Page 1

Un dia al Cabanyal El Cabanyal, un barri de molta importància, podria ser destruït pels polítics de l’Ajuntament. Història del Cabanyal

De què viu la gent al barri?

El Cabanyal antigament era un barri pesquer, en el qual les persones podien tindre un any bo i pescar molt o per altra banda podrien tindre un any molt roí ja que no haurien pescat res. La gent podria passar de ser una persona molt important amb molt gent treballant per a ell i al any següent estar treballant per a altra persona.

Antigament al barri es vivia de la pesca ja que era un poble pesquer, per exemple, si un any no tenien bona pesca els tocava treballar d’una altra cosa. No obstant això la gent ara no viu de la pesca ja que no tenen els mateixos medis i facilitats(impostos) que abans, així que ara la gent es te que buscar el seu propi treball fora del poble.

Serveis ( mercat, autobús, col·legis...)

Un testimoni

Els serveis al barri són pocs, entre altres hi ha: tren, taxis (a determinades hores), col·legis, universitats i serveis de neteja per zones determinades...

Quan vàrem fer el testimoni no vàrem parlar d’un assumpte en concret, sinó que vàrem fer un resum de tota la història del Cabanyal, i al xic que vàrem fer la entrevista, que era arquitecte, ens va explicar com eren antigament les barraques i el seu funcionament.

Llocs on van els joves (recreatius, parcs, places... ) Els joves normalment solen anar al parc o a bars per tal de divertir-se, els majors també solen anar als bars o als centres de jubilats.


Festes i vida cultural La activitat tradicional del Cabanyal és la celebració d ela Setmana Santa Marinera, els orígens son del segle XV, quant es va crear una agrupació cridada la “Concordancia dels Disciplinats”, de la qual va ser el prior San Vicent Ferrer. Al segle XX amb una fisonomia molt peculiar de la Setmana Santa Marinera. La renovació de tot el Cabanyal es produeix en el segle 1900. El 1948 la Setmana Santa que venia des del Cabanyal fins al Grau arribava fins a Santa Maria del Mar Després de 40 anys, només es van realitzar les processons de les antigues germanades del nostre Pare Jesús Natjaré, la Pontifícia i Reial Germandat del Crist de la Concòrdia (la Pontifícia i Reial Germandat del Crist de la Concòrdia).

Problemes i dificultats Els problemes i les dificultats del barri es que hi ha una part del barri que es marginal. I la policia te que estar constantment controlant el barri concretament eixa part. També els serveis de neteja són molt dolents ja que cada vegada passen menys dies per el Cabanyal.

Orientació del Cabanyal Les cases del Cabanya estan orientades en direcció al mar, per a que arribarà la brisa del mar per les finestres de davant i refrescaren tota la casa en poquet temps. També deixaven els espais entre casa i casa per a quan plovia que no passarà l’aigua d’una casa a un altra, que baixarà al carrer. Les cases antigament havia un espai entre casa i casa per a que si una casa es cremarà no pesarà tant ràpidament a l’altra. A partir del segle XVIII els pescadors varen començar a construir cases de ciment per a que les cases antigues eres inflamables i per que comença a vindre turisme. La excursió que hem fet al Cabanyal ha sigut bona, ja que hem après moltes coses, una de les coses que mes caldria destacar es que hem vist com son les coses a altres barris.

Cabanyal  
Cabanyal  

Treball reportatge