Page 1

ISSUE 17 MAY 2015

ABOUT JAPAN

ยอนวัย ยอนวันกลับไป คนหาความสนุกกับ พ�้นที่สวนสนุกในญี่ปุน ที่จะพาคุณนั่งไทมแมชชีน กลับไปสูวัยเด็กอีกครั้ง

ABOUT TRIP

ยกโขยงธีมพารกสุดฮ็อต ใหประเทศญี่ปุนมาใหคุณ ทาทายความสนุกสนาน ปลอยใจและไปสนุกดวยกัน

ABOUT STORY

ชวนเที่ยวธีมพารกเอาใจ คนรักหนัง ‘ยูนิเวอรแซล สตูดิโอส เจแปน’ พรอมพา สัมผัสโซนใหม ‘แฮร�่ พ็อตเตอร’

J A PA N

LET’S HAVE FUN! A l l A b o u t J a p a n e s e To y s

玩 具


EDITOR’S www.abjmagazine.com

NOTE facebook.com/abjmagazine

ตอนเด็กๆ เคยคิดว่าอยากโตเป็นผู้ใหญ่เร็วๆ กันบ้างไหมคะ พอโตขึ้นมาก็ดันอยากกลับไปเป็นเด็ก - - อาจเพราะความคิดในจินตนาการสวยงามกว่าความเป็นจริงเสมอ ตอนเด็กๆ เราได้จินตนาการถึงการเป็นผู้ใหญ่ มีอิสระ มีอ�ำนาจในการตัดสินใจ ในขณะที่ผู้ใหญ่ก็ฝันถึงตอนยังเป็นเด็กที่สามารถร้องไห้ งอแงและโยนทิ้งค�ำว่ารับผิดชอบไปได้ น่าเสียดายที่นักวิทยาศาสตร์ยุคนี้ยังไม่สามารถท�ำให้ ‘ไทม์แมชชีน’ ก้าวพ้นมาสู่โลกความเป็นจริงได้ ฉะนั้นเราจึงไม่ สามารถนั่งไทม์แมชชีนย้อนเวลากลับไปเป็นเด็กหรือทะลุมิติไปดูตัวเองในโลกอนาคตเหมือนในภาพยนตร์ไซไฟ สิ่งที่พอ จะท�ำได้ก็เพียงหา ‘พื้นที่เล็กๆ’ ให้ตัวเองบ้างบางเวลาเท่านั้น เราชอบฟังเพลง ‘พื้นที่เล็กๆ’ ของคุณบอย ตรัย ภูมิรัตน เวลาที่ท�ำงานแล้วรู้สึกเหนื่อยหรือท้อแท้ เราว่าเพลงนี้แต่ง ขึ้นมาได้โดนใจผู้ใหญ่ดี เนื้อหาของเพลงทุกท่อนนอกจากเตือนสติผู้ใหญ่อย่างเราเบาๆ แล้ว ยังให้ก�ำลังใจได้อย่างน่าประหลาด ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่เราคิดเสมอทุกครั้งเวลาไปเที่ยวว่าถ้ามีลูกอยากพาลูกมาเที่ยว เพราะที่นี่เต็มไปด้วยของน่าสนุก ไม่ว่าจะเป็นธีมพาร์กที่ยิ่งใหญ่อลังการอย่าง ‘โตเกียว ดิสนีย์ แลนด์’ ‘โตเกียว ดิสนีย์ ซี’ หรือ ‘ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอส์ เจแปน’ แถมยังเป็นประเทศต้นก�ำเนิดการ์ตูนในฝันและจินตนาการของเด็กๆ ทั่วโลก เช่น โดราเอมอน เซเลอร์มูน ดราก้อนบอล และ อื่นๆ อีกมากมายซึ่งเรียกว่าเป็นระดับต�ำนานเพราะไม่ว่าจะผ่านไปกี่ยุคกี่สมัยก็ยังสามารถน�ำกลับมาสร้างความประทับใจให้ หวนนึกถึงตอนเป็นเด็กได้เสมอ ฉะนั้นญี่ปุ่นจึงมีพื้นที่ ‘ส่วนสนุก’ เต็มไปหมด และเราเชื่อว่าบางพื้นที่ก็อาจเป็นส่วนสนุกที่กลายมาเป็น ‘พื้นที่ส่วนเล็กๆ’ ซึ่งสามารถเรียกเด็กน้อยในใจคนนั้น ให้ออกมาจากความเหนื่อยล้าได้ ลืมความเหนื่อยล้า ท้อแท้ จากการท�ำงานไว้สักพักดีไหมคะ แล้วไปค้นหาพื้นที่เล็กๆ จากพื้นที่ส่วนที่สนุกของประเทศ ญี่ปุ่นด้วยกัน ...โลกแห่งความจริง มันจะดีหรือร้าย เก็บความเป็นเด็กในหัวใจเอาไว้ : )

Nichikarn Chomratanadilok Editor in chief niichiiz13@gmail.com facebook.com/abjmagazine


CONTENTS ALL A BOUT JAPAN I MAY 2015

T HIS ISSU E 06 ABOUT NEWS 08 ABOUT JAPAN : JAPAN LET’S HAVE FUN! ญี่ปุ่นส่วนสนุก 20 ABOUT TRIP : THE MOST POPULAR THEME PARKS AND AMUSEMENT PARKS IN JAPAN 32 ABOUT TRICK : รวมเกร็ดเคล็ดลับในการเที่ยวธีมพาร์ก ยอดฮิตที่ญี่ปุ่นให้ฟินกระจาย! 40 ABOUT STORY : UNIVERSAL STUDIOS JAPAN ดินแดนชวนต้องมนต์ของคนรักหนัง

40

ABOUT DIARY : 50 KANGSADAN TH. JOURNEY DIARY ABOUT GUIDE 60 SHOPPING : KIDDY LAND ปรุงฝัน เติมแต่งจินตนาการ 64 EATING : DETECTIVE CONAN CAFE JAPAN STYLE : 68 STREET PHOTOGRAPHERS KNOW YOUR RIGHTS! ABOUT GIMMICK : 70 5 ของกิน และขนมรสเด็ดประจ�ำสวนสนุกในประเทศญี่ปุ่น 72 ABOUT SHARE 74 ABOUT INSPIRE

60 ALL ABOUT JAPAN E-MAGAZINE

นิตยสารท่องเที่ยวออนไลน์รูปแบบใหม่ เอาใจคนรักญี่ปุ่นโดยเฉพาะ


70

64

STAFF บรรณาธิการ ณิชิกาญน์ ชมรัตนดิลก

50

นักเขียน สุดสายใจ จำ�ปาเฟื่อง

กราฟิกดี ไซเนอร์ อธิศรัณย์ รุ่งเมฆารัตน์ สิริกุล ราษฎร์ดุษดี

บรรณาธิการศิลปกรรม วีร์ศรัณย์ สุทธินิภาชัย ดาวน์โหลดฟรี ได้ทาง : www.abjmagazine.com E-mail : abjmag@gmail.com เบอร์โทรศัพท์ : 02 526 5421-2 / 085 067 4499 ติดต่อเพื่อลงโฆษณา / ซื้อสกู๊ปคอลัมน์ : คุณณิชิกาญจน์ (เบลล์) 081 455 2022 สมัครสมาชิก : member.abjmag@gmail.com Fan Page Facebook : www.facebook.com/abjmagazine

All About Japan E-magazine จัดทำ�โดย DUCKABLT STUDIO ผูม้ คี วามรัก และผูกพันกับการทำ�สือ่ สิง่ พิมพ์ นิตยสาร รวมถึงสือ่ ออนไลน์อย่าง E-magazine หรือ E-book มาอย่างยาวนาน หากท่านถูกใจในผลงานการออกแบบหรือ Graphic ต่างๆ สนใจติดต่อให้ทาง DUCKABLT STUDIO สร้างสรรค์ผลงานให้ ติดต่อได้ที่ E-mail : duckablestudio@gmail.com หรือที่เบอร์โทรศัพท์ : 085 067 4499 คุณวีร์ศรัณย์ (เจี่ย)


ABJ ABOUT NEWS

H I GASH I M O KOTO SH I BAZAKU RA FESTIVAL

ทุ่ง Pink Moss Shibazakura ที่ Higashimokoto Park จะเริ่มบานตั้งแต่ช่วงต้นเดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนมิถุนายน ในทุกปีจะมีงานเทศกาล Higashimokoto Shibazakura Festival ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 32 แล้ว สวนแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปี 1956 มีขนาดกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตา ด้วยพื้นที่มากถึง 100,000 ตาราง เมตร และเมื่อช่วงเวลา Full Bloom ของพิงค์มอสมาถึง ทั่วทั้ง สวนจะกลายเป็นทิวเขาสีม่วงสลับสีชมพูขาวยิ่งใหญ่ตระการตา WHERE : ABASHIRI, HOKKAIDO WHEN : 3 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน 2015 CREDIT : http://www.shibazakura.net

H OTEL GRACERY GO DZI LLA ROO M HOTEL GRACERY โรงแรมแห่งใหม่ล่าสุดใจกลางชินจูกุ กรุงโตเกียวเปิดตัวแล้วเมื่อวันที่ 24 เมษายนที่ผ่านมา ซึ่งก่อน หน้ า นี้ เ รี ย กเสี ย งฮื อ ฮาสร้ า งกระแสโด่ ง ดั ง ไปทั่ ว โลกกั บ หุ ่ น ก็อดซิลล่าตัวขนาดยักษ์บนอาคาร Toho cinemas ได้เฉลยออก มาแล้วว่า นี่คือกิมมิคหลักของโรงแรมแห่งนี้ ที่สูง 30 ชั้น มี ห้องพักให้บริการมากถึง 970 ห้อง และกลายเป็นแลนด์มาร์กแห่ง ใหม่ของชินจูกไุ ปแล้ว โดยห้องทีถ่ กู พูดถึงมากทีส่ ดุ ในบรรดาห้องพัก ทัง้ 970 ห้องก็คอื Godzilla Room ทีม่ เี พียงห้องเดียวเท่านัน้ ! WHERE : SHINJUKU, TOKYO WHEN : เปิดให้บริการแล้ว CREDIT : http://gracery.com/shinjuku 6 ALL ABOUT JAPAN

H O KKAI DO GARD EN SH OW 2015 งานแสดง Hokkaido Garden Show 2015 เป็นงานจัดแสดงสวนที่โดดเด่นของ ภูมิภาคฮอกไกโด โดยจะจัดงานทั้งหมด 3 แห่งในบริเวณอุทยานแห่งชาติไดเซ็ทสึซัง คือ ฟาร์มอุเอะโนะ (Ueno Farm), สวนไดเซ็ทสึโมริ (Daisetsu Mori-no Garden) ที่เป็น ลานจัดแสดงหลัก และอุทยานแห่งชาติไดเซ็ทสึซัง (Daisetsuzan National Park) ที่พร้อมจะมาสร้างความประทับใจในความงดงามของสวนซึ่งบรรจงปลูกอย่างปราณีต ตามขุนเขาอัลไพน์ มุ่งมั่นน�ำเสนอความงามดั่งพระเจ้าสร้างของธรรมชาติ WHERE : DAISETSUZAN NATIONAL PARK, HOKKAIDO WHEN : 30 พฤษภาคม - 4 ตุลาคม 2015 CREDIT : http://hgs.co.jp/en

Q-POT CAFE. SAI LO R M OO N Q-pot CAFE. ที่ย่าน Aoyama ในกรุงโตเกียว ฉลองครบรอบ 20 ปี อัศวินดารา เซเลอร์มูน เอาใจแฟนคลับเปิดคาเฟ่ Sailor Moon โดยจะเปิดให้บริการตั้งแต่กลางเดือน มิถุนายน เป็นระยะเวลา 1 เดือนครึ่งเท่านั้น และเตรียมจัดงานฉลองวันเกิดให้กับนางเอก ของเรื่อง สึกิโนะ อุซางิ ด้วย ล่าสุดได้เผยเมนูสุดพิเศษ ออกมาแล้ว 4 เมนู คือ CRYSTAL STAR MACARON PLATE, TUXEDO ROSE TEA, CRYSTAL STAR MACARON PLATE, และ SWEET RAINBOW MOON CHALICE PARFEIT WHERE : AOYAMA, TOKYO WHEN : 15 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2015 CREDIT : http://www.q-pot.jp/sailormooncafe Content by :


All

ABOUT JAPAN

J A PA N

LET’S HAVE FUN! A l l A b o u t J a p a n e s e To y s

8 ALL ABOUT JAPAN


S E

!

Work Hard Play Hard ! Study Hard Play Harder !! ท�ำงานเหนื่อยต้องเล่นให้หนัก ยิ่งถ้าเรียนมาหนัก ยิ่งต้องเล่นให้หนักกว่าเดิม! นี่ ไม่ใช่ค�ำกล่าวลอยๆ ที่ใครก็ ไม่รู้อย่างเราเอ่ยออกมาแบบคะนองปาก แต่เป็นค�ำขวัญประจ�ำชีวิตที่ฮิตใช้กันไปทั่วโลก คนเราถวิลหาพื้นที่เล็กๆ ให้ยังเป็นเด็ก อยู่เสมอ (ขออนุญาตหยิบยืมท่อนเพลงเพ ราะๆ จากพี่บอยตรัย) ฉะนั้นค�ำขวัญท็อป ฮิตนี้จึงเปรียบเสมือนประโยคปลอบขวัญ ยามเหนื่อยล้าของคนท�ำงาน และนักเรียนที่ ตรากตร�ำหน้าด�ำคร�่ำเครียดเรียนหนังสือ มาหลายปี ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่โคตรเวิร์คฮาร์ด เพลย์ฮาร์ด เวลางานก็จริงจังแสนจริงใจแต่ หมดเวลางานและถึงเวลาของการสังสรรค์ เมื่อไร - - เมื่อนั้นคือช่วงเวลาของ ฟรีไทม์ ! ฟรีไลฟ์ ! ที่ เ หนื อ ไปจากความสนุ ก คื อ ดิ น แดน อาทิตย์อุทัยแห่งนี้เต็มไปด้วยมนุษย์ ไอเดีย คนเดินดินกินปลาดิบที่ในหัวอัดแน่นด้วย

ความคิดสร้างสรรค์ล้านแปดและพร้อมจะ แผดออกมาให้กลายเป็นสิ่งประดิษฐ์สุดล�้ำ ญี่ปุ่นจึงเต็มไปด้วยข้าวของที่ไม่ว่าใครเห็น ก็ต้องอุทานว่า “คิดได้ยังไงฟะ” นั่นเป็นที่มาของ ‘ญี่ปุ่นส่วนสนุก’ ญี่ ปุ ่ น ส่ ว นสนุ ก ในที่ นี้ ไ ม่ ไ ด้ ห มายถึ ง สวนสนุ ก หรื อ สั ญ ลั ก ษณ์ เ ศษส่ ว นทาง คณิตศาสตร์แต่อย่างใด แต่ ‘ส่วนสนุก’ ในที่ นี้ ห มายถึ ง พื้ น ที่ ส ่ ว นที่ ส นุ ก ของ ประเทศญี่ ปุ ่ น ที่ เ ราอยากชวนทุ ก คนมา สนุกด้วยกัน เริ่มมันตั้งแต่ประวัติศาสตร์เลยละกัน เอาละ...ย้ อ นกลั บ ไปหาความสนุ ก ของ แดนปลาดิบตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันกัน Let’s have fun !!

