพราะมันท�ำให้อ้อรู้จักการท�ำอาหาร หัดออกแบบปาร์ตี้เป็นของ ตัวเอง ถึงแม้ปาร์ตี้ของอ้อจะอยู่ในครัวเดิมๆ โต๊ะกินข้าวตัวเดิม และเฮฮาอยู่แต่กับคนในครอบครัว คนเดิมๆ แต่การได้รับหน้าที่ที่แม่เคยท�ำก็เป็นความภูมิใจอย่างหนึ่ง จ�ำได้ว่าน�้ำพริกกะปิและน�้ำจิ้มซีฟู้ด เป็นเมนูแรกๆ ที่อ้อท�ำแล้วพ่อชมว่าอร่อย นั่นเป็นวันที่รู้สึกว่า เฮ้ย! การออกแบบความอร่อยมันสนุก แบบนี้นี่เอง มาถึงวันนี้ อ้อถือว่านีค่ อื ช่วงชีวติ ทีด่ ที สี่ ดุ ช่วงหนึง่ ของอ้อเลยค่ะ เพราะอ้อได้ทำ� อาหารเมนูตา่ งๆ แบ่งปันสู่เพื่อนๆ แทบทุกวัน ทั้งเมนูไทยๆ เมนูฟิวชั่น ไปจนถึงเมนูขนมต่างๆ ท�ำให้เกิดปาร์ตี้สนุกๆ เพิ่มในอีกหลายครอบครัว หลายกลุ่มเพื่อน หลายเมนูต่อยอดไปอยู่ในร้านอาหารที่หลายๆ คนได้ ลองชิม ทั้งหมดเป็นความรู้สึกที่ดีเยี่ยมส�ำหรับอ้อ และไม่เคยเหนื่อยที่จะท�ำเมนูใหม่ๆ ออกมาเลย และ EASY COOKING: Easy Party เล่มนี้ ก็ได้รวบรวมเมนูฮิตหลายเมนูที่เคยท�ำลงเพจ Easycooking รวมทั้งเมนูใหม่ๆ สุดแซ่บที่ออกแบบมาเพื่อคอปาร์ตี้โดยเฉพาะ รับรองความอร่อยจากอ้อคนเดิมค่ะ : ) ปาร์ตี้ ให้สนุกนะคะ อ้อ – สาวิตตรี สระทองเทียน 7


ปาร์ตี้ กันเถอะ! รอยยิ้ม เสียงหัวเราะ ความสนุกสนาน มุกตลกกวนๆ และบทสนทนาต่อติด คือองค์ประกอบส�ำคัญในงานปาร์ตี้ แต่พระเอกของงานเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากอาหาร อร่อยๆ เต็มโต๊ะทีต่ อบโจทย์ความอิม่ เอมและเอนจอย บางคนอาจเลือกไปปาร์ตนี้ อกบ้าน ตามร้านอาหาร มีเพลงเพราะๆ ให้ฟัง มีเมนูโปรดให้ชิม ในขณะที่บางคนชอบปาร์ตี้ ในบรรยากาศคุ้นเคย เสียงดังได้เต็มที่ในพื้นที่ส่วนตัว เลือกเพลย์ลิสต์เพลงโปรดหรือร้อง คาราโอเกะได้โดยไม่ตอ้ งแคร์ใคร ไม่ตอ้ งสนใจเวลาปิดร้าน แถมยังประหยัดสตางค์กว่าเยอะ! ส�ำหรับใครที่เลือกอย่างหลัง หนังสือเล่มนี้พร้อมเป็นผู้ช่วยคนส�ำคัญในการปรุง ปาร์ตี้ให้อร่อย!

8


ออกแบบ ปาร์ตี้ เมื่อพูดถึงเมนูปาร์ตี้บ้านเรา อาจไม่มีกฎเกณฑ์ชัดเจนเหมือนชาติอื่นว่าต้องมี ออร์เดิร์ฟ เสิร์ฟตามด้วยสลัด มีเมนดิช มีสแน็กกินเล่น หรือแบบแผนที่ชัดเจนเท่าไหร่ เพราะปาร์ตแี้ บบไทยๆ คืออะไรก็ได้ทเี่ พือ่ นร่วมปาร์ตชี้ อบกิน หรือง่ายกว่านัน้ คืออะไรก็ได้ ที่อร่อย (ฮ่า) แต่อันที่จริง มันก็มีส่วนผสมสูตรส�ำเร็จอยู่นิดๆ ว่าควรจะมีเมนูรองท้องพออิ่ม มีรสชาติหลากหลายทั้งเปรี้ยว เผ็ด เค็ม หวาน เมนูของทอดหรือเมนูกินง่ายให้หยิบกัน คนละหนุบคนละหนับ และมีทางเลือกส�ำหรับสมาชิกร่วมปาร์ตี้ที่อาจมีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ เช่นต้องเตรียมกับแกล้มไว้ให้นักดื่มไหม ต้องเตรียมจานแป้งเน้นอิ่มส�ำหรับเพื่อนกินจุ หรือเปล่า มีคนไม่กินเผ็ด ไม่กินเนื้อ ไม่กินผักไหม มีทางเลือกให้แต่ละคนอย่างไร ฯลฯ หน้ า ที่ ข องนั ก ปรุ ง ปาร์ ตี้ คื อ การสั ง เกตรายละเอี ย ดและออกแบบอาหารที่ ต อบโจทย์ ให้ทุกคนอร่อยไปได้พร้อมๆ กันนั่นเอง

