Page 1


EDITOR’S www.abjmagazine.com

NOTE facebook.com/abjmagazine

โยโกฮาม่า เป็นเมืองท่าที่ใหญ่และมีความส�ำคัญมากที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ด้วยเหตุผลเท่านี้ก็เพียงพอให้หยิบ “เมืองโยโกฮาม่า” ขึ้นมาเป็นพระเอกของ All About Japan E-magazine เล่ม 11 นี้ ได้แล้วค่ะ -- ส�ำหรับคนที่มีเวลาเที่ยวในโตเกียวไม่นาน และอยากนั่งรถไฟออกไปเที่ยวเมืองใกล้เคียงเพื่อเปลี่ยนอารมณ์บ้าง โยโกฮาม่า เป็นเมืองที่เหมาะมากเลยทีเดียว เพราะใช้เวลาเดินทางจากโตเกียวไปไม่ถึงครึ่งชั่วโมง และแม้จะมีดีกรีเป็นถึงเมืองท่า ที่ใหญ่ที่สุด แต่ก็ไม่วุ่นวายและอึดอัดเท่าในโตเกียวเลย นี่ละมั้งคะ เหตุผลที่เราหยิบเมืองโยโกฮาม่ามาย้อมสีใหม่ จากเมืองท่าแห่ง ความทันสมัยให้กลายเป็นเมืองท่าแห่งความโรแมนติก เติมสีชมพูพาสเทลหวานๆ ลงไป และแนะน�ำเส้นทางเดตชวนฝันให้กับ ผู้อ่านทุกคน ..หวังว่าจะชอบกันนะคะ.. ใกล้สิ้นปีแล้ว มานั่งย้อนกลับไปดู เราท�ำนิตยสารออนไลน์เพื่อคนรักญี่ปุ่นออกมาได้ถึง 11 เล่มแล้ว จากคนตัวเล็กๆ ที่มี ความฝันและรักในการเดินทาง ได้สร้างเส้นทางและผลงานของตัวเองออกมาจนเกือบครบหนึง่ ขวบปี รูส้ กึ ภูมใิ จไม่นอ้ ยเลยจริงๆ ค่ะ -- แต่การเดินทางไม่เคยโรยด้วยกลีบกุหลาบ การท�ำนิตยสารด้วย “ใจ” เพียงอย่างเดียว จึงเป็นสิ่งที่ยากส�ำหรับเราจริงๆ ขออนุญาตยอมรับกับผู้อ่านตรงๆ ในกระดาษ (ดิจิตอล) หน้านี้ว่า มีหลายช่วงเวลาที่เรา “ท้อใจ” ค่ะ นั่งคิดและปรึกษากันว่า เราจะท�ำต่อไปไหวหรือเปล่า จะหยุดไว้แค่ 1 ปีนี้เลยดีไหม แต่รู้อะไรไหมคะ... พอเรามองย้อนกลับไปจากจุดเริ่มต้น ก็เห็นว่าเราเดินมาไกลมากเลยจริงๆ ค่ะ เดินมาไกลจนเกินกว่าจะกลับลงไป แทนที่ จะเดินกลับลงไป ท�ำไมเราไม่ไปให้ถึงยอดเสียล่ะ นั่นละค่ะ “ค�ำตอบ” นิตยสารท่องเที่ยวออนไลน์เล่มนี้ ท�ำเราขาดทุนในด้าน “เงินทอง” มากมายจนท�ำให้เราท้อใจ แต่นิตยสารท่องเที่ยว ออนไลน์เล่มนี้ ให้กำ� ไรด้าน “จิตใจ” กับเรามากเหลือเกินค่ะ -- ผูอ้ า่ นทุกคนก็เช่นกันนะคะ ใครทีก่ ำ� ลังเหนือ่ ยล้าจากการท�ำงานก็ดี การเดินตามความฝันก็ดี การสร้างเส้นทางของชีวิตตัวเองก็ดี ไม่ว่าหนทางข้างหน้าจะอีกไกลและยากล�ำบากแค่ไหน เมื่อถึงคราวที่ เราเหนื่อย ท้อ เดินต่อไปไม่ไหว ให้เวลาตัวเอง ลองมองกลับไปที่จุดเริ่มต้นสักครั้งนะคะ แล้วเราจะเห็นว่า... เราเดินมาไกลเกินกว่าจะกลับไปแล้วจริงๆ เป็นก�ำลังใจให้ทุกคนที่ “มีความฝัน” ค่ะ : )

Nichikarn Chomratanadilok Editor in chief niichiiz13@gmail.com facebook.com/abjmagazine


CONTENTS

ALL A BOUT JAPAN I NOVEMBER 2014

54

TH S SSUE HOW TO USE MAP ABOUT GUIDE COLUMN etro oM

EXIT

Ueno Station

Ginz

1

Hib

ky

oM etro

EXIT

To

2

ri

EXIT

a Do Show

Yamanot e Line Line

Marui

ABOUT TRIP : HAVE A ROMANTIC DATE AT YOKOHAMA.

18

ABOUT TRICK : อย่ากลัวที่จะใช้จ่ายผ่านตู้เอทีเอ็มที่ประเทศญี่ปุ่น

4

EXIT

Ueno Touganeya Hotel

3

26

ABOUT TALK : GO GRAPH - - GO ยก GANG

40 46

ABOUT STORY : MINATO MIRAI 21 อาทิตย์อัสดงที่ OSANBASHI YOKOHAMA INTERNATIONAL PASSENGER TERMINAL

EXIT

Tokyo

Metro

Ginza

Ueno Station

Tendon Tenya

14

Mitsul Garden Hotel

ky

To

5a

EXIT

ku Line

Yodobashi Camera

Keihin Toho

Keiseiueno Kinuya Hotel Hotel Kangetsuso

5b

EXIT

ABOUT JAPAN : YOKOHAMA เมืองท่าแห่งความโรแมนติก

Line

EXIT

8

EXIT

Horokoji

7

EXIT

ne a Li

iya

Main

06

Maguro-Ichiba

MINIMART / ร้านสะดวกซือ้

Showa Dori

Hotel Marutani

Yamanote Line

Cube Hotel Ueni Express

Keihin Tohoku Line

Chuo Dori

SHOPPING / ห้างสรรพสินค้า

Hotel Marutani

Hotel Yamayuri Eiju General Hospital

Line

ABAB

Sweet Paradise ( 3)

Sushi Zanmai

Kinuya Honkan

Tokyo Metro Hibiya

Line

Yaman

Izuei Honten

Keihin Tohoku

ote Line

Ueno Terminal Hotel

Ameyoko 3

Hotel Sardonyx Ueno

TEMPLE / วัด

EATING / ร้านอาหาร

BANK / ธนาคาร SLEEPING / โรงแรม ทีพ ่ กั

>> สามารถนำ�พิกดั ทีร่ ะบุไว้ ในคอลัมน์ตา่ งๆ ไปค้นหาแผนที่อีกครั้ง หรือดู Street view ใน google map ได้ โดยการคัดลอกตัวเลขพิกัด และนำ�ไปวางในช่องค้นหาที่ maps.google.co.th

54 60 66 70

ABOUT GUIDE SHOPPING : AMEYOKO STREET MARKET EATING : TONKATSU GANKO OSAKA IN THAI : GINZA SUSHI-ICHI JAPAN STYLE : PLEASE DO IT AT HOME. อย่าท�ำอย่างนั้นบนรถไฟนะ

72

ABOUT GIMMICK : 5 มารยาท ‘ไม่ควร’ ท�ำในร้านอาหารที่ญี่ปุ่น

76 78

ABOUT SHARE ABOUT INSPIRE


46 26

66 60 ALL ABOUT JAPAN E-MAGAZINE

นิตยสารท่องเที่ยวออนไลน์รูปแบบใหม่ เอาใจคนรักญี่ปุ่นโดยเฉพาะ

ดาวน์โหลดฟรี ได้ทาง www.abjmagazine.com E-mail : abjmag@gmail.com เบอร์โทรศัพท์ : 02 526 5421-2 / 085 067 4499 ติดต่อเพื่อลงโฆษณา / ซื้อสกู๊ปคอลัมน์ : คุณณิชิกาญจน์ (เบลล์) 081 455 2022 สมัครสมาชิก : member.abjmag@gmail.com ติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ได้ทาง Fan Page Facebook : www.facebook.com/abjmagazine All About Japan E-magazine จัดทำ�โดย DUCKABLT STUDIO ผูม้ คี วามรัก และผูกพันกับการทำ�สือ่ สิง่ พิมพ์ นิตยสาร รวมถึงสือ่ ออนไลน์อย่าง E-magazine หรือ E-book มาอย่างยาวนาน หากท่านถูกใจในผลงานการออกแบบหรือ Graphic ต่างๆ สนใจติดต่อให้ทาง DUCKABLT STUDIO สร้างสรรค์ผลงานให้ ติดต่อได้ที่ E-mail : duckablestudio@gmail.com หรือที่เบอร์โทรศัพท์ : 085 067 4499 คุณวีร์ศรัณย์ (เจี่ย)


All

ABOUT JAPAN

横 浜

Yokoh Y

จะด้วยเหตุผลใดก็ตาม ที่ท�ำให้โยโกฮาม่ากลายเป็น สถานที่ท่องเที่ยวที่ ได้รับ ความนิยมจากผู้คนทั่วโลก ...โยโกฮาม่า... ก็กลายมาเป็น สถานที่ที่อยู่ในใจไปเสียแล้ว

6 ALL ABOUT JAPAN

เมืองท่าแห่ง

โรแมน


hama

งความ

นติก

ห่างออกไปไม่ไกลนักจากกรุงโตเกียว มหานครที่ วุ่นวายไปด้วยผู้คน สีสัน และความทันสมัย มีเมืองท่าที่ ทันสมัยไม่แพ้กันอย่าง “เมืองโยโกฮาม่า” อยู่ เมืองที่ขึ้น ชื่อว่าใหญ่เป็นอันดับสองรองจากโตเกียว และยังเป็น เมืองหลวงของจังหวัดคานากาว่า (Kanagawa) ด้วย โยโกฮาม่ากลายมาเป็นสถานที่โปรดในใจ เมื่อเรา ค้นพบว่าเมืองท่าทีม่ คี วามส�ำคัญของประเทศญีป่ นุ่ แห่งนี้ มีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจอยู่มากมาย ที่ส�ำคัญยังอยู่ ไม่ไกลจากโตเกียว และใช้เวลาเดินทางไปเพียงครึ่งชั่วโมง เท่านั้นเอง -- ด้วยความที่อยู่ใกล้ โตเกียวแค่เอื้อมมือ จึงท�ำให้โยโกฮาม่าเป็นอีกหนึ่งเมืองที่นักท่องเที่ยวนิยม ไปเที่ยวแบบ One Day Trip มากที่สุด ABOUT Japan ฉบับนี้ จึงขอหยิบยกเมืองท่าที่ มีทั้งความทันสมัย ความโรแมนติก และตอบโจทย์ทุก ความต้องการของนักท่องเที่ยวขึ้นมาเป็นธีมหลักของ เล่มเสียหน่อย ไปเที่ยวโยโกฮาม่าด้วยกันไหม ? ถ้าไป... ผูกเชือกรองเท้าแน่นๆ แล้วตามมาเลย !!

ALL ABOUT JAPAN 7


ABJ ABOUT JAPAN

YOKOHAMA LANDMARK TOWER

โยโกฮาม่าเป็นเมืองท่า ที่มีความส�ำคัญที่สุด ของประเทศญี่ปุ่น และยังเป็นเมืองที่มีพื้นที่ ใหญ่เป็นอันดับสอง รองจากโตเกียวด้วย

Yokohama City

Y C

横浜市

YOKOHAMA COSMOWORLD

ว่ากันว่า ไอศครีมและ หนังสือพิมพ์รายวัน ฉบับแรกมีจุดก�ำเนิด มาจากเมืองโยโกฮาม่า

8 ALL ABOUT JAPAN


Kanagawa Prefecture

SHIN-YOKOHAMA RAUMEN MUSEUM

神奈川県

NIPPON MARU MEMORIAL PARK

YOKOHAMA CHINATOWN CUP NOODLES MUSEUM

นอกจากเป็นเมืองท่าแห่ง ความทันสมัยแล้ว โยโกฮาม่า ยังเปรียบเสมือนพระเอกขี่ม้าขาว ที่มีบทบาทส�ำคัญในการน�ำ ความเจริญรุ่งเรืองทั้งหลาย เข้ามาสู่ประเทศญี่ปุ่น

เราอาจคุ้นเคยกับค�ำว่า “โยโกฮาม่า” เป็นอย่างดี จนคิดว่าโยโกฮาม่าคือชื่อของจังหวัดหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น แท้จริงแล้ว โยโกฮาม่า เป็นชื่อเมือง ซึ่งเป็นเมืองหลวง ของจังหวัดคานากาว่า (Kanagawa) ไม่ใช่จังหวัด

3,692,588

โยโกฮาม่ามีประชากรอาศัยอยู่ ทั้งหมด 3,692,588 คน นับว่าเป็นสัดส่วนที่มากทีเดียว * ข้อมูลจากเว็บไซต์ wikipedia.org

ALL ABOUT JAPAN 9


ABJ ABOUT JAPAN

รถไฟเส้นทา เปิดใช้งานค มีสถานีต้นท และสถานีปล

n i r i K

เทศญี่ปุ่น ะ ร ป น ใ ก ร ี แ ่ ุโรป ็นสถานท โยโกฮาม่าเปเข้าเบียร์มาจากทางฝั่งยของ ที่มีการน�ำ irin Brewery 1 ใน 4 และบริษัท K ร์เจ้ายักษ์ใหญ่ในญี่ปุ่น eer ผู้ผลิตเบีย Kirin Yokohama B ิริน ร้าง ก็เลือกที่จะส รือพิพิธภัณฑ์โรงเบียร์ค ย Village ห ู้รักแอลกอฮอล์ทั้งหลา ซึ่งเปิดให้ผ ืองโยโกฮาม่าแห่งนี้ด้วย ม เข้าชมฟรีที่เ

ด้วยความเป็นเมืองท่า ซึ่งเปรียบ เสมือนปราการด่านแรกที่ใช้ติดต่อ ไปมาหาสู่กับโลกภายนอก โยโกฮาม่า จึงกลายเป็นเมืองที่มี “ชาวต่างชาติ” อาศัยอยู่มากที่สุด แน่นอนว่า หนึ่งในนั้นคือ “ชาติไทย”

10 ALL ABOUT JAPAN


新橋

Shimbashi

างแรกในประเทศญี่ปุ่นที่ถูก คือ เส้นทางสายโตเกียว - โยโกฮาม่า ทางคือ Shimbashi Station ลายทางคือ Yokohama Station

横浜

Yokohama

สถานีรถไฟโยโกฮาม่า เป็นสถานี ที่มีผู้โดยสารผ่านเข้า - ออกมากที่สุด ในจังหวัดคานากาว่า นับเป็นสถานี ที่มีผู้โดยสารใช้งานมากเป็นอันดับ 5 ของประเทศญี่ปุ่นเชียวละ

ในปี พ.ศ. 2549 ท่าเรือโยโกฮาม่ามีเรือเข้า – ออกและจอดเทียบท่ามากถึง 42,622 ล�ำ รองรับน�้ำหนักสินค้าทั้งหมด 138,220,075 ตัน และมีมูลค่าสินค้ารวมทั้งหมด 11,666,790 ล้านเยน โอ้ว ! ช่างสมกับต�ำแหน่งเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นจริงๆ

138,220,075 ALL ABOUT JAPAN 11


ABJ ABOUT JAPAN

ศาลา Opening Me ประวัติศาสตร์ขอ จากแผ่นดิน สงครามโลกค เป็น

โยโกฮาม่า ไชน่าทาวน์ เป็นชุมชนชาวจีน ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น และยังก่อตั้งมานานกว่า 150 ปี ถ้านับรวมพื้นที่ทั้งหมดของไชน่าทาวน์ แห่งนี้ จะบอกว่าเป็นไชน่าทาวน์ที่มีพื้นที่ ใหญ่ที่สุดในโลกก็ว่าได้

12 ALL ABOUT JAPAN

นอกจาก โยโกฮาม่า ไชน่าทาวน์ จะเป็นชุมชน ชาวจีนที่ใหญ่ที่สุดแล้ว ที่นี่ยังเป็นสถานที่ ท่องเที่ยวซึ่งได้รับความนิยมจากผู้คนทั่วโลก เพราะมีร้านค้าขายสินค้าจีน อาหารจีน ยาจีน รวมไปถึงสิ่งที่แสดงถึงความเป็น “จีน” มากมายหลายร้อยร้านเลยทีเดียว


Yokohama Port Opening Memorial Hall

าอนุสรณ์ท่าเรือโยโกฮาม่า (Yokohama Port emorial Hall) เป็นสถานที่ที่มีความหมายทาง องเมืองโยโกฮาม่า เนื่องจากสามารถรอดพ้น นไหวครั้งใหญ่ในปี พ.ศ. 2466 และระเบิดของ ครั้งที่ 2 มาได้อย่างน่าเหลือเชื่อ ปัจจุบันยังคง นสถาปัตยกรรมที่มีความงดงามเป็นอย่างยิ่ง

Yokohama Landmark Tower แลนด์มาร์กของเมืองโยโกฮาม่าคือ อาคารโยโกฮาม่า แลนด์มาร์ก (Yokohama Landmark Tower) ซึ่งเคยเป็นตึกที่สูงที่สุด ในประเทศญี่ปุ่น ด้วยความสูง 296 เมตร มีทั้งหมด 70 ชั้น แต่ปัจจุบันถูกโค่นแชมป์จาก แชมป์ใหม่นาม อาเบะโนะ ฮารุกัส (Abeno Harukas Building) ตึกที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น ในปัจจุบัน ตั้งอยู่ที่โอซาก้า และมีความสูง มากถึง 300 เมตรเลยทีเดียว

ALL ABOUT JAPAN 13


All

ABOUT TRIP

HAVE A ROMANTIC DATE

at Yokohama

ใครๆ ก็บอกว่า “โยโกฮาม่าเป็นเมืองท่าแห่งความทันสมัย” แต่ไม่รู้ท�ำไม ไปโยโกฮาม่าทีไรรู้สึกถึงความโรแมนติกทุกที - - อาจเพราะโยโกฮาม่าเป็นเมืองติดทะเล มีสถานที่ชมวิว สวยๆ อากาศดีๆ อยู่หลายแห่ง แม้จะอยู่ไม่ไกลจากโตเกียว แต่ก็ ไม่วุ่นวายเท่า โยโกฮาม่าจึงเป็นเมืองที่น่าจูงมือหวาน ใจไปมีเดตหวานๆ อันน่าจดจ�ำเป็นอย่างยิ่ง ABOUT Trip ฉบับนี้ขอเอาใจคนมีรักด้วยการน�ำเสนอ แผนเดตหวานซึ้งที่โยโกฮาม่า - - ใครจะบอกว่าโยโกฮาม่า เป็นเมืองท่าที่ทันสมัยก็ ไม่รู้ละ ABJ จะขอเปลี่ยนโยโกฮาม่า ให้กลายเป็นเมืองท่าแสนหวานจนน�้ำตาลเรียกพี่แทน - จับมือคนรักไว้เบาๆ แล้วนั่งรถไฟหลีกหนีความวุ่นวาย จากโตเกียวไปเดตที่โยโกฮาม่ากัน !! 14 ALL ABOUT JAPAN


ALL ABOUT JAPAN 15


ABJ ABOUT TRIP

13 : 30

10 : 40

START 09 : 30

12 : 00

ROMANTIC

ROUTE

เดตแสนหวาน เส้นทางชวนฝัน

16 ALL ABOUT JAPAN


09 : 30 น.

