Page 1


EDITOR’S www.abjmagazine.com

NOTE facebook.com/abjmagazine

สารภาพตาแป๋วตามตรงว่าทริปฮอกไกโดที่เพิ่งผ่านมาเป็นครั้งแรกของเรา เป็นครั้งแรกที่ไม่ได้คาดหวังอะไรไว้มากมายเพราะเคยคิดว่าฮอกไกโดเป็นภูมิภาคเที่ยวยากพอสมควร เนื่องจาก เคยได้ยินคนอื่นพูดกันว่าที่นี่มีพื้นที่ของธรรมชาติมากเหลือเกิน มากจนอาจดูเงียบเหงาส�ำหรับคนที่เคยชินกับแสง สี เสียง ในเมืองศิวิไลซ์อย่างโตเกียวหรือโอซาก้า เมื่อคาดหวังน้อย เราย่อมไม่ผิดหวัง - - จริงไหมคะ ฉะนั้นเฟิร์สไทม์ฮอกไกโดของเราจึงเกินความคาดหวังไปมาก (ก.ไก่ล้านตัว) เกาะเหนือที่ขึ้นชื่อเรื่องความหนาวและความขาวแห่งนี้ท�ำเอาคนเคยหลงแสงสีกลับตัวยอมสมัครใจเป็นนักท่อง เที่ยวสายธรรมชาติอย่างเต็มตัว - - ธรรมชาติที่ฮอกไกโดยิ่งใหญ่และสวยงามมากจริงๆ ค่ะ มากจนใครได้ฟังเราพูดพร�่ำ อาจคิดว่าโอเวอร์เกินจริง แต่ที่นี่ไม่ได้มีดีแค่สวนดอกไม้สีรุ้งและเทศกาลหิมะนะคะ จากเดิมที่ตั้งใจไว้ว่าจะท�ำเล่มธีมฮอกไกโดโดยรวมแค่เล่มเดียว จึงดริฟเปลี่ยนแนวทางแทบไม่ทัน เพราะเรามี โอกาสได้เดินทางเก็บข้อมูลทั้งทางรถไฟ และเช่ารถยนต์ขับ ฉะนั้นจึงสัมผัสได้ถึงความแตกต่างของการเดินทาง พบว่า สถานที่บางแห่งก็เหมาะสมส�ำหรับการนั่งรถไฟเที่ยว และสถานที่บางแห่งก็ควรเช่ารถยนต์ขับ ฮอกไกโดของเราจึงถูก หั่นแบ่งออกเป็น 2 เล่มค่ะ คือ ฉบับนั่งรถไฟเที่ยว และ ฉบับขับรถเที่ยว ซึ่งในเล่มนี้เราจะพาคุณตระเวรรอบเกาะ ฮอกไกโดด้วยรถไฟก่อน แล้วคั่นอารมณ์ด้วยจังหวัดอีกหนึ่งเล่มก่อนขับรถมาจอดรับคุณไปเที่ยวฮอกไกโดอีกครั้งในเล่ม มกราคมของปีหน้า ฉะนั้นขออนุญาตฝากฝังให้ติดตามตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะ เชื่อว่า All About Japan ฉบับฮอกไกโด ทั้งสองเล่มจะต้องพาคุณเต็มอิ่มไปกับสถานที่ท่องเที่ยวมากมายของฮอกไกโดอย่างแน่นอน อย่าลืมนะคะ ปีหน้าเมื่อเส้นทางชินคันเซ็นเปิด นักท่องเที่ยวจะต้องหลั่งไหลไปเที่ยวฮอกไกโดเพิ่มขึ้นอีก ฉะนั้น เตรียมตัวให้พร้อมไว้ก่อน ที่เกาะหนาวและขาวแห่งนี้มีสิ่งอัศจรรย์ใจรอให้คุณไปสัมผัสเพียบเชียวล่ะค่ะ : )

Nichikarn Chomratanadilok Editor in chief niichiiz13@gmail.com facebook.com/abjmagazine


CONTENTS

ALL A BOUT JAPAN I NOVEMBER 2015

T HIS ISSU E 06 ABOUT NEWS 10

ABOUT JAPAN : HOKKAIDO TRAVEL GUIDE เที่ยวฮอกไกโดด้วยตัวเอง ฉบับ นั่งรถไฟเที่ยว

26 ABOUT TRICK : เมื่อคิดเที่ยวฮอกไกโด TRIPPINO HOKKAIDO พร้อมเป็นเพื่อนเที่ยวให้คุณ 38 ABOUT SPECIAL : APOTOP WI-BACKUP อาวุธคู่กายนักเดินทางตัวใหม่ เอาใจคนชอบเก็บและแชร์ 44 ABOUT TRIP : GETTING AROUND HOKKAIDO BY TRAIN 60 ABOUT STORY : MOERENUMA PARK

ALL ABOUT JAPAN E-MAGAZINE

นิตยสารท่องเที่ยวออนไลน์รูปแบบใหม่ เอาใจคนรักญี่ปุ่นโดยเฉพาะ

44

68 ABOUT SPECIAL : ASPIRE ใครว่าการใช้ชีวิตในเมืองใหญ่เป็นเรื่องยาก ABOUT GUIDE 72 SHOPPING : OTARU MUSIC BOX MUSEUM 76 EATING : ALL ABOUT YUMMY HOKKAIDO 82 ABOUT GIMMICK : 5 สิ่งต้องพิชิตที่ควรไปเปิดประสบการณ์ที่ฮอกไกโด 84 ABOUT SHARE 86 ABOUT INSPIRE

60


26

76

STAFF บรรณาธิการ ณิชิกาญน์ ชมรัตนดิลก

72

นักเขียน สุดสายใจ จำ�ปาเฟื่อง

กราฟิกดี ไซเนอร์ สิริกุล ราษฎร์ดุษดี จิณณวัตร วรวณิชย์

บรรณาธิการศิลปกรรม วีร์ศรัณย์ สุทธินิภาชัย ดาวน์โหลดฟรี ได้ทาง : www.abjmagazine.com E-mail : abjmag@gmail.com เบอร์โทรศัพท์ : 02 526 5421-2 / 085 067 4499 ติดต่อเพื่อลงโฆษณา / ซื้อสกู๊ปคอลัมน์ : คุณณิชิกาญจน์ (เบลล์) 081 455 2022 สมัครสมาชิก : member.abjmag@gmail.com Fan Page Facebook : www.facebook.com/abjmagazine

All About Japan E-magazine จัดทำ�โดย DUCKABLT STUDIO ผูม้ คี วามรัก และผูกพันกับการทำ�สือ่ สิง่ พิมพ์ นิตยสาร รวมถึงสือ่ ออนไลน์อย่าง E-magazine หรือ E-book มาอย่างยาวนาน หากท่านถูกใจในผลงานการออกแบบหรือ Graphic ต่างๆ สนใจติดต่อให้ทาง DUCKABLT STUDIO สร้างสรรค์ผลงานให้ ติดต่อได้ที่ E-mail : duckablestudio@gmail.com หรือที่เบอร์โทรศัพท์ : 085 067 4499 คุณวีร์ศรัณย์ (เจี่ย)


All

ABOUT NEWS

GOKAYAMA YUKI AKARI “หมู ่ บ ้ า นโกะคะยะมะ (Gokaya m a ) ” ห มู ่ บ ้ า น โบราณอีกหนึ่งแห่งที่ ได้รับการขึ้นทะเบียน เป็ น มรดกโลก เช่ น เดียวกับชิระคะวะโกะ โดยหมู ่ บ ้ า นที่ ชื่ อ ว่ า สึนะกุมะ (Suganuma) และอิวะเซะเคะ (Iwaseke) เป็น 3 หมู่บ้าน ที่ได้รับ การโหวตว่าเป็นหมู่บ้านที่มีทิวทัศน์งดงามที่สุดในโกะคะยะมะ ในช่วงฤดูหนาว ทุกช่วงต้นปี เมื่อหิมะปกคลุมทั้งหมู่บ้านเป็นสีขาว เฉกเช่นเดียวกับหมู่บ้านชิระคะวะโกะ จะมีการจัดงานเทศกาลประดับไฟ ฤดูหนาว ที่มีชื่อเรียกว่า Gokayama Yuki Akari เป็นประจ�ำทุกปี โดยในปี 2016 วันที่ 30 – 31 มกราคม 2016 จะจัดที่หมู่บ้าน นิชิอะคะโอะ และ วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2016 จัดที่หมู่บ้านสึนะกุมะ WHERE : GOKAYAMA, TOYAMA WHEN : 30 – 31 มกราคม และ 6-7 กุมภาพันธ์ 2016 CREDIT : http://www.gokayama.jp/tayori

CA FE BA R BA PA PA พบกับคาแรคเตอร์ คาเฟ่ แ ห่ ง ใหม่ ล ่ า สุ ด Café BARBAPAPA เปิดแล้ววันนี้ ทีไ่ ซตามะ! Barbapapa (บาร์ บ้าปาป้า) คาแรคเตอร์สดุ น่ารัก ต้นก�ำเนิดมาจาก ประเทศฝรั่งเศสที่โด่งดัง ไปทั่ ว โลก โดยเฉพาะที่ ญี่ปุ่นที่ดูท่าว่าจะฮิตกันมากๆ และเนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 45 ปี ใน ปีนี้ ขนขบวนมาเปิดเป็นคาแรคเตอร์คาเฟ่แห่งใหม่ล่าสุดที่ห้าง PLAZA Koshigaya Aeon Laketown แห่งจังหวัดไซตามะเป็นที่เรียบร้อย พร้อม เปิดให้บริการ ตัง้ แต่วนั ที่ 13 พฤศจิกายน เป็นต้นไป WHERE : SAITAMA WHEN : 13 พฤศจิกายน เป็นต้นไป CREDIT : http://www.plazastyle.com/plaza/charapla/barbapapa 6 ALL ABOUT JAPAN

STAR WARS TOKYO SKY WALK AT TOKYO SKYTREE พบกับ Space Exhibition จัดแสดงบนฟ้าที่ความสูง 450 เมตร กับงาน TOKYO SKY WALK ที่ TOKYO SKYTREE ระหว่างวันที่ 18 พฤศจิกายน 2015 ถึง 11 กุมภาพันธ์ 2016 โดยภายในงานจะมี The Force Awakens Special Gallery, Battle Ac-tion, Story Wall เป็นต้น ทีเด็ดคือด้านนอกจะเปิดไฟ ประดับเป็นธีม Star Wars – The Force Awakens ด้วย WHERE : TOKYO WHEN : 18 พฤศจิกายน 2015 ถึง 11 กุมภาพันธ์ 2016 CREDIT : http://www.tokyo-skytree.jp/special/sw

TEMPOZAN EARTH EXPERIENCE ILLUMINATION หนาวนี้ ที่ โ อซาก้ า ทั่ ว ทั้ ง บริ เ วณ Tempozan จะเปลี่ ย น เป็นท้องทะเลแห่งแสงไฟกับงาน Tempozan Earth Experience Illumination มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ สั ต ว์ น�้ ำ ขนาดใหญ่ ไคยูคัง โดยจะมีการประดับประดาด้วยหลอดไฟ LED นับล้านดวง และพลาด ไม่ได้กับพระเอกของงาน King Penguin ที่จะออกมาเดินขบวนพาเหรดให้ชม กันด้วย เปิดให้ชมตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2015 ถึง 6 มีนาคม 2016 ยกเว้น วันที่ 13-14 ม.ค. และ 17-18 ก.พ. ซึ่งเป็นวันหยุดของทางไคยูคัง ระหว่างเวลา 17.00-22.00 น. และขบวนพาเหรดนกเพนกวิน เริ่มตั้งแต่ 25 พ.ย. (วันแรก) และ 28 พ.ย. – 20 ธ.ค. (เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์) และ ช่วงคริสมาส 23-25 ธ.ค. (ทุกวัน) เวลา 16.50 น. (มีการแสดงวันละ 1 รอบ รอบละ 10 นาที) WHERE : HARAJUKU, TOKYO WHEN : ตั้งแต่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2558 CREDIT : http://kawaiimonster.jp Content by :


PO C K E T B O O K

A L L A B O U T J A PA N S E R I E S

หาซื้อได้แล้ววันนี้ ทุกร้านหนังสือชั้นน�ำทั่วประเทศ


บริการของเรามีดังนี้คือ

ซาลอนเสริมความงามจากประเทศญี่ปุ่น พร้อมบริการจากพนักงานที่ได้รับการเทรนนิ่งมาอย่างดีเกี่ยว กับทรีทเม้นท์เพื่อการดูแลเรือนร่างของผู้หญิงโดยเฉพาะ กับบรรยากาศภายในร้านที่อบอุ่น สะอาดตา ผ่อนคลาย ด้วยกลิ่นอโรม่า และเสียงเพลงเบาสบาย

1 ทรีทเม้นท์กำ�จัดขน IPL 2 ทรีทเม้นท์เฟเชียล นวดหน้าเพื่อหน้าอ่อนเยาว์และขาวใส 3 ทรีทเม้นท์บอดี้สลิมมิ่งสลายไขมัน-เซลลูไลท์

คอร์สทรีทเม้นท์กำ�จัดขน

6 ครั้ง 11,400THB > 20%OFF เหลือ 9,120THB 12 ครั้ง 22,800THB > 30%OFF เหลือ 15,960THB 18 ครั้ง 34,200THB > 40%OFF เหลือ 20,520THB 30 ครั้ง 57,000THB > 50%OFF เหลือ 28,500THB ลูกค้าสามารถเลือกบริเวณกำ�จัดขนบริเวณใดก็ ได้ตามต้องการ

คอร์สทรีทเม้นท์บอดี้สลิมมิ่ง

นวดสลายไขมัน + เข้าแคปซูลดีท็อก ทรีทเม้นท์ทั่วเรือนร่าง 1 ครั้ง จากราคาปกติ 4,800THB ลดเหลือ 2,400THB ***ราคาทดลอง (สำ�หรับลูกค้าใหม่เท่านั้น)

พิเศษ!! สำ�หรับผู้อ่าน All About Japan เพียงแชร์เคล็ดลับการดูแลสุขภาพผิวพรรณของตัวเองให้สดใสทัง้ ภายนอกและภายใน ส่งคำ�ตอบเข้ามาที่ abjmag@gmail.com เคล็ดลับใครถูกใจทีมงาน รับไปเลย!!!