10


ค�ำนวณ วัตถุดิบ ปาร์ตคี้ งกร่อยไปนิดหากอาหารเกิดไม่พอกับแขกทีม่ า หรือคงน่าเสียดายเอามากๆ หากมีอาหารเหลือทิ้งเพราะวางแผนไม่ถูกว่าควรเตรียมอาหารเอาไว้เท่าไหร่ให้ไม่มากไป ไม่น้อยเกิน เพื่อไม่ให้เกิดอาการนี้ ขอแนะน�ำวิธีประมาณการวัตถุดิบคร่าวๆ ที่จะท�ำให้ สามารถจัดปาร์ตี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นไปอีกขั้น

เนื้อ สัตว์ ผลไม้ ขนม

1 Person 300-500 G 1 Person 300 G

ข้าว แป้ง

1 Person

เครื่อง ดื่ม

1 Person

200 G

2 LTR

นอกจากใช้หลักการคร่าวๆ แล้ว ต้องกะเกณฑ์เอาจากลักษณะผูร้ ว่ มปาร์ตรี้ ว่ มด้วย เช่น มีคนกินจุกคี่ น กินน้อยกีค่ น มีคนทานมังสวิรตั หิ รือไม่ กินจุแต่ไม่ชอบกินขนมหรือเปล่า หรือบางคนกินแต่ผลไม้ แล้วค่อยบวกหรือลบเพิ่มเติมอีกที Note. ทุกสูตรในเล่มนี้ ปริมาณส�ำหรับ 4-6 ที่นะคะ

13


จ่าย ตลาด เมื่อออกแบบเมนูและรู้จ�ำนวนแขกแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการวางแผนจ่ายตลาด ตามงบประมาณและวันเวลาทีม่ ี บางอย่างควรไปเหมาโหลทีห่ า้ งค้าส่งเพราะประหยัดกว่า แต่บางอย่างก็ต้องไปตามล่าที่ตลาดสดเพื่อวัตถุดิบที่ถูกอกถูกใจ เลือกที่สะดวกและง่าย กับไลฟ์สไตล์เจ้าของปาร์ตี้เลย

ห้างค้าส่ง มีวตั ถุดบิ ครบทุกสิง่ ส�ำหรับงานปาร์ตี้ ราคาถูกกว่าท้องตลาดมากเมือ่ ซือ้ เป็นแพ็ก เหมาะทีส่ ดุ ส�ำหรับการจัดปาร์ตี้ที่จ�ำนวนคนมากๆ

ตลาดสด มีของสดมากมาย ซือ้ ได้หลายอย่าง เหมาะส�ำหรับการซือ้ แบบจ�ำนวนไม่มาก ต้องการความ สดใหม่ หลากหลาย ราคาไม่แพง และของที่หาซื้อไม่ได้ในซูเปอร์มาร์เก็ต

ซูเปอร์สโตร์ มีของสดของแห้งค่อนข้างครบ บางอย่างแพง บางอย่างถูก แต่ค่อนข้างสะดวกในการ เลือกซื้อ ราคามาตรฐาน และมีลานจอดรถสะดวกพร้อมขน

สั่งออนไลน์ ปัจจุบันมีบริการสั่งซื้อสินค้าส่งถึงที่ ทั้งเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นหลากหลาย ค่อนข้าง สะดวกส�ำหรับผู้ที่มีเวลาน้อย แต่ค่าใช้จ่ายจะสูงกว่าปกติพอสมควร และอาจได้ของไม่ตรง ตามสเปคร้อยเปอร์เซ็นต์ 14