สูดอากาศยามเช้าที่ “สวนอนุสรณ์ สถานเรือนิปปอน มารุ (Nippon Maru Memorial Park)” สวนสาธารณะบรรยากาศดี ที่ตั้ง ของเรือนิปปอน มารุ เรือส�ำเภาโบราณ สีขาวขนาดใหญ่ ซึ่งด้านในเปิดเป็น พิพิธภัณฑ์ ให้เข้าชมได้ด้วย การเดินทาง : Yokohama Municipal Subway Blue Line ลง สถานี Sakuragicho / Minatomirai Line ลงสถานี Minatomirai

10 : 40 น.

16 : 15

17 : 45

ท�ำความรู้จักบะหมี่กึ่งส�ำเร็จรูปให้ มากยิ่งขึ้นที่ “พิพิธภัณฑ์บะหมี่ถ้วย (Cupnoodles Museum) พิพิธภัณฑ์แสดงประวัติความเป็นมา ของบะหมี่กึ่งส�ำเร็จรูป ภายใน พิพิธภัณฑ์มีส่วนให้ลองท�ำบะหมี่ถ้วย ของตัวเอง รวมทั้งชิมบะหมี่ หลากหลายรสชาติด้วย การเดินทาง : เดินจากสวนอนุสรณ์ สถานเรือนิปปอน มารุไปประมาณ 10 – 15 นาที

12 : 00 น.

ถ้ายังไม่อิ่มชิมบะหมี่ถ้วย ก็ ไปหา ของอร่อยให้หนักท้องเพิ่มที่ “ห้างสรรพสินค้า Yokohama World Porters” ห้างสรรพสินค้าที่รวมเอาทุกอย่าง ทั้งช็อป ชม ชิมไว้ ในห้างเดียว ! การเดินทาง : เดินจากพิพิธภัณฑ์ บะหมี่ถ้วยไปประมาณ 3-5 นาที

13 : 30 น.

เพิ่มความตื่นเต้น ให้ชีวิตรักที่ “สวนสนุกโยโกฮาม่า คอสโมเวิลด์ (Yokohama Cosmoworld) สวนสนุกสุดเจ๋งริมอ่าวโยโกฮาม่า ที่ตั้งแลนด์มาร์กอย่าง ชิงช้าสวรรค์ Cosmo Clock 21 ซึ่งนับว่าเป็น ชิงช้าสวรรค์ติดนาฬิกาที่โดดเด่น ที่สุดในเมืองโยโกฮาม่า

การเดินทาง : เดินจากห้างสรรพสินค้า Yokohama World Porters ไปประมาณ 3-5 นาที

16 : 15 น.

ช็อปปิ้งสินค้าเก๋ๆ มีสไตล์ต่อที่ “โกดังอิฐแดง (Yokohama Red Brick Warehouse)” คลังสินค้าที่ถูกดัดแปลงให้กลายเป็น ช็อปปิ้งมอลล์สุดเท่ การเดินทาง : เดินจากสวนสนุก โยโกฮาม่า คอสโมเวิลด์ ไปประมาณ 10 นาที

17 : 45 น.

ชมวิวเมืองโยโกฮาม่ายามอาทิตย์ อัสดงที่ “ท่าเรือนานาชาติโอซันบาชิ (Osanbashi Yokohama International Passenger Terminal) ท่าเรือที่มีความส�ำคัญที่สุดของ เมืองโยโกฮาม่า และยังเป็นสถานที่ ชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยที่สุด ในเมืองอีกด้วย การเดินทาง : เดินจากโกดังอิฐแดง ไปประมาณ 15 - 20 นาที

19 : 30 น.

เดินทางกลับโตเกียว การเดินทาง : รถไฟใต้ดิน Minatomirai Line จาก Nihon-odori Station ไปลง Yokohama Station แล้วนั่ง JR Tokaido Line กลับโตเกียว

HAPPY ENDING ALL ABOUT JAPAN 17


All

ABOUT TRICK

อย่ากลัวที่จะใช้จ่าย ผ่านตู้เอทีเอ็มที่ประเทศญี่ปุ่น หลังจากที่ประเทศญี่ปุ่นได้มีการเปิดฟรีวีซ่า 15 วันให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทย ก็พบว่ามียอดจ�ำนวน นักท่องเที่ยวจากประเทศไทยหลั่งไหลเข้าไปท่องเที่ยวยังแดนอาทิตย์อุทัยกันมากขึ้นอย่างล้นหลาม ซึ่งนอกจาก การได้เข้าไปเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นอย่างอิสระภายใน 15 วันโดยไม่ต้องขอวีซ่าแล้ว เรายังได้รับสิทธิประโยชน์จาก การที่คนญี่ปุ่นเริ่มเห็นความส�ำคัญของนักท่องเที่ยวชาวไทยเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย เริ่มมีป้ายภาษาไทยก�ำกับตาม สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ หรือแม้แต่เรื่องที่ชวนกังวลใจไม่น้อยอย่างเรื่องการใช้จ่ายเงินทองในต่างประเทศ ก็หมด ความกังวลลงไปได้ด้วยการที่เราสามารถใช้บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตจากประเทศไทยกดเงินสด (เยน) จาก ตู้เอทีเอ็มของธนาคารเซเว่น (Seven Bank) ที่ตั้งอยู่หน้า 7-Eleven แทบจะทุกสาขาในประเทศญี่ปุ่นได้เลย ทั้งนี้เพื่อเป็นการคลายกังวลให้กับคนที่ ไม่อยากถือเงินสดไว้กับตัวเป็นจ�ำนวนมาก รวมไปถึงขาช็อปทั้งหลาย ที่อาจช็อปปิ้งเพลินจนเงินหมดไม่รู้ตัว ABOUT Trick ฉบับนี้ จะขอพาไปเพิ่มความมั่นใจด้วยวิธีการใช้จ่ายต่างๆ ผ่าน ตู้เอทีเอ็มที่ประเทศญี่ปุ่นกัน

セブン銀行

18 ALL ABOUT JAPAN

‘カード CARD


บัตรแบบใดบ้าง ที่สามารถใช้ ได้ กับตู้เอทีเอ็ม ในประเทศญี่ปุ่น บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต ที่มีโลโก้ VISA, Plus, Master Card, Maestro, Cirrus, American Express, JCB, Union Pay, Discover และ Diners Club

ALL ABOUT JAPAN 19


ABJ ABOUT TRICK

สามารถใช้บริการตู้เอทีเอ็ม ของ Seven Bank จากไหนได้บ้าง

Aomor

สามารถใช้บัตรเครดิตและบัตรเดบิตที่มีโลโก้ตามที่ระบุไว้ ในการเบิกถอนเงินสด (เยน) จากตู้เอทีเอ็มของ Seven Bank ที่ตั้งอยู่ตาม 7-Eleven ทั้งหมด 17,000 สาขา รวมไปถึงตู้เอทีเอ็มของ Seven Bank ที่ติดตั้งไว้ ตามสนามบินหรือที่อื่นๆ อีกกว่า 20,000 ตู้จากทั่วประเทศ โดยเสียค่าธรรมเนียมครั้งละ 100 บาทต่อการกด 1 ครั้ง (บางตู้อาจมีค่าธรรมเนียมมากกว่า 100 บาท ควรตรวจสอบให้แน่ใจก่อนทุกครั้ง) ซึ่งสามารถเลือกเมนู ภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานได้อีกด้วย Gifu

Tottori

Akita Ishikawa

Okayama Saga

Yamagata Fukui

Shimane

Niigata

Shiga Hiroshima Nagasaki

Toyama

Kyoto Osaka

Yamaguchi

Hyogo

Fukuoka Kumamoto

Aichi

Kagawa Ehime

Kagoshima

Oita Miyazaki Okinawa

Mie Tokushima Kochi

Ya Shizuoka

Nara Wakayama

Nagano

http://inbo


ส�ำหรับนักท่องเที่ยว ชาวต่างชาติสามารถ กดเงินสดจากตู้เอทีเอ็ม ที่ญี่ปุ่นได้ ไม่เกินครั้งละ 100,000 เยนนะฮะ

ri

amanashi

Hokkaido Iwate

วิธีการใช้งาน Seven Bank ATMs Miyagi

1

4

Fukushima

Tochigi Ibaraki

กดรหัสบัตร (รหัสเดียวกับเวลากด ตู้เอทีเอ็มที่ประเทศไทย)

สอดบัตรจากธนาคาร ประเทศไทยเข้าไปในช่อง ‘カード CARD’

Gunma

2

5

Saitama

Tokyo

3

Kanagawa

กดจ�ำนวนเงิน (เยน)

กดเลือกเมนูภาษาอังกฤษ

6

Chiba

ound.standard.navitime.biz/sevenbank-english/Index.act

เลือกเมนูถอน ‘引出し Withdrawal’

รอรับเงินสด (เยน) ได้เลย ! ALL ABOUT JAPAN 21


ABJ ABOUT TRICK

เรียนรู้ค�ำศัพท์ภาษาญี่ปุ่น จากตู้เอทีเอ็มกัน แม้ตู้เอทีเอ็มที่ญี่ปุ่นจะมีเมนูภาษาอังกฤษให้เราเลือก แต่หลายคนก็ยังคงกังวลเล็กๆ อยู่ดี เพราะฉะนั้นมาลดความกังวลนั้นลงด้วยการเรียนรู้ค�ำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นบน ตู้เอทีเอ็มเผื่อจ�ำเป็นต้องใช้ยามฉุกเฉินกัน

キャッシュカード

บัตร ATM

引出し

การถอนเงิน

預入れ

การฝากเงิน

残高照会

สอบถามยอดเงินคงเหลือ

普通預金

เงินฝากสะสมทรัพย์

定期預金

เงินฝากประจ�ำ

現金

เงินสด

暗証番号

รหัสผ่าน

金額

จ�ำนวนเงิน

確認

การยืนยัน

取消し

ยกเลิก

終了

เสร็จสิ้นการท�ำธุรกรรม

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครบัญชี หรือลงทะเบียนทาง โทรศัพท์ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0120-720-367 ทุกวันจันทร์ - พฤหัสบดี เวลา 10:00 - 20:00 น. โดยมีพนักงานที่พูดภาษาไทยได้คอยให้บริการด้วย 22 ALL ABOUT JAPAN

สามารถสมัคร เ ขอเปิดบัญชีก ธนาคารเซเว่นผ การส่งจดหมาย ด้วยนะฮะ มาดูวิธ สมัครแบบง่ายๆ


คนไทยที่พักอยู่ในประเทศญี่ปุ่นนานเกิน 6 เดือน สามารถสมัครบัตร ATM กับ Seven Bank ได้

เพื่อ กับ ผ่าน ยได้ ธีการ ๆ กัน

ส�ำหรับคนไทยที่มีโอกาสไปอาศัยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือคนท�ำงาน หากพักอาศัยอยู่ นานเกิน 6 เดือนขึ้นไป สามารถสมัครท�ำบัญชีกับทาง Seven Bank ได้ด้วย ทั้งนี้นอกจากการกดเงินสด ได้แบบสะดวกแล้ว ผู้มีบัญชีและบัตรเอทีเอ็มของ Seven Bank ยังสามารถโอนเงินระหว่างประเทศได้อย่าง ง่ายดายอีกด้วย

1. กรอก 2. ธนาคารจะ 3. น�ำเอกสารที่ได้จาก เอกสารการสมัคร จัดส่งเอกสารการแจ้ง ทางธนาคารไปเริ่มใช้งาน พร้อมแนบบัตร แสดงการพ�ำนัก หรือบัตรประจ�ำตัว คนต่างด้าว ที่ใช้ในการยืนยัน ตัวบุคคล ส่งกลับ ไปให้ธนาคาร ทางไปรษณีย์

รหัสผ่านชั่วคราว พร้อมบัตรเอทีเอ็ม กลับมาให้

โดยการตั้งรหัสผ่านตัวจริง ที่ตู้เอทีเอ็มของ Seven Bank ได้เลย

ไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยว หรือคนไทยที่ ไปอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น ก็สามารถท�ำธุรกรรมการเงินต่างๆ ผ่านธนาคาร เซเว่นได้แบบสบายใจเหมือนอยู่ในประเทศไทยเลย

แม้เรื่องเงินๆ ทองๆ จะเป็นเรื่องน่ากังวลใจเวลาต้องไปใช้จ่ายอยู่ใน สถานที่ที่ไม่คุ้นเคย แต่ประเทศญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความปลอดภัยสูง ที่สุดในโลก และปกติ 7-Eleven ก็เป็นร้านค้าสะดวกซื้อที่มีพร้อมทุกอย่างไว้ให้ อย่างครบครันอยู่แล้ว ยิ่งได้รู้ว่าชาวต่างชาติอย่างเราสามารถใช้จ่ายหรือ ท� ำ ธุ ร กรรมทางการเงิ น ผ่ า น “Seven Bank ATMs” ที่ มี ติ ด ตั้ ง ไว้ อ ยู ่ ต าม 7-Eleven และสถานที่อื่นๆ กว่า 20,000 ตู้จากทั่วประเทศญี่ปุ่นโดยใช้บัตร จากธนาคารประเทศไทยได้อย่างง่ายดายด้วย ยิ่งท�ำให้รู้สึกว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศ ที่เราจะสามารถท่องเที่ยวได้อย่างสบายใจไร้กังวลมากจริงๆ

*สามารถอ่านรายละเอียดเรื่องของการโอนเงินระหว่างประเทศได้ใน ABOUT Trick ฉบับที่ 12 ของเดือนธันวาคม

ALL ABOUT JAPAN 23


MAKE YOUR CHOICE All About Japan E-magazine เพ�่มชองทางการดาวนโหลดเพ�่อผูอาน โดยนอกจากจะสามารถดาวนโหลดผานเว็บไซต www.abjmagazine.com แลว ยังสามารถดาวนโหลดนิตยสารผานแอพพลิเคชั่นเหลานี้

สามารถดาวนโหลดแอพพลิเคชั่นเหลานี้ลงเคร�่อง คนหาคำวา All About Japan แลวคลิกดาวนโหลดไดเลย ฟร� ! ติดตามขาวสาร กิจกรรมตางๆ ได ใน Fan Page Facebook : http://facebook.com/abjmagazine


E


! o G

All

ABOUT TALK

h p a r G Gang ก ย o G ph

พ : Go Gra

zaa / ภา เรื่อง : yui_

รีย เ ม ว ่ ร น เพื่อ ชิญ ม ่ ุ น ห ง ่ ึ น เผ ห ร บ ั า ก ก ว น ใ า องส มความฝัน - ตลอด ส ้ ห ใ � ำ น ตา ชัก นน ิ ย ่ ี ง ด า ล เ ท ป น ้ เ น ิ า ้ ต ด เริ่ม กเค ารเ ว ก น ั พ ก น ใ ง ว ก ั อ ย ี ข ร เด ม ิต เมื่อควา กมหาวิทยาลัย ำ�ให้เส้นทางชีว ดีไซน์จา หน้า และก็มันท ไปพร้อม

มิ้นตุ๋ย !!!!

26 ALL ABOUT JAPAN


า ข า ส น ใ ยน ว้าง ก ก ล โ ญ ดไป !!!

ฟo้าxchan

doxd

อ้นจู เอ็ม !!