ฟรี Body Slimming Full Body มูลค่า 4,800 THB จำ�นวน 2 รางวัล ฟรี กำ�จัดขน 1 บริเวณ 1 ครั้ง มูลค่า 1900 THB จำ�นวน 1 รางวัล

Special Promotion ทรีทเม้นท์กำ�จัดขนใต้รักแร้ สองข้าง 12 ครั้ง ราคาเพียง

6,800THB

ทรีทเม้นท์กำ�จัดขนบิกินี 8 ครั้ง ราคาเพียง

15,000THB

เปิดให้บริการแล้ว ที่ชั้น 1 ตึก Bio House ในซอยสุขุมวิท 39

สนใจสอบถามรายละเอียดที่ 02-662-6551 หรือ 081-750-7758 Facebook: https://www.facebook.com/Alfine.Thailand Instagram: alfine.thailand

พิเศษสำ�หรับผู้ใช้ INSTANT9 Application

รับส่วนลด 1,000 บาท สำ�หรับทรีทเม้นท์กำ�จัดขนใต้วงแขน (IPL Treatment) 1 ครั้ง


All

ABOUT JAPAN

เที่ยวฮอกไกโดด้วยตัวเอง ฉบับนั่งรถไฟเที่ยว แม้จะเป็นภูมิภาคที่มีประชากรอาศัยอยู่บางตาหากเทียบกับขนาดพื้นที่ของเกาะที่ครองต�ำแหน่ง ใหญ่เป็นอันดับสองของญี่ปุ่น แต่ฮอกไกโดไม่เคยอยู่ ไกลสายตาจากนักท่องเที่ยวที่หลงใหล ธรรมชาติซึ่งนับเป็นสมบัติล�้ำค่าและสวยงามจนคุณอาจเผลออุทานออกมาว่า ว้าว! ไม่หยุดปาก กับภาพภูมิทัศน์แปลกตาและดูแตกต่างจากภูมิภาคอื่นในแดนปลาดิบ - - อาจดูเป็นค�ำอวดอ้าง แต่คุณคงเห็นด้วยสักครั้ง หากมีโอกาสได้มาสัมผัสด้วยสองเท้าและสองตาของตัวเอง

10 ALL ABOUT JAPAN


เกาะเหนื อ เกาะหนาวที่ มี หิ ม ะขาวโพลนเป็ น ซิ ก เนเจอร์ จ นหลายคนเผลอเข้ า ใจว่ า ช่ ว งพี ค ของการ ท่ อ งเที่ ย วฮอกไกโดคื อ ฤดู ห นาวหรื อ เทศกาลหิ ม ะ แท้จริงแล้วฮอกไกโดสามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ยิ่งช่วง ฤดู ร ้ อ นที่ อุ ณ หภู มิ อุ ่ น ขึ้ น แต่ ไ ม่ อ ้ า วอบจนเหงื่ อ ไหล ไคลย้อยเหมือนภูมิภาคอื่น ที่นี่ยิ่งคลาคล�่ำไปด้วยผู้คน จากทัว่ สารทิศทัง้ คนญีป่ นุ่ และนักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติ ฉะนั้นยามที่ทั่วญี่ปุ่นก�ำลังร้อนอ้าว อากาศที่ฮอกไกโด จึงเย็นสบาย ท้องฟ้าเปิดโล่งส่องประกายสดใส ดอกไม้ หลากสีอวดแข่งกันแย้มบาน ช่วงเดือนพฤษภาคมถึง กรกฎาคมจึ ง เป็ น ฤดู ก าลที่ น ่ า ท่ อ งเที่ ย วที่ ห ลายคน ปรารถนามาสัมผัส แต่อุปสรรคลูกใหญ่ของฮอกไกโดคือเรื่องของการ เดินทาง หลายคนรู้ว่าที่นี่มีความสวยงามมากเพียงใด แต่ใจยังกล้าๆ กลัวๆ เพราะระบบขนส่งสาธารณะไม่ ค่อยสะดวกเท่ากับภูมิภาคอื่น ข่าวดีคือเส้นทางของ รถไฟชินคันเซ็นก�ำลังจะเปิดทางวิ่งสู่เมืองฮาโกดาเตะ

ทางใต้ของเกาะในเร็ววัน แต่ยังคงต้องใช้เวลาอีกสักพัก กว่าจะวิ่งถึงซัปโปโร ฉะนั้นนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จึง นิยมเช่ารถยนต์ขับแทนการนั่งรถไฟหรือระบบขนส่ง สาธารณะอื่น เนื่องจากรถไฟของที่นี่เป็นรถไฟธรรมดา ไม่ด่วน ไม่หรู เหมือนรถไฟของภูมิภาคอื่น ทั้งยังเข้าไม่ ถึงสถานที่บางแห่ง นักท่องเที่ยวหลายคนที่ ไม่สะดวก เช่ารถขับเพราะขับรถไม่เป็นหรือไม่มีใบขับขี่สากลจึง ต้องมองข้ามฮอกไกโดไปอย่างน่าเสียดาย ในฐานะของคนที่หลงรักฮอกไกโดอย่างถอนตัว ไม่ขึ้น ขออาสาเป็นไกด์แนะน�ำวิธีการเที่ยวฮอกไกโด ด้วยตัวเอง พร้อมเถียงหัวชนฝาว่าฮอกไกโดเที่ยวไม่ ยากเลยสักนิด และเพื่อความชัดเจนในการให้ข้อมูล All About Japan ขอแยกคู่มือการเที่ยวฮอกไกโดออก เป็นสองฉบับ คือ ฉบับนั่งรถไฟเที่ยว และ ฉบับขับรถ เที่ยว - - ทีนี้ต่อให้ ไปเที่ยวฮอกไกโดด้วยวิธีไหน คุณก็ สามารถชมความงามของเกาะฮอกไกโดได้ด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องพึ่งไกด์พึ่งทัวร์

ALL ABOUT JAPAN 11


ABJ ABOUT JAPAN

Rebun Island

ฮอกไกโด เกาะเหนือสุด ของประเทศญี่ปุ่น มีทรัพยากรธรรมชาติ ที่อุดมสมบูรณ์ โอบล้อมด้วย มหาสมุทรแปซิฟิก และทะเลโอค็อตสค์ (Okhotsk)

Rishiri Island

HOKK

北海

Okushiri Island เป็นเกาะใหญ่ อันดับสองรองจาก เกาะฮอนชู และถูก เชื่อมถึงกันด้วย อุโมงค์ ใต้ทะเลเซกัง

Shin-Hakodate-Hokuto Sta. Kikonai Sta.

Seikan Tunnel Okutsugaru-Imabetsu Sta. Shin-Aomori Sta. 12 ALL ABOUT JAPAN

Shichinohe-Towada Sta.

Hachinohe Sta.


มีขนาดเนื้อที่ทั้งหมด

83,456

Sea o f O kh ot sk

ตารางกิโลเมตร

บริเวณรอบเกาะฮอกไกโด ประกอบด้วยเกาะเล็กเกาะน้อย เช่น เกาะริชิริ เกาะเรบุน และเกาะ โอกุชิริ ซึ่งมีเกาะฮอกไกโดเป็น ศูนย์กลางการปกครอง

AIDO

ce

an

海道

Pa

c i f ci

O

5,407,928 คน

คือจ�ำนวนประชากรทั้งหมด ซึ่งนับว่าค่อนข้างเบาบาง หากเทียบกับขนาดพื้นที่ ฉะนั้นฮอกไกโดจึงเป็นภูมิภาคไม่วุ่นวาย เหมาะส�ำหรับคนรักธรรมชาติ และความเงียบสงบ

*อ้างอิงจากผลส�ำรวจ เดือนมีนาคม 2015 เว็บไซต์วิกิพีเดีย ALL ABOUT JAPAN 13


ABJ ABOUT JAPAN

ซัปโปโร คือเมืองหลวงของฮอกไกโด นับเป็นศูนย์ก ของเกาะ และได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ย ฮอกไกโดนับเป็นเขต อากาศหนาวเย็น มีช่วง เวลาฤดูหนาวยาวนานกว่า ฤดูกาลอื่น โดยเฉลี่ยจะมี หิมะขาวโพลนปกคลุมนาน 4-6 เดือน และอาจมี อุณหภูมิติดลบถึงยี่สิบ องศาในฤดูหนาว

14 ALL ABOUT JAPAN

ไฮซีซั่นของฮอกไกโดคือฤดูร้อน ราวเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม เป็นช่วงที่ทั่วทั้งเกาะเต็มไปด้วยสีสัน จากหมู่มวลดอกไม้ อากาศอบอุ่น แต่ไม่ถึงกับร้อนอ้าว คนญี่ปุ่นจาก ภูมิภาคอื่นก็นิยมเดินทางหลบร้อน มาพักผ่อนตากอากาศในช่วง ฤดูกาลนี้เช่นกัน


กลางความเจริญ ยวมากที่สุด อดีตเกาะฮอกไกโดเคยเป็นที่อยู่อาศัยของชนเผ่าไอนุ (Ainu) ภายหลังคนญี่ปุ่นจากเกาะฮอนชูเริ่มอพยพเข้ามา มากขึ้น วัฒนธรรมของชาวไอนุจึงถูกกลืนเข้ากับ วัฒนธรรมของแดนอาทิตย์อุทัยจนกลายเป็นหนึ่งเดียวกัน อย่างแยกไม่ออก ปัจจุบันบางพื้นที่ยังหลงเหลือกลิ่นอาย วิถีของชนเผ่าไอนุอยู่บ้าง โดยมีการสร้างหมู่บ้านจ�ำลอง หรือพิพธิ ภัณฑ์เพือ่ ระลึกถึงประวัตคิ วามเป็นมาของชนเผ่า ดั้งเดิม ผู้ซึ่งบุกเบิกดินแดนฝั่งเหนืออันน่าอัศจรรย์

ฤดูกาลและอุณหภูมิเฉลี่ยของฮอกไกโด ฤดูหนาว ธันวาคม – กุมภาพันธ์ อุณหภูมิเฉลี่ย -5 องศา โดยประมาณ ฤดูใบไม้ผลิ มีนาคม – พฤษภาคม อุณหภูมิเฉลี่ย 5 – 10 องศา ฤดูร้อน มิถุนายน – สิงหาคม อุณหภูมิเฉลี่ย 25 – 28 องศา ฤดูใบไม้ร่วง กันยายน – พฤศจิกายน อุณหภูมิเฉลี่ย 10 – 15 องศา

ALL ABOUT JAPAN 15


ABJ ABOUT JAPAN

HO K H OK KAI KAI DO DO

Wakkanai

Northern Hokkaido

ฮอกไกโดแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ เขตตะวันออก เขตใต้ เขตกลาง และเขตเหนือ แต่ละเขตก็มสี ถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว น่าสนใจแตกต่างกันไป แต่ การเดินทางระหว่างเขต ระหว่างเมืองค่อนข้างใช้เวลา นานพอสมควร ฉะนั้นควร วางแผนการเดินทางให้ดี เพื่อให้สามารถเที่ยว ฮอกไกโดได้อย่างสนุกสนาน และครอบคลุม

Asahikawa Biei

Furano Otaru

Central Hokkaido

Niseko Toyako

Sapporo New Chitose Airport

Noboribetsu

Southern Hokkaido 16 ALL ABOUT JAPAN

Hakodate


Sea o f O kh ot sk

Hokkaido

Mombetsu

北 海 道

Shiretotko

Abashiri

Kushiro

ce

an

Eastern Hokkaido

Pa

c i f ci

O

ALL ABOUT JAPAN 17


ABJ ABOUT JAPAN

เครื่องบิน สนามบินนิวชิโตะเซะ (New Chitose Airport) นับเป็นประตูหลักส�ำคัญ สู่เกาะฮอกไกโด มีหลาย เที่ยวบินจากต่างประเทศ และต่างเมืองของญี่ปุ่น ลงจอดที่นี่

ส�ำหรับประเทศไทย มีสายการบินไทย (Thai Airways) ที่เปิดเที่ยวบินตรงสู่สนามบิน นิวชิโตะเซะโดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชม. 20 นาที ราคาประมาณ 21,000 – 26,000 บาท ขึ้นอยู่กับ โปรโมชั่นและช่วงเวลาการบิน

นอกนั้นเป็นสายการบิน ที่มีการแวะพักเปลี่ยนเครื่อง ราคาประมาณ 16,000 – 24,000 บาท ขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นและ ช่วงเวลาการบิน

เวลาการบินของการบินไทยสู่ซัปโปโร เที่ยวบิน

TG670 (บินทุกวัน)

ออกเดินทาง

23.55 น.

ถึงสนามบินนิวชิโตะเซะ

08.20 น. (เช้าวันถัดไป)

เวลาการบินของการบินไทยจากซัปโปโรกลับกรุงเทพฯ เที่ยวบิน

TG671 (บินทุกวัน)

18 ALL ABOUT JAPAN

ออกเดินทาง

10.55 น.

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ

16.45 น. (เช้าวันถัดไป)


ALL ABOUT JAPAN 19


ABJ ABOUT JAPAN

上野

รถไฟ

Ueno

หลายคนที่มีแพลนท่องเที่ยวใน ภูมิภาคอื่นก่อน หรือไม่สะดวก บินลงสนามบินนิวชิโตะเซะ สามารถนั่งรถไฟด่วนตู้นอน หรือนั่งชินคันเซ็นจากโตเกียวสู่ เกาะฮอกไกโดได้โดยสะดวก ดังนี้

Tokyo (Ueno)

* Cassiopeia ไม่มีให้บริการทุกวัน ฉะนั้นตรวจสอบตารางเวลาเดินทางก่อนได้ที่ http://www2.jrhokkaido.co.jp/global/index.html

上野

Ueno

Tokyo (Ueno) ชินคันเซ็นสาย Hayate

3 ชม. 30 นาที

新青森

Shin-Aomori

2 ชม.

Shin Aomori รถด่วนสาย Hakucho

อีกหนึ่งเคล็ดลับในการเดินทางสู่ฮอกไกโดอย่างสะดวกและประหยัดคือ มองหาโปรโมชั่นของสายการบินที่เปิดเที่ยวบินสู่สนามบินอื่นๆ เช่น เช่น Vanilla Air หรือ Peach Air ซึ่งบางช่วงจะปล่อยโปรโมชั่นตั๋วถูกภายในประเทศออกมายั่วน�้ำลาย เมื่อบวกลบคูณหารดูแล้ว อาจถูกกว


รถด่วนตู้นอน Cassiopeia เปลี่ยนรถไฟที่ฮาโกดาเตะ ใช้เวลาเดินทาง

札幌

16-17

Sapporo

ชั่วโมง

Sapporo

20 นาที

函館

Hakodate

3 ชม. 20 นาที

Hakodate รถด่วนสาย Hokuto

สนามบินนานาชาตินาริตะ และค้นหาราคาของเที่ยวบินชั้นประหยัดภายในประเทศ ว่าจองเที่ยวบินตรงแถมยังประหยัดเวลากว่าการนั่งรถไฟอีกด้วย

札幌

Sapporo

Sapporo

ALL ABOUT JAPAN 21


ABJ ABOUT JAPAN

เที่ยวฮอกไกโด ด้วยตัวเอง อย่างที่เกริ่นไว้ว่านักท่องเที่ยว หลายคนนิยมเช่ารถยนต์ขับ เที่ยวฮอกไกโดเนื่องจาก สะดวกและเข้าถึงสถานที่ ท่องเที่ยวได้มากกว่าระบบ ขนส่งสาธารณะ แต่อย่าเพิ่ง เบือนหน้าหนีและคิดว่าการ นั่งรถไฟเที่ยวฮอกไกโดเป็น

แม้ ไม่ครอบคลุมหรือสามารถ ชอนไชไปได้ทุกสถานที่แต่ การเดินทางระหว่างเมืองของ ฮอกไกโดยังคงใช้รถไฟเป็น หลัก ซึ่งค่อนข้างสะดวกและ ประหยัดกว่าการเช่ารถขับอยู่ มาก เนื่องจากหากเดินทาง ไกล ค่าทางด่วนและค่าน�้ำมัน อาจมีราคาแพงกว่า โดย เฉพาะอย่างยิ่งเพื่อเป็นการ อ�ำนวยความสะดวกและให้ สิทธิ์กับนักท่องเที่ยวชาว ต่างชาติ JR Hokkaido ยัง ออก Pass เหมาจ่ายราคา ประหยัด ซึ่งถ้าค�ำนวณให้ดี และวางแผนอย่างถี่ถ้วนแล้ว จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายใน การเดินทางได้มากทีเดียว

22 ALL ABOUT JAPAN

เรื่องยาก เพราะหลาย แลนด์มาร์กของเกาะสามารถ เดินทางถึงได้โดยรถไฟ และ บางเมือง เช่น ซัปโปโร หรือ ฮาโกดาเตะ การเดินทางด้วย รถไฟก็สะดวกกว่าเช่ารถยนต์ ไม่น้อย ฉะนั้นก่อนไปเต็มอิ่ม กับคู่มือการเที่ยวฮอกไกโด

ฉบับ นั่งรถไฟ เที่ยว ฉบับ ขับรถเที่ยว ในเล่มเดือน มกราคมปีหน้า All About Japan เล่มนี้ขอเอาใจ แบ็กแพ็กเกอร์ขาลุยด้วย การเป็นไกด์แนะน�ำวิธีเที่ยว ฮอกไกโดด้วยรถไฟก่อน แล้ว จะรู้ว่านั่งรถไฟเที่ยวฮอกไกโด ก็สนุกไม่แพ้เช่ารถขับเลย

SUPER-K SAPPORO

AS

1 ชม. 30

STAR SAPP

SUPER-HOKUT SAPPORO

HAKODA

3 ชม. 30 นา

ASAHIKAWA


WAKKANAI SUPER-SOYA SAPPORO

5 ชม.