15

15


20 สิ่งส�ำคัญ ที่ไม่ควรมองข้าม ในงานปาร์ตี้ จัดเตรียมเมนูอาหารเรียบร้อย จัดแจงทุกอย่างไว้เต็มที่ แต่ดนั มาตกม้าตายกับเรือ่ ง เล็กๆ น้อยๆ อย่างกระดาษทิชชู่หมดหรือถุงขยะไม่มี หรือบางทีเพื่อนมาเยอะเกินคาด จนอาหารที่เตรียมไว้ไม่พอเสิร์ฟ เพื่อไม่ให้พลาดอย่างที่อ้อเคยพลาด : ) ขอแนะน�ำวิธี เตรียมพร้อมและแผนส�ำรองเพื่อไม่ให้ปาร์ตี้สะดุด • เตรียมเพลงหรือแผ่นคาราโอเกะที่เพื่อนๆ น่าจะชอบไว้ ช่วยสร้างบรรยากาศสนุกได้มาก (หรือบอกให้เพื่อนๆ เตรียมมาจากบ้านเลยก็ได้ จะได้ถูกใจกันแน่ๆ) • อยากเปลี่ยนปาร์ตี้ให้ดูมีรายละเอียดและสีสันขึ้นทันตา ไม่ใช่แค่นัดกันกินข้าวที่บ้าน ขอบอกว่าเทียนช่วยได้ (แต่ระวังไฟด้วยนะ เดี๋ยวนี้มีเทียนไฟฟ้าให้เลือกด้วย เก๋ไปอีกแบบ) • ดอกไม้สดในแจกันให้ความรู้สึกสดชื่นได้มากขึ้น • เตรียมเกมเล็กๆ น้อยๆ ไว้ ก็ทำ�ให้ปาร์ตี้สนุกขึ้นได้อีก • เตรียมเก้าอี้เผื่อไว้เสมอ • จาน ชาม ช้อน แก้วน้ำ� เตรียมเผื่อให้มากกว่าจำ�นวนคนเล็กน้อยเผื่อมีแขกเซอร์ไพรส์ เพิ่มเติม • ขนมขบเคี้ยว (สำ�รองไว้เมื่ออาหารพร่อง)

17


• อาหารแช่แข็งทั้งหลายก็สะดวก มื้อหลักหมดเมื่อไหร่ก็หยิบออกมาอบหรือทอด ทานได้ ทันที • เบอร์โทรร้านอร่อยถูกปากที่มีบริการส่ง เผื่อกรณีฉุกเฉินอาหารไม่พอ (แต่ควรโทรเช็ก ก่อนว่า วันที่เราปาร์ตี้ร้านเปิดบริการอยู่มั้ย) • น้ำ�เปล่า (เป็นสิ่งที่ต้องมี และเผื่อไว้ในปริมาณมาก) • น้ำ�หวานเข้มข้น (เมื่อน้ำ�อัดลมหมดใช้สิ่งนี้ผสมโซดาแก้ขัด หรือทำ�เป็นพันช์ง่ายๆ ก็ได้) • โซดา (ใช้ได้ทุกสถานการณ์ ไม่ว่าจะค็อกเทล ม็อกเทล หรือพันช์์) • น้ำ�แข็งมักจะหมดระหว่างปาร์ตี้เสมอ ซื้อตุนไว้ดีกว่า หากช่องฟรีซไม่พอให้หาภาชนะเก็บ น้ำ�แข็งที่รักษาคุณภาพน้ำ�แข็งไว้ได้ เช่น กระติกใหญ่ๆ หรือลังโฟมสะอาดๆ • ไม้จิ้มฟัน (สำ�หรับบางคน ไม้จิ้มฟันสำ�คัญมาก) • ทิชชู่แห้ง ทิชชู่เปียก (งานเปื้อนเพียบแน่นอน) • สบู่ล้างมือ น้ำ�ยาล้างจาน เตรียมไว้อย่าเพียงพอ เพราะงานหนักแน่ๆ • ถังขยะ ถุงขยะ • ผ้าเช็ดจานสะอาดๆ เตรียมไว้หลายๆ ผืน (เกณฑ์เพื่อนๆ มาช่วยกันตอนเก็บล้าง ไม่นาน ก็เสร็จ) • ทำ�ความสะอาดห้องน้ำ�ให้พร้อมใช้ เตรียมกระดาษทิชชู่ไว้เผื่อด้วย • วัน เวลา สถานที่จัดงาน การใช้เสียงในงานปาร์ตี้ ควรพิจารณาถึงเพื่อนบ้านและความ เหมาะสมด้วย เพื่อความราบรื่นของงานปาร์ตี้ และความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนบ้าน

19


20


22


Sea Relationship เปลี่ยนบ้านให้กลายเป็นทะเลด้วยปาร์ตี้กุ้ง หอย ปู ปลา กับเพื่อนซี้ที่พร้อมมาล้อมวง

23


Sea Relationship

ซีฟูด ้ ทะเลถาด มีอยู่ชว่ งหนึ่งทีก่ งุ้ ถังฮิตมากๆ จนมีแต่รปู เมนูนสี้ ่งมาหาอ้อทางอินบ๊อกซ์ขอให้ทำ� ให้ดูหน่อย อ้อเลยลอง ถามเพื่อนๆ ที่อยู่ต่างประเทศว่ากุ้งถังแบบดั้งเดิมจริงๆ เป็นยังไง ก็ได้ความว่าเครื่องปรุงหลักมีแค่เนย และเครือ่ งเทศไม่กอี่ ย่าง เดาว่าน่าจะไม่ใช่ทางเราๆ จึงลองเพิม่ ความต่างด้วยความแซ่บ ทัง้ น�ำ้ พริกเผา เอย กะทิเอย มันกุ้งเอย มาเต็มทุกอย่างแถมยังหากันได้ง่ายๆ ตามตลาดบ้านเรา พอโรยโหระพาเพิ่ม เข้าไปเพราะคิดว่าต้องไปกันได้ดีกับพริกเผาและมันกุ้งแน่ๆ ปรากฏว่าทั้งหอม ทั้งมัน ทั้งแซ่บ เป็นเมนู ที่มีปาร์ตี้เมื่อไหร่ ต้องนึกถึงเป็นล�ำดับต้นๆ แน่นอน วิธีท�ำ