ALL ABOUT JAPAN 27


ABJ ABOUT TALK

จุดเริ่มต้นของ Go Graph

เป็นเพื่อนเรียนด้วยกันมาค่ะ ฟ้ากับตุ๋ยเรียนด้วยกัน ส่วนอ้นจู จะอยู ่ อี ก เอกหนึ่ ง รู ้ จั ก กั น ตั้ ง แต่ ต อนรั บ น้ อ ง ก็ เ ป็ น เพื่ อ นกั น มา จนกระทั่งเรียนจบ (ทั้งสามคนจบจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิ ต ร) เราเริ่ ม จากเห็ น เด็ ก ฝรั่ ง เค้ า แบกเป้ เ ดิ น ทางไปเที่ ย ว ก็อยากไปมั่ง แต่ฟ้ากับตุ๋ยเป็นผู้หญิงทั้งคู่ไงคะ พ่อเลยไม่ยอมให้ไป ก็ตามสูตรน่ะค่ะ เราก็เลยลองไปชวนอ้นจูซึ่งเป็นผู้ชายร่างใหญ่ก�ำย�ำ (หัวเราะ) พอมีเพื่อนผู้ชายไปด้วยพ่อก็เลยโอเค

ทริปแรกที่เดินทางด้วยกัน

ทริปนั่งรถไฟไปหลังคาโลกค่ะ นั่งรถไฟจากหัวล�ำโพงนี่แหละ ไปถึงธิเบต (หัวล�ำโพง - เวียงจันทน์ (ลาว) - ฮานอย (เวียดนาม) หนานหนิง หยางซั่ว กุ้ยหลิน ปักกิ่ง - ลาซา (ทิเบต) และ เซี่ยงไฮ้) ใช้เวลาทั้งหมด 21 วัน ซึ่งจริงๆ เราไม่เคยออกเดินทางด้วยกันทั้ง สามคนเลยนะคะ เพราะปกติก็จะมีแค่ฟ้ากับตุ๋ย อ้นจูนี่คือมาใหม่เลย เพราะก่อนหน้านั้นรู้จักกันแต่ไม่เคยเดินทางด้วยกันเลย แต่อารมณ์ ตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรเลยนะคะ เอาสนุกอย่างเดียว

ตอนแรกก็กลัวต่างๆ นานา จากการเดินทางนะ แต่พอได้เดินทางจริงๆ มันกลายเป็นว่าเราได้เจออะไรทีม่ นั ใหม่มากๆ ทัง้ ประเทศ ผูค้ น สถานทีใ่ หม่ๆ แล้วปรากฏว่า มันเปลีย่ นเป็นตืน่ เต้นกับเรือ่ งพวกนัน้ แทน จนลืมความกลัวไปเลย มันทำ�ให้เราคิดเลยว่า ยีส่ บิ กว่าปีทผ่ี า่ นมาเราไปอยูไ่ หนมาวะ เป็นคนชอบเดินทางกันอยู่แล้ว

ชอบค่ะ แต่ไม่ได้เคยมีโอกาสไปได้ไกลมากๆ เท่าไหร่นัก

อะไรท�ำให้เกิดทริป ‘นั่งรถไฟไปหลังคาโลก’ ขึ้นมาได้

คือฟ้าเคยดูรายการ ‘โรมมิ่ง’ ของพี่เรย์ แมคโดนัลด์ เค้านั่งรถไฟ จากหั ว ล� ำ โพงไปลอนดอน ซึ่ ง มั น เจ๋ ง มาก !! แล้ ว ก็ เ คยอ่ า นหนั ง สื อ ดาวหางในทางรถไฟของพี่ทรงกลด เค้าก็นั่งรถไฟจากจีนไปรัสเซีย ซึ่ง เป็นเส้นที่ฟ้าอยากไปมาก แต่ตอนนั้นเราเพิ่งเรียนจบ ยังไม่มีเงินกัน มากนัก เลยกะว่าเอาแค่ปักกิ่งก่อนพอ นั่นก็หรูแล้ว (ยิ้ม) ฟ้าเลยไปคุย กับพ่อ ปรากฏพ่อบอกว่า อ้าว มันก็มีรถไฟจากปักกิ่งไปทิเบตได้เลยนี่ เลยลองไปหาดู รู้สึกว่ามันจะชื่อซิงไห่มั้งคะ เป็นเส้นทางที่เค้าสร้างบน ภูเขา เป็นทางรถไฟที่สูงที่สุดในโลก เราก็เลยแบบ เออ -- งั้นเอาอันนี้ แหละ งบก็โอเค

ท�ำไมถึงไม่เลือกไปในเส้นทางที่สบายกว่านี้

นั่นสิ (หัวเราะ) จริงๆ แล้วตอนนั้นเป็นอารมณ์แบบอยากหลุด จากอะไรเดิมๆ มากกว่าค่ะ เพราะถือว่าเป็นอะไรที่ใหม่มากส�ำหรับ แบ็คแพ็คเกอร์ สมัยโน้นเว็บไซต์แนะน�ำหรืออะไรยังมีไม่เยอะ คือเรา ไปกันตั้งแต่สมัยเว็บไซต์พันทิปยังไม่เป็นเหมือนทุกวันนี้ เสิร์ชหาอะไร ก็แทบไม่เจอเลย

เตรียมตัววางแผนนานไหมส�ำหรับทริปแรก

เราเริ่ ม อยากมี ท ริ ป ตั้ ง แต่ ช ่ ว งท� ำ ธี สิ ส ค่ ะ เป็ น อารมณ์ เ บื่ อ ๆ เหนื่อยๆ จากธีสิสแล้วอยากไปเที่ยว จากนั้นพอเรียนจบท�ำงานได้ซัก 5 - 6 เดือน ก็เริ่มทริปเลย ก่อนหน้านั้นท�ำงานไปก็หารายละเอียดไป หรื อ บางที ก ลั บ บ้ า นไปก็ นั่ ง หาจากในอิ น เตอร์ เ น็ ต ที่ ไ ม่ เ ลื อ กยุ โ รป เพราะไม่มีตังค์ เลยเน้นที่ที่งบไม่เยอะแล้วไปได้หลายที่ ก็มามองที่แถบ เอเชีย ซึ่งเอาจริงๆ ตอนนั้นฟ้าไม่ได้มีประสบการณ์เดินทางเยอะนะ อย่ า งมากก็ ไ ปฮ่ อ งกง สิ ง คโปร์ กั บ ที่ บ ้ า นแค่ นั้ น แล้ ว ก็ น อยด์ ม าก เพราะจะโดนสปอยล์ว่ามันน่ากลัว ล�ำบาก ก็กังวลลึกๆ ว่าเราไม่ได้ไป 28 ALL ABOUT JAPAN


ประเทศที่เจริญมากๆ อย่างยุโรปหรืออะไรอย่างนี้ ก็จะมีการหาวิธีซ่อน เงิน ศึกษาวิธีเก็บเงินตรงโน้นตรงนี้ โน่นนี่นั่น จึงกลายเป็นว่าเราเตรียม ของไปเยอะมากกกกก เยอะเกินไป (หัวเราะ)

แต่ละคนได้อะไรกลับมาจากการเดินทางไกลครั้งแรก

อ้นจู : เยอะมาก !! ตอนแรกที่ไปก็ไม่ได้คิดอะไร แค่อยากไปธิเบต เราก็ศึกษาโน่นนี่ จุดนั้นจุดนี้ที่อยากไป แต่ก็ได้เจออะไรที่แตกต่าง หลายอย่าง อย่างคนเวียดนาม เราจะโดนสปอยล์ว่าเค้าไม่ดี ดุ ขโมย โกง อย่างนั้นอย่างนี้ แต่พอไปเจอเค้าจริงๆ ก็ไม่ใช่อย่างนั้น คืออาจ เป็นแค่สไตล์การพูดของเค้าที่ค่อนข้างแข็งๆ จริงๆ เค้าก็หัวเราะ ยิ้มแย้ม คือมันจะมีช่วงนั่งรถบัสตั้งแต่ลาวไปฮานอย 24 ชั่วโมง ก็จะมีคุณป้า ชาวเวียดนามเริ่มมาทัก ซึ่งจริงๆ คุยกันไม่รู้เรื่องเลยนะ เพราะคุยกัน คนละภาษา แล้วก็ไม่มีภาษากลางอย่างอังกฤษมาเชื่อมด้วยเพราะเค้า ก็พูดอังกฤษไม่ได้ แต่ก็สนุก ยิ้มแย้ม แลกไอติมกันกิน เค้าก็เอาขนมมา แบ่งให้อะไรอย่างนี้ พวกนี้คือสิ่งที่เราไม่มีทางได้เจอเลยถ้าเราไม่ออก ไปเดินทาง ฟ้ า : จริงๆ ทริปธิเบตนี่เปลี่ยนชีวิตเลยนะ คือก่อนหน้านี้ก็มี คนรอบข้างบอกว่าฝันอยากเดินทางรอบโลก แต่เรารู้สึกว่ามันดูเป็นฝัน ที่ยากมาก พอจบจากทริปนี้มันกลายเป็นเราเชื่อมั่นขึ้น คือแบบ เฮ้ย! มันไม่ได้ยากอย่างที่เราคิด มันท�ำได้จริงๆ คือเรื่องที่คนอื่นท�ำไม่ได้ ไม่ได้แปลว่าเราท�ำไม่ได้น่ะ แล้วเราก็ได้เจอมิตรภาพจากการเดินทาง

เยอะมาก ตอนแรกก็กลัวต่างๆ นานาจากการเดินทางนะ แต่พอได้ เดินทางจริงๆ มันกลายเป็นว่าเราได้เจออะไรทีม่ นั ใหม่มากๆ ทัง้ ประเทศ ผูค้ น สถานทีใ่ หม่ๆ แล้วปรากฏว่ามันเปลีย่ นเป็นตืน่ เต้นกับเรือ่ งพวกนัน้ แทนจนลืมความกลัวไปเลย มันท�ำให้เราคิดเลยว่ายี่สิบกว่าปีที่ผ่านมา เราไปอยู่ไหนมาวะ (ยิ้ม) แล้วก็ได้ไปเห็นหลายอย่างจากต่างประเทศ ได้กลับมามองบ้านเราว่ามีอะไรที่ยังพัฒนาได้อีก คือเราเห็นเลยว่าโลก เค้าไปถึงไหนแล้วและอะไรที่เรายังขาด ยังต้องเดินหน้า ก็คิดนะว่าใน วันหนึง่ ทีเ่ รามีโอกาสเป็นปากเป็นเสียงในเรือ่ งเหล่านี้ เราก็จะท�ำ

จุดก�ำเนิดของ Go Graph บนโลกออนไลน์

นั่นก็เป็นเรื่องใหม่ที่เราได้จากการเดินทางเหมือนกัน คือเริ่มจาก แค่อยากท�ำเพจท่องเที่ยวไว้อวดเพื่อนๆ แล้วก็อยากรีวิวลงพันทิปบ้าง เพราะก่อนหน้านี้เราก็หาอะไรหลายๆ อย่างได้จากเว็บไซต์นี้ แล้ว ปรากฏว่ามีคนชอบสิ่งที่เราท�ำ ซึ่งเมื่อมาถึงจุดนี้ก็ถือว่าเรามาไกลมาก จากจุดที่เราแค่อยากไปเที่ยวแล้วเอามาอวดเพื่อนแค่นั้น แต่อาจจะ บังเอิญว่าโปรดักชั่นเราจัดเต็มทุกอย่าง (ยิ้ม) คือคงติดมาจากสมัยเรียน น่ะค่ะ เป็นแบบคนนึงถ่ายวิดีโอ อีกคนถ่ายภาพนิ่งได้ แล้วฟ้าก็เขียนได้ เลยครบเลย

แล้วครอบครัวว่ายังไงบ้างกับการเดินทางไกลๆ อย่างนี้

อ้นจู : ที่บ้านก็ชอบเที่ยวครับ ก็เที่ยวกันประจ�ำอยู่แล้ว พอบอกว่า ALL ABOUT JAPAN 29


ABJ ABOUT TALK

จะไปธิเบตเค้าก็เลยไม่ได้ว่าอะไร เพราะเค้าเข้าใจ ฟ้า : ต้องบอกว่าเราโชคดีที่มีครอบครัวเป็นนักเดินทาง ชอบ เดินทางเหมือนกัน เลยเหมือนเราโดนปลูกฝังเรื่องการท่องเที่ยวมา ตลอด อย่างตุ๋ยเค้าก็ไปมาโชกโชนมากทั้งยุโรป อเมริกา แล้วเค้าก็เป็น คนผลการเรียนดีที่บ้านก็เลยค่อนข้างไว้ใจ ที่บ้านฟ้าก็คล้ายๆ กัน อย่าง พ่อฟ้าเนี่ยเค้าก็มีความฝันอยากเดินทางทั่วโลกเหมือนกัน ก็เลยเข้าใจ กลายเป็นว่าเรื่องเที่ยวเป็นเรื่องปกติของทั้งสามครอบครัว

หลายๆ คนชอบพูดว่าอยากเดินทาง แต่ไม่มีเงิน มีเคล็ดลับอะไรจะบอกไหม

เอาจริงๆ นะคะ ฟ้าไม่ค่อยเข้าใจคนที่บอกว่าไม่มีเงิน คือมันต้อง คิดก่อนว่าท�ำไมเราถึงไม่มีเงินล่ะ เพราะเราไม่ท�ำงานรึเปล่า หรือเอา เงินเก็บไปใช้ท�ำอะไร ฟ้ารู้สึกว่าเงินมันหาได้จากทุกที่ถ้าขยันพอที่ จะหา อีกอย่างคือฟ้ารู้สึกว่าคนเรามันมี Passion ที่ต่างกัน เลยท�ำให้มี ช่องทางการใช้เงินที่ต่างกัน แต่ละคนก็จะมีลิมิทว่าจะเอาเงินไปใช้กับ เรื่องไหน แค่ไหน อย่างฟ้าเป็นคนไม่ซื้อของ ไม่ใช้แบรนด์เนม ไม่ ฟุ่มเฟือย แต่ถ้าเป็นเรื่องเที่ยวเราโยนเงินแสนลงไปได้อย่างไม่เสียดาย ฟ้าว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเราอยากท�ำหรือสนใจกับเรื่องนั้นๆ แค่ไหน ตอนที่ ท�ำงานแรกๆ ได้เงินเดือนหมื่นกว่า ก็เก็บเดือนละหมื่น (!!) คือต้องบอก ก่อนว่าโชคดีที่แถวออฟฟิศมีโรงอาหาร แล้วอาชีพอย่างฟ้า (Graphic Designer) วันๆ ก็อยู่แต่หน้าคอมพ์ ตอนเช้าพ่อมาส่งก็ประหยัดค่ารถ กินข้าวเที่ยงก็สี่สิบบาท เย็นกลับบ้านพ่อก็มารับ แล้วก็กินข้าวบ้าน เสาร์ - อาทิตย์ก็อยู่บ้านท�ำงานพิเศษ คือฟ้าเชื่อตลอดว่าคนเราไม่ควรมี รายได้จากทางเดียว เพราะถ้าเป็นอย่างนั้นแล้ววันนึงถูกไล่ออกล่ะ จะท�ำยังไง ดังนั้นก็ควรจะมีทางหารายได้ที่สอง สาม สี่ เผื่อไว้ด้วย ฟ้าว่ายิ่งเราขยันเท่าไหร่เงินมันก็ยิ่งมาเท่านั้น แต่รายจ่ายที่น่ากลัวคือ พวกยิบย่อย คือเข้าใจนะว่าเราต้องมีสังคม ต้องมีการไปเช็คอินที่นั่น ที่นี่กับเพื่อนฝูง แต่มันก็ไม่ควรเป็นทุกวันน่ะค่ะ

ความคิดในการเก็บเงินแบบนี้มีมาก่อนหรือหลัง การเริ่มต้นวางแผนจะเดินทาง

เป็นมาก่อนค่ะ (ยิ้ม) ทุกคนมีความงกในตัวนะแต่อยู่ที่ว่าจะงก เรื่องอะไร อย่างเราอาจจะงกเรื่องการซื้อของแบรนด์เนมหรืออะไร ก็ตามโน่นนี่นั่น แต่เราไม่งกเรื่องเที่ยว เป็นมาตั้งแต่เด็กแล้ว (อ้นจู : ผม ก็เป็นเหมือนกัน (ยิ้ม)) อย่างตอนไปธิเบตนี่เป็นอะไรที่ใช้เงินก้อนใหญ่ มาก ตอนถอนเงินออกมาก็ใจหายเหมือนกัน เปรียบเทียบง่ายๆ คือ ท�ำงานสามเดือนได้ทริปธิเบตได้แค่ห้าวัน แต่ก็แบบ เออ เอาวะ

แล้วคุ้มมั้ย

คุ้มมากกกกกกก กลับมามันสานต่ออะไรตามมาได้อีกเยอะมาก คือมันเปลี่ยนชีวิตเราเลย ต่อให้ไม่ได้ท�ำอะไรก็ตาม ก็ยังคุ้มอยู่ดีเพราะ มันได้ประสบการณ์ แล้วเราก็ค้นพบชีวิต เจอตัวเองจากการเดินทาง 30 ALL ABOUT JAPAN

ฟ้าชอบความรู้สึกตื่นตา ตื่นเต้นเวลาที่เราได้ไปเห็นอะไรใหม่ๆ ที่เรา ไม่เคยเห็น มันสดน่ะค่ะ

แล้วมาท�ำเป็นหนังสือได้ยังไง

คือเริ่มจากการรีวิวลงพันทิป แล้วมีคนเข้ามาอ่านก็บอกว่าอยาก ให้ท�ำเป็นหนังสือ แต่ก็ไม่ได้ก๊อปจากรีวิวที่เราเคยท�ำนะคะ เขียนใหม่ เลย เพราะมันต่างกัน แต่ตอนนั้นก็ยังหาสไตล์ของตัวเองไม่เจอ เขียน ใหม่ทั้งหมดสามครั้งน่ะค่ะ ครั้งแรกที่เขียนก็โป๊งชึ่งเลย ตลกเกิ๊น แล้วก็ เอาไปเสนอตามส�ำนักพิมพ์ต่างๆ ปรากฏว่าเค้าไม่เอา เราก็กลับมา เขียนครั้งที่สอง คราวนี้ก็ซีเรียสเลย จริงจังมาก ก็ยังไม่มีส�ำนักพิมพ์ไหน ตอบรับอีก ครั้งที่สามเลยเป็นตรงกลางคืออารมณ์จะอยู่ระหว่างสอง ครั้งแรก ครั้งนี้เราตัดสินใจพิมพ์เองเลย ลงทุนกันเอง พิมพ์ออกมา 1,000 เล่ม อาศัยที่ว่าเป็นคนเพื่อนเยอะ ฝากเพื่อนขายตามหน้าร้าน เค้าบ้าง ให้เพื่อนๆ พ่อกับญาติๆ ช่วยซื้อบ้าง สุดท้ายก็ขายหมดค่ะ โชคดีที่เราอยู่ในยุคโซเชียลก็เลยมีหนทางบอกต่อให้คนที่ตามอ่านเรื่อง ของเราในช่องทางต่างๆ ได้รับรู้ด้วย แล้วสิ่งที่เราเขียนก็มาจากสิ่งที่เรา ได้พบเจอจริงๆ คือมันจะมีทั้งจุดที่พีคและจุดที่พลาดน่ะค่ะ ส�ำหรับ บางคนถ้าการเดินทางของเค้าราบรื่นตลอดทั้งทริปเค้าก็จะรู้สึกดี แต่ เราเชื่อว่ายิ่งถ้ามันมีอะไรที่นอกแพลน หรือผิดแผนไปบ้าง ไม่ราบรื่น เรายิ่งแฮปปี้ คือมันมีอะไรมาเล่าให้คนอื่นฟัง อยากให้คนอ่านได้รับ ความรู้สึกเดียวกับเรา เพราะเราเชื่อว่าเวลาเดินทางจริง น้อยคนนักที่ จะเป๊ะได้ตลอดทริป

ชื่อ Go Graph มาจาก...