รถด่วนที่ให้บริการ ระหว่างเมือง

WAKKANAI

KAMUI

SAHIKAWA

0 นาที

RT PORO

TO

SUPER-OKHOTSK SAPPORO

ABASHIRI

5 ชม. 20 นาที

ASAHIKAWA ABASHIRI SUPER-TOKACHI SAPPORO

OBIHIRO

2 ชม. 40 นาที OBIHIRO

KUSHIRO

ATE

าที SUPER-OZORA SAPPORO

KUSHIRO

4 ชม. 10 นาที ALL ABOUT JAPAN 23


ABJ ABOUT JAPAN

การเดินทางในแต่ละเมือง

นอกจากรถไฟ (JR) ที่ให้บริการระหว่างเมืองภายในฮอกไกโดแล้ว การเดินทางในแต่ละเมืองยังมีความแตกต่างกัน ดังนี้ SAPPORO รถไฟ รถไฟใต้ดิน 3 สาย (Namboku Line / Tozai Line / Toho Line) รถราง และรถบัส

OTARU รถไฟ และรถบัส

NOBORIBET

HAKODATE

รถไฟ แล

รถไฟ รถราง 2 สาย และรถบัส ASAHIKAWA รถไฟ และรถบัส

ประหยัดค่าเด JR Hokkaido

หากพิจารณาแล้วว่า เมืองห่างไกล เช่น คุช ตัดสินใจซื้อ JR Hok

24 ALL ABOUT JAPAN


KUSHIRO

BEIE

รถไฟ และรถบัส

รถไฟ รถบัส และรถยนต์ WAKKANAI รถไฟ และรถบัส

TSU

ละรถบัส

ABASHIRI รถไฟ และรถบัส

NISEKO MONBETSU

รถบัส

รถบัส

FURANO รถไฟ และรถยนต์

ดินทางด้วย o Rail Pass

าอยากเที่ยวให้ทั่วฮอกไกโดด้วยการเดินทางไป ชิโระ อะบาชิริ หรืออุทยานแห่งชาติชิเระโทะโกะ kkaido Rail Pass คุ้มค่ากว่าแน่นอน

Pass Type

Car Type

Adult Fare

Child Fare (Age 6-11)

3 Day Flexible 4 Day 5 Day

Ordinary Cars

¥ 16,500

¥ 8,250

Ordinary Cars

¥ 22,000

¥11,000

Ordinary Cars

¥ 22,000

¥11,000

7 Day

Ordinary Cars

¥ 24,000

¥12,000 ALL ABOUT JAPAN 25


All

ABOUT TRICK

ท เ ด ิ ค เมื่อ กไ ฮอ

26 ALL ABOUT JAPAN


ที่ยว ไกโด

พร้อมเป็นเพื่อนเที่ยวให้คุณ แอพพลิเคชั่นแนะน�ำการท่องเที่ยวฮอกไกโดภาษาไทยหนึ่งเดียวที่รวมความน่ารัก น่าใช้งาน พร้อมประสบการณ์แปลกใหม่เสมือนไกด์คู่หูที่จะท�ำให้การเที่ยวฮอกไกโดของคุณสนุกขึ้นอีกเป็นกอง! ALL ABOUT JAPAN 27


ABJ ABOUT TRICK

Discov

จะดีแค่ไหน ถ้ามีโอกาส เที่ยวฮอกไกโดได้แค่ปลายนิ้ว สร้าง Trip (Trippino) ส่วนต สนุกยิ่งขึ้นกับการตกแต่งภาพ ฮอกไกโดให้สนุกด้วยกัน Let’

HAKODATE

ตลอดทัง้ ปีมนี กั ท่องเทีย่ วกว่า 5 แสนค แวะเวียนมาเที่ยวที่นี่ ชมทัศนียภาพ กลางคืนอันงดงาม ชิมอาหารทะเลส และสัมผัสบรรยากาศบ้านเมืองที่ยังค กลิน่ อายวัฒนธรรมเก่าแก่ของฮอกไก

28 ALL ABOUT JAPAN


ver Cool Things!

สถือเกาะฮอกไกโดทั้งเกาะไว้ ในมือ - - Trippino Hokkaido ย่อทุกพื้นที่ในฮอกไกโดมาไว้ ในมือคุณ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถ วจิ้ม! สนุกไปกับการค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจกว่า 1,000 แห่ง ทั้งกิน เที่ยว ช็อป พร้อมพิกัด และสถานที่ใกล้เคียง หรือ ตัวเพื่อแบ่งปันความประทับใจให้กับเพื่อนๆ ที่รักฮอกไกโดเหมือนกัน นอกจากนี้ยังมีสติ๊กเกอร์น่ารักมุ้งมิ้งเป็นออฟชั่นเสริมให้คุณ พถ่าย และตามรอยพี่หมี เก็บแต้มสถานที่ท่องเที่ยวภายในฮอกไกโดด้วยสติ๊กเกอร์อีกด้วย - - ดาวน์โหลดฟรีได้แล้ว และไปเที่ยว ’s go!!

ASAHIKAWA

เมืองน่ารักทีค่ นญีป่ นุ่ ยังหลงรัก สถานที่ เด็ดคือสวนสัตว์อาซาฮิยามะ หมู่บ้าน กลางธรรมชาติโซอุนเคียว และยอดเขา อาซาฮีดาเกะที่สูงที่สุดในฮอกไกโด

SAPPORO

เมืองหลวงของฮอกไกโด มีประชากร กว่า 1.9 ล้านคน มีงานเทศกาลต่างๆ มากมายในทุกฤดู และเป็นสถานที่ ท่องเทีย่ วยอดนิยมทีบ่ รรดานักท่องเทีย่ ว ทั่วโลกต่างต้องแวะมาเยือน

SHIRETOKO

แหล่งรวมมรดกโลก เช่น ทะเลสาบทั้ง ห้าขอบชิเรโตโกะ น�้ำตกโอชินโคชิน และ แหล่งธรรมชาติอันมีเสน่ห์ต่างๆ อีก มากมาย รอคอยให้คุณได้มาสัมผัส ธรรมชาติได้อย่างเต็มอิ่ม

คน

สดๆ คง กโด

NEW CHITOSE AIRPORT

OBIHIRO

NOBORIBETSU

ที่นี่คือห้างสรรพสินค้าออนเซ็น ฉะนั้นบ่อ น�ำ้ แร่ของทีน่ จี่ งึ มีชอื่ เสียงมากทีส่ ดุ ในฮอกไกโด โดยเฉพาะจิโดคุดานิ บริเวณเมืองออนเซ็น โนโบริเบทสึออนเซ็น มีน�้ำแร่ธรรมชาติ 9 ชนิด คุณภาพสูงคอยไหลรินต้อนรับคุณ

เมืองฝั่งตะวันออกของฮอกไกโด สวรรค์ของนักชิม ทั้งข้าวหน้าหมูยา่ ง เค้กบามคูเฮน ยีห่ อ้ ริวเกทสึ ขนมไส้ ลูกเกดมารูเซซันโดะ ที่มีชื่อเสียงนั้น ล้วนก�ำเนิดมาจากที่นี่แทบทั้งสิ้น

ALL ABOUT JAPAN 29


ABJ ABOUT TRICK

Trippino Hokkaido มีอะไรให้สนุกบ หลากหลายทริปแนะน�ำ ชวนซอกแซก ฮอกไกโดแบบถึงใจ

เพิ่มไอเดียให้กับทริปท่องเที่ยวฮอกไกโดของ คุณด้วยสกู๊ปแนะน�ำสถานที่ท่องเที่ยวเด็ดคัดมา เอาใจคนชอบเที่ ย วโดยเฉพาะ เช่ น “รวมจุ ด ชม ซากุระในฮอกไกโด” “7 ร้านขนมปังในซัปโปโรอร่อย เหาะ!!” “สนุกกับโอตารุในหนึ่งวัน” ฯลฯ มีข้อมูล พิกัด และแผนที่พร้อม นอกจากนี้ยังสามารถกด “ถูกใจ” เพื่อบันทึกไว้เป็นทริปเด็ดในหน้าส่วนตัวไว้ ส�ำหรับเที่ยวตามรอยได้อีกด้วย

ค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวกว แบ่งตามหมวดหมู่ให้พร้อม

อยากไปเที่ยวฮอกไกโดแ ไม่ รู ้ ว ่ า ที่ ไ หนดี ที่ ไ หนเด็ ด ลอง แนะน�ำกว่า 1,000 จุด ที่ Tripp แบ่งตามหมวดหมู่ให้พร้อม ไม ร้านอาหาร (Eat) กิจกรรม (P ราตรี (Nightlife) แหล่งช็อปป ที่พัก (Stay) พร้อมแนบข้อมูล พ ทั้งยังแนะน�ำแหล่งท่องเที่ยวใก ดาวน์ โ หลดไว้ แ ค่ แ อพฯ เดี ย ว ท่องเที่ยวไปให้หนักกระเป๋าเลย

30 ALL ABOUT JAPAN


บ้าง

หมดกังวลเรื่องหลงทาง ด้วยพิกัด และแผนที่ พร้อมลิงค์ ไปยัง Google Map ได้ทันที

นอกจากเป็นไกด์น�ำเที่ยวแล้ว Trippino Hokkaido ยัง เป็นไกด์น�ำทางด้วย ช่วยให้คุณหมดกังวลเรื่องการหลงทาง เพราะทุกสถานที่ในแอพพลิเคชั่นมีข้อมูล พิกัด และแผนที่ให้ พร้ อม อีกทั้งยังสามารถลิงค์ ไปยังแอพพลิเคชั่น Google Map เพื่อแนะน�ำเส้นทางอย่างละเอียดยิบ ไม่ว่าจะเดินทางด้วย รถไฟ รถยนต์ หรือเดินเท้า ก็ถึงที่หมายได้อย่างไร้กังวล

ว่า 1,000 จุด ม

ต่ยังจับต้นชนปลายไม่ถูก งค้ น หาสถานที่ ท ่ อ งเที่ ย ว pino Hokkaido จัดไว้ ให้สิ ม่ว่าจะเป็น จุดชมวิว (View) Play) สถานที่ท่องเที่ยวยาม ปิ้ง (Shopping) และโรงแรม พิกัด และแผนที่ให้เรียบร้อย กล้เคียงให้อีกด้วย เรียกว่า ว แทบไม่ ต ้ อ งแบกหนั ง สื อ

จัดเก็บสถานที่โปรดในดวงใจ แล้วแชร์ผ่าน Facebook แบ่งปันความสุขให้เพื่อนของคุณ

เก็บสะสมความประทับใจบนเกาะฮอกไกโดของคุณด้วย การสร้าง “หน้าส่วนตัว (My page)” โดยสามารถลิงค์กับ เฟซบุก๊ ได้ นอกจากยังเป็นหน้าทีม่ ปี ระวัตกิ ารกดถูกใจสถานที่ หรือทริปโปรดภายในแอพฯ พร้อมจัดเก็บบันทึกรูปภาพของ คุณได้อีกด้วย และเพิ่มความพิเศษด้วยการแชร์รูปภาพผ่าน เฟซบุก๊ ส่วนตัว ให้คณ ุ ได้อพั เดทความประทับใจในทริปท่องเทีย่ ว ฮอกไกโดกับเพื่อนฝูงได้ทันที

ALL ABOUT JAPAN 31


ABJ ABOUT TRICK

ี ม ห ่ ี พ บ ั ก ด เที่ยวฮอกไกโ เพิ่มความสนุก ด้วยสติ๊กเกอร์ สุดมุ้งมิ้ง

สาระก็มี สถานที่ท่องเที่ยวก็เพียบ แต่ความสุโก้ยของ Trippino Hokkaido ยังไม่ หมดแค่นี้ เพราะนอกจากเที่ยวเต็มอิ่มแล้วต้อง “สนุก” ด้วย แอพฯ จึงเพิ่มความมุ้งมิ้ง เอาใจคนชอบเที่ยวด้วย “สติ๊กเกอร์” ส�ำหรับแต่งภาพ - - และใช่ว่าจะมีแต่ความน่ารัก เพราะฟังค์ชั่นสติ๊กเกอร์นี่แหละ ของเด็ด!

Regular Sticker ความพิเศษของ Regular Sticker

ฮอกไกโดเป็นเมืองหนาว และหมีขาวก็เป็นสัญลักษณ์ ของความหนาวเหน็บ Trippino Hokkaido จึงจับหมีขาวมา ใส่ความมุ้งมิ้งให้เป็นมาสคอตประจ�ำแอพฯ เสียเลย ฉะนั้น Sticker Regular จึงเต็มไปด้วยความน่ารักของพี่หมี แต่ใช่ว่า พี่ ห มี จ ะน่ า รั ก เป็ น อย่ า งเดี ย ว เพราะนอกจากมุ ้ ง มิ้ ง แล้ ว พี่หมียังหอบเกร็ดความรู้มาฝากอีกเพียบ

เมื่อถ่ายภาพผ่านแอพฯ Trippino Hokkaido สามารถน�ำ สติ๊กเกอร์ทั้งหลายมาตกแต่งรูปภาพ เพิ่มความมุ้งมิ้งฟรุ้งฟริ้งได้เลย สติ๊กเกอร์ทุกอันมีเกร็ดความรู้ที่ Trippino Hokkaido ภูมิใจ แบ่งปันซ่อนอยู่ ไม่เชื่อลองคลิกที่สติ๊กเกอร์ ให้ครบทุกอันดูสิ คุณอาจ ได้รู้เรื่องราว เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับฮอกไกโดเพิ่มขึ้นอีกเพียบ!

32 ALL ABOUT JAPAN


อยากได้สติ๊กเกอร์น่ารักแบบนี้ ไปดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น Trippino Hokkaido มาใช้เลย!

ALL ABOUT JAPAN 33


ABJ ABOUT TRICK

Special Sticker

ใครเคยเที่ยวญี่ปุ่นคงร หรือแม้แต่สถานีรถไฟจะมีตราป สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ลงสมุด เดียวกันแต่ง่ายกว่านั้น เพราะแ Special Sticker เมื่ออยู่บริเว สะสมสติ๊กเกอร์พิเศษได้ทันที เส คงถูกใจนักล่าแต้มน่าดู

ความพิเศษของ Special Stic นอกจากความสนุกจาก Special Sticker ยังสามารถ รายการ เช่น รับ “ปาริ ปาริ เกี๊ย สติ๊กเกอร์ของร้านเนื้อย่างเจงก

34 ALL ABOUT JAPAN


อยากได้ Special Sticker ต้องท�ำอย่างไร

รู้จักกิจกรรมตามล่าหาตราปั๊มดี ทุกสถานที่ท่องเที่ยว ปั๊มวางไว้ ให้คนรักการสะสม ปั๊มตราสัญลักษณ์ประจ�ำ ดส่วนตัวไว้เป็นที่ระลึก Special Sticker มีคอนเซปต์ แค่เปิดแอพฯ Trippino Hokkaido ขึ้นมา กดไปที่หน้า วณสถานที่ท่องเที่ยวของฮฮกไกโด ก็จะสามารถเก็บ สมือนเป็นการเช็คอินสถานที่ต่างๆ ไปในตัว - - เชื่อว่า

cker กการล่าแต้มเก็บสะสมสติ๊กเกอร์สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ถใช้เป็นส่วนลดส�ำหรับร้านอาหารหรือร้านค้าที่ร่วม ยวซ่า” ฟรี 1 ชิ้น เมื่อเปิดแอพพลิเคชั่นและปลดล็อครับ กีสข่าน “ยามากะ”

สติ๊กเกอร์แบบพิเศษ Point

1

รับได้ง่ายๆ เพียงแค่เปิดแอพพลิเคชั่น ในจุดที่มีสติ๊กเกอร์อยู่ ก็สามารถปลดล็อคได้ทันที Point

2

สติ๊กเกอร์ที่ ได้รับ สามารถน�ำมาแต่งรูปภาพ ภายในแอพฯ เพื่อเพิ่มความน่ารักได้อีกด้วย ALL ABOUT JAPAN 35


ABJ ABOUT TRICK

ฮอกไกโด เที่ยวไหนดี ?