ส่วนผสม ข้าวโพด กุ้ง หอย ปู ที่ชอบ เนยเค็ม กระเทียมสับละเอียด น้ำ�พริกเผา กะทิ มันกุ้ง เกลือป่น พริกไทยป่น พริกปาปริก้า ใบโหระพา

3 ฝัก 1.5 กิโลกรัม 30 กรัม 3 ช้อนโต๊ะ ½ ถ้วย ½ ถ้วย 1 ถ้วย 1 ช้อนชา 1 ช้อนโต๊ะ 1 ช้อนโต๊ะ 2 ถ้วย

• ต้มข้าวโพดให้สุก เสร็จแล้วลวกของทะเล ทั้งหมดต่อ พักไว้ • ผัดเนยกับกระเทียมจนหอม ใส่น้ำ�พริกเผา ลงไปผั ด ตามด้ ว ยกะทิ ค รั้ ง ละน้ อ ยๆ คลุกเคล้าให้สสี วยแตกมัน พอเดือดอีกครัง้ เติมมันกุ้งตามลงไปผัดให้เข้ากัน • ปรุงรสด้วย เกลือ พริกไทย เพิ่มสีสันด้วย พริ ก ปาปริ ก้ า เมื่ อ ผั ด จนเข้ า กั น ให้ เ ติ ม เหล่าทะเล ข้าวโพด และใบโหระพา เคล้า พอเข้ากันดีก็เทใส่ถาด พร้อมล้อมวง

24

Note. ถ้าไม่มีกะทิสดให้ใช้กะทิกล่อง และใช้ มั น กุ้ ง เสวยส� ำ เร็ จ รู ป ที่ ข ายตามซู เ ปอร์ มาร์เก็ตแทนมันกุ้งสดๆ ส่วนพริกปาปริก้า เป็นแค่ตัวช่วยเพิ่ มสีสันให้สวยงาม ถ้าไม่มี ไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะ


25


Sea Relationship

ปลาหมึก ผัดพริกเกลือ เมนูนี้จัดอยู่ในหมวดแซ่บลืมทุกครั้งที่ท�ำ ฮิตทุกครั้งที่ลงคลิป จะกินเป็นกับข้าวหรือกับแกล้มก็ได้ ท�ำตามได้งา่ ยและเหมาะมากๆ กับมือใหม่หดั ผัด แถมยังสามารถประยุกต์เป็นเนือ้ สัตว์อนื่ ๆ ได้ตามชอบ จะเป็นหมูสามชั้น กุ้ง หรือปูก็เด็ดไม่แพ้กัน การันตีเลยว่าสูตรนี้ จับคู่กับอะไรก็อร่อย!

ส่วนผสม ปลาหมึกกล้วยหั่นเป็นแว่น น้ำ�มัน กระเทียมสับละเอียด รากผักชีสับละเอียด พริกขี้หนูซอย เกลือ ผงปรุงรสไก่ ผักชีเด็ดใบ

วิธีท�ำ 500 กรัม 2 ช้อนโต๊ะ 4 ช้อนโต๊ะ 4 ช้อนโต๊ะ 3 ช้อนโต๊ะ 2 ช้อนชา 2 ช้อนชา 2 ช้อนโต๊ะ

• ลวกปลาหมึ ก พอสุ ก แล้ ว ซั บ ให้ แ ห้ ง กันน้ำ�มันกระเด็นเวลาลงไปผัด • ตัง้ กระทะใส่นำ�้ มัน เจียวกระเทียม รากผักชี และพริกขี้หนูซอยจนหอมฟุ้ง • เติมปลาหมึกลงไปผัดเร็วๆ ปรุงรสด้วย เกลือ และผงปรุงรส • ตักใส่จานเสิรฟ์ โรยผักชีปดิ ท้ายเพิม่ ความ หอม

26


27


Sea Relationship

หอย แมลงภู่อบ ใบโหระพา หอยแมลงภู่กับใบโหระพาเหมือนเกิดมาคู่กัน จะเลือกหอยแมลงภู่ทะเลไทยแบบธรรมดา หรือจะเลือก ไซส์ใหญ่พิเศษเคี้ยวเต็มค�ำแบบนิวซีแลนด์ก็ได้ทั้งนั้น เพราะโหระพาจะเปลี่ยนเนื้อหนุบๆ ของหอย สีสวยนี้ให้กลายเป็นเมนูหอมฟุ้ง ยิ่งกินคู่กับน�้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรแซ่บของเรา กินเพลินไม่รู้ (กี่) ตัว ส่วนผสม ตะไคร้บุบพอแตก ใบโหระพา หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ น้ำ�จิ้มซีฟู้ด