เราได้ชื่อนี้ตอนที่เดินทาง ก่อนหน้านี้ก็คิดกันเยอะมาก หลายชื่อ คือคิดไปเรื่อยๆ จนสุดท้ายก็มาจบง่ายๆ ที่ Go ก็คือโกน่ะ คือไป Graph ก็มาจากกราฟฟิก เพราะเราเรียนด้านนี้มาทั้งสามคน คือที่มา ไม่มีอะไรซับซ้อนเลย แต่ก็จะมีคนเดากันไปต่างๆ นานา อย่างโก ต้อง มาจากจีโอกราฟฟิก Graph นี่ก็ไปถึงกราฟที่เป็นสัญญลักษณ์ของ มศว. ก็เดากันไปเยอะ (ยิ้ม)

แล้วทริปญี่ปุ่นมาได้ยังไง

มันเริ่มจากตอนที่เราอัดวิดีโอกันช่วงขึ้นเครื่องบินจากจีนกลับมา เมืองไทย ก็พูดกันข�ำๆ ว่าทริปต่อไปจะไปไหนดี เราก็มองต่อไปอีกว่า ยังอยากเดินทางอยู่ในเอเชีย แล้วทุกคนชอบญี่ปุ่น เลยลงเอยตรงนี้ จากนั้นก็มานั่งคิดกันอีกว่าไหนๆ ไปญี่ปุ่นทั้งทีท�ำไมไม่ไปให้นานที่สุด แล้วพอดีว่าช่วงนั้นเค้าเปิดขาย JR Pass เลยคิดว่าไหนๆ มีแล้ว ท�ำไม ไม่นั่งมันให้คุ้ม ก็ไปมันทั่วประเทศเลยสิ ก็เริ่มวางแผนกัน ใช้เวลา เตรียมตัวอยู่นานเหมือนกันนะคะ เกือบๆ หนึ่งปี (เส้นทางที่พวกเค้า เลือกไปคือเส้นทาง ‘การนั่งรถไฟในญี่ปุ่นจากเหนือจรดใต้’ โดยเริ่มต้น จากเกาะฮอกไกโดและนั่งรถไฟลงมาเรื่อยๆ แวะเที่ยวรายเมืองจนมา ถึงคิวชูที่ถือเป็นภาคใต้ของญี่ปุ่น ใช้เวลาไปทั้งหมด 25 วัน)


ALL ABOUT JAPAN 31


ABJ ABOUT TALK

32 ALL ABOUT JAPAN


ท�ำไมต้องเป็นรถไฟ

ชอบค่ะ และคิดว่ามันเป็นการเดินทางที่น่าสนใจ ถ้าขับรถ เที่ยวก็สนุกนะ แต่มันก็เหนื่อย เครื่องบินก็เร็วไปจนไม่ได้ดูอะไร รถไฟจึงเป็นอะไรที่ลงตัวที่สุด คือเราได้ใช้ชีวิตอยู่บนนั้น ได้มอง เห็นอะไรหลายๆ อย่าง ได้เจออะไรหลายอย่าง แล้วมันก็สบายดี อีกอย่างคือเกือบทุกประเทศต้องมีรถไฟ เพราะมันเป็นการ คมนาคมที่มีมานานมาก จึงเป็นรากฐานของการเดินทางใน เกือบทุกประเทศได้ดี

มีการวางแผนการเดินทางล่วงหน้าไหม ยังไง

ก็มีนะคะ โชคดีที่ว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ทุกอย่างเป๊ะมาก คือเราสามารถหาตารางต่างๆ ดู แล้ววางแผนตามนั้นได้เลย อีกอย่างคือจะมีคนรีวิวข้อมูลไว้ในอินเตอร์เน็ตเพียบ ซึ่งเราหา ข้อมูลคร่าวๆ ได้จากตรงนั้น แล้วเราก็วางแผนกันละเอียดมาก (หยิบดินสอมาวาดให้ดู) ท�ำเป็นตารางไว้เลย แล้วก็จะละเอียด มาก เนิร์ดมาก เรียกว่าลงกันเป็นรายชั่วโมงเลยว่ากี่โมงถึงกี่โมง เราจะไปไหน ตอนไหนเรานอน ตอนไหนเรานั่งรถไฟ แล้วก็แบ่ง เป็นสีๆ เหมือนตารางสอนเลย อย่างตารางรถไฟก็เสิร์ชจาก ไฮเปอร์เดีย (www.hyperdia.com) แล้วก็ไล่เลยว่าเราจะนั่ง รถไฟ 33 ขบวนนะ ขบวนที่หนึ่งเริ่มตรงไหน ยังไง แล้วก็ไม่ได้มี แค่ออพชั่นเดียว เรามีออพชั่นที่สอง สาม สี่ คือแบบถ้าพลาด จากแผนนี้เราจะท�ำแบบไหน ในไฮเปอร์เดียจะละเอียดมากค่ะ คือบอกเลยว่าระหว่างทางเราจะต้องนั่งกี่สถานี ผ่านสถานที่ ตรงไหนบ้าง

แล้วความน่าตืน่ เต้นระหว่างการเดินทางจะอยูต่ รงไหน ถ้าทุกอย่างมันเป๊ะตามตารางไปหมดขนาดนี้

มันก็เป็นเรื่องความผิดพลาดอื่นๆ ในการเดินทางน่ะค่ะ เช่ น เหตุ ก ารณ์ เ ฉพาะหน้ า ทั้ ง หลาย เราอาจมี เ ปลี่ ย นแผน กะทันหันเพราะสมัครใจ อย่างพอไปที่นึงแล้วแบบ อุ๊ย ตรงนี้ สวยจั ง อยากอยู ่ น านๆ กว่ า นี้ กั บ อี ก อย่ า งคื อ เดิ น ทางไม่ ไ ด้ ตามแผนเพราะสภาพอากาศ อย่างตอนที่เราไปก็เป็นช่วงเดือน พฤศจิกายน ซึ่งก็แพลนไว้ว่าไปดูใบไม้เปลี่ยนสีกันสวยๆ กันนะ แต่กลายเป็นว่าหิมะตก ซึ่งเป็นหิมะแรกของปีนั้น พอคนที่ไม่ได้ ไปมาอ่านก็จะรู้สึกว่าโอ๊ย ฟิน แต่ ณ เวลานั้นคือแบบโอย ชั้นไม่ ฟิ น นะ (หั ว เราะ) คื อ เราไม่ ไ ด้ เ ตรี ย มตั ว ไปเจอหิ ม ะไงคะ ใส่รองเท้าผ้าใบไป รองเท้าก็แฉะ อะไรแบบนี้ อีกเรื่องคือตก เครื่องบินเพราะงงเรื่องการเปลี่ยนช่วงเวลา ตอนนั้นพอไปถึง สนามบินจะกลับบ้านแล้วก็รู้สึกว่าโห ท�ำไมทริปนี้มันสบายจัง อย่างนั้นอย่างนี้ ปรากฏว่าพอไปถามแอร์ก็ท�ำหน้างง คือจริงๆ เครื่องบินมันจะบินวันถัดไปแต่เรางงไง เราก็ไปก่อน แล้วทีนี้ เอาไงล่ะ เพราะธรรมเนียมการเดินทางของเราคือวันสุดท้ายเรา ALL ABOUT JAPAN 33


ABJ ABOUT TALK

จะใช้เงินให้หมด ก็เลยช็อปปิ้งหมดเลย เลยล�ำบากละเพราะมันเข้า ไฮซีซั่นแล้วโรงแรมก็เต็มแถมไม่มีเงิน สนามบินก็นอนไม่ได้เพราะปิด ตั๋ ว รถไฟก็ ห มดอายุ แ ล้ ว สุ ด ท้ า ยก็ ไ ปจบที่ ก ารนอนในคาราโอเกะ (หัวเราะ) คือที่นั่นหลังสามทุ่มเค้าจะให้เหมาอยู่ได้ถึงแปดโมงเช้าได้ โชคดีที่ฟ้ายังเหลือเงินอยู่นิดหน่อย ปัญหาต่อมาก็คือช่วงก่อนสามทุ่ม ล่ะ เราจะไปอยู่ไหน -- เลยตกลงใจไปใช้ชีวิตอยู่ในห้าง เดินไปเดินมา อยู่ในนั้นแหละ ไปนั่งตามร้านหนังสือบ้าง อาศัยใช้ Wi-Fi ฟรีตาม จุดต่างๆ บ้าง คาราโอเกะนี่คืออะไรใหม่ๆ อีกอย่างที่เราไปเจอ แล้วก็ แปลกที่แทบไม่เคยมีใครรีวิวคาราโอเกะของญี่ปุ่นเลยนะ ทั้งที่เค้า เป็นต้นต�ำรับ

ประทับใจที่ไหนที่สุดในทริปญี่ปุ่น

ที่ไม่ได้คาดคิดแล้วประทับใจที่สุดเลยคือคานาซาว่า (Kanazawa) เป็นเมืองที่ไม่ค่อยมีใครไป ทั้งๆ ที่มันอยู่ใกล้เกียวโตมาก แล้วเราก็ไม่ได้ แพลนอะไรเลยเกี่ยวกับเมืองนี้ รู้แค่ว่าเป็นเมืองต้นก�ำเนิดของฮะจิบัง (ฮะจิบังราเมน) กะว่าแค่เอาของไปเก็บที่พักแล้วก็ไปเดินเล่นตลาด แถวนั้น แต่ความดีงามที่เราเจอก็คือโฮสเทลที่ไปพัก (โฮสเทล Pongyi http://pongyi.com/english/) คือพอเราไปอยู่ญี่ปุ่นระยะนึงเนี่ยเรา จะรู้สึกได้ว่าเค้ามีความเป็นส่วนตัวค่อนข้างสูง ก็จะไม่ค่อยได้เข้ามา พู ด มาคุ ย อะไรกั บ เราเท่ า ไหร่ นั ก แต่ ค นดู แ ลโฮสเทลที่ เ ราเจอเนี่ ย

บางคนคิดว่าเราเป็นกลุม่ เด็กแนว ซึง่ มันไม่ใช่ เราอยูต่ รงกลางระหว่าง ความแนวกับความแมสมากกว่า เรียกง่ายๆ ว่าเราไปหมดขอให้ ได้เทีย่ ว เพราะจุดมุง่ หมายหลักจริงๆ คือเราไปเทีย่ ว ในสถานทีท่ อ่ี ยากไปมากกว่า

กลายเป็ น แบบแอคที ฟ มาก !! มากจนตอนแรกเรารู ้ สึ ก ว่ า เอ๊ ะ มั น แปลกๆ รึเปล่าวะ (หั วเราะ) เพราะปกติที่พักโฮสเทลจะเป็นพวก ต่างคนต่างอยู่น่ะค่ะ คือออกไปเที่ยวแล้วกลับมานอนตอนเย็น เช้าก็ ออกไปใหม่อะไรแบบนี้ แต่ที่นี่คือคนดูแลพาไปแนะน�ำให้รู้จักกันหมด มันก็ไม่ได้มคี นเยอะนะ มีอยูป่ ระมาณสีห่ า้ คน ตอนนัน้ เราก็เออออห่อหมก ไป แล้วเราก็ออกไปเที่ยว พอกลับมาก็คิดว่าจะได้นอน ปรากฏว่าเปล่า (หัวเราะ) เค้ามาเอนเตอร์เทน มาสอนเล่นเกม ชวนคุย พับนกกระดาษ จนสุ ด ท้ า ยเราก็ เ อนจอยน่ ะ คื อ เริ่ ม สนุ ก เลยรู ้ สึ ก ว่ า เราไม่ เ คยเจอ บรรยากาศแบบนี้ในโฮสเทลที่ญี่ปุ่นเลย พอหลังจากเราลงรีวิวไปก็มี คนตามไปพั ก ที่ นี่ และส่ ง ข้ อ ความมาบอกว่ า “มารุ ซั งคิดถึง จ�ำเธอ ได้ด้วยนะ” (มารุซังคือชื่อจอมเอนเตอร์เทนแห่งปงงิโฮสเทล) นี่คือ เซอร์ไพรส์ที่เราเจอจากเมืองนี้ อีกอย่างคือเมืองนี้มีการจัดวางที่สวย มาก ไม่ว่าจะเป็นตลาด ป้ายรถเมล์ มีจักรยานให้ยืม มีหลายอย่างที่ ท�ำให้รู้สึกว่าทุกคนในเมืองตั้งใจให้มันออกมาดีน่ะ อีกที่ที่ฟ้าชอบก็คือ ฮอกไกโด เพราะมั น สวยแล้ ว ก็ ไ ม่ ไ ด้ วุ่ น วายเหมื อ นเมืองใหญ่อย่า ง โตเกียว ถ้าให้เลือกไปได้อีกครั้งก็ยังอยากไปฮอกไกโดค่ะ

ความแปลกใหม่ของการเดินทางไปญี่ปุ่นครั้งนี้คืออะไร

เราได้เจอหลายที่นะคะที่ไม่เคยมีใครรีวิวหรือพูดถึง ทั้งที่คนไทยก็ ไปญี่ปุ่นกันเยอะมาก แต่ส่วนใหญ่ทุกคนก็จะไปเมืองใหญ่ๆ หรือมุม เดิมๆ ที่เคยอ่านเคยเห็นต่อๆ กันมา แต่เรามีโอกาสได้ไปในหลายแห่งที่ ต่างไป เพราะบางทีเราก็เข้าไปหาข้อมูลจากในเว็บไซต์ที่เป็นของญี่ปุ่น เลย แล้วก็เจอหลายที่ที่เห็นแล้วอยากไป อย่างสวนนึงที่อยู่นอกเมือง ซั ป โปโรซึ่ ง มั น ไม่ เ คยมี ใ ครในเมื อ งไทยพู ด ถึ ง เลย ทั้ ง ที่ มั น สวยมาก 34 ALL ABOUT JAPAN


และเป็นอะไรที่เจ้าของบ้านเค้าแนะน�ำให้ไป แต่คนไทยไม่ค่อยสนใจ หลังจากเรารีวิวไปก็เห็นคนไทยเริ่มไปเช็คอินกันเยอะมาก ซึ่งเราก็ แอบกลัวนิดนึงว่า เอ๊ะ คนจะแห่ไปกันเยอะเกินไปรึเปล่า แต่ส่วนนึง ก็รู้สึกว่าด้วยความที่เป็นญี่ปุ่น เค้าน่าจะมีแผนการวางแผนรับมือ และวิธีการรับมือกับคนที่ไปได้ดี ซึ่งมันก็ไม่น่าจะส่งผลให้เมืองต่างๆ เหล่ า นี้ เ ปลี่ ย นไปหรื อ แย่ ล ง เค้ า มี วั ฒ นธรรมที่ ค ่ อ นข้ า งเข้ ม แข็ ง เหนียวแน่นมาก ซึ่งเราเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ไม่น่าจะเป็นตัวที่เปลี่ยนความ เป็นญี่ปุ่นของเค้าไปได้ อีกอย่างคือเราก็พยายามบอกข้อควรระวังไว้ ในเว็บไซต์ด้วยอีกทางนึง

ทริปล่าสุดที่ไปมาคือ

ยุโรปค่ะ ก็ยังคงยึดแนวทางการนั่งรถไฟเที่ยวเหมือนเดิม ตาม แผนตอนแรกคือจะไปกลุ่มประเทศที่เค้าเรียกว่า ‘เบเนลักซ์’ คือ เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ ลักเซมเบอร์ก ซึ่งสามประเทศนี้ถ้าซื้อตั๋ว รวมกันมันจะถูก แต่สุดท้ายพอคุยไปคุยมากับเพื่อนก็เลยกลายเป็น