แนะน�ำวิธีการใช้แ

ให้ Trippino เป็นไกด์ส่วนตัว

ฮอกไกโด เป็นเกาะใหญ่อันดับสองของประเทศญี่ปุ่น แม้มีขนาด เนื้อที่กว้างขวางแต่มีจ�ำนวนประชากรอาศัยอยู่เบาบาง ฉะนั้นธรรมชาติ ที่นี่จึงอุดมสมบูรณ์ สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ มีความยิ่งใหญ่อลังการและ หลากลาย - - ใครมีแพลนก�ำลังจะไปฮอกไกโด แต่ยังไม่มีไอเดียเกี่ยวกับ สถานที่ท่องเที่ยว Trippino Hokkaido เปรียบเสมือนไกด์ส่วนตัวที่มี ตัวอย่างทริปให้เลือกมากมาย พร้อมน�ำทางคุณไปยังทุกสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว ทั่วเกาะฮอกไกโด มี Trippino Hokkaido ไว้ ในมือ จะเที่ยวที่ไหนก็อุ่นใจ

36 ALL ABOUT JAPAN

เลือกโมเดลทริปที่สนใจ

เมื่อ ทริป สถา หัวข รวม ในฤ


แอพพลิเคชั่น Trippino Hokkaido

อกดเข้ามาในโมเดล ปแล้ว จะมีหลากหลาย านที่ท่องเที่ยวภายใต้ ข้อนั้นให้เลือก เช่น มแหล่งชมวิวที่สวยงาม ฤดูหนาว ฯลฯ

สามารถกดเครื่องหมาย “Spot” เพื่อแสดงสถานที่บนแผนที่ และกด เครื่องหมาย “Navi” เพื่อลิงค์ ไป Google Maps ให้ท�ำหน้าที่น�ำทาง ไปยังสถานที่เหล่านั้นอย่างละเอียดแบบไม่ต้องกลัวหลง บอกวันเปิดท�ำการ และช่วงเวลาเปิด ปิด มีหมายเลขโทรศัพท์ และสามารถกดโทรออกได้ทันที เลื่อนดู Spot สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงได้ถึง 9 จุด พร้อมคลิกต่อไป เพื่อดูรายละเอียดต่างๆ และค้นหาเส้นทางเพื่อให้ Navi น�ำทางไปยัง สถานที่เหล่านั้น เล็งสถานที่ถูกใจและ คลิกเข้าไปอ่านรายละเอียด โดยแต่ละ Spot จะมีข้อมูลที่จ�ำเป็น ดังนี้

ถามทางกับคนญี่ปุ่นอย่างไร้กังวลเรื่องการสื่อสาร เพียงกดแปลชื่อ Spot ให้เป็นภาษาญี่ปุ่น เพื่อใช้ประโยชน์ ในการถามทางหรือบอกทาง สถานที่กับคนขับรถแท็กซี่

ALL ABOUT JAPAN 37


All

ABOUT SPECIAL

38 ALL ABOUT JAPAN


Apotop

Wi-Backup

อาวุธคู่กาย ตัวใหม่ เอาใจ นักท่องเที่ยวที่ชอบ เก็บและแชร์

หากนับกันอย่างจริงจัง อาวุธคู่กายของนักท่องเที่ยวคงมี ไม่มากอย่างนัก นอกเหนือจาก สิง่ ของจ�ำเป็น เช่น กระเป๋า เสือ้ ผ้า หรือหยูกยายามฉุกเฉิน ก็คงมีกล้องถ่ายรูป และสมาร์ทโฟน ที่ปัจจุบันแปลงร่างกลายเป็นอวัยวะชิ้นที่ 33 ของร่างกายไปเรียบร้อยแล้ว - - ถ้าคิดว่า สิ่งของเท่านี้เพียงพอส�ำหรับทริป ในฝัน คุณอาจเผลอเปลี่ยนความคิดอย่างฉับพลันเมื่อมี โอกาสได้รู้จักของเล่นใหม่เอาใจคนชอบเก็บและแชร์อย่าง Apotop Wi-Backup

ไม่ว่าจะปฏิเสธท่าไหน คงไม่มีใครเถียงออกว่าทุกวันนี้ เทคโนโลยีได้ก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจ�ำแล้ว อย่างแยกไม่ออก อุปกรณ์ต่างๆ ที่เคยต้องแยกกันใช้ เช่น โทรศัพท์มือถือ กล้องถ่ายรูป และคอมพิวเตอร์ ถูกผนวก รวมร่างกลายเป็นสมาร์ทโฟนเพียงเครื่องเดียว แถมยิ่งจิ๋ว ยิ่งแจ๋วเพราะยิ่งแข่งกันท�ำให้เล็กให้บางเพื่อความสะดวกใน การพกพาเท่าไร ยิ่งทวีคุณสมบัติในการใช้งานเพิ่มมากขึ้น เท่านั้น ผู้คนสมัยนี้จึงแสนโชคดีเพราะแค่พกสมาร์ทโฟน เครื่องเดียวก็ใช้คุยโทรศัพท์ ถ่ายรูป เล่นอินเทอร์เน็ต หรือ แชทกับเพื่อนได้แบบสบาย คีย์เวิร์ดง่ายๆ ของการใช้ชีวิตในปัจจุบันจึงหนีไม่พ้น “เรียบง่าย แต่มีประสิทธิภาพ” แน่นอนว่าคีย์เวิร์ดนี้สามารถใช้อธิบายอุปกรณ์ที่นับ เป็นนวัตกรรมใหม่ในวงการของคนชอบเดินทางท่องเที่ยว ได้เป็นอย่างดี เราจึงภาคภูมิใจเหลือเกินที่จะแนะน�ำให้ เพื่อนนักเดินทางทุกคนรู้จักกับของเล่นใหม่ที่อาจกลายมา เป็นอาวุธคู่กายชิ้นต่อไป “Apotop Wi-Backup” หรือ “Portable Wireless Smart Device” อุปกรณ์ส�ำหรับ เก็บและแชร์ข้อมูลทุกอย่างตามต้องการ ALL ABOUT JAPAN 39


ABJ ABOUT SPECIAL

รู้จักไหม “Apotop Wi-Backup” อุปกรณ์ที่รวมทุกคุณส Mobile Device Backup

Apotop Wi-Backup สามารถ แบ็คอัพ และส�ำรองข้อมูล ไฟล์ภาพ เพลง วีดีโอ จากสมาร์ทโฟนหรือ แท็บเล็ตสู่ External USB Drive ได้อย่างง่ายดาย ผ่านสัญญาณ Wifi ของเครือ่ ง ให้คณ ุ กระหน�ำ่ ถ่ายรูปหรืออัดวีดโี อผ่านสมาร์ทโฟน และแท็บเล็ตได้โดยไร้กังวลเรื่องหน่วยความจ�ำเต็มระหว่างทริป ทีนี้จะถ่ายรูปสักกี่ร้อยรูปก็จัดเต็มได้ ไม่มีปัญหา!

Single Touch Backup

Apotop Wi-Backup สามารถแบ็คอัพ และ ส�ำรองข้อมูล ไฟล์ภาพ เพลง วีดีโอ จาก SD Card หรือ USB Flashdrive สู่ External USB Drive ได้เพียงกดปุ่มปุ่มเดียว และใช้เวลาไม่นาน หากเป็นทริปท่องเที่ยว ภูมิภาค เช่น ระหว่างนั่งชินคันเซ็นเปลี่ยนเมือง เพียงน�ำ Apotop Wi-Ba ขึ้นมาโอนย้ายจัดเก็บข้อมูลจากสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตก็สามารถเคลีย พื้นที่ให้กับหน่วยความจ�ำส�ำหรับการท่องเที่ยวในเมืองต่อไปได้แบบสบา

Two - way Copy

Apotop Wi-Backup มี ประสิทธิภาพในการโอนย้าย ข้อมูลแบบสองทาง (Two – way Copy) คือสามารถถ่ายโอนข้อมูล ระหว่างสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต และ USB Flashdrive หรือ External Harddrive ไปมาได้ อย่างรวดเร็ว เพิ่มความสบายใจ ในการจัดเก็บข้อมูลว่าไม่มี หล่นหายไปไหนอย่างแน่นอน

Personal Cloud Storage & File Sharing Hub

Apotop Wi-Backup สามารถเก็บบันทึกข้อมูล เช่น ภาพถ่าย เพลง วีดโี อ ฯลฯ จาก SD Card จากกล้องถ่ายรูป USB Flash Drive หรือแม้กระทั่ง External Hard Drive และท�ำหน้าที่เป็น Cloud Storage ส่วนตัวได้ทันทีด้วย สัญญาณไวไฟของตัวมันเอง โดยไม่ต้องพึ่งสัญญาณอินเทอร์เน็ต เท่านี้คุณก็ ไม่จ�ำเป็นต้องเก็บภาพนับพัน หนังนับสิบเรื่องไว้ ในเครื่อง หมดปัญหาเรื่องหน่วยความจ�ำเต็มบนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต เราและเพื่อนๆ สามารถเพลิดเพลินกับการชื่นชมภาพถ่ายหรือคลิปวิดิโอที่เพิ่งถ่ายกันในระหว่างทริปได้ทันทีโดยไม่ต้องรอให้ กลับไปถึงที่พัก อีกทั้งยังสามารถเลือกเซฟรูปที่ชอบไปได้อีกด้วย

พร้อมไหมกับการจับจอง Apotop Wi-Backup มาเป็นอีกหนึ่งอาวุธคู่กายส�ำหรับทริปท่องเที่ยวญี่ปุ่นของคุณ สนใจดูรายล พร้อมราคา และช่องทางการสั่งซื้อสินค้าผ่านผู้น�ำเข้าและตัวแทนจ�ำหน่าย Apotop Wi-Backup รายใหญ่ของไทย “IT-Intre http://www.it-intrend.com

https://www.facebook.com/shop.it.intrend

@itintrendshop


สมบัติเพื่อคนชอบเก็บและแชร์ Wireless Router

Apotop Wi-Backup สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต จากสาย LAN เพื่อกระจาย สัญญาณให้กับสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรือโน้ตบุ๊ก เปรียบเสมือน Wifi Hotspot ซึ่งนับว่ามีประโยชน์ ส�ำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเป็นกลุ่มหรือครอบครัว เนือ่ งจากบางโรงแรมอาจไม่มกี ารปล่อยสัญญาณไวไฟ

วระหว่าง ackup ยร์ าย

เหตุผลง่ายๆ ที่ควรมี “Apotop Wi-Backup” ไว้เป็นอาวุธคู่กาย • พกพาสะดวก เนื่องจากขนาดของ Apotop Wi-Backup ไม่เล็กไม่ใหญ่ จนเกินไป และมีนำ�้ หนักเบา ฉะนัน้ ต่อให้ แบกเป้ไปท่องเทีย่ วที่ไหนก็สะดวกสบาย ไม่เป็นภาระอย่างแน่นอน • ใช้งานง่าย ไม่ซบั ซ้อน เพียงกดปุม่ ใหญ่ บนตัวเครือ่ งปุม่ เดียวก็สามารถถ่ายโอน ข้อมูลต่างๆ แบบ Two - way ได้ทนั ที

Wireless Streamer

Apotop Wi-Backup ยังท�ำหน้าที่เป็นเครื่อง เล่นมัลติมีเดียหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น ภาพถ่าย เพลง หรือวีดีโอ เพียงดาวน์โหลด แอพพลิเคชัน่ “Wi-Backup” ลงบนสมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตของคุณ (ทัง้ ระบบ iOS และ Android) เพื่อเข้าถึงการใช้งานอย่างสมบูรณ์แบบ ก็จะ สามารถน�ำไฟล์ต่างๆ มาเปิดชมบนสมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตได้สูงสุดถึง 5 เครื่อง โดยเชื่อมต่อ ผ่านสัญญาณไวไฟ ของ Apotop Wi-Backup แม้ ไม่มีอินเทอร์เน็ตก็สามารถเปิดเล่นได้สบาย

• คนที่หน่ายกับการพก SD Card หลายอัน ลองเปลี่ยนมาพก Apotop Wi-Backup แทนรับรองว่าติดใจ เพราะหากเทียบกับค่าใช้จ่ายในการ ออกทริปเป็นเงินหลักหมื่นหลักแสน แล้ว การเป็นเจ้าของอุปกรณ์คู่กายตัว เก่งนี้ด้วยราคาเพียงสองสามพันบาท นับว่าสะดวกคุ้มค่าสุดๆ • ได้รับรางวัล Taiwan Excellence 2015 ฉะนั้นจึงการันตีคุณภาพของ Apotop Wi - Backup ได้เป็นอย่างดี

Power Bank

Apotop Wi-Backup สามารถเปิดใช้งานต่อเนื่อง นานถึง 14 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังท�ำหน้าที่เป็น แบตเตอรี่ส�ำรอง (Power Bank) ขนาด 5,200 mAh ให้กับสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตด้วย

Wi-Reader Pro / Wi-Copy

ละเอียดเพิ่มเติม end Shop”

นอกจาก Apotop Wi-Backup ยังมีอุปกรณ์ ในซีรีย์เดียวกัน อย่าง Wi-Reader Pro และ Wi-Copy ที่มากด้วยคุณสมบัติ และ ประโยชน์ ในการใช้งานเหมือนกัน แตกต่างเพียงนิดด้านฟังก์ชั่นและ ราคาให้คุณได้มีอีกสองตัวเลือกในการเลือกอุปกรณ์คู่กาย

097-197-9136

ALL ABOUT JAPAN 41


All

ABOUT TRIP

GETTING AROUND

HOKKA

อาจเพราะฮอกไกโดเป็นเกาะใหญ่ กินพืน้ ทีก่ ว่า 20% ของประเทศญีป่ นุ่ หลายคน จึงแนะน�ำว่า เช่ารถยนต์ขับจะสะดวกและสามารถเข้าถึงสถานที่ต่างๆ ได้ดีกว่า ได้ยินแบบนี้คนขับรถไม่เป็นคงถอดใจ คิดว่าหมดสิทธิ์เที่ยวฮอกไกโดด้วยตัวเอง แล้วแน่แท้ ผิดแล้ว -- เพราะการนั่งรถไฟเที่ยวฮอกไกโดก็เพลินใจและเพลินตา ไม่แพ้กัน ถ้าไม่เชื่อ สวมเสื้อกันหนาวหนาๆ ผูกเชือกรองเท้าแน่นๆ แล้วไป นั่งรถไฟเที่ยวรอบฮอกไกโดด้วยกัน!