วิธีท�ำ 3 ต้น 1 กำ� 500 กรัม

• นำ�ตะไคร้ แ ละใบโหระพารองก้ น ลั ง ถึ ง จากนัน้ วางทับด้วยหอยแมลงภูน่ วิ ซีแลนด์ แล้วปิดฝา • นำ�ไปนึ่งบนน้ำ�เดือด 10 นาที เสิร์ฟกับ น้ำ�จิ้มซีฟู้ด

(ดูวิธีทำ�หน้า 152)

Note. หลายคนอาจจะสังเกตว่าหอยแมลงภู่มีสองสี คือสีแดงส้มกับสีขาวครีม แดงส้มคือหอยแมลงภู่ตัวเมีย ส่วนสีขาวครีมคือตัวผู้ รสชาติตัวผู้จะเด่นเรื่องความหนึบ แต่ตัวเมียจะได้เรื่องรสหวาน

28


29


Sea Relationship

แซลมอน ราดซีอว ๊ิ หลายคนอาจจะคุ้นเคยกับแซลมอนซาชิมิกินคู่กับโชยุวาซาบิ หรือแซลมอนดิบย�ำแบบไทยๆ แต่ปาร์ตี้ ซีฟดู้ ทีม่ กั จะมีนำ�้ จิม้ สุดแซ่บเป็นขาประจ�ำอยูแ่ ล้ว จะท�ำย�ำรสชาติใกล้เคียงกันก็ดจู ะซ�ำ้ เกินไป ลองเปลีย่ น รสชาติให้แตกต่างดูบ้างด้วยแซลมอนราดซีอิ๊ว รับรองความต่างแต่อร่อย ยิ่งเข้าคู่กับข้าวสวยร้อนๆ เจ้าของปาร์ตี้ระวังข้าวสวยหมดหม้อไม่รู้ตัว

ส่วนผสม น้ำ�มัน เนื้อปลาแซลมอน   น้ำ�สต๊อกไก่หรือน้ำ�เปล่า ซีอิ๊วขาว   น้ำ�มันงา น้ำ�ตาลทราย

วิธีท�ำ 1 ช้อนชา 400 กรัม ¾ ถ้วย 2 ช้อนโต๊ะ 1 ช้อนโต๊ะ 1 ช้อนโต๊ะ

• ทาน้ำ�มันที่กระทะบางๆ จากนั้นวางชิ้น แซลมอนลงทอดพอให้ เ หลื อ งทุ ก ด้ า น แล้วพักไว้ • ผสมน้ำ�สต๊อก ซีอิ๊วขาว น้ำ�มันงา และ น้ำ�ตาลทราย ตั้งไฟให้ร้อนและเคี่ยวจน น้ำ�ตาลละลาย • นำ�มาราดเนื้อปลา เป็นหนึ่งเมนูอิ่มเข้าคู่ กั บ ข้ า วสวยแบบไทยๆ หรื อ ข้ า วญี่ ปุ่ น นุ่มหนึบก็ได้

30


31


Sea Relationship

กุ้งอบเนย กระเทียม เมนูหน้าตาดีมีชาติตระกูลที่ต้องปิดบังความจริงเอาไว้ เพราะมันช่างง่ายแสนง่ายแต่ให้ผลลัพธ์เลอค่า ไม่ว่าจะเป็นสีสันของกุ้งตัวโตบวกกับความหอมบ้าคลั่งของเนยกระเทียม ยิ่งเมื่อได้กินก็ยิ่งไม่มีใคร ยอมวางมือจนกว่าจะหมดกันไปเป็นจานๆ อ้อเลยขอยกเมนูนี้เป็นอีกหนึ่งเมนูสิ้นคิดที่ต้องมีติดโต๊ะ ทุกครั้งที่จัดปาร์ตี้เลยล่ะ

ส่วนผสม กุ้ง เนยเค็ม กระเทียมสับ เกลือ น้ำ�จิ้มซีฟู้ด

วิธีท�ำ 500 กรัม 3 ช้อนโต๊ะ 2 ช้อนโต๊ะ ½ ช้อนชา

• ล้างกุง้ ให้สะอาด ผ่าหลังทัง้ เปลือกและดึง เส้นดำ�ออก ซับให้แห้ง • ตั้งกระทะ ใส่เนย กระเทียม ผัดจนหอม • นำ�กุ้งลงผัดคลุกเคล้า ปรุงรสด้วยเกลือ เล็กน้อย คั่วจนแห้ง • เสิร์ฟคู่กับน้ำ�จิ้มซีฟู้ด

(ดูวิธีทำ�หน้า 152)

