a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

LÆS MED DIT BARN

En lille guide til hvordan og hvorfor du bør læse med dit barn.


LÆS HØJT FOR DIT BARN DAGLIG HØJTLÆSNING ER EN VIGTIG FÆLLES AKTIVITET SOM • Hjælper dit barn til at forstå verden, lære at fokusere og koncentrere sig og forholde sig i ro. • Udvikler dit barns evne til at reflektere og tænke abstrakt og at leve sig ind i andre menneskers verden. • Styrker dit barns sprog, ordforråd, formuleringsevne og skoleparathed. • Skaber en tryg og beroligende tilknytning mellem dig og dit barn.

HVAD SKAL VI LÆSE HØJT? LAD DIT BARN VÆRE MED TIL AT VÆLGE, HVAD DU SKAL LÆSE HØJT, MEN DET ER EN GOD IDÉ, HVIS • • • • •

Bogen handler om noget, dit barn kender og interesserer sig for, Du også selv synes bogen er spændende og gerne vil vise dit barn. Bogen har billeder, der fanger blikket. Bogen har historier, der vækker tanker og følelser. Bogen undrer og udfordrer fantasien.


Ny forskning viser, at børn bedst lærer at læse, når de regelmæssigt læser i hjemmet. – TrygFondens Børneforskningscenter

LÆS SAMMEN MED DIT BARN DU KAN STØTTE OP OMKRING DIT BARNS EGEN LÆSNING VED AT • Læse sammen med dit barn ca. 20 minutter hver dag fra 6 års-alderen • Tale om bogen inden I går i gang med at læse (”Hvad tror du den handler om?”) • Tale om det I læser undervejs. Stop op i læsningen og besvar de spørgsmål, der opstår. • Sikre at det er hyggeligt. Find et bestemt tidspunkt på dagen, hvor der er ro og tid til, at I får læst. • Undgå at rette dit barn undervejs, hvis det læser noget forkert (du kan evt. gå tilbage og spørge ind til et eller to ord, når dit barn er færdig med dagens læsning). • Tale om bogen bagefter (”Hvad var mest spændende?”, ”Var der nogle nye ord?”) • Rose dit barn for at læse, ikke for at være dygtig til at læse. • Lad barnet vælge, hvad der skal læses. Al læsning er lige værdifuld. • Rund gerne af med lidt læseopmuntring (”Jeg glæder mig til, at vi skal læse sammen næste gang”).


VIDSTE DU, AT DET TAGER 5.000 TIMER AT OPBYGGE EN LÆSEKOMPETENCE? • Det betyder, at hvis dit barn skal blive en god læser, skal der læses hver dag – også i ferierne! • Er man en god læser, bliver man bedre i alle fag og gladere for at gå i skole.

Profile for Arnold Busck

Læs med dit barn  

Hos Arnold Busck hjælper vi med vejledning og anbefalinger til bøger. Vi har derfor også udarbejdet denne lille guide med gode råd om, hvorf...

Læs med dit barn  

Hos Arnold Busck hjælper vi med vejledning og anbefalinger til bøger. Vi har derfor også udarbejdet denne lille guide med gode råd om, hvorf...