ALL ABOUT JAPAN 9


ABJ ABOUT JAPAN

ชวนไปรู้จักที่มาเล็กน้อย ก่อนเริ่มต้นเล่นสนุก แม้ ไม่ปรากฏชัดจนเรียกว่าเป็น ประวัติศาสตร์หรือแหล่งที่มา แต่เชื่อว่า มนุษย์เราเริ่มรู้จักการ ‘เล่นสนุก’ มาตั้งแต่ยุค 1,500 - 3,000 ปีก่อน คริสตศักราช และน่าจะแพร่หลายมา จากอารยธรรมของชาวอียิปต์โบราณ จากการขุดพบอุปกรณ์คล้ายของเล่น ในหีบศพซึ่งเป็นหลักฐานชิ้นส�ำคัญ ด้านโบราณคดี จากนั้นความสนุกจึง เริ่มแพร่หลายไปทั่วโลก แน่นอนว่า รวมถึงดินแดนซึ่งเต็มไปด้วยมนุษย์ ไอเดียผู้รักสนุกอย่างประเทศญี่ปุ่นด้วย

ของเล่นยุคแรกๆ ของโลก เป็นของเล่นที่ท�ำมาจากวัสดุจากธรรมชาต เช่น หิน ดินเหนียว เชือก หรือไม้ และล้วนเป็นขอ ที่สร้างขึ้นมาเพื่อความสนุก และความผ่อนคล

ลูกบอล หรือวัตถุทรงกลมถูกพบว่าเป็นของเล่นที่น่าจะ เก่าแก่ที่สุด เนื่องจากรูปทรงที่ท�ำง่ายและท�ำได้จากวัสดุ หลายประเภท นอกจากนี้ยังมีการพบว่าของเล่นในยุค แรกเริ่มของประเทศญี่ปุ่นก็เป็นลูกบอลที่ท�ำมาจากกระดาษ พันอัดแน่นเป็นก้อนกลมแล้วร้อยพันต่อด้วยเชือก 10 ALL ABOUT JAPAN


Temari

ติ องเล่น ลาย

สิ่งที่พอจะยืนยันได้ว่าของเล่นในยุคแรกเริ่มของประเทศญี่ปุ่นเป็นวัตถุ ทรงกลมคล้ายลูกบอล คือ เทมาริ (手まり) ลูกบอลผ้าไหม ของเล่น โบราณของเด็กสาวญี่ปุ่นในอดีต สมัยนั้น คุณแม่ คุณย่า คุณยายจะน�ำ กิโมโนที่ไม่ใช้แล้วมาท�ำเป็นลูกบอลให้เด็กสาวน�ำไปเล่น โดยวิธีการเล่น คือใช้มือเดาะลูกบอลเด้งขึ้นลงคล้ายลูกบาสให้เข้าจังหวะกับเสียงเพลง ที่ร้อง ปัจจุบันเทมาริกลายเป็นงานศิลปะที่งดงามอย่างหนึ่งของ ประเทศญี่ปุ่นซึ่งต้องใช้ฝีมือและความประณีตอย่างมากในการท�ำ

ALL ABOUT JAPAN 11


ABJ ABOUT JAPAN

ใครเป็นแฟนพันธุ์แท้การ์ตูนญี่ปุ่นคงคุ้นเคยกับภาพการละเล่นโบราณของประ นิยมเล่นกันในวันขึ้นปีใหม่อย่าง ‘ฮะเนะทซึกิ (羽根突き)’ ที่มีวิธีเล่นคล้ายกีฬาแบ ตรงที่ ไม่มีตาข่ายมากั้นตรงกลาง และใช้ ไม้ที่เรียกว่า ‘ฮะโกอิตะ (羽子板)’ ตีลูกข ‘ฮะโกะ (羽子)’ ตอบโต้ ไปมากับฝั่งตรงข้าม ความสนุกแบบน่ารักของฮะเนะทซึก ต้องถูกผู้ชนะใช้ปากกาขีดเขียนหน้า สร้างความสนุกสนานเฮฮาในหมู่เพื่อนฝูงไ

12 ALL ABOUT JAPAN


ะเทศญี่ปุ่นซึ่ง บดมินตัน ต่าง ขนไก่ที่เรียกว่า กิ คือ ผู้แพ้จะ ได้เป็นอย่างดี

Hago Hagoita

Spike Small Cup

Big Cup

Handle Hole Thread Ball Base Cup

Kendama

เมือ่ ของเล่นเริม่ กลายเป็นส่วนหนึง่ ในชีวติ วัยเด็ก มนุษย์จงึ เล็งเห็นช่องทาง ในการพัฒนาทักษะการด�ำเนินชีวิตโดยใช้ประโยชน์จากของเล่น จากการเล่นเพื่อสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินจึงน�ำทางไปสู่การเล่น เพื่อพัฒนาทักษะต่างๆ - - ‘เคนดามะ (けん玉)’ เป็นของเล่นญี่ปุ่นดั้งเดิม ที่ให้ทั้งความสนุกสนานและเพิ่มทักษะความพยายามให้แก่ผู้เล่น โดยผู้เล่น ต้องสะบัดข้อมืออย่างเร็วเพื่อกระตุกให้ลูกบอลที่ถูกผูกเชือกไว้กับด้ามไม้ ของเคนดามะกระเด้งขึ้นมาอยู่ในถ้วยหลุมด้านข้าง นับเป็นของเล่นที่ ต้องใช้ทักษะและความพยายามอย่างมากในการเล่นให้ส�ำเร็จ

ALL ABOUT JAPAN 13


ABJ ABOUT JAPAN

Otedama ความสนุกยุคโบราณมักเป็นความสนุกแบบง่ายๆ ซึ่งสามารถหยิบจับ

สิ่งของใกล้ตัวมาเล่นเพื่อสร้างความเพลิดเพลินได้ทั้งนั้น ‘โอะเทะดามะ (お手玉)’ เป็นหนึ่งในความสนุกง่ายๆ ที่เด็กสาวญี่ปุ่นในอดีตนิยม ด้วยการเอาถั่วมาใส่ในถุงที่ตัดเย็บมาจากผ้าและโยนรับด้วยวิธีการ หลากหลายคล้ายการโยนลูกบอลในการแสดงมายากล หลายคน เรียกโอเทะดามะว่าเป็น ‘หมากเก็บเวอร์ชั่นเจแปน’

14 ALL ABOUT JAPAN


Origami

ถ้า ‘การเล่น’ คือ การบริหารเวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยกิจกรรมชวน ผ่อนคลาย ‘โอริงามิ (折り紙)’ ก็เป็นหนึ่งในการเล่นแสนสร้างสรรค์ โอริงามิ คือ การพับกระดาษให้เป็นรูปทรงต่างๆ ซึ่งเด็กญี่ปุ่นนิยมพับ เล่นยามว่างมาตั้งแต่สมัยโบราณ ปัจจุบันโอริงามิกลายเป็นศิลปะญี่ปุ่น ดั้งเดิมที่มีชื่อเสียงและแพร่หลายไปทั่วโลก นอกจากนี้ตามความเชื่อ ของคนญี่ปุ่นยังมีการพับโอริงามิเพื่ออธิษฐานขอพร เช่น การพับนก กระเรียนหนึ่งพันตัวเพื่อขอพรให้หายจากอาการเจ็บป่วย

ALL ABOUT JAPAN 15


ABJ ABOUT JAPAN

เล่นกับผี

ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่เต็มไปด้วย ‘ความเชื่อ’ ไม่แพ้ประเทศไทย โดยเฉพาะเรื่องสิ่งลี้ลับที่ยังหาค�ำตอบไม่ ได้ (เคยสังเกตไหมว่าผีญี่ปุ่นเยอะกว่าผี ไทยเสียอีก) ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกหากจะเกิดกิจกรรม ‘เล่นกับผี’ หรือการละเล่นชวนขนหัวลุกขึ้น ลองไปล่าท้าผีในแบบเจแปนสไตล์หน่อยไหมล่ะ บรื๋อ...

ต�ำนานร้อยเรื่องเล่า (Hyaku Monogatari) กิจกรรมล่าท้าผีในช่วงฤดูร้อนของคนญี่ปุ่น ซึ่งถือเป็นการละเล่นที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัย โบราณ วิธีเล่น คือ ชวนพรรคพวกมา นั่งล้อมวงกันในยามที่บรรยากาศข้างนอก วังเวง ปิดไฟมืดและจุดเทียนร้อยเล่มพร้อม ผลัดกันเล่าเรื่องผีคนละเรื่อง เมื่อเล่าจบ หนึ่งเรื่องให้ดับเทียนหนึ่งเล่ม ท�ำแบบนี้เวียน กันไปเรื่อยๆ จนครบร้อยเรื่อง ว่ากันว่า หากเล่าและดับเทียนจนครบร้อยเล่มแล้ว ผีในเรื่องที่เล่าจะทยอยกันออกมาทักทาย

คกคุริซัง (Kokkuri san) อันที่จริงคกคุริซังเป็นการละเล่นที่คุ้นเคยในหมู่คนไทย (ที่ต้อง แก่พอสมควร) สมัยนั้นเรารู้จักการเล่นกับผีแบบนี้ว่า ‘ผีเหรียญ’ ใครเกิดทันคงเคยลองเล่น วิธีเล่น คือ เตรียม กระดาษหนึ่งแผ่น เขียนตัวอักษรฮิรางานะ ตัวเลข ประตูโทริอิ มีทางเข้า ทางออก และเขียนค�ำว่า ‘ใช่’ กับ ‘ไม่ใช่’ วางเหรียญ บนกระดาษและให้ผู้เล่นทุกคนวางมือแตะเหรียญ จากนั้นท่อง พร้อมกันว่า “คกคุริซัง คกคุริซัง โปรดมาด้วย” ถ้าเหรียญขยับ ตามค�ำถาม แสดงว่ามีวิญญาณมาสถิตย์ ในอยู่เหรียญแล้ว จะว่าไปก็คล้ายกับการเล่นผีถ้วยแก้วในบ้านเรา ต่างกันแค่ อุปกรณ์ที่ใช้เป็นสื่อกลางในการคุยกับวิญญาณเท่านั้นเอง

16 ALL ABOUT JAPAN


อาจเพราะประเทศญี่ปุ่นเต็มไปด้วยมนุษย์ ไอเดียที่ชอบคิด ประดิษฐ์ และสร้างสรรค์ ปัจจุบันญี่ปุ่นจึงกลายเป็น ‘Toyland’ ส�ำหรับเด็กและผู้ใหญ่ ที่มีใจรักความสนุกทุกคน ไม่ว่าจะเป็นของเล่น ตุ๊กตา การ์ตูน หรืออุปกรณ์ ใดๆ ที่เพิ่มทักษะความสนุกสนาน หากมีการเอ่ยถึง เชื่อว่าญี่ปุ่นต้อง ติดอันดับต้นๆ ของประเทศที่มีของเล่นสุดครีเอทแน่นอน

ALL ABOUT JAPAN 17


ABJ ABOUT JAPAN

Popin Cookin

‘ของเล่นกินได้’ คือ หนึ่งใน ของเล่นยอดนิยมจาก ประเทศญี่ปุ่น ด้วยไอเดีย สร้างสรรค์ที่อยากให้เด็กๆ ได้ สนุกสนานจากขนมที่ท�ำขึ้นเอง จึงปิ๊งปั๊งเป็น ‘Popin Cookin’ ขนมของเล่นที่กินได้จริง โดยมีผงแต่งกลิ่นมาให้ผสมน�้ำ และกล่องพิมพ์ขึ้นรูป เพื่อให้ตัดแต่งกลายเป็น อาหารของเล่นประเภทต่างๆ เช่น ซูชิ ราเม็ง แฮมเบอร์เกอร์ และอื่นๆ อีกมากมาย

Han

Hanayas ต�ำนานแห สวนสนุก ประเทศญ จากการเ เครื่องเล่น กล่าวได้ว แห่งแรกใน

Gashapon

อีกหนึ่งเอกลักษณ์ที่ท�ำให้ญี่ปุ่น กลายเป็น ‘Toyland’ คือ กาชาปอง (ガシャポン) หรือตู้หยอดเหรียญ ของเล่นที่มีวางไว้อยู่เต็มบ้านเต็มเมือง กาชาปอง คือ ของเล่นชิ้นเล็ก เช่น โมเดล พวงกุญแจ ตุ๊กตา ใส่ไว้ ใน กล่องวงกลมลักษณะคล้ายไข่ ความสนุกของกาชาปองคือเรา เลือกของในไข่เองไม่ได้ ต้องลุ้นเอา จากการหยอดเหรียญแล้วหมุน ให้ ไข่กาชาปองตกลงมา กาชาปองมีของเล่นหลากหลาย ประเภทมาก และมีหลายราคา ตามของเล่นที่อยู่ภายใน โดยเริ่มที่ราคา 200 - 400 เยน 18 ALL ABOUT JAPAN


nayashiki

shiki (浅草花やしき) คือ ห่งสวนสนุกแดนปลาดิบ กเก่าแก่ย่านอะซากุซะที่อยู่คู่ ญีป่ นุ่ มากว่า 160 ปี โดยเริม่ ต้น เปิดเป็นสวนดอกไม้ก่อนน�ำ นเข้ามาเสริม ฉะนั้นจึงอาจ ว่า Hanayashiki เป็นสวนสนุก นประเทศญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้

ALL ABOUT JAPAN 19


All

ABOUT TRIP

Tok THE MOST POPULAR

THEME PARKS AND AMUSEMENT PARKS 遊 園 地

IN JAPAN

เคยสงสัยไหมว่า ‘ธีมพาร์ก’ กับ ‘สวนสนุก’ ต่างกันอย่างไร ในเมื่อมีเครื่องเล่นเป็นองค์ประกอบ หลักเหมือนกัน -- ธีมพาร์ก คือ สถานทีท่ ส่ี ร้างขึน้ ด้วยคอนเซปต์แน่นอนและถาวร ส่วนสวนสนุก คือ สถานที่ที่อาจมีการสร้างเครื่องเล่นขึ้นแบบชั่วคราวและเคลื่อนย้ายได้ แต่เอาเถอะ ถ้าต้อง แยกประเภทให้ปวดสมองวุ่นวายก็อย่าซีเรียสเลย เพราะประเทศญี่ปุ่นมีทั้งสวนสนุกและ ธีมปาร์กที่โด่งดัง ทั้งยังอัดแน่นด้วยความอัศจรรย์และสนุกสนาน เพราะฉะนั้นทิ้งเรื่องเครียดๆ ไว้ที่เมืองไทยสักพัก แล้วไปย้อนวัยสู่วันวานที่มีแต่จินตนาการด้วยกันเถอะ!

20 ALL ABOUT JAPAN

ถ อลังการ ดิสนีย์แ ทั้งยังได เม ด้วยมน วอลท์ ด


kyo Disneyland

ถ้าเอ่ยค�ำว่า ‘ธีมพาร์ก’ จะมีที่ไหนยิ่งใหญ่ไปกว่า ‘ดิสนีย์แลนด์’ ธีมพาร์กที่สร้างขึ้นอย่าง รภายใต้คอนเซปต์ ‘โลกของการ์ตูนวอลท์ ดิสนีย์’ - - ที่พิเศษกว่าความยิ่งใหญ่คือ โตเกียว แลนด์ เป็นธีมพาร์กในเครือของวอลท์ ดิสนีย์แห่งแรกที่สร้างขึ้นนอกประเทศสหรัฐอเมริกา ด้รับลิขสิทธิ์มาโดยตรงและเป็นธีมพาร์กแห่งเดียวที่วอลท์ ดิสนีย์ไม่ได้เป็นเจ้าของกิจการ มื่อโลกแห่งนิทานซึ่งเป็นความใฝ่ฝันของเด็กน้อยทั่วโลกถูกรังสรรค์ขึ้นในดินแดนที่เต็มไป นุษย์ไอเดียอย่างญี่ปุ่น ลองจินตนการดูสิว่าโตเกียว ดิสนีย์แลนด์จะเนรมิตรโลกของการ์ตูน ดิสนีย์ออกมาได้น่าอัศจรรย์ใจขนาดไหน ที่ตั้ง : จังหวัดจิบะ เมืองโตเกียว เวลาเปิด - ปิด : ทุกวัน 09.00 - 22.00 น. ยกเว้นวันหยุดเปิดตั้งแต่ 08.00 น. ราคา : 1 Day Passport ผู้ ใหญ่ (18 - 65 ปี) 6,900 เยน เด็ก (12 - 17 ปี) 6,000 เยน เด็ก (4 - 11 ปี) 4,500 เยน และผู้สูงอายุ (อายุมากกว่า 65 ปี) 6,200 เยน วิธีการเดินทาง : จากสถานี Tokyo นั่งรถไฟ JR Keiyo Line หรือ JR Musashino Line ลงสถานี Maihama เว็บไซต์ : http://www.tokyodisneyresort.jp

ALL ABOUT JAPAN 21


ABJ ABOUT TRIP

Tokyo Disney Sea โตเกี ย ว ดิ ส นี ย ์ แ ลนด์ ว่ า พิเศษแล้ว แต่ ‘โตเกียว ดิสนีย์ ซี’ พิเศษยิ่งกว่า เพราะเป็นธีมพาร์ก ของดิสนีย์ที่สร้างต่อเติมมาจาก โครงการโตเกี ย ว ดิ ส นี ย ์ แ ลนด์ ด้วยคอนเซปต์ ‘มหัศจรรย์โลก แห่งสายน�้ำ’ แถมยังเป็นดิสนีย์ซี แห่ ง เดี ย วในโลกซึ่ ง ไม่ ส ามารถ สัมผัสบรรยากาศแบบนี้ได้ที่ไหน นอกจากโตเกี ย ว ดิ ส นี ย ์ ซี ข อง ประเทศญี่ปุ่นแห่งนี้แห่งเดียว - ภายในถู ก เนรมิ ต ให้ เ ป็ น โลกใต้ ทะเล มีการจัดสรรปันส่วนพื้นที่

22 ALL ABOUT JAPAN

ในธี ม ที่ เ กี่ ย วกั บ สายน�้ ำ เช่ น ท่ า เรื อ เมดิ เ ตอร์ เ รเนี ย น เวนิ ส เมืองแห่งสายน�้ำ เมืองใต้บาดาล ของนางเงือก เกาะลึกลับ และ อื่ น ๆ อี ก มากมายที่ จ ะชวนคุ ณ ด�่ ำ ดิ่ ง ลึ ก ลงไปในโลกที่ ส วยงาม ยิ่งกว่าอยู่ในความฝัน หากกระซิบถามว่าโตเกียว ดิสนีย์แลนด์ กับ โตเกียว ดิสนีย์ ซี ที่ไหนน่าเที่ยวกว่ากัน ขอบอก ดังๆ แบบไม่ลังเลเลยว่า “คุณไม่ ควรพลาดทั้งสองธีมพาร์กไม่ว่า ด้วยเหตุผลใด”


ที่ตั้ง : จังหวัดจิบะ เวลาเปิด - ปิด : ทุกวัน 09.00 - 22.00 น. ยกเว้นวันหยุดเปิดตั้งแต่ 08.00 น. ราคา : 1 Day Passport ผู้ ใหญ่ (18 - 65 ปี) 6,900 เยน เด็ก (12 - 17 ปี) 6,000 เยน เด็ก (4 - 11 ปี) 4,500 เยน และผู้สูงอายุ (อายุมากกว่า 65 ปี) 6,200 เยน วิธีการเดินทาง : จากสถานี Tokyo นั่งรถไฟ JR Keiyo Line หรือ JR Musashino Line ลงสถานี Maihama

