Page 1

Economisch Bureau

FX Weekly

Macro & Financial Markets Research Georgette Boele, tel,+31 20 6297789 Roy Teo, +65 6597 8616

Gematigde Fed drukt dollar

18 september 2015 • • •

Gematigde toon van Fed drukt koers van Amerikaanse dollar… …maar voor ons is dit geen reden om onze valutavisie te veranderen Gematigde opstelling van Fed is gunstig voor valuta’s van opkomende markten

FOMC maakt pas op de plaats vanwege financiële onrust

grondstoffen, de vooruitzichten voor economische groei en de

Na twee dagen van vergaderen besloot het FOMC, het

politieke situatie zijn de bepalende factoren. Verder zijn wij

beleidscomité van de Amerikaanse centrale bank (Federal

positief over de dollar en negatief over de euro, de yen en de

Reserve), om de rente ongewijzigd te laten. Uit de verklaring

valuta’s van grondstoffen producerende landen.

van het FOMC sprak bezorgdheid over de recente internationale ontwikkelingen en over de verkrapping op de financiële markten en het effect daarvan op de economische bedrijvigheid. De deur werd echter opengelaten voor een

Maar zien wij in het FOMC-besluit reden om onze rentevisie te wijzigen? Hierover kunnen wij kort zijn: nee. Het FOMC-besluit verandert immers niets aan de algehele verwachting dat de Fed later dit jaar of begin volgend jaar de rente gaat verhogen.

eerste renteverhoging later dit jaar. Wij denken dat dit in

Als de Fed inderdaad in december, zoals wij verwachten, de

december gaat gebeuren, als de wereldwijde risico’s zijn

eerste rentestap zet, dan ligt een stijging van de dollar en de

afgenomen en de Amerikaanse economie verder aantrekt.

Amerikaanse rentes in het verschiet. En als bovendien de ECB besluit haar programma voor kwantitatieve verruiming uit te

Gematigde toon van Fed drukt dollar

breiden, zal dit ook de EUR/USD drukken. Monetaire

De markten waren na het FOMC-besluit volop in beweging.

divergentie blijft de komende tijd een belangrijke factor in het

Het totaalbeeld was positief voor obligaties en goud maar

voordeel van de dollar ten opzichte van een groot aantal

negatief voor de Amerikaanse dollar (USD) omdat de markten

andere valuta’s, waaronder de euro, de yen en de valuta’s van

hun renteverwachtingen terugschroefden. De goudprijs ging

grondstoffen producerende en opkomende landen. Mochten

omhoog, terwijl de dollar en het rendement op tienjaars

de euro, de yen en de valuta’s van grondstoffen producerende

Amerikaanse staatsobligaties (Treasuries) daalden. Aandelen

landen toch terrein winnen, dan zal dit volgens ons slechts tijdelijk zijn: een goed instapmoment voor wie hoopt te

moesten tegen het sluiten van de handel hun winst weer

profiteren van een latere koerszwakte van deze munten.

inleveren en sloten uiteindelijk lager.

Valutabewegingen afgelopen week

Gematigde toon Fed drukt dollar

T.o.v. USD, in %

T.o.v USD, in %

5 2

4 3 2 1

1 0 -1

Bron: Bloomberg

Verandert het FOMC-besluit onze visie? Wij zijn somber gestemd over de valuta’s van de opkomende markten, zij het in wisselende mate. De afhankelijkheid van

Bron: Bloomberg

IDR

INR

CNY

TWD

CZK

PLN

BRL

JPY

CLP

NZD

THB

CAD

SGD

NOK

HUF

SEK

TRY

EUR

KRW

CHF

ZAR

GBP

MXN

AUD

RUB

-2

0


2

FX Weekly - Gematigde Fed drukt dollar

Is herstel van valuta’s opkomende markten ook tijdelijk? Wij verwachten dat een eventueel herstel gering en kortstondig zal zijn. De kans dat de Fed de rente later dit jaar gaat verhogen, is immers nog steeds duidelijk aanwezig. Bovendien zullen de centrale banken van opkomende landen een krachtig herstel van hun nationale munt waarschijnlijk niet gedogen omdat de export- en inflatieperspectieven nog steeds ongunstig zijn. De meeste centrale banken van opkomende landen hebben in de afgelopen maanden ingeteerd op hun deviezenreserves in een poging om de waardedaling van hun munt te beperken. Wij verwachten dat de centrale banken hun deviezenreserves weer gaan aanvullen zodra de nationale munt aan kracht wint.