44 ALL ABOUT JAPAN


AIDO

By train

ALL ABOUT JAPAN 45


ABJ ABOUT TRIP

SAPPORO ศู น ย์ ก ลางความเจริ ญ ของฮอกไกโด เมื อ งหลวงของเกาะที่ เ รี ย กว่ า หัวกะไดเมืองไม่เคยแห้งเพราะมีนักท่องเที่ยวมาเยือนแน่นขนัดทุกปี โดยเฉพาะช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ที่นี่จะมีการจัดงานเทศกาลหิมะขึ้นอย่าง ยิ่งใหญ่อลังการ อากาศหนาวแค่ไหนก็ ไม่สั่นสะท้านคนเมืองร้อนเพราะ คนไทยเราต่างตบเท้าไปเยือนกันไม่ขาดสายเช่นกัน - - เรื่องการเดินทาง ไม่ ต ้ อ งพู ด ถึ ง นั่ ง รถไฟเที่ ย วสะดวกกว่ า แน่ น อน เพราะระบบขนส่ ง สาธารณะที่ ซั ป โปโรครอบคลุ ม ด้ ว ยรถไฟ รถไฟใต้ ดิ น และรถราง นับเป็นป้อมปราการด่านแรกของเกาะฮอกไกโดที่ใครต่างต้องมาเยือน 46 ALL ABOUT JAPAN


JR SAPPORO

Staion

เป็นทั้งชุมทางการเดินทาง และศูนย์รวมความบันเทิง ไม่ว่าจะเป็น ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร แหล่งช็อปปิ้ง จุดชมวิว และโรงภาพยนตร์ ที่นี่รวบรวมไว้ให้นัก ท่องเที่ยวได้เพลิ ด เพลิ น ครบทุ ก รสโดยไม่ ต ้ อ ง เปลีย่ นทีไ่ ปไหนให้วนุ่ วาย ทัง้ ยังเป็นสถานีรถไฟหลักประจ�ำเมือง เชือ่ มต่อ รถไฟใต้ ดิ น อี ก สองสาย ฉะนั้ น แต่ ล ะวั น จึ ง มี ผู ้ ค นแวะเวี ย นมาเป็ น จ�ำนวนมาก บ้างมากินข้าว บ้างมาช็อปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้าอย่าง Diamaru, PASEO, ESTA, Stellar Place และ APIA หรือหากอยาก เปลี่ยนบรรยากาศไปชมวิวมุมสูงของซัปโปโรก็ตรงดิ่งไปที่ JR Tower ชั้น 38 ได้เลย วิวที่ JR Tower Observation Deck T38 เขาว่าเป็น จุดชมวิวสูงสุดของซัปโปโรซึ่งสูงว่า Sapporo TV Tower เสียอีก - กิน ชม ช็อป ครบขนาดนี้ ที่นี่เป็นมากกว่าสถานีรถไฟจริงๆ

รถไฟ JR หรือรถไฟใต้ดิน Namboku Line และ Toho Line สถานี Sapporo

ALL ABOUT JAPAN 47


ABJ ABOUT TRIP

HOKKAIDO

University

ใครเคยแวะไปเดิ น เล่ น ในมหาวิ ท ยาต่ า งๆ ของญี่ ปุ ่ น คงรู ้ สึ ก เหมื อ นกั น ว่ า บรรยากาศดูไม่เหมือนกับสถานศึกษา เพราะแต่ละที่มีขนาดกว้างขวางใหญ่โต แถมร่มรื่นด้วยพันธุ์ไม้ ดูโอ่โถง น่าเรียนจนอดรู้สึกอิจฉานักศึกษาญี่ปุ่นไม่ได้ - มหาวิทยาลัยฮอกไกโดก็เช่นเดียวกัน ที่นี่จะได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็น พิเศษช่วงใบไม้เปลี่ยนสีหรือราวเดือนพฤศจิกายน เนื่องจากแนวแปะก๊วยภายใน มหาวิทยาลัยจะผลัดใบเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทองอร่ามสวยงามไม่แพ้มหาวิทยาลัย โตเกียวเลยทีเดียว - - พาหนะคู่กายของนักศึกษาคือจักรยาน ฉะนั้นคงไม่ต้องบอก ว่าที่นี่กว้างใหญ่แค่ไหน แถมอยู่ใกล้สถานีรถไฟซัปโปโรนิดเดียว แวะไปเที่ยวชม บรรยากาศสักนิด รับรองว่าชื่นใจ

รถไฟ JR หรื อ รถไฟใต้ ดิ น Namboku Line และ Toho Line สถานี Sapporo

48 ALL ABOUT JAPAN


FORMER HOKKAIDO GOVERNMENT OFFICE อดีตที่ท�ำการรัฐบาลเก่าของฮอกไกโด แม้เป็นเพียงอดีตแต่ความงามสง่าของ อาคารยังอยู่ครบ สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1888 ด้วยอิฐแดงกว่า 2.5 ล้านก้อน ฉะนั้นจึงนับเป็นสถาปัตยกรรมโดดเด่นตั้งแต่สมัยนั้นจนถึงปัจจุบัน แม้จะมี การย้ายหน่วยงานรัฐบาลไปยังอาคารใหม่ด้านหลัง แต่อาคารเก่าแห่งนี้ยังคง เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมบรรยากาศด้านใน ไม่ว่าจะเป็นห้องท�ำงานเก่าของ ผู้ว่าการ ห้องประชุม และยังมีการจัดแสดงสิ่งของมีค่าเก่าแก่ของฮอกไกโด อีกมากมาย - - ชมความโอ่อ่าภายในเสร็จแล้ว เดินออกมาข้างนอกก็อย่าลืม แวะพักผ่อนบริเวณโดยรอบ เพราะห้อมล้อมไปด้วยสวนที่ปลูกทั้งต้นซากุระ และแปะก๊วย จะมาเยือนฤดูกาลไหนก็งดงามตรึงใจ

Building

รถไฟ JR หรือรถไฟใต้ดิน Namboku Line และ Toho Line สถานี Sapporo ทางออก 10 เดินต่ออีกประมาณ 5 นาที

ALL ABOUT JAPAN 49


ABJ ABOUT TRIP

50 ALL ABOUT JAPAN


OTARU เพี ย งครึ่ ง ชั่ ว โมงจากซั ป โปโร บรรยากาศที่ เ คย ครึ ก ครื้ น รื่ น เริ ง ของเมื อ งหลวงจะเริ่ ม ถู ก แทรกด้ ว ย กลิ่นอายความโรแมนติกที่ลอยล่องมาพร้อมลมทะเล โอตารุ เป็นเมืองท่าที่มีความส�ำคัญมาอย่างยาวนาน เป็ น เมื อ งเล็ ก ที่ ส ามารถเดิ น เท้ า เที่ ย วได้ แ บบสบาย นอกจากคลองโอตารุที่นับเป็นแลนด์มาร์ก เมืองท่า น่ารักแห่งนี้ยังมีชื่อเรื่อง ขนมหวาน ซูชิ เครื่องแก้ว และ กล่องดนตรี - - เห็นไหมว่า แต่ละอย่างล้วนเสริมส่งให้ ความโรแมนติกบังเกิดขึ้น ฉะนั้นหากคุณเดินทางมา ที่นี่แล้วไม่เกิดอาการตกหลุมรักบรรยากาศบ้านเมือง คุณก็คงต้องเผลอเดินสะดุดหลุมรักของคนข้างๆ ที่ เดินทางมาด้วยนั่นล่ะ : )

รถไฟ JR Raped Airport สถานี Otaru แล้ ว เลื อ ก เดินเที่ยวแบบชิลๆ หรือนั่ง รถบัส Otaru Storller’s Bus ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารวิ่ ง รอบ เมืองโอตารุ

ALL ABOUT JAPAN 51


ABJ ABOUT TRIP

HAKODATE

มนต์ เ สน่ ห ์ แ ห่ ง ฮอกไกโดเขตใต้ - - ฮาโกดาเตะ เป็ น เมื อ งท่ า ขนา ประวัติศาสตร์ยาวนาน ผ่านเรื่องราวสุขทุกข์มากมายกว่าจะหลอมรวมกลาย ที่ใครมาเยือนเป็นต้องหลงรัก ด้วยกลิ่นอายความเป็นตะวันตกที่ยังคงคละคล ที่นี่เคยเป็นเมืองท่าส�ำคัญซึ่งเปิดรับการค้าขายจากประเทศฝั่งตะวันตก สถา และบรรยากาศบ้านเมืองจึงสวยงามราวกับเดินอยู่ในยุโรป อีกหนึ่งความพิเศ ต่อมเดินทางของนักท่องเที่ยวให้ “ต้อง” มาเยือนคือวิวพันล้านยามค�่ำคืนซึ่ง ด้วยต�ำแหน่ง 1 ใน 3 วิวกลางคืนที่มีความงดงามที่สุดในญี่ปุ่น ทั้งยังคล้ายเป็น ฮอกไกโดหากเดินทางด้วยรถไฟมาจากเกาะฮอนชู เนื่องจากทุกคนต้องมาต รถที่เมืองฮาโกดาเตะก่อนเดินทางสู่เมืองหลวงซัปโปโรเป็นจุดหมายต่อไป


MOUNT

Hakodate

สั่นหัวใจคนรักแสงสียามค�่ำคืนด้วยวิวพันล้าน ณ ยอดเขาฮาโกดาเตะ 1 ใน 3 วิวกลางคืนที่งดงามราวทะเลดาวบนพื้นดินของแดนอาทิตย์ อุทัย เป็น “The Must” ที่ต้องมาเห็นด้วยสองตาของตัวเองเมื่อมา เยือนเกาะฮอกไกโด ภาพแสงไฟจากบ้านเรือนที่ส่องประกายจนสุกไสว ไปทั่วบริเวณโอบรับกับผืนน�้ำทะเลที่เว้าแหว่งเข้ามาจากสองฝั่งทาง ท�ำให้ภาพนี้ได้รับการขนานนามว่าเป็น “วิวพันล้าน” ที่ใครได้มาเห็น เป็นต้องร้อง ว้าว! และยกนิ้วให้กับความสวยงาม - - ไม่ต้องเชื่อเราก็ได้ จนกว่าคุณจะได้มาเห็นด้วยสองตาของคุณเอง

รถรางสาย 2 หรือ 5 สถานี Jujigai แล้วต่อ Ropeway เพื่อขึ้นไปบนยอดเขา

าดใหญ่ ที่ มี ยเป็นเมืองท่า ลุ้ง เนื่องจาก าปัตยกรรม ศษที่กระตุก งถูกการันตี นประตูสู่เกาะ ตั้งต้นเปลี่ยน

ALL ABOUT JAPAN 53


ABJ ABOUT TRIP

GORYOKAKU

Tower

สัญลักษณ์ของที่นี่คือดาวห้าแฉก ความพิเศษคือเราจะสามารถเห็นดาวห้าแฉกได้อย่าง สวยงามหากมองจากด้านบนหอคอย และสิ่งที่พิเศษกว่านั้นคือดาวห้าแฉกจะเปลี่ยนสี ไปตามเข็มนาฬิกาของฤดูกาล เมื่อถึงฤดูหนาว ดาวห้าแฉกจะกลายเป็นสีขาวโพลน ด้วยบรรยากาศหิมะหนาฟูที่ตกลงมาปกคลุม เมื่อถึงฤดูใบไม้ผลิ ซากุระมากมายจะเบ่ง ดอกบานสะพรั่งอวดสีชมพูหวานแหววอบอวลไปทั่วดาวห้าแฉก เมื่อถึงฤดูใบไม้ร่วง ดาวห้าแฉกจะถูกย้อมด้วยสีสันเหลืองแดงจากความงามของใบไม้เปลี่ยนสี แม้กระทั่ง ฤดูร้อน สีเขียวของดาวห้าแฉกก็ชวนให้ชื่นฉ�่ำตา รถรางสาย 2 หรือ 5 สถานี Goryokaku-koen-mae เดินประมาณ 10 นาที

54 ALL ABOUT JAPAN


KANEMORI RED BRICK ต้องขอบคุณความคิดสร้างสรรค์จากการพลิกโฉมโกดังอิฐแดงเก่าแก่ แห่งเมืองท่าให้กลายเป็นศูนย์รวมความสบายใจแห่งใหม่ของคนรัก ลมทะเล ปัจจุบันที่นี่กลายเป็นแหล่งช็อปปิ้ง ฝากท้อง และที่นั่งจิบ กาแฟ หย่อนกายผ่อนใจให้หัวใจได้หยุดพักของคนเมืองที่ต้องการ ลืมความวุ่นวายไว้ชั่วขณะ นอกจากได้เดินเล่นรับลมทะเล ถ่ายรูป เก๋ๆ แชร์ขึ้นโซเชียลแล้ว ภายในโกดังทั้งห้ายังมีของฝากมากมาย เรียงรายไว้ให้เลือกซื้อละลายเงินเยนกันอีกด้วย

Warehouse

รถรางสาย 2 หรือ 5 สถานี Jujigai เดินประมาณ 5 นาที

ALL ABOUT JAPAN 55


ABJ ABOUT TRIP

ASAH


HIKAWA เคยได้ยินใครสักคนบอกว่าเมืองนี้มีดีแค่สวนสัตว์ พาเหรดฝูงเพนกวินที่เดินเตาะแตะเป็นตัวเรียกแขกให้ แวะเวียนมาเยือนอาซาฮิกาวะ นอกจากนั้นก็ ไม่มีอะไร น่าสนใจ - - ถ้าคุณเคยได้ยินเหมือนกันและเข้าใจตาม ความนัน้ อยากให้ลองเปลีย่ นความคิดและออกเดินทาง ไปท้าพิสูจน์ด้วยตัวเองสักครั้ง เพราะอาซาฮิกาวะ เป็น เมื อ งที่ อยู่ตรงกลางเกาะพอดี ฉะนั้ น จึ งเหมาะ ส�ำหรับใช้เป็นฐานในการเดินทางเปลี่ยนไปยังเมือง อื่นๆ ในฮอกไกโด นอกจากนี้ยังโอบล้อมด้วยขุนเขา ท�ำให้มีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติมากมาย ไม่ว่า จะเป็นอาซาฮีดาเกะ ภูเขาสูงสุดในฮอกไกโด ซึ่งนับ เป็นจุดแรกที่มีการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ เช่น ใบไม้เปลี่ยน หรือหิมะตก ทั้งยังเป็นเมืองใหญ่เป็น อันดับสองของเกาะ ฉะนั้นขอการันตีด้วยเกียรติของ นักเดินทางว่าที่นี่ไม่ได้มีดีแค่สวนสัตว์อย่างแน่นอน ALL ABOUT JAPAN 57


ABJ ABOUT TRIP

ASAHIYAMA แม้ไม่ได้มีดีแค่สวนสัตว์ แต่เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าสวนสัตว์ อาซาฮิยามะคือไม้เด็ดของเมืองอาซาฮิกาวะ สวนสัตว์แห่งนี้ได้รับ การยอมรับว่ามีระบบจัดการดูแลสัตว์ที่ดีที่สุดในญี่ปุ่น ทั้งยังติดอันดับ โลกด้วย ฉะนั้นจึงเป็นหนึ่งในสถานที่ที่นักท่องเที่ยวลิสต์ลงแผนเที่ยว ฮอกไกโดอย่างไม่ลังเล เหตุผลที่ท�ำให้สวนสัตว์อาซาฮิยามะติดโผ หนึ่งในสวนสัตว์น่าเที่ยวที่สุดในโลก คงอาจเป็นเพราะที่นี่มีการจัด สภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของสัตว์ให้ใกล้เคียงธรรมชาติจริงมาก ที่สุด ทุกกรงมีขนาดกว้างขวาง ดูไม่น่าอึดอัด และในช่วงฤดูหนาวที่ หิมะขาวโพลนยังมีการจัดแสดงพาเหรดนกเพนกวินให้ออกมาเดิน เตาะแตะโชว์ความน่ารักเรียกคะแนนความชื่นชมจากเหล่าบรรดา นักท่องเที่ยวอีกด้วย ขึ้นรถบัสสาย 41, 42 หรือ 47 จากป้ายรถเมล์หน้า สถานี JR Asahikawa ลงป้ า ย Asahiyama Dobutsuen ซึ่งอยู่สุดสายปลายทางที่สวนสัตว์ ใช้เวลา เดินทางประมาณ 40 นาที

58 ALL ABOUT JAPAN

Zoo


TOKIWA Park เหมือนช้างเผือกเชือกโตที่ซ่อนอยู่หลังป่าเมือง -- สวนสาธารณะแห่ง นี้ ตั้ ง อยู ่ ด ้ า นหลั ง สถานี ร ถไฟ JR Asahikawa เพี ย งเดิ น ไม่ กี่ ย่ า งก้ า ว คุ ณ จะได้ สั ม ผั ส กั บ บรรยากาศชวนสโลว์ ไ ลฟ์ จ นเผลอ ปล่อยใจลอยละล่องไปกับร่มเงาไม้และทะเลสาบขนาดใหญ่ หาก เดินทางไปช่วงต้นหนาวจะเป็นฤดูอพยพของสัตว์ มีนกเป็ดน�้ำนับสิบ แหวกว่ายอยู่ในทะเลสาบ ชวนให้ต้องหยุดตัวเองนั่งลงพักหย่อนกาย ให้หายเหนื่อยใจ ทุกเย็นหากไม่หนาวเหน็บเกินไปจะมีคนญี่ปุ่น จู ง สุ นั ข ออกมาเดิ น เล่ น บ้ า งเดิ น บ้ า งวิ่ ง ออกก� ำ ลั ง กาย นั บ เป็ น บรรยากาศที่หยุดเวลาของนาฬิกาชีวิตได้เป็นอย่างดี

รถรางสาย 2 หรือ 5 สถานี Jujigai เดินประมาณ 5 นาที

ALL ABOUT JAPAN 59


All

ABOUT STORY

Moerenuma r a P Each man has to pass through many ups and downs.