32


33


158


เกี่ยวกับ ผู้เขียน อ้อ – สาวิตตรี สระทองเทียน อดีตนักวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์บริษทั อาหาร ทีผ่ นั ตัวมาเป็นเจ้าของเพจท�ำอาหารยอดไลก์ใกล้สองล้าน และเจ้าของหนังสือ EASY COOKING: Clean Food และ EASY COOKING: Easy Party เล่มนี้ • ผู้หญิงส่วนใหญ่สะสมเครื่องสำ�อาง น้ำ�หอม เสื้อผ้า แต่อ้อสะสมเครื่องครัว และผ้าเช็ดจานสวยๆ • ภาพอาหารและวิดีโอไม่ได้ใช้อุปกรณ์หรูหรา มีเพียงกล้อง แสงธรรมชาติ กับครัวหลังบ้านอ้อเอง • ถ่ายภาพ จัดอาหาร ตัดต่อวิดีโอ เขียนบทความ อ้อได้มันมาจากการอ่าน ฟัง ศึกษา ฝึกฝน เรียนรู้ ตลอด • อาหารทีท่ ำ� นอกจากจากอร่อย ง่าย อ้อมักคิดเผือ่ ไปถึงหน้าตาของอาหารตอนเสร็จ ต้องสวย น่ากิน ยั่วน้ำ�ลายผู้พบเห็น • เมนูใหม่ๆ ที่เห็นกันตลอดเวลา ส่วนหนึ่งมาจากการเคลียร์ของในตู้เย็นเพื่อทำ�ความสะอาด • อ้อเป็นคนไม่กินหวาน อาหารทุกอย่างที่ทำ�จึงมีน้ำ�ตาลน้อยมากหรือไม่มีเลย แต่รสจัดๆ อย่างเค็ม เผ็ด เปรี้ยว ขอให้บอก • อ้อคิดว่ารสอร่อยของคนเราไม่เท่ากัน มันมีองค์ประกอบอืน่ ทัง้ ประสบการณ์ การรับรูร้ ส และวัตถุดบิ ที่แตกต่าง • มีความสุขและอิม่ เอมใจทุกครัง้ เมือ่ รูว้ า่ เมนูทเี่ ราให้ไอเดียในเพจ ไปเป็นเมนูประจำ�บ้าน ประจำ�ร้าน อาหาร หรือเป็นเมนูโปรดของใครหลายคน อ้อรู้สึกว่าได้ส่งต่อความสุขไปยังผู้คนได้ด้วย ‘อาหาร ที่อ้อทำ�’ Easycooking | Tasty Easy | Eat Clean and Workout Easycooking_menu www.easycookingmenu.com 159


160


ขอบคุณ • ขอบคุณครอบครัว พ่อ แม่ พี่ชาย น้องชาย ที่มีส่วนร่วมกับปาร์ตี้ดีๆ ในครอบครัวตลอดมา • ขอบคุณคุณแม่ ที่สอนให้อ้อออกแบบปาร์ตี้ของตัวเองในครอบครัวของเรา • ขอบคุณแฟนๆ เพจ Easycooking ที่มีส่วนผลักดันให้อ้อออกแบบอาหารอร่อยที่แทบไม่ซำ�้ กัน ในแต่ละวัน ขอบคุณที่ทำ�ให้รู้สึกว่าสิ่งที่ทำ�มีประโยชน์และมีคุณค่าต่อผู้คน • ขอบคุณน้ององุ่น ทีมงาน Easycooking ที่ช่วยคิดหลายเมนูในเล่มนี้ • ขอบคุณ a book และสำ�นักพิมพ์ everyday ทีย่ งั คงไว้ใจและเชือ่ มัน่ ในตัวอ้อ จนเกิดเป็น EASY COOKING เล่มที่ 2 EASY COOKING: Easy Party • ขอบคุณคุณเต้ สำ�หรับความช่วยเหลือทุกอย่าง เป็น บ.ก. ที่ครบมาก น่ารัก เก่ง ลุย ดูแลภาพรวม ของหนังสือและโปรดักชั่นทั้งหมด ทำ�อาหารไปจนถึงช่วยล้างจานเช็ดโต๊ะ ขอบคุณจากหัวใจเลยค่ะ • ขอบคุณทีมงาน a book ที่เป็นแรงสำ�คัญในการผลิตอาหารทุกเมนู ขอบคุณคุณโบลด์และคุณฝัน ทีช่ ว่ ยอ้อมาตัง้ แต่เล่มทีแ่ ล้วจนมาถึงเล่มนี้ เราทุกคนเริม่ จะโปรขึน้ แล้ว : D ขอบคุณน้องเบสท์ดไี ซเนอร์ ของเล่ม และน้องอุ๋ยที่ช่วยพิสูจน์อักษร ขอบคุณจากใจค่ะ • ขอบคุณน้องหมิวช่างภาพตัวน้อยที่น่ารักและเก่งมาก พี่อยากถ่ายรูปได้สวยแบบนั้นบ้าง ขอไปฝึก ก่อนนะ และผู้ช่วยช่างภาพทุกคนเลย นอกจากเป็นผู้ช่วยช่างภาพ ยังช่วยอ้อยกของมหาศาล ทั้งขาไปขากลับ ขอบคุณมากๆ เลยค่า • ขอบคุณคุณพัธ คุณแพร และผู้ช่วยคุณพัธทุกคน ร่วมงานกันมาสองเล่มแล้ว งานดีไม่เปลี่ยน ขอบคุณทีท่ ำ�ให้องค์ประกอบภาพในหนังสือเล่มนี้ สมบูรณ์ สวย โก้ ชอบทุกภาพเลย ขอบคุณมากๆ ค่ะ • ขอบคุณพี่เป้ง คุณปุ๊ก น้องอ้อม และน้องๆ ฝึกงาน ที่มาช่วยถ่ายคลิปวิดีโอสำ�หรับโปรโมตหนังสือ ขอบคุณน้องอ้อมด้วยที่มาช่วยหยิบจับ แกะกุ้งหลายกิโลโดยไม่บ่นสักคำ�เลย ขอบคุณมากๆ น้า • ขอบคุณน้องๆ จาก a book ที่มาร่วมปาร์ตี้กันทั้งทีมเลย ขอบคุณมากค่ะ • ขอบคุณผู้อ่านทุกคน ขอให้ทุกคนมีปาร์ตี้ดีๆ ในทุกๆ โอกาสนะคะ