โตเกียว ดิสนีย์แลนด์ และ โตเกียวดิสนีย์ ซี เป็นธีมพาร์กในเครือของ วอลท์ ดิสนีย์ที่อยู่ใกล้กัน ถูกเรียกรวมว่า ‘โตเกียว ดิสนีย์ รีสอร์ต’ (แน่นอน ว่ามีโรงแรมสุดอลังการที่สามารถเข้าพักได้ด้วยแต่ราคาก็อลังการเช่นกัน) โดยธีมพาร์กทั้งสองแห่งมีราคาค่าเข้าเท่ากัน หากอยากสัมผัสกับทั้งสอง บรรยากาศสามารถซื้อบัตรผ่านแบบ 2 Day Passport ได้ ราคา ผู้ ใหญ่ 12,400 เยน เด็ก (อายุ 12 - 17 ปี) 10,800 เยน และเด็ก (อายุ 4 - 11 ปี) 8,000 เยน โดยสามารถใช้เข้าโตเกียว ดิสนีย์ แลนด์ ได้หนึ่งวัน และโตเกียว ดิสนีย์ ซี ได้อีกหนึ่งวันถัดไป (สามารถสลับวันเข้าได้) หากจ�ำเป็นต้องเลือก เข้าที่ใดที่หนึ่ง ให้ลองถามใจตัวเองว่าต้องการความรู้สึกแบบไหน โดย โตเกียว ดิสนีย์แลนด์จะมีความมุ้งมิ้งน่ารักและเหมาะกับเด็กๆ มากกว่า ส่วนโตเกียว ดิสนีย์ ซี จะเต็มไปด้วยความตื่นตาตื่นใจ เครื่องเล่นชวน หวาดเสียวและเหมาะส�ำหรับวัยผู้ ใหญ่ขึ้นมาอีกนิด แต่ถ้าตัดสินใจเลือกเข้า ที่ใดที่หนึ่งไม่ได้ ก็อย่างที่บอก “คุณไม่ควรพลาดทั้งสองธีมพาร์กไม่ว่า ด้วยเหตุผลใด”

เว็บไซต์ : http://www.tokyodisneyresort.jp

ผู้ ใหญ่

12,400 ¥

12-14 ปี

10,800 ¥

4-11 ปี

8,000 ¥

ALL ABOUT JAPAN 23


ABJ ABOUT TRIP

Universal Studios Japan คนรักการ์ตูนคงแห่ไปเที่ยวโตเกียว ดิสนีย์ รีสอร์ต คนรักหนังรักภาพยนตร์อย่าเพิ่งน้อยใจ แห่มาเที่ยวอีก หนึ่งสุดยอดธีมพาร์กทางแถบคันไซกันดีกว่า ยู นิ เ วอร์ แ ซลสตู ดิ โ อส์ เจแปน คื อ ธี ม พาร์ ก ที่ หยิ บ ยกโลกแห่ ง ภาพยนต์ ย อดนิ ย มของค่ า ยหนั ง ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอส์มาเนรมิตให้กลายเป็นความจริง คุณสามารถสวมบทบาทเป็นตัวเอกของภาพยนตร์เรื่อง โปรดในดวงใจได้ ไม่ว่าจะเป็นสไปเดอร์แมน จูราสสิค พาร์ค จอว์ส หรือแม้แต่ภาพยนตร์ไซไฟเบาสมองสุด คลาสสิคอย่างแบ็ค ทู เดอะ ฟิวเจอร์ ก็มีรถไทม์แมชชีน ให้คุณนั่งทะลุมิติไปสัมผัสกับความมหัศจรรย์กันแบบ สามมิติสุดๆ (ใครเคยดูก็ถือเป็นการเช็คอายุกันเลยที เดียว) และทีภ่ มู ใิ จน�ำเสนอแบบสุดก�ำลังคือโซนน้องใหม่ สดๆ ซิงๆ ของยูนิเวอร์แซลสตูดิโอเจแปนที่ท�ำเอาคนรัก ภาพยนตร์ ‘แฮร์รี่ พอตเตอร์’ กรี๊ดแตกกันไปหลายตลบ กับโซน The Wizarding World of Harry Potter ที่ขน ปราสาทฮอกวอตส์มาสร้างที่นี่กันเลย บรรยายมาขนาดนี้คนรักหนังคงนั่งไม่ติดอยากเข้า เว็บไซต์ไปจองตั๋วเครื่องบินบินไปโอซาก้าเสียเดี๋ยวนี้ -อย่ารอช้า รีบจองเลย!

24 ALL ABOUT JAPAN

ที่ตั้ง : จังหวัดโอซาก้า เวลาเปิด - ปิด : ทุกวัน 09.00 – 21.00 น. ราคา : บัตรผ่านแบบ 1 วัน ผู้ ใหญ่ 7,200 เยน เด็ก (อายุ 4 - 11 ปี) 4,980 เยน และผู้สูงอายุ (อายุมากกว่า 65 ปี) 6,470 เยน วิธีการเดินทาง : นั่งรถไฟ JR Yumesaki Line จากสถานี Nishikujo ไปลงสถานี Universal City แล้วเดินต่อไปอีกประมาณ 10 นาที ระหว่างทาง เดินไปยูนิเวอร์แซลสตูอิโอส์เจแปนมี ‘ยูนิเวอร์แซล ซิตี้วอร์ก’ ซึ่งเป็นโซนช็อปปิ้งชวนละลายทรัพย์ และมีพิพิธภัณฑ์ทาโยะยากิอยู่บนชั้น 4 ด้วย เว็บไซต์ : https://www.usj.co.jp


ALL ABOUT JAPAN 25


ABJ ABOUT TRIP

26 ALL ABOUT JAPAN


Fuji - Q Highland ‘ฟูจิ คิว ไฮแลนด์’ คนคิดชื่อสวนสนุกแห่งนี้เก่งจริงๆ ที่สามารถตั้งชื่อได้ตรงตัวเป๊ะ - - สวนสนุกแห่งนี้ตั้งอยู่ในโลเคชั่นขั้นเทพของ ประเทศญี่ปุ่นเพราะอยู่ใกล้ภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์แห่งแดนอาทิตย์อุทัยแค่เอื้อม ฉะนั้นนอกจากความสนุกที่ได้รับแล้ว โบนัสคือวิวฟูจิซัง สวยๆ ทีพ่ อจะมาช่วยเบรกอารมณ์หวาดเสียวจากเครือ่ งเล่นได้ เพราะเครือ่ งเล่นทีน่ ไ่ี ม่มคี ำ� ว่าหน่อมแน้ม ฟรุง้ ฟริง้ กระดิง่ แมวเหมือนธีมพาร์ก แนวน่ารักที่อื่นๆ เครื่องเล่นบางชนิดถึงกับได้รับการการันตีว่าชวนเสียวไส้ติดอันดับโลกทีเดียว นอกจากนี้ยังมีบ้านผีสิงที่คนญี่ปุ่นกล่าวขวัญ ว่าน่าสะพรึงกลัวที่สุดในประเทศญี่ปุ่น โดยจ�ำลองบรรยากาศโรงพยาบาลร้างให้เราได้เข้าไปล่าท้าผีกันแบบตาต่อตาฟันต่อฟัน ใครชอบ ความหวาดเสียว รักธรรมชาติ และความสูง ปรารถนาว่าสักวันจะได้เล่นรถไฟเหาะตีลังกาชมวิวระดับเทพอย่างภูเขาไฟฟูจิ มาที่นี่เถอะ แล้ว คุณจะกรี๊ดสลบจนเหนื่อยไปเลย!

ที่ตั้ง : จังหวัดยามานาชิ เวลาเปิด - ปิด : วันจันทร์ - ศุกร์ เปิด 09.00 - 17.00 น. ส่วนวันเสาร์ - อาทิตย์และวันหยุด เปิด 09.00 - 20.00 น. ราคา : บัตรผ่านประตู (ไม่รวมค่าเครื่องเล่น) ผู้ ใหญ่ 1,400 เยน เด็ก (อายุ 3 – 11 ปี) 800 เยน / 1 Day Free Pass (รวมค่าเครื่องเล่นภายใน 1 วัน) ผู้ ใหญ่ 5,200 เยน เด็ก อายุ 12 - 18 ปี 4,700 เยน และเด็ก อายุ 3 - 11 ปี 3,800 เยน วิธีการเดินทาง : หากเดินทางจากโตเกียว สามารถนั่งรถบัส Chuo Highway Bus Fujigoko Line จากสถานี Shinjuku ไปลงที่หน้า ฟูจิ คิว ไฮแลนด์ ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ค่า รถบัส 1,750 เยน หรือถ้าเดินทางจากคาวากุชิโกะ สามารถนั่งรถไฟ Fujikyu Railway จากสถานี Kawaguchiko ไปลงสถานี Fujikyu Highland ค่ารถไฟ 170 เยน ใช้เวลาแค่ 3 นาที เว็บไซต์ : http://www.fujiq.jp/en

ALL ABOUT JAPAN 27


ABJ ABOUT TRIP

Huis Ten Bosch ยกเนเธอร์แลนด์มาอยู่ที่ญี่ปุ่นให้ชาวเอเชียอย่างเราได้ สัมผัสกับบรรยากาศยุโรปแบบไม่ต้องนั่งเครื่องบินไปไกลข้าม ทวีป - - เฮาส์ เทน บอช คือ ธีมพาร์กขนาดใหญ่มหึมาที่ถูกสร้าง ขึ้นด้วยคอนเซปต์ ‘หมู่บ้านฮอลแลนด์’ เพื่อแสดงถึงความ สัมพันธ์อันดีระหว่างญี่ปุ่นและเนเธอร์แลนด์ที่เคยเป็นประเทศ คู ่ ค ้ า ส� ำ คั ญ ต่ อ กั น ในอดี ต ซึ่ ง ชาวดั ต ช์ เ ป็ น หนึ่ ง ในไม่ กี่ ช าติ ที่ ทางการญี่ปุ่นอนุญาตให้เข้ามาค้าขายผ่านทางเรือสมัยที่ญี่ปุ่น ยังคงปิดประเทศ และนางาซากิก็เป็นเมืองท่าทางเศรษฐกิจที่ ส�ำคัญ ดังนั้นธีมพาร์กที่มีกลิ่นอายยุโรปชัดเจนจนแทบลืมไป เลยว่าก�ำลังเดินอยู่ในแดนปลาดิบจึงถูกสร้างขึ้นอย่างอลังการที่ เมืองซะเซะโบะ จังหวัดนางาซากิ ที่ นี่ น อกจากเป็ น ธี ม พาร์ ก ที่ มี เ ครื่ อ งเล่ น เบาๆ เคล้ า บรรยากาศยุโรปแล้ว ยังมีส่วนที่จัดแสดงเป็นธีมของการ์ตูน เรื่อง ‘One Piece’ ด้วย มีเรือ ‘Thousand Sunny’ จ�ำลองให้ สาวกวันพีชได้ขึ้นไปนั่งสัมผัสบรรยากาศที่เหมือนถอดแบบมา จากการ์ตูนแบบฟินๆ ส่วนใครที่ไม่ใช่สาวกวันพีชหรือไม่ได้ โปรดปรานการเล่นเครื่องเล่นเป็นพิเศษ เฮาส์ เทน บอช ยังมี การจัดสวนดอกไม้ตามฤดูกาล โดยเฉพาะทุ่งดอกทิวลิปที่จัดขึ้น เป็นประจ�ำทุกปีในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน ท�ำเอา บรรยากาศของธีมพาร์กแห่งนี้อบอวลไปด้วยความสวยงาม เหมือนเดินอยู่ในประเทศเนเธอร์แลนด์แดนทิวลิปและกังหันลม ไม่มีผิด

28 ALL ABOUT JAPAN

ที่ตั้ง : จังหวัดนางาซากิ เวลาเปิด - ปิด : ทุกวัน 09.00 - 21.00 น. ราคา : ราคารวมเครื่องเล่น (1 วัน) ผู้ ใหญ่ 6,200 เยน เด็ก (ม.ต้น และ ม.ปลาย) 5,200 เยน เด็กเล็ก 3,900 เยน และ ผู้สูงอายุ (อายุ 65 ปีขึ้นไป) 5,700 เยน / ราคาเข้าชม อย่างเดียวไม่รวมเครื่องเล่น 3,600 เยน วิธีการเดินทาง : นั่งรถไฟด่วน LTD. EXP Huis Ten Bosch จากสถานี Hakata ลงสถานี Huis Ten Bosch เว็บไซต์ : http://thailand.huistenbosch.co.jp


ALL ABOUT JAPAN 29


ABJ ABOUT TRIP

Edo Wonderland ญี่ ปุ ่ น เป็ น ประเทศที่ มี อ ารยธรรมและ กลิ่นอายวัฒนธรรมโดดเด่นชัดเจนมาก ดังนั้น ไม่ว่าชาวต่างชาติจากประเทศไหนเมื่อเดินทาง มาญี่ปุ่นก็อยากมีโอกาสได้สัมผัสและเรียนรู้ อย่างใกล้ชิดด้วยกันทั้งนั้น ‘เอะโดะ วันเดอร์แลนด์’ คือ ธีมพาร์กที่ จะพาเราย้ อ นเวลากลั บ ไปหาอดี ต ของแดน อาทิ ต ย์ อุ ทั ย ด้ ว ยการจ� ำ ลองบรรยากาศ

30 ALL ABOUT JAPAN

ประเทศญี่ปุ่นในสมัยเอะโดะ (พ.ศ. 2146 – 2411) สะท้อนภาพความเป็นอยู่ของคนญี่ปุ่น ในสมั ย ก่ อ นภายใต้ ค อนเซปต์ ห มู ่ บ ้ า นญี่ ปุ ่ น แบบดั้งเดิม มีพนักงานแต่งตัวในธีมย้อนยุค ดูเข้ากับบรรยากาศออกมาเดินต้อนรับและ เอนเตอร์ เ ทนเราอย่ า งเต็ ม ที่ ความสนุ ก คื อ ระหว่างที่เดินเล่นอยู่ในธีมพาร์กจะมีโชว์ต่างๆ เกี่ ย วกั บ วิ ถี ชี วิ ต ความเป็ น อยู ่ ข องคนญี่ ปุ ่ น

ในสมัยเอะโดะให้ได้สัมผัสเป็นระยะ ดังนั้นที่นี่ จึ ง เป็ น เสมื อ นธี ม พาร์ ก ที่ บ อกเล่ า เรื่ อ งราว วัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่นได้อย่างชัดเจน ใครสนใจและชื่นชอบเรื่องราวประวัติศาสตร์ และวิถีชีวิตของชาวแดนอาทิตย์อุทัย ลองมา เรียนรู้แบบสนุกๆ ผ่านการถ่ายทอดวัฒนธรรม ที่แสนฉลาดแยบยลที่นี่ได้ คุณอาจคิดว่าได้นั่ง ไทม์แมชชีนย้อนกลับไปสู่ยุคเอะโดะจริงๆ


ที่ตั้ง : จังหวัดโทจิกิ (นิกโก้) เวลาเปิด - ปิด : 09.00 - 17.00 น. ยกเว้นช่วงฤดูหนาว (เดือนธันวาคม - กลางเดือนมีนาคม) เปิด 09.30 - 16.00 น. หยุดทุกวันพุธ ราคา : ผู้ ใหญ่ 4,700 เยน เด็กอายุต�่ำกว่า 12 ปี 2,400 เยน และลดเหลือ 4,100 เยน ส�ำหรับผู้ ใหญ่ 2,100 เยนส�ำหรับเด็ก หากซื้อบัตรเข้าหลังเวลา 14.00 น. (ในช่วงฤดูร้อน) และหลัง 13.00 น. (ในช่วงฤดูหนาว) วิธีการเดินทาง : หากเดินทางจากโตเกียว สามารถขึ้นรถไฟ Tobu LTD. Exp Kinu จากสถานี Asakusa ไปลงที่สถานี Kinugawa - Onsen แล้วต่อรถบัสที่ ป้ายหมายเลข 3 มาลงหน้าเอะโดะ วันเดอร์แลนด์ หรือขึ้นรถบัส (ฟรี) จากสถานี Nikko ที่วิ่งรับส่งระหว่างนิกโกกับเอะโดะวันเดอร์แลนด์วันละประมาณ 4-5 รอบ เว็บไซต์ : http://edowonderland.net

ALL ABOUT JAPAN 31


All

ABOUT TRICK

32 ALL ABOUT JAPAN

บ ั ล ด ็ ล ค เ ด ็ ร รวมเก


สวนสนุก และธีมพาร์กต่างๆ ในประเทศญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในสถานที่ที่เรียกรายได้เข้ากระเป๋า ประเทศได้อย่างมหาศาลในแต่ละปี เพราะทุกวันจะมีนักท่องเที่ยวหรือแม้แต่คนญี่ปุ่นเองตบเท้า เข้าไปเที่ยวกันอย่างคึกคัก ฉะนั้นการเที่ยวสวนสนุกรวมถึงธีมพาร์กในประเทศญี่ปุ่นจึง ค่อนข้างแตกต่างจากการเที่ยวดรีมเวิร์ลบ้านเราที่เดินเข้าไปแบบชิลๆ ได้ โดยเฉพาะธีมพาร์ก ยอดนิยมอย่าง ‘โตเกียว ดิสนีย์ แลนด์’ ‘โตเกียว ดิสนีย์ ซี’ และ ‘ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอส์ เจแปน’ ที่ขึ้นชื่อเรื่องจ�ำนวนนักท่องเที่ยวซึ่งแห่กันไปแบบมหาศาล ดังนั้นคอลัมน์ About Trick ฉบับนี้ จึงขออาสากระซิบบอกเคล็ดลับที่ท�ำให้สามารถเที่ยวธีมพาร์กยอดฮิตในประเทศญี่ปุ่นได้แบบ ฟินๆ แม้จะต้องยื้อแย่งเบียดแซงกับคนญี่ปุ่นและนักท่องเที่ยวอีกแสนแปดก็ตาม