ไม่ใช่แค่สวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่ห่างร้างจากความวุ่นวาย แม้อยู่ใกล้เมืองหลวงของฮอกไกโดอย่างซัปโป เอื้อมก้าว แต่สวนแห่งนี้เป็นอีกหนึ่งผลงานการออกแบบซึ่งสะท้อนถึงตัวตนของคนสร้างสรรค์ ได้อย่างดีที่สุด - ท�ำให้ฉันคิดถึงเขา Isamu Noguchi ชายผู้รังสรรค์สวนโมเรนุมะ (Moerenuma Park) ด้วยหัวใจ และท�ำให้ฉันป ได้ถึงสัจธรรมชีวิตว่า ...ทุกสิ่งมีขึ้นย่อมต้องมีลง...

60 ALL ABOUT JAPAN


a rk

ปโรเพียง - และมัน ประจักษ์

ALL ABOUT JAPAN 61


ABJ ABOUT STORY

สวนโมเรนุมะเป็นสวนสาธารณะขนาด ใหญ่ ยึดครองพื้นที่สีเขียวของเมืองซัปโปโรไป มากกว่าพันไร่ ที่นี่อาจเป็นเพียงสวนสาธารณะ ธรรมดา หากแต่ได้นักออกแบบชื่อดังระดับ โลกอย่าง Isamu Noguchi มาเป็นผู้ออกแบบ ท�ำให้สวนสาธารณะแห่งนี้พิเศษขึ้นด้วยการ จัดวางผลงานสถาปัตยกรรมล�้ำสมัยแทรกแซม ลงในพื้นที่สีเขียวราวกับต้องการสื่อว่าแม้โลก จะหมุนเดินไปข้างหน้าอย่างไร เทคโนโลยีก็ ควรอยู่คู่กับธรรมชาติอย่างให้เกียรติกัน แรกเริม่ เดิมทีฉนั ไม่ได้เขียนชือ่ สวนโมเรนุมะ ลงในแผนเที่ยวซัปโปโร รู้สึกว่าค่อนข้างไกล เพราะต้องนั่งรถไฟใต้ดินและต่อรถบัสออกไป ไกลจากเมืองอีกประมาณครึ่งชั่วโมง แต่ไม่รู้ อะไรดลใจให้ ส องเท้ า ก้ า วพาตั ว เองไปที่ นั่ น ในวั น สุ ด ท้ า ยของทริ ป จะด้ ว ยพรหมลิ ขิ ต งมงายหรือเหตุผลง่ายๆ ว่าไม่รู้จะไปที่ไหนแล้ว ก็ตาม สวนโมเรนุมะก็กลายมาเป็นจุดหมาย

62 ALL ABOUT JAPAN

ในใจที่ นึ ก ถึ ง ที ไ รก็ มีแรงฮึ ด ให้ ก ้ า วเดิ น ต่ อ ไป ข้างหน้าได้อย่างน่าประหลาดใจ ผูอ้ อกแบบสวนแห่งนีค้ อื Isamu Noguchi นั ก ออกแบบลู ก ครึ่ ง ชาวอเมริ กั น และญี่ ปุ ่ น บุตรนอกสมรสของ Yone Noguchi กวีหนุ่ม แดนปลาดิบกับ Léonie Gilmour นักเขียน สาวชาวอเมริ กั น ฉะนั้ น เขาจึ ง เติ บ โตขึ้ น ใน ครอบครัวศิลปินโดยแท้ ดีเอ็นเอของพ่อและ แม่ อ าจหลอมรวมความสามารถด้ า นศิ ล ปะ ของเขาตั้งแต่ยังเป็นเพียงไข่อยู่ในท้อง เขาจึง เติบโตขึ้นมาเป็นทั้งสถาปนิก ประติมากร และ นักออกแบบ โดยเฉพาะเฟอร์นิเจอร์ ทั้งยังมี ดี ก รี เ ป็ น ถึ ง ดี ไ ซน์ เ นอร์ ที่ พ ่ ว งด้ ว ยรางวั ล อั น ทรงเกียรติอีกมากมาย แต่ ภ ายใต้ เ บื้ อ งหน้ า ของเวที ผ ลงานน่ า ชื่นชม ชั่วชีวิต 84 ปีของ Isamu ต้องพบเจอ กั บ คลื่ น การเปลี่ ย นแปลงนั บ ครั้ ง ไม่ ถ ้ ว น

เป็นทั้งสถานที่ พักผ่อนหย่อนใจ และเดินเล่น ออกกำ�ลังกาย


วิวจากรถไฟสาย โรแมนติก แม่น�้ำโฮสุ ที่แต่งแต้มสีสันจาก ใบไม้เปลี่ยนสีสวยงาม เกินค�ำบรรยาย

ALL ABOUT JAPAN 63


ABJ ABOUT STORY

คุณลุงที่ยืนอยู่ในภาพ เป็นคนชี้ทางสว่างว่า ทางเดินที่ต้องปีนลงไป อยู่ตรงไหน แถมยัง พาเดินไปส่งถึงที่อีก อาริงาโตะ โกไซมัสสึ : )

64 ALL ABOUT JAPAN


เขาเกิ ด ที่ ล อสแองเจลิ ส แต่ ชี วิ ต ต้ อ งระหกระเหิ น กลั บ ประเทศญี่ปุ่นพร้อมพ่อตั้งแต่ยังเด็ก ทั้งยังต้องย้ายที่อยู่อีก หลายเมือง ท�ำให้ต้องเปลี่ยนสภาพแวดล้อมอยู่หลายครั้ง ก่อนต้องกลับไปยังจุดเริ่มต้นอีกครั้ง - - อเมริกา เมืองเกิด ที่เขาจากมา และทีน่ นั่ เป็นจุดเริม่ ต้นของการเป็นศิลปิน - - เส้นทาง ที่เขาเลือกเดิน ... ยอมรับว่า ฉันเดินทางไปซัปโปโรด้วยจิตใจที่ไม่เต็ม ร้อยเท่าไร อาจเพราะหลายเรื่องราวในชีวิตที่ค่อนข้าง บั่ น ทอนจิ ต ใจ ไม่ รู ้ ว ่ า หนทางข้ า งหน้ า ที่ เ ลื อ กเดิ น ของ ตัวเองจะเป็นอย่างไร ควรมุ่งหน้าต่อไป หรือหยุดพักแล้ว หันหลังกลับดี - - ในจิตใจตอนนั้นเต็มไปด้วยความสับผสม กันปนเป แต่ชายผู้นั้นท�ำให้ฉันประจักษ์ สวนแห่งนี้ไม่ได้ถูกออกแบบแต่ภายใน หากยังถูก ออกแบบเพื่ อ ให้ ผู ้ ม าเยื อ นได้ เ ผลอคิ ด ตามถึ ง สั จ ธรรม บางอย่างของชีวิตด้วย ภายในสวนประกอบด้วยภูมิสถาปัตยกรรมหลายจุด ซึ่งผู้ออกแบบจัดวางองค์ประกอบไว้ได้อย่างลงตัว ทั้ง ‘HIDAMARI’ ปิรามิดแก้วที่สามารถขึ้นไปชมวิวได้จาก ด้านบน ‘Sea Fountain’ น�้ำพุขนาดใหญ่ที่มีแรงดันน�้ำส่ง พ่นได้สูงถึง 25 เมตร หรือ ‘Tetra Mound’ ภูเขาจ�ำลอง ขนาดย่อมที่โค้งคลุมด้วยเสาปิรามิดอีกที แต่ที่ถูกใจและ ท�ำให้ฉันเผลอประจักษ์ถึงความจริงของชีวิตบางอย่างคือ ‘Mt. Moere’ ภูเขาจ�ำลองขนาดใหญ่และสูงที่สุดในสวน มองผิวเผินอาจเป็นเพียงเนินดินปลอมที่เกิดจากการ สร้างขึ้นของมนุษย์ คงเทียบไม่ได้กับภูเขาจริงที่รังสรรค์ ขึ้นโดยธรรมชาติ แต่หลายรีวิวในอินเทอร์เน็ตอวดอ้างว่า หากเดินขึ้นบันไดไปจนถึงด้านบนสุดจะสามารถเห็นวิว เมืองซัปโปโรได้อย่างสวยงามจนไกลสุดสายตา แน่นอนว่าทุกสิ่งเป็นจริงตามค�ำกล่าวอ้าง ขณะก้าว เดินขึ้นทุกจังหวะสองเท้า ฉันเผลออุทานค�ำว่า ว้าว อย่าง ไม่มีจุดสิ้นสุด อีกค�ำที่กลายเป็นค�ำติดปากไปแล้วตั้งแต่ สองเท้าเหยียบถึงฮอกไกโดคือค�ำว่า สวย - - หากมองจาก มุมนี้ ระหว่างเดินขึ้นไปถึงยอด เมืองซัปโปโรสวยงามจับ หัวใจจริงๆ แต่ยิ่งสูงกลับยิ่งหนาว - - ยิ่งใกล้ถึงจุดสูงสุด ลมยิ่ง พัดเย็นยะเยือกมาปะทะร่างของผู้มาเยือนจากเมืองร้อน

มากขึ้น อากัปกิริยาที่เคยลั้นล้ากับความสวยงามก็เงียบ สงบลงราวกับถูกลมบังคับ สองมือที่ไม่ยอมทิ้งห่างจาก กล้องถ่ายรูปก็ต้องยอมปล่อยเอามาประสานกันเพื่อกัน ความอบอุ่นในร่างกายไว้ แล้วฉันก็เดินขึน้ มาจนถึงจุดสูงสุดของยอด - - ข้างบน หนาวมากจนเผลออุทานค�ำหยาบออกมาหลายครั้ง ในใจ คิดว่ารีบถ่ายรูปแล้วรีบเดินลงให้จบๆ เถอะ Mt. Moere มีทางขึ้นและทางลงสองด้าน ฉะนั้น หากเดินขึ้นมาทางด้านหน้า เราต้องเดินลงกลับทางด้าน หลั ง และระหว่ า งเดิ น ลงนี่ ล ะ ที่ ท� ำ ให้ รู ้ สึ ก ว่ า Isamu Noguchi เป็นนักออกแบบที่เฉียบคมจริงๆ “ที่นี่มันสวนปรัชญานี่หว่า” นั่นคือสิ่งที่ฉันฉุกคิด - - ความคิดในสมองยังสั่งให้ ร่างกายหยุดกึกทั้งที่น�้ำใสๆ ยังไหลย้อยออกมาจากจมูก ตลอดเวลา ... คนเราเกิดมา ต้องเดินผ่านภูเขาแห่งอุปสรรคในชีวิต หลายลู ก ระหว่ า งเดิ น ขึ้ น เราอาจเพลิ ด เพลิ น กั บ ความ สวยงามแปลกตาที่ มี โ อกาสพบเห็ น เป็ น ครั้ ง แรก อาจ ชื่นชมกับความงามจนเผลอลืมความเหน็บหนาวที่ก�ำลัง ก่อขึ้นรอบตัว ใครสักคนบอกว่า ยิ่งสูงยิ่งหนาว - - เมื่อผ่านช่วงชีวิต ที่สวยงามย่อมถึงคราวต้องพบเจอกับความยากล�ำบาก บ้างในบางจังหวะ ใครสั ก คนบอกอี ก ว่ า ความพยายามเท่ า นั้ น ที่ จ ะ ALL ABOUT JAPAN 65


ABJ ABOUT STORY

66 ALL ABOUT JAPAN


พาเราไปถึงจุดสุดยอด - - จุดสูงสุด สวยงามและสามารถ มองเห็ น ทุ ก สิ่ ง ได้ ส ามร้ อ ยหกสิ บ องศาก็ จ ริ ง แต่ ก็ ห นาว เหน็ บ จนบี บ บั ง คั บ ให้ เ ราต้ อ งเดิ น ลงไปหาที่ ที่ อุ ณ หภู มิ อบอุ่นกว่า แม้สวยงาม แต่ร่างกายเราทนความเหน็บหนาวอยู่ นานเกินไปไม่ได้ เราอยู่บนจุดสูงสุดนานเกินไปไม่ได้ สุดท้ายก็ต้องเดินลงมา หลังจากชื่นชมทุกสิ่งอย่าง อย่างชื่นฉ�่ำใจแล้ว ... Isamu Noguchi เริ่มออกแบบสวนแห่งนี้ในปี ค.ศ. 1988 แต่ยงั ไม่ทนั ได้เริม่ ต้นงานก่อสร้าง เขากลับต้องจบชีวติ ลงในปีเดียวกันนี้เอง ถึงกระนั้นการก่อสร้างก็ไม่ได้หยุดลง พร้อมลมหายใจของผูอ้ อกแบบ ทุกคนยังคงสานต่อความคิด

ของเขาจนเสร็ จ ครบทุ ก องค์ ประกอบความคิ ดที่เขาร่า ง ฝากไว้ สวนแห่งนีไ้ ด้รบั รางวัลมากมายตัง้ แต่ยงั สร้างไม่เสร็จ ไม่อาจรู้ได้จริงๆ ว่า Isamu Noguchi ตั้งใจสอดแทรก ปรัชญาการด�ำเนินชีวิตเอาไว้ในสวนแห่งนี้หรือเปล่า เขาจะ มีแนวคิดเฉียบคมตามความสามารถของพ่อและแม่ไหม รู้เพียงแต่ ‘Moerenuma Park’ คือสวนสาธารณะที่ สะท้อนชีวิตของชายที่ได้ชื่อว่าประสบความส�ำเร็จในชีวิต และต้องเดินข้ามผ่านภูเขาแห่งการเปลี่ยนแปลงหลายครั้ง หลายคราได้เป็นอย่างดี หากแม้นเขาเดินถึงจุดสูงสุดแล้วต้องจากไป อย่าง น้อยเขาก็ฝากฝังผลงานอันน่าชื่นชมไว้ให้คนรุ่นหลังอย่าง ฉั น ได้ ป ระจั ก ษ์ ถึ ง ห้ ว งสั จ ธรรมบางอย่ า งที่ ต ้ อ งค้ น พบ ด้วยตัวเอง ...ทุกสิ่งมีขึ้นย่อมต้องมีลง...