งอกออกมาอี ก สองประเทศคื อ เยอรมั น กั บออสเตรีย แต่จะอยู่ที่ เนเธอร์แลนด์เยอะหน่อย เพราะได้แรงบันดาลใจหลักๆ จากหนังสือ ‘Human Ride’ ของคุณทรงกลด ที่พอเราได้อ่านแล้วเรารู้สึกว่า เมืองนี้มีอะไรที่ซ่อนอยู่อีกเยอะมาก และน่าสนใจ ซึ่งก็ไม่ผิดหวังเลย ทริปนี้เพิ่งรีวิวลงเว็บไซต์ไปได้แค่ตอนเดียว เพราะเพิ่งไปมาเมื่อเดือน สิงหาคมนี่เอง

จุดเด่นของการเที่ยวแบบ Go Graph

หลักๆ เลยคือการนั่งรถไฟเที่ยวค่ะ อย่างที่บอกไปแล้วว่ามันเป็น สิ่ ง ที่ เ ราทุ ก คนชอบ อี ก อย่ า งคื อ เรื่ อ งของพวกการออกแบบต่ า งๆ เพราะเราคือคนท�ำงานด้านดีไซน์ เราก็จะชอบไปดูพวกพิพิธภัณฑ์ ไป ดูงานออกแบบตรงนั้นตรงนี้ ซึ่งบางคนจะคิดว่าเราเป็นกลุ่มเด็กแนว ซึ่งมันไม่ใช่ เราอยู่ตรงกลางระหว่างความแนวกับความแมสมากกว่า เรียกง่ายๆ ว่าเราไปหมดขอให้ได้เที่ยว (หัวเราะ) เพราะจุดมุ่งหมาย หลักจริงๆ คือเราไปเที่ยวในสถานที่ที่เราอยากไปมากกว่า ALL ABOUT JAPAN 35


ABJ ABOUT TALK

การที่เราไปที่นั่นที่นี่เยอะแยะ ไม่ได้แปลว่าเราไม่กลัวนะ แต่เราเริ่มมองความ กลัวในแง่บวกแล้วว่าเพราะ ไอ้ความกลัวนี่แหละที่มันเป็นตัวกระตุ้นให้เรา ต้องวางแผน ต้องรอบคอบ แล้วมันก็ทำ�ให้เรา ได้เจออะไรที่น่าแปลกใจไปได้เรื่อยๆ ถ้าวันนึงเราหมดความกลัวไปแล้ว ความตื่นเต้นในการท่องเที่ยวมันคงหมดไป และมันคงไม่ดีแน่ แต่ละทริปที่ไปค่อนข้างใช้เวลานานมาก ท�ำให้มีปัญหา กับที่ท�ำงานบ้างมั้ย

ฟ้า : เอาจริงๆ เลย นี่คงเป็นความโชคดีอีกหนึ่งเรื่องของพวกเรา เนื่องจากเราท�ำงานอยู่ในสายการออกแบบ ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะค่อนข้างมี ความยืดหยุ่นในเรื่องของเวลาในการท�ำงาน อย่างฟ้าเนี่ยไม่ได้อยู่ใน บริษัทใหญ่ เจ้านายก็ไม่ได้อายุเยอะมาก แล้วเค้าก็เป็นคนชอบเที่ยว คือยังอยู่ในเจเนอเรชั่นที่ใกล้เคียงกันกับเรา เลยค่อนข้างเข้าใจ ตอน สมัครงานก็บอกเค้าไว้เลยว่าเราเป็นคนชอบเที่ยวนะ อย่างทริปที่ไป นี่ก็ขอลาเค้าไว้เลยว่าจะขอลางานเดือนนึงแต่จะไม่รับเงินเดือนเดือน นั้น ซึ่งเค้าก็โอเค แล้วเพื่อนในออฟฟิศก็จะเป็นคล้ายๆ กัน ซึ่งเรื่อง แบบนี้มันก็จะเป็นแต่ละกรณีไปตามประเภทของงานแต่ละคน อ้นจู : ผมจะต่างไปหน่อย คือท�ำงานอยู่ในบริษัทที่ค่อนข้างใหญ่ แต่ตอนสัมภาษณ์งานก็บอกเค้าไว้ประมาณนึงแล้วว่าเราเป็นแบบนี้นะ ก่อนจะไปทริปญี่ปุ่นก็ขอลาเค้าเดือนนึงว่าจะไปเที่ยว ซึ่งแรกๆ เจ้านาย ก็อึ้งไปนะครับ คือผมถือเป็นเคสแรกของบริษัทเลยที่ลายาวขนาดนี้ กว่าจะได้ลาก็ต้องเซ็นต้องท�ำเรื่องกันวุ่นวายมาก ต้องท�ำเรื่องไปจนถึง เจ้าของบริษัทเลย (หัวเราะ)

เดินทางไปที่ใหม่ๆ ทุกครั้ง เคยกลัวบ้างมั้ย

การที่เราไปที่นั่นที่นี่เยอะแยะไม่ได้แปลว่าเราไม่กลัวนะคะ แต่เรา เริ่มมองความกลัวในแง่บวกแล้วว่าเพราะไอ้ความกลัวนี่แหละที่มันเป็น ตัวกระตุ้นให้เราต้องวางแผน ต้องรอบคอบ แล้วมันก็ท�ำให้เราได้เจอ อะไรที่น่าแปลกใจไปได้เรื่อยๆ ถ้าวันนึงเราหมดความกลัวไปแล้ว ความ ตื่นเต้นในการท่องเที่ยวมันคงหมดไป และมันคงไม่ดีแน่ 36 ALL ABOUT JAPAN

การเดินทางที่ผ่านมาเปลี่ยนอะไรในตัวไปบ้าง

ที่ชัดๆ ที่ได้เจอแน่ๆ เลยคือเรื่องของ ‘คน’ -- คือเราได้เจอคน เยอะมาก ได้พบกับผู้คนใหม่ๆ ทั้งจากการเดินทาง ทั้งจากคนที่มา ติดตามผลงานเรา ซึ่งอย่างหลังเราไม่เคยคิดเลยว่าเราจะมีโอกาสได้เจอ คนที่ชอบและติดตามเราอย่างนี้ -- มีคนนึงชื่อพี่แอมค่ะ เค้าจะติดตาม เราตลอด ไปงานหนังสือก็ส่งดอกไม้มาให้ เราจะไปเชียงใหม่แต่พี่เค้า อยู่ภูเก็ต แล้วพอเค้ารู้ว่าเราไม่มีคนจะขับรถไปให้ เค้าก็อาสาจะขึ้น เครื่องบินมาจากภูเก็ตเพื่อมาขับรถเที่ยวกับเรา ซึ่งเราอึ้งมาก!! แล้วก็ ไม่ใช่แค่พี่แอมคนเดียว ยังมีอีกหลายคนมากที่ชื่นชอบเรา ซึ่งเรื่อง แบบนี้ หรือโอกาสเจอคนที่รักเราขนาดนี้จะไม่มีทางเกิดขึ้นเลยถ้าเรา ไม่ได้เริ่มต้นการเดินทาง โดยส่วนตัวฟ้าเชื่อเรื่องการเชื่อมโยงกันของ แต่ละคนนะ ก็เลยมานั่งคิดว่าเรื่องเหล่านี้มันเชี่อมโยงกันหมด เพราะ เราเดินทาง ทุกอย่างมันจึงเริ่มต้นมาเชื่อมเข้าหากันแล้วท�ำให้มุมมอง หลายๆ อย่ า งของเรามั น เปลี่ ย นไป พอมาถึ ง วั น นี้ เ ราก็ คิ ด แล้ ว ว่ า


การเที่ยวมันเป็นไปได้ทุกที่แล้วน่ะ อะไรๆ มันก็เกิดขึ้นจริงได้หมดแล้ว

อยากบอกอะไรกับคนทีอ่ ยากเทีย่ วแต่ไม่เคย ‘พร้อม’ ซักที

อยากให้ลงมือท�ำค่ะ ไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องเที่ยว แต่เป็นทุกเรื่อง ในชีวิตเลยนะ เพราะถ้าเราแค่คิดอย่างเดียวจะไม่มีทางได้รู้เลยจนกว่า จะลงมือท�ำจริงๆ ถึงแม้ผลมันจะออกมาดีหรือไม่ดี ส�ำเร็จหรือไม่ แต่ถ้า ลงมือท�ำ ได้ลองจากจุดนึงไปอีกจุดนึงก็ถือว่ามันคือความส�ำเร็จใน ขั้นนึงไปแล้ว ที่จริงมันอยู่แค่ว่าคุณ ‘อยาก’ หรือ ‘ไม่อยาก’ มากกว่า ถ้าเราอยากจริงๆ มันก็จะไม่มีค�ำว่าไม่พร้อมหรอก เพราะอย่างวันที่ พวกเราเริ่มต้นออกเดินทางครั้งแรก เราก็ไม่ได้พร้อม มันก็เหมือนตอน เกิดมานั่นแหละ เราจะรู้ได้ยังไงว่าชีวิตแบบไหนเรียกว่าพร้อมหรือ ไม่พร้อม แต่เราก็เลือกที่จะไปลองเล่นในสนามจริงดูเลย ไปลองเผชิญ เหตุการณ์ต่างๆ เฉพาะหน้าเอา เพราะความสนุกของชีวิตส่วนนึงมัน คือตรงนั้น คือการได้พบและได้แก้ปัญหาที่เข้ามา ทั้งหมดคือคุณมี ความ ‘อยาก’ พอหรือเปล่าเท่านั้นเอง -- ลงมือท�ำเลยค่ะ แล้วเวลา และประสบการณ์ที่เจอจะค่อยๆ เหลาเราให้แหลมขึ้นมาเอง ถ้าไม่ท�ำ เราก็จะยังคงทู่อยู่เหมือนเดิม

ไปเที่ยวญี่ปุ่นด้วยกัน กับ Go Graph !! พ็อคเก็ตบุ๊คสนุกๆ “นั่งรถไฟญี่ปุ่น เหนือจรดใต้” ที่โกกราฟจะมาแบ่งปัน ประสบการณ์ ในการเที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง แบบ “ประหยัด” ตั้งแต่ฮอกไกโดยันคิวชู !! สามารถหาซื้อได้แล้ววันนี้ ที่ร้านนายอินทร์ ซีเอ็ด เอเชียบุ๊ค บีทูเอสทุกสาขา

ติดตามเรื่องราวการเดินทาง ของพวกเค้าทั้งหมดได้จากหลากหลายช่องทาง Email > gographstore@gmail.com Facebook > https://www.facebook.com/gograph Instagram > @gograph Website > http://www.go-graph.com

ALL ABOUT JAPAN 37


ABJ ABOUT TALK

GO GRAPH W W W . FA C E B O O K . C O M / G O G R A P H

38 ALL ABOUT JAPAN


เพราะเราเดินทาง

ทุกอย่างมันจึงเริ่มต้นเชื่อมเข้าหากัน แล้วทำ�ให้มุมมองหลายๆ อย่าง ของเรามันเปลี่ยนไป มันคือ ... การเชื่อมโยง... ALL ABOUT JAPAN 39


All

ABOUT STORY

MINAT

ศูนย์กลางแห่งความทันสมัยของเมืองโยโกฮาม่าที่ร น่าสนใจไว้มากมาย ทั้งตึกสูงระฟ้าโยโกฮาม่า แลนด์ม สุดเจ๋ง คอสโมเวิร์ล รวมทั้งสถานที่กิน ที่ช็อปมากมา ศตวรรษที่ 21 จริงๆ

How to go : Minatomirai Line ลงสถานี Minatomirai / JR Negishi Line ลงสถ Photo by : MC_Noppadol / Shutterstock.com

40 ALL ABOUT JAPAN


21

TO MIRAI

รวบรวมสถานที่ท่องเที่ยว มาร์ก ทาวเวอร์ สวนสนุก าย สมกับเป็นเมืองท่าแห่ง

ถานี Sakuragichi

ALL ABOUT JAPAN 41


ABJ ABOUT STORY

42 ALL ABOUT JAPAN

SHIN YOK RAUMENM


KOHAMA Museum

พิพิธภัณฑ์ราเม็งที่ไม่ได้มีดีแค่พิพิธภัณฑ์ แต่ข้างใน ยังมีร้านราเม็งที่คัดสรรแล้วว่า “อร่อย” มาเสิร์ฟ ให้เรา ได้เลือกอร่อยกันถึง 9 ร้าน !! How to go : JR Yokohama ลงสถานี Shin-Yokohama Photo by : Korkusung / Shutterstock.com

ALL ABOUT JAPAN 43


ABJ ABOUT STORY

Y C

ชุมชนชา ถือว่าเป็น

How to go :

Photo by : KP

44 ALL ABOUT JAPAN


YOKOHAMA CHINAtown

าวจีนทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในประเทศญีป่ นุ่ มีรา้ นอาหารจีน ร้านค้า ร้านช็อปปิง้ มาเรียงรายให้ละลายเงินเยนเล่นมากมาย นอีกหนึ่งไฮไลท์ของเมืองโยโกฮาม่าเลยแหละ !!

: Minatomirai Line ลงสถานี Motomachi-Chukagai

PG_Payless / Shutterstock.com

ALL ABOUT JAPAN 45


All

ABOUT STORY

OY

Osanbas

YOK

INTERNAT

h นักเขียนบ เอ ในคว

46 ALL ABOUT JAPAN


OY

shi อาทิตย์อัสดงที่

KOHAMA

TIONAL

PASSENGER

TERMINAL

“The reward of a thing well done is having done it.” คือ คำ�พูดเท่ๆ ของนักกวีและ บทความที่มีชื่อเสียงเรียงนามว่า ราล์ฟ วอลโด อเมอร์สัน (Ralf Waldo Emerson) ที่ผุดขึ้นมา วามรู้สึกตอนฉันเดินทางมาถึงท่าเรือนานาชาติ ที่ดูแปลกตาและเท่มากที่สุดในเมืองโยโกฮาม่า

ALL ABOUT JAPAN 47


ABJ ABOUT STORY

เราทุกคนต่างมีความฝัน

ที่มากไปกว่าแค่จุดหมายปลายทาง ความฝันของการเดินทางไปเยือน ท่าเรือโอซันบาชิของฉันจึงมากกว่าแค่ ..การไปเยือน..

48 ALL ABOUT JAPAN


Osanbashi Yokohama International Passenger Terminal หรือท่าเรือนานาชาติโอซันบาชิ เป็นท่าเรือ เก่าแก่ที่สุดในเมืองโยโกฮาม่า และยังเป็นท่าเรือที่มี ความส�ำคัญต่อประเทศญี่ปุ่นมาตั้งแต่สมัยยังเป็นเพียง ท่าเรือเล็กๆ ของหมู่บ้านชาวประมง -- อย่างที่เรารู้กัน ว่าโยโกฮาม่าเป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น แถมยั ง เป็ น เมื อ งศู น ย์ ก ลางที่ มี ค วามส� ำ คั ญ ทางด้ า น เศรษฐกิจ ธุรกิจ และเทคโนโลยี จึงไม่แปลกเลยที่ท่าเรือ โอซันบาชิแห่งนี้จะเป็นผลงานทางด้านการออกแบบ สถาปัตยกรรมที่สะท้อนความเป็นโยโกฮาม่าออกมาได้ อย่างเด่นชัดที่สุด ฉั น เห็ น รู ป ท่ า เรื อ ที่ มี บ รรยากาศเท่ ล�้ ำ ต่ า งจาก ท่ า เรื อ ทั่ ว ๆ ไป จากในรี วิ ว ของใครสั ก คนที่ เ ป็ น นักเดินทางเหมือนกัน ด้วยความเป็นคนชอบเที่ยวตาม สถานที่แปลกตาและไม่คุ้นในมุมมองของนักท่องเที่ยว ทั่ ว ไป จึ ง ไม่ ร อช้ า ที่ จ ะปั ก หมุ ด สถานที่ แ ห่ ง นี้ ใ ห้ เ ป็ น สถานที่ในฝันที่ต้องไปเยือนสักครั้งในชีวิต เราทุกคนต่างมีความฝันที่มากไปกว่าแค่จุดหมาย ปลายทาง ความฝั น ของการเดิ น ทางไปเยื อ นท่ า เรื อ โอซันบาชิของฉันจึงมากไปกว่าแค่ ..การไปเยือน..