ALL ABOUT JAPAN 33


ABJ ABOUT TRICK

ถ้ า เป็ น ไปได้ เลื อ กเที่ ย วช่ ว ง วั น ธรรมดา (จั น ทร์ ถึ ง ศุ ก ร์ ) ดีกว่า เพราะวันเสาร์อาทิตย์ รวมถึ ง วั น หยุ ด ราชการของประเทศ ญี่ ปุ ่ น ทุ ก ธี ม พาร์ ก ยอดฮิ ต อย่ า ง โตเกียว ดิสนีย์ แลนด์ โตเกียว ดิสนีย์ ซี หรื อ ยู นิ เ วอร์ แ ซลสตู ดิ โ อส์ เจแปน จะเนื อ งแน่ น ไปด้ ว ยผู ้ ค นจนเผลอๆ อาจต้ อ งเสี ย เวลาต่ อ แถวรอคิ ว เครื่ อ งเล่ น นานจนหมดวั น และหมด ความสนุกเอาได้แบบดื้อๆ

34 ALL ABOUT JAPAN

ธี ม พาร์ ก ยอดฮิ ต อย่ า ง โตเกียว ดิสนีย์ แลนด์ และ โตเกียว ดิสนีย์ ซี มี ‘Fast Pass’ หรื อ บั ต รจองคิ ว เครื่ อ งเล่ น ส�ำหรับเครื่องเล่นยอดฮิตให้กดจอง เวลาในการเล่ น ก่ อ นโดยไม่ ต ้ อ งเสี ย ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ในบัตรจะระบุเวลาที่ สามารถเข้าเล่นเครื่องเล่นได้โดยผ่าน ช่องพิเศษส�ำหรับผู้มี Fast Pass เช่น 13.00 - 14.30 น. และระบุ เ วลาที่ สามารถกด Fast Pass ส� ำ หรั บ เครื่องเล่นชนิดอื่นต่อไป เนื่องจากเรา สามารถจอง Fast Pass ได้หนึ่งใบต่อ หนึ่ ง ครั้ ง เท่ า นั้ น แนะน� ำ ว่ า เมื่ อ มาถึ ง ให้ รี บ มากด Fast Pass ส� ำ หรั บ เครื่ อ งเล่ น ที่ อ ยากเล่ น ก่ อ น เพราะ บางวันที่มีคนเยอะมากๆ ตู้จอง Fast Pass จะปิดเร็วปานสายฟ้า อาจท�ำ ให้ ต ้ อ งเดิ น คอตกไปต่ อ คิ ว รอเล่ น เครื่องเล่นนานเกือบครึ่งวันได้

ซื้ อ บั ต รผ่ า นประตู จ าก ตัวแทนจ�ำหน่ายในประเทศ ไทยไปก่ อ น จะได้ ไ ม่ ต ้ อ ง เสียเวลาเข้าคิวรอซื้อบัตรผ่านประตู ตอนไปถึ ง อยากบอกว่ า คนญี่ ปุ ่ น เข้ า แถวรอคิ ว กั น เก่ ง มาก แม้ จ ะไป ก่อนเวลาเปิดพอสมควรแต่รับรองว่า ต้องเห็นภาพคนญี่ปุ่นมายืนต่อแถว รอซื้อบัตรผ่านประตูแล้วอย่างไม่มาก ก็น้อยแน่นอน


ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอส์ เจแปนเองก็มีบัตรผ่านพิเศษส�ำหรับคนขี้เกียจรอคิวเหมือนกัน ต่างตรงที่มี ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ซึ่งสามารถซื้อจากตัวแทนจ�ำหน่ายในประเทศไทยก่อนได้ หรือจะไปซื้อที่หน้า ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอส์ เจแปนก็ ได้ โดย ‘Universal Express Pass’ แบ่งออกเป็น 3 แบบ คือ ประเภทของบัตร

Universal Express Pass 7

Universal Express Pass 5

Universal Express Pass 3

ราคา

5,900 เยน

4,700 เยน

3,000 เยน

เครื่องเล่นที่สามารถใช้บัตรผ่านลัดคิวได้ 1 Harry Potter and the Forbidden Journey 2 Flight of the Hippogriff 3 The Amazing Adventures of Spider-Man - The Ride 4K3D 4 Space Fantasy - The Ride 5 เลือกระหว่าง Hollywood Dream - The Ride หรือ Sesame Street 4-D Movie Magic หรือ Shreks 4-D Adventure 6 เลือกระหว่าง JAWS หรือ Back To The Future - The Ride 7 เลือกระหว่าง Jurassic Park - The Ride หรือ Terminator 2:3-D หรือ Backdraft 1 Harry Potter and the Forbidden Journey 2 เลือกระหว่าง The Amazing Adventures of Spider-Man - The Ride 4K3D หรือ Space Fantasy – The Ride 3 เลือกระหว่าง Hollywood Dream - The Ride หรือ Sesame Street 4-D Movie Magic หรือ Shreks 4-D Adventure 4 เลือกระหว่าง JAWS หรือ Back To The Future - The Ride 5 เลือกระหว่าง Jurassic Park - The Ride หรือ Terminator 2:3-D หรือ Backdraft 1 เลือกระหว่าง The Amazing Adventures of Spider-Man - The Ride 4K3D หรือ Space Fantasy - The Ride 2 เลือกระหว่าง Hollywood Dream - The Ride หรือ Sesame Street 4-D Movie Magic หรือ Shreks 4-D Adventure หรือ JAWS 3 เลือกระหว่าง Back To The Future - The Ride หรือ Terminator 2:3-D หรือ Backdraft ALL ABOUT JAPAN 35


ABJ ABOUT TRICK

หยิบแผนที่ธีมพาร์กซึ่งจะมีวางแจกฟรีไว้บริเวณ ทางเข้ า ก่ อ น เพื่ อ ความสะดวกและง่ า ยต่ อ การศึกษาเส้นทาง เนื่องจากธีมพาร์กที่ญี่ปุ่น ยิ่งใหญ่และอลังการเวอร์ หากดูแผนที่ประกอบจะทราบว่า เครื่องเล่นชนิดไหนอยู่ตรงไหน ซึ่งจะช่วยย่นเวลาในการ เดินหาเครื่องเล่นได้มากทีเดียว

วางแผนวันเดินทางล่วงหน้าด้วยการดูเว็บไซต์พยากรณ์จ�ำนวนคน เข้าเที่ยวธีมพาร์กยอดฮิตในแต่ละวัน - - http://www15.plala. or.jp/gcap/disney พยากรณ์ส�ำหรับโตเกียว ดิสนีย์ แลนด์ และ โตเกียว ดิสนีย์ ซี - - http://www15.plala.or.jp/gcap/usj พยากรณ์ส�ำหรับ ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอส์ เจแปน ซึ่งในเว็บไซต์จะบอกจ�ำนวนคนที่คาดว่าจะเดินทาง มาในแต่ละวัน รวมถึงช่วงเวลาเปิด ปิด และพยากรณ์อากาศในวันนั้นๆ ด้วย

36 ALL ABOUT JAPAN


ภายในธีมพาร์กมีล็อคเกอร์ส�ำหรับฝากกระเป๋า หากหอบของพะรุงพะรัง และกลัวเป็นอุปสรรคในการเล่นเครื่องเล่น สามารถน�ำกระเป๋าไปฝากไว้ที่ ล็อคเกอร์ก่อนได้ ซึ่งส่วนใหญ่จะตั้งอยู่บริเวณทางเข้า

เตรียมตัวเตรียมใจไปให้พร้อม ท�ำใจก่อนล่วงหน้าเลยว่าอาจ ต้องต่อแถวรอคิวเล่นเครือ่ งเล่นอย่างน้อยประมาณ 30 นาทีขนึ้ ไป อาจเร็วกว่านั้นหรือช้ากว่า 1 - 2 ชั่วโมงในช่วงวันหยุด เพราะ ฉะนั้นท�ำใจสบายๆ คิดเสียว่าเป็นการฝึกระเบียบวินัยให้มีความอดทนใน การรอคิวเหมือนคนญี่ปุ่นแล้วกัน


MAKE YOUR CHOICE All About Japan E-magazine เพ�่มชองทางการดาวนโหลดเพ�่อผูอาน โดยนอกจากจะสามารถดาวนโหลดผานเว็บไซต www.abjmagazine.com แลว ยังสามารถดาวนโหลดนิตยสารผานแอพพลิเคชั่นเหลานี้

สามารถดาวนโหลดแอพพลิเคชั่นเหลานี้ลงเคร�่อง คนหาคำวา All About Japan แลวคลิกดาวนโหลดไดเลย ฟร� ! ติดตามขาวสาร กิจกรรมตางๆ ได ใน Fan Page Facebook : http://facebook.com/abjmagazine


E


All

ABOUT STORY

UNIVERSA STUDIOS

JAPAN

ดินแดนชวนต้องมนต์ของคนรักหนัง 2 Chome-1-33 Sakurajima Konohana-ku Osaka-shi Osaka Japan


AL S

N


ABJ ABOUT STORY

H o llywo o d Zo n e ขอพื้นที่เล็กๆ ให้ยังเป็นเด็กอยู่ได้ไหม ไม่ว่านานเพียงใด ก็ไม่เปลี่ยนไปได้หรือเปล่า ไปเที่ยวไกลถึงญี่ปุ่นแต่ใจไม่วายแอบนึกและฮัมเพลงไทย ของพี่บอย ตรัย ภูมิรัตน์ - - เราเชื่อว่าเพลงนี้คงเป็นเพลงฮิต ประจ�ำใจของผู้ใหญ่แต่หัวใจ (อยาก) เด็กทุกคน เวลาท�ำงาน เหนื่อยๆ เครียดๆ ชวนท้อแท้มันพลอยคิดถึงช่วงเวลาตอนเป็น เด็กทุกที เป็นผู้ใหญ่ไม่มีปิดเทอม เป็นผู้ใหญ่ร้องไห้งอแงไม่ได้ เป็นผู้ใหญ่ต้องท�ำอะไรตามเหตุผล ไม่ท�ำอะไรตามใจตัวเอง เป็นผู้ใหญ่ต้องค�ำนึงถึงความถูกต้อง ผิด ชอบ ชั่ว ดี - - เป็น ผู้ใหญ่ท�ำไมมันเหนื่อยจัง ในความเป็ น จริ ง เราไม่ อ าจนั่ ง ไทม์ แ มชชี น ย้ อ นเวลา กลับไปสู่วัยเยาว์ได้ แต่ในความเป็นจริงมีคนใจดีสร้างพื้นที่ ส่วนกลางไว้แชร์ ‘ความเป็นเด็ก’ ให้เรา ว่ากันตามภาษา ชาวบ้านก็คือ ‘สวนสนุก’ นั่นละ


ตอนเด็กๆ เราดูการ์ตูน โตขึ้นมาก็เปลี่ยนจากตัวละครใน จิ น ตนาการมาเป็ น ตั ว ละครในโลกความเป็น จริงด้ว ยการดู ภาพยนตร์ ดังนั้นหากมองหาพื้นที่ส่วนสนุกในประเทศญี่ปุ่น ‘ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอส์ เจแปน’ จึงเป็นตัวเลือกแรกที่แว่บเข้า มาในหัว (ใจ) ยู นิเ วอร์ แซลสตู ดิ โ อส์ เจแปน (Universal Studios Japan) หรือเรียกสัน้ ๆ ว่า USJ ตัง้ อยูท่ จี่ งั หวัดโอซาก้าทางแถบ คันไซของประเทศญี่ปุ่น เรียกว่าเป็นสวนสนุกเนื้อหอมที่สุด ในแถบญีป่ นุ่ ฝัง่ โซนใต้เลยก็วา่ ได้ ทัง้ ยังเป็นธีมพาร์กในเครือของ ยูนิเวอร์แซลแห่งแรกที่สร้างขึ้นนอกประเทศสหรัฐอเมริกา ฉะนั้ น ไม่ ว ่ า ใครมาเที่ ย วญี่ ปุ ่ น ก็ ต ้ อ งอยากมาสั ม ผั ส ด้ ว ยกั น ทั้งนั้น - - แน่นอนว่าคนรักหนังอย่างเราเป็นหนึ่งในนั้น เราเริ่มต้นทริปย้อนวัยตามหาพื้นที่เล็กๆ ด้วยการนั่ง รถไฟ Osaka Loop Line จากสถานี Osaka ไปลงสถานี Nishikujo แล้วต่อรถไฟ JR Yumesaki Line ที่เป็นรถไฟ แต่งลวดลายการ์ตูนไปลงที่สถานี Universal City ซึ่งเป็น สถานีที่ตั้งของยูนิเวอร์แซลสตูดิโอส์ เจแปน ก่อนออกเดินทางเราไม่ลืมที่จะหยิบ Wi-Fi Router ของ NTT Docomo ขึ้นมาเปิดใช้ จะปฏิเสธได้อย่างไรว่าผู้ใหญ่ สมัยนี้ขาดอินเตอร์เน็ตไม่ได้ โดยเฉพาะเมื่อต้องเดินทางอยู่ใน บ้านเมืองที่ไม่คุ้นเคยและต่างภาษา อินเตอร์เน็ตยิ่งจ�ำเป็น เข้าไปใหญ่ NTT Docomo เป็นเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น นั่นเป็นเหตุผลที่ท�ำให้เรามั่นใจ เหลือเกินเรื่อง ‘สัญญาณ’ เพราะทริปนี้นอกจากการเดินทาง มาเที่ยวยังแถบคันไซแล้ว ระหว่างที่นั่งชินคันเซ็นไล่เที่ยวลงมา จากโตเกี ย ว แวะชมภู เ ขาไฟฟู จิ ที่ จั ง หวั ด ชิ ซุ โ อะกะ ไวไฟ เราเตอร์แบบพกพาของ NTT Docomo ก็ยังคงท�ำหน้าที่ได้ เป็ น อย่ า งดี ไม่ มี สั ญ ญาณขาดหายแม้ แ ต่ น ้ อ ย ที่ ส� ำ คั ญ แบตเตอรี่ ยั ง เพี ย งพอต่ อ หนึ่ ง วัน ท�ำให้คนที่กังวลเรื่องการ หลงทางอย่างเราคลายห่วงไปได้หลายเปราะ แน่นอนว่าทริป ย้ อ นวั น สู ่ วั ย เด็ ก ก็ เ ช่ น กั น แม้ อ ยู ่ ใ นพื้ น ที่ ที่ มี ค นเยอะอย่ า ง ยูนเิ วอร์แซล แต่สญ ั ญาณทีแ่ ชร์จากไวไฟเราเตอร์กไ็ ม่ออ่ นลงเลย ก่ อ นเดิ น ทาง เราศึ ก ษาและโดนขู ่ ม าเยอะเรื่ อ งความ อดทนที่ อ าจต้ อ งงั ด ออกมาใช้ ใ นการเที่ ย วสวนสนุ ก ที่ ญี่ ปุ ่ น เพื่อนร่วมโลกสังคมออนไลน์แชร์ข้อมูลไว้ว่า “ควรซื้อบัตรผ่าน ประตูจากตัวแทนจ�ำหน่ายที่เมืองไทยมาก่อน” เพราะต่อให้ มาเช้ า แข่ ง กั บ ยามเพี ย งใดก็ ต ้ อ งมาเข้ า แถวซื้ อ บั ต รต่ อ จาก คนญีป่ นุ่ อยูด่ ี เราจึงตัดสินใจซือ้ บัตรผ่านประตูจากงานท่องเทีย่ ว ที่จัดขึ้นพอดีก่อนเดินทางมาเลย - - และก็เป็นอีกครั้งที่พบว่า ประสบการณ์ของคนอื่นมีประโยชน์ต่อการเดินทางของเรา เสมอ เพราะเมื่อเดินทางมาถึงประตูทางเข้ายูนิเวอร์แซลก็เห็น คนญี่ปุ่นมาต่อคิวรอซื้อบัตรยาวเยียดเป็นหางว่าวแล้ว

4G (LTE) Wi-Fi Router จาก NTT docomo ผู้น�ำในการให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่รายใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น

ติดต่อสอบถาม : โทร 02 - 255 - 9810 E-mail : mi-supportdesk@mobileinnovation.co.th Docomo Support Desk : ชั้น 4 ห้างสรรพสินค้า อิเซตัน กรุงเทพฯ ให้บริการเวลา : 10.00 - 21.00 น. ของทุกวัน

ซื้อบัตรผ่านประตูล่วงหน้าได้ที่ ตัวแทนจ�ำหน่ายในประเทศไทย โดยสามารถดูรายชื่อเอเจนซี่ที่มี บัตรผ่านประตูของ USJ ขายที่ https://www.usj.co.jp/e/travel

ALL ABOUT JAPAN 43


ABJ ABOUT STORY

A m i ty V i llag e Zo n e

แชะรูปกับดารา ระดับฮอลลีวูด พิงค์ แพนเตอร์

44 ALL ABOUT JAPAN


J u r ass h i c Pa r k Zo n e

เครื่องเล่นสุดฮ็อต สไปเดอร์แมน เห็นแถวข้างนอก น้อยๆ ชิลๆ พอเดินเข้าไป ข้างในเท่านั้นละ รอเครื่องเล่น สองชั่วโมง !!