ABN AMRO ramingen belangrijkste valuta’s EUR/USD USD/JPY EUR/JPY GBP/USD EUR/GBP USD/CHF EUR/CHF AUD/USD NZD/USD USD/CAD EUR/SEK EUR/NOK EUR/DKK

18-Sep Q3 2015 Q4 2015 1.1436 1.10 1.00 119.18 123 128 136.30 135 128 1.5645 1.55 1.49 0.7310 0.71 0.67 0.9539 0.99 1.10 1.0910 1.09 1.10 0.7265 0.72 0.70 0.6441 0.65 0.63 1.3033 1.34 1.36 9.3504 9.50 9.50 9.2321 9.25 9.00 7.4613 7.46 7.46

Q1 2016 1.00 130 130 1.49 0.67 1.10 1.10 0.69 0.62 1.38 9.50 8.50 7.46

Q2 2016 1.05 135 142 1.52 0.69 1.07 1.12 0.67 0.6 1.41 9.50 8.25 7.46

Q3 2016 1.05 135 142 1.50 0.70 1.09 1.14 0.65 0.59 1.43 9.50 8.00 7.46

Q4 2016 1.10 135 149 1.49 0.74 1.05 1.15 0.64 0.58 1.45 9.50 8.00 7.46

Bron: ABN AMRO Economisch Bureau

ABN AMRO ramingen valuta’s opkomende markten USD/CNY (onshore) USD/CNH (offshore) USD/INR USD/KRW USD/SGD USD/THB USD/TWD USD/IDR USD/RUB USD/TRY USD/ZAR EUR/PLN EUR/CZK EUR/HUF USD/BRL USD/MXN USD/CLP

18-Sep 6.36 6.39 65.8 1,163 1.40 35.55 32.42 14,374 66 3.00 13.24 4.20 27.50 310 3.90 16.50 679

Q3 2015 Q4 2015 6.50 6.55 6.55 6.55 66 66 1,200 1,240 1.43 1.46 36.00 36.40 32.80 33.40 14,000 14,300 65 60 3.00 3.10 13.90 14.00 4.20 4.15 27.50 27.50 315 315 3.90 4.00 17.00 17.00 690 700

Bron: ABN AMRO Economisch Bureau

Q1 2016 6.60 6.60 67 1,250 1.47 36.60 33.50 14,400 60 3.05 13.80 4.10 27.40 315 3.90 16.75 690

Q2 2016 6.65 6.65 67 1,270 1.49 36.80 33.70 14,600 55 3.00 13.60 4.05 27.25 310 3.85 16.50 680

Q3 2016 6.70 6.70 68 1,290 1.50 37.00 33.80 14,800 55 2.95 13.40 4.00 27.00 310 3.80 16.25 670

Q4 2016 6.75 6.75 68 1,300 1.52 37.30 34.00 15,000 55 2.90 13.20 4.00 26.75 310 3.75 16.00 660


3

FX Weekly - Gematigde Fed drukt dollar

Lees meer van het Economisch Bureau op: insights.abnamro.nl/category/economie/ Dit document is samengesteld door ABN AMRO. Het heeft uitsluitend als doel om financiële en algemene informatie te verstrekken over de economie. ABN AMRO behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot de informatie in het document en het document wordt uitsluitend aan u verstrekt voor uw informatie. Het is niet toegestaan dit document (geheel of deels) te kopiëren, distribueren, door te geven aan een derde of om het voor enig ander doel te gebruiken dan hier boven bedoeld. Dit document is informatief bedoeld en vormt geen aanbieding van effecten aan het publiek, of een uitnodiging om een aanbod te doen. U mag niet om welke reden dan ook vertrouwen op de informatie, meningen, beramingen, en aannames in dit document noch dat het compleet, accuraat of juist is. Er wordt geen garantie gegeven, uitdrukkelijk of stilzwijgend, door of uit naam van ABN AMRO, haar directeuren, functionarissen, vertegenwoordigers, gelieerde partijen, groepsmaatschappijen of werknemers met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie in dit document, en geen enkele aansprakelijkheid wordt geaccepteerd voor enig verlies als direct of indirect gevolg van het gebruik van deze informatie. De opvattingen en meningen opgenomen hierin kunnen op enig moment aan verandering onderhevig zijn en ABN AMRO heeft geen enkele verplichting om de informatie in dit document na de datum hiervan te herzien. Voordat u in enig product van ABN AMRO investeert, dient u zich te informeren over de verschillende financiële en andere risico’s, alsmede mogelijke beperkingen voor u en uw investeringen als gevolg van toepasselijke wetgeving en regels. Indien u, na lezing van dit document, overweegt een investering te doen in een product, raadt ABN AMRO aan om een dergelijke investering met uw relatiemanager of persoonlijke adviseur te bespreken om nader te bezien of het relevante product – met inachtneming van alle mogelijke risico’s – past bij uw investeringen. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garanties voor de toekomst. ABN AMRO behoudt zich het recht voor wijzigingen in dit materiaal aan te brengen.

Alle rechten voorbehouden

© Copyright 2015 ABN AMRO Bank N.V. and affiliated companies ("ABN AMRO").


4

FX Weekly - Gematigde Fed drukt dollar

Fx weekly 18 september 2015 nld  
Fx weekly 18 september 2015 nld