Page 14

INFOCUS

Vrouwenrechten

Investeren in gelijkheid loont! Diana van Maasdijk richtte in 2012 het team Filantropie Advies op bij ABN AMRO. Na vijf jaar was het tijd voor iets nieuws. Dat werd Equileap, een stichting die bedrijven onderzoekt en beoordeelt op gelijke behandeling van mannen en vrouwen. ‘In een vorig leven heb ik gewerkt voor goede doelen als Mama Cash, dus vrouwenrechten waren altijd al een onderwerp dat mij aansprak. Tegen klanten bij ABN AMRO zei ik altijd: ‘Kies een onderwerp waar u het meest bij voelt, en ga daar iets mee doen.’ Ik vond dat ik dat zelf dan ook maar moest doen. En ik zag in onze klantenkring veel mensen die graag sociale doelen willen nastreven met hun investering. Investeren op een manier die goed is voor de portemonnee, maar ook met een positieve impact op bijvoorbeeld gendergelijkheid.’ ‘Om de business case rond te krijgen, ben ik gaan kijken of bedrijven die gendergelijkheid op orde hebben ook financieel beter presteren. Dat bleek een schot in de roos! Ik kwam erachter dat er tientallen onderzoeken zijn die dat bevestigen. En niet van de minsten: EY, McKinsey, Harvard. De laatste tien jaar is behoorlijk grondig onderzocht hoe bedrijven met meer vrouwen in de Raad van

bedrijven bellen om erachter te komen hoe het beleid

Bestuur financieel presteren. En dat bleek altijd

in elkaar zat.’

beter te zijn dan mannenbolwerken. Maar over de werkvloer was minder bekend. Daar lag dus een

‘Uiteindelijk heeft dit geleid tot een lijst van 200

kans: ik wilde zien welke bedrijven het beste beleid

bedrijven die het beste presteren op onze criteria.

hadden, gelijke lonen voor gelijk werk, regelingen

En we hebben een index gemaakt: de Equileap

voor vaderschapsverlof, beleid tegen geweld tegen

Gender Equality Index, die kan gebruikt worden

vrouwen.’

voor ETF-fondsen. We verkopen onze index en onze data aan investeerders in een abonnementsvorm.

‘In december 2015 heb ik mijn baan bij

Investeerders kunnen er nu dus voor kiezen om

ABN AMRO opgezegd en heb ik Equileap opgericht.

hun geld te steken in bedrijven die beter presteren

Mijn missie: de gelijkheid tussen mannen en

op gendergelijkheid. Zo zijn er tot nu toe 3

vrouwen in het arbeidsproces accelereren. Waarom?

aandelenfondsen een 1 obligatiefonds opgericht

Volgens het World Economic Forum gaat het veel te

met onze data. We maken nu nog geen winst, maar

langzaam. In het tempo waarin we nu veranderen,

als we dat in de toekomst wel gaan doen, gaat de

duurt het nog 217 jaar voordat mannen en vrouwen

volledige opbrengst naar de

volkomen gelijk zijn op de werkvloer. Dat is tien

Equileap Foundation, die

generaties! Dat kan toch niet?’

meisjes en vrouwen steunt om deel te nemen aan de

‘Er bleek geen data te zijn. Dus hebben we een

arbeidsmarkt.’

scorecard ontwikkeld met 19 criteria waarop we 3.000 grote bedrijven in ontwikkelde landen hebben

Meer weten?

beoordeeld. Dat was natuurlijk een enorme klus,

Kijk op www.equileap.org

dus we waren blij dat de Universiteit van Maastricht ons hielp. We moesten jaarverslagen uitspitten en

14

FINANCIAL FOCUS

Diana van Maasdijk

Financial Focus 01 2018  

ABN AMRO MeesPierson Financial Focus magazine

Financial Focus 01 2018  

ABN AMRO MeesPierson Financial Focus magazine