เหนื อ ไปกว่ า การเป็ น ท่ า เรื อ ที่ มี ดี ไ ซน์ ส วยงาม แปลกตา และมี ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ ประเทศ ท่ า เรื อ นานาชาติโอซันบาชิยังเป็นสถานที่ที่ได้ชื่อว่าเป็นจุดชม พระอาทิ ต ย์ ต กดิ น ที่ ส วยงามมากแห่ ง หนึ่ ง ในญี่ ปุ ่ น อีกด้วย - - และนั่นคือรสชาติที่ฉันอยากเติมลงไปใน จุดหมายปลายของตัวเอง ฉันมุ่งมั่นตั้งใจว่าจะต้องไปชมพระอาทิตย์ตกดิน ที่ท่าเรือโอซันบาชิให้ได้ ... แล้วความตั้งใจก็น�ำพาไปสู่การเดินทาง … วันที่มีโอกาสได้ลัดฟ้าไปสัมผัสกับแดนอาทิตย์อุทัย ฉันไม่ยอมปล่อยให้โอกาสที่จะท�ำตามฝันนั้นหลุดลอย วางแพลนเอาไว้ อ ย่ า งดี ว ่ า จะเดิ น ทางไปเที่ ย วเมื อ ง โยโกฮาม่าในวันท้ายๆ ของการเดินทาง เปิดดูพยากรณ์ อากาศในวั น ที่ ท ้ อ งฟ้ า ปลอดโปร่ ง เพื่ อ ที่ จ ะสามารถ ชมพระอาทิตย์ตกดินได้อย่างชัดเจนตรึงใจมากที่สุด โยโกฮาม่า เป็นเมืองท่าที่มีทั้งความทันสมัย สีสัน และความสวยงามไม่น้อยไปกว่าโตเกียว เมืองหลวงของ ประเทศญี่ปุ่น -- ด้วยความที่คิดว่าโยโกฮาม่าจะเป็น เพี ย งเมื อ งเล็ ก ๆ ที่ เ ที่ ย วแค่ วั น เดี ย วจบ จึ ง ท� ำ ให้ เ รา วางแผนกั น พลาดไป ตระเวนเที่ ย วอยู ่ ใ นโยโกฮาม่ า

ALL ABOUT JAPAN 49


ABJ ABOUT STORY

ตั้งแต่เช้าจนใกล้ถึงเวลาที่อาทิตย์ดวงกลมๆ จะ ลับจากขอบฟ้าดินแดนอาทิตย์อุทัย จึงค่อยนึก ขึ้นได้ว่ายังมีอีกจุดหมายสุดท้ายที่รออยู่ และ ก็เป็นจุดหมายปลายทางที่ฝันไว้เสียด้วย การเดินทางไปสู่ท่าเรือนานาชาติโอซันบาชิ จึงไม่ใช่แค่การไปเยือน แต่เรายังต้องไปให้ทัน ช่ ว งเวลาที่ จ ะได้ ช มพระอาทิ ต ย์ ต กดิ น ตามที่ ตั้งใจไว้อีกด้วย บางสถานที่ในประเทศญี่ปุ่น เราต้องเดิน จากสถานีรถไฟใต้ดินไปค่อนข้างไกลมาก ท่าเรือ นานาชาติโอซันบาชิก็เช่นกัน ฉันจึงรีบนั่งรถไฟ ใต้ ดิ น ของเมื อ งโยโกฮาม่ า สาย Minatomirai ไปลงที่สถานี Nihon-odori อย่างไม่รอช้า แต่ ในช่วงเวลาจวนตัว ปัญหามักจะเกิดขึ้นเสมอ ... เราหลงทาง ... การหลงทางในประเทศญี่ปุ่นเป็นเรื่องปกติ มากของคนต่างถิ่น เพราะญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ใช้ พืน้ ทีท่ กุ ตารางเมตรในการจัดสรรบ้านเมืองออกมา อย่างคุม้ ค่า อาจเพราะญีป่ นุ่ เป็นประเทศหมูเ่ กาะ ที่ ถื อ ว่ า มี พื้ น ที่ ข องประเทศน้ อ ยถ้ า เที ย บกั บ สัดส่วนของประชากร เส้นทางต่างๆ จึงค่อนข้าง ซับซ้อนไปด้วยตึก ตึก ตึก และตึก ฉั น เดิ น วนหาทางไปยั ง ท่ า เรื อ นานาชาติ โอซันบาชิอยู่นานสองนาน สายตาเหลือบมองไป ที่พระอาทิตย์ดวงกลมๆ ดวงนั้นอยู่ตลอดเวลา ท้องฟ้าค่อยๆ คลายจากสีครามกลายเป็นสีชมพู มากขึ้นเรื่อยๆ คล้ายจะเป็นสัญญาณเตือนที่คอย

50 ALL ABOUT JAPAN

ตอกย�้ำให้รู้สึกว่าพระอาทิตย์ก�ำลังจะลับไปจาก ขอบฟ้าแล้ว ... เหมือนความฝันที่ก�ำลังจะจบลง ... เมื่อสายตาเริ่มท�ำความคุ้นชิน เราก็เริ่มจับ ทางได้มากขึ้น พอรู้ทิศทางที่ทั้งสองขาควรจะ ก้าวไป ฉันก็รีบสับขาซ้ายขวาไปมาด้วยความเร็ว ที่เรียกได้ว่า “วิ่ง” แทน “เดิน” เลยละ เพื่อที่จะได้ไปให้ถึงยังจุดหมายปลายทางที่ ฝันไว้ เราอาจต้องยอมท�ำทุกอย่าง ยอมเหนื่อย ยอมหลงทาง ยอมเสียเหงื่อแม้แต่ในช่วงที่อากาศ หนาวแตะ 10 องศาแบบนี้

แม้แต่ป้ายบอกทาง ยังออกแบบได้เท่ขนาดนี้ นี่เป็นสิ่งที่บ่งบอกได้ อย่างดีว่าคนออกแบบนั้น ใส่ใจในทุกรายละเอียด มากมายขนาดไหน


ALL ABOUT JAPAN 51


ABJ ABOUT STORY

เหมือนดั่งท

‘รางวัลของสิ่งที่เรียกว่ายอดเยี่ยม ตามใจฝันสักครั้ง คุณจะได้รับรางว

35.451835, 139.647762

52 ALL ABOUT JAPAN


ที่กวีชื่อดังได้กล่าวไว้ว่า

มคือการได้สร้างมันขึ้นมา’ ถ้าคุณไม่ลองพยายามทำ�อะไร วัลที่สุดยอดจากสิ่งที่ค้นหาได้อย่างไร

แล้วสองขาก็พาฉันมาถึงยังจุดหมายปลายทางจนได้ แต่การมาถึงนั้น ไม่ได้สร้างความยินดีให้ฉันมากเท่ากับ การที่ได้เห็นปลายขอบฟ้าที่โยโกฮาม่าแห่งนี้ยังไม่มืดมิดไป ใช่แล้วละ... เรามาถึงทันเวลา ท่าเรือนานาชาติโอซันบาชิแห่งนี้ ถูกออกแบบขึ้นโดย ที ม สถาปนิ ก ที่ มี ชื่ อ เสี ย งระดั บ โลกอย่ า ง Foreign Office Architects หรือ FOA ทีมออกแบบผลงานด้านสถาปัตยกรรม ที่มีชื่อก้องโลกหลายชิ้น และท่าเรือนานาชาติโอซันบาชิก็เป็น หนึ่งในผลงานที่น่าภาคภูมิใจอยู่ไม่น้อย เพราะนอกจากจะ เป็นท่าเรือที่มีความเท่ ทันสมัยและส�ำคัญมากที่สุดแล้ว บนชัน้ ดาดฟ้ายังถูกออกแบบให้กลายเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ รวมไปถึงเป็นจุดที่จะสามารถชมความงามยามอาทิตย์อัสดง ในเมื อ งท่ า ที่ เ ต็ ม ไปด้ ว ยความทั น สมั ย และความโรแมนติ ก ได้อย่างน่าประทับใจไม่รู้ลืมอีกด้วย ฉันเดินมองหาท�ำเลที่จะสามารถชมความงดงามจากแสง สีส้มอมชมพูที่ปลายฟ้านั้นได้อย่างชัดเจนที่สุด ลมหายใจยังคง ถูกถอนเข้าออกอย่างถ้วนถี่ เหงื่อเล็กน้อยยังคงซึมออกมาใน อากาศที่แตะ 10 องศา

รู้สึกเหนื่อยกาย แต่ใจไม่เหนื่อยเลย กว่าท่าเรือแห่งนี้จะถูกบุคคลที่มีทั้งความรู้ ความถนัด สร้างสรรค์ขนึ้ มาจนกลายเป็นท่าเรือทีม่ คี วามเท่เป็นเอกลักษณ์ แบบนี้ได้ ท่าเรือแห่งนี้ก็เคยเป็นเพียงท่าเรือเล็กๆ ของชาว ประมงมาก่อน แต่ไม่ว่าจะเป็นท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดของเมืองไหน หรือจะเป็นเพียงท่าเรือที่เล็กที่สุดของชุมชนใด สถานที่แห่งนี้ ก็ คื อ สถานที่ ที่ เ ราจะสามารถชมพระอาทิ ต ย์ อั ส ดงได้ อ ย่า ง สวยงามที่สุด เหมือนดั่งที่กวีชื่อดังได้กล่าวไว้ว่า “รางวัลของสิ่งที่เรียก ว่ายอดเยี่ยมคือการได้สร้างมันขึ้นมา” ถ้าคุณไม่ลองพยายามท�ำอะไรตามใจฝันสักครั้ง คุณจะ ได้รับรางวัลที่สุดยอดจากสิ่งที่คุณค้นหาได้อย่างไร -- ท่าเรือ นานาชาติโอซันบาชิแห่งนี้ เป็นทั้งท่าเรือที่ส�ำคัญที่สุดในเมือง โยโกฮาม่าและยังเป็นสถานที่ที่เราจะสามารถชมพระอาทิตย์ อัสดงได้สวยงามที่สุดอีกด้วย รางวัลของการเดินทางครั้งนี้ คือ การที่สองขาพาเราก้าว เดินมา...

ALL ABOUT JAPAN 53


All

ABOUT GUIDE

A

STREE

ในโตเกีย

ถึงแม้ตลาดอะเมะโยโกะ จะเปิดตั้งแต่เช้าตรู่ แต่ ร้านค้า ร้านอาหารส่วนใหญ่ จะเริ่มเปิดประมาณ 11 โมง และเก็บร้านกันประมาณ 2 ทุ่ม ซึ่งตลาดจะคึกคักที่สุด ในช่วงเวลาเที่ยง - บ่ายโมง Website : http://www.ameyoko.net

54 ALL ABOUT JAPAN


SHOPPING

AMEYOKO

ET

MARKET:UENO

ยวมีแหล่งช็อปปิ้งให้บรรดาขาช็อปได้มาละลายเงินเยนเล่นอยู่มากมาย แต่คงไม่มีสถานที่ช็อปปิ้งไหน จะมีเสน่ห์เท่ากับที่นี่อีกแล้ว ...ตลาดอะเมะโยโกะ สวรรค์ของคนรักของถูก ย่านอุเอะโนะ...

ALL ABOUT JAPAN 55


ABJ ABOUT GUIDE

เราคงเคยได้ยนิ ว่าคนญีป่ นุ่ เป็นคนขยันขันแข็ง เวลาอยูใ่ นหน้าทีก่ จ็ ะรับผิดชอบหน้าทีน่ นั้ อย่างสุดใจ ถ้าอยากพิสูจน์ข้อเท็จจริงนี้ ขอให้นั่งรถไฟใต้ดิน Ginza Line / Hibiya Line หรือรถไฟเจอาร์ Yamanote Line ไปลงที่สถานี Ueno ดูสักครั้ง แล้วจะได้สัมผัสวิถีการด�ำเนินชีวิตของคนญี่ปุ่นที่ สะท้อนผ่านวิถกี ารท�ำมาหากินออกมาให้เห็นอย่าง เป็นธรรมชาติ ตลาดอะเมะโยโกะ เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ชื่อดังอีกแห่งของกรุงโตเกียว เป็นหนึ่งในเส้นทาง ยอดนิยมของทัวร์เลยก็ว่าได้ และไม่ว่าจะผ่านไป เดิ น เล่ น ที่ อ ะเมะโยโกะในช่ ว งเวลาใด วั น ไหน ก็ตาม สิ่งที่จะได้พบเจออยู่เสมอก็คือ “คนไทย” อะเมะโยโกะ เป็นตลาดช็อปปิ้งยอดฮิตของ นักท่องเที่ยวชาวไทยมากจริงๆ ถ้าไปญี่ปุ่นแล้ว 56 ALL ABOUT JAPAN

รู้สึกเหงา คิดถึงเมืองไทย ขอให้มาอะเมะโยโกะ เพราะจะได้ยินเสียงภาษาไทยแว่วผ่านเข้าหูอย่าง แน่นอน อันที่จริง Ameyoko เป็นค�ำที่ถูกเรียกย่อมา จากค�ำว่า Ameya Yokocho ซึง่ หมายถึง “Candy Store Alley” เราว่าสมกับค�ำแปลเหมือนกันนะ เพราะอะเมะโยโกะ เป็นตลาดที่รวมของซื้อของ ขายไว้ให้ช็อปอย่างละลานตาไม่ว่าจะเป็นของฝาก ต่างๆ ที่คนไทยนิยมซื้อกลับไปฝากคนที่บ้าน ทั้ง คิทแคท ทาโร่สอดไส้ชีส หรือขนมญี่ปุ๊นญี่ปุ่นอีก หลายแบบ รวมไปถึงเสื้อผ้าแฟชั่น อุปกรณ์กีฬา รองเท้า กระเป๋า ก็เรียงรายให้ช็อปอยู่แน่นขนัดตา เสน่ห์อีกอย่างของตลาดแห่งนี้คือ การรวม ตลาดสดทีข่ ายของสดๆ เช่น กุง้ หอย ปู ปลา ผักสด ผลไม้ เข้ากับถนนช็อปปิง้ ทีม่ ที งั้ เสือ้ ผ้า เครือ่ งส�ำอาง


SHOPPING เสื้อยืดสไตล์ญี่ปุ่น ตัวละ 600 เยนเอง แม้แต่ฝรั่งยังถูกใจ

ของฝากจิปาถะ แถมตรงโซนตลาดสด บรรดาพ่อค้า ยังพากันออกมาตะโกนเซ็งแซ่เรียกแขกกันอย่าง ขะมักเขม้น เป็นภาพทีด่ แู ปลกตา แต่ไม่นา่ แปลกใจ เลย - - คนญี่ปุ่นเวลาอยู่ในหน้าที่ ไม่มีสักนาทีที่ แสดงความเหนื่อยล้าออกมาให้เห็น เคยเข้าไปนั่ง กินราเม็งในร้านญี่ปุ่นเล็กๆ ที่มีเรานั่งอยู่แค่โต๊ะ เดียว พนักงานในร้าน 2-3 คนก็ไม่มีทีท่าเบื่อหน่าย นั่งเล่นโทรศัพท์หรือดูทีวีฆ่าเวลาเลย กลับกล่าว ต้อนรับด้วยความกระตือรือล้นเป็นปกติ ใครจะ บอกว่าเหมือนหุน่ ยนต์ทถี่ กู ป้อนโปรแกรมไว้กเ็ ถอะ แต่ส�ำหรับเรา สิ่งที่เห็นมันท�ำให้ต้องย้อนกลับมา

ถามตัวเองทุกครั้งว่า “ทุกวันนี้เราท�ำหน้าที่เรา อย่างเต็มความสามารถหรือยัง” ความคึกคักที่ตลาดอะเมะโยโกะจะต่างไป จากย่ า นช็ อ ปปิ ้ ง ใจกลางเมื อ งอย่ า งชิ บุ ย ะหรื อ ฮาราจูกุ ที่นี่มีร้านอาหารอร่อยๆ อยู่นับไม่ถ้วน ขนาดคนที่เลือกพักแถวอุเอะโนะและต้องแวะฝาก ท้องที่อะเมะโยโกะทุกวันอย่างเรา ยังเข้าไม่ครบ ทุกร้านเลย เพราะฉะนั้นนอกจากจะเป็นถนนสาย ช็อปปิ้งที่มีขนมของฝากเรียงรายไว้ให้เลือกช็อป อย่างจุใจแล้ว อะเมะโยโกะ ยังเป็นตลาดที่มีทุกสิ่ง พร้อมสรรพสมกับชื่อ Ameya Yokocho จริงๆ คำ�ว่า “Ame” ย่อมาจาก “America” เนื่องจากเคยเป็นตลาดที่มี สินค้าของชาวอเมริกันไว้ซ้อื ขายกันตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สอง จนถึงวันนี้ผ่านมาร่วม 80 ปีแล้วนับจากวันนั้น อะเมะโยโกะกลายเป็น ตลาดที่สะท้อนวิถีความเป็นอยู่ของคนญี่ปุ่นออกมาได้อย่างดีท่ีสุด ไม่หลงเหลือวัฒนธรรมของชาวต่างชาติทิ้งไว้เลย น่าทึ่งที่คนญี่ปุ่น หลอมละลายวัฒนธรรมของชาติตัวเองเข้ากับวันเวลา ไม่ว่านาฬิกา จะหมุนเข็มจนครบรอบสักกี่หมื่นรอบ ญี่ปุ่น ก็ยังคงเป็นประเทศที่มี ความเด่นชัดด้าน “เทคโนโลยี” และ “วัฒนธรรม” มากที่สุดประเทศ หนึ่งในโลกเชียวละ

ผลไม้เสียบไม้ เป็นของกินยอดนิยม ของตลาดอะเมะโยโกะ เหมือนกัน

ALL ABOUT JAPAN 57


ABJ ABOUT GUIDE

HOW TO GO

AMEYOKO นั่งรถไฟใต้ดิน Ginza Line / Hibiya Line หรือ รถไฟ JR Yamanote Line ไปลงที่สถานี Ueno

58 ALL ABOUT JAPAN


SHOPPING

ALL ABOUT JAPAN 59


All

ABOUT GUIDE

60 ALL ABOUT JAPAN


EATING

Tonkatsu とんかつ がんこ

ทงคัตสึ เป็นค�ำที่เกิดจาก ภาษาญี่ปุ่นสองค�ำรวมกัน คือ “ทง” แปลว่า “หมู” และ “คัตสึ” ซึ่งย่อมาจาก คัตสึเร็ทสึ หรือ Cutlet ในภาษาอังกฤษ เป็นชื่อเรียก อาหารประเภทเนื้อสัตว์ ที่น�ำไปชุบแป้งทอดนั่นเอง

Ganko

โอซาก้ า ได้ ชื่ อ ว่าเป็น ครัว ของประเทศ เป็น จังหวัดที่รวมร้านอาหารอร่อยๆ เอาไว้อย่างแน่นขนัด - - คนญี่ปุ่นในภูมิภาคคันไซเก่งอยู่เรื่องหนึ่งตรงที่ สามารถน�ำเมนูอาหารจากที่ต่างๆ มาประยุกต์และ ใส่กลิ่นอายความเป็นคันไซลงไปได้อย่างกลมกล่อม เมนู “ทงคัตสึ” ก็เช่นกัน ถึงแม้จะเป็นเนื้อหมูชิ้นหนา ที่น�ำมาชุบแป้งทอดเหมือนกัน แต่กลับรู้สึกถึงรสของ คันไซได้อย่างไม่น่าเชื่อ - - ในจังหวัดโอซาก้าจะเรียก บริเวณย่านชินไซบาชิ (Shinsaibashi) นัมบะ (Namba) และโดทงโบริ (Dotonbori) รวมว่ า เขตมิ น ามิ ซึ่งเป็นเขตที่สร้างสีสันให้เมืองโอซาก้า เพราะมีทั้ง ร้ า นอาหาร ร้ านช็ อปปิ้งเรียงรายอยู่หนาตา และ “ร้านอาหาร” ก็เป็นที่สิ่งโดดเด่นมากของเขตมินามิ