161


162


เกี่ยวกับช่างภาพ มณีนชุ บุญเรือง • • • • •

ช่างภาพสาวจากเชียงใหม่เจ้า ประจำ�การในนิตยสารรายสัปดาห์ a day BULLETIN LIFE นอนไว ตื่นเช้า ชอบสะดุ้งมาตอบไลน์ตอนตีหนึ่ง รักงานแฮนด์เมด สินค้ามือสอง และของพื้นเมือง มีความตั้งใจเก็บเงินเพื่อซื้อตู้เย็น Miw Maneenoot Boonrueng

miwmaneenoot

เกี่ยวกับฟูด ้ สไตลิสต์ พัธนะ สุวรรณโคตร์ จบปริญญาตรีด้านอาหารจากวิทยาลัยดุสิตธานี สาขาการจัดการครัวและภัตตาคาร เริ่มต้น การท�ำงานด้วยการเป็นเชฟประจ�ำร้านอาหารอิตาลีและเบเกอรี จากนั้น ได้ผันตัวเองมาท�ำอาชีพ ฟู้ดสไตลิสต์ คอลัมนิสต์ รวมถึงฟู้ดครีเอทีฟให้กับนิตยสาร Foodstylist และนิตยสาร Food of Life มากว่า 10 ปี ปัจจุบนั ได้รวมกลุม่ ภายใต้ชอื่ The FoodstylistMan Creative Food & Style รับท�ำงานฟูด้ สไตลิง่ ในงานโฆษณาทีเ่ กีย่ วข้องกับอาหาร ทัง้ ภาพนิง่ ภาพเคลือ่ นไหว และโฆษณาโทรทัศน์ อีกทัง้ ยังเป็นทีป่ รึกษา ด้านอาหารให้ธรุ กิจอาหารอีกด้วย The FoodstylistMan 163

FoodstylistMan


164


easy cooking easy party

เขียน สาวิตตรี สระทองเทียน บรรณาธิการเล่ม จิราภรณ์ วิหวา ภาพถ่าย มณีนุช บุญเรือง นักออกแบบอาหาร พัธนะ สุวรรณโคตร์ ออกแบบปกและรูปเล่ม เมธาสิทธิ์ กิตติกุลยุทธ์ พิสูจน์อักษร pretty donkey

หนังสือในชุด Living พิมพ์ครั้งแรก ตุลาคม 2559 ราคา 395 บาท สำ�นักพิมพ์เอฟเวอรีเดย์ บรรณาธิการที่ปรึกษา วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์ บรรณาธิการบริหาร ภูมิชาย บุญสินสุข ผู้จัดการสำ�นักพิมพ์ สุรเกตุ เรืองแสงระวี ผู้จัดการฝ่ายการตลาด วิไลลักษณ์ โพธิ์ตระกูล ผู้ช่วยผู้จัดการสำ�นักพิมพ์ อธิษฐาน กาญจนะพงศ์ บรรณาธิการ นทธัญ แสงไชย ศิลปกรรม พิชญ์สินี บุญมั่นพิพัฒน์, ชลธิชา จารุสุวรรณวงค์, นันธิยา ฤทธาภัย กองบรรณาธิการ พีรพิชญ์ ฉั่วสมบูรณ์ เลขานุการ ปวริศา ตั้งตุลานนท์ ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์, ชลธร จารุสุวรรณวงค์ บริษัท เดย์ โพเอทส์ จ�ำกัด ที่ปรึกษา สุรพงษ์ เตรียมชาญชัย, นิติพัฒน์ สุขสวย ผู้ช่วยผู้จัดการ ณัฐธยาน์ อึ้งตระกูลนิธิศ ธุรการ ณัฐรดา ตระกูลสม ผู้จัดการฝ่ายขายออนไลน์ พิมพ์นารา มีฤทธิ์, ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์ ผู้จัดการฝ่ายดิจิทัลคอนเทนต์ วิมลพร รัชตกนก ศิลปกรรมสื่อออนไลน์ เทียนจรัส วงษ์พิเศษกุล ลูกค้าสัมพันธ์ อภิสิทธิ์ หรรษาภิรมย์โชค เว็บมาสเตอร์ จุฬชาติ รักษ์ใหญ่