ALL ABOUT JAPAN 45


ABJ ABOUT STORY

H a r ry Pot t er Zo n e

ปราสาท ฮอกวอตส์ สร้างได้ อลังการ สมจริงมาก

46 ALL ABOUT JAPAN


ส่วนเราก็เดินชิลๆ ผ่านประตูเข้าไปตามหาความสนุกที่รออยู่ ด้านในได้ทันที พื้นที่ทั้งหมดของยูนิเวอร์แซลสตูดิโอส์ เจแปนกว้างมาก (กอไก่ ล้านตัว) กว้างจนรู้สึกว่าตัดสินใจถูกที่ยอมพลีเวลาหมดทั้งวันให้ที่นี่ ที่เดียว ที่ นี่ ถู ก แบ่ ง ออกเป็ น ทั้ ง หมดแปดโซน รวมโซนใหม่ ที่ แ ม้ จ ะ เลิ ก ซิ ง ไปแล้ ว แต่ ก็ ยั ง มี ค นทยอยมาเยี่ ย มเยี ย นไม่ ข าดสายอย่ า ง The Wizarding World of Harry Potter ด้วย ผ่านประตูเข้ามาจะพบกับโซนฮอลลีวูด (Hollywood) ก่อน เป็นโซนที่จ�ำลองบรรยากาศฮอลลีวูดมาให้เราได้ตื่นเต้นพอเป็น น�้ำจิ้ม โซนนี้สนุกตรงที่เดินอยู่ดีๆ อาจมีโอกาสได้ทักทายกับตัวละคร ระดับท็อปของภาพยนตร์ฮอลลีวูด วันที่เราไปก็มีโอกาสได้จับมือกับ คุณพิงค์ แพนเตอร์ในต�ำนาน (โปรดระวังคอลัมน์นี้อาจเป็นการเช็ค อายุ) รวมถึงเดินสวนกับมาริลิน มอนโรด้วย ถั ด มาจะเป็ น โซนนิ ว ยอร์ ก (New York) ซึ่ ง มี ไ ฮไลท์ คื อ เครื่ อ งเล่ น สไปเดอร์ แ มน (The Amazing Adventures of Spider-Man - The Ride 4K3D) ฮ็อตจนต้องต่อแถวรอคิวเล่น เครือ่ งเล่นนานเกือบสองชัว่ โมงทีเดียว แต่กน็ บั ว่าคุม้ ค่าสมการรอคอย เพราะความสมจริงจากเครื่องเล่นเรียกว่าระดับ 4D และสี่ดาว ข้างๆ โซนนิวยอร์กจะเป็นโซนซานฟรานซิสโก (Sanfrancisco) ซึ่งอาจเป็นอีกโซนที่มีการเช็คอายุ เพราะมีเครื่องเล่นจากภาพยนตร์ ระดับต�ำนานอย่าง แบ็ค ทู เดอะ ฟิวเจอร์ (Back to the Future) : เจาะเวลาหาอดีต ที่เคยฮิตเมื่อ 30 ปีที่แล้วมาพาเราทะลุมิติไป ผจญภัยในอดีตด้วย

ถ้าแบ็ค ทู เดอะ ฟิวเจอร์ว่าเก่าไป ลองเดินถัดมาที่โซนจูราสสิก พาร์ก (Jurasshic Park) หน่อยเป็นไง เพราะถึงแม้จะเป็นหนังเก่า แต่ก็ท�ำออกมาหลายภาคจนสร้างความโด่งดังไปทั่วโลก แอบเตือน เบาๆ ว่าใครอยากเล่นเครื่องเล่นในโซนนี้อาจต้องท�ำใจยอมเปียก เพราะเครื่องเล่นของจูราสสิก พาร์ก คือ แพยางที่พาเราล่องไปใน เส้นทางน�้ำคล้ายการส�ำรวจโลกไดโนเสาร์ ก่อนจะปล่อยตู้ม!! แล้วก็ นั่นแหละ #เปียกหนักมาก เหนื่อยจากการเล่นเครื่องเล่นก็มาพักหายใจด้วยการดูโชว์ใน โซนวอเตอร์ เวิลด์ (Water World) ก่อนจะไปเช็คอายุกันอีกรอบที่ โซนอะมิตี้ วิลเลจ (Amity Village) ที่มีเครื่องเล่นจากภาพยนตร์ สัตว์โลกซึ่งเคยฮิตในอดีตอย่าง จอว์ส (JAWS) มาชวนให้ตื่นเต้น เล็ ก ๆ ก่ อ นเดิ น ไปถึ ง โซนไฮไลท์ ที่ ก� ำ ลั ง เนื้ อ หอมสุ ด ๆ อย่ า งโซน The Wizarding World of Harry Potter สารภาพดังๆ ว่าเป็นคนรักแฮรี่ พ็อตเตอร์ พอได้เดินเข้ามาใน บรรยากาศที่ฮอกวอตส์สุดๆ เลยยิ่งตื่นเต้นเข้าไปใหญ่ ในโซนของ แฮรี่ พ็อตเตอร์มีความพิเศษนอกเหนือจากโซนอื่นๆ คือ ต้องจอง เวลาเพื่อเข้าโซนก่อน (ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม และไม่เกี่ยวกับ Universal Express Pass ที่ต้องซื้อเพิ่มแต่อย่างใด) ฉะนั้นแนะน�ำว่าหากไม่ อยากเข้าโซนแฮรี่ พ็อตเตอร์ดึกเกินไป ตอนมาถึงให้รีบปรี่มาจอง เวลาเข้าโซนก่อนเลย เครื่องเล่นในโซนนี้มี 2 ตัว คือ รถไฟเหาะฮิปโปกริฟ (Flight of the Hippogriff) และเครื่องเล่นแบบสี่มิติที่จะพาเราขี่ไม้กวาดไป ผจญภัยกับแฮรี่ พ็อตเตอร์ (Harry Portter and the Forbidden Journey) ซึ่ ง อยู ่ ใ นตั ว ปราสาท - - ปราสาทฮอกวอตส์ ส ร้ า งได้ ALL ABOUT JAPAN 47


ABJ ABOUT STORY

คนญี่ปุ่นรอคิวกันเก่งมาก และมีการจัดสรรคิวอย่างดี ท�ำให้เราแอบย้อนมามองตัวเองนิดๆ เพราะรู้สึกว่าตัวเอง เป็นคนมีความอดทนต�่ำเหลือเกินถ้าเทียบกับคนญี่ปุ่น นี่อาจเป็นมุมหนึ่งที่ผู้ ใหญ่ทุกคนจ�ำต้องท�ำใจปรับตัวรับให้ ได้ 48 ALL ABOUT JAPAN


การแสดงต่างๆ มีให้ดูเป็นระยะ ชวนตื่นตาตื่นใจ และเพิ่มสีสันได้ เป็นอย่างดี

อลังการดาวล้านดวงมากๆ แต่ก็ต้องรอคิวเข้า แบบนานล้านวินาทีเช่นกัน คนญี่ปุ่นรอคิวกันเก่งมาก และมีการจัดสรร คิวอย่างดี ท�ำให้เราแอบย้อนมามองตัวเองนิดๆ เพราะรู ้ สึ ก ว่ า ตั ว เองเป็ น คนมี ค วามอดทนต�่ ำ เหลือเกินถ้าเทียบกับคนญี่ปุ่น นี่อาจเป็นมุมหนึ่ง ที่ ‘ผู้ใหญ่’ ทุกคนจ�ำต้องท�ำใจปรับตัวรับให้ได้ ความอดทน คือ รากฐานของการท�ำทุก อย่างให้ประสบความส�ำเร็จ หากเราเป็นผู้ใหญ่ที่ มีเงินทองมากมายพอจะสร้างธุรกิจได้สักตัว แต่ ไม่มีความอดทนระหว่ า งฟู มฟั ก ให้ ง านเกิ ด ผล ก็คงเท่านั้น ฉะนั้นการมาเยือนโลกจินตนาการ ของภาพยนตร์ ที่ เ คยดู ต อนเด็ ก ๆ จึ ง เปรี ย บ เสมือนการฝึกความอดทนให้ผู้ใหญ่อย่างเราได้ เป็นอย่างดี นี่คงเป็นข้อดีที่ผู้ใหญ่อย่างเราบังเอิญพบ ระหว่างหลงใหลย้อนวัยอยู่ในดินแดนชวนต้อง มนต์ของคนรักหนังอย่าง ‘ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอส์ เจแปน’

ALL ABOUT JAPAN 49


All

ABOUT DIARY

Kangsadan

TOURNEY DIARY เกาะเล็กๆ ที่ยิ่งใหญ่

“ไปญี่ปุ่นมั๊ย ถือเป็นทริปฮันนีมูนแล้วกัน” และประโยคนั้นก็ท�ำให้เราทั้งคู่ได้มาที่นี่ล่ะ มาแบบงงๆ เพราะตังค์ก็ไม่ค่อยจะมี -- การเดินทางครั้งนี้เราได้สอบถามข้อมูลกับ ทีมงาน ABJ เยอะมาก แบบว่ากลัวหลงจัด ทางทีมงานก็ใจดี๊ใจดีบอกละเอียดยิบ เที่ยงคืนก้อบ่ยั่น ต้องขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย m(_ _)m

K a n gs a da n T h.

50 ALL ABOUT JAPAN


Day 1 (9 เม.ย 58) นอนสนามบิน และไปฮิเมจิกันเถอะ

อากาศสบายๆ ของเดือน เมษายนพร้อมซากุระสวยๆ ท�ำให้อารมณ์ดีดี๊จริงๆ

วันแรกทีไ่ ปถึงสนามบินคันไซ เครือ่ งบินลงแตะพืน้ ตอน 5 ทุม่ แบบนี้ แน่นอนว่าเป็นโปรฯ หางแดงราคาประหยัด เราจึงต้องรีบพุ่งตรงมาหา ที่นอนภายในสนามบิน ซึ่งมีทั้งเก้าอี้นวด (ที่เต็มไปแล้ว) โต๊ะกลม (มีคน กระจายนั่งกันอยู่เป็นคู่ๆ) ห้องขนาดใหญ่ มีทีวี โซฟา (เหมาะส�ำหรับมา กันหลายๆ คน นอนคุ้มดี) และโต๊ะส�ำหรับเล่นอินเตอร์เน็ต ซึ่งเราทั้งคู่ ได้ ที่ ซุ ก หั ว นอนตรงนี้ ล ะ นอกจากที่ น อนให้ เ ลื อ กตามใจแล้ ว ก็ ยั ง มี บริการน�้ำดื่ม ขนมอีกเล็กน้อย หนังสือการ์ตูนให้อ่านแก้เบื่อ และห้อง อาบน�้ำด้วย แน่นอนว่าเราไม่อาบ (ฮา) เพราะว่ามีคนจองคิวเยอะและ รู้สึกง่วงจัด เลยขอเลือกนอนเอาแรงดีกว่า - - ใครได้โปรฯ หางแดง หรือ ต้องนั่งเครื่องบินมาลงไฟลท์ดึกก็นอนที่นี่ได้นะ (ถ้ายังมีที่ว่างเหลืออยู่ เพราะพื้นที่ค่อนข้างจ�ำกัด) หรือจะนอนตรงเก้าอี้ของสนามบินก็ได้ รับรองว่ามีเพื่อนนอนนอนเพียบ แถมผ้าห่มแก้หนาวก็ขอฟรีได้อีก ต่างหาก สะดวกสบายยิ่งนัก (ฮา) เราตื่นแต่ตี 5 เพื่อมารอรถลีมูซีนบัสเข้าตัวเมืองโอซาก้าไปฝาก กระเป๋าก่อน แล้วจะได้ออกไปแรดเอ้ย ! เที่ยวกันอย่างเต็มที่ (ฮา)

ALL ABOUT JAPAN 51


ABJ ABOUT DIARY

เอาจริงๆ ตามแพลนที่ว่างไว้ วันแรกเราจะไปเที่ยวในโอซาก้ากันก่อน เพราะยังไม่ค่อยรู้จักเส้นทาง แต่ทีมงาน ABJ ส่งข่าวบอกมาว่าตอนนี้ที่ฮิเมจิ ซากุระก�ำลังบานสะพรั่งได้ที่ ถ้าผ่านอาทิตย์นี้ไป คงร่วงหมด เราก็เชื่อสิคะ เปลี่ยนไปที่ฮิเมจิแทนโลด ฝากกระเป๋าที่ล็อคเกอร์สถานีเสร็จ ก็จับรถไฟ ไปฮิเมจิทันที แล้วก็ไม่ผิดหวังเลย ฟลูมูนปาร์ตี้ เอ้ย! ฟูลบลูมมากๆ ดีที่เรามากันแต่เช้า เลยได้ที่นั่งกิน ข้าวกล่องใต้ต้นซากุระ ฮานามิกันแบบเบาๆ ด้วยข้าวกล่องจาก Lowson พร้อมสตรอว์เบอร์รีที่ ซื้อจากร้านข้างทางแพ็คละ 130 บาทไทยแต่ลูกใหญ่เฟร่อ ! รู้สึกว่าตัวเองโชคดีจริงๆ เพราะหลังจาก เรานั่งได้สักพักก็มีคนญี่ปุ่นค่อยๆ ทยอยมาจับจองพื้นที่กลางลาน และใต้ต้นซากุระกันเต็มไปหมด แบบในการ์ตูนเลย หลังจากกินเสร็จ เราเดินย่อยรอบตัวปราสาทสีขาวที่ตัดกับท้องฟ้าซึ่งรายล้อมไปด้วยซากุระ สีขาวอมชมพู มีมาสคอตฮิเมจิตัวน้อยคอยยืนเป็นพร็อพส�ำหรับให้ถ่ายรูป ผู้คนที่นี่บ้างมากันเป็น ครอบครัว บ้างมากันเป็นคู่ และเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ จับกลุ่มนั่งล้อมวงปิคนิคพูดคุยกันสนุกสนาน ดูเป็นวันส�ำหรับครอบครัวมากๆ - - เดินเล่นอยู่แป๊บเดียว เวลาผ่านไป 4 ชั่วโมงแล้ว ถึงเวลาต้อง บอกลาปราสาทนกกระสาขาวเสียที ฮิเมจิช่างขาวสวยสมกับต�ำแหน่งปราสาทมรดกโลกจริงๆ เสร็จจากที่นี่เรานั่งรถไฟกลับโรงแรม Toyoko Inn ย่าน Minami-Morimachi เพื่อเช็คอิน แล้วก็ออกไปลั่ลล้าต่อที่ย่านชินไซบาชิ อืมม...คนไทย คนจีนเยอะมากกก นึกว่าเดินอยู่เยาวราช (ฮา) เราเลือกกินร้านที่พอต่อคิวรอได้ เป็นร้านก๋วยเตี๋ยว เอ้ย! ร้านราเม็งหมูชาชูแผ่นเบ้อเร่อ อิ่มแปร่ กันเลยทีเดียว กินเสร็จเลยเดินย่อยดูร้านค้าไปเรื่อยๆ ที่นี่สมกับเป็นย่านเศรษฐกิจของจังหวัดโอซาก้าจริงๆ เพราะคนนี่เดินไหลกันเป็นน�้ำ เห็นท่าจะไม่ได้ดูของเป็นแน่แท้ วันนี้เลยขอกลับไปพักเอาแรง ก่อนดีกว่า ชุดกิโมโนท�ำให้ บรรยากาศฮานามิ ดูญี่ปุ๊นญี่ปุ่นขึ้นมาทันตา

ราเม็งหมูชาบู ชามใหญ่เวอร์

52 ALL ABOUT JAPAN


วัดทอง ถอดแบบ มาจากการ์ตูน เรื่องอิคคิวซัง

Day 2 (10 เม.ย 58) – ฝนตกจั๊กๆ ที่เกียวโต แผนที่เราต้องต้องตื่นแต่ 6 โมง เพื่อไปวัดทองกับวัดเงินแต่เช้าล่มสลายตั้งแต่ตอนปิดนาฬิกาปลุกแล้วตื่นอีกที ตอน 9 โมง (ฮา) กว่าจะได้ฤกษ์ออกจากห้องก็ตอนที่พนักงานโรงแรมโทรมาถามว่าจะออกกี่โมงเพราะจะมีแม่บ้าน เข้ามาท�ำความสะอาด เราเลยต้องเร่งระเห็จย้ายตัวเองออกมา พอก้าวเท้าออกมาจากโรงแรมเท่านั้นแหละ ซู่ๆๆ ฟ้าฝนช่างเป็นใจให้นอนต่อซะเหลือเกิน แต่ด้วยความพยายาม (งก) ที่เราอุตส่าห์บินข้ามน�้ำข้ามทะเลมาถึงที่นี่ แล้ว จะมานอนอย่างเดียวคงไม่ได้ เราเลยต้องไปต่อ เย่! เดินฝ่าฝนลมหนาวไปถึงสถานีรถไฟใต้ดินนั่งรถไฟไปลง เกียวโตแล้วต่อรถเมล์ไปวัดทอง จุดหมายแรกของวันนี้ แม่เจ้าประคุณเอ้ย! เกิดมาเพิ่งเคยนั่งรถเมล์ที่มันดี๊ดีแบบนี้ อ�ำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวสุดๆ ใครว่า ขึ้นรถเมล์ญี่ปุ่นแสนยากลงพลาดมียาว เราว่าขึ้นรถเมล์ตรงสนามหลวงยังงงมากกว่าอีก เพราะป้ายรถเมล์ที่นี่มี สายรถให้ดูว่ามีสายไหนวิ่งผ่านไปบ้าง จุดหมายปลายทางอยู่ที่ไหน และตอนนี้รถที่เราก�ำลังรอวิ่งถึงตรงไหนแล้ว คนก็เข้าแถวรออย่างเป็นระเบียบถึงแม้จะมีฝนตกลงมาตลอด คิดดูสิ ช่างเป็นสิ่งอัศจรรย์จริงๆ พอขึ้นรถแล้ว ยิ่งอัศจรรย์ใจเข้าไปใหญ่ แม่เจ้า! มีทีวีบอกด้วยว่าเราจะก�ำลังจะผ่านป้ายอะไรบ้าง มุ่งหน้าตรงไปที่ไหน ป้ายถัดไป อีกสามป้ายเป็นสถานีอะไร ป้ายไหนใกล้สถานที่ท่องเที่ยวบ้าง และยังขึ้นโชว์ทั้งภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น จีน คนขับก้อ ช่างใจดีเหลือเกิน นักท่องเที่ยวลงผิดป้ายก็พยายามบอกว่าไม่ใช่ป้ายนี้นะ ตรงไปลงอีกป้ายน่าจะใกล้กว่า แบบนี้ จะหลงก็ให้มันรู้ไป! พอถึงวัดทองเราก็เดินต่อคิวเข้าวัด ขนาดฝนตก คนก็ยงั เยอะ ทัง้ นักเรียนญีป่ นุ่ ทีม่ าทัศนศึกษา และนักท่องเทีย่ ว ช่างมีความพยายามกันจริงๆ ALL ABOUT JAPAN 53