เมือ่ พูดถึง ทงคัตสึ หลายคนต้องนึกถึงประเทศญีป่ นุ่ แน่นอน เพราะทงคัตสึแทบจะกลายเป็นอาหารประจ�ำชาติของญีป่ นุ่ ไปแล้ว อันทีจ่ ริงทงคัตสึไม่ใช่อาหารแต่เดิมของประเทศญีป่ นุ่ แต่เป็นอาหาร ที่ได้รบั อิทธิพลมาจากทางฝัง่ ยุโรป ซึง่ เมือ่ ลองพินจิ พิเคราะห์ดแู ล้ว สไตล์การท�ำก็ ไม่ใช่วถิ ดี ง้ั เดิมของคนญีป่ นุ่ จริงๆ เพราะญีป่ นุ่ เป็นชาติทคี่ อ่ นข้างพิถพ ี ถิ นั ในการท�ำอาหาร แต่ทงคัตสึจะเป็น สไตล์อาหารจานด่วนเสียมากกว่า อย่างไรก็ตามทงคัตสึ ก็ ได้กลายมาเป็น “อาหารญีป่ นุ่ ” ของ “คนญีป่ นุ่ ” ไปเสียแล้ว โดยเฉพาะถนนสายช็อปปิง้ เส้นยาวอย่าง “ชินไซบาชิ” และในฉบั บนี้ เ ราจะพาไปชิ มเมนู ท งคั ต สึ ข องร้ า นอาหารญี่ปุ่นขึ้นชื่อที่ร้านกังโกะ สาขาชินไซบาชิกัน หลังจากสู้ฝ่าฟันเพื่อความฝันที่จะมีร้านอาหาร ญี่ ปุ ่ น ดี ๆ เป็ น ของตั ว เองสั ก ร้ า น อั ต สึ ชิ โคจิ ม ะ (Atsushi Kojima) ประธานผู ้ ก ่ อ ตั้ ง ร้ า นกั ง โกะ ก็ท�ำให้ร้านซูชิเล็กๆ ในโอซาก้า กลายเป็นร้านอาหาร ญี่ ปุ ่ น ที่ มี ส าขาขจรขจายไปทั่ ว ญี่ ปุ ่ น ได้ ใ นที่ สุ ด - กังโกะ เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นที่เรียกว่า “ญี่ปุ่นจ๋า” เลยละ เพราะมีเมนูอาหารญี่ปุ่นหลากหลาย ทั้งซูชิ เทมปุระ ทงคัตสึ รวมไปถึงอาหารญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม แม้ กั ง โกะ สาขาชิ น ไซบาชิ จ ะเป็ น ร้ า นที่ ไ ม่ ใหญ่ โ ตเท่ า ไรนั ก แต่ ก็ ส ะดุ ด ตาเราได้ ม ากที เ ดี ย ว ALL ABOUT JAPAN 61


ABJ ABOUT GUIDE

ถึงแม้แต่เดิมทงคัตสึจะเป็นอาหารที่ได้รับอิทธิพล มาจากทางฝั่งยุโรป แต่เมื่อได้เข้ามานิยมแพร่หลาย ในประเทศญี่ปุ่นแล้ว ทั้งวิธีการท�ำ รวมถึงสไตล์การเสิร์ฟ ก็มีความแตกต่างไปจากเดิมมาก จาก Cutlet ที่เน้นง่ายและรวดเร็ว กลับมีความพิถีพิถันในการท�ำมากขึ้นตามสไตล์คนญี่ปุ่น ป้ายหน้าร้านแสดงโลโก้ของกังโกะเป็นรูปชายญี่ปุ่น โพกผ้าท่าทางหนักแน่นขึงขัง บรรยากาศภายในร้าน จัดตกแต่งสไตล์ญี่ปุ่นสมกับดีกรีร้านอาหารชั้นน�ำของ ประเทศ ทั้งดิสเพลหน้าร้าน รวมถึงรูปต่างๆ ในเมนู มีเมนูของคัตสึไว้ให้เลือกหลายแบบ บ่งบอกได้ทันที ว่าอาหารขึ้นชื่อของที่นี่คืออะไร - - อย่างที่ทราบกัน ว่าเมนูคัตสึไม่จ�ำเป็นต้องท�ำด้วยเนื้อหมูอย่างเดียว แต่ยังสามารถน�ำวัตถุดิบอื่นๆ เช่น ไก่ กุ้ง ปลาหมึก รวมถึงผักต่างๆ มาประยุกต์โดยใช้ขั้นตอนวิธีการท�ำ แบบเดี ย วกั น ได้ ด ้ ว ย ร้ า นกั ง โกะก็ มี เ มนู คั ต สึ อ ยู ่ หลากหลายเมนู ทั้งหมูชุบแป้งทอด กุ้งชุบแป้งทอด ทะเลชุบแป้งทอดและผักชุบแป้งทอด แต่ที่เด็ดคงต้อง ขอยกให้กับหมูชุบแป้งทอดหรือทงคัตสึ ทงคัตสึของร้านกังโกะท�ำด้วยเนื้อหมูชิ้นหนา

พ่อครัวชาวญี่ปุ่น เต็มที่และใส่ใจ ในทุกเมนูจริงๆ

62 ALL ABOUT JAPAN

หั่นแบบขนาดพอดีถูกหมักไว้จนนุ่มแทรกด้วยมันนิดๆ พอให้ได้รับรสความหวาน น�ำไปคลุกด้วยเกร็ดขนมปัง และลงทอดในน�้ำมันเดือดจนเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทอง ชวนรับประทาน เสิร์ฟคู่กับกะหล�่ำปลีหั่นฝอย และ งาบดเพื่อเพิ่มรสชาติในน�้ำจิ้ม บนโต๊ะมีน�้ำจิ้มวางไว้ ให้หลายแบบ ซึ่งสามารถเลือกเองได้ตามใจชอบเลย ถึ ง แม้ แ ต่ เ ดิ ม ทงคั ต สึ จ ะเป็ น อาหารที่ ไ ด้ รั บ อิทธิพลมาจากทางฝั่งยุโรป แต่เมื่อได้เข้ามานิยมแพร่ หลายในประเทศญี่ ปุ ่ น แล้ ว ทั้ ง วิ ธี ก ารท� ำ รวมถึ ง สไตล์การเสิร์ฟก็มีความแตกต่างไปจากเดิมมาก จาก Cutlet ที่เน้นง่ายและรวดเร็ว กลับมีความพิถีพิถันใน การท� ำ มากขึ้ น ตามสไตล์ ค นญี่ ปุ ่ น เพราะฉะนั้ น จึ ง มั่นใจได้เลยว่า ทงคัตสึที่ร้านกังโกะจะต้องปรุงขึ้น ด้วยความใส่ใจอย่างแน่นอน

เซ็ตคัตสึรวม ที่มีทั้งหมู กุ้ง ฟักทอง และมะเขือม่วงน�ำมา คลุกเคล้าเกร็ดขนมปัง ทอดมาอย่างเหลืองกรอบ น่ารับประทานเชียว


EATING

34.676704, 135.501309

とんかつ がんこ CATEGORIES : TONKATSU NEAREST STATION : SHINSAIBASHI PRICE : 1,000 - 3,500 YEN HOME PAGE : http://www.gankofood.co.jp

งาบดไว้ส�ำหรับ เพิ่มรสชาติให้กับ น�้ำจิ้ม แต่น�้ำจิ้มที่นี่ เด็ดทุกรสจนแทบ ไม่ต้องเพิ่มงาบดเลย ALL ABOUT JAPAN 63


ABJ ABOUT GUIDE

HOW TO GO

GANKO นั่งรถไฟใต้ดินลง สถานี Shinsaibashi ออกทางออก 1 แล้ว เดินต่อไปอีกประมาณ 5 - 10 นาที ร้านกังโกะ จะอยู่ในถนนช็อปปิ้ง เส้นยาว “ชินไซบาชิ”

64 ALL ABOUT JAPAN


EATING

ALL ABOUT JAPAN 65


All

ABOUT GUIDE

Ginza Sushi Ichi -JAPANESE

RESTAURANT-

เมื่อพูดถึงอาหารญี่ปุ่นสิ่งแรกที่หลายคนนึกถึงคงต้องมีชื่อของ “ซูชิ” อยู่ด้วยอย่างแน่นอน ฉบับนี้เราจึงขอพามาแนะนำ�กับร้านซูชิแห่งใหม่ล่าสุดบริเวณชั้นใต้ดินของ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ ถนนราชประสงค์กับร้านที่มีชื่อว่า GINZA SUSHI-ICHI เรื่อง และภาพ : Teerat S.

66 ALL ABOUT JAPAN


IN THAI

ALL ABOUT JAPAN 67


ABJ ABOUT GUIDE

วัตถุดิบชั้นดีอย่าง ไข่หอยเม่นก็ถูกเชฟฝีมือดี เลือกนำ�มาใช้ประกอบความอร่อย

68 ALL ABOUT JAPAN

ร้าน GINZA SUSHI-ICHI เป็นร้านซูชิ ที่มีต้นก�ำเนิดอยู่ที่ GINZA ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้ รับการการันตีให้เป็นร้านที่มีมิชลิน 1 ดาว และ ได้ขยายสาขาเพิ่มเติมอีก 3 สาขาไปที่เซียงไฮ้ สิงคโปร์และกรุงเทพฯ เนี่องจากที่ร้าน GINZA SUSHI-ICHI มี ส าขาแรกที่ ป ระเทศญี่ ปุ ่ น ดังนั้นสาขาต่างๆ ที่ตามมาจึงต้องมีมาตรฐาน เดียวกันกับสาขาหลัก ฉะนั้นการตกแต่งร้าน จึงมีคอนเซปต์เดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ จาน ชาม วัตถุดิบในการท�ำอาหาร รวมไปถึง เชฟก็ ต ้ อ งบิ น ตรงมาจากญี่ ปุ ่ น เท่ า นั้ น พอได้

เข้ า ไปในร้ า นจึ ง รู ้ สึ ก เหมื อ นได้ นั่ ง กิ น ซู ชิ อ ยู ่ ที่ ประเทศญี่ปุ่นเลยทีเดียว การตกแต่งร้านเป็นสไตล์ญี่ปุ่นโมเดิล โดย เลือกใช้ไม้สีอ่อนและไฟสีอ่อนเป็นหลัก ซึ่งตัด กับส่วนเตรียมอาหารด้านในที่เป็นเคาน์เตอร์หิน สีเข้ม โดยแบ่งออกเป็นสองห้อง ห้องละ 10 ทีน่ งั่ และ 12 ที่นั่ง ส่วนการเสริฟเป็นแบบ Chef’s Table ซึ่งจะจัดให้ลูกค้านั่งหันหน้าเข้ากับส่วน เตรียมอาหาร โดยเชฟจะทยอยปั้นซูชิออกมา เสิร์ฟให้ลูกค้าทีละค�ำหรือท�ำออกมาทีละเมนู จนจบคอร์ส


IN THAI

เมนู ที่ ร ้ า นจะต้ อ งสั่ ง เป็ น คอร์ ส ซึ่ ง แต่ ล ะ คอร์สจะมีราคาแตกต่างกันไปตั่งแต่ 1,300 บาท 2,000 บาท 3,000 บาท และ 4,000 บาท ซึ่ง แต่ละคอร์สก็จะมีเมนูและจ�ำนวนไม่เหมือนกัน โดยเริ่มตั่งแต่ 8 ค�ำขึ้นไป ส่วนไฮไลท์แน่นอน ว่ า ต้ อ งอยู ่ ใ นคอร์ ส ของราคา 4,000 บาท กั บ Omakase ที่ จ ะมี เ มนู อ ย่ า งซาซิ มิ ห อยเป่ า ฮื อ ซู ชิ ห น้ า ไข่ ห อยเม่ น ที่ ล ะลายทั น ที เ มื่ อ เข้ า ปาก ซูชิหน้าปลาไหลชิ้นใหญ่ราดด้วยซอสสูตรพิเศษ รวมไปถึงโทโร่สีแดงฉ�่ำ แล้วจบด้วยของหวานตบ ท้ายรวมอยู่ในคอร์สด้วย แต่ถ้าใครไปแล้วไม่มี เมนูตามนี้ก็อย่าแปลกใจไป เพราะเมนูต่างๆ ที่ เชฟเลื อ กมาเสริ ฟ จะขึ้ น อยู ่ กั บ วั ต ถุ ดิ บ ที่ ไ ด้ ม า

ในแต่ละฤดูกาลหรือตามความเหมาะสมของเชฟ นีจ่ งึ เป็นเสน่หอ์ กี อย่างของร้านอาหารแบบ Chef’s Table ซึง่ เหมาะส�ำหรับคนทีเ่ บือ่ การไปร้านอาหาร เดิมๆ และเจอแต่เมนูเดิมๆ เอกลักษณ์อกี อย่างของสาขาทีก่ รุงเทพฯ คือ ความสบายๆ ของเชฟกับลูกค้า ซึ่งสามารถบอก ความต้องการของเราได้ว่าชอบหรือไม่ชอบอะไร อาจแตกต่างจากร้านอาหารในลักษณะเดียวกันที่ ประเทศญึ่ปุ่น เพราะจะมีความเคร่งเครียดของ การกินมากกว่า ร้าน GINZA SUSHI-ICHI จึง เหมาะส�ำหรับคนที่ก�ำลังมองหาร้านอาหารแบบ ญี่ ปุ่ น แท้ ๆ แต่ ผ สมผสานการบริ ก ารและความ เป็นกันเองในแบบไทยๆ

Location : 494 Ploenchit Rd, LG Fl, Erawan, Bangkok10330 Telephone : 02 - 250 - 0014 Opening Hours :Tue-Sun Noon-2.30 pm. , Sat 6-11 pm , Close on Monday

13.746493, 100.540778

ALL ABOUT JAPAN 69


All

JAPAN STYLE

PLEASE DO IT AT HOME อย่าท�ำแบบนั้น บนรถไฟนะ !! เป็นกระแสโด่งดังในโลกโซเชียลมากทีเดียว ส�ำหรับคลิปทอมดี้ท�ำสวีทบนรถไฟฟ้า BTS แล้วมีพลเมืองดีทนไม่ ไหว ออกปากห้ามปราม จนกลายเป็นเรื่องราวการสาดค�ำด่าใส่กัน อย่างใหญ่โตบนรถไฟฟ้า BTS ของบ้านเรา

ประเด็ดน่าสนใจของเรื่องนี้ ไม่ใช่แค่การที่มี คนกล้าหาญลุกขึน้ มาปกป้องมารยาทวัฒนธรรมไทย ทีช่ าวเมืองพุทธอย่างเราปฏิบตั สิ บื ต่อกันมานานจน กลายเป็น “จารีต” ไปแล้ว -- แต่คลิปที่ปรากฎออก สู่สายตาสาธารณะชนนั้นสะท้อนให้เห็นว่า โลกเรา ทุกวันนี้หมุนเร็วจนท�ำให้ก้อนหินก้อนเล็กๆ ที่ปา ลงกระทบผิวน�้ำ สามารถแตกกระจายออกเป็นวง กว้าง จนส่งผลกระทบต่อสังคมได้อย่างมากเลย ทีเดียว 70 ALL ABOUT JAPAN


T

ประเทศญี่ปุ่นมีข้อห้ามบนรถไฟที่ติดป้ายชัดเจน ให้ปฏิบัติตามหลายข้อเหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นข้อห้าม “ให้ปิดโทรศัพท์มือถือหรือเปิดเป็นระบบสั่นเมื่ออยู่ บนรถไฟ” รวมถึง “ห้ามพูดคุยโทรศัพท์บนรถไฟ” ด้วย -- ไม่เคยคิดเลยว่าคนญี่ปุ่นจะท�ำกันได้จริงๆ แต่ พอมีโอกาสได้ลองขึ้นรถไฟญี่ปุ่น และไม่ว่าจะขึ้นกี่ครั้ง ก็ยังไม่เคยได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังสักครั้งจริงๆ เห็นแต่ ภาพคนญี่ปุ่นอ่านหนังสือ หรือนั่งเล่นอินเทอร์เน็ตใน โทรศัพท์อย่างเงียบๆ แทน นั่นคือสิ่งที่ให้ค�ำตอบกับ เราว่า ...ป้ายเตือนเหล่านั้นได้ผล... ถ้าสังเกตดีๆ เราจะเห็นป้ายเตือนเล็กๆ น้อยๆ อยู่ตามสถานีรถไฟ และภายในรถไฟให้ได้เห็นอยู่เป็น ระยะ มีป้ายเตือนหลายอันที่เขียนระบุไว้ว่า “Please do it at home.” และหนึ่งในป้ายที่ค่อนข้างสะดุด สายตาเราก็คือ “ป้ายเตือนห้ามท�ำอนาจารบนรถไฟ” หนึ่งในแคมเปญ “Please do it at ….” ที่ท�ำออกมา เตือนใจคนญี่ปุ่นว่า “อย่าท�ำแบบนั้นบนรถไฟนะ!” นั่นเอง -- แม้ญี่ปุ่นจะเป็นประเทศที่เปิดกว้างเรื่อง Sex แต่การมีป้ายเตือนแบบนี้ออกมา เป็นสิ่งที่แสดง ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า “สิ่งใดเป็นเรื่องส่วนตัวก็ไม่ควร จะท�ำกันอย่างเปิดเผยในพื้นที่สาธารณะ” ไม่ใช่แค่ เพียงป้ายเตือนห้ามท�ำอนาจารกันบนรถไฟเท่านั้นที่ เป็นการเตือนไม่ให้ท�ำเรื่องส่วนตัวในพื้นที่ของส่วนรวม แต่ยังรวมไปถึง “ป้ายเตือนห้ามแต่งหน้าบนรถไฟ” “ป้ายเตือนห้ามวางของเกะกะบนรถไฟ” “ป้ายเตือน ให้ไม่นั่งกินที่ของผู้อื่น” และอื่นๆ อีกมากมายด้วย ป้ายต่างๆ เหล่านี้ ไม่จ�ำเป็นต้องแปะค�ำประนาม หรือค�ำอธิบายไว้ยืดยาวเลย แค่เขียนก�ำกับสั้นๆ ไว้ว่า