ข้อมูลบรรณานุกรมของสำ�นักหอสมุดแห่งชาติ สาวิตตรี สระทองเทียน. EASY COOKING: Easy Party.-- กรุงเทพฯ : เอฟเวอรีเดย์, 2559. 168 หน้า. 1. อาหาร--การปรุง. I. ชื่อเรื่อง. 641.5 ISBN 978-616-327-176-1 จัดพิมพ์โดย ส�ำนักพิมพ์ ในเครือ บริษัท เดย์ โพเอทส์ จ�ำกัด เลขที่ 33 ซอยศูนย์วิจัย 4 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2716-6900-4 ต่อ 308, 309 โทรสาร 0-2718-0690 แยกสีและพิมพ์ บริษัท โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์ (1987) จำ�กัด โทรศัพท์ 0-2428-7500 จัดจำ�หน่าย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำ�กัด (มหาชน) เลขที่ 1858/87-90 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ 0-2739-8000 โทรสาร 0-2751-5999 ในกรณีที่หนังสือชำ�รุดหรือเข้าเล่มสลับหน้า กรุณาส่งหนังสือเล่มนั้นมาตามที่อยู่สำ�นักพิมพ์ สำ�นักพิมพ์อะบุ๊กยินดีเปลี่ยนเล่มใหม่ให้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น abook9@gmail.com abookpublishing


166


Index กระท้อนลอยแก้ว ก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำ� กุ้งเทมปุระ กุ้งอบเนยกระเทียม ไก่ใต้น้ำ� ไก่ทอดราดชีสพริกเผา ไก่ลูกตุ้ม เกี๊ยวซ่าบานาน่าชีส ขนมจีนน้ำ�ยาปู ข้าวผัดเนยกระเทียม ข้าวมันไก่หม้อหุงข้าว คอหมูย่างพริกป่น แจ่วฮ้อน ชุดสุกี้ครอบครัว ซีฟู้ดทะเลถาด แซลมอนราดซีอิ๊ว ต้มยำ�เห็ดรวมมิตรน้ำ�ข้น ตับหวานตามใจ ตำ�ข้าวโพด ทับทิมกรอบมะพร้าวอ่อน ทาร์ตโยเกิร์ตผลไม้ เนื้อทอดน้ำ�ปลา

58 128 80 32 42 102 90 106 134 68 100 54 40 62 24 30 116 50 118 138 92 136

บาร์บีคิวไส้กรอก ปลานึ่งมะนาว ปลาหมึกผัดพริกเกลือ ปลาหมึกยัดไส้นึ่งซีอิ๊ว ปลาหมอย่างเกลือ ปีกไก่ทอดดอกเกลือ เฟรนช์ฟรายส์ราดชีส มะม่วงน้ำ�ปลาหวาน มาม่าอู้หูย ม็อกเทลทะเล ยำ�กากหมูไข่ต้ม ยำ�คะน้ากรอบกุ้งสด ยำ�มะม่วงปูม้าดอง ลาบปลาหมึก ลาบหมูทอดสีทอง สตรอเบอร์รีลอยแก้ว สปาเกตตีซอสมะเขือเทศ สามชั้นคั่วกะปิ สุกี้คำ�นุ่ม หอยแมลงภู่อบใบโหระพา หม้อไฟไทย-เกาหลี หมูสับพันตะไคร้ 167

82 110 26 70 46 72 88 120 98 34 130 112 48 114 52 74 86 132 64 28 96 84


EASY COOKING: EASY PARTY [Preview]  

อ้อ–สาวิตตรี เจ้าของเพจ ‘EasyCooking’ ที่มีผู้ติดตามกว่าหนึ่งล้าน กลับมาชวนคุณเข้าครัว คว้าวัตถุดิบอร่อยใกล้ตัวมาพลิกแพลงเป็นเมนูง่ายๆ กว่า...

EASY COOKING: EASY PARTY [Preview]  

อ้อ–สาวิตตรี เจ้าของเพจ ‘EasyCooking’ ที่มีผู้ติดตามกว่าหนึ่งล้าน กลับมาชวนคุณเข้าครัว คว้าวัตถุดิบอร่อยใกล้ตัวมาพลิกแพลงเป็นเมนูง่ายๆ กว่า...

Advertisement