ABJ ABOUT DIARY

ภาพแรกที่เห็นวัดทอง - - จ�ำเรื่องอิคคิวซังได้ไหม นั่นแหละ ใช่เลย วัดทอง ชัดๆ สีเหลืองทองอร่ามสะท้อนผิวน�้ำแม้ในยามฝนโปรย จนอดสงสัยไม่ได้ว่า ปราสาทแห่งนี้ต้องผ่านมายุคกี่สมัยกันนะเพื่อรอให้เราได้มาเห็น มันช่างคุ้มค่า กับประวัติศาสตร์จริงๆ แต่เราใช้เวลาอยู่ที่นี่กันไม่มากนักเพราะคนเยอะมาก เราเลยนั่งรถเมล์ไปวัดเงินกันต่อ วัดเงินตอนแรกที่เราคิดว่าคงไม่มีอะไรมากแต่กลับเป็นที่ที่น่าสนใจ เรา ใช้เวลากับที่นี่มากกว่าวัดทองเสียอีก บรรยากาศวัดเป็นไม้เก่าแก่แลขลังดี คงผ่านมาหลายสมัยเพื่อโชว์ความเก๋าให้คนรุ่นหลังได้ดู บริเวณรอบวัดยังจัด เป็นสวนร่มรื่นชวนสบายใจ พอออกจากวัดเงิน เราเดินไปยังถนนสายนักปราชญ์กันต่อ แต่คงเพราะ ลมฝนลมฟ้า ซากุระส่วนใหญ่เลยละต้นมาร่วงกองกับพื้นกันเกือบหมด ถึงอย่าง นั้ น ก็ เ ถอะ เรายั ง พอจิ ต นาการถึ ง ภาพยามซากุ ร ะเบ่ ง บานพร้ อ มกั น ตลอด เส้นทางที่สายน�้ำไหลผ่านได้ว่ามันน่าจะสวยงามขนาดไหน - - กว่าจะเดิน ทอดน่องชมซากุระข้างทางที่ยังหลงเหลือให้เห็นอยู่บ้างนั้นก็เลยเวลาเที่ยงแล้ว เราเลยแวะเติมพลังให้กะเพาะอาหารโดยใช้เซนส์ตัดสินใจล้วนๆ ว่าร้านนี้ต้อง อร่อย แล้วก็อร่อยจริงๆ ให้เยอะด้วย ที่ส�ำคัญคือราคาถูก แหม...ที่ญี่ปุ่นนี่ โมเดลอาหารไม่เคยหลอกลวงลูกค้าจริงๆ หลังจากฟาดเรียบจนแทบจะคลานออกจากร้าน เราก็ออกเดินทางต่อไปที่ ย่านกิออน แน่นอนฝนยังคงตกอยู่ เราเดินจากถนนฝั่งย่านกิออนข้ามสะพาน แม่น�้ำมาฝั่งสถานี Kawaramachi - - ซากุระที่ปลูกเรียงรายข้างแม่น�้ำมันน่า เย้ายวนใจให้ลงไปนั่งเล่นเสียจริงแต่ฝนตกเลยลงไปไม่ได้ เราจึงเดินมาเรื่อยๆ จนถึงย่านๆ นึง และหลงเข้าไปโดยไม่รุ้ตัว (ฮา) เห็นเป็นอาคารบ้านเรือนแบบ ย้อนยุคและพบผู้หญิงแต่งชุดกิโมโน เดินสวนกันประปราย ถือเป็นมนต์เสน่ห์ อย่างหนึ่งของที่นี่เลยละ อันที่จริงตามสถานที่ท่องเที่ยวที่ไป เราก็เห็นอยู่บ้าง แต่ไม่เยอะเท่าย่านนี้ ชอบนะ อนุรักษ์วัฒนธรรมได้ร่วมสมัยดี เสร็จจากที่นี่ เราก็กลับไปที่สถานี Umeda เดินเล่นที่ห้าง Hankyu และ Hanshin ซึ่งชั้นใต้ดินมีร้านค้า และอาหารวางเรียงราย แต่ละร้านจัดสรร ของกินประชันกันอย่างเต็มที่ ทั้งข้าวกล่อง ปลาดิบ ขนมเค้ก ชีสมูส พาย รวมถึง ขนมหวานอีกสารพัด เรียกน�้ำลายพร้อมละลายทรัพย์ได้อย่างดีเลยละ ยิ่งช่วง หนึ่งทุ่มเป็นต้นไปจะมีลดราคาอาหารด้วย แน่นอนว่ามาช้าอดหมดสิทธิ์นะจ๊ะ

54 ALL ABOUT JAPAN

Day 3 (11 เม.

แพลนวันนี้เรามีแค่ปรา ไปปราสาทโอซาก้ากันก่อน แถวบ้างโดยใช้ Osaka Ama หลังจากเดินไล่ดูจากช มีการน�ำชุดนักรบซามูไรหลา พอจบจากปราสาทโอ ประเทศแนวหน้าที่เขาว่ามีแ ว่าท�ำไมเด็กญี่ปุ่นถึงชอบวิทย ให้ลองเล่น มีการแยกชิ้นส่ว สถิตย์ การก�ำเนิดไฟฟ้าพลังง แร่ธาตุ หินแร่ หินอุกกาบาต ทั้งทดลองวิธีท�ำได้ด้วยตัวเอง ตกเย็นเราก็ไปเดินหาต ลองต่อดูบ้าง อื้มมม...หมึกช อร่อย ฟิน ! พอท้องฟ้าเริ่มท ยามค�่ำคืนเป็นการปิดท้าย - -


.ย 58) - โอฮาโยะ ปราสาทโอซาก้า

าสาทโอซาก้ากับ Science museum -- เช้านี้ฟ้าหม่นใช้ได้ ยังดีที่ฝนไม่ตก ช่วงเช้าเราจึงแวะ ตัวปราสาทสูงใหญ่โอ่อ่า มีคนเข้าคิวขึ้นไปดูข้างในตัวปราสาทกันพอสมควร เราจึงเดินไปต่อ azing Pass เข้าฟรีแบบชิวๆ ชั้นบนสุดลงมาข้างล่าง เราชอบที่มีการถ่ายทอดเรื่องราวประวัติศาสตร์ผ่านจอภาพสามมิติ ายต�ำแหน่งมาจัดแสดง ท�ำให้รู้สึกอินไปกับความเป็นมาของยุคสมัยนั้นมากเลยทีเดียว อซาก้า เราก็นั่งรถไฟไปพิพิธภัณท์วิทยาศาตร์กันต่อ ที่ตัดสินใจมาที่นี่เพราะอยากเห็นว่า แต่คนเก่งวิทยาการกันนักหนาเนี่ยจะมีรัยเจ๋งๆ ให้ดูบ้าง - - พอเข้าไปถึงรู้สึกถึงบางอ้อ รู้แล้ว ยาศาตร์และวิศวะ รู้สึกเลยว่ามันเจ๋งอะ!! แต่ละชั้นถูกแบ่งจัดแสดงเป็นเรื่องๆ มีการทดลอง วนอุปกรณ์ที่ใช้ในชีวิตประจ�ำวันต่างๆ ให้ดูว่าข้างในประกอบด้วยอะไรบ้าง มีการจ�ำลองไฟฟ้า งานน�้ำ การเกิดแรงหมุน แรงดึงดูด แรงโน้มถ่วง การเกิดลม การลอยตัวของสิ่งของ ตาราง ต และอื่นๆ อีกสารพัดที่เราไม่เคยได้เห็นและสัมผัส ซึ่งทุกสิ่งอย่างเราสามารถเข้าไปจับพร้อม ง น่าอิจฉาเด็กญี่ปุ่นจริงที่ผู้ใหญ่ให้ความส�ำคัญกับความรู้และพัฒนาการด้านต่างๆ ขนาดนี้ ตึก Sky Building แต่ไม่เจอ (ฮา) เลยไปยืนต่อแถวกินทาโกะยากิแทน เห็นคนเข้าคิวเยอะเลย ชิ้นโตๆ ราดซอสมายองเนสกับซอสอะไรอีกสักอย่าง โรยด้วยปลาโอแห้งร้อนๆ หอมกรุ่น ทาสีด�ำเราจึงขอจบวันด้วยการนั่งชิงช้าสวรรค์ Hep Five เพื่อเก็บบรรยากาศเมืองโอซาก้า - สวยงามอร่ามตามาก

ชิงช้าสวรรค์ Hep Five ที่จะพาเราขึ้นไปชม วิวเมืองโอซาก้าสวยๆ

ALL ABOUT JAPAN 55


ABJ ABOUT DIARY

Day 4 (12 เม.ย 58) - สัตว์จ๋า พี่มาแล้วว! วันนี้ตื่นนอนแต่เช้าเพราะอยากไปดูพิพิธภัณฑ์ สัตว์น�้ำไคยูคัง จึงรีบไปถึงตั้งแต่เก้าโมงเช้า แต่ก็ต้อง กรี๊ดด! ท�ำไมคิวยาวแบบนี้ แต่บ่นไปก็เท่านั้น ยืนรอ คิวต่อไป - - ตึกภายนอกดูโดดเด่นด้วยสีสดที่ตัดกับ ท้องฟ้า ใหญ่โตมโหฬารมาก แต่ถึงภายในจะมีมากถึง 7 ชั้น แต่เขาก็ท�ำทางให้เราเดินขึ้นไปอย่างเนียนๆ โดยที่เราไม่รู้สึกเหนื่อยเลย โดยเริ่มเดินจากชั้นบนสุด ไล่ลงมา มีปลาที่แทบขนมาทั้งมหาสมุทร และฉลาม วาฬตัวบิก๊ เบิม้ (หลงรักเลย) ปลากระเบน แมงกระพรุน สัตว์น�้ำต่างๆ ดูเพลินและประทับใจดี ราคาค่าเข้า ตีเป็นเงินไทยประมาณ 600 กว่าบาท เราว่าคุ้มโคตรๆ ส่วนตัวเราชอบการก่อสร้างของที่นี่ โดยเฉพาะโซน ปลาที่เป็นเหมือนแทงค์น�้ำขนาดใหญ่ล้อมรอบตึกทะลุ ถึงกันทุกชั้น ท�ำให้สัตว์น�้ำทุกชนิดมีพื้นที่ในการว่าย ไม่อึดอัด ดูเจ้าพวกปลาก็น่าจะมีความสุขดีเลยละ พอจบจากที่นี่ก็ไปสวนสัตว์เทนโนจิกันต่อ ซึ่ง วันที่เราไปเป็นวันที่มีก�ำหนดครบรอบ 100 ปีพอดี 56 ALL ABOUT JAPAN

เด็กๆ เพียบเลย เราว่าสัตว์ที่นี่ดูอึดอัดนิดๆ อารมณ์ ประมาณเขาดินบ้านเราแต่อากาศเย็นกว่า ที่นี่เราไม่ค่อยดูสัตว์เท่าไหร่ เพราะไม่ค่อยมีอะไร น่าสนใจ เลยหันไปดูเด็กญี่ปุ่นแทน (ฮา) นั่งสังเกต ไปเรื่อยๆ ก็พบว่าผู้ชายญี่ปุ่นพาลูกมาเดินสวนสัตว์กัน เยอะเนอะ คุณแม่บางคนก็ท�ำข้าวกล่องมานั่งกินกับ ลูก เด็กๆ ก็วิ่งเล่นปีนป่ายกันสนุกสนาน อย่างหนึ่ง ที่สังเกตเห็นคือส่วนใหญ่พ่อแม่คนญี่ปุ่นเขาไม่ค่อย สปอยลูกแฮะ เด็กแบกเป้ใหญ่กว่าตัว ผู้ปกครองก็ไม่ ถือให้นะจ๊ะ เหมือนเขาพยายามให้เด็กรู้จักช่วยเหลือ ตั ว เอง เราว่ า มั น ดี ม ากที่ ส อนให้ เ ด็ ก แกร่ ง เพราะ จะท� ำ ให้ เ ขาโตมาโดยที่ ไ ม่ ต ้ อ งเป็ น ภาระใครและ ช่วยเหลือตัวเองเป็น แทนที่จะได้ดูสัตว์กลับได้เรียนรู้วิถีการด�ำเนิน ชีวิตแบบครอบครัวที่นี่ซะงั้น เอาเป็นว่าใครสนใจ มี เวลาเหลือก็มาแวะดูสัตว์พร้อมซึบซับบรรยากาศแบบ ครอบครัวญี่ปุ๊นญี่ปุ่นที่นี่กันได้นะ ชิลดี


Day 5 (13 เม.ย 58) - ศาลเจ้าจิ้งจอก เราชอบการเดินทางด้วยรถไฟที่ญี่ปุ่นจริงๆ มันสะดวกสบายมาก แถมยังได้ดูวิว ข้างทางสวยๆ ง่วงก้อหลับพิงเบาะได้แบบชิลๆ - - วันนี้เรานั่งรถไฟไปที่ศาลเจ้าจิ้งจอกกัน ฝนตกปรอยๆ แต่ก็ยังมีนักเรียนมาทัศนศึกษากันอีกแล้ว เสาโทริอิสีส้มช่างดูตัดกับป่า สีเขียวรอบๆ แต่ยิ่งเดินเข้าไปเรื่อยๆ ฝนก็ยิ่งตกจั๊กๆ แอบวังเวงนิดนึง เลยลงดีกว่า (ฮา) จากนั้นเราจึงกลับมาเดินย่าน Nipponbashi กันต่อ กรี๊ดด! นี่แหละสวรรค์ของคน รักฟิกเกอร์ ในฐานะแฟนคลับเลยมีโอกาสได้จับจองมาเป็นเจ้าของเจ็ดตัวแบบเบาๆ ใคร ชอบอนิเมะ ฟิกเกอร์ โมเดล รวมทัง้ หนัง 18+ (มีเป็นอุตสหกรรมโรงงาน) ควรมาย่านนีน้ ะ ละลานตามาก ขอบอก อ้อ แถวนี้มีร้านอาหารเพียบ เราไปเจอร้านโอโคโนมิยากิที่ คนญี่ปุ่นล้วนๆ เข้าไปต่อแถวกิน ก็เลยขอลองบ้าง แม้จะดูเป็นร้านธรรมดาแต่ลูกค้าต้อง จองคิวลงชือ่ ไว้เลย เราสัง่ ยากิโซบะหมูกบั โอโคโนมิยากิปลาหมึกมาชิมดู อูย๊ ย...ยากิโซบะ ผัดมาหอมมว๊ากก! หมูนุ๊มนุ่ม โอโคโนมิยากินี่เรียกว่าจัดเต็ม ไม่มีงกเครื่อง คนขายก็ ท�ำไปฮัมเพลงไป ดูมีความสุข ท�ำให้คนกินพลอยมีความสุขตามไปด้วยเลยจริงๆ

ALL ABOUT JAPAN 57


ABJ ABOUT DIARY

Day 6 (14 เม.ย 58) - ปีนเขาโยชิโนะ กันเถอะ วันนี้เราให้โยชิโนะทั้งวัน เพราะจากที่ หาข้อมูลมา มันค่อนข้างใช้เวลาพอควร แล้ว ก็ จ ริ ง ๆ ตั้ ง แต่ สิ บ โมงเช้ า ถึ ง บ่ า ยสามไม่ ไ ด้ ไปไหนเลย (ฮา) การเดิ น ทางทางไปที่ นี่ จ ะค่ อ นข้ า ง ล�ำบากนิดหนึ่งเพราะไม่ค่อยมีภาษาอังกฤษ พอถึงปุ๊บฝนก็เทลงมาอย่างหนักเลย โชคดี ที่มาถึงแล้วคนไม่เยอะมาก เราเลยรีบวิ่งขึ้น รถบัสทันทีเพื่อไปขึ้นเขา (ข้างๆ กันมีกระเช้า ลอยฟ้าให้ไปได้อีกทาง แต่เราลืม เนื่องจาก ฝนตกหนักท�ำให้รีบวิ่งขึ้นรถเลย แง...ไม่งั้นคง ได้เห็นวิวมุมสูงสวยกว่านี้) รถจะปล่อยให้เราลงตรงจุดจอดรถ หลัง จากนั้นเราต้องเดินขึ้นเขาเอง เท่าที่สังเกตุ ที่นี่มีแต่คนญี่ปุ่น แทบไม่มีชาวต่างชาติเลย ส่วนใหญ่อายุประมาณ 40 ปีขึ้นไป มาเดิน ปีนเขาสูงชัน ย�้ำอีกทีว่าสูงชัน โอ้วแม่เจ้า ! คนญี่ปุ่นฟิตโคตรๆ ส่วนเรา... แยกทางกับ สามีตั้งแต่รถจอดให้ลงแล้วต้องเดินเองแล้ว (ฮา) เพราะเดินไปได้แค่ 800 เมตร ก็หมดแรง จ้า เลยปล่อยให้คุณสามีเดินขึ้นเขาไปเองตาม ยถากรรม แล้วนางก็หายไปเลย นานมาก! โผล่มาอีกทีตอนบ่าย (แอบคิดว่าถ้าไม่กลับมา จะหาสามีใหม่แล้วนะ) แต่สงสัยคงตายยาก พอคุณสามีมาถึงนางก็อวดรูปใหญ่ว่าข้างบน เป็นยังไงบ้าง ปรากฎว่านางขึน้ ไปถึงยอดเลยจ้า