ALL ABOUT JAPAN 67


All

ABOUT SPECIAL

หากเอ่ยถึงชีวิตในโตเกียว แวบแรกคงต้องนึกถึง ภาพความสะดวกสบายรวดเร็วในการเดินทาง การจัดวาง และใช้สอยพื้นที่อย่างคุ้มค่าของที่พักอาศัย รวมไปถึงรูปแบบการใช้ชีวิตที่มีสไตล์ตามแบบฉบับ หนุ่มสาวในเมืองใหญ่ที่มีความทันสมัย ระดับชั้นแนวหน้าของโลก

ใครว่าการใช้ชีวิตในเมืองใหญ่

...เป็นเรื่องยาก

68 ALL ABOUT JAPAN


ใครก็รู้ว่าเมืองหลวงที่ไม่เคยหลับไหลอย่าง โตเกียวมีราคาทีด่ นิ แพงราวกับทองค�ำ การปรับตัว เรื่ อ งที่ อ ยู ่ อ าศั ย จึ ง ต้ อ งคุ ้ ม ค่ า กั บ ทุ ก เม็ ด เงิ น และ ตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ ขึ้นชื่อว่าโตเกียว หลับตาลงคงเห็นแต่ภาพ ตึกสูงระฟ้าตั้งเรียงราย แม้ดูวุ่นวายแต่ทุกจังหวะ ชีวติ กลับเต็มไปด้วยความสะดวกสบายในการเดินทาง เนื่องจากมีระบบขนส่งสาธารณะที่ดี รวมถึงมีการ จัดวางรูปแบบการใช้ชีวิตที่แสนลงตัว แม้ญี่ปุ่นจะ ขึ้ น ชื่ อ เรื่ อ งขนาดที่ อ ยู ่ อ าศั ย ไซส์ มิ นิ ถึ ง ขนาดมี โรงแรมแคปซูลไว้เป็นทางเลือก แต่ปฏิเสธไม่ได้ เลยว่าคนญี่ปุ่นสามารถใช้พื้นที่ขนาดกะทัดรัดได้ อย่างมีประสิทธิภาพและครบครันด้วยสิ่งจ�ำเป็น ภายใต้ค่าครองชีพที่สูงติดอันดับโลก หากลองนึกเปรียบเทียบดู ทุกวันนี้กรุงเทพฯ กั บ โตเกี ย วก็ มี อ ารมณ์ ค ล้ า ยคลึ ง กั น เข้ า ไปทุ ก ที ด้ ว ยความที่ มี ผู ้ ค นมากมายหลายล้ า นอาศั ย อยู ่ ท�ำให้ชุมชนเมืองขยายตัวจากตรงกลางออกไปยัง พื้นที่รอบนอกมากขึ้น ซึ่งก็นับว่าโชคดีที่เราเริ่มมี

ระบบขนส่งสาธารณะอย่างรถไฟฟ้าหรือรถไฟใต้ดนิ เข้ามาเพิม่ ความสะดวกสบายในการเดินทาง รวมถึง มีตวั เลือกในการพักอาศัยทีต่ อบรับกับการเดินหน้า สู ่ ต� ำ แหน่ ง เมื อ งใหญ่ แ ห่ ง ความทั น สมั ย สมราคา ค�ำว่า “เมืองหลวงฟ้าอมร” ส�ำหรับหนุ่มสาวยุคใหม่ที่ต้องการอิสระใน การใช้ชีวิต และอยากมีที่อยู่อาศัยซึ่งตอบโจทย์ ไลฟสไตล์ในเมืองใหญ่พร้อมได้ความสะดวกสบาย เป็นของแถม “คอนโดมิเนียม” ถือเป็นค�ำตอบที่ ฮ้อตที่สุดในยุคปัจจุบัน แต่อย่าเพิ่งส่ายหน้าและ คิดว่าการเป็นเจ้าของคอนโดใกล้รถไฟฟ้าสักแห่ง เป็นเรื่องยากเกินไป เพราะทุกวันนี้คอนโดหลาย แห่งเริ่มวางดีไซน์และขยับราคาเข้ามาให้หนุ่มสาว วัยพ้นรั้วมหาวิทยาลัยสามารถจับจองเป็นเจ้าของ ได้ด้วยตัวเองอย่างภาคภูมิใจ หนึง่ ในนัน้ คือ ‘Aspire’ คอนโดมิเนียมพร้อมอยู่ ในเครือ AP (Thailand) ที่ตอบโจทย์ชีวิตหนุ่มสาว วัยเริ่มต้นท�ำงานให้สนุกไปกับทุกสีสันเมืองใหญ่ พร้อมรายล้อมด้วยความสะดวกทันสมัยแต่เรียบง่าย

ALL ABOUT JAPAN 69


ABJ ABOUT SPECIAL

R

แล้วคุณอาจพบว่าการใช้ชีวิตแบบกรุงเทพฯ และโตเกียว แท้จริงแล้วห่างกันนิดเดียว - - แค่เส้นบางๆ และจ่ายสบายแบบไม่ล�ำบากเงินในกระเป๋า ทั้งยัง มากด้วยหลากท�ำเลที่ตั้ง ให้คุณได้มีโอกาสเลือกท�ำเล ที่ตอบโจทย์ความต้องการของชีวิตมากที่สุด ไม่ว่าจะ เป็น Aspire Sathorn - Taksin (Timber Zone) คอนโดแต่งครบพร้อมอยู่ท่ามกลางความร่มรื่นของ ธรรมชาติ สวนขนาดใหญ่ในฝั่งธนฯ การเดินทางที่ สะดวกง่ายดาย ใกล้สถานีรถไฟฟ้าวุฒากาศเพียงเดิน ไม่เกิน 10 นาที หรือประมาณครึ่งชั่วโมงจากสถานี รถไฟฟ้าสยาม Aspire Rattanatibet คอนโดพร้อม อยู่วิวแม่น�้ำในราคาเพียง 1 ล้านกว่า ครบครันด้วย สระว่ายน�้ำ และฟิตเนต พร้อมท�ำเลทองแห่งอนาคต เนื่องจากใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วงสถานีแยกนนทบุรี ทางด่วน และห้างสรรพสินค้าเซนทรัล รัตนาธิเบศร์ แค่เอื้อมก้าว หรือ Aspire Sukhumvit 48 คอนโด พร้อมอยู่ คุ้มค่าที่สุดบนถนนสุขุมวิท ให้คุณสัมผัส วิวสวยของกรุงเทพฯ เมืองฟ้าอมร เชื่อมต่อทุกการ 70 ALL ABOUT JAPAN

เดินทางให้เป็นเรื่องง่าย ทั้งรถไฟฟ้า และทางด่วน ซึ่ง นับว่าตอบโจทย์การใช้ชีวิตในเมืองใหญ่อย่างแท้จริง นอกเหนือจากสามโครงการดังกล่าว Aspire ยัง มี อี ก มากมายหลายท� ำ เลซึ่ ง พร้ อ มตอบรั บ กั บ ทุ ก ไลฟ์ ส ไตล์ ใ ห้ คุ ณ สามารถเริ่ ม ต้ น ชี วิ ต ในเมื อ งใหญ่ ได้ไม่ยาก - - ส�ำหรับคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้นท�ำงาน และใช้ชีวิตในรูปแบบอิสระของตัวเองอย่างจริงจัง การเป็นเจ้าของคอนโดสักห้องถือเป็นเรื่องท้าทาย และท�ำได้ง่ายดาย นอกจากจะเป็นความภาคภูมิใจ ส่วนตัวแล้ว ยังถือว่าเป็นการลงทุนระยะยาว เพราะ ราคาที่ อ ยู ่ อ าศั ย ย่ อ มเพิ่ ม ขึ้ น ตามความเจริ ญ ของ พื้นที่ที่มีมากขึ้นทุกวัน เห็นไหมว่าการใช้ชีวิตในเมือง ใหญ่ไม่ใช่เรื่องยาก เพียงรู้จักเลือก และวางแผนให้ดี เท่านัน้ เอง แล้วคุณอาจพบว่าการใช้ชวี ติ แบบกรุงเทพฯ และ โตเกียว แท้จริงแล้วห่างกันนิดเดียว - - แค่เส้นบางๆ

S

BANG KHAE


ay

Don

Mau

ng T

Aspire Rattanathibet 2

oll W

DON MUEANG

PAK KRET

Aspire Rattanathibet

Aspire Ngamwongwan

NONTHABURI

At N

aro

ng E

xpy

CHATUCHAK Inth Ram

Expy

BUENG KUM

WANG THONGLANG

Sirat

Aspire Sathorn-Taksin

MIN BURI

Aspire Ladprao 113

ra -

Aspire Ratchada-Wongsawang

KHAN NA YAO

Aspire Rama 9

RATCHATHEWI

SUAN LUANG Aspire Sathorn-Thapra

Aspire Sukhumvit 48

PRAWET Aspire Wutthakat

YAN NAWA

Aspire Rama 4

Bang

BANG KHUN THIAN

Aspire Erawan

Na -

Chon

Buri

Expy


All

ABOUT GUIDE

Otaru

ช็ อ ป

Box Museum งเ

ปิ้

สี

ยง

ดน

ต รี

ส�ำหรับคนเล่นดนตรีมาตั้งแต่เด็กอย่างฉัน ที่นี่เปรียบดั่งสวรรค์แห่งเสียงเพลง 72 ALL ABOUT JAPAN


SHOPPING


ABJ ABOUT GUIDE

โอตารุขึ้นชื่อเรื่องความโรแมนติก อยู่แล้ว ด้วยบรรยากาศบ้านเมืองขนาด กะทัดรัด สามารถเดินเท้าเที่ยวได้ทั่ว แบบสบาย ยังไม่ทันรู้สึกเหนื่อยก็ซึมซับ ความสวยงามของตึกรามบ้านช่องได้ แทบทั้งหมด เมืองเล็กน่ารักแห่งนี้เป็นเมืองท่า ที่ เ ขาว่ า มี ค วามส� ำ คั ญ รองจากเมื อ ง ฮาโกดาเตะทีเดียว ฉะนั้นที่นี่จึงเต็มไป ด้ ว ยโกดั ง เก่ า ซึ่ ง ถู ก ปรั บ เปลี่ ย นแปลง โฉมให้ ก ลายเป็ น ร้ า นขายของ และ ร้านอาหาร ส่งกลิ่นอายความโรแมนติก ให้ยิ่งตลบอบอวลยวนใจคนมีคู่ นอกจากคลองโอตารุและร้านขนม ที่เรียงราย มีอีกหนึ่งความโรแมนติกที่ ไม่อยากให้พลาด โดยเฉพาะคนรักเสียง เพลง เพราะที่ นี่ คื อ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ก ล่ อ ง ดนตรีที่มีชื่อเสียงมากของเมืองโอตารุ - - Otaru Music Box Museum ลงท้ายว่า ‘Museum’ แน่นอนว่า หมายถึงพิพิธภัณฑ์ ฉะนั้นภายในจึงมี ส่วนที่จัดแสดงเครื่องดนตรีเก่าแก่ เช่น เปี ย โน รวมถึ ง เครื่ อ งดี ด สี ตี เป่ า

ที่มีอายุนับหลายปี เอาเป็นว่าคนเล่น ดนตรีได้เห็นเป็นต้องร้องอุว้าวเพราะ ความสวยงามและเพลิดเพลินตา ไม่ ใ ช่ แ ค่ เ พลิ น ตา แต่ ภ ายใน พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ยั ง บรรเลงเสี ย งเพลงสอด จั ง หวะเคล้ า ความโรแมนติ ก ชวนให้ บรรดาคนรักเสียงเพลงได้เคลิบเคลิ้มไป กับตัวโน้ต โด เร มี ฟา ซอล ด้วย ฉะนั้น ใครที่ เ ป็ น คอดนตรี โดยเฉพาะเพลง บรรเลง อาจเผลอได้เดินหลงอยู่ในนี้ นานนับชั่วโมง นอกจากส่ ว นพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ที่ จั ด แสดงเครื่องดนตรีต่างๆ อีกส่วนที่นับ เป็นหนึ่งในซิกเนเจอร์ของเมืองโอตารุ คือร้านขายกล่องดนตรี -- มีกล่องดนตรี มากมายนับร้อยเรียงรายจนลายตายิ่ง กว่ า จั ง หวะของตั ว โน้ ต กล่ อ งดนตรี แต่ละอันถูกออกแบบอย่างสวยงามและ ประณี ต แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความตั้ ง ใจ ของคนท�ำ ฉะนั้นหากซื้อติดไม้ติดมือ กลับไปเป็นของฝากส�ำหรับใครสักคน คนรับคงชื่นใจและรับรู้ได้ถึงความตั้งใจ ของคนให้อย่างแน่นอน

ภายในพิพิธภัณฑ์ยัง บรรเลงเสียงเพลงสอดจังหวะ เคล้าความโรแมนติกชวนให้ บรรดาคนรักเสียงเพลง ได้เคลิบเคลิ้มไปกับตัวโน้ต โด เร มี ฟา ซอล

กล่องดนตรีน่ารัก มากมายต่างส่งเสียง ดนตรียวนใจให้อยาก ซื้อเป็นของฝาก

74 ALL ABOUT JAPAN


SHOPPING

ALL ABOUT JAPAN 75


All

ABOUT GUIDE

76 ALL ABOUT JAPAN


EATING

お い し い All About

Yummy Hokkaido ไม่เถียงว่าทั่วญี่ปุ่นมีร้านอาหารอร่อยอยู่แทบทุกหัวระแหง แต่ได้โปรด อย่าเถียงเราเช่นกันว่าฮอกไกโดคือ “King of Food” ด้วยความที่ ธรรมชาติทุกตารางเมตรยังคงอุดมสมบูรณ์ ถูกโอบล้อมด้วยทะเล ท�ำให้ฮอกไกโดขึ้นชื่อเรื่องของอร่อยไม่แพ้ที่อื่นใด โดยเฉพาะอาหาร ทะเลสด มันเทศ ข้าวโพด ขนมหวานหอมที่ท�ำจากชีส และอีกมากมาย หลายเมนูที่จะท�ำให้คุณต้องยอมพักยกการไดเอ็ตชั่วคราว!