“Please do it at home.” แค่นี้ก็เป็นอันเข้าใจกันว่า สิ่งใดควรกระท�ำในพื้นที่ส่วนตัว ไม่ใช่บนรถไฟซึ่งเป็น ที่พื้นของส่วนรวม - - คนญี่ปุ่นเวลาท�ำอะไร เขาจะ นึกถึงความรู้สึกของผู้อื่นด้วยเสมอ เพราะฉะนั้นสิ่งใด ที่ตระหนักแล้วว่า เมื่อท�ำแล้วจะเดือดร้อนหรือรบกวน ผู้อื่น ...สิ่งนั้นก็ไม่ควรกระท�ำ... ส่วนบ้านเรา แม้จะยังไม่มีการออกประกาศมา อย่างชัดเจนว่าห้ามท�ำสิ่งใดบ้างบนรถไฟฟ้า BTS แต่ ประเทศไทยเองมีจารีตประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติสืบต่อ กันมาตั้งแต่สมัยโบราณ การจะปรับเปลี่ยนสังคมให้ กลายเป็นรูปแบบใหม่ที่มีทัศนคติแตกต่างไปจากเดิม จึงไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะคนในสังคมเรา ร้อยพ่อพันแม่ ขณะที่มีคนด่าทอ ก็มีบางคนที่เห็นต่างเช่นเดียวกัน แต่สงิ่ หนึง่ ทีจ่ ะท�ำให้ความเห็นต่างนัน้ สามารถหลอมรวม อยู่ในสังคมเดียวกันอย่างลงตัวได้ก็คือ “ความรับผิด ชอบต่อตัวเอง” -- หากเราทุกคนมีจิตส�ำนึกที่ดี คิดได้ และเข้าใจว่าสิ่งที่เราก�ำลังกระท�ำนั้นจะส่งผลกระทบ หรือเดือดร้อนต่อผู้อื่น ...เราก็คงเลือกที่จะไม่ท�ำ… อย่างที่บอกไว้ว่าสมัยนี้ เพียงแค่หินก้อนเล็กๆ ก็ ก่อเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ที่ใหญ่โตลุกลามได้แล้ว ฉะนั้นโลกทุกวันนี้จึงไม่ได้มีแค่เพียง “กฎหมาย” ที่ ส่งผลกระทบกับตัวเราได้ แต่ยังมี “จารีต” ที่แต่ละ สังคมยึดถือปฏิบัติกันมานานอีกด้วย ที่เป็นตัวก�ำหนด ความผิดชอบชั่วดีต่อสังคมของเรา เราเชือ่ ว่า... การเริม่ ต้นจากตัวเองในวันนี้ ทุกสิง่ ดีๆ ทีป่ ลูกฝังลงใน “จิตส�ำนึก” ของคนในสังคม จะกลายเป็น ครรลองที่เหมาะสมกับสังคมไทยได้อย่างแน่นอน

การเริ่มต้นจาก ตัวเองในวันนี้ ทุกสิ่งดีๆ ที่ปลูกฝังลงใน “จิตส�ำนึก” ของคน ในสังคม จะกลายเป็น ครรลองที่เหมาะสม อย่างแน่นอน ALL ABOUT JAPAN 71


All

5

ABOUT GIMMICK

มารยาท

‘ไม่ ค วร’ท ในร้านอาหารที่ญี่ปุ่น

72 ALL ABOUT JAPAN


ทำ�

‘ไม่ควร’

เรอหรือสั่งขี้มูก ขณะรับประทาน อาหาร

คนญี่ปุ่นเป็นคนค่อนข้างขี้เกรงใจและขี้อาย เวลาท�ำอะไรสักอย่าง เขาจะ ค�ำนึงถึงความรู้สึกของคนรอบข้างด้วยเสมอ ฉะนั้นการเรอหรือสั่งขี้มูกในขณะ ก�ำลังรับประทานอาหารอยูจ่ งึ เป็นมารยาททีไ่ ม่ควรกระท�ำเป็นอย่างยิง่ โดยเฉพาะ การรับประทานอาหารที่ต้องร่วมโต๊ะกับผู้อ่ืน เพราะนอกจากจะเป็นพฤติกรรมที่ ไม่นา่ รักต่อตัวเองและผูร้ ว่ มโต๊ะอาหารแล้ว ยังถือว่าเป็นการไม่ให้เกียรติคนรอบข้าง อีกด้วย - - ส�ำหรับคนไทย ก็คงมองว่าการเรอหรือการสั่งขี้มูกในที่สาธารณะนั้น เป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรท�ำเช่นเดียวกัน แต่บางครั้งที่เรามีโอกาสเดินทางไปเที่ยว กับเพือ่ นๆ ทีญ ่ ปี่ นุ่ เราอาจจะสนุกจนลืมตัว เผลอเรอออกมาเสียงดังในร้านอาหาร และมองเป็นเพียงเรือ่ งตลกขบขันได้ เพราะฉะนัน้ จึงควรคอยเตือนตัวเองอยูเ่ สมอ ไม่ให้ลืมถึงมารยาทง่ายๆ ในข้อนี้ด้วย

อันที่จริงไม่ว่ากินที่ประเทศไหนก็ไม่ควรกินทิ้ง กินขว้าง เหมือนที่เราเคย ท่องจ�ำก่อนกินอาหารกลางวันตอนเด็กๆ ว่า “ข้าวทุกจาน อาหารทุกอย่าง อย่ากิน ทิ้งขว้าง เป็นของมีค่า” นั่นแหละ -- ส�ำหรับคนญี่ปุ่นแล้ว การท�ำอาหารให้ลูกค้า ไม่ใช่แค่ใส่รสชาติลงไปในอาหาร หรือแค่ทำ� หน้าที่ในอาชีพที่ต้องรับผิดชอบเพียง เท่านั้น แต่เชฟคนญี่ปุ่นทุกคน ไม่ว่าร้านเล็กหรือร้านใหญ่ๆ เขาจะใส่ “ใจ” ลงไป ในการท�ำอาหารด้วย -- ตอนไปญี่ปุ่นครั้งแรก เราเคยสั่งอาหารมาเยอะเกินไป เพราะหิวจนตาลายตามสไตล์คนไทย สุดท้ายก็กินไม่หมด แล้วดันเป็นร้านที่ต้อง ยกถาดไปคืนพ่อครัว ตอนยกถาดไปคืน พ่อครัวยืนหน้าเสียเลย คงคิดว่าเขาท�ำ อาหารไม่อร่อย ฉะนั้นการกินทิ้ง กินขว้าง จึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรท�ำในร้านอาหารที่ ประเทศญี่ปุ่น เพราะนอกจากจะเป็น “มารยาท” ที่ดีแล้ว ยังถือเป็นการให้เกียรติ เชฟที่ท�ำอาหารให้เรากินด้วย

‘ไม่ควร’ กินทิ้ง กินขว้าง

ALL ABOUT JAPAN 73


ABJ ABOUT GIMMICK

เคยไหม ไปเที่ยวกันเป็นกลุ่ม แต่บางครั้งแค่อยากไปนั่ง เมาท์มอยกันเฉยๆ เพื่อนบางคนก็ไม่หิว หรือไม่ได้อยากกิน อะไรแบบเดียวกัน ส�ำหรับประเทศไทยอาจจะเป็นเรื่องปกติ เพราะเราเคยชิ น กั บ การเห็ น คนนั่ ง ติ ว หนั ง สื อ กั น ในร้ า น McDonald โดยสั่ง น�้ ำ มาวางแค่แ ก้ว เดียว หรือนัด พบปะ เพื่อนฝูงตามร้านกาแฟเก๋ๆ แล้วสั่งเค้กมาเป็นพร็อพถ่ายรูป เท่านั้น แต่ที่ญี่ปุ่น การท�ำแบบนี้ถือเป็นมารยาทที่ไม่ควร อย่างยิ่ง เพราะเป็นการไม่ให้เกียรติเจ้าของและพนักงานร้าน -- ถ้าเราไปกัน 2 คนก็ควรสั่งอาหารมา 2 จาน หรือกรณีที่ ไปกันหลายคนก็ไม่ควรสั่งอาหารมาแค่อย่างเดียวแล้วแบ่งกัน กิน ข้อนี้นอกจากเป็นมารยาทที่ “ไม่ควร” ท�ำแล้ว บางร้านยัง ตั้งเป็น “กฎ” ที่ต้องปฏิบัติตามขึ้นมาเลยด้วย

‘ไม่ควร’

สั่งอาหารแค่จาน เดียว ในขณะที่ ไปกันหลายคน

‘ไม่ควร’

ปักตะเกียบลงไป กลางถ้วย หรือ จิ้มลงไปบน อาหาร

74 ALL ABOUT JAPAN

ญีป่ นุ่ เป็นประเทศท รับประทานอาหาร เพร ตะเกียบวางไว้ให้ แต่ไ ตะเกียบคงล�ำบากนิดหน ได้) เพราะนอกจากจะ ระวั ง ถึ ง เรื่ อ งมารยาทใ ตะเกียบลงกลางถ้วยข้า เพราะเหมือนการปักธูป ญี่ปุ่นจะท�ำในพิธีไหว้บร บนอาหาร เช่น จิ้มซูชิขึ้น ตะเกียบคีบอาหารส่งต คนญี่ปุ่นใส่ใจกับมารย เข้าเมืองตาหลิว่ ก็ตอ้ งหล


ทีใ่ ช้ “ตะเกียบ” เป็นภาชนะหลักในการ ราะฉะนั้นตามร้านอาหารส่วนใหญ่จะมี ไม่ค่อยมีช้อนกับส้อม คนที่ไม่ถนัดใช้ น่อย (สามารถขอช้อน/ส้อมจากพนักงาน ะต้องกินแบบไม่ถนัดแล้ว ยังต้องคอย ในการใช้ ต ะเกี ย บอี ก ด้ ว ย - - การปั ก าวถือเป็นสิ่งที่ไม่สมควรเป็นอย่างมาก ปหนึ่งดอกเพื่อเซ่นไหว้วิญญาณ ซึ่งคน รรพบุรุษ อีกทั้งการใช้ตะเกียบจิ้มลงไป นมากินก็ไม่ควรเช่นเดียวกัน อ้อ ! การใช้ ต่อกันก็เป็นมารยาทที่ไม่ดี เห็นไหมว่า ยาทเล็กๆ น้อยๆ มากแค่ไหน ฉะนั้น ลิว่ ตาตามนะ

‘ไม่จ�ำเป็น’ ต้องให้ทิป พนักงาน เห็นไหมว่า คนญี่ปุ่นใส่ใจกับ มารยาทเล็กๆ น้อยๆ มากแค่ ไหน ฉะนั้นเข้าเมือง ตาหลิ่วก็ต้องหลิ่ว ตาตามนะ

ญี่ปุ่นเป็นชาติที่มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเองสูง มาก ฉะนั้นไม่ว่าท�ำอะไรก็จะท�ำด้วย “ใจ” เสมอ โดยเฉพาะ งานบริการทั้งหลาย ไม่ว่าโรงแรม หรือร้านอาหาร เราไม่ จ� ำ เป็ น ต้ อ งให้ ทิ ป กั บ พนั ก งาน แม้ ว ่ า จะประทั บ ใจในการ บริการมากแค่ไหนก็ตาม เพราะร้านอาหารส่วนใหญ่จะบวก ค่าบริการไว้อยู่แล้ว อีกทั้งพนักงานคนญี่ปุ่นยังรู้สึกว่าตัวเอง บริการด้วยใจ ไม่จ�ำเป็นต้องให้ของตอบแทนเป็นเงินทองก็ได้ เพราะเขาก็ได้ค่าจ้างอยู่แล้ว -- ค่อนข้างต่างจากประเทศไทย ที่รู้สึกว่าการให้ทิปพนักงานเป็นสินน�้ำใจเล็กๆ น้อยๆ เพื่อ ตอบแทนในการบริการ เพราะฉะนั้นไปกินอาหารที่ญี่ปุ่นก็ อย่าเผลอเหลือเศษเหรียญให้พนักงานละ เพราะข้อนี้ก็ถือ เป็นมารยาทอย่างหนึง่ ทีไ่ ม่ควรท�ำในร้านอาหารทีป่ ระเทศญีป่ นุ่ เช่นเดียวกัน ALL ABOUT JAPAN 75


All

ABOUT SHARE JAPAN

MAZXU

INS TAGRAM

NIKKO

RED NIKKO

PARNPONYO INS TAGRAM

JAPAN

NO PHOTO

“AOYAMA FLOWER MARKET” ร้านดอกไม้ที่เป็นทั้งที่ขายดอกไม้ และคาเฟมุ้งมิ้งสำ�หรับสาวๆ 76 ALL ABOUT JAPAN


RICHIEZHOU INS TAGRAM

UNIVERSAL S TUDIO JAPAN เข้าสู่ห้องโถงในโรงเรียนแห่งเวทย์มนต์

ITTHIPUNYO INS TAGRAM

KAWAGUCHIKO #富士山 #FUJI #秋 #紅葉 #ฟูจิ #ใบไม้เปลี่ยนสี #IPHONE #ABJMAGAZINE

TARANYX

INS TAGRAM

JAPAN

FUJI BACKGROUND

ALL ABOUT JAPAN 77


All

ABOUT INSPIRE

78 ALL ABOUT JAPAN


Don’t try to understand everything. Sometimes it is not meant to be understood, just acceped.

ร่ ว มเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ All About Japan E-magazine ในคอลัมน์ ABOUT Share โดยการ ร่วมแบ่งปันความทรงจำ�ประทับใจผ่านรูปภาพ ไม่ว่า จะไปเที่ยวที่มุมไหนของโลกก็ตาม (ไม่จำ�เป็นต้องเป็น ประเทศญี่ปุ่น) ส่งรูปเข้ามาแบ่งปันความทรงจำ�ดีๆ ให้ ทุกคนที่มีใจรักในการท่องเที่ยวเหมือนกันได้เห็นเป็น แรงบันดาลใจ รูปภาพที่ประทับใจทีมงานจะได้แชร์ลงใน คอลัมน์ ABOUT Share สามารถแชร์รูปมาได้หลายช่องทาง ไม่ว่าจะ ผ่านทาง Fan page โดยการโพสในหน้าแฟนเพจ หรือ ส่งมาทางกล่องข้อความ สำ�หรับคนที่เล่น Instagram ก็สามารถแชร์ผ่านทาง ig ได้ โดยการแฮชแท็กมาที่ #abjmagazine ALL ABOUT JAPAN 79


ดาวน์โหลด All About Japan E-magazine นิตยสารท่องเที่ยวออนไลน์รูปแบบใหม่เอาใจคนรักประเทศญี่ปุ่น ได้แล้ววันนี้ ทั้งคอมพิวเตอร์ PC Mac และอ่านออนไลน์ที่ http://www.abjmagazine.com ดาวน์โหลดฟรี !! สำ�หรับสมาชิกเตรียมรับ All About Japan E-magazine ก่อนใคร !! ส่งตรงให้ถึง E-mail ทุกวันที่ 15 ของทุกเดือน ส่วนท่านที่ไม่ได้เป็นสมาชิก เตรียมรอดาวน์โหลดนิตยสารได้ทุก วันที่ 30 ของเดือนที่เว็บไซต์ของนิตยสารและแผงหนังสือออนไลน์ เขียนจดหมายเข้ามาพูดคุย ติชม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือแบ่งปันรูปภาพ ประสบการณ์ ได้ทั้งทาง Fan Page Facebook และทาง E-mail : abjmag@gmail.com

FOR IPAD OR TABLET

สามารถดาวน์โหลด All About Japan E-magazine ลง iPad หรือ Tablet ได้แล้ววันนี้ โดยการดาวน์โหลดจาก เว็บไซต์ http://www.abjmagazine.com หรือดาวน์โหลด จากแอพพลิเคชั่นด้านล่างนี้ แล้วค้นหาชื่อนิตยสารได้เลย

อ่านสนุก อ่านดี อ่านฟรี มีสาระ อ่าน All About Japan E-magazine แล้วคุณจะรู้ว่า เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเองนั้น ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป !!


NEXT ISSUE

ALL ABOUT JAPAN I DECEMBER 2014


Profile for All About Japan E-magazine

All about japan E-magazine issue 11  

Japan, Magazine, เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง, นิตยสารออนไลน์, ดาวน์โหลดฟรี, ประเทศญี่ปุ่น, อาหารญี่ปุ่น, E-magazine

All about japan E-magazine issue 11  

Japan, Magazine, เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง, นิตยสารออนไลน์, ดาวน์โหลดฟรี, ประเทศญี่ปุ่น, อาหารญี่ปุ่น, E-magazine

Advertisement