58 ALL ABOUT JAPAN

นางบอกนางเจอคุณยายตัวเล็กๆ สูงประมาณ 150 ซม. แต่ แ บกกล้ อ งแคนนอนอั น ใหญ่ พร้อมเลนส์ซูมแถมด้วยขากล้องสะพายหลัง ใบโตปี น ขึ้ น เขาคนเดี ย ว ซ�้ ำ ยั ง เดิ น น� ำ หน้ า คุณสามีไปอีก คุณยายคนนี้เดินไปถึงยอดเขา เหมือนกัน โอ้ว ! ข้าน้อยขอคาราวะในความ ฟิตของคุณยาย คุณสามีเล่าอีกว่ายิ่งเดินขึ้นไป มันยิ่งสงบเงียบ คนยิ่งเหลือน้อย แต่ก็ยิ่งเห็น ความหลากหลายของต้ น ซากุ ร ะ ซึ่ ง มี ทั้ ง สี เ ขี ย ว เหลื อ ง ชมพู ส้ ม สลั บ กั น ไปมาทั้ ง หุบเขา เหมือนศิลปินก�ำลังวาดภาพสีน�้ำให้ เป็นงานศิลปะเลยทีเดียว เสียดายที่มีหมอก มาบั ง เยอะ เลยเห็ น ความงามได้ ไ ม่ ห มด คราวหน้าจะมาปีนอีก (ห๊า) พอถึงยอดเขาก็ จะมีกลุ่มคนสูงอายุร้องเพลงกันอยู่เป็นกลุ่ม คล้ายเป็นบทสรุปว่าเราได้พยายามมาด้วยกัน จนถึงเส้นชัยแล้ว อา...นี่สินะ สิ่งที่เราไม่ได้ สัมผัสเพราะความไม่พยายามของเราเอง สุดท้ายเราก็นั่งรถไฟกลับโรงแรมเพื่อ เตรี ย มตั ว กลั บ ไทยในวั น รุ ่ ง ขึ้ น สรุ ป ทริ ป นี้ เป็ น การเที่ ย วต่ า งประเทศที่ ช ่ ว ยเพิ่ ม พู น ประสบการณ์ แ ละมุ ม มองใหม่ ๆ ของเรา เป็ น การเติ ม พลั ง งานให้ กั บ ชี วิ ต ได้ ดี เ ลยละ หลงรักเลยญี่ปุ่น ครั้งเดียวไม่พอจริงๆ แฮะ แล้วปีหน้าเจอกันใหม่นะ เกาะเล็กๆ ที่ยิ่งใหญ่ ของฉัน ^o^

Y

ร่วมแบ รูปพร


ยิ่งเดินขึ้นไปมันยิ่งสงบเงียบ คนยิ่งเหลือน้อย แต่ก็ยิ่งเห็นความหลากหลายของต้นซากุระ ซึ่งมีทั้งสีเขียว เหลือง ชมพู ส้ม สลับกันไปมาทั้งหุบเขา เหมือนศิลปินก�ำลังวาดภาพสีน�้ำ ให้เป็นงานศิลปะเลยทีเดียว

Your Story Your Diary

บ่งปันเรื่องราวความทรงจ�ำในทริปการท่องเที่ยวญี่ปุ่นของคุณผ่านไดอารี่เล่มนี้ของ All About Japan E-magazine เพียงส่ง ร้อมเรือ่ งราวประทับใจระหว่างการเดินทาง เขียนบอกเล่ามาเป็นไดอารี่ ถ่ายทอดความรูส้ กึ ของแต่ละวันในประเทศญี่ปุ่นเหมือน ไดอารี่ของคุณ Kangsadan Th. ทุกเรื่องราวที่ส่งเข้ามาจะถูกน�ำมาแบ่งปันลงในคอลัมน์ ABOUT Diary ของนิตยสาร พร้อมรับของที่ระลึก “ปากกาคิตตี้จากประเทศญี่ปุ่น” เขียนไดอารี่ของคุณลงในโปรแกรม Microsoft Word พร้อมแนบรูปภาพแล้วส่งมาที่อีเมล : abjmag@gmail.com ไม่ได้ลงเล่มนี้ อาจได้ลงเล่มหน้า - - มาบันทึกความทรงจ�ำในการเดินทางไว้ด้วยกันเถอะ : )

ALL ABOUT JAPAN 59


All

ABOUT GUIDE

Kiddy Lan ปรุงฝัน เติมแต่งจินตนาการ

ขอต้อนรับเข้าสู่ ‘โลกของเด็ก’ ถ้าตามชื่อร้านคงต้องกล่าวต้อนรับแบบนี้ แต่ ‘คิดดี้ แลนด์’ ไม่ใช่ดินแดนส�ำหรับเด็ก เพียงอย่างเดียว ผู้ใหญ่หัวใจเด็กหลายคนก็ตกหลุมรัก สวรรค์ศูนย์รวมของเล่นแห่งนี้เช่นเดียวกัน

35.667700, 139.706566 Location : 6-1-9, Jingu-mae, Shibuya-ku, Tokyo Telephone : 03 - 3409 - 3431 Open : 11.00 - 21.00 Website : www.kiddyland.co.jp/en

60 ALL ABOUT JAPAN

หน้าร้านโดดเด่น ขนาดนี้ ไม่ว่าใคร เดินผ่านก็ต้องสะดุด


nd

SHOPPING

kiddy land

ALL ABOUT JAPAN 61


ABJ ABOUT GUIDE

62 ALL ABOUT JAPAN


SHOPPING

‘คิดดี้ แลนด์’ เกิดขึ้นจากจินตนาการของผู้ใหญ่ แต่เป็นการเติมฝันให้กับเด็ก และเป็นร้านขายของเล่นเก่าแก่ ที่อยู่เคียงคู่ความฝันของเด็กญี่ปุ่นมานานนับ 60 ปี

TOKYO METRO LINE Meiji-jingumae Station Exit 4 or Omotesando Exit A1

เป็ น ที่ รู ้ กั น ดี ว ่ า ประเทศญี่ ปุ ่ น เป็ น เจ้ า พ่ อ แห่ ง โลก จินตนาการ ไม่ว่าอะไรก็ตามที่เคยเป็นเพียงสิ่งเสมือนจริง คนญี่ปุ่นสามารถเนรมิตให้กลายเป็นจริงได้ทั้งนั้น - - ‘คิดดี้ แลนด์’ เกิดขึ้นจากจินตนาการของผู้ใหญ่แต่เป็นการเติมฝัน ให้ กั บ เด็ ก โดยเริ่ ม ต้ น ด้ ว ยการเปิ ด ตั ว เป็ น ร้ า นหนั ง สื อ ชื่ อ ‘Hashidate book’ ก่อนจะขยับขยายน�ำของเล่นเข้ามาวาง ขายจนกลายเป็นร้านขายของเล่นเก่าแก่ที่อยู่เคียงคู่ความฝัน ของเด็กญี่ปุ่นมานานนับ 60 ปี สวรรค์ของคนรักของเล่นแห่งนี้ยังกระจายความฝันไป ทั่วประเทศมากถึง 80 สาขาทั่วทุกภูมิภาค ไม่ว่าจะขึ้นเหนือไป ฮอกไกโดหรือลงใต้ไปคาโงะชิมะก็สามารถช็อปปิ้งความฝันที่ คิดดี้ แลนด์สาขาต่างๆ ได้อย่างเพลิดเพลิน - - แต่สาขาโด่งดัง ที่ต้องยกต�ำแหน่งความมีชื่อเสียงให้คือ สาขาฮาราจูกุ คิดดี้ แลนด์สาขาฮาราจูกตุ งั้ อยูใ่ นเส้นถนนโอะโมเตะซันโด

ซึ่ ง สามารถเดิ น ทางมาด้ ว ยรถไฟใต้ ดิ น ลงสถานี Meijijingumae ออกทางออก 4 หรือจะลงสถานี Omotesando แล้วออกทางออก A1 ก็ได้ เพราะร้านตั้งอยู่ตรงกลางระหว่าง สองสถานี คิดดี้ แลนด์สาขานี้มีทั้งหมด 6 ชั้น ทุกชั้นอัดแน่นไปด้วย ของเล่น เกม ตุ๊กตุ่นตุ๊กตา และเอเวอร์รีติงจิงเกอร์เบลล์ที่ เกี่ยวกับเด็ก ไม่ว่าจะเป็นโดราเอมอน สนูปี้ คิตตี้ รีแลกคุมะ หรื อ ตั ว การ์ ตู น ที่ มี ส ายเลื อ ดญี่ ปุ ่ น รวมถึ ง ตั ว การ์ ตู น ของ ค่ า ยวอลท์ ดิ ส นี ย ์ ชื่ อ ดั ง หรื อ ค่ า ยสตู ดิ โ อจิ บ ลิ ก็ มี ว าง เรียงรายไว้เป็นขบวนพาเหรดให้เลือกซื้อหาจับจอง ฉะนั้น คิ ด ดี้ แลนด์ สาขาฮาราจู กุ จึ ง เปรี ย บเสมื อ นสวรรค์ น ้ อ ยๆ ของคนรักการ์ตูนญี่ปุ่น งานนี้ไม่ว่าจะพาลูกพาหลานมาหรือ เป็ น ผู ้ ใ หญ่ หั ว ใจเด็ ก เสี ย เองคงมี โ อกาสเป็ น โรคทรั พ ย์ จ าง ได้ไม่ยากเลย ALL ABOUT JAPAN 63


All

ABOUT GUIDE

Detective

64 ALL ABOUT JAPAN

CONAN


EATING

N CAFE

เรื่อง และภาพ : Kandara NataLie

หนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นในวัยเด็กของทุกคนคือเรื่องอะไรกันบ้าง ส�ำหรับเรา หนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นในดวงใจคือเรื่องราวของเด็กหนุ่มที่มีใจรักในการ เป็นนักสืบแต่เกิดขัดแย้งกับผู้ร้ายจนต้องกลายเป็นเด็กอายุเจ็ดขวบ อีกครั้ง แม้ร่างจะกลายเป็นเด็ก ความสามารถที่มีกลับไม่เคยเลือนหาย เขายังคงโลดแล่นอยู่ในวงการนักสืบผ่านคนใกล้ชิดที่อาศัยอยู่ด้วย - อ่านมาถึงตรงนี้ คงพอเดากันไม่ยากแล้วใช่ไหม

ใช่แล้ว - - การ์ตูนเรื่องนั้นคือ ยอด นักสิบจิ๋วโคนันนั่นเอง นัก สื บจิ๋ ว นาม โคนั น ถู ก สร้ า งชี วิ ต วาดลวดลายผ่านกระดาษและตัวหนังสือ โดย อาจารย์อาโอยามะ โกโช ซึ่งมีการ ตี พิ ม พ์ เ ผยแพร่ ใ นนิ ต ยสารรายสั ป ดาห์ โชเน็งซันเดย์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 และได้รับ ความนิยมอย่างมากในประเทศญีป่ นุ่ รวมถึง ต่างประเทศ การันตีจากผลงานแปลที่มี มากกว่า 10 ภาษา - - หลังจากได้รับความ ส�ำเร็จผ่านตัวหนังสือในหน้ากระดาษ ยอด นักสืบจิ๋วโคนันก็ถูกเพิ่มมิติการมีชีวิตด้วย การออกฉายเป็นการ์ตูนซีรีย์ผ่านสถานนี โทรทัศน์นิปปอน สถานีโทรทัศน์โยมิอุริ

และสถานีโทรทัศน์แอนิแมกซ์ ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2539 และยังมีการจัดท�ำ เป็นซีรีส์ภาพยนตร์ในรูปแบบที่มีคนแสดง อีกด้วย ฮ็อตจนสั่นใจเหล่ามังงะ อนิเมะทั้ง หลายขนาดนี้ จึ ง ไม่ แ ปลกหาก Tower Records จะเต็มใจจับมือกับทีมงานผูจ้ ดั ท�ำ ภาพยนตร์ยอดนักสิบจิว๋ โคนันประกาศเปิด Detective CONAN Cafe เพื่อโปรโมท ภาพยนตร์ ที่ มี โ ปรแกรมฉายตอนใหม่ ‘Sunflowers of Inferno’ ไปเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา คนญี่ปุ่นรักนักสืบจิ๋วโคนัน เราเองก็ รั ก นั ก สื บ จิ๋ ว โคนั น ดั ง นั้ น เมื่ อ ได้ ยิ น ข่ า ว ALL ABOUT JAPAN 65


ABJ ABOUT GUIDE

Fresh Juice Soda

Fr u

its

Ch uC

ream

66 ALL ABOUT JAPAN

Coffee Latte


EATING นักสืบจิ๋วนามโคนันถูกสร้างชีวิตวาดลวดลายผ่าน กระดาษและตัวหนังสือโดย อาจารย์อาโอยามะ โกโช ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศญี่ปุ่นและต่างประเทศ พิ เ ศษสุ ด ๆ ขนาดนี้ มี ห รื อ ที่ จ ะพลาด เพราะเป็ น ช่ ว ง ประจวบเหมาะที่เรามีโอกาสได้เดินทางไปชมซากุระที่ ประเทศญี่ปุ่นพอดิบพอดี เอาเป็นว่าไม่พูดพร�่ำท�ำเพลง ให้มากความ ตามไปสืบหาโคนันตัวจิ๋วพร้อมกันเลย! ภายในคาเฟ่ ต กแต่ ง ด้ ว ยภาพโปสเตอร์ ตั ว ละคร ยกขบวนพาเหรดมากันครบแก๊งค์ ทัง้ พระเอกของเรา โคนัน คุโด้ ชินอิจิ, โมริ รัน, ไฮบาระ ไอ, เฮย์จิ ฮัตโตริ, คาซึฮะ เซระ มาซึมิ และจอมโจรคิดสุดหล่อก็โผล่มาทักทายเรา กับเขาด้วย (จอมโจรคิดเป็นตัวละครส�ำคัญในภาพยนตร์ ตอนนี้ ) - - อี ก หนึ่ ง จุ ด เด่ น ที่ เ ห็ น แล้ ว ประทั บ ใจ คื อ ชุดพนักงานชายหญิงสีขาวด�ำดูเข้ากับธีมของคาเฟ่มาก ภายในร้านยังมีของพรีเมี่ยมต่างๆ ทั้งเสื้อ จานรองแก้ว กระเป๋ า ผ้ า และอื่ น ๆ อี ก มากมายให้ ส าวกโคนั น ได้ เลือกสรรกันอย่างเต็มที่ พร้อมมุมสวยๆ ให้ถ่ายรูปกัน อย่างหน�่ำใจ นั่งมาสักพักชักหิวแล้วสิ เปิดเมนูดูสักหน่อย - - เมนูมี ทั้งของคาว ของหวาน เครื่องดื่มพร้อมสรรพ แอบกระซิบ หน่ อ ยว่ า อาหารแต่ ล ะจานนอกจากจะใหญ่ เ บิ้ ม แล้ ว อาหารในจานยังเยอะมากอีกด้วย กินกันลืมหิวแน่นอน ส�ำหรับวันนี้ เราขอเลือกเมนูซึ่งเหมาะกับสาวอ้วน

หวานๆ อย่างเรา เป็น ‘ชูว์ครีม’ แบบเบาๆ ตัวชูว์ครีม เนื้อแป้งไม่นุ่มมากแต่เนื้อครีมหอม ละมุนลิ้น และรสชาติ กลมกล่อมตัดกับผลไม้ที่เสิร์ฟมาคู่กัน ตามด้วยกาแฟลาเต้ หอม มัน เข้มข้น ที่แทบไม่ต้องเติมน�้ำตาลก็หอมหวานชวน ติดใจ ที่ส�ำคัญยังมีลายอาร์ตรูปโคนันมาเอาใจคนรักนักสืบ จิ๋ ว อย่ า งเราด้ ว ย กาแฟแก้ ว นี้ คื อ ยิ่ ง กว่ า ได้ ใ จไปเต็ ม ๆ ขอปิ ด จ็ อ บด้ ว ยน�้ ำ ผลไม้ โ ซดาซ่ า ๆ สดชื่ น เคล้ า เข้ า กั บ บรรยากาศ รวมค่าใช้จ่ายมื้อนี้ทั้งหมด 4,000 กว่าเยน ถ้าเทียบกับบรรยากาศ และรสชาติอาหารก็ถือว่า “มื้อนี้ ราคาเบาๆ” แม้ ใ นวั น ที่ นิ ต ยสารเล่ ม นี้ อ อกจะหมดเวลาของ Detective CONAN Cafe ไปแล้ว แต่เชื่อว่านักสืบจิ๋วนาม ว่าโคนันจะคงอยู่ในใจคนรักการ์ตูนญี่ปุ่นตลอดไปและอาจ กลั บ มาเปิ ด คาเฟ่ ต ้ อ นรั บ เหล่ า สาวกนั ก สื บ ในอี ก ไม่ ช ้ า ไม่นานแน่นอน เพราะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวยังไงละ !!