ALL ABOUT JAPAN 77


ABJ ABOUT GUIDE

SAPPORO RAMEN KYOWAKOKU ชื่อสากลคือ “Sapporo Ramen Republic” ฉะนั้นที่นี่จึงไม่ใช่แค่ฟู้ดคอร์ดที่มีแต่ร้านราเม็ง แต่เป็นถึงสาธารณะรัฐ ราเม็ง! ฟังดูแกรนด์ขนึ้ มาทันที ออกตัวแรงขนาดนีแ้ สดงว่าราเม็งแต่ละร้านต้องไม่ธรรมดาแน่นอน เพราะคัดมาแต่เจ้าเด็ด เจ้าดังจากทั่วซัปโปโรมากถึง 8 ร้าน แต่ละร้านพ่วงดีกรีต�ำแหน่งแชมป์มาเป็นเครื่องการันตีรสชาติที่หอมมันอร่อยทั้ง น�้ำซุป เครื่อง และเส้นราเม็ง ต่างคนต่างขุดสูตรลับพร้อมคิดสร้างสรรค์เมนูราเม็งที่เป็นเอกลักษณ์มาเอาใจเหล่านักชิม กันน่าดู แต่ถ้าจะถามว่าร้านไหนอร่อยที่สุด - - บอกได้แค่ว่าอร่อยทุกร้านจริงๆ เลือกชิมตามความชอบได้เลย ชั้น 10 ห้างสรรพสินค้า ESTA : รถไฟ JR Hokkaido สถานี Sapporo / รถไฟใต้ดิน Namboku Line หรือ Toho Line สถานี Sapporo

78 ALL ABOUT JAPAN


EATING

SOUP CURRY & DINING SUAGE+ อาหารขึ้นชื่ออีกอย่างของฮอกไกโดที่คนท้องถิ่นโปรดปรานคือ ซุปแกงกะหรี่ - - ได้ยินว่าแกงกะหรี่อย่าเพิ่งจิตนาการถึง ข้าวราดแกงกะหรี่ที่เคยเห็นและหากินได้ดาษดื่นทั่วญี่ปุ่น เพราะซุปแกงกะหรี่ของฮอกไกโดมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจน ต้องยอมยกนิ้วให้เป็นหนึ่งในอาหารประจ�ำท้องถิ่นที่ต้องมาลิ้มลอง และ Soup Curry & Dining Suage+ ก็ครองแชมป์ อันดับหนึ่งในหมวดร้านอาหารซุปแกงกะหรี่ในเว็บไซต์ Tripadvisor เสียด้วย ฉะนั้นคงไม่ต้องอวดอ้างความอร่อยของ ร้านนี้ให้มากความ เมนูมีให้เลือกทั้งแบบครีเอทวัตถุดิบต่างๆ ได้เอง ต้องการให้เชฟใส่เนื้อไก่ เนื้อแกะ หรือมันฝรั่ง เพิ่มชีส เพิ่มไข่ ก็เลือกได้ตามต้องการ เพียงแต่ราคาจะเพิ่มขึ้นตามวัตถุดิบแต่ละอย่างที่เลือก หรือใครขี้เกียจคิด จะ เลือกเป็นเซ็ตเมนูตามที่ทางร้านคิดมาให้แล้วเรียบร้อยก็ได้ ในหนึ่งเซ็ตจะเสิร์ฟข้าวพร้อมซุปแกงกะหรี่ที่ชามใหญ่มาก หน้าตาดูจัดจ้านแต่รสชาติไม่จี๊ดจ๊าดเท่าที่จิตนาการ เพราะฉะนั้นต่อให้คนไม่ชอบกินเผ็ดก็เอร็ดอร่อยได้สบายพุง สาขา Susukino : รถไฟใต้ดิน Namboku Line หรือ Toho Line สถานี Susukino ทางออก 2 เดินตรง ไปประมาณ 2 บล็อกตึก ร้านอยู่ชั้น 2 ของด้านหลังตึก ALL ABOUT JAPAN 79


ABJ ABOUT GUIDE

LUCKY PIERROT เรียกว่าเป็นแฮมเบอร์เกอร์โอท็อปประจ�ำเมืองฮาโกดาเตะ เพราะหากินที่อื่นไม่ได้นอกจากที่ฮาโกดาเตะ แต่ทั่วเมืองก็มี อยู่หลายสาขา แต่ละสาขามีหน้าร้านโดดเด่นชนิดที่ต่อให้สายตาสั้นลืมใส่แว่นก็มองเห็นแต่ไกล เพราะมาสคอตประจ�ำ ร้านคือ “เจ้าตัวตลกผู้โชคดี” ตรงตามความหมายชื่อร้านเป๊ะ เมนูเด็ดแน่นอนว่าคือแฮมเบอร์เกอร์ซึ่งมีให้เลือกหลาย เมนู รวมถึงอาหารจานอื่นๆ เช่น สปาเก็ตตี้ ข้าวแกงกะหรี่ เฟรนช์ฟราย และขนมหวานอย่างไอศกรีม แต่หนึ่งเมนูที่ทาง ร้านยกให้เป็นเมนูแนะน�ำคือ แฮมเบอร์เกอร์ไก่ทอด ซึ่งความแตกต่างอยู่ที่ซอสและรสชาติของไก่ รับรองว่าอร่อยเด็ด ไม่เหมือนใคร เพราะหากินที่ไหนไม่ได้นอกจากที่นี่ที่เดียว สาขาหน้า Goryokaku Tower : รถรางสาย 2 หรือ 5 สถานี Goryokaku-koen-mae เดินประมาณ 10 นาที ร้านอยู่ก่อนถึงหอคอยโกเรียวคะคุ

80 ALL ABOUT JAPAN


EATING

ASAICHI MORNING MARKET สีสันอีกอย่างของการมาเยือนฮาโกดาเตะคือตื่นเช้ามาเดินส�ำรวจบรรยากาศคึกคักของตลาดเช้าที่ดูเหมือนธรรมดา แต่ไม่ธรรมดาเพราะที่นี่เป็นตลาดของสดและอาหารทะเลขนาดใหญ่ที่สุดของเมือง ไม่ว่าจะเป็นหมึก กุ้ง หอย ปู ปลา หรื อ ปู ยั ก ษ์ ท าราบะ บรรดาพ่ อ ค้ า แม่ ค ้ า ต่ า งก็ ห ยิ บ ขึ้ น มาวางโชว์ ตั ว เรี ย กแขกราวกั บ เป็ น แมวกวั ก คอย ร้องเรียกความสนใจจากลูกค้าที่สะดุดตาในความใหญ่ของพวกมัน ความพิเศษอีกอย่างของตลาดเช้าอาซาอิชิคือ หากคุณสนใจสัตว์ทะเลตัวไหนก็สามารถสะกิดบอกคนขายให้น�ำไปชั่งกิโล คิดตังค์ และปรุงอาหารให้กินได้เลยทันที ฉะนั้นที่นี่จึงเป็นอีกหนึ่งสวรรค์ของนักชิมที่โปรดปรานอาหารทะเลสดใหม่ อ้อ อีกหนึ่งเมนูที่พลาดไม่ได้คือข้าวหน้า ปลาดิบทั้งหลายแหล่ ทั้งแซลมอน หอยเม่น หอยเชลล์ ไข่ปลา เรียงขบวนมายั่วน�้ำลายจนอาจท�ำให้คุณอิ่มท้องไปทั้งเช้า จนถึงช่วงบ่ายเลยทีเดียว รถไฟ JR สถานี Hakodate ทางออก West Exit หรือรถรางสาย 2 หรือ 5 สถานี Hakodate-eki-mae เดินประมาณ 5 นาที ALL ABOUT JAPAN 81


All

ABOUT GIMMICK กินอาหารทะเลสดใหม่ให้พุงกาง โดยเฉพาะปูยักษ์ทาราบะกานิ เกาะฮอกไกโดโอบล้อมด้ว ยมหาสมุทรแปซิฟิก ทะเลญี่ ปุ่ น และทะเล โอค็อตสก์ ฉะนั้นคงไม่ต้องสาธยายให้ยืดยาวว่าที่นี่อุดมด้วยสัตว์ทะเลมากมาย ขนาดไหน อาหารทะเลสดๆ ทั้งกุ้ง หอย ปู ปลา จึงนับเป็นอาหารจานโอชะ แขก ไปใครมาอดไม่ได้สักคนที่จะลิ้มลองแม้ราคาค่อนข้างสูง โดยเฉพาะ “ปูยักษ์ ทาราบะ” หรือปูอลาสก้ากล้ามโตตัวใหญ่ที่กินทีอิ่มถึงเย็น นับเป็นพระเอกแห่ง ท้องทะเลของเกาะฮอกไกโดที่ต้องมากินให้อิ่มจนพุงกาง!

อร่อยกับเนื้อแกะย่าง

ฮอกไกโดมีแต่ของอร่อ นอกจากอาหารทะเลสดให เจงกีสข่านซึ่งมีอยู่หลายร้าน แลมป์ (ลูกแกะ) และมัทเท แกล้มถั่วงอก และหัวหอม บ อากาศหนาวๆ แล้วได้ปิ้งย่า

5

82 ALL ABOUT JAPAN

ที่ฮ

สัมผัสวิวหิมะขาวโพลน สนุกกับเทศกาลหิมะในช่วงฤดูหนาว ว่ า กั น ว่ า หากอยากสั ม ผั ส ความเป็ น ฮอกไกโดอย่างแท้จริงให้ไปเที่ยวช่วงฤดูหนาว เพราะสีขาวของหิมะเป็นซิกเนเจอร์ของเกาะ ฮอกไกโด เนื่ อ งจากที่ นี่ เ ป็ น เมื อ งหนาว มี ฤ ดู หนาวยาวนานกว่าฤดูกาลอื่น โดยเฉพาะช่วง เดือนกุมภาพันธ์ที่มีการจัดเทศกาลหิมะขึ้นใน หลายเมื อ งและจั ด อย่ า งยิ่ ง ใหญ่ อ ลั ง การที่ ซัปโปโร เมืองหลวงของเกาะ มีการจัดประกวด ปั้นตุ๊กตาหิมะเป็นตัวการ์ตูนหลากหลาย ดูแล้ว น่าทึ่งว่าทั้งหมดสร้างมาจากหิมะจริงหรือ อ้อ ! แต่อาจต้องเป็นคนทนหนาวหรือเตรียมเสื้อผ้า ไปให้พร้อมอุ่นเสียหน่อย เพราะฤดูหนาวที่ว่านี้ อุณหภูมิติดลบหลายองศาทีเดียว

แอบดูนกกระเรียนเริงระบ�ำ การแสดงเลอค่าจากธรรมชาติ

ห่างไกลออกไปเล็กน้อยที่เมืองคุชิโระ ช่วงฤดูหนาวราวเดือนมกราคมถึงมีนาคม จากเมือง เงียบเหงาจะเต็มไปด้วยช่างภาพมืออาชีพและมือสมัครเล่นที่เดินทางฝ่าความหนาวพร้อมแบกกล้องแล มาชมโชว์เลอค่าจากธรรมชาติ เนื่องจากที่นี่เป็นที่ตั้งของศูนย์อนุรักษ์พันธุ์นกกระเรียนหงอนแดง ซึ่งถ สภาพแวดล้อมใกล้เคียงธรรมชาติจริง และบริเวณโดยรอบยังเป็นพื้นที่รองรับนกกระเรียนป่าที่จะอพยพ ฤดูหนาว ท�ำการร่ายร�ำกรีดกรายอย่างงดงามราวนางผญาแห่งความขาวโพลน โพสต์ท่าพร้อมเป็นน ช่างภาพทั้งหลายลั่นชัตเตอร์กันอย่างสนุกมือ


งเจงกีสข่าน

อย! - - ค�ำกล่าวนี้ได้รับการยืนยันแล้วจากนักชิมทั้งหลาย หม่ อีกหนึ่งภารกิจเพิ่มพูนไขมันห้ามพลาดคือชิมเนื้อแกะ นในฮอกไกโด เนื่องจากเป็นอาหารที่ได้รับความนิยม เนื้อ ทิ่น (แกะโตตัวเมีย) ย่างบนกะทะเหล็กแบบเจงกีสข่าน กิน บางร้านมีน�้ำจิ้มเพิ่มรสชาติความเข้มข้น บอกได้ค�ำเดียวว่า างเนื้อแกะกินให้อุ่นท้องนี่มันสุโก้ย !!

สิ่งต้องพิชิต

ที่ควรไปเปิดประสบการณ์

ฮอกไกโด

นั่งเรือตัดน�้ำแข็ง ออกไปชมดริฟไอซ์ ไม่ต้องไปไกล ถึงขั้วโลกก็สัมผัสได้ที่นี่ ยามที่ เ กาะฮอกไกโดขาวโพลนไปด้วย เกล็ ด หิ ม ะ ท้ อ งทะเลทางฝั ่ ง ตะวั น ออกก็ มี ความขาวที่ ดึ ง ดู ด ใจไม่ แ พ้ กั น เพราะความ หนาวอุณหภูมิติดลบท�ำให้ผืนทะเลกลายเป็น น�้ำแข็ง เปลี่ยนสีฟ้าครามให้กลายเป็นสีขาว กว้ า งไกลสุ ด ลู ก หู ลู ก ตา ราวปลายเดื อ น มกราคม – มีนาคม จึงเป็นช่วงที่นักท่องเที่ยว หลั่งไหลมาเปิดประสบการณ์นั่งเรือตัดน�้ำแข็ง ออกทะเลไปชมดริ ฟ ไอซ์ ห รื อ แผ่ น น�้ ำ แข็ ง ที่ ละลายและลอยมาจากฝั ่ ง ขั้ ว โลก นั บ เป็ น ประสบการณ์ล�้ำค่าที่ไม่ต้องเดินทางไปไกลถึง ขั้วโลกก็สามารถชมได้ที่ฮอกไกโด

งเล็กที่เคย ละอุปกรณ์ ถูกเลี้ยงใน พมาในช่วง นางเอกให้ ALL ABOUT JAPAN 83


All

ABOUT SHARE

BONDGALLERY INS TAGRAM

KYOTO

TOM_SANTHITI INS TAGRAM

84 ALL ABOUT JAPAN


JAPAN.JOURNEY INS TAGRAM

TOKYO

K_KTU

INS TAGRAM

KYOTO

WARINANU INS TAGRAM

BANGKOK

ALL ABOUT JAPAN 85


All

ABOUT INSPIRE

86 ALL ABOUT JAPAN


Never fear shadow. They simply mean there’s a light shining some where near by.

ร่ ว มเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ All About Japan E-magazine ในคอลัมน์ ABOUT Share โดยการ ร่วมแบ่งปันความทรงจำ�ประทับใจผ่านรูปภาพ ไม่ว่า จะไปเที่ยวที่มุมไหนของโลกก็ตาม (ไม่จำ�เป็นต้องเป็น ประเทศญี่ปุ่น) ส่งรูปเข้ามาแบ่งปันความทรงจำ�ดีๆ ให้ ทุกคนที่มีใจรักในการท่องเที่ยวเหมือนกันได้เห็นเป็น แรงบันดาลใจ รูปภาพที่ประทับใจทีมงานจะได้แชร์ลงใน คอลัมน์ ABOUT Share สามารถแชร์รูปมาได้หลายช่องทาง ไม่ว่าจะ ผ่านทาง Fan page โดยการโพสในหน้าแฟนเพจ หรือ ส่งมาทางกล่องข้อความ สำ�หรับคนที่เล่น Instagram ก็สามารถแชร์ผ่านทาง ig ได้ โดยการแฮชแท็กมาที่ #abjmagazine ALL ABOUT JAPAN 87


NEXT ISSUE

ALL ABOUT JAPAN I DECEMBER 2015


ดาวน์โหลด All About Japan E-magazine นิตยสารท่องเที่ยวออนไลน์รูปแบบใหม่เอาใจคนรักประเทศญี่ปุ่น ได้แล้ววันนี้ ทั้งคอมพิวเตอร์ PC Mac และอ่านออนไลน์ที่ http://www.abjmagazine.com ดาวน์โหลดฟรี !! พบกันทุกวันที่ 30 ของเดือน ดาวน์โหลดฟรีได้ที่ เว็บไซต์ของนิตยสาร และแผงหนังสือออนไลน์ เขียนจดหมายเข้ามาพูดคุย ติชม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือแบ่งปันรูปภาพ ประสบการณ์ ได้ทั้งทาง Fan Page Facebook และทาง E-mail : abjmag@gmail.com

FOR IPAD OR TABLET

สามารถดาวน์โหลด All About Japan E-magazine ลง iPad หรือ Tablet ได้แล้ววันนี้ โดยการดาวน์โหลดจาก เว็บไซต์ http://www.abjmagazine.com หรือดาวน์โหลด จากแอพพลิเคชั่นด้านล่างนี้ แล้วค้นหาชื่อนิตยสารได้เลย

อ่านสนุก อ่านดี อ่านฟรี มีสาระ อ่าน All About Japan E-magazine แล้วคุณจะรู้ว่า เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเองนั้น ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป !!


All about japan E-magazine issue 23  

Japan, Magazine, เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง, นิตยสารออนไลน์, ดาวน์โหลดฟรี, ประเทศญี่ปุ่น, อาหารญี่ปุ่น, E-magazine

All about japan E-magazine issue 23  

Japan, Magazine, เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง, นิตยสารออนไลน์, ดาวน์โหลดฟรี, ประเทศญี่ปุ่น, อาหารญี่ปุ่น, E-magazine

Advertisement