Location : Tower Records Cafe Shibuya floor 2, 8 Opening Hours : 11.00 - 22.00 Phone : 03 - 3496 - 3672

ALL ABOUT JAPAN 67


All

JAPAN STYLE

ถ้านิยามของค�ำว่า ‘ศิลปะ’ คือ อิสระทางความคิด อิสระในการ ถ่ายภาพอย่างมีศิลปะที่ญี่ปุ่นก็ ควรให้อิสระทางความรู้สึกของ ผู้ถูกถ่ายด้วย นั่นคือการค�ำนึง ถึงความรู้สึกของกันและกัน ซึ่งเป็นมารยาทขั้นพื้นฐานใน สังคมญี่ปุ่นที่ช่างภาพแนวสตรีท ทุกคนควรระวัง

ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ถ่ายรูปโคตรสนุก ไม่ว่าช่างภาพที่มีใจรัก ในการถ่ายภาพแนวไหนได้ลองไปส่องญี่ปุ่นผ่านเลนส์สักครั้งคงมี ใจละลายเผลอตกหลุมรักแผ่นดินปลาดิบบนเกาะเล็กๆ ผ่านเลนส์กล้องนีล่ ะ แต่ถึงแม้การถ่ายภาพจะถูกนิยามรวมให้เป็น ‘งานศิลปะ’ แต่ศิลปะบน เกาะญี่ปุ่นมีขอบเขตที่ ไม่ควรมองข้ามและละเลย เพราะหากเผลอ ลั่นชัตเตอร์ผิดช็อตมีหวังได้เข้าไปลั่นน�้ำตาต่อในคุกแน่ โดยเฉพาะช่างภาพ ที่ชื่นชอบการถ่ายภาพแนวสตรีท (Street Photography) หรือแคนดิด (Candid) มีความสุขที่ ได้เห็นอากัปกิริยาของผู้คนผ่านเลนส์กล้อง 68 ALL ABOUT JAPAN


ญี่ ปุ ่ น มี ก ฎหมายคุ ้ ม ครองสิ ท ธิ ส ่ ว น บุคคล โดยเฉพาะเด็ก และสตรี ซึ่งไม่ใช่แค่ ข้อกฎหมายที่ตั้งขึ้นมาลอยๆ เพื่อเขียน เสื อ ให้ วั ว กลั ว แต่ เ คยมี ก รณี ฟ ้ อ งร้ อ ง เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิผ่านเลนส์กล้อง กันมานักต่อนักแล้ว ที่ญี่ปุ่นผู้ปกครองซึ่ง มีลูกๆ หลานๆ วัยกระเตาะสามารถแจ้ง ต�ำรวจได้ทันทีหากมีคนแอบถ่ายรูปเด็ก โดยที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าต แน่ น อนว่ า เหมา รวมทั้งกรณีที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจด้วย ยิ่งถ้า เป็ น การถ่ า ยภาพเพื่ อ น� ำ ไปเผยแพร่ ต ่ อ สาธารณะชนด้วยแล้ว หากผู้ปกครองของ เด็ ก ในรู ป มาเจอก็ เ ตรี ย มขึ้ น ศาลเพื่ อ ไกล่เกลี่ยเรื่องค่าเสียหายได้เลย เหตุผล ที่ทางรัฐบาลญี่ปุ่นต้องท�ำให้เป็นเรื่องราว ใหญ่ โ ตจนเป็ น ข้ อ กฎหมายเพราะเคยมี เหตุการณ์ผู้ร้ายปลอมตัวเป็นนักท่องเที่ยว แล้วแอบถ่ายภาพเด็กเอาไว้แบบ (ดูเหมือน) ไม่ตั้งใจ แต่กลับน�ำรูปไปชี้โพรงให้คนร้าย

อี ก คนมาลั ก พาตั ว เด็ ก เกิ ด เป็ น คดี อาชญากรรมขึ้นในสังคม ผู้ปกครองเด็กจึง ต่างพากันหวาดระแวงคนที่มาลั่นชัตเตอร์ ถ่ายภาพลูกหลานตัวเองกันยกใหญ่ การถ่ า ยภาพผู ้ ห ญิ ง ญี่ ปุ ่ น ก็ เ ช่ น กั น เคยมีรายงานว่าชายวัย 40 ปี ถูกต�ำรวจ จั บ เพราะถ่ า ยรู ป ผู ้ ห ญิ ง ที่ นั่ ง ข้ า งกั น บน รถไฟแบบเต็มตัว ทั้งที่ภาพไม่ได้สื่อไปใน เชิงลามกหรืออนาจารเลย และยังมีกรณี คล้ายๆ กันนี้เกิดขึ้นอีกมากในช่วงเวลาที่ ผ่านมา อาจเพราะคนญีป่ นุ่ ส่วนใหญ่คอ่ นข้าง มี โ ลกส่ ว นตั ว และถู ก ปลู ก ฝั ง ให้ ค� ำ นึ ง ถึ ง ความรู้สึกรวมทั้งสิทธิของผู้อื่น จึงมีจารีต ที่เกี่ยวกับสิทธิส่วนบุคคลเกิดขึ้นในสังคม มากมาย ผู ้ ห ญิ ง ญี่ ปุ ่ น ไม่ แ ต่ ง หน้ า บนรถไฟ เพราะกลัวถูกมองว่าไม่เหมาะสม ดังนั้น หากมี ค นที่ ไ ม่ รู ้ จั ก มาถ่ า ยภาพตนเอง

ความรู้สึกเขินอายหรือถูกคุกคามจึงเกิด ขึ้นง่าย ถ้าเกิดกรณีแบบนี้ แม้คนถ่ายจะ แค่ หั น กล้ อ งมาและยั ง ไม่ ไ ด้ ก ดชั ต เตอร์ ก็ ส ามารถแจ้ ง ต� ำ รวจให้ ด� ำ เนิ น คดี ท าง กฎหมายได้ทันที การถ่ า ยภาพแนวสตรี ท เป็ น ศิ ล ปะ อย่ า งหนึ่ ง ที่ น ่ า หลงใหลเพราะภาพถ่ า ย แนวนี้สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของผู้คนได้ เป็นอย่างดี แน่นอนว่าความเป็นธรรมชาติ คือเสน่ห์ของการถ่ายภาพแนวสตรีทหรือ แคนดิด แต่ในขณะเดียวกันเราก็อาจเผลอ มองข้ามความรู้สึกของผู้ถูกถ่ายไป ถ้ า นิ ย ามของค� ำ ว่ า ‘ศิ ล ปะ’ คื อ อิสระทางความคิด อิสระในการถ่ายภาพ อย่ า งมี ศิ ล ปะที่ ญี่ ปุ ่ น ก็ ค วรให้ อิ ส ระทาง ความรู ้ สึ ก ของผู ้ ถู ก ถ่ า ยด้วย นั่นคือการ ค�ำนึงถึงความรู้สึกของกันและกัน ซึ่งเป็น มารยาทขั้ น พื้ น ฐานในสั ง คมญี่ ปุ ่ น ที่ ช ่ า ง ภาพแนวสตรีททุกคนควรระวัง

ALL ABOUT JAPAN 69


All

ABOUT GIMMICK

Butter Beer

ไปเที่ ย วธี ม พาร์ ค ที่ ก� ำ ลั ง เนื้ อ หอมกั บ โซนใหม่ เ อาใจคนรั ก แฮรี่ พ็อตเตอร์อย่างโซน ‘The Wizarding World of Harry Potter’ ที่ ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอส์ เจแปน จะให้พลาดเครื่องดื่มสุดฮิตที่คนรักหนัง ทุกคนอยากลิ้มลองสักครั้งได้อย่างไร ‘Butter Beer’ เครื่องดื่มสุดโปรด ของแฮรี่ พ็อตเตอร์ ซึ่งยกถังเบียร์มาเสิร์ฟถึงที่ เพียงแต่ Butter Beer ของที่นี่ไม่มีแอลกอฮอล์เพราะมีการปรับสูตรให้เหมาะกับทุกเพศทุกวัย น้องๆ หนูๆ ก็ดื่มได้ จัดไป คัมปายยย!

ด ็ ด เ ส ร ม น ข ะ ล แ น ิ ของก ะเทศญี่ปุ่น

ประจำ�สวนสนุกในปร อี ก หนึ่ งสี สันในการไปเยือน สวนสนุ ก คงหนี ไม่ พ ้ น เรื่ อ ง ปากท้องเพราะเล่นจนเหนื่อยก็ ต้องหาของอร่อยเพิม่ พลังใช่ ไหม โชคดีที่ญ่ีปุ่นเป็นประเทศที่เต็มไป ด้ วยของอร่ อ ย แถมยังรักการ ครีเอท แม้กระทั่งอาหารและขนม ที่ ข ายในสวนสนุ ก ก็ ยั ง มี ค วาม น่ารัก ฟรุ้งฟริ้ง เป็นเอกลักษณ์ เฉพาะตัว นักท่องเที่ยวอย่างเรา เลยได้อิ่มทั้งใจ อิ่มทั้งกาย แน่นอนว่าไปเทีย่ วไกลถึงญีป่ นุ่ งานของกินต้องมา!

70 ALL ABOUT JAPAN

Micke

บุ ก ถ ตัวการ์ตูน ดิสนีย์ แล เป็นรูปตัว หน้ามิกกี้ เมาส์ ชิ้นเด

ป๊อบคอ

โตเก โตเกี ย ว กากบาทไว เป็ น ข้ า วโ หากิ น ที่ อื่ น เท่านั้น โด ป๊ อ บคอร์ น ส่วนโตเกีย ชานม แคร นอกจากนี้ท แกงกะหรี่ อร่อยให้ลิ้ม


ชูโรส

ปาท่องโก๋สเปน บ้างก็บอกว่าเป็นโดนัท สเปน แต่ไม่ว่าจะเหมือนปาท่องโก๋หรือโดนัท ‘ชูโรส’ แป้งทอดชุบน�้ำตาลแท่งยาวก็เป็นขนม ที่มีต้นต�ำรับมาจากประเทศสเปน ทั้งยังเป็น ขนมประจ�ำสวนสนุกเลยก็ว่าได้ เพราะไม่ว่า สวนสนุ ก แห่ ง ไหนก็ มั ก จะมี ชู โ รสแต่ ง กลิ่ น รสชาติ ต ่ า งๆ ขาย สวนสนุ ก แทบทุ ก แห่ ง ใน ประเทศญี่ปุ่นก็เหมือนกัน เติมพลังด้วยชูโรส สักแท่งแล้วไปเล่นรถไฟเหาะให้มันไปเลย!

ey Pizza

ถิ่ น ดิ ส นี ย ์ ทั้ ง ที จ ะให้ พ ลาดอาหารที่ ค รี เ อทออกมาเป็ น นต่างๆ ของวอลท์ ดิสนีย์ได้อย่างไร อันที่จริงโตเกียว ลนด์ และโตเกียว ดิสนีย์ ซี มีของกินและขนมที่ท�ำออกมา วการ์ตูนต่างๆ เต็มไปหมด แต่ที่ภูมิใจน�ำเสนอคือ พิซซ่า เมาส์ พิซซ่าหนานุ่มที่ตกแต่งออกมาเป็นรูปหน้ามิกกี้ ดียวรับรองอิ่ม แต่ว่าน่ารักขนาดนี้จะกินลงไหมล่ะเนี่ย !?

อร์นรสแปลก

กี ย ว ดิ ส นี ย ์ แลนด์ และ ดิ ส นี ย ์ ซี มี ข นมที่ ค วร ว้เลยว่า ‘ห้ามพลาด’ เพราะ พดคั่ ว รสชาติ แ ปลกๆ ที่ นไม่ ไ ด้ น อกจากสองที่ นี้ ดยโตเกียว ดิสนีย์ แลนด์มี นรสน�้ ำ ผึ้ ง และซอสโชยุ ยว ดิสนีย์ ซีมีป๊อบคอร์นรส รนเบอร์รี่ และพริกไทยด�ำ ทั้งสองที่ยังมีป๊อบคอร์นรส และคาราเมลหอมหวาน มลองอีกด้วย

ซาลาเปาสไปเดอร์แมน และตัวการ์ตูนต่างๆ ในเมื่อโตเกียว ดิสนีย์ แลนด์ มีพิซซ่าหน้า มิกกี้ เมาส์ ขวัญใจคนรักการ์ตนู ท�ำไมธีมพาร์ค เพือ่ คนรักภาพยนตร์อย่าง ยูนเิ วอร์แซลสตูดโิ อส์ เจแปน จะมีซาลาเปาหน้าสไปเดอร์แมนไม่ได้ อั น ที่ จ ริ ง ที่ นี่ มี ซ าลาเปาที่ ป ั ้ น เป็ น รู ป หน้ า ตั ว การ์ตูนต่างๆ ขายด้วย เช่น คิตตี้ เอลโม่ ซึ่งจะ ปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆ เพื่อความไม่ซ�้ำซากจ�ำเจ เจอพิซซ่าหน้ามิกกี้ เมาส์ว่ากินไม่ลงแล้ว มาเจอ ซาลาเปาหน้ า สไปเดอร์ แ มนอี ก ยิ่ ง กิ น ไม่ ล ง เข้าไปใหญ่ โอ๊ย จะน่ารักไปไหนเนี่ย !? ALL ABOUT JAPAN 71


All

ABOUT SHARE

TARANYX

INS TAGRAM

S TARBUCK DAZAIFU

TOM_SANTHITI INS TAGRAM

BROOKLYN BAKER 72 ALL ABOUT JAPAN


TIKKYHAMCHEESE INS TAGRAM

JAPAN

MAZXU

INS TAGRAM

HAKODATE S TATION

JUN8321

INS TAGRAM

YAMANAKAKO

ALL ABOUT JAPAN 73


All

ABOUT INSPIRE

74 ALL ABOUT JAPAN


A person who lives right, and is right, has more power in their silence than another has by words. - Phillips Brook -

ร่ ว มเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ All About Japan E-magazine ในคอลัมน์ ABOUT Share โดยการ ร่วมแบ่งปันความทรงจำ�ประทับใจผ่านรูปภาพ ไม่ว่า จะไปเที่ยวที่มุมไหนของโลกก็ตาม (ไม่จำ�เป็นต้องเป็น ประเทศญี่ปุ่น) ส่งรูปเข้ามาแบ่งปันความทรงจำ�ดีๆ ให้ ทุกคนที่มีใจรักในการท่องเที่ยวเหมือนกันได้เห็นเป็น แรงบันดาลใจ รูปภาพที่ประทับใจทีมงานจะได้แชร์ลงใน คอลัมน์ ABOUT Share สามารถแชร์รูปมาได้หลายช่องทาง ไม่ว่าจะ ผ่านทาง Fan page โดยการโพสในหน้าแฟนเพจ หรือ ส่งมาทางกล่องข้อความ สำ�หรับคนที่เล่น Instagram ก็สามารถแชร์ผ่านทาง ig ได้ โดยการแฮชแท็กมาที่ #abjmagazine ALL ABOUT JAPAN 75


NEXT ISSUE ALL ABOUT JAPAN I JUNE 2015


ดาวน์โหลด All About Japan E-magazine นิตยสารท่องเที่ยวออนไลน์รูปแบบใหม่เอาใจคนรักประเทศญี่ปุ่น ได้แล้ววันนี้ ทั้งคอมพิวเตอร์ PC Mac และอ่านออนไลน์ที่ http://www.abjmagazine.com ดาวน์โหลดฟรี !! สำ�หรับสมาชิกเตรียมรับ All About Japan E-magazine ก่อนใคร !! ส่งตรงให้ถึง E-mail ทุกวันที่ 15 ของทุกเดือน ส่วนท่านที่ไม่ได้เป็นสมาชิก เตรียมรอดาวน์โหลดนิตยสารได้ทุก วันที่ 30 ของเดือนที่เว็บไซต์ของนิตยสารและแผงหนังสือออนไลน์ เขียนจดหมายเข้ามาพูดคุย ติชม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือแบ่งปันรูปภาพ ประสบการณ์ ได้ทั้งทาง Fan Page Facebook และทาง E-mail : abjmag@gmail.com

FOR IPAD OR TABLET

สามารถดาวน์โหลด All About Japan E-magazine ลง iPad หรือ Tablet ได้แล้ววันนี้ โดยการดาวน์โหลดจาก เว็บไซต์ http://www.abjmagazine.com หรือดาวน์โหลด จากแอพพลิเคชั่นด้านล่างนี้ แล้วค้นหาชื่อนิตยสารได้เลย

อ่านสนุก อ่านดี อ่านฟรี มีสาระ อ่าน All About Japan E-magazine แล้วคุณจะรู้ว่า เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเองนั้น ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป !!


Profile for All About Japan E-magazine

All about japan E-magazine issue 17  

Japan, Magazine, เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง, นิตยสารออนไลน์, ดาวน์โหลดฟรี, ประเทศญี่ปุ่น, อาหารญี่ปุ่น, E-magazine

All about japan E-magazine issue 17  

Japan, Magazine, เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง, นิตยสารออนไลน์, ดาวน์โหลดฟรี, ประเทศญี่ปุ่น, อาหารญี่ปุ่น, E-magazine

